Историја новога века (Л. Зрнић)

Извор: Викизворник
ИСТОРИЈА НОВОГА ВЕКА
Писац: Лука Зрнић
»Општа повесница за средње и стручне школе — Нови век« Луке Зрнића, седмо допуњено издање, Београд 1927, 260 страница.


Насловна страна
I. Проналасци и открића нових земаља.
II. Реформација у Немачкој.
III. Реформација у Швајцарској.
IV. Реформација у Енглеској и Скотској.
V. Реформација у Француској.
VI. Реформација у скандинавским краљевинама, Нидерландији и Угарској.
VII. Католичка реакција.
VIII. Филип II и холандска република.
IX. Тридесетогодишњи рат.
X. Пољска и Шведска.
XI. Русија.
XII. Срби и Турци.
XIII. Преглед просвећености.
I. Опште црте овога доба.
II. Две револуције у Енглеској.
III. Апсолутизам у Француској.
IV. Русија и Шведска.
V. Пољска, Аустрија и Пруска.
VI. Срби и Турци.
VII. Просвећеност XVIII столећа.
VIII. Стари поредак и просвећени апсолутизам.
IX. Носиоци просвећенога апсолутизма.
X. Русија и почетак источнога питања.
XI. Наследни и седмогодишњи рат.
XII. Пропаст Пољске.
XIII. Енглеска и Североамеричке државе.
I. Узроци и реформни покушаји.
II. Уставотворна и законодавна скупштина.
III. Конвенат и прва република.
IV. Конзулство и царство.
V. Српски народ овога доба.
I. Рестаурација и романска револуција.
II. Ослобођење Србије и Грчке.
III. Реакција, либерализам; привредни преврат.
IV. Јулска револуција 1830.
V. Фебруарска револуција 1848.
VI. Ратови за превласт и уједињење.
VII. Европске мање државе и Крајњи Исток.
VIII. Балканске државе.
IX. Ширење европских народа.
X. Светски рат.
XI. Преглед просвећености.