BꙊkvárь Slavénskїй trїázbꙊčnый/BꙊkvárь soderžáщїй Ȃ́zbꙊkꙊ Slaveno-SérbskꙊю/Čislò pismє́nъ

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
BꙊkvárь Slavénskїй trїázbꙊčnый
Pisac: Páѵle Sólaričь
1. Čislò pismє́nъ


strana 11

PÉRVAѦ ČÁSTЬ·

Ѡ̑

PRAVOGLAGÓLANЇI·

Ko Pravoglagólanїю potrébno є̆́stь Poznánїe Pismє́nъ́ Sricánїé ȋ Čténїe.

PЄ́RVAѦ GLAVÀ.

Ѡ̑ POZNÁNЇI PISMЄ́NЪ·

Pismєnà є̑sꙋ̀ vídimїi čertáemїi znácы prostѣ́йšihъ glásѡvъ , koє̀ mы̀ ȗstы̀ proiznósimo .

1. Čislò Pismє́nъ .

Slavénskїй ѧ̑zы́kъ ȋ́ma četы́redesetь ȋ dvà pismєnà , koíhъ

Načertánїe a , ȋmenꙋ́й ȃ́zъ , proiznosѝ
  b   bꙋ́ki  
  v   vѣ́di  
  g   glagólь  

◦❨ v҃і ❩◦

Načertánїe d , ȋmenꙋ́й dobrò , proiznosѝ
  e   є̆́stь   e
  ž   živѣ́te   žъ
  ѕ   ѕѣlò   ѕъ
  z   zemlѧ̀  
  i   ȋ́že   ї
  ї   ї   ї
  k   kákѡ  
  l   lю́di  
  m   mыslѣ́te  
  n   nášъ  
  o   ѻ̆́nъ   ѡ̑
  p   pokóй  
  r   rcы̀  
  s   slóvo  
  t   tvérdo  
  u    
    ȗ́kъ  
  f   fértъ  
  h   hѣ́rъ  
  ѿ   ѡ̑tъ   ѡ̑tъ
  c   cы̀  
  č   čérvь   čъ
  š   šà   šъ

◦❨ g҃і ❩◦

Načertánїe щ ȋmenꙋ́й щà, proiznosѝ щъ
  ъ   є̆́rъ  
  ы   є̑rы̀   ї
  ь   є̆́rь  
  ѣ   ѧ̆́tь   і̑ѐ
  є   і̑ѐ   e
  ю   і̑ꙋ̀   і̑ꙋ̀
  ѡ   ѡ̑   o
    і̑à   і̑à
  ѧ   і̑à   і̑à
  ѯ   ksѝ   gsъ , ksъ
  ѱ   psѝ   psъ
  ѳ   ѳità   ѳъ
  ѵ   ȋ́žica   ї

1. Primѣčánїe. Svȃ četы́redesetь ȋ dvà pismє́nà nazыváюse є̆́dnыmъ ȋ́menemъ Ȃ́zbꙋka , ѡ̑tъ iъmє́nъ pérvыhъ dvꙋ́hъ pismє́nъ . Ѻ̆́vꙋ Ȃ́zbꙋkꙋ sočinі́o є̆́stь Svetы́й Kѵ̀̀rі́llъ , ѡ̑ koémъ víždь prѝ koncꙋ̀ Bꙋkvárѧ segѡ̀ . Uzévšїй Ȃ́zbꙋkꙋ Gréčeskꙋ ȋmꙋ́щꙋю dvadésetь ȋ četы́ri bꙋ́kve ( Α α, Β ϐ β, Γ ᴦ γ, Δ δ, Ε ε, Ζ ζ, Η η, Θ θ ϑ, Ι ι, Κ κ, Λ λ, Μ μ, Ν ν, Ξ ξ, Ο ο, Π π, Ρ ρ, Σ ϲ ς σ, Τ τ Τ[1], Υ υ, Φ φ, Χ χ, Ψ ψ, Ω ω ) , ѻ̆́nъ є̑ proizvéo Slavѧ́nѡmъ , nѣ́čtѡ ȋnákovыmъ načertánїemъ , tolíkože pismє́nъ : a , v , g , d , e , z , i , ѳ , ї , k , l , m , n , ѯ , o , p , r , s , t , ѵ , f , h , ѱ , ѡ . Gréčeskїй čislénnый znákъ ϛ ( tó є̑stь svѧzȃnnaѧ pismєnà ςτ, st ) ȋlѝ sámoe ς ѡ̑bráćeno є̆́stь ȗ

◦❨ d҃і ❩◦

náše ѕ ; ȋ Gréčєskaѧ ου ȋ ȣ , dála є̑sꙋ̀ námъ ou ȋ ꙋ . Prѡ́čaѧ pismenà : b , ž , c , č , š , щ , ъ , ы , ь , ѣ , є , ю , ꙗ , ѧ , potrє́bnaѧ za svóйstvennє glásє Slavénskoga ѧ̑zы́ka nadléžalo є̆́stь samonačálnѡ proizvestѝ , ȋlѝ páče podražáti Svetómꙋ І̑eronѵ́mꙋ , proložívšemꙋ ȗ tómъ pꙋ́tь bólše četы́ri stà lѣ̑tъ do togdà .

Ne znáse , є̑-li ȗ sámomъ načálꙋ Ȃ́zbꙋka Slavénska ȋmála nы́nѣpnїй bꙋkvъ porédakъ ; no ȋzvѣ́stno є̆́stь , da čislò ȋ́hъ nїѐ zadꙋ́gѡ ȗtverždeno bыlò na četы́redesetь ȋ dvѣ̀ , bы̑všimъ rȃznыmъ poslѣdovátєlnыmъ ѡ̑pы́tѡmъ sъ pismenы̀ : ѣ , ѥ , є ; ю , Ѫ ; ꙗ , ѧ .

Daváti ȋmєnà bꙋ́kvamъ bыlò є̑ priródno ȗ pérvoй na svѣ́tꙋ Ȃ́zbꙋcы , koeѧ̀pismєnà rodȋvšaѧse ȋzъ sveщénnыhъ І̑eroglѵ́fѡvъ ȗderžála є̑sꙋ̀ ѻ̆́vыhъ naimenovȃnїѧ . Grécы , polꙋ́čivšїi tákѡ ѡ̑tъ Fenі́kїєvъ Ȃ́zbꙋkꙋ , ѡ̑stáli sꙋ̀ prѝ tómъ . Po ne dóbromꙋ vъ sémъ podražánїю Grékѡmъ ȋ́mamo ȋ mы̀ , protívꙋ ȋskꙋ́sstvꙋ písma , nȃša Ȃ́zъ , Bꙋ́ki , ȋ prѡ́čaѧ ȋmєnà . Ȋ́bo vmѣ́ stѡ ѡ̑tvodíti ȗ́mъ nékamѡ natrágъ takovы́mi ȋmenы̀ , trébalo bы ( kákѡ sꙋ̀ véćъ drévnїi Rímlѧni tvoríli , hótѧ polꙋ́čivъ ѡ̑tъ Grékѡvъ , kákѡ ȋ mы̀ , Ȃ́zbꙋkꙋ ) svákꙋ bꙋ́kvꙋ zváti , є̑líkꙋ móžno , ѻ̆́nыm sámыmъ glásomъ , koegà ѻ̆́na znákъ є̆́stь .

2. Primѣčánїe. Nastávnikъ , načináюći Ȃ́zbꙋkꙋ sъ ѻ̆́trokomъ , dꙋ́žanъ є̑ pokazыváti є̑mꙋ̀ sváko písme pérstomъ ȋlѝ skazálьkomъ , tò ȋmenováti , ȋ sílꙋ ȋlѝ glásъ є̑gѡ̀ proiznósiti ; na primѣ́rъ : Písme ѻ̆́vo A , ȋmenꙋ́ese Ȃ́zъ , ȃ glási aa-- ; ѻ̆́vo písme B , ȋmenꙋ́ese Bꙋ́ki , ȃ glási Bъ , písme ѻ̆́vo V , ȋmenꙋ́ese Vѣ́di , ȃ glási Vъ , ȋ tákѡ dálše . Ѻ̑vakovò poznánїe pismє́nъ bꙋ́de vъ Sricánїi ѡ̑tmѣ́nnѡ poslꙋ́žiti .

Napomene[uredi]

  1. Znak ne postoji u Unikodu