Hvalila se žuta dunja na moru

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Hvalila se žuta dunja na moru
Pisac: Narodna pesma
Erlangerski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pesama
7. Pesma Erlangenskog rukopisa. Priredile Mirjana Detelić, Snežana Samardžija i Lidija Delić
7.

Hvalila se žuta dunja na moru


Falila se žuta dunja na moru:
„Od mene nejma ništa lepše na svet.“
To začula zelenika jabuka
al govori zelenika jabuka:
„Mala t' fala, žuta dunja na moru, 5
od mene nejma ništo lepše na svet.“
To začula bela loza vinova
govorila bela loza vinova:
„Mala t' fala, zelenika jabuko,
od mene nejma ništo lepše na svet.“ 10
To začula nekošena livada
govorila nekošena livada:
„Mala t' fala, bela loza vinova,
od mene nejma ništo lepše na svet.“
To začuo dobar konjic nejahan 15
govorio dobar konjic nejahan:
„Mala t' fala, nekošena livada,
od mene nejma ništo lepše na svet.“
To začula neljubljena devojka
govorila neljubljena devojka: 20
„Mala t' fala, dobar konjic nejahan,
od mene nejma ništo lepše na svet.“
To začuo dobar junak neženjen
govorio dobar junak neženjen:
„Počekaj mene, neljubljena devojko“. 25
Pak otide dobar junak neženjen,
potrgao žutu dunju na moru
i uzeo zeleniku jabuku
i pobrao belu lozu vinovu,
pokosio nekošenu livadu, 30
uzjahao nejahana konjica,
obljubio neljubljenu devojku.Intervencije[uredi]

tkunѩ = dunja
ne ima = nejma
lѣpše (jat = e)
svѣtь (jat = e)
s = z (začuo)
bѣla (jat = e)
zelenita = zelenika
i = i (konjic)
dѣvoika (ѣ = e)
le = lje (neljubljena)
i = j (devojka)
z = s (pokosio)
ї = i (konjica)
i = j (počekaj)

Napomene[uredi]

tkunѩ se može čitati na 4 načina: dunja, tunja, dgunja i gunja. Ovde je odabrano uobičajeno dunja radi lakšeg praćenja teksta

Komentar[uredi]

Narodna pesma, lirska, ljubavna (kataloška forma; samohvala: dunje, jabuke, loze, livade, konjica, devojke, junaka) sa poentom na lepoti i moćima mladića.
Varijante: Vuk, SNP I, 619, 620; Vuk, SNP V,540, 541; Kuhač II, 440; ZNŽOJS, XVIII: 357. Krstić 1984: G 4, 15 – Biljke se hvale koja je najlepša i najviše vredi: 171.
Ostale varijante i literatura: Nedić 1965: 422; Krstić 1984: G, 4. 15 − Biljke se hvale koja je najlepša i koja najviše vredi: 171.
Literatura: Nedić 1965: 422

Izvori[uredi]

Bogišić, V. (1878/2003²). Narodne pjesme iz starijih najviše primorskih zapisa. Beograd: SUD; Gornji Milanovac: Lio.
Gezeman, G. (1925). Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pesama. Sremski Karlovci: SKA.
Karadžić, V. S. (1814–1815/1965). Mala prostonarodnja slaveno-serbska pjesnarica (1814). Narodna srbska pjesnarica (1815). Sabrana dela Vuka Karadžića I (V. Nedić). Beograd: Prosveta.
Karadžić, V. S. (1818/1966). Srpski rječnik (1818). Sabrana dela Vuka Karadžića II (P. Ivić). Beograd: Prosveta.
Karadžić, V. S. (1821, 1853/1988). Srpske narodne pripovijetke. Sabrana dela Vuka Karadžića III (M. Pantić). Beograd: Prosveta.
Karadžić, V. S. (1841/1975). Srpske narodne pjesme I. Sabrana dela Vuka Karadžića IV (V. Nedić). Beograd: Prosveta.
Karadžić, V. S. (1845/1988). Srpske narodne pjesme II. Sabrana dela Vuka Karadžića V (R. Pešić). Beograd: Prosveta.
Karadžić, V. S. (1846/1988). Srpske narodne pjesme III. Sabrana dela Vuka Karadžića VI (R. Samardžić). Beograd: Prosveta.
Karadžić, V. S. (1849/1987). Srpske narodne poslovice. Sabrana dela Vuka Karadžića IH (M. Pantić). Beograd: Prosveta.
Karadžić, V. S. (1852/1986–1987). Srpski rječnik (1852). Sabrana dela Vuka Karadžića XI/1–2 (J. Kašić). Beograd: Prosveta.
Karadžić, V. S. (1862/1986). Srpske narodne pjesme IV. Sabrana dela Vuka KaradžićaVII (Lj. Zuković). Beograd: Prosveta.
Karadžić, V. S. (1891–1902/1932–1936²). Srpske narodne pjesme V–IX. Državno izdanje (Lj. Stojanović). Beograd: SKA.
Karadžić, V. S. (1973–1974). Srpske narodne pjesme iz neobjavljenih rukopisa Vuka Stef. Karadžića I–IV (Ž. Mladenović – V. Nedić). Beograd: SANU.
Milutinović Sarajlija, S. (1833, 1837/1990). Pjevanija crnogorska i hercegovačka (D. Aranitović). Nikšić: Univerzitetska riječ.
Petranović, B. (1867–1870/1989). Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine I–III (N. Kilibarda). Sarajevo: Svjetlost.
Petrović Njegoš, P. (1846/1951). Ogledalo srpsko. Celokupna djela V (R. Bošković – V. Latković). Beograd: Prosveta.
Daničić, Gj. (1871). Poslovice. Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera).
Hӧrmann, K. (1888–1889/1990²). Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini I–II (Đ.
Buturović). Sarajevo: Svjetlost.Jukić, I. F. (1858). Narodne piesme bosanske i hercegovačke I. Piesme junačke. Osijek: Izdao O. Filip Kunić.
Kuhač, F. Š. (1878–1881). Južnoslavjenske narodne popievke I–IV. Zagreb.
Kukuljević Sakcinski, I. (1842–1847). Narodne pěsme puka hàrvatskoga. Različita děla IV. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.
Kurelac, F. (1871). Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih. Zagreb: Slovi Dragutina Albrechta.
Marjanović, L. (1864). Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj Krajini I.Zagreb: Troškom i tiskom A. Jakića.
Vraz, S. (1839). Narodne pěsni ilirske I. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.Zbornik, ZNŽOJS: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb: JAZU.
Zovko, I. (1888). Hercegovke i Bosanke: 100 najradije pjevanih ženskih pjesana I. Sarajevo: Tisak i naklada tiskare Spindler i Loschner.