Ја заволех драгу надалеко

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Ја заволех драгу надалеко
Писац: Народна песма
Ерлангерски рукопис старих српскохрватских народних песама
19. Песма Ерлангенског рукописа. Приредиле Мирјана Детелић, Снежана Самарџија и Лидија Делић




19.

Ја заволех драгу надалеко


0001 Ја заљубим драго на далеко,
0002 пођох под ноћ да обљубим драгу
0003 у латурме среди двора сретох.
0004 „Куда идеш, млад нежењен војне?
0005 Д[р]ага јошт није ни вечерала
0006 а камоли к теби да изиђе.“
0007 А ја јунак рекох и узрекох:
0008 „Вечер, драга, не вечерала га!
0009 Јал['] ме љуби како што се љуби,
0010 јал['] ми кажи другу да заљубим
0011 да не бијем ове калне друме,
0012 да не губим ове тавне ноћи.
0013 Ноге ми се мраморјем створише,
0014 црне очи поробом за тобом.
0015 Ако велиш д' идем пак да дођем,
0016 обрасли ти твоји бели двори,
0017 обрасли ти све белим босиљком
0018 а раздрумје црвеном калином.
0019 Ако велиш д['] идем да не дођем,
0020 обрасли ти твоји бели двори,
0021 обрасли ти све горким пеленом,
0022 а раздрумје трњем и гложијем.“



Интервенције[уреди]

с = з (заљубим)
срѣди, срѣтох (јат = е)
i = ј (војне)
дага = драга
и = ј (мраморјем)
ћ = ђ (изиђе)
е = је (бије)
цер'не = црне
и = ји (твоји)
бѣли (јат = е)
п = б л' = љ (босиљком)
цер'веним= црвеном
б = п (пеленом)
трнi'ем, гложи'ем

Напомене[уреди]

стих 3: латурме (и код Геземана и у оригиналу) - у латурме: Геземан, XXXVII – на ларго (на далеко)
стих 14: поробом (и код Геземана и у оригиналу) - необичан облик, не подсећа ни на шта што се данас говори; можда: погубих

Коментар[уреди]

Љубавна, лирска песма
Литература: Krnjević 1986: 141

Извори[уреди]

Богишић, В. (1878/2003²). Народне пјесме из старијих највише приморских записа. Београд: СУД; Горњи Милановац: Лио.
Геземан, Г. (1925). Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама. Сремски Карловци: СКА.
Караџић, В. С. (1814–1815/1965). Мала простонародња славено-сербска пјеснарица (1814). Народна србска пјеснарица (1815). Сабрана дела Вука Караџића I (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1818/1966). Српски рјечник (1818). Сабрана дела Вука Караџића II (П. Ивић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1821, 1853/1988). Српске народне приповијетке. Сабрана дела Вука Караџића III (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1841/1975). Српске народне пјесме I. Сабрана дела Вука Караџића IV (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1845/1988). Српске народне пјесме II. Сабрана дела Вука Караџића V (Р. Пешић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1846/1988). Српске народне пјесме III. Сабрана дела Вука Караџића VI (Р. Самарџић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1849/1987). Српске народне пословице. Сабрана дела Вука Караџића IХ (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1852/1986–1987). Српски рјечник (1852). Сабрана дела Вука Караџића XI/1–2 (Ј. Кашић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1862/1986). Српске народне пјесме IV. Сабрана дела Вука КараџићаVII (Љ. Зуковић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1891–1902/1932–1936²). Српске народне пјесме V–IX. Државно издање (Љ. Стојановић). Београд: СКА.
Караџић, В. С. (1973–1974). Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића I–IV (Ж. Младеновић – В. Недић). Београд: САНУ.
Милутиновић Сарајлија, С. (1833, 1837/1990). Пјеванија црногорска и херцеговачка (Д. Аранитовић). Никшић: Универзитетска ријеч.
Петрановић, Б. (1867–1870/1989). Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I–III (Н. Килибарда). Сарајево: Свјетлост.
Петровић Његош, П. (1846/1951). Огледало српско. Целокупна дјела V (Р. Бошковић – В. Латковић). Београд: Просвета.
Daničić, Gj. (1871). Poslovice. Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera).
Hӧrmann, K. (1888–1889/1990²). Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini I–II (Đ.
Buturović). Sarajevo: Svjetlost.Jukić, I. F. (1858). Narodne piesme bosanske i hercegovačke I. Piesme junačke. Osijek: Izdao O. Filip Kunić.
Kuhač, F. Š. (1878–1881). Južnoslavjenske narodne popievke I–IV. Zagreb.
Kukuljević Sakcinski, I. (1842–1847). Narodne pěsme puka hàrvatskoga. Različita děla IV. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.
Kurelac, F. (1871). Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih. Zagreb: Slovi Dragutina Albrechta.
Marjanović, L. (1864). Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj Krajini I.Zagreb: Troškom i tiskom A. Jakića.
Vraz, S. (1839). Narodne pěsni ilirske I. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.Zbornik, ZNŽOJS: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb: JAZU.
Zovko, I. (1888). Hercegovke i Bosanke: 100 najradije pjevanih ženskih pjesana I. Sarajevo: Tisak i naklada tiskare Spindler i Loschner.