Evropa i srpsko pitanje 9

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
EVROPA I SRPSKO PITANjE
Pisac: Vasilj Popović


OD ISTOGA PISCA
 • Istorija Jugoslovena. Sintetičan pregled srednjevekovnog razvoja zemlje i naroda, Sarajevo, 1920.
 • Zadruga. Istorijska rasprava. Sarajevo, 1921.
 • Zadruga. Teorije i literatura. U „Glasniku Zem. Muzeja za Bosnu i Hercegovinu“. 1922.
 • Podela zemlje na oblasti. „Srp. Knj. Glasnik“. 1922.
 • Akcija kneza Danila u Parizu 1857. „Glas“ Srp. Kralj. Akad. СХ. 1924.
 • Težnja savremene istoriografije „Prosvetni Glasnik“ br. 2 i 3, 1924.
 • „Prosveta“, kulturno-prosvetno društvo Srba u B. i X. „Bratstvo“ XVIII, 1924.
 • Politika Francuske i Austrije na Balkanu u vreme Napoleona III. Posebna izdanja S. K. A. knj. 57, 1925.
 • Vladičino spremanje osvete nad Smail-agom. Njegošev broj Srp. Knj. Gl. 1 dec. 1925.
 • Jedan pogled na finansiske i valutne neprilike Turske u vreme hatišerifa od Gilhane. „Glasnik Skopskog Naučnog Društva“ P, 1926.
 • Nešto iz tradicije o Matarugama i Dakovićima na Grahovu. „Arhiv za arbanski jezik i starinu, III, 1925.
 • Vukova građa za srpsku istoriju (Motivi za zabranu štampanja). „Prilozi“ VI, 1926.
 • Program hercegovačkih ustaša 1876. Kalendar „Prosveta“ za 1927.
 • Meternih o Njegošu u 1837.' '„Bratstvo“ XXI, 1927.
 • Nacionalno načelo u savremenoj istoriji. „Godišnjica N. Čupića“, 36, 1937.
 • Meternihovi pogledi o promenama u Srbiji u 1842 i 1843. „Prilozi“ knj. 7, 1927.
 • Berlinski kongres. „Bratstvo“ XXII, 1927.
 • Sredina i prilike iz kojih se razvila hercegovačka buna 1875. „Spomenica“ o hercegovačkom ustanku 1875. Beograd, 1928.
 • Istočno pitanje. Istoriski pregled borbe oko opstanka Osmanliske carevine u Levantu i na Balkanu. Beograd, 1928.
 • Oslobođenje i Ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca. Jubilarni Zbornik života i rada SHS 1. XII. 1918—1928. Izdanje Matice živih i Mrtvih. Beograd. I deo, s. 46—71.
 • Nove kontroverze o Meternihu i o propasti Austrije. „Prilozi Letopisu Matice Srpske“ od 1. juna 1928.
 • Karađorđeve stvari i novac u izbeglištvu u Sremu. „Glasnik Istoriskog Društva u N. Sadu. 1. I. 1928.
 • Trgovina i promet Bosne u Napoleonovo doba. „Spomenik“ S. K. A. 69, 1929.
 • Borba bosanske muslimanske čaršije protiv nereda i korupcije 1818 godine. „Zbornik u čast Bogdana Popovića“, 1929.
 • Pokret od 1875 do 1878 u knjizi „Napor Bosne i Hercegovine za oslobođenje i Ujedinjenje. 1929.
 • Trgovina Budimlića u prvoj polovini XIX stoleća. Sarajevski broj „Narodne Starine“, Zagreb, 1927 (izašao 1929).
 • Andrašijeva borba protiv ideje o autonomiji Bosne i Hercegovine. „Zbornik u čast Ferde Šišića, 1930.
 • Meternihova politika na Bliskom Istoku. Posebna izdanja S. K. A. knj. LXXXIV. Beograd, 1931.
 • Privilegija Marije Terezije temišvarskoj racko-grčkoj kompaniji 1773. Glasnik Istor. Društva u N. Sadu, sv. 8, 1931.
 • Jedan spor o trgovačko nasledstvo sarajevskih Miletića s kraja 18 veka. Godišnjica N. Čupića XLII, 1933.
 • Poljska i istočno pitanje u 17 veku. Letopis M. S. 1933.
 • Istočno pitanje u Politovoj političkoj ideologiji. Letopis M. S. 1933.
 • Politov stav protiv okupacije i aneksije B. i Herc. Letopis M. S. 1933.
 • Nikola II i istočno pitanje. Rusko-jugoslovenski almanah, 1934.
 • Sukobi mitropolita Mihaila i vlada. Letopis M. S. 1935.
 • Marginalija k problematici Rizorđimenta i jugoslovenstva. Jug. ist. čas. I, 1935.
 • Nacionalna Bosna i Vasilj Grđiđ. Spomenica Vasilja Grćića, 1935.
 • Agrarni element u našoj oslobodilačkoj borbi. Letopis, 1937.
 • Evropa i hercegovački ustanak. Glasnik prof. dr., 1937.
 • Istovetnost srpskog i turskog podanstva pre 1878. Arhiv za pravne i dr. nauke, 1937.
 • Garašanin i Vuk 1852. Belićev Zbornik, 1937.
 • Prilozi istoriji naše trgovine u XVIII v. Jug. ist. čas. 1938.
 • Đački putopis mitropolita Mihaila. Spomenica Pavla Popovića. Prilozi, 1938.
 • Rasvitak i duh francuske istorije. Bibl. Kol. Nar. Univ. 1939.
 • Bosanske izbeglice u Vojvodini 50-tih godina 19 veka. Glasnik ist. dr. u N. Sadu, 1939.
 • Luter i njegovo delo. Letopis M. S. 1939.
 • Imperijalističke borbe u Sredozemnom Moru. Letopis M. S. 1940.