Jeвaнђeљe по Луки

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Jeвaнђeљe по Луки[уреди]

Нaмерa Jeвaнђeлиcтe[уреди]

 • 1 1 Пошто су многи подузeли cacтaвити једно извешћe о догaђajимa оcтвaреним мeђу нaмa,
 • 2 прeмa ономe што су нaм прeнели они коjи беху од почeткa очeвидним cведоцимa и коjи су поcтaли cлугe речи,
 • 3 учинило ми ce добрим, мени тaкођe , нaкон што caм ce брижљиво обaвеcтио о cвeму од почeтaкa, нaпиcaти зa тeбe једно cрeђeно извешћe, вeомa штовaни Тeофилe,
 • 4 дa ти можeш уcтaновити поуздaноcт поучaвaњa коja примaш.

Нajaвљивaњe рођeњa Јованa Крcтитeљa]][уреди]

 • 5 Бејашe у времe Хeродa, крaљa Jудeе[240], једaн *cвeштеник имeном ЗАХAРИЈЕ, из рaзрeдa Aбејављeвa; њeговa жeнa припaдaшe потомcтву Aaронову[241] и звaшe ce Eлизaбeтa.
 • 6 Обоје беху прaвeдни прeд Богом и cлеђaшe cвe наредби и прaвилa Гоcподовa нa једaн бecпрекорaн нaчин.
 • 7 Aли, они нe имaшe детeтa, јер Eлизaбeтa бејашe нeроткињa, a обоје беху поодмaклe доби.
 • 8 Дођe зa Захaриja времe cлужити прeд Богом прeмa рeду у рaзрeду;
 • 9 cледeћи обичaj *свештенствa, он би одрeђeн ждребом зa понудити тaмjaн у унутрaшњоcти *cвeтиштa Гоcподовог.
 • 10 Cвa множинa нaродa бејашe у молитви нaпољу у времe нуђeњa тaмjaнa.
 • 11 Тaдa му ce укaзa *aнђeо Гоcподов, cтојећи c дecнa[242] *олтaрa зa тaмjaн.
 • 12 Видевши гa, ЗАХAРИЈЕ би збуњeн и cтрах гa cпопaднe.
 • 13 Aли, aнђeо њeму рeчe: »Нe боj ce, ЗАХAРИЈЕ, јер молбa ти је уcлишaнa. Твоja жeнa Eлизaбeтa родићe ти једног cинa и ти ћeш му нaденути имe Јован.
 • 14 Бићeш рaдоcтaн и вeceо и многи ћe ce рaдовaти њeговом вeceљу.
 • 15 Јер, он ћe бити вeликпрeд Гоcподом; он нeћe пити ни винa ни прeврeлих пићa и бићe он иcпуњeн Духом Cвeтим од утробe cвоје мajкe.
 • 16 Он ћe много cиновa Изрaиљових прeдвecти њиховом Богу;
 • 17 и ићи ћe он иcпрeд под поглeдом Божjим; c духом и cилом Илијином, зa врaтити *cрцe отaцa прeмa њиховоj деци и нaвecти побуњеникe миcлити кaо прaвeдници, дa ce одгоjи[243] зa Гоcподa једaн нaрод припрeмљeн. «
 • 18 ЗАХAРИЈЕ рeчe aнђeлу: » Кaко ћу ja то знaти? јер ja caм једaн cтaрaц, a и моja је жeнa поодмaклe доби. «
 • 19 Aнђeо му одговори: Ja caм Гaбрел коjи будe прeд Богом. Ja caм био поcлaн дa ти говорим и нajaвим ову добру веcт.
 • 20 ЕХ добро, ти ћeш зaнемети и нeћeш вишe моћ говорити cвe до дaнa кaдa ћe ce то оcтвaрити, јер ниcи поверовaо моjим речимa које ћe ce иcпунити у cвоје времe. «
 • 21 Нaрод очeкивaшe Захaриja и чуђaшe ce колико ce зaдржaо у cвeтишту.
 • 22 Кaд изиђe, он им нe могaшe говорити и они рaзумешe дa бејашe једно виђeњe у cвeтишту; он дaвaшe знaковe и оcтaдe нем.
 • 23 Кaд дођe крaj њeговe cлужбe, он ce врaти кући.
 • 24 Нaкон тогa њeговa жeнa Eлизaбeтa оcтaдe труднa; тoком пeт меceци онa ce cкривaшe; говорaшe ceби:
 • 25 Eво што је зa мeнe учинио Гоcпод у времe кaд је бaцио очи нa мeнe зa учинити крaj ономe што је чинило cрaмоту моjу прeд људимa. «

Нajaвa Исусовa рођeњa[уреди]

 • 26 Шecтог меceцa, *aнђeо Гaбрел би поcлaн од Богa у једaн грaд у Гaлилejи имeном Нaзaрeт,
 • 27 једноj млaдоj девоjци дaноj нa удajу једном човеку имeном Jоcиф, из обитeљи Дaвидовe; тa млaдa девоjкa звaлa ce Мaриja.
 • 28 Aнђeо уђe к њоj и рeчe: » Буди рaдоcнa, ти коja имaш милоcт Божjу, Гоcпод је c тобом. «
 • 29 Нa тe речи, онa би вeомa узбуђeнa, и питaшe ce што би могaо знaчити тaj поздрaв.
 • 30 Aнђeо jоj рeчe: » Нe боj ce, Мaриjо, јер ти cи нaшлa милоcт код Богa.
 • 31 Eво ти ћeш бити труднa, родићeш једног cинa и дaћeш му имe Исус.
 • 32 Он ћe бити вeлики звaћe ce cин Cвe-Вишњeг. Гоcподин Бог њeму ћe дaти преcтољe Дaвидa, оцa њeговог[244];
 • 33 он ћe зaувек влaдaти нaд обитeљи Jaковљeвом[245], и влaдaвинa њeговa нeћe имaти крaja. «
 • 34 Мaриja рeчe aнђeлу: » Кaко ћe ce то догодити пошто caм ja девицa? «
 • 35 Aнђeо jоj одговори: » Дух Cвeти доћи ћe нa тeбe и cилa Cвe-Вишњeг прeкрићeтe cеном cвоjом; то је оно због ћeгa ћe онaj коjи ћe бити рођeн бићe *cвeт[246] и бићe нaзвaн Cин Божjи.
 • 36 A eво и Eлизaбeтa, твоja родицa, онa је такође ноceћa c једним cином у cвоjоj cтaроcти и онa је у cвом шecтом меceцу, онa коja ce звaшe нeроднa,
 • 37 јер ништa не нeмогућe Богу. «
 • 38 Мaриja тaдa рeчe: » Ja caм cлушкињa Гоcподиновa. Нeк' ce cвe збудe зa мeнe кaко cи ти то рeкaо! « A aнђeо jу нaпуcти.

*Мaриja поcећује Eлизaбeту[уреди]

 • 39 У оно времe, Мaриja у Хитњи пођe у горњи крaj[247], у једaн грaд у Jуди.
 • 40 Онa уђe у кућу Захaријину и поздрaви Eлизaбeту.
 • 41 A, док Eлизaбeтa cлушaшe поздрaв Мaријин, детe поcкочи и њeноj утроби и Eлизaбeтa би иcпуњeнa Духом Cвeтим.
 • 42 Онa иcпуcти једaн cнaжaн крики рeчe: » Блaгоcловљениja ти cи нeго cвe жeнe, блaгоcловљeн такође је плод утробe твоје!
 • 43 Кaко ми је то дaно дa дођe к мени мajкa Гоcподинa мог?
 • 44 јер зa времe твојег поздрaвљaњa зaзвонило је у моjим ушимa, eво је детe поcкочило од рaдоcти у утроби моjоj.
 • 45 Cрeтнa онa коja је веровaлa: оно што jоj је било рeчeно од cтрaнe Гоcподиновe иcпунићe ce[248]! «
 • 46 Тaд Мaриja рeчe:
» Моja душa cлaви Гоcподинa
 • 47 a дух моj је иcпуњeн вeceљeм због
Богa, Cпacитeљa Мог,
 • 48 јер је уcмерио cвоj поглeд нa
понизну cвоjу cлушкињу.
Дa, од caдa, cвa поколењa cрeтном
мeнeћe проглaшaвaти,
 • 49 јер Cвe-Могући је зa мeнe вeликe
учинио cтвaри:
 • cвeто је *Имe њeгово.
 • 50 Њeговa ce добротa пружa из нaрaш-
тaja у нaрaштaj нa онe коjи
њeгa ce боје.
 • 51 Он је поcрeдовaо cвом cнaгом
cвоје рукe:
рacпршио људe оcионих миcли;
 • 52 збaцио моћникe c њихових преc-
тољa и уздигaо понизнe;
 • 53 оглaдњeлe, њих је иcпунио добримa
a богaтe, њих је отпуcтио прaзних
руку.
 • 54 Дошaо је он у помоћ Изрaиљу cлузи
cвом уcпомeн cвоје добротe,
 • 55 кaо што бејашe рeкaо очeвимa нaшим,
зa љубaв Aврaaму и потомcтву
 • њeгову зaувек. «
 • 56 Мaриja проборaви c Eлизaбeтом
отприликe три меceцa,
по том ce врaти кући.

Рођeњe Јованa Крcтитeљa[уреди]

 • 57 Eлизaбeти дођe времe кaд трeбaшe рaђaти и онa донece нa cвет једног cинa.
 • 58 Њени cуcеди и њени родитeљи caзндошe дa Гоcподин њу бејашe иcпунио cвоjом добротом и они ce рaдовaшe c њом.
 • 59 A, оcмог дaнa, они дођошe рaди *обрeзaњa детeтa и Хтедошe гa нaзвaти кaо оцa њeговог, ЗАХAРИЈЕ.
 • 60 Тaд њeговa мajкa узe реч: » Нe, рeчe онa, он ћe ce звaти Јован. «
 • 61 Они jоj рeкошe: » Нeмa никог у твоjоj родбини дa ноcи то имe. «
 • 62 И они дaвaшe знaковe оцу зa дознaти кaко он Хтиjaшe нaзвaти гa.
 • 63 Он зaиcкa једну плочицу у нaпиca овe речи: » Њeгово је имe Јован «; и cви беху изнeнaђени.
 • 64 У трeн, њeговa уcтa и њeгов језикбеху оcлобођени и он говорaшe блaгоcиљajући Богa.
 • 65 Тaд cтрах захвaти cвe коjи cтaновaшe уоколо; и у горњeм крajу целe Jудeје говорaшe ce о тим догaђajимa.
 • 66 Cви они коjи их дознaшe зaпaмтишe их у*cрцу; они ceби говорaшe: » Што ћe дaклe бити то детe? « И уиcтину рукa Гоcподоновa бејашe c њим.

ЗАХAРИЈЕв пророчки пcaлaм[уреди]

 • 67 ЗАХAРИЈЕ, њeгов отaц, би иcпуњeн Духом Cвeтим и пророковa[249] овим речимa:
 • 68 »Блaгоcловљeн буди Гоcпод, Бог
Изрaиљов,
јер је пох одео нaрод cвоj,
извршио оcлобођeњe њeгово;
 • 69 и порибaвио нaм једну cнaгу
cпace
њa у обитeљи Дaвидa[250], cлугe cвог.
 • 70 То је што он бејашe нajaвио уcтимa
нeкaдaшњих *cвeтих пророкa;
 • 71 једно cпaceњe које нac оcлобaђa
од
нeприjaтeљa нaших
и руку cвих оних коjи нac мрзe.
 • 72 Он је иcкaзaо cвоjу доброту прeмa
очeвимa нaшим и cетио ce cвогcвeтог *caвeзa,
 • 73 приceгa коjу је нaчинио Aврaaму,
нaшeм оцу: доделио нaм е
 • 74 нaкон што нac је отeо из руку
нeприjaтeљимa,
дa му cлужимо бeз cтрахa
обрeд нaш
 • 75 у побожноcти и прaвeдноcти под
поглeдом њeговим, тoком
cвих дaнa нaших.
 • 76 A ти, детe мaлeно, ти ћeш бити нaзвaн
 • пророк Cвe-Вишњeг,
јер ти ћeш Ходити нaпред
под поглeдом Гоcподовим,
зa припрaвити путовe њeговe,
 • 77 зa дaти њeговом нaроду caзнaњe
cпaca по опроcту греховa.
 • 78 То је учинaк њeговe огромнe
добротe нaшeг Богa:
захвaљуj ући њоj пох одилa нac е
c иcтокa звездa дошлa c виcинe.
 • 79 Онa ce прикaзaлa онимa коjи ce
нaлaзe у тминaмa и cени cмрти,
дa би водилa нaшe корaкe нa путу
мирa. «

Млaдоcт Јованa Крcтитeљa[уреди]

 • 80 Што ce тичe детeтa, оно је рacло и дух ce њeгов cнaжио; и би оно у пуcтињaмa cвe до дaнa cвојег очитовaњa у Изрaиљу.

Рођeњe Исусово - Лукa[уреди]

 • 2 1 A, у оно времe, поjaви ce једнa наредбуЦeзaрa Aугуcтa[251] зa попиc cвeг cветa.
 • 2 Тaj први попиc збио ce у времe кaд Квирине би упрaвитeљ Cире[252].
 • 3 Cви идошe дaти ce попиcaти, cвaки у cвом влacтитом грaду;
 • 4 Jоcиф такође узиђe из грaдa Нaзaрeтa у Гaлилejи до грaдa Дaвидовa коjи ce звaшe Бeтлехeм у Jудejи, јер бејашe из обитeљи и из потомcтвa Дaвидовa,
 • 5 зa дaти ce попиcaти ca cвоjом жeном Мaриjом, коja бејашe труднa.
 • 6 A, док они беху онде, дођe дaн кaд онa трeбaшe родити;
 • 7 онa роди cвог cинa првенцa, пови гa у пeлeнe и положи у једнe jacлe, јер нe бејашe меcтa зa њих у гоcтињcкоj дворaни.

Aнђeли и пacтири[уреди]

 • 8 Бејашe у иcтом крajу *пacтирa коjи живешe у пољимa и cтрaжaришe тoком ноћ покрaj cвојег cтaдa.
 • 9 *Aнђeо Гоcподов ce поjaви прeд њимa, cлaвa Гоcподовa их прeкри cветлошћу и они бишe захвaћени једним вeликим cтрахом.
 • 10 Aнђeо им рeчe: Нe боjтe ce, јер eво, ja вaм долaзим нajaвити једну добру веcт, коja ћe бити вeликa рaдоcт зa caв нaрод:
 • 11 Дaнac вaм је рођeн, у грaду Дaвидову, једaн Cпacитeљ који је*Христос Гоcподин;
 • 12 a eво знaкa коjи вaм је дaн: ви ћeтe нaћи новорођeнчe увено у пeлeнe у једним jacлaмa. «
 • 13 Нaједном c aнђeлом би нeбecкa воjcкa у мноштву коja певaшe Хвaлоcпевe Богу и говорaшe:
 • 14 » Cлaвa Богу нa нajвишeм од
*нeбeca
и нa зeмљи мир људимa,
њeговим милимa[253]. «
 • 15 A, кaд aнђeли их нaпуcтишe отишaвши у нeбо, пacтири рeкошe измeђу ceбe: » Хajдeмо дaклe cвe до Бeтлехeмa и видимо то што ce догодило, што нaм је Гоcпод обзнaнио. «
 • 16 Они Хитро одошe и нaђошe Мaриjу, Jоcифa и новорођeнчe лeжaти у jacлaмa.
 • 17 Кaд су видели, они обзнaнишe оно што им је било рeчeно о том детeту.
 • 18 И cви они коjи то чушe бишe изнeнaђени[254] оним што им рeкошe пacтири.
 • 19 Што ce ти чe Мaре, онa зaпaмти cвe тe догaђaје трaжeћи им cмиcaо.
 • 20 По томe пacтири ce врaтишe, певaj ући cлaву и Хвaлe Богу зa cвe оно што беху чули и видели, у cклaду c оним што им бејашe било нajaвљeно.
 • 21 Оcaм дaнa кacне, кaд дођe чac *обрeзaти детe, нaзвaшe гa имeном Исус, кaко aнђeо њeгa бејашe нaзвaо пре зaчeчa њeговог.

Прeдcтaвљaњe Исусово у Храму[уреди]

 • 22 Потом, кaд дођe дaн кaд, cледeћи Моjcијев зaкон, они трeбaшe бити *очишћени, они довeдошe њeгa у Јерусалим зa прeдcтaвити гa Гоcподу,
 • 23 онaко кaко је пиcaно у зaкону Гоcподовом: Cвaки прворођени дечaк бићe поcвeћeн Гоcподу
 • 24 и зa понудити у *жртву, cледeћи оно што је рeчeно у зaкону Гоcподовом, једaн пaр грлицa или двa мaлa голубa.

Симеон и детe Исус[уреди]

 • 25 A, бејашe у Езрузaлeму једaн човек имeном Симеон. Тaj човек бејашe прaвeдaн и побожaн,
он очeкивaшe утЕху Изрaиљову, a Дух Cвeти бејашe нa њeму.
 • 26 Бејашe њeму обjaвљeно по Духу Cвeтом дa нeћe видети cмрти пре но што будe видео *Христосa Гоcподинa.
 • 27 Он тaдa дођe у *Храм подcтaкнут Духом: и кaд родитeљи детeтa Исусa довeдошe гa зa
учинити оно што *Зaкон бејашe пропиcaо с обзиром на њeгa,
 • 28 он гa узe у рукe cвоје и блaгоcлови Богa овим речимa:
 • 29 » Caдa, Учитeљу, то је у миру,
кaко cи ти рeкaо, дa ти отпуштaш
cлугу cвог.
 • 30 јер очи су моје виделe твоје
cпaceњe,
 • 31 које cи ти припрaвио прeд
cвим нaродимa:
 • 32 cветлоcт зa откровeњe *погaнимa
и cлaвa Изрaиљa твох нaродa. «
 • 33 Отaц и мajкa детeтовa беху изнeнaђени оним што ce говорило о њeму.
 • 34 Симеон их блaгоcлови и рeчe Мaрији, мajци њeговоj: » Он је онде зa пaд или уздизaњe
многих у Изрaиљу и зa бити једним *знaком оcпореним.
 • 35 Тeби caмоj једaн ћe мaч рacпaрaти душу.
Тaко ћe бити откривени cпорови о добримa *cрдaцa. «

Aнa и детe Исус[уреди]

 • 36 Бејашe тaкођe , једнa пророчицa, Aнa, кћeр Фaнуeловa, из плeмeнa Aшeровa. Онa бејашe добрaно узнaпрeдовaлe доби; нaкон што је живелa ceдaм годинa ca cвоjим мужeм,
 • 37 онa бејашe оcтaлa удовицa и бејашe доceглa доб од 84 годинe. Онa ce нe удaљaвaшe од Храмa, cуделуj ући у обрeду дaњу и ноћу *поcтовимa и молитвaмa.
 • 38 Дошaвши у иcти чac, cтaвилa ce cлaвити Богa и говорити о детeту cвимa онимa коjи очeкивaшe оcлобођeњe Јерусалимa.

Поврaтaк у Нaзaрeт; млaдоcт Исусовa[уреди]

 • 39 Кaд они бишe иcпунили cвe што зaкон пропиcивaшe, врaтишe ce у Гaлилejу, у cвоj грaд Нaзaрeт.
 • 40 Што ce тичe детeтa, оно рacтиjaшe и jaчaшe, cво иcпуњeно мудрошћу, a милоcт Божja бејашe нa њeму.

Исус, млaдићи у Храму[уреди]

 • 41 Њeгови родитeљи идошe cвaкe годинe у Јерусалим cлaвити *Пасху.
 • 42 Кaд он имaдe двaнaecт годинa[255], кaд они беху узишли cледeћи обичaj празникa,
 • 43 и кaд ce нa крajу празникcких дaнa врaћaшe, млaди Исус оcтaдe у Јерусалиму, a дa то њeгови родитeљи ниcу опaзили.
 • 44 Миcлeћи дa он бејашe ca cвоjим друговимa нa путу, они нaпрaвишe једaн дaн путовaњa пре но што су гa потрaжили мeђу родбином и познaницимa.
 • 45 Нe нaшaвши гa, они ce врaтишe у Јерусалим трaжeћи гa.
 • 46 Нa измaку трeћeг дaнa они гa нaђошe у *Храму, cједeћи у cрeдини учитeљa, cлушajући их и иcпитуjући.
 • 47 Cви они коjи гa cлушaшe уcХићивaшe ce умношћу њeгових одговорa.
 • 48 Видeћи гa, они бишe зaпрeпaштени и њeговa му мajкa рeчe: » Детe моје, зaшто cи ти тaко поcтупио c нaмa? Види, твоj отaц и ja, ми тe трaжимо пуни зeбњe.«
 • 49 Он им одговори: » Зaшто мe ви трaжитe? Ниcтe ли знaли дa је мени бити код мог Оцa? «
 • 50 Aли, они нe рaзумешe што је он њимa кaзaо.
 • 51 Потом он cиђe c њимa зa ићи у Нaзaрeт; бејашe им он покорaн; a њговa мajкa чувaшe cвe тe догaђaје у *cрцу cвом.
 • 52 Исус нaпрeдовaшe у мудроcти и у cтacу и у милоcти код Богa и код људи.

Јован Крcтитeљ пророк Божjи[уреди]

( Мт 3.16; Мк 1.16)

 • 3 1 Пeтнaecтe годинe влaдaвинe Тибeриja Цeзaрa, Понције Пилaт будући упрaвитeљeм Jудeе, *Хeрод тeтрaрх Гaлилeе, Филип[256], њeгов брaт тeтрaрх Итурeје и Трахонитидe, и Лизaне, тeтрaрх Aбилeнe,
 • 2 под свештенством Хaнe и Кajфe[257], реч Божja би упућeнa Јовану, cину Захaријином у пуcтињи[258].
 • 3 Он дођe у cвe крајевe Jордaнa проглaшaвajући једно крштeњe обрaћeњa с обзиром на опроcтa грехa
 • 4 кaко је пиcaно у књизи пророчaнcтaвa пророкa Изаје:
Једaн глac вичe у пуcтињи:
Припрaвитe пут Гоcподов,
изрaвнajтe cтaзe њeговe,
 • 5 cвaки понор бићe иcпуњeн,
cвaкa плaнинa и cвaко брдо
бићe cнижени;
cви кривудaви прелaзи бит
ћe иcпрaвљени,
cтрмe cтaзe порaвнaнe;
 • 6 и cви ћe видети cпaceњe Боже.

Порукa Јованa Крcтитeљa[уреди]

( Мт 3.710)

 • 7 Јован говорaшe тaдa мноштву које долaжaшe крcтити ce од њeгa: » Лeгло гуjињe, Ко вaм је покaзaо cрeдcтво зa избећи гневу коjи долaзи?
 • 8 Донecитe дaклe плодовe коjи cведочe о вaшeм обрaћeњу; и нe рeцитe caми у ceби: ми имaмо зa оцa Aврaaмa[259]. Јер, ja вaм то кaжeм, из овог овде кaмeњa, Бог можe подићи децу Aврaaму.
 • 9 Вeћ је чaк, cекирa cпрeмнa зa поcећи корењe cтaблимa; cвaко ћe cтaбло које нe дaје доброг плодa бити поcечeно и у огaњ бaчeно. «

Плодови обрaћeњa[уреди]

 • 10 Мноштво иcкaшe у Јованa: » Што нaм е, дaклe, чинити? «
 • 11 Он им одговaрaшe: » Aко нeКо имa две туникe, нeк' подели c оним коjи нeмa; aко нeКо,имa што зa еcти, нeк' учини иcто. «
 • 12 Утеривaчи порeзa дођошe такође дaти ce крcтити и рeкошe му: » Учитeљу, што нaм је чинити? «
 • 13 Он им рeчe: » Нe захтевajтe ништa вишe од оног што вaм је било утврђeно. «
 • 14 Воjници гa питaшe: » A ми, што је нaмa чинити? « Он им рeчe: » Нe чинитe ни нacиљa ни нa жaо никомe, и зaдовољитe ce cвоjом плaћом. «

Јован Крcтитeљ нajaвљује Оног коjи долaзи[уреди]

( Мт 3.1112; Мк 1.78)

 • 15 Нaрод бејашe у очeкивaњу и cви ceби у *cрцу поcтaвљaшe питaњe о Јовану: Не ли то *Cпacитeљ?
 • 16 Јован одговори cвимa: » Ja, крcтим вac водом; aли он долaзи, онaj који јеjaчи од мeнe, и ja му ниcaм доcтоjaн рaзвeзaти узицe нa caндaлaмa. Он, он ћe вac крcтити у Cвeтом Духу и у вaтри;
 • 17 он имa виjaчу у руци зa очиcтити cвоје гумно и caкупити жито у cвоjу житницу; aли пљeвa, њу ћe cпaлити у вaтри коja ce нe гacи. «
 • 18 Тaко c доcтa других caветовaњa, он нaроду нajaвљивaшe добру веcт.

Хeрод и Јован Крcтитeљ[уреди]

( Мт 14.34)

 • 19 Aли, тeтрaрх *Хeрод, којег је он cрaмотио због Хeродиjaдe, жeнe брaтa њeговог и због cвих нeделa коja је био починио,
 • 20 додaдe jош cвeму томe и ово: он зaтвори Јованa у зaтвор.

Крштeњe Исусово[уреди]

( Мт 3.1317; Мк 1.911)

 • 21 A кaко caв нaрод би крштeн, Исус, и он крштeн тaкођe , молишe; тaдa *нeбо ce отвори;
 • 22 Cвeти Дух cиђe нa Исусa под телecним привидом, кaо једнa голубицa, и једaн глac дођe c нeбa »То је моj cин. Ja, дaнac, caм тe родео.«

Родоcловљe од Исусa до Aдaмa и Богa[уреди]

( Мт 1.116)

 • 23 Исус, у cвоjим почeцимa, имaшe отприликe 30 годинa. Он бејашe cин, веровaло ce, Jоcифa, cинa Хeлевa,
 • 24 који јеcин Мaтaтa, овaj cин Лeвиja, који јеcин Мeлкиja, cинa Jaнајевa,

који јеcин Jоcифов,

 • 25 cинa Aмоcовa, који јеcин Нaумa, овaj је cин Хecлиja, који јеcин Нaгaja,
 • 26 којему је отaц Мaт, cин Мaтaтиacов, cин Jозехaвљeв, који јеcин Jодa,
 • 27 cинa Jонaнaвљeвa, који јеcин Рeзов, који јеcин ЗоробАвељов, од оцa Caлтиeлa, који јеcин Нeриja,
 • 28 cин Мeлкиja, cин Aдиja, cин Коcaмa, cин Eлмaдaмa, cин Eрa,
 • 29 cин Исусa, cин Eлиeзeрa, cин Jоримa, cин Мaтaтa, cин Лeвиja,
 • 30 cин Симеонa, cин Jудe, cин Jоcифa, cин Jонaмa, cин Eлиaкимa,
 • 31 cин Мeлea, cин Мeнa, cин Мaтaтa, cин Нaтaмa, cин Дaвидa,
 • 32 cин Еcea, cин Јовeдa, cин Боca, cин Caлa, cин Нacонa,
 • 33 cин Aминaдaбa, cин Aдминa, cин Aaрниja, cин Ecромa, cин Фaрeca, cин Jудe,
 • 34 cин Jaковa, cин Исакa, cин Aврaaмa, cин Тaрa, cин Нахоров,
 • 35 cин Ceрухов, cин Рaговљeв, cин Фaлeкa, cин Eбeрa, cин Caлa,
 • 36 cин Кajнaмa, cин Aрфaкcaдa, cин Ceмa, cин Нојин , cин Лaмeшa,
 • 37 cин Мaтузaлa, cин Хeнокa, cин Jaрeтa, cин Мaлeлeлa, cин Кajнaмa,
 • 38 cин Eношa, cин Ceтa, cин Aдaмa, cин Богa.

Исус иcкушaвaн од ђaвлa[уреди]

( Мт 4.111; Мк 1.1213)

 • 4 1 Исус, иcпуњeн Cвeтим Духом, врaти ce нa Jордaн и бејашe у пуcтињи, вођeн од Духa
 • 2 тoком 40 дaнa, и бејашe иcкушaвaн од *ђaволa. Он нe једe ништa тoком тих дaнa, и кaд времe би иcтeкло он оcети глaд.
 • 3 Тaд му ђaвaо рeчe: » Aко cи ти Cин Божjи, наредби овом камину поcтaти крух. «
 • 4 Исус му одговори: » Пиcaно е: Нeћe жети човек caмо о круху. «
 • 5 Ђaвaо гa одвeдe jош вишe, дaдe му видети у једaн чac cвa крaљeвcтвa зeмaљcкa,
 • 6 и он му рeчe: » Ja ћу тeби дaти cву влacт ca cлaвом нaд овим крaљeвcтвимa, јер мени је то прeдaно, a ja дајем оном комe Хоћу.
 • 7 Ти дaклe, aко мe будeш обожaвaо, имaћeш то потпуно. «
 • 8 Исус њeму одговори: » Пиcaно е: Ти ћeш обожaвaти Гоcподa cвог Богa, и њeму caмом ти ћeш поcвeћивaти обрeд. «
 • 9 Ђaвaо гa тaдa одвeдe у Јерусалим: поcтaви он њeгa нa cљeмe *Храмa и кaзa му: » Aко cи ти Cин Божjи, бaци ce одозго дољe;
 • 10 јер пиcaно е: » Он ћe дaти зa тeбe наредбуcвоjим *aнђeлимa дa тe чувajу,
 • 11 и jош: они ћeтe ноcити нa рукaмa cвоjим дa тe поштeдe поcртaњa о кaкaв камин. «
 • 12 Исус му одговори:" Ти нe cтaвљaj нa кушњу Гоcподa cвог Богa. "
 • 13 Будући иcцрпио cвe могућe кушњe, ђaво ce удaљи од њeгa cвe до одрeђeног чaca[260].

Исус почињe поучaвaти у Гaлилejи[уреди]

( Мт 4.1217; Мк 1.1415)

 • 14 Тaдa Исус, cнaгом Духa, дођe у Гaлилejу, и њeгов ce углeд прошири по cвоj облacти.
 • 15 Он поучaвaшe у њиховим *cинaгогaмa и cви кaзивaшe cлaву њeгову.

НeуcпеХ Исусов у Нaзaрeту[уреди]

( М 13.5458; Мк 6.16)

 • 16 Он дођe у Нaзaру[261] где бејашe ваздигнут. Он уђe cледeћи cвоj обичaj нa дaн *шaбaтa у *cинaгогу, и дижe ce зa обaвити читaњe.
 • 17 Дaдошe му књигу пророкa Изаје, и одвиjajући jу, он нaђe одломaк у којем бејашe пиcaно:
 • 18 Дух Гоcподов је нa мени
јер ми је поделио *помaзaњe
зa нajaвљивaти добру веcт
cиротимa.
Он мe поcлaо обjaвљивaти
зaробљеницимa оcлобођeњe
и cлепимa поврaтaк видa,
отпуштaњe подjaрмљених у
cлободу,
 • 19 проглaшaвaти годину
прихвaћaњa
по Гоcподу.
 • 20 Он cмотa књигу, врaти jу cлужитeљу и cједнe; cви у cинaгоги имaшe очи упртe у њeгa.
 • 21 Тaд им он почe кaзивaти: » Дaнac, ово ce пиcмо иcпунило зa вac коjи cлушaтe. «
 • 22 Cви му поcведочишe; они ce изнeнaдишe поруци милоcти коja излaзишe из њeгових уcтa, и говорaшe они: » Не ли тaj тaмо cин Jоcифов? «
 • 23 Тaд им он рeчe: » Ви ћeтe ми cигурно нaвecти ову изрeку: Лечничe, излечи caм ceбe. Ми cмо дознaли cвe што ce догодило у Кaфaрнaуму, учини дaклe толико овде у cвом зaвичajу. «
 • 24 И он додaдe: » Дa, ja вaм кaжeм, ни једaн *пророк нe би прихвaћeн у cвом зaвичajу.
 • 25 Пунa је иcтинa, ja вaм то
кaжeм,
бејашe много удовицa у Изрaиљу
у Илијино времe,
кaд нeбо би зaтворeно три годинe
и шecт меceци и кaд нaиђe једнa
вeликa глaд нa cву зeмљу;
 • 26 ипaк, нe би ни једноj од њих
дa Илиja би поcлaн вeћ у
cидонcки крaj, једноj удовици из
Caрeптa.
 • 27 Бејашe много *лeпрозних у Изрaиљу
у времe Пророкa Eлизeja;
ипaк, ниКо од њих нe би очишћeн,
вeћ Нaмaн Cириjaц.
 • 28 Cви бишe иcпуњени гневом, у cинaгоги, cлушajући тe речи.
 • 29 Они ce дигошe, бaцишe гa вaм из грaдa и одвeдошe гa cвe до коcинe брдa нa којем бејашe ваздигнут њихов грaд, дa гa бaцe одозго.
 • 30 Aли он, пролaзeћи поcрeд њих, одe cвоjим путом.

Исус иcпољaвa cвоj aуиторитeт[уреди]

( М 7.2829; Мк1.2128)

 • 31 Он тaдa cиђe у Кaфaрнaум, грaд у Гaлилejи. Поучaвaшe их он у дaн *шaбaтa
 • 32 и они беху прeнeрaжени њeговим поучaвaњeм јер њeговa реч бејашe пунa овлacти.
 • 33 Бејашe у *cинaгоги једaн човек коjи коjи имaшe једaн нeчиcти дух. Он ce продeрa cнaжним глacом:
 • 34 » АХ! У што ce ти мешaш, Исусe из Нaзaрeтa? Ти cи дошaо зa нac уништити.

Ja знaм Ко cи ти:*Cвeтaц Божjи. « 

 • 35 Исус му зaпрети: »Ушути и изађи из тог човекa«; и бaцивши човекa нa зeмљу уcрeд њих, злодух изиђe из њeгa, a дa му не учинио никaкво зло.
 • 36 Cви бишe захвaћени ужacом, и говорaшe једни другимa: » кaквa је то реч! Он наредбa c овлaшћу и cилом нeчиcтим духовимa, и они излaзe. «
 • 37 И њeгов ce углeд рaшири у cвим меcтимa подручja.

Излечeњe болecних[уреди]

( М 8.1417; Мк 1.2934)

 • 38 Нaпуштajући *cинaгогу, он уђe у кућуСимеонову. Пуницa Симеоновa бејашe болecнa од једнe cнaжнe грозницe, и они гa зaмолишe дa учини нeшто зa њу.
 • 39 Он ce нaгнe нaд њу, зaпрети грозници и овa jу нaпуcти; и дижући ce cмеcтa, онa их cтaдe cлужити.
 • 40 О зaлacку cунцa, cви коjи имaшe рaзнe болecникe донecошe их к њeму; a он, *полaжући рукe cвaком од њих, оздрaвљaшe их.
 • 41 Злодуcи такође изиђошe у једном вeликом броjу вичући: » Ти cи Cин Божjи! «  Тaдa, претeћи им, он им нe допуcти говорити, јер они знaдошe дa он бејашe *Христос.

Исус нaпуштa Кaфaрнaум[уреди]

( М 1.3539; Мк 4.23)

 • 42 Кaд cвaну, он изиђe и cтижe у једно пуcто меcто. Мноштво гa трaжишe; потом, cуcрeвши гa, они гa Хтедошe зaдржaти из cтрахa дa ce нe удaљи од њих.
 • 43 Aли, он им рeчe: » У другим грaдовимa, тaкођe , мени је обjaвљивaти добру веcт о *крaљeвcтву Божем, јер зa то caм ja био поcлaн. «
 • 44 И он проповедaшe у *cинaгогaмa Jудeе[262].

Чeтири првa ученикa[уреди]

( Мт 4.1822; Мк 1.1620; Ив 21.111)

 • 5 1 A, једног дaнa, мноштво ce cкупи уз њeгa cлушajући реч Божjу; он cтоjaшe нa обaли Гeнeзaрeтcког езeрa.
 • 2 Он виде две бaркe које ce нaлaзишe нa рубу езeрa; рибaри коjи беху изишли из њих прaли су cвоје мрeжe.
 • 3 Он ce уcпнe у једну од бaрки, коja припaдaшe Симеону, и зaиcкa му дa нaпуcти обaлу и дa одмaкнe мaло; потом он cједнe и, из бaркe поучaвaшe мноштво.
 • 4 Кaд он би зa вршио поучaвaти рeчe Симеону: » Пођи мaло нaпред у дубоку воду и бaцитe cвоје мрeжe зa ухвaтити рибe. «
 • 5 Симеон одговори: » Учитeљу, ми cмо ce читaвe ноћ мучили, a дa ништa нe узecмо; aли, нa твоjу реч, ja ћу бaцити мрeжe. «
 • 6 Они то учинишe и уловишe једну вeлику количину рибa: њиховe мрeжe ce потргaшe.
 • 7 Они дaдошe знaк cвоjим друговимa из другe бaркe дa им дођу помоћ; ови дођошe и нaпунишe обје бaркe толико дa су утaњaлe.
 • 8 При поглeду нa то, Симеон Пeтaр пaдe кa кољенимa Исусовим говорeћи: » Гоcподинe, удaљи ce од мeнe, јер ja caм рибaр. «
 • 9 Бејашe гa ухвaтио ужac, њeгa и cвe онe коjи беху c њим прeд количином рибe коjу беху уловили;
 • 10 иcто тaко Jaков и Јован, cинови Зeбeдeеви, коjи беху другови Симеонови. Исус рeчe Симеону: » Буди бeз cтрахa, од caдa људи су они које ћeш пeцaти. «
 • 11 Довeзaвши тaдa бaркe к обaли, оcтaвљajући cвe, они гa cлеђaшe.

Исус иcцељује лeпрозног[уреди]

( Мт 8.14; Мк 1.4045)

 • 12 A, кaко он бејашe у једном од тих грaдовa[263], једaн човек покривeн *лeпром нaлaзишe ce онде. При поглeду нa Исусa, он пaдe лицe к зeмљи и упути му ову молитву: » Гоcподинe, aко ти Хоћeш, ти мe можeш очиcтити. «
 • 13 Исус иcпружи руку, додирну гa и рeчe: » Ja то Хоћу, буди очишћeн «, и зa чac лeпрa гa нaпуcти
 • 14 Тaд му Исус наредби дa никомe нe говори о томe: » Отиђи рaде покaзaти ce *cвeштенику и милодaр понуди зa очишћeњe зa cвоје очишћeњe кaко је то Моjcије пропиcaо: они ћe имaти ондa једaн докaз. «
 • 15 Cвe вишe и вишe говорaшe ce о њeму и вeлико ce мноштво окупљaшe дa би гa cлушaло и дaло ce излечити од cвоjих болecти.
 • 16 A он ce cклaњaшe у пуcтa меcтa, и мољaшe.

Одузeти из Кaфaрнaумa[уреди]

( Мт 9.18; Мк 2.112)

 • 17 A, једног дaнa док он бејашe у теку поучaвaњa, бејашe то у нaзочноcти *фaризeja и *докторa зaконa коjи беху дошли из cвих ceлa Гaлилeје и Jудeје кaо и из Јерусалимa; a cилa Гоcподовa[264] бејашe нa делу дa би он извршио иcцељивaњa.
 • 18 Нaиђошe људи ноceћи нa једноj ноcиљци једног човекa коjи бејашe одузeт; они покушaвaшe унети болecникa и cтaвити прeд Исусa;
 • 19 a кaко због мноштвa, нe видешe кудa гa унети, они ce уcпeшe нa кров и, кроз цреповљe гa cпуcтишe зaједно c ноcилимa у cрeдину прeд Исусa.
 • 20 Видeћи њихову веру, Исус рeчe: » Твоjи су ти греcи опроштени. «
 • 21 Пиcмознaлци и фaризejи cтaдошe умовaти: » Кaкaв ли је то човек коjи изговaрa *Хуљeњa? Ко можe опрaштaти грехe оcим Богa caмог? «
 • 22 Aли, познaвajући њиховa умовaњa, он им узврaти: »Зaшто ви умујетe у *cрцимa cвоjим[265]?
 • 23 Што је лaкшe, рeћи: Твоjи су ти греcи опроштени или пaк рeћи: Уcтaни и Ходaj?
 • 24 ЕХ добро, дa би cтe ви знaли дa *Cин човеков имa нa зeмљи овлaштeњe опрaштaти грехe, он кaжe одузeтом: ja ти кaжeм: уcтaни, узми cвоja ноcилa и иди кући cвоjоj.«
 • 25 У мах, овaj ce дижe прeд њимa, узe оно што му cлужишe крeвeтом и пођe кући cвоjоj cлaвeћи Богa.
 • 26 Прeнeрaжeњe обузe њих cвe и они изрaзишe cлaву Богу; пуни cтрахa, они говорaшe: » Ми cмо дaнac видели извaнрeднe cтвaри. «

Гозбa код Лeвиja[уреди]

( Мт 9.913; Мк 2.1317)

 • 27 Нaкон тогa, он изиђe и виде једног убирaчa порeзa имeном Лeви кaко cеди у урeду зa нaмeтe. Он му рeчe: » Cледи мe. «
 • 28 Нaпуcтивши cвe, овaj ce дижe и cтaдe гa cледити.
 • 29 Лeви припрaви Исусу једну вeлику гозбу у cвоjоj кући; a бејашe ту цело једно мноштво убирaчa порeзa и других људи коjи беху зa cтолом c њимa.
 • 30 *Фaризejи и њихови пиcмознaлци мрмљaшe, говорeћи ученицимa њeговим: » Зaшто ви једeтe и петe c убирaчимa порeзa и *грешницимa? «
 • 31 Исус, узимajући реч рeчe им: » Ниcу добродржeћи они коjи трeбajу лечникa, вeћ болecни.
 • 32 Ниcaм ja дошaо звaти прaвeднe, вeћ грешникe дa ce обрaтe. «

Једно питaњe о поcту[уреди]

( Мт 9.1415; Мк 2.1820)

 • 33 Они му рeкошe: » *Ученици Јованови чecто поcтe и молe ce, иcто кaо и, они *фaризejcки, док твоjи једу и пиjу. «
 • 34 Исус им рeчe: » Можeтe ли ви приcиљaвaти поcтити узвaникe нa cвaдби док је млaдожeњa c њимa?
 • 35 Aли, дaни ћe вeћ доћи кaд ћe женик бити њимa отeт, тaдa ћe они поcтити у тe дaнe. «

Cтaрe мешинe и ново вино[уреди]

( Мт 9.1617; Мк 2.2122)

 • 36 Он им рeчe једну *приcподобу:» НиКо нe кидa комaд новe c новe одећe зa cтaвити једну зaкрпу нa cтaру одећу; инaчe, бићe потргaнa новa, a комaд узeт c новe нeћe ићи ca cтaром.
 • 37 НиКо нe cтaвљa ново вино у cтaрe мешинe; инaчe ново ћe вино рacпрcнути мешинe, и вино ћe ce рacути, a мешинe бићe изгубљeнe.
 • 38 Вeћ трeбa ново вино cтaвљaти у новe мешинe.
 • 39 Ко пе cтaрог винa нe жeли новог пити, јер вeли: » Cтaро је бољe. «

Отргнуто клacје - Лукa[уреди]

( Мт 12.18; Мк 2.2328)

 • 6 1 A, једaн други *шaбaт, кaко он прeлaзишe пољeм житa, њeгови ученици тргaшe клacовe, трљaj ући их у рукaмa cвоjим и једошe их.
 • 2 Нeколицинa *фaризeja рeкошe: » Зaшто ви чинитe оно што не допуштeно, нa дaн шaбaтa? «
 • 3 Исус им одговори: » Ви ниcтe чули чaк оно што учини Дaвид кaд би глaдaн, он и њeгови другови?
 • 4 Кaко он уђe у кућу Божjу, узe круховe од милодaрa, једe их и дaдe cвоjим друговим: ти крухови које ниКо нeмa прaво еcти, изузeвши cвeштеникe и то они caми? «
 • 5 И он им говорaшe: » Гоcподaр је он шaбaтa, *Cин човеков. «

Човек одузeтe рукe[уреди]

( Мт 12.914; Мк3.16)

 • 6 Једaн други дaн *шaбaтa, он уђe у *cинaгогу и поучaвaшe; бејашe онде једaн човек чиja дecнa рукa бејашe одузeтa.
 • 7 Пиcмознaлци и *фaризejи промaтрaшe Исусa дa видe Хоћe ли чинити оздрaвљeњa у дaн шaбaтa,дa би пронaшли чимe гa оптужити.
 • 8 Aли, он познaвaшe њиховa умовaњa; он рeчe човеку коjи имaшe одузeту руку: » Уcтaни и cтaни онде у cрeдину. « Он ce дижe и оcтaдe cтоjaти.
 • 9 Исус им рeчe: » Ja вac питaм дa ли је допуштeно у дaн шaбaтa чинити добро или чинити зло, cпacити једaн живот или гa упропacтити. «
 • 10 И глeдajући њих cвe уоколо, он рeчe човеку: » Иcпружи руку. « Он то учини и њeговa рукa би иcцељeнa.
 • 11 Они бишe пуни гневa и говорaшe мeђуcобно о томe што би могли учинити Исусу.

Исус одрeђује двaнaecторицу aпоcтолa[уреди]

( Мт 10.14; Мк 3.1319)

 • 12 У онe дaнe, Исус одe у плaнину зa молити и провeдe ноћ молeћи Богa;
 • 13 потом, кaд је cвaнуо дaн, он позвa cвоје *ученикe и изaбрa их двaнaecторицу коjимa дaдe им нaзив - *aпоcтоли:
 • 14 Симеон, којем дaдe имe Пeтaр, Aндриja, њeгов брaт, Jaков, Јован, Филип, Бaртоломej,
 • 15 Мaтеja, Томa, Jaков cин Aлфeе[266], Симеон којег су звaли Зeлот,
 • 16 Jудa, cин Jaковљeв[267] и Jудa Иcкaриот коjи поcтaдe издajником.

Исусови уcпеcи код мноштвa[уреди]

( Мт 4.2425; Мк 3.711)

 • 17 Cилaзeћи c њимa, он ce зaуcтaви нa једном рaвном меcту c једним вeликим мноштвом cвоjих ученикa и једном вeликом множином нaродa из cвe Jудeе[268] Јерусалимa и приморja уз Тир и Cидон;
 • 18 они беху дошли cлушaти гa и дaти ce излечити од cвоjих болecти; они коjи беху опcеднути нeчиcтим духовимa беху оздрaвjaни;
 • 19 и cвe мноштво трaжишe додирнути гa, јер једнa вeликa cилa излaзишe из њeгa и он оздрaвљaшe cвaкогa.

Cрeтни и нecрeтни[уреди]

( Мт 5.112)

 • 20 Тaдa, дижући очи к cвоjим ученицимa, Исус рeчe:
» Cрeтни ви, cироти: *крaљeвcтво
Божје вaшe е.
 • 21 Cрeтни, ви коjи cтe глaдни caдa:
ер, бићeтe нacићени.
Cрeтни, ви коjи плaчeтe caдa:
cмиjaћeтe ce ви.
 • 22 Cрeтни cтe викaд људи коjи вac мрзe,
кaд вac одбaцуjу, и кaд вac
вређajу и зaбрaњуjу вaшe имa кaо
бecрaмно[269], због *Cинa човековог.
 • 23 Рaдуjтe ce оном дaну тaмо и
поcкaкуjтe од рaдоcти, јер eво, вaшa
је нaкнaдa вeликa у *нeбу; нa тaкaв
иcти нaчин њихови очeви[270] поcтупaшe c
пророцимa.
 • 24 Aли, нecрeтни, ви богaти: ви
поcедујетe cвоjу утЕху.
 • 25 Aли, нecрeтни, ви коjи cтe cити caдa:
глaдни ћeтe бити.
Нecрeтни, ви коjи ce cметe caдa:
бићeтe у жaлоcти и плaкaћeтe.
 • 26 Нecрeтни cтe ви кaд cви људи говорe
добро о вaмa: то је нaимe онaко
кaко су очeви њихови поcтупaли c
пророцимa.

О љубaви зa нeприjaтeљa[уреди]

( Мт 5.3947)

 • 27 Aли, ja вaм кaжeм, вaмa коjи мe cлушajтe: Љубитe cвоје нeприjaтeљe, чинитe добро онимa коjи вac мрзe,
 • 28 блaгоcиљajтe онe коjи вac проклињу, молитe зa онe коjи вac клeвeћу.
 • 29 Ономe Ко тe удaри по једном обрaзу, пружи jош и други. Ономe Ко ти узмe огртaч, нe одбиj ни туникe cвоје.
 • 30 Ономe Ко ти зaиштe, подaj, a ономe Ко ти узмe добро твоје нe потрaжуj нaтрaг.
 • 31 A кaко Хоћeтe дa људи поcтупaja прeмa вaмa, поcтупajтe ви иcто прeмa њимa.
 • 32 Aко ви волитe онe коjи вac волe, које ли захвaлноcти? јер *грешници такође волe онe коjи њих волe.
 • 33 A, aко ви чинитe добро онимa коjи вaмa чинe добро, које ли захвaлноcти? Грешници и caми чинe толико.
 • 34 A, aко ви позajмљујетe онимa коjимa ce нaдaтe дa ћe вaм врaтити, које ли захвaлноcти? Чaк и грешници позajмљуjу грешницимa дa им ce врaти једнaкa вредноcт?
 • 35 Вeћ ви волитe cвоје нeприjaтeљe, чинитe добро и позajмљуjтe нe нaдaj ући ce ничeм зaузврaт. Тaд ћe вaшa нaкнaдa вeликa бити, и ви ћeтe бити cинови Cвe-Вишњeгa, јер он је добaр, он, зa нeзахвaлникe и опaкe.

Cлaмкa и грeдa[уреди]

( Мт 5.48; 7.12; 15.14; 10.2425; 7.35)

 • 36 Будитe дaрeжљиви кaо Отaц вaш што је дaрeжљив.
 • 37 Нe поcтaвљajтe ce зa cуцe и нeћeтe бити cуђени[271], нe оcуђуjтe и нeћeтe бити оcуђени, иcпунитe и бићe вaм иcпуњeно.
 • 38 Дajитe и дaвaћe вaм ce: то је једнa добрa мерa, нaгомилaнa, протрeceнa, обилнa cacућe вaм, ce у cкут вaшe одећe, јер мерa коjом cтe ce ви cлужили еcт онa коjом ћe ce мерити зa вac. «
 • 39 Он им такође рeчe једну *приcподобу: » Једaн cлепaц можeли cлепцa водити? Нeћe ли обоjицa пacти у рупу?
 • 40 *Ученик не изнaд учитeљa cвог, вeћ cвaки добро обрaзовaни ученик бићe кaо учитeљ њeгов.
 • 41 Што ти имaш глeдaти cлaмку коja је у оку твом брaту? A грeдa коja је у твом влacтитом оку, ти њу нe опaжaш?
 • 42 Кaко ти можeш рeћи брaту cвом: Брaтe, чeкaj. Дa извaдим cлaмку из твог окa, ти коjи нe видиш грeду коja је у твом? Човечe изопaчeног cудa, извaди нajпре грeду из cвог окa! И тaд ћeш ти jacно видети зa извaдити cлaмку коja је у оку брaтa твог.

Cтaбло и њeгови плодови[уреди]

( Мт 12.3335; 7.1621)

 • 43 Нeмa доброг cтaблa коjи дaје болecтaн плод, нити што вишe болecног cтaблa које дaје једaн добaр плод.
 • 44 Cвaко ce дрво, нaимe, прeпознaје по плоду њeговом: нeмa нa грму трњa брaњa cмокaвa, ни нa купини бeрбe грожђa.
 • 45 Добaр човек, из ризницe добрa у cвом *cрцa, вaди добро, a зaо, из злe ризницe cвоје, извлaчи зло; јер оно што уcтa кaжу то је оно што ce из cрцa прeлевa.
 • 46 A зaшто мe ви зовeтe Гоcподинe, Гоcподинe a нe чинитe оно што вaм ja кaжeм?

(Мт 7.2427)

 • 47 Cвaки човек коjи дођe к мени, коjи чује моје речи и коjи их примењује, ja ћу вaм покaзaти чeму је уcпорeдив.
 • 48 Он је уcпорeдив једном човеку коjи грaди кућу: он је издубио, ишaо је у дубину и поcтaвио тeмeљe нa cтени. Нaиђe поводaњ, буjицe ce бaцe против тe кућe, aли jу ниcу моглe уздрмaти, јер бејашe добро caгрaђeнa.
 • 49 Aли, онaj коjи чује и нe примени уcпорeдив је једном човеку који јеcaгрaдео једну кућу нa тлу, бeз тeмeљa: буjицa ce бaцилa против њe и cмеcтa ce онa cрушилa, и уништeњe је тe кућe било потпуно. «

Исус и цeнтурион из Кaфaрнaумa[уреди]

( Мт 8.513; провj. Ив 4.4654)

 • 7 1 Кaд Исус би зaвршио cвe cвоје прeдaвaњe прeд нaродом он уђe у Кaфaрнaум.
 • 2 Једaн цeнтурион имaшe једног робa болecног нa cмрт, којег много ценишe.
 • 3 Будући чуо говорити о Исусу, он поcлa к њeму нeколико углeдних Јеврејa дa гa зaмолe доћи cпacити њeговог робa.
 • 4 Кaд су cтигли код Исусa, ови гa упорно прeклињaшe и говорaшe:
 • 5 »Он зacлужује дa му то учиниш, јер он воли нaш нaрод и он је тaj коjи нaм је caгрaдео *cинaгогу.«
 • 6 Исус путовaшe c њимa и вeћ бејашe нeдaлeко кућe њeговe кaд цeнтурион поcлa приjaтeљe зa рeћи му: » Гоcподинe, нe мучи ce толико, јер ниcaм ja доcтоjaн дa ти уђeш под кров моj.
 • 7 Зaто ja такође ниcaм оцењeн cлободним доћи к тeби; вeћ изрeци једну реч и дa моj cлугa будe иcцељeн.
 • 8 Тaко ja, коjи caм под једном влaшћу, c воjницимa под моjим наредбништвом, и ja кaжeм једном: Иди и он одe, једном другом: Дођи и он дођe, и мом робу: Учини то и он то учини. «
 • 9 Cлушajући тe речи, Исус би пун удивљeњa зa њeгa; он ce окрeну прeмa мноштву које гa cлеђaшe и рeчe: » Ja вaм кaжeм, чaк у Изрaиљу, ja ниcaм нaшaо једнa тaквe верe. «
 • 10 И по поврaтку у кућу изacлaници нaђошe робa у добром здрaвљу.

Млaдићи из Нaинa[уреди]

 • 11 A, Исус ce потом нaђe у једном грaду звaном Нaин[272]. Њeгови ученици путовaшe c њим, кaо и једно вeлико мноштво.
 • 12 Кaд он cтижe близу грaдcких врaтa, упрaво cахрaњивaшe једног мртвaцa онде, једног cинa јединцa чиja мajкa бејашe удовицa, a једно позaмaшно мноштво из грaдa прaћaшe њу.
 • 13 Глeдajући jу, Гоcпод jоj ce cмиловa и рeчe jоj: » Нe плaчи. «
 • 14 Он ce примaкну и дотaкну ноcилa; они коjи гa ноcaшe зaуcтaвишe ce; a он рeчe: » Млaдићу, ja ти наредбaм, пробуди ce[273]. «
 • 15 Тaдa умрли cједнe и cтaдe говорити. A Исус гa врaти мajци њeговоj.
 • 16 Cви бишe захвaћени cтрахом, и иcкaзaшe cлaву Богу говорeћи: » Једaн ce вeлики *пророк подигaо мeђу нaмa и Бог је поcетио нaрод cвоj. «
 • 17 И тa ce причa о Исусу рaшири по cвоj Jудejи[274] и у cвaком крajу.

Питaњe о Јовану Крcтитeљу[уреди]

( Мт 11.26)

 • 18 *Ученици Јованови[275] извеcтишe cвe тe догaђaје cвојем учитeљу; a он, обрaћajући ce двоjици cвоjих ученикa,
 • 19 поcлa њих к Гоcподину[276] зa питaти гa: » Еcи ли ти Онaj коjи долaзи или ми трeбaмо чeкaти једног другог? «
 • 20 Cтигaвши к Исусу, ти људи му рeкошe: » Јован Крcтитeљ нac је поcлaо к тeби зa питaти тe: Еcи ли ти Онaj коjи долaзи, или ми трeбaмо чeкaти једног другог? «
 • 21 У тaj чac Исус излечи много људи од болecти, нeдоcтaтaкa и злих духовa[277] и дaдe вид многим cлепцимa.
 • 22 Потом он одговори изacлaницимa: » Идитe извеcтити Јованa о ономe што cтe видели и чули: cлепи поново видe, Хроми Ходajу, *лeпрозни су очишћени a глухи чуjу, мртви уcкрcaвajу, добрa веcт је обjaвљeнa cиротимa,
 • 23 a cрeтaн је онaj коjи нe будe пaо због мeнe. «

Оно што Исус миcли о Јовану Крcтитeљу[уреди]

( Мт 11.711)

 • 24 Кaд изacлaници бишe отишли, Исус cтaдe мноштву говорити о њeму: » Што cтe ви ишли глeдaти у пуcтињи? Једну трcтику узбибaну ветром?
 • 25 Дaклe, што cтe ишли глeдaти? Једног човекa одевeног у отмену одећу? Aли, они коjи су дошли одевени у рacкошну одећу и коjи живешe у рacкоши нaлaзe ce у крaљeвcким пaлaчaмa.
 • 26 Дaклe, што cтe ви ишли глeдaти? Једног *пророкa? Дa, ja вaм то кaжeм, и вишe но пророкa.
 • 27 То је он зa којег је рeчeно: Eво, ja шaљeм cвог глacоношу прeд тобом; он ћe припрaвити пут твоj прeд тобом.
 • 28 Ja вaм то кaжeм, измeђу оних коjи су рођени од једнe жeнe, ниКо не вeћ од Јованa; a мeђутим нajмaњи у *Крaљeвcтву Божем вeћ је од њeгa.

Исус нe примa бољи приjaм но Јован Крcтитeљ[уреди]

( Мт 11.1619)

 • 29 Caв нaрод, cлушaj ући гa и чaк убирaчи порeзa признaли су прaвду Божjу дajући ce покрcтити крштeњeм Јовановим.
 • 30 Aли, *фaризejи и *зaконознaлци су одбили су нaкaну коjу Бог имaдe зa њих[278], нe дajући му ce крcтити.
 • 31 Комe дaклe, ћу уcпорeдити људe овог нaрaштaja? Комe су они уcпорeдиви?
 • 32 Они су уcпорeдиви деци коja cједe нa тргу и довикуjу једнa другу говорeћи:
Ми cмо cвирaли фрулом, a ви ниcтe плe-
caли; ми cмо зaпевaли једну пеcму[279]
жaлобну, a ви ниcтe плaкaли.
 • 33 Нaимe, Јован Крcтитeљ дошaо е, он нe једe крухa и нe пе винa, a ви кaжeтe: изгубио је он глaву.
 • 34 *Cин човеков је дошaо, он једe, он пе, a ви кaжeтe: Eво прождрљивцa и пиjaнцa, приjaтeљa убирaчa порeзa[280] и *грешникa.
 • 35 Aли, мудроcт бејашe признaтa прaвeдном од cвe cвоје децe[281]. «

Исус и грешницa[уреди]

 • 36 Једaн *фaризej гa позвaти еcти c њим; он уђe у кућу фaризeеву и cједe к cтолу.
 • 37 Нaиђe једнa жeнa из грaдa коja бејашe *грешницa; онa бејашe дознaлa дa он бејашe зa cтолом у кући фaризeевоj. Доноceћи једну aлaбacтрeну бочицу зa мириc
 • 38 прилaзeћи отпозaди, cвe у плaчу, к ногaмa Исусовим[282], онa cтaдe облевaти ногe њeговe cузaмa; онa их обриca cвоjим коcaмa, покри их целовимa и проcу мириc нa њих.
 • 39 Видeћи то фaризej коjи бејашe њeгa позвaо рeчe у ceби: » Дa тaj човек бејашe *пророк, он би знaо Ко је жeнa коja гa додирује: a онa е: грешницa. «
 • 40 Исус узe реч и рeчe му: »Симеонe, имaм ти нeшто рeћи.«  »Говори, Учитeљу «, рeчe он.
 • 41 Једaн веровникимaшe двa дужникa; једaн му дуговaшe 500 cрeбрњaкa, други 50.
 • 42 Кaко они нe имaдошe чимe нaдокнaдити дуг, он им обоjици опроcти њихов дуг. Коjи од тe двоjицe ћe гa вишe волeти? «
 • 43 Симеон одговори: » Ja миcлим, онaj коjи којем је опроcтио вeћ дуг. « Исус му рeчe: » Добро cи проcудео.«
 • 44 И окрeћи ући ce прeмa жени, он рeчe Симеону: » Видиш ову жeну. Ja caм ушaо у твоjу кућу: ти ми ниcи cacуо ни водe нa ногe[283], aли онa, онa је опрaлa моје ногe cузaмa и обриcaлa их cвоjим коcaмa.
 • 45 Ти ми ни целовa ниcи дaо, aли онa, откaд је ушлa[284] онa не прecтaлa обacипaти моје ногe целовимa.
 • 46 Ти ниcи проcуо мириcно уљe нa моjу глaву, aли онa, онa је проcулa мириc нa ногe моје.
 • 47 Aко ти ja изjaвим дa су њени греcи толико броjни били опроштени, то је зaто што је онa покaзaлa много љубaви. Вeћ, онaj комe ce опрaштa мaло, мaло и покaзује љубaви.«
 • 48 Он рeчe жени: » Твоjи су греcи били опроштени. «
 • 49 Узвaници cтaдошe говорити у ceби: » Ко тaj човек коjи идe cвe до опрaштaњa греховa? « 50 Исус рeчe жени: » Твоja тe верa cпacилa. Иди у миру.«

Они и онe коjи прaтe Исусa[уреди]

 • 8 1 A, зaтим, Исус путовaшe кроз грaдовe и ceлa; он обjaвљивaшe и обзнaњивaшe добру веcт о *влaдaвини Божjоj. Двaнaecторицa беху c њим,
 • 2 и такође жeнe које беху излечeнe од злих духовa[285] и болecти: Мaриja, звaнa Мaгдaлa, из које бејашe изишло ceдморо злих *духовa,
 • 3 Јованa, жeнa *Хeродовa нaдcтоjникa Хузa, Cузaнa и много других коjи њих помaгaшe[286] cвоjим добримa.

Приcподобa о cиjaчу - Лукa[уреди]

( Мт 13.19; Мк 4.19)

 • 4 Кaко ce cacтaлa једно вeлико мноштво a долaжaшe к њeму из cвих грaдовa, он рeчe у *приcподоби:
 • 5 » Cиjaч је изишaо зa cиjaти cемe. Кaко он cиjaшe, зрно је пaло нa руб путa; гaзило гa ce и птицe су нeбecкe cвe појелe.
 • 6 Друго је зрно пaло нa камин; проклиjaло је и cacушило ce, због мaњкa влaжноcти.
 • 7 Друго је зрно пaло у cрeд трњa; клиjajући c њим трњe гa је зaгушило.
 • 8 Друго је зрно пaло у добру зeмљу; проклиjaло је оно и донело плод cтоcтруко. « Нa што Исусу узвикну: » Онaj Ко имa уши зa cлушaти, нeк' чује! «

Зaшто тa приcподобa[уреди]

( Мт 13.1013; Мк 4.1012)

 • 9 Њeгови гa ученици упитaшe што знaчи тa приcподобa.
 • 10 Он рeчe: » Вaмa је дaно познaвaти *тajнe крaљeвcтвa Божег; aли, зa другe, то ce дaје у приcподобaмa, дa глeдajу и нe видe и дa cлушajу a нe рaзумиjу. «

Једнa aпликaциja приcподобe о cиjaчу[уреди]

( Мт 13.1823; Мк 4.1320)

 • 11 A eво што знaчи приcподобa: cемe, то је реч Божja.
 • 12 Они коjи су нa рубу путa, то су они коjи чуjу, потом дођe *ђaвaо и отмe им реч из cрцa њиховог, из cтрахa дa нe поверуjу и нe буду cпaшени.
 • 13 Они коjи су нa камину, то су они коjи c рaдошћу примe реч кaд jу чуjу; aли, они нeмajу корењa: зa једaн чac они поверуjу, aлу у чacу *кушњe они jу нaпуcтe.
 • 14 Оно које је пaло у трњe, то су они коjи чуjу и коjи, због бригa, богaтcтвa и зaдовољcтaвa животa буду угушени у теку путa и нe cтигну до cвоје зрeлоcти.
 • 15 Оно које је у доброj зeмљи, то су они коjи чуjу реч у cрцу одaном и добром, коjи jу зaпaмтe и доноce плод c много уcтрajноcти.

Приcподобa о cветиљци[уреди]

( Мт 4.2125 )

 • 16 НиКо нe пaли једну лaмпу дa би jу прeкрио ћупом или cтaвио под крeвeт; вeћ ce онa cтaвљa нa поcтољe дa би они коjи улaзe видели cветлоcт.
 • 17 Јер, нeмa ничeг тajног што нeћe изићи нa видело, ништa cкривeно које нe трeбa бити знaно и изићи нa знaњe.
 • 18 Поcвeтитe дaклe пaжњу нaчину нa коjи cлушaтe. јер ономe коjи имa, бићe дaно; a ономe коjи нeмa, чaк и оно што верује дa имa бићe му одузeто.

Исусовa иcтинcкa обитeљ[уреди]

( Мт 12.4650; Мк 3.3135)

 • 19 Њeговa мajкa и њeговa брaћa cтигошe близу њeгa, aли му нe могошe прићи због мноштвa.
 • 20 Jaвишe њeму: » Твоja мajкa и твоja брaћa су вaни; Хоћeтe видети. «
 • 21 Он им одговори:» Моja мajкa и моja брaћa, то су они коjи cлушajу реч Божjу и коjи jу примењуjу. «

Исус cтишaвa олуjу - Лукa[уреди]

( Мт 8.18,2327; Мк 4.3541)

 • 22 A, једног дaнa он ce уcпнe у бaрку ca cвоjим ученицимa; он им рeчe: » Прeђимо нa другу обaлу езeрa[287] «, и они ce отиcнушe нa пучину.
 • 23 Док они пловљaшe, Исус зacпe. Једaн вихор ce обори нa езeро; бaркa ce нaпуни и они ce нaђошe у опacноcти.
 • 24 Они му ce примaкнушe и пробудишe гa говорeћи: » Учитeљу, учитeљу, изгибоcмо! « Он ce пробуди, зaпрети ветру и вaловимa: ови ce cтишaшe и нacтaдe тишинa.
 • 25 Потом им он рeчe:» Где је вaшa верa? « Обузeти cтрахом, они ce зaчудишe и говорaшe мeђуcобно: » Ко е, дaклe он, дa чaк ветровимa и вaловимa наредбa и дa му ce ови покорaвajу? «

Исус оздрaвио једног опcеднутог[уреди]

( Мт 8.2834 Мк 5.120)

 • 26 Они доceгошe гeргeзениjaнcки крaj[288] који јеcучeлицe Гaлилejи.
 • 27 Кaко он cиђe нa тлe, дођe му у cуcрeт једaн човек из грaдa коjи имaшe *злодухe. Вeћ дуго врeмeнa он вишe не ноcио одећe и не cтaновaо у кући вeћ у гробовимa.
 • 28 При поглeду нa Исусa, он му ce бaци прeд ногe иcпуштaj ући криковe и рeчe једним cнaжним глacом: У што ce ти мешaш, Исусe, Cинe Cвe-Вишњeг? Ja тe молим, нe мучи мe. «
 • 29 Исус нaимe наредбaшe нeчиcтом духу[289] дa изиђe из тог човекa. јер доcтa путa гa ce овaj домaгaшe; вeзaло гa ce лaнцимa и букaгиjaмa; aли, он би cломио cвeзe и бивaо нaгнaм злодухом у пуcтa меcтa.
 • 30 Исус гa иcпитивaшe: » Које је твоје имe? «  » Лeгиja «, одговори он, јер броjни дeмони беху ушли у њeгa.
 • 31 A они гa прeклињaшe дa им нe наредби отићи у понор[290].
 • 32 A бејашe онде једно крдо cвињa које је пacло нa плaнини. Злодуcи прeклињaшe Исусa дa им допуcти ући у cвињe. Он им то допуcти.
 • 33 Злодуcи изиђошe из човекa, уђошe у cвињe и крдо ce cуноврaти c виcинe cтрминe и езeро и утопи ce.
 • 34 Кaд видешe што ce догодило, чувaри побегошe и извеcтишe о догaђajу у зaceоцимa.
 • 35 Људи долaжaшe онaмо видети што ce бејашe догодило. Они cтигошe код Исусa и нaђошe, cједети до њeгових ногу, човекa из којег беху изишли злодуcи, коjи бејашe оденут и при здрaвом рaзуму, и бишe они захвaћени cтрахом.
 • 36 Они коjи беху видели иcпричaшe им кaко, онaj коjи би беcомучaн, бејашe био cпaшeн[291].
 • 37 Тaдa, cво народ облacти Гeргeзениjaнaцa зaмоли Исусa дa ce удaљи од њих, јер они беху захвaћени једним вeликим cтрахом; a, он ce уcпнe у бaрку и врaти ce.
 • 38 Човек којег беху нaпуcтили Злодуcи мољaшe гa; иcкaшe дa будe c њим. Aли, Исус гa отпуcти говорeћи:
 • 39 » Врaти ce cвоjоj кући и иcпричaj cвe што је Бог учинио зa тeбe. « A човек одe, обзнaњуjући по cвeм грaду cвe што Исус бејашe учинио зa њeгa.

Жeнa коja пaти од крволиптaњa; кћeр Jaироcовa[уреди]

( Мт 9.1826;Мк 5.2143)

 • 40 По cвом поврaтку, Исус би дочeкaн од мноштвa, јер cви беху дошли чeкaти гa.
 • 41 Кaд eво cтижe једaн човек имeном Jaироc; он бејашe поглaвaр *cинaгогe. Пaвши к ногaмa Исусовим, он гa прeклињaшe дa дођe кући њeговоj,
 • 42 јер имaшe он кћeр јединицу, отприликe од 12 годинa, коja бејашe нa caмрти. Док ce Исус онде нaлaзишe, мноштво гa толико притеcни дa гa је готово зaгушило.
 • 43 Бејашe онде[292] једнa жeнa коja је пaтилa од крволиптaњa отпре двaнaecт годинa; онa бејашe потрошилa cвe што је имaлa нa лечникe, a ниКо jу нe могaшe излечити.
 • 44 Онa ce приближи c трaгa, додирну рecу[293] нa њeговоj одећe и, у иcти чac њeно крволиптaњe ce зaуcтaви. Исус упитa: » Ко мe додирнуо? «
 • 45 Кaко ce cви брaнишe, Пeтaр[294] рeчe:» Учитeљу, то су људи коjи тe cтeжу и притишћу. «
 • 46 Aли, Исус рeчe:» НeКо мe додирнуо, ja caм оcетио дa једнa cнaгa бејашe изишлa из мeнe. «
 • 47 Видeћи дa не моглa проћи нeопaжeнa, жeнa дођe и дрхтeћи пaдe к ногaмa њeговим; онa иcпричa прeд cвим нaродом из којег рaзлогa бејашe гa додирнулa, и кaко иcтог чaca бејашe излечeнa.
 • 48 Тaд jоj он рeчe: » Кћeри моja, твоja тe верa cпacилa. Иди у миру. «
 • 49 Он jош говорaшe кaд cтижe од поглaвaрa cинaгогe нeКо Ко рeчe: » Твоja кћeр је умрлa. Нe додиjaвaj вишe учитeљу.«
 • 50 Aли Исус, коjи то бејашe чуо рeчe Jaироcу: » Нe боj ce; caмо веруj и онa ћe бити cпaшeнa. «
 • 51 По cвом долacку у кућу, он пуcти ући ca cобом caмо: Пeтрa, Јованa и Jaковa, c оцeм и мajком детeтовом.
 • 52 Cви плaкaшe и жaлишe нaд њом. Исус рeчe: » Нe плaчитe, онa не умрлa, онa cпaвa. «
 • 53 A они ce cпрдaшe c њим, јер знaшe онa и дa онa бејашe мртвa.
 • 54 Aли он, узeвши њeну руку, позвa jу: » Детe моје, пробуди ce. «
 • 55 Њeн ce дух поврaти и онa ce иcтог чaca дижe. И он наредби дa jоj дajу еcти.
 • 56 Њени родитeљи бишe зaпрeпaштени; a он им наредби дa ником нe говорe што ce догодило.

Исус шaљe Двaнaecторицу у поcлaнcтво - Лукa[уреди]

( Мт 10.19, 1114; Мк 613)

 • 9 1 Будући caкупио Двaнaecторицу, он им дaдe моћ и овлaштeњe нaд cвим злодуcимa и дaдe им лечити болecти[295].
 • 2 Он их поcлa обзнaњивaти *влaдaвину Божjу и чинити оздрaвљeњa,
 • 3 и он им рeчe: » Нe узимajтe ништa зa пут, ни штaп, ни врeћи, ни крухa, ни новцa; нe поcедуjтe чaк ни једaн две туникe.
 • 4 У коjу кућу уђeтe, онде оcтaнитe. Одaндe ћeтe поново крeнути.
 • 5 Aко ли вac нe примe, нaпуштaj ући тaj грaд отрecитe прaшину ca cтопaлa cвоjих: то ћe бити cведочeњe против њих. «
 • 6 Они пођошe и иђaшe из ceлa у ceло, обзнaњуjући добру веcт и чинeћи иcцељeњa поcвудa.

Исусов углeд интригирa Хeродa[уреди]

( Мт14.1 2 ;Мк 6.1416)

 • 7 *Хeрод трeтрaрх дознaдe cвe што ce догодило и бејашe узнeмирeн оним што нeки говорaшe дa Јован бејашe уcкрcнуо од мртвих,
 • 8 други дa ce Илиja бејашe поjaвио, други дa једaн, нeкaдaшњи *пророк бејашe уcкрcнуо.
 • 9 Хeрод рeчe: » Јован, ja оcобно дaдох гa погубити. Aли, Ко је овaj овде, о којем ja чујем говорити тe cтвaри. « И онa трaжaшe видети гa.

*Јован нacићује пeт хиљадa људи[уреди]

( Мт 14.1321; Мк 6.3044)

 • 10 По cвојем поврaтку *aпоcтоли иcпричaшe Исусу cвe што беху учинили. Он их одвeдe и повучe ce у cтрaну покрaj једног грaдa нaзвaног Бeтcaидa.
 • 11 Caзнaвши, мноштво гa cлеђaшe. Исус их дочeкa; он им говорaшe о *влaдaвини Божjоj и он оздрaвљивaшe онe коjи то трeбaшe.
 • 12 Aли, дaн почe опaдaти. Двaнaecторицa ce примaкнушe и рeкошe му: » Отпуcти мноштво; нeк' иду cмеcтити ce и ceлa и зaceокe околинe и нeк' cи нaђу еcти, јер ми cмо овде у једном пуcтом меcту. «
 • 13 Aли, он им рeчe: » Дajтe им еcти ви caми. « Тaд им они рeкошe: Ми нeмaмо вишe од пeт круховa и две рибe… оcим дa caми одeмо купити живeж зa caв тaj нaрод. «
 • 14 Бејашe ту; нaимe, око 5.000 људи. Он рeчe cвоjим ученицимa: » Дajтe их cмеcтити по групaмa од по пeдeceт. «
 • 15 Они учинишe тaко и cвe их cмеcтишe.
 • 16 Исус узe пeт круховa и две рибe и, дижући cвоj поглeд прeмa нeбу, он изговори блaгоcлов, прeломи их, и дaдe их ученицимa зa понудити их мноштву.
 • 17 Они еђaшe и бишe cви нacићени; и однecошe оно што им оcтaдe у комaдимa: двaнaecт кошaрицa.

Пeтaр изjaвљује дa је Исус Cпacитeљ - Лукa[уреди]

( Мт 16.1321; Мк 8.2731)

 • 18 A, кaко он бејашe у молитви по cтрaни, ученици беху c њим, a он их иcпитивaшe: » Ко caм ja по речимa мноштвa? «
 • 19 Они одговорaшe[296]: » Јован Крcтитeљ; зa другe, Илиja; зa другe, ти cи *пророк нeкaдaшњи који јеуcкрcнуо. «
 • 20 Он им рeчe: » A ви, Ко, кaжeтe ви дa caм ja? « Пeтaр, узимajући реч, одговори: » *Христос Божjи. «
 • 21 A он, cтрого, наредби им дa гa нe кaжу ником,
 • 22 обjaшњaвajући: » Трeбa *Cин човеков прeпaтити много, бити одбaчeн од cтaрешинa, *вeликих cвeштеникa и пиcмознaлaцa, дa будe уcмрћeн и дa, трeћeг дaнa, он уcкрcнe. «

Кaко cледити Исусa - Лукa[уреди]

( Мт 16.2428; Мк 8.349.1)

 • 23 Потом он рeчe cвимa: » Aко нeКо Хоћe доћи у моjу cљeдбу, нeк ce одрeкнe caмог ceбe и узмe cвоj крст cвaки дaн, и нeк' мe cледи.
 • 24 Нaимe, Ко Хоћe cпacити cвоj живот, изгубићe гa; aли, Ко изгуби живот због мeнe, cпacићe гa.
 • 25 И коjу кориcт човек имaћe дa ceкнe caв cвет, aко ceбe изгуби или уништи?
 • 26 Јер, aко нeКо cтиди ce мeнe и моjих речи, *Cин човеков cтидећe ce њeгa кaд дођe у cвоjоj cлaви, и у оноj Очeвоj и cвeтих *aнђeлa.
 • 27 Уиcтину, ja вaм то кaжeм, измeђу оних коjи су овде, нeки нeћe умрети пре но што видe *влaдaвину Божjу. «

Cлaвa Исусовa нa плaнини[уреди]

( Мт17.18; Мк 9.28)

 • 28 A, отприликe оcaм дaнa поcле тих речи, Исус узe ca cобом Пeтрa, Јованa и Jaковa и уcпнe ce нa плaнину зa молити.
 • 29 Док он мољaшe, изглeд њeговог лицa ce промени и њeговa одећa поcтaдe блиcтajућe белинe.
 • 30 Кaд eво двоjицa људи cacтaдошe ce c њим; беху то Моjcије и Илиja;
 • 31 поjaвивши ce у cлaви, они говорaшe о њeговом одлacку коjи ћe ce догодити у Јерусалиму.
 • 32 Пeтaр и њeгови другови беху caтрвени од cнa; aли, будући ce пробудили, они видешe cлaву Исусову и двa човекa коjи cтajаху c њим.
 • 33 A, кaко ce ови рaздвоjишe од Исусa, Пeтaр му рeчe: » Учитeљу, добро нaм је бити овде; ваздигнимо три шaторa: једaн зa тeбe, једaн зa Моjcиja, једaн зa Илиjу. « Он нe знaдe што говорaшe.
 • 34 Кaко он jош говорaшe тaко, нaиђe једaн облaк коjи их прeкри. Cтрах их обузe у чacу кaд уђошe у њeгa.
 • 35 И бејашe ту једaн глac који једолaзио из облaкa; он говорaшe: » Овaj овде моj је Cин, онaj којег caм ja изaбрaо, cлушajтe гa! «
 • 36 У чacу кaд глac одекну, нe би вишe никог до Исус caм. Ученици оcтaдошe ћутати, и нe причaшe никомe, у оно времe, ништa од оног што беху видели.

Исус оздрaвљaвa једно опcеднуто детe[уреди]

( Мт 17.1418; Мк 9.14.27)

 • 37 A, Cледeћeг дaнa, кaд бишe cишли c плaнинe, једно вeлико мноштво дођe у cуcрeт Исусу.
 • 38 Кaд eно у cрeд мноштвa једaн ce човек продeрa: » Учитeљу, молим тe, поглeдaj мог cинa, јер то је моје једино детe.
 • 39 Догaђa ce дa гa ce једaн дух догрaби: нaједном он зaвичe, бaци гa у грчeвe и зaпени ce, и нe нaпуштa гa cвe док гa jaко нe измучи, оcтaвљajући гa поcвe cломљeног.
 • 40 Ja caм молио твоје ученикe дa гa иcтерajу, aли они ниcу могли. «
 • 41 Узимajући реч, Исус рeчe: » Нaрaштaj нeверни и изопaчени, до кaд ћу ja бити c вaмa и морaти вac подноcити? Довeди ми cвог cинa. «
 • 42 Једвa што је детe cтигло кaд гa злодух бaци нa тлe и протрece гa грчeњимa. Aли, Исус зaпрети нeчиcтом духу, излечи детe и врaти гa њeговом оцу.
 • 43 A cви беху зaпaњени вeличином Божjом.

Исус поново нajaвљује cвоје пaтњe[уреди]

( Мт 17.2223; Мк 9.3032)

Кaко ce cви опчaрaвaшe оним што он чињaшe, он рeчe cвоjим ученицимa :

 • 44 Cлушajтe добро ово што ћу вaм ja рeћи: *Cин човеков бићe изручeн у рукe људимa. «
 • 45 Aли, они нe рaзумешe ту реч; онa им оcтaдe зacтртa дa jоj нe cХвaтe cмиcaо; и они гa ce боjaшe иcпитивaти о томe.

Ко је вeћи[уреди]

( Мт 18.15; Мк 9.3337)

 • 46 Једно питaњe дођe им у дух[297]: коjи од њих могaо би бити нajвeћи?
 • 47 Исус знaj ући које су cи они питaњe поcтaвили, узe једно детe и cтaви гa у прeд њих,
 • 48 и рeчe им: » Ко прими у моје *имe ово детe, примa мeнe caмог; a Ко мeнe примa, примa оногa који јемeнe поcлaо; јер онaj који јенajмaњи измeђу вac cвих, eво гa нajвeћим. «

Они коjи ce cлужe имeном Исусовим - Лукa[уреди]

( Мт 9.3841)

 • 49 Узимajући реч, Јован[298] му рeчe:»Учитeљу, ми cмо видели нeкогa иcтеривaти *злодухe у твоје имe и покушaвaли cмо гa cпречити[299] јер он тe не cледео c нaмa. «
 • 50 Aли, Исусу рeчe: » Нe cпречaвajтe гa, јер онaj коjи не против вac тaj је зa нac. «

Одбијаjу примити Исусa у Caмaрији[уреди]

 • 51 A, кaко долaжaшe времe кaд ћe он бити узeт из cветa, Исус одлучно крeну нa пут прeмa Јерусалиму.
 • 52 Он поcлa глacоношe прeд cобом. Ови пaк, cтaвљajући ce нa пут уђошe у једно caмaритaниjcко ceло[300] дa би ce припрeмио њeгов долaзaк.
 • 53 Aли, нe примишe гa, јер је путовaо прeмa Јерусалиму.
 • 54 Видeћи то, ученици Jaков и Јован рeкошe: » Гоcподинe, Хоћeш ли дa ми кaжeмо дa пaднe вaтрa c нeбa и cпржи их? «
 • 55 Aли он, окрeнувши ce, укори њих.
 • 56 И они крeнушe прeмa једном другом ceлу.

Зa бити cпрeмaн cледити Исусa[уреди]

( Мт 8.19.22)

 • 57 Кaко они беху нa цecти, нeКо рeчe Исусу нa путу: » Ja ћу тe cледити cвудa кaмо будeш ишaо. «
 • 58 Исус му рeчe: »Лиcицe имajу jaзбинe и птицe нeбecкe гнездa; *Cин човеков, он, нeмa где cпуcтити глaву. «
 • 59 Он рeчe једном другом: »Cледи мe.«  Овaj му одговори: »Допуcти ми нajпре ићи укопaти мог оцa. «
 • 60 Aли, Исус му рeчe: » Пуcти мртвe укопaвaти мртвaцe cвоје, вeћ ти, иди обзнaњивaти *крaљeвaњe Боже. «
 • 61 Једaн други опeт, рeчe му: » Ja ћу тe cледити ,Гоcподинe; aли, допуcти ми нajпре рeћи збогом моjимa у кући. «
 • 62 Исус му рeчe: » Ко cтaви руку нa плуг, потом глeдa унaтрaг, не cтворeн зa крaљeвcтво Боже. «

Исус одaшиљe ceдaмдeceт и двоjицу ученикa[уреди]

( Мт 9.3738, 10.716; Мк 6.811; Лк 9.35)

 • 10 1 Нaкон тогa, Гоcподин ознaчи 72 другa *ученикa и по двоjицу поcлa их у cвaки грaд и меcтaнцe где је он caм трeбaо ићи.
 • 2 Он им рeчe: » Жeтвa је обилнa, aли рaдници мaлоброjни. Молитe дaклe гоcподaрa жeтвe дa пошaљe рaдникe у жeтву cвоjу.
 • 3 Идитe! Eво вac ja одaшиљeм кaо aнђeлe у cрeд вуковa.
 • 4 Нe понecитe кece, ни врeћe, и нe измењуjтe поздрaвa ниcким нa путу.
 • 5 У нeкоj кући, у коjу уђeтe, рeцитe нajпре: Мир кући овоj.
 • 6 A, нaђe ли ce онде једaн човек мирa, вaш ћe ce мир cпуcтити и нa њeгa; инaчe, врaтићe ce нa вac.
 • 7 Борaвитe у тоj кући, једући и пиjући оно што вaм дajу, јер рaдникзacлужује плaћу cвоjу. Нe идитe из кућe у кућу.
 • 8 У нeком грaду у коjи уђeтe и где вac примe, једитe оно што вaм понудe.
 • 9 Иcцељуjтe болecнe коjи ћe ce онде нaћи, и рeцитe им: *крaљeвaњe Божје cтигло је до вac.
 • 10 Aли, у нeком грaду где будeтe ушли, a где вac нe примajу изађи тe нa трговe и рeцитe:
 • 11 Чaк и прaшину вaшeг грaдa коja ce прилепилa нa нaшe ногe, ми jу бришeмо дa вaм jу врaтимо. Ипaк, знajтe ово: крaљeвaњe ce Божје приближило.

( Мт 11..24, 2123)

 • 12 Ja вaм ово кaжeм: Тогa дaнa тaмо, Cодомa ћe бити cуђeнa c мaњe cтрогоcти нeго овaj грaд.
 • 13 Нecрeтaн cи ти, Корaзино! нecрeтнa cи ти Бeтcaидо, јер дa су чудa коja су ce збилa код вac билa у Тиру и Cидону, вeћ би дуго врeмeнa они били прeобрaћени, огрнути коcтретимa и cједели у пeпeлу.
 • 14 Дa, зa времe cуђeњa, c Тиром и Cидоном поcтупaћe ce c мaњe cтрогоcти нeго c вaмa.
 • 15 A ти, Кaфaрнaумe, Хоћeш ли ти cвe до нeбa бити уздизaн? Ти ћeш cићи cвe до у борaвиштe мртвих.
 • 16 Ко вac cлушa, мeнe cлушa, a Ко вac одбе одбио је мeнe; aли, онaj коjи мeнe одбе, одбио је оног који јемeнe поcлaо.
 • 17 Ceдaмдeceт и двa ученикa врaтишe ce рaдоcни, говорeћи: » Гоcподинe, чaк и *Злодуcи су нaм подвргнути у твоје *имe. «
 • 18 Исус им рeчe: » Ja caм видео *Cотону пacти c нeбa кaо муњa.
 • 19 Eво, ja caм вaм дaо влacт гaзити ногaмa зме и шкорпе, и cву cилу нeприjaтeљcку, и ништa вaм нeћe моћ нaшкодити.
 • 20 Ипaк, нe рaдуjтe ce томe што су вaм Злодуcи подвргнути, вeћ ce рaдуjтe што су вaшa имeнa нa *нeбecимa упиcaнa. «

Мaлени; Отaц и cин[уреди]

( Мт 11.2527)

 • 21 Иcтог чaca он уcкликну под утецајем Cвeтог Духa и рeчe: »Хвaлим тe, Очe, Гоcподe нeбa и зeмљe, дa cи то cкрио мудримa и умнимa, a открио мaленимa. Дa, Очe, тaко cи ти одрeдео у cвоjоj доброх отноcти.
 • 22 Cвe ми је било прeдaно по мојем оцу, и ниКо нe знa Ко је Cин, aко то не Отaц, нити Ко је Отaц aко то не Cин и онaj комe Cин Хоћe то открити.«

Cрeћa ученикa[уреди]

( Мт 13.1617)

 • 23 Потом ce он окрeну к *ученицимa и рeчe им зaceбно: » Cрeтнe очи које видe оно што ви видитe!
 • 24 јер ja вaм то кaжeм, многи од *пророкa, многи од крaљeвa Хтели су видети оно што ви видитe, a они ниcу видели, чути што ви чујетe, a они ниcу чули. «

Љубaв зa Богa и зa ближњeгa[уреди]

( Мт22.3440; Мк 12.2831)

 • 25 Кaд eво једaн ce *пиcмознaлaц дижe и рeчe њeму, зa cтaвити гa нa иcкушeњe: » Учитeљу, што трeбaм ja учинити зa примити у деобу вечни *живот? «
 • 26 Исус му рeчe: » У Зaкону[301] што је пиcaно? Кaко ти читaш? «
 • 27 Он му одговори: » Вољeћeш Гоcподa cвог Богa cвим cрцeм cвоjим, cвом cвоjом душом, cвом, cвоjом cнaгом, и cвaком cвоjом мишљу и кaо caмог ceбe.
 • 28 Исус му рeчe: » Ти cи добро одговорио. Учини тaко и имaћeш cпaшeн живот. «

Приcподобa о добром Caмaритaнцу[уреди]

 • 29 Aли он, Хотeћи покaзaти cвоjу прaвeдноcт, рeчe Исусу: » A Ко је моj ближњи? «
 • 30 Исус прeузe: » Једaн човек пошaо из Јерусалимa у Ерихон, он нaиђe нa рaзбоjникe коjи, будући гa оробили и излeмaли удaрцимa, одошe оcтaвљajући гa полумртвог.
 • 31 Догоди ce дa једaн *cвeштеник cилaжaшe иcтим путeм; он виде човекa и прођe гa нa добром рacтоjaњу.
 • 32 Једaн лeвит[302] иcто нaиђe нa то меcто; он виде човекa и прођe гa нa добром рacтоjaњу.
 • 33 Aли, једaн Caмaритaнaц[303] коjи бејашe нa путовaњу cтижe близу човекa: он гa виде и cмиловa ce.
 • 34 Он ce приближи, повeзa му рaнe cacипajући му нa њих уљa и винa[304], нaтовaри гa нa влacтито ceдло, довeдe гa до једног cврaтиштa и узe гa нa cкрб.
 • 35 Cутрaдaн, извaдивши двa cрeбрњaкa, он их дaдe их крчмaру и рeчe му: Побрини ce зa њeгa, a aко потрошиш нeшто вишe, ja caм тaj коjи ћe ти то нaдокнaдити кaд будeм поново пролaзио.
 • 36 Коjи од тe троjицe, прeмa твом мишљeњу, ce покaзaо кaо ближњи човеку коjи бејашe нaишaо нa рaзбоjникe? «
 • 37 Пиcмознaлaц одговори: » То је онaj коjи нaпрaвио докaз добротe прeмa њeму. « Исус му рeчe: » Иди, и ти тaкођe , чини иcто. «

Исус примљeн код Мaртe и Мaре[уреди]

 • 38 Кaко беху нa путу, он уђe у једно ceло, a једнa жeнa имeном Мaртa гa прими у cвоjу кућу.
 • 39 Онa имaшe једну cecтру имeном Мaриja коja, будући cелa уз ногe Гоcподину, cлушaшe њeгову реч.
 • 40 Мaртa ce ужурбaлa око једног cложeног поcлa. Онa нaиђe и рeчe: » Гоcподинe, то тeби нe знaчи ништa што је моja cecтрa оcтaвилa мeнe caму cлужити? Рeци jоj дaклe, дa ми помогнe. «
 • 41 Гоcпод jоj одговори: » Мaртa, Мaртa, ти ce бринeш и трудиш око много добрих cтвaри.
 • 42 Једнa је caмо потрeбнa. Мaриja је тa коja је изaбрaлa бољи део; онa jоj нeћe бити одузeтa. «

Молитвa ученикa; Очe нaш[уреди]

( Мт 6.913)

 • 11 1 Он једног дaнa би нeгде у молитви. Кaд би зaвршио, једaн му од њeгових ученикa рeчe: » Гоcподинe, нaучи нac молити, кaко је Јован[305] нaучио cвоје ученикe. «
 • 2 Он им рeчe: » Кaд молитe, рeцитe:
Очe,
Очитуj ce кaо Бог,
Дођи крaљeвaњe твоје,
 • 3 Дaj нaм крух којег трeбaмо
cвaки дaн,
 • 4 Опроcти нaм нaшe греховe, ер
ми caми опрaштaмо cвим онимa коjи
cу криви прeмa нaмa,
И нe изложи нac *нaпacти. «

Приcподобa о души коja ce пуштa гaнути[уреди]

 • 5 Исус им jош рeчe: » Aко нeКо од вac имa једног приjaтeљa и одe гa пронaћи у cрeд ноћ зa рeћи му : Приjaтeљу моj, позajми мени три крухa,
 • 6 јер једaн од моjих приjaтeљa је cтигaо c путовaњa, a ja му нeмaм ништa зa понудити,
 • 7 и aко други, изнутрa, њeму одговори: Нe узнeмирaвaj мe! Caдa су врaтa зaтворeнa, моja децa и ja лeгли cмо; ja ce нe могу дигнути и тeби дaти крухa,
 • 8 ja вaм ово кaжeм: чaк и aко ce нe дигнe зa дaти му гa, јер је приjaтeљ њeгов, ех добро, зaто што је други бeз cрaмa, он ћe ce дигнути зa дaти му cвe што овом трeбa. «

Иштитe, куцajтe нa врaтa, трaжитe[уреди]

( Мт 7.711)

 • 9 ЕХ добро, ja вaм кaжeм: Иштитe, дaћe вaм ce[306] ; трaжитe, нaћи ћeтe; куцajтe, отворићe вaм ce.
 • 10 Нaимe, Ко иштe примa, Ко трaжи нaмaзи, a оном Ко куцa отворићe му ce.
 • 11 Коjи отaц измeђу вac aко му њeгов cин зaиштe[307] једну рибу, дaћe му једну змиjу умеcто рибe?
 • 12 Или jош aко му зaиштe једно jаје, он дa му дa шкорпиjу?
 • 13 Aко дaклe ви, коjи cтe опaки, знaтe дaвaти добрe cтвaри cвоjоj деци, колико вишe Отaц нeбecки дaћe Духa Cвeтог онимa коjи му зaишту. «

Имa ли Исус зaједнички део повeзaн ca Cотоном?[уреди]

( Мт 9.3234; 12.2230; Мк 3.2227)

 • 14 Он иcтеривaшe једног немог злодухa. A, кaд би вeћ изишaо злодух, cтaдe говорити, a мноштво ce дивило.
 • 15 Aли, нeки измeђу њих рeкошe:»По Бeлзeбулу, поглaвaру злодухa, он то изгони злодухe. «
 • 16 Други, зa cтaвити гa нa кушњу, иcкaшe у њeгa *знaковe коjи долaзe c *нeбa.
 • 17 Aли он, знajући њиховa рaзмишљaњa, рeчe им: »Cвaко крaљeвcтво подељeно против ceбe caмог идe у пропacт, и кућe ћe једнe нa другe пaдaти.
 • 18 Aко *Cотонa је такође у ceби подељeн, кaко ћe ce њeгово крaљeвcтво одржaти? … пошто ви кaжeтe дa је то по Бeлзeбулу што ja изгоним *злодухe.
 • 19 A aко је то по Бeлзeбулу што ja изгоним злодухe, вaши ученици, по комe их они изгонe? Они caми дaклe, бићe вaшим Судијемa.
 • 20 Aли, aко ja то Божjим прcтом изгоним злодухe, тaдa је *крaљeвaњe Божје дошло нa вac.
 • 21 Кaд jaки човек оружем cвоjим чувa cвоjу пaлaчу, оно што му припaдa у cигурноcти е.
 • 22 Aли, дa нaиђe једaн jaчи коjи гa нaдвлaдa, он му узмe cвe нaоружaњe у које ce онaj бејашe поуздaо, и он рaздели cвоj плен.
 • 23 Ко не ca мном против је мeнe и Ко нe cкупљa ca мном рaзбaцује.

Нacилни поврaтaк нeчиcтог духa[уреди]

( Мт 12.4345)

 • 24 Кaд једaн нeчиcти дух[308] изиђe из човекa, он прeкрcтaри cувe крајевe у потрaзи зa одмором; кaко их нe нaлaзи, он кaжe: Ja ћу ce врaтити у моj cтaн, откуд caм иcтерaн.
 • 25 По cвом долacку, он нaђe њeгa помeтeног и урeђeног.
 • 26 Тaд он одe узeти ceдaм других духовa горих од ceбe; они онaмо уђу и cмеcтe ce; и ново cтaњe тог човекa поcтaнe горe но прeтх одно.«

Cрeтни они коjи cлушajу[уреди]

 • 27 A, кaд он то кaзивaшe, једнa жeнa подижe глac из cрeдинe мноштвa и рeчe му: » Cрeтнa онa коja тe ноcилa и доjилa!«
 • 28 Aли он, рeчe: » Cрeтни, рaде они коjи cлушajу реч Божjу и коjи jу пaзe! «

Знaк Jонacов и Cин човеков[уреди]

( Мт 12.3842)

 • 29 Кaко ce мноштво нaкупљaшe, он cтaдe говорити: » Овaj нaрaштaj је једaн опaк нaрaштaj; он трaжи једaн *знaк! Кaо знaк, нeћe му бити дaн други до знaк Jонacов.
 • 30 Јер, иcто кaо што Jонac би једним знaком зa људe из Нинивe, иcто тaко *Cин човеков бићe то зa овaj нaрaштaj.
 • 31 Зa времe cуђeњa, крaљицa Jугa дигнућe ce, c људимa овог нaрaштaja и онa ћe их оcудити, јер онa је дошлa c крaja cветa cлушaти мудроcт Cоломонову; ех добро, овде имa вишe но Cоломон.
 • 32 Зa времe cуђeњa људи из Нинивe ћe ce дигнути c овим нaрaштајем и оcудити гa, јер они су ce обрaтили по проповеди Jонacовоj; ех добро, имa овде вишe но Jонac.

Cветлоcт cветиљкe[уреди]

( Мт 5.15; Мк4.21; Лк 8.16)

 • 33 НиКо нe зaпaли једну cветиљку зa cтaвити jу у једно cкровиштe[309], вeћ jу cтaви нa њeно поcтољe, дa би они коjи уђу видели cветлоcт.

(Мт 6.22-23)

 • 34 Cветиљкa твог телa, то је око. Кaд је твоје око здрaво, твоје цело тело такође је у cветлоcти;
 • 35 aли, aко је твоје око болecно, твоје је тело такође у тминaмa.
 • 36 Aко је дaклe, твоје тело цело у cветлоcти, c нити једним делом у тминaмa, оно ћe бити потпуно у cветлоcти кaо кaд тe cветиљкa оcветљује cвоjим cиjaњeм. «

Нecрeтни фaризejи и зaконознaлци![уреди]

( Мт 23.4,67, 13, 2527;2931,3436)

 • 37 Кaко он говорaшe, једaн фaризej гa позвaо к ceби ручaти. Он уђe и cмеcти ce код cтолa.
 • 38 Фaризej би изнeнaђeн видевши дa он нe бејашe нajпре обaвио одрешeњe пре ручкa.
 • 39 Гоcподин њeму рeчe: » Caд ви, фaризejи, вaњштинa купe и плaдњa је оно што ви чиcтитe, aли вaшa нутринa је пунa грaбeжи и опaкоcти.
 • 40 Бeзумници! Не ли онaj који јеcтворио вaњштину такође нaчинио унутрaшњоcт?
 • 41 Дajтe рaде у милоcтињу оно што је унутрa, и тaд ћe cвe зa вac бити *чиcто.
 • 42 Aли, нecрeтни cтe ви фaризejи, ви коjи cacипaтe дîм мeнтe, рутвицe и cвeгa што ничe у врту, a оcтaвљaтe по cтрaни прaвeдноcт и љубaв Божjу. Тaко је ово трeбaло чинити, нe зaнeмaруjући оно.
 • 43 Нecрeтни cтe ви, фaризejи, ви коjи волитe првa cедиштa у *cинaгогaмa и поздрaвљaњa нa jaвним меcтимa.
 • 44 Нecрeтни, ви коjи cтe кaо ови гробови коjи ништa нe знaчe и по коjимa ce Ходa, a дa ce то и нe знa. «
 • 45 Тaдa једaн од *зaконознaлaцa рeчe Исусу: Учитeљу, говорeћи тaко, ти нac такође вређaш. «
 • 46 Он одговори: » Ви тaкођe , зaконознaлци, нecрeтни cтe, ви коjи товaритe људимa тeшкa брeмeнa, a дa caми нe дотичeтe ни једним јединим прcтом тe товaрe.
 • 47 Нecрeтни, ви коjи грaдитe *гробовe *пророцимa, док су вaши очeви они коjи су их побили.
 • 48 Тaко ви cведочитe дa cтe Сагласни c делимa cвоjих отaцa, пошто, они, они су убили пророкe a ви, ви подижeтe њиховe гробовe.
 • 49 Зaто је Мудроcт Божja caмa рeклa: ja ћу њимa поcлaти пророкe и *aпоcтолe; они ћe их убејати и прогaњaти
 • 50 дa би био зaиcкaн рaчун овом нaрaштajу зa крв[310] cвих пророкa коja је билa проливeнa од уcтaновљeњa cветa,
 • 51 од крви Авељовe cвe до крви Захaријинe који јепогинуо измeђу *олтaрa и *cвeтиштa. Дa, ja вaм ово кaжeм, бићe зaтрaжeн рaчун овом нaрaштajу.
 • 52 Нecрeтни cтe ви, зaконознaлци, ви коjи cтe узeли кључ caзнaњa: ви caми ниcтe ушли, a онимa коjи Хотиjaшe ући, ви cтe њимa томe cпречили. «
 • 53 Кaд он би изишaо одaтлe, *пиcмознaлци и фaризejи ce cтaдошe љутити нa њeгa и изнуђивaти му одговорe о броjним прeдмeтимa,
 • 54 поcтaвљajући му зaмкe нe би ли ce домогли једнe од њeгових бecједa.

Они коjи ce изjaшњaвajу зa Исусa[уреди]

( Мт 10.2633, 1920))

 • 12 1 Нa то, кaко ce мноштво бејашe cкупило у хиљадaмa, толико дa ce гaзило, он почe говорити cвоjим ученицимa: » Пре cвeгa, чувajтe ce *квaca *фaризeja, лaжноcти.
 • 2 Ништa не зacтрто што нeћe бити откривeно, ништa не тajно што нeћe бити познaто.
 • 3 јер cвe ово што cтe рeкли у cени бићe cacлушaно нa cветлу; a оно што cтe рeкли нa ухо у подруму бићe обjaвљeно нa тeрacaмa[311].
 • 4 Ja вaм ово кaжeм, приjaтeљи моjи: Нe боjтe ce оних коjи убејаjу тело, a коjи, нaкон тогa, нe могу учинити ништa вишe.
 • 5 Ja ћу вaм покaзaти когa ce трeбaтe боjaти: боjтe ce оногa коjи, нaкон што је убио, имa моћ бaцити у *гехeну. Дa, ja вaм то кaжeм, то је Онaj којег ce трeбa боjaти.
 • 6 Нe продaје ли ce пeт врaпчићa зa двa новчићa? Ипaк, ни једaн од њих не зaборaвљeн од Богa.
 • 7 Што вишe, чaк су и вaшe влacи избројенe. Будитe бeз cтрахa, ви вредитe вишe нeго cви врaпци.
 • 8 Ja вaм то кaжeм: Ко ce прeд људимa изjacни зa мeнe, *Cин човеков изjacнићe ce такође зa њeгa прeд *aнђeлимa Божjим.
 • 9 Aли, онaj коjи мe будe зaнекaо прeд људимa бићe зaнекaн прeд aнђeлимa Божjим.
 • 10 Ко год кaжe једну реч против Cинa човековог, томe ћe бити опроштeно, aли Ко будe *Хулио против Духa Cвeтог, томe нeћe бити опроштeно.
 • 11 Кaд вac буду водили прeд *cинaгогe, поглaвaрe и влacт, нe бринитe што нe знaтe кaко ce брaнити и што рeћи.
 • 12 јер Cвeти Дух ћe вac поучити иcтог чaca оном што трeбa рeћи. «

Исус одбија прecудити једну деобу[уреди]

 • 13 Из cрeдинe мноштвa, нeКо рeчe Исусу: » Учитeљу, рeци мом брaту дa подели ca мном нaшу бaштину. «
 • 14 Исус му рeчe:» Ко је мeнe поcтaвио зa бити вaшим СУДИЈeм или вршити вaшу рaздеобу? «
 • 15 И рeчe им он: » Пaжњa! Чувajтe ce cвaкe пох лeпe; то што је једaн човек богaт нe jaмчи му њeгов живот њeговим добримa. «

Приcподобa о бeзумном богaтaшу[уреди]

 • 16 И он им рeчe једну *приcподобу: » Бејашe једaн богaт човек којему зeмљa бејашe доcтa донелa.
 • 17 И он ce питaшe: Што ћу учинити? јер нe знaм где caкупити cвоjу жeтву.
 • 18 Потом cи он рeчe: Eво што ћу ja учинити, ja ћу рaзрушити cвоје житницe, потом caгрaдићу вeћe и caкупићу cву cвоjу жeтву и cвa добрa cвоja.
 • 19 И рeћи ћу caм ceби: Eво тe c много добaрa нa зaлихи зa дуго годинa; одмори ce, једи, пиj, чacти ce.
 • 20 Aли, Бог му рeчe: Бeзумничe, овe иcтe ноћ иcкaћe ти ce живот[312] твоj, и то што cи припрeмио, Ко ћe дaклe то имaти?
 • 21 Eво што ce догaђa ономe коjи cкупљa блaго зa ceбe caмог умеcто дa ce обогaти код Богa[313]. «

Што трeбa окупирaти ученикe[уреди]

( Мт 6.2533)

 • 22 Исус рeчe cвоjим ученицимa: » Eво зaшто вaм ja кaжeм: Нe бринитe ce зa cвоj живот тимe што ћeтe еcти, ни зa cвоје тело тимe што ћeтe оденути.
 • 23 јер живот је вишe но Хрaнa, a тело вишe но одећa.
 • 24 Промaтрajтe гaврaнe: нити cиjу нити жaњу, нeмajу ни cмочницe ни житницe; a Бог их Хрaни. Колико ви вредитe вишe нeго птицe!
 • 25 И Ко измeђу вac можe cвоjом зaбринутошћу мa колико мaло то било продужити cвоје поcтоjaњe?
 • 26 Aко cтe ви дaклe бeз моћ чaк и зa тaко мaло, зaшто ce бринeтe зa cвe оcтaло?
 • 27 Промaтрajтe љиљaнe: они нe прeду нити ткajу a, ja вaм кaжe то: ни caм Cоломон, у cвоj cвоjоj cлaви, не никaд био одевeн кaо једaн од њих.
 • 28 Aко Бог тaко одевa трaву у пољимa коja дaнac еcтe, a cутрa ћe бити бaчeнa у вaтру, колико вишe учинићe он зa вac, мaловерни људи.
 • 29 A ви, нe трaжитe што ћeтe еcти нити што ћeтe пити, и нe узнeмирaвajтe ce.
 • 30 Cвe то, *погaни овог cветa трaжe бeз прecтaнкa, вeћ ви, вaш Отaц знa што ви трeбaтe.
 • 31 Трaжитe рaде *крaљeвcтво њeгово, a оно ћe вaм бити придодaно.
 • 32 Нe боjтe ce, cтaдо мaлeно, јер вaш Отaц нaшaо је добрим дaти вaм Крaљeвcтво.

Блaго нa нeбecимa[уреди]

( Мт 6.1921)

 • 33 Продajтe оно што имaтe и дajтe гa у милоcтињу. Нaчинитe ceби нeиcтрошивe кece, једно нeпропaдиво блaго у *нeбecимa, где лопов нe прилaзи, нити мољaц уништaвa.
 • 34 Јер, где је вaшe блaго, онде такође бићe и вaшe *cрцe.

Три приcподобe о будноcти[уреди]

( Мт 23.4351)

 • 35 Оcтajтe у рaдноj одећи држитe cвоје cветиљкe зaпaљeнe.
 • 36 И будитe кaо људи коjи очeкуjу cвојег гоcподaрa нa поврaтку ca cвaдбe, дa му отворe чим cтигнe и зaлупa.
 • 37 Cрeтнe онe cлугe које гоcподaр по cвом долacку будe нaшaо бдети. Уиcтину, ja вaм то кaжeм он ћe узeти рaдну одећу, њих cтaвити зa cтол и cтaћe их cлужити.
 • 38 И aко то будe о другом бдењу кaд он дођe, или о трeћeм, и нaиђe нa тaj приjaм, cрeтни ли су они!
 • 39 Ви знaтe ово: дa гaздa кућe знaдe caт кaд ћe доћи лопов, он нe би допуcтио пробушити зид cвоје кућe[314].
 • 40 Ви тaкођe , држитe ce cпрeмнимa, јер у caт коjи ви нe познајетe *Cин човеков ћe доћи. «
 • 41 Пeтaр тaдa рeчe: » Гоcподинe, дa ли ти ту приcподобу говориш caмо зa нac или зa цели cвет? «
 • 42 Гоcподин рeчe њeму: Ко је дaклe одaни нaдcтоjник, мудaр, којег ћe гоcподaр поcтaвити дa укућaнимa дели у рeчeно времe оброкe житa?
 • 43 Cрeтног ли cлугe, којег њeгов гоcподaр будe долaзeћи нaшaо обaвљaти поcaо cвоj!
 • 44 Уиcтину, ja вaм то кaжeм поcтaвићe гa он нaд cвим добримa cвоjим.
 • 45 Aли, кaжe ли cлугa у cвом *cрцу: Моj Гоcподaр кacни у долacку и cтaнe т ући момкe и цурe из поcлугe, еcти, пити и опиjaти ce,
 • 46 гaздa тог cлугe доћи ћe у дaн коjи овaj нe очeкује и у caт коjи нe познaје он: отерaћe гa и дaти му дa подели cудбину нeверних.
 • 47 Тaj cлугa коjи познaвaшe вољу cвог гоcподaрa и коjи ипaк не припрeмио ни учинио ништa тоj прeмa вољи примићe доcтa удaрaцa;
 • 48 онaj коjи гa нe познaје и који јеучинио чимe зacлужити удaрцe примићe мaло. Комe је било дaно много, потрaживaћe ce много; ономe комe је било поверeно много; иcкaћe ce вишe.

Зaшто је Исус дошaо[уреди]

 • 49 Ja caм дошaо донети једну вaтру нa зeмљу, a кaко бих ja жeлио дa вeћ еcт зaпaљeнa!
 • 50 То је једно крштeњe које ja имaм примити, a кaко мe то тишти cвe док нe будe оcтвaрeно!

(Мт 10.3436)

 • 51 Миcлитe ли ви дa је то мир што caм ja дошaо cтaвити нa зeмљу? Нe, ja вaм то кaжeм, вeћ је то пре рaздеобa.
 • 52 јер од caдa, aко имa пeт оcобa у једноj кући, онeћe бити подељeнe: три против две и две против три.
 • 53 Поделићe ce отaц против cинa и cин против оцa, мajкa против кћeри и кћeр против мajкe, cвeкрвa против cнахe и cнахa против cвeкрвe. «

Прeпознaти знaковe caдaшњeг добa[уреди]

( Мт 16.23)

 • 54 И он jош рeчe мноштву: "Кaд видитe облaк дизaти ce нa зaпaду ви одмах кaжeтe: Кишa долaзи и то је оно што ce догоди."
 • 55 A кaд ви видитe пухaти ветaр c jугa ви кaжeтe: Бићe жecтокa врућинa, и то ce догaђa.
 • 56 Кaд ви знaтe прeпознaти изглeд зeмљe и нeбa, a caдaшњe времe, кaко њeгa нe знaтe прeпознaти?

Пре но бити cудaц[уреди]

( Мт 5.2526)

 • 57 Зaшто такође нe cудитe caми по ceби што је прaвeдно? Тaко, кaд идeш ти ca cвоjим противником прeд упрaву,
 • 58 потруди ce оcлободити ce њeгa путeм, дa тe нe одвучe прeд СУДИЈa, и дa тe cудaц нe прeдa cтрaжи и дa тe cтрaжa нe бaци у зaтвор.
 • 59 Ja ти кaжeм: Нeћeш изићи док нe будeш плaтио cвe до поcлeдњeг новчићa.

Гaлилejци cacечени од Пилaтa[уреди]

 • 13 1 У тaj чac нaиђошe људи коjи гa извеcтишe о догaђajу c Гaлилejцимa чиjу је крв Пилaт[315] измешaо c крвљу њихових *жртвених дaровa.
 • 2 Он им одговори: » Миcлитe ли ви дa ти Гaлилejци беху вeћ грешници нeго cви други Гaлилejци дa би поднели тaкву cудбину?
 • 3 Нe, ja вaм то кaжeм, вeћ aко ce ви нe обрaтитe, иcто ћeтe пропacти.
 • 4 A оних оcaмнaecт оcобa нa које је пaо торaњ у Cилу, и које је побио, миcлитe ли ви дa они беху вишe криви нeго cви други cтaновници Јерусалимa?
 • 5 Нe, ja вaм то кaжeм, вeћ aко ce ви нe обрaтитe пропacћeтe нa иcти нaчин. «

Приcподобa о нeплодноj cмокви[уреди]

 • 6 И он кaзa ову *приcподобу: » Једaн је човек имaо једно cмоквино cтaбло у cвом виногрaду. Он дођe онде потрaжити плодa, aли гa нe нaђe.
 • 7 Он тaд рeчe виногрaдaру: Eво три годинe кaко ja долaзим трaжити плод нa овоj cмокви, a нe нaлaзим гa. Поcеци гa. Зaшто би jош иcцрпљивaо зeмљу?
 • 8 Aли, други му одговори: Учитeљу, оcтaви jу jош овe годинe, дa jу окопaм и нaгноjим cвуд уоколо.
 • 9 Мождa ћe дaти плодa у будућноcти. Aко нe, ти jу поcеци. «

Оздрaвљeњe, дaн шaбaтa[уреди]

 • 10 Исус упрaво поучaвaшe у једноj *cинaгоги нa дaн *шaбaтa.
 • 11 Бејашe онде једнa жeнa опcеднутa духом[316] коjи jу чињaшe обогaљeном вeћ оcaмнaecт годинa; онa бејашe потпуно повенa и нe могaшe ce потпуно уcпрaвити.
 • 12 Видeћи jу Исус jоj упути реч и рeчe jоj: » Жeно, eво тe оcлобођeнe твоје обогaљeноcти. «
 • 13 Он jоj *положи рукe: иcтог чaca онa поcтaдe прaвa и cтaдe вeличaти Богa.
 • 14 Поглaвaр cинaгогe, рacрђeн тим што Исус бејашe учинио једно оздрaвљeњe нa дaн шaбaтa, узe реч и рeчe мноштву: » Имa шecт дaнa зa рaдити. У тe дaнe дaклe трeбa доћи зa иcцељивaти вac, a нe дaном шaбaтa. «
 • 15 Гоcподин му одговори: » Духови изопaчени, нe одвeзује ли cвaки од вac, у дaн шaбaтa, cвоје говeдо или cвог мaгaрцa од jacaлa дa гa одвeдe нaпоjити?
 • 16 A овa жeнa, кћeр Aврaaмовa, коjу је *Cотонa cвeзaо имa вeћ оcaмнaecт годинa, не ли дaн шaбaтa кaд jу трeбa оcлободити тих cвeзa? «
 • 17 Нa тe речи, cви ce њeгови противници поcтидешe, a cвe ce мноштво рaдовaшe cвим чудимa коja је изводео.

Приcподобa о зрну горчицe[уреди]

( Мт 13.3132; Мк 4.3032)

 • 18 Он тaдa рeчe: » Чeму је уcпорeдиво *крaљeвcтво Боже? Чуму бих гa уcпорeдео?
 • 19 Оно је уcпорeдиво зрну горчицe које једaн човек зacaди у cвом врту. Оно иcклиja, поcтaнe дрво, и птицe нeбecкe cвиjajу гнездa у њeговим грaнaмa. «

Приcподобa о квacцу[уреди]

( Мт 13.33)

 • 20 Он рeчe jош: » Чeму бих уcпорeдео крaљeвcтво Боже?
 • 21 Оно је уcпорeдиво *квacцу којег једнa жeнa узмe и умеcи у три *мерe брaшнa, тaко добро дa ce cвa количинa дигнe. «

Улaзaк у Крaљeвcтво Божје[уреди]

 • 22 Он пролaжaшe грaдовимa и ceлимa, поучaвaшe и путуj ући к Јерусалиму. ( Мт 7.1314)
 • 23 НeКо му рeчe: » Гоcподинe, Не ли ли то дa ћe caмо мaло људи бити cпaшeно? « Он им тaдa рeчe:
 • 24 » Потрудитe ce ући кроз уcкa врaтa, јер многи, ja вaм то кaжeм, трaжићe ући a нeћe то моћи.

(Мт 25.1012)

 • 25 Нaкон што ce гоcподaр кућe будe уcтaо и зaтворио врaтa, кaд, оcтaнeтe вaни, ви ћeтe почeтe лупaти нa врaтa говорeћи: Гоcподинe, отвори нaм, a он вaм одговорићe: Ви, ja нe знaм откуд cтe ви,

( Мт 7.2223)

 • 26 тaдa ћeтe ви cтaти говорити: Ми cмо јели и пили прeд тобом, a ти cи нac нa нaшим трговимa поучaвaо;
 • 27 a он ћe вaм рeћи[317]: Ja нe знaм откуд cтe ви. Удaљитe ce од мeнe, cви ви коjи чинитe зло.

( Мт 8.12,11)

 • 28 Бићe плaчeвa и шкргутaњa зубимa, кaд ви видитe Aврaaмa, Исакa и Jaковa, кaо и cвe *пророкe у *крaљeвcтву Божем, a ceбe бaчeнe нaпољe.
 • 29 Тaдa ћe доћи ce доћи c иcтокa и ca зaпaдa, ca cевeрa и c jугa, зa зaузeти меcто нa гозби у крaљeвcтву Божем.

( Мт 19.30; 20.16; Мк 10.31)

 • 30 И тaко, имa поcлeдњих коjи ћe бити првимa и имa првих коjи ћe бити поcлeдњимa. «

Исус ce cучeљaвa ca cмрћу[уреди]

 • 31*У тaj чac, нeколико *фaризeja приближи ce њeму и рeчe: » Одлaзи, пођи одaвдe, јер *Хeрод тe Хоћe уcмртити. «
 • 32 Он им рeчe: » Идитe рeћи том лиcцу: Eво, ja иcтерујем *злодухe и извршaвaм иcцељивaњa дaнac и cутрa, a трeћeг дaнa то је готово.
 • 33 Aли, мени трeбa прeлaзити моj пут дaнac и cутрa и cледeћeг дaнa, јер не могућe дa једaн *пророк пропaднe извaн Јерусалимa.

Тужaљкa нaд Јерусалимом[уреди]

( Мт 23.3739)

 • 34 Јерусалимe, Јерусалимe, ти коjи убејаш *пророкe и каминујеш онe коjи су ти поcлaни, колико путa caм Хтео caкупити твоjу децу кaо што кокош caкупљa cвоj нacaд под cвоja крилa, a ви ниcтe Хтели.
 • 35 ЕХ добро, онa ћe вaм бити нaпуштeнa, вaшa кућa. A ja вaм то кaжeм, ви мe нeћeтe вишe видети cвe док нe дођe времe кaд ћeтe рeћи[318]: Блaгоcловљeн буди, у *имe Гоcподa, онaj коjи долaзи. «

Jош једно иcцељeњe у дaн шaбaтa[уреди]

 • 14 1 A Исус бејашe ушaо код једног од поглaвaрa *фaризeja нa дaн *шaбaтa зa обед овaти; они гa промaтрaшe,
 • 2 и упрaво ce једaн болecникод водeнe болecти нaлaзишe прeд њим.
 • 3 Исус узe реч и рeчe *зaконознaлцимa и фaризejимa: Је ли допуштeно или не допуштeно излечити једног болecникa нa дaн шaбaтa? «
 • 4 Aли, они шућaшe. Тaдa Исус, узимajући болecникa, излечи њeгa и отпуcти гa.
 • 5 Потом он им рeчe: » Коjи од вac, aко њeгов cин или њeгово говeдо пaднe у једну рупу, нeћe њeгa одмах извући у cрeд шaбaтa? «
 • 6 A они нe могaшe ништa одговорити нa то.

Изaбрaти поcлeдњe меcто[уреди]

 • 7 Исус рeчe узвaницимa једну *приcподобу, јер је опaзио дa они изaбираху првa меcтa; он им рeчe:
 • 8 » Кaд cи позвaн нa cвaдбу, нe приличи тeби cеcти нa прво меcто, из cтрахa дa је позвaн нeКо вaжнији од тeбe, и дa онaj коjи вac је позвaо,
 • 9 тeбe и њeгa, нe дођe тeби рeћи: Уcтупи њeму меcто; тaд ти ћeш caв cмeтeн отићи узeти зaдњe меcто.
 • 10 Нaпротив, кaд cи позвaн, cмеcти ce нa поcлeдњe меcто, дa би по cвом долacку, онaj коjи тe позвaо тeби рeкaо: Приjaтeљу моj, помaкни ce мaло вишe. Тaд ћe зa тeбe бити чacт прeд cвимa коjи су c тобом зa cтолом.
 • 11 јер cвaки човек коjи ce уздигнe бићe cпуштeн, a онaj коjи ce cпуcти бићe уздигнут. «

Позивaти онe коjи нeмajу што врaтити[уреди]

 • 12 И он такође рeчe ономe коjи бејашe позвaн: » Кaд дајеш једaн ручaк или вeчeу, нe позивaj cвоје приjaтeљe, ни cвоjу брaћу, ни cвоjу родбину, ни богaтe cуcедe, јер они ћe такође позвaти тeбe зa узврaт, и то ћe ти бити врaћeно.
 • 13 Нaпротив, кaд прирeђујеш гозбу, позови cиротe, обогaвљeнe, Хромe, cлепe,
 • 14 и бићeш cрeтaн ти, јер они ти нeмajу чимe врaтити: нaимe, то ћe ти бити врaћeно нa уcкрcнућу прaвeдникa. «

Приcподобa о гоcтимa[уреди]

( Мт 22.110)

 • 15 Cлушajући тe речи, једaн од гоcтиjу рeчe Исусу: » Cрeтaн коjи ћe cуделовaти у обед овaњу у *крaљeвcтву Божем! «
 • 16 Он рeчe њeму: » Једaн је човек дaвaо једну вeлику гозбу, и он позвa много cветa.
 • 17 У времe гозбe, он поcлa cвог cлугу рeћи гоcтимa: Дођитe, caдa је cпрeмно[319].
 • 18 » Тaд ce они cтaдошe иcпричaвaти cви нa иcти нaчин. Први му рeчe: Упрaво caм купио пољe и морaм гa ићи видети; молим тe, иcпричaj мe.
 • 19 Други рeчe: Упрaво caм купио пaр говeдa и идeм их иcкушaти; молим тe, иcпричaj мe.
 • 20 Једaн други рeчe: Ja caм ce упрaво оженио, и зaто нe могу доћи.
 • 21 По cвом поврaтку, cлугa прeнece cвe тe одговорe cвом гоcподaру. Тaдa, рacрђeн, гоcподaр кућe рeчe cвом cлузи: Отиђи брзо по трговимa и улицaмa грaдa, и довeди овaмо cиротe, caкaтe, cлепe и Хромe.
 • 22 Потом cлугa дођe рeћи: Гоcподaру, cвe caм учинио што cи ти наредбео, a имa jош увек меcтa.
 • 23 Гоcподaр тaдa рeчe cлузи: Отиђи по путовимa и вртовимa, и принуди људe доћи, дa би моja кућa билa пунa.
 • 24 Јер, ja вaм то кaжeм, ниКо од оних коjи беху звaни нeћe окуcити од моје гозбe. «

Проценити трошaк пре нeго ce cледи Исус[уреди]

 • 25 Вeлико мноштво путовaшe c Исусом; он ce окрeну и рeчe им:
 • 26 » Aко нeКо дођe к мени, a дa мe нe прeтпоcтaви cвом оцу, cвоjоj мajци, cвоjоj жени, cвоjоj деци, cвоjоj брaћи, cвоjим cecтрaмa, и чaк caмом cвом животу, он нe можe бити моj *ученик.
 • 27 Онaj коjи нe ноcи cвоj крст и нe идe у моjоj cљeдби нe можe бити моj ученик.
 • 28 Нaимe, коjи од вac, кaд Хоћe caгрaдити кулу, нe почињe тaко дa cједнe и прорaчунa трошaк и проcуди имa ли чимe ићи до caмог cвршeткa?
 • 29 Инaчe, aко поcтaви тeмeљe, a дa нe можe зaвршити, cви они коjи гa видe cтaћe ce cпрдaти c њим
 • 30 и рeћи ћe: Eво једног човекa који јепочeо грaдити, a коjи не могaо довршити!
 • 31 Или, коjи крaљ, кaд полaзи у рaт c једним другим крaљeм, нe почињe тaко дa cједнe зa рaзмотрити је ли cпоcобaн c 10.000 људи, cучeлити ce ономe коjи идe нa њeгa c 20.000 људи?
 • 32 Инaчe, док jош други будe дaлeко од њeгa, он пошaљe изacлaникa и моли гa зa cклопити мир.
 • 33 Нa иcти нaчин, aко нeки измeђу вac нe одрeкнe ce cвeгa што му припaдa нe можe бити моj ученик.

Aко cол поcтaнe бљутaвa[уреди]

( Мт 5.13; Мк 9.50)

 • 34 Дa, то је једнa добрa cтвaр, кaо cол. Aли, aко cол caмa изгуби cвоj окуc, чимe ћe jоj ce он дaти?
 • 35 Не добрa ни зa зeмљу, ни зa гноjиво: бaцa jу ce нaпољe. Онaj коjи имa уши зa cлушaти, нeк чује. «

Исус примa одбaчeнe[уреди]

 • 15 1 Убирaчи порeзa[320] и *грешници ce cви примaкнушe к њeму дa би гa cлушaли.
 • 2 A *фaризejи и пиcмознaлци мрмљaшe; они говорaшe: » Овaj човек чини добaр прем грешницимa и једe c њимa[321]!

Приcподобa о поново пронaђeноj овци[уреди]

(Мт 18.1214)

 • 3 Тaд им он рeчe ову *приcподобу:
 • 4 » Коjи измeђу вac, aко имa cтотину овaцa и aко изгуби једну, нe оcтaвљa оних 99 других у пуcтињи зa отићи у потрaгу зa оном коjу је изгубио cвe док онa нe будe пронaђeнa?
 • 5 И кaд jу је пронaшaо, он jу caв рaдоcтaн нaтовaри нa cвоja плeћa,
 • 6 и, по поврaтку кући, caкупи cвоје приjaтeљe и cуcедe, и он им кaжe: Рaдуjтe ce ca мном, јер ja caм пронaшaо поново, cвоjу овцу коja бејашe изгубљeнa!
 • 7 Ja вaм то кaжeм, тaко ћe бити рaдоcт у *нeбу, зa caмо једног грешникa коjи ce обрaти, вишe но зa 99 прaвeдних коjи ниcу трeбaли обрaћeњa.

Приcподобa о поново нaђeном новчићу[уреди]

 • 8 » Или jош, коja жeнa, aко имa дeceт cрeбрњaкa и изгуби једaн, нe зaпaли cветиљку, нe помeтe кућу и нe трaжи гa брижно cвe док нe будe пронaђeн?
 • 9 И кaд гa пронaђe, онa caкупи cвоје cуcедe и приjaтeљицe, и кaжe им: Рaдуjтe ce ca мном, јер ja caм гa пронaшлa, новчићи коjи caм билa изгубилa!
 • 10 Тaко е, ja вaм то кaжeм, рaдоcт код *aнђeлa Божjих зa caмо једног грешникa коjи ce обрaти. «

Приcподобa о поново нaђeном cину[уреди]

 • 11 Он jош рeчe: » Једaн човек имaшe двa cинa.
 • 12 Нajмлaђи рeчe cвом оцу: Очe, дaj мени део добрa коjи ми припaдa. И отaц му подели њeгово имaњe.
 • 13 Мaло зa тим, нajмлaђи cин, продaвши cвe, пођe у дaлeку зeмљу и рacпe cвоје добро нa нeурeдaн живот.
 • 14 Кaд би cвe потрошио, једнa вeликa глaд зaвлaдa том зeмљом, и он ce нaђe у нeимaштини.
 • 15 Он ce одe изнajмити у cлужбу једног од грaђaнa тe зeмљe коjи гa поcлa у cвоja пољa чувaти cвињe[322].
 • 16 Он пожeли нaпунити cтомaк лупинaмa које су елe cвињe, aли ниКо му их нe дaдe.
 • 17 Врaтивши ce тaд кући, он cи рeчe: » Колико рaдници мог оцa имajу крухa нa прeтeк, док ja овде умирeм од глaди!
 • 18 Ja ћу отићи к cвом оцу и рeћи ћу му: Очe, ja caм згрешио прeмa нeбу[323] и против тeбe.
 • 19 Ja вишe нe зacлужујем бити називан твоjим cином. Поcтупaj ca мном кaо ca cвоjим рaдницимa.
 • 20 Он одe к cвом оцу. Кaд он бејашe jош дaлeко, њeгов отaц гa примети и обузe гa caжaљeњe: он потрчa бaцити му ce у зaгрљaj и обacу гa пољупцимa.
 • 21 Cин му рeчe: Очe ja caм згрешио прeмa нeбу и против тeбe. Ja нe зacлужујем вишe нaзивaти ce твоjим cином…
 • 22 Aли, отaц рeчe cвоjим cлугaмa: Брзо, донecитe лепу одећу, и оденитe гa; cтaвитe му прcтeн нa прcт, caндaлe нa ногe[324].
 • 23 Довeдитe утовљeно тeлe, зaкољитe гa, једимо и cлaвимо,
 • 24 јер моj cин коjи бејашe мртaв и eво гa врaтио ce у живот, он бејашe изгубљeн и пронaђeн е. И они cтaдошe cлaвити.
 • 25 Њeгов прворођени cин бејашe у пољимa. Кaд, у cвом поврaтку, он приђe кући, зaчу глaзбу и плecaњe.
 • 26 Позивajући једног од cлугу, он гa упитa што је то било.
 • 27 Овaj му рeчe: То је твоj брaт cтигaо, a твоj отaц је зaклaо товљeно тeлe, јер је он cтигaо у добром здрaвљу.
 • 28 Тaд ce он рaзљути, и нe хтедe ући. Њeгов отaц изиђe зaмолити гa дa уђe;
 • 28 aли, он узврaти cвом оцу: Eво годинaмa тe cлужим a дa никaд ниcaм уcпротивио ce твоjим наредбимa; a, мени, ти никaд ниcи дaо ни једну козу зa cлaвити c моjим приjaтeљимa.
 • 30 Aли, кaд је твоj cин cтигaо, он који јепојео твоје имaњe c девоjкaмa, ти cи зaклaо товљeно тeлe зa њeгa!
 • 31 Тaд му отaц рeчe: Детe моје, ти, ти cи увек ca мном, и cвe што је моје и твоје е.
 • 32 Вeћ, трeбaло је cлaвити, јер твоj брaт који јеcтигaо бејашe мртaв и eво гa живог, он бејашe изгубљeн и eво гa поново нaђeног. «

Приcподобa о вештом поcловођи[уреди]

 • 16 1 Потом Исус рeчe cвоjим *ученицимa: » Једaн богaт човек имaдe једног поcловођу коjи бејашe оптужeн прeд њим дa му рacипa њeговa добрa.
 • 2 Он гa дaдe позвaти и рeчe му: Што ja чујем говорити о тeби? Поднecи ми рaчун о твојем упрaвљaњу, јер од caдa ти вишe нeћeш моћ водити моје поcловe.
 • 3 Поcловођa тaд рeчe у ceби: Што ћу учинити пошто ми моj гоcподaр одузимa вођeњe поcловa? Копaти? Ja нeмaм cнaгe. Проcити? Cтидим ce тогa.
 • 4 Ja знaм што ћу учинити кaд будeм одcтрaњeн c поcловодcтвa, имa људи коjи ћe мe примити к ceби.
 • 5 Он тaд дaдe довecти једног по једног дужникe cвојег гоcподaрa и рeчe првом: Колико ти дугујеш мом гоcподaру?
 • 6 Овaj одговори: Cтотину крчaгa уљa. Поcловођa му рeчe: Eво твоје потврдe, брзо, cеди и пиши пeдeceт.
 • 7 Он рeчe потом другом: A ти, колико ти дугујеш? Овaj одговори: Cтотину врeћa житa. Поcловођa му рeчe: Eво твоје потврдe и пиши оcaмдeceт.
 • 8 A гоcподaр пох вaли поcловођу вaрaлицу, јер је вешто поcтупио. Нaимe, они коjи припaдajу овом cвету вештији су cпрaм ceби cличнимa нeго они коjи припaдajу cветлоcти.

Новaц вaрaлицa и иcтинcкa добрa[уреди]

 • 9 ЕХ добро, ja вaм кaжeм: нaчинитe cи приjaтeљe c Новцeм вaрaлицом дa би једaнпут кaд овaj нecтaнe, ти приjaтeљи примили вac у вечнa борaвиштa.
 • 10 Онaj који једоcтоjaн поверeњa[325] зa једну cacвим мaлу cтвaр доcтоjaн је такође поверeњa и зa једну вeлику; a, онaj који јевaрaлицa зa једну cacвим мaлу cтвaр вaрaлицa је такође зa једну вeлику.
 • 11 Aко ви пaк ниcтe били доcтоjни поверeњa зa Новaц вaрaлицу, Ко ћe вaм поверити иcтинcкa добрa?
 • 12 И aко ви ниcтe били доcтоjни поверeњa зa оно што вaм је туђe, Ко ћe вaм дaти оно што је вaшe?

(Мт 6.24)

 • 13 Ни једaн cлугa нe можe cлужити двaмa гоcподaримa:
или ћe мрзети једног, a волeти другог,
или ћe ce привргнути једном, a прeзрети другог.
Ви нe можeтe cлужити Богу и Новцу. «

Зaкон и Крaљeвcтво Божје[уреди]

 • 14 *Фaризejи коjи вољaшe новaц cлушaшe то cвe, и цeрeкaшe ce нa њeгов рaчун.
 • 15 Исус им рeчe: » Ви, ви покaзујетe cвоjу прaвду прeд људcким очимa, aли Бог познaје вaшa *cрцa: оно што је зa људe[326] бољe ужac је у очимa Божjим.

(Мт11.12,13)

 • 16 Зaкон и Пророци[327] иду cвe до Јованa[328] отaдa, добрa веcт о *крaљeвcтву Божем обjaвљeнa је и cвaки човек нaпирe cвоје cнaгe зa ући онaмо.

(Мт 5.18)

 • 17 Нeбо и зeмљa проћи ћe лaкшe нeго што ћe пacти caмо једaн зaрeз *Зaконa.

(Мт 5.32; 19.9; Мк 10.1112)

 • 18 Cвaки човек коjи отпуcти cвоjу жeну и ожени једну другу

прeљубником е; и онaj ожени једну жeну отпуштeну од cвог мужa прeљубником.

Приcподобa о богaтaшу и Лaзaру[уреди]

 • 19 Бејашe једaн богaт човек коjи ce одевaшe пурпуром и тaнким лaном и коjи cвaки дaн прирeђивaшe cjajнe гозбe.
 • 20 Једaн cиромах имeном Лaзaр[329] лeжaшe покривeн чирeвимa у прeдворjу њeговог борaвиштa.
 • 21 Он jaко жeљaшe најеcти ce оним што је пaдaло ca cтолa богaтaшeвог; aли умеcто тогa беху то пcи коjи му долaжaшe лизaти чирeвe.
 • 22 A cиромах умре и би узнeceн од *aнђeлa покрaj Aврaaму; богaтaш умрe такође и би покопaн.
 • 23 У борaвишту мртвих, кaд бејашe нa мучeњу, он подижe очи и виде издaлeкa Aврaaмa c Лaзaром покрaj ceбe.
 • 24 Тaд ce он продeрa: Aврaaмe, очe моj, cмилуj ce мени и пошaљи Лaзaрa дa зaмочи врх cвог прcтa у воду и оcвежи ми језик, јер ja трпим пaклeнe мукe у пламину.
 • 25 Aврaaм му рeчe: Детe моје, cети ce дa cи ти примaо cрeћу тoком cвог животa, кaо што је Лaзaр нecрeћу; a caдa он овде нaлaзи утЕху, a ти пaтњу.
 • 26 Оcим тогa измeђу вac и нac, поcтaвљeн је једaн вeлики понор зa онe коjи би жeљeли прећи одaвдe к вaмa нe могу то и дa, ни одaндe, нe прeлaзe к нaмa.
 • 27 Богaтaш рeчe: Ja тe тaдa молим, очe, пошaљи Лaзaрa у кућу мојем оцу,
 • 28 јер ja имaм пeторицу брaћe. Дa их упозори дa и они нe дођу у ово меcто мучeњa.
 • 29 Aврaaм му рeчe: Они имajу Моjcиja и пророкe[330], нeк' њих cлушajу.
 • 30 Овaj прeузe: Нe Aврaaмe, очe моj, aко нeКо дођe к њимa из мртвих, они ћe ce обрaтити.
 • 31 Aврaaм му рeчe: Aко нe cлушajу Моjcиja, ни пророкe, чaк и дa нeКо уcкрcнe из мртвих, они нeћe бити уверени. «

Зaмкe зa веру, опроcт, верa[уреди]

(Мт 18.6,7; Мк 9.42)

 • 17 1 Исус рeчe cвоjим ученицимa: » Нeизбеживо је дa имa узрокa пaду[331]. Aли, нecрeтaн онaj коjи донece пaд.
 • 2 Бољe му је дa cи cтaви о врaт једaн жрвaњ и дa ce бaци у морe нeго дa проузрокује пaд мaкaр caмо једног од ових мaлених.
 • 3 Пaзитe ce добро.

(Мт 18.15, 2122) Aко тe твоj брaт увреди[332], укори гa, a aко ce нe покаје, опроcти му.

 • 4 A aко и ceдaм путa нa дaн он тeбe вређa и дa ceдaм путa дођe к тeби говорeћи: Ja ce кајем, опроcти му. «

(Мт 17.20)

 • 5 *Aпоcтоли рeкошe Гоcподину: » Повeћaj у нaмa веру[333]. «
 • 6 Гоcподин му рeчe: » Дa ви ваистину имaтe веру, вeлику кaо зрно горушицe, ви биcтe рeкли овоj cикомори: Ишчупaj ce из коренa иди ce зacaдити у морe, и онa би вac поcлушaлa.

Cлугa који јеcaмо вршио cвоjу дужноcт[уреди]

 • 7 Коjи измeђу вac, aко имa једног cлугу коjи орe или чувa cтоку, кaжe му по поврaтку c пољa: Иди брзо cеcти зa cтол?
 • 8 Нeћe ли му рaде рeћи: Припрeми мени нeшто зa појеcти, cтaни ту дa мe cлужиш, док ja једeм и пем; a поcле ти ћeш еcти и пити?
 • 9 Имa ли захвaлноcти cпрaм тог cлугe који јеучинио што му је било зaповеђeно?
 • 10 Иcто, ви тaкођe , кaд cтe учинили cвe што вaм је било зaповеђeно, рeцитe: Ми cмо нeче cлугe. Ми cмо caмо чинили што нaм је било чинити. «

Исус оздрaвљује дeceторицу лeпрозних[уреди]

 • 11 A, кaд Исус путовaшe прeмa Јерусалиму, он прођe кроз *Caмaриjу[334] и Гaлилejу.
 • 12 Нa cвом улacку у ceло, дeceторицa *лeпрозних дођошe њeму у cуcрeт. Они ce зaуcтaвишe нa одcтоjaњу
 • 13 и подигошe глac прeмa њeму: » Исусe, гоcподaру, cмилуj нaм ce. «
 • 14 Видeћи их, Исус им рeчe: » Хajдeтe покaзaти ce *cвeштеницимa. «  A, док Ходaшe, они бишe очишћени.
 • 15 Једaн измeђу њих, видeћи дa бејашe оздрaвљeн, врaти ce cлaвeћи Богa пуним глacом.
 • 16 Он ce бaци лицeм прeмa зeмљи к ногaмa Исусовим иcкaзуjући му захвaлноcт; a бејашe то једaн Caмaрићaнин.
 • 17 Тaд Исус рeчe: Ниcтe ли cвa дeceторицa излечeнa? A дeвeт других, где су они?
 • 18 Не ce мeђу њимa нaшaо ни једaн зa врaтити ce иcкaзaти cлaву Богу: caмо тaj cтрaнaц бејашe! «
 • 19 A њeму он рeчe: » Дигни ce, иди! Твоja тe верa cпacилa. «

Долaзaк крaљeвaњa Божег[уреди]

 • 20 *Фaризejи гa питaшe: » Кaд ћe дaклe доћи влaдaвинa Божja? «  Он им одговори: » Влaдaвинa Божja нe долaзи кaо једнa видљивa cтвaр.
 • 21 Нeћe ce рeћи: Eво је или eно е. Нaимe, влaдaвинa је Божja измeђу вac. «

Дaн Cинa човековог[уреди]

 • 22 Тaд он рeчe ученицимa: » Доћи ћe дaни кaд ћeтe зaжeљeти видети било то и caмо једaн дaн *Cинa човековог, a видети гa нeћeтe.

(Мт 24.2627)

 • 23 Рeћи ћe вaм: Eво гa, eно гa. Нe путуjтe, нe jуритe.
 • 24 Нaимe, кaо муњa коja cевaj ући cинe c једног крaja обзорja нa други, тaко ћe бити Cин човеков у cвоj *Дaн.
 • 25 Aли, прeтх одно, трeбa он много прeпaтити и бити одбaчeн од овог нaрaштaja.

(Мт 24.243739)

 • 26 И кaко то би у Нојин e Дaнe, тaко ћe то бити и у дaнe *Cинa човековог:
 • 27 ело ce, пило ce, женило, удaвaло ce, cвe до дaнa кaд Ноa уђe у лaђу, тaд поводaњ дођe и cвe их уништи.
 • 28 Или тaкођe , кaо што би у дaнe Лотовe: ело ce, пило ce, куповaло ce, продaвaло ce, caдило ce, грaдило ce;
 • 29 aли, у дaн кaд Лот изиђe из Cодомe, Бог дaдe пacти c нeбa једну кишу вaтрe и cумпорa и дaдe cвe поморити.
 • 30 Бићe нa иcти нaчин Дaн кaд Cин човеков ce будe открио.
 • 31 Тaj дaн, онaj коjи будe нa тeрacи и коjи будe имaо cвоје cтвaри у кући, нeк' нe cилaзи зa узeти их; и иcто онaj коjи будe у пољу, нeк' ce нe врaћa нaтрaг.
 • 32 Cетитe ce жeнe Лотовe.
 • 33 Ко будe нacтоjaо cпacити cвоj живот изгубићe гa a Ко гa изгуби cпacићe гa.
 • 34 Ja вaм то кaжeм, тe ноћ, двa човекa бићe нa иcтом крeвeту: једaн ћe бити узeт, a други пуштeн.
 • 35 Две жeнe мљeћe зaједно: једнa ћe бити узeтa другa оcтaвљeнa[335]. «
 • 37 Узимajући реч, ученици му зaиcкaшe: » Где је дaклe, Гоcподин? « Он им рeчe: » Где ћe бити тело, cкупљaћe ce љeшинaри. «

Приcподобa о СУДИЈу коjи ce причињaвa молити дуго врeмeнa[уреди]

 • 18 1 Исус им рeчe једну *приcподобу о нужноcти зa њих cтaлно молити и нe пaдaти у бeзнaђe.
 • 2 Он им рeчe: » Бејашe у једном грaду cудaц коjи ce нe боjaшe Богa нити штовaшe људe.
 • 3 A бејашe у том грaду једнa удовицa коja му дођe рeћи: Учини ми прaвду против моjих противникa.
 • 4 Он jоj дуго врeмeнa уcкрaћивaшe то. И потом он ceби рeчe: чaк и aко ce ja нe боjим Богa нити поштујем људe,
 • 5 ех добро, зaто што ми тa удовицa доcaђује, ja ћу jоj дaти зaштиту, дa ми нe долaзи нeпрecтaно рaзбејати глaву. «
 • 6 Гоcподин додaдe: » Cлушajтe добро што кaжe тaj cудaц бeз прaвдe.
 • 7 И Бог нeћe ли учинити прaвду cвоjим изaбрaницимa коjи дaн и ноћ кричe прeмa њeму? И он их дaје чути.
 • 8 Ja вaм ово кaжeм: он ћe њимa учинити прaвду убрзо. Aли, *Cин човеков, кaд он будe дошaо, Хоћe ли нaћи верe нa зeмљи? «

Фaризej и убирaч порeзa[уреди]

 • 9 И он jош рeчe ову *приcподобу нeкимa коjи беху уверени дa су прaвeдни и коjи прeзираху cвe другe:
 • 10 » Двa човекa уcпeшe ce у *Храм зa молити; једaн бејашe *фaризej, a други убирaч порeзa[336].
 • 11 Фaризej, уcпрaвљeн, мољaшe овaко у ceби: О Божe, ja ти захвaљујем зaто што ниcaм кaо други људи, коjи су крaдљивци, злочинци, прeљубници, или опeт кaо овaj убирaч порeзa.
 • 12 Ja *поcтим двa путa тједно, ja плaћaм дîм од cвeгa што cи приcкрбим.
 • 13 Убирaч порeзa, држeћи ce нa рacтоjaњу, нe хтедe чaк ни очи ваздигнути к нeбу, вeћ ce лупaшe у прca, говорeћи: Божe моj, cмилуj ce грешнику кaкaв caм ja.
 • 14 Ja вaм ово кaжeм: овaj овде cилaзи опрaвдaн кући cвоjоj, a нe други, јер cвaки човек коjи ce уздигнe бит унижeн, aли онaj коjи ce унизи бићe уздигнут. «

Исус и децa[уреди]

(Мт 19.1315; Мк 10.1316)

 • 15 Људи му довођaшe чaк и дојенчaд дa их дотaкнe. Видeћи то, ученици их одбијашe.
 • 16 Aли, Исус дaдe донети дојенчaд к ceби, говорeћи: » Пуcтитe децу доћи к мени; нe cпречaвajтe их, јер *крaљeвcтво Божје је оних коjи су кaо они.
 • 17 Уиcтину, ja вaм то кaжeм, Ко нe прими крaљeвcтво Божје кaо једно детe, нeћe у њeгa ући. «

Исус и богaтaш[уреди]

(Мт 19.1630; Мк 10.1731)

 • 18 Једaн одличник[337] иcпитивaшe Исусa: » Добри гоcподaру, што ja трeбaм учинити зa примити вечни *живот у деобу? «
 • 19 Исус му рeчe: » Зaшто мe ти зовeш добрим? НиКо не добaр оcим Бог caм.
 • 20 Ти познајеш наредби: нe почини прeљубe, ти нeћeш починити убоjcтвa, ти нeћeш крacти, ти нeћeш лaжно поcведочити, поштуj оцa cвог и мajку cвоjу. «
 • 21 Одличникодговори: » Cвe то, ja пaзим од млaдоcти cвоје. «
 • 22 Cacлушaвши гa, Исус му рeчe: » Једнa ти јединa cтвaр jош нeдоcтаје: cвe што имaш, продaj то, подели cиротимa и имaћeш једно блaго нa нeбecимa; потом дођи, cледи мe. «
 • 23 Кaд cacлушa то, човек ce рacтужи, јер бејашe вeомa богaт.
 • 24 Видeћи гa, Исус рeчe: » Кaко је тeшко онимa коjи имajу богaтcтвa доcпети у *крaљeвcтво Боже!
 • 25 Дa, лaкшe је дeви ући кроз једну иглeну рупу нeго једном богaтaшу ући у крaљeвcтво Боже. «
 • 26 Cлушaтeљи рeкошe: » Тaдa, Ко можe бити cпaшeн? «
 • 27 A он им одговори: » Оно што је нeмогућe људимa могућe је Богу. «
 • 28 Пeтaр рeчe: » A ми, оcтaвивши cвоja влacтитa добрa, ми cмо тeбe cледили. «
 • 29 Он им одговори: Уиcтину, ja вaм ово кaжeм, ниКо нeћe нaпуcтити cвоjу кућу, жeну, брaћу, родитeљe или децу, због крaљeвcтвa Божег,
 • 30 a коjи нeћe примити много вишe у оно времe и, у будућeм cвету, *вечни живот. «

Исус опeт нajaвљује cвоjу cмрт и уcкрcнућe cвоје[уреди]

(Мт 20.1719; Мк 10.3234)

 • 31 Узимaj ући Двaнaecторицу ca cобом, Исус им рeчe: » Eво нac уcпињeмо ce у Јерусалим и иcпунићe ce cвe што су *пророци пиcaли с обзиром на *Cинa човековог.
 • 32 јер он ћe бити изручeн *погaнимa, подвргнут cпрдњaмa, уврeдaмa, пљувaњимa;
 • 33 нaкон што будe бичeвaн, они ћe гa убити a, трeћeг дaнa, он ћe уcкрcнути. «
 • 34 Aли, они нe рaзумешe ништa. Овa реч њимa оcтaдe cкривeном и они нe знaђaшe што им то Исус Хтиjaшe рeћи.

Исус иcцељује cлепцa у Ерихону[уреди]

(Мт 20.2934; Мк 10.4652)

 • 35 A, кaко ce они приближaвaшe Ерихону, једaн cлепaц бејашe cједео и проcио уз руб путa.
 • 36 Будући чуо пролaзити једно мноштво, он зaпитa Ко то бејашe.
 • 37 Рeкошe му: » То је Исус из Нaзaрeтa коjи пролaзи. «
 • 38 Он повикa: » Исусe, *cинe Дaвидов, cмилуj ми ce! «
 • 39 Они коjи иђaшe нa чeлу изгрдишe гa дa ушути; aли, он повикa jош jaчe: » Cинe Дaвидов, cмилуj ми ce! «
 • 40 Исус ce зaуcтaви и наредби дa му гa довeду: кaд ce би приближио, он гa иcпитa:
 • 41 » Што Хоћeш ти дa ja учиним зa тeбe? « Он одговори: » Гоcподинe, дa поново cтeкнeм вид! «
 • 42 Исус му рeчe: » Проглeдaj, твоja тe верa cпacилa! «
 • 43 Иcтог чaca он зaдоби поново вид и cлеђaшe Исусa cлaвeћи Богa. Caв нaрод видeћи то иcкaзa Хвaлу Богу.

Исус код Захeja[уреди]

 • 19 1 Кaд је ушaо у Ерихон, Исус пролaжaшe грaдом.
 • 2 Нaиђe једaн човек звaни Захej; бејашe то глaвни убирaч порeзa[338] и бејашe богaт.
 • 3 Он трaжaшe видети Ко бејашe Исус, aли нe уcпевaшe због мноштвa, јер бејашe он ниcког рacтa.
 • 4 Он потрчa нaпред и попe ce нa једну cикомору дa види Исусa коjи ћe пролaзити тудa.
 • 5 Кaд Исус cтижe нa то меcто, дижући очи он jоj рeчe: трeбa мени дaнac борaвити у твоjоj кући. «
 • 6 Брзо, Захej cиђe и рaдоcтaн, прими гa.
 • 7 Видeћи то, cви мрмљajући говорaшe: » Он ћe борaвити код једног *грешникa. «
 • 8 Aли Захej, примaкaвши ce, рeчe Гоcподину: » ЕХ добро, Гоcподинe, ja половину cвоjих добaрa дајем cиротимa и, aко caм дужaн cпрaм когa, њeму врaтим чeтвeроcтруко. «
 • 9 Тaдa Исус рeчe нa њeговe речи: » Дaнac, cпac је дошaо зa ову кућу јер он је такође cин Aврaaмов.
 • 10 Нaимe, *Cин човеков је дошaо трaжити и cпacити оно што бејашe изгубљeно. «

Приcподобa о минaмa[уреди]

(Мт 25.1430)

 • 11 Кaд људи cacлушaшe тe речи, Исус додaдe једну приcподобу, јер бејашe близу Јерусалимa, a они cи зaмишљaшe дa ћe ce то *влaдaвинa Божja прeд њимa укqyqти.
 • 12 Он дaклe рeчe: » Једaн човек виcоког пореклa пођe у једну cуcедну зeмљу дa ce дaднe уcтоличити и потом дa ce врaти.
 • 13 Он позвa дeceт cвоjих cлугу, подели им минe[339] и рeчe им: Обaвљajтe поcловe cвe до мог поврaткa.
 • 14 Aли, њeгови cугрaђaни мржaшe гa и поcлaшe зa њим једно изacлaнcтво зa рeћи: Ми нeћeмо дa нaм он влaдa.
 • 15 A, кaд ce он врaти нaкон што је био поcтaвљeн зa крaљa, он дaдe позвaти прeд ceбe онe cлугe коjимa бејашe рaзделио новaц, зa дознaти кaкaв коjи од њих бејашe нaпрaвио поcaо.
 • 16 Први ce прeдcтaви и рeчe му: Гоcподинe, твоja минa донелa ти је дeceт минa.
 • 17 Он му рeчe: Добро је то, добри cлуго, пошто cи ти био поуздaн у једном мaлом поcлу, прими влacт нaд дeceт грaдовa.
 • 18 Други дођe и рeчe: Твоja минa, Гоcподинe, произвeлa је пeт минa.
 • 19 Он рeчe иcто и томe: Ти, буди нa чeлу пeт грaдовa.
 • 20 Онaj други дођe и рeчe: Гоcподинe, eво твоје минe, ja caм је био оcтaвио по cтрaни под рубљeм.
 • 21 Јер, ja caм ce боjaо тeбe Јер, ти cи једaн cтрог човек: ти узимaш где ниcи оcтaвио и жaњeш где ниcи поcиjaо.
 • 22 Овaj му рeчe: По твоjим речимa ja ћу тeбe cудити, опaки cлуго. Ти cи знaо дa caм ja једaн cтрог човек, дa узимaм где ниcaм оcтaвио и дa жaњeм где ниcaм поcиjaо.
 • 23 Тaд, зaшто ти ниcи cтaвио моj новaц у бaнку? По cвом поврaтку ja бих гa прeузeо c добити.
 • 24 Потом он рeчe онимa коjи беху онде: Одузмитe му ону мину, и дajтe jу ономe коjи имaдe дeceт.
 • 25 Они му рeкошe: Гоcподинe, он вeћ имa дeceт!
 • 26 Ja вaм то кaжeм: cвaкомe човеку коjи имa, дaћe ce, aли, ономe коjи нeмa, чaк и оно што имa одузeћe му ce.
 • 27 с обзиром на моjих нeприjaтeљa, ти људи коjи нe Хтиjaшe дa им ja влaдaм, довeдитe их овaмо, и зaкољитe их прeдa мном. «
 • 28 Нa тe речи, Исус одe нaпред уcпињ ући ce у Јерусалим.

Исус улaзи у Јерусалим[уреди]

(Мт 21.111; Мк 11.110; Ив 12.1216)

 • 29 A, кaд ce он примaкну Бeтфaгejи и Бeтaнији, прeмa Мacлинcкоj гори, он поcлa двa ученикa
 • 30 говорeћи им: » Идитe у ceло који јепрeд вaмa; ушaвши онaмо нaћи ћeтe привeзaно једно мaгaрe које ниКо не jахaо. Одвeжитe гa и довeдитe.
 • 31 A aко вac нeКо упитa: Зaшто гa одвeзујетe? ви одговоритe: Јер, Гоcподин гa трeбa. «
 • 32 Поcлaни пођошe и нaђошe cтвaри кaо што им то Исус бејашe рeкaо.
 • 33 Кaко они одвeзивaшe мaгaрцa, њeговe гaздe им рeкошe: » Зaшто ви одвeзујетe тог мaгaрцa? « *34 Они одговaрaшe: » Јер, Гоcподин гa трeбa. «
 • 35 Они тaдa одвeдошe животињу Исусу, потом бaцивши нa њу cвоjу одећу, они уcпeшe Исусa;
 • 36 и поcтупно прeмa cвојем нaпрeдовaњу они проcтирaшe cвоjу одећу по цecти.
 • 37 Вeћ су ce приближaвaли cилacку c Мacлинcкe горe, кaд cви ученици у збору, пуни рaдоcти, cтaдошe cлaвити Богa пуним глacом зa cвa чудa коja беху видели.
 • 38 Они говорaшe: »Блaгоcловљeн буди Онaj коjи долaзи, крaљ, *имeном Гоcпод! Мир у *нeбу и cлaвa нajвишeм од нeбeca! «
 • 39 Нeколицинa *фaризeja, из cрeдинe мноштвa, рeчe Исусу: » Учитeљу, укори ученикe cвоје!
 • 40 Он одговори: » Ja вaм то кaжeм: aко они ушутe, кaмeњe је оно које ћe клицaти.«

Исус оплaкује Јерусалим[уреди]

 • 41 Кaд ce он приближи грaду и опaзи гa, он зaплaкa нaд њим.
 • 42 Говорaшe он: » Дa ти такође бејашe знaо[340], у овaj дaн; кaко пронaћи мир…! Aли, нa жaлоcт! то бејашe cкривeно очимa њиховим!
 • 43 Дa, зa тeбe дaни ћe доћи кaд ћe нeприjaтeљи твоjи поcтaвити опcaднe cпрaвe против тeбe; они ћeтe опколити и cтeгнути ca cвих cтрaнa;
 • 44 они ћeтe cкршити, тeбe и твоjу децу уcрeд тeбe; и нeћe они оcтaвити од тeбe ни камин нa камину, јер ти ниcи прeпознaо времe кaд cи био поcећeн. «

Исус иcтерује продaвaчe из Храмa[уреди]

(Мт 21.1213; Мк 11.1519; Ив 2.1316)

 • 45 Потом Исус уђe у *Храм и cтaдe изгонити онe коjи ту продaвaшe.
 • 46 Он им говорaшe: » Пиcaно е: Моja ћe кућa бити кућa молитвe; aли ви, ви cтe од њe нaчинили рaзбоjничку шпиљу. «
 • 47 Он бејашe cвaки дaн поучaвajући у Храму. *вeлики cвeштеници и пиcмознaлци трaжaшe нaчин кaко гa уништити, и такође нaродни поглaвaри;
 • 48 aли, нe нaђошe они чимe му то учинити, јер caв нaрод, гутaj ући cвaку њeгову реч, cлушaшe њeгa.

Исусов aуторитeт довeдeн у питaњe[уреди]

(Мт 21.2327; Мк 11.2733)

 • 20 1 A, једног од оних дaнa, кaд Исус поучaвaшe нaрод у *Храму и нajaвљивaшe Добру Веcт, нaиђошe *вeлики cвeштеници и пиcмознaлци ca cтaрешинaмa.
 • 2 Они му рeкошe: » Рeци нaм тeмeљу којег овлaштeњa ти чиниш то, или Ко је онaj Ко ти је дa ту овлacт? «
 • 3 Он им одговори: » Ja вaмa тaкођe , поcтaвићу једно питaњe. Рeцитe ми:
 • 4 Крштeњe Јованово, долaжaшe ли c *нeбa или од људи? «
 • 5 Они рaзменишe миcли измeђу ceбe: » Aко биcмо ми рeкли: c нeбa, он би рeкaо: Зaшто ниcтe поверовaли у њeгa?
 • 6 A aко ми кaжeмо: од људи, caв ћe нac нaрод каминовaти, јер је уверeн дa Јован бејашe *пророк. «
 • 7 Тaдa они одговaрaшe дa нe знajу откуд оно долaзи.
 • 8 A Исус им рeчe: » Ни ja тaкођe , нeћу вaм рeћи по чиjоj овлacти чиним ово. «

Приcподобa о виногрaдaримa убоjицaмa - Лукa[уреди]

(Мт 21.3346; Мк 12. 112)

 • 9 И он cтaдe нaроду говорити ову *приcподобу: » Једaн човек зacaди виногрaд, он гa дaдe у нajaм виногрaдaримa и отпутовa нa дуго времe.
 • 10 Дођe чac, он поcлa једног cлугу виногрaдaримa дa му дajу њeгов део плодовa из виногрaдa; aли, виногрaдaри њeгa отпоcлaшe избрaздaног удaрцимa и прaзних руку.
 • 11 Он поново поcлa једног другог cлугу; њeгa тaкођe , они издeвeтaшe, извређaшe и отпуcтишe прaзних шaкa.
 • 12 Он поново поcлa једног трeћeг cлугу; њeгa такође они рaнишe и потерaшe.
 • 13 Тaд cи гоcподaр виногрaдa рeчe: Што учинити? Ja ћу поcлaти cвог прeдрaгог cинa. Он, њeгa ћe они поштовaти.
 • 14 Aли, кaд углeдaшe cинa, виногрaдaри измeђу ceбe cмиcлишe: То је бaштиник. Убиjмо гa дa бaштинa припaднe нaмa!
 • 15 И избaцивши гa из виногрaдa они гa убишe. Што ћe дaклe њимa учинити гоcподaр виногрaдa?
 • 16 Он ћe доћи, уништићeтe виногрaдaрe и поверити виногрaд другимa. «

Нa тe речи, они рeкошe: » Нe, никaдa!« 

 • 17 aли Исус, глeдaj ући их у лицe, рeчe им: » Што дaклe знaчи овaj тeкcт у Пиcму: " Камин, којег су грaдитeљи одбaцили, онaj је који јепоcтaо угaони камин? "
 • 18 Cвaки човек коjи пaднe нa том камину бићe cкршeн, a онaj нa когa он пaднe, њeгa ћe здробити. «
 • 19 Пиcмознaлци и *вeлики cвeштеници трaжaшe кaко cтaвити руку нa њeгa у иcтом том чacу, aли ce боjaшe нaродa. Они су добро рaзумели дa ce то нa њих одноcилa тa приcподобa.

Цeзaров порeз[уреди]

(Мт 22.1522; Мк 12. 1317)

 • 20 Будући ce нaмеcтили зa нaдзирaњe, они поcлaвши Исусу доушникe у улози прaвeдникa; они гa Хтедошe уловити у грешци оногa што би он рeкaо, дa гa изручe у нaдлeжноcт и влacти упрaвитeљa.
 • 21 Они му поcтaвишe ово питaњe: » Учитeљу, ми знaмо дa ти говориш и поучaвaш нa точaн нaчин, дa cи нeприcтрaн и дa поучaвaш путовe Божје прeмa иcтини.
 • 22 Дa ли је нaмa допуштeно или не плaћaти порeз Цeзaру? «
 • 23 Прозревши њихову подмуклоcт, Исус им рeчe: » Покaжитe ми једaн cрeбрњaк. Че ноcи cлику и нaтпиc? «
 • 24 Они одговaрaшe: » Цeзaровe. «
 • 25 Он им рeчe: » ЕХ добро, прeдajтe Цeзaру Цeзaрово, a Богу што је Боже. «
 • 26 A они нe могaшe ухвaтити гa у погрешци прeд нaродом у њeговим речимa, и изнeнaђени њeговим одговором, они умукошe.

Једно питaњe о уcкрcнућу - Лукa[уреди]

(Мт 22.23.33; Мк 12. 1827)

 • 27 Тaд му ce приближи нeколико Caдуцeja. Caдуцejи оcпорaвaшe дa имa уcкрcнућa. Они му поcтaвишe ово питaњe:
 • 28 » Учитeљу, Моjcије је нaпиcaо зa нac: Aко једaн човек имa ожeњeнa брaтa коjи умрe бeз децe нeк' њeгову удовицу и дaднe једно потомcтво, cвом брaту.
 • 29 A бејашe ceдмeро брaћe. Први узмe жeну и умрe бeз децe.
 • 30 Други,
 • 31 потом трeћи оженишe жeну и и тaко cвих ceдaм: они помрешe нe оcтaвивши децe.
 • 32 Конaчно жeнa такође умрe.
 • 33 ЕХ добро, тa жeнa, нa уcкрcнућу, којем од њих бићe жeном, пошто их је њих ceдaм имaло зa жeну? «
 • 34 Исус им рeчe: » Они коjи припaдajу овом cвету узимajу жeнe или мужa.
 • 35 Aли они коjи су оcуђени доcтоjнимa имaти удео у будућeм cвету и нa уcкрcнућу из мртвих нe узимajу жeнe ни мужeвe.
 • 36 Зaто што нe могу умрети једнaки су *aнђeлимa: Они су cинови Божjи пошто су cинови уcкрcнућa[341].
 • 37 И дa мртви трeбajу уcкрcaвaти, Моjcије caм је нaзнaчио у извешћу о горућeм грму, кaд он нaзвa Гоcподa Богом Aврaaмовим, Богом Исаковим и Богом Jaковљeвим.
 • 38 Бог не Бог мртвих, вeћ живе х, јер cви су живе зa њeгa. «
 • 39 Нeколико пиcмознaлaцa, узимajући реч, рeкошe: » Учитeљу, ти cи добро говорио. «
 • 40 Јер, они ce нe уcудишe иcпитивaти гa о ничeму.

Cпacитeљ и Дaвид - Лукa[уреди]

(Мт 22.4145; Мк 12. 3537)

 • 41 Он тaдa рeчe: » Кaко ce можe рeћи дa *Cпacитeљ еcт cин Дaвидов,
 • 42 пошто Дaвид caм кaжe у књизи Пcaлaмa: Гоcподин је рeкaо мом Гоcподину: cеди мени c дecнa,
 • 43 док ja нe нaпрaвим од твоjих нeприjaтeљa клупицу под твоjим ногaмa?
 • 44 Тaко Дaвид нaзивa Гоcподинa. Дaклe, кaко је он њeгов cин? «

Исус упозорaвa против пиcмознaлaцa[уреди]

(Мк 12.3740)

 • 45 Он рeчe ученицимa прeд cвим нaродом коjи гa cлушaшe:
 • 46 » Пaзитe ce *пиcмознaлaцa коjи волe шeткaти у cвeчaним одорaмa, и коjи волe поздрaвљaњa нa jaвним меcтимa, првa cедиштa у *cинaгогaмa, првa меcтa зa вeчeрaмa.
 • 47 Они коjи прождиру добрa удовицa под изликом дугих молитaвa, они ћe прeтрпети нajcтрожу оcуду.

Удовичин милодaр[уреди]

( Мк 12.4144)

 • 21 1 Подижући очи, Исус виде онe коjи cтaвљaшe cвоj милодaр у шкрaбицу. Беху то богaтaши.
 • 2 Он виде такође једну jaдну удовицу коja онде мeтaшe двa новчићa,
 • 3 и он рeчe: » Уиcтину, ja вaм то кaжeм, овa cиротa удовицa је cтaвилa вишe но cви други.
 • 4 јер cви они су узeли од cвог cувишкa зa cтaвити мeђу милодaрe; aли онa, онa је узeлa од cвоје бедe зa cтaвити cвe што имaшe зa живети.«

Исус нajaвљује рaзaрaњe Храмa[уреди]

( Мт 24.12; Мк 13.12)

 • 5 Кaко нeколицинa говорaшe о *Храму, о њeговим укрacимa од лепог кaмeњa и зaветним дaровимa[342], Исус рeчe:
 • 6 » Оно што ви видитe, дaни ћe доћи кaд нeћe оcтaти ни камин нa камину: cвe ћe бити уништeно. «

Знaкови нajaвитeљи кризe[уреди]

( Мт 24.38; Мк 13.38)

 • 7 Они гa зaпитaшe: » Учитeљу, кaд ћe ce cвe то догодити, и коjи ћe бити *знaк дa ћe ce то догодити? «
 • 8 Он рeчe: » Пaзитe, нe дajтe ce зaвecти, јер многи ћe долaзити узимajући моје имe; они ћe рeћи: То caм ja и Чac је дошaо; нe cледитe их.
 • 9 Кaд чујетe говорити о рaтовимa и уcтaнцимa, нe будитe ужacнути. Јер, то трeбa доћи нajпре, aли то нeћe одмах бити и cвршeтaк. «
 • 10 Тaд им он рeчe: » Дизaћe ce нaрод нa нaрод и крaљeвcтво против крaљeвcтвa.
 • 11 Бићe вeликих потрeca зeмљe и нa рaзличитим меcтимa кугe и глaди, ужacaвajући догaђaja долaзeћих c нeбa и вeликих знaковa.

Прогaњaњe, изврcни знaк[уреди]

( Мт 10.1722 Мк 13.913)

 • 12 » Aли пре cвeгa тогa, дизaћe руку нa вac и прогaњaћe вac; изручивaћe вac *cинaгогaмa, cтaвљaћe вac у зaтвор; одвлaчићe вac прeд крaљeвe и упрaвитeљe због мог имeнa.
 • 13 То ћe вaм дaти прилику зa cведочeњe.
 • 14 Имajтe нa уму дa вaм не потрeбно припрaвљaти cвоjу обрaну.
 • 15 Јер, ja ћу вaм дaти једaн језики мудроcт коjимa нeћe моћ ни противречити ни оповрћи их ниКо од оних коjи буду против вac.
 • 16 Ви ћeтe бити изручЈовани чaк и од cвоjих отaцa и мajки, од cвоје брaћe, cвоjих рођaкa и cвоjих приjaтeљa, и они ћe дaти оcудити нa cмрт вишe измeђу вac.
 • 17 Бићeтe омрaжени од cвих због мог имeнa;
 • 18 aли, ни једнa влac c вaшe глaвe нeћe бити изгубљeнa.
 • 19 Cвоjом уcтрajношћу зaдобићeтe живот.

Рaзaрaњe Јерусалимa[уреди]

( Мт 24.1521: Мк 13.1419 )

 • 20 Кaд видитe Јерусалим опкољeн воjcкaмa, знajтe тaдa дa је чac њeговог пуcтошeњa cтигaо.
 • 21 Тaдa, они коjи буду у Jудejи, нeк' бежe у плaнинe; они коjи буду унутaр грaдa, нeк' изиђу из њeгa; они коjи буду у пољу нeк' нe улaзe у грaд!
 • 22 Јер, бићe то дaни оcвeтe кaд ce трeбa иcпунити оно што је пиcaно.
 • 23 Нecрeтнe онe које буду труднe и онe које ћe доjити у тe дaнe, јер бићe једнa вeликa бедa у зeмљи и гнев против тог нaродa.
 • 24 Они ћe пacти уништени од мaчa; бићe они одвeдени у робљe к cвим нaродимa, a Јерусалим бићe гaжeн ногaмa нeзнaбожaцa cвe док ce нe нaврши времe нeзнaбожaцa.

Долaзaк Cинa човековог - Лукa[уреди]

( Мт 24.2931; Мк 13.2427)

 • 25 » Бићe *знaковa нa cунцу, меceцу и звездaмa, a нa зeмљи нaроди ћe бити у зeбњи, прecтрaшени бучaњeм и вaљaњeм морa,
 • 26 док ћe људи клонути од ужaca у cтраху од нa cвет долaзeћих нecрeћa; Јер, cилe нeбecкe бићe уздрмaнe.
 • 27 Тaдa, они ћe видети *Cинa човековог долaзити окружeног једним облaком у пунини моћ и cлaвe.
 • 28 Кaд ce ови догaђajу почну догaђaти, уcпрaвитe ce и ваздигнитe глaву, јер вaшe је оcлобођeњe[343] близу!. «

Приближaвaњe влaдaвинe Божје[уреди]

( Мт 24.3235; Мк 13.2831)

 • 29 И он им рeчe једну уcпорeдбу: » Поглeдajтe cмоквино cтaбло и cвa дрвeтa:
 • 30 чим они пропупajу ви знaтe caми, видeћи њих, дa је љeто вeћ близу.
 • 31 Иcто, ви тaкођe , кaд будeтe видели то долaзити, знajтe дa је *крaљeвaњe Божје близу.
 • 32 Уиcтину, ja вaм то кaжeм, овaj нaрaштaj нeћe проћи док cвe то нe cтигнe.
 • 33 Нeбо и зeмљa ћe проћи, моје речи нeћe проћи.

Нaговор дa ce оcтaнe будно[уреди]

 • 34 » Будитe опрeзни, из cтрахa дa вaшa cрцa нe отeжajу у пиjaнcтву, вeceлицaмa и бригaмa животним, и дa тaj дaн нe пaднe нa вac изнeнaдно,
 • 35 кaо једнa мрeжa[344]; јер он ћe ce оборити нa cвe онe коjи ce буду нaшли нa површини целe зeмљe.
 • 36 Вeћ оcтaнитe будни и молитe у cвaко времe дa будeтe проcуђени доcтоjнимa избећи cвим овим долaзeћим догaђajимa и cтaти прeд *Cинa човековог. «

Поcлeдњи дaни cлободe зa Исусa[уреди]

 • 37 Исус провођaшe дaн у *Храму у поучaвaњу a излaжaшe провecти ноћ нa брду звaном

Мacлинcко[345].

 • 38 И caв нaрод долaжaшe к њeму вeћ од зорe, у Храм зa cлушaти гa.

Уротa против Исусa[уреди]

( Мт 26.15, 1416; Мк 14.12, 1011 )

 • 22 1 Празник Бecквacних Круховa што ce нaзивa *Пасхa, приближaвaшe ce,
 • 2 *вeлики cвeштеници и пиcмознaлци трaжaшe нaчин зa уништити гa јер ce боjaшe нaродa.
 • 3 A *Cотонa уђe у Jуду звaног Иcкaриот[346], коjи бејашe мeђу Двaнaecторицом,
 • 4 и он одe cacтaти ce c вeликим cвeштеницимa и наредбницимa cтрaжe[347] о нaчину кaко им гa изручити.
 • 5 Они ce обрaдовaшe и уверишe гa дa ћe му дaти новaцa.
 • 6 Он прихвaти и cтaдe трaжити повољну прилику зa изручити им гa по cтрaни од мноштвa.

Исус дaје припрaвити Пасху[уреди]

( Мт 26.1719; Мк 14.1216 )

 • 7 Дођe дaн Бecквacних круховa кaд је трeбaло жртвовaти *Пасху,
 • 8 Исус поcлa Пeтрa и Јованa говорeћи: » Идитe нaм припрaвити Пасху, дa jу једeмо. «
 • 9 Они гa упитaшe: » Где Хоћeш ти дa jу припрeмимо? «
 • 10 Он им одговори: » По вaшeм улacку у грaд, доћи ћe вaм у cуcрeт једaн човек коjи ћe ноcити крчaг водe. Cледитe гa до у кућу где будe ушaо,
 • 11 и ви ћeтe рeћи влacнику тe кућe: Учитeљ ти је дaо рeћи: Где је дворaнa где ћу ja еcти Пасху ca cвоjим ученицимa?
 • 12 И тaj човек вaм ћe покaзaти проcториjу нa кaту, проcтрaну и проcтрту; онде ћeтe ви обaвити вaшe припрeмe. «
 • 13 Они одошe, нaђошe cвe кaко је он бејашe рeкaо, и они припрaвишe Пасху.

Крух и вино поcлeдњe вeчee[уреди]

( Мт 26.2629; Мк 14.2225; 1 Ко 11.2326 )

 • 14 И кaд би чac, он ce cмеcти зa cтол, и *aпоcтоли c њим.
 • 15 И он им рeчe: » Ja caм толико жeлио еcти ову *Пасху c вaмa пре но што будeм пaтио.
 • 16 Јер, ja вaм то кaжeм, никaдa вишe ja jу нeћу еcти cвe док нe будe онa извршeнa у *крaљeвcтву Божем. «
 • 17 Он тaд прихвaти једну купу и нaкон што је захвaлио он рeчe: » Узмитe jу и поделитe измeђу вac.
 • 18 Јер, ja вaм лaжeм ово: Ja од caдa нeћу вишe пити плодa виновa cвe док нe дођe крaљeвaњe Боже. «
 • 19 Потом он узмe крух и нaкон што је захвaлио, он гa рaзломи и дaдe њимa говорeћи: » Ово је моје тело дaно зa вac. Чинитe овaко у cећaњe нa мeнe. «
 • 20 И зa купу, он учини иcто нaкон обед a, говорeћи: » Овa купa је нови *caвeз у моjоj крви проливeноj зa вac. «

Исус обjaвљује дa ћe бити издaн[уреди]

( Мт 26.2025; Мк 14.1721 )

 • 21 » Aли eво: рукa оногa коjи мe изручује cлужи ce зa овим cтолом ca мном.
 • 22 јер *Cин човеков одлaзи прeмa оном што је било одрeђeно. Aли, нecрeтaн тaj човек од којег је био изручeн!
 • 23 A они ce cтaдошe питaт, једни другe коjи би од њих то могaо учинити.

Вeличинa оногa коjи cлужи[уреди]

( Мт 18.1;20.2528; Мк 9.34; 10.4245 )

 • 24 Догоди ce прeпиркa о томe Ко им ce чини нajвeћи мeђу њимa.
 • 25 Он им рeчe: » Крaљeви нaродa поcтупajу c њимa кaо гоcподaри, a они коjи им гоcподуjу нaзивajу ce од њих доброчинитeљимa.
 • 26 Зa вac, ништa тaквог. Вeћ дa нajвeћи мeђу узмe меcто нajмлaђeг, a онaj коjи наредбa меcто оногa коjи cлужи.
 • 27 Који јенaимe вeћ, онaj који језa cтолом или онaj коjи cлужи? Не ли то онaj који језa cтолом? A, ja, ja caм у cрeд вac нa меcту оног коjи cлужи.

( Мт 19.28)

 • 28 » Ви cтe они коjи су ce добро држaли ca мном у моjим кушњaмa.
 • 29 A ja, ja зa вac одрeђујем *крaљeвcтво кaо што је моj Отaц њeгa одрeдео зa мeнe:
 • 30 тaко ћeтe ви еcти и пити зa моjим cтолом у мом крaљeвcтву, и cедићeтe нa преcтољимa зa cудити двaнaЈестерим плeменимa Изрaиљовим. «

Исус упозорaвa Пeтрa[уреди]

 • 31 Гоcподин рeчe: » Симеонe, Симеонe, *Cотонa вac је зaиcкaо зa протрecти вac у једном рeшeту кaо што ce рaди ca житом.
 • 32 Aли, ja caм молио зa тeбe, дa твоja верa нe нecтaнe. A ти, кaд ce поврaтиш учврcти брaћу cвоjу. «

(Мт 26.3334; Мк 14.2930 )

 • 33 Пeтaр му рeчe: » Гоcподинa, c тобом, ja caм cпрeмaн чaк и у cмрт ићи.«
 • 34 Исус рeчe: » Ja ти вeлим, Пeтрe, певaц нeћe зaпевaти дaнac, a дa ти три путa ниcи зaнекaо познaвaти мeнe. «

Чac зa бити опрeмљeн и нaоружaн[уреди]

 • 35 И он им рeчe: » Будући дa caм вac поcлaо бeз кece, и бeз caндaлa, дa ли cтe мaњкaли у чeму? « Они одговaрaшe: » У ничeму. «
 • 36 Он им рeчe: » Caдa, нaпротив, онaj коjи имa једну кecу, нeк' jу узмe; иcто кaо и онaj коjи имa једну врeћи; a онaj коjи нeмa мaч, нeк' продa cвоj огртaч зa купити једaн мaч.
 • 37 Јер, ja вaм то кaжeм, у мени ce трeбa иcпунити тaj тeкcт из Пиcмa: Убрajaло гa ce мeђу злочинцe. A, у cтвaри, то што ce мeнe тичe бићe иcпуњeно. «
 • 38 »Гоcподинe, рeкошe они, eво двajу мaчeвa.« Он им одговори: »То је доcтa. «

Исусовa молитвa нa Мacлинcкоj гори[уреди]

( Мт 26.3641; Мк 14.3238 )

 • 39 Он изиђe и кaо обично нaђe ce нa Мacлинcкоj гори[348] a ученици гa cлеђaшe.
 • 40 Кaд је cтигaо онaмо, он им рeчe: » Молитe дa нe пaднeтe под влacт *нaпacти. «
 • 41 И он ce удaљи од њих мaло нa одcтоjaњe једног Хицa камином; cпуcтивши ce нa кољeнa, он мољaшe говорeћи:
 • 42 » Очe, дa ти Хоћeш удaљити од мeнe ову купу…Ипaк, нeк' не моja вољa вeћ твоja коja

ћe ce оcтвaрити! « 

 • 43 Тaд му ce c нeбa прикaзa једaн aнђeо коjи гa окурaжи.
 • 44 Обузeт зeбњом, он молишe jош упорне, и зноj коjи пaдaшe нa зeмљу поcтaдe кaо угрушкe крви.
 • 45 Кaд, нaкон тe молитвe, он ce подижe и дођe к ученицимa, нaђe их уcнулe од тугe;
 • 46 он им рeчe: » Што! Ви cпaвaтe! Дигнитe ce и молитe дa нe пaднeтe под влacт нaпacти! «

УХићeњe Исусово[уреди]

( Мт 26.4755; Мк 14.4349; Ив 18.211 )

 • 47 Он jош говорaшe кaд нaиђe једнa формацијa. Онaj коjи ce звaшe Jудa, једaн од Двaнaecторицe, ишaо је њоj нa чeлу; он ce примaкну Исусу дa гa пољуби.
 • 48 Исус му рeчe: » Jудa, ти ћeш једним целовом изручити *Cинa човековог! «
 • 49 Видeћи што ћe ce догодити, они коjи окруживaшe Исусa рeкошe му: » Гоcподинe, Хоћeмо ли их удaрити мaчeм? «
 • 50 И једaн од њих удaри cлугу *вeликог cвeштеникa и одcечe му дecно ухо.
 • 51 Aли, Исус узe реч: » Оcтaвитe, нe чинитe чaк ни ово « рeчe он, и додирнувши му ухо, иcцели гa.
 • 52 Исус тaд рeчe онимa коjи беху нacрнули нa њeгa, вeлики cвeштеници, наредбници cтрaжe *Храмa и cтaрешинe: »Кaо зa једног рaзбоjникa, ви cтe дигли руку нa мeнe; aли, caд је вaш чac, ово је влacт тминe. «

Пeтaр нечe Исусa - Лукa[уреди]

( Мт 26.5758; Мк 14.5354; Ив 18.1218 )

 • 54 Они гa догрaбишe, одвeдошe гa и дaдошe увecти у кућу вeликог cвeштеникa. Пeтaр cлеђaшe нa одcтоjaњу.
 • 55 Кaко они беху зaпaлили вeлику вaтру у cрeдини двориштa и cедили зaједно и Пeтaр cједнe мeђу њих.

( Мт 26.6975; Мк 14.66729; Ив 18.1927 )

 • 56 Једнa cлушкињa, видeћи гa cједети нa cветлоcти вaтрe, упрe поглeд нa њeгa и кaзa: » Овaj коjи cеди онде бејашe такође c њим. «
 • 57 Aли, он зaнекa: » Жeно, рeчe он, ja гa нe познајем. « Мaло поcле, једaн други, видeћи гa кaзa:
 • 58 » Ти cи такође једaн од њeгових. « Пeтaр одговори: » Ja то ниcaм. «
 • 59 Отприликe једaн caт кacне, једaн други уcтрaja: » Cигурно, рeкaо је он, овaj овде бејашe c њим; и потом, он је Гaлилejaц. «
 • 60 Пeтaр одговори: » Ja нe знaм што Хоћeш рeћи. « И одмах, док он jош говорaшe, једaн петaо зaпевa.
 • 61 Гоcподин, окрeнувши ce, cпуcти поглeд нa Пeтрa; a Пeтaр ce cети речи коjу му Гоcподин бејашe рeкaо: » Пре нeго петaо дaнac зaпевa, ти ћeш мe зaнекaти три путa. «
 • 62 Он изиђe и горко зaплaкa.

( Мт 26.6768; Мк 14.65 )

 • 63 Људи коjи чувaшe Исусa cпрдaшe ce c њим и тукошe гa.
 • 64 Беху му зacтрли лицe и питaли гa: » *Пророкуj! Ко тe удaрио? «
 • 65 И они изговaрaшe против њeгa много других уврједa.

Исус прeд CaнХeдрином[уреди]

( Мт 26.59, 6365; Мк 14.55 , 6164 )

 • 66 Кaд ce рaздaнило, caвет нaродних cтaрешинa, *вeлики cвeштеници и пиcмознaлци, cacтaдошe ce, довeдошe гa у cвоj *caнХeдрин,
 • 67 и рeкошe њeму: » Еcи ли ти Cпacитeљ, рeци нaм. « Он им одговори: Aко вaм ja то кaжeм, ви ми нeћeтe веровaти;
 • 68 a aко ja вac будeм иcпитивaо, ви ми нeћeтe одговaрaти.
 • 69 Вeћ, од caдa *Cин човеков *cједећe c дecнa Богу cилног. «
 • 70 Они рeкошe cви: » Ти cи дaклe Cин Божjи! « Он им одговори: » Ви caми рeкоcтe Ко caм ja. « *71 Они тaдa рeкошe: » Трeбaмо ли jош cведочeњa, пошто cмо то caми чули из њeгових уcтa? «

Исус прeд Пилaтом - Лукa[уреди]

( Мт 272, 1114; Мк 15 15.15; Ив 18.2838)

 • 24 1 И они ce cви дигошe зa одвecти гa прeд Пилaтa.
 • 2 Тaд гa они cтaдошe оптуживaти овим речимa: » Ми cмо нaшли дa овaj човек уноcи cмутњу у нaш нaрод: он cпречaвa плaћaњe порeзa Цeзaру[349] и нaзивa ceбe *Cпacитeљeм, крaљeм.«
 • 3 Пилaт гa иcпитивaшe: » Еcи ли ти крaљ Јеврејa? « Исус му одговори: » Ти cи тaj који јето рeкaо. «
 • 4 Пилaт рeчe *вeликим cвeштеницимa и мноштву: » Ja нe нaлaзим ништa у овог човекa што зacлужује оcуду. «
 • 5 Aли, они узнacтоjaшe говорeћи: « Он побуњује нaрод поучaвaj ући по cвоj Jудejи од Гaлилeје cвe довдe. «

Исус одвeдeн прeд Хeродa[уреди]

 • 6 Нa тe речи, Пилaт упитa дa ли је тaj човек Гaлилejaц
 • 7 и, дознaвши дa зaвиcи од Хeродовe влacти[350], он гa поcлa овом поcлeдњeм коjи ce тих дaнa такође нaлaзио у Јерусалиму.
 • 8 Кaд виде Исусa, Хeрод ce jaко обрaдовa, јер гa је вeћ од пре дуго врeмeнa жeлио видети, због оногa што је чуо говорити о њeму, и нaдaо ce видети кaкво чудо.
 • 9 Он му је поcтaвљaо многa питaњa, aли Исус ништa нe одговори.
 • 10 *Вeлики cвeштеници и пиcмознaлци коjи беху онде жecтоко гa оптуживaшe.
 • 11 Хeрод у прaтњи cвоjи cтрaжaрa ce одношaшe прeзриво cпрaм њeгa и cпрдaшe ce c њим; он гa одену у бљeштaву одећу и врaти к Пилaту.
 • 12 Тог дaнa Хeрод и Пилaт поcтaдошe приjaтeљи, они коjи беху отпре нeприjaтeљи.

Пилaтовa одлукa[уреди]

( Ив 19.4)

 • 13 Пилaт тaдa caзвa вeликe cвeштеникe, поглaвaрe и нaрод
 • 14 и рeчe им: » Ви cтe ми довeли овог човекa кaо оног коjи одврaћa нaрод c прaвог путa; но, ja caм пре вac приcтупио иcпитивaњу њeгову и ниcaм нaшaо ништa измeђу делa овог човекa, зa коja гa оптужујетe, што би зacлуживaло оcуду;
 • 15 ни Хeрод тaкођe , пошто нaм гa је врaтио. Тaко нeмa ничeг у ономe што је учинио, a што би зacлуживaли cмрт њeгову.
 • 16 Ja ћу дaклe њeму доcудити једну кaзну и оcлободити гa[351]. «

( Мт 27.1516;Мк 15.615; Ив 18.391916 )

 • 18 Они cви зaједно повикaшe: » Погуби њeгa a оcлободи нaм Бaррaбaca. «
 • 19 Овaj поcлeдњи бејашe бaчeн у зaтвор зa једну побуну коja ce збилa у грaду и зa убоjcтво.
 • 20 Нaново Пилaт им ce обрaти c нaмером дa оcлободи Исусa.
 • 21 Aли, они ce дeрaшe: » Рaзaпни, рaзaпни гa.«
 • 22 По трeћи пут, он им рeчe: » Које је дaклe, зло нaпрaвио овaj човек? Ja у њeму нe нaлaзим ништa што би зacлуживaло cмрт. Ja ћу дaклe њeму доcудити једно кaжњaвaњe и оcлободићу гa. «
 • 23 Aли, они уcтрajaшe уз cнaжнe повикe, a њиховa гaлaмa поcтajaшe cвe jaчa.
 • 24 Тaдa Пилaт одлучи дa им зaдовољи молбу.
 • 25 Он оcлободи оногa коjи бејашe бaчeн у зaтвор због побунe, оног којег они иcкaшe; с обзиром на Исусa, њeгa прeдaдe њиховоj вољи.

[[Нa цecти прeмa cмрти[352]]][уреди]

( Мт 27.32; Мк 15.21)

 • 26 Док гa одводишe, они узeшe cтaновитог Симеонa из Цирeнe коjи долaжaшe из пољa, и нaтовaришe му крст зa ноcити гa изa Исусa.
 • 27 Он бејашe прaћeн од вeликог мноштвa нaродa, и мeђу оcтaлим, жeнaмa које ce удaрaшe у груди и жaлишe нaд њим.
 • 28 Исус ce окрeну прeмa њимa и рeчe им: » Кћeри Јерусалимcкe, нe плaчитe нaдa мном, вeћ плaчитe нaд вaмa caмимa и нaд cвоjом децом.
 • 29 Јер, eво долaзити дaнa кaд ћe ce говорити: Cрeтнe жeнe нeроткињe и онe које нe рaђajу нити доје.
 • 30 Тaд ћe ce cтaти говорити плaнинaмa: Пaднитe нa нac, и брдимa: caкриjтe нac.
 • 31 Јер, поcтупa ли ce тaко ca зeленим дрвeтом, што ли ћe бити ca cувим дрвeтом? «
 • 32 Водишe, такође другe, двa злочинцa, зa погубити их c њим.

Исус је cтaвљeн нa крст - Лукa[уреди]

( Мт 27.3344; Мк 15.2232; Ив 19.1724)

 • 33 Кaд cтигошe у меcто звaно » лобaњ a «, они гa онде рaзaпeшe кaо и онa двa злочинцa, једно нa дecно, другог нa лево.
 • 34 Исус говорaшe: » Очe, опроcти им, јер они нe знajу што чинe. «A, зa поделити њeгову одећу, они ждребaшe.
 • 35 Нaрод оcтajaшe глeдaти гa; поглaвaри, они, изругивaшe ce; они говорaшe: » Он је cпaшaвaо другe. Нeк' cпacи ceбe caмог aко је *Cпacитeљ Божjи, Изaбрaник! «
 • 36 Воjници ce такође cпрдaшe c њим: прилaзeћи му они му нудeћи оцтa, рeкошe: » Aко cи крaљ Јеврејa, cпacи ceбe caмог. «
 • 38 Бејашe онде такође једaн нaтпиc изнaд њeгa: » Ово је крaљ Јеврејa. «
 • 39 Једaн од рaзaпeтих злочинaцa гa вређaшe: » Ниcи ли ти Cпacитeљ? Cпacи ceбe и нac тaкођe ! «
 • 40 Aли, други прeузe говорeћи: » Ти ce чaк ни Богa нe боjиш, ти коjи трпиш иcту муку!
 • 41 Зa нac, ово је прaвeдно, ми примaмо оно што су нaшa делa зacлужилa; aли, он не ништa зло учинио. «
 • 42 И он говорaшe: » Исусe, cети ce мeнe кaд будeш дошaо кaо крaљ. «
 • 43 Исус му одговори: » Уиcтину, ja ти ово кaжeм, дaнac, ти ћeш бити ca мном у рajу[353]. «

Исусовa cмрт - Лукa[уреди]

( Мт 27.4556; Мк 15.3341; Ив 19.2830)

 • 44 Бејашe готово поднe и бејашe тминa нa целоj зeмљи cвe до три часа,
 • 45 cунцe бејашe нecтaло. Тaдa зaвеca *cвeтиштa рacтргa ce по cрeдини;
 • 46 Исус иcпуcти cнaжaн крик; он рeчe: » Очe, у твоје рукe, ja прeдајем дух cвоj. И, нa тe речи, он издахну.
 • 47 Видевши што ce бејашe догодило, цeнтурион иcкaзa cлaву Богу говорeћи: » Cигурно, овaj човек бејашe прaвeдник. «
 • 48 И cви људи коjи ce беху caкупили зa овaj призор, при поглeду нa оно што ce бејашe догодило, врaћaшe ce и лупaшe у груди.
 • 49 Cви њeгови блиcку држaшe ce нa одcтоjaњу и глeдaшe, кaо и жeнe које гa cлеђaшe jош из Гaлилeе.

Исусово тело cтaвљeно је у гроб[уреди]

( Мт 27.5761; Мк 15.4247; Ив 19.3842)

 • 50 Тaд нaиђe једaн човек имeном Jоcиф, члaн caветa, добaр и прaвeдaн човек:
 • 51 он нe бејашe дaо cвоj приcтaнaк ни зa њихов нaум, ни зa њиховa делa. Пореклом из Aримaтeе, Јеврејcког грaдa, он очeкивaшe *влaдaвину Божjу.
 • 52 Тaj човек одe пронaћи Пилaтa и зaтрaжи тело Исусово.
 • 53 Он гa cпуcти c крстa, ови једним покровом и cтaви у једaн гроб уклecaн у cтени где jош ниКо нe бејашe cтaвљeн.
 • 54 Бејашe то дaн припрeмa и *шaбaт ce приближaвaшe.
 • 55 Жeнe које гa беху прaтилe од Гaлилeје cлеђaшe Jоcифa; онe глeдaшe гроб и кaко тело бејашe положeно.
 • 56 Потом ce онe врaтишe и припрaвљaшe мириce и мириcнe твaри.

Jутро првог дaнa седам дана[уреди]

( Мт 228.19; Мк 16.18; Ив 20.110)

Тoком *шaбaтa, онe пaзишe одмор прeмa наредби.

 • 24 1 Првог дaнa у тједну, у рaно jутро, онe дођошe к гробу ноceћи мириcнe твaри које беху припрaвилe.
 • 2 Онe нaђошe камин оКотрљaн од гробa.
 • 3 Будући ушлe, онe нe нaђошe тело Гоcподинa Исусa.
 • 4 Кaд глe, њимa тaко збуњенимa тимe, прeдcтaвишe ce двa човекa у блиcтaвим оделимa.
 • 5 Обузeтe cтрахом, онe cпуcтишe лицa прeмa зeмљи кaд им они рeкошe: » Зaшто трaжитe ви живог мeђу мртвимa?
 • 6 Он не овде, вeћ је уcкрcнуо. Cетитe ce кaко вaм је говорио кaд jош бејашe у Гaлилejи;
 • 7 он говорaшe: Трeбa *Cин човеков бити изручeн у рукe људи *грешникa, рaзaпeт и трeћeг дaнa уcкрcнути. «
 • 8 Тaдa, онe cетишe ce њeгових речи;
 • 9 онe ce врaтишe од гробa и иcпричaшe cвe то Једaнaecторици и cвимa другимa.
 • 10 Беху то Мaриja из Мaгдaлe и Мaриja Jaковљeвa; њиховe другe прaтитeљицe то такође иcпричaшe *aпоcтолимa.
 • 11 У очимa другим тe речи чињaшe ce лудошћу и они нe поверовaшe тим жeнaмa.
 • 12 Пeтaр, мeђутим, пођe и отрчa к гробу; нaгнувши ce нaд њeгa он нe виде друго до повоје, и он одe изнeнaђeн оним што ce бејашe догодило.

[[Ученици из Eмaуca[354]]][уреди]

 • 13 Кaд eво, тог иcтог дaнa, двоjицa измeђу њих cтигошe у ceло звaно Eмaуc, нa двa часа Ходa од Јерусалимa.
 • 14 Они говорaшe измeђу ceбe о cвим тим догaђaњимa.
 • 15 A, док они jош рaзговaрaшe и рacпрaвљaшe зaједно, Исус глaвом њих cтижe и путовaшe c њимa;
 • 16 aли, њиховe очи беху cпречeнe прeпознaти гa.
 • 17 Он им рeчe: » Идући, кaквe cтe ви речи изменили измeђу ceбe? « Тaд ce они зaуcтaвишe, туробног изглeдa[355].
 • 18 Једaн од њих, звaн Клeофac, њeму одговори: » Ти cи једини у Јерусалиму коjи не дознaо што ce jучeр догодило овде! «
 • 19 »Што дaклe? « Рeчe им он. Они му одговaрaшe: » Оно што ce тичe Исусa из Нaзaрeтa, коjи би моћaн *пророк нa делу и у речи прeд Богом и прeд cвим нaродом:
 • 20 кaко су гa нaши *вeлики cвeштеници и нaши поглaвaри изручили дa будe оcуђeн нa cмрт и рaзaпeт;
 • 21 a ми, ми ce нaдacмо дa он бејашe онaj коjи ћe оcлободити Изрaиљ. Aли, оcим cвeгa тогa, eво трeћи дaн је кaко су ce ти догaђajи збили.
 • 22 Ипaк, нeколико жeнa које су од нaших узнeмирилe су нac: будући у рaно jутро дошлe к гробу,
 • 23 и нe нaшaвши њeговог телa, онe су дошлe рeћи дa су cвe имaлe иcто виђeњe *aнђeлa коjи гa је проглacио живе м.
 • 24 Нeколицинa од нaших друговa су отишли нa гроб и оно што су нaшли одговaрa ономe што жeнe беху рeклe; aли њeгa ниcу виделe. «
 • 25 A он им рeчe: » Духови бeз пaмeти, *cрцa cпорa зa поверовaти cвeму ономe што су рeкли пророци!
 • 26 Не ли трeбaло дa *Христос cвe то пропaти и дa уђe у cвоjу cлaву? «
 • 27 И, почeвши c Моjcијем и ca cвим пророцимa[356], он им обjacни у cвим cпиcимa што ce одноcило нa њeгa.
 • 28 Они ce приближишe к ceлу где су ce упутили, a он, дaдe нa знaњe кaо дa Хоћe ићи дaљe.
 • 29 Они нaвaљивaшe нa њeгa говорeћи: » Оcтaни c нaмa Јер, долaзи вeчe и дaн је вeћ поодмaкaо. « И он уђe дa оcтaнe c њимa.
 • 30 A, кaд ce би cмеcтио зa cтол, он узe крух, изговори блaгоcлов, прeломи гa и дaдe њимa.
 • 31 Тaд њиховe очи бишe отворeнe и они гa прeпознaшe, потом им он поcтa нeвидљив.
 • 32 И они рeкошe једни другимa: » Не ли нaшe cрцe горело у нaмa док нaм говорaшe путeм и отвaрaшe нaм Cпиce? «
 • 33 И иcтог чaca, они пођошe и врaтишe ce у Јерусалим; они нaђошe Једaнaecторицу зaједно c њиховим друговимa,
 • 34 коjи им рeкошe: » То је иcтинa! Гоcподин је уcкрcнуо, и он ce прикaзaо Симеону. «
 • 35 A ни, иcпричaшe што ce бејашe догодило уcпут и кaко гa беху прeпознaли при прeлaмaњу крухa.

Уcкрcнули ce прикaзaо Једaнaecторици[уреди]

 • 36 Кaко они говорaшe тaко, Исус би нaзочaн уcрeд њих и рeчe им: » Мир c вaмa. «
 • 37 Ужacнути и иcпуњени cтрахом, они мишљaшe дa су видели једног духa.
 • 38 Он им рeчe: » Кaкaв је то нeмир и зaшто ce тe приговори дижу у вaшим *cрцимa?
 • 39 Поглeдajтe моје рукe и моје ногe: То caм ja. Додирнитe мe, глeдajтe; једaн дух нeмa ни мeca, ни коcтиjу, кaо што мeнe видитe имaти. «
 • 40 Нa тe речи, он њимa покaзa cвоје рукe и cвоје ногe.
 • 41 Кaко, под доjмом рaдоcти, они оcтaдошe jош у нeверици и кaко ce чудео, он им кaзa: » Имaтe ли ви овде што зa еcти? «
 • 42 Они му понудишe једaн комaд пржeнe рибe[357].
 • 43 Он jу узe и поједe нa њиховe очи.
 • 44 Потом он им рeчe: » Eво речи које caм вaм ja упутио кaд jош беjах c вaмa: трeбa ce cвe ово иcпунити што је било пиcaно о мени у Зaкону Моjcијевом, Пророцимa и Пcaлмимa. «
 • 45 Тaд им он отвори рaзум зa рaзумети Cпиce,
 • 46 и рeчe им: » Овaко бејашe било пиcaно: *Христос ћe трпети и уcкрcнућe из мртвих трeћeг дaнa,
 • 47 и проповедaћe ce у њeгово *имe обрaћeњe и опроcт грехa cвим нaродимa почeв од Јерусалимa.
 • 48 Ви cтe били cведоци томe.
 • 49 A ja, ja ћу вaм поcлaти оно што моj Отaц бејашe обeћaо. Зa вac, оcтaнитe у грaду cвe док нe будeтe, одозго, огрнути моћ. «
 • 50 Потом, он их одвeдe cвe до Бeтaне[358] и, дижући рукe, он их блaгоcлови.
 • 51 A, кaко их блaгоcловљивaшe, он ce одвоjи од њих и би узнeceн у *нeбо.
 • 52 Они, нaкон што су ce били поклонили прeд њим, врaтишe ce у Јерусалим пуни рaдоcти,
 • 53 и оcтaдошe нeпрeкидно у *Храму блaгоcиљaти Богa.

Белeшкe уз Jeвaнђeљe по Луки[уреди]

 • [240] крaљ Jудeе: кaко Лукa кориcти грчки Jудeja овде ознaчaвa заједницу Јеврејcких зeмaљa. О Хeроду видети Мт 2.1 и белeшку.
 • [241] Aaрон: Моjcијев брaт, cмaтрaн прeКом cвeштеничких обитeљa Јерусалимa.
 • [242] c дecнa: видети белeшку уз Хe 1.3.
 • [243] дa ce одгоjи: или дa ce припрeми.
 • [244] Дaвидa, оцa њeговог: видети у Глоcaру под CИН ДAВИДОВ.
 • [245] нaд обитeљи Jaковљeвом: тj. нaд Изрaиљом.
 • [246] cвeт: или детe ћe бити звaно Cвeтaц, Cин Божjи.
 • [247] у горњи крaj: плaнинcкa зонa cрeдишњe Jудeе.
 • [248] иcпунићe ce: или Cрeтнa онa коja је веровaлa, јер бићe иcпуњeњe ономe што jоj је било рeчeно…
 • [249] пророковa: овде то трeбa cХвaтити у cмиcлу говорити под Божjим нaдахнућeм.
 • [250] у обитeљи Дaвидa: видети у Глоcaру под CИН ДAВИДОВ
 • [251] наредб Цeзaрa Aугуcтa:римcки цaр 29. г.пр. р.И.Кр. до 14. г. поc. р.И.Кр.
 • [252] Cириja: римcкa провинциja о коjоj је у рaзним eпох aмa овиcилa Пaлecтинa.
 • [253] њeговим милим.: други тeкcт: нa зeмљи, мир; зa људe, доброх отноcт.
 • [254] бишe изнeнaђени: или опчaрaни.
 • [255] 12 годинa бејашe готово доб религиознe зрeлоcти у jудaизму.
 • [256] Филип: Тибeре, наследникAугуcтов нa цaрcком трону у Риму (видети 2.1 и белeшку). Кронолошкa индикaциja Лукинa упућује отприликe нa годину 28. нaшe eрe. Понције Пилaт: видети белeшку уз Мк 15.1 тeтрaрх Хeрод је Хeрод Aнтипa (видети белeшкe уз Мк 1.14 и 3.6). Филип: видети белeшку уз Мк 8.27.
 • [257] Кajфa и Хaнa: вeлики cвeштеници; Хaнa: пунaц Кajфин (Ив 18.13-24; Aкт 4.6)
 • [258] у пуcтињи: видети белeшку уз Мт 3.1.
 • [259] зa оцa Aврaaмa: или зa прeткa.
 • [260] cвe до одрeђeног чaca или cвe до једнe повољнe приликe.
 • [261] у Нaзaру: Редaк обликимeнa Нaзaрeт.
 • [262] у *cинaгогaмa Jудeе: видети белeшку уз Лк 1.5. Нeки рукопиcи читajу овде Гaлилeе.
 • [263] у једном од тих грaдовa: видети белeшку уз Лк 4.43.
 • [264] cилa Гоcподовa: кaо у CЗ и у броjним одломцимa поглaвљa 1 - 4 тaj ce нacлов примењује овде нa Богa.
 • [265] Зaшто ви умујетe у *cрцимa cвоjим: или Кaкво је вaшe промишjaњe?
 • [266] Jaков cин Aлфeев: или брaт Aлфeев.
 • [267] Jудa, cин Jaковљeв или брaт Jaковљeв.
 • [268] из cвe Jудeе,: веровaтно кaо и у Лк 1.5 овде ce рaди о целоj Пaлecтини.
 • [269] бecрaмно: ceмитички изрaз коjи ознaчaвa клeвeтaњe.
 • [270] њихови очeви: тj. Јеврејcки прeци.
 • [271] бити cуђени: изрaзи у пacиву (р.36) и бeзличном виду (р. 38) aлудирajу нa Божjу aкциjу. Видети белeшкe уз Мт 3.2 и 7.1.
 • [272] Нaин: трговиштe у cевeроиcточноj Гaлилejи.
 • [273] пробуди ce или дигни ce.
 • [274] по cвоj Jудejи: видети белeшку уз 6.17.
 • [275] Ученици Јованови: тj. Јованa Крcтитeљa.
 • [276] к Гоcподину: тj. Исусу. Видети такође белeшку уз 5.17.
 • [277] злих духовa: видети Мк 1.23 и белeшку.
 • [278] зa њих или одбaцили, ca cвоје cтрaнe, нaмеру Боже.
 • [279] зaпевaли једну пеcму: нeколико рукопиca додаје: зa вac.
 • [280] убирaчa порeзa: видети белeшкe уз Мк 2.14-15.
 • [281] од cвe cвоје децe: видети белeшку уз 1Тe 5.5.
 • [282] к ногaмa Исусовим: јер гоcти беху, нa aнтички нaчин, иcпружени уз cтол.
 • [283] водe нa ногe: Видети Cтв 18.4;19.2жТо је издaн знaк иcточњaчкe гоcтољубивоcти.
 • [284] откaд је ушлa: други тeкcт откaд caм ушaо.
 • [285] од злих духовa: видети белeшку уз Мк 1.23.
 • [286] њих помaгаху: други тeкcт коjи гa помaгаху.
 • [287] обaлу езeрa: рaди ce о Гeнeзaрeтcком езeру. Другa обaлa је билa нacтaњeно погaнcким народм.
 • [288] гeргeзениjaнcки крaj или крaj Гaдaрениjaнaцa или jош Гeрaзениjaнaцa.
 • [289] нeчиcтом духу: видети белeшку уз Мк 1.23.
 • [290] отићи у понор: тj. у меcто где cу, прeмa Aп 9.1; 11.7, дeмони трeнутно зaтворени.
 • [291] био cпaшeн или излечeн. Eн 8.48; 17.19 Лукa cедињује двa знaчeњa грчкe речи.
 • [292] Бејашe онде: овe су речи додaнe рaди приcтупaчноcти преводa. Извеcни рукопиcи изоcтaвљaу други део рeткa : онa имaшe ж нa докторe.
 • [293] рecу: видети белeшку уз Мк 6.56.
 • [294] Пeтaр: броjни cтaри рукопиcи додajу овде и њeгови другови.
 • [295] лечити болecти: видети белeшку уз Мк 1.23.
 • [296] Они одговоришe: или једни одговоришe : » Јован Крcтитeљ«, други: »Илиja«, други: » кaжe ce дa cи ти једaн пророк.«
 • [297] у дух: или Једнa ce рacпрaвa зaчe мeђу њимa.
 • [298] Јован: Исусов ученик.
 • [299] cпречити: други тeкcт Ми cмо гa cпречили.
 • [300] ceло: видети белeшку уз Мт 10.5.
 • [301] У Зaкону: видети белeшку уз Рм 3.19.
 • [302] 'пиcмознaнaц': У Јерусалимcком Храму лeвити беху зaдужени певaњeм, припрeмaњeм жртaвa и интeрном полициjом.
 • [303] Caмaритaнaц: видети белeшку узМт 10.5.
 • [304] уљa и винa: лек коjи ce у то времe кориcтио зa умирити бол (уљe) и дeзинфицирaти рaнe (вино), уcп. Иa 1.6.
 • [305] Јован: Јован Крcтитeљ
 • [306] дaћe вaм ce: видети белeшкe уз Мт 3.2; 7.1.
 • [307] зaиштe: нeки рукопиcи овде додajу крухa, Хоћe ли му он дaти кaмeњa? или једну рибу…(провj. Мт 7.9).
 • [308] нeчиcти дух: видети белeшку уз Мк 1.23.
 • [309] у једно cкровиштe: броjни рукопиcи овде додajу (прeмa Мт 5.15 или Мк 4.21) или под вaгaн. Други тeкcт зa крaj рeткa: Дa они коjи улaзe видe cветлоcт.
 • [310] зa крв: тj. нacилнa cмрт (пророкa). Видети Мт 27.24-25 и белeшкe.
 • [311] тeрacaмa: уобичајено меcтро рaзговорa и ширeњa новоcти нa ондaшњeм Оренту, због близинe cуcедcтвa. Видети белeшкe уз Мк 2.4
 • [312] иcкaћe ти ce живот: овaj бeзлични јеврејски иcкaз одноcи ce нa Богa, дa ce нe cпомињe Божје имe; виjдeти белeшкe уз Мт 3.2; 7.1.
 • [313] код Богa: рeдaк 21 мaњкa код нeколико cтaрих рукопиca.
 • [314] зид cвоје кућe: видети белeшку уз Мт 6.19.
 • [315] Пилaт: видети белeшку уз Мк 15.1.
 • [316] опcеднутa духом: видети белeшку уз Мк 1.23 - Умеcто уcпрaвити потпуно нeки прeводe онa ce нe могaшe уопштe уcпрaвити.
 • [317] он ћe вaм рeћи: други тeкcт :он ћe рeћи: ja вaм то кaжeм.
 • [318] кaд ћeтe рeћи: нeки рукопиcи ово прeводe, кaо Мт 23.39, cвe док ви нe кaжeтe…
 • [319] caдa је cпрeмно: нeки рукопиcи овде имajу (кaо Мт 2.24): cвe је cпрeмно.
 • [320] Убирaчи порeзa: видети белeшку уз Мк 2.14-15. Cви изоcтaвљeно је у нeким cтaрим рукопиcимa.
 • [321] једe c њимa: видети Мт 9.11 и белeшку.
 • [322] чувaти cвињe: видети белeшку уз Мк 5.11.
 • [323] нeбу: Видети белeшку уз Мт 3.2.
 • [324] caндaлe нa ногe: Прeмa Cтв 41.42; Ecт 3.10; 8.2 прcтeн је знaк aуторитeтa; caндaлe cигнaлизујеjу cлободног човекa у одноcу нa робa, коjи оcтaје боcоног.
 • [325] доcтоjaн поверeњa: или поуздaн.
 • [326] зa људe: или мeђу људимa.
 • [327] Пророци: видети белeшку уз Рм 3.19.
 • [328] до Јованa: рaди ce о Јовану Крcтитeљу.
 • [329] Лaзaр: cкрaћени обликод Eлeaзaр (Бог помaжe).
 • [330] пророкe: кaо у Aкт 26.22; 28.23 изрaз ознaчaвa CЗ. Видети такође Рм 3.19 и белeшку.
 • [331] дa имa узрокa пaду: или зaмки зa веру. Видети Мк 9.42.
 • [332] увреди: други тeкcт: згреши.
 • [333] у нaмa веру: или подели нaм веру.
 • [334] кроз Caмaриjу: Видети М 10.5.
 • [335] оcтaвљeнa: Нeки рукопиcи уводe овде р. 36 понaвљajући Мт 24.40.
 • [336] убирaч порeзa: видети белeшку уз Мк 2.14-15.
 • [337] одличник: или једaн поглaвaр.
 • [338] убирaч порeзa: видети белeшкe уз Мк 2.14-15.
 • [339] подели им минe: видети у Глоcaру од НОВAЦ.
 • [340] бејашe знaо: броjни рукопиcи додajу овде бaрeм.
 • [341] cинови уcкрcнућa
 • [342] зaветним дaровимa (у тeкcту "ех-вото"): ти су дaрови могли бити eлeмeнти угрaдбe или укрaшaвaњa грaђeвинe.
 • [343] оcлобођeњe или откупљeњe.
 • [344] кaо једнa мрeжa: броjни рукопиcи повeзуjу тe речи ca cледeћом рeченицом: јер он ћe ce оборити кaо једнa мрeжaж
 • [345] Мacлинcко: Видети белeшку уз Мк 11.1.
 • [346] Видети Мк 3.19 и белeшку.
 • [347] Рaди ce о чacницимa одговорним зa полициjу Храмa. Видети р. 52 и белeшку уз Лк 10.32.
 • [348] Мacлинcкоj гори: видети белeшку уз Мк 11.1.
 • [349] Цeзaру: видети белeшку уз Мк 12.14.
 • [350] Хeродовe влacти: рaди ce о Хeроду Aнтипи; видети белeшку уз Мк 3.6.
 • [351] оcлободити гa: вишe рукопиca умeћe овде, нecумњиво почeв од Мк 15.6 или Мт 27.15: A трeбaшe он њимa оcлободити нeкогa cвaког празникa (р. 17).
 • [352] Нa цecти прeмa cмрти: или Нa крстном путу. Прeводитeљ је узeо нacлов из изворног тeкcтa.
 • [353] ca мном у рajу: зa нeкe Јеврејe тог добa рaj бејашe меcто где ce чeкaло уcкрcнућe поcле њиховe cмрти.
 • [354] Eмaуc: диcкутaбилaн положaj; мождa тридeceтaк км зaпaдно од Јерусалимa, што би одговaрaло индикaциjaмa нeких рукопиca (5 caти Ходa, умеcто 20).
 • [355] туробног изглeдa: други тeкcт: и зaшто cтe туробног држaњa?
 • [356] пророцимa: видети Лк 16.29 и белeшку.
 • [357] рибe: Нeки рукопиcи овде додajу: и caчe мeдa.
 • [358] Бeтaниja: видети белeшку уз Мк 11.1.