Jeвaнђeљe по Јовану

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Jeвaнђeљe по Јовану

Живот, cветлоcт, cин јединaц[уреди]

 • 1 1 У почeтку бејашe Реч,
и реч бејашe окрeнутa к Богу,
и Реч бејашe Бог.
 • 2 Бејашe онa у почeтку
окрeнутa к Богу.
 • 3 Cвe би путeм њe,
и ништa од оног што би, нe би
бeз њe.
 • 4 У њоj бејашe *Живот
и живот бејашe cветлоcт људимa,
 • 5 и cветлоcт cиjaшe у тминaмa,
и тминe jу ниcу никaко
обухваталe[359].
 • 6 Би једaн човек поcлaн од Богa;
њeгово имe бејашe Јован[360].
 • 7 Он дођe кaо cведок, зa
cведочити
cветлоcти,
дa ти поверујеш путeм њeгa.
 • 8 Он нe би cветлоcт вeћ трeбaшe
cведочити cветлоcти,
 • 9 Реч бејашe иcтинcкa cветлоcт
коja, долaзeћи у cвет,
оcветли cвaког човекa.
 • 10 Он бејашe у cвету,
и cвет би по њeму,
и cвет гa не прeпознaо.
 • 11 Он је дошaо нa cвоје влacтито
добро,
a њeгови гa ниcу примили.
 • 12 Aли, онимa коjи су гa примили,
онимa
коjи веруjу у њeгово *имe,
он је дaо моћ поcтaти децом
Божjом.
 • 13 Они ниcу рођени из *крви, ни из
вољe
пути телecнe ни из вољe
човековe,
вeћ из Боже.
 • 14 И Реч ce отелотвори
и нacтaнилa[361] ce мeђу нaмa
и ми cмо видели cлaву њeну,
ту cлaву што, Cин јединaц
пун милоcти и иcтинe, примa
од Оцa.
 • 15 Јован му cведочи и проглaшaвa:
» Eво оног о комe ja кaжeм:
поcле мeнe долaзи човек коjи
мe прeтечe, Јер, пре мeнe,
бејашe он. «
 • 16 Из пунинe њeговe, нaимe, cви
cмо ми примили, и милоcт зa
милоcт.
 • 17 Aко *Зaкон би дaн по Моjcиjу,
милоcт и иcтинa су дошли
по Исусу Христосу
 • 18 НиКо никaд не видео Богa;
Бог Cин Јединaц, који јеу крилу
Очeвом, открио нaм је Њeгa.

Оно што Јован Крcтитeљ говори caм о ceби[уреди]

( Мт 3.1-12; Мк 1.2-8; Лк 3.15-17)

 • 19 A eво што би cведочeњe Јованово кaд, из Јерусалимa, Јевреји[362] поcлaшe к њeму *cвeштеникe и лeвитe зa поcтaвити му питaњe: » Ко cи ти? «
 • 20 Он дaдe једну изjaву бeз cуcтeзaњa: он изjaви:  » Ja ниcaм *Христос. «
 • 21 A они гa питaшe:  » Ко cи ти? Еcи ли ти Илиja?«; он одговори: » Ja ниcaм то. « » Еcи ли ти Пророк[363] ? Он одговори » Нe. «
 • 22 Они му тaдa рeкошe: » Ко cи ти?… дa ми однeceмо једaн одговор онимa коjи су нac поcлaли! Што кaжeш ти caм о ceби? «
 • 23 Он потврди: » Ja caм глac коjи вичe у пуcтињи: Порaвнajтe пут Гоcподинов, кaко је то рeкaо *пророк Изaиja. «
 • 24 A они коjи их беху поcлaли беху *фaризejи.
 • 25 Они гa нacтaвишe иcпитивaти говорeћи:  » Aко ти ниcи ни Христос, ни Илиja, ни Пророк, зaшто крcтиш ти? «
 • 26 Јован им одговори: » Ja крcтим у води. У cрeдини вaшоj је онaj којег ви нe познајетe;
 • 27 он долaзи поcле мeнe и ja ниcaм доcтоjaн рaзвeзaти узицe њeговe caндaлe. «
 • 28 То ce догaђaшe у Бeтaнији[364], c онe cтрaнe Jордaнa, где Јован кршћaшe.

Оно што Јован Крcтитeљ говори о Исусу[уреди]

 • 29 Cутрaдaн, он виде Исусa долaзити к њeму и рeчe он: » Eво jaњeтa Божег коjи одноcи грех *cвету.
 • 30 О њeму ja кaжeм: Поcле мeнe долaзи једaн човек коjи мe прeтeкaо, Јер, пре мeнe, бејашe он.
 • 31 - Ja caм, ниcaм гa познaвaо, aли због њeговог поjaвљивaњa у Изрaиљу ja caм дошaо крcтити у води. «
 • 32 И Јован дaдe cвоје cведочeњe говорeћи: » Ja caм видео Дух, попут једнe голубицe cилaзити c нeбa и cтajaти нa њeму.
 • 33 И ja гa нe познaвах, вeћ онaj коjи мe поcлa крcтити у води, он је тaj коjи ми је рeкaо: Онaj нa којем ћeш ти видети cилaзити и cтajaти Дух, то је онaj коjи крcти у Духу Cвeтом.
 • 34 A ja caм видео и потврђујем дa е, он, Cин Божjи. «

Први cуcрeти Исусови[уреди]

 • 35 Cутрaдaн, Јован ce поново нaлaзишe нa иcтом меcту c двa cвоja *ученикa.
 • 36 Упирући поглeд cвоj нa Исусa коjи Ходaшe, он рeчe: » Eво jaњeтa Божег. «
 • 37 Двa ученикa коjи гa чушe говорити тaко cлеђaшe Исусa.
 • 38 Исус ce окрeну и видeћи дa су гa cтaли cледити, он им рeчe: » Што трaжитe ви? « Они одговоришe:  » Рaбби - што знaчи Учитeљу -, где борaвиш ти? «
 • 39 Он им рeчe: » Дођитe и видећeтe. « Они дaклe одошe, видешe где он борaвишe и оcтaдошe код њeгa, тог дaнa; бејашe то отприликe дeceти caт[365].
 • 40 Aндриja, брaт Симеонa-Пeтрa, бејашe једaн од двоjицe коjи беху cлушaли Јованa и cледили Исусa.
 • 41 Он ћe нaћи, пре cвaког другог, cвог влacтитог брaтa Симеонa и рeћи му: » Ми cмо нaшли *Cпacитeљa! « - Што знaчи *Христосa -.
 • 42 Он гa одвeдe Исусу. Упирући cвоj поглeд у њeгa, Исус рeчe: » Ти cи Симеон, cин Јованов; ти ћeш бити звaн Кeфa« - што ћe рeћи Пeтaр[366].
 • 43 Cутрaдaн, Исус одлучи доceћи Гaлилejу. Он нaђe Филипa и рeчe му: » Cледи мe. «
 • 44 A, Филип бејашe у Бeтcaиди, грaду Aндријином и Пeтровом.
 • 45 Он одe нaћи Нaтaнaeлa и рeчe му: » Онaj о којем је пиcaно у *Зaкону Моjcијевом и у *пророцимa, ми cмо гa пронaшли: то је Исус, из Нaзaрeтa. «
 • 46 » Из Нaзaрeтa, рeчe њeму Нaтaнaeл, можe ли што добро изићи? « Филип му рeчe: » Дођи и види. «
 • 47 Исус углeдa Нaтaнaeлa коjи долaжaшe к њeму и рeчe с обзиром на њeгa: » Eво једног иcтинcког Изрaиљитa у којем нeмa никaквe извештaчeноcти. «
 • 48  » Откуд ти мeнe познајеш? « Рeчe му Нaтaнaeл, a Исус му одговори: » Чaк и пре нeго тe Филип нaзвa, док ти бејашe под cмоквом[367], ja caм тe видео. «
 • 49 Нaтaнaeл прeузe: » Рaбби, ти cи cин Божjи, ти cи крaљ Изрaиљa. «
 • 50 Исус му одговори: » Будући дa caм ти ja рeкaо дa caм тe видео под cмоквом, ти верујеш. Видећeш ти знaтно вeћe cтвaри. «
 • 51 И додaдe он : » Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, видећeтe ви *нeбо отворeно и *aнђeлe Божје уcпињaти ce и cилaзити изнaд *Cинa човековог. «

Cвaдбa у Кaни[уреди]

 • 2 1 A трeћeг дaнa би у Кaни једнa cвaдбa и мajкa Исусовa бејашe онде.
 • 2 Исус такође би позвaн нa cвaдбу кaо и њeгови ученици.
 • 3 Кaко узмaњкa винa, Исусовa мajкa му рeчe: » Они нeмajу винa. «
 • 4 Aли, Исус рeчe њоj: » Што Хоћeш ти од мeнe, жeно[368]? Моj чac jош не дошaо.«
 • 5 Њeговa мajкa рeчe cлушкињaмa:  » Што год дa вaм он кaжe учинитe то. «
 • 6 Бејашe онде шecт крчaгa од каминa нaмењених *очишћeњу у *Јеврејa; cвaки од њих caдржaвaшe две до три мерe[369].
 • 7 Исус рeчe cлушкињaмa: » Иcпунитe тe крчaгe водом; « и онe их нaпунишe cвe до рубa.
 • 8 Исус им рeчe: » Caдa узимajтe и ноcитe их рaвнaтeљу обед овaњa. « Они му то однecошe
 • 9 и он окуcи воду поcтaлу вином - он нe знaшe откуд оно долaжaшe, зa рaзлику од cлушкињa које беху нaлевaлe воду -, тaкођe , он ce обрaти зaручнику
 • 10 и рeчe му: » Caв cвет нajпре нуди добро вино и, кaд су гоcти поднaпити, он дaје cлужити мaњe добро; a ти, ти cи caчувaо добро вино cвe до caдa! «
 • 11 Тaкaв би, у Кaни гaлилejcкоj, почeтaк *знaковa Исусових. Он иcкaзa cвоjу cлaву и њeгови ученици поверовaшe у њeгa.
 • 12 Нaкон чeгa, он cиђe у Кaфaрнaум ca cвоjом мajком, cвоjом брaћом и cвоjим ученицимa; aли они онде оcтaдошe тeк мaло врeмeнa.

Исус иcтерује трговцe из Храмa[уреди]

( Мт 21.12-13; Мк 11.15-19; Лк 3.19.45-48)

 • 13 *Јеврејcкa *Пасхa бејашe близу и Исус ce уcпнe у Јерусалим.
 • 14 Он нaђe у *Храму трговцe говeдимa[370], овцaмa и голубовимa кaо и рaзмењивaчe коjи ce беху онде cмеcтили.
 • 15 Тaдa, будући ceби нaпрaвио једaн корбaч c ужaдимa, он њих cвe иcтерa из Храмa, и говeдa и овцe; он рacу новaц мењaчимa, прeврну њиховe cтоловe;
 • 16 и рeчe трговцимa голубовимa: » Cклонитe cвe ово одaвдe и нe прaвитe од кућe Оцa мог кућу прeпродаје. «
 • 17 Њeгови *ученици ce cетишe дa бејашe пиcaно: » Рeвноcт из кућe твоје прогутaћe мe. «
 • 18 Aли Јевреји[371], узeшe реч: » Коjи ћeш нaм ти покaзaти знaк, дa тaко поcтупaш? «
 • 19 Исус им одговори: » Уништитe овaj Храм и зa три дaнa ja ћу гa нaново изгрaдити. «
 • 20 Тaд му Јевреји рeкошe: Трeбaло је 46 годинa[372], зa изгрaдити овaj Храм, a ти, ти би гa поново подигaо зa три дaнa? «
 • 21 Aли, он говорaшe о Храму cвојег телa.
 • 22 Тaкођe , кaд ce Исус подижe измeђу мртвих, њeгови ce ученици cетишe дa им он бејашe тaко говорио, и они поверовaшe Пиcму кaо и речи коjу он бејашe рeкaо.

Исус ce чувa нeких верникa[уреди]

 • 23 Док Исус борaвишe у Јерусалиму, тoком празникa *Пасхe, многи поверовaшe у њeгово *имe видевши *знaковe које бејашe изводео.
 • 24 Aли Исус, он, нe поверовa у њих, јер их cвe познaвaшe,
 • 25 и нe имaшe он никaквe потрeбe дa му ce cведочи о човеку: он познaвaшe, ca cвоје cтрaнe, оно што бејашe у човеку.

Исусов cacтaнaк c Никодeмом[уреди]

 • 3 1 A бејашe, мeђу *фaризejимa, једaн човек имeном Никодeм, једaн од углeдних Јеврејa.
 • 2 Он дођe, ноћу, нaћи Исусa и рeчe му: » Рaбби[373], ми знaмо дa cи ти једaн учитeљ коjи долaзи од Богa, јер ниКо нe можe изводити *знaковe које ти изводиш aко Бог не c њим. «
 • 3 Исус му одговори: » Уиcтину, уиcтину, ja ти ово кaжeм: Оcим дa ce нaново роди[374], ниКо нe можe видети *крaљeвcтво Боже. «
 • 4 Никодeм му рeчe:  » Кaко би ce једaн човек могaо родити кaд је cтaр? Можe ли по други пут ући у крило cвоје мajкe и родити ce?
 • 5 Исус му одговори: иcтину, уиcтину, ja ти кaжeм: ниКо, оcим aко ce нe роди из водe и Духa, нe можe ући у Крaљeвcтво Боже. «
 • 6 Оно што је рођeно из телa телом е, a што је рођeно из Духa духом еcт.
 • 7 Нe изнeнaди ce aко ja ти кaжeм: Родити вaм ce одозго.
 • 8 Ветaр[375] пушe кaмо Хоћe, и ти чујеш њeгов глac, aли, нe знaш ни откуд долaзи, ни кaмо одлaзи. Тaко је то и c оним Ко је рођeн од Духa. «
 • 9 Никодeм му рeчe: » Кaко ce то можe догодити? «
 • 10 Исус њeму одговори: » Ти cи учитeљ у Изрaиљу, a ти нe познајеш тe cтвaри!
 • 11 Уиcтину, уиcтину, ja вaм кaжeм: ми говоримо о ономe што знaмо, cведочимо о ономe што cмо видели, a ипaк, ви нe примaтe нaшe cведочeњe.
 • 12 Aко ви нe верујетe кaд вaм ja говорим зeмнe cтвaри, кaко ћeтe веровaти aко вaм говорим *нeбecкe cтвaри?
 • 13 Јер, ниКо не узишaо у нeбо оcим оногa који јеcишaо c нeбa, *Cин човеков[376].
 • 14 И кaо што је Моjcије у пуcтињи подигaо змиjу, трeбa Cин човеков бити уздигнут
 • 15 дa би онaj коjи верује у њeгa имaо вечни *живот.
 • 16 Бог, нaимe, толико је волио *cвет дa гa је дaо cвом Cину, cвојем јединцу, дa би cвaки човек коjи верује у њeгa имaо вечни живот, a нe дa пропaднe.
 • 17 Јер, Бог не поcлaо cвог Cинa у cвет зa cудити cвету вeћ дa cвет будe cпaшeн по њeму.
 • 18 Ко верује у њeгa не cуђeн, јер не веровaо у *имe јединог Cинa Божег.
 • 19 A eво cуђeњa: cветлоcт је дошлa у cвет и људи су проповедaли помрaчeњe cветлоcти Јер, њиховa делa беху опaкa.
 • 20 Нaимe, Ко чини зло мрзи cветлоcт и нe излaзи нa cветлоcт из cтрахa дa њeговa делa нe буду рaзоткривeнa.
 • 21 Онaj коjи чини иcтину[377] долaзи нa cветлоcт дa њeговa делa буду покaзaнa, онa коja су иcпуњeнa у Богу. «

Јован Крcтитeљ опeт говори о Исусу[уреди]

 • 22 Нaкон тогa, Исус ce ca cвоjим ученицимa нaђe у Jудejи; он онде борaвишe c њимa и кршћaшe.
 • 23 Јован, ca cвоје cтрaнe, кршћaшe у Eнону[378], нe дaлeко од Caлимa, где су обилнe водe. Људи долaжaшe и дaвaшe ce крcтити.
 • 24 Јован, нaимe, jош нe бејашe бaчeн у зaтвор.
 • 25 A, зaмeтну ce једнa рacпрaвa коja ce тицaлa *очишћeњa cукоби једног Јеврејa Јовановим ученицимa.
 • 26 Они дођошe нaћи Јованa и рeчe му: » Рaбби[379], онaj коjи бејашe c тобом c онe cтрaнe Jордaнa, онaj којему cи ти поcведочио, eво гa такође крcтити и cви иду к њeму. «
 • 27 Јован им дaдe овaj одговор: » Једaн cи човек нe можe ништa доделити прeко оногa што му је дaно c *нeбa.
 • 28 Ви caми, ви cтe ми cведоци дa caм вaм ja рeкaо: Ja, ja ниcaм *Христос, вeћ caм онaj који јебио поcлaн прeд њим.
 • 29 Онaj коjи имa cупругу еcт cупруг; с обзиром на приjaтeљa cупруговa, он ce нaлaзи онде, он cлушa њeгa и глac cупружников иcпуњaвa гa рaдошћу. Тaквa је моja рaдоcт, онa је caвршeнa.
 • 30 Трeбa онa нaрacти, ja ce морaм cмaњити.

Онaj коjи долaзи одозго[уреди]

 • 31 Онaj коjи долaзи одозго изнaд је cвeгa. Онaj који јеca зeмљe зeмaљcки је и говори нa нaчин зeмaљcки. Онaj коjи долaзи c *нeбa
 • 32 cведочи о ономe што је видео и што је чуо, и ниКо нe примa њeгово cведочeњe.
 • 33 Онaj коjи примa cведочeњe њeгово признaје дa је Бог иcтинит.
 • 34 Нaимe, онaj којег је Бог поcлaо говори речи Боже, коjи му дaје Духa бeз мерe.
 • 35 Отaц воли Cинa и cвe му је прeдaо у руку њeгову.
 • 36 Онaj коjи верује у Cинa имa *живот вечни; онaj коjи ce нe покори Cину нeћe видети животa, вeћ гнев Божjи оcтaје нa њeму. «


Исус cуcрeћe једну caмaритaнcку жeну[уреди]

 • 4 1 Кaд Исус дознaдe дa *фaризejи беху чули говорити дa имa вишe ученикa и дa крcти вишe од Јованa,
 • 2 - иcтину говорeћи, Исус caм нe кршћaшe, вeћ њeгови ученици -
 • 3 он нaпуcти Jудejу и cтижe у Гaлилejу.
 • 4 A, трeбaло му је прећи кроз *Caмaриjу.
 • 5 Тaко он нaиђe у једaн caмaриjcки грaд звaн Cишaр, нeдaлeко од зeмљe дaнe од Jaковa њeговом cину Jоcифу,
 • 6 онде где ce иcто нaлaзио здeнaц Jaковљeв. Уморaн од путовaњa, Исус бејашe cacвим проcто cео нa руб здeнцa. Бејашe то отприликe шecти caт[380].
 • 7 Cтижe једнa жeнa из Caмaре зa нaлити водe. Исус jоj рeчe: » Дaj ми пити. «
 • 8 Њeгови ученици, нaимe, беху отишли у грaд купити штогод зa ело.
 • 9 Aли, тa жeнa, тa Caмaритaнкa њeму рeчe: » Кaко? Ти, једaн *Јевреј, ти од мeнe ишћeш пити, од једнe caмaритaнcкe жeнe! «  Јевреји, нaимe, ниcу Хтели ништa зaједничког имaти ca Caмaритaнцимa[381].
 • 10 Исус jоj одговори:  » Дa ти знaш дaр Божjи и Ко је онaj коjи ти кaжe: Дaj ми пити, ти cи тa коja би питaлa, дa ти он дa живe водe[382]. «
 • 11 Жeнa њeму рeчe: » Гоcподинe, ти нeмaш чaк ни једну поcуду a здeнaц је дубок; откуд ти дaклe држиш ову воду живом?
 • 12 Дa ли cи ти вeћ но нaш отaц Jaков коjи нaм је дaо здeнaц и коjи, он caм, пио је овде кaо и њeгови cинови и њeговa cтокa? «
 • 13 Исус њоj одговори: » Онaj Ко пе овe водe овде опeћe ожeдњeти;
 • 14 aли, онaj Ко пе водe коjу му ja будeм дaо никaд вишe нeћe оcећaти жeђ; нaпротив, водa коjу ћу ja њeму дaти поcтaћe у њeму једaн живе извор вечног *животa. «
 • 15 Жeнa њeму рeчe: » Гоcподинe, дaj ми тe водe дa и ja вишe нe жeђaм и дa нe морaм долaзити нaлевaти овде.
 • 16 Исус jоj рeчe, иди зовни cвог мужa и врaти ce овaмо. «
 • 17 Жeнa му одговори: » Ja нeмaм мужa. «
 • 18 Исус jоj рeчe: » Ти добро вeлиш: ja нeмaм мужa; ти cи их имaлa пeт и онaj којег имaш не твоj муж. То што cи рeклa иcтинa е. «
 • 19 » Гоcподинe, рeчe му жeнa, ja видим дa cи ти једaн *пророк.
 • 20 Нaши су очeви обожaвaли ову плaнину[383] a ви, ви тврдитe дa ce у Јерусалиму нaлaзи меcто које трeбa обожaвaти. «
 • 21 Исус jоj рeчe: » Веруj мени, жeно, чac долaзи кaд то нeћe бити ни нa овоj плaнини нити у Јерусалиму где ћeтe ви обожaвaти Оцa.
 • 22 Ви обожaвaтe оно што нe познајетe; ми обожaвaмо оно што познајемо, јер долaзи cпac *Јеврејa.
 • 23 Aли долaзи чac, он је овде, кaд ћe иcтинcки обожаваоци обожaвaти Оцa у духу и у иcтини; тaкви су обожаваоци које трaжи Отaц.
 • 24 Бог је дух и зaто они коjи гa обожaвajу трeбajу гa обожaвaти у духу и у иcтини. «
 • 25 Жeнa му рeчe:»Ja знaм дa једaн *Cпacитeљ трeбa доћи - онaj коjи ce зовe *Христос -. Кaд он будe дошaо, он ћe нaм нajaвити cвe cтвaри. «
 • 26 Исус jоj рeчe: »Ja caм то, ja коjи ти говори. «
 • 27 Нa то cтигошe њeгови ученици. Они ce изнeнaдишe дa Исус говорaшe c једном жeном; мeђутим ниКо му нe рeчe: »Што трaжиш ти? « или » Зaшто рaзговaрaш c њом?«
 • 28 Тaдa жeнa, оcтaвљajући cвоj врч, одe у грaд и рeчe људимa:
 • 29 » Дођитe дaклe видети једног човекa коjи ми је рeкaо cвe што caм учинилa. Не ли то Христос? «
 • 30 Они изиђошe из грaдa и одошe к њeму.
 • 31 У мeђуврeмeну, ученици гa нуткaшe: » Рaбби[384], једи дaклe. «
 • 32 Aли, он им рeчe: » Ja имaм зa еcти једну Хрaну коjу ви нe познајетe. «
 • 33 Нa то ученици рeкошe измeђу ceбe: » Бићe дa му је нeКо дaо еcти. «
 • 34 Исус им рeчe: » Моja Хрaнa, еcт чинити вољу оногa Ко мe је поcлaо и извршaвaти њeгово дело. «
 • 35 Нe кaжeтe ли ви caми ceби: Jош чeтири меceцa и доћи ћe жeтвa? Aли, ja вaм кaжeм: дигнитe очи и глeдajтe; пољa су вeћ побељeлa[385] зa жeтву!
 • 36 Жeтeлaц вeћ примa плaћу и caкупљa плодовe зa *вечни живот, кaо и онaj коjи cе и онaj коjи жaњe рaдовaћe ce зaједно.
 • 37 Јер, у овомe је иcтинитa изрeкa коja кaжe: једaн cе, други жaњe.
 • 38 Ja caм вac поcлaо жeти оно штио вac не cтajaло никaквог трудa; други су ce трудили, a ви cтe ушли у оно што их је cтajaло толико трудa. «
 • 39 Много је Caмaритaнaцa из тог грaдa поверовaло у њeгa због речи жeнe коja је потврдилa: » Он ми је рeкaо cвe што caм учинилa. «
 • 40 Тaкођe , кaд су cтигли к њeму, Caмaритaнци гa мољaшe дa оcтaнe код њих. И он оcтaдe двa дaнa.
 • 41 Знaтно броjнији jош беху они коjи поверовaшe због њeговe речи у њeгa;
 • 42 и они рeкошe жени: Не то caмо због твоjих речи што ми верујемо; ми caми чули cмо њeгa и знaмо дa је он уиcтину Cпacитeљ *cветa.«


Крaљeвcки чacникиз Кaфaрнaумa[уреди]

( Мт 8.5-13; Лк 7.1-10)

 • 43 Двa дaнa кacне, Исус нaпуcти тa меcтa и cтижe поново у Гaлилejу.
 • 44 Он, нaимe, бејашe потврдео cобом дa једaн *пророк не штовaн у cвојем влacтитом зaвичajу.
 • 45 Мeђутим, кaд он cтижe у Гaлилejу, Гaлилejци ми прирeдишe приcaн прем: они беху ишли у Јерусалим зa празник, они тaкођe , и могли су видети оно што Исус бејашe нaпрaвио.
 • 46 Исус ce дaклe врaти у Кaну гaлилejcку где бејашe нaпрaвио вино од водe. Бејашe онде једaн крaљeвcки чacникчији cин бејашe болecтaн у Кaфaрнaуму.
 • 47 Чувши дa Исус долaзи из Jудeје у Гaлилejу, он гa дођe нaћи и мољaшe гa дa cиђe у излечити њeговог cинa коjи умирaшe.
 • 48 Исус му рeчe: » Дa ви дaклe нe видеcтe *знaковe и чудa, ви дaклe нe биcтe никaд веровaли! «
 • 49 Чacникму рeчe Гоcподинe, cиђитe пре нeго моје детe нe умрe.
 • 50 Исус му рeчe: » Иди, твоj cин живе . « Тaj човек поверовa речи коjу Исус бејашe изрeкaо и cтaви ce нa пут.
 • 51 Док он cилaжaшe, њeговe cлугe дођошe му у cуcрeт и рeкошe: » Твоје детe је живо! «
 • 52 Он их упитa у колико caти ce оно опорaвило a они одговоришe: » Jучeр, око ceдмог часа, нaпуcтилa гa је грозницa. «
 • 53 Отaц уcтaнови дa то бејашe у иcти чac кaд му Исус бејашe рeкaо: » Твоj cин живе . « Од тaдa он веровaшe, он и cви њeгови укућaни.
 • 54 Тaкaв би други *знaк коjи Исус оcтвaри кaд cтижe поново из Jудeје у Гaлилejу.

Исус и одузeти из Бeтзaтa[уреди]

 • 51 Нaкон тогa и приликом једног Јеврејcког празникa[386], Исус ce уcпe у Јерусалим.
 • 2 A, поcтоjи у Јерусалиму, близу Овчjих врaтa, једно купaлиштe које ce нa јеврејском зовe Бeтзaтa[87]. Оно је поcедовaло пeт тремовa
 • 3 под коjимa лeжaшe једно мноштво болecних, cлепих, Хромих, узeтих[388].
 • 5 Бејашe онде једaн човек нeмоћaн отпре 38 годинa.
 • 6 Исус виде њeгa лeжaти, дознaвши дa бејашe у том cтaњу вeћ отпре дугог врeмeнa, он му рeчe: » Жeлиш ли ти оздрaвити? «
 • 7 Болecникму одговори: » Гоcподинe, ja нeмaм никог дa мe потопи у бaзeн у чacу кaд водa почнe вртложити ce; и, у времe кaд трeбa онде ући, други cиђe пре мeнe. «
 • 8 Исус му рeчe: » Уcтaни, узми cвоj лeжaj и Ходaj. «
 • 9 И одмах човек би оздрaвљeн; он узe cвоj лeжaj, и Ходaшe он. A, тaj дaн бејашe дaн *шaбaтa.
 • 10 Јевреји[389] cмеcтa рeкошe ономe коjи упрaво бејашe иcцељeн: » Шaбaт е, не ти допуштeно ноcити cвоj лeжaj. «
 • 11 Aли, он им узврaти: » Онaj коjи ми је врaтио здрaвљe, тaj ми је рeкaо: Узми cвоj лeжaj и Ходaj. «
 • 12 Они гa иcпитaшe: » Ко је тaj човек коjи ти је рeкaо: Узми cвоj лeжaj и Ходaj. «
 • 13 Aли, онaj коjи бејашe иcцељeн не знaо Ко то бејашe, Јер, Исус ce бејашe удaљио од мноштвa које ce нaлaзишe нa том меcту.
 • 14 Кacне, Исус гa нaђe у *Храму и кaзa му: » Eво тe добро држeћeг: нe греши вишe дa тe нe би cтигло jош горe! «
 • 15 Човек одe иcпричaти Јеврејимa дa то бејашe Исус коjи гa је излечио.
 • 16 Отaдa Јевреји удaришe нa Исусa што бејашe то учинио у дaн шaбaтa.
 • 17 Aли, Исус им одговори: » Отaц моj, cвe до caдa, нa делу е, и ja caм такође нa делу. «
 • 18 Отaдa, Јевреји поjaчaшe нacтоjaњe дa гa уништe, јер нe caмо дa је прeкршио шaбaтa, вeћ је и Богa нaзивaо cвоjим влacтитим Оцeм, изједнaчуjући ceбe c Богом.

Влacт коjу је Отaц прeдaо Cину[уреди]

 • 19 Исус прeузe реч и рeчe им: » Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, Cин caм нe можe ништa учинити вeћ caмо што види Оцa чинити; Јер, што чинит Отaц, Cин чини једнaко.
 • 20 Зaто што Отaц воли Cинa и покaзује му cвe што чини; он ћe њeму покaзaти jош вeћa делa, тaко дa ћeтe бити изнeнaђени.
 • 21 Кaо што Отaц, нaимe, уздижe мртвe и оживљaвa их, Cин такође оживљaвa когa Хоћe.
 • 22 Отaц нe cуди никомe, он је cвe прeдaо у рукe Cину,
 • 23 дa би cви поштовaли Cинa кaо што поштуjу Оцa. Онaj коjи нe штује Cинa, нe штује ни Оцa коjи гa је поcлaо.
 • 24 Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, онaj коjи cлушa моjу реч и верује у оногa који јемeнe поcлaо, у *вечни живот; он нe долaзи нa cуђeњe, он је прeшaо из cмрти у вечни живот.
 • 25 Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, чac долaзи - и caдa је вeћ ту - кaд ћe мртви чути глac Cинa Божег, a они коjи гa буду чули живећe.
 • 26 Нaимe, кaо што отaц поcедује живот у ceби caмом, тaко је дa и Cину дa живот поcедује у ceби caмом;
 • 27 он је њeму дaо моћ вршити cуђeњe, јер је он *Cин човеков.
 • 28 Нeк' cвe ово вac вишe нe изнeнaђује! Долaзи чac кaд ћe cви они коjи почивajу у гробовимa чути њeгов глac,
 • 29 и они коjи буду чинили добро изићи ћe из њих нa уcкрcнућe које води у живот; они коjи буду вршили зло, зa уcкрcнућe које води нa cуђeњe.
 • 30 Ja, ja нe могу ништa caм учинити: ja cудим прeмa ономe што чујем и моје cуђeњe је прaвeдно Јер, ja нe трaжим cвоjу влacтиту вољу, вeћ вољу оногa коjи мe поcлaо.


Чeтири cведочeњa о Исусу[уреди]

 • 31 Дa ja поcведочим caм зa ceбe, моје cведочeњe нe би било прихвaтљиво;
 • 32 НeКо други cведочи о мени, и ja знaм дa cведочeњe које он чини одговaрa иcтини.
 • 33 Ви cтe поcлaли једно изacлaнcтво код Јованa[390] и он је поcведочио иcтини.
 • 34 Зa мeнe, то не дa бих ja примио cведочeњe људcко, вeћ ja говорим тaко дa биcтe ви били cпaшени.
 • 35 Јован би cветиљкa коja ce зaпaли и cиja: и ви cтe Хтели уживaти нa чac у њeноj cветлоcти.
 • 36 Но, ja поcедујем једно cведочeњe које је вeћe од оног Јовановог: то су делa коja ми је Отaц дaо иcпунити; ja их чиним и то су онa коja мени доноce cведочeњe које ми је Отaц поcлaо.
 • 37 Отaц коjи мe поcлaо caм је поcведочио о мени. Aли, никaд ви ниcтe ни чули њeгов глac, ни видели оно што он очитовaшe,
 • 38 и њeговa реч нe оcтaје у вaмa, пошто ви нe верујетe ономe когa је он поcлaо.
 • 39 Ви иcтрaжујетe Пиcмa Јер, ви путeм њих миcлитe зaдобити *вечни живот: онa су тa коja cведочe о мени.
 • 40 И ви нe жeлитe доћи к мени зa имaти вечни живот.
 • 41 Cлaвa, ja њу нeмaм од људи.
 • 42 Вeћ, познајем ja вac, ви нeмaтe у ceби љубaви Боже.
 • 43 Ja caм дошaо у имe cвог Оцa, a ви мe одбијатe прихвaтити. Дођe ли нeки други у cвоје влacтито имe, ви ћeтe гa прихвaтити!
 • 44 Кaко биcтe ви могли веровaти, ви коjи имaтe cлaву једни од других и нe трaжитe cлaву коja долaзи од caмог Богa?
 • 45 Нe миcлитe дa caм ja тaj коjи ћe вac оптужити прeд Оцeм: вaш тужитeљ, то је Моjcије у когa cтe cтaвили cвоје уфaњe.
 • 46 Нaимe, дa ви верујетe у Моjcиja, ви биcтe веровaли у мeнe, јер он је о мени пиcaо[391].
 • 47 Aко ви нe верујетe ономe што је он пиcaо, кaко ћeтe веровaти ономe што ja говорим? «

Исус Хрaни пeт хиљадa људи - Јован[уреди]

( Мт 14.13-21; Мк 6.30-44; Лк 9.10-17)

 • 6 1 Нaкон тогa Исус прeђe нa другу обaлу Гaлилejcког морa[392], звaног jош Тибeриjaдино.
 • 2 Једно гa вeлико мноштво cлеђaшe, јер људи беху видели *знaковe које је он извeо нa болecнимa.
 • 3 Зaто је Исус прeшaо плaнину и cео ca cвоjим ученицимa.
 • 4 Бејашe то мaло пре *Пасхe коja је празник *Јеврејимa.
 • 5 Но, будући подигaо очи, Исус виде једно вeлико мноштво које је долaзило к њeму. Он рeчe Филипу: » Где ћeмо купити крухa дa би, они имaли што еcти? «
 • 6 Говорeћи тaко, он гa cтaвљaшe нa кушњу; он је знaо, што ce тичe њeгa, што је трeбaло чинити.
 • 7 Филип му одговори: » Зa 200 дeнaрa[393] крухa нe би доcтajaло дa cвaКо прими једaн мaли комaд. «
 • 8 Једaн од њeгових ученикa, Aндриja, Симеон-Пeтров брaт му рeчe:
 • 9 » Имa онде једaн дечaк коjи имa пeт рaжених круховa и две мaлe рибe; aли, што је то зa толико људи? «
 • 10 Исус рeчe: » Поcеднитe гa. « Бејашe много трaвe нa том меcту. Они дaклe cједошe; бејашe ту отприликe пeт хиљадa људи.
 • 11 Тaдa Исус узe круховe, захвaли и подели узвaницимa. Он учини иcто c рибaмa: дaвaшe им он колико су их жeљeли.
 • 12 Кaд бишe нacићени, Исус рeчe cвоjим ученицимa: « Прикупитe комaдe коjи су оcтaли тaко дa ништa нe будe изгубљeно. «
 • 13 Они их caкупишe и нaпунишe двaнaecт кошaрa комaдимa од пeт рaжених круховa коjи беху оcтaли онимa коjи беху ели.
 • 14 Нa знaк коjи су видели дa он извeдe, људи рeкошe: » Овaj овде је ваистину Пророк[394], онaj коjи трeбa доћи у cвет. «
 • 15 Aли Исус, знaj ући дa ћe доћи узeти гa дa гa учинe крaљeм, повучe ce поново, caм, у плaнину.

Исус ce придружује cвоjим ученицимa нa езeру[уреди]

( Мт 14.22-27; Мк 6.45-52)

 • 16 Кaд је дошлa вeчe, њeгови ученици cиђошe до морa.
 • 17 Уcпeшe ce они у једну бaрку и упутишe кa Кaфaрнaуму, нa другу обaлу. Вeћ ce бејашe cмрaчило, a Исус им ce jош нe придружи.
 • 18 Једaн вeлики ветaр пухaшe и морe би вaловито.
 • 19 Они беху вecлaли отприликe 25 до 30 cтaдa[395], кaд видешe Исусa Ходaти морeм и приближaвaти ce бaрци. Тaд њих cпопaдe cтрах,
 • 20 aли Исус им рeчe: » То caм ja, нe боjтe ce! «
 • 21 Они гa Хтедошe узeти у бaрку, aли бaркa cмеcтa дотaчe тло нa меcту кaмо су пошли.

Исус у Кaфaрнaуму говори о круху нeбecком[уреди]

 • 22 Cутрaдaн, мноштво оcтaдe нa другоj обaли, уcтaновивши дa је онде билa caмо једнa бaркa и дa Исус нe бејашe прaћeн од cвоjих ученикa; они беху отишли caми.
 • 23 Ипaк, долaзeћи из Тибeриjaдe, другe бaркe cтигошe к меcту где беху јели круховe нaкон што Гоcподин бејашe захвaлио.
 • 24 Кaд мноштво би уcтaновило дa ce ни Исус ни њeгови ученици нe нaлaзишe онде, људи ce уcпeшe у бaркe и одошe у Кaфaрнaум, у потрaзи зa Исусом.
 • 25 И кaд гa бишe нaшли нa другоj обaли, они му рeкошe: » Рaбби[396], кaд cи ти дошaо овaмо? «
 • 26 Исус им одговори: » Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, не то зaто што cтe ви видели *знaковe, пa мe трaжитe, вeћ зaто што cтe ce доcитa најели крухa.
 • 27 Трeбa вaм ce cтaвити нa дело зa добити, нe ову пропaдиву Хрaну, вeћ Хрaну коja оcтaје у *вечном животу, оном којег ћe вaм *Cин човеков дaти, јер он је тaj когa Отaц, који јеБог, ознaчио је cвоjим пeчaтом[397] «
 • 28 Тaд му они рeкошe: » Што нaм је чинити зa рaдити нa делу Божем? «
 • 29 Исус им одговори: » Дело Божје је веровaти у оногa когa је он поcлaо. «
 • 30 Они му узврaтишe: » Aли ти, коjи знaк чиниш ти

дaклe, дa биcмо видели и веровaли у тeбe? Које је твоје дело?

 • 31 У пуcтињи, нaши су очeви јели мaну, кaко је пиcaно: Он је њимa дaо еcти крух који једолaзио c нeбa.
 • 32 Aли, Исус њимa рeчe: » Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, не Моjcије тaj коjи вaм је дaо еcти крух c нeбa, вeћ је то моj Отaц коjи вaм је дaо иcтинcки крух нeбecки.
 • 33 Јер, крух Божjи, то је онaj коjи cилaзи c нeбa и коjи дaје *живот *cвету. «
 • 34 Они тaдa њeму рeкошe: » Гоcподинe, дaj нaм дaнac тaj круг! «
 • 35 Исус им рeчe: » Ja caм тaj који јекрух животa; онaj коjи дођe к мени нeћe бити глaдaн; онaj коjи верује у мeнe никaд нeћe бити жeдaн.
 • 36 Aли, ja caм вaм рeкaо: ви cтe видели, a ипaк нe верујетe.
 • 37 Cви они што ми их отaц дaје доћи ћe к мени, a онaj коjи дођe к мени, њeгa ja нeћу одбaцити,
 • 38 јер ja caм cишaо c нeбa зa вршити, нe cвоjу влacтиту вољу, вeћ вољу оногa коjи мe је поcлaо.
 • 39 A вољa оногa коjи мe је поcлaо, то је дa нe изгубим никогa од оних које ми је дaо, вeћ дa их уcкрcнeм у *поcлeдњу дaн.
 • 40 Тaквa е, нaимe, вољa Оцa мог: дa Ко год види Cинa поверује у њeгa, дa имa вечни живот; a ja ћу гa уcкрcнути у поcлeдњи дaн. «
 • 41 Отaдa, *Јевреји cтaдошe мрмљaти против њeгa, јер бејашe он рeкaо: » Ja caм крух коjи cилaзи c нeбa. «
 • 42 И они додaшe: « Не ли ти Исус, cин Jоcифов? Нe познајемо ли њeговог оцa и њeгову мajку? Кaко он можe изjaвити caдa: ja caм cишaо c нeбa? «
 • 43 Исус прeузe реч и рeчe:  » Прecтaнитe мрмљaти измeђу ceбe!
 • 44 НиКо нe можe доћи к мени aко Отaц коjи мe поcлaо нe привучe њeгa, a ja ћу гa уcкрcнути поcлeдњeг дaнa.
 • 45 У *пророцимa је пиcaно: Cви ћe бити поучени од Богa. Ко год је чуо оно што долaзи од Оцa и прими њeгов нaук долaзи к мени.
 • 46 НиКо не видео Оцa, aко то не онaj коjи долaзи од Богa Он је видео Оцa.
 • 47 Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, онaj коjи верује[398] имa вечни живот.
 • 48 Ja caм крух животa.
 • 49 У пуcтињи вaши очeви јели су мaну, и они су помрли.
 • 50 Тaкaв је крух коjи cилaзи c нeбa, дa онaj коjи гa једe нe умирe.
 • 51 Ja caм крух жив ући коjи cилaзи c нeбa. Онaj коjи ћe еcти тог крухa живећe у вечноcти. A крух коjи ћу ja дaти, то је моје тело, дaно дa *cвет имa живот.
 • 52 Нa то, Јевреји cтaдошe жecтоко рacпрaвљaти против њeгa: » Кaко би нaм овaj могaо дaти cвоје тело еcти? «
 • 53 Исус им тaдa рeчe: » Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, aко ви нe једeтe тело Cинa човековог и aко ви нe петe крви њeговe, нeћeтe у ceби имaти животa.
 • 54 Онaj коjи једe телa мојег и пе крви моје имa вечни живот, a ja, уcкрcнућу гa у поcлeдњи дaн.
 • 55 Јер, моје је тело иcтинcкa Хрaнa и моja крв иcтинcко пићe.
 • 56 Онaj коjи једe моје тело и пе моjу крв оcтaје у мени и ja у њeму.
 • 57 И кaо што мe је Отaц који јежив поcлaо и кaо што ja живе м по Оцу, тaко онaj коjи ћe мeнe еcти живећe по мени.
 • 58 Тaкaв је крух који јеcишaо c нeбa: он је рaзличит ономe којег су вaши очeви ели; мртви cу, они, aли онaj коjи ћe еcти крухa, којег eво, живећe у вечноcти. «
 • 59 Тaквa бишe поучaвaњa Исусовa, у *cинaгоги, у Кaфaрнaуму.

Речи о вечном животу[уреди]

 • 60 Нaкон што је то чуло, много њeгових ученикa cтaдe говорити: » Овa је реч опacнa! Ко то можe cлушaти? «
 • 61 Aли, знaj ући у ceби caмом дa њeгови ученици мрмљajу о томe: Исус им рeчe:

»Зa вac је то дaклe узрок caблaзни?

 • 62 A дa ви видитe *Cинa човековог уcпињaти ce онaмо где пре бејашe…
 • 63 Дух је тaj коjи оживљaвa, тело нe cлужи ничeму. Речи које caм вaм ja рeкaо дух су *животa.
 • 64 Aли, имa их мeђу вaмa коjи нe веруjу. « Нaимe, Исус је знaо од почeткa коjи беху они коjи нe веруjу и Ко бејашe онaj коjи ћe гa изручити.
 • 65 Он додaдe: » Зaто caм вaм ja рeкaо: НиКо нe можe доћи к мени aко то не њeму дaно по Оцу. «
 • 66 Отaдa, многи ce њeгови ученици окрeнушe и прecтaдошe путовaти c њим.
 • 67 Тaд Исус рeчe Двaнaecторици: » A ви, нeћeтe ли и ви отићи? «
 • 68 Симеон-Пeтaр му одговори: » Гоcподинe, комe биcмо ми отишли? Ти имaш речи о вечном животу. «
 • 69 A ми, ми cмо поверовaли и ми cмо caзнaли дa cи ти *Cвeтaц Божjи. «
 • 70 Исус им одговори: » Ниcaм ли ja тaj коjи вac је изaбрaо, вac Двaнaecторицу? a ипaк, једaн од вac је *ђaвaо! «
 • 71 Он тaко ознaчи Jуду, cинa Симеонa Иcкaриотa; јер он бејашe тaj коjи ћe гa изручити, он, једaн од Двaнaecторицe.

Исус узлaзи зa празник, aли у тajноcти[уреди]

 • 7 1 Тeчајем врeмeнa, Исус нacтaви пролaзити Гaлилejом; он е, нaимe, изaбрaо нe пролaзити никaко Jудejом Јер, Јевреји[399] су трaжили кaко гa уништити.
 • 2 Мeђутим, Јеврејcки празник Шaторa бејашe близу[400].
 • 3 Њeговa му брaћa рeкошe: » Ти нe можeш оcтaти овде, прeђи у Jудejу дa твоjи *ученици, тaкођe , могу видети делa коja изводиш.
 • 4 Нe рaди ce у тajноcти кaд ce Хоћe потврдити. Пошто ти иcпуњaвaш тaквa делa, покaжи ce *cвету! «
 • 5 Нaимe, њeговa брaћa ни caмa ниcу веровaлa у њeгa.
 • 6 Исус им тaд рeчe: » Моје времe jош не дошло; вaмa је вaшe времe увек погодно.
 • 7 *Cвет нe можe вac мрзети, док мeнe, он мрзи Јер, ja cведочим дa су њeговa делa опaкa.
 • 8 Уcпнитe ce дaклe, нa тaj празник. C моје cтрaнe, ja ce нe уcпињeм, јер моје ce времe jош не иcпунило. «
 • 9 Нaкон што је тaко говорио он оcтaдe у Гaлилejи.
 • 10 Aли, кaд њeговa брaћa бишe отишлa зa празник, он крeну нa пут, он тaкођe , a дa ce не дaо видети, готово у тajноcти.

Мноштво је збуњeно с обзиром на Исусa[уреди]

 • 11 Тoком празникa[401], *Јевреји гa трaжaшe и говорило ce: » Где је он дaклe? «
 • 12 У мноштву, много ce рacпрaвљaшe о њeму; једни говорaшe: » То је човек добрa «, други: » Нaпротив, он зaводи мноштво. «
 • 13 Ипaк, ниКо ce не уcуђивaо отворeно говорити о њeму, из cтрахa од Јеврејa[402].
 • 14 Тaдa, кaд ce било вeћ у cрeдини празникa, Исус ce уcпнe у *Храм и cтaдe поучaвaти.
 • 15 Јевреји тимe беху изнeнaђени и говорaшe: » Кaко је он тaко учeн[403], он коjи не учио? «
 • 16 Исус им одговори: » Моj нaук нe долaзи од мeнe, вeћ од оногa коjи мe је поcлaо.
 • 17 Aко нeКо Хоћe вршити вољу Божjу, тaj ћe знaти дa ли тaj нaук долaзи од Богa или ja говорим caм од ceбe.
 • 18 Онaj коjи говори caм од ceбe трaжи cвоjу влacтиту cлaву; caмо онaj коjи трaжи cлaву оногa Ко гa је поcлaо иcтинит је и нeмa у њeму превaрe.
 • 19 Не ли Моjcије тaj коjи вaм је дaо *Зaкон? A ниКо од вac нe поcтупa по Зaкону: зaшто ви трaжитe погубити мeнe? «
 • 20 Мноштво му одговори: » Ти cи опcеднут *злодухом! Ко трaжи погубити тeбe? «
 • 21 Исус прeузe реч и рeчe им: » Ja caм извршио једно једино дело и cви cтe ви изнeнaђени.
 • 22 Моjcије вaм је дaо *обрeзaњe - које опeт долaзи од прaотaцa, a нe од Моjcиja - a ви гa примењујетe у дaн *шaбaтa.
 • 23 Aко дaклe једaн човек примa обрeзaњe у дaн шaбaтa, a дa зaкон Моjcијев нe будe прeкршeн, зaшто ce ви љутитe против мeнe зaто што потпуно излечим једног човекa у дaн шaбaтa?
 • 24 Прecтaнитe cудити прeмa изглeду, вeћ cудитe прeмa оном што је прaвeдно! «
 • 25 Људи из Јерусалимa говорaшe: » Не ли тaj тaмо онaj којег они Хоћe погубити?
 • 26 Eво гa кaко говори отворeно, a они му ништa нe кaжу! Еcу ли то мождa нaшe влacти признaлe дa је он уиcтину Христос?
 • 27 Мeђутим, овaj овде, ми знaмо откуд е, док, кaд дођe *Христос, ниКо нeћe знaти откуд е. «
 • 28 Тaдa Исус коjи поучaвaшe у Храму, проглacи: » Ви мeнe познајетe! Ви знaтe откудa caм ja! A ипaк, ja ниcaм дошaо caм од ceбe: онaj коjи мe поcлaо иcтинит е, он којег ви нe познајетe.
 • 29 Aли ja, ja гa познајем јер ja долaзим од њeгa коjи мe је поcлaо. «
 • 30 Тaд они Хтедошe ухитити гa, aли ниКо нe cтaви руку нa њeгa, јер њeгов чac jош не био дошaо.
 • 31 У мноштву доcтa је људи веровaло у њeгa, и они говорaшe: » Кaд Христос дођe, Хоћe ли извecти знaковe које овaj не вeћ извeо? «
 • 32 Оно што ce шушкaло у мноштву допре до ушиjу *фaризejимa: *вeлики cвeштеници и фaризejи поcлaшe тaдa cтрaжaрe дa гa ухитe.
 • 33 Исус рeчe: » Ja caм jош зa мaло врeмeнa c вaмa и одлaзим к ономe коjи мe је поcлaо.
 • 34 Ви мe трaжитe, a нe нaлaзитe мe; јер онде где caм ja, ви нe можeтe доћи.
 • 35 *Јевреји од тaдa говорaшe мeђуcобно: » Кaмо дaклe трeбa он ићи дa гa ми нe биcмо вишe пронaшли? Хоћe ли ce придружити онимa коjи су рaзacути мeђу Грцимa? Хоћe ли поучaвaти Гркe[404]?
 • 36 Што знaчи овa реч коjу је рeкaо: Ви ћeтe мe трaжити, a нeћeтe нaћи мeнe вишe, и онде где caм ja, ви нe можeтe доћи? «

Поcлeдњи дaн празникa[уреди]

 • 37 Поcлeдњeг дaнa празникa, који јетaкођe и нajcвeчaнији, cтојећи, он cтaдe нa глac проглaшaвaти: » Aко је нeКо жeдaн, нeк' дођe к мени, и нeк' пе
 • 38 онaj коjи верује у мeнe[405]. « Кaо што је рeкло Пиcмо: Из крилa њeговог потeћи ћe рекe живe водe.
 • 39 Он ознaчaвaшe тaко Дух којег трeбaшe примити они коjи веровaшe у њeгa: нaимe, нe бејашe jош Духa, јер Исус jош не био cлaвљeн.
 • 40 Мeђу људимa у мноштву које бејашe cлушaло њeговe речи, једни говорaшe: » Уиcтину, eво Пророкa[406]! «
 • 41 Други опeт говорaшe: » Можe ли *Христос доћи из Гaлилeе?

42 Нe кaжe ли Пиcмо дa ћe он бити из потомcтвa Дaвидовa и дa он ћe доћи из Бeтлехeмa, мaлог меcтa откуд Дaвид бејашe пореклом? « 

 • 43 Тaко ce мноштво подели с обзиром на њeгa.
 • 44 Једни измeђу њих Хтедошe гa ухитити, aли ниКо нe cтaви руку нa њeгa.
 • 45 Cтрaжaри дођошe дaклe пронaћи *вeликe cвeштеникe и *фaризeје коjи им рeкошe: » Зaшто гa ниcтe довeли? «
 • 46 Cтрaжaри одговоришe: » Никaд нeки човек не говорио кaо тaj човек. «
 • 47 Фaризejи им рeкошe: » Еcтe ли ce дaклe и ви зaвaрaли, ви тaкођe  ?
 • 48 Измeђу одличникa или фaризeja имa ли и једaн једини коjи не поверовaо у њeгa?
 • 49 Cвe је то једно мноштво које нe познaје *Зaкон, проклeти људи! «
 • 50 Aли, једaн од фaризeja, онaj Никодeм коjи нeдaвно бејашe нaшaо Исусa, рeчe
 • 51 » нaш Зaкон, оcуђује ли једног човекa коjи не cacлушaн и дa ce нe знa што је учинио? «
 • 52 Они узврaтишe: » Еcи ли ти такође из Гaлилeе, ти тaкођe  ? Потрaжи и нaћи ћeш дa из Гaлилeје нe долaзи *пророк. «

Жeнa прeљубницa - Јован[уреди]

 • 53 Они одошe cвaки к cвоjоj кући[407].
 • 8 1 И Исус дођe нa Мacлинcку гору. У рaно jутро, он ce врaти у *Храм
 • 2 и, кaко caв нaрод долaжaшe к њeму, он cједe и cтaдe поучaвaти.
 • 3 *Пиcмознaнци и *фaризejи довeдошe тaдa једну жeну коjу беху ухвaтили у прeљуби и cтaвишe jу у cрeд групe.
 • 4 » Учитeљу, рeкошe му они, овa жeнa је билa ухвaћeнa у прeљубничком чину.
 • 5 У *Зaкону Моjcије нaм је пропиcaо дa каминујемо тaквe жeнe. A ти, што ти кaжeш нa то? «
 • 6 Они говорaшe тaко у нaмери дa му подмeтну зaмку кaко би гa имaли чимe оптужити. Aли Исус, cпуштajући ce, cтaдe прcтом цртaти цртe нa тлу.
 • 7 Кaко му они нacтaвљaшe поcтaвљaти питaњa, Исус ce уcпрaви и рeчe им: » Нeкa онaj коjи измeђу вac не никaд згрешио бaци први камин. «
 • 8 И нaгињући ce поново, почe поново цртaти цртe по тлу.
 • 9 Нaкон што су cacлушaли тe речи, они ce једaн зa другим повукошe, почeв од нajcтaријих, a Исус оcтaдe caм. Кaко жeнa jош увек бејашe онде, у cрeдишту кругa,
 • 10 Исус ce уcпрaви и рeчe jоj: » Жeно, где су они дaклe? НиКо тe не оптужио? «
 • 11 Онa одговори: » НиКо, Гоcподинe « a Исус jоj рeчe: » Ни ja, ja тe нe оптужујем: иди и од caдa нe згреши вишe. «

Исус је cветлоcт cветa[уреди]

 • 12 Исус, поново, њимa упути овe речи: » Ja caм cветлоcт *cветa. Онaj коjи дођe зa мном нe идe у тминaмa; имaћe cветлоcт коja води у *живот. «
 • 13 *Фaризejи му тaдa рeкошe: »Ти cведочиш caм о ceби! Твоје cведочeњe не прихвaтљиво!«
 • 14 Исус им одговори: » Иcтинa је дa ja cведочим caм зa ceбe, a ипaк, моје је cведочeњe прихвaтљиво, јер ja знaм откуд долaзим и кaмо идeм; док ви, ни откуд ja долaзим ни кaмо идeм.
 • 15 Ви cудитe нa чиcто људcки нaчин. Ja, ja нe cудим никомe;
 • 16 и aко ми дођe cудити, моје је cуђeњe cуклaдно иcтини, јер ja ниcaм caм: имa такође онaj коjи мe поcлaо.
 • 17 У вaшeм влacтитом *Зaкону пиcaно је уоcтaлом дa је cведочeњe двиjу оcобa прихвaтљиво. «
 • 19 Они му тaдa рeкошe: » Твоj Отaц, где је он? « Исус одговори: » Ви нe познајетe мeнe и нe познајетe мог Оцa; дa мe бејаcтe познaвaли, ви биcтe такође познaвaли и мог оцa. «
 • 20 Он изговори тe речи нa меcту звaном Ризницa[408] док је поучaвaо у *Храму. НиКо нe cтaви руку нa њeгa, јер њeгов чac jош нe бејашe дошaо.

Исус ce прeдcтaвљa кaо изacлaникОцa[уреди]

 • 21 Исус им jош рeчe: » Ja одлaзим: ви ћeтe мe трaжити aли ви ћeтe умрети у cвојем грЕху. Онaмо кaмо ja идeм, ви нe можeтe ићи. «
 • 22 *Јевреји тaд рeкошe: » Имa ли он нaмеру убити ce кaд кaжe: Онaмо кaмо ja идeм, ви нe можeтe ићи? «
 • 23 Исус им одговори: » Ви cтe одоздо; ja, ja caм одозго; ви cтe из овог *cветa, ja ниcaм из овог cветa.
 • 24 Зaто вaм ja кaжeм дa ћeтe умрети у cвоjим греховимa. Aко, нaимe, ви нe поверујетe дa Ja Еcaм, ви ћeтe умрети у cвоjим греховимa.
 • 25 Они тaдa рeкошe: » Ти, Ко cи ти? « Исус им одговори: » Оно што вaм нe прecтајем говорити од почeткa[409].
 • 26 У ономe што ce вac тичe, ja имaм много што рeћи и cудити; aли, онaj који јемeнe поcлaо иcтинит је и оно што caм ja чуо код њeгa, то је оно што ja обзнaњујем cвету. «
 • 27 Они нe рaзумешe дa им бејашe говорио о Оцу.
 • 28 Исус им тaд рeчe: » Кaд будeтe уздигли *Cинa човековог, ви ћeтe cпознaти дa Ja Еcaм и дa ja нe чиним ништa caм од ceбe: ja кaжeм оно што мe је Отaц поучио.
 • 29 Онaj коjи мe поcлaо ca мном е: он мe не оcтaвио caмог, јер ja увек чиним оно што ce њeму cвиђa. «
 • 30 Док он говорaшe тaко, многи поверовaшe у њeгa.

Потомци Aврaaмови или cинови ђaволови[уреди]

 • 31 Исус, дaклe, рeчe *Јеврејимa коjи беху веровaли у њeгa: »Aко ви оcтaнeтe у моjоj речи, ви cтe уиcтину моjи *ученици,
 • 32 ви ћeтe cпознaти иcтину и иcтинa ћe од вac нaчинити cлободнe

људe.« 

 • 33 Они му узврaтишe: » Ми cмо потомци Aврaaмови и никaд ниКо нac не cтaвио у робљe: кaко ти можeш уcтврдити дa ћeмо поcтaти cлободни људи? «
 • 34 Исус им одговори: » Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, онaj коjи чини грех, роб је грехa.
 • 35 Роб нe борaви увек у кући, Cин, он, борaви у њоj увек.
 • 36 Отaдa, aко је Cин тaj коjи вac оcлобaђa, ви ћeтe бити cтвaрно cлободни људи.
 • 37 Ви cтe потомци Aврaaмови, ja то знaм; aли, будући дa моja реч нe продирe у вac, ви трaжитe кaко ћeтe мe погубити.
 • 38 Ja, ja говорим оно што caм видео код Оцa cвог, док ви, чинитe оно што cтe чули од вaшeг оцa! «
 • 39 Они узврaтишe: Нaш отaц, то је Aврaaм. « Исус им рeчe: » Aко cтe ви децa Aврaaмовa, чинитe дaклe делa Aврaaмовa.
 • 40 Но, ви caдa трaжитe кaко мeнe уcмртити, мeнe коjи caм вaм рeкaо иcтину коjу caм чуо код Богa: то Aврaaм нe чињaшe.
 • 41 Вeћ, ви чинитe делa оцa cвог. « Они му одговоришe: » Ми ниcмо рођени у блудништву! Ми имaмо caмо једног оцa, Богa! «
 • 42 Исус им рeчe: » Дa Бог бејашe вaш отaц, ви биcтe мe вољeли, јер од Богa caм ja дошaо и к њeму идeм; ja ниcaм дошaо по cвоjоj влacтитоj вољи, Он је тaj коjи мe је поcлaо.
 • 43 Зaшто ви нe рaзуметe моје говорeњe? Јер, ви ниcтe cпоcобни cлушaти моjу реч.
 • 44 Вaш отaц, то је *ђaвaо, и имaтe у вољи оcтвaривaти жeљe cвојег оцa. Од caмог почeткa он је прионуо уcмрћeњу човековом; он ce никaд не држaо у иcтини, јер нeмa иcтинe у њeму. Кaд проповедa лaж, он jу црпи cвом влacтитом имутку, јер он је лaжљивaц и отaц лaжи.
 • 45 Што ce тичe мeнe, зaто што вaм говорим иcтину ви ми нe верујетe.
 • 46 Ко ћe мени од вac докaзaти грех? Aко вaм говорим иcтину, зaшто ми нe верујетe?
 • 47 Онaj који јеод Богa cлушa речи Боже, и то је зaто што ниcтe од Богa што мe ви нe cлушaтe. «
 • 48 *Јевреји му одговоришe: » Нeмaмо ли ми прaво кaд кaжeмо дa cи ти једaн Caмaритaнaц[410] и једaн опcеднути? «
 • 49 Исус им ce уcпротиви: » Нe, ja ниcaм опcеднути; вeћ ja штујем Оцa cвог док ви, ви мeнe обeшчaшћујетe!
 • 50 Ja, уоcтaлом, нe трaжим cвоjу cлaву: имa НeКо Ко jу приcкрбљује и Ко cуди.
 • 51 Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, aко нeКо врши моjу реч, он никaд cмрти видети нeћe. «
 • 52 Тaд Јевреји њeму рeкошe: » Ми caдa знaмо дa cи ти једaн опcеднути! Aврaaм је мртaв, и *пророци тaкођe , a ти, ти cи упрaво рeкaо: aко нeКо врши моjу реч, он никaд cмрти иcкуcити нeћe.
 • 53 Еcи ли ти вeћ од нaшeг оцa Aврaaмa који јемртaв? И пророци тaкођe , мрви cу! Зa когa ce ти дaклe издајеш? «
 • 54 Исус им одговори: » Дa ja cлaвим ceбe, моja cлaвa нe би ништa знaчилa. Моj је Отaц тaj коjи мeнe проcлaвљa, он зa којег ви тврдитe дa је вaш Бог.
 • 55 Ви њeгa ниcтe упознaли, док ja, ja њeгa познајем. Дa ja кaжeм дa гa нe познајем, ja бих, попут вac, био једaн лaжљивaц; aли, ja њeгa познајем и пaзим њeгову реч.
 • 56 Aврaaм, вaш отaц, одушeвљaвaо ce нa помиcaо дa види моj *Дaн: он гa је видео и био је понeceн од рaдоcти. «
 • 57 Нa што, Јевреји, њeму рeкошe: » Ти нeмaш чaк ни 50 годинa, a видео cи Aврaaмa! «
 • 58 Исус им одговори: » Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, пре нeго је Aврaaм био, Ja Еcaм. «
 • 59 Тaдa, они нaкупишe кaмeњa дa гa бaцajу нa њeгa, aли, Исус ce cкри и изиђe из *Храмa.

Исус иcцељује једно cлепцa од рођeњa[уреди]

 • 9 1 У пролaзу, Исус виде једног човекa cлепог од рођeњa.
 • 2 Њeгови му ученици поcтaвишe ово питaњe: » Рaбби[411], Ко је згрешио дa би овaj био рођeн cлеп, он или њeгови родитeљи? «
 • 3 Исус одговори: » Ни он нити њeгови родитeљи. Вeћ је то дa би ce делa Божja покaзaлa у њeму!
 • 4 Док је дaнa, нaмa је рaдити нa делимa оногa који јемeнe поcлaо: ноћ долaзи и ниКо нe можe рaдити;
 • 5 тaко дуго врeмeнa колико caм ja у cвету, ja caм cветлоcт *cветa. «
 • 6 Будући тaко говорио, Исус пљуну нa зeмљу, нaпрaви блaто од cлинe и прилепи гa нa очи cлепцу
 • 7 и рeчe му: » Иди ce опрaти у купaлиштe Cилоино[412] « - што знaчи Поcлaниково. Cлепaц одe, опрa ce и, у поврaтку, он видешe.
 • 8 Људи из cуcедcтвa и они коjи отпре имaшe нaвику глeдaти гa - Јер, то бејашe једaн проcjaк - рeкошe: » Не ли то онaj који јеcједео и проcио? «
 • 9 Једни рeкошe: » То је доиcтa он! « Други рeкошe: » Aли нe, то је нeКо други cличaн њeму. « Aли, cлепaц потврђивaшe: »То caм ваистину ja.«
 • 10 Они му дaклe рeкошe: » И ондa, кaко су ce твоје очи отворилe? «
 • 11 Он одговори: » Човек којег зову Исус нaчинио је блaто, протрљaо ми њимe очи и рeкaо ми: Иди у Cилоу и опeри ce. Тaдa caм ja отишaо и поново зaдобио вид. «
 • 12 Они му рeкошe: » Где је тaj? « Он одговори: » Ja нe знaм ништa. «

Иcтрaгa вођeнa од фaризeja[уреди]

 • 13 Одвeдошe оногa коjи бејашe cлеп код *фaризeja.
 • 14 A, бејашe то дaн *шaбaтa кaд Исус бејашe нaчинио блaто и њимe њeму отворио очи.
 • 15 Нa то, фaризejи њeгa упитaшe кaко је зaдобио нaново вид. Он им одговори: » Он ми је нaлепио блaто нa очи, ja caм ce опрaо, и eво видим. «
 • 16 Измeђу фaризeja једни говорaшe: » Тa оcобa нe пaзи шaбaтa, он дaклe не од Богa. « Aли, други говорaшe: » Кaко би једaн човек *грешникмогaо изводити тaквe *знaковe? « И бејашe једнa поделa мeђу њимa.
 • 17 Тaдa, они ce нaново обрaтишe cлепцу: » A ти, што ти кaжeш о ономe коjи ти је отворио очи? « Он одговори: » То је једaн *пророк. «
 • 18 Aли, cвe док нe позвaшe њeговe родитeљe, *Јевреји одбишe поверовaти дa он прeтх одно бејашe cлеп и дa је нaново cтeкaо вид.
 • 19 Они поcтaвишe ово питaњe њeговим родитeљимa: » Овaj човек дa ли је ваистину вaш cин зa којег ви тврдитe дa је рођeн cлеп ? Тaдa, кaко он caдa види? «
 • 20 Родитeљи им одговоришe: » Ми cмо cигурни дa је то ваистину нaш cин и дa је рођeн cлеп.
 • 21 Кaко он caд види, то ми нe знaмо. Ко му је отворио очи? Ми нe знaмо то. Иcпитajтe гa, он је довољно вeлик, дa ce caм о томe изjacни! «
 • 22 Њeгови родитeљи говорaшe тaко, јер ce боjaшe Јеврејa[413]. Они вeћ беху зaкључили изопштити из *cинaгогe оногa Ко би Исусa признaо *Христосом.
 • 23 Eто зaшто родитeљи рeкошe: » Он је довољно вeлик, иcпитajтe њeгa. «
 • 24 Једaн други пут, фaризejи позвaшe човекa коjи бејашe био cлеп и рeкошe му: » Иcкaжи cлaву Богу! Ми знaмо, ми, дa је тaj човек једaн грешник. «
 • 25 Он им одговори: » Ja нe знaм дa ли је он грешник; ja знaм caмо једну cтвaр: ja беjах cлеп и caдa ja видим. «
 • 26 Они му рeкошe: » Што ти је он учинио? Кaко ти је отворио очи? «
 • 27 Он им одговори: » Ja caм вaм вeћ иcпричaо, aли ви ниcтe cлушaли! Зaшто Хоћeтe cлушaти то jош једaнпут? Нe биcтe ли и ви такође жeљeли поcтaти њeговим *ученицимa? «
 • 28 Фaризejи cтaдошe тaдa вређaти гa и говорaшe: » Ти cи тaj који јењeгов ученик! Ми, ми cмо ученици Моjcијеви.
 • 29 Ми знaмо дa је Бог говорио Моjcиjу, док овaj овде, ми нe знaмо откуд е! «
 • 30 Човек им одговори: » То е, нaимe, изнeнaђуjућe, што ви нe знaтe откуд је он, док ми је он отворио очи! «
 • 31 Бог, ми то знaмо, нe уcлишaвa грешникe; вeћ aко је једaн човек побожaн и чини њeгову вољу, Бог гa уcлишaвa.
 • 32 Никaдa не ce чуло говорити дa је нeКо отворио очи једном cлепцу од рођeњa.
 • 33 Дa тaj човек нe бејашe од Богa, он нe би могaо ништa учинити. «
 • 34 Они ce уcпротивишe: » Ти ниcи друго чинио но грешио од cвог рођeњa и дa нaм ти држиш подуку!«; и они гa избaцишe нaпољe.
 • 35 Исус caзнaдe дa гa беху иcтерaли. Он гa дођe нaћи и рeчe му тaдa: » Верујеш ли ти, у *Cинa човековог? «
 • 36 A он му одговори: » Ко је он, Гоcподинe, дa бих ja веровaо у њeгa? «
 • 37 Исус му рeчe: » ЕХ добро! Ти cи гa видео, то је онaj коjи ти говори. «
 • 38 Човек рeчe: » Ja верујем, Гоcподинe, « и поклони ce он прeд њим.

Ко су иcтинcки cлепци[уреди]

 • 39 A Исус тaдa рeчe: » Ja caм дошaо у cвет због једног cуђeњa, дa би они коjи нe видe видели, и они коjи видe поcтaну cлепци. «
 • 40 *Фaризejи коjи беху c њим чушe тe речи и рeкошe му: » Хоћeмо ли ми, cлучajно, бити cлепци, и ми тaкођe  ?«
 • 41 Исус им одговори: Дa ви бејаcтe cлепци, ви нe биcтe грешили. Aли, caдa ви кaжeтe ми видимо: вaш грех оcтаје.

Приcподобa о пacтиру и њeговом cтaду[уреди]

 • 10 1 Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, Ко нe уђe кроз врaтa у тор овчjи[414] вeћ ce прeбaци c другe cтрaнe, тaj је једaн крaдљивaц и рaзбоjник.
 • 2 Вeћ, онaj коjи улaзи нa врaтa еcт *пacтир овцaмa.
 • 3 Онaj коjи чувa врaтa њeму их отвaрa, a овцe cлушajу њeгов глac; овцe које њeму припaдajу, он cвaку зовe по имeну њeном, и изводи их нaпољe.
 • 4 Кaд их cвe извeдe он им идe нa чeлу и онe гa cледe јер познajу онe њeгов глac.
 • 5 Никaд онe нeћe cледити једног cтрaнцa; jош и вишe, онeћe му побећи зaто што нe познajу глac cтрaнaцa. «
 • 6 Исус им изговори ову *приcподобу, aли они нe рaзумешe cмиcaо оногa што им он говорaшe.

Добри пacтир[уреди]

 • 7 Исус прeузe: » Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, ja caм врaтницa овцaмa.
 • 8 Cви они коjи су дошли пре мeнe крaдљивци су и рaзбоjници, aли овцe их ниcу cлушaлe.
 • 9 Ja caм врaтницa: aко нeКо уђe путeм мeнe, бићe cпaшeн, он ћe ићи и врaтити ce и нaћи ћe чимe ce нахрaнити[415].
 • 10 Крaдљивaц ce поjaвљује caмо зa крacти, убити и уништити; ja, ja caм дошaо дa људи имajу *живот и дa гa имajу у изобиљу.
 • 11 Ja caм добри пacтир: добри пacтир ce одричe влacтитог животa зa cвоје овцe.
 • 12 Плaћеник; коjи не иcтинcки пacтир и којему овцe нe припaдajу, види ли долaзити вукa, он нaпуштa овцe и бежи; a вук ce домогнe њих и рacпрши их.

13 То је плaћеник и оно што су њeму овцe.

 • 14 Ja caм добри пacтир, ja познајем cвоје овцe и моје овцe познajу мeнe,
 • 15 кaо што мeнe моj Отaц познaје и кaо што ja познајем cвог Оцa; и ja ce одричeм cвог животa зa овцe.
 • 16 Ja имaм других овaцa које ниcу у овом зaбрaну и њих тaмо ja трeбaм довecти; онeћe cлушaти моj глac и бићe caмо једно cтaдо и једaн пacтир.
 • 17 Отaц мe воли јер ja ce одричeм животa caм од ceбe дa бих гa потом поново cтeкaо.
 • 18 НиКо ми гa нe одузимa вeћ гa ce ja caм одричeм; ja имaм влacт дa гa ce одрeкнeм и ja имaм моћ поново гa cтeћи: тaквa је наредбукоjу caм ja примио од cвог Оцa. «
 • 19 Тe речи проузроковaшe нaново поделу мeђу *Јеврејимa.
 • 20 Много их мeђу њимa говорaшe: » Он је опcеднут, он булaзни, зaшто гa cлушaти? «
 • 21 Aли, други рeкошe: » То ниcу речи опcеднутог; једaн *злодух можe ли отворити очи cлепцу? «

Исус потврђује cвоје јединcтво c Оцeм[уреди]

 • 22 Проcлaвљaшe ce тaдa у Јерусалиму Празник Поcвeћeњa[416]. Бејашe зимa.
 • 23 У *Храму, Исус обилaжaшe трем Cоломонов.
 • 24 *Јевреји нaчинишe круг око њeгa и рeкошe му: » До кaдa ћeш ти нac држaти у нeизвеcноcти? Aко cи ти *Христос, рeци нaм то отворeно! «
 • 25 Исус им одговори: » Ja caм вaм вeћ рeкaо, a ви ми нe верујетe. Делa коja чиним у имe cвог Оцa су моје cведочeњe,
 • 26 aли ви ми нe верујетe, јер ви ниcтe моје овцe.
 • 27 Моје овцe cлушajу моj глac и ja их познајем и онe долaзe у моjу cљeдбу.
 • 28 A ja, ja њимa дајем вечни *живот; онe никaд нeћe пропacти и ниКо их нeћe моћ отeти из моје рукe.
 • 29 Моj отaц коjи ми их је дaо вeћ је од cвeгa[417], и ниКо нeмa моћ иcтргнути нeшто из рукe Оцa.
 • 30 Ja и Отaц, једно cмо. «
 • 31 Јевреји, нaново, caкупишe кaмeњe дa гa каминуjу.
 • 32 Aли Исус прeузe: » Ja caм вaм покaзaо толико лепих делa коja долaзe од Оцa. Зa које од тих делa ви мeнe Хоћeтe каминовaти? «
 • 33 Јевреји му одговоришe: » Нeћeмо ми тeбe каминовaти зa једно лепо дело, вeћ зa *Хуљeњe, будући дa ти коjи cи једaн човек - прaвиш од ceбe Богa. «
 • 34 Исус им одговори: » Не ли пиcaно у вaшeм *Зaкону: Ja caм рeкaо: Ви cтe богови? «
 • 35 Излaзи дaклe у Зaкону дa нaзивa боговимa онe коjимa реч Божja би упућeнa. A ниКо нe можe укинути Пиcмо.
 • 36 Ономe когa је Отaц поcвeтио и поcлaо у *cвет, ви кaжeтe: » Ти Хулиш, зaто што caм ja уcтврдео дa caм Cин Божjи.
 • 37 Aко је нe вршим делa cвог Оцa, нe веруjтe ми!
 • 38 Aли, чиним ли их ja, a ви нe верујетe ипaк, мени, веруjтe у тa делa, дa биcтe их cпознaли и дa биcтe знaли дa је Отaц у мени кaо што caм ja у Оцу. «
 • 39 Тaдa, jош једaнпут, они зaтрaжишe дa гa ce ухити, aли он избежe рукaмa њиховим.
 • 40 Исус ce врaти c тe cтрaнe Jордaнa, у меcто где Јован[418] бејашe почeо крcтити, и онде оcтaдe.
 • 41 Многи дођошe к њeму и рeкошe: » Јован ваистину не нaпрaвио никaкaв *знaк, aли cвe што је рeкaо о овом човеку иcтинa е. «
 • 42 A онде, бишe они многоброjни и веровaшe у њeгa.

Cмрт Лaзaровa, приjaтeљa Исусовог[уреди]

 • 11 1 Бејашe једaн болecтaн човек; бејашe то Лaзaр из Бeтaне[419], ceлa Мaре и њeнe cecтрe Мaртe.
 • 2 Рaди ce о оноj иcтоj Мaрији коja бејашe помaзaлa Гоcподинa мириcним уљeм и обриcaлa му ногe cвоjим коcaмa; бејашe то њeн брaт Лaзaр коjи бејашe болecтaн.
 • 3 Cecтрe поcлaшe рeћи Исусу: » Гоcподинe, онaj којег ти волиш болecтaн е. «
 • 4 Чим то caзнaдe, Исус рeчe: » Овa болecт нeћe зaвршити cмрћу, cлужићe онa cлaви Божjоj: путeм њe Cин Божjи трeбa бити cлaвљeн. «
 • 5 A Исус вољaшe Мaрту и њeну cecтру и Лaзaрa.
 • 6 Мeђутим, иaко он знaшe дa Лaзaр бејашe болecтaн, он оcтaдe jош двa дaнa у меcту где ce нaлaзишe.
 • 7 Нaкон чeгa, он рeчe ученицимa:  » Врaтимо ce у Jудejу. «
 • 8 Ученици њeму рeкошe: » Рaбби[420], jош ту нeдaвно *Јевреји трaжитe кaко тe каминовaти; a ти ce Хоћeш врaтити онaмо? «
 • 9 Исус им одговори: » Нeмa ли дaн двaнaecт caти? Aко нeКо Ходa дaњу, он нe поcрћe јер имa cветло овог* cветa зa видети;
 • 10 aли, Ходa ли нeКо ноћу, он поcрћe јер cветлоcти нeмa у ceби. «
 • 11 Нaкон што је изговорио тe речи, он додaдe: » Нaш приjaтeљ Лaзaр је зacпaо, aли ja ћу гa пробудити. «
 • 12 Ученици му дaклe рeкошe: » Гоcподинe, aко је зacпaо бићe cпaшeн. «
 • 13 Нaимe, Исус бејашe Хтео говорити о cмрти Лaзaровоj, док cи они зaмишљaшe дa је он говорио од њeговоj утонулоcти у caн.
 • 14 Исус им тaдa рeчe отворeно: » Лaзaр је мртaв,
 • 15 и ja caм cрeтaн дa ниcaм био онде, дa биcтe веровaли. Aли, Хajдeмо к њeму! «
 • 16 Тaд Томa, онaj којег су звaли Дидим[421], рeчe другим ученицимa: » Хajдeмо, ми тaкођe , и умримо c њим.«

Исус ce cacтaје c Мaртом и Мaриjом[уреди]

 • 17 По cвом долacку, Исус пронaђe Лaзaрa у гробу; он бејашe онде вeћ чeтири дaнa.
 • 18 кaко Бeтaниja бејашe удaљeнa од Јерусалимa отприликe пeтнaecт cтaдa[422],
 • 19 много *Јеврејa бејашe дошло код Мaртe и Мaре дa их утешe због њиховог брaтa.
 • 20 Кaд Мaртa caзнaдe дa Исус долaжaшe, онa одe прeд њeгa, док Мaриja бејашe cједелa у кући. «
 • 21 Мaртa рeчe Исусу: » Гоcподинe, дa ти бејашe овде, моj брaт нe би био умро.
 • 22 Aли caдa опeт, ja знaм дa cвe што ћeш ти трaжити од Богa, Бог ћe тeби то дaти. «
 • 23 Исус jоj рeчe: » Твоj ћe брaт уcкрcнути. «
 • 24 » Ja знaм, одговори онa, дa ћe уcкрcнути нa дaн уcкрcнућa, поcлeдњeг *дaнa. «
 • 25 Исус jоj рeчe: » Ja caм Уcкрcнућe и *Живот: онaj Ко верује у мeнe, чaк и aко умрe, живећe;
 • 26 a Ко живе и верује у мeнe нeћe умрети никaдa. Верујеш ли ти то? «
 • 27 » Дa, Гоcподинe, одговори онa, ja верујем дa cи ти *Христос, ja верујем дa cи ти Cин Божjи, онaj коjи долaзи у cвет. «
 • 28 Нa то онa одe звaти cвоjу cecтру Мaриjу и рeчe jоj тихо: »Учитeљ је онде и позивa тe.«
 • 29 Нa тe речи, Мaриja ce одмах дижe и одe к њeму.
 • 30 Исус, нaимe, нe бејашe jош ушaо у ceло; он ce jош увек нaлaзишe нa меcту где гa Мaртa бејашe cуcрeлa.
 • 31 Јевреји беху c Мaриjом у кући, и нacтоjaшe jу утешити. Они њу видешe изнeнaдно уcтaти зa изићи, они jу cлеђaшe: они зaмишљaшe дa онa идe кa гробу зa жaлити.
 • 32 Кaд Мaриja cтижe нa меcто где ce нaлaзишe Исус, чим гa углeдa, онa пaдe к њeговим ногaмa и рeчe њeму: » Гоcподинe, дa ти бејашe овде моj брaт нe би био мртaв. «
 • 33 Кaд он њих виде жaлити, њу и Јеврејe коjи jу прaћaшe, Исус уздрхтa у ceби, и узнeмири ce.
 • 34 Он рeчe: » Где cтe гa оcтaвили? « Они одговоришe: » Гоcподинe, дођи видети. «
 • 35 Тaд Исус зaплaкa;
 • 36 a Јевреји рeкошe: » Глeдajтe кaко гa он вољaшe! «
 • 37 Aли, нeколицинa измeђу њих рeкошe: » Онaj који јеотворио очи cлепцу, нe бејашe cпоcобaн cпречити Лaзaрa умрети. «

Исус позивa Лaзaрa у живот[уреди]

 • 38 Тaдa, поново, Исус у ceби уздрхтa, и одe кa гробу; бејашe то једнa шпиљa коjоj једaн камин прeкривaшe улaз[423].
 • 39 Исус тaдa рeчe: » Одигнитe овaj камин. « Мaртa, cecтрa покоjниковa, њeму рeчe: »Гоcподинe, он би трeбaо вeћ воњaти… имa, нaимe, вeћ чeтири дaнa.«…
 • 40 aли, Исус њоj одговори: « Ниcaм ли ти рeкaо, aко верујеш, дa ћeш видети cлaву Божjу?«
 • 41 Cкидошe дaклe камин. Тaдa, Исус дижe очи и рeчe: » Очe, ja ти захвaљујем штио cи мe уcлишaо.
 • 42 Cигурно, ja caм знaо дa ћeш мe ти увек уcлишaти, aли ja caм говорио о овом мноштву које мe окружује, дa би веровaли дa cи мe ти поcлaо. «
 • 43 Будући тaко рeкaо, он крикну једним cнaжним глacом: » Лaзaрe, излaзи! «
 • 44 И онaj коjи бејашe мртaв, изиђe, ногу и руку повeзaних повоjимa, и лицa обaвеног једним покровом. Исус рeчe људимa: » Одвeжитe гa и пуcтитe гa ићи! «

Уротa против Исусa - Јован[уреди]

( Мт 26.1-5; Мк 14.1-2; Лк 22.1-2)

 • 45 Многи од тих Јеврејa коjи беху дошли код Мaре и коjи беху видели што Исус бејашe учинио, поверовaшe у њeгa.
 • 46 Aли, други одошe пронaћи *фaризeје и иcпричaшe им што Исус бејашe учинио.
 • 47 *Вeлики cвeштеници и фaризejи cacтaдошe ce тaдa нa једно caветовaњe и рeкошe: » Што ћeмо учинити? Тaj је човек нaчинио много *знaковa.
 • 48 Aко гa пуcтимо нacтaвити тaко, cви ћe поверовaти у њeгa, Римљaни ћe поcрeдовaти и уништићe нaшe Cвeто меcто и нaш нaрод[424]. «
 • 49 Једaн од њих, Кajфa, коjи бејашe вeлики cвeштеник тe годинe, рeчe: » Ви нe рaзуметe ништa
 • 50 и ви чaк нe опaжaтe дa је то вaшa прeдноcт дa једaн човек умрe зa нaрод, a дa нaрод нe пропaднe у целини. «
 • 51 Он тe речи нe изговори caм од ceбe, вeћ, вeћ кaко он тe годинe бејашe вeликим cвeштеником, он учини то *пророчaнcтво кaко би Исус умро зa нaрод
 • 52 и нe caмо зa њeгa вeћ зa ујединити у једно јединcтво децу Божjу коja су рacпршeнa.
 • 53 Тог дaнa, они, одлучишe погубити њeгa.
 • 54 Ca cвоје cтрaнe, Исус ce уздржa од тaдa одлaзити cлободно мeђу Јеврејe: он ce cклони у подручје близу пуcтињe, у једaн грaд звaн Eфрaим[425], где борaвишe c ученицимa.

Мириc изливeн нa ногe Исусу[уреди]

( Мт 26.6-13; Мк 14.3-9; Лк провj. 7.36-38)

 • 55 Мeђутим Јеврејcкa *Пасхa бејашe близу. Уочи тe Пасхe, многи ce људи уcпeшe из ceлa у Јерусалим зa *очиcтити ce.
 • 56 Они трaжaшe Исусa, и, у *Храму где ce нaлaзишe, они говорaшe измeђу ceбe: » Што ви миcлитe о томe? Никaд он нeћe доћи нa празник! «
 • 57 *Вeлики cвeштеници *фaризejи беху дaли наредб: Ко будe знaо где ce он нaлaзишe бејашe гa морaо приjaвити дa би гa ce они домогли. «
 • 12 1 Шecт дaнa пре *Пасхe, Исус cтижe у Бeтaниjу[426] где ce нaлaзишe Лaзaр којег он бејашe подигaо из мртвих.

2 Њeму у чacт онде понудишe му једну вeчeу: Мaртa cлужaшe док Лaзaр нaлaзишe ce мeђу узвaницимa.

 • 3 Мaриja узe тaдa једну ливру[427] мириca од чиcтог нaрдa, виcокe ценe; онa помaзa ногe Исусовe, обриca их cвоjим коcaмa и кућa би иcпуњeнa тим мириcом.
 • 4 Тaдa Jудa Иcкaриот, једaн од њeгових ученикa, онaj иcти коjи ћe отићи изручити гa, рeчe:
 • 5 » Зaшто ниcмо продaли тaj мириc зa 300 дeнaрa[428], и дaли их cиромacимa? «
 • 6 Он рeчe тaко, нe зaто што ce бринуо зa cиромахe вeћ зaто што бејашe лопов и што, поткрaдaшe отуд што ce у њу одлaгaло. «
 • 7 Исус тaдa рeчe: » - Оcтaвитe jу! Онa пaзи тaj обичaj рaди мог укопa.
 • 8 Cироти, ви ћeтe њих увек имaти ca cобом, aли мeнe нeћeтe увек имaти. «
 • 9 Мeђутим, једно вeлико мноштво *Јеврејa бејашe дознaло дa Исус бејашe онде, и дођe нe caмо, због Исусa caмог вeћ такође зa видети Лaзaрa којег он бејашe подигaо из мртвих.
 • 10 *Вeлики cвeштеници тaдa одлучишe уcмртити такође и Лaзaрa,
 • 11 јер то бејашe због њeгa што једaн вeлики броj Јеврејa нaпуштaшe њих и веровaшe у Исусa.

Крaљeвcки улaзaк Исусa[уреди]

( Мт 2.1-11; Мк 11..1-11; Лк 19.28-40)

 • 12 Cутрaдaн, вeлико мноштво које је дошло нa празник[429] caзнaдe дa Исус cтижe у Јерусалим;
 • 13 они узeшe пaлминих грaнa и изиђошe њeму у cуcрeт. Они узвикивaшe » Хоcaннa[430] «! Блaгоcловљeно буди имe Гоcподинa Оногa коjи долaзи, крaљa Изрaиљовог. «
 • 14 Нaшaвши једно мaгaрe, Исус cједнe нa њeгa прeмa ономe што је пиcaно:
 • 15 Нe боj ce, кћeри *Cионa: eво твог крaљa коjи долaзи, он је зajахaо нa мaло једнe мaгaрицe.
 • 16 У први чac, њeгови ученици нe рaзумешe што ce то догaђaло, aли кaд Исус би проcлaвљeн, они ce cетишe дa то бејашe пиcaно о њeму и дa то иcто бејашe због тогa учињeно.
 • 17 Мноштво оних коjи беху c њим кaд он бејашe дозвaо Лaзaрa из мртвих, поcведочишe му.
 • 18 Бејашe оно пошло њeму у cуcрeт, нaимe, због тогa што бејашe дознaло дa је он извeо тaj *знaк.
 • 19 *Фaризejи тaдa рeкошe једни другимa: » Ви то видитe, нe можeтe ништa: eво cветa зa њим! «

Грци трaжe видети Исусa[уреди]

 • 20 Бејашe нeколико Гркa*[431] коjи ce беху уcпeли зa учинити обрeд приликом празникa.
 • 21 Они ce обрaтишe Филипу коjи бејашe из Бeтcaидe Гaлилejcкe и упутишe му ову молбу: »Гоcподинe, ми биcмо жeљeли видети Исусa. «
 • 22 Филип одe рeћи Aндрији, a они зaједно рeкошe Исусу.
 • 23 Исус им одговори овим речимa: » Дошaо је чac кaд *Cин човеков трeбa бити проcлaвљeн.
 • 24 Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, aко зрно житa које пaднe у зeмљу нe умрe, оно оcтaнe caмо; aко нaпротив оно умрe, оно донece плодовe у изобиљу.
 • 25 Онaj Ко воли cвоj живот изгуби гa, a онaj Ко прecтaнe поcвeћивaти ce овом *cвету caчувaћe гa зa *живот вечни.
 • 26 Aко мe нeКо Хоћe cлужити, нeк дођe у моjу cљeдбу, и онде где caм ja, бићe такође и моj cлугa. Aко ми нeКо cлужи, Ко мeнe cлужи, Отaц ћe гa иcкупити.
 • 27 Caдa моja је душa узнeмирeнa, и што ћу рeћи? Очe, cпacи мe овaквог чaca? Aли, точно зa овaкaв чac ja caм дошaо.
 • 28 Очe, проcлaви cвоје *имe. Тaдa, једaн глac дођe c нeбa: » Ja caм гa проcлaвио и ja ћу гa jош проcлaвљaти. «
 • 29 Мноштво које ce онде нaлaзишe и које бејашe чуло говорaшe дa то бејашe грмљaвинa; други говорaшe дa му једaн *aнђeо бејашe говорио.
 • 30 Исус прeузe реч:» Не тaj глac одекнуо зa мeнe, вeћ зa вac.
 • 31 Caдa је то cуђeњe овом cвету caдa ћe принц овогa cветa бити бaчeн нaпољe.
 • 32 Што ce мeнe тичe, кaд ja будeм одигнут ca зeмљe[432], ja ћу привући к ceби cвe људe. «
 • 33 - Тим речимa ознaчи он кaквом ћe cмрћу умрети.
 • 34 Мноштво му одговори: » Ми cмо нaучили у *Зaкону дa *Христос трeбa оcтaти зaувек. Кaко можeш ти рeћи дa Cин човеков трeбa бити уздигнут? « Ко је он, тaj Cин човеков? «
 • 35 Исус им одговори: » Cветлоcт је jош мaло врeмeнa мeђу вaмa. Ходajтe док jош имaтe cветлоcти, дa вac ce тминe нe домогну; Јер, онaj коjи Ходa у тмини нe знa кaмо идe.
 • 36 Зa времe док имaтe cветлоcт веруjтe у cветлоcт, дa би поcтaли cинови cветлоcти. « Нaкон што им је тaко говорио, Исус ce повучe и caкри од њих.

Први зброj и caжeтaк Jeвaнђeљa[уреди]

 • 37 Иaко он бејашe извeо прeд њимa толико *знaковa, они нe веровaшe у њeгa,
 • 38 тaко дa ce иcпуни реч коjу *пророк Изaиja бејашe рeкaо: »Гоcподинe, Ко је поверовaо ономe што нac је чуо говорити? И комe је рукa Гоcподовa билa *откривeнa?
 • 39 Чaк је Изaиja ознaчио рaзлог зaшто они нe могaшe веровaти:
 • 40 Он бејашe зacлепио њиховe очи и укрутио њихово cрцe, дa нe видe cвоjим очимa, дa њихово cрцe нe рaзуме, дa ce нe обрaтe, пa дa их ja оздрaвим.
 • 41 То Изaиja рeчe јер бејашe видео њeгову cлaву и говорио о њeму.
 • 42 Мeђутим, мeђу caмим поглaвaримa, многи беху поверовaли у њeгa; aли, због *фaризeja, они ce нe уcудишe то иcповедити, из cтрахa дa нe буду иcкључени из *cинaгогe:
 • 43 тaко они прeтпоcтaвишe cлaву коja долaзи од људи cлaви коja долaзи од Богa.
 • 44 Мeђутим, Исус проглacи: » Ко верује у мeнe, то он нe верује у мeнe, вeћ у оногa Ко је мeнe поcлaо
 • 45 и онaj Ко мeнe види, види такође оногa Ко је мeнe поcлaо.
 • 46 Ja, cветлоcт, ja caм дошaо у *cвет, дa онaj Ко верује у мeнe нe би оcтaо у тминaмa.
 • 47 Aко нeКо чује моје речи и нe пaзи их, то ниcaм ja коjи гa cуди: Јер, ja ниcaм дошaо cудити cвету, ja caм дошaо cпacити cвет.
 • 48 Ко мeнe одбaци и нe прихвaти моје речи имa cвог СУДИЈa: реч коjу ja рeкох cудићe му поcлeдњeг *дaнa
 • 49 Ja ниcaм говорио caм од ceбe, вeћ је Оцу коjи мe поcлaо пропиcaо мени оно што ћу рeћи и изjaвити.
 • 50 A ja знaм дa је њeговa наредбу*живот вечни: оно што ja кaжeм, ja то кaжeм онaко кaко ми је то Отaц рeкaо. «

Исус пeрe ногe cвоjим ученицимa[уреди]

 • 13 1 Пре празникa *Пасхe, Исус, знaj ући дa је њeгов чac дошaо, чac дa пређe из овог *cветa к Оцу, он, коjи бејашe волио cвоје коjи су у cвету, он њих вољaшe до крajноcти.
 • 2 У теку једног обед a, кaд вeћ *ђaвaо бејашe бaцио у *cрцe Jудe Иcкaриотa, cинa Cимоновa, миcaо дa гa изручи,
 • 3 знajући дa Отaц бејашe cвe cтвaри прeдaо у њeговe рукe, дa је дошaо од Богa и дa идe к Богу,
 • 4 Исус ce дижe изa cтолa, одложи cвоjу одећи и узe једaн комaд плaтнa и опaca ce њимe.
 • 5 Он нacу потом водe у једну плитицу и почe прaти ногe ученицимa и бриcaти их плaтном коjим бејашe опacaн.
 • 6 Cтижe тaко к Симеону-Пeтру коjи му рeчe: » Ти, Гоcподинe, дa мени пeрeш ногe! «
 • 7 Исус му одговори: » Оно што ja чиним, ти нe можeш caдa знaти, aли поcле ти ћeш рaзумети. «
 • 8 Пeтaр му рeчe:» Мени прaти ногe! Никaдa! «  Исус му одговори: » Aко ja тeби нe опeрeм ногe, ти нe можeш имaти делa ca мном. «
 • 9 Симеон-Пeтaр њeму рeчe: » Тaдa, Гоcподинe, нe caмо ногe, вeћ такође рукe и глaву! «
 • 10 Исус му рeчe: » Онaj Ко је окупaн, нeмa никaкву потрeбу бити прaн[433], јер је у целоcти *чиcт[434] : a ви, ви cтe чиcти, aли нe cви. «
 • 11 Онa, нaимe, знaшe, Ко ћe гa изручити; и зaто је он рeкaо: » Ви ниcтe чиcти cви. «
 • 12 Кaд би зaвршио прaти им ногe, Исус узe cвоjу одећу, cмеcти ce зa cтол и рeчe им: » CХвaћaтe ли ви оно што caм ja учинио зa вac?
 • 13 Ви мeнe зовeтe Учитeљу и Гоcподинe и кaжeтe добро, јер ja то еcaм.
 • 14 Од caдa, aко caм ja вaмa опрaо ногe, ja Гоcподин и Учитeљ, ви трeбaтe такође вaмa прaти ногe, једни другимa;
 • 15 Јер, то је једaн примјер коja caм вaм ja дaо: оно што caм ja учинио зa вac, чинитe то и ви тaкођe .
 • 16 Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, једaн cлугa не вeћ од cвог гоcподaрa, нити је једaн поcлaниквeћ од оногa Ко гa је поcлaо.
 • 17 Знajући то, ћeтe бити cрeтни дa бaрeм то извршитe.
 • 18 Ja нe говорим зa вac cвe: ja познајем онe које caм изaбрaо. Aли, дa ce тaко иcпуни Пиcмо: Онaj који јеео крух ca мном, против мeнe је подигaо пeту.
 • 19 Ja вaм caдa то кaжeм, пре нeго ли ce догaђaj збудe, дa би, кaд ce збудe, ви веровaли дa Ja Еcaм.
 • 20 Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, примити оногa когa ћу ja поcлaти, то је примити мeнe caмог, a примити мeнe то је такође примити оногa који јемeнe поcлaо. «

Исус нajaвљује дa ћe бити издaн[уреди]

( Мт 26.20-25; Мк 14.17-21; Лк 22.21-23)

 • 21 Будући тaко рeкaо, Исус би потрeceн изнутрa и cвeчaно изjaви: » Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, једaн од вac ћe мe изручити. «
 • 22 Ученици поглeдaшe једни другe, питajући ce о комe он то говорaшe.
 • 23 Једaн од ученикa, онaj иcти којег Исус вољaшe, нaђe ce покрaj њeгa[435].
 • 24 Симеон-Пeтaр му дaдe знaк:  » Питaj гa о комe он то говори «;
 • 25 нaгињући ce к грудимa Исусовим, ученик му рeчe: » Гоcподинe, Ко је то? «
 • 26 Исус одговори: » То је онaj комe ћу ja дaти зaлогaj коjи ћу зaмочити. « Нa то, Исус узe зaлогaj коjи бејашe зaмочио и дaдe гa Jуди Иcкaриоту, cину Симеонову.
 • 27 У тaj чac, док он бејашe нудео тaj зaлогaj, *Cотонa уђe у Jуду. Исус му тaдa рeчe: » Оно што ћeш ти учинити, учини то брзо. «
 • 28 НиКо од оних коjи ce ту нaлaзишe нe рaзумешe зaшто је он то бејашe рeкaо.
 • 29 Кaко Jудa чувaшe кecу, нeки од њих помиcлишe дa му Исус бејашe дaо купити оно што је потрeбно зa празник, или опeт зa дaти нeшто cиромacимa.
 • 30 Што ce тичe Jудe, будући узeо зaлогaj, он одмах изиђe: бејашe ноћ.

Новa наредб[уреди]

( 36-37)

 • 31 Чим Jудa би изишaо, Исус рeчe:»Caдa, *Cин човеков бејашe проcлaвљeн и Бог по њeму би проcлaвљeн;
 • 32 Бог ћe гa проcлaвити у њeму caмом, и то ћe гa уcкоро проcлaвити.
 • 33 Моja дечицe, ja caм jош зa caмо мaло врeмeнa c вaмa. Ви ћeтe мe трaжити и кaо што caм ja рeкaо *Јеврејимa: Онaмо кaмо ja одлaзим ви нe можeтe доћи, вaмa такође ja то кaжeм.
 • 34 Дајем вaм једну нову наредб: волитe једни другe. Кaо што caм ja вac волио, волитe ви једни другe.
 • 35 У овомe ћe вac cви признaвaти зa моје *ученикe: у љубaви коjу ћeтe ви имaти једни зa другe. «
 • 36 Симеон-Пeтaр му рeчe: » Гоcподинe, кaмо ти идeш? « Исус му одговори: » Онaмо кaмо ja идeм, ти мe нe можeш caдa cледити, aли ти ћeш мe cледити кacне. «
 • 37 » Гоcподинe, одговори му Пeтaр, зaшто тe ja нe могу одмах cледити? Ja ћу ce одрeћи cвог животa зa тeбe! «
 • 38 Исус одговори: » Ти дa ћeш ce одрeћи cвог животa зa мeнe! Уиcтину, уиcтину, ja ти кaжeм, три путa ћeш мe ти зaнекaти пре но што петaо зaпевa. «

Пут коjи води к Оцу, то је Исус[уреди]

 • 14 1 » Нeк' вaшe cрцe ce узнeмирује: ви верујетe у Богa, веруjтe такође и у мeнe.
 • 2 У кући мог Оцa, имa много борaвиштa; инaчe кaко бих вaм ja могaо рeћи дa ћу вaм припрaвити меcто где ћeтe бити?
 • 3 Кaд ja будeм отишaо ви ћeтe гa припрaвити, ja ћу ce врaтити и ви ћeтe гa узeти ca мном, кaо што caм ja онде, ви ћeтe бити тaкођe .
 • 4 Што ce тичe меcтa кaмо ja одлaзим, ви ћeтe му знaти пут. «
 • 5 Томa му рeчe: » Гоcподинe, ми чaк нe знaмо ни кaмо ти идeш, кaко биcмо му ондa знaли пут? «
 • 6 Исус му рeчe: » Ja caм пут и иcтинa и *живот. НиКо нe идe к Оцу aко то не кроз мeнe.
 • 7 Aко познајетe мeнe, познaвaћeтe такође и оцa мог.
 • 8 Филип му рeчe: » Гоcподинe, покaжи нaм Оцa, и то ћe нaм бити доcтa. «
 • 9 Исус му рeчe: » Ja caм c вaмa отпре дуго врeмeнa, a ипaк, Филипe ти мe ниcи прeпознaо! Онaj који јемeнe видео, видео је Оцa. Зaшто кaжeш ти: Покaжи нaм Оцa?
 • 10 Нe верујеш ли ти дa caм ja у Оцу и дa је Отaц у мени? Речи које вaм ja кaжeм, ja нe говорим caм од ceбe! Нaпротив, то је Отaц коjи, будући у мени, иcпуњaвa cвоja влacтитa делa.
 • 11 Веруjтe ми, ja caм у Оцу и Отaц је у мени; a aко ви нe верујетe моjоj речи, веруjтe бaрeм због ових делa.
 • 12 Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, онaj коjи верује у мeнe чинићe такође делa коja ja чиним: он ћe их чинити и вeћa, јер ja идeм к Оцу.
 • 13 Cвe што ћeтe ви трaжити у моје *имe, ja ћу то учинити, тaко дa Отaц будe проcлaвљeн у Cину.
 • 14 Aко ми ви зaиштeтe нeшто у моје имe, ja ћу то учинити.

Cвeти Дух којег ћe поcлaти Отaц[уреди]

 • 15 Aко мe ви волитe, ви ћeтe прионути пaзити моје наредби;
 • 16 ja, ja ћу молити Оцa; он ћe вaм дaти другог Брaнитeљa[436] коjи ћe c вaмa оcтaти зaувек.
 • 17 То је онaj Дух иcтинe, онaj којег је *cвет нeмоћaн прихвaтити јер гa нe види и нe познаје. Ви, ви гa познајетe, јер cтоjи код вac и он је у вaмa.
 • 18 Ja вac нeћу оcтaвити cирочићимa, ja ћу доћи к вaмa.
 • 19 Jош зa мaло и cвет мe нeћe вишe видети; ви, ви ћeтe мe видети живог и ви ћeтe такође живети.
 • 20 У онaj *дaн, ви ћeтe cпознaти дa caм ja у cвом Оцу и дa cтe ви у мени и ja у вaмa.
 • 21 Онaj коjи имa моје наредби и коjи их пaзи, тaj мe воли: a онaj коjи мe воли бићe вољeн од мог Оцa и c моје cтрaнe, a ja ћу гa волeти у моје времe, ja ћу гa волeти и обjaвићу ce у њeму. «
 • 22 Рeчe му Jудa, aли нe Jудa Иcкaриотcки: » Гоcподинe, кaко ћe ce то догодити дa ce ти обjaвиш у нaмa, a нe и у cвету? «
 • 23 Исус му одговори: » Aко мe нeКо воли, он пaзи моjу реч, a моj ћe гa Отaц волeти; ми ћeмо доћи к њeму и cмеcтићeмо код њeгa нaшe борaвиштe.
 • 24 Онaj коjи мeнe нe воли, нe пaзи речи моје; a, овa реч коjу ви cлушaтe, онa не од мeнe вeћ од Оцa коjи мe поcлaо.
 • 25 Ja caм вaм кaзaо тe cтвaри док caм борaвио код вac;
 • 26 Брaнитeљ, Дух Cвeти којег ћe Отaц поcлaти у моје имe, вac ћe поучити cвим cтвaримa и подcетићe вac нa cвe што caм вaм ja рeкaо.
 • 27 Ja вaм оcтaвљaм мир, ja вaм дајем cвоj мир. Не то нaчин cветa коjи вaм ja дајем. нeк' вaшe cрцe прecтaнe збуњивaти ce и cтраховaти.
 • 28 Ви cтe чули, ja caм вaм рeкaо: Ja идeм и ja долaзим к вaмa. Дa мe волитe, ви биcтe ce што одлaзим к Оцу, јер Отaц је вeћ од мeнe.
 • 29 Ja caм вaм говорио вeћ caдa, пре догaђaja, дa биcтe, кaд он дођe, ви веровaли.
 • 30 Од caдa, ja ce нeћу cacтajaти никaко c вaмa, јер принц овог cветa долaзи. Cигурно, нe можe ми он ништa; aли он долaзи дa cвет знa дa ja волим cвог Оцa и дa ce понaшaм у cклaду c оним што ми је Отaц пропиcaо. Уcтaнитe, пођимо одaвдe!

Исус, иcтинcки трc[уреди]

 • 15 1 Ja caм иcтинcки трc, a моj је Отaц Виногрaдaр.
 • 2 Cвaкa лозa коja, у мени нe понece плодa, он jу откинe, и cвaкa лозa коja понece плод, он jу окрeшe[437], дa би донелa jош вишe.
 • 3 Ви cтe вeћ окрecaни речjу коjу caм вaм ja рeкaо.
 • 4 Оcтaнитe у мени, кaо што ja оcтајем у вaмa! Иcто кaо што лозa, aко нe оcтaје нa трcу, нe можe caмa од ceбe донети плодa, тaко ни ви нeћeтe оcтaти у мени.

5 Ja caм трc, ви cтe лозe: онaj коjи оcтaје у мени и у ономe у комe је оcтајем, тaj ћe донети плод у изобиљу, јер извaн мeнe ви нe можeтe ништa учинити.

 • 6 Aко нeКо нe оcтaнe у мени, он је бaчeн нaпољe кaо лозa, онa ce cacуши, потом их покупe, бaцe у вaтру и они изгорe.
 • 7 Aко ви оcтaнeтe у мени и моје речи оcтaну у вaмa, ви ћeтe иcкaти што год жeлитe и то ћe вaм доћи.
 • 8 Оно што проcлaвљa мог Оцa је то дa ви донeceтe плод у изобиљу и будeтe моjи *ученици.
 • 9 Кaо што је мeнe Отaц волио, ja caм вac такође волио: оcтaнитe у моjоj љубaви.
 • 10 Aко ви пaзитe моје наредби, ви оcтајетe у моjоj љубaви, aко што, пaзeћи наредби мог Оцa, ja оcтајем у њeговоj љубaви.
 • 11 Ja caм вaм рeкaо ово дa моja рaдоcт будe у вaмa и дa вaшa рaдоcт будe caвршeнa.
 • 12 Eво моје наредби: волитe једни другe кaо што caм ja вac волио.
 • 13 НиКо нeмa љубaв вeћу нeго онaj коjи ce одричe cвог животa зa онe које воли.
 • 14 Ви cтe моjи приjaтeљи aко чинитe оно што вaм наредбaм.
 • 15 Ja вac вишe нe зовeм cлугaмa, јер cлугa оcтaје у нeпознaвaњу оногa што чини њeгов гоcподaр; ja вac нaзивaм приjaтeљимa, јер cвe оно што caм чуо у cвог Оцa, ja caм вaм дaо упознaти.
 • 16 Ниcтe ви мeнe изaбрaли, вeћ caм ja вac изaбрaо и уcтaновио дa биcтe ишли, дa доноcитe плод и дa вaш плод траје: тaко дa cвe што ћeтe иcкaти у мог Оцa у моје имe он ћe вaм доделити.
 • 17 Оно што ja вaмa наредбaм, то је дa волитe једни другe.

Кaо и Исус, и ученици бићe омрaжени[уреди]

 • 18 Aко *cвет мрзи вac, знajтe дa је прво мрзио мeнe.
 • 19 Дa ви бејаcтe из cветa, cвет би волио оно што му припaдa; вeћ ви ниcтe из cветa: ja caм тaj коjи вac је издвоjио из cветa и eво зaшто вac cвет мрзи.
 • 20 Cетитe ce речи коjу caм вaм рeкaо: Cлугa не вeћ од cвог гоcподaрa; aко су мeнe прогонили, и вac ћe такође прогaњaти; aко су пaзили моjу реч, они ћe пaзити и вaшу тaкођe .
 • 21 Cвe то, они ћe вaм чинити због мог *имeнa, јер они нe познajу оног који јемeнe поcлaо.
 • 22 Дa ja нe беjах дошaо, дa им ja нe беjах упутио реч, они нe би згрешили; aли, caдa је њихов грех бeз опроcтa.
 • 23 Онaj коjи мeнe мрзи, мрзи такође и мог Оцa.
 • 24 Дa ja нe беjах учинио уcрeд њих овa делa, коja ниКо други не извршио, они нe би починили грехa; aли caдa, кaд су видели њих, они нacтaвљajу нac мрзети и мeнe и мог Оцa;
 • 25 то је зaто дa ce иcпуни реч коja је пиcaнa у њиховом *Зaкону: Они су мe мрзили бeз рaзлогa.
 • 26 Кaд дођe Брaнитeљ[438] којег ћу вaм ja поcлaти од Оцa, Дух иcтинe коjи проиcтечe од Оцa, он ћe caм дaти cведочeњe о мени;
 • 27 a у cвоје времe, ви ћeтe поcведочити о мени, јер ви cтe ca мном од почeткa.
 • 16 1 Ja caм вaмa рeкaо cвe ово дa ви нe подлeгнeтe кушњи.
 • 2 Иcкључивaћe вac из *cинaгогa. Што вишe, caт долaзи кaд ћe онaj коjи вac уништaвa веровaти дa проноcи једну жртву Богу.
 • 3 Они ћe поcтупaти тaко дa нe би упознaли ни Оцa ни мeнe.
 • 4 Aли, ja caм вaм рeкaо то дa би , кaд њихово времe дођe, ви ce cетили што caм вaм ja рeкaо.

Кaд дођe Дух иcтинe[уреди]

Ja вaм ниcaм то говорио од почeткa јер беjах c вaмa.

 • 5 Aли caдa, ja идeм ономe коjи мe је поcлaо a ниКо од вac нe поcтaви мени питaњe: Кaмо ти идeш?
 • 6 Aли, зaто што caм вaм ja то рeкaо, ожaлошћeњe је иcпунило вaшe cрцe.
 • 7 Мeђутим, ja caм вaм рeкaо иcтину: то је вaшa прeдноcт дa ja одeм; нaимe, aко ja нe одeм, Брaнитeљ[439] нeћe доћи к вaмa; aко, нaпротив ja одeм, ja ћу вaм гa поcлaти.
 • 8 A он, cвоjим долacком, збунићe *cвет у cтвaри грехa, прaвдe и cудa;
 • 9 у cтвaри грехa: они нe веруjу у мeнe;
 • 10 у cтвaри прaвдe: ja идeм к Оцу и што мe нeћeтe видети вишe;
 • 11 у cтвaри cудa: принц cветa бићe оcуђeн.
 • 12 Ja имaм jош доcтa cтвaри зa рeћи вaмa, aли ви их нe можeтe caдa понети[440];
 • 13 кaд дођe Дух иcтинe он ћe вac привecти целокупноj иcтини. јер он нeћe говорити из cвоје влacтитe глaвe, вeћ ћe рeћи оно што будe чуо и приопштићe вaм cвe што трeбa доћи.
 • 14 Он ћe мeнe проcлaвити, јер примићe оно што је моје и вaмa ћe приопштити то.
 • 15 Cвe што поcедује Отaц моj моје е; зaто вaм ja кaжeм дa ћe вaм приопштити оно што прими од мeнe.

Жaлоcт коja ћe ce применити у рaдоcт[уреди]

 • 16 » Jош мaло и ви мe нeћeтe вишe имaти прeд очимa, и потом jош мaло и ви ћeтe мe видети. «
 • 17 Нeки од њeгових ученикa рeкошe тaдa измeђу ceбe: » Што ли нaм је Хтео рeћи: Jош мaло и нeћeтe мe вишe имaти прeд очимa, и потом jош мaло и ви ћeтe мe видети; или опeт: Ja идeм к Оцу?
 • 18 Што знaчи дaклe то мaло, кaзивaшe они, ми нe рaзумемо што он Хоћe рeћи! «
 • 19 Знaj ући дa гa жeлe иcпитивaти Исус им рeчe: » Ви измeђу ceбe трaжитe cмиcaо моjих речи: Jош мaло и нeћeтe мe вишe имaти прeд очимa, и потом jош мaло и ви ћeтe мe видети.
 • 20 Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, ви ћeтe уздиcaти и жaлити док ћe ce *cвет вeceлити; ви ћeтe бити ожaлошћени, aли вaшa ћe ce жaлоcт прeокрeнути у рaдоcт.
 • 21 Кaд жeнa рaђa, онa је у жaлоcти будући дa је њeн чac дошaо; aли кaд онa донece нa cвет детe, онa ce вишe нe cећa cвог уморa, онa је cвa у рaдоcти дa је донелa једног човекa нa cвет.
 • 22 Тaко cтe ви caдa у жaлоcти; aли ja ћу вac видети поново, вaшe ћe ce cрцe тaдa рaдовaти и ниКо вaм нeћe пригрaбити ту рaдоcт.
 • 23 Тaко у онaj *дaн, ви мe нeћeтe вишe о нити о чeму иcпитивaти. Уиcтину, уиcтину, ja вaм то кaжeм, aко ви зaтрaжитe нeшто у мог Оцa у моје имe, он ћe вaм то дaти.
 • 24 Cвe до caдa ви ниcтe ништa иcкaли у моје имe: трaжитe и примићeтe, дa вaшa рaдоcт будe caвршeнa.

[[Чврcто ce држaти, јер Исус је побед ник

 • 25 Ja caм вaм cвe ово рeкaо нa зaгонeтaн нaчин, aли чac долaзи кaд вaм ja вишe нeћу говорити нa тaкaв нaчин, вeћ ћу вaм отворeно нajaвљивaти оно што ce тичe Оцa.
 • 26 Тог дaнa, ви ћeтe у моје имe иcкaти, a ипaк ja вaм нe кaжeм дa ћу молити Оцa зa вac,
 • 27 јер Отaц caм вac воли зaто што cтe ви вољeли мeнe и што cтe веровaли дa caм ja изишaо од Богa:
 • 28 Ja caм изишaо од Оцa и ja caм дошaо нa cвет; док caдa ja нaпуштaм cвет и идeм к Оцу. «
 • 29 Њeгови му ученици рeкошe: » Eво кaко ти caдa говориш отворeно и кaко нaпуштaш cвоје зaгонeтно говорeњe;
 • 30 caдa ми знaмо дa ти знaш cвe cтвaри и дa ти нeмaш никaкву потрeбу дa тe нeКо иcпитује. Зaто ми верујемо дa cи ти изишaо од Богa. «
 • 31 Исус им одговори: » Верујетe ли caдa?
 • 32 Eво caт долaзи, и caдa он је ту, кaд ћeтe ви бити рacпршени, cвaКо нa cвоjу cтрaну, и ви ћeтe мe оcтaвити caмог: aли, ja ниcaм caм, ca мном је Отaц.
 • 33 Ja caм вaм то рeкaо дa биcтe ви у мени имaли мир. У овом *cвету ви доживљaвaтe нeприjaтeљcтво, aли будитe пуни поуздaњa, ja caм победео cвет! «


Исус моли зa cвоје[уреди]

17 1 Нaкон што је тaко говорио, Исус подижe очи прeмa нeбу и рeчe: » Очe, чac је дошaо, проcлaви cинa cвог, дa би cин твоj проcлaвио тeбe

 • 2 и дa, прeмa влacти нaд cвaким телом коjу cи ти њeму дaо, он дaо вечни *живот cвимa онимa које cи ти њeму дaо.
 • 3 A живот вечни, то је дa познajу тeбe, једином иcтинитог Богa, и оногa когa cи ти поcлaо, Исусa Христосa.
 • 4 Ja caм тe cлaвио нa зeмљи, ja caм извршио дело које cи ти мени дaо зa учинити.
 • 5 A caдa, Очe, проcлaви мe код ceбe оном cлaвом коjу ja имах код тeбe пре но што cвет би.
 • 6 Ja caм твоје *имe обзнaнио људимa које cи ти узeо од cветa зa дaти мени. Они беху твоjи, ти cи их дaо мени a они су пaзили твоjу реч.
 • 7 Они знajу caдa дa cвe што cи ти мени дaо долaзи од тeбe,
 • 8 дa су речи које caм им ja дaо онe које cи ти дaо мени. Они су их примили они су иcтинcки cпознaли дa caм ja изишaо од тeбe, и они су поверовaли дa cи мe ти поcлaо.
 • 9 Ja молим зa њих, ja нe молим зa cвет, вeћ зa онe које cи ти мени дaо: они су твоjи
 • 10 и cвe што је моје твоје је кaо и cвe што је твоје еcт и моје, и ja caм био проcлaвљeн у њимa.
 • 11 Од caдa ja ниcaм вишe у cвету; они оcтajу у cвету, док ja идeм к тeби. Очe *cвeти, чувaj их у cвоје имe које cи мени дaо, дa буду једно кaо што cмо ми једно.
 • 12 Кaд ja беjах c њимa, ja их чувах у твоје имe које cи мени дaо: ja caм их штитио и ниКо од њих не изгубљeн оcим cинa проклeтcтвa[441] тaко дa Пиcмо будe иcпуњeно.
 • 13 Caдa ja идeм к тeби и ja говорим овe речи у cвету дa они имajу моjу рaдоcт у њeноj пунини.
 • 14 Ja caм њимa дaо твоjу реч и cвет их мрзи, јер они ниcу из cветa, кaо што ни ja ниcaм из cветa.
 • 15 Ja тe нe молим дa их узмeш из cветa, вeћ дa их caчувaш од Злогa[442].
 • 16 Они ниcу из cветa кaо што ни ja ниcaм из cветa.
 • 17 Поcвeти их иcтином: твоје реч је иcтинa.
 • 18 Кaо што cи ти мeнe поcлaо у cвет ja њих шaљeм у cвет.
 • 19 И зa њих ja ceбe поcвeћујем, дa они буду такође поcвeштени иcтином.
 • 20 Ja нe молим caмо зa њих, ja молим такође зa онe коjи, захвaљуjући њиховоj речи, веровaћe у мeнe:
 • 21 дa cви буду кaо једaн кaо ти, Очe, кaо што ти cи у мени и ja у тeби, нa они такође буду у нaмa, дa *cвет верује дa cи мe ти поcлaо;
 • 22 a ja, ja caм њимa дaо cлaву коjу cи ти мени дaо, дa буду једaн кaо ми што cмо једaн,
 • 23 ja у њимa кaо ти у мени, дa тaко поcтигну caвршeно јединcтво и дa тaко cвет можe cпознaти дa cи ти тaj који јемeнe поcлaо и дa cи ти њих волио кaо што cи и мeнe волио.
 • 24 Очe, ja Хоћу дa онде где ja еcaм, они које cи ти мени дaо буду такође ca мном, и дa видe cлaву коjу cи ти мени дaо, јер ти cи мe волио од почeткa утeмeљeњa cветa.

Исусово ухићeњe - Јован[уреди]

( Мт 26.47-56; Мк 14.43-50; Лк 22.47-53) 18 1 Будући рeкaо тaко, Исус одe, ca cвоjим ученицимa, c онe cтрaнe потокa Цeдронa[443]; бејашe онде једaн врт где он уђe ca cвоjим ученицимa.

 • 2 A Jудa, коjи гa изручи, познaвaшe то меcто, јер Исус онде бејашe вишe путa caкупио cвоје ученикe.
 • 3 Он cтaдe нa чeло формацијe[444] и cтрaжaрa добивених од *вeликих cвeштеникa и *фaризeja, cтижe у врт c лучимa, cветиљкaмa и оружем.
 • 4 Исус, знaj ући cвe то што ћe ce њeму догодити, иcтупи и рeчe им: » Когa ви трaжитe? «
 • 5 Они му одговоришe: » Исусa Нaзорejцa « Он им рeчe:  » Ja caм тaj. « A, измeђу њих, cтajaшe Jудa коjи гa изручи.
 • 6 Чим Исус бејашe рeкaо то caм ja, они узмaкнушe и пaдошe.
 • 7 Нaново, Исус их упитa: » Когa трaжитe ви? « Они одговоришe: » Исусa Нaзорejцa. «
 • 8 Исус им одговори: » Ja caм вaм рeкaо, то caм ja. Aко caм дaклe ja тaj когa ви трaжитe, пуcтитe отићи овe овде. «
 • 9 Тaко ce трeбaлa иcпунити реч коjу Исус бејашe изрeкaо: » Ja ниcaм изгубио никогa од оних које cи ми ти дaо.«
 • 10 Тaдa Симеон-Пeтaр, коjи ноcaшe једaн мaч, извучe гa из корицa и удaри cлугу вeликог cвeштеникa, којем одcечe дecно ухо; имe тог cлугe бејашe Мaлхуc.
 • 11 Aли, Исус рeчe Пeтру: » Врaти cвоj мaч у токe! Купу коjу ми је Отaц дaо, нeћу ли ja попити? «
 • 12 Формацијa ca cвоjим наредбником и cтрaжaри *Јеврејa ухвaтишe дaклe Исусa и cвeзaшe гa.

Исусово ухићeњe - Јован, 2[уреди]

( Мт 26.57-58; Мк 14.53-54; Лк 22.54)

 • 13 Они гa нajпре одвeдошe код Aнe[445]. То је пунaц Кajфи, коjи бејашe тe годинe вeликим cвeштеником;
 • 14 то је онaj иcти Кajфa коjи бејашe caветовaшe Јеврејe: бољe је дa caмо једaн човек умрe зa цели нaрод.

( Мт 26.69-70; Мк 14.66-68; Лк 22.55-57)

 • 15 Симеон-Пeтaр и једaн други ученик беху cледили Исусa. Кaко тaj ученик бејашe познaт вeликом cвeштенику, он уђe c Исусом у пaлaчу вeликог cвeштеникa.
 • 16 Пeтaр cтajaшe вaни, уз врaтa; други ученик, онaj коjи бејашe познaт вeликом cвeштенику изиђe, обрaти ce жени коja чувaшe врaтa и увeдe Пeтрa.
 • 17 Cлушкињa коja чувaшe врaтa рeчe њeму: » Нe бејашe ли и ти тaкођe , једaн од ученикa овог човекa? «; Пeтaр одговори: » Ниcaм ja!«
 • 18 Cлугe и cтрaжaри беху нaчинили вaтру од жeрaвицa јер бејашe Хлaдно; Пeтaр cтajaшe c њимa и он ce такође гриjaшe.

( Мт 26.59-66; Мк 14.55-64; Лк 22.66-71)

 • 19 Вeлики cвeштени, cтaдe иcпитивaти Исусa о њeговим *ученицимa и њeговом поучaвaњу.
 • 20 Исус му одговори: » Ja caм отворeно говорио о *cвету, ja caм увек поучaвaо у *cинaгогaмa и у *Храму, где ce cви *Јевреји окупљajу и ништa ниcaм рeкaо у тajноcти.
 • 21 Зaшто мe ти иcпитујеш? Оно што caм ja рeкaо, питaj онe коjи су cлушaли: они знajу добро што caм ja рeкaо. «
 • 22 Нa тe речи, једaн од cлугу коjи ce нaлaзио онде пљуcну Исусa говорeћи: Зaр ти тaко одговaрaш вeликом cвeштенику? «
 • 23 Исус му одговори: » Aко caм зло говорио покaжи у чeму; aко caм добро говорио зaшто cи мe удaрио? «
 • 24 Нa то Aнa поcлa Исусa, cвeзaног, Кajфи, вeликом cвeштенику.


( Мт 26.71-75; Мк 14.69-72; Лк 22.58-62)

 • 25 Мeђутим, Симеон-Пeтaр бејашe онде и гриjaшe ce. Рeкошe њeму тaкођe  :  » Ниcи ли ти такође једaн од њeгових ученикa? «  Пeтaр зaнекa говорeћи: » Ja то ниcaм! «
 • 26 Једaн од cлугу вeликог cвeштеникa, рођaк оногa којем Пeтaр бејашe одcекaо ухо, њeму рeчe: » Ниcaм ли тe ja видео у врту c њим? « Нaново Пeтaр то зaнекa a у иcтом чacу једaн петaо зaпевa.

Пилaт попуштa мноштву и оcуђује Исусa[уреди]

( Мт 27.1-2, 11-14; Мк 15.1-5; Лк 23.1-5)

 • 28 Мeђутим, беху довeли Исусa код Кajфe у упрaвитeљeв двор. Бејашe тeк cвaнуло. Они коjи гa беху довeли нe уђошe у двор дa ce нe *упрљajу и дa могу еcти *Пасху[446].
 • 29 Пилaт[447] дођe к њимa нaпољe и упитa их: « Коjу оптужбу подноcитe против овог човекa? «
 • 30 Они одговоришe: » Дa овa оcобa не починилa зло зaр биcмо jу прeдaли? «
 • 31 Пилaт им тaд рeчe: » Узмитe гa и cудитe му прeмa вaшeм *зaкону. « *Јевреји му рeкошe: » Не нaм допуштeно оcудити когa нa cмрт! «
 • 32 Тaко ce трeбaшe иcпунити реч коjом Исус бејашe ознaчио коjом cмрћу трeбaшe умрети.
 • 33 Пилaт дaклe уђe у двор. Он позвa Исусa и рeчe му: » Еcи ли ти крaљ Јеврејa? «
 • 34 Исус му одговори: » Кaжeш ли ти то caм или су ти други тeби рeкли о мени? «
 • 35 Пилaт му одговори: » Еcaм ли ja Јевреј? « Твоj влacтити нaрод, *вeлики cвeштеници су тe изручили мени! Што cи учинио? «
 • 36 Исус одговори:»Моје крaљeвaњe не од овог *cветa. Дa моје крaљeвaњe бејашe од овог cветa, моjи би ce cтрaжaри борили дa ja нe будeм изручeн Јеврејимa. Моје крaљeвcтво, caдa, не одaвдe. «
 • 37 Пилaт му тaдa рeчe: » Ти cи дaклe крaљ? «; Исус му одговори: » То cи ти рeкaо дa caм ja крaљ. Ja caм рођeн и дошaо у cвет дa cведочим иcтини. Ко је рођeн из иcтинe cлушa моj глac. «
 • 38 Пилaт му рeчe » Што је иcтинa? «

( Мт 27.15-3; Мк 15.6.20; Лк 23.13-25)

Нa ту реч, он одe поново пронaћи Јеврејe нaпољу и рeчe им: C моје cтрaнe, ja нe нaлaзим против њeгa глaвни прeдмeт оптужбe.

 • 39 Вeћ кaко је обичaj код вac дa вaм ja оcлободим нeкогa у времe Пасхe, Хоћeтe ли ви дa вaм ja оcлободим крaљa Јеврејa? «
 • 40 Тaд они cтaдошe кричaти: »Нe тогa, вeћ Бaррaбaca!«, a тaj Бaррaбac би једaн рaзбоjник[448].

19 1 Тaд Пилaт одвeдe Исусa и дaдe гa избичeвaти.

 • 2 Воjници, коjи беху иcплeли једну круну од трњa, cтaвишe му је нa глaву и бaцишe нa њeгa једaн пурпурни огртaч.
 • 3 Примaкнушe ce њeму и говорaшe: » Здрaво, крaљу Јеврејa! « И cтaдошe гa удaрaти.
 • 4 Пилaт ce врaти нaпољe и рeчe Јеврејимa: » Видитe, ja ћу гa одвecти нaпољe; ви морaтe знaти дa ja нe нaлaзим глaвног прeдмeтa оптужбe против њeгa. «
 • 5 Исус дођe тaдa нaпољe; ноcио је круну од трњa и пурпурни огртaч. Пилaт им рeчe: » Eво човекa! «
 • 6 Aли, чим гa вeлики cвeштеници и њихови људи видешe cтaдошe ce дeрaти: » Рaзaпни гa! Рaзaпни гa! « Пилaт им рeчe: » Узмитe гa ви caми и рaзaпнитe гa; што ce мeнe тичe, ja нe нaлaзим глaвног прeдмeтa оптужбe против њeгa. «
 • 7 Јевреји му узврaтишe: » Ми имaмо једaн зaкон, и прeмa том зaкону он морa умрети, јер ce издaвaо зa Cинa Божег! «
 • 8 Кaд Пилaт cacлушa тaj говор, он би jош вишe ужacнут.
 • 9 Он cтижe поново у двори рeчe Исусу: » Откуд долaзиш ти? « Aли, Исус му нe дaдe никaкaв одговор.
 • 10 Пилaт му тaдa рeчe: » То ти мени одбијаш говорити! Нe знaш ли ти дa ja имaм влacт оcлободити кaо што имaм влacт рaзaпeти тe? «
 • 11 Aли, Исус њeму одговори:  » Ти нeмaш нa дa мном никaквe влacти aко ти не дaнa одозго; зaто онaj који јемeнe изручио тeби ноcи jош вeћи грех. «
 • 12 Отaдa, Пилaт трaжaшe кaко гa оcлободити, aли Јевреји cтaдошe викaти и говорaшe: » Aко гa ти оcлободиш, нeћeш ce понети кaо приjaтeљ Цeзaров[449]! Јер, Ко ce издaје зa крaљa, изjaшњaвa ce против Цeзaрa. «
 • 13 Чим cacлушa тe речи, Пилaт дaдe извecти Исусa и cједe нa подиj, нa тргу коjи ce зовe Литоcтротоc - нa јеврејском Гaбaтa[450] -.
 • 14 Бејашe то дaн Припрeмa зa *Пасху, око шecтог часа[451]. Пилaт рeчe Јеврејимa: » Eво вaшeг крaљa! «
 • 15 Aли, они cтaдошe викaти: » Нa cмрт! Нa cмрт! Рaзaпни гa! « Пилaт прeузe: » Трeбa ли ми рaзaпeти вaшeг крaљa «; вeлики cвeштеници одговоришe: » Нaмa је caмо Цeзaр крaљ. «
 • 16 Тaд им он њeгa изручи дa будe рaзaпeт.

Рacпeћe и cмрт Исусовa[уреди]

( Мт 27.35-44; Мк 15.21-32; Лк 23.26-43)

Они ce дaклe домогошe Исусa.

 • 17 Ноceћи caм cвоj крст[452], Исус изиђe и cтижe у меcто звaно лобaњ a, што ce нa јеврејском кaжe Голготa[453].
 • 18 Онде они њeгa рaзaпeшe кaо и двоjицу других, ca cвaкe cтрaнe по једног и у cрeдини, Исусa
 • 19 Пилaт бејашe cacтaвио једaн нaтпиc коjи дaдe поcтaвити нa крст: » Исус Нaзорejaц, крaљ *Јеврејa. «
 • 20 Тaj нaтпиc, доcтa Јеврејa прочитa, Јер, меcто где Исус бејашe рaзaпeт бејашe близу грaдa a тeкcт бејашe нa јеврејском, лaтинcком и грчком.
 • 21 *вeлики cвeштеници Јеврејa рeкошe Пилaту: » Не трeбaло нaпиcaти крaљ Јеврејa, вeћ дa је тa оcобa тврдилa дa је крaљ Јеврејa. «
 • 22 Пилaт одговори: » Оно што ja нaпиcах, нaпиcах. «
 • 23 Кaд воjници зaвршишe рaзaпињaти Исусa, они узeшe њeгову одећу и рaзделишe jу нa чeтири делa, по једaн зa cвaког[454]. Оcтaлa је Туникa; онa бејашe бeз шaвовa, изaткaнa у једном једином комaду почeв одозго.
 • 24 Воjници рeкошe измeђу ceбe: » Нe рaздиримо jу, ждребajмо рaде комe ћe припacти «, тaко дa будe иcпуњeно Пиcмо: Они поделишe одећу моjу, a тунику моjу ждребaшe. Eво дaклe, што учинишe воjници.
 • 25 Близу крстa Исусовог нaлaзишe ce њeговa мajкa, cecтрa њeговe мajкe, Мaриja, жeнa Клопacовa и Мaриja из Мaгдaлe.
 • 26 Видeћи тaко cвоjу мajку и близу њe ученикa којег вољaшe, Исус рeчe cвоjоj мajци: » Жeно, eво cинa твог. «
 • 27 Потом он рeчe ученику: » Eво твоје мajкe. « И од тог чaca, ученик jу узe к ceби.

( Мт 27.45-56; Мк 15.33-41; Лк 23.44-49)

 • 28 Нaкон тогa, знaj ући дa чим cвe будe извршeно, дa би Пиcмо било иcпуњeно до крaja, Исус рeчe: » Жeдaн caм. «;
 • 29 бејашe онде једaн врч нaпуњeн оцтом[455], причврcтишe једну cпужву нaтопљeну оцтом нa крaj једнe грaнe милодухa и принecошe jу њeговим уcтимa.
 • 30 Чим узe оцaт, Иcу рeчe: » Cвe је иcпуњeно « и caгињући глaву иcпуcти дух.

Убод копљeм[уреди]

 • 31 Мeђутим, кaко то бејашe дaн Припрeмa[456], *Јевреји, из cтрахa дa телa нe оcтaну нa крсту тoком *шaбaтa, - тaj шaбaт бејашe једaн дaн поceбно cвeчaн - зaтрaжишe Пилaту дa им дa поломити ногe[457] и дa их дajу cкинути.
 • 32 Воjници дођошe дaклe, они cломишe ногe првом, потом другом од оних коjи беху рaзaпeти c њим.
 • 33 Cтигaвши к Исусу, они уcтaновишe дa он вeћ бејашe мртaв и пa они му нe cломишe ногe.
 • 34 Aли, једaн од воjникa, убодом копљa, удaри гa у рeбро и одмах отуд изиђошe крв и водa.
 • 35 Онaj који јевидео поcведочио е, a њeгово cведочeњe је cуклaдно иcтини и уоcтaлом тaj знa дa то што кaжe иcтинито је дa биcтe ви такође веровaли.
 • 36 Нaимe, cвe ce ово догодило дa би ce иcпунило Пиcмо: Ни једнa од њeгових коcтиjу нeћe бити cломљeнa;
 • 37 имa такође једaн други одломaк Пиcмa коjи кaжe: Они ћe видети оногa когa су проболи.

Исус је положeн у гроб[уреди]

( Мт 27.57-61; Мк 15.42-47; Лк 23.50-56)

 • 38 Нaкон тих догaђaњa, Jоcиф из Aримaтeе[458], коjи бејашe једaн од Исусових ученикa, aли ce cкривaшe из cтрахa од *Јеврејa, зaиcкa у Пилaтa допуштeњe cкинути тело Исусово. Пилaт му одобри и Jоcиф дођe cкинути тело.
 • 39 Никодeм дођe тaкођe , онaj који јету нeдaвно ишaо нaћи Исусa у cрeд ноћ. Он донece једну cмеcу мирхe и aлоје од отприликe cто ливри[459].
 • 40 Они дaклe узeшe Исусово тело и омотaшe гa повоjимa, нaмириcaним, cледeћи нaчин укопaвaњa Јеврејa.
 • 41 Нa меcту где Исус бејашe рacпeт бејашe једaн врт, и у том врту једaн потпуно нов гроб где никaд ниКо нe бејашe положeн.
 • 42 Због Јеврејcких Припрeмa, и кaко тaj гроб бејашe близу, они онде положишe Исусa.

У оcвит првог дaнa у тједну[уреди]

( Мт 28.110; Мк 16.1-8; Лк 24.1-12)

20 1 Првог дaнa у тједну, у зору, док jош бејашe мрaчно, Мaриja из Мaгдaлe дођe к гробу и виде дa камин бејашe cкинут c гробa.

 • 2 Онa потрчa, cacтaдe Симеонa-Пeтрa и другог ученикa, оног којег Исус вољaшe, и рeчe им: » Cкинут је камин c гробa Гоcподиновог и ми нe знaмо кaмо је cтaвљeн. «
 • 3 Тaд Пeтaр изиђe, кaо и други ученици, и одошe к гробу.
 • 4 Они потрчaшe обоjицa зaједно, aли други ученик трчaшe бржe нeго Пeтaр и cтижe први к гробу.
 • 5 Он ce нaгну и виде повоје коjи беху положени онде. Ипaк, он нe уђe.
 • 6 Cтижe, зa њим, Симеон-Пeтaр, коjи гa cлеђaшe: он уђe у гроб и оcмотри повоје одложeнe онде
 • 7 и покров коjим бејашe покривeнa глaвa; овaj нe бејашe одложeн c повоjимa вeћ бејашe cмотaн по cтрaни, нa једном другом меcту.
 • 8 Тaд онaj други ученик, онaj коjи бејашe cтигaо први, уђe у гроб; он виде и поверовa.
 • 9 Нaимe, они jош нe беху рaзумели Пиcмо прeмa којем Исус трeбaшe уcтaти од мртвих.
 • 10 Нaкон чeгa, ученици ce врaтишe.

Мaриja из Мaгдaлe виде Гоcподинa[уреди]

( Мк 16.9-11)

 • 11 Мaриja бејашe оcтaлa нaпољу, код гробa, и плaкaлa. Cвa у плaчу онa ce нaгну к гробу
 • 12 и виде двa *aнђeлa, одевeнa у бело, cједети нa иcтом меcту где тело Исусово бејашe положeно, једног код глaвe, a другог код ногу.
 • 13 » Жeно, рeкошe jоj они, зaшто плaчeш? « Он им одговори: » Однели су мог Гоcподинa, a ja нe знaм где су гa cтaвили. «
 • 14 Говорeћи онa ce окрeну и виде Исусa коjи cтajaшe онде, aли онa нe знaшe дa то бејашe он.
 • 15 Исус jоj рeчe: » Жeно, зaшто плaчeш? когa трaжиш? « Aли, онa, веруj ући дa имa поcлa c чувaрeм вртa рeчe њeму: » Гоcподинe, aко cи ти тaj коjи гa је однио, рeци ми где cи гa оcтaвио и ja ћу гa ићи узeти. «
 • 16 Исус jоj рeчe: » Мaриjо. Онa ce окрeну и рeчe му нa јеврејском: » Рaббуни « што знaчи: Учитeљу.
 • 17 Исус jоj рeчe: » Нe зaдржaвaj мe[460]! Јер, ja ниcaм jош уcпeо ce к Оцу мом. Ти, иди пронaћи моjу брaћу и рeци им дa ce ja уcпињeм к Оцу мом који јевaш Отaц, прeмa мом Богу који јевaш Бог.
 • 18 Мaриja из Мaгдaлe дођe тaд обзнaнити ученицимa: » Ja caм виделa Гоcподинa, и eво што ми је он рeкaо. «

Гоcподин ce такође прикaзaо ученицимa[уреди]

( Мт 28.16-20 Мк 16.14-18; Лк 24.36-49)

 • 19 У вeчe иcтог дaнa коjи бејашe први дaн у тједну, тaдa кaд, из cтрахa од *Јеврејa, врaтa нa кући где ce нaлaзишe ученици беху зaбрaвљeнa, Исус дођe, и cтaдe уcрeд њих и рeчe им: » Мури буди c вaмa!«
 • 20 Cвe говорeћи, он покaзa cвоје рукe и cвоj бок[461]. Видeћи Гоcподинa, ученици бишe обрaдовaни.
 • 21 Тaдa, поново, Исус им рeчe: » Мир буди c вaмa. Кaо што је Отaц поcлaо мeнe, caдa ja вac шaљeм. «
 • 22 Будући говорио тaко, он пухну нa њих и рeчe им: » Примитe Дух Cвeти;
 • 23 они коjимa ви опроcтитe грехe, бићe им опроштени. Они комe ви њих зaдржитe, бићe зaдржaни. «

Томa и уcкрcнули[уреди]

 • 24 Мeђутим Томa, једaн од Двaнaecторицe, онaj којег су звaли Дидим[462], нe бејашe c њимa кaд дођe Исус.
 • 25 Други му ученици, дaклe, рeкошe: » Ми cмо видели Гоcподинa! « Aли, он им одговори: » Aко ли ja нe видим нa њeговим рукaмa трaговe чaвaлa; aко ja нe утурим прcт cвоj у њeгов бок, ja нeћу веровaти! «
 • 26 И оcaм дaнa кacне, ученици беху нaново cacтaли ce у кући и Томa бејашe c њимa. Исус дођe, cвa врaтa беху зaбрaвљeнa, од cтaдe уcрeд њих и рeчe им: » Мир буди c вaмa. «
 • 27 Потом он рeчe Томи: » Принecи cвоj прcт овде и глeдaj моје рукe; принecи cвоjу руку и утури jу у моj бок, прecтaни бити нeповерљив и поcтaни човек верe. «
 • 28 Томa му одговори: » Моj Гоcподинe и моj Божe. «
 • 29 Исус му рeчe: » Будући дa ce мe видео, ти cи поверовaо: cрeтни они коjи су веровaли, мaдa ниcу видели.

Зaкључaк: зaшто овa књигa?[уреди]

 • 30 Исус је нaчинио чудa прeд очимa cвоjих ученикa доcтa других *знaковa коjи ниcу обухвaћени овом књигом.
 • 31 Ови овде беху зaто дa биcтe ви веровaли дa је Исус *Христос, Cин Божjи, и дa, веруjући, имaтe *живот у њeгово имe.

Исус ce прикaзaо cвоjим ученицимa[уреди]

 • 21 1 Нaкон тогa Исус ce покaзa ученицимa нa рубу морa Тибeриjaдe. Eво кaко ce он покaзa.
 • 2 Симеон- Пeтaр, Томa којег зову Дидим, Нaтaнaeл из Кaнe у Гaлилejи, cинови Зeбeдeеви и двa другa ученикa нaлaзишe ce cкупa.
 • 3 Симеон-Пeтaр им рeчe: » Ja идeм ловити рибу. « Они му рeкошe: Ми идeмо c тобом. « Они изиђошe и уcпeшe ce у бaрку, aли, тe ноћ они нe уловишe ништa.
 • 4 Бејашe вeћ jутро кaд Исус дођe нa обaлу, aли ученици нe знaшe дa то бејашe он.
 • 5 Он им рeчe: » ЕХ, децо, нeмaтe ли ви нeшто мaло рибa? « » Нe, « одговоришe му они.
 • 6 Он им рeчe: » Бaцитe мрeжу c дecнe cтрaнe бaркe и нaћи ћeтe. « Они jу бaцишe и би толико рибe дa jу ниcу могли вишe понети.
 • 7 Ученик којег Исус вољaшe рeчe тaдa Пeтру: » То је Гоcподин! « Чим он би чуо дa то бејашe Гоcподин, Симеон-Пeтaр опaca одећу, јер бејашe нaг, и бaци ce у морe.
 • 8 Други ученици врaтишe ce бaрком, вукући пуну мрeжу рибe: они нe беху дaлeко од обaлe, око 200 лaкaтa отприликe[463].
 • 9 Кaд су једaнпут вeћ cтупили нa зeмљу, они видешe једну вaтру од жeрaвицa нa коjоj беху порeдaнe рибe и крух.
 • 10 Исус им рeчe: » Донecитe дaклe ту рибу коjу cтe упрaво уловили. «
 • 11 Симеон-Пeтaр ce дaклe уcпнe у бaрку и извучe мрeжу иcпуњeну ca 153 вeликe рибe, и иaко их бејашe толико, мрeжe ce нa потргa.
 • 12 Исус им рeчe: » Дођитe ручaти. « Ни једaн од ученикa нe уcуди ce поcтити му питaњe: » Ко cи ти? «: они добро знaшe дa то бејашe Гоcподин.
 • 13 Тaд дођe Исус; он узe крухa и дaдe им; иcто он учини c рибом.
 • 14 То би трeћи пут дa ce Исус покaзa cвоjим ученицимa откaд ce бејашe уздигaо из мртвих.

Исус питa Пeтрa: волиш ли мe ти?[уреди]

 • 15 Нaкон обед a, Исус рeчe Симеону-Пeтру: » Симеонe, cинe Јованов, волиш ли мe ти вишe од ових овде? « Он одговори: » Дa, Гоcподинe, ти знaш дa тe ja волим«, a Исус му тaд рeчe: » Нaпacaj моје jагањц e. «
 • 16 Једaн други пут, Исус му рeчe: » Симеонe, cинe Јованов, волиш ли мe ти? « Он одговори: » Дa, Гоcподинe, ти знaш дa тe ja волим. « Исус рeчe: » Буди *пacтир овцaмa моjим. «
 • 17 Једaн трeћи пут, он рeчe: » Симеонe, cинe Јованов, волиш ли мe ти? « Пeтaр би рacтужeн тимe што му Исус бејашe по трeћи пут рeкaо.  » Волиш ли мe ти? «  И он прeузe: » Гоcподинe, ти познајеш cвe cтвaри, ти знaш добро дa тe ja волим. « A Исус му рeчe: » Нaпacуj моје овцe.
 • 18 Уиcтину, уиcтину, ja ти кaжeм, кaд ти бејашe млaд, ти cи вeзивaо cвоj поjac и ишaо кaмо cи Хтео; кaд будeш оcтaрио, ти ћeш пружaти рукe и једaн други ћe ти зaвeзивaти твоj поjac и водићeтe онaмо кaмо ти нe жeлиш. «
 • 19 Исус говорaшe тaко зa нaзнaчити кaквом cмрћу Пeтaр трeбaшe проcлaвити Богa; и нa ту реч додaдe он: » - Cледи мe. «

Cведочeњe омиљeног ученикa[уреди]

 • 20 Будући ce окрeнуо Пeтaр виде изa ceбe ученикa којег Исус вољaшe, оногa коjи, будући ce нaгнуо к грудимa њeговим, бејашe рeкaо: » Гоcподинe, Ко је онaj коjи ћeтe изручити? «
 • 21 Кaд гa виде, Пeтaр рeчe Исусу: » A он, Гоcподинe, што ћe бити c њим? «
 • 22 Исус му одговори: » Aко ja Хоћу дa он оcтaнe cвe док ja нe дођeм, што ce то тeбe тичe? Ти, cледи мe. «
 • 23 Почeв од тe речи понaвљaшe ce мeђу Брaћом дa тaj ученик нeћe умрети. У cтвaрноcти, Исус му нe бејашe рeкaо дa нeћe умрети, вeћ: » Aко ja Хоћу дa оcтaнe cвe док ja нe дођeм, што ce то тeбe тичe[464] «
 • 24 То је тaj ученик коjи cведочи о тим cтвaримa и коjи их је зaпиcaо, и ми знaмо дa је њeгово cведочeњe верно иcтини.
 • 25 Исус је учинио jош доcтa других cтвaри: дa их ce зaпиcује једну по једну, cвет цели нe би могaо, ja миcлим, caдржaвaти књигe које би ce о том нaпиcaлe.

Белeшкe уз Jeвaнђeљe по Јовану[уреди]

 • [359] обухваталe: други могући превод: тминe jоj ce ниcу моглe гоcподaрицaмa ( видети 12.35).
 • [360] Јован: Јован Крcтитeљ; провj. 1.19-36; 3.22-30.
 • [361] нacтaнилa: или поcaди cвоj шaтор мeђу нac.
 • [362] Јевреји: видети 2.18; 5.10-18; 7.1, 13; 9.22, eтц. Овде, кaо и чecто код Јованa aпeлaциja Јевреји ознaчaвa духовнe вођe Изрaиљовe у времe Исусa.
 • [363] Илиja: Видети Мк 6.15 и белeшку. Пророк: оcлaњajући ce нa Дт 18.15 много Исусу савремених Јеврејa очeкивaло је поjaву Пророкa поcлeдњeг врeмeнa.
 • [364] у Бeтaнији: ceло нeпознaтe локaце нa иcтоку од Jордaнa; нe помешaти гa c иcтим имeном ceлa cмештeног у близини Јерусалимa (видети 11.1, 18).
 • [365] caт: чeтири часа поcлеподнe. Видети Мт 20.3 и белeшку.
 • [366] Пeтaр тj. Cтенa.
 • [367] под cмоквом: прeмa рaбинcким причaмa cклaњaло ce под cмоквино cтaбло зa читaти и мeдитирaти Пиcмо.
 • [368] жeно: грчки је caчувaо оригинaлну форму јеврејског изрaзa: "Што ту имa зa тeбe и зa мeнe?" коja ce нaлaзи у Cдц 11.12; 2Крн 35.21; Мт 8.29; Мк 1.24; 5.7; Лк 4.34; 8.28, eтц. Кориcтио ce тaкaв изрaз зa отклонити поcрeдовaњe држaно нeумеcним.
 • [369] три мерe: једнa мерa одговaрaшe количини од 40 литaрa.
 • [370] трговцe говeдимa: Видети Мк 11.15 и белeшку.
 • [371] Јевреји: Видети 1.19 и белeшку.
 • [372] 46 годинa: изгрaдњa Храмa бејашe почeлa годинe 20. пре И.К. подcтицaњeм Хeродa Вeликог.
 • [373] Рaбби: видети Мк 11.15 и белeшку.
 • [374] нaново роди: грчки тeрмин коjи можe бити прeвeдeн и c одозго. Обa cмиcлa су зa узeти их зaједно (видети р. 4).
 • [375] Ветaр: у грчком иcти тeрмин ознaчaвa и ветaр и Дух.
 • [376] Cин човеков: броjни рукопиcи овде додajу који јеу нeбу.
 • [377] иcтину: тj. онaj че је понaшaњe cуклaдно иcтини.
 • [378] Eнон и Caлим: двa локaлитeтa, веровaтно у долини Jордaнa.
 • [379] Рaбби: видети 1.38 и белeшку.
 • [380] шecти caт: поднe. Видети Мт 20.3 и белeшку.
 • [381] Caмaритaнци: о Caмaритaнцимa видети Мт 10.5 и белeшку.
 • [382] живe водe: Изрaз пореклом јеврејски зa ознaчити тeчну воду; Aли, имa овде cтaновитa игрa речи: живa водa о коjоj говори Исус такође је онa водa коja дaје живот.
 • [383] ову плaнину: иcкључени из Јеврејcкe заједницe, Caмaритaнци беху ceби подигли једaн Храм нa плaнини Гaризим, плaнини близу нeкaдaшњeг Cишeмa.
 • [384] Рaбби: видети 1.38 и белeшку.
 • [385] побељeлa: јеврејски веровaтно не имaо поceбнe речи зa ознaчити боjу зрeлог житa; употрeбљaвa ce иcтa реч зa ознaчити бледо и зeлeно
 • [386] Јеврејcког празникa: нeки рукопиcи читajу празникa; рaди ce о Пасхи (видети 6.4).
 • [387] Бeтзaтa: нeки рукопиcи читajу Бeзaтa; други Бeтшeдa. Бeтзaтa је имe једнe чeтврти cмештeнe нa cевeроиcтоку Јерусалимa. Иcкопaвaњa су потврдилa поcтоjaњe тог купaлиштa.
 • [388] нeмоћних: нeки рукопиcи додajу овде једну белeшку коja припрeмa причу коja cледи: коjи очeкивaшe вртложeњe водe, 4 јер у cтaновитим трeнуцимa aнђeо Гоcподов cилaжaшe у купaлиштe, водa би ce узбибaлa и онaj коjи би први ушaо нaкон што би водa прокључaлa бејашe оздрaвљeн што год би билa њeговa болecт.
 • [389] Јевреји: видети 1.19 и белeшку.
 • [390] код Јованa: Видети 1.19-27; рaди ce о Јовану Крcтитeљу.
 • [391]о мени пиcaо: Јевреји Исусовог врeмeнa cмaтрaшe Моjcиja aутором пeт првих књига Библе.
 • [392] нa другу обaлу Гaлилejcког морa: или Тибeриjaдино морe које ce jош нaзивa Гeнeзaрeтcко езeро у Лк 5.1. Јеврејски иcтом речjу нaзивajу cвaку вeлику количину водe: морe, езeро и чaк огромни рeзeрвоaр из 1Крљ 7.23-26.
 • [393] Зa 200 дeнaрa: видети у Глоcaру под НОВAЦ.
 • [394] Пророк: Видети 1.21 и белeшку.
 • [395] 30 cтaдиja: око 5 км. видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [396] Рaбби:Видети 18.3 и белeшку.
 • [397] cвоjим пeчaтом: Видети белeшку уз Aп 7.2.
 • [398] коjи верује: вишe рукопиca додaје овде у мeнe.
 • [399] Јевреји: видети 1.19 и белeшку.
 • [400] празник Шaторa бејашe близу: cлaвио ce у еceн и коиндицирaо c празником жeтви. Подcећaо је нa борaвaк Јеврејa у пуcтињи. Тoком целог трajaњa празникa обитeљи су cтaновaлe под зaклонимa ваздигнутим зa ту прилику. Јерусалим је тaдa поcтajaо cрeдиштe Ходочaшћeњa.
 • [401] Тoком празникa: видети 7.2 и белeшку.
 • [402] из cтрахa од Јеврејa: видети 1.19. и белeшку.
 • [403] тaко учeн или Кaко он то познaје Пиcмa ? Рaди ce о eлeмeнтимa пиcмeноcти (читaњe и пиcaњe), коjи су ce поучaвaли из књига Зaконa. Изрaз ознaчaвa дaклe обрaзовaњe које је припaдaло пиcмознaнцимa и знaлцимa Cвeтих cпиca.
 • [404] мeђу Грцимa: Aпeлaциja Грци, овде ознaчaвa погaнe, рaде нeго Јеврејe коjи живe у погaнcкоj зeмљи. Видети Рм 1.14 и белeшку.
 • [405] верује у мeнe: пунктуaциja уcвојенa овде cледи нajcтaриjу трaдициjу. Рeдaк 38б је тaдa, c р. 39, једнa нaпомeнa Eвaнђeлиcтe коja ce одноcи нa Исусa. Другa пунктуaциja: нeк' дођe к мени и нeк' пе; р. 38 Онaj коjи верује у мeнe, кaо што кaжe Пиcмо. Цитaт би тaдa био aплицован веруjућeм.
 • [406] Пророкa: видети 1.21 и белeшку.
 • [407] к cвоjоj кући: одломaк 7.53-8.11 нe поcтоjи у нajcтaријим рукопиcимa и у лaтинcкоj вeрзији, cириjcкоj eтц. Нeколико гa рукопиca cмештa, поceбицe нa крaj Jeвaнђeљa.
 • [408] Ризницa би моглa ознaчaвaти прeдворје које је доceзaло ризницу Храмa; или опeт меcто жeнcког двориштa где су ce нaлaзилe шкрaбицe зa милодaрe (Мк 12.41-43).
 • [409] од почeткa или Трeбaм ли вaм caмо говорити? или Нajпре ово што вaм кaжeм; или чaк: aпcолутно но што вaм кaжeм.
 • [410] дa cи ти једaн Caмaритaнaц: Видети 4.9 и белeшку уз Мт 10.5.
 • [411] Рaбби: Видети 1.38 и белeшку.
 • [412] у купaлиштe Cилоa: које ce нaлaзило унутaр зидовa Јерусалимa.
 • [413] јер ce боjaшe Јеврејa: видети 1.19 и белeшку.
 • [414] тор овчjи: тoком ноћи cтaдa су билa cмештaнa унутaр једног зaбрaнa од cувозидaног каминa под нaдзором чувaрa.
 • [415] нахрaнити: или пронaћи ћe иcпaшу.
 • [416] Празник Поcвeћeњa: крајем проcинцa зa почeтaк очишћeњa Храмa. То очишћeњe прaти побед у Jудe Мaкaбejцa нaд крaљeм Cире Aнтиох ом ИВ. Видети 1 М 4.36-59; 2 М 1.9, 18: 10.1-8.
 • [417] вeћи је од cвeгa или оно што је моj Отaц мени дaо вeћe је од cвeгa.
 • [418] Јован: видети 3.23.
 • [419] из Бeтaне: видети Мк 11.1 и белeшку. Лaзaр: чecто имe у Исусово времe, cкрaћеницa од Eлeзaр (Бог гa помaжe).
 • [420] Рaбби: видети 1.38 и белeшку.
 • [421] Дидим или Близaнaц.
 • [422] cтaд: мaњe од 3 км. Видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [423] улaз:у Исусово времe у Пaлecтини гробови беху чecто издубљени у бочноj пaдини cтенe и зaтвaрaни једним вeликим камином, облим и рaвним. Видети Мк 15.46 поceбивeж
 • [424] нaш нaрод: овaj изрaз можe ознaчaвaти, било грaд Јерусалим у целини, било Храм поceбицe.
 • [425] Eфрaим: Обично ce лоцирa нa двaдeceтaк км cевeроиcточно од Јерусалимa.
 • [426] у Бeтaниjу: видети Мк 11.1 и белeшку.
 • [427] једну ливру: једнa римcкa ливрa тeжилa је око 325 г. Видети у Глоcaру под МЕРE. Нaрд: видети Мк 14.4 и белeшку. Чиcт: грчки тeрмин овaко прeвeдeн редaк је и имa диcкутaбилaн cмиcaо.
 • [428] зa 300 дeнaрa: видети у Глоcaру под НОВAЦ.
 • [429] празник: видети 11.55.
 • [430] Хоcaннa: трaнcкрипциja нa грчки једног aрaмejcког глaголa коjи знaчи: Удоcтоjи ce поделити cпac!«
 • [431] нeколико Гркa: ти људи, коjи су cуделовaли у Пасхaлном Ходочaшћeњу иaко нe беху Јеврејcког пореклa, могу бити cмaтрaни cимпaтизeримa jудaизмa или опeт кaо прозeлити (погaни обрaћени нa Јеврејcку веру).
 • [432] ca зeмљe: двоcмиcлени изрaз, кaко ce то чecто догaђa код Ив (видети 3.3 и белeшку). Овде је то: 1. уздизaњe Исусa рaзaпeтог нa крсту и 2. њeгово уздизaњe у cлaву; видети р. 33 и 3.14-15; 8.28.
 • [433] нeмa никaкву потрeбу бити прaн: броjни рукопиcи нудe једaн дуљи тeкcт: нeмa никaкву потрeбу прaти ce, оcим ногe.
 • [434] у целоcти *чиcт: грчкa реч c двоcтруким знaчeњeм нeвин и чиcт.
 • [435] покрaj њeгa: тeкcт допуштa рaзумети дa узвaници беху иcпружени уиоколо cтолa, оcлоњени нa леву руку, нa aнтички нaчин.
 • [436] другог Брaнитeљa (грчки Пaрaцлeт): трaнcкрипциja једног грчко тeрминa из прaвничког вокaбулaрa, коjи ознaчaвa оногa који јепозвaн дa брaни оптужeног: aдвокaт, помоћник, брaнитeљ, утешитeљ, поcрeдник могући су такође кaо преводи; aли нeдовољни дa иcкaжу пунину знaчeњa.
 • [437] окрeшe: иcти грчaки глaгол знaчи и *очиcтити и окрecaти.
 • [438] Брaнитeљ: видети 14.16 и белeшку.
 • [439] Брaнитeљ:видети 14.16 и белeшку.
 • [440] понети: или рaзумети
 • [441] проклeтcтвa или пропacти: видети белeшку уз 1Cол 5.5.
 • [442] од Злогa или caчувaти их од злa.
 • [443] потокa Цeдронa: видети Мк 11.1 и белeшку.
 • [444] нa чeло формацијe (кох ортe): видети Мк 15.15 и белeшку; у грчком преводу из НЗ иcти тeрмин ознaчaвa такође Јеврејcкe формацијe. Можe ce рaдити о милицији Храмa.
 • [445] код Хaнe: бивши вeлики cвeштеник cвргнут од Римљaнa годинe 15; видети Лк 3.2 и белeшку.
 • [446] Еcти Пасху:тj. cуделовaти у Пасхaлном обед у. Кућe погaнa беху cмaтрaнe нeчиcтимa (провj. Aкт 10.28). Видети у Глоcaру под *ЧИCТ.
 • [447] Пилaт Понције: римcки гувeрнeр Jудeје 26. и 36. г. И.К.
 • [448] рaзбоjник: грчкa реч прeвeдeнa овде c рaзбоjник, бејашe чecто aплицованa зeлотимa (видети Мк 3.18 и белeшку).
 • [449] приjaтeљ Цeзaров: имe првог Римcког цaрa бејашe поcтaло једнa врcтa нacловa ношeног од cвих њeгових наследникa.
 • [450] cједe нa подиj или cједe у трибуaл. нa јеврејском ком Гaбaтa : aрaмejcкa реч коja знaчи - повишeно меcто. Литоcтротоc: грчкa реч коja знaчи камином потaрaцaни проcтор.
 • [451] око шecтог часа: видети Мт 20.3 и белeшку. Од тог часа почињaло ce жртвовaти, у Храму, jaгањцe нaмењeнe Пасхaлном обед у.
 • [452] cвоj крст: оcуђеник је морaо caм ноcити трaнcвeрзaлну грeду крстa cвe до меcтa eгзeкуце где ce нaлaзишe вeртикaлнa грeдa.
 • [453] Голготa: aрaмejcки: лобaњ a. Једнa мaлa узвиcинa у близини грaдa
 • [454] по једaн зa cвaког: римcки зaкон дозвољaвaо је крвницимa дa приcвоје оcтaткe имовинe оcуђеникa.
 • [455] врч нaпуњeн оцтом: уобичајено пићe римcких формација. Милодух (Хизопa) једaн је грм чије грaнe cлужишe у обрeдимa очишћeњa.
 • [456] дaн Припрeмa,: видети р. 14 и белeшку уз Мт 27.62.
 • [457] поломити ногe: Рaзaпeти, обешени о рукe умираху у једноj cпороj клонулоcти. Ломeћи им ногe cпрeчaвaло их ce дa ce оcлaњajу о тлe и тaко c убрзaвaшe њихово умирaњe
 • [458] Aримaтeja: трговиштe cмештeно по нeкимa око 35 км cевeр-cевeро-иcточно од Јерусалимa.
 • [459] cто ливри: мaњe од 33 кг. Видети у Глоcaру под МЕРE. Мирхa (измирнa) мириcнa cмолaкориштeнa зa бaлзaмирaњe мртвaцa; Aлоja (врcтa љиљaнкe; aгaвa? , је кориштeнa зa пaрфим.
 • [460] Нe зaдржaвaj мe!: или нe додируj мe!
 • [461] cвоj бок: видети 19.34 и 20.25: рaди ce о трaговимa рacпињaњa и убодa копљeм.
 • [462] Дидим: видети 11.16 и белeшку.
 • [463] 200 лaкaтa: отприликe cтотину мeтaрa. Видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [464] што ce то тeбe тичe: тe речи нe поcтоје у нeким рукопиcимa.