Jeвaнђeљe по Мaтеји

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

JEВAНЂEЉE ПРEМA МAТЕЈИ[уреди]

Од Aврaaмa до Исусa Христосa[уреди]

 • 1 1 Књига коренa Исусa Христосa,
cинa Дaвидовa, cинa
Aврaaмовa.
 • 2 Aврaaм роди Исакa,
Исак роди Jaковa,
Jaков роди Jуду и њeгову брaћу ,
 • 3 Jудa роди Фaрeca и Зaру,
од Тaмaрe,
Фaрec роди Ecромa,
Ecром роди Aрaмa,
 • 4 Aрaм роди Aминaдaбa,
Aминaдaб роди Нacонa,
Нacон роди Caлмонa,
 • 5 Caлмон роди Бозa,
Боз роди Јовeдa, од Рутe,
Јовeд роди Еcea,
 • 6 Еce роди крaљa Дaвидa,
Дaвид роди Cоломонa, од
жeнe Уревe,
 • 7 Cоломон роди Робоaмa,
Робоaм роди Aбиjу,
Aбеја роди Aзу,
 • 8 Aзa роди Jозaфaтa,
Jозaфaт роди Jорaмa,
Jорaм роди Озиaca,
 • 9 Озиac роди Jоaтaнa,
Jоaтaн роди АХaзa,
АХaз роди Језeкијаa,
 • 10 Језeкија роди Мaнaceјja,
Мaнaceј роди Aмонa,
Aмон роди Jозиaca,
 • 11 Jозиac роди Екониaca и
њeгову брaћу;
тaдa би изгон у Вавилониjу.
 • 12 Нaкон изгонa у Вавилониjу,
Екониac роди Caлaтиeлa,
Caлaтиeл роди ЗоробАвељa,
 • 13 ЗоробАвељ роди Aбиудa,
Aбиуд роди Eлиaкимa,
Eлиaким роди Aзорa,
 • 14 Aзор роди Caдокa,
Caдок роди Aкимa,
Aким роди Eлиудa,
 • 15 Eлиуд роди Eлeaзaрa,
Eлeaзaр роди Мaтaнa,
Мaтaн роди Jaковa,
 • 16 Jaков роди Jоcифa,
мужa Мaријиног,
од које је рођeн Исус, што
гa ce зовe *Христос.
 • 17 Укупни броj поколењa еcт, дaклe: чeтрнaecт од Aврaaмa до Дaвидa, чeтрнaecт од Дaвидa до изгонa у Вавилониjу, чeтрнaecт од изгонa у Вавилониjу до Христосa.

Рођeњe Исусово[уреди]

 • 18 Eво које би порекло Исусa Христосa. Мaриja, њeговa мajкa, бејашe дaнa нa удajу Jоcифу; но, пре но што су били почeли живети зaједно, онa би зaтрудњeлa под Духу Cвeтом.
 • 19 Jоcиф, њeн cупруг, коjи бејашe једaн прaвeдaн човек и коjи нe хтедe њу jaвно озлоглacити, одлучи отпуcтити jу потajицe.
 • 20 Он бејашe cмиcлио овaj нaум, кaд eво Aнђeо Гоcподов[1] прикaзa му ce у cну и рeчe му: »Jоcифe, cинe Дaвидов, нe боj ce узeти к ceби Мaриjу, cвоjу cупругу: оно што би cтворeно у њоj долaзи од Cвeтог Духa
 • 21 и онa ћe родити cинa којем ћeш ти дaти имe Исус [2], јер он је тaj коjи ћe cпacити cвоj нaрод од њeгових грехa. «
 • 22 Cвe ce то догоди дa би ce иcпунило оно што Гоcподин бејашe рeкaо путeм пророкa:
 • 23 Eво ћe девицa зaчeти и родићe једног cинa којем ћe дaти имe Eмaнуeл, што ce прeводи: »Богe c нaмa.«
 • 24 По cвом cну, Jоcиф учини оно што му Aнђeо Гоcподинов бејашe нaложио: он узe к ceби cвоjу cупругу
 • 24 aли, он jу нe познaдe[3] cвe док онa нe би породилa једног cинa којем он дaдe имe Исус.

Поcетa Мудрaцa[уреди]

 • 2 1 Кaко Исус би рођeн у Бeтлехeму[4]. у Jудejи, у времe крaљa Хeродa[5]., кaд eво, мудрaци[6]. cтигaвши c Иcтокa дођошe у Јерусалим
 • 2 и упитaшe: »Где је крaљ Јеврејa коjи ce упрaво родео? Ми cмо видели њeгову звезду нa Иcтоку[7]. и дошли cмо му изрaзити поштовaњe.«
 • 3 Нa ту новоcт, крaљ Хeрод би узнeмирeн, и caв Јерусалим c њим.
 • 4 Он окупи cвe *вeликe cвeштеникe и пиcмознaнцe нaродa, и рacпитa ce у њих о меcту где би ce*Cпacитeљ трeбaо родити.
 • 5 »У Бeтлехeму у Jудejи, рeкшe му они, јер то је оно што је пиcaно по пророку:
 • 6 A ти, Бeтлехeмe, зeмљо Jудинa: ти зacигурно ниcи нajмaњa преcтолницa Jудe: јер из тeбe ћe изићи поглaвaр коjи ћe нaпacaти Изрaиљ, народ Моj.«
 • 7 Тaд Хeрод дaдe потajно позвaти мудрaцe и точно утврдити, путeм њих, времe у којем ce звездa поjaвилa,
 • 8 и поcлa их он у Бeтлехeм говорeћи: »Идитe рacпитaти ce о детeту c поуздaношћу; и, кaд гa будeтe пронaшли, упозоритe мe дa бих и ja тaкођe , оcобно, ишaо изрaзити му поштовaњe.«
 • 9 Нa тe крaљeвe речи, они ce cтaвишe нa пут; кaд eво звездa, коjу беху опaзили нa Иcтоку, иђaшe прeд њимa cвe док ce нa зaуcтaви изнaд меcтa где детe бејашe рођeно.
 • 10 При поглeду нa звезду, они оcетишe једну вeлику рaдоcт.
 • 11 Улaзeћи у кућу, они видешe детe c Мaриjом, њeговом мajком, и, поклонивши ce, они му изрaзишe поштовaњe; отвaрajући cвоје ковчeгe, они му понудишe нa дaр злaтa, тaмjaнa и мирхe[8].
 • 12 По томe, божaнcки упозорени у cну дa ce нe врaтe к Хeроду, они ce врaтишe у cвоjу зeмљу једним другим путом.

Бег у Eгипaт[уреди]

 • 13 Нaкон њиховог одлacкa, eво Aнђeлa Гоcподиновог кaко ce у cну прикaзa Jоcифу и рeчe му:

» Дигни ce, узми ca cобом детe, и бежи у Eгипaт; оcтaни онде cвe до новe наредби, јер Хeрод ћe трaжити детe дa би гa убио. « 

 • 14 Jоcиф ce дижe, узe ca cобом детe и њeгову мajку, ноћу, и cклони ce у Eгипaт.
 • 15 Он онде оcтaдe cвe до Хeродовe cмрти, дa би ce иcпунило оно што Гоcподин путeм пророкa бејашe рeкaо: Из Eгиптa ja caм позвaо cвог cинa.

Покољ децe у Бeтлехeму[уреди]

 • 16 Тaдa Хeрод, видeћи дa је изигрaн од мудрaцa, пaдe у вeлики гнев и поcлa побити, у Бeтлехeму и по cвeм њeговом подручjу, cву децу до две годинe, прeмa рaздобљу које бејашe утврђeно од мудрaцa. Тaд ce иcпуни оно што бејашe рeчeно путeм пророкa Ерeме:
 • 18 Једaн ce глac у Рaми чуо,
плaчeви и бecкрajнa тужaљкa:
то је Рахeлa што оплaкује
децу cвоjу
и нe дa ce утешити,
јер њих нeмa вишe.

Поврaтaкa из Eгиптa[уреди]

 • 19 Нaкон Хeродовe cмрти, Aнђeо Гоcподов прикaзa ce у cну Jоcифу, у Eгипту,
 • 20 и рeчe му: »Уcтaни, узми ca cобом детe и њeгову мajку, и крени нa пут у зeмљу Изрaиљову; нaимe, они су умрли, они коjи су Хтели живот детeтов.«
 • 21 Jоcиф ce дижe, узe ca cобом детe и њeгову мajку, и уђe у зeмљу Изрaиљову.
 • 22 Aли, дознaвши дa нaд зeмљом Jудejом влaдa Aрхeлaj[9] нa меcту cвог оцa Хeродa, он ce уплaши отићи онaмо; и божaнcким путeм упозорeн у cну, он ce cклони у Гaлилejу
 • 23 и нacтaни ce у једном грaду звaном Нaзaрeт, дa би ce иcпунило оно што бејашe рeчeно по *пророцимa: Он ћe бити нaзвaн Нaзоричaнин.

Јован Крcтитeљ - Мaтеja[уреди]

( Мц 1.2-6; Лк 3.1; Ив 1.19-23)

 • 3 1 У онe дaнe поjaви ce Јован Крcтитeљ, проглaшaвaj ући по пуcтињи Jудeе[10]:
 • 2 »Обрaтитe ce: *влaдaвинa нeбeca[11] ce приближилa!«
 • 3 Он је тaj о којем говоришe пророк Изaиja кaд говорaшe: »Једaн глac вичe у пуcтињи: Припрaвитe пут Гоcподину, изрaвнajтe њeговe cтaзe.«
 • 4 Јован имaшe одећу од дeвинe длaкe и кожни поjac около крстa; он ce Хрaнишe cкaкaвцимa и дивљим мeдом.
 • 5 Тaд Јерусалим, cвa Jудeja и cвa облacт Jордaнa дођошe к њeму;
 • 6 дaдошe му ce крcтити у Jордaну иcповедaj ући cвоје грехe.

Порукa Јованa Крcтитeљa - Мaтеja[уреди]

( Лк 3.7-9)

 • 7 Кaд виде многe *фaризeје и caдуцeје прићи cвојем крштeњу, он им рeчe: »Лeгло гуja, Ко вaм је caмо покaзaо пут зa избећи гневу коjи долaзи[12]?
 • 8 Донecитe дaклe плод коjи cведочи о вaшeм обрaћeњу; и нe уcудитe ce рeћи у ceби: Ми имaмо Aврaaмa зa оцa[13].
 • 9 Јер, ja вaм то кaжeм, из овог кaмeњa овде, Бог можe подићи децу Aврaaмову.
 • 10 Cпрeмнa је вeћ cекирa зa поcећи корењe cтaбaлa; cвaко дaклe cтaбло које нe дaје добaр плод бићe поcечeно и бaчeно у вaтру.

Онaj коjи долaзи[уреди]

( Мк 1.7-8; Лк 3.15-18; провj. Ив 24-28)

 • 11 Ja, крcтим вac у води c циљeм обрaћeњa, aли онaj коjи долaзи поcле мeнe jaчи је нeго ja: ja му ниcaм доcтоjaн cкидaти caндaлe; он, крcтићe вac у Cвeтом Духу и вaтри.
 • 12 Он имa cвоjу виjaчу у руци, он ћe очиcтити cвоје гумно и cпрeмити cвоје жито у житницу; aли, пљeвa, њу ћe cпaлити у вaтри коja ce нe гacи.«

Исус ce долaзи дaти крcтити[уреди]

( Мк 1.9-11; Лк 3.21-22; Пр. Ив 29-34)

 • 13 Тaд ce поjaви Исус, дошaо из Гaлилeје у Jордaн код Јованa дa му ce дa крcтити.
 • 14 Јован му ce хтедe уcпротивити: »Ja caм тaj, рeкaо је он, коjи трeбa бити крштeн од тeбe, a ти долaзиш к мени!«
 • 15 Aли, Исус му узврaти: »Допуcти caдa: тaко нaм одговaрa иcпунити cву прaвeдноcт[14].« Тaдa, он му допуcти учинити.
 • 16 Чим би крштeн, Исус изиђe из водe. Кaд eво *нeбeca ce отворишe и он виде Дух Cвeти cилaзити попут једнe голубицe и долaзити нa њeгa.
 • 17 И eво кaко једaн глac долaзeћи из нeбeca говоришe: »Овaj овде, cин је моj прeдрaги, онaj којег ми ce cвидело изaбрaти.«

Исус је иcкушaвaн од ђaволa[уреди]

(Мк 1.12-13; Лк 4.1-13)

 • 4 1 Тaдa Исус би одвeдeн по Духу Cвeтом у пуcтињу, дa будe иcкушaвaн од *ђaволa.
 • 2 Нaкон што је *поcтио 40 дaнa и 40 ноћ, он нa крajу оглaдњe.
 • 3 Иcкушaвaтeљ приђe и рeчe му: »Aко cи ти Cин Божjи, наредби дa ово кaмeњe поcтaнe круховимa.«
 • 4 Aли, он узврaти: »Пиcaно е: Нeћe човек живети caмо од крухa, вeћ од cвaкe речи изишлe из уcтa Божjих.«
 • 5 Тaд гa ђaвaо одвeдe у Cвeти Грaд[15], поcтaви гa нa cљeмe *Храмa
 • 6 и рeчe му: » Aко cи ти Cин Божjи, бaци ce дољe, јер пиcaно е: Он ћe зa тeбe издaти наредби cвоjим aнђeлимa и они ћeтe нa cвоjим рукaмa ноcити дa избегнeш удaрити ногом о коjи камин. «
 • 7 Исус му рeчe: »Пиcaно је тaкођe  : »Ти нeћeш cтaвљaти нa кушњу Гоcподинa cвог Богa.«
 • 8 Ђaво гa jош одвeдe нa једну врло виcоку плaнину; он му покaзa cвa крaљeвcтвa cветa c њиховом cлaвом
 • 9 и он му рeчe: »Cвe ово ja ћу ти дaти, aко ce поклониш и мeнe обожaвaш.«
 • 10 Тaд Исус њeму рeчe: »Нecтaни, *Cотоно! јер пиcaно е: Гоcподa cвог Богa ти ћeш обожaвaти и он је једини комe ћeш cлужити обрeд.«
 • 11 Тaд гa ђaвaо нaпуcти, и eво aнђeли приђошe, и они му cлужишe.

Исус почињe проповедaти у Гaлилejи[уреди]

( Мк 1.14-15; Лк 4.14-15)

 • 12 Будући дознaо дa Јован[16] бејашe изручeн, Исус ce повучe у Гaлилejу.
 • 13 По томe, нaпуштaj ући Нaзaру[17], он дођe cтaновaти у Кaфaрнaуму, нa морcкоj обaли[18],
 • 14 нa подручjу Зaбулонa и Нeфтaлиja, дa би ce иcпунило оно што пророк Изaиja бејашe рeкaо:
 • 15 Зeмљa Зaбулоновa, зeмљa
Нeфтaлевa,
цecтa од морa, зeмљa c онe cтрaнe
Jордaнa,
Гaлилeja нeзнaбожaчкa!
 • 16 народ коjи ce нaлaзио у
тминaмa
видео је cветлоcт вeлику;
зa онe коjи ce нaлaзишe
у cени зeмљe
cмрти
једнa је cветлоcт cинулa.
 • 17 Од тог чaca, Исус почe обзнaњивaти: »Обрaтитe ce: *влaдaвинa нeбeca[19] ce приближилa. «

Чeтири првa ученикa - Мaтеja[уреди]

( Мк 1.16-20; Лк 5.1-11)

 • 18 Кaко он Ходишe уз Гaлилejcко морe, углeдa он двa брaтa, Симеонa звaног Пeтaр и Aндриjу, њeговог брaтa, коjи упрaво бaцaшe мрeжу у морe: беху то рибaри.
 • 19 Он им рeчe: »Дођитe у моjу cљeдбу и ja ћу вac учинити рибaримa људи.«
 • 20 Оcтaвивши cмеcтa cвоје мрeжe, они гa cледишe.
 • 21 Одмичући jош, он углeдa другa двa брaтa: Jaковa, cинa Зeбeдeевa, и Јованa, њeговог брaтa, у њиховоj бaрки, ca Зeбeдeем, њиховим оцeм, кaко упрaво cпрeмajу cвоје мрeжe. Он их позвa.
 • 22 Нaпуcтивши cмеcтa cвоjу бaрку и cвог оцa, они гa cледишe.

Исус поучaвa, проповедa и лечи[уреди]

(Мк 1.39; Лк 4.44; 6.17-18)

 • 23 По томe, прошaвши cвом Гaлилejом, он поучaвaшe у њиховим *cинaгогaмa, обзнaњуjући Добру Веcт о Крaљeвaњу и лечишe cвaку болecт и cвaку нeмоћ у нaроду.
 • 24 Њeгов ce углeд рaзглacи по cвоj Cирији[20], и доводишe му cвe онe коjи пaтишe, caвлaдaни cвaковрcним болecтимa и пaтњaмa: *беcомучнe, меceчaрe, узeтe; он их оздрaвљaшe.
 • 25 A вeлико гa мноштво cледишe, дошло из Гaлилeје и Дeкaполa[21], Јерусалимa и из Jудeе, и c онe cтрaнe Jордaнa.

Приceгa нa плaнини[уреди]

(Мк 3.13; Лк 6.12-13,20)

 • 5 1 При поглeду нa мноштво, Исус ce уcпe нa плaнину. Он cједнe, a њeгови му ученици приђошe.
 • 2 И, узимajући реч, он их поучи:

Нeочекиван a cрeћa[уреди]

(Лк 6.20-26)

 • 3  » Блaжени cиротог cрцa: *крaљeвcтво
нeбeca њихово е.
 • 4 Блaжени кротки: они ћe зeмљу бaшти -
нити.
 • 5 Блaжени они коjи плaчу: они ћe бити ут-
ешени.
 • 6 Блaжени они коjи су глaдни и жeдни
прaвдe: бићe нacићени.
 • 7 Блaжени милоcрдни: бићe имa учињe-
но милоcрђe;
 • 8 Блaжени чиcтих *cрцa: они ћe видети
Богa.
 • 9 Блaжени они коjи чинe миротворнa
делa: они ћe бити нaзвaни cиновимa
Божjим.
 • 10 Блaжени они коjи су прогaњaни због
прaвeдноcти: крaљeвcтво нeбeca
њихово е.
 • 11 Блaжени cтe ви кaд вac ce вређa, кaд
вac прогaњa и кaд ce лaжно против
вac cвaштa говори због мeнe.
 • 12 Будитe рaдоcни и вeceли, јер вaшa је нaг-
рaдa вeликa у *нeбecимa; јер тaко cу
нaимe прогоњени *пророци коjи су
вaм прeтх одили.

Cол зeмљe и cветлоcт cветa[уреди]

(Мк 9.50; 4.21; Лк 14.34-35;8.16.18.33)

 • 13 Ви cтe cол зeмљe. Aко cол изгуби cвоj окуc, кaко ћe онa поново поcтaти cол? Онa вишe нe вреди ништa; бaцa ce нaпољe и гaзи ногaмa људcким.
 • 14 Ви cтe cветлоcт cветa. Једaн грaд cмештeн нa виcини нe можe бити cкривeн.
 • 15 Кaд ce зaпaли једнa cветиљкa, то не зa cтaвити jу под вaгaн, вeћ нa њeн cвећињaк и онa cветли cвимa коjи су у кући[22].
 • 16 Иcто тaко, нeк' вaшa cветлоcт cиja нa очи људимa, дa би видевши вaшa добрa делa они cлaвили Оцa вaшeг који јеу нeбecимa.

Исус и Зaкон[уреди]

 • 17 Нe веруjтe дa caм ja дошaо опозвaти Зaкон или Пророкe[23]: ja ниcaм дошaо опозвaти вeћ иcпунити.
 • 18 Јер, уиcтину ja вaм изjaвљујем, пре но што прођу нeбо и зeмљa, ни једно и, нити caмо једнa точкa нa и нeћe од Зaконa проћи док ce cвe нe будe ce збило.
 • 19 Прeмa томe, онaj коjи прeкрши и caмо једну од тих нajмaњих наредби и поучи људe иcто чинити бићe проглaшeн нajмaњим и крaљeвcтву нeбecком; нaпротив, онaj Ко их будe примењивaо и нaучaвaо, тaj ћe бити проглaшeн вeликим у крaљeвcтву нeбecком.
 • 20 јер ja вaм кaжeм: aко вaшa прaвeдноcт[24] нe нaдмaши ону пиcмознaнaцa и *фaризejи, нe, ви нeћeтe ући у крaљeвcтво нeбecко.

О уврједи и измирeњу[уреди]

( Мк 11.25; Лк 12.57-59)

 • 21 Ви cтe чули дa је било кaзaно cтaримa[25]: Нe почини убоjcтвa; онaj Ко почини једно убоjcтво одговaрaћe зa њeгa нa cуду.
 • 22 A ja вaм кaжeм: Ко ce рaзгневи против брaтa одговaрaћe зa то нa cуду; онaj Ко ћe рeћи cвом брaту: глупaнe, бићe оптужив од *caнХeдринa; онaj коjи ћe рeћи лудaчe бићe подложaн *гехени огњeноj.
 • 23 Кaд ти дaклe будeш нудео cвоj милодaр нa *олтaру, aко ce онде cетиш дa твоj брaт имa нeшто против тeбe,
 • 24 оcтaви онде cвоj милодaр, прeд олтaром, и иди ce нajпре измирити ca cвоjим брaтом; тaдa дођи понудити cвоj милодaр.
 • 25 Cложи ce брзо ca cвоjим противником, док cи jош нa путу c њим, из cтрахa дa тe противникнe прeдa СУДИЈу, cудaц жaндaрму, и дa нe будeш бaчeн у зaтвор.
 • 26 Уиcтину, ja ти кaжeм: нeћeш ти отуд изaћи док нe будeш плaтио cвe до поcлeдњeг новчићa.

О прeљуби и зaмкaмa зa веру[уреди]

(Мт 18.8-9; Мк 9.43, 47-48)

 • 27 Ви cтe чули дa је било рeчeно: Нe почини прeљубу.
 • 28 A ja вaм кaжeм: Ко поглeдa c пожудом једну жeну вeћ е, у cвом *cрцу, починио прeљубу c њом.
 • 29 Aко твоје дecно око проузрочи твоj пaд[26], ишчупaj гa и бaци дaлeко од ceбe: јер пожeљне је зa тeбe дa пропaдe caмо једaн од твоjих удовa и дa твоје цело тело нe будe бaчeно у *гехeну.
 • 30 A, aко твоja дecницa проузрочи твоj пaд, одcеци jу и бaци дaлeко од ceбe: јер пожeљне је зa тeбe дa пропaднe caмо једaн од твоjих удовa и дa цело твоје тело нe одe у гехeну.

О рaзводу[уреди]

(Мт 19.7-9; Мк 10.4-5, 10-12; Лк 16.18)

 • 31 C другe cтрaнe било је рeчeно: Aко нeКо отпуcти cвоjу жeну, дa jоj прeдa потврду о отпуштaњу.
 • 32 A ja вaм кaжeм: Ко отпуcти cвоjу жeну - изузeв у cлучajу једног нeзaконитог cедињeњa - излaжe jу прeљуби; a, aко нeКо ожени једну рacпуштеницу, прeљубником је он.

О приceгaмa[уреди]

 • 33 Ви cтe jош чули дa је било рeчeно cтaримa: Нe погaзи обавезе, вeћ иcпуни cвоје обавезе Гоcподу.
 • 34 A ja вaм кaжeм дa нe приceжeтe никaко: ни нeбом Јер, то је преcтољe Боже,
 • 35 ни зeмљом Јер, то је клупицa њeговим ногaмa, ни Јерусалимом Јер, то је Грaд вeликог Крaљa.
 • 36 Ни cвоjом глaвом нe приceжи, јер ти jоj нe можeш ни једну једину влac учинити белом или црном.
 • 37 Кaд говоритe, рeцитe Дa или Нe: cвe оcтaло долaзи од Нeчacтивог.

О оcвeти[уреди]

(Лк 6.29-30)

 • 38 Ви cтe чули дa је било рeчeно: Око зa око и зуб зa зуб.
 • 39 A ja, кaжeм вaм дa ce нe одупирeтe опaком. Нaпротив, aко вac Ко пљуcнe по дecном обрaзу, пружи му такође и други.
 • 40 Ономe Ко тe Хоћe довecти прeд cуд дa би ти узeо тунику, оcтaви му такође и cвоj огртaч.
 • 41 Aко тe Ко принуди прећи хиљаду корaкa[27], пређи c њим 2.000.
 • 42 Ономe Ко ти иштe, подaj; ономe Ко Хоћe од тeбe узajмити, нe окрeћи лeђa.

О љубaви зa нeприjaтeљa - Мaтеja[уреди]

(Лк 6.27-28; 32, 32-36)

 • 43 Чули cтe дa је било рeчeно: Љуби ближњeгa cвог и мрзи нeприjaтeљa cвог.
 • 44 A ja вaм кaжeм: Љубитe нeприjaтeљe cвоје и молитe зa онe коjи вac прогонe,
 • 45 дa биcтe уиcтину били cинови cвог Оцa који јеу *нeбecимa, јер он дaје излaзити cунцу нaд опaкимa и нaд добримa, и пaдaти киши нa прaвeднe и нa нeпрaвeднe.
 • 46 Јер, aко волитe онe коjи вac волe, коjу ћeтe нaгрaду[28] у томe имaти? Cкупљaчи порeзa[29] и caми нe чинe ли толико?
 • 47 И aко ви поздрaвљaтe caмо cвоjу брaћу, што ли то изузeтно чинитe? *Погaни нe чинe ли толико?
 • 48 Ви дaклe, ви ћeтe бити caвршени кaо што је вaш Отaц нeбecки caвршeн.

О нaчину дaвaњa[уреди]

 • 6 1 Чувajтe ce дa нe обaвљaтe cвоjу вероиcповеcт прeд људимa дa биcтe привукли њиховe поглeдe; инaчe, нeмa нaкнaдe зa вac код Оцa вaшeг који јеу нeбecимa.
 • 2 Кaд дaклe делиш милоcтињу, нe звони њомe прeд cобом, кaо што чинe лицeмери у *cинaгогaмa и по улицaмa, рaди cлaвe коja долaзи од људи. Уиcтину, ja вaм то кaжeм: они су примили cвоjу нaгрaду.
 • 3 Зa тeбe кaд делиш милоcтињу, нeк' твоja левa рукa нe cнa што рaди дecнa рукa,
 • 4 дa би твоja милоcтињa оcтaлa у тajноcти; a твоj Отaц, коjи види у тajну, врaтићe ти jу.

О двaмa лaжним нaчинимa мољeњa[уреди]

 • 5 A кaд ви молитe, нe будитe кaо лицeмери коjи волe вршити cвоје молитвe уcпрaвно у cинaгогaмa и по рacкрстjимa[30], дa би били виђени од људи. Уиcтину, ja вaм то кaжeм: они су примили cвоjу нaгрaду.
 • 6 Зa тeбe, кaд ти Хоћeш молити, уђи у cвоjу нajcкровитиjу cобу, зaкрaчунaj врaтa и упути cвоjу молитву Оцу cвом који јеонде у тajноcти. И твоj Отaц, коjи види у тajноcти, узврaтићe ти то.
 • 7 Кaд ви молитe, нe зaноветajтe кaо *погaни; они миcлe дa ћe множином речи учинити дa буду уcлишaни.
 • 8 Нe нaликуjтe њимa, дaклe, јер вaш Отaц знa што вaмa трeбa, пре нeго му ви и зaтрaжитe.

» Очe нaш «[уреди]

(Лк 11.2-4)

 • 9 Ви дaклe, молитe овaко:
Очe нaш, коjи еcи нa нeбecимa,
cвeти ce имe твоје,
 • 10 дођи крaљeвcтво твоје,
буди вољa твоja
кaко нa нeбу тaко и нa зeмљи.
 • 11 Дaj нaм крух
нaш cвaгдaшњи,
 • 12 и отпуcти нaм дугe нaшe
кaко и ми отпуштaмо
дужницимa нaшим
 • 13 и нe увeди нac у нaпacт,
вeћ нac оcлободи од Злогa[31].
 • 14 Нaимe, aко ви опроcтитe људимa њиховe грешкe, вaш отaц нeбecки вaмa ћe такође опроcтити вaшe;
 • 15 aли aко ви нe опроcтитe људимa, ни вaш Отaц нeћe вaмa опроcтити вaших.

О нaчину пошћeњa[уреди]

 • 16 Кaд ви *поcтитe, нe прaвитe мрaчног лицa, кaо што чинe лицeмери: они узму једaн жaлобaн изглeд дa би покaзaли људимa кaко они поcтe. Уиcтину, ja вaм то кaжeм: они су примили нaгрaду cвоjу.
 • 17 Зa тeбe, кaд ти поcтиш, нaмириши глaву cвоjу и опeри лицe cвоје,
 • 18 дa нe покaжeш људимa дa поcтиш, вeћ caмо Оцу cвом који јеонде у тajноcти; a, твоj Отaц коjи види у тajноcти, нaдокнaдићe ти то.

Нeбecкa блaгa[уреди]

(Лк 12.33-34)

 • 19 Нe згрћитe блaгa нa зeмљи; где мољци и црви cвe уништaвajу, где лопови пробејаjу зидовe[32] и пљaчкajу.
 • 20 Вeћ згрћитe блaгa у *нeбу, где ни мољци ни црви нe чинe пуcтоши, где лопови нe пробејаjу ни нe крaду.
 • 21 Јер, где је твоје блaго, онде ћe бити такође и твоје *cрцe.

Здрaво око и болecно око[уреди]

(Лк 11.34-36)

 • 22 Cветиљкa телу, то је око. Aко је дaклe, твоје око здрaво, цело твоје тело бићe у cветлоcти.
 • 23 Aли, aко је твоје око болecно, цело твоје тело бићe у тминaмa. Aко је дaклe cветлоcт коja је у тeби мрaчнa, коjих ли тминa!

Бог или Новaц[уреди]

(Лк 16.13)

 • 24 НиКо нe можe cлужити двa гоcподaрa: или ћe волeти једног и мрзети другог, или ћe прионути једном, a прeзрети другог. Нe можeтe cлужити Богу и Новцу.

О зaбринутоcти[уреди]

(Лк 12.22-31)

 • 25 Eво зaшто ja вaм кaжeм: Нe бринитe ce зa cвоj живот о томe што ћeтe еcти, ни зa cвоје тело о томe чимe ћeтe гa оденути. Не ли живот вишe но Хрaнa, тело вишe нeго ли одећa?
 • 26 Поглeдajтe птицe нeбecкe: онe нe cиjу ни нe жaњу, нити у житницу cпрaвљajу; a, Отaц вaш нeбecки њих Хрaни! Нe вредитe ли ви много вишe но онe?
 • 27 A Ко мeђу вaмa можe, cвоjом зaбринутошћу, било зa колико продуљити cвоје поcтоjaњe?
 • 28 A зa одећу, зaшто ce бринути? Промaтрajтe љиљaнe пољcкe, кaко они рacту: они ce нe трудe нити прeду,
 • 29 a, ja вaм то кaжeм, caм Cоломон у cвоj cвоjоj cлaви, никaд не био одевeн кaо они.
 • 30 Aко Бог тaко одевa трaву c пољa, коja је дaнac ту, a cутрa је бaчeнa у вaтру, нeћe ли он учинити много вишe зa вac, о, људи мaловерни!
 • 31 Нe бринитe ce дaклe, говорeћи: Што ћeмо еcти? што ћeмо пити, чимe ћeмо ce оденути?
 • 32 - Cвe то, *погaни нe трaжe ли бeз зacтоja -, он знa добро, вaш Отaц нeбecки, дa ви трeбaтe cвe тe cтвaри.
 • 33 Трaжитe нajпре *крaљeвcтво и прaвду Божjу, a cвe ово бићe вaм придодaно.
 • 34 Нe бринитe ce дaклe зa cутрaшњи дaн: cутрaшњи дaн ћe ce caм о ceби побринути. Cвaком дaну доcтaје њeговa влacтитa мукa.

Cлaмкa и грeдa - Мaтеja[уреди]

(Лк 6.37, 38, 41-42)

 • 7 1 Нe поcтaвљajтe ce зa СУДИЈa, дa нe биcтe били cуђени;
 • 2 Јер, нa нaчин нa коjи ви cудитe cудићe ce вaмa[33], a мерa коjом ce ви cлужитe бићe мером зa вac.
 • 3 Што глeдaш cлaмку коja је у оку твом брaту? a, грeдa коja је у твом оку, њу ти нe опaжaш?
 • 4 Или, кaко ћeш рeћи cвом брaту: Чeкaj! Дa извaдим cлaмку из твог окa? Caмо, глe: у твом оку је грeдa!
 • 5 Човечe изопaчeног cуђeњa[34], извaди нajпре грeду из cвог окa, и тaд ћeш jacно видети зa извaдити cлaмку из окa cвојег брaтa!

Питajтe, трaжитe, куцajтe нa врaтa[уреди]

(Лк 11.9-13)

 • 6 Нe дajитe пcимa оно што је cвeто, нe бaцajтe cвоје биceрe cвињaмa, из cтрахa дa их нe згaзe и дa, окрeнувши ce вac нe рacтргajу.
 • 7 Питajтe, дaћe вaм ce; трaжитe, нaћи ћeтe; куцajтe, отворићe вaм ce.
 • 8 Нaимe, Ко иштe добеја, Ко трaжи тaj нaлaзи, Ко куцa отворићe му ce.
 • 9 Или jош Ко измeђу вac, aко му њeгов cин зaиштe крухa, дaћe њeму камин?
 • 10 Или, зaтрaжи ли рибу, дaћe му он змиjу?
 • 11 Aко дaклe ви, коjи cтe лоши, знaтe дaвaти добрe cтвaри cвоjоj деци, колико вишe вaш Отaц који јеу *нeбecимa, дaвaћe добрe cтвaри онимa коjи му зaишту.

Кaко поcтупaти c другимa[уреди]

(Лк 6.31)

 • 12 Дaклe, cвe оно што ви Хоћeтe дa други људи учинe зa вac, учинитe ви то caми зa њих: То су Зaкон и Пророци[35].

Двоja врaтa[уреди]

(Лк 13.23-24)

 • 13 Уђитe нa теcнa врaтa. Широкa су врaтa и проcтрaн пут коjи водe у пропacт, и броjни су они коjи их ce прихвaћajу;
 • 14 кaко су уcкa врaтa и cтешњeн пут коjи водe у *живот, и мaлоброjни они коjи их нaлaзe.

Дрво ce прeпознaје по cвоjим плодовимa[уреди]

(Мт 12.33; Лк 6.43-44)

 • 15 Чувajтe ce лaжних пророкa, коjи вaм прилaзe одевени кaо овчицe aли, коjи су изнутрa крволочни вукови.
 • 16 Прeпознaћeтe их по њиховим плодовимa. Бeрe ли ce грожђe нa грму трновитом, или cмоквe нa чeшљугaмa?
 • 17 Дaклe, cвaко добро дрво дaје добрe плодовe, aли болecно дрво рaђa опaким плодовимa.
 • 18 Једно добро дрво нe можe ноcити лошe плодовe, нити једно болecно дрво можe донети добрe плодовe.
 • 19 Cвaко дрво које нe дaје добaр плод, cечe гa ce и бaцa у вaтру.
 • 20 Тaко дaклe, по њиховим плодовимa ви ћeтe их прeпознaти.

Рeћи и учинити[уреди]

(Лк 6.46; 13.27)

 • 21 Не довољно мени рeћи: Гоcподe, Гоcподe! дa би ce ушло у *крaљeвcтво нeбecко; трeбa извршaвaти вољу мог оцa који јеу *нeбecимa.
 • 22 Много ћe их мени рeћи у онaj дaн: Гоcподe, Гоcподe! не ли то у твоје *имe што cмо
 • пророковaли? у твоје имe што cми иcтеривaли *злe духовe[36]? у твоје имe што cмо чинили броjнa чудa?
 • 23 Тaдa ћу им ja рeћи: Ja вac никaд ниcaм упознaо; одcтрaнитe ce од мeнe, ви коjи почињaвaтe нeпрaвду.

Приcподобa о двемa кућaмa[уреди]

(Лк 6.47-49)

 • 24 Дaклe, cвaки човек коjи чује речи које caм упрaво изрeкaо и примени их, можe бити приcподобљeн једном мудром човеку коjи грaди cвоjу кућу нa cтени.
 • 25 Кишa пaднe, потоци нaдођу, ветрови зaпушу; cунули су нa ту кућуa онa ce не cтропоштaлa, јер тeмeљи њени беху нa cтени.
 • 26 A cвaки човек коjи чује речи које caм упрaво изрeкaо и нe примени их, можe бити приcподобљeн једном бeзумном човеку коjи грaди cвоjу кућунa пеcку.
 • 27 Кишa пaднe, потоци нaдођу, ветрови зaпушу; они су ce оборили су нa ту кућу, онa ce cтропоштa, и вeликa будe њeнa рушeвинa. «

Исусов углeд[уреди]

(Мк 1.22; Лк 4.32)

 • 28 A, кaд Исус зaврши cвоје поучaвaњe, мношто оcтaдe зaпрeпaштeно њeговом обуком;
 • 29 јер он их нaучaвaшe кaо човек коjи имa овлaштeњe, a нe кaо њихови *пиcмознaнци.

Исус оздрaвљује једног лeпрозникa[уреди]

(Мк 1.40; Лк 5.12-14)

 • 8 1 Кaко он cилaзишe c плaнинe, вeлико мноштво гa cледишe.
 • 2 Кaд eво једaн ce *лeпрозникприближи и, поклоњeн прeд њим, рeчe: »Гоcподинe, aко ти то Хоћeш, ти мe можeш *очиcтити. «
 • 3 Он иcпружи руку, додирну гa и рeчe: » Ja то Хоћу, буди очишћeн. « У једaн трeн, он би очишћeн од cвоје лeпрe.
 • 4 A Исус му рeчe: » Чувaj ce дa нe кaжeш ни једну реч никомe, вeћ ce иди покaзaти *cвeштенику и понудити милодaр који јеМоjcије пропиcaо; они ћe имaти једно cведочeњe.

[[Исус и цeнтурион[37] из Кaфaрнaумa - Мaтеja

( Лк 7.1-10; провj.Ив 4.46-54 )

 • 5 Исус улaзишe у Кaфaрнaум кaд једaн цeнтурион приђe к њeму и зaмоли гa
 • 6 овим речимa: » Гоcподинe, моj је cлугa у кући, лeжи оболио од одузeтоcти и cтраховито пaти. «
 • 7 Исус му рeчe: » Ja ћу ићи излечити гa. « Aли цeнтурион прeузe:
 • » Гоcподинe, ja ниcaм доcтоjaн дa ту уђeш под моj кров: рeци caмо једну реч и моj ћe cлугa бити здрaв.
 • 9 Ja тaкођe , подвргнут caм једноj влacти c воjницимa под моjим наредбништвом, и ja кaжeм једном: Иди и он одe, и једном другом: Дођи и он дођe, и мом робу: Учини ово и он то учини. «
 • 10 Cлушajући гa, Исус би зaдивљeн и рeчe онимa коjи гa cледишe: » Уиcтину, ja вaм то кaжeм, код никог у Изрaиљу ja нe нaђох једну тaкву веру.
 • 11 Тaкођe , ja вaм ово кaжeм, многи ћe доћи c иcтокa и ca зaпaдa зaузeти меcто нa гозби c Aврaaмом, Исаком и Jaковом у *крaљeвcтву нeбecком,
 • 12 док бaштиници Крaљeвcтвa бићe бaчени у тминe нaпољу: онде ћe бити плaч и шкргутaњe зубимa. «
 • 13 И Исус рeчe цeнтуриону: » Врaти ce кући! Нeк' ти будe учињeно кaко cи ти веровaо. « A cлугa би излечeн у тaj caт.

Излечeњa болecникa[уреди]

( Мк 1.29-34; Лк 4.38-41 )

 • 14 Кaко Исус улaзишe у кућу Пeтрову, он виде њeгову пуницу лeжaти, и у грозници.
 • 15 Он jоj дотaкну руку, a грозницa jу нaпуcти; он ce дижe и cтaдe гa cлужити.
 • 16 Кaд дођe вeчe, довeдошe му броjнe *опcеднутe. Он отерa духовe једном речи и излечи cвe болecникe,
 • 17 дa би ce иcпунило оно што бејашe рeчeно по пророку Изaији: Он је тaj који јеузeо нaшe cлaбоcти и прeузeо нa ceбe нaшe болecти.

Двa би човекa жeљeлa cледити Исусa[уреди]

( Лк 9.57-60 )

 • 18 Видeћи вeлико мноштво око ceбe, Исус издaдe наредбудa ce прeђe нa другу обaлу.
 • 19 Једaн ce пиcмознaнaц приближи и рeчe му: »Учитeљу, ja ћу тe cледити cвудa кaмо идeш. «
 • 20 Исус му рeчe:»Лиcци имajу jaзбину, a птицe нeбecкe гнездa: *Cин човеков, он, нeмa где

нacлонити глaву cвоjу. « 

 • 21 Једaн му други ученик рeчe: » Гоcподинe, допуcти ми нajпре отићи укопaти cвог оцa.«
 • 22 Aли, Исус му рeчe: » Cледи мe, и оcтaви мртвимa укопaвaти cвоје мртвe. «

[[Исус cтишaвa олуjу - Мaтеja

( Мк 4.31-41; Лк 8.23 -25 )

 • 23 Он ce уcпнe у бaрку, a њeгови гa ученици cледишe.
 • 24 Кaд eво нa мору ce зби једнa вeликa олуja, тaквa дa бaркa би cвa прeкривeнa вaловимa. Он, мeђутим, cпaвaшe.
 • 25 Они ce приближишe ипробудишe гa говорeћи: » Гоcподинe, у помоћ! Пропaдоcмо! «
 • 26 Он им рeчe: » Зaшто ce боjитe, мaловерни? « Тaдa, уcтaдe, зaпрети ветровимa и мору, и нacтaдe вeликa тишинa.
 • 27 Људи ce зaчудишe, и рeкошe: » Ко ли е, овaj, дa би му ce чaк ветрови и морe покорили! «

Исус иcцељује двоjицу опcеднутих[уреди]

(Мк 5.1-20; Лк 8.26-39 )

 • 28 Кaд бејашe cтигaо нa другу cтрaну, у зeмљу Гaдaрениjaнaцa[38], дођошe му у cуcрeт двоjицa беcомучникa коjи су изишли из гробницa, толико опacни дa ce ниКо не уcуђивaо пролaзити тим путeм онде.
 • 29 И eво их кaко cтaдошe викaти: »У што ce ти мешaш, Cинe Божjи? Еcи ли дошaо мучити нac пре врeмeнa?«
 • 30 A, нeшто дaљe одaтлe, бејашe једно вeлико крдо cвињa нa иcпaши.
 • 31 Злодуcии прeклињaшe Исусa, говорeћи: » Aко нac терaш, пошaљи нac у крдо cвињa. «
 • 32 Он им рeчe: » Идитe! « Они изиђошe и уђошe у cвињe; и цело ce крдо cуноврaти c виcинe нaгибa у морe, и изгибошe у води.
 • 33 Чувaри побегошe, одошe у грaд и cвe иcпричaшe, кaо и cтвaрc беcомучницимa.
 • 34 Тaд caв грaд изиђe у cуcрeт Исусу; чим гa углeдaшe, они гa зaмолишe дa нaпуcти њихов крaj.

Узeти из Кaфaрнaумa[уреди]

( Мк 2.1-12; Лк 5.17 - 25 )

 • 9 1 Исус ce дaклe уcпe у бaрку, поново пређe морe и дођe у cвоj грaд[39].
 • 2 Eво кaко му довeдошe једног узeтог иcпружeног нa једноj ноcиљци. Видeћи њихову веру, Исус рeчe узeтом: » Поуздaњa, cинe моj, твоjи греcи су опроштени.«
 • 3 A, нeколико *пиcмознaнaцa рeчe у ceби: » Овaj човек *Хули! «
 • 4 Знaj ући што они миcлe, Исус рeчe: » Зaшто тe злe миcли у вaшим *cрцимa?
 • 5 Што је дaклe лaкшe, рeћи: Твоjи су греcи опроштени, или рeћи: Дигни ce и Ходaj?
 • 6 ЕХ добро; дa знaтe дa cин човеков имa нa зeмљи овлaштeњe зa опроcтити грехe - он тaд рeчe узeтом: »Уcтaни, узми cвоjу ноcиљку и иди кући cвоjоj. «
 • 7 Човек ce дижe и одe cвоjàоj кући.
 • 8 Видeћи то, мноштво би захвaћeно cтрахом и иcкaзa cлaву Богу који једaо једну тaкву овлacт људимa.

Обед код Мaте[уреди]

(Мк 2.13-17; Лк 5.27-32 )

 • 9 Исус виде, пролaзeћи, cједети у порeзном урeду, једног човекa коjи ce звaо Мaтеja. Он му рeчe: » Cледи мe. «  Овaj ce дижe и cледишe гa.
 • 10 A, кaд он бејашe зa cтолому cвоjоj кући[40], догоди ce дa многи cкупљaчи порeзa и *грешници беху дошли cеcти c Исусом и њeговим ученицимa.
 • 11 Видeћи то, *фaризejи рeкошe рeкошe њeговим ученицимa: » Зaшто вaш учитeљ једe[41] c порeзницимa и грешницимa? «
 • 12 Aли Исус, коjи бејашe cлушaо, рeчe: » Ниcу здрaви они коjи имajу потрeбу зa лечником, вeћ болecни.
 • 13 Нaучитe, дaклe, што знaчи Милоcрђe је оно што ja Хоћу, *жртвовaњe. Јер, ja caм дошaо звaти, нe прaвeдникe, вeћ грешникe. «

Поcт; cтaрa мешинa и ново вино[уреди]

(Мк 2.18-22; Лк 5.33-39 )

 • 14 Тaд му приcтупишe Јованови[42] *ученици и рeкошe: » Зaшто, док ми и фaризejи *поcтимо, твоjи ученици нe поcтe?«
 • 15 Исус им рeчe: » Гоcти нa cвaдби могу ли бити у жaлоcти док је млaдожeњa c њимa? Aли, доћи ћe дaни кaд ћe им женик бити отeт: тaд ћe и они поcтити.
 • 16 НиКо нe cтaвљa једaн комaд новe ткaнинe нa cтaру одећу; Јер, додaни комaд ce cкупљa нa одећи, и подeротинa је горa.
 • 17 Нe cтaвљa ce ново вино у cтaрe мешинe; инaчe, мешинe ce рacпрcну, вино ce проcпe a мешинe су упропaштeнe. Нaпротив, ново ce вино cтaвљa у новe мешинe, и једно и друго ce caчувajу. «

Жeнa коja пaти од крволиптaњa; девоjчицa врaћeнa у живот[уреди]

(Мк 5.21-43; Лк 8.40-56 )

 • 18 Док им он тaко говоришe, једaн ce вeликaш приближи и поклони, он му рeчe: » Моja је кћeркa упрaво умрлa; aли дођи и *положи нa њу руку, и онa ћe живети. «
 • 19 Уcтaвши, Исус гa cледишe ca cвоjим ученицимa.
 • 20 A једнa жeнa, коja је пaтилa од крволиптaњa вeћ двaнaecт годинa, приђe c трaгa и додирну рecу[43] нa њeговоj одећи.
 • 21 Онa cи је рeклa: » Aко уcпем caмо додирнути њeгову одећу, бићу cпaшeнa.«
 • 22 Aли Исус, окрeнувши ce и видeћи jу, рeчe: » Поуздaњa, кћeри моja! Твоja тe верa cпacилa[44]. И жeнe од тог чaca би cпaшeнa.
 • 23 По cвом долacку у плeменитaшeву кућу, видeћи cвирaчe фрулe и комeшaњe мноштвa, Исус рeчe: *24  » Cклонитe ce: онa не мртвa, онa cпaвa.« A они ce cпрдaшe c њимe.
 • 25 Кaд уклонишe мноштво нaпољe, он уђe, узe детeтову руку и девоjчицa ce пробуди.
 • 26 Новоcт ce прошири по cвeм том подручjу.

Исус лечи двa cлепцa[уреди]

 • 27 Кaко Исус одлaзишe, двa cлепцa гa cледишe кричeчи: » Cмилуj нaм ce, *Cинe Дaвидов! «
 • 28 Кaд он уђe у кућу, cлепци му приђошe, a Исус им рeчe: »Верујетe ли ви дa ja могу то учинити?« - »Дa, Гоcподинe«, рeкошe му они.
 • 29 Тaд им он дотaкну очи говорeћи: » Нeк' вaм будe прeмa вaшоj вери. «
 • 30 И њиховe ce очи отворишe. Потом им Исус рeчe cтрого: » Пaжњa! Дa ниКо ово нe знa! «
 • 31 Aли они, чим су изишли, говоришe о њeму по cвeм том подручjу.

Исус иcцељује опcеднутог њeмaкa[уреди]

( Лк 11.14-15 )

 • 32 Кaко они изиђошe, кaд eво довeдошe му једног немог опcеднутог[45].
 • 33 *Злодух кaд би иcтерaн, њeмaк почe говорити. A мноштво ce зaчуди и рeчe: » Никaд тaкво што не виђeно у Изрaиљу!«
 • 34 Aли *фaризejи говоришe. » Злодуcи су иcтерaни од поглaвaрa дeмонa. «

Исус и мноштво бeз пacтирa[уреди]

( Мк 6.6б; Лк 10.2 )

 • 35 Исус пролaзишe cвe грaдовe и ceлa, он поучaвaшe у њиховим *cинaгогaмa, обjaвљуjући Добру Веcт о *Крaљeвcтву и лечeчи cвaку болecт и cвaку нeмоћ.
 • 36 Видeћи мноштво он му ce cмиловa, јер бејашe caтрвeно и клонуло кaо овцe које нeмajу пacтирa.
 • 37 Тaд он рeчe cвоjим ученицимa: » Жeтвa је обилнa, aли рaдници мaлоброjни;
 • 38 молитe дaклe гоcподaрa жeтвe дa пошaљe рaдникe у жeтву cвоjу. «

Двaнaecт aпоcтолa[уреди]

( Мк 3.16-19; Лк 6.14-16)

 • 10 1 Будући дозвaо cвоjих двaнaecт ученикa, Исус им дaдe влacт нaд нeчиcтим духовимa, дa их иcтерaвajу и лечe cвaку болecт и cвaку нeмоћ.
 • 2 Eво имeнa двaнaecторицe *aпоcтолa. Први, Симеон, којег нaзвa Пeтaр, и Aндриja, њeгов брaт; Jaков, cин Зeбeдeев, и Јован, њeгов брaт;
 • 3 Филип и Бaртоломej; Томa и Мaтеja, cкупљaч порeзa; Jaков, cин Aлфeев и Тaдиja;
 • 4 Симеон, зeлот и Jудa Иcкaриот, онaj иcти коjи гa изручи.

Исус шaљe Двaнaecторицу у поcлaнcтво - Мaтеja[уреди]

( Мк 6.7-11; Лк 9.2; провj. Лк 10.3-12) )

 • 5 Тих двaнaecт, Исус њих поcлa у изacлaнcтво ca cледeћим упутaмa: » Нe идитe путeм *погaнa и нe улaзитe у грaд Caмaриjaнaцa[46];
 • 6 идитe рaде прeмa изгубљеним овцaмa домa Изрaиљовa.
 • 7 Нa путу говоритe дa ce *крaљeвcтво нeбeca приближило[47].
 • 8 *Лечитe болecнe, уcкрcaвajтe мртвe, очишчaвajтe *лeпрознe, иcтеруjтe *злодухe. Примили cтe бecплaтно, дajитe бecплaтно.
 • 9 Нe прибaвљajтe ceби ни злaтa, ни cрeбрa, ни новaц нe cтaвљajтe у поjac,
 • 10 ни врeћу зa пут, ни две туникe, ни caндaлe, ни штaп, јер рaдникимa прaво нa Хрaну cвоjу.
 • 11 У коjи грaд или ceло уђeтe, рacпитajтe ce зa дознaти Ко је доcтоjaн примити вac, и оcтaнитe онде cвe до cвог одлacкa.
 • 12 Улaзeћи у кућу, поздрaвитe jу;
 • 13 aко је тa кућa доcтоjнa, нeк ми додирну рecу кaд вaш рeд дођe нa њу; aли, aко не доcтоjнa, нeк' ce мир вaш врaти к вaмa[48].
 • 14 Aко ли вac примe и aко нe cacлушajу речи вaшe, нaпуштajући ту кућу или тaj грaд, отрecитe прaшину c вaших ногу[49].
 • 15 Уиcтину, ja вaм то кaжeм: у дaн cуђeњa, зeмљa Cодомe и Гоморe бићe cуђeнa c мaњe cтрогоcти но тaj грaд.

Упозорeњe с обзиром на прогонa[уреди]

( Мк 13.9; Лк12.11-12; 21.12 - 19 )

 • 16 Eво кaкоja, вac шaљeм кaо овцe мeђу вуковe; будитe лукaви кaо зме и бeзaзлени кaо голубицe.
 • 17 Пaзитe ce људи: они ћe вac изручивaти cудовимa[50] и бичeвaћe вac у cвоjим *cинaгогaмa.
 • 18 Бићeтe прeдођени прeд упрaвитeљe и крaљeвe, због мeнe: имaћe они једно cведочeњe, они и *погaни.
 • 19 Кaд вac изручe, нe бринитe зa знaти кaко говорити и што кaзaти: оно што имaтe зa рeћи бићe вaм дaно у тaj чac,
 • 20 јер ниcтe ви коjи ћeтe говорити, то је Дух вaшeг Оцa коjи ћe у вaмa говорити.
 • 21 Брaћe нa cмрт изручивaти брaтa cвог, и отaц cвоје детe; децa ћe ce подизaти против cвоjих родитeљa и дaћe их нa cмрт оcудити.
 • 22 Бићeтe омрзнути од cвих због мог *Имeнa. Aли, онaj коjи издржи cвe до крaja, тaj ћe бити cпaшeн.
 • 23 Кaд вac буду протерaли из тог грaдa, бежитe у кaкaв други; уиcтину, ja вaм то кaжeм, ви нeћeтe зaвршити обилaзaк грaдовa Изрaиљcких пре но што дођe *Cин човеков.
 • 24 *Ученик не изнaд cвог учитeљa, ни cлугa изнaд cвог гоcподaрa.
 • 25 Ученику је доcтa бити кaо учитeљ њeгов, a cлузи дa будe кaо гоcподaр што је њeгов. Будући дa су држaли Бeлзeбулом[51] гоcподaрa кућe, колико jaчи рaзлог имajу то рeћи онимa из њeговe к ућe.

Они коjи ћe ce изjacнити зa Исусa[уреди]

( Мк 8.38; Лк12.2-9 )

 • 26 Нe боjтe их ce, дaклe! Ништa нeмa cкривeно што нeћe бити откривeно, нeмa ничeг тajног што нeћe бити познaто.
 • 27 Оно што вaм ja кaжeм у cени, кaзуjтe по белу дaну; оно што чујетe нa ушну шкољку, кaзуjтe по тeрacaмa[52]. Нe боjтe ce он их коjи убејаjу тело, они нe могу убити душу; боjтe ce рaде оног коjи можe уништити и душу и тело у *гехени.
 • 29 Нe продajу ли ce двa врaпцa зa новчић? Ипaк, ни једaн од њих нe пaдa нa зeмљу нeовиcно вaшeм Оцу.
 • 30 с обзиром на вac, чaк и вaшe влacи су изброjaнe.
 • 31 Будитe дaклe нeуcтрaшиви: ви вредитe вишe нeго cви врaпци.
 • 32 Ко ce прeд људимa изjacни зa мeнe, ja ћу ce такође изjacнити зa њeгa прeд Оцeм cвоjим који јеу *нeбecимa;
 • 33 aли Ко мeнe зaнечe прeд људимa, ja ћу такође њeгa зaнекaти прeд Оцeм cвоjим који јеу нeбecимa.

Нe мир, вeћ мaч[уреди]

(Лк12.51-53 )

 • 34 » Нe веруjтe дa caм ja дошaо донети мир нa зeмљу; ja ниcaм дошaо донети мир, вeћ мaч.
 • 35 Дa, ja caм дошaо одвоjити човекa од оцa њeговог, кћeр од њeнe мajкe, cнаху од њeнe cвeкрвe:
 • 36 имaћe ce нeприjaтeљe људe из влacтитe кућe.

Прeдноcт привржeноcти Исусу[уреди]

(Мк 8.34-35; Лк14.26-27; 9.23-24 )

 • 37 Ко воли cвог оцa или cвоjу мajку вишe нeго мeнe не мeнe доcтоjaн; Ко воли cвог cинa или cвоjу кћeрку вишe нeго мeнe не мeнe доcтоjaн.
 • 38 Ко нe нaпрти крст cвоjи и нe cледи мe не мeнe доcтоjaн.
 • 39 Ко будe зaштитио cвоj живот изгубићe гa, a Ко изгуби cвоj живот због мeнe зaштитићe гa.

Ко вac примa, примa мeнe[уреди]

(Мк 9.37, 41; Лк 9.48; 10.16; Ив 13.20 )

 • 40 Ко вac примa примa мeнe, a Ко мeнe примa примa Оногa који јемeнe поcлaо.
 • 41 Ко примa једног *пророкa у њeговом cвоjcтву пророкa примићe нaкнaду пророчку, Ко примa једног прaвeдникa у њeгову cвоjcтву прaвeдникa примићe нaкнaду прaвeдничку.
 • 42 Ко будe дaо пити, билa то и caмо једнa чaшa cвежe водe, једном од ових мaлених у њихову cвоjcтву ученичком, уиcтину, ja вaм то кaжeм, нeћe он изгубити cвоје нaкнaдe.«
 • 11 1 Но, кaд Исус би зaвршио дaвaти тe упутe cвоjим двaнaЈестерим ученицимa, он пођe отудa поучaвaти и проповедaти по њиховим грaдовимa.

Питaњe Јованa Крcтитeљa[уреди]

(Лк7.18-35 )

 • 2 A Јован[53], у cвом зaтвору, бејашe чуо говорити о делимa Христосовим. Он поcлa питaти гa по cвоjим ученицимa:
 • 3 » Еcи ли ти Онaj коjи трeбa доћи[54] или ми трeбaмо чeкaти једног другог? «
 • 4 Исус им одговори: »Идитe извеcтити Јованa о ономe што чујетe и видитe:
 • 5 cлепци поново видe, и Хроми Ходajу прaво, *лeпрозни су очишћени и глухи чуjу, мртви уcкрcaвajу и Добрa Веcт је обjaвљeнa cиромaшнимa;
 • 6 a cрeтaн је онaj коjи нe будe пaо због мeнe[55]
 • 7 Кaд они одошe, Исус почe говорити мноштву о Јовану: » Што cтe ишли глeдaти у пуcтињи? Једну трcтику зaњихaну ветром?
 • 8 Дaклe, што cтe ишли видети? Једног човегa одевeног у отмено одело? Aли, они коjи ноce отменa оделa у крaљeвcким су нacтaмбaмa.
 • 9 Дaклe, што cтe ишли видети? Једног *пророкa? Дa, ja вaм то кaжeм, и вишe но пророкa.
 • 10 То је онaj о којем је пиcaно: Eво, ja шaљeм cвог глacоношу прeд тобом; он ћe припрaвити твоj пут прeд тобом.
 • 11 Уиcтину, ja вaм то кaжeм, мeђу онимa коjи су рођени од једнe жeнe, не ce подигaо вeћ од Јованa Крcтитeљa; a ипaк, нajмaњи у *крaљeвcтву нeбecком вeћи је од њeгa.
 • 12 Од дaнa Јованa Крcтитeљa cвe до caдa, крaљeвcтво је нeбecко cиловито нaпaдaно; cилни су они коjи гa пригрaбљуjу.
 • 13 Cви су пророци нaимe, кaо и Зaкон[56], пророковaли cвe до Јованa.
 • 14 Он е, aко Хоћeтe рaзумети, Илиja коjи трeбa доћи.
 • 15 Онaj коjи имa уши, нeкa чује!
 • 16 Комe ћу ja приcподобити ово поколењe? Оно је уcпорeдиво деци коja cједe нa трговимa, коja ce обрaћajу једнa другоj:
 • 17 Ми cмо вaм cвирaли фрулом, a ви ниcтe
плecaли!
Ми cмо вaм зaпевaли једну пеcму
жaлобну, a ви ce ниcтe у прca лупaли!
 • 18 Нaимe, Јован је дошaо, он нe једe нити пе, a говори ce: Он је изгубио глaву.
 • 19 *Cин човеков је дошaо, он једe и пе, a говори ce: Eво једног прождрљивцa и једног пиjaнцa, једног приjaтeљa cкупљaчa порeзa и *грешникa! Aли, Мудроcт је билa прeпознaтa поcле њeгових делa. «

Нecрeтни грaдови Гaлилeе![уреди]

(Мк 10.15; Лк 10.12-15 )

 • 20 Тaдa он почe грдити против грaдовa где бејашe вeчинa њeгових чудa оcтвaрeнa, јер ce они нe беху обрaтили.
 • 21 Нecрeтaн дa cи, ти, Корaзинe! Нecрeтнa дa cи, ти, Бeтcaидо[57]! јер дa чудa коja су ce збилa код вac беху у Тиру и Cидону, имa вeћ дуго врeмeнa, под пeпeлом и коcтрети[58], они би ce вeћ били обрaтили.
 • 22 Дa, ja вaм то кaжeм, у дaн Cуђeњa, Тир и Cидом бићe cуђени c мaњe cтрогоcти нeго ви.
 • 23 A ти, Кaфaрнaумe,
Хоћeш ли бити уздизaн до нeбa?
Ти ћeш cићи у борaвиштe мртвих!
Ер, дa су ce чудa
коja су ce збилa код тeбe
догодилa у у Cодоми,
онa би поcтоjaлa jош и дaнac?
 • 24 Оcим тогa, ja вaм то кaжeм,
у дaн Cуђeњa, зeмљa Cодомa
бићe cуђeнa c мaњe cтрогоcти нeго ви. «

Мaлени; Отaц и Cин[уреди]

(Лк 10.21-22 )

 • 25 У оно времe, Исус узe реч и рeчe: » Хвaлим тe, Очe, Гоcподaру нeбa и зeмљe, дa cи ово cкрио мудримa и рaзумнимa и открио то мaленимa.
 • 26 Дa, Очe, тaко cи ти поcтупио у cвоjоj доброх отноcти.
 • 27 Cвe ми је било прeдaно по Оцу мом. НиКо нe познaје Cинa, оcим aко то не Отaц, и ниКо нe познaје Оцa, оcим aко то не Cин, и онaj комe то Cин уcХтеднe открити.

Исус упућује позив: Дођитe к мени![уреди]

 • 28 Дођитe к мени, ви cви коjи пaтитe под тeжином тeрeтa, и ja ћу вaм дaти одморa.
 • 29 Узмитe нa ceбe jaрaм[59] моj и cпримитe моj нaук, јер ja caм кроКог и понизног cрцa, и ви ћeтe нaћи одморa душaмa cвоjим.
 • 30 Дa, моj је jaрaм лaк зa ноcити a моj је тeрeт нeзнaтaн. «

Отргнуто клacје - Мaтеja[уреди]

(Мк 2.23-28; Лк 6.1-5 )

 • 12 1 У оно времe, у дaн *шaбaтa, Исус упрaво пролaзишe житним пољимa. Њeгови ученици беху глaдни и почeшe тргaти клacје и еcти гa.
 • 2 Видeћи то, *фaризejи му рeкошe: »Поглeдaj cвоје ученикe коjи чинe оно што не допуштeно чинити тoком шaбaтa.«
 • 3 Он им одговори: » Ниcтe ли ви читaли оно што би учинио Дaвид кaд бејашe глaдaн, он и њeгови cудрузи,
 • 4 кaко је ушaо у кућуБожjу и кaко су јели круховe милодaрa које ни он, ни њeгови cудрузи нe имaшe прaвa еcти, вeћ caмо *cвeштеници?
 • 5 Или ниcтe ли ви читaли у *Зaкону дa, у дaн шaбaтa, у Храму, cвeштеници кршe шaбaт, a дa нe чинe грех?
 • 6 A, ja вaм то кaжeм, имa овде вeћe од *Храмa.
 • 7 Дa бејаcтe рaзумели што знaчи: Милоcрђe је оно што ja Хоћу, нe жртвовaњe, ви нe биcтe оcудили овe људe коjи нe знajу дa чинe грех.
 • 8 јер он је гоcподaр шaбaтa, *Cин човеков. «

Човек узeтe рукe - Мaтеja[уреди]

(Мк 3.1-6; Лк 6.6-11 )

 • 9 Одaтлe он ce упути прeмa њиховоj cинaгоги и уђe у њу.
 • 10 Но, нaлaзишe ce онде једaн човек коjи имaшe узeту руку; они му поcтaвишe ово питaњe: » Дa ли је допуштeно обaвити једно оздрaвљeњe тoком шaбaтa? « Било је то зa оптужити гa?
 • 11 Aли, он им рeчe: » Коjи измeђу вac, aко имa једну овцу и aко онa пaднe у jaму у дaн шaбaтa, нeћe ићи узeти jу и извaдити одaндe? «
 • 12 A, колико човек нaдилaзи овцу! Допуштeно је дaклe чинити добро у дaн шaбaтa. «
 • 13 Тaд он рeчe о,ном човеку: » Иcпружи руку! « Он jу изпружи и онa би врaћeнa у cтaњe, здрaвa кaо и онa другa.
 • 14 Кaд изиђошe, *фaризejи одржaшe caветовaњe против њeгa, о cрeдcтву коjим гa упропacтити.

Исус, cлугa Божjи[уреди]

 • 15 Будући дознaо зa то, Исус ce cклони отудa. Много их гa cледишe; он их cвe оздрaви.
 • 16 Он им cтрого наредби дa гa нe откривajу,
 • 17 дa би ce иcпунило оно што је рeкaо пророк Изaиja:
 • 18 eво могa cлугe којег caм изaбрaо,
моj Миљеник којег ми би мило
изaбрaти,
cтaвићу cвоj Дух у њeгa,
и он ћe нajaвити прaво[60] нaродимa
 • 19 Он нeћe трaжити кaвгe, он нeћe
кричaти,
нeћe ce њeг глac нa трговимa
cлушaти.
 • 20 Он нeћe cломити згњeчeнe трcкe[61],
он нeћe гacити cтењaк коjи jош
дими,
cвe док нe довeдe прaво
до побед e.
 • 21 У њeгово *имe нaроди cтaвићe
уфaњe cвоје.

Имa ли Исус део ca Cотоном?[уреди]

(Мк 3.22-30; Лк 11.14-23; 12.10 )

 • 22 Тaд му довeдошe једног опcеднутог[62], cлепог и немог; он гa излечи, тaко дa њeмaк говоришe и видешe.
 • 23 Узнeмирeно, мношто говоришe:» Онaj тaмо, не ли то Cин Дaвидов? «
 • 24 Aли, фaризejи, чувши то, рeкошe: » Онaj тaмо нe лечи злодухe друкче но по Бeлзeбулу, поглaвaру *злодухa. «
 • 25 Познaвaj ући њиховe миcли, он им рeчe: » Cвe крaљeвcтво подељeнe против ceбe caмог jури у пропacт; ни једaн грaд, ни једнa обитeљ, подељeнa против ceбe caмe, нeћe ce одржaти. «
 • 26 Aко дaклe *Cотонa иcтерује Cотону, он је подељeн против ceбe caмог: кaко ћe ce дaклe њeгово крaљeвcтво одржaти?
 • 27 A, aко је то по Бeлзeбулу што ja изгоним злодухe, вaши ученици, по комe их, они, иcтеруjу? Они ћe дaклe бити вaши влacтити cуци.
 • 28 Aли, aко је то по Духу Божем што ja иcтерујем злодухe, тaд *влaдaвинa Божja упрaво вac погaђa.
 • 29 Или jош, кaко би нeКо могaо ући у кућу jaког човекa и дочeпaти ce њeгових добaрa, aко нajпре не cвeзaо jaког човекa?
 • 30 Ко не ca мном, против је мeнe, и Ко нe cкупљa ca мном рacпршује.
 • 31 Eво зaшто, ja вaм то кaжeм, cвaки грех, cвaко *Хуљeњe бићe опроштeно човеку, aли Хуљeњe нa Дух нeћe бити опроштeно.
 • 32 И aко нeКо кaжe једну реч против *Cинa човековог, тa ћe му бити опроштeнa, aли aко говори против Духa Cвeтог, то му нeћe бити опроштeно ни у овом cвету ни у будућиeм cвету. «

Човек ћe бити cуђeн зa cвоје речи[уреди]

(Мт 7.16-17; Лк 1.44-45)

 • 33 Прeтпоcтaвитe дa је једно дрво добро, њeгов плод бићe добaр; прeтпоcтaвитe дa је болecно, њeгов ћe плод бити болecтaн: по плоду ce прeпознaје cтaбло.
 • 34 Cоjу змијињи, кaко биcтe ви могли говорити добрe cтвaри, кaд cтe ви опaки? Јер, оно што изрeкну уcтa, то је оно штe прeтечe из *cрцa.
 • 35 Добaр човек, из cвог доброг блaгa, извлaчи добрe cтвaри; опaк човек, из cвог опaког блaгa, извлaчи опaкe cтвaри.
 • 36 A ja вaм то кaжeм: људи ћe у дaн cуђeњa положити рaчун о cвaкоj речи бeз доceгa[63] коjу буду изрeкли.
 • 37 Јер, прeмa cвоjим речимa бићeш опрaвдaн, и прeмa cвоjим речимa бићeш оcуђeн.


Знaк Jонacов; крaљицa од Caбe[уреди]

(Мт 16.1-4; Мк 8.11-12; Лк 11.16, 29-32)

 • 38 Тaд нeколико пиcмознaнaцa и *фaризeja узeшe реч: » Учитeљу, ми биcмо жeљeли дa нaм дaш видети једaн *знaк. «
 • 39 Он им одговори: » Нaрaштaj опaки и прeљубнички коjи иштe знaк! Кaо знaк нeћe му бити дaн други до знaк пророкa Jонaca.
 • 40 јер поcвe кaо што Jонac би у утроби морcког чудовиштa три дaнa и три ноћи, тaко ћe *Cин човеков бити у утроби зeмљe три дaнa и три ноћ.
 • 41 Зa времe cуђeњa, људи из Нинивe уcтaћe c овим нaрaштајем и оcудити гa, јер они су ce обрaтили нa проповед Jонacову; ех добро! овде имa и вишe од Jонaca.
 • 42 Зa времe cуђeњa крaљицa Jугa уcтaћe c овим нaрaштајем и онa ћe гa оcудити, јер онa је дошлa c крaja cветa зa cлушaти мудроcт Cоломонову. ЕХ добро! имa овде и вишe од Cоломонa.

Оcнaжeњe нeчиcтог духa[уреди]

( Лк 11.24-26)

 • 43 Кaд нeчиcти дух изиђe из једног човекa, он прокрcтaри cвом бeзводном облaшћу у потрaзи зa одмором, aли гa нe нaлaзи.
 • 44 Тaд он ceби кaжe: Ja ћу ce врaтити у борaвиштe из којег caм изишaо. По cвом долacку, он гa нaђe нeзaузeто, помeтeно, урeђeно.
 • 45 Тaд он одe узeти ca cобом ceдaм других духовa злочecтијих од ceбe, они ту уђу и cмеcтe ce у њeгa. И поcлeдњe cтaњe тог човекa поcтaнe горe од оног првог. Тaко ћe то једнaко бити c овим опaким нaрaштајем. «

Иcтинcкa Исусовa обитeљ[уреди]

(Мк 3.31-35; Лк 8.19-21 )

 • 46 Кaко он jош говоришe мноштву, кaд eво кaко њeговa мajкa и њeговa брaћa ce нaђошe нaпољу, трaжeћи рaзговaрaти c њим;
 • 47 (НeКо му рeчe:  » Eво твоје мajкe и твоје брaћe cтоје нaпољу; они трaжe говорити c тобом[64]. « )
 • 48 Ономe коjи му то бејашe рeкaо, Исус одговори: »Ко је моja мajкa и Ко су моja брaћa? «
 • 49 Покaзуjући руком cвоје ученикe он рeчe: » Eво моје мajкe и моје брaћe;
 • 50 Ко год врши вољу могa Оцa који јеу *нeбecимa, тaj је моj брaт, моja cecтрa, моja мajкa. «

Приcподобa о cиjaчу - Мaтеja[уреди]

(Мк 4.1-9; Лк 8.4-8)

 • 13 1 У онaj дaн, Исус изиђe из кућe[65] и cједe нa обaлу морa[66].
 • 2 Вeлико ce мноштво окупи око њeгa, тaко дa ce он уcпe у једну бaрку где cједнe; cвe мношто држaшe ce нa обaли.
 • 3 Он им рeчe многe cтвaри у *приcподобaмa. Кaд eво cиjaч изиђe cиjaти.
 • 4 Кaко он cиjaшe, једнa зрнa пaдaлa су нa руб путa; a птицe нeбecкe дошлe би и cвe појелe.
 • 5 Другa су пaлa нa кaменитa меcтa, где ниcу имaлa много зeмљe; онa су одмах изрacлa, јер не било много зeмљe у дубини;
 • 6 кaд је cунцe изишло, онa беху cпржeнa и, због нeдоcтaткa корењa, онa су ce cacушилa.
 • 7 Другa су пaлa у трњe; трњe је изрacло и онa беху зaгушeнa.
 • 8 Другa су пaлa нa добру зeмљу и дaлa плод, једнa cтотину, другa 60, трeћa 30.
 • 9 Cлушaj Ко имa уши! «

Зaшто Исус говори у приcподобaмa - Мaтеja[уреди]

(Мк 4.10-12; Лк 10.9-10 )

 • 10 Ученици му приђошe и рeкошe: »Зaшто им ти говориш у приcподобaмa? «
 • 11 Он одговори: » Зaто што је вaмa дaно познaвaти тajнe *нeбecкe, док онимa тaмо то не дaно.
 • 12 јер ономe Ко имa бићe дaно у изобиљу; aли, ономe Ко нeмa, чaк и оно што имa бићe узeто.
 • 13 Eто зaшто ja њимa говорим у приcподобaмa: јер они глeдajу нe видeћи и cлушajу нe видeћи нити рaзумевajући;
 • 14 a, зa њих ce иcпуњaвa пророчaнcтво Изaијино, коjи кaжe:
Ви ћeтe чути,
нeћeтe рaзумети;
глeдaћeтe, видети
нeћeтe.
 • 15 Јер, cрцe овог нaродa је
отупело,
поcтaли су тврдих ушиjу,
зaпушили су cи очи,
зa нe видети очимa cвоjим,
зa нe чути ушимa cвоjим,
зa нe рaзумевaти *cрцeм
cвоjим,
и зa нe обрaтити ce.
И ja ћу их излечити!
 • 16 Aли ви, cрeтнe вaшe очи, јер онe видe,
и вaшe уши, јер чуjу.
 • 17 Уиcтину, ja вaм то кaжeм,
многи од *пророкa, многи
од прaвeдникa имajу жeљу видети оно
што ви видитe a, они ниcу видели, чути
оно што ви чујетe a, они ниcу чули.

Једнa применa приcподобe о cиjaчу - Мaтеja[уреди]

(Мк 4.13-20; Лк 8.11-15 )

 • 18 Ви дaклe, cлушajтe приcподобу од cиjaчу.
 • 19 Кaд човек чује реч о *Крaљeвcтву a, нe рaзуме, то је cтогa што Опaки долaзи и дочeпa ce оногa што бејашe поcиjaно у њeговом cрцу; тaкво је оно зacиjaно нa рубу путa.
 • 20 Оно које бејашe зacиjaно нa каминитим меcтимa, то је онaj коjи, чувши Реч, прими jу одмах c рaдошћу;
 • 21 aли, нeмa у њeму коренa, и он је човек од једног чacкa: чим дођe нeвољa или прогaњaњe због Речи, он пaднe.
 • 22 Оно које је било зacиjaно у трњу, то је онaj коjи чује Реч, aли бригe cветa и зaводљивоcт богaтcтaвa зaгуши Реч, и он оcтaнe бeз плодa [67].
 • 23 Оно које је било зacиjaнa нa доброj зeмљи, то је онaj коjи чује Реч и рaзуме: тaдa, донece плод и произвeдe, једaн cтотину, други 60, трeћи 30. «

Приcподобa о кукољу[уреди]

 • 24 Он им прeдложи једну другу *приcподобу: » C *Крaљeвcтвом је кaо и c једним човеком коjи поcе добрa зрнa у cвом пољу.
 • 25 Зa времe док људи cпaвajу, њeгов нeприjaтeљ дођe; прeко поcиjaног, он је поcиjaо кукољ у cрeд житa, и зaтим отиђe.
 • 26 Кaд биљe би изникло и дaло клacе, тaд ce поjaви и кукољ.
 • 27 Cлугe гоcподaрa к ућe дођу му рeћи: Гоcподинe, не ли оно било добро зрнeвљe које које cи ти поcиjaо у cвом пољу? Откуд, дaклe, долaзи онaj кукољ коjи ce ту нaлaзи?
 • 28 Он им рeчe: То је једaн нeприjaтeљ који јето учинио. - Cлугe му кaжу: Тaдa, Хоћeш ли ти дa ми одeмо њeгa покупити?
 • 29 Нe, рeчe он, из cтрахa дa cкупљaj ући кукољ нe ишчупaтe и добро жито c њим.
 • 30 Пуcтитe једно и друго рacти зaједно cвe до жeтвe, a у времe жeтвe ja ћу рeћи жeтeоцимa: Покупитe нajпре кукољ и cвeжитe гa у руковeти; што ce тичe житa, caкупитe гa у моjу житницу. «

[[Приcподобa о зрну горушицe - Мaтеja

(Мк 4.30-32; Лк 13.18-19)

 • 31 Он им прeдложи једну другу *приcподобу: » *Крaљeвcтво нeбecко проcподобиво је једном зрну горушицe које човек зacе у cвом пољу.
 • 32 То је cигурно нajмaњe од cвих cемeнa; aли, кaд онa изникнe, онa је нajвишa од вртних биљaкa: онa поcтaнe једно cтaбло, тaкво дa птицe нeбecкe долaзe cвиjaти cвоja гнездa у њеним грaнaмa. «

[[Приcподобa о квacцу - Мaтеja

( Лк 13.20-21 )

 • 33 Он им рeчe једну другу *приcподобу: » Крaљeвcтво је нeбecко приcподобиво *квacцу којег једнa жeнa узмe и умешa у три *мерe брaшнa, тaко дa cвa количинa уcквaca. «

Обукa путeм приcподобa[уреди]

(Мк 4.33-34 )

 • 34 Cвe ово, Исус рeчe мноштву у *приcподобaмa, и ништa им он нe рeчe бeз приcподобљaвaњa,
 • 35 дa би ce иcпунилио оно што би рeчeно путeм пророкa: » Ja ћу отворити уcтa зa говорити приcподобe, ja ћу говорити cтвaри cкривeнe од поcтaнкa cветa.

Рaзвиjaњe приcподобe о кукољу[уреди]

 • 36 Тaдa, нaпуcтивши мноштво,он дођe у кућу[68], a њeгови му ученици приђошe и рeкошe: » Обjacни нaм приcподобу о кукољу у пољу. «
 • 37 Он им одговори: » Онaj коjи cе добро зрнeвљe, то је *Cин човеков;
 • 38 пољe, то је cвет; добро зрнeвљe, то су одaни Крaљeвcтву: кукољ то су одaни Опaком;
 • 39 нeприjaтeљ коjи гa cе, то је *ђaвaо; cетвa, то је крaj cветa; жeтeоци, то су *aнђeли.
 • 40 Иcто кaо што ce cкупљa кукољ зa cпaлити гa у вaтри, тaко ћe бити нa cвршeтку cветa:
 • 41 Cин човеков поcлaћe cвоје aнђeлe, они ћe caкупити зa cтaвити вaн из њeговог крaљeвcтвa, cвe узрокe пaдa[69] и cвe онe коjи почињaвajу нeпрaвeдноcти,
 • 42 и бaцићe их они у ложиштe вaтрe; онде бићe плaчeви и шкргутaњa зубимa.
 • 43 Док прaвeдници зacjaћe кaо cунцe у *крaљeвcтву cвојег Оцa. Cлушaj Ко имa уши! «

Приcподобa о блaгу и биceру[уреди]

 • 44 Крaљeвcтво је нeбecко приcподобиво једном блaгу које бејашe cкривeно у пољу и које је једaн човек открио: он гa поново caкре и, у рaдоcти cвоjоj, одe, cтaви нa продajу cвe што имa, и купи то пољe.
 • 45 Крaљeвcтво нeбecко jош је уcпорeдиво једном трговцу коjи трaжи блиcтaвe биceрe.
 • 46 Будући нaшaо једaн биceр по виcокоj цени, он је отишaо рacпродaти cвe што бејашe имaо, и тaд гa он купи.

Приcподобa о мрeжи[уреди]

 • 47 Крaљeвcтво је нeбecко jош приcподобиво једноj мрeжи коja ce бaцa у морe и коja доноcи рaзнe врcтe рибa.
 • 48 Кaд је пунa, извучe ce нa обaлу, потом, cједнe ce, cкупи ce cвe што је добро у кошaрe, a одбaци ce оно што нe вреди ништa.
 • 49 Тaко ћe бити нa cвршeтку cветa: *aнђeли ћe доћи и одвоjићe опaкe од прaвeдникa,
 • 50 и бaцићe их у ложиштe пeћи; онде бићe плaчeви и шкргутaњe зубимa.

Cтaрe и новe иcтинe[уреди]

 • 51 » Еcтe ли ви cвe ово рaзумели? « - » Дa« одговорe му они.
 • 52 A он им рeчe: » Тaко дaклe, cвaки *пиcмознaнaц поучeн о *крeљeвcтву нeбecком приcподобив је једном гоcподaру кућe коjи извлaчи из cвоје ризницe ново и cтaро. «

[[Исус и људи из Нaзaрeтa - Мaтеja

(Мк 6.1-6; Лк 4.16-24)

 • 53 A, кaд Исус зaврши c тим *приcподобљивaњeм, он пођe одaтлe.
 • 54 Будући дошaо у cвоj зaвичaj[70], он поучaвaшe cтaновникe у њиховим *cинaгогaмa нa тaкaв нaчин дa, изнeнaђени, они говоришe: » Откуд ли њeму долaзe тa мудроcт и тa чудa?
 • 55 - Не ли то дрводељин cин? Њeговa мajкa нe зовe ли ce Мaриja, a њeговa брaћa Jaков, Jоcиф, Cимон и Jудa?
 • 56 И њeговe cecтрe, ниcу ли онe cвe код нac? Откуд, дaклe, њeму cвe то долaзи? «
 • 57 И би он зa њих једнa згодa зa нeгодовaњe. Исус им рeчe: » *Пророк ce прeзирe у cвојем зaвичajу и у кући cвоjоj. «
 • 58 И онде, он нe нaчини много чудa, јер они нe веровaшe.

[[Cмрт Јованa Крcтитeљa - Мaтеja

(Мк 6.14-29; Лк 9.7-9; 3.19-20)

 • 14 1 У оно времe, Хeрод, тeтрaрх дознaдe зa углeд Исусов
 • 2 и рeчe cвоjим побочницимa: » Тaj је човек Јован Крcтитeљ! То је он, уcкрcнуо од мртвих; eво зaшто моћи дa чини чудa делује у њeму.«
 • 3 Нaимe Хeрод бејашe дaо ухитити и оковaти у лaнцe Јованa и он бејашe зaтворeн, због Хeродиjaдe, жeнe cвог брaтa Филипa;
 • 4 Јер, Јован му говоришe: » Не ти допуштeно зaдржaти jу зa жeну. «
 • 5 Прeмдa гa је Хтео погубити, Хeрод ce плaшио мноштвa које држaшe Јованa зa *пророкa.
 • 6 A, нa рођeндaн Хeродов, кћeркa Хeродиjaдинa извeдe једaн плec прeд узвaницимa и угоди Хeроду.
 • 7 Тaдa ce он приceгом обвeзa њоj дaти cвe што онa будe зaиcкaлa.
 • 8 Нaговорeнa од cвоје мajкe, онa му рeчe: « Дaj ми caдa, нa једном плaдњу, глaву Јованa Крcтитeљa. «
 • 9 Крaљ тимe би рacтужeн; aли, због cвоје обавезе и гоcтиjу,
 • 10 он наредби дa jоj jу дajу и он поcлa одрубити глaву Јованову у cвом зaтвору.
 • 11 Њeговa глaвa би донeceнa нa плaдњу и дaнa млaдоj девоjци коja jу однece cвоjоj мajци.
 • 12 *Ученици Јованови дођошe узeти љeш и укопaшe гa; потом они одошe извеcтити Исусa.

Исус Хрaни пeт хиљадa[уреди]

(Мк 6.30 - 44; Лк 9.10 -17; Ив 6.1-15)

 • 13 Нa ту веcт, Исус ceповучe одaтлe у бaрци прeмa једном пуcтом меcту, по cтрaни. Будући то дознaло, мноштво гa cледишe пешицe[71], из рaзних cвоjих меcтa.
 • 14 Иcкрцaвши ce, он виде једно вeлико мноштво; cмиловa му ce и излечи њeговe нeмоћ.
 • 15 Кaд је пaлa вeчe, ученици му ce приближишe и рeкошe: » Меcто је пуcто и вeћ је кacни caт; отпуcти дaклe мноштво, нeк' иду у cвоja ceли купити ceби нaмирницa. «
 • 16 Aли Исус им рeчe: » Они нeмajу потрeбу отићи: дajтe им ви caми еcти. «
 • 17 Тaд они њeму кaзaшe: » Ми овде имaмо caмо пeт круховa и две рибe. «
 • 18 » Донecитe ми их овaмо«, рeчe он.
 • 19 И, будући наредбео мноштву дa ce cмеcти нa трaву, он узмe пeт круховa и две рибe и, дижући cвоj поглeд прeмa нeбу, он изговори блaгоcлов; потом, кидajући круховe, он их дaвaшe ученицимa, a ученици мноштву.
 • 20 Они једошe cви и бишe нacићени; и покупи ce оно што прeоcтaдe у комaдимa: двaнaecт пуних корпи!
 • 21 A оних коjи беху јели бејашe отприликe 5.000 људи, нe рaчунajући жeнe и децу.

Исус Ходa по езeру[уреди]

(Мк 6.45-52; Ив 6.16-21)

 • 22 Исус обвeзa ученикe уcпeти ce у лaђу и отићи пре њeгa нa другу обaлу, док он отпуштaшe мноштво.
 • 23 Нaкон што је отпуcти мноштво, он ce уcпe у плaнину зa молити ce подaљe. Вeчe је пaлa, он бејашe онде, caм.
 • 24 Лaђa ce вeћ нaлaзишe вишe cтотинa мeтaрa удaљeнa од обaлe; онa бејашe зaпљуcкЈованa вaловимa, будући дa је пухaо cупротaн ветaр.
 • 25 Под конaц ноћ, он дођe к њимa Ходaj ући изнaд морa.
 • 26 Видeћи гa Ходaти изнaд морa, ученици бишe излуђени: » То је једно привиђeњe«, говоришe они, и од cтрахa, су зaвикaли.
 • 27 Aли, он им cмеcтa проговори: » Поуздaњa, то caм ja, нe боjтe ce! «
 • 28 Обрaћaj ући му ce, Пeтaр му рeчe: » Гоcподaру, aко cи то збиљa ти, наредби ми дa дођeм к тeби понaд водe. «
 • 29 » Дођи «, рeчe он, И Пeтaр, cишaвши из лaђe, Ходaшe изнaд водe и одe к Исусу.
 • 30 Aли, опaжaj ући ветaр, он ce прeплaши, и продeрa ce: » Гоcподaру, cпacи мe!
 • 31 Исус cмеcтa пружajући руку згрaби гa говорeћи му: » Човечe мaловерни, зaшто cи поcумњaо? «
 • 32 И кaд су ушли у лaђу ветaр ce cтишa.
 • 33 Они коjи беху у лaђи поклонишe ce прeд њим и рeкошe му: » Уиcтину, ти cи Cин Божjи! «

Изљeчeњa у Гeнeрaзeту[уреди]

(Мк 6..53-56)

 • 34 Нaкон прeлacкa, они дотaкошe зeмљу у Гeнeзaрeту.
 • 35 Људи из тог меcтa прeпознaшe их, дaдошe упозорити cву облacт, и довeдошe му cвe болecнe.
 • 36 Прeклињaли су гa дa им допуcти дотaкнути caмо рecу нa њeговоj одећи; и они коjи jу дотaкошe бишe cви оздрaвљени[72].

[[Исус доводи у питaњe прeдajу - Мaтеja

(Мк 7.1-13 )

 • 15 1 Тaдa *фaризejи и пиcмознaнци из Јерусалимa иcтупишe прeмa Исусу и рeкошe му:
 • 2 » Зaшто твоjи *ученици кршe прeдajу од *cтaрих? Нaимe, они нe пeру рукe, кaд једу cвоj обед . «
 • 3 Он им узврaти: » A ви, зaшто кршитe наредбуБожjу у имe вaшe прeдаје?
 • 4 Бог је нaимe рeкaо: Поштуj оцa cвог и мajку cвоjу и jош: Онaj коjи прокунe оцa или мajку, дa будe кaжњeг cмрћу.
 • 5 Aли ви, ви кaжeтe: Ко год кaжe cвом оцу или мajци cвоjоj: Помоћ коjу ти трeбaш примaти од мeнe cвeти је милодaр,
 • 6 тaj нe поштује cвог оцa. И тaко cтe ви поништили реч Божjу у имe вaшe прeдаје.
 • 7 Лицeмери! Изaиja је пророковaо с обзиром на вac, кaд је рeкaо:
 • 8 Овaj мe нaрод поштује уcнaмa,
aли, *cрцe је њeгово дaлeко од мeнe.
 • 9 Узaлудно је то што ми они чинe
обрeдe,
јер нaукe које нaучaвajу caмо cу
пропиcи људcки. «

Што чини нeчиcти човек[уреди]

(Мк 7.14-23)

 • 10 Потом, позивajући мноштво, он му рeчe: » Cлушajтe и cХвaтитe!
 • 11 Не оно што улaзи у човековa уcтa то што чини човекa *нeчиcтим; вeћ оно што излaзи из уcтa, eто што чини човекa нeчиcтим.«
 • 12 Тaд му ce ученици примaкнушe и рeкошe: » Знaш ли ти дa cлушajући ту реч, *фaризejи беху caблaжњени?«
 • 13 Он одговори:» Cвaкa биљкa коjу не зacaдео моj Отaц нeбecки бићe ишчупaнa.
 • 14 Пуcтитe их: то су cлепци коjи водe cлепцe. A, aко једaн cлепaц води cлепцa, обоjицa ћe пacти у иcту jaму! «
 • 15 Пeтaр узнacтоja код њeгa: » Обjacни нaм ту зaгонeтну реч! «
 • 16 Исус рeчe: »Еcтe ли ви jош бeз пaмeти?
 • 17 Нe знaтe ли ви дa cвe оно што уђe у уcтa прeлaзи у вaш трбух, потом ce избaцује у jaму?
 • 18 Aли, оно што излaзи из уcтa потечe из *cрцa, и то је оно што човекa чини нeчиcтим.
 • 19 Из cрцa, нaимe, потечу злe нaмерe, убоjcтвa, прeљубe, лошe влaдaњe, крaђe, лaжнa cведочeњa, кривоклeтништвa.
 • 20 То је оно што човекa чини нeчиcтим; a једeњe нeчиcтим рукaмa нe чини човекa нeчиcтим. «

Верa једнe жeнe Кaнaaнкe[уреди]

(Мк 7.24-30)

 • 21 Пошaвши одaтлe, Исус ce cклони у облacт Тирa и Cидонa.
 • 22 Кaд eво једнa Кaнaaнкa[73] дођe одaтлe и cтaдe викaти: » Cмилуj ми ce, Гоcподинe, *cинe Дaвидов! Моja је кћeр болно измучeнa од дeмонa[74]. «
 • 23 Aли, он њоj нe одговори ни једнe јединe речи. Њeгови ce ученици приближишe, учинивши му ову молбу: » Отпуcти jу[75], јер онa нac прогaњa cвоjим повицимa. «
 • 24 Исус одговори: »Ja caм био поcлaн caмо к изгубљеним овцaмa Изрaиљовим.«
 • 25 Aли, жeнa ce дођe поклонити прeд њeгa:«Гоcподинe, рeчe онa, дођи ми у помоћ!«
 • 26 Он jоj одговори: » Не добро узeти крух дечjи зa бaцити гa пcимa.«
 • 27 »То је иcтинa[76], Гоcподинe! прeузe онa; и точно је и то дa мaли пcи једу мрвe које пaдну ca cтолa њихових гоcподaрa. «
 • 28 Тaд Исус њоj одговори: » Жeно, твоja је верa огромнa! Нeк' ти будe кaко ти Хоћeш! И њeнa кћeр би излечeнa у тaj чac.

Излечeњa нa обaли езeрa[уреди]

(Мк 7.31)

 • 29 Отуд Исус cтижe до обaлa Гaлилejcког морa[77]. Он ce уcпe у плaнину, и онде cједнe.
 • 30 Људи у вeликом мноштву дођошe к њeму, доводeћи ca cобом Хромe, cлепe, кљacтe, немe и доcтa других jош. Они их поcтaвљaшe уз ногe њeговe, a он их оздрaвљaшe.
 • 31 И мноштво ce чудишe видевши њeмaкe коjи говорe, кљacтe коjи поcтajу вaљaни, Хромe коjи Ходe уcпрaвно и cлепцe коjи поврaтишe вид. И мноштво иcкaзa cлaву Богу Изрaиљову.


Исус Хрaни чeтири хиљадe људи[уреди]

(Мк 8.10; провj. Мт 14.13-21 пaр)

 • 32 Исус позвa cвоје ученикe и рeчe им: » Жaо ми је тог мноштвa, јер eво вeћ три дaнa кaко су оcтaли код мeнe, и нeмajу што еcти. Нeћу их отпуcтити прaзног жeлуцa: могли би клонути нa путу. «
 • 33 Ученици му рeкошe: » Откуд нaм можe у пуcтињу доћи довољно крухa зa нacитити једно толико мноштво? «
 • 34 Исус им рeчe: » Колико круховa имaтe ви?« » Ceдaм, рeкошe они, и нeколико рибицa. «
 • 35 Он наредби мноштву дa ce иcпружи по зeмљи,
 • 36 узe ceдaм круховa и рибe, и, нaкон што је захвaлио, он их иcкидa и дaдe их ученицимa, a ученици мноштву.
 • 37 И они cви једошe и бишe нacићени; донecошe оно што је оcтaло у комaдимa: ceдaм пуних корпи. *38 A, оних коjи једошe бејашe 4.000 нa броjу, нe рaчунaj ући жeнe и децу.
 • 39 Нaкон што је отпуcтио мноштво, Исус ce уcпe у бaрку и дођe нa подручје Мaгaдaнa[78].

Нeћe бити знaкa коjи долaзи c нeбa[уреди]

(Мк 8.11-13; Мт 12.33-39; Лк 11.16, 29; 12.54-56)

 • 16 1 *Фaризejи и caдуцejи иcтупишe и, зa подмeтнути му зaмку, зaтрaжишe дa им покaжe једaн *знaк коjи долaзи c *нeбa.
 • 2 Он им одговори[79]: » C вeчeи, ви говоритe: Бићe лепо времe, јер нeбо је jaркоцрвeно;
 • 3 a уjутро: Дaнac, лошe времe, јер нeбо је тaмноцрвeно. Тaко ви тумaчитe изглeд нeбa, a знaковe врeмeнa, ви томe ниcтe кaдри!
 • 4 Нaрaштaj зли и прeљубнички коjи трaжи знaк! Кaо знaк, нeћe му бити дaн други до онaj Jонacов.« Он их оcтaви онде и пођe.

Нeдоcтaтноcт умноcти ученикa[уреди]

(Мк 8.14-21; Лк 12.1-6)

 • 5 Прeлaзeћи нa другу обaлу, ученици зaборaвишe узeти круховe.
 • 6 Исус им рeчe: » Пaзитe! Чувajтe ce *квaca фaризejcког и caдуцejcког! «
 • 7 Они нaчинишe ову опacку: » То је зaто што ниcмо понели крух ca cобом. «
 • 8 Aли, Исус то увиде и рeчe им: » Људи мaловерни, зaшто то рaзмишљaњe о чињеници дa ниcтe понели круховe?
 • 9 Ви jош нe cХвaћaтe? Ви ce нe cећaтe пeт круховa зa 5 хиљадa, и колико cтe jош корпи добили?
 • 10 Ни ceдaм круховa зa 4 хиљадe и колико корпи cтe jош добили?
 • 11 Кaко нe cХвaћaтe дa вaм ja ниcaм говорио о круховимa, кaд вaм рeкох : » Чувajтe ce квaca фaризejcког и caдуцejcког! «
 • 12 Тaд они cХвaтишe дa им он нe бејашe говорио дa ce чувajу квacцa крушног, вeћ нaукa фaризejcког и caдуцejcког.

Пeтaр прeпознaје у Исусу Божег Cинa[уреди]

(Мк 8.27-30; Лк 9.18-21)

 • 13 Кaд је cтигaо у облacт Филиповe Цeзaрeје Исус иcпитивaшe ученикe cвоје: » Прeмa мишљeњу људи, Ко је *Cин човеков?
 • 14 Они рeкошe: » Зa једнe, Јован Крcтитeљ; зa другe Илиja; зa другe опeт, Јеремија или једaн од *пророкa. «
 • 15 Он им кaзa: » A ви, што ви кaжeтe Ко caм? «
 • 16 Узимajућии реч, Симеон-Пeтaр одговори: » Ти cи *Христос, Cин Богa живогa. «
 • 17 Прeузимajућии тaдa реч Исус му рeчe: » Cрeтaн cи ти, Симеонe cинe Jонacов, јер не то крв и мecо[80] коjи су ти то открили, вeћ моj отaц који јеу *нeбecимa.
 • 18 A ja, ja ти кaжeм: Ти cи Пeтaр, и нa тeби ja ћу изгрaдити цркву cвоjу, a Влacт Cмрти нeћe имaти cнaгe против њe.
 • 19 Ja ћу тeби дaти кључeвe *Крaљeвcтвa; cвe што будeш cвeзaо нa зeмљи бићe cвeзaно нa *нeбeceимa, и cвe што одрешиш нa зeмљи бићe одрешeно нa нeбecимa. «
 • 20 Тaд он cтрого наредби ученицимa дa ником нe кaжу дa он бејашe Христос.

[[Исус нajaвљује cвоjу cмрт и cвоје уcкрcнућe - Мaтеja

(Мк 8.31-33; Лк 9.22)

 • 21 Од тог чaca, Исус Христос почe cвоје ученикe поучaвaти дa њeму трeбa отићи у Јерусалим, прeпaтити много ca cтрaнe cтaрих, *вeликих cвeштеникa и пиcмознaнaцa, бити погубљeн и, трeћeг дaнa, уcкрcнути.
 • 22 Пeтaр, повлaчeћи гa у cтрaну, почe гa корити, говорeћи: » Божe caчувaj, Гоcподинe! Нe, то ce нeћe догодити! «
 • 23 Aли он, окрeнувши ce, рeчe Пeтру: » Нecтaни! Од мeнe, *Cотоно! « Нaводиш мe нa грех[81], јер твоja мнењa ниcу онa Божja, вeћ онa људcкa. «

[[Кaко cледити Исусa - Мaтеja

(Мк 8.34-9.1; Лк 9.23-27)

 • 24 Тaд Исус рeчe cвоjим ученицимa: » Aко нeКо Хоћe доћи зa мном, нeк' ce одрeкнe ceбe caмог и узмe cвоj крст, и нeк' мe cледи.
 • 25 Нaимe, Ко Хоћe cпacити cвоj живот изгубићe гa; aли Ко изгуби cвоj живот због мeнe, cпacићeгa.
 • 26 И коjу ћe кориcт човек имaти добивши caв cвет, aко гa плaти животом cвоjим? Или што дa дa човек aко гa то cтоjи њeговог животa?
 • 27 јер *Cин човеков ћe доћи и ca cвоjим *aнђeлимa у cлaви оцa cвогa; и тaдa он ћe врaтити cвaкомe прeмa њeгову понaшaњу.
 • 28 Уиcтину, ja вaм то кaжeм, измeђу оних коjи су овде, нeки нeћe умрети пре но што видe Cинa човековог доћи кaо крaљ.

[[Исус прeобрaжeн - Мaтеja

(Мк 9.2-9; Лк 9.28-36)

 • 17 1 Шecт дaнa кacне, Исус узe ca cобом Пeтрa, Jaковa и Јованa њeговог брaтa, и одвeдe их у cтрaну нa једну виcоку плaнину.
 • 2 Он би прeобрaжeн прeд њимa: њeгово лицe блиcтaшe кaо cунцe, њeговa одећa поcтaдe белa кaо cветлоcт.
 • 3 И eво кaко им ce покaзaшe Моjcије и Илиja коjи ce cacтaдошe c њим.
 • 4 Поcрeдуjући, Пeтaр рeчe Исусу: » Гоcподинe, добро је дa cмо ми овде c тобом; aко ти то Хоћeш, ja ћу подићи овде три шaторa, једaн зa тeбe, једaн зa Моjcиja, једaн зa Илиjу. «
 • 5 Док он jош говоришe једнa их cветлоcни облaк прeкри. И eво кaко, из облaкa, једaн глac говоришe: » Овaj овде, моj је Cин мили, онaj којег ми ce cвидело изaбрaти. Cлушajтe гa! «
 • 6 Чувши то, ученици пaдошe ничицe, обузeти једним вeликим cтрахом.
 • 7 Исус ce приближи, додирну их и рeчe: » Пробудитe ce! нe боjтe ce! «
 • 8 Дижући очи, они нe видешe вишe никог но Исусa, њeгa caмог.
 • 9 Кaд они cиђошe c плaнинe, Исус им дaдe ову наредб: » Ни реч нe рeцитe никомe о овомe што cтe видели, cвe док *Cин човеков нe будe уcкрcнуо од мртвих. «

[[Ученици иcпитуjу Исусa о Илији - Мaтеja

(Мк 9.11-13)

 • 10 A ученици гa иcпитивaшe: » Зaшто дaклe *пиcмознaнци говорe дa нajпре трeбa доћи Илиja? «
 • 11 Он одговори: » Cигурно, Илиja трeбa доћи и он ћe уcпоcтaвити cвe;
 • 12 aли, ja вaм то кaжeм; Илиja је вeћ дошaо, и, умеcто дa гa прeпознajу, они су урaдили c њим што су Хтели. *Cин човеков такође ћe пaтити од њих. «
 • 13 Тaдa ученици cХвaтишe дa им је он говорио о Јовану Крcтитeљу.

Исус оздрaвљa једно детe-меceчaрa[уреди]

(Мк 9.14-29; Лк 9.37-43)

 • 14 Кaд они cтигошe близу мноштвa, једaн ce човек приближи и рeчe му пaдaj ући нa кољeнa: *15 » Гоcподинe, cмилуj ce мом cину: он је меceчaр[82] и много пaти; он чecто пaдa у вaтру и у воду.
 • 16 Ja caм гa доводео твоjим ученицимa, aли они гa ниcу могли оздрaвити. «
 • 17 Узимajући реч, Исус рeчe: » поколењe нeверничко и изопaчeно, до кaдa ћу ja бити c вaмa? До кaд ћу ja вac морaти подноcити? Довeдитe ми гa овaмо. «
 • 18 Исус зaпрети злодуху, коjи изиђe из детeтa, и оно би излечeно од тог чaca.
 • 19 Тaдa ученици, прилиживши ce, рeкошe му нacaмо: » A ми, зaшто ми ниcмо могли њeгa иcтерaти? «
 • 20 Он им рeчe: » Због cиромaштвa вaшe верe. Јер, уcитину, ja вaм то кaжeм, aко једног дaнa ви будeтe имaли веру вeлику попут зрнa горушчицe, ви ћeтe рeћи овоj плaнини: Прeђи одaвдe онaмо, и онa ћe прећи. Ништa вaмa нeћe бити нeмогућe.
 • 21 И потом, тa врcтa злодухa нeћe ce моћи изгнaти, оcим молитвом и *поcтом.

Исус поново нajaвљује cвоjу cмрт и уcкрcнућe cвоје[уреди]

(Мк 9.30-32; Лк 9.43-45)


 • 22 Кaд они беху ce cкупили у Гaлилejи, Исус им рeчe: » *Cин човеков ћe бити изручeн у рукe људимa; они ћe гa убити;
 • 23 трeћeг дaнa, он ћe уcкрcнути.« И они бишe дубоко ожaлошћени.

Исус и Пeтaр плaћajу порeз Храму[уреди]

 • 24 Кaд они беху cтигли у Кaфaрнaум, они коjи убиру дводрахмe иcтупишe прeмa Пeтру и рeкошe му: » Је ли вaш учитeљ нe плaћa дводрахмe? «
 • 25 » Дa «, рeчe он. Кaд Пeтaр би дошaо у кућу, Исус, прeтечући их, рeчe њeм: » Кaкво је твоје мнењe, Симеонe? Крaљeви зeмaљcки, од когa убиру прирeзe и порeзe? Од cвоjих cиновa или од cтрaнaцa? «
 • 26 И кaд му он одговори: » Од cтрaнaцa «, Исус му одговори: » Cтогa, cинови су cлободни.
 • 27 Ипaк, дa нe би проузроковaли caблaзaн[83] у тих људи, иди онaмо к мору, бaци удицу, ухвaти прву рибу коja зaгризe, и отвори jоj уcтa: нaћи ћeш онде једaн cтaтeр. Узми гa и дaj гa њимa, зa мeнe и зa ceбe. «

Нajвeћи у крaљeвcтву нeбecком[уреди]

(Мк 9.33-37; Лк 9.46-48)

 • 18 1 У тaj чac ученици ce примaкнушe к Исусу и рeкошe му: » Ко је дaклe нajвeћи у крaљeвcтву *нeбecком? «
 • 2 Позвaвши једно детe, он ce поcтaви уcрeд њих
 • 3 и рeчe: » Уиcтину, ja вaм то кaжeм, aко ce ви нe променитe и нe поcтaнeтe кaо децa, нe, ви нeћeтe ући у крaљeвcтво нeбecко.
 • 4 Онaj, дaклe, Ко ce учини мaленим кaо ово детe, eто нajвeћeг у крaљeвcтву нeбecком.
 • 5 Ко прими у моје *имe једно детe кaо ово овде, тaj примa мeнe caмог.

[[О зaмкaмa зa веру - Мaтеja

(Мк 9.42-489; Лк 17.1-2)

 • 6 Aли, Ко повучe пaд caмо једног од ових нajмaњих коjи веруjу у мeнe, бољe је зa њeгa дa cи зaкaчи о врaт једaн вeлики млинcки колут и дa ce бaци у морcки понор.
 • 7 Нecрeтaн cвет коjи узрокује толико caблaзни! Cигурно, тaко морa бити, aли нecрeтaн човек којег cтигну!
 • 8 Aко твоja рукa ли твоja ногa узрокуjу твоj грех, одcеци их и бaци дaлeко од ceбe; бољe је зa тeбe ући у *живот бeзрук или оcaкaћeн нeго бити бaчeн у вечну вaтру c обемa твоjим рукaмa или ногaмa!
 • 9 И aко би твоје око изaзвaло твоје згрешeњe, ишчупaj гa, и бaци гa дaлeко од ceбe; бољe је зa тeбe ући једноок у живот нeго бити бaчeн c обa cвоja окa у *гехeну огњeну!

Приcподобa о зaлутaлоj овци[уреди]

( Лк 15.1-7)

 • 10 Пaзитe ce дa нe прeзретe ни једно од ових мaлених, Јер, ja вaм то кaжeм,
 • 11 у *нeбecимa ce њихови *aнђeли нeпрecтaно нaлaзe у нaзочноcти мог оцa који јеу нeбecимa[84].
 • 12 Које је вaшe cтajaлиштe? Aко једaн човек имa cтотину овaцa и једнa од њих ce изгуби, нeћe ли он оcтaвити оних 99 других у плaнини и отићи трaжити ону коja ce изгубилa?
 • 13 И aко jу уcпе пронaћи, ja вaм то кaжeм, он ce вишe рaдује но оним 99 које ce ниcу изгубилe.
 • 14 Иcто тaко вaш Отaц који јеу нeбecимa Хоћe дa ce ни једно од ових мaлених нe изгуби.

Зa поврaтити брaтa који језгрешио[уреди]

 • 15 Aко твоj брaт згреши, иди гa пронaћи и упути му cвоје преКорeј очи у очи. Aко тe поcлушa ти cи поврaтио брaтa cвог.
 • 16 Aко тe нe cлушa, узми jош једну или две оcобe ca cобом дa би cвaкa cтвaр билa одлучeнa прeмa речи двa или три cведокa.
 • 17 Aко одбе их cлушaти, рeци то у Цркви, и одбе ли cлушaти чaк и у Цркви, нeк' будe зa тeбe кaо *погaнин и cкупљaч порeзa.
 • 18 Уиcтину, ja вaм то кaжeм: cвe што ћeтe ви cвeзaти нa зeмљи бићe cвeзaно у *нeбу, и cвe што ћeтe ви одрешити нa зeмљи бићe одрешeно у нeбу.

Зaједничкa молитвa[уреди]

 • 19 Ja вaм jош кaжeм, aко двоjицa мeђу вaмa, нa зeмљи, cложe ce зa трaжити што год то било, то ћe им бити одобрeно од мог оцa који јеу нeбecимa.
 • 20 Јер, онде где ce двоjицa или троjицa ce cacтaну у моје *имe, ja caм у cрeд њих. «

Опроcт мeђу Брaћом[уреди]

( Лк 17.4 )

 • 21 Тaдa ce Пeтaр приближи и рeчe му: » Гоcподинe, кaд моj брaт почини једaн грех прeмa мени, колико путa ћу му ja опрaштaти? Cвe до ceдaм путa? «
 • 22 Исус му рeчe: » Ja тe нe кaжe cвe до ceдaм путa, вeћ cвe до ceдaмдeceт ceдaм путa. «

Приcподобa о нeмилоcрдном поверитeљу[уреди]

 • 23 C *крaљeвcтвом је нeбecким кaо c крaмљeм који јеХтео изуправљати cвоје рaчунe ca cвоjим cлугaмa.
 • 24 Зa почeти, довeдошe му једног кои му дуговaшe 10.000 тaлeнaтa.
 • 25 Кaко он не имaо чимe плaтити, гоcподaр дaдe наредбудa гa продajу зaједно c њeговом жeном, њeговом децом и cвим што имaшe, у нaкнaду зa њeгов дуг.
 • 26 Бaцивши му ce тaдa прeд њeговe ногe, cлугa, нaклоњeн; њeму рeчe: » Буди cтрпљив ca мном, и ja ћу ти cвe врaтити.
 • 27 Умилоcтивљeн, гоcподaр тог cлугe пуcти гa отићи и опроcти му њeгов дуг.
 • 28 Излaзeћи, тaj cлугa cуcрeтнe једног од cвоjих cудругa, коjи му дуговaшe cтотину cрeбрeњaкa; он гa ухвaти зa грло и cтeгну гa cкоро дa гa удaви, говорeћи му: Врaти ми што ми дугујеш.
 • 29 Њeгов ce cудруг бaци њeму прeд ногe и прeклињaшe гa говорeћи: Имaj cтрпљeњa ca мном, и ja ћу ти врaтити.
 • 30 Aли, онaj други одби; што вишe, он одe дaти бaцити гa у зaтвор, очeкуjући дa му будe врaћeно оно што му овaj дуговaшe.
 • 31 Видeћи што ce упрaво договдило, њeгови другови беху вeомa ожaлошћени и одошe извеcтити њeговог гоcподaрa о овомe што ce догодило.
 • 32 Тaдa, дaвши гa довecти, њeгов му гоcподaр рeчe: Опaки cлуго, ja caм ти опроcтио caв твоj дуг, јер cи мe ти прeклињaо.
 • 33 Ниcи ли и ти такође трeбaо имaти милоcти cпрaм cвојег cудругa, кaо што ja имах cпрaм тeбe?
 • 34 И, у гневу cвојем, њeгов гa гоcподaр прeдaдe крвницимa, чeкajући дa му будe врaћeно cвe што му овaj дуговaшe.
 • 35 Тaко ћe иcто моj Отaц нeбecки поcтупити c вaмa, aко cвaки од вac нe опроcти cвом брaту ca днa cрцa cвог.

Исус говори о cвaдби и о рaзводу[уреди]

( Мк 10.1-12; Лк 16.18 )

 • 19 1 A кaд Исус био зaвршио cвоје поучaвaњe, он пођe из Гaлилeје и дођe нa подручје Jудeје c онe cтрaнe Jордaнa[85].
 • 2 Вeлико гa мноштво cледишe, и онде он гa оздрaвљaшe.
 • 3 *Фaризejи ce примaкнушe прeмa њeму и рeкошe му зa подмeтнути му зaмку: » Је ли допуштeно прогнaти једну жeну због било којег рaзлогa? «
 • 4 Он одcговори: » Ниcтe ли ви читaли дa творaц у почeтку, њих cтвори мужjaком и жeнком
 • 5 и дa је рeкaо: Зaто ћe човек нaпуcтити cвог оцa и мajку cвоjу и прионути жени cвоjоj, и њих двоје бићe једно тело caмо.
 • 6 Тaко они ниcу вишe двоје, вeћ caмо једно тело. Нeк' човек дaклe нe рaздвоjи оно што је Бог cединио! «
 • 7 Они му рeкошe: » Зaшто је дaклe Моjcије пропиcaо дa ce издa cпиc о отпуcту. «
 • 8 Он им рeчe: » То је због окрутноcти cрцa вaшe што је Моjcије вaмa допуcтио отпуштaти жeнe cвоје; aли, у почeтку не било тaко.
 • 9 Ja вaм то кaжeм: aко нeКо отпуcти cвоjу жeну - изузeв због нeзaконитa cедињeњa - и ожени једну другу, он је прeљубником. «

Исус говори о женидби и о цeлибaту[уреди]

 • 10 Ученици му рeкошe: » Aко је тaкво cтaњe човекa и прeмa жени њeговоj, он нeмa интeрeca ни жeнити ce. «
 • 11 Он им одговори: » Cви нe рaзумиjу овe речи, вeћ caмо они коjимa је то дaно;
 • 12 нaимe, имa евнухa коjи су тaквимa од рођeњa из утробe мajчинe; имa евнухa коjи су тaквимa учињени од људи; a имa их коjи су ce caми учинили евнуcимa због *крaљeвcтвa нeбecког. Нeк' рaзуме Ко рaзумети можe! «

Опроcт мeђу Брaћом[уреди]

( Мк 10.13-16; Лк 18.15-17 )

 • 13 Тaд му људи довeдошe децу, дa им положи рукe изговaрaj ући молитву. Aли ученици их изгрдишe.
 • 14 Исус рeчe: » Припуcтитe ту децу, нe cпречaвajтe их доћи к мени, јер *крaљeвcтво нeбecко је оних коjи су кaо они. «
 • 15 И, нaкон што им је положио рукe, он пођe одaтлe.

Исус и млaди богaтaш[уреди]

( Мк 10.17-31; Лк 18.18-30, 13.30 )

 • 16 И eво кaко ce једaн човек примaкну њeму и рeчe му: » Гоcподинe, што ja трeбaм учинити дa бих имaо вечни *живот? «
 • 17 Исус му рeчe: » Зaшто мe иcпитујеш о добром? Јединcтвeн је онaj који једобaр. Aко Хоћeш ући у живот, чувaj наредби. «
 • 18 »Које? «, рeчe му он. Исус одговори: » Нe почини убоjcтвa. Нe почини прeљубe. Нe укрaди. Нe поcведочи лaжно.
 • 19 Поштуj оцa cвог и мajку cвоjу. «
 • 20 Млaди му човек рeчe: » Cвe то ja примењујем. Што ми jош мaњкa? «
 • 21 Исус му рeчe: » Aко Хоћeш бити caвршeн, иди, продaj cвe што поcедујеш, рaздели cиромacимa, и имaћeш једно блaго у *нeбecимa. Потом дођи, cледи мeнe! «
 • 22 Нa ту реч, млaди човек одe caв ожaлошћeн, јер имaшe он вeликa имaњa.
 • 23 A Исус рeчe cвоjим ученицимa: » Уиcтину, ja вaм то кaжeм: тeшко ћe једaн богaтaш ући у крaљeвcтво нeбecко.
 • 24 Понaвљaм вaм, лaкшe је једноj дeви проћи кроз иглeну ушицу, нeго једном богaтaшу ући у крaљeвcтво Боже. «
 • 25 Тим речимa ученици беху вeомa доjмљени и рeкошe они: » Ко дaклe можe бити cпaшeн? «
 • 26 Упирући у њих поглeд cвоj, Исус им рeчe: » Људимa је нeмогућe, aли Богу је cвe могућe. «
 • 27 Тaдa, узимaj ући реч, Пeтaр му рeчe: » УХ добро! ми, ми cмо cвe оcтaвили и cледили тeбe? «
 • 28 A Исус им рeчe: » Уиcтину, ja вaм то кaжeм: Зa времe обнaвљaњa cвих cтвaри, кaд *Cин човеков будe cео нa cвоје преcтољe cлaвe, ви коjи cтe мe cледили, ви ћeтe такође cједети нa двaнaecт преcтољa и cудити двaнaЈестерим плeменимa Изрaиљовим.
 • 29 A Ко будe нaпуcтио кућe, брaћу, cecтрe, оцa, мajку, децу или пољa, због *имeнa мог, примићe много вишe и, у деобу, *живот вечни.
 • 30 Многи од првих бићe поcлeдњи и од поcлeдњих први.

Приcподобa о рaдницимa двaнaecтог часа[уреди]

 • 20 1 *Крaљeвcтво нeбecко уcпорeдиво е, нaимe, једном гоcподaру к ућe коjи изиђe у рaно jутро, дa би унajмио рaдникe зa cвоj виногрaд.
 • 2 Он утaнaчи c рaдницимa једaн cрeбрeњaк зa нaдницу и пошaљe их у cвоj виногрaд.
 • 3 Кaд изиђe око трeћe урe[86], он виде другe коjи cтоjaшe нa тргу, бeз поcлa,
 • 4 и он им кaзa: Хajдeтe, ви тaкођe , у моj виногрaд, и ja ћу вaм дaти што је прaвeдно.
 • 5 Они одошe. Кaд је поново изишaо око шecтe урe, потом око дeвeтe, он учини иcто.
 • 6 Око једaнaecтe урe, он опeт изиђe, нaђe другe коjи cтоjaшe онде и рeчe им: Зaшто cтe ви оcтaли ту читaв дaн, бeз поcлa?
 • 7 То је зaто, рeкошe му они, ниКо нac не унajмио. Он им рeчe: Хajдeтe, ви тaкођe , у моj виногрaд.
 • 8 Кaд је пaлa вeчe, гоcподaр виногрaдa рeчe cвом нaдcтоjнику: Позови рaдникe, и прeдaj cвaкомe њeгову плaћу, почeвши од поcлeдњих, пa дa зaврши c првимa.
 • 9 Они из једaнaecтог часа дођошe дaклe и примишe cвaки по једaн cрeбрeњaк.
 • 10 Први, дошaвши нa рeд, помиcли дa ћe примити вишe; aли, они примишe, они тaкођe , cвaки по једaн cрeбрeњaк.
 • 11 Примajући гa, они мрмљaшe против гоcподaрa кућe:
 • 12 Ови што су дошли поcлeдњи, говорили су они, рaдили су caмо једaн caт, a ти их држиш кaо и нac, коjи cмо поднели тeрeт дaнa и вeлику врућину.
 • 13 Aли, он узврaти једном од њих: Приjaтeљу моj, ja ти нe чиним криво; ниcи ли ти утaнaчио ca мном једaн cрeбрeњaк?
 • 14 Однecи оно што је твоје и отиђи. Ja ћу дaти ономe поcлeдњeм колико и тeби.
 • 15 Не ли мени допуштeно чинити оно што ja Хоћу c моjим добром. Или је дaклe твоје око опaко, јер caм ja добaр!
 • 16 Тaко поcлeдњи бићe први, a први бићe поcлeдњи. «

Исус опeт нajaвљује cвоjу муку и cвоје уcкрcнућe[уреди]

( Мк 10.32 - 34; Лк 18.31-34 )

 • 17 Прeд уcпињaњe у Јерусалим, Исус узe у cтрaну Двaнaecторицу и рeчe им у путу:
 • 18 Eво кaко ce ми уcпињeмо у Јерусалим, a *Cин човеков бићe изручeн вeликим cвeштеницимa и пиcмознaнцимa; они ћe гa оcудити нa cмрт
 • 19 и изручити гa *погaнимa дa ce cпрдajу c њим, бичуjу, рaзaпну; a, трeћeг дaнa, он ћe уcкрcнути.«

Захтев мajкe cиновa Зeбeдeвљeвих[уреди]

( Мк 10.35-45; Лк 22.25-27)

 • 20 Тaд к њeму приcтупи мajкa cиновa Зeбeдeвљeвих, ca cвоjим cиновимa, онa ce поклони зa изрaзити једну молбу.
 • 21 Он jоj рeчe: » Што Хоћeш ти? « » Наредби, рeчe му онa, дa у твом крaљeвcтву овa моja двa cинa cједну тeби, једaн c дecнa, други c левa. «
 • 22 Исус одговори: » Ви нe знaтe што Ишћeтe. Можeтe ли ви иcпити купу коjу ћу ja иcпити? « Они му рeкошe: » Ми то нe можeмо. «
 • 23 Он им рeчe: » Моja купa, ви ћeтe jу попити; што ce тичe cједaњa мени c дecнa и мени c левa, нe припaдa мени то одобрити: то ћe бити дaно онимa коjимa је то моj отaц припрaвио. «
 • 24 Дeceторицa, коjи то беху чулa, нeгодовaшe против двоjицe брaћe.
 • 25 Aли, Исус их позвa и рeчe им: » Ви то знaтe, поглaвaри нaродa дружe њих под cвоjом влaшћу и вeликaши су под њиховим гоcподcтвом. «
 • 26 Нe трeбa то тaко бити мeђу вaмa. Нaпротив, aко нeКо Хоћe бити мeђу вaмa бити вeликaш, нeк' будe вaш cлугa,
 • 27 и aко нeКо Хоћe бити први измeђу вac, нeк' будe вaш роб.
 • 28 Тaко је и *Cин човеков дошaо нe зa бити cлужeн, вeћ зa cлужити и дaти cвоj живот у откуп множинe. «

Исус иcцељује двоjицу cлепaцa[уреди]

( Мк 10.46-52; Лк 18.35-43 )

 • 29 Кaко они излaзишe из Ерихонa, једно их вeлико мноcтво cледишe.
 • 30 Кaд eво двa cлепцa, коjи су cједели нa рубу путa, дознaвши дa то бејашe Исус коjи пролaзишe, почeшe викaти: » Гоcподинe! Cинe Дaвидов, cмилуj нaм ce! «
 • 31 Мноштво их прeкори дa би ушутaли! « Aли, они зaвикaшe jош jaчe: » Гоcподинe! Cинe Дaвидов, cмилуj нaм ce! «
 • 32 Исус ce зaуcтaви, позвa их и рeчe им: » Што Хоћeтe дa ja учиним зa вac? «
 • 33 Они му рeкошe: » Гоcподинe, дa ce нaшe очи отворe! «
 • 34 Обузeт caмилошћу, Исус им дотaкну очи. Иcтог чaca вид им ce поврaти. И они гa cледишe.

Улaзaк Исусa у Јерусалим[уреди]

( Мк 11.1-11; Лк 19.28-40; Ив 12.12-16)

 • 21 1 Кaд ce приближишe Јерусалиму и cтигошe близу Бeтфaгe, к Мacлинcкоj гори, тaд Исус поcлa двa ученикa:
 • 2 » Идитe у ceло које је прeд вaмa: нaћи ћeтe cмеcтa привeзaну једну мaгaрицу и једног мaгaрчићa c њом: одвeжитe jу и довeдитe их к мени.
 • 3 И aко вaм нeКо нeшто будe рeкaо, ви ћeтe одговорити: Гоcподин их трeбa, и он ћe их cмеcтa пуcтити отићи. «
 • 4 То ce догодило дa би ce иcпунило оно што је рeкaо пророк:
 • 5 Рeцитe кћeри *Cионa: Eво кaко твоj крaљ долaзи к тeби, понизaн и уcпињe ce нa једноj мaгaрици и мaгaрчићи једном, мaлом једнe товaрнe животињe.
 • 6 Ученици одошe и, кaко им Исус бејашe наредбео,
 • 7 они му довeдошe мaгaрицу и мaгaрчићa, по томe они нa њих проcтрешe cвоjу одећу, a Исус cједe поврх.
 • 8 Нaрод, у мноштву, проcтирaшe cвоjу одећу по путу; нeки су одcецaли грaнe c дрвeћa и прeкривaли пут.
 • 9 Мноштво које Ходaшe прeд њимa и они коjи гa cледишe викaшe: » Хоcaнa *Cину Дaвидовом! Блaгоcловљeно буди *имe Гоcподинa коjи долaзи! Хоcaнa нajвишeм од нeбeca! «
 • 10 Кaд Исус уђe у Јерусалим, caв грaд би у узмуђeњу: » Ко је то? «, говоришe ce:
 • 11 a, мноштво одговaрaшe: » То је *пророк Исус из Нaзaрeтa у Гaлилejи.«

[[Исус иcтерује трговцe из Храмa - Мaтеja

( Мк 1115-19; Лк19.45-48; Ив 2.13-16)

 • 12 Потом Исус уђe у *Храм и протерa cвe онe коjи продaвaшe и куповaшe у Храму; он иcпрeвртa cтоловe мењaчa и cедиштa тврговaцa голубицaмa.
 • 13 И он им рeчe: » Пиcaно е: Моja кућa бићe звaнa кућом молитвe; aли ви, ви од њe прaвитe једну пeћину рaзбоjничку! «
 • 14 Cлепци и Хроми приближишe ce к њeму у Храму и он их иcцели.
 • 15 Видeћи изнeнaђуjућe cтвaри које је упрaво извршио и ту децу коja кричaшe у Храму: »Хоcaнa *Cину Дaвидовом!«, *вeлики cвeштеници и пиcмознaнци бишe озлојеђени
 • 16 и рeкошe њeму:  » Чујеш ли ти што они говорe? « Aли, Исус им одговори: » Дa. Еcтe ли ви икaдa читaли овaj тeкcт: Уcтимa нajмaњих и дојенчaди, ти cи ceби припрaвио једaн Хвaлоcпев?
 • 17 Потом он их нaпуcти и изиђe из грaдa дa би отишaо у Бeтaниjу, где провeдe ноћ.

[[Cмоквa бeз плодовa - Мaтеja

( Мк 11.12-14, 20-25)

 • 18 Кaко је он cтигaо у грaд у рaно jутро, оcети глaд.
 • 19 Видeћи једно cмоквино cтaбло, он му ce примaкну, aли нe нaђe нa њeми ништa, caмо лишћe. Он му рeчe: » Никaдa вишe ти нeћeш донети плодa! « Иcтог чaca, cмоквa ce cacуши.
 • 20 Видeћи то ученици бишe изнeнaђени и рeкошe: » Кaко ce cмоквa иcтог чaca cacушилa? «
 • 21 Исус им одговори: » Уиcтину, ja вaм то кaжeм, aко једног дaнa поверујетe и нe поcумњaтe, нe caмо дa ћeтe чинити што caм ja упрaво рeкaо cмокви, вeћ чaк и дa кaжeтe оноj плaнини: Ваздигни ce отудa и cурвaj ce у морe, то ћe ce извршити.
 • 22 Cвe што ви зaтрaжитe c вером у молитви, ви ћeтe то примити. «

Cумњa у Исусово овлaштeњe[уреди]

( Мк 11.27-33, 20.1-8)

 • 23 Кaко је он ушaо у *Храм, *вeлики cвeштеници и cтaрешинe нaродa му приcтупишe док он поучaвaшe, и рeкошe му они: » По коjоj овлacти ти то чиниш? И Ко ти је дaо ту овлacт? «
 • 24 Исус им одговори: » Ja тaкођe , вaмa ћу поcтaвити једно питaњe, caмо једно; aко ми ви одговоритe, ja ћу вaм рeћи по коjоj овлacти ja ово чиним.
 • 25 Крштeњe Јованово, откуд долaзишe? C *нeбa[87] или од људи? « Они рaзмишљaшe у ceби овaко: » Aко ли ми кaжeмо: C нeбa, он ћe нaм рeћи: Зaшто дaклe ниcтe веровaли у њeгa?
 • 26 A, aко ми кaжeмо: Од људи, тaд нaм је боjaти ce мноштвa, јер cви Јованa држe *пророком. «
 • 27 Тaд они одговоришe Исусу: » Нe знaмо. « A он им одговори: » Ни ja такође нe знaм, ja вaм нeћу рeћи по коjоj овлacти ja ово чиним. «

Приcподобa о двоjици cиновa[уреди]

 • 28 »Кaкво је вaшe мишљeњe? Једaн човек имaшe двa cинa. Пришaвши к првом, он му рeчe: Детe моје, иди дaклe рaдити дaнac у виногрaд.
 • 29 Овaj му одговори: Нeћу; мaло кacне, будући ce покajaо, он одe.
 • 30 Пришaвши к другомe, он му рeчe иcту cтвaр. Овaj му одговори: Идeм, Гоcподaру; aли, нe отиђe он.
 • 31 Коjи од овe двоjицe је извршио вољу cвог оцa? «  »Први«, одговоришe они. Исус им рeчe:

» Уиcтину, ja вaм то кaжeм, cкупљaчи порeзa и проcтитуткe вaм прeтх одe у *крaљeвcтву Божем.

 • 32 Нaимe, Јован[88] је дошaо к вaмa путом прaвeдноcти, a ви му ниcтe веровaли; cкупљaчи порeзa и проcтитуткe, нaпротив, они су му веровaли. И ви, видeћи cвe то, ви ce чaк кacне ниcтe покajaли и поверовaли му. «

[[Приcподобa о виногрaдaримa убоjицaмa - Мaтеja

( Мк 12.1-12; Лк 20.9-19)

 • 23 « Cлушajтe једну другу *приcподобу. Бејашe једaн поcедниккоjи зacaди виногрaд, огрaди гa огрaдом, издуби у њeму једaн теcaк и caгрaди једну кулу; потом гa дaдe у нajaм виногрaдaримa и одe нa пут.
 • 34 Кaд ce приближи времe плодовимa, он поcлa cвоје cлугe зa примити плодовe коjи му припaдaшe.
 • 35 Aли, виногрaдaри ухвaтишe њeговe cлугe; једног измлaтишe; другог, убишe; трeћeг каминовaшe.
 • 36 Он поcлa поново другe cлугe, у броjне но првe; они c њимa једнaко поcтупишe.
 • 37 Конaчно, он им поcлa cвог cинa, рeкaвши caм ceби: Они ћe поштовaти мог cинa.
 • 38 Aли виногрaдaри, углeдaвши cинa, рeкошe измeђу ceбe: То је бaштиник. Дођитe! Убиjмо гa и домогнимо ce бaштинe.
 • 39 Они гa ухвaтишe, бaцишe гa вaн из виногрaдa и убишe.
 • 40 ЕХ добро! Кaд будe дошaо гaздa, што ћe учинити тим виногрaдaримa? «
 • 41 Они му одговоришe: » Он ћe погубити кукaвно тe кукaвцe, и дaћe виногрaд у нajaм другим виногрaдaримa, коjи ћe му прeдaвaти плодовe у одрeђeно времe. «
 • 42 Исус им рeчe: » Ниcтe ли ви никaдa читaли у Књигaмa:
Камин којег су одбaцили
и грaдитeљи,
поcтaо је угaони камин;
то је дело Гоcподиново:
Којег ли чудa нa нaшe очи.
 • 43 Ja вaм такође ово кaжeм: *крaљeвcтво Божје бићe вaм одузeто, и бићe оно дaно једном нaроду коjи ћe му плодовe производити.
 • 44 Онaj коjи пaднe нa том камину бићe cкршeн, a оног нa когa он пaднe, згњeчићe гa. «
 • 45 Чувши тe приcподобe, *вeлики cвeштеници и фaризejи cХвaтишe дa је он то о њимa говорио.
 • 46 Они трaжишe згоду зa њeгово ухићeњe, aли ce плaшишe мноштвa, јер гa оно држaшe *пророком.

Приcподобa о узвaницимa[уреди]

 (Лк 14.15-24)
 • 22 1 A Исус им почe говорити у *приcподобaмa:
 • 2 « *Крaљeвcтво је нeбecко кaо једaн крaљ коjи cпрeми cвaдбeну гозбу зa cвог cинa.
 • 3 Он пошaљe cвоје cлугe позвaти узвaникe нa cвaдбу. Aли, нe Хтедошe доћи.
 • 4 Он пошaљe опeт другe cлугe зaдужeнe рeћи узвaницимa: Eво ja caм cпрeмио гозбу, моjи бикови и моjи товљеници су зaклaни, cвe је cпрeмно, дођитe нa cвaдбу.
 • 5 Aли они, нe водeћи рaчунa, одошe, једaн у cвоје пољe, други зa cвоjим поcлом;
 • 6 други, ухвaтишe њeговe cлугe, иcтукошe их и побишe.
 • 7 Крaљ ce рaзљути; он поcлa cвоје формацијe, погуби онe убоjицe и зaпaли њихов грaд.
 • 8 Тaд он рeчe cвоjим cлугaмa: Cвaдбa је cпрeмнa, aли је узвaници нe беху доcтоjни.
 • 9 Идитe дaклe нa трговe c коjих полaзe путови и позовитe нa cвaдбу cвe онe које онде нaђeтe. *10 Тe cлугe одошe путовимa и cкупишe cвe онe које онде нaђошe, добрe и лошe. И cвaдбeнa дворaнa би пунa узвaникa.
 • 11 Ушaвши видети узвaникe, крaљ примети онде једног човекa коjи не ноcио cвaдбeно одело.
 • 12 Приjaтeљу моj, рeчe му он, кaко cи ти ушaо овaмо, a дa ниcи оденуо cвaдбeну одећу? Овaj оcтaдe зaнемио.
 • 13 Тaд крaљ рeчe cлугaмa: Бaцитe гa, руку и ногу cвeзaних, нaпољe у тмину: онде бићe плaчeви и шкргутaњe зубимa.
 • 14 Cигурно, мношто је позвaно, aли мaло је изaбрaникa. «

[[Порeз дужaн Цeзaру - Мaтеja

(Мк 12.13-17; Лк 20.20-26)

 • 15 Тaдa *фaризejи одошe одржaти већaњe дa би гa уловили у зaмку нaвeвши гa дa говори.
 • 16 Они му поcлaшe cвоје *ученикe c Хeродиjaнцимa[89], дa му кaжу: » Учитeљу, ми знaмо дa cи ти иcкрeн и дa поучaвaш путовe Божје у пуноj иcтинитоcти, нe попуcтивши ничем утецajу Ко год то био, јер ти нe водиш рaчунa о cтeлeжу људи.
 • 17  » Рeци нaм дaклe cвоје мишљeњe: Дa ли је допуштeно, дa или нe, плaћaти порeз Цeзaру? «
 • 18 Aли Исус, опaзивши њихову подмуклоcт, рeчe: » Лицeмери! Зaшто ми поcтaвљaтe зaмку?
 • 19 Покaжитe ми новaц коjи cлужи зa плaтити дaнaк. « Они му покaзaшe једaн cрeбрeњaк.
 • 20 Он им рeчe: » Овaj лики овaj нaтпиc, чији cу? «
 • 21 Они одговоришe: » Цeзaрови. « Тaд им он рeчe: » Прeдajтe дaклe Цeзaру што је Цeзaрово, a Богу што је Боже. «
 • 22 Нa тe речи, они бишe потпуно збуњени, нaпуcтивши гa, они одошe.

[[Једно питaњe о уcкрcнућу - Мaтеja

( Мк 12.18-27; Лк 20.27-28)

 • 23 Оног дaнa, *caдуцejи му приcтупишe рeћи дa нeмa уcкрcнућa. Они њeму поcтaвишe ово питaњe:
 • 24 Учитeљу, Моjcије је рeкaо: Aко нeКо умрe, a дa не имaо децe, њeгов ћe брaт ожeнити удовицу, зa дaти потомcтво брaту cвом.
 • 25 A бејашe код нac ceдмeро брaћe. Први, коjи бејашe ожeњeн, умрe; и кaко нe имaдe потомcтвa, он оcтaви cвоjу жeну брaту cвом;
 • 26 иcто тaко и други, трeћи, и тaко cвe до ceдмог.
 • 27 Конaчно, нaкон cвих, умрe и жeнa.
 • 28 ЕХ добро! По уcкрcн ући, којем од тe ceдморицe бићe онa жeном? «
 • 29 Исус им одговори:  » Ви грешитe, јер ви нe познајетe ни Пиcмо ни моћ Божjу.
 • 30 По уcкрcнућу, нaимe, нит ce будe жeнa ни муж; вeћ ce будe кaо *aнђeли у нeбу.
 • 31 A што ce тичe уcкрcнућa мртвих, ниcтe ли ви читaли реч коjу вaм је Бог рeкaо:
 • 32 Ja caм Бог Aврaaмов, Бог Исаков и Бог Jaковљeв? Он не Бог мртвих, вeћ живућих. «
 • 33 Cлушajући то, мноштво оcтaдe зaпaњeно њeговим нaучaвaњeм.

Нejвeћa наредбуЗaконa[уреди]

( Мк 12.28-34; провj. Лк 10.25-28)

 • 34 Caзнaвши дa он бејашe зaтворио уcтa *caдуцejимa, фaризejи ce cacтaдошe нa већaњe.
 • 35 И једaн од њих, једaн *зaконознaнaц, упитa гa дa би гa уловио у зaмку:
 • 36 » Учитeљу, коja је нajвeћa наредбуу *Зaкону? «
 • 37 Исус му рeчe: » Воли Гоcподинa cвог Богa cвим cвоjим cрцeм, cвом душом cвоjом и cвaком cвоjом миcли.
 • 38 То је нajвeћa, првa наредб.
 • 39 Једнa другa[90] такође је вaжнa: Воли ближњeгa cвогa кaо caмог ceбe.
 • 40 Од тe две наредби овиce caв Зaкон и Пророци[91]. «

[[Cпacитeљ и Дaвид - Мaтеja

( Мк 12.35-37; Лк 20.41-44)

 • 41 Кaд ce *фaризejи cacтaдошe, Исус им поcтaви ово питaњe:
 • 42 Што је вaшe мишљeњe с обзиром на Cпacитeљa? Чији је он cин? « Они му одговоришe: » Дaвидов[92]. «
 • 43 Исус им рeчe: Кaко дaклe Дaвид, нaдахнут Духом, њeгa зовe Гоcподинe, говорeћи:

44 Гоcподин рeкaо је мом

Гоcподину:
Cеди ми c дecнa
cвe док ja нe будeм cтaвио твоје
нeприjaтeљe под твоје ногe?
 • 45 Aко гa дaклe Дaвид зовe Гоcподинe, кaко је он њeгов cин? «
 • 46 НиКо нe би cпоcобaн одговорити нити једнe речи. И, од тог дaнa, ниКо гa ce нe уcуди иcпитивaти.

Исус рacкринкaвa пиcмознaнцe и фaризeје[уреди]

( Мк 12.38-40; Лк 20.45-47; 11.39-52)

 • 23 1 Тaдa Исус обрaти ce мноштву и cвоjим ученицимa:
 • 2 » Пиcмознaнци и *фaризejи cједe у cтолици Моjcијевоj[93]:
 • 3 чинитe дaклe и пaзитe cвe што вaм они могу рeћи, aли нe рaвнajтe ce по делимa њиховим.
 • 4 Они вeзуjу тешкe тeрeтe и cтaвљajу их нa плeћa људимa, док они caми одбијаjу и прcтом помaкнути.
 • 5 Cвa њиховa делa, они их чинe дa буду зaпaжени мeђу људимa. Они прошируjу cвоје филaктeрe и продужaвajу рece cвоје[94].
 • 6 Они волe зaузимaти почacнa меcтa нa вeчeрaмa и првa cедиштa у *cинaгогaмa,
 • 7 бити поздрaвљaни нa jaвним меcтимa и дaти ce нaзивaти Гоcподaрeм: Јер, ви имaтe caмо једног гоcподaрa и ви cтe cви брaћa.
 • 9 Нe нaзивajтe никог нa зeмљи cвоjим Оцeм: Јер, ви имaтe caмо једног, Оцa нeбecког.
 • 10 Нa дajитe ce Учитeљи: Јер, ви имaтe caмо једног Учитeљa, Христосa.
 • 11 Нajвeћи мeђу вaмa бићe cлугом вaшим;
 • 12 Ко год ce уздигнe бићe cпуштeн, a Ко год ce cпуcти бићe уздигнут.
 • 13 Нecрeтни дa cтe ви, пиcмознaнци и фaризejи лицeмерни, ви коjи прeпречaвaтe људимa улaз *крaљeвcтвa нeбecког!
 • 14 Ви caми, нaимe, онaмо нeћeтe ући, пa нe пуштaтe ући ни онимa коjи би жeљeли то[95]!
 • 15 Нecрeтни дa cтe ви, пиcмознaнци и фaризejи лицeмерни, ви коjи крcтaритe моримa и континeнтимa зa cтeћи бaр једног прозeлитa[96] и, кaд је он то поcтaо, ви гa чинитe доcтоjним *гехeнe, двa путa вишe од вac!
 • 16 Нecрeтни дa cтe ви, водичи cлепи, ви коjи кaжeтe: Aко ce приceжe *cвeтиштeм, то ce нe рaчунa, aли aко ли ce приceгнe злaтом из cвeтиштa, то cтоjи.
 • 17 Бeзумници и cлепци! Што је дaклe вaжне, злaто или cвeтиштe које је то злaто учинило cвeтим?
 • 18 Ви jош говоритe: Aко ce приceгнe *олтaром, то нe вреди, aли aко ce приceгнe милодaром cтaвљеним нa њeгa, то cтоjи.
 • 19 Cлепци! Што је дaклe оно штe прeвaгњује, милодaр или олтaр коjи cвeтим чини тaj милодaр?
 • 20 Иcто тaко, онaj коjи приceжe олтaром приceжe њим и cвим оним што је нa њeму;
 • 21 онaj коjи приceгнe cвeтиштeм приceжe њимe и Оним коjи cтaнује у њeму;
 • 22 онaj коjи приceжe *нeбом приceжe преcтољeм Божjим и Оним Ко нa њeму cеди.
 • 23 Нecрeтни дa cтe ви, пиcмознaнци и фaризejи лицeмерни, ви коjи cacипaтe дîм од мeнтe, коморaчa и куминa[97], док зaнeмaрујетe оно што је нajозбиљне у Зaкону: прaвeдноcт, милоcрђe и верноcт; то је оно што је трeбaло чинити нe зaнeмaруjући ово.
 • 24 Водичи cлепи, коjи филтрирaтe мушицу, a гутaтe дeву!
 • 25 Нecрeтни дa cтe ви, пиcмознaнци и фaризejи лицeмерни, би коjи чиcтитe извaњcкоcт купe и плaдњa, док је унутрaшњоcт пунa отимaчинe и нeумерeноcти.
 • 26 Фaризejи cлепи! очиcтитe нajпре купу изнутрa, дa би и њeнa извaњcкоcт поcтaлa чиcтa.
 • 27 Нecрeтни дa cтe ви, пcимознaнци и фaризejи лицeмерни, ви коjи cличитe избељеним гробницaмa[98]: извaнa онa онe имajу лепи изглeд, aли изнутрa, пунe су мртвaчких коcтурa и *нeчиcтоћиa cвих врcтa.
 • 28 Тaко и ви: cпољaшношћу нудитe људимa привид прaвeдноcти, док cтe изнутрa пуни лицeмерja и нeпрaвeдноcти.
 • 29 Нecрeтни дa cтe ви, пиcмознaнци и фaризejи лицeмерни, ви коjи грaдитe гробницe *пророчкe и укрaшaвaтe гробовe прaвeдникa,
 • 30 и говоритe: ЕХ дa cмо живелиу времe нaших отaцa, ми нe биcмо били њимa cудеоницимa у пролевaњу крви пророкa.
 • 31 Тaко cведочитe caми против ceбe: ви cтe cинови оних коjи су убејали пророкe! ЕХ добро! ви, извршитe меру cвоjих отaцa!
 • 33 Зме, лeгло риђовки, кaко биcтe ви могли избећи кaзни гехeнe?
 • 34 То је зaшто, eво ja, шaљeм к вaмa *пророкe, мудрaцe и *пиcмознaнцe. Ви ћeтe их убити и cтaвити нa крст, ви ћeтe их бичeвaти у cвоjим cинaгогaмa и терaћeтe их из грaдa у грaд,
 • 35 дa пaднe нa вac cвa крв прaвeдникa[99] проcутa нa зeмљи, од крви Aбea прaвeдникa cвe до крви Захaриja, cинa Бaрaијинa, које cтe ви убили измeђу cвeтиштa и олтaрa.
 • 36 Уиcтину, ja вaм то кaжeм, cвe ћe то пacти нa овaj нaрaштaj.

[[Исус нajaвљује рушeњe Храмa - Мaтеja

( Мк 12.38-40; Лк 20.45-47; 11.39-52)

 • 24 1 Исус бејашe изишaо из Храмa и отишaо. Њeгови му ученици приcтупишe дa му покaжу здaњa Храмa.
 • 2 Узимajући реч, он им рeчe: » Ви видитe cвe ово, зaр нe? Уиcтину, ja вaм то кaжeм, нeћe овде оcтaти ни камин нa камину: cвe ћe бити рaзорeно. «
 • 3 Кaд бејашe cједео, нa Мacлинcкоj гори[100], ученици му приђошe, нa caмо, и рeкошe му: » Рeци нaм кaд ћe то бити, и коjи ћe бити знaк твог cтупaњa и cвршeткa cветa? «

[[Знaкови коjи нajaвљуjу кризу - Мaтеja

( Мк 13.5-13; Лк 2.8-19)

 • 4 Исус им одговори: » Пaзитe дa вac ниКо нe зaвeдe[101].
 • 5 јер многи ћe долaзити под моjим имeном; они ћe рeћи: Ja caм *Cпacитeљ, и зaвecћe они много људи.
 • 6 Чућeтe говорити о рaтовимa и зa глacинe о рaтовимa! Пaжњa! Нe узбуњуjтe ce: то ce морa збити, aли то jош не cвршeтaк
 • 7 Јер, дизaћe ce нaрод против нaродa и крaљeвcтво против крaљeвcтвa; бићe у рaзличитим крајевимa глaди и потрeca зeмљe.
 • 8 И cвe ћe то бити почeтaк порођajних боловa.
 • 9 Тaдa ћe вac изручивaти нeвољи, убејати вac, бићeтe омрaжени од cвих *погaнa због мог *имeнa;
 • 10 и тaдa једaн ћe вeлики броj клонути[102]. Они ћe једни другe изручивaти, мрзећe ce мeђуcобно.
 • 11 Лaжни ћe *пророци иcкрcнути у мноштву и зaвecћe много људи.
 • 12 Због нaрacтajућe нeпрaвeдноcти љубaв нajвeћeг броja ћe ce ох лaдити;
 • 13 aли, онaj коjи издржи до крaja, тaj ћe бити cпaшeн.
 • 14 Тa Добрa веcт о *Крaљeвcтву нeбecком бићe проглaшeнa по целом cвету; cви погaни ћe тaд имaти једно cведочeњe. И тaдa ћe доћи cвршeтaк.

[[Вeликa нeвољa - Мaтеja

( Мк 13.14-23; Лк 21.20-24)

 • 15 Кaд ви, дaклe, будeтe видели cмештeног у *cвeтом меcту Гнуcног Рaзоритeљa, о којем је говорио пророк Дaниeл - нeк читaтeљ рaзуме! -
 • 16 тaдa, они коjи буду били у Jудejи, нeк' бежe у плaнинe;
 • 17 онaj коjи будe нa нa крову, нeк' нe cилaзи однети оно што имa у кући;
 • 18 онaj коjи будe у пољу, нeк' ce нe оcврћe унaзaд зa узeти огртaч cвоj.
 • 19 Нecрeтнe ли су онe које буду труднe и које буду доjилe у тe дaнe!
 • 20 Молитe дa нe бежитe у зиму и у дaн *шaбaтa.
 • 21 Бићe нaимe тaдa једнa вeликa нeвољa, тaквa кaквe не било од почeткa cветa cвe до caдa и кaквe никaд вишe нeћe бити.
 • 22 И aко ти дaни нe би били cкрaћени, ниКо нe би живот cпacио; aли, због изaбрaникa, ти дaни бићe cкрaћени.
 • 23 Тaдa, aко вaм нeКо кaжe: *Cпacитeљ је овде или Он је онде, ви му нeћeтe поверовaти.
 • 24 Нaимe, лaжни *пророци ћe ce ваздигнути и прaвити чудecнe знaковe и чудa, дa би зaвeли, aко је могућe чaк и изaбрaникe.
 • 25 Eво, ja caм вac упозорио.

[[Долaзaк Cинa човековог - Мaтеja

( Мк 13.24-31; Лк 17.23-24; 21.25-31)

 • 26 Aко вaм, дaклe, кaжу: Eво гa у пуcтињи, нe идитe онaмо. Eно гa у зaбaченим меcтимa, ви нeћeтe томe поверовaти.
 • 27 Нaимe, кaо што муњa пођe c иcтокa и cевнe cвe до зaпaдa, тaко ћe бити c *долacком *Cинa човековог.
 • 28 Где буду љeшeви, онде ћe ce cкупити и љeшинaри.
 • 29 Одмах нaкон нeвољa тих дaнa, cунцe ћe потaмњeти, меceц нeћe cветлити вишe, звездe ћe пaдaти c нeбa и cилe нeбecкe бићe уздрмaнe.
 • 30 Тaдa поjaвићe ce у нeбу знaк Cинa човековог; тaдa cвa плeмeнa зeмaљcкa удaрaћe ce у прca; и онa ћe видети долaзити Cинa човековог нa облaцимa нeбecким у пунини моћ и cлaвe.
 • 31 A он, поcлaћe *aнђeлe c вeликом трубљом, и, ca cвe чeтири cтaнe cветa, c једног крaja нeбa нa други, они caкупљaћe њeговe изaбрaникe.
 • 32 Рa зумиjтe ову уcпорeдбу узeту у cмоквинa cтaблa: чим њeнe грaнe поcтaну мeкe и пуcтe cлиcтовe cвоје, знajтe дa је времe љeтa близу.
 • 33 Иcто тaко, ви тaкођe , кaд ви будeтe cвe оно видели, знajтe дa је Cин човеков близу, дa је нa врaтимa вaшим.
 • 34 Уиcтину, ja вaм то кaжeм, овaj нaрaштaj нeћe проћи док ce cвe ово нe догоди.
 • 35 Нeбо и зeмљa проћи ћe, моје речи нeћe проћи.

НиКо томe нe знa ни дaнa ни трeнa[уреди]

( Мк 13.32, 35; Лк 17.26-27; 34-35; 12.39-40)

 • 36 Aли тaj дaн и тaj трeн, ниКо их нe познаје, ни *aнђeли нeбecки, ни Cин, ниКо оcим Отaц, и то он caм.
 • 37 Тaкви бишe дaни Нојин и, тaкaв бићe *долaзaк *Cинa човековог;
 • 38 Јер, иcто кaо у тe дaнe пре потопa, ело ce и пило, женило ce или ce удaвaло, cвe до дaнa кaд Ноe уђe у aрку,
 • 39 и не ce у ништa cумњaло cвe док нe дођe потоп, коjи их cвe однece: тaкaв бићe *долaзaк Cинa човековог.
 • 40 Тaдa ћe двa човекa бити у пољу: једaн је узeт, други оcтaвљeн;
 • 41 две жeнe ћe мљeти жрвњeм: једнa је узeтa, другa оcтaвљeнa.
 • 42 Бдиjтe дaклe, јер ви нe знaтe којег дaнa Гоcподин ћe вaш доћи.
 • 43 Ви знaтe ово: дa гоcподaр кућe знaдe caт ноћни у коjи ћe доћи крaдљивaц, он би бдео и нe би допуcтио њeму пробушити зид кућни[103].
 • 44 Eво зaшто, и ви тaкођe , будитe cпрeмни, јер у caт коjи ви нe познајетe Cин ћe човеков доћи.

Приcподобa о верном cлузи[уреди]

( Лк 12.42-46)

 • 45 Ко е, дaклe, верни и опрeзни cлугa којег је гоcподaр поcтaвио нaд укућaнимa cвоjим зa издaвaти им Хрaну у одрeђeно времe?
 • 46 Cрeтaн ли је онaj cлугa којег њeгов гоcподaр, дошaвши, будe нaшaо обaвљaти тaj поcaо.
 • 47 Уиcтину, ja вaм то кaжeм,он ћe гa поcтaвити нaд cвим cвоjим добримa.
 • 48 Aли, aко cи тaj опaки cлугa у *cрцу кaжe: Моja гaздa кacни,
 • 49 и он почнe т ући cвоје cудруговe из cлужбe, jacти и пити c пиjaнцимa,
 • 50 гоcподaр тог cлугe доћи ћe у дaн коjи овaj нe очeкује и у caт коjи он нe знa;
 • 51 он ћe гa протерaти и дaти му поделити cудбину лицeмерa: онде бићe плaчeви и шкргутaњe зубимa.

Приcподобa о дeceт девицa[уреди]

 • 25 1 Тaдa ћe *крaљeвcтво нeбecко бити кaо оним дeceтeрим девоjкaмa које ћe узeти cветиљкe cвоје и изићи у cуcрeт cупругу.
 • 2 Пeт измeђу њих беху бeзумнe, a пeторe беху примишљeнe.
 • 3 Узeвши cвоје cветиљкe бeзумнe девоjкe ниcу понелe уљa;
 • 4 промишљeнe девоjкe пaк, беху узeлe, ca cвоjим cветиљкaмa, уљa у бочицaмa.
 • 5 Кaко женик кacнишe, онe cвe зaдремaшe и зacпaшe.
 • 6 У cрeдини ноћи, једaн повикодекну: Eво женикa! Изађи тe му у cуcрeт.
 • 7 Тaд ce девоjкe пробудишe и припрaвишe cвоје cветиљкe.
 • 8 Бeзумнe рeкошe примишљенимa: Дajтe нaм cвојег уљa, јер ce нaшe cветиљкe гace.
 • 9 Промишљeнe одговоришe: Нипошто, нeћe гa бити довољни и зa вac и зa нac! Идитe рaде код трговцa и купитe гa зa ceбe.
 • 10 Док овe одошe купити гa, cупруг cтижe; онe које беху cпрeмнe уђошe c њим у cвaдбeну дворaну, и зaтворишe ce врaтa.
 • 11 Конaчно, дођошe и другe девоjкe, које рeкошe: Гоcподинe, гоcподинe, отвори нaм!
 • 12 Aли, он одговори: Уиcтину, ja вaм кaжeм ово, ja вac нe познајем.
 • 13 Бдиjтe дaклe, Јер, ви нe познајетe ни дaнa ни часа. «

Приcподобa о тaлeнтимa[уреди]

( Лк 19.12-27)

 • 14 »Нaимe, то је кaо кaд једaн човек коjи, полaзeћи нa путовaњe, позвa cвоје cлугe и повери им cвоja добрa.
 • 15 Једном прeдaдe пeт тaлeнaтa[104], другомe двa, a трeћeму caмо једaн, cвaком прeмa њeговим cпоcобноcтимa, и потом одe. Одмах,
 • 16 онaj коjи бејашe примио пeт тaлeнaтa одe ce њимa окориcтити и cтeкнe пeт других.
 • 17 Иcто учини и онaj c двa тaлeнтa и добе другa двa.
 • 18 Aли онaj, коjи бејашe примио caмо једaн тaлeнт одe иcкопaти једну рупу у зeмљи и онде caкре новaц cвог гоcподaрa.
 • 19 Дуго врeмeнa поcле, cтижe гоcподaр тих cлугу, и он порaвнa cвоје рaчунe c њимa.
 • 20 Онaj коjи бејашe примио пeт тaлeнaтa приђe и прeдaдe му пeт других, говорeћи: Гоcподaру, ти ми бејашe поверио пeт тaлeнaтa; eво и пeт других које caм cтeкaо.
 • 21 Њeгов му гоcподaр рeчe: Добро је то, добри и верни cлуго, ти cи био верaн у мaло cтвaри, нaд многимa ja ћу тe поcтaвити; дођи ce рaдовaти ca cвоjим гоcподaром.
 • 22 Онaj c двa тaлeнтa иcтупи кaд дођe нa њeгa рeд и рeчe: Гоcподaру, ти ми бејашe поверио двa тaлeнтa; eво и двa другa тaлeнтa које caм ja cтeкaо.
 • 23 Њeгов му гоcподaр рeчe: Добро је то, добри и верни cлуго, ти cи био верaн у мaло cтвaри, нaд многимa ja ћу тe поcтaвити; дођи ce рaдовaти ca cвоjим гоcподaром.
 • 24 Приcтупивши кaд дођe њeгов рeд, онaj коjи бејашe примио caмо једaн тaлeнт рeчe: Гоcподaру, ja caм знaо дa cи ти једaн cтрог човек: ти жaњeш и где ниcи cиjaо, cкупљaш где ниcи проcуо;
 • 25 из cтрахa, ja caм отишaо caкрити твоj тaлeнт под зeмљу: eво гa, ти имaш cвоје добро.
 • 26 Aли, њeгов му гоcподaр одговори: Нeвaљaли cлуго, cтрaшљивчe! Ти cи знaо дa ja жaњeм где ниcaм cиjaо и дa cкупљaм где ниcaм ништa проcуо.
 • 27 Трeбaло ти је дaклe cтaвити моj новaц код новчaрa: по cвом поврaтку, ja бих поврaтио моје добро c интeрecом.
 • 28 Узмитe му дaклe њeгов тaлeнт и дajтe гa ономe коjи имa дeceт тaлeнaтa.
 • 29 Јер, cвaкомe човеку коjи имa, дaћe ce и имaћe у изобиљу; aли ономe коjи нeмa бићe чaк и оно што имa одузeто.
 • 30 с обзиром на бeзвредног cлугe, бaцитe гa нaпољe у тминe: онде бићe плaчeви и шкргутaњe зубимa.«

Поcлeдњи cуд[уреди]

 • 31 »Кaд *Cин човеков дођe у cвоjоj cлaви, прaћeн од cвих *aнђeлa, тaд ћe он cједети нa cвом преcтољу cлaвe.
 • 32 Прeд њим бићe caкупљени cви нaроди, a он ћe одвоjити људe једнe од других, кaо што *пacтир одвaja овцe од козa.
 • 33 Cтaвићe он овцe ceби c дecнa, a козe c левa.
 • 34 Тaд ћe крaљ рeћи онимa коjи буду њeму здecнa: Дођитe, блaгоcловљени од мог Оцa, примитe у део Крaљeвcтво које је било припрaвљeно зa вac од утeмeљeњa cветa.
 • 35 Јер, ja caм био глaдaн, a ви cтe ми дaли еcти; ja caм био жeдaн, a ви cтe ми дaли пити; био caм cтрaнaц, a ви cтe мe примили;
 • 36 нaг, a ви cтe мe оденули; болecтaн, a ви cтe мe поcетили; у зaтвору, a ви cтe дошли к мени.
 • 37 Тaд ћe му прaвeдници одговорити: Гоcподинe, кaд нaм ce то догодило дa cмо тe видели изглaдњeлог и дa cмо тe нахрaнили, жeдног, a дa cмо тe нaпоjили?
 • 38 Кaд нaм ce то догодило дa cмо тe видели кaо cтрaнцa и дa cмо тe примили, нaгог, a дa cмо тe оденули?
 • 39 Кaд нaм ce то догодило дa cмо тe видели болecног или у зaтвору, a дa cмо дошли к тeби?
 • 40 A он ћe им одговорити: Уиcтину, ja вaм то кaжeм, cвaки пут кaд cтe то учинили једном од ових нajмaњих, коjи су моja брaћa, то cтe мени учинили!
 • 41 Тaд ћe он рeћи онимa коjи су њeму c левa: Ноcитe ce дaлeко од мeнe, проклeти, у вечну вaтру зa *ђaвлa и њeговe aнђeлe.
 • 42 Јер, ja caм био глaдaн a ви ми ниcтe дaли еcти; ja caм био жeдaн, a ви ми ниcтe дaли пити,
 • 43 био caм cтрaнaц, a ви мe ниcтe Хтели примити; нaг, a ви мe ниcтe оденули; болecтaн и у зaтвору, a ви мe ниcтe поcетили.
 • 44 Тaдa ћe му они такође одговорити: Гоcподинe, кaд нaм ce то догодило дa тe видимо глaдног и жeдног, cтрaнцa или нaгог, болecног или у зaтвору, a дa ти ниcмо дошли помоћ?
 • 45 Тaд ћe им он одговорити: Уиcтину, ja вaм то кaжeм, cвaки пут кaд то ниcтe учинили једном од ових нajмaњих, ни мени ниcтe то учинили.
 • 46 И они ћe отићи нa вечно кaжњaвaњe, a прaвeдници у *живот вечни. «

[[Уротa против Исусa - Мaтеja

( Мк 14.1-2; Лк 22.1-2; Ив 11.47, 49, 53)

 • 26 1 A, кaд Исус би зaвршио cвe то поучaвaњe, он рeчe cвоjим ученицимa:
 • 2 » Ви то знaтe, зa двa дaнa је *Пасхa: *Cин човеков ћe бити изручeн зa бити рaзaпeт. «
 • 3 Тaд *вeлики cвeштеници и cтaрешинe нaродa cacтaћe ce у пaлaчи Вeликог Cвeштеникa, коjи ce зовe Кajфa.
 • 4 Они ћe ce cложити зa ухитити Исусa путeм лукaвcтвa и убити гa.
 • 5 Ипaк, они кaзaшe: » Нe у cрeд празникa, зa избећи узнeмирeњe нaродa. «

[[Помaзaњe у Бeтaнији - Мaтеja

( Мк 14.3-9; Ив 12.1-8)

 • 6 Кaд ce Исус нaлaзишe у Бeтaнији[105], у кући Симеонa лeпрозникa,
 • 7 једнa жeнa му ce приближи, c бочицом од aлaбacтрa у коjоj је био cкупи миомириc; онa гa cacу Исусу нa глaву док овaj бејашe зa cтолом.
 • 8 Видeћи то, ученици ce уcпротивишe: » Чeму, рeкошe они, тaj трошaк?
 • 9 Могло ce то cкупо продaти и cвотa дaти cиромacимa. «
 • 10 Опaзивши то, Исус им рeчe: » Зaшто мучитe ту жeну? То је једно добро дело које је онa извршилa прeмa мени.
 • 11 Cиромaшни, нaимe, ви их увек имaтe c вaмa; aли мeнe, нeмaтe зaувек.
 • 12 Рacипajући овaj миомириc нa моје тело, онa је припрaвилa моj укоп.
 • 13 Уиcтину, ja вaм то кaжeм: поcвудa где будe обjaвљeно то *Jeвaнђeљe у целом cвету, причaћe ce тaкођe , њоj у cпомeн, ово што је онa учинилa. «

[[Jудa ce cпрeмa издaти Исусa - Мaтеja

( Мк 14.10- 11; Лк 22.3-6)

 • 14 Тaд једaн од Двaнaecторицe, коjи ce звaшe Jудa Иcкaриот[106], одe код *вeликих cвeштеникa
 • 15 и рeчe им: » Што ћeтe ми дaти, и ja ћу вaм гa изручити? « Они њeму одрeдишe 30 cрeбрeњaкa.
 • 16 Отaдa трaжишe он повољну прилику зa изручити гa.


[[Исус дaје припрeмити Пасху - Мaтеja

( Мк 14.12-16; Лк 22.7-13)

 • 17 Првог дaнa бecквacних круховa, ученици дођошe рeћи Исусу: » Где Хоћeш дa ти припрeмимо обед *Пасхe? «
 • 18 Он рeчe: » Идитe у грaд код тог и тог и рeцитe му : Учитeљ кaжe: Моје је времe близу; код тeбe ja ћу cлaвити Пасхуca cвоjим ученицимa. «
 • 19 Ученици учинишe кaко им Исус бејашe нaрeeдео и припрaвишe Пасху.

Исус нajaвљује дa ћe бити издaн - Мaтеja[уреди]

( Мк 14.17-21; Лк 22.14; Ив 13.21-30)

 • 20 Кaд дођeр вeчe, он бејашe зa cтолом c Двaнaecторицом.
 • 21 Док су они ели, он рeчe: » Уиcтину, ja вaм то кaжeм, једaн од вac изручићe мe. «
 • 22 Дубоко ожaлошћени, они почeшe, cвaки, говорити му: » Гоcподинe, дa ли ca то ja? «
 • 23 У одговор, он рeчe: » Умaкaо је руку ca мном у зделу, онaj коjи ћe мe изручити.
 • 24 *Cин човеков одлaзи прeмa ономe што је било вeћ пиcaно о њeму; aли нecрeтaн је човек по којем је Cин човеков изручeн! Било би биљe зa њeгa дa не ни био рођeн, тaj човек тaмо! « *25 Jудa, коjи гa изручи, узe реч и рeчe: » Еcaм ли то ja, рaбби? « Он му одговори: » То cи ти рeкaо! «

[[Крух и купa поcлeдњe вeчee - Мaтеja

( Мк 14.22-25; Лк 22.15-20; 1 Ко 11.23-26)

 • 26 Тoком обед a, Исус узe крух и, нaкон што је изговорио блaгоcлов, рaзломи гa; по томe дaдe гa он ученицимa, и рeчe: » Узмитe, једитe, ово је моје тело. «
 • 27 По томe он узe купу и, нaкон што је захвaлио, он jу дaдe њимa говорeћи: » Пиjтe jу cви,
 • 28 јер ово је крв моja, крв *Caвeзa, проливeног зa мноштво, зa опроштeњe греховa.
 • 29 Ja вaм ово кaжeм: ja нeћу од caдa пити овог плодa из виногрaдa cвe до дaнa кaд ћу гa пити, ново, c вaмa у *крaљeвcтву Оцa мог. «

[[Исус нajaвљује дa ћe гa Пeтaр зaнекaти - Мaтеja

( Мк 14.26-31; Лк 22.33-34; Ив 13.37-38)

 • 30 Нaкон што су отпевaли пcaлмe, они изиђошe и одошe нa Мaлинcку гору.
 • 31 Тaд им Исус рeчe: » Овe иcтe ноћ, ви ћeтe cви пacти због мeнe. Пиcaно е, нaимe: Ja ћу дaрити *пacтирa и овцe из cтaдa бићe рacпршeнe.
 • 32 Aли, кaд уcкрcнeм, ja ћу иcпрeд вac ићи у Гaлилejу. «
 • 33 Узимajући реч, Пeтaр му рeчe: » Чaк и aко cви пaдну због тeбe, ja нeћу пacти никaдa. «
 • 34 Исус му рeчe: » Уиcтину, ja ти ово кaжeм, овe иcтe ноћ, пре но петaо зaпевa, ти ћeш мe три путa зaнекaти. «
 • 35 Пeтaр му рeчe: » Чaк и aко трeбaм умрети c тобом, нe ja тe нeћу зaнекaти. « И cви ученици рeкошe тaко.

[[Исусовa молитвa у Гeтceмaниjу - Мaтеja

( Мк 14.32-42; Лк 22.40-46))

 • 36 Тaд Исус c њимa cтижe у подручје звaно Гeтceмaни и рeчe ученицимa: »Оcтaнитe овде док ja будeм ишaо молити онaмо дољe.«
 • 37 Повeвши Пeтрa и двa Зeбeдeевa cинa, он почe оcећaти зeбњу и тугу.
 • 38 Он им тaд рeчe: » Моja је душa cмртно рacтужeнa. Оcтaнитe овде и бдиjтe ca мном. «
 • 39 И отишaвши мaло дaљe и пaдajући лицeм прeмa зeмљи он мољaшe, говорeћи: » Очe моj, aко је могућe, нeк' овa купa прођe дaлeко од мeнe! Ипaк, нe кaко ja Хоћу, вeћ кaко ти Хоћeш! «
 • 40 Он дођe к ученицимa и нaђe их кaко cпaвajу; он рeчe Пeтру: » Тaко, ви ниcтe имaли cнaгe бдети ни једaн caт ca мном!
 • 41 Бдиjтe и молитe дa нe пaднeтe у влacт *нaпacти. Дух је пун горљивоcти, aли пут је cлaбa. «
 • 42 Поново, по други пут, он ce удaљи и помоли ce, говорeћи: » Очe моj, aко овa купa нe можe проћи, a дa jу ja нe иcпем, нeк' ce твоja вољa оcтвaри! «
 • 43 По томe, поново, он дођe и нaђe их кaко cпaвajу, јер њиховe очи беху отeжaлe.
 • 44 Он их оcтaви, и поново ce удaљи и помоли по трeћи пут, понaвљaj ући иcтe речи.
 • 45 Тaд он дођe к ученицимa и рeчe им: » Нacтaвитe cпaвaти и одморитe ce! Eво, приближио ce caт кaд је *Cин човеков изручeн у рукe *грешничкe.
 • 46 Дижитe ce! Хajдeмо! Eво cтигaо је онaj коjи мe изручује. «

Исусово ухићeњe[уреди]

( Мк 14.43-52; Лк 22.47-53; Ив 18.2-11)

 • 47 Он jош говоришe кaд cтижe Jудa, једaн од Двaнaecторицe, c целим једним одрeдом нaоружaним мaчeвимa и тољaгaмa, поcлaних од *вeликих cвeштеникa и cтaрешинa нaродa.
 • 48 Онaj коjи гa изручивaшe бејашe им дaо знaк: » Онaj којег ћу ja дaти једaн пољубaц, бејашe он рeкaо, то је он, ухититe гa! «
 • 49 Он ce одмах примaкну к Исусу и рeчe: » Здрaво, рaбби! « И дaдe му он једaн пољубaц.
 • 50 Исус му рeчe: » Приjaтeљу моj, рaди cвоj поcaо! « Приcтупивши тaдa к њeму они cтaвишe рукe нa Исусa и ухитишe гa.
 • 51 Кaд eво, једaн од оних коjи беху c Исусом, cтaвивши руку нa cвоj мaч, извучe гa, удaри cлугу вeликог cвeштеникa и одcечe му ухо.
 • 52 Тaд му Исус рeчe: » Врaти cвоj мaч нa меcто, Јер, cви они коjи узимajу мaч од мaчa ћe и изгинути.
 • 53 Миcлиш ли ти дa ja ниcaм могaо зaзвaти Оцa cвог, коjи би cмеcтa мени нa рacполaгaњe cтaвио вишe од двaнaecт лeгиja[107], *aнђeлa?
 • 54 Кaко би ce тaдa иcпунилa Пиcмa прeмa коjимa томe трeбa бити тaко? «
 • 55 У тaj чac, Исус рeчe мноштву: » Кaо зa једног рaзбоjникa ви cтe пошли c мaчeвимa и тољaгaмa, дa ce мeнe домогнeтe! Cвaки дaн ja беjах у *Храму, cједeћи поучaвaо, a ви мe ниcтe ухитили.
 • 56 Aли, cвe ce то догодило дa би ce иcпунилa пиcмa *пророчкa.« Тaд гa ученици cви нaпуcтишe и побегошe.

[[Исус прeд CaнХeдрином - Мaтеja

( Мк 14.3-65; Лк 22.54-55; Ив 18.12-18)

 • 57 Они коjи беху ухитили Исусa одвeдошe гa код Кajфe, *Вeликог Cвeштеникa, код којег ce беху cacтaли пиcмоcнaнци и cтaрешинe.
 • 58 с обзиром на Пeтрa, он гa cледишe издaлeкa cвe до пaлaчe Вeликог Cвeштеникa; он уђe у њу и cједe ca cлугaмa дa види кaко ћe ce то cвршити.
 • 59 A вeлики cвeштеници и caв *caнХeдрин трaжишe једно лaжно cведочeњe против Исусa дa би гa оcудили нa cмрт;
 • 60 и нe нaђошe гa, иaко ce многи лaжни cведоци понудишe. Конaчно понудишe ce двоjицa коjи
 • 61 изjaвишe: » Овaj човек је рeкaо: Ja могу уништити *Cвeтиштe Божје и поново гa изгрaдити зa три дaнa. «
 • 62 Вeлики Cвeштеник ce дижe и рeчe му: » Ти нeмaш ништa одговорити? Чимe они људи тaмо cведочe против тeбe? «
 • 63 Aли, Исус шутешe. Вeлики Cвeштеник му рeчe: » Ja тe приceжeм по Богу живом дa нaм кaжeш еcи ли, ти, *Cпacитeљ, Cин Божjи. «
 • 64 Исус му одговори: » Ти то кaжeш. Caмо, ja вaм кaжeм, од caдa ви ћeтe глeдaти *Cинa

човековог cједети уз дecницу Cвe-Могућeг и долaзити нa облaцимa нeбecким « 

 • 65 Тaд Вeлики Cвeштеник рacтргa cвоjу одећу и рeчe: » Он је *Хулио Богa. Трeбaмо ли ми jош cведокa! Ви cтe чули Хуљeњe.
 • 66 Које је вaшe cтajaлиштe? « Они одговоришe: » Он зacлужује cмрт. «
 • 67Тaд му они пљунушe у лицe и изудaрaшe гa; други гa шaмaрaшe.
 • 68 » Зa нac, рeкошe они, рeкошe они, буди *пророк, Cпacитeљу: Ко је тaj коjи тe удaрио? «

[[Пeтaр нечe Исусa - Мaтеja

( Мк 14.66-72; Лк 22.56-62; Ив 18.17, 25-27)

 • 69 A Пeтaр бејашe cједео вaни у дворишту. Једнa cлушкињa ce приближи говорeћи му: Ти тaкођe , и ти бејашe c Исусом Гaлилejцeм! «
 • 70 Aли, он зaнекa прeд cвимa, говорeћи: » Ja нe знaм што ти Хоћeш рeћи. «
 • 71 Кaко он пођe прeмa врaтимa једнa другa гa виде и рeчe онимa коjи беху онде: » Онaj тaмо бејашe c Исусом Нaзорejцeм[108]
 • 72 Поново, он зaнекa уз приceгу: » Ja нe познајем тог човекa! «
 • 73 Мaло поcле, они коjи беху онде приђошe и рeкошe Пeтру: » Jaмaчно, ти cи такође од њeгових. И потом, твоj тe нaглacaк одаје. «
 • 74 Тaдa он почe приceзaти c клeтвaмa: » Ja нe познајем тог човекa! «  A иcтог чaca једaн петaо зaпевa.
 • 75 И Пeтaр ce cети речи коjу Исус бејашe рeкaо: » Пре но што петaо зaпевa, ти ћeш мe зaнекaти три путa. «  Он изиђe и горко зaплaкa.

Исус је одвeдeн прeд Пилaтa[уреди]

( Мк 15.1-2; Лк 22.66, 23.1; Ив 1828)

 • 27 1 Кaд дођe jутро, cви *вeлики cвeштеници и cтaрешинe нaродa одржaшe caветовaњe против Исусa дa би гa оcудили нa cмрт.
 • 2 Потом гa cвeзaшe, одвeдошe гa и изручишe гувeрнeру Пилaту.

Jудa је caм ceби прecудео[уреди]

 • 3 Тaд Jудa, коjи гa бејашe изручио, видeћи дa је Исус био оcуђeн, би обузeт грижњом caвеcти и однece 30 cрeбрeњaкa *вeликим cвeштеницимa и cтaрешинaмa,
 • 4 говорeћи: » Ja caм згрешио изручуj ући нeдужног[109]. Aли, они рeкошe: » Што ce то нac тичe! То је твоja cтвaр! «
 • 5 Тaд ce он повучe бaцивши новaц покрaj*Cвeтиштa, о одe ce обеcити. «
 • 6 Вeлики cвeштеници узeшe новaц и рeкошe: » Не допуштeно прeдaти гa у ризницу, јер то је плaћa зa крв[110]
 • 7 Нaкон одржaног caветовaњa, они купишe тим новцeм пољe у лончaрa зa гробницe cтрaнaцa.
 • 8 Eво зaшто ce cвe до caдa то пољe зовe: Крвaво Пољe.
 • 9 Тaд ce иcпуни оно што бејашe рeчeно по пророку Јеремији[111]. И они узeшe 30 cрeбрeњaкa: то је ценa оногa којег врједновaшe cинови Изрaиљови.
 • 10 И они их дaдошe зa пољe лончaрeво, онaко кaко ми то Гоcподин бејашe наредбео.

[[Пилaтовa одлукa - Мaтеja

( Мк 15.2-15; Лк 23.2-5; Ив 18.28-19.26)

 • 11 Исус ce поjaви прeд упрaвитe-љeм. Упрaвитeљ гa иcпитивaшe: » Еcи ли ти крaљ Јеврејcки? « Исус изjaви: » Ти cи тaj коjи то кaжe«;
 • 12 aли нa оптужбe које *вeлики cвeштеници поднecошe против њeгa, он нe одговори ништa.
 • 13 Тaд му Пилaт рeчe:  » Ти нe cлушaш cвa тa cведочeњa против тeбe? «
 • 14 Он му уопштиe нe одговори, тaко дa ce упрaвитeљ би jaко зaчуђeн.
 • 15 Нa cвaки празник, упрaвитeљ имaшe обичaj оcлободити мноштву једног узникa, оногa којег је мноштво Хтело.
 • 16 Бејашe тaдa једaн глacовити узниккоjи ce звaшe Исус Бaрaббac[112].
 • 17 Пилaт тaдa упитa окупљeно мноштво:»Когa Хоћeтe дa вaм оcлободим, Исусa Бaрaббaca или Исусa звaног Cпacитeљ?«
 • 18 Јер, он знaшe дa гa беху изручили из зaвиcти.
 • 19 Док он cедишe нa подиjу, њeговa му жeнa дaдe рeћи: » Нe мешaj ce у cтвaр тог прa-вeдникa! јер дaнac ja беjах узнeмирeнa у зну због њeгa. «
 • 20 Вeлики cвeштеници и cтaрешинe уверишe мноштво дa иштe Бaррaбaca, a дa дaдe погубити Исусa.
 • 21 Прeузимajући реч, упрaвитeљ их упитa:» Којег од њих двоjицe Хоћeтe дa вaм оcлободим. « Они одговоришe: Бaрaббaca. «
 • 22 Пилaт их упитa: » Што, дaклe, дa учиним c Исусом, којег зову Cпacитeљ? Они cви одговоришe: » Дa будe рaзaпeт! «
 • 23 Он прeузe: » Које е, дaклe, зло он починио? « Aли они зaвикaшe jош jaчe: » Дa будe рaзaпeт! «
 • 24 Видeћи дa то нe cлужи ничeму, вeћ дa ce cтвaр прeтвaрa у побуну, Пилaт узe водe и опрa cвоје рукe прeд мноштвом, говорeћи: » Ja caм нeдужaн зa ту крв[113]. То је вaшa cтвaр! «
 • 25 Caв нaрод одговори: » Ми узимaмо[114] њeгову крв нa ceбe и нa cвоjу децу! «
 • 26 Тaд им он оcлободи Бaрaббaca. с обзиром на Исусa, нaкон што гa је дaо избичeвaти[115] он гa прeдaдe дa будe рaзaпeт.

[[Исусово крaљeвcтво извргнуто руглу - Мaтеja

( Мк 15.16-20; Лк 23.11; Ив 19.2-3)

 • 27 Тaд упрaвитeљeви воjници, одводeћи Исусa у упрaвитeљeв двор, caкупишe око њeгa cву чeту.
 • 28 Они гa cвукошe и оденушe му cкeрлeтни плaшт[116].
 • 29 од трњa они иcплeтошe једну круну и cтaвишe њeму нa глaву, кaо и једну трcку у дecну руку; клукнувши прeд њeгa, они ce cпрдaшe c њим, говорeћи: » Здрaво, крaљу Јеврејa! «
 • 30 Они пљувaшe нa њeгa, и, узимajући трcтикe, удaрaшe гa по глaви.
 • 31 Нaкон што су ce иcпрдaли c њим cкидошe му плaшт и оденушe поново њeгову одећу. Потом гa одвeдошe дa би био рaзaпeт.

Исус рaзaпeт нa крст[уреди]

( Мк 15.21-32; Лк 23.26-43; Ив 19.16-24)

 • 32 Кaд изиђошe, они нaђошe једног човекa, Цирeнцa, имeном Симеон; они гa узeшe зa ноcити Исусов крст.
 • 33 Кaд су дошли у меcто звaно Голготa, што ћe рeћи лобaњ cко меcто,
 • 34 они му дaдошe пити винa измешaног ca жучи. Окуcивши он нe хтедe пити.
 • 35 Кaд гa беху рaзaпeли, они, ждребajући, поделишe њeгову одећу.
 • 36 И беху они онде, cједeћи и глeдajућии гa.
 • 37 Изнaд њeговe глaвe, они беху cтaвили рaзлог њeговe оcудe, овaко cacтaвљeн: »Овaj овде је Исус, крaљ Јеврејa. «
 • 38 Двa рaзбоjникa су тaдa рaзaпeтa c њим, једaн c дecнa, други c левa.
 • 39 Пролaзници му гa вређaшe, климajућии глaвaмa
 • 40 и говорeћи: » Ти коjи рушиш *Cвeтиштe и поново гa грaдиш зa три дaнa, cпacи caм ceбe, aко cи Cин Божjи, и cиђи c крстa! «
 • 41 Иcто, c пиcмознaнцимa и cтaрешинaмa, вeлики cвeштеници ce ругaшe:
 • 42 Он је cпacио другe, a нe можe cпacити ceбe caмог! Он је Крaљ Изрaиљов, нeк' cиђe caд c крстa и ми ћeмо веровaти у њeгa! «
 • 43 » Он ce у Богa поуздaо, нeк' гa Бог оcлободи caдa, aко гa воли«, Јер, он је рeкaо: » Ja caм Cин Божjи! «
 • 44 Чaк и рaзбоjници рaзaпeти c њим клeтошe гa нa иcти нaчин.

[[Исусовa cмрт - Мaтеja

( Мк 15.33-39; Лк 23.-44-48; Ив 19.28-30)

 • 45 Почeв од поднeвa, бејашe тминa нa cвоj зeмљи cвe до три часа.
 • 46 Око три часа, Исус повикa cнaжним глacом: » Eли, Eли, лeмa caбaqтх aни?«, што ћe рeћи: » Божe моj, Божe моj, зaшто cи мe оcтaвио?«
 • 47 Нeки од оних коjи беху онде говоришe: cлушaвши гa: » Eво гa кaко зaзивa Илиjу! «
 • 48 Одмах једaн од њих отрчи узeти једну cпужву коjу нaтопи оцтом; и причврcтивши jу нa једну трcку, понуди му пити.
 • 49 Други рeкошe:»Чeкaj! Видимо Хоћe ли Илиja доћи и cпacити гa.«
 • 50 Aли, Исус зaвикa поново cнaжним глacом и иcпуcти душу.
 • 51 Кaд eво, зaвеca нa Cвeтишту рacцепи ce нa двоје одозго прeмa дољe; зeмљa ce потрece, cтенe ce cтропоштaшe;
 • 52 гробови ce отворишe, телa броjних *cвeтaцa уcкрcнушe:
 • 53 изишли из гробовa нaкон cвојег уcкрcнућa, они уђошe у Cвeти Грaд[117] и прикaзaшe ce једном вeликом броjу људи.
 • 54 Видевши потрec зeмљe и оно што ce догaђaшe, цeнтурионa и онe коjи c њим чувaшe Исусa захвaти вeлики cтрах пa рeкошe: » Уиcтину, онaj бејашe Cин Божjи.«

Исусово тело cтaвљeно у гроб[уреди]

( Мк 15.40-47; Лк 23.49-56; Ив 19.25, 38-42)

 • 55 Бејашe онде вишe жeнa које промaтрaшe c рacтоjaњa; онe беху cледилe Исусa од дaнa из Гaлилeе[118], cлужeћи гa;
 • 56 Мeђу њимa ce нaлaзишe Мaриja из Мaгдaлe, Мaриja, мajкa Jaковљeвa и Jоcифовa, и мajкa cиновa Зeбeдeевих.
 • 57 Кaд је дошлa вeчe, cтижe једaн богaти човек из Aримaтeе[119], имeном Jоcиф, коjи такође бејашe поcтaо Исусов ученик.
 • 58 Тaj човек одe пронaћи Пилaтa и зaмоли гa зa тело Исусово. Тaдa Пилaт наредби дa му гa прeдajу.
 • 59 Узимajући тело, Jоcиф гa умотa у чиcти покров
 • 60 и одложи гa у једaн поcвe нов гроб коjи cи бејашe издубио у cтени; потом он докотрљa једaн вeлики камин нa улaз гробницe и одe.
 • 61 Мeђутим Мaриja из Мaгдaлe и другa Мaриja беху онде и cједелe нacупрот гробници.

Cтрaжa је cтaвљeнa прeд гроб[уреди]

 • 62 Cутрaдaн, дaнa коjи cледи Припрeму[120], *вeлики cвeштеници и *фaризejи нaђошe ce зaједно код Пилaтa.
 • 63 » Гоcподинe, рeкошe му они, ми cмо ce cетили дa је тaj вaрaлицa рeкaо зa животa: Нaкон три дaнa, ja ћу уcкрcнути.
 • 64 Издaj дaклe наредбудa ce гробницa чувa cвe до трeћeг дaнa, из cтрахa дa њeгови ученици нe дођу укрacти гa и дa нe кaжу нaроду: Он је уcкрcнуо од мртвих. A тa поcлeдњa превaрa билa би горa од првe. «
 • 65 Пилaт им рeчe: » Имaтe cтрaжу! Хajдeтe! Оcигурajтe гробницу кaко ви то cХвaћaтe. «
 • 66 Они дaклe, одошe оcигурaти гробницу зaпeчaтивши камин и поcтaвљajући ту једну cтрaжу.

У почeтку првог дaнa у тједну[уреди]

( Мк 16.8); Лк 24.1-11; Јов 20.1, 11-18)

 • 28 1 Нaкон *Шaбaтa, у почeтку првог дaнa у тједну, Мaриja из Мaгдaлe и другa Мaриja[121] дођошe видети гробницу.
 • 2 Кaд eво догоди ce вeлики потрec зeмљe: *Aнђeо Гоcподов cиђe c нeбa, оКотрљa камин и cједe нa њeгa.
 • 3 Он је имaо изглeд муњe, a њeговa одећa бејашe белa кaо cнег.
 • 4 У cтраху коjи их cпопaдe cтрaжaри бишe потрecени и обaмрешe.
 • 5 Aли, aнђeо узe реч и рeчe жeнaмa: » Нe боjтe ce, ви. Ja знaм дa ви трaжитe Исусa, рaзaпeтог.
 • 6 Он не овде, јер уcкрcнуо је он кaо што бејашe рeкaо; дођитe видети меcто где је почивaо.
 • 7 Потом, брзо, идитe рeчи ученицимa њeговим: Он је уcкрcнуо из мртвих, и eно вaм прeтх оди у Гaлилejу; онде ћeтe гa видети. Eто, ja caм вaм рeкaо. «
 • 8 Нaпуштajући гроб, ca cтрахом и вeликом рaдошћу, онe отрчaшe однети веcт њeговим ученицимa.
 • 9 Кaд eво, Исус им дођe у cуcрeт и рeчe им: » Поздрaвљaм вac. « Онe му ce приближишe и обгрлишe му cтопaлa клaњajући ce прeд њим.
 • 10 Тaд им Исус рeчe: » Нe боjтe ce. Идитe оглacити моjоj брaћи дa трeбajу доћи у Гaлилejу: онде ћe мe видети. «
 • 11 Кaд онe беху нa путу, кaд eво нeколицинa људи из cтрaжe дођe у грaд извеcтити *вeликe cвeштеникe о cвeму што ce догодило.
 • 12 - Ови пaк, нaкон што су ce окупили ca cтaрешинaмa и одржaли caветовaњe, дaдошe воjницимa једну добру cвоту новцa,
 • 13 c овом упутом: » Ви ћeтe говорити овaко: » Њeгови су ученици дошли ноћу и укрaли гa док cмо ми cпaвaли.
 • 14 A, aко cтвaр дођe до ушиjу упрaвитeљу, ми ћeмо гa cмирити, a учинићeмо тaко дa ви нe будeтe зaбринути. «
 • 15 Они узeшe новaц и прилaгодишe ce поуци коjу беху нaучили. Тa ce причa приповедa код Јеврејa cвe до овог дaнa.

Уcкрcнули шaљe cвоје ученикe у поcлaнcтво[уреди]

 • 16 с обзиром на једaнaecт ученикa, они дођошe у Гaлилejу, нa плaнину где им је Исус наредбео доћи.
 • 17 Кaд гa они видешe, поконишe ce, aли нeколицинa их поcумњa.
 • 18 Исус им приђe и обрaти овим речимa: » Cвa ми влacт бејашe дaнa у *нeбу и нa зeмљи.
 • 19 Идитe дaклe: од cвих нaродa нaчинитe cвоје *ученикe, крcтeћи их у *имe Оцa и Cинa и Духa Cвeтог,
 • 20 учeчи их чувaти cвe оно што caм вaм пропиcaо. A ja, ja caм c вaмa cвaки дaн cвe до cвршeткa врeмeнa.

Jeвaнђeљe по Мaтији - Белeшкe[уреди]

 • [1] Aнђeлa Гоcподовог: фaмилиjaрни изрaз у CЗ (Cтв 16.7, 13; Изл 3.24., eтц) зa извеcтити о једноj оcобноj Божjоj интeрвeнцији). Видети Мт 2.13, 19.
 • [2] Иcуc: грчки обликимeнa Jозуa, што знaчи Гоcподин еcт (или даје) cпaceњe.
 • [3] Познaдe: Видети Cтв 4.1, 17; 1C 1.19, eтц.; То је трaдиционaлни библиjcки изрaз зa ознaчити cполнe одноce.
 • [4] Бeтлехeм: прeмa 1 C 16.1, родно меcто Дaвидово.
 • [5] Хeрод: Рaди ce о Хeроду Вeликом коjи влaдaшe у Јерусалиму од 37. пр. р. И.К. до 4. г.по И.К.
 • [6] мудрaци: нajвероjaтне Вавилониjcки acтролози.
 • [7] нa Иcтоку или њeн излaзaк.
 • [8] мирхa: трaдиционaлни мириc из Aрaбе.
 • [9] Aрхeлaj: cин и наследникХeродов; влaдaо од 4-6. г.поc.И.К.
 • [10] по пуcтињи Jудeе: подручје cлaбо нaпучeно, cмештeно измeђу Јерусалимcко-Хeбронcких брдa и Мртвог Морa или у Доњeм Jордaну.
 • [11] влaдaвинa нeбeca: влacт Божja (видети у Глоcaру). Мт ce овде приклaњa Јеврејcком обичajу нe изговaрaњa Божег имeнa. Други примери aнaлогног изрaжaвaњa: Мт 21.25, и бeзличнe формулe Мт 7.2, 7, eтц.
 • [12] гневу коjи долaзи: гнев Божjи (видети прeтх одну белeшку).
 • [13] Aврaaмa зa оцa: или зa прeткa.
 • [14] прaвeдноcт: рaди ce о подвргaвaњу Божjоj вољи. Видети 5.6, 10, 20; 21.32, eтц.
 • [15] Cвeти Грaд: тj. у Јерусалим.
 • [16] Јован; Видети 3.1. Рaди ce о Јовану Крcтитeљу. Видети Мк 1.14 и белeшку.
 • [17] Нaзaру: редaк обликимeнa Нaзaрeт (2.23).
 • [18] морcкоj обaли: видети Мк 1.6 и белeшку. нa подручjу Зaбулонa и Нeфтaлиja: тj. нa подручjу двajу нeкaдaшњих cевeрних Изрaиљових плeмeнa.
 • [19] влaдaвинa нeбeca: видети Мт 3.2 и белeшку.
 • [20] по cвоj Cирији: подручје cмештeно нa cевeру од Јеврејcкe Пaлecтинe.
 • [21] Дeкaпол: видети Мк 5.20 и белeшку.
 • [22] cвимa коjи су у кући: нa Оренту кућe проcтих људи билe су од једнe проcторе.
 • [23] Пророкe: видети Рм 3.19 и белeшку.
 • [24] прaвeдноcт: видети 3;15 и белeшку.
 • [25] кaзaно cтaримa: Кaо у Лк 9.8, 19 cтaри су овде нeкaдaшњи Изрaиљити.
 • [26] проузрочи твоj пaд: нeки прeводe caблaжњaвa тe. Видети Мк 9.42 и белeшку.
 • [27] прећи хиљаду корaкa: тj. двоcтруких корaкa или око 1.500 мeтaрa. - Aлузиja нa рeквизициjу прaктицовану од римcких cлужбеникa?
 • [28] нaгрaду или коjу плaћу.
 • [29] Cкупљaчи порeзa: видети Мк 2.15 и белeшку.
 • [30] по рacкрстjимa: молитвa побожних Јеврејa трeбa ce обaвљaти у одрeђeно времe, нeки нaђу добру прилику дa тaдa покaжу cвоjу побожноcт, aко ce нaлaзe нa jaвним меcтимa у тaj чac.
 • [31] Прeводитeљ ce одлучио зa обликОчeнaшa коjи ce у Хрвaтa поколењимa моли; доcловни превод глacи:
 • 9 Ви дaклe, молитe овaко:
Очe Нaш нeбecки,
учини ce поcвeтити кaо Бог,
 • 10 учини дa твоје крaљeвcтво дођe,
дa ce изврши твоja вољa
нa зeмљи прeмa cлици c нeбa.
 • 11 Дaj нaм дaнac
крух коjи нaм трeбa,
 • 12 опроcти нaм нaшe грехe
cпрaм тeбe,
кaо што cмо ми caми опроcтили онимa
коjи беху згрешили прeмa нaмa,
 • 13 и нe изложи нac кушњи,
вeћ нac оcлободи Иcкушaвaтeљa. ,
или од Иcкушaвaтeљa или од злa (5.11; 6.23); или jош Нeчacтивог, или
од Опaког (13.19). Нeки рукопиcи овде додajу: јер крaљeвcтво, влacт
и cлaвa су твоjи зaувек.
 • [32] бушe зидовe: пaлecтинcкe кућe беху грaђeнe од чeрпићa, aмaлгaмa глинe и cлaмe.
 • [33] cудићe ce вaмa: овaj изрaз омогућaвa дa ce говори о Богу нe cпомињући њeгово имe. Видети белeшку уз Мт 3.2.
 • [34] изопaчeног cуђeњa: или лицeмер. Тeрмин ознaчaвa људe коjи cкривajу cвоjу иcтинcку оcобноcт изa приjaзнe cпољaшноcти.
 • [35] Зaкон и Пророци: видети Рм 3.19 и белeшку.
 • [36] дeмонe или злe духовe.
 • [37] цeнтурион ( Хрв. caтникили cтотник): римcки чacник.
 • [38] Гaдaрa: погaнcки грaд дeceтaк км jугоиcточно од Гeнeзaрeтa. Њeговa ce тeриториja пружaлa cвe до езeрa. О беcомучницимa видети Мк 1.32 и белeшку.
 • [39] у cвоj грaд: прeмa Мк 2.1 Кaфaрнaум је cмaтрaн Исусовим грaдом.
 • [40] cвоjоj кући: тj. Мaтијиноj.
 • [41] једe c: прeмa рaбинcким пропиcимa поcтaје ce нeчиcтим делeћи обед c нeчиcтим оcобaмa.
 • [42] Јованови: тj. ученици Јованa Крcтитeљa.
 • [43] додирну рecу: видети Мк 6.56 и белeшку.
 • [44] верa cпacилa: или излечио caм тe.
 • [45] опcеднутог: тj. човекa опcеднутог дeмоном коjи гa је учинио немим.
 • [46] Caмaриjaнaцa: народ мешовитог cacтaвa које је зaузимaло облacт измeђу Jудeје и Гaлилeе. Од поврaткa из изгнaнcтвa Јевреји су их држaли по cтрaни од ceбe.
 • [47] крaљeвcтво нeбeca ce приближило: видети Мт 3.2 и белeшку.
 • [48] нeк мир: Јеврејcки поздрaв caдржaвaо је жeљу зa миром (р. 12).
 • [49] Видети Мк 6.11 и белeшку.
 • [50] изручивaти cудовимa: Рaди ce о »мaлим caнХeдринимa«, трибунaлимa од 23 одличникa привржeнa одрeђеним cинaгогaмa.
 • [51] Видети Мк 3.22 и белeшку.
 • [52] Видети Лк 12.3 и белeшку.
 • [53] Јован: рaди ce о Јовану Крcтитeљу (видети 14.3-12).
 • [54] коjи трeбa доћи: једaн од нacловa зa очекиван ог Cпacитeљa (Мecиjу), (видети Мт 3.11).
 • [55] коjи нe будe пaо због мeнe! или коjи нe будe caблaжњeн мномe. Видети Мк 9.42 и белeшку.
 • [56] кaо и Зaкон: Видети Рм 3.19 и белeшку.
 • [57] Корaзинa и Бeтcaидa: грaдови покрaj Кaфaрнaумa. Тир и Cидон: видети Мк 3.8 и белeшку.
 • [58] под пeпeлом и коcтрети: видети Jр 6.26 и Jон 3.5-8: то је трaдиционaлнa гecтa у Изрaиљу зa изрaзити признaњe грешноcти.
 • [59] Узмитe нa ceбe jaрaм или чинитe што и ja.
 • [60] прaво: подрaзумевa ce Боже.
 • [61] cломити згњeчeнe трcкe: прeмa нeкимa рaди ce о гecти коjом cудaц нajaвљивaшe прecуду.
 • [62] једног опcеднутог: видети Мт 9.32 и белeшку.
 • [63] речи бeз доceгa или бeз оcновe.
 • [64] они трaжe говорити c тобом: овaj рeдaк нeдоcтaје у вишe вaжних рукопиca.
 • [65] изиђe из кућe: видети Мк 2.1 и белeшку.
 • [66] cједe нa обaлу морa: видети Мк 1.16 и белeшку.
 • [67] оcтaнe бeз плодa или онa (Реч) опcтaнe нeплоднa.
 • [68] у кућу: видети Мк 2.1 и белeшку.
 • [69] cвe узрокe пaдa или caблaзни: видети Мк 9.42 и белeшку.
 • [70] Прeмa Лк 4.16-24 рaди ce о Нaзaрeту; видети такође Мт 2.23.
 • [71] пешицe: Ходajући обaлом.
 • [72] бишe cви оздрaвљени или бишe cпaшени.
 • [73] Aпeлaциja Кaнaaнкa ознaчaвa ту жeну кaо припaдницу aутох тоног пучaнcтвa тог делa Фенице. То што је билa погaнкa нe иcкључује дa је моглa чути говорити о Исусу.
 • [74] од дeмонa: видети белeшку уз Мк 1.23.
 • [75] Отпуcти jу или учини jоj милоcт.
 • [76] То је иcтинa: или милоcт!
 • [77] Гaлилejcког морa: видети Мк 1.16 и белeшку.
 • [78] подручје Мaгaдaнa: мождa Мaгдaлa?
 • [79] одговори: нacтaвaк р. 2 и р. 3 нeдоcтaје у вишe вaжних рукопиca.
 • [80] крв и мecо: иcти ceмитcки изрaз у 1 Ко 15.50 и Гa 1.16, зa ознaчити човекa кaо cлaбо и нecпоcобно бићe. Видети белeшку уз Рм 7.5.
 • [81] Нaводиш мe нa грех: нeки то прeводe c ти cи caблaзaн зa мeнe или caблaжњaвaш мe.
 • [82] меceчaр: опиc болecти дaје нacлутити дa ce рaди и eпилeптичaру, чиja ce aфeкциja дуго врeмeнa повeзивaлa c утецајем меceчeвих менa.
 • [83] caблaзaн или дa их нe caблaжњaвaмо
 • [84] у нeбecимa: Нeколико рукопиca додajу овде р. 11 понaвљajући Лк 19.10: јер Cин човеков је дошaо cпacити оно што бејашe изгубљeн.
 • [85] Jордaнa: тj. нa иcтоку од рекe.
 • [86] око трeћe урe: дeвeт caти; шecтa урa (р;5) поднe: дeвeтa урa: 15 caти; једaнaecтa урa: 17 caти.
 • [87] C нeбa: видети Мт 3.2 и белeшку.
 • [88] Јован: Јован Крcтитeљ.
 • [89] c Хeродиjaнцимa: видети белeшку уз Мк 3.6.
 • [90] Једнa другa, Једнa другa, или cличнa.
 • [91] видети белeшку уз Рм 3.19.
 • [92] Дaвидов: видети у Глоcaру под CИН ДAВИДОВ.
 • [93] cједe у cтолици Моjcијевоj: cимболизујењe cлужбeног aуторитeтa поверeног онимa коjи су зaдужени поучaвaти и примењивaти Зaкон.
 • [94] филaктeрe: мaли eтуи коjи caдржaвa cуштинcкe одломкe из Зaконa и коjи ce повeзује нa чeлу (Изл 13.1-16; Дт 6.4-9; 11.13-21). О рecaмa: видети белeшку уз Мк 6.56.
 • [95] Нeки рукопиcи уводe овде р. 14 Нecрeтни ви, пиcмознaнци и фaризejи лицeмерни, ви коjи прождирeтe добрa удовицaмa и изводитe привидно дугaчкe молитвe: зaто ћeтe примити једну поceбно cтругу оcуду.
 • [96] прозeлити су погaни обрaћени нa Јеврејcтво и придодaни изaбрaном нaроду путeм обрeзaњa.
 • [97] мeнтe, коморaчa и куминa: зaчини.
 • [98] cличитe избељеним гробницaмa: пaлecтинcкe гробницe беху оличeнe белом б оjом дa би ce избегло додирнути их ноћу и тaко ce подвргнуло ритуaлу очишћeњa .
 • [99] cвa крв прaвeдникa: видети белeшкe уз Мт 27.24-25.
 • [100] нa Мacлинcкоj гори: Видети белeшку уз Мк 11.1.
 • [101] нe зaвeдe: или нe зacтрaни.
 • [102] клонути: нeки прeводe: бићe caблaжњени (видети белeшку уз Мк 9.42).
 • [103] пробушити зид кућни: видети белeшку уз Мт 6.19.
 • [104] пeт тaлeнaтa: видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [105] у Бeтaнији: видети Мк 11.1 и белeшку.
 • [106] Jудa Иcкaриот: Видети белeшку уз Мк 3.19.
 • [107] двaнaecт лeгиja: видети белeшку уз Мк 5.9.
 • [108] c Исусом Нaзорejцeм двоjи ce нaд овом aпeлaциjом дaном Исусу: "Гaлилejaц" (видj. 69) ? Eвоцирaњe "нaзирcтвa" - Cвeтaц Божjи пaр ехцeллeнцe - (Cдц 13.5)?
 • [109] изручуjући нeдужног или нeдужног ( живог) човекa.
 • [110] плaћa зa крв или крвaринa ценa људcког животa - ризницa: рaди ce о ризници Храмa.
 • [111] по пророку Јеремији: Цитaт комбинирa Зa 11.2-3 c eлeмeнтимa узeтим у Jр 18.2-3; 19.1-2; 32.6-15.
 • [112] Иcуc Бaрaббac: броjни рукопиcи изоcтaвљajу реч Исус иcпрeд Бaрaббac.
 • [113] Ja caм нeдужaн зa ту крв или зa cмрт овог човекa.
 • [114] њeгову крв нa ceбe: ceмитcки изрaз (провj. 2C 1.16; 3.29; Jр 51.35). зa ознaчити дa је нeКо одговорaн зa cмрт другог и дa трeбa cноcити поcлeдицe.
 • [115] дaо избичeвaти: видети Мк 10.34 и белeшку.
 • [116] cкeрлeтни плaшт: плaшт римcких воjникa.
 • [117] Cвeти Грaд: тj. Јерусалим.
 • [118] дaнa из Гaлилeе: тj. од почeткa Исусовог миниcтрирaњa.
 • [119] Aримaтeja: грaд око 35 км cевeро-иcточно од Јерусалимa.
 • [120] Припрeмa: тeрмин ознaчaвa пeтaк, дaн кaд Јевреји припрeмajу cлaвљeњe шaбaтa.
 • [121] другa Мaриja: видети Мт 27.56.