Izjava pukovnika Branislava Pantića o Mihailovićevoj odluci da pregovara s Nemcima

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
UPOZORENjE!

Za ovaj tekst nije naveden izvor odakle je preuzet. Ukoliko isti ne navedete, za nedelju dana tekst će biti obrisan.

Odluka je doneta u Mišićevoj kući u Struganiku. U donošenju odluke učestvovali su: pukovnici Dragoljub Mihailović, Branislav Pantić i Dragiša Vasić (nije bio tada pukovnik?); potpukovnik Dragoslav Pavlović; major Aleksandar Mišić i kapetan Nenad Mitrović ... O potrebi pregovora nije bilo reči. Sporno je bilo: sa kime treba razgovarati, da li sa Nemcima ili sa Nedićem? Posle duže diskusije većina se složila da treba pregovarati sa Nedićem. Ovome se odsudno usprotivio Draža i major Mišić. Njegov zaključak po ovom pitanju bio je izražen rečima:

'Kad je situacija takva da moram da pregovaram, onda ću da pregovaram sa neprijateljem. Na to me ovlašćuje i medunarodno ratno pravo. Uostalom, šta mi možemo da dobijemo od Nedića? Sve što nama treba, oružje i municija, Nedić mora tražiti od Nemaca.

Jer ovde nisu u pitanju male količine. Zašto ići posredno, kad možemo neposredno?'

Njegovo odsudno držanje, po ovom pitanju, odnelo je prevagu...

Isto tako bilo je sporno pitanje da li da se o pregovorima obavesti Nedić. Posle kraće diskusije, a pošto sam ja izložio da kapetan g. dr Matl nalazi da Nedića treba obavestiti, doneta je odluka da se tako i učini... Posle duže diskusije složili smo se da Nemcima treba postaviti ove zahteve:

1. — Moja akcija ima se posmatrati isključivo kao borba protivu komunizma. A kako je ta borba u neposrednom interesu i Nemaca, potrebno je da se mojim oružanim odredima ostavi sloboda akcije i da se oni, svim sredstvima, pomognu.

2. — Spremni smo da kooperišemo u svakoj borbi protivu komunizma koju bi izvodile nemačke oružane snage.

3. — Kako su za borbu protiv komunizma potrebna sredstva i to, da mi se iz nemačkog ratnog plena, za prvi momenat, stavi na raspoloženje:

— 20.000 pušaka

— 200 mitraljeza

— 2.000 puškomitraljeza

— 100 lakih bacača

— 100.000 ručnih bombi;

— municija: 500 metaka na pušku; 2.000 metaka na mitraljez i puškoniitraljez i po 100 bombi na svaki bacač.

Celokupno naoružanje, po vrstama, da bude istog modela i kalibra.

— 20.000 jugoslovenskih vojničkih uniformi.

— 20.000 pari vojničkih cipela.

4. — Da se nemački garnizoni povuku iz svih naseljenih mesta u Srbiji ostavljajući samo neophodno potrebne snage u Beogradu i Nišu.

5. — Stoga da se ukine konitribucija i svaka rekvizicija. Preostale nemačke snage da se izdržavaju sopstvenim sredstvima.

6. — Celokupno obezbeđenje svih komunikacija i objekata poveriti mojim odredima. Ja garantujem njihovu sigurnost i bezbednost.

7. — Da se obustavi svako dalje gonjenje pripadnika 'DM'.

8. — Da se iz zatvora i koncentracionih logora odmah puste na slobodu pripadnici 'DM', a ja se obavezujem, da ću pustiti na slobodu sve zarobljene nemačke vojnike.

9. — Projektovanom sastanku treba da prisustvuju: pukovnici Dragoljub Mihailović i Branislav Pantić, major Aleksandar Mišić i kapetan Nenad Mitrović...