Zakon o imenu države i državnom grbu

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу

[a]ZAKON O IMENU DRŽAVE I DRŽAVNOM GRBU[2]

27. mart 1944.

Član 1.

Ime nove Jugoslavije, stvorene zajedničkom borbom i slobodnom voljom njenih ravnopravnih naroda, i čiji su vrhovni organi državne vlasti konstituisani na Drugom zasedanju Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije u Jajcu 29. i 30. novembra 1943. godine, te su oličeni u Antifašističkom veću narodnog oslobođenja Jugoslavije kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom pretstavničkom telu i kao pretstavniku suvereniteta naroda i države, i u Nacionalnom Komitetu Oslobođenja Jugoslavije kao vrhovnom organu državne uprave, odnosno kao narodnoj vladi Jugoslavije, jeste: »Demokratska Federativna Jugoslavija«.

Član 2.

Demokratska Fed. Jug. počiva na punoj ravnopravnosti Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca i Crnogoraca, odnosno naroda Srbije, Vojv. i Sandžaka, Hrv., Sl. Mak., C. Gore i Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Državni grb Demokratske Federativne Jugoslavije sastoji se od pet upaljenih buktinja koje predstavljaju pet ujedinjenih naroda čiji se crveni plamenovi ujedinjuju u jedan plamen iznad kojega se u vrhu grba nalazi crvena petokraka zvezda. Buktinje i plamen objavijeni su žutim klasjem pšenice i plavom trakom sa belim natpisom: DEMOKRATSKA FEDERATIVNA JUGOSLAVIJA na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.

Član 4.

Pečati i štambilji svih organa državne i samoupravne vlasti moraju imati u sredini grb Demokratske Federativne Jugoslavije i ime države ispred imena samog organa vlasti.

Član 5.

Nacrt državnog grba Demokratske Federativne Jugoslavije u bojama objavljuje se sa ovim zakonom i njega se imaju pridržavati sve državne i samoupravne vlasti.

Član 6.

Ovlašćuje se Pretsedništvo Nacionalnog Komiteta Oslobođenja Jugoslavije da propiše pravilnik o upotrebi državnog imena i državnog grba Demokratske Federativne Jugoslavije.
Ovaj zakon stupa odmah na snagu svojim objavljivanjem


Napomene[уреди]

  1. Zbog međunarodnih razloga vezanih za međunarodno priznanje nove Jugoslavije ovaj Zakon nije mogao biti usvojen. U vreme izrade ovog Predloga već je tekla prepiska između maršala Tita i britanskog premijera V. Čerčila. Moša Pijade, odvojen od centra zbivanja u sferi međunarodnih odnosa, nije znao za ovu faktičku »blokiranost« zakonodavne inicijative koju je razvio s jednim delom većnika AVNOJ-a. »Pet upaljenih buktinja« simbolizovalo je »pet ujedinjenih naroda«.[1]

Reference[уреди]

  1. Petranović & Zečević (1987), str. 10—11
  2. Petranović & Zečević (1987), str. 10

Literatura[уреди]

  • Petranović, Branko & Zečević, Momčilo (1987): Jugoslovenski federalizam: Ideje i stvarnost — tematska zbirka dokumenata 1943—1986. 2, Beograd: Prosveta