Page:Botanička bašta u Beogradu.pdf/15

Извор: Викизворник
Ова страница је лекторисана

9

    Којим ће редом послови, које идем да побројим у
нашој ботаничкој башти да сљедују, то зависи од многога
чега, што за овај пар не може да се предвиди. Кад чему
буде време, за што се кад буде прибрало оно што треба,
то ће с места да се и предузме.
    Један од главних радова, прављење и засађивање биљ-
них група започето је већ, као што је пре речено, лањ-
ског лета, а кад ће да се сврши, зависиће од наше уста-
лости али и од гдекојих других прилика с којима ми
свакад не располажемо. Полазна је тачка биљним групама
место у плану обележено бр. 13, а оне ће се наставити
у правцу стрела (↘ у скици) и то тако, да ће већу, јужну
партију баште заузети дикотиледоне и гимносперме, а мању,
северну монокотиледоне и криптогаме. Ређању група служи
за основу дело: Hooker & Bentham, Genera plantarum,
London 1874 — које је већ преко половине изашло, а без
сумње пре ће бити готово него наша ботаничка башта. За
ређање врста у групе не могу да се правила пропишу,
то понајпре зависи од природе самих биљака, за тим од
магновених потреба и прилика свакојаких, а мора да се
остави вољи и укусу онога који баштом управља.
    Други за нашу башту особито важан рад, то је до-
вођење воде, што се на више начина може да постигне а у
нашим приликама биће, по моме мишљењу, нај поуздапије и
нај јевтиније ако се доведе од тако зване „сакачесме”. На
ту цељ ваљаће ту да се озида покривен убао (reservoir) за
воду, што од употребе претиче, да се вода у подземном ка-
налу кроз гвоздене чункове проведе у главни басен бота-
ничке баште (бр. 7), а отуд ће моћи да се растури у омање
басене, од којих су за сада само три обележена (под бр.
9. и 14.) а касније ће моћи према потреби да им се број
повећа.