IASu F47 II 95/1919

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Slavni Senat!

Na želju usmenu gradskog nadžupana i slavnog Senata 5-og maja tek. god. otvorio sam bunjevačku gimnaziju od dva prva razreda. U prvi se razred upisalo 28, a u drugi 15 naših učenika. Buduć da potpisani zamjenik ravnatelja mađarske gimnazije do danas još nisam dobio pravo javnostih našeg novo-osnovanog zavoda, niti sam pismeno dobio moje naimenovanje za ravnatelja ili za zamjenika ravnatelja i za ovaj zavod, preti ta opasnost, da učenici ovoga zavoda ne bi mogli dobiti pravovaljane svjedodžbe koncem školske godine. Izbegavajuć ovu opasnost, čast mi je sledeće opaske navesti:

Naša bunjevačka gimnazija može pravo javnostih ili tako dobiti, da se mađarskog zavoda pravo javnostih proširi i na naš zavod ili sasma novo pravo javnostih, da dobije od ministarstva nezavisno od mađarskog zavoda.

Na dalje molim naslov i biljeg ustanoviti za nov zavod. Ja u dosadanjim aktama ovako sam rabio naslov sa biljegom mađarske gimnazije: bunjevačka gradska gimnazija u Subotici. Ali pitanje je, da li bi se dao mađarski naslov ovako prevesti: bunjevačko-srpska gradska velika gimnazija? Ja ove reči srpska i velika nisam upotrebljavao. Na ova pitanja čekam cienjenu odluku slavnog Senata. Dok se ova pitanja ne urade, dotle ja ne mogu ni potrebite tiskanice naručiti, koje isto treba, da su na našem jeziku, a pečat moraće ostati mađarski, jer za ovu školsku godinu za ovo kratko vreme neće se dati nabaviti nov pečat.

Buduć, da je konac školske godine već blizo, što skoriji odgovor čekam na ovde navedena pitanja.

Subotica 24-og maja 1919.

Ivan Vojnić Tunić
Zamjenik ravnatelja