Koran glava 19

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
KORAN


MARIJA
Dato u Meki. — 98 stihova.
U ime Boga blagoga i milosrdnoga.

1. Kaf. Ha. Ja. Ain. Sad. Evo pripovjesti o milosrđu tvojega Gospoda spram njegova sluge Zaharije.

2. Onoga dana u koji on prizva svojega Gospoda u tajnoj molitvi,

3. I reče: Gospode, moje oslabjele kosti sahnu u meni, i moja glava bliješti plamenom sjedine.

4. Ja nijesam nikad bio nesrećan u molitvama koje tebi upravljah.

5. Ja se bojim svojih koji će doći poslije mene. Moja je žena nerotkinja; daj mi našljednika koji bi dolazio od tebe,

6. Koji bi naslijedio mene, koji bi naslijedio porodicu Jakovljevu; i daj, Gospode! da tebi bude prijatan.

7. O Zaharija! mi ti navještavamo sina. Njegovo će ime biti Jahija (Jovan).

8. Prije njega, niko nije imao to ime.

9. Zaharija reče: Gospode! kako ću imati sina? Moja je žena nerotkinja, a ja sam prestario.

10. Bog je rekao: To će tako biti. Tvoj je Gospod rekao: To je meni lako. Ja sam te stvorio kad ti nijesi bio ništa.

11. — Gospode, daj mi znanje kao jemstvo tvojega obećanja. — Tvoje će znamenje biti ovo: Tri noći nećeš govoriti ljudima, i ako ćeš biti zdrav.

12. Zaharija od svetilišta priđe narodu, i znakove mu davaše da Boga hvali jutrom i večerom.

13. O Jahija! uzmi ovu knjigu tvrdo riješen. Mi smo Jahiji dali mudrost još dok je on bio samo dijete,

14. I još nježnost i čistotu. On bijaše smjeran i dobar spram svojih roditelja. On ne bijaše žestok, ni nepokoran.

15. Neka je mir na njemu na dan u koji se rodio, i na dan u koji će umrijeti, i na dan u koji će biti povraćen u život.

16. O Muhamede! govori u Koranu o Mariji, kako ostavi svoj rod i ode na istočnu stranu.

17. Ona se pokri velom koji je zakloni od njihovijeh pogleda. Mi joj poslasmo svoj duh. On uze pred njom oblik čovjeka savršenoga obraza.

18. Ona mu reče: Ja u milosrdnoga tražim utočišta protiv tebe. Ako ga se ti bojiš....

19. On odgovori: Ja sam poslanik tvojega Gospoda, kojemu je naređeno da ti da sina svetoga.

20. Kako ću ja, odgovori ona, imati sina? Nikoji čovjek nije se nikad približio meni, a ja nijesam razvratna žena.

21. On odgovori: To će tako biti; tvoj je Gospod rekao: To je meni lako. On će biti naš znak pred ljudima, i dokaz našega milosrđa. Sud je izrečen.

22. Ona postade zdjetna, i skloni se u jedno udaljeno mjesto.

23. Bolovi porođaja snađoše je kod urmina stabla. Kamo da sam, povika ona, prije umrla, i zaboravljena vječnijem zaboravom!

24. Neko joj ispod nje[a] viknu: Nemoj se žalostiti. Tvoj Gospod je učinio da potok poteče pored tvojih nogâ.

25. Zatresi urmino stablo, zrele urme pašće ti sa njega.

26. Jedi i pij i osvježi svoje oko; a ako vidiš čovjeka,

27. Reci mu: Ja sam zavještala post milosrdnomu; danas neću govoriti ni s jednim čovjekom.

28. Ona ode svojoj čeljadi, noseći dijete u naručju. Rekoše joj: O Marija! ti si eto učinila čudnovatu stvar.

29. O sestro Aronova! tvoj otac nije bio rđav čovjek, ni tvoja mati razvratna žena.

30. Marija im prstom pokaza dijete, da ga upitaju: Kako ćemo mi, rekoše oni, govoriti djetetu u kolijevci?

31. — Ja sam Božji sluga, reče im Isus, on mi je dao Knjigu i postavio me je za proroka.

32. On je htio da ja budem blagosloven svuda gdje god budem; on mi je preporučio da vršim molitvu, i da milostinju dajem dok god budem živ;

33. Da budem smjeran spram svoje matere. On neće dopustiti da ja budem nepokoran i prezren.

34. Mir će na meni biti na dan u koji se rodih, na dan u koji ću umrijeti, i na dan u koji budem povraćen u život.

35. To bijaše Isus, sin Marijin, što govoraše riječ istine, onaj o kojem oni sumnjaju.

36. Bog ne može imati djece. Daleko od njegove slave takvo huljenje! Kad on riješi neku stvar, on reče: Budi, i ona bude.

37. Bog je moj.Gospod i vaš. Klanjajte se njemu. To je pravi put.

38. Stranke se ne slažu u svojim mišljenjima. Teško onijem koji ne vjeruju u dolazak velikoga dana.

39. Navijesti im, pokaži im dan u koji će oni izići pred nas. Danas su zlikovci u očevidnoj zabludi.

40. Sjeti ih dana žalosti, dana u koji će djelo biti izvršeno, kad ogreznuli u nemarnosti ne vjeruju.

41. Mi ćemo naslijediti zemlju i sve što postoji na njoj; a oni će se vratiti k nama.

42. Govori u Knjizi i o Avramu; on je bio pravedan i prorok.

43. Jednoga dana on reče svojemu ocu: Oče moj! zašto se ti klanjaš onomu koji ne čuje i ne vidi, i koji ne može ničemu poslužiti?

44. O oče moj! meni je otkriven jedan dio nauke koji nije dospio tebi. Pođi za mnom, ja ću te izvesti na ravan put.

45. O oče moj! ja se bojim da te ne postigne kazna Milosrdnoga, i da ne postaneš čovjek Sotonin.

47. Njegov mu otac odgovori: Ti dakle mrziš moja božanstva? O Avrame! ako ne prestaneš tako raditi, ja ću te kamenovati. Ostavi me, za mnogo godina.

48. Neka mir bude nad tobom, odgovori Avram; ja ću oproštenje moliti u svojega Gospoda, jer je on dobar spram mene.

49. Ja se odmičem od vas i od božanstava koja vi prizivljete pored Boga. Ja ću prizivati svojega Gospoda: ja može biti neću biti nesrećan u svojim molitvama Bogu.

50. Pošto se odluči od njih, i od božanstavâ koja oni prizivahu, mi mu dadosmo Isaka i Jakova, i mi smo ih obojicu učinili prorocima.

51. Mi im dadosmo darova našega milosrđa i njihov jezik učinismo veličanstveno istinitijem.

52. Govori u Knjizi i o Mojsiju; on je bio čist, on je bio poslanik i prorok.

53. Mi njemu viknusmo sa desne strane sinajskoga brda, i naredismo mu da se približi, da s njim tajno besjedimo.

54. Po našem milosrđu, mi mu dadosmo njegova brata Arona, proroka.

55. Govori o Knjizi i o Ismailu. On je bio vjeran u svojim obećanjima, poslanik i prorok.

56. On je svojemu narodu naređivao da vrši molitvu i daje milostinju. On je bio prijatan pred svojim Gospodom.

57. Govori u Knjizi i o Edrisu. On je bio istinit i prorok.

58. Mi smo njega uzdigli na uzvišeno mjesto.

59. Eto onijeh koje je Bog obasuo svojim dobročinstvima; to su proroci od potomstva Adamova, to su oni koje smo mi nosili u Nojevu kovčegu, to je potomstvo Avramovo i Izrailjevo, to su oni koje smo mi rukovodili i odabrali. Kad se njima pročitavahu učenja Milosrdnoga, oni se, plačući, prostirahu licem do zemlje.

60. Za njima dođoše drugi naraštaji, oni dopustiše da molitve nestane, i pođoše za svojim prohtjevima. Oni će samo na zlo naići.

61. Ali oni koji se vrate Bogu, koji vjeruju i čine dobro, ući će u baštu, i neće biti oštećeni ni za najmanji djelak.

62. Oni će ući u Edenske bašte koje je Milosrdni obećao svojim slugama. Njegovo obećanje biće ispunjeno.

63. Oni tamo neće čuti nikakva prazna razgovora osim riječi: Mir. Oni će hranu primati jutrom i večerom.

64. Takve su bašte koje ćemo mi dati u naslijeđe onomu između naših sluga, koji nas se boji.

65. Mi silazimo s neba samo po zapovijesti tvojega Gospoda. Njemu jedinomu pripada ono što je pred nama i za nama, i ono što je između toga dvojega. A tvoj Gospod nije zaboravan.

66. On je Gospodar nebesa i zemlje, i onoga što postoji između njih. Klanjaj mu se i postojano ga obožavaj. Poznaješ li ti koga drugoga sa istijem imenom?

67. Čovjek govori: Kad umrem hoću li izići nanovo živ?

68. Zar se čovjek ne sjeća da smo ga mi stvorili kad on ne bijaše ništa?

69. Ja se kunem tvojim Gospodom, mi ćemo skupiti ljude i demone, za tijem ćemo ih namjestiti da kleče oko pakla.

70. Za tijem ćemo iz svake čete odlučiti one koji su bili najveći odmetnici spram Milosrdnoga.

71. A mi najbolje znamo one koji zaslužuju da budu sprženi.

72. Neće tamo biti ni jednoga među vama koji neće biti strmoglavljen; to je neumitna osuda, riješena tvojim Gospodom.

73. Za tijem ćemo spasti one koji se boje, a zle ćemo ostaviti da kleče.

74. Kad se naša učenja pročitaju nevjernicima, oni govore vjernijem: Koja od naše dvije stranke zauzimlje uzvišenije mjesto? Koja sastavlja ljepšu skupštinu?

75. O! koliko mi naraštaja već nijesmo uništili, koji su njih ipak prevazilazili u bogatstvima i u sjajnosti!


  1. Ili dijete, koje, čim se bijaše rodilo, poče govoriti, ili anđeo Gavrilo koji je porađaše u tom trenutku.