Izjava pukovnika Branislava Pantića o Mihailovićevoj odluci da pregovara s Nemcima

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Odluka je doneta u Mišićevoj kući u Struganiku. U donošenju odluke učestvovali su: pukovnici Dragoljub Mihailović, Branislav Pantić i Dragiša Vasić (nije bio tada pukovnik?); potpukovnik Dragoslav Pavlović; major Aleksandar Mišić i kapetan Nenad Mitrović ... O potrebi pregovora nije bilo reči. Sporno je bilo: sa kime treba razgovarati, da li sa Nemcima ili sa Nedićem? Posle duže diskusije većina se složila da treba pregovarati sa Nedićem. Ovome se odsudno usprotivio Draža i major Mišić. Njegov zaključak po ovom pitanju bio je izražen rečima:

'Kad je situacija takva da moram da pregovaram, onda ću da pregovaram sa neprijateljem. Na to me ovlašćuje i medunarodno ratno pravo. Uostalom, šta mi možemo da dobijemo od Nedića? Sve što nama treba, oružje i municija, Nedić mora tražiti od Nemaca.

Jer ovde nisu u pitanju male količine. Zašto ići posredno, kad možemo neposredno?'

Njegovo odsudno držanje, po ovom pitanju, odnelo je prevagu...

Isto tako bilo je sporno pitanje da li da se o pregovorima obavesti Nedić. Posle kraće diskusije, a pošto sam ja izložio da kapetan g. dr Matl nalazi da Nedića treba obavestiti, doneta je odluka da se tako i učini... Posle duže diskusije složili smo se da Nemcima treba postaviti ove zahteve:

1. — Moja akcija ima se posmatrati isključivo kao borba protivu komunizma. A kako je ta borba u neposrednom interesu i Nemaca, potrebno je da se mojim oružanim odredima ostavi sloboda akcije i da se oni, svim sredstvima, pomognu.

2. — Spremni smo da kooperišemo u svakoj borbi protivu komunizma koju bi izvodile nemačke oružane snage.

3. — Kako su za borbu protiv komunizma potrebna sredstva i to, da mi se iz nemačkog ratnog plena, za prvi momenat, stavi na raspoloženje:

— 20.000 pušaka

— 200 mitraljeza

— 2.000 puškomitraljeza

— 100 lakih bacača

— 100.000 ručnih bombi;

— municija: 500 metaka na pušku; 2.000 metaka na mitraljez i puškoniitraljez i po 100 bombi na svaki bacač.

Celokupno naoružanje, po vrstama, da bude istog modela i kalibra.

— 20.000 jugoslovenskih vojničkih uniformi.

— 20.000 pari vojničkih cipela.

4. — Da se nemački garnizoni povuku iz svih naseljenih mesta u Srbiji ostavljajući samo neophodno potrebne snage u Beogradu i Nišu.

5. — Stoga da se ukine konitribucija i svaka rekvizicija. Preostale nemačke snage da se izdržavaju sopstvenim sredstvima.

6. — Celokupno obezbeđenje svih komunikacija i objekata poveriti mojim odredima. Ja garantujem njihovu sigurnost i bezbednost.

7. — Da se obustavi svako dalje gonjenje priipadnika 'DM'.

8. — Da se iz zatvora i koncentracionih logora odmah puste na slobodu pripadnici 'DM', a ja se obavezujem, da ću pustiti na slobodu sve zarobljene nemačke vojnike.

9. — Projektovanom sastanku treba da prisustvuju: pukovnici Dragoljub Mihailović i Branislav Pantić, major Aleksandar Mišić i kapetan Nenad Mitrović...