Page:Djordje M. Stanojevic - O elektricnoj svetlosti.djvu/5

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
There was a problem when proofreading this page

КОНФЕРЕНЦИЈА[1]*)

17. Октобра 1890- године у дворани општинској на којој је г. Ђока Станојевић професор војне академије држао предавање о томе : којим би — електричним или гасним осветљењем — требало осветлити Београд.

Председник г. Н. Н. Пашић : Господо! Сматрам за по- требно да вам пре свега кажем да ово није седница од- борска, него само конференција у којој ће г. Ђока Стано- јевић професор и члан комисије наше, предавати о електрич- ној светлости и изнети своје назоре да ли би гасним или електричним осветљењем требало осветлити Београд. Ви знате да је одбор решио да се изабере једна ко- мисија која ће нам дати мњење односно тога питања о осветлењу. Комисија радећи на томе задатку, нашла је за умесно, да умоли г. Станојевића, као стручњака и члана свога који се бавио с електр. осветљењем, да изнесе своје назоре о томе, те да припомогне што је више могуће правилни- јем решењу тога питања. Изволте, дакле саслушати г. Станојевића.

Ђ. Станојевић: Господо! Још као ђак у нашој вел. школи нарочиту сам паж обратио био оној новој грани физи- чних појава, којој је без сумње пало у део да преобрази цео наш друштвени живот, а то су електрични појави. С каквом сам пажњом, и коликим интересом пратио развиће електрицитета, показује то, што сам одма, чим сам свршио Велику Школу, о свом трошку походио прву

електричну изложбу приређену у Паризу 1881. год.

  1. Овај стенографски извештај отштампан је онако како је изашао у „Беогр. Оп. Новинама“.