Европа и српско питање 9

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
ЕВРОПА И СРПСКО ПИТАЊЕ
Писац: Васиљ Поповић


ОД ИСТОГА ПИСЦА
 • Историја Југословена. Синтетичан преглед средњевековног развоја земље и народа, Сарајево, 1920.
 • Задруга. Историјска расправа. Сарајево, 1921.
 • Задруга. Теорије и литература. У „Гласнику Зем. Музеја за Босну и Херцеговину“. 1922.
 • Подела земље на области. „Срп. Књ. Гласник“. 1922.
 • Акција кнеза Данила у Паризу 1857. „Глас“ Срп. Краљ. Акад. СХ. 1924.
 • Тежња савремене историографије „Просветни Гласник“ бр. 2 и 3, 1924.
 • „Просвета“, културно-просветно друштво Срба у Б. и X. „Братство“ XVIII, 1924.
 • Политика Француске и Аустрије на Балкану у време Наполеона III. Посебна издања С. К. А. књ. 57, 1925.
 • Владичино спремање освете над Смаил-агом. Његошев број Срп. Књ. Гл. 1 дец. 1925.
 • Један поглед на финансиске и валутне неприлике Турске у време хатишерифа од Гилхане. „Гласник Скопског Научног Друштва“ П, 1926.
 • Нешто из традиције о Матаругама и Даковићима на Грахову. „Архив за арбански језик и старину, III, 1925.
 • Вукова грађа за српску историју (Мотиви за забрану штампања). „Прилози“ VI, 1926.
 • Програм херцеговачких усташа 1876. Календар „Просвета“ за 1927.
 • Метерних о Његошу у 1837.' '„Братство“ XXI, 1927.
 • Национално начело у савременој историји. „Годишњица Н. Чупића“, 36, 1937.
 • Метернихови погледи о променама у Србији у 1842 и 1843. „Прилози“ књ. 7, 1927.
 • Берлински конгрес. „Братство“ XXII, 1927.
 • Средина и прилике из којих се развила херцеговачка буна 1875. „Споменица“ о херцеговачком устанку 1875. Београд, 1928.
 • Источно питање. Историски преглед борбе око опстанка Османлиске царевине у Леванту и на Балкану. Београд, 1928.
 • Ослобођење и Уједињење Срба, Хрвата и Словенаца. Јубиларни Зборник живота и рада СХС 1. XII. 1918—1928. Издање Матице живих и Мртвих. Београд. I део, с. 46—71.
 • Нове контроверзе о Метерниху и о пропасти Аустрије. „Прилози Летопису Матице Српске“ од 1. јуна 1928.
 • Карађорђеве ствари и новац у избеглиштву у Срему. „Гласник Историског Друштва у Н. Саду. 1. I. 1928.
 • Трговина и промет Босне у Наполеоново доба. „Споменик“ С. К. А. 69, 1929.
 • Борба босанске муслиманске чаршије против нереда и корупције 1818 године. „Зборник у част Богдана Поповића“, 1929.
 • Покрет од 1875 до 1878 у књизи „Напор Босне и Херцеговине за ослобођење и Уједињење. 1929.
 • Трговина Будимлића у првој половини XIX столећа. Сарајевски број „Народне Старине“, Загреб, 1927 (изашао 1929).
 • Андрашијева борба против идеје о аутономији Босне и Херцеговине. „Зборник у част Ферде Шишића, 1930.
 • Метернихова политика на Блиском Истоку. Посебна издања С. К. А. књ. LXXXIV. Београд, 1931.
 • Привилегија Марије Терезије темишварској рацко-грчкој компанији 1773. Гласник Истор. Друштва у Н. Саду, св. 8, 1931.
 • Један спор о трговачко наследство сарајевских Милетића с краја 18 века. Годишњица Н. Чупића XLII, 1933.
 • Пољска и источно питање у 17 веку. Летопис М. С. 1933.
 • Источно питање у Политовој политичкој идеологији. Летопис М. С. 1933.
 • Политов став против окупације и анексије Б. и Херц. Летопис М. С. 1933.
 • Никола II и источно питање. Руско-југословенски алманах, 1934.
 • Сукоби митрополита Михаила и влада. Летопис М. С. 1935.
 • Маргиналија к проблематици Ризорђимента и југословенства. Југ. ист. час. I, 1935.
 • Национална Босна и Васиљ Грђиђ. Споменица Васиља Грћића, 1935.
 • Аграрни елемент у нашој ослободилачкој борби. Летопис, 1937.
 • Европа и херцеговачки устанак. Гласник проф. др., 1937.
 • Истоветност српског и турског поданства пре 1878. Архив за правне и др. науке, 1937.
 • Гарашанин и Вук 1852. Белићев Зборник, 1937.
 • Прилози историји наше трговине у XVIII в. Југ. ист. час. 1938.
 • Ђачки путопис митрополита Михаила. Споменица Павла Поповића. Прилози, 1938.
 • Расвитак и дух француске историје. Библ. Кол. Нар. Унив. 1939.
 • Босанске избеглице у Војводини 50-тих година 19 века. Гласник ист. др. у Н. Саду, 1939.
 • Лутер и његово дело. Летопис М. С. 1939.
 • Империјалистичке борбе у Средоземном Мору. Летопис М. С. 1940.