Page:Djordje M. Stanojevic - O elektricnoj svetlosti.djvu/5

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
There was a problem when proofreading this page

KONFERENCIJA[1]*)

17. Oktobra 1890- godine u dvorani opštinskoj na kojoj je g. Đoka Stanojević profesor vojne akademije držao predavanje o tome : kojim bi — električnim ili gasnim osvetljenjem — trebalo osvetliti Beograd.

Predsednik g. N. N. Pašić : Gospodo! Smatram za po- trebno da vam pre svega kažem da ovo nije sednica od- borska, nego samo konferencija u kojoj će g. Đoka Stano- jević profesor i član komisije naše, predavati o električ- noj svetlosti i izneti svoje nazore da li bi gasnim ili električnim osvetljenjem trebalo osvetliti Beograd. Vi znate da je odbor rešio da se izabere jedna ko- misija koja će nam dati mnjenje odnosno toga pitanja o osvetlenju. Komisija radeći na tome zadatku, našla je za umesno, da umoli g. Stanojevića, kao stručnjaka i člana svoga koji se bavio s elektr. osvetljenjem, da iznese svoje nazore o tome, te da pripomogne što je više moguće pravilni- jem rešenju toga pitanja. Izvolte, dakle saslušati g. Stanojevića.

Đ. Stanojević: Gospodo! Još kao đak u našoj vel. školi naročitu sam paž obratio bio onoj novoj grani fizi- čnih pojava, kojoj je bez sumnje palo u deo da preobrazi ceo naš društveni život, a to su električni pojavi. S kakvom sam pažnjom, i kolikim interesom pratio razviće elektriciteta, pokazuje to, što sam odma, čim sam svršio Veliku Školu, o svom trošku pohodio prvu

električnu izložbu priređenu u Parizu 1881. god.

  1. Ovaj stenografski izveštaj otštampan je onako kako je izašao u „Beogr. Op. Novinama“.