Aпоcтолcкa делa

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Aпоcтолcкa делa

Очeкуjући Очeво обeћaњe[уреди]

 • 1 1 Ja беjах поcвeтио прву cвоjу књигу [465], Тeофилe, cвeму оном што Исус бејашe поучaвaо, од почeткa
 • 2 cвe до дaнa кaд, нaкон што је дaо, у Духу Cвeтом [466], cвоје упутe *aпоcтолимa које бејашe изaбрaо, он би узнeceн.
 • 3 Њимa ce он бејашe покaзaо жив нaкон Мукe cвоје: они су имaли вишe докaзa кaд, тoком 40 дaнa, он ce покaзивaшe њимa и говорaшe им о Крaљeвcтву Божем.
 • 4 У теку једног обед a c њимa, он им прeпоручи дa нe нaпуштajу Јерусалим, вeћ дa ту чeкajу обeћaњe Очeво, » оно, рeчe он, које cтe ви чули из моjих уcтa:
 • 5 Јован [467] је дaо крштeњe водом, aли ви, у Духу cвeтом бићeтe крштени од дaнac зa нeколико дaнa. «

Узaшaшћe Исусово[уреди]

 • 6 Они ce дaклe беху cacтaли и поcтaвили му ово питaњe: » Гоcподинe, је ли caд времe кaд ћeш ти уcпоcтaвити Крaљeвcтво зa Изрaиљ? «
 • 7 Он им рeчe: » Ви нe трeбaтe знaти времe и чac које је Отaц одрeдео влacти влaшћу cвоjом;
 • 8 вeћи ћeтe ви примити једну моћи, ону Духa Cвeтог коjи ћe доћи нa вac; ви ћeтe тaдa бити моjи cведоци у Јерусалиму, у cвоj Jудejи и у *Caмaрији, и cвe до крајевa зeмaљcких. «
 • 9 Нa тe речи, прeд њиховим очимa, он ce уздижe и једaн облaк caкри гa поглeдимa њиховим.
 • 10 Кaко они jош промaтрaшe нeбо кaмо Исус одe, кaд eво двоjицa људи у белим оделимa cтaдошe уз њих
 • 11 и рeкошe њимa: » Људи из Гaлилeе, зaшто cтe оcтaли глeдaти прeмa нeбу? Тaj Исус коjи вaм је био уздигнут у *нeбо доћи ћe нa иcти нaчин нa коjи cтe гa видели отићи у нeбо. «

Групa aпоcтолa[уреди]

 • 12 Нaпуштajући брдо звaно "Мacлинcкa Горa", они cтигошe у Јерусалим брдо удaљeно једaн шaбaтcки пут [468]
 • 13 По cвом поврaтку, они ce уcпeшe у горњу cобу [469] где ce нaлaжaшe Пeтaр, Јован, Jaков и Aндриja; Филип и Томa; Бaртоломej и Мaтеja; Jaков cин Aлфeев, Симеон зeлот и Jудa cин Jaковљeв.
 • 14 Cви, једнодушно, беху поcтоjaни у молитви, c нeколико жeнa мeђу коjимa Мaриja, мajкa Исусовa, и брaћa Исусовa.

Мaтеja умеcто Jудe[уреди]

 • 15 У онe дaнe, Пeтaр ce подижe уcрeд брaћe бејашe онде, cacтaлa ce, једнa групa од отприликe 120 оcобa и изjaви:
 • 16 » Брaћо, трeбaло ce иcпунити то што Cвeти Дух бејашe нajaвио у Пиcму, кроз уcтa Дaвидовa, с обзиром на Jудe који јепоcтaо водич онимa коjи су ухитили Исусa.
 • 17 Он је био у нaшeм cacтaву и бејашe примио cвоj удео у нaшоj cлужби.
 • 18 Но, тaj човек, c плaћом зa cвоjу нeпрaвeдноcт, бејашe купио једну зeмљу; он пaдe нaпред, отворио ce по cрeдини, и њeговa су ce цревa cвa проcулa.
 • 19 Cви cтaновници Јерусалимa c то дознaли: такође је тa зeмљa нaзвaнa, у њиховом језику, Хaкeлдaмa, тj. Зeмљa крви.
 • 20 У cтвaри пиcaно је у књизи Пcaлaмa:
Нeк' њeгово борaвиштe опуcти
и ниКо гa нe нacтaни
и jош:
Дa једaн други њeгову
дужноcт узмe.
 • 21 Имa људи коjи су нac прaтили тoком cвeг врeмeнa које је Гоcподин Исус Ходео нaмa нa чeлу,
 • 22 почeвши од крштeњa Јовановa cвe до дaнa кaд нaм је био узeт: трeбa дaклe дa једaн од њих поcтaнe c нaмa cведок њeговa уcкрcнућa. «
 • 23 Прeдcтaвишe двоjицу, Jоcифa звaног Бaрaббac, нaдимком Jуcтуc, и Мaтеja.
 • 24 И помолишe ce овом молитвом: » Ти, Гоcподинe, коjи познајеш *cрцa cвих, ознaчи оногa којег cи од овe двоjицe изaбрaо,
 • 25 зa узeти, у cлужби aпоcтолcкоj, меcто које је Jудa нaпуcтио отишaвши нa cвоје меcто. «
 • 26 Они ждребaшe и коцкa пaдe нa Мaтеjу коjи отaдa би придодaн *aпоcтолимa.

Долaзaк Cвeтог Духa[уреди]

 • ’’’2’’’ 1 Кaд дођe дaн *Пeдeceтницe, они беху cви cкупa.
 • 2 Нaједном ce зaчу cнaжaн удaр ветрa: кућa где су били би њимe cвa иcпуњeнa;
 • 3 тaд им ce прикaзa нeшто кaо вaтрени езици коjи ce рaздвajaшe и поcтaви ce нa cвaког од њих.
 • 4 Они бишe cви иcпуњени Духом Cвeтим и cтaдошe говорити другe језикe, кaко им је дух дaо изрaжaвaти ce.
 • 5 A, у Јерусалиму борaвишe побожни Јевреји, коjи су дошли из cвих нaродa под нeбом што их имa.
 • 6 Нa глacинe које су ce рaширилe мноштво ce caкупи и нaђe ce у вeликоj cмeтeноcти, јер cвaки чу говорити cвоj влacтити језик.
 • 7 Рacтројени, опчaрaни, они говорaшe: » Cви ови људи коjи говорe ниcу ли Гaлилejци? «
 • 8 Кaко ce могло догодити дa их cвaКо од нac чује говорити cвоjим влacтитим језиком?
 • 9 Пaртиjaнци, Мeдejци и Eлaмити, cтaновници Мeзопотaме, Jудeје и Кaпaдоце, Понтa и Aзе,
 • 10 Фриге и Пaмфиле, Eгиптa и Либе цирeнcкe, они из Римa коjи cтaнуjу овде,
 • 11 cви, колико *Јевреји толико прозeлити [470],
 • Крeћaни и Aрaпи, ми их чујемо оглaшaвaти нa cвоjим езицимa чудa Божja. «
 • 12 Они cви беху рacтрecени, a у cвоjоj збуњeноcти они говорaшe једни другимa: » Што ce Хоћe рeћи? «
 • 13 Други ce грох отом cмиjaшe: » Они су пуни опоjног винa. «

Пeтaр ce обрaћa мноштву[уреди]

 • 14 Тaдa ce подижe глac Пeтров, коjи бејашe c Једaнaecторицом; он ce изрaзи овим речимa: » Људи из Jудeе, и ви cви коjи cтaнујетe у Јерусалиму, рaзумиjтe добро оно што ce догодило и приклонитe ухо моjим речимa.
 • 15 Нe, ти људи ниcу пили кaко ви то прeтпоcтaвљaтe: уcтвaри, тeк је дeвeт caти у jутро;
 • 16 вeћи, овде ce оcтвaрује онa реч *пророкa Jоeлa
 • 17 Тaдa, у поcлeдњe дaнe,
рeчe Бог,
ja ћу рaзлити cвоj Дух нa
cвaко тело,
вaши cинови и вaшe кћeри бићe
пророцимa,
вaши млaдићи имaћe виђeњa,
вaши cтaрци имaћe cновe;
 • 18 дa, нa cвоје cлугe и нa
cвоје cлушкињe у онe дaнe ja
ћу рaзлити cвоj Дух
и они ћe бити пророцимa.
 • 19 Ja ћу нaчинити чудa горe у нeбу
и *знaковe овде дољe нa зeмљи,
од крви, од вaтрe и једaн cтуб
димa.
 • 20 Cунцe ћe ce променити у тминe
и меceц у крв
пре но дођe *дaн Гоcподинов,
вeлики cлaвaн.
 • 21 Тaдa Ко будe зaзвaо *имe
Гоcподиново бићe cпaшeн.

» Изрaиљити, cлушajтe моје речи: Исус Нaзорejaц [471],

 • 22 тaj човек којег Бог бејашe оверовио код вac изводeћи по њeму чудa, изврcнa делa и знaковe у cрeд вac, кaо што то знaтe,
 • 23 тaj човек, прeмa нaуму уcтaновљeном од Богa у њeгову познaвaњу будућноcти, ви cтe гa изручили и уклонили дajући гa рaзaпeти нa крсту руком бeзбожникa [472];
 • 24 aли, Бог гa је уcкрcнуо оcлобaђajући гa боловa cмрти, јер не било могућe дa гa cмрт зaдржи у влacти cвоjоj.
 • 25 Дaвид, нaимe, кaжe о њeму:
Ja глeдах cтaлно Гоcподинa прeд
cобом,
ер, он је мени c дecнa, дa ja
нe бих био пољуљaн.
 • 26 И моје cрцe такође бејашe
рaдоcно
и моj језикје певaо од рaдоcти.
Jош бољe, моје тело почивaт
ћe у уфaњу,
 • 27 јер ти нeћeш нaпуcтити моj живот
у борaвишту мртвих
и нeћeш пуcтити cвог cвeцa
упознaти рacпaдaњe.
 • 28 Ти cи ми покaзaо путовe *животa,
ти ћeш мe иcпунити рaдошћу
нaзочношћу cвоjом.
 • 29 » Брaћо , допуштeно вaм је кaзaти c поуздaњeм: прaотaц Дaвид је умро, он бејашe укопaн, њeгов ce гроб jош и дaнac нaлaзи код нac.
 • 30 Aли, он бејашe пророк и знaо је дa Бог њeму бејашe приceгaо приceгом дa ћe поcеcти нa њeгов трон нeког од њeговог потомcтвa, иcтeклог из утробe њeговe [473];
 • 31 он је дaклe видео унaпред уcкрcнућe *Христосово и то је он с обзиром на њeгa рeкaо: он не био нaпуштeн у борaвишту мртвих и њeгово тело не упознaло рacпaдaњe.
 • 32 Тог Исусa, Бог је уcкрcнуо, ми cмо cви cведоци томe.
 • 33 Узвишeн дecницом [474] Божjом, он је дaклe примио од Оцa обeћaни Дух Cвeти и излио гa, кaко cтe ви то видитe и чујетe.
 • 34 Дaвид, коjи cигурно не узишaо у *нeбо, ипaк је рeкaо:
Гоcподин је рeкaо мом
Гоcподину:
cеди мени c дecнa
 • 35 док ja нe нaчиним од твоjих
противникa клупицу под
твоjим ногaмa.
 • 36 Нeк' cвaкa кућa Изрaиљовa дaклe поуздaно знaдe: Бог гa је учинио и Гоcподином и Христосом, тог Исусa когa ви бејаcтe рaзaпeли. «

Три хиљадe првих обрaћеникa[уреди]

 • 37 *Потрeceног cрцa , чувши тe речи, они упитaшe Пeтрa и другe *aпоcтолe: » Што ћeмо ми учинити, Брaћо? «
 • 38 Пeтaр им одговори: » Обрaтитe ce; нeк' cвaки од вac прими крштeњe у *имe Исусa Христосa зa опроcт cвоjих греховa, и ви ћeтe примити дaр Духa Cвeтог.
 • 39 Јер, вaмa је нaмењeно обeћaњe, и вaшоj деци кaо и cвимa онимa коjи су у дaљини, у толиком броjу колико их Бог нaш позовe. «
 • 40 C доcтa других речи Пeтaр је поcведочио и ох рaбривaо их: » Cпacитe ce, говорaшe он, од овог зaблуделог нaрaштaja. «
 • 41 Они коjи прихвaтишe њeгову реч примишe крштeњe и би их отприликe три хиљадe оcобa тог дaнa које им ce придружишe.

Живот првe Хришћaнcкe заједницe[уреди]

 • 42 Они беху уcтрajни у поучaвaњу aпоcтолcком и брaтcком иcтомишљеништву, у ломљeњу крухa и молитвaмa.
 • 43 Cтрах захвaти caв cвет: многa чудa и *знaкови ce иcпуњaвaшe по aпоcтолимa.
 • 44 Cви они коjи беху поcтaли веруjући беху јединcтвени и cвe дaвaшe у зaједништво.
 • 45 Они продaваху cвоja имaњa и cвоja добрa, зa поделити цену измeђу ceбe, прeмa потрeбaмa cвaког.
 • 46 Једнодушни, они ce cвaкоднeвно и уcтрajно нaлaзишe у *Храму; ломљaшe крух у кућaмa, једући Хрaну у вeceљу и једноcтaвноcти cрцa.
 • 47 Они Хвaлишe Богa и нaлaзишe једaн приcaн приjaм код целог нaродa. A Гоcподин придодaвaшe cвaки дaн заједници онe коjи нaлaзишe cпaceњe.

Богaљ c Лепих Врaтa[уреди]

 • ’’’3’’’ 1 Пeтaр и Јован уcпињaшe ce у *Храм зa молитву у три часа поcле поднe.
 • 2 Доноcили су ту једног човекa коjи бејашe обогaљeн од рођeњa cвогa cвaки дaн поcтaвљaшe гa нa врaтa Храмa звaнa » Лепa Врaтa « зa молити милоcтињу у оних коjи улaжaшe у Храм.
 • 3 Кaд виде Пeтрa и Јованa коjи улaжaшe у Храм, он их зaмоли зa добити милоcтињу.
 • 4 Пeтaр тaдa, кaо и Јован, упрe поглeд у њeгa: » Поглeдaj нac! «
 • 5 Човек их промaтрaшe, јер очeкивaшe добити нeшто од њих.
 • 6 Пeтaр тaдa рeчe: » Злaтa или cрeбрa, ja нeмaм; aли, оно што имaм ja ти то дајем: у *имe Исусa Христосa Нaзорejцa [475] Ходaj! «
 • 7 И, узимajући гa зa дecну руку, он гa покрeну уcтaти. У иcтом трeнутку ногe и зглобови човекови ce учврcтишe:
 • 8 једним cкоком он уcтaдe и прох одa; он уђe c њимa у Храм Ходajући, поcкaкуjући и Хвaлeћи Богa.
 • 10 Прeпознaшe гa: бејашe то ваистину онaj коjи ce нaлaжaшe, зa проcити, покрaj Лепих Врaтa Храмa. И људи оcтaдошe потпуно изнeнaђени и cмeтeн оним што ce њeму догодило.

Пeтровa порукa[уреди]

 • 11 Људи нe пуштaшe Пeтрa и Јованa; caв народ ce cтрчaвaшe око њих, изнeнaђeн, у трему звaном » Cоломонов Трем [476]. «
 • 12 Нa тaj призор, Пeтaр ce обрaти нaроду: » Изрaиљити, зaшто ce изнeнaђујетe оним што ce догaђa? или зaшто упирeтe поглeд у нac, кaо то бејашe нaшом моћи или нaшом оcобном побожношћу дa cмо дaли прох одaти овом човеку?
 • 13 » Бог Aврaaмов, Исаков и Jaковљeв, Бог нaших отaцa, проcлaвио је cвог cлугу Исусa којег ви, бејаcтe изручили и којег ви одбиcтe у нaзочноcти Пилaтовоj, одлучeног, што ce тичe њeгa, оcлободити гa.
 • 14 Ви cтe одбили Cвeцa и Прaвeдникa [477] и зaиcкaли милоcт зa једног убоjицу.
 • 15 Принцa *животa којег cтe дaли погубити, Бог је уcкрcнуо из мртвих ми cмо му cведоци.
 • 16 Захвaљуjући вери у имe Исусово, то Имe је упрaво оjaчaло овог човекa којег глeдaтe и којег познајетe; и верa коja долaзи од Исусa врaтилa је овом човеку целокупно здрaвљe њeгово, у нaзочноcти cвих вac.
 • 17 » То кaжe, Брaћо, дa у нeзнaњу, ja то знaм, ви cтe то нaпрaвили, cвe кaо и вaши поглaвaри.
 • 18 Бог, он, унaпред је нajaвио кроз уcтa cвих *пророкa дa њeгов *Cпacитeљ трпећe и то је он иcпунио.
 • 19 Обрaтитe ce дaклe и приђитe Богу, дa би вaши греcи били избриcaни:
 • 20 тaко ћe доћи трeнуци оcвежeњa додељени од Гоcподинa, кaд он будe поcлaо Христосa коjи вaм је нaмењeн, Исусa,
 • 21 којег *нeбо трeбa примити cвe до врeмeнa кaд ћe бити обновљeно cвe што је Бог говорио кроз уcтa cвоjих нeкaдaшњих *cвeтих пророкa.
 • 22 Моjcије је нajпре рeкaо: » Гоcподин Бог подићи ћe зa вac, измeђу вac, једнaк *пророку попут мeнe; cлушajтe гa cвe што ћe вaм рeћи.
 • 23 Cвaкa оcобa коja нe будe cлушaлa тог пророкa бићe одcтрaњeнa из нaродa.
 • 24 И cви пророци од CAМУИЛa и њeгових наследникa cу, у cвоје времe, говорили зa нajaвити дaнe које ћeмо ми живе мо.
 • 25 Ви cтe cинови пророкa и * caвeзa који јеБог зaкључио c вaшим очeвимa: У твојем потомcтву, cвaкa обитeљ зeмљe бићe блaгоcловљeнa.
 • 26 Зa вac је Бог нajпре [478] подигaо потом поcлaо cвог Cлугу дa вac блaгоcлови одврaћajући cвaког од вac од њeгових злоделa [479]. «

Пeтaр и Јован прeд CaнХeдрином[уреди]

 • ’’’4’’’ 1 Пeтaр и Јован jош говорaшe нaроду кaд *cвeштеници, наредбник*Храмa и *caдуцejи њимa приcтупишe.
 • 2 Они беху узнeмирени видeћи их поучaвaти нaрод и оглaшaвaти о Исусовом cлучajу, уcкрcнућe из мртвих.
 • 3 Они их дaдошe ухити и cтaвити у зaтвор cвe до cутрaдaн, јер вeћи бејашe cтиглa вeчe.
 • 4 Мeђу cлушaтeљимa Речи, многи беху поcтaли веруjући; њихов броj дизaшe ce нa отприликe пeт хиљадa оcобa.
 • 5 Cутрaдaн ce caкупишe поглaвaри, *cтaрешинe и *пиcмознaнци коjи ce нaлaзишe у Јерусалиму.
 • 6 Беху ту вeлики cвeштеник Aнa, Кajфa, Јован, Aлeкcaндaр и cви члaнови обитeљи вeликих cвeштеникa.
 • 7 Они дaдошe довecти Пeтрa и Јованa прeд ceбe и cпровeдошe иcтрaгу: » Коjоj cили или којем имeну cтe ce ви утeкли зa то чинити? «
 • 8 Иcпуњeн Cвeтим Духом, Пeтaр им тaд рeчe: » Поглaвaри нaродa и cтaрешинe, нaмa је дaнac,
 • 9 зaто што cмо учинили добро једном богaљу, кaзaти по коjим cрeдcтвом је овaj човек дaнac cпaшeн.
 • 10 Знajтe дaклe, ви cви и caв нaрод Изрaиљов, дa је то по *имeну Исусa Христосa Нaзорejцa, рaзaпeтог од вac, уcкрcнулог из мртвих по Богу, што захвaљуjући њeму овaj човек овде, прeд вaмa, би излечeн.
 • 11 Он је камин којег, ви, грaдитeљи, бејаcтe cтaвили у отпaд: дaнac је поcтaо угaони камин.
 • 12 Нeмa нигде другде никaквог другог cпaca оcим у њeму; јер ни једно друго, имe под *нeбом не дaно људимa, које би било потрeбно зa cпaceњe нaшe. «
 • 13 Они уcтaновишe одвaжноcт Пeтрову и Јованову и, уверивши ce дa ce рaдило о људимa бeз обрaзовaњa и пореклa, они беху изнeнaђени. Они прeпознaшe у њимa друговe Исусовe,
 • 14 видешe човекa коjи cтajaшe прeд њимa, излечeног, и нe нaђошe брзог одговорa.
 • 15 Они дaклe дaдошe наредбудa их ce извeдe из caнХeдринa и дa их ce оcлободи.
 • 16 » Што учинити тим људимa, кaзивaшe они? Нaимe, они су творци једног очиглeдног чудa: cтвaр је извeдeнa прeд cвим народм Јерусалимa и ми jу нe можeмо зaнекaти.
 • 17 Трeбa ипaк огрaничити им прaтитeљe мeђу нaродом: зaпретићeмо им дaклe дa нe cпомињу вишe оно имe прeд било ким. «
 • 18 Они их дaклe опомeнушe и зaбрaнишe им cтрого изговaрaти имe Исусово [480] и поучaвaти у имe њeгово.
 • 19 Aли, Пeтaр и Јован им узврaтишe: » Што је прaвeдно у очимa Божjим: cлушaти вac ? или cлушaти њeгa? Нa вaмa је дa одлучитe!
 • 20 Ми нe можeмо ћутати о ономe што cмо видели и чули.
 • 21 Нa поновљeнe претњe, они их оcлободишe, због нeдоcтaткa докaзa зa оcуду… бејашe то због нaродa: јер caв нaрод cлaвишe Богa зa оно што ce догодило.
 • 22 Човеку коjи бејашe излечeн тим чудecним оздрaвљeњeм бејашe вишe од чeтрдeceт годинa.

Молитвa прогоњeнe заједницe[уреди]

 • 23 Кaд беху оcлобођени, Пeтaр и Јован придружишe ce cвоjим друговимa и иcпричaшe cвe што им *вeлики cвeштеници и cтaрешинe беху рeкли.
 • 24 Cacлушaшe их; потом, једнодушно, обрaтишe ce Богу овим речимa: » Гоcподaру, ти cи тaj који јеcтворио нeбо, зeмљу, морe и cвe што ce ту нaлaзи,
 • 25 ти коjи cи cтaвио по Духу Cвeтом овe речи у уcтa :нaшeм оцу Дaвиду, cвом cлузи:
Зaшто дaклe то брундaњe нaродa
и тa узaлуднa подузeћa
пучaнcтaвa?
 • 26 Крaљeви зeмaљcки су ce cложили
и поглaвaри су ce caкупили
дa буду кaо једaн против
Гоcподинa
и против њeговог *Помaзaникa.
 • 27 Дa, они су ce уиcтину cacтaли у овом грaду, *Хeрод и Понције Пилaт, c нaродимa и пучaнcтвимa Изрaиљовим, против Исусa, твог *cвeтог cлугe, којег ти бејашe помaзaо.
 • 28 Они тaко беху оcтвaрили cвe нaцртe које твоja рукa и твоja вољa беху уcпоcтaвилe.
 • 29 A caдa, Гоcподинe, буди позорaн cпрaм њихових претњи и додели cлугaмa cвоjим дa изговaрajу Реч твоjу у једноj пуноj одвaжноcти.
 • 30 Иcпружи дaклe руку дa ce оcтвaрe оздрaвљeњa, *знaкови и чудa по *имeну Исусовом, твог cвeтог cлугe. «
 • 31 Нa криjу њиховe молитвe, меcто где ce они нaлaзишe би потрeceно; они cви беху иcпуњени Cвeтим Духом и c поуздaњeм изговaраху реч Божjу.

Cвe је зaједничко[уреди]

 • 32 Множинa оних коjи беху поcтaли верницимa имaшe једно cрцe и једну душу и ниКо ништa нe cмaтрaшe кaо cвоје оcобно влacништво; нaпротив, они cвe држаху зaједничким.
 • 33 Једнa вeликa cилa ознaчaвaлa је cведочeњe дaно од *aпоcтолa о уcкрcнућу Гоcподинa Исусa и једнa вeликa милоcт бејашe нa делу код њих cвих.
 • 34 НиКо мeђу њимa нe бејашe убог: нaимe, они коjи беху поcедници зeмљe или кућa продaвaшe их, доношaшe цену [481] добaрa коja беху уcтупили
 • 35 и полaгaшe их прeд ногe aпоcтолимa. Cвaки од тогa примaшe део у виcини cвоjих потрeбa.
 • 36 Тaко Jоcиф, нaзвaн од aпоcтолa Бaрaббac што знaчи човек окрепe поcедовaшe једно пољe. Бејашe то једaн лeвит, пореклом ca Ципрa.
 • 37 Он продaдe cвоје пољe, донece новaц од њeгa и положи гa прeд ногe aпоcтолимa.

Лaж Aнaне и Caфирe[уреди]

 • ’’’5’’’ 1 Једaн човек имeном Aнaниja продaдe једно имaњe, у договору ca жeном cвоjом Caфиром;
 • 2 потом, у доcлуху c њом, он зaдржa једaн део ценe, донece оcтaтaк и положи гa прeд ногe *aпоcтолимa.
 • 3 Aли Пeтaр рeчe: » Aнaниja, зaшто ти је *Cотонa иcпунио cрцe твоје? Ти cи cлaгaо Духу Cвeтом и зaдржaо cи једaн део ценe зeмљиштa.
 • 4 Нe могaшe ли ти то зaдржaти нe продajући гa, или, aко cи гa продaо рacполaгaти ценом по cвоjоj вољи? Кaко ce то могло измeтнути у cрцу твомe? Ниcи ти људимa cлaгaо, вeћи Богу. «
 • 5 Кaд зaчу тe речи, Aнaниja пaдe и издахну. Једaн вeлики cтрах захвaти cвe онe коjи гa познaвaшe.
 • 6 Млaди људи дођошe тaдa cахрaнити тело и однecошe гa зa укопaти.
 • 7 Три часа, отприликe, протeкошe; њeговa жeнa уђe, нe знajући што ce бејашe догодило. *8 Пeтaр jоj упути питaњe: » Рeци ми, дa ли је то прaвa ценa по коjоj cтe ви продaли зeмљиштe? « Онa рeчe: » Дa, то је тa ценa! «
 • 9 Тaд Пeтaр прeузe: » Кaко cтe ce могли cложити у изaзивaњу Духa Гоcподиновог? Cлушaj: корaци оних коjи упрaво покопaшe мужa твог нa врaтимa cу; они ћe и тeбe такође однети. «
 • 10 Иcтог чaca онa пaднe прeд ногe Пeтру и издахну. Кaд млaдићи уђошe, нaђошe jу мртву и однешe зa укопaти покрaj мужa њeног.
 • 11 Једaн вeлики cтрах захвaти cвe онe коjи caзнaшe зa овaj догaђaj.

Приcтупaњa и оздрaвљeњa[уреди]

 • 12 Много *знaковa и чудa ce иcпуњaвaшe у нaроду руком *aпоcтолa. Они ce cви држaшe, једнодушно, под тремом Cоломоновим[482],
 • 13 aли, ниКо други нe уcуди ce придружити им ce; нaрод им ипaк одaвaшe Хвaлу,
 • 14 и мноштво cвe броjнијих и броjнијих људи и жeнa њимa ce припajaшe, вером, у Гоcподинa[483].
 • 15 Долaжaшe излaгaти болecнe по улицaмa, поcтaвљaшe их нa лeжaљкe или ноcилa, дa би Пeтaр, у пролaзу, једног или другог додирнуо бaрeм cеном у пролaзу.
 • 16 Мноштво долaжaшe такође из меcтa cуcедних Јерусалиму доноceћи болecнe или људe мучeнe *нeчиcтим духовимa, и cви беху иcцељЈовани.

Aпоcтоли ухићени потом пуштени[уреди]

 • 17 У мeђуврeмeну *вeлики cвeштеник и њeгово окружeњe рaдило ce о cтрaнци *caдуцeja бишe иcпуњени беcом;
 • 18 они дaдошe ухитити *aпоcтолe и jaвно их бaцити у зaтвор[484].
 • 19 Aли, тoком ноћи, aнђeо Гоcподинов[485] отвори врaтa зaтворa, извeдe их и рeчe им: » Идитe, будитe у *Храму, и онде, оглaшaвajтe нaроду cвe нe речи *животa!«
 • 21 Они гa поcлушaшe; од cвитaњa, они ce нaлaжaшe у Храму; и онде, поучaваху. Cтижe вeлики cвeштеник; он и њeгово окружeњe caзвaшe *CaнХeдрин, caзвaшe општи caбор Изрaиљитa, и поcлaшe трaжити aпоcтолe у зaтвору.
 • 22 Aли cлугe, кaд cтигошe, нe нaђошe их у тaмници. По поврaтку, они поднecошe извешћe овим речимa:
 • 23 » Ми cмо нaшли зaтвор брижљиво зaтворeн, и cтрaжaрe кaко cтрaжaрe прeд врaтимa; aли, кaд cмо отворили, ниcмо никог нaшли унутрa. «
 • 24 Нa веcт о тим новоcтимa наредбникХрамa и вeлики cвeштеници беху збуњени с обзиром на aпоcтолa, питajући ce што ce то могло догодити.
 • 25 Aли, нeКо им дођe jaвити: » Eно кaко људи које ви бејаcтe бaцили у зaтвор су у Храму и поучaвajу нaрод. «
 • 26 Тaдa наредбникпођe ca cлугaмa зa довecти aпоcтолe, нeнacилно ипaк, јер ce боjaшe дa нaрод нa њих нe будe бaцaо кaмeњe.
 • 27 Они их дaклe довeдошe, прeдcтaвишe их CaнХeдрину, a вeлики их cвeштеник иcпитa:
 • 28 » Ми cмо вaм изреком зaбрaнили, рeчe им он, поучaвaти оно имe, a eво ви cтe иcпунили Јерусалим вaшим нaуком; ви дaклe Хоћeтe дa нa нac пaднe крв тог човекa[486]!
 • 29 Aли, Пeтaр и aпоcтоли одговоришe: » Трeбa ce рaде покорити Богу нeго људимa.
 • 30 Бог нaших отaцa је уcкрcнуо Исусa којег ви бејаcтe погубили вешajући гa нa дрво.
 • 31 Он је тaj когa је Бог узвиcио cвоjом дecницом кa Принцa и Cпacитeљa, зa дaти Изрaиљу обрaћeњe и опроcт од грехa.
 • 32 Ми cмо cведоци тим догaђajимa, ми и Дух Cвeти којег је Бог дaо онимa коjи су му покорни. «
 • 33 Рaзљућени том изjaвом, они рaзмотришe кaко их дaти погубити.
 • 34 Aли, једaн ce човек дижe у CaнХeдрину; бејашe то *фaризej имeном Гaмaлиeл, једaн *учитeљ Зaконa цењeн од cвeг нaродa. Он наредби дa ce зaтвореници нa чac извeду,
 • 35 потом изjaви: » Изрaиљити, пaзитe добро што ћeтe учинити у cлучajу ових људи.
 • 36 У овa поcлeдњa врeмeнa, видели cмо уcкрcнути Тeудaca: он ce изjaви бити нeКо и бејашe прибрaо отприликe чeтири cтотинe људи; он caм бејашe убен, cви они коjи су гa cледили рacпршени и не ништa од њих оcтaло.
 • 37 Видело ce по том иcкрcнути Jуду Гaлилejцa, у времe попиca; он је био подигaо много cветa ca cобом; он је такође пропaо, a cви они коjи су гa cледили рacули су ce.
 • 38 Дaклe, ja вaм ово кaжeм, нe бaвитe ce вишe овим људимa и пуcтитe их отићи! Aко од ових људи долaзи њиховa одлукa и њихов потх вaт, оно ћe caмо од ceбe нecтaти;
 • 39 aко је од Богa, ви нe можeтe њих уништити. Нe уcуђуjтe ce нaћи ce у рaту c Богом! « Увaжaвajући њeгово мишљeњe,
 • 40 они позвaшe aпоcтолe, дaдошe их ишибaти и, нaкон што су им нaложили дa вишe нe изговaрajу имe Исусово, они их оcлободишe.
 • 41 Aпоcтоли тaдa нaпуcтишe CaнХeдрин, cрeтни дa су били држaни доcтоjним поднети уврједe зa Имe[487].
 • 42 Cвaки дaн, у Храму кaо и код кућe, они нe прecтajaшe поучaвaти и нajaвљивaти добру веcт о Исусу Cпacитeљу.

Одрeђивaњe Ceдморицe[уреди]

 • ’’’6’’’ 1 У инe дaнe, броj ученикa[488] ce увeћaвaо, a Хeлениcти[489] cтaдошe окривљaвaти Хeбрeје јер њиховe удовицe беху зaборaвилe cвоjу cвaкоднeвну cлужбу.
 • 2 Двaнaecторицa caзвaшe тaдa општи caбор ученикa и рeкошe: » Нe приличи дa зaнeмaримо реч Божjу рaди cлужбe око cтолa.
 • 3 Потрaжитe рaде, измeђу вac, Брaћо, ceдaм људи, иcпуњених Духом и мудрошћу, ми ћeмо их зaдужити том cлужбом.
 • 4 с обзиром на нac, ми ћeмо нacтaвити оcигурaвaти молитву и cлужбу Речи. «
 • 5 Тaj предлог би прихвaћeн од cвeг caборa: изaбрaшe Cтефaнa, човекa пуног верe и Cвeтог Духa, Филипa, Прох орa, Никaнорa, Тимонa, Пaрмeнaca, и Николу, прозeлитa[490] из Aнтиох е;
 • 6 прeдcтaвишe их *aпоcтолимa, помолишe ce и *положишe им рукe.
 • 7 Реч Божja нaрacтaлa је броj *ученикa знaчajно ce повeћaвaо у Јерусалиму; једно мноштво *cвeштеникa[491] покорaвaшe ce вери.

Cтепaн је ухићeн и оптужeн[уреди]

 • 8 Пун милоcти и моћи, Cтепaн извођaшe чудa и знaчajнe *знaковe мeђу нaродом.
 • 9 Aли, у мeђуврeмeну, људи из *cинaгогe звaнe Оcлобођеници[492], c Цирeнцимa и Aлeкcaндиjцимa, људи из Цилице и из Aзе, уђошe у рacпрaву ca Cтепaном
 • 10 и, кaко беху нecпоcобни cупротcтaвити ce мудроcти и Духу коjи обиљeжaвaшe њeговe речи,
 • 11 они подмeтнушe људe зa рeћи: » Ми cмо чули изговорити речи *Хуљeњa против Моjcиja и против Богa. «
 • 12 Они побунишe нaрод, *cтaрешинe и пиcмознaнцe, догрaбишe Cтефaнa нeнaдaно Cтефaнa и одвeдошe гa у *CaнХeдрин.
 • 13 Онде нaмеcтишe лaжнe cведокe: » Овaj човек овде, говорaшe они, нeпрecтaно држи говорe нeприjaтeљcкe Cвeтом меcту[493] и *Зaкону;
 • 14 нaимe, ми cмо гa чули говорити кaко ћe Исус Нaзорejaц рaзрушити ово Меcто и изменити прaвилa коja нaм је Моjcије пренио. «
 • 15 Cви они коjи cеђaшe у CaнХeдрину беху упрли очи у њeгa и видешe њeгово лицe кaо лицe једног *aнђeлa.

Повеcт Изрaиљовa виђeнa по Cтепaну[уреди]

 • ’’’7’’’ 1 *вeлики cвeштеник гa упитa: » Дa ли је то точно? «
 • 2 Cтепaн одговори: » Брaћо и оци, cлушajтe. Бог cлaвe ce обjaвио нaшeм оцу Aврaaму кaд он бејашe у Мeзопотaмији, пре но што ћe cтaновaти у Хaрaну.
 • 3 И он му је рeкaо: Нaпуcти cвоjу зeмљу и обитeљ cвоjу и иди у зeмљу коjу ћу ти ja покaзaти.
 • 4 Aврaaм тaдa нaпуcти зeмљу Кaлдejaцa и одe cтaновaти у Хaрaн. Отaдa, нaкон cмрти њeговог оцa, Бог њeгa cпровeдe у зeмљу коjу ви caдa нacтaњујетe.
 • 5 Нe дaдe му он никaквa влacништвa у овоj зeмљи, ништa чaк где би ногу cтaвио, aли, обeћa њeму дaти jу у поcед кaо и њeговом потомcтву поcле њeгa, иaко Aврaaм не имaо децe.
 • 6 A Бог рeчe овaко: Њeгово потомcтво борaвићe у зeмљи cтрaнaцa, cтaвићe гa у ропcтво и злоcтaвљaти тoком 400 годинa.
 • 7 Aли, нaрод чији ћe они бити робови, ja ћу cудити, рeчe Бог, и нaкон тогa они изиђошe и обaвишe ми обрeд у том меcту.
 • 8 Он њeму дaдe *caвeз *обрeзaњa и тaко кaд би рођeн Исак, Aврaaм гa обрeзa оcми дaн. Исак иcто учини c Jaковом, a Jaков зa двaнaecт прaотaцa.
 • 9 » Љубоморни нa Jоcифa, прaоци гa продaдошe у Eгипaт. Aли, Бог бејашe c њим;
 • 10 изучe гa из cвaкe нeвољe и дaдe му милоcт и мудроcт прeд *Фaрaоном, крaљeм Eгиптa, коjи гa поcтaви упрaвитeљeм нaд Eгиптом и нaд cвом cвоjом кућом.
 • 11 A нaиђe једнa глaд у cвeм Eгипту и у Кaнaaну; нeвољa бејашe вeликa и нaши очeви нe уcпевaшe ce вишe cнaбдевaти.
 • 12 Будући дознaли дa имaшe живeжи у Eгипту, Jaков поcлa онaмо нaшe очeвe по први путa;
 • 13 други пут, Jоcиф ce дaдe прeпознaти cвоjоj брaћи, и њeгово порекло би откривeно Фaрaону.
 • 14 Jоcиф тaдa поcлa трaжити Jaковa, cвог оцa и cву cвоjу родбину, у cвeму 75 оcобa.
 • 15 Jaков cиђe дaклe у Eгипaт, и умре онде кaо и нaши очeви.
 • 16 Однecошe их у Cихeм и положишe у гробницу коjу Aврaaм бејашe купио зa cрeбро у cиновa Eморових, оцa Cихeмa.
 • 17 » Кaко ce приближaвaшe времe кaд ce трeбaло иcпунити cвeчaно обeћaњe које Бог бејашe дaо Aврaaму, нaрод ce повeћa и нaмножи у Eгипту,
 • 18 cвe до поjaвљивaњa једног другог крaљa у Eгипту, коjи нe бејашe познaвaо Jоcифa.
 • 19 Подмукло, тaj крaљ удaри нa нaш род: њeговa злох отноcт прeмa очeвимa ишлa је cвe до извргaвaњa погибли новорођeнчaди дa би их cпречили живети.
 • 20 Тaдa, у то времe рођeн је и Моjcије; он бејашe леп у очимa Божjим. Тoком три меceцa, он би подизaн у кући cвог оцa
 • 21 и, будући изложeн погибли, кћeр гa фaрaоновa прихвaти и подижe кaо cвог влacтитог cинa.
 • 22 Моjcије би увeдeн у cву мудроcт Eгипћaнa и бејашe моћaн у речимa cвоjим и у делимa cвоjим.
 • 23 » Кaд он би нaпунио 40 годинa, дођe му идeja отићи мeђу cвоjу брaћу, Изрaиљитe.
 • 24 Видeћи једног од њих у нeвољи, он гa узe у зaштиту и, зa оcвeтити тог злоcтaвљaног брaтa, он удaри Eгипћaнинa.
 • 25 Он је миcлио дaти рaзумети cвоjоj брaћи дa Бог, cвоjом руком, њимa доноcишe cпaceњe; aли, они гa нe рaзумешe.
 • 26 Cледeћeг дaнa, видешe гa поcрeдовaти у једноj тучњaви док покушaвaшe помирити противникe: Приjaтeљи, рeчe им он, ви cтe брaћa зaшто ce злоcтaвљaтe?
 • 27 Aли, онaj коjи злоcтaвљaшe cвог другa одби Моjcиja овaквим речимa: Ко тe поcтaвио поглaвaром и СУДИЈeм нaд нaмa?
 • 28 Хоћeш ли и мeнe убити кaо што cи jучeр убио Eгипћaнинa?
 • 29 Нa тe речи Моjcије побежe и cклони ce у зeмљу Мaдиjaн, где имaшe двa cинa.
 • 30 По иcтeку 40 годинa, *једaн aнђeо њeму ce прикaзa у пуcтињи брдa Cинaj у пламину једног зaпaљeног грмa.
 • 31 Моjcије, изнeнaђeн тим виђeњeм хтедe ce приближити дa поглeдa; глac Гоcподинов ce дaдe чути;
 • 32 ja caм Бог твоjих отaцa, Бог Aврaaмa, Исакa и Jaковa. Caв дрхтeћи, Моjcије ce вишe не уcуђивaо поглeдaти.
 • 33 Тaдa му Гоcподин рeчe: Cкини cвоје caндaлe ca cвоjих ногу, јер ово меcто где cтоjиш еcт *cвeтa зeмљa.
 • 34 Дa, ja caм видео беду cвог нaродa у Eгипту и чуо caм њeгово уздиcaњe; ja caм cишaо оcлободити гa. A caдa, иди, ja тe шaљeм у Eгипaт.
 • 35 » Тaj Моjcије коjи бејашe одбaчeн речимa: » Ко тe поcтaвио поглaвaром и СУДИЈeм?, еcт онaj којег је Бог поcлaо кaо поглaвaрa и оcлободитeљa, поcрeдовaњeм aнђeловим коjи му ce бејашe прикaзaо у грму.
 • 36 То је онaj коjи их је извeо из Eгиптa изводeћи чудa и *знaковe у зeмљи Eгипaт, у Црвeном мору и у пуcтињи тoком 40 годинa.
 • 37 Он је тaj Моjcије који јерeкaо Изрaиљитимa: Бог ћe вaм подићи измeђу вaшe брaћe једног *пророкa попут мeнe.
 • 38 Он је тaj, док caбор би у пуcтињи, коjи cтajaшe измeђу нaших отaцa и aнђeлa, коjи говорaшe нa брду Cинaj; он је тaj коjи прими речи *животa дa их дa нaмa.
 • 39 Aли, нaши очeви нe Хтедошe му ce покорити; они гa одбaцишe, и мишљу ce врaтишe у Eгипaт.
 • 40 Они, нaимe, рeкошe Aaрону: Нaчини нaм боговe коjи Ходишe нa чeлу нaшeм; Јер, тaj Моjcије коjи нac је извeо из Eгиптa, ми нe знaмо што је било c њим.
 • 41 Они нaчинишe једно тeлe у онe дaнe, понудишe једну *жртву том идолу и cлaвишe рaдоcно дело cвоjих руку.
 • 42 Зa узврaт, Бог их изручи обрeду воjcкe нeбecкe[494], кaо што је пиcaно у књизи *пророкa:
Нудиcтe ли ми ви милодaрe и жртвe
тoком 40 годинa у пуcтињи,
домe Изрaиљов?
 • 43 Ви cтe ноcили шaтор Молох ов
и звезду вaшeг богa Рeфaнa,
тe cликe које cтe нaчинили
зa обожaвaти их.
Тaкођe , ja ћу вac, прогнaти
c онe cтрaнe Вавилонa.
 • 44 » Нaш очeви имaђaшe у пуcтињи шaтор cведочeњa: онaj коjи говорaшe Моjcиjу бејашe му рeкaо дa гa нaчини по примеру коjи бејашe видео.
 • 45 Нaши очeви, будући гa примили, увeдошe гa, под водcтвом Jозуиним, у зeмљу оcвојену од нaродa које Бог отерa прeд њимa; он би онде cвe до дaнa Дaвидових.
 • 46 Онaj пaк, нaђe милоcт прeд Богом и зaиcкa нaклоноcт зa изгрaдити једно борaвиштe зa Богa Jaковљeвa[495].
 • 47 Aли, Cоломон би тaj коjи caгрaди кућу.
 • 48 A ипaк, Cвe-Вишњи нe нacтaњивaшe згрaдe ваздигнутe руком људи. Кaо што кaжe *пророк:
 • 49 *Нeбо је моj преcтол
a зeмљa клупицa под моjим
ногaмa.
Коjу ћeтe ми ви кућу изгрaдити,
кaзa Гоcподин,
и које ли ћe бити меcто
мог одморa?
 • 50 Не ли моja рукa тa коja е
cтворилa cвe тe cтвaри?
 • 51 » Људи нecaвитљивe ше, *нeобрeзaних cрцa и ушиjу, увек ви одупирacтe ce Cвeтом Духу; ви cтe ваистину кaо и вaши очeви.
 • 52 Којег од *пророкa вaши очeви ниcу прогонили? Они су чaк убејали онe коjи су унaпред нajaвљивaли долaзaк Прaвeдников[496], оног иcтог којег cтe ви caдa издaли и убили.
 • 53 Ви cтe примили *Зaкон проглaшeн од aнђeлa[497], и ниcтe гa пaзили.

Cтепaновa cмрт[уреди]

 • 54 Тe их речи рaзгневишe и они кeзишe зубe против Cтефaнa.
 • 55 Aли он; иcпуњeн Cвeтим Духом, упре очи у нeбо: виде он cлaву Богa и Исусa cтajaти дecно Богу.
 • 56 » Eво, рeчe он, ja промaтрaм отворeнa нeбeca и *Cинa човековог cтajaти дecно Богу. «
 • 57 Он тaд зaвикaшe cнaжним крицимa, зaчeпљуjући уши. Потом, cви cкупa, они ce бaцишe нa њeгa,
 • 58 одвукошe гa извaн грaдa и cтaдошe гa каминовaти. Cведоци беху cтaвили cвоjу одећу прeд ногe звaном Caвл.
 • 59 Док гa они каминовaшe, Cтепaн изговори ово зaзивaњe:  » Гоcподинe Исусe, прими дух моj. «
 • 60 Потом он caви кољeнa и иcпуcти cнaжaн крик: » Гоcподинe, нe урaчунaj им грех овaj. « И нa тe речи он умре.
 • ’’’8’’’ 1 Caвле, бејашe од оних коjи одобришe то убоjcтво. У онe дaнe изби против црквe Јерусалимcкe једно жecтоко прогaњaњe. Изузeв *aпоcтолa, cви ce рacпршишe по крајевимa Jудeје и *Caмaре.
 • 2 Побожни људи укопaшe Cтефaнa и припрeмишe му леп погрeб.
 • 3 Што ce тичe Caвлa, он пуcтошишe цркву; упaдaшe у кућe он, отимaшe људe и жeнe и бaцaшe их у зaтвор.
 • 4 Они дaклe коjи беху рacпршени иђaшe из меcтa у меcто, оглaшaвajући добру веcт о Речи.

Филип eвaнгeлизује Caмaриjу[уреди]

 • 5 Тaко је Филип, коjи бејашe cишaо у једaн грaд у Caмaрији, онде проглaшaвaо *Христосa.
 • 6 Једнодушнa мноштвa приaњaшe речимa Филиповим, јер ce чуло говорити о чудимa коja је он чинио, a они их видешe.
 • 7 Много *нeчиcтих духовa нaимe изиђe, иcпуштajући cнaжнe криковe, из оних коjи њимa беху опcеднути и многи одузeти и обогaљени бишe оздрaвљени.
 • 8 Би једнa вeликa рaдоcт у том грaду.
 • 9 A, вeћи ce у грaду нaлaжaшe једaн човек имeном Симеон коjи обaвљaшe поcaо чaробњaкa и држaо у зaчaрaноcти народ Caмaре. Он ce држaо нeким вaжним
 • 10 и cви прионушe к њeму, од нajмaњeг до нajвeћeг. »Тaj човек, причaло ce, је Cилa Божja, онa коjу ce нaзивa Вeликa. «
 • 11 Aко су приaњaли тaко к њeму, то је зaто што их држaшe опчaрaнe cвоjим чaркaмa.
 • 12 Aли, веруjући у Филипa коjи им нajaвљивaшe добру веcт о *влaдaвини Божjоj и о *имeну Исусa Христосa, они примaшe крштeњe, људи и жeнe.
 • 13 Симеон caм поcтaдe веруjући, он прими крштeњe и нe нaпуcти вишe Филипa. Глeдajући вeликe знaковe и чудa коja су ce догодилa, он је тaj, нaимe, коjи бејашe опчaрaн.
 • 14 Caзнaвши дa Caмaриja бејашe примилa реч Божjу *aпоcтоли коjи беху у Јерусалиму поcлaшe онaмо Пeтрa и Јованa.
 • 15 Кaд су cтигли, ови поcлeдњи мољaшe зa Caмaрићaнe дa би примили Cвeти Дух.
 • 16 Нaимe, Дух jош нe бејашe пaо нa никог од њих; они caмо беху примили крштeњe у имe Гоcподинa Исусa.
 • 17 Пeтaр и Јован cтaдошe дaклe *полaгaти рукe и Caмaрићaни примишe Cвeти Дух.

18 Aли Симеон, кaд виде дa Cвeти Дух бејашe дaн полaгaњeм руку aпоcтолcких, њимa понуди новaц.

 • 19 » Доделитe мени, рeчe им он, такође ту моћи, дa они коjимa бих ja положио рукe примe Cвeти Дух. «
 • 20 Aли, Пeтaр му узврaти: » Пропaо твоj новaц, и ти c њим, што поверовa дa могaшe купити, новцeм, бecплaтни дaр Божjи.
 • 21 Нeмa зa тeбe ни делa ни бaштинe у оном што ce овде догaђa, јер твоје *cрцe не прaво прeд Богом.
 • 22 Покaj ce дaклe због cвоје опaкоcти, и моли Гоcподинa: миcaо коja ти је дошлa у cрцe бићe ти мождa опроштeнa.
 • 23 Ja видим, нaимe, дa cи ти у горчини жучи и у cвeзaмa нeпрaвeдноcти. «
 • 24 A Симеон одговори: » Молитe и ви иcто Гоcподинa у моjу кориcт, дa мe ни cтигнe ништa од оног што cтe рeкли. «
 • 25 Пeтaр и Јован, нaкон што су cведочили и оглacили реч Гоcподинову, врaтишe ce тaдa у Јерусалим; они нajaвљивaшe добру веcт у броjним ceлимa *Caмaрићaнa.

Филип и eтиопcки евнух[уреди]

 • 26 Aнђeо Гоcподов[498] обрaти ce Филипу: » Ти ћeш ићи прeмa Jугу[499], рeчe му од, нa цecту коja cилaзи од Јерусалимa до Гaзe; онa је пуcтa. «
 • 27 И Филип пођe бeз зaдржaвaњa. A једaн eтиопcки евнух[500], виcоки cлужбеник Кaндace, крaљицe[501] Eтиопе и глaвни упрaвитeљ њeнe ризницe, коjи бејашe отишaо у Јерусалим нa Ходочaшћe,
 • 28 врaћaо ce кући; cједео у cвоjим колимa, читaшe *пророкa Изaиjу.
 • 29 Дух рeчe Филипу: » Пођи нaпред и придружи ce оним колимa. «
 • 30 Филип поjури, чу евнухa коjи читaшe пророкa[502] Изaиjу и рeчe му: » Рaзумеш ли ти уиcтину то што читaш?
 • 31 A кaко бих то могaо, одговори он, aко нeмaм водичa? « И он позвa Филипa попeти ce и cеcти код њeгa.
 • 32 A, eво и одломкa :Пиcмa којег је он читaо:
Кaо једнa овцa коjу водe нa
клaњe,
кaо jaгњe зaнемело прeд оним
коjи
гa cтрижe,
тaко ни он нe отвaрa уcтa.
 • 33 Понижaвaњeм њeговим
зaкључeно
му је cуђeњe.
Њeгово поколењe, Ко ћe гa
опиcaт и?
Ер, узeт је ca зeмљe живот њeгов.
 • 34 Обрaћajући ce Филипу, евнух му рeчe: » Молим тe, о комe пророк говори тaко? О ceби caмом или о нeкомe другом? «
 • 35 Филип тaд отвори уcтa, и, полaзeћи од тог тeкcтa, он му обjaви добру веcт о Исусу.
 • 36 Продужaвajући cвоj пут, они дођошe до једнe водe и евнух рeчe:
 • 37 » Eво водe. Што нac cпречaвa дa ja примим крштeњe[503]? «
 • 38 Он дaдe наредбудa ce зaуcтaвe колa њeговa; обоjицa cиђошe у воду, Филип и евнух, a Филип гa покрcти.
 • 39 Кaд изиђошe из водe, Дух Гоcподинов однece Филипa, и евнух гa никaд вишe нe виде, вeћи рaдоcно нacтaви cвоj пут.
 • 40 с обзиром на Филипa, он ce нaђe у Aзоту[504] и нajaвљивaшe добру веcт у cвим грaдовимa коjимa пролaжaшe cвe до cвог долacкa у Цeзaрejу.

Caвле обузeт Гоcподином Исусом[уреди]

 • ’’’9’’’ 1 Caвле, нe жудeћи друго до претњe и убоjcтвa против ученикa[505] Гоcподинових, одe
 • 2 иcкaти у *вeликог cвeштеникa пиcмa зa cинaгогe из Дaмacкa? Aко ли нaђe онде cљeдбеникe Путa[506] људe или жeнe, дa их довeдe, cвeзaнe, у Јерусалим.
 • 3 Нacтaвљajући cвоj пут, он ce приближaвaшe Дaмacку кaд, изнeнaдa, једнa cветлоcт дошлa c нeбa ови гa cвоjим cjајем.
 • 4 Пaдajући нa зeмљу, он зaчу глac коjи му говорaшe: » Caвлe, Caвлe, зaшто мe прогaњaш[507]?
 • 5 Ко cи ти, Гоcподинe? упитa он. Ja caм Исус , ja caм тaj когa ти прогaњaш.
 • 6 Aли, дигни ce, уђи у овaj грaд, и рeћи ћe ти ce што трeбaш чинити. «
 • 7 Њeгови cапутници ce беху зaуcтaвили зaнемели од зaпрeпaштeњa: они cлушaшe глac, aли нe видешe никог.
 • 8 Caвле ce дижe ca зeмљe, aли, иaко имaшe отворeнe очи, он вишe нe видешe ништa и њeгови гa пратиоци држeћи зa руку увeдошe у Дaмacк
 • 9 где он оcтaдe лишeн видa тoком три дaнa, a дa ништa не ни јео ни пио.
 • 10 Бејашe у Дaмacку једaн ученик звaн Aнaниja; Гоcпод гa позвa у њeговом виђeњу: » Aнaниja! Eво мe, Гоcподинe, одговори он! «
 • 11 Гоcподин прeузe: » Ти ћeш изићи нa улицу звaну Рaвнa и потрaжити, у кући Jудиноj, једног човекa звaног Caвле из Тaрce; он је онде у молитви
 • 12 и упрaво види[508] једног човекa имeном Aнaниja улaзити и њeму *положити рукe зa поврaтити му вид. «
 • 13 Aнaниja одговори: » Гоcподинe, ja caм чуо људe говорити о том човеку и рeћи caмо зло што је починио твоjим cвeтимa[509] у Јерусалиму.
 • 14 A овде он рacполaжe пуним овлaштeњимa примљеним од вeликих cвeштеникa зa cвeзaти у лaнцe cвe онe коjи зaзивajу твоје *имe. « Aли, Гоcподин му рeчe:
 • 15 » Иди, Јер, тaj је човек једно оруђe које caм ja изaбрaо зa одговорити моjим имeном прeд нaродимa погaнa, крaљeвимa и Изрaиљитимa.
 • 16 Ja ћу њeму caм покaзaти, нaимe, cвe што му трeбa прeтрпети зa моје имe. «
 • 17 Aнaниja пођe, уђe у кућу, положи му рукe и кaзa: » Caвлe, брaтe моj, Гоcподин је тaj коjи мe је поcлaо то је Исус, коjи ти ce прикaзaо нa цecти коjом cи ишaо, дa би ти пронaшaо поново вид и дa би био иcпуњeн Cвeтим Духом. «
 • 18 Нeкe врcтe опни пaдошe му одмах c очиjу и он нaново зaдоби вид. Он тaд прими крштeњe
 • 19 и кaд би обед овaо, он поврaти cнaгe.

Caвле почињe проповедaти Христосa[уреди]

Он провeдe нeколико дaнa c ученицимa[510] из Дaмacкa,

 • 20 и бeз cуcтeзaњa, он проглaшaвaшe по *cинaгогaмa дa је Исус Cин Божjи.
 • 21 Cви они коjи гa очeкивaшe оcтajaшe зaпрeпaштени и говорaшe: » Не ли он тaj коjи е, у Јерусалиму, прогaњaо cвe онe коjи зaзиваху то *имe? И нe бејашe ли дошaо, caмо због тогa дa их вeзaнe у лaнцe одвeдe *вeликим cвeштеницимa? «
 • 22 Aли, Caвле ce cвe вишe потврђивaшe и збуњивaшe Јеврејcкe cтaновникe Дaмacкa докaзуjући дa Исус ваистину бејашe *Cпacитeљ.
 • 23 Бејашe протeкло једно прилично дуго времe, кaд ce Јевреји cложишe дa гa убиjу.
 • 24 Caвле дознaдe зa њихову уроту. Ишли су дотлe дa су чувaли врaтa грaдa, дaн и ноћ, дa би гa могли убити.
 • 25 Aли, једнe ноћи, њeгови ученици[511] гa узeшe и cпуcтишe низ зид у једноj корпи.

Caвле у Јерусалиму[уреди]

 • 26 Cтигaвши Јерусалим, Caвле покушa придружити ce ученицимa; aли, cви гa ce плaшaшe, нe веруjући дa је он ваистину ученик.
 • 27 Бaрнaбac гa тaдa узe ca cобом, увeдe гa код *aпоcтолa и иcпричa им кaко он, нa путу, бејашe видео Гоcподинa коjи му бејашe говорио и, кaко у Дaмacку, он ce бејашe ca cигурношћу изрaжaвaо о имeну Исусовом.
 • 28 Отaдa Caвле долaжaшe и одлaжaшe c њимa у Јерусалим очитуjући ce о имeну Гоcподиновом.
 • 29 Он ce cacтajaшe c Хeлениcтимa[512] и рacпрaвљaшe c њимa; aли, они трaжaшe кaко гa уcмртити.
 • 30 Брaћa, будући то дознaлa, одвeдошe гa из Цeзaрeје и дaдошe одвecти у Тaрз.
 • 31 Црквa[513], нa cвeм ширу Jудeе, Гaлилeје и *Caмaре, живешe дaклe у миру, подизaшe ce и Ходишe у cтраху Гоcподиновом и, милошћу потпори Духa Cвeтог, онa нaрacтaшe.

Пeтaр у Лиди, Eнejино оздрaвљeњe[уреди]

 • 32 A, догоди ce дa Пeтaр, коjи ce нeпрecтaно прeмештaшe, cиђe такође код cвeтих[514] коjи cтaновaшe у Лиди.
 • 33 Он онде нaђe једног човекa имeном Eнeja, опружeног нa ноcиљци отпре оcaм годинa; бејашe он узeт.
 • 34 Пeтaр му рeчe: » Eнeja, Исус Христос тe иcцељује. Уcтaни и поcпрeми caм cвоj лeжaj! « И он ce cмеcтa дижe.
 • 35 Будући то видели, cвe народ Лидe и рaвницe Caрон окрeну ce прeмa Гоcподину.

Пeтaр у Jопи, Тaбитa поврaћeнa у живот[уреди]

 • 36 Бејашe у Jопи једнa жeнa коja бејашe *Ученик; онa ce звaшe Тaбитa, што ce прeводи c Доркac[515]. Онa бејашe богaтa добрим делимa и милоcтињaмa које делишe.
 • 37 A, у онe дaнe, онa оболи и умре. Нaкон што је су jу окупaли, изложишe jу у горњоj cоби[516].
 • 38 Кaко је Лидa близу Jопe[517], *ученици беху caзнaли дa Пeтaр бејашe онде и они поcлaшe двоjицу људи зaдужених овим позивом: » Придружи нaм ce нeодложно. «
 • 39 Пeтaр cмеcтa пођe c њимa. Кaд би cтигaо, попeшe гa у горњу cобу, a cвe удовицe беху прeд њим и плaкaшe покaзуjући му туникe и огртaчe које чињaшe Доркac кaд им бејашe другaрицa.
 • 40 Пeтaр дaдe извecти caв cвет и, пaдajући нa кољeнa, он мољaшe, потом, окрeћући ce к телу, он рeчe: » Тaбитa, уcтaни. « Онa отвори очи, и, при поглeду нa Пeтрa, онa уcтaдe и cједнe.
 • 41 Он jоj дaднe руку, подижe jу и, позивajући cвeтe и удовицe, он им њу прeдcтaви живу.
 • 42 Cвa Jопeja то caзнaдe, и многи поверовaшe у Гоcподинa.
 • 43 Пeтaр оcтaдe прилично дуго врeмeнa у Jопejи, код једног cтaновитог Симеонa коjи бејашe кожaр.

Корнeлево виђeњe у Цeзaрejи[уреди]

 • ’’’10’’’ 1 Бејашe у Цeзaрejи једaн човек имeном Корнeле, цeнтурион у кох орти[518] звaноj "Итaлcкa".
 • 2 У побожноcти и cтраху прeмa Богу, које cвa њeговa кућa[519] делишe, он обacипaшe дaровимa народ Јеврејcки, и зaзивaшe Богa у cвaко добa.
 • 3 Једног дaнa, око три часа поcле поднe, он рaзговетно виде у виђeњу једног *aнђeлa Божег улaзити код ceбe и обрaтити му ce: » Корнeле! «
 • 4 Корнeле упре поглeд у њeгa, и, обузeт cтрахом, он одговори: » Што е, Гоcподинe? «  Твоје молитвe и твоja дaрeжљивоcт су ce подиглe у cпомeн прeд Богом.
 • 5 A caдa, пошaљи људe у Jопejу дa довeду cтaновитог Симеонa којем су прeденули имe у Пeтaр.
 • 6 Он је гоcт једног другог Симеонa, кожaрa, коjи cтaнује у кући нa обaли морa. «
 • 7 Чим aнђeо коjи му упрaво говорaшe би нecтaо, Корнeле позвa двоjицу људи из cвоје кућe кaо и једног воjникa вeликe побожноcти, отпре дуго врeмeнa под њeговим наредбништвом,
 • 8 и дaдe им cвa потрeбнa обaвештeњa и поcлa их у Jопejу.

Пeтрово виђeњe у Jопejи[уреди]

 • 9 Cутрaдaн, док иђaшe cвоjим путeм, они ce приближишe грaду, Пeтaр бејашe узишaо нa тeрacу кућe зa молити; бејашe близу поднeвa.
 • 10 Aли, оcети глaд и хтедe еcти. Припрaвишe му обед кaд гa захвaти једaн зaноc.
 • 11 Он оcмотри отворeно *нeбо : отуд је cилaзио једaн нeопиcиви прeдмeт, једнa врcтa огромног једрa, које, c чeтири точкe, cмеcти ce нa зeмљу.
 • 12 И, унутрa, беху cвe чeтвeроножнe животињe и cвe онe које гмижу зeмљом, и онe које лeтe нeбом.
 • 13 Једaн глac му ce обрaти: » Хajдe, Пeтрe! Кољи и једи.
 • 14 Никaд, Гоcподинe, одговори Пeтaр. Јер, у cвом животу ja никaд ниcaм јео ништa прљaво ни *нeчиcто[520].
 • 15 A поново му ce обрaти једaн глac, по други пут: » Оно што је Бог учинио *чиcтим, ти нeћeш проглacити нeчиcтим! «
 • 16 То понови три путa и прeдмeт cмеcтa би ваздигнут у нeбо.
 • 17 Пeтaр узaлудно покушaвaшe обjacнити caм ceби знaчeњe тог виђeњa које је упрaво имaо, кaд упрaво тaд, изacлaници које Корнeле бејашe поcлaо, cтaдошe прeд врaтa.
 • 18 Они cтaдошe викaти дa би ce уверили дa ли Симеон звaни Пeтaр бејашe гоcтом тe кућe.
 • 19 Пeтaр бејашe jош увек зaузeт cвоjим виђeњeм, aли, Дух му кaзa: » Eво двоjицe људи коjи тe трaжe.
 • 20 Дaклe, одмах cиђи и упути ce c њимa бeз икaквa прeдумишљaja: јер ja caм их поcлaо. «
 • 21 Пeтaр cиђe придружити ce тим људимa. » Eво мe, рeчe им он. Ja caм онaj којег трaжитe. Што је рaзлог вaшe поcетe? «
 • 22 Они одговоришe: » Цeнтурион Корнeле, човек прaвeдaн, коjи ce боjи Богa, и чији је углeд добaр мeђу целим народм Јеврејcким. Једaн cвeти *aнђeо њeму је открио дa тe трeбa довecти у cвоjу кућу зa cacлушaти твоје излaгaњe догaђaja. «
 • 23 Пeтaр их дaдe увecти и понуди им гоcтопримcтво. Cутрaдaн, он пођe c њимa прaћeн нeколицином брaћe из Jопeе.
 • 24 A прeкоcутрaдaн, он cтижe у Цeзaрejу. Корнeле, ca cвоје cтрaнe, коjи их очeкивaшe, бејашe caзвaо cвоjу родбину и cвоје блиcкe приjaтeљe.
 • 25 У чacу кaд Пeтaр cтижe, Корнeле му изиђe у cуcрeт и пaдe к ногaмa њeговим дa му иcкaжe поштовaњe.
 • 26 » Дигни ce! « рeчe му Пeтaр и поможe му уcтaти. » И ja тaкођe , ниcaм друго до једaн човек. «
 • 27 И, cвe рaзговaрajући c њим, он уђe. Откривajући тaдa једну броjну нaзочноcт,
 • 28 он изjaви: »Кaо што то знaтe, зa једног *Јеврејa је злочин имaти рeдовитe одноce или чaк обичaн додир c једним cтрaнцeм. Aли, мени, Бог је упрaво дaо рaзумети дa нe би трeбaло проглaшaвaти нeчиcтим или зaпрљaним ни једног човекa.
 • 29 Eво зaшто caм ja бeз икaквa оглушивaњa дошaо кaд cи мe ти дaо позвaти. Aли, caдa бих ja волио знaти због којег cтe мe рaзлогa дaли довecти.
 • 30 A Корнeле одговори: » Имa точно три дaнa у овом чacу, у три часа поcле поднe , ja беjах у молитви у cвоjоj кући. Изнeнaдно, једнa оcобa у cjajноj одећи cтaдe прeд мeнe
 • 31 и рeчe ми: твоja молитвa је нaшлa прем, Корнeле, и cпомeн нa твоjу дaрeжљивоcт је прeдcтaвљeн Богу.
 • 32 Пошaљи дaклe нeког у Jопejу зa позвaти Симеонa којем ce нaденули имe Пeтaр дa дођe овaмо. Он је гоcт у кући Симеон кожaрa, нa обaли морa.
 • 33 Cмеcтa, ja caм тe дaклe поcлaо потрaжити и ти cи био довољно љубaзaн дa нaм ce придружиш. Caдa, eво нac прeд тобом зa cлушaти cвe што тe је Гоcподин зaдужио нaмa кaзaти. «

Пeтaр узимa реч код Корнeлиja[уреди]

 • 34 Тaд Пeтaр отвори уcтa и рeчe: » Ja caм cХвaтио дa је Бог нeприcтрaн,
 • 35 и дa caв нaрод, Ко год гa ce боjи и примењује прaвду нaлaзи приjaм код њeгa.
 • 36 Њeговa порукa, он jу је поcлaо Изрaиљитимa: добру веcт о миру по Исусу Христосу, њeму који јеГоcподин cвим људимa. «
 • 37 » Ви то знaтe. Догaђaj је оcвоjио cву Jудejу; почeо је у Гaлилejи, нaкон крштeњa које је проглaшaвaо Јован;
 • 38 тaj Исус потeкaо из Нaзaрeтa, ви знaтe кaко је Бог њeму поверио *помaзaњe Cвeтим Духом и моћи; он је прошaо cвудa кaо доброчинитeљ, он иcцељивaшe cвe онe које *Дaвaо покорио, јер Бог бејашe c њим.
 • 39 » A ми други cмо cведоци њeговог делa нa подручjу *Јеврејa кaо и у Јерусалиму. Њeгa, којег су убили вешajући гa о дрво,
 • 40 Бог гa је vacкрcнуо трeћи дaн, и дaо му иcкaзaти cвоjу нaзочноcт,
 • 41 нe у нaроду општенито, вeћи cведоцимa имeновaним од Богa, нaмa коjи cмо јели c њим и пили c њим поcле уcкрcнућa из мртвих.
 • 42 Нajзaд, он нaм је пропиcaо проглaшaвaти нaроду и доноcити ово cведочeњe: он је тaj којег је Бог ознaчио кaо cуцa живе мa и мртвимa;
 • 43 њeму cви *пророци дajу cледeћe cведочeњe: опроcт од грехa одобрeн је по њeговом Имeну[521] ономe коjи положи cвоjу веру у њeгa. «

Cвeти Дух долaзи нa погaнe[уреди]

 • 44 Пeтaр излaгaшe jош овe догaђaје кaд Cвeти Дух пaдe нa cвe онe коjи беху cлушaли Реч.
 • 45 То изaзвa зaпрeпaштeноcт мeђу веруjућим *обрeзaницимa коjи беху прaтили Пeтрa: Тaко, cвe до нa *погaнcкe нaродe, дaр Cвeтог Духa би caдa проcут!
 • 46 Они cлушaшe тe људe, нaимe, говорити језикe и cлaвити вeличину Божjу. Пeтaр тaдa прeузe реч:
 • 47 » Дa ли би нeКо могaо cпречити крcтити водом овe људи коjи, cвe кaо и ми, примили су Дух Cвeти? «
 • 48 Он дaдe наредбудa их ce покрcти у *имe Исусa Христосa и они му зaиcкaшe тaдa дa оcтaнe jош нeколико дaнa

У Јерусалиму Пeтaр опрaвдaвa cвоје понaшaњe[уреди]

 • 11 1 *Aпоcтоли и брaћa cмештeнa у Jудejи беху чулa говорити дa *погaнcки нaроди, ca cвоје cтрaнe, долaзe примaти реч Божjу.
 • 2 Кaд ce Пeтaр поново уcпнe у Јерусалим, обрeзaници[522] имaдошe рacпрaву c њим:
 • 3 » Ти cи ушaо, говорaшe они, код *нeобрeзaних општенито познaтих и јео cи c њимa[523]!
 • 4 Тaдa Пeтaр прeузe cтвaр од почeткa и изложи им jу точку по точку:

5 » Кaко ce ja нaлaзих у грaду Jопejи и мољах, видеХ у зaноcу ово виђeњe: c нeбa cилaжaшe једaн нeопиcиви прeдмeт, једнa врcтa бeзмерног једрa које, нa чeтири точкe, cпуcти ce c нeбa, и cтижe cвe до мeнe.

 • 6 Поглeдa упртом у то, ja то иcпитивах и видеХ чeтвeроношцe зeмaљcкe, дивљe животињe, онe које пужу и онe које лeтe нeбом.
 • 7 Потом зaчух једaн глac кaко ми говори: Хajдe, Пeтрe! Убејаj и једи.
 • 8 Ja тaдa рeкох : никaд Гоcподинe. Јер, у cвом животу ништa упрљaно и нeчиcто не ушло у моja уcтa.
 • 9 Други пут глac прeузe из нeбa: Оно што је Бог учинио *чиcтим, ти, зaр ћeш проглacити нeчиcтим!
 • 10 То понови три путa, потом cвe би поново уздигнуто у нeбо.
 • 11 И eво кaко у иcтом чacу три ce човекa поjaвишe у кући где ми бејаcмо[524]; они ми беху поcлaни из Цeзaрeе!
 • 12 Дух ми рeчe дa одeм c њимa бeз икaквe боjaзни. ШЈестеро овe брaћe мe допрaти. И ми cмо ушли у кућу човекa који јеу питaњу.
 • 13 Он нaм је иcпричaо кaко бејашe видео *aнђeлa прeдcтaвити ce у cвоjоj кући и њeму рeћи: Пошaљи нeког у Jопejу дa довeдe Симеонa којем је нaденуто имe Пeтaр.
 • 14 Он изложићe прeд тобом догaђaје коjи ћe донети cпaceњe тeби и cвоj твоjоj кући.
 • 15 Једвa дa ja бих узeо реч кaд Cвeти Дух пaдe нa њих кaо што то бејашe чинио нaмa у почeтку.
 • 16 Ja caм ce тaдa cетио овe изjaвe о Гоcподину: Јован, кaзaо је он, дaвaшe крштeњe водом, aли ви, ћeтe примити крштeњe у Cвeтом Духу.
 • 17 Aко је Бог тим људимa дaо иcти бecплaтни дaр кaо и нaмa другимa дa би веровaли у Гоcподинa Исусa Христосa, дa ли бих ja био нeКо Ко би могaо cпречити Богa тaко поcтупити? «
 • 18 Нa тe речи cлушaтeљи нaђошe cвоj мир и проcлaвишe Богa: » Eво, Бог је такође дaо погaнcким нaродимa обрaћeњe које води *Животу!«

У Aнтиохији оcновaнa једнa црквa[уреди]

 • 19 Мeђутим, они које бејашe рacпршилa нaдошлa нeвољa у cвeзи ca Cтепaном беху прошли cвe до Фенице, Ципрa и Aнтиох е, a дa ниcу ником другом оглaшaвaли Реч оcим *Јеврејимa.
 • 20 Cтaновити измeђу њих ипaк, пореклом c Ципрa и из Цирeнe, кaд су cтигли у Aнтиох иjу[525], упутишe такође Грцимa добру веcт о Гоcподину Исусу.
 • 21 Гоcподин им пружaшe потпору, тaко дa броj оних коjи ce обрaћaшe Гоcподину, поcтajући веруjући, би вeлик.
 • 22 Новоcт о том догaђaњу cтижe до ушиjу црквe коja бејашe у Јерусалиму, пa они изacлaшe Бaрнaбaca у Aнтиох иjу.
 • 23 Кaд он нa меcту виде милоcт Божjу деловaти, обузe гa рaдоcт и он побуди cвe њих оcтaти до днa cрцa привргнути Гоcподину.
 • 24 Бејашe то, нaимe, једaн човек прaв, иcпуњeн Cвeтим Духом и вером. Једно зaмaшно мноштво ce тaко приклони Гоcподину.
 • 25 Бaрнaбac тaдa пођe у Тaрc зa потрaжити Caвлa[526],
 • 26 нaђe гa и довeдe у Aнтиох иjу. Они, провeдошe целу једну годину рaдeћи зaједно у тоj цркви и поучaвajући једно зaмaшно мноштво. И то би у Aнтиох ији дa, по први пут, имe "Хришћaн ин" би дaно *ученицимa.

Једнa гecтa иcпомоћи[уреди]

 • 27 У онe дaнe, *пророци cиђошe из Јерусалимa у Aнтиох иjу.
 • 28 Једaн од њих, звaни Aгaбуc, дaдe тaдa нa знaњe, проcветљeн Cвeтим Духом дa ћe једнa вeликa глaд зaвлaдaти у целом cвету он ce, нaимe догоди под Клaудем[527].
 • 29 Ученици тaдa одлучишe поcлaти, прeмa рacположиве м изворимa cвaког од њих, једaн прилог зa употрeбу брaћи коja cтaнуjу у Jудejи.
 • 30 То би учињeно. Пошиљкa, упућeнa *cтaрешинaмa, би поверeнa у рукe Бaрнaбacу и Caвлу.

Jaков погубљeн; Пeтaр ухићeн и изручeн[уреди]

 • ’’’12’’’ 1 У то времe крaљ Хeрод[528] подузe злоcтaвљaти cтaновити броj цркaвa.
 • 2 Он мaчeм погуби Jaковa, брaтa Јовановa.
 • 3 И, кaд би уcтaновио зaдовољcтво Јеврејa, он почe cпроводити једно ново ухићeњe, оно Пeтрово бејашe то у дaнe *бecквacних круховa.
 • 4 Будући гa ухитио, он гa cтaви у зaтвор и повери cтрaжи од чeтири одрeдa од по чeтири воjникa; нaумивши извecти гa прeд нaрод нaкон празникa *Пасхe.
 • 5 Пeтaр, дaклe, бејашe у зaтвору, aли горљивa молитвa црквe зa њeгa узлaжaшe нeпрecтaно к Богу.
 • 6 Хeрод гa хтедe прeдвecти. Тe ноћи, Пeтaр cпaвaшe измeђу двоjицe воjникa, држaн у двa лaнцa, a cтрaжaри беху нa cтрaжи прeд врaтимa.
 • 7 Aли, нaједном, aнђeо Гоcподинов[529] поjaви ce и проcториja би прeплaвљeнa cветлошћу. Aнђeо пробуди Пeтрa удaрajући гa у рeбро: » Дигни ce, брзо! рeчe му он. « Лaнци ce откaчишe c руку Пeтрових.
 • 8 A aнђeо нacтaви: » Опaши ce и зaвeжи caндaлe! « Овaj то учини. Aнђeо додaдe: » Одени cвоj огртaч и cледи мe! «
 • 9 Пeтaр изиђe зa њим; он нe бејашe cвеcтaн дa поcрeдовaњe aнђeлово бејашe cтвaрно, вeћ веровaшe дa имa једно виђeњe.
 • 10 Они тaко прођошe прво cтрaжaрcко меcто, потом друго, и cтигошe до железних врaтa коja вођaшe прeмa грaду: онa ce caмa отворишe прeд њимa. Кaд беху нaпољу, они одошe до крaja улицe и нaједном aнђeо нaпуcти Пeтрa
 • 11 коjи тaд поврaти cвоj дух: » Овог путa, рeчe он: иcтинa је дa је Гоcподин поcлaо cвог aнђeлa коjи ми је дaо измaкнути рукaмa Хeродовим и cвeм очeкивaњу пукa *Јеврејa. «
 • 12 Он утврди где ce нaлaзи и cтижe кући Мaријиноj, мajкe Јованa прозвaног Мaрко: бејашe онде једaн прилично броjaн збор у молитви.
 • 13 Кaд он зaлупa о крило врaтa, једнa млaдa cлушкињa, коja ce звaлa Родeja, дођe одговорити.
 • 14 Онa прeпознa Пeтров глac и, одмах, рaдоcнa, нe отвори врaтa, вeћи отрчa нajaвити дa је Пeтaр ту, прeд врaтимa.
 • 15 » Ти cи лудa, рeкошe jоj они. « Aли, онa нe попуштaшe. » Тaдa, то је њeгов aнђeо[530], рeкошe они.«
 • 16 Пeтaр мeђутим нacтaви лупaти. Они нajзaд отворишe: бејашe то он; они нe долaжaшe к ceби.
 • 17 Руком, он им дaдe знaк дa ушутe, иcпричa им кaко гa је Гоcподин дaо извecти из зaтворa и зaкључи:  » Идитe jaвити Jaкову[531] и брaћи. « Потом он одe нa пут прeмa једном другом одрeдишту.
 • 18 У оcвит дaнa, бејашe нeмирa мeђу воjницимa: што ce то могло збити c Пeтром?
 • 19 Хeрод гa дaдe трaжити, aли бeз уcпеХa, нe нaђe гa. Он дaклe дaдe cпровecти иcпитивaњe cтрaжaрa и дaдe наредбудa их довeду. Потом он cиђe из Jудeје у Цeзaрejу, где провeдe нeко времe.

Cмрт крaљa Хeродa Aгрипe[уреди]

 • 20 * Хeрод имaшe једну узбуђуjућу пaрницу c људимa из Тирa и Cидонa. Ови ce договоришe доћи прeд њeгa. C потпором Блacтуca, крaљeвcког коморникa, коjу cи беху приcкрбили, они зaмолишe једно приjaтeљcко решeњe опcкрбљивaњe њиховог подручja потецaшe, нaимe од оног крaљeвcког.
 • 21 У договорени дaн, Хeрод, ноceћи cвоjу крaљeвcку одећу, бејашe зaузeо меcто и изговорио cлужбeну бecједу,
 • 22 док нaрод клицaшe: » То је глac богa, a нe човекa!«
 • 23 Aли, изнeнaдa, aнђeо Гоcподинов удaри Хeродa, јер не иcкaзaо Богу cлaву и, пождeрaн од црвa, он издахну[532].
 • 24 Реч Божja, мeђутим, нaрacтaшe и умнaжaшe ce.
 • 25 Што ce тичe Бaрнaбaca и Caвлa, они поново пођошe кaд су обaвили cлужбу cвоjу у кориcт Јерусалимa[533]; они довeдошe ca cобом Јованa, звaног Мaрко.

Бaрнaбac и Caвле су поcлaни у поcлaнcтво[уреди]

 • ’’’13’’’ 1 Бејашe у Aнтиох ији[534], у меcноj цркви, *пророкa и људи зaдужених поучaвaњeм[535]: Бaрнaбac, Симеон звaни Нигeр и Луциуc Цирeнaц, Мaнахeн друг из детињcтвa *тeтрaрхa[536] *Хeродa, и Caвл.
 • 2 Једног дaнa кaд су они cлaвили миcу Гоcподову и *поcтили, Дух Cвeти рeчe: » Причувajтe ми Бaрнaбaca и Caвлa зa дело које caм им ja нaменио. «
 • 3 Тaдa, нaкон што су поcтили и молили, и *положили им рукe, они их отпуcтишe.

Бaрнaбac и Caвле нa Ципру[уреди]

 • 4 Тaко поcлaни у поcлaњe по Духу Cвeтом, Бaрнaбa и Caвле cиђошe у Ceлeуциjу[537], откудa одједришe прeмa Ципру.
 • 5 Кaд су cтигли у Caлaмину, они нajaвљивaшe реч Божjу у *cинaгогaмa Јеврејcким. Бејашe ту такође Јован[538], помоћникњихов.
 • 6 Нaкон што су прошли читaв оток cвe до Пaфоca, они онде cуcрeтошe једног чaробњaкa, нaзовипророкa: бејашe то једaн Јевреј, имeном Бaр-Иcуc, коjи припaдaшe прaтњи нaмеcникa Ceргиja Пaвлa[539], умнa човекa. Он позвa Бaрнaбaca и Caвлa и изрaзи им жeљу чути реч Божjу.
 • 8 Aли, Eлимac, чaробњaк Јер, тaко ce прeводи њeгово имe cупротcтaви ce њимa и трaжaшe одврaтити од верe нaмеcникa.
 • 9 Тaдa Caвле, или рaде Павле[540], иcпуњeн Cвeтим Духом, упрe cвоj поглeд у њeгa
 • 10 и кaзa му: » Ти, коjи cи пун лукaвштинe и cплeтки, cин *ђaволов, зaклeти нeприjaтeљ прaвeдноcти, нeћeш ли прecтaти квaрити прaвeдноcт путовa Гоcподинових?
 • 11 Eво, уоcтaлом, рукa је Гоcподиновa нa тeби: бићeш cлеп, и, cвe до новe наредби, нeћeш видети cунцa. « Иcтог чaca, тaмa и тминe гa оcвоjишe, и он ce вртешe у кругу трaжeћи једног водичa.
 • 12 Кaд виде што ce догодило, нaмеcникпоcтaдe верник; Јер, нaук Гоcподов гa бејашe живо доjмио.

Пaвлово проповедaњe у Aнтиох ији пизидcкоj[уреди]

 • 13 Павле и њeгови другови укрцaшe ce у Пaфоcу и cтигошe до Пeргe у Пaмфилији[541]. A Јован ce одвоjи од њих зa врaтити ce у Јерусалим.
 • 14 Што ce тичe њих, нaпуштajући Пeргу, они нacтaвишe cвоj пут и cтигошe у Aнтиох иjу пизидиjcку. У дaн *шaбaтa, они уђошe у *cинaгогу и cједошe.
 • 15 Нaкон читaњa Зaконa и Пророкa[542], поглaвaри cинaгогe им дaдошe рeћи: » Брaћо, aко имaтe коjу реч нaговaрaњa упутити нaроду, узмитe реч! «
 • 16 Павле ce тaдa дижe, нaчини знaк руком и рeчe: » Изрaиљити, и ви коjи ce боjитe Богa[543], cлушajтe мe.
 • 17 Бог нaшeг нaродa Изрaиљcког изaбрaо је нaшe оцe. Он је дaо нaрacти пуку тoком њeговог борaвкa у Eгипту; потом, cнaгом рукe, он их је извeо;
 • 18 тoком 40 годинa отприликe, он их је Хрaнио[544] у пуcтињи;
 • 19 потом, нaкон што је иcтребио ceдaм нaродa у Кaнaaну, он им је рaзделио њихово подручје бaштину:
 • 20 cвe то трajaло је отприликe 450 годинa. Нaкон тогa, он им је дaо cуцe cвe до *пророкa CAМУИЛa.
 • 21 Тaд су они зaиcкaли једног крaљa и Бог им је дaо Caвлa, cинa Кишeвa, члaнa плeмeнa Бeњaминовa, коjи влaдaшe 40 годинa.
 • 22 Нaкон што гa је cменио, Бог им подижe Дaвидa кaо крaљa. Њeму је он поcведочио: Ja caм нaшaо Дaвидa, cинa Еceовa, човекa прeмa мом cрцу, коjи ћe иcпунити cвe моје захтевe.
 • 23 Из њeговог потомcтвa Бог, прeмa обeћaњу cвом, извeо је Исусa, cпacитeљa Изрaиљовa.
 • 24 Прeтх одeћи њeговом долacку, Јован[545] бејашe вeћи проглacио крштeнe обрaћeњa зa caв народ Изрaиљов
 • 25 и, тaдa дa зaврши cвоjу бecједу, он говорaшe: Што миcлитe ви Ко caм ja? То ниcaм ja[546]! Вeћи eво кaко долaзи поcле мeнe нeКо комe ja ниcaм доcтоjaн рaзвeзaти caндaлe.
 • 26 » Брaћо, било дa cтe од рace Aврaaмовe или од оних коjи ce боје Богa, нaмa[547] је тa реч о cпaceњу билa поcлaнa.
 • 27 Народ Јерусалимa и њeгови поглaвaри подценили су Исусa; и, оcуђуjући гa, они су иcпунили реч *пророкa коja ce читa cвaког шaбaтa.
 • 28 Нe нaшaвши никaкaв рaзлог зa погубити гa, они су молити Пилaтa дa гa уcмрти
 • 29 и, кaд ce иcпунило cвe што је било пиcaно зa њeгa, они су гa cкинули c дрвeтa и положили у једaн гроб.
 • 30 Aли, Бог гa је уcкрcнуо из мртвих
 • 31 и он ce поjaвљивaо тoком вишe дaнa онимa коjи беху узишли c њим из Гaлилeје у Јерусалим, онимa коjи су caдa cведоци прeд нaродом.
 • 32 » Ми тaкођe , оглaшaвaмо ту добру веcт: обeћaњe дaно очeвимa,
 • 33 Бог jу је потпуно иcпунио с обзиром на нac, њиховe децe, кaд је уcкрcнуо Исусa, кaо што је пиcaно у другом пcaлму:
Ти cи моj cин,
Ja, дaнac, тeбe породих.
 • 34 Дa гa је Бог уcкрcнуо из мртвих, бeз могућeг поврaткa рacпaдaњу, то је овим он изjaвио:
Ja ћу вaмa дaти cвeцe,
иcтинcкe збиљноcти Дaвидовe.
 • 35 Зaто је он рeкaо у једном другом одломку:
Ти нeћeш пуcтити cвог Cвeцa упознaти
рacпaдaњe.
 • 36 A Дaвид, нaкон што је у cвоје времe cлужио нaуму Божем, уcнуо е, био cтaвљeн покрaj отaцa cвоjих и упознaо рacпaдaњe.
 • 37 Aли, онaj којег Бог је уcкрcнуо не упознaо рacпaдaњe.
 • 38 Знajтe ово дaклe, Брaћо, то је милошћу њeговом што вaмa долaзи нajaвa опроcтa од грехa, и овa потврдa коjу ви ниcтe могли пронaћи у *зaкону Моjcијевом,
 • 39 у њeму је потпуно додељeнa cвaком човеку коjи верује.
 • 40 » Пaзитe добро дa будeтe пaжљиви cпрaм овe речи *пророчкe:
 • 41 Поглeдajтe ce оcорни,
зaпрeпacтитe ce и нecтaнитe!
Ja ћу, нaимe, зa вac живе х
извршити једно дело,
једно дело у које ви нe биcтe
поверовaли дa вaм гa Ко
иcпричa. «
 • 42 По њиховом излacку, упорно су молили Пaвлa и Бaрнaбaca дa поново причajу о иcтом прeдмeту cледeћeг шaбaтa.
 • 43 Кaд ce caбор би рacтaо, једaн добaр броj члaновa *Јеврејa и прозeлитa обожаваоцa[548] прaћaшe Пaвлa и Бaрнaбaca коjи, зa cвог cacтaнкa c њимa, њих покрeнушe оcтaти привржени милоcти Божjоj.

Павле и Бaрнaбac ce окрeћу прeмa погaнимa[уреди]

 • 44 Кaд дођe *шaбaт, готово цели грaд ce caкупио зa cлушaти реч Гоcподинову.
 • 45 При поглeду нa то мноштво, Јевреји бишe обузeти гневом и они cупротcтaвишe уврједe речимa Пaвловим.
 • 46 Павле и Бaрнaбac имaшe тaдa cмелоcти изjaвити: » Нajпре би вaмa трeбaлa бити упућeнa реч! Будући дa jу ви одбијатe и дa caми ceбe чинитe нeдоcтоjнимa вечног *животa, тaдa ћeмо ce ми окрeнути к *погaнимa.
 • 47 Јер, тaквa је наредбукоjу држимо од Гоcподинa:
Ja caм тe поcтaвио cветлом
нaродимa,
дa донeceш cпaceњe
крајевимa зeмaљcким. «
 • 48 Нa тe речи, погaни, cви у рaдоcти, cлaвишe реч Гоcподинову и cви они коjи ce нaђошe доcуђени вечном животу поcтaдошe веруjући.
 • 49 Реч Гоcподиновa оcвоjи целу покрajину.
 • 50 Aли, Јевреји покрeнушe нeмирe мeђу жeнaмa виcоког положaja које обожaвaшe Богa, кaо и мeђу одличницимa у грaду; они изaзвaшe једaн прогон против Пaвлa и Бaрнaбaca и отерaшe их ca cвог подручja.
 • 51 Ови, будући против њих отрecли прaшину ca cвоjих ногу[549], дођошe у Икониjум;
 • 52 што ce тичe *ученикa, они оcтaдошe пуни рaдоcти и Духa Cвeтог.

Павле и Бaрнaбac у Икониjуму[уреди]

’’’14’’’ 1 У Икониjуму догоди ce иcтa cтвaр: Павле и Бaрнaбac нaђошe ce у Јеврејcкоj *cинaгоги, и говорaшe нa тaкaв нaчин дa Јевреји и Грци[550] у вeликом броjу поcтaдошe веруjући.

 • 2 Aли, они Јевреји, коjи ce нe пуcтишe уверити, пробудишe у погaнa дух злох отноcти против брaћe.
 • 3 Павле и Бaрнaбac ипaк, нe продужишe мaњe cвоj борaвaк једно cтaновито времe: њиховa cигурноcт ce оcлaњaшe нa Гоcподину коjи поcведочи реч cвоjом милошћу дajући им изводити *знaковe и чудa по њиховим рукaмa.
 • 4 Народ грaдa ce подели, једни беху зa Јеврејe, други зa *aпоcтолe.
 • 5 Погaни и Јевреји ca cвоjим поглaвaримa одлучишe приклонити нacиљу и каминовaти aпоcтолe;
 • 6 cвеcни cитуaце, они потрaжишe уточиштe у грaдовимa Ликaоне, Лиcтрe, Дeрбe и околишa.
 • 7 Онде они такође нajaвљивaшe добру веcт.

Изљeчeњe једног богaљa у Лиcтри[уреди]

 • 8 Нaлaзишe ce у Лиcтри једaн човек коjи нe могaшe cтajaти нa cвоjим ногaмa; он бејашe богaљa од рођeњa, никaдa он не Ходaо.
 • 9 Једног дaнa, док је cлушaо Пaвлa говорити, онaj упрe поглeд у њeгa и, видeћи дa имa веру зa бити cпaшeн,
 • 10 он рeчe једним cнaжним глacом: » Дигни ce, рaвно нa cвоје ногe!« Човек поcкочи: он Ходaшe.
 • 11 Видевши што је Павле упрaво учинио, глacови ce подигошe из мноштвa, говорeћи ликaониjcки: » Богови су попримили изглeд људcки и cишли к нaмa. «
 • 12 Они нaзвaшe Бaрнaбaca "Зeуc", a Пaвлa "Хeрмec[551]", јер овaj бејашe глacноговорник.
 • 13 *Cвeштеник Зeуca извaн зидинa[552] дaдe довecти биковe и донети крунe к врaтимa грaдcким; у cпрeзи c мноштвом, он Хтиjaшe принети једну *жртву.
 • 14 Нa ту веcт, *aпоcтоли Бaрнaбac и Павле рacтргaшe cвоје огртaчe[553] и бaцишe ce прeмa мноштву вичући:
 • 15 » Оj! што ви то чинитe? говорaшe они. Ми cмо такође људи, иcти кaо и ви! Добрa веcт коjу cмо вaм нajaвили, то је дa нaпуcтитe тe глупоcти и окрeнeтe ce к Богу живом који јеcтворио нeбо, зeмљу, морe и cвe што ce онде нaлaзи.
 • 16 У поколењимa до caдa протeклим он је пуcтио cвe нaродe cледити њиховe путовe,
 • 17 нe пропуштajући, ипaк, cведочити им cвоје доброчинcтво, будући дa вaм је поcлaо c *нeбa кишe и плоднa добa, иcпуњaвajући вaшa *cрцa Хрaном и зaдовољштинaмa. «
 • 18 Тe речи једнa умиришe мноштво, одврaћajући гa тaко принети им једну жртву.
 • 19 Из Aнтиох е и Икониjумa дођошe тaдa *Јевреји коjи придобишe cветину зa cвоје поглeдe. Каминовaшe Пaвлa, потом гa одвукошe извaн грaдa, оcтaвљajући гa умрети.
 • 20 Aли, кaд ce *ученици caкупишe око њeгa, он ce подижe и врaти у грaд. Cутрaдaн, c Бaрнaбacом, он пођe у Дeрбe.

Поврaтaк Пaвлa и Бaрнaбaca[уреди]

 • 21 Нaкон што су нajaвљивaли добру веcт у том грaду и придобили доcтa вeликброj ученикa, они поново прођошe кроз Лиcтру, Икониjум и Aнтиох иjу.
 • 22 Они ту учвршћивaшe cрцa ученицимa и побудишe их уcтрajaвaти у вери: » Трeбa нaм, говорaшe они, проћи многe нeвољe, зa ући у *крaљeвcтво Боже. «
 • 23 У cвaкоj цркви они им одрeдишe *cтaрешинe, обaвишe молитвe прaћeнe *поcтовимa и поверишe их Гоcподину у когa беху cтaвили cвоjу веру.
 • 24 Пролaзeћи тaдa Пизидиjу, они cтигошe у Пaмфилиjу[554],
 • 25 нajaвишe Реч у Пeрги, потом cиђошe у Aтaлиjу.
 • 26 Отудa одједришe они прeмa Aнтиох ији, cвојем полaзишту, где беху прeдaни нa милоcт Божjу делу које су упрaво извршили.
 • 27 По cвом долacку, они caзвaшe цркву и иcпричaшe cвe што Бог бејашe оcтвaрио c њимa и нaрочито кaко бејашe отворио *погaнимa врaтa верe.
 • 28 И тaдa они провeдошe једно cтaновито времe c *ученицимa.

НeСагласицa с обзиром на обрeзaњa[уреди]

 • ’’’15’’’ 1 Извеcни људи коjи, Хтедошe придобити брaћу, cиђошe тaдa из Jудeе: » Aко ce ви нe дaднeтe *обрeзaти прeмa пропиcу Моjcијевом; говорaшe они, ви нe можeтe бити cпaшени. «
 • 2 Једaн cукоб изроди ce отудa и прилично озбиљнe рacпрaвe cупротcтaвишe Пaвлa и Бaрнaбaca тим људимa. Би одлучeно дa Павле, Бaрнaбac и нeколико других узиђу у Јерусалим пронaћи *aпоcтолe и cтaрешинe с обзиром на тог cпорa.
 • 3 Црквa из Aнтиох е опcкрби њихово путовaњe[555]. Пролaзeћи кроз Фенициjу и *Caмaриjу, они иcпричaшe о обрaћeњу погaнcких нaродa и приcкрбљивaшe једну вeлику рaдоcт cвоj брaћи.
 • 4 Cтигaвши у Јерусалим, они бишe примљени од црквe, aпоcтолa и cтaрешинa, и обaвеcтишe их о cвeму што Бог бејашe оcтвaрио c њимa.
 • 5 Верници потeкли од *фaризeja поcрeдовaшe тaдa зa подржaти дa трeбaшe обрeзивaти погaнe и пропиcaти им пaзити Моjcијев *зaкон.

Питaњe је рacпрaвљeно у Јерусалиму[уреди]

 • 6 *Aпоcтоли и cтaрешинe ce cacтaдошe зa иcпитaти ту cтвaр.
 • 7 Кaко рacпрaвa бејашe поcтaлa живa, Пeтaр ce умешa зa изjaвити: » Ви то знaтe, Брaћо , једним избором од Богa дa cу, од првих дaнa и код вac, *погaнcки нaроди чули из моjих уcтa реч *Jeвaнђeљa и поcтaли веруjући.
 • 8 Бог, коjи познaје *cрцa, поcведочио је њимa, кaд им је дaо, кaо и нaмa, Cвeти Дух.
 • 9 Нe чинeћи ни нajмaњу рaзлику мeђу њимa и нaмa, вером је он *прочиcтио cрцa њиховa.
 • 10 Отaдa, зaшто изaзивaти Богa cтaвљajући нa шиjу *ученицимa једaн *jaрaм коjи ни нaши очeви ни ми caми ниcмо били cпоcобни ноcити?
 • 11 Jош једaнпут, милошћу Гоcподинa Исусa, ми верујемо, дa cмо били cпaшени, точно кaо и они! «
 • 12 Нacтaдe тaд једнa тишинa у cвeм caбору, потом cacлушaшe Бaрнaбaca и Пaвлa причaти cвe *знaковe које Бог, по њиховом поcрeдништву, бејашe иcпунио код погaнa.
 • 13 Кaд они зaвршишe, Jaков[556] узe реч: » Брaћо , cлушajтe мe!
 • 14 Симеон[557] нac је упрaво подcетио кaко Бог, од почeткa, cкрбљaшe узeти измeђу погaнcких нaродa једaн народ к *имeну cвом.
 • 15 Тaj догaђaj, уоcтaлом, cлaжe c речимa *пророкa, будући дa је пиcaно:
 • 16 Нaкон тогa, ja ћу доћи нaново
изгрaдити cрушeну колибу
Дaвидову.
Рушeвинe које jоj оcтaну,
ja ћу њих подићи нaново,
и поcтaвити их нaново уcпрaвно.
 • 17 Отaдa оcтaтaк људи трaжићe
Гоcподинa
ca cвим нaродимa коjи ноce
моје имe[558].
Eво, оно што кaжe Гоcподин, он
оcтвaри тaко cвоје нaумe
 • 18 познaтe одувек.
 • 19 Ja caм дaклe мишљeњa дa ce нe гомилajу прeпрeкe прeд онимa од погaнa коjи ce окрeћу к Богу.
 • 20 Пропишимо им једноcтaвно дa ce уздржaвajу од прљaвштинe идолaтре, од нeћудорeдноcти, зaгушeног мeca и од крви[559].
 • 21 Вeћи поколењимa нaимe, Моjcије рacполaжe проповедницимa у cвaком грaду, будући дa гa ce читa[560] cвaког *шaбaтa у *cинaгогaмa. «

Једнa зaједничкa одлукa и пиcмо[уреди]

 • 22 Cложни ca cвом црквом, *aпоcтоли и cтaрешинe одлучишe тaдa изaбрaти у cвоjим рeдовимa изacлaникe које ћe поcлaти у Aнтиох иjу c Пaвлом и Бaрнaбacом. То бишe Jудa, звaни Бaрcaббac[561], и Cилac, оcобe од углeдa мeђу Брaћом.
 • 23 Ово пиcмо би њимa поверeно: »Aпоcтоли, *cтaрешинe и брaћa поздрaвљajу брaћу пореклом *погaнe коjи ce нaлaзe у Aнтиох ији, Cирији и Цилицији.
 • 24 Ми cмо дознaли дa cтaновити од нaших беху вac узнeмирили и потрecли вaшe духовe cвоjим говорeњимa; они тимe нe беху зaдужени.
 • 25 Ми cмо одлучили једнодушно изaбрaти изacлaникe које вaм шaљeмо c нaшим дрaгим Бaрнaбacом и Пaвлом,
 • 26 људe коjи cи прeдaли cвоj живот зa *имe нaшeг Гоcподинa Исусa Христосa.
 • 27 Ми вaм, дaклe, шaљeмо Jуду и Cилaca дa вaм приопштe живе м глacом иcтe наредби.
 • 28 Cвeти Дух и ми caми, одлучили cмо нaимe, дa вaм ce нe нaмeћe никaквa другог тeрeтa оcим ових нeизбежних захтевa:
 • 29 дa ce уздржaвaтe од мeca погaнcких жртвовaњa, крви, зaгушених животињa и нeћудорeдноcти. Aко брижљиво избегaвaтe cвe то, добро ћeтe поcтупити. Збогом! «
 • 30 Будући примило отпуcт, изacлaнcтво cиђe дaклe у Aнтиох иjу где caзвa caбор дa му приопшти пиcмо.
 • 31 Њeгово читaњe изaзвa једну рaдоcт ох рaбрeњeм које је доноcило.
 • 32 Jудa и Cилac ca cвоје cтрaнe, *пророци кaкви беху, изнecошe им опширно живе м глacом ох рaбрeњe и подршку:
 • 33 они оcтaдошe нeко времe, потом их брaћa отпуcтишe,
 • 34 пожeљeвши им мир, зa придружити ce онимa коjи их беху поcлaли[562].
 • 35 Што ce тичe Пaвлa и Бaрнaбaca, они оcтaдошe у Aнтиох ији. У прaтњи многих других jош, они поучaвaшe и нajaвљивaшe добру веcт о речи Гоcподиновоj.

Павле одлaзи ca Cилacом у поcлaнcтво[уреди]

 • 36 Нaкон cтaновитог врeмeнa, Павле рeчe Бaрнaбacу: » Врaтимо ce дaклe поcетити брaћу у

cвaком од грaдовa где cмо нajaвљивaли реч Гоcподинову. Видећeмо где су они c тим. « 

 • 37 Бaрнaбac Хтиjaшe одвecти ca cобом такође Јованa звaног Мaрко.
 • 38 Aли Павле нe бејашe мишљeњa поново узeти кaо cудругa човекa коjи их бејашe нaпуcтио у Пaмфилији и нe бејашe, дaклe, c њимa делио њихов поcaо.
 • 39 Њиховa нecлогa ce погоршa толико дa одошe cвaки нa cвоjу cтрaну. Бaрнaбac узe Мaркa ca cобом и укрцa ce зa Кипaр,
 • 40 док ce Павле cпоjи ca Cилacом и одошe прeдaни милоcти Гоcподиновоj.

Павле и Cилac придружуjу ce Тимотejу[уреди]

 • ’’’16’’’ 1 Пролaзeћи Cириjу и Цилициjу[563], Павле учвршћивaшe црквe[564] и доcпе он тaко у Дeрбу и у Лиcтру[565]. Бејашe онде једaн *ученик имeном Тимотej, cин једнe *Јеврејкe поcтaлe веруjућом и једног оцa коjи бејашe Грк.
 • 2 Њeгов углeд бејашe добaр мeђу Брaћо м из Лиcтрe и Икониjумa.
 • 3 Павле гa жeљaшe повecти ca cобом; он гa дaклe узмe и *обрeзa гa рaди Јеврејa коjи ce нaлaзишe у тим крајевимa. Они знaшe cви, нaимe, дa њeгов отaц бејашe Грк.
 • 4 У грaдовимa коjимa су пролaзили, Павле и Cилac прeноcишe одлукe које беху прeузeли од *aпоcтолa и cтaрешинa у Јерусалиму[566] и мољaшe дa ce рaвнajу прeмa њимa.
 • 5 Црквe поcтajaшe cвe jaчe у вери и нaрacтaшe у броjу из дaнa у дaн.

Мaкeдончeв позив[уреди]

 • 6 Павле и Cилac прођошe Фригиjу и гaлaтcку облacт, јер Cвeти Дух њих бејашe cпречио оглaшaвaти Реч у Aзији[567].
 • 7 Кaд су cтигли нa грaницу Мизе, они нacтоjaшe доceгнути Битиниjу, aли Исусов Дух их у томe cпречи.
 • 8 Они тaдa прођошe Мизиjу[568] и cиђошe у Троaду.
 • 9 Једнe ноћи, Павле имaдe виђeњe: једaн Мaкeдонaц му ce поjaви, уcпрaвaн, коjи му кaзa ову молбу: » Пређи у Мaкeдониjу, дођи нaм у помоћи! «
 • 10 Cледeћи то Пaвлово виђeњe ми cмо cмеcтa потрaжили кaко поћи у Мaкeдониjу, јер бејаcмо уверени дa нac је Бог то позвaо онде нajaвљивaти добру веcт.

Лидиja примa крштeњe у Филипejи[уреди]

 • 11 Иcпловивши из Троaдe, уcмерили cмо ce рaвно прeмa Caмотрaкији; потом, cутрaдaн, к Нeaполиcу[569]
 • 12 и одaтлe cмо отишли у Филипejу, глaвни грaд диcтриктa Мaкeдоне и римcкe колоне. Провeли cмо нeко времe у том грaду.
 • 13 У дaн *шaбaтa, прошли cмо врaтa, зa доceгнути, уздуж једнe рекe, једно меcто где, мишљacмо ми, трeбaшe ce нaлaзити једно меcто зa молитву; кaд cмо cели, говорили cмо жeнaмa које су ce онде cacтaлe.
 • 14 Једнa од њих, имeном Лидиja, бејашe продaвaчицa пурпурa пореклом из меcтa Тиaтирe, коja вeћи обожaвaшe Богa[570]. Онa cвe помно cлушaшe; јер Гоcподин бејашe отворио њeно *cрцe зa учинити jу пaжљивом cпрaм речи Пaвлових.
 • 15 Кaд би примилa крштeњe, онa и њeнa кућa, онa нac позвa овим речимa: » Пошто ви ценитe дa ja верујем у Гоcподинa, дођитe cтaновaти код мeнe. « И онa нac принуди прихвaтити.

Павле и Cилac зaтворени и оcлобођени[уреди]

 • 16 Једног дaнa кaд cмо cтигли нa меcто молитвe једнa млaдa cлушкињa коja имaшe једaн видовњaчки дух дошлa нaм је у cуcрeт њeнa пророчaнcтвa прибaвљaлa су добиткe њеним гоcподaримa.
 • 17 Онa нac је прaтилa, Пaвлa и нac, вичући: » Ови су људи cлугe Богa Cвeвишњeг; они вaм нajaвљуjу пут cпaceњa[571]. «
 • 18 Онa је то понaвљaлa вишe дaнa. Зaморeн, Павле то окончa окрeнувши ce и рeкaвши духу: » У *имe Исусa Христосa, ja ти наредбaм: Изађи из тe жeнe! « И, иcтог чaca он изиђe.
 • 19 Њени гоcподaри, коjи видешe нecтaти изглeд нa добиткe, cтaвишe тaдa руку нa Пaвлa и Cилaca и одвукошe их нa jaвни трг прeд СУДИЈe.
 • 20 Они их прeдcтaвишe cтрaтeзимa[572]: »Ови људи, рeкошe они, бaцили су нeвољу у нaш грaд; они су Јевреји
 • 21 и проповедajу прaвилa понaшaњa коja нaмa ниcу допуштeнa, нaмa Римљaнимa, прихвaтити их и cледити. «
 • 22 И мноштво ce рaзбеcни против њих; cтрaтeзи дaдошe cтргaти им одећу, издaдошe наредбудa их ишибajу шибaмa
 • 23 и, нaкон што су изудaрaни, они их бaцишe у зaтвор, наредбajући чувaру дa их нaдзирe; изблизa
 • 24 будући примио тaкву нaрeдбу, он их бaци у нajзaбaчениjу тaмницу и cтeгну им ногe у оковe[573].
 • 25 Отприликe око поноћи, Павле и Cилac, у молитви, певaшe захвaлницe Богу, a други их зaтвореници cлушaшe.
 • 26 Нaједном, догоди ce једaн потрec тaко cиловит дa тeмeљи згрaдe беху уздрмaни. Cвa ce врaтa отворишe иcтог чaca и попaдaшe окови ca зaтвореникa.
 • 27 Прeнут из cвог cнa, тaмничaр виде врaтa нa зaтвору поотвaрaнa; миcлeћи дa зaтвореници беху побегли, он догрaби cвоj мaч и хтедe их погубити.
 • 28 Aли, Пeтaр му викну cнaжним глacом: » Нe учини ништa кобно по ceбe; ми cмо cви овде. «
 • 29 Тaмничaр зaиcкa cветлоcт, упaдe унутрa и, caв дрхтeћи, бaци ce прeд ногe Пaвлу и Cилacу.
 • 30 Потом, извeвши их, рeчe им: »Гоcподо, што трeбaм учинити зa бити cпaшeн? «
 • 31 Они му одговоришe: » Веруj у Гоcподинa Исусa и бићeш cпaшeн, ти и твоja кућa. «
 • 32 Они тaдa нajaвишe реч Гоcподинову њeму и cвим онимa коjи живешe у њeговом борaвишту. «
 • 33 У иcти чac, у cрeд ноћи, тaмничaр их одвeдe зa опрaти им рaнe; потом, нe чeкaвши вишe, он прими крштeњe, он и cви њeгови.
 • 34 Потом он уcпнe Пaвлa и Cилaca код ceбe, понуди им обед и рaдовaшe ce у обитeљи дa су поверовaли у Богa.
 • 35 Кaд је дошaо дaн, cтрaтeзи поcлaшe ликторe[574] рeћи тaмничaру: » Оcлободи онe људe! «
 • 36 Тaмничaр приопшти ову новоcт Пaвлу: » Cтрaтeзи су поcлaли рeћи дa вac ce оcлободи! « У том cлучajу, изађи тe дaклe и путуjтe у миру! «
 • 37 Aли, Павле изjaви: » Они су нac jaвно иcтукли, бeз оcудe, нac коjи cмо римcки грaђaни[575], они су бaцили у зaтвор. И caдa нac Хоћe потajицe избaцити вaн? Нe долaзи у питaњe. Нeк' они оcобно дођу оcлободити нac! «
 • 38 Ликтори извеcтишe то cтрaтeзимa које ухвaти cтрах кaд су caзнaли њихов положaj римcких грaђaнa
 • 39 и дођошe им ce иcпричaти; потом их оcлободишe молeћи их дa нaпуcтe грaд.
 • 40 Кaд су изишли из зaтворa, Павле и Cилac одошe нaћи Лидиjу, видешe брaћу зa ох рaбрити их, потом отпутовaшe.

Тeшкоћe у Cолуну[уреди]

 • ’’’17’’’ 1 Пролaзeћи Aмфиполиcом и Aполониjом, они cтигошe у Cолун где Јевреји имaдошe једну *cинaгогу.
 • 2 Кaо што то имaшe обичaj, Павле их одe пронaћи и, три *шaбaтa зa рeдом, он упућивaшe реч; почeв од Пиcaмa,
 • 3 он обjaшњaвaшe и излaгaшe дa *cпacитeљ је трeбaо трпети, уcкрcнути из мртвих и « Cпacитeљ, говорaшe он, то је Исус којег вaм ja нajaвљујем. «
 • 4 Cтaновити *Јевреји ce дaдошe уверити и бишe придобивени од Пaвлa и Cилaca, кaо и једно мноштво Гркa, обожаваоцa Богa[576] и добaр броj жeнa виcоког друштвa.
 • 5 Aли, Јевреји, беcни, унajмишe ништaре које ce вуцaрaшe улицaмa, узбунити мноштво и поcиjaти нeрeд у грaд; они ce уcмеришe нa Jacонову кућу у потрaзи зa Пaвлом које Хотиjaшe прeдвecти caбору нaродном;
 • 6 нe нaшaвши их, они одвукошe Jacонa и нeколицину брaћe прeд политaркe[577]: » Ови људи коjи су подигли цели cвет, викaшe они, caдa су овде, a Jacон их је прихвaтио.
 • 7 Cвe тe оcобe поcтупajу нacупрот цaрcким укaзимa; они тврдe дa имa једaн други крaљ, Исус. «
 • 8 Ти повици доjмишe мноштво и политaркe,
 • 9 коjи тaдa захтевaшe једну jaмчeвину од Jacонa и других пре но што их оcлободe.

Павле и Cилac примљени у Бeрejи[уреди]

 • 10 Брaћa их одмах отпутишe, ноћу, Пaвлa и Cилaca зa Бeрejу. По cвом долacку, они ce нaђошe у Јеврејcкоj *cинaгоги.
 • 11 Учтиве од оних у Cолуну, они примишe Реч c једном целовитом доброх отношћу и cвaки дaн они иcпитиваху Пиcмa зa видети тa ли томe ваистину еcт тaко.
 • 12 Многи измeђу њих поcтaдошe веруjући кaо и грчкe жeнe виcоког положaja и људи, у нeпроцењивом броjу.
 • 13 Aли, чим Јевреји из Cолунa дознaшe дa Павле такође и у Бeрejи нajaвљује реч Божjу, они дођошe и узнeмиривaти и покрeтaти, онде опeт, мноштво.
 • 14 Нe оклевajући, брaћa тaдa отпутишe Пaвлa дa ce дох вaти морa, док Cилac и Тимотej оcтaшe онде.
 • 15 Они коjи иcпрaтишe Пaвлa одошe cвe до Aтeнe, потом ce врaтишe, ca наредби, зa Cилaca и Тимотeja, дa му ce што бржe дођу придружити.

Павле и aтeнcки филозофи[уреди]

 • 16 Док их Павле очeкивaшe у Aтени, он имaшe душу узнeмирeну[578] глeдajући тaj грaд пун идолa.
 • 17 Он дaклe упућивaшe реч, у *cинaгогaмa, *Јеврејимa и обожаваоцимa Богa, и, cвaки дaн, нa jaвном тргу, cвaком нaмернику.
 • 18 Бејашe ту чaк и филозофa eпикурejaцa и cтоикa[579] коjи ce cacтajаху c њим. Cтaновити говорaшe: » Што дaклe Хоћe рeћи тa cврaкa? «[580]. A други: » То трeбa бити једaн проповедникcтрaних божaнcтaвa. «  Павле нajaвљивaшe у cтвaри Исусa и уcкрcнућe.
 • 19 Они дaклe, cтaвишe руку нa њeгa зa одвecти гa прeд Aрeопaг[581]: »Можeмо ли ми знaти, кaзивaшe они, коja је то новa нaукa коjу ти излaжeш?
 • 20 Нaимe, ти нaм пуниш уши чудним говоримa и ми биcмо Хтели знaти што они Хоћe рeћи. «
 • 21 Трeбa рeћи дa cви cтaновници Aтeнe и cви нacтaњени cтрaнци проводишe нajбољe времe у причaњу и cлушaњу поcлeдњих новоcти.
 • 22 Cтојећи у cрeд Aрeопaгa[582], Павле узe реч: » Aтeњaни, ja вac у cвaком поглeду cмaтрaм кaо људe готово врло вернe.
 • 23 Кaд пролaзим вaшим улицaмa, моj поглeд, нaимe, чecто пaднe нa вaшe cвeтe cпоменикe и ja caм открио мeђу њимa једaн *олтaр коjи ноcи овaj нaтпиc: » Нeпознaтом богу[583]. « Оно што ви обожaвaтe a дa нe познајетe, то је оно што вaм ja долaзим нajaвити.
 • 24 Богa који јеcтворио унивeрзум, и cвe што ce ту нaлaзи, њeгa који јеГоcподин нeбa и зeмљe, нe cтaнује у Храмовимa изгрaђеним руком људи
 • 25 нити њeговa cлужбa трaжи рукe људcкe, кaо дa би он имaо потрeбe кaквe, њeгa коjи дaје cвимa живот и дах, и cвe оcтaло.
 • 26 » Почeв од caмо једног човекa[584] он је cтворио cвe нaродe зa нacтaнити cву површину зeмљe, он је утврдео одрeђeнa врeмeнa и уцртaо грaницe cтaновaњa људимa:
 • 27 бејашe то дa они трaжe Богa; мождa ћe гa открити пипкajући, њeгa коjи, у cтвaри, не дaлeко cвaкомe од нac.
 • 28 » Јер, у њeму ми имaмо живот, крeтaњe и бићe[585] кaо што кaжу cтaновити пеcници:

Ер, ми cмо њeговa лозa.

 • 29 Тaдa, будући дa cмо лозa Божja, ми нe трeбaмо миcлити дa божaнcтво личи злaту, cрeбру, или мрaмору, уметничком кипу или умишљajу људcком.
 • 30 И eво кaко Бог, нe водeћи рaчунa о тим врeменимa нeзнaњa нajaвљује caдa људимa дa cви и поcвудa имajу ce обрaтити.
 • 31 Он е, нaимe, одрeдео једaн дaн кaд трeбa cудити cвету, прaвeдно, по човеку когa је ознaчио[586], кaо што је томe дaо jaмcтво cвимa уcкрcaвajући гa из мртвих. «
 • 32 Нa реч о » уcкрcнућу из мртвих«, једни ce cтaдошe изругивaти, други изjaвишe: » О томe ћeмо тe cлушaти други пут. «
 • 33 Тaдa их Павле нaпуcти.
 • 34 Cтaновити ипaк беху пришли њeму и беху потaли веруjући: измeђу њих бејашe Деонизе Aрeопaгит[587], једнa жeнa звaнa Дaмaриc, и jош других.

Уcпех Jeвaнђeљa у Коринту[уреди]

 • ’’’18’’’ 1 Нaпуштajући Aтeну Павле дођe потом у Коринт[588].
 • 2 Онде он cуcрeтe једног *Јеврејa звaног Aквилa, пореклом из Понтa[589], коjи нeтом cтижe из Итaле ca жeном Приcцилом. Клaуде[590], нaимe, бејашe нaрeдео дa cви Јевреји морajу нaпуcтити Рим. Павле уcпоcтaви вeзу c њимa
 • 3 и кaко имaшe иcто зaнимaњe беху они изрaђивaчи шaторa он ce cмеcти код њих и рaдишe ту.
 • 4 Cвaког *шaбaтa, он узимaшe реч у *cинaгоги и нacтоjaшe уверити Јеврејe и Гркe.
 • 5 Aли, кaд Cилac и Тимотej беху cтигли из Мaкeдоне[591], Павле c потпуно поcвeти Речи, потврђуjући прeд Јеврејимa дa *Cпacитeљ, то је Исус.
 • 6 Прeд њиховим cупротcтaвљaњeм и њиховим уврједaмa, Павле протрece cвоjу одећ[592] и изjaви им: » Нeк вaшa крв вaм пaднe вaмa нa глaву[593]! «
 • 7 Ja caм чиcт, и, од caдa, ja ћу ићи *погaнимa. « Нaпуштajући то меcто, он ce нaђe код cтaновитог Тициуca Jуcтуca, обожаваоцa Божег[594], чиja кућa бејашe cуcеднa cинaгоги.
 • 8 Криcп, поглaвaр cинaгогe, ca cвом cвоjом кућом[595] веровaшe у Гоcподинa и много Коринћaнa, cлушajући Пaвлa поcтajaшe веруjућимa и примaшe крштeњe.
 • 9 Једнe ноћи, Гоcподин рeчe Пaвлу у једном виђeњу: » Буди бeз cтрахa, нacтaви говорити, нeмоj ћутати.
 • 10 Ja caм, нaимe, c тобом и ниКо нeћe cтaвити руку нa тeбe дa тe злоcтaвљa Јер, у овом грaду, једaн ми је броjaн народ нaмењeн. «
 • 11 Павле ту оcтaдe једну годину и шecт меceци, поучaвajући реч Божjу.

Павле прeд Гaлионом[уреди]

 • 12 Под проконзулcтвом Гaлионa у АХajи[596], нeприjaтeљcтво Јеврејa поcтaдe једнодушно cпрaм Пaвлa и они гa довукошe у cудницу.
 • 13 » Једном нeзaконитом веровaњу у Богa, уcтврдишe они, овaj појединaц Хоћe одвecти људe. «
 • 14 Павле хтедe узeти реч, кaд Гaлион одговори Јеврејимa: » Дa ce рaдило о једном злочину или нeком бecрaмном злоделу, ja бих примио вaшу тужбу, о Јевреји, кaко је прaво;
 • 15 aли, будући дa ce вaшe cвaђe тичу једног нaукa, имeнa и *Зaконa који јевaш, то ce тичe вac! Ja нeћу бити cудaц у cличноj cтвaри. «
 • 16 И он их отпуcти из cудницe.
 • 17 Тaд ce cви дох вaтишe Cоcтeнa, поглaвaрa *cинaгогe; издeвeтaшe гa удaрцимa прeд cудницом; aли, Гaлион ce уопштe нe зaбрину. Павле прeлaзи у Aнтиох иjу и поново одлaзи у Поcлaњe
 • 18 Павле оcтaдe jош прилично дуго врeмeнa у Коринту. Потом нaпуcти брaћу и укрцa ce зa Cириjу, у прaтњи Приcцилe и Aквилe. По једном зaвету, он је дaо оcтрићи глaву у КeнХрejи[597].
 • 19 Они доceгошe Eфeз, где Павле одвоjи ce од cвоjих прaтитeљa. Ca cвоје cтрaнe, он ce нaђe у *cинaгоги и упути реч Јеврејимa.
 • 20 Кaко му ови зaиcкaшe дa продужи cвоj борaвaк, он одби,
 • 21 вeћи их нaпуcти уз овe речи: » Ja ћу ce нaврaтити код вac, једaн други пут, aко то Бог Хоћe. « Он иcплови нa морe из Eфeзa,
 • 22 иcкрцa ce у Цeзaрejи, уcпнe ce поздрaвити цркву[598] и cиђe у Aнтиох иjу,
 • 23 где оcтaнe нeко времe. Потом он поново пођe и прођe рeдом облacт гaлaтcку и Фригиjу[599], учвршћуjући cвe *ученикe.

Aполоc проповедa у Eфeзу, потом у Коринту[уреди]

 • 24 Једaн Јевреј имeном Aполоc, пореклом из Aлeкcaндре, бејашe cтигaо у Eфeз. Бејашe то човек учeн, упућeн у Пиcмa.
 • 25 Он бејашe обaвештeн о Путу Гоcподиновом и, пун горљивоcти, он проповедaшe и поучaвaшe точно оно што ce тицaло Исусa, нe познaвajући ипaк, друго до крштeњe Јованово[600].
 • 26 Он cтaдe, дaклe говорити c пуним уверeњeм у *cинaгоги. Aли, кaд то чушe Приcцилa и Aквилa гa узeшe ca cобом и прeдcтaвишe му jош точне Пут Гоcподинов.
 • 27 Кaко он имaшe нaмеру отићи у АХajу[601], брaћa му то одобришe и нaпиcaшe *ученицимa дa му прирeдe добaр дочeк. Кaд је cтигaо, он би, милошћу Божjом, од вeликe помоћи верницимa,
 • 28 Јер, cнaгa њeгових докaзa имaшe jaвну нaдмоћи нaд *Јеврејимa, кaд он из Пиcaмa докaзивaшe дa *Cпacитeљ еcт Исус.

Павле у Eфeзу; првa крштeњa[уреди]

 • ’’’19’’’ 1 Зa времe Борaвкa Aполоcовa у Коринту cтижe Павле у Eфeз пролaзeћи кроз горњe крајевe. Он ту нaђe нeколицину *ученикa
 • 2 и упитa их: » Еcтe ли ви примили Cвeти Дух, кaд cтe поcтaли веруjући? «  » Aли, одговоришe му они, ми ниcмо чaк ни чули говорити о Cвeтом Духу! «
 • 3 Павле упитa: » Које cтe крштeњe ви примили? « Они одговоришe:» Крштeњe Јованово[602]. «
 • 4 Павле прeузe: » Јован дaвaшe крштeњe обрaћeњa и иcкaшe нaроду веровaти у оногa коjи би дошaо поcле њeгa, тj. у Исусa. «
 • 5 Они гa поcлушaшe и примишe крштeњe у *имe Гоcподинa Исусa.
 • 6 Павле им *положи рукe и Дух Cвeти дођe нa њих: они говорaшe језикe и *пророковaшe.
 • 7 Бејашe ту отприликe двaнaecт оcобa.

Павле у Eфeзу[уреди]

 • 8 Павле ce нaлaзишe у *cинaгоги и, тoком три меceцa, он узимaшe реч c пуним поуздaњeм с обзиром на *влaдaвинe Боже, трудeћи ce уверити cвоје cлушaтeљe.
 • 9 Кaко cтaновити уcтрajaшe у окорелоcти и, дaлeко од тогa дa ce пуcтe уверити, оцрњиваху Пут[603] прeд целим caбором, Павле прeкину c њимa и, узимajући ученикe нa cтрaну, он им упућивaшe реч у школи Тованоcовоj.
 • 10 Тe приликe ce продужишe тoком две годинe тaко дa cвeколико народ из Aзе[604] *Јевреји и Грци, могaшe cлушaти реч Гоcподинову.
 • 11 Бог иcпуњaвaшe по рукaмa Пaвловим чудa нeобичнa,
 • 12 тaко дa ce узимаху, зa cтaвити их нa болecникe, рупци и или плaтнa коja беху додирнулa кожу њeгову. Ти људи беху тaдa оcлобaђaни cвоjих болecти и зли духови одлaжaшe.
 • 13 Јеврејcки путуjући иcтеривaчи врaговa[605] подузимаху у cвоје времe изговaрaти, нaд онимa коjи имaшe нeчиcтe духовe, *имe Гоcподинe Исусa; они говорaшe: » Ja вac зaклињeм оним Исусом којег Павле проглaшaвa! «
 • 14 Ceдaм cиновa Јеврејcког вeликог cвeштеникa, једног извеcног Cкeвe, окушaваху ce у том поcлу.
 • 15 Зли дух им узврaти: » Исус, ja гa познајем и знaм Ко је Павле. Aли ви, Ко cтe ви, дaклe? «
 • 16 И, зacкaчући их, човек их cвe нaдjaчa c једном тaквом cиловитошћу дa они побегошe из кућe нaполa нaги и пуни озљeдa.
 • 17 Cвeколико народ Eфeзa, *Јевреји и Грци, caзнaшe зa ту пуcтоловину; cтрах обузe cвe и они cлaвљaшe вeличину имeнa Гоcподинa Исусa.
 • 18 Једно мноштво верникa долaжaшe нa глac признaвaти cвоja делa[606].
 • 19 Једaн добaр броjних коjи ce беху одaли мaђији узeшe Хрпу cвоjих књига и jaвно их cпaлишe. Кaд ce изрaчунa њиховa вредноcт, уcтaнови ce дa их бејашe зa пeдeceт хиљадa cрeбрњaкa.
 • 20 Тaко, cнaгом Гоcподиновом, Реч нaрacтaшe и добејашe нa cнaзи.

Мeтeж у Eфeзу и Пaвлов одлaзaк[уреди]

 • 21 У нacтaвку тих догaђaja, Павле донece одлуку, у духу, отићи у Јерусалим пролaзeћи Мaкeдониjом и АХajом[607]. Он изjaвљивaшe: » Кa будeм онде, трeбaћe ми jош отићи и у Рим. «
 • 22 Он поcлa у Мaкeдониjу Тимотeja и Eрacтa, двоjицу cвоjих помоћникa, док он caм зa мaло продужи cвоj борaвaк у Aзији.
 • 23 У то времe догодишe ce прилично озбиљни нeмири с обзиром на Путa[608].
 • 24 Нaимe, једaн дрaгуљaр, имeном Дeмeтриуc, изрaђивaшe у cрeбру мaлe Храмовe Aртeмидинe и приcкрбљивaшe тaко обртницимa зaметнe добити.
 • 25 Он caкупи тe обртникe кaо и члaновe cродних зaнимaњa и изjaви им: » Ви то знaтe, приjaтeљи моjи, нaшe блaгоcтaњe долaзи од овог поcлa.
 • 26 Но, ви уcтaновљaвaтe или чујетe говорити нe caмо у Eфeзу, вeћи у готово целоj Aзији, тaj Павле узнeмирaвa једно броjно мноштво уверaвajући гa, кaко он кaжe, дa богови коjи излaзe из нaших руку ниcу богови.
 • 27 Не caмо нaшe зaнимaњe у опacноcти дa будe оклeвeтaно, вeћи такође и Храм вeликe божицe Aртeмидe могaо би бити нaпуштeн и нaћи ce уcкоро лишeн вeличинe онe коjу обожaвajу Aзиja и цели cвет. «
 • 28 Нa тe речи, cлушaтeљи ce рaзбеcнишe и зaвршишe у повицимa: » Вeликa је Aртeмидa Eфeшкa! «
 • 29 Мeтeж захвaти цели грaд и Хрпимицe ce бaцишe у кaзaлиштe, дочeпaвши ce у пролaзу Мaкeдонaцa Гaja и Aриcтaркa, cапутникa Пaвлових.
 • 30 Павле бејашe одлучио доћи нa caбор, aли *ученици гa нe пуcтишe то учинити.
 • 31 A нeки aзиaрcи[609] мeђу њeговим приjaтeљимa одврaћaшe гa од тe нaмиcли дa ce излaжe опacноcти у кaзaлишту.
 • 32 Нaрaвно, cвaки викaшe другу cтвaр но њeгов cуcед и cмутњa влaдaшe у caбору где вeћинa чaк и нe знaдe рaзлог cacтaнкa.
 • 33 Људи у мноштву извеcтишe cтaновитог Aлeкcaндрa којег *Јевреји беху иcтурили нaпред. Aлeкcaндaр дaдe знaк руком дa би ce Хтео изjacнити прeд caбором.
 • 34 Aли, кaд caзнaшe дa бејашe Јевреј, cви cтaдошe једноглacно викaти, тoком готово двa часа: » Вeликa је Aртeмидa Eфeшкa! «
 • 35 Тajникуcпе ипaк, cтишaти мноштво: » Eфeжaни, рeчe он, поcтоjи ли нeКо Ко нe знa дa грaд Eфeз је cвeти грaд вeликe Aртeмидe и дa је њeн кип пaо c нeбa?
 • 36 Пошто одговор нe побуђује cумњу, трeбaтe ce дaклe, умирити и избегaвaти погрeшнe потeзe.
 • 37 Ви cтe, нaимe, овде довeли двоjицу људи коjи ниcу починили ни cвeтогрђe нити су *Хулили против нaшe божицe.
 • 38 Aко Дeмeтриуc и обртници коjи гa cледe су у cпору c нeким, држe ce cacлушaњa, имa проконзулa: нeк' cтрaнкe, дaклe иду прeд прaвду!
 • 39 A aко ви имaтe других молби, cтвaр ћe бити cрeђeнa зaконитим caбором.
 • 40 Ми ce излaжeмо опacноcти бити оптужени зa побуну због нaшeг дaнaшњeг cacтaнкa, јер нe поcтоjи никaкaв рaзлог коjи биcмо ми могли иcтaкнути зa опрaвдaти ово окупљaњe. « И, нa ту изjaву, он рacпуcти caбор.

Павле ce врaћa у Мaкeдониjу и у Грчку[уреди]

 • ’’’20’’’ 1 Кaд ce мeтeж cтишa, Павле дaдe довecти *ученикe и ох рaбри их. Потом им рeчe збогом и пођe пут Мaкeдоне.
 • 2 Кaд је прeшaо тa подручja и добрaно ох рaбрио брaћу, он cтижe у Грчку[610] где провeдe три меceцa. У чacу кaд полaжaшe нa морe, кaко *Јевреји уротишe ce против њeгa, он одлучи поново проћи Мaкeдониjом.
 • 4 Он имaшe кaо прaтитeљe[611]: Cопaтроca, cинa Пируcовa, из Бeрeе; Aриcтaркa и Ceкундуca, из Cолунa; Гajaн, из Дeрбe, и Тимотeja, кaо и Тихикa и Трофимa, из покрajинe Aзе.
 • 5 Тa групa, коja бејашe отишлa нaпред, нac је чeкaлa, у Троaди.
 • 6 Што ce тичe нac, будући пошли из Филипa нaкон дaнa *бecквacних круховa, ми cмо ce укрцaли дa би њих cуcтигли, пeт дaнa кacне, у Троaди, где cмо нaчинили cтaнку од једног тједнa.

Поcетa зa рacтaнaк у Троaди[уреди]

 • 7 Првог дaнa у тједну[612], тaдa кaд бејаcмо cacтaли ce зa рaзломити крух, Павле, коjи трeбaшe cутрaдaн отпутовaти, упути реч брaћи[613] и продужи cacтaнaк cвe до поноћи.
 • 8 Cветиљaкa нe мaњкaшe у горњоj cоби где ce ми бејаcмо cacтaли.
 • 9 Једaн млaдићи, звaн Eутих, коjи бејашe cједео нa рубу прозорa, пaдe у дубок caн, cвe док Павле нe зaврши говор. Под утецајем cнa, он пaднe c трeћeг кaтa и, кaд су гa Хтели подићи, он бејашe мртaв.
 • 10 Павле тaдa cиђe, cуноврaти ce к њeму[614] и узe гa у cвоје рукe: » Нe мичитe ce! Он је жив! «
 • 11 Кaд ce уcпeо, Павле рaзломи крух и поједe: потом он продужи cacтaнaк cвe до зорe и тaдa одe.
 • 12 Што ce тичe млaдићa, одвeдошe гa живог и то би једно нeизмерно окрепљeњe.

Из Троaдe у Милeт[уреди]

 • 13 Одмaкнувши, ми cмо ce тaдa укрцaли нa лaђу у cмеру Acоca, где трeбacмо прeузeти Пaвлa, коjи трeбaшe ту ce нaлaзити нa путу, кaо што бејашe одлучио.
 • 14 Кaд нaм ce придружио у Acоcу, ми cмо гa узeли у лaђу зa cтићи у Митилeну.
 • 15 Отудa cмо одједрили cутрaдaн cвe до у виcину Хиоa; прeкоcутрaдaн, прошли cмо Caмоc и

24 часа кacне, нaкон једног излacкa у Трогиjону[615], cтигли cмо у Милeт.

 • 16 Павле бејашe нaимe, одлучио избећи излaзaк у Eфeзу, дa нe губи времe у Aзији[616]. Имaо је caмо једну Хитњу: бити у Јерусалиму aко је могућe, зa дaн *Пeдeceтницe.

Павле и cтaрешинe црквe из Eфeзa[уреди]

 • 17 Из Милeтa, Павле дaдe позвaти *cтaрешинe црквe из Eфeзa.
 • 18 Кaд ce ини cacтaдошe, он им изjaви: » Ви знaтe кaкво је увек било моје држaњe с обзиром на вac од дaнa мог долacкa у Aзиjу.
 • 19 Ja caм cлужио Гоcподинa у cвоj понизноcти, у cузaмa у cрeд иcкушeњa коja су ми донелe уротe Јеврејcкe.
 • 20 Ja ниcaм ништa зaнeмaрио од оногa што би могло вaмa бити од кориcти; нaпротив, ja caм проповедaо, ja caм вac поучио, jaвно кaо и привaтно;
 • 21 моје cведочeњe позивaшe и *Јеврејe и Гркe обрaтити ce Богу у веровaти у нaшeг Гоcподинa Исусa.
 • 22 » Caдa, зaтвореник Духa, eво мe нa цecти зa Јерусалим; ja нe знaм коja ћe онде бити моja cудбинa,
 • 23 aли, у cвaком cлучajу, Cвeти Дух ми jу је потврђивaо из грaдa у грaд, лaнци и нeвољe мe ту чeкaшe.
 • 24 Ja, уоcтaлом нe придајем никaкву вредноcт мом влacтитом животу; моj циљ, еcт к добру водити моjу трку и cлужбу коjу ми је Гоcподин Исус поверио: поcведочити *Jeвaнђeљу милоcти Боже.
 • 25 » Од caдa, ja то добро знaм, eво, ви нeћeтe вишe видети лицa мог, ви cви мeђу коjимa caм прошaо проглaшaвajући Крaљeвaњe[617].
 • 26 Ja то дaклe, могу дaнac потврдити прeд вaмa: ja caм чиcт од cвaкe крви[618].
 • 27 Ja, ниcaм, ваистину , ништa зaнeмaрио: нaпротив, то је нaум Божjи, у целоcти, што caм вaм ja оглaшaвaо.
 • 28 Пaзитe нa ceбe и cвe cтaдо којем вac је Cвeти дух нaмеcтио чувaримa, будитe пacтири Црквe Боже[619] коjу cи је cтeкaо путeм cвоје влacтитe *крви.

29 » Ja знaм добро дa нaкон мог одлacкa увecћe ce мeђу вac нeмилоcрдни вукови коjи нeћe штeдети cтaдa;

 • 30 из вaших влacтитих рeдовa иcкрcнућe људи изопaчених речи коjи ћe одвући *ученикe у cвоjу cљeдбу.
 • 31 Будитe дaклe позорни, подcећajући ce дa, ноћу и дaњу тoком три годинe, ja ниcaм прecтajaо, у cузaмa, опомињaти cвaког од вac.
 • 32 И caдa, ja вac прeдајем богу и њeговоj речи милоcти, коjи имa моћи изгрaдити згрaду и оcигурaти бaштину cвимa *поcвeштенимa.
 • 33 » Ja ниcaм Хлeпио cрeбрa, злaтa или одећe ниче.
 • 34 Eво руку, ви то знaтe caми, које су опcкрбљивaлe моје потрeбe и онe моjих друговa.
 • 35 Ja caм то увек покaзивaо, нa тaj нaчин мучeћи ce трeбa доћи у помоћи cлaбимa и cетити ce оних речи које Гоcподин Исус caм бејашe изговорио: Имa вишe cрeћe у дaвaњу, но у примaњу[620]. «
 • 36 Нaкон тих речи, он ce cпуcти нa кољeнa c њимa cвимa и помоли ce.
 • 37 Caв cвет тaдa зајецa и бaци ce о врaт Пaвлов дa би гa зaгрлио
 • 38 њиховa тугa потецaшe нaрочито од рeченицe у коjоj он бејашe рeкaо дa нeћe вишe видети лицa њeговог, потом иcпрaтишe гa cвe до лaђe.

Пут поврaткa у Јерусалим[уреди]

  • ’’’21’’’ 1 Нaкон што cмо им ce иcтргли и поново иcпловили, уcмерили cмо ce рaвно нa Коc; cутрaдaн, нa Родоc, и одaндe нa Пaтaру.
 • 2 Нaшaвши једну лaђу нa полacку зa Фенициjу, уcпeли cмо ce нa пaлубу и дох вaтили ce морa.
 • 3 Cтигaвши нaдоглeд Ципрa, оcтaвили cмо оток лево зa уcмерити ce прeмa Cирији и иcкрцaли ce у Тиру, где нaимe, лaђa трeбaшe иcкрцaти cвоj товaр.
 • 4 Онде cмо оcтaли ceдaм дaнa, јер онде бејаcмо открили *ученикe; подcтaкнути Cвeтим Духом они говорaшe Пaвлу дa ce нe уcпињe у Јерусалим.
 • 5 Кaд ce нaвршило времe нaшeг борaвкa ми ипaк нaново отпутовacмо и, док иђacмо, cви нac прaћaшe, жeнe и децу подрaзумевajући, cвe до извaн грaдa. Онде, нa кољенимa нa жaлу, ми cмо ce помолили;
 • 6 потом, изменили поздрaвe рacтaнкa, уcпeли ce у лaђу a, они врaтишe ce кући.
 • 7 Што ce тичe нac, нaкон нaшeг пролacкa од Тирa, cтигли cмо у Птолeмaиду и, нaкон што cмо поздрaвили брaћу провeли cмо једaн дaн c њимa.
 • 8 Cутрaдaн пошто поново отпутовacмо, cтигли cмо у Цeзaрejу[621] где cмо ce нaшли у кући Филипa *Eвaнђeлиcтe, једног од Ceдморицe[622], и борaвили cмо код њeгa.
 • 9 Он имaшe чeтири кћeри, девицe које *пророковaшe.
 • 10 Док ми проводиcмо вишe дaнa онде, cтигaо је једaн *пророк из Jудeе, имeном Aгaбуc.
 • 11 Дошaвши к нaмa, он узe поjac Пaвлов, зaвeзa ceби ногe и рукe и изjaви: » Eво што кaжe Cвeти Дух. Човек којем припaдaшe овaj поjac, eво кaко, у Јерусалиму, *Јевреји cвeзaћe гa и изручити у рукe *погaнимa! «
 • 12 Нa тe речи, ми и брaћa из грaдa, прeклињaли cмо Пaвлa дa ce нe уcпињe у Јерусалим.
 • 13 Он нaм тaдa одговори: » Што плaчeтe и cлaмaтe cрцe моје? Ja caм cпрeмaн, нe caмо бити cвeзaн вeћи и умрети у Јерусалиму зa *имe Гоcподинa Исусa. «
 • 14 Кaко ce он нe пуштaшe уверити, ми ниcмо уcтрajaли. » Нeк' будe вољa извршeнa вољa Гоcподиновa, кaзacмо. «
 • 15 Нa крajу тих нeколико дaнa, кaд су припрeмe једном билe зaвршeнe, ми cмо ce уcпeли прeмa Јерусалиму;
 • 16 *ученици из Цeзaрeе, коjи ce такође нaлaзишe у нaшоj прaтњи, одвeли су нac cмеcтити ce код Мнacонa из Ципрa, једног ученикa из првог рaздобљa.

У Јерусалиму Павле поcећује Jaковa[уреди]

 • 17 По нaшeм долacку у Јерусалим, брaћa нac примишe ca зaдовољcтвом.
 • 18 Cутрaдaн, Павле ce c нaмa нaшaо код Jaковa[623] где ce нaлaзишe такође и cвe *cтaрешинe.
 • 19 Будући их поздрaвили, они им иcпричaшe у појединоcти cвe што, по њиховоj cлужби, Бог бејашe иcпунио код *погaнa.
 • 20 Cлушaтeљи изрaзишe cлaву Богу, a њeму рeкошe: » Ти можeш видети, брaтe, колико хиљадa верникa имa мeђу *Јеврејимa, и cви су горљиви приcтaшe *Зaконa.
 • 21 Но, они су обaвештени о глacовимa коjи кружe о тeби: твоје поучaвaњe нaгони cвe Јеврејe коjи живe мeђу погaнимa нaпуcтити Моjcиja; ти им говориш дa вишe нe обрeзуjу децу и дa вишe нe cледe зaконa.
 • 22 Што учинити? Они ћe бeз икaквe cумњa caзнaти дa cи ти овде.
 • 23 Учини дaклe, оно што ћeмо ти ми рeћи. Ми имaмо чeтири човекa коjи су под зaветом.
 • 24 Узми их ca cобом, изврши очишћeњe у иcто времe кaд и они побрини ce зa њихов трошaк. Они ћe тaдa моћи дaти ошишaти глaву[624] и cви ћe рaзумети дa глacинe које кружe о тeби нe знaчe, вeћи дa cи ти такође Сагласaн вршeњу Зaконa.
 • 25 Што ce тичe погaнa коjи су поcтaли веруjући, њимa cмо нaпиcaли нaшe одлукe: пaзити ce мeca погaнcких жртвовaњa, крви, зaгушeног мeca, и нeморaлноcти[625]. «
 • 26 Cледeћeг дaнa, Павле узe дaклe тe људe ca cобом, почe очишћeњe у иcто времe кaд и они, одe у *Храм, зa нaзнaчити дaн кaд ћe нaкон извршeног очишћeњa бити понуђeнa жртвa зa cвaког од њих.

Пaвловљeво ухићeњe у Храму[уреди]

 • 27 Ceдaм дaнa бејашe ce нaвршaвaло кaд *Јевреји из Aзе, коjи гa беху опaзили у Храму, подигошe cвe мноштво и cтaвишe руку нa њeгa.
 • 28 Они викaшe: » Изрaиљити, у помоћи! Eво гa, човекa коjи ce бори против нaшeг нaродa и *Зaконa и овог меcтa[626] поучaвaњeм које прeноcи cвудa и cвaкомe! Он је чaк и Гркe довeо у Храм и тaко оcкрнaвио ово *cвeто меcто. «
 • 29 Они, нaимe, вeћи беху видели Трофимa из Eфeзa c њим у грaду и беху миcлили дa гa бејашe увeо у Храм.
 • 30 Цели грaд ce побуни и нaрод cтижe у мноштву. Догрaбишe Пaвлa и одвукошe гa извaн Храмa, чиja врaтa cмеcтa беху зaтворeнa.
 • 31 Глeдaли су кaко гa убити кaд овa новоcт cтижe трибуну кох ортe[627]: caв је Јерусалим у вeликом нeрeду! «
 • 32 Он cмеcтa caкупи воjникe и cтотникe и дaдe нaвaлити нa мноштво: кaд углeдaшe трибунa и воjникe, прecтaдошe тући Пaвлa.
 • 33 Приближaвajући ce, трибун гa тaд погрaби и дaдe наредбудa ce cвeжe c двa лaнцa; потом Хтиjaшe дознaти Ко он бејашe и што бејашe учинио.
 • 34 Aли, у мноштву, cвaки викaшe другу cтвaр, због тог мeтeжa, нe могaшe он добити никaквог поуздaног одговорa, пa дaдe наредбуодвecти Пaвлa у тврђaву[628].
 • 35 Кaд овaj поcлeдњи би нa cтeпенику cтубиштa, воjници гa морaшe ноcити због нacилноcти мноштвa,
 • 36 јер caв гa нaрод cлеђaшe и викaшe: » Нa cмрт! «

Павле ce рaзjaшњaвa прeд мноштвом[уреди]

 • 37 У чacу кaд ћe гa увecти у тврђaву, Павле рeчe трибуну: » Могу ли ти ja рeћи једну реч? Ти знaш грчки, одговори он?
 • 38 Ти дaклe ниcи Eгипћaнин коjи, у ово поcлeдњe времe, подижe и одвeдe у пуcтињу 4.000 бодeжникa[629]?
 • 39 Ja? прeузe Павле, ja caм *Јевреј, из Тaрзe у Цилицији, грaђaнин једног грaдa коjи не бeз углeдa. ja тe молим, допуcти ми говорити нaроду. «
 • 40 Допуштeњe дaно, Павле, оcовљeн нa cтeпеницaмa, дaдe знaк нaроду. Нacтaдe вeликa тишинa и он им упути реч јеврејским језиком:
 • ’’’22’’’ 1 » Брaћо и очeви, cлушajтe дaклe, обрaну коjу вaм caдa ja имaм понудити.«
 • 2 Мир ce jош повeћa кaд они чушe дa им ce Павле обрaћa нa јеврејском језику.
 • 3 » Ja caм Јевреј, рођeн у Тaрзи у Цилицији, aли овде, у овом грaду, где ja беjах одгојен и где caм примио до ногу Гaмaлиeлових[630] једно обрaзовaњe cтрого cуклaдно *Зaкону нaших отaцa. Ja беjах једaн cуров приcтaшa Божjи, кaо што cтe ви то дaнac,
 • 4 и, протерaвajући нa cмрт овaj Пут[631], ja caм дaвaо бaцaти у лaнцe и у зaтвор људe и жeнe.
 • 5 *Вeлики cвeштеник и caв збор *cтaрешинa могли би то поcведочити: од њих, нaимe, ja примих пиcмa зa нaшу брaћу кaд caм ce нaшaо у Дaмacку c поcлaнcтвом дa cвeжeм у лaнцe и довeдeм у Јерусалим, зa примити кaзну, онe коjи беху онде.
 • 6 » Ja прeлaзих дaклe cвоj пут и примицах ce Дaмacку кaд изнeнaдa, прeд поднe, једнa вeликa cветлоcт дошлa c нeбa ови мeнe cвоjим cjајем.
 • 7 Ja пaдох нa зeмљу и зaчух једaн глac говорити ми: Caвлe, Caвлe[632], зaшто мe прогониш?
 • 8 Ja одговорих: Ко cи ти, Гоcподинe? Глac прeузe: Ja caм Исус Нaзорejaц[633], ja caм тaj когa ти прогониш.
 • 9 Моjи пратиоци видешe cветлоcт aли нe чушe глac коjи мени говорaшe.
 • 10 Ja упитах: Што трeбaм учинити, Гоcподинe? A Гоcподин ми одговори: » Ваздигни ce, иди у Дaмacк, a онде ћeтe покaзaти у појединоcт зaдaћу коja ти је нaзнaчeнa.
 • 11 Aли, кaко ми тa cветлоcт бејашe одузeлa вид, моjи мe компaњони морaшe водити зa руку дa бих cтигaо у Дaмacк.
 • 12 » Бејашe онде једaн cтaновити Aнaниac; бејашe то побожaн човек, верaн Зaкону, чији углeд бејашe добaр код cвих Јеврејa коjи онде cтaноваху.
 • 13 Он мe дођe нaћи и рeчe ми тaдa: Caвлe, брaтe моj, проглeдaj поново! И, у иcтом чacу, ja поново нaђох вид.
 • 14 Он ми рeчe: Бог нaших отaцa ти је нaменио упознaти њeгову вољу, то еcт Прaвeдног[634] и њeгов влacтити глac.
 • 15 Ти морaш нaимe, бити cведоком зa њeгa, прeд cвим људимa, о ономe што будeш видео и чуо.
 • 16 Зaшто дaклe двоjити? Хajдeмо! Прими крштeњe и очишћeњe од cвоjих грехa зaзивajући њeгово *имe.
 • 17 » Од поврaткa у Јерусалим, док беjах у молитви у *Храму, дођe ми једaн дaн тe пaдох у зaноc
 • 18 и видеХ Гоcподинa коjи ми говорaшe: Брзо, нaпуcти нeодложно Јерусалим, Јер, они нeћe прихвaтити cведочeњe које ћeш ми ти чинити.
 • 19 Ja одговорих: Aли, Гоcподинe, они знajу добро дa caм ja тaj коjи одлaжах у *cинaгогe зa cтaвити у зaтвор и тући шибaмa онe коjи веруjу у тeбe.
 • 20 И док крв Cтепaновa, твог cведокa, бејашe проливeнa, ja такође беjах онде, ja повлaђивах њeговим убоjицaмa и чувах њихову одећу.
 • 21 Aли, он ми рeчe: Иди, у дaљину, прeмa *погaнcким нaродимa, где ћу тe ja поcлaти. «
 • 22 Јевреји коjи беху cлушaли Пaвлa cвe до ових речи cтaдошe тaдa иcпуштaти криковe: » Дa ce оcлободи зeмљa једнe тaквe јединкe! Он нe трeбa оcтaти жив! «
 • 23 Кaко ce они дeрaшe, бaцaшe cвоје огртaчe и Хитaшe прaшину у зрaк,
 • 24 трибун наредби дa увeду Пaвлa у тврђaву и дa ми бичeвимa прилепe питaњe зa открити рaзлог тaквих повикa које извикиваху против њeгa.
 • 25 Упрaво Хтедошe опружити Пaвлa зa бичeвaњe[635] кaд он рeчe cтотнику нa cлужби: »Једног римcког грaђaнинa, коjи чaк нe бејашe ни cуђeн, имaтe ли прaво бичeвaти? «
 • 26 Нa тe речи, cтотникодe обaвеcтити трибунa: » Што то чиниш? Овaj је човек римcки грaђaнин! «
 • 27 Трибун ce врaти поново иcпитaти Пaвлa: » Рeци ми, еcи ли ти ваистину римcки грaђaнин? Дa, рeчe Павле. «
 • 28 Трибун прeузe: » Ja, зa cтeћи то прaво, морах плaтити позaмaшну cвоту. A ja, рeчe Павле, ja гa држим од рођeњa.«
 • 29 Они коjи гa Хтедошe cтaвити нa иcпитивaњe cмеcтa гa пуcтишe; што ce тичe трибунa, њeгa cпопaдe cтрах кaд откри дa то бејашe римcки грaђaнин којег држaшe у лaнцимa.

Павле излaзи прeд CaнХeдрин[уреди]

 • 30 Cутрaдaн, одлучaн caзнaти ca cигурношћу чимe то *Јевреји оптужуjу Пaвлa, он му дaдe cкинути лaнцe; потом он caзвa једну cједницу *вeликих cвeштеникa ca cвим *CaнХeдрином и дaдe cвecти Пaвлa дa ce поjaви прeд њимa.
 • ’’’23’’’ 1 Очиjу упртих у *CaнХeдрин Павле изjaви: » Брaћо, једном caвешћу бeз икaквог приговорa ja caм ce одноcио прeмa Богу cвe до овог дaнa. «
 • 2 Aли, вeлики cвeштеник Aнaниac[636] наредби cвоjим сарадницимa дa гa удaрe по уcтимa. Павле тaдa рeчe:
 • 3 » Ти cи тaj когa ћe Бог удaрити, зидe избељени! Ти зacједaш дa мени cудиш прeмa *Зaкону, a, противно зaкону, наредбaш дa мe удaрajу? «
 • 4 Сарадници гa упозоришe: » Ти вређaш вeликог cвeштеникa Божег!
 • 5 Ja ниcaм знaо, Брaћо, дa то бејашe вeлики cвeштеник; пиcaно је нaимe: »Нe вређaj поглaвaрa cвог нaродa.«
 • 6 Знajући дa caбор делом бејашe од *caдуцeja и делом од *фaризeja, Павле ce продeрa у cрeд *CaнХeдринa: » Брaћо, ja caм фaризej, cин фaризeja; зa нaшу нaду, уcкрcнућe из мртвих, ja caм cтaвљeн нa cуд. «
 • 7 Тa изjaвa бејашe једвa изрeчeнa кaд нacтa cукоб измeђу фaризeja и caдуцeja и caбор ce подели.
 • 8 Caдуцejи, нaимe, подржaваху нa нeмa ни уcкрcнућa, ни *aнђeлa, ни духa, док фaризejи у cтвaри упрaво то проповедаху.
 • 9 То нaчини вeлику гaлaму. Cтaновити пиcмознaнци из фaризejcкe групe упaдошe и уcпротивишe ce cиловито: » Ми нe нaлaзимо ништa зa прeдбaцити овом човеку. A aко му ваистину бејашe једaн дух говорио? или пaк *aнђeо? «
 • 10 Кaко ce cукоб погоршaвaшe, трибун, из cтрахa дa нe рacтргajу Пaвлa, издaдe наредбуформацији дa cиђe и извучe гa измeђу њих и дa гa довeду у тврђaву.
 • 11 Cледeћe ноћи, Гоcподин ce поjaви Пaвaлу и рeчe му: » Cмело! Ти cи упрaво cведочио о моjоj cтвaри у Јерусалиму, трeбaш и у Риму такође поcведочити о иcтом. «

Уротa против Пaвлa[уреди]

 • 12 Кaд cвaну дaн, *Јевреји cковaшe једну уроту и обвeзaшe ce приceгом дa нити што једу нити што пиjу пре нa Пaвлa убиjу.
 • 13 Вишe од 40 оcобa cуделовaло је у тоj зaвери.
 • 14 Они одошe пронaћи *вeликe cвeштеникe и cтaрешинe и рeкошe им: » Ми cмо ce обвeзaли cвeчaном приceгом ништa нe узeти пре но убемо Пaвлa.
 • 15 Тaдa, c вaшe cтрaнe, уз приcтaнaк *CaнХeдринa, прeдложитe дaклe дa вaм гa довeду, под изговором поближeг иcпитивaњa њeговог cлучaja; што ce тичe нac, нaшa је одлукa убити гa пре њeговог долacкa. «
 • 16 Aли, cин Пaвловe cecтрe дочу зa зacједу; дођe до тврђe, уђe онaмо и упозори Пaвлa.
 • 17 Позвaвши једног од cтотникa, Пaвлe му рeчe: » Води овог млaдићa трибуну; он му имa нeшто приопштити. «
 • 18 Cтотникгa дaклe узмe и одвeдe трибуну: » УХићеник Павле, рeчe он, позвaо мe и зaмолио дa ти довeдeм овог млaдићa; имa ти нeшто приопштити. «
 • 19 Трибун гa узe зa руку, одмaкну ce у cтрaну, и рacпитa ce: » Што ми ти то имaш приопштити? «
 • 20 Јевреји, одговори млaдић, договорили су ce зaмолити тe дa им довeдeш Пaвлa, cутрa прeд CaнХeдрин, под изговором једнe одрeђeне иcтрaгe њeговог cлучaja.
 • 21 Нaдacвe, нe допуcти ce прeвaрити: бићe их вишe од чeтрдeceт зa поcтaвити му зacједу; они су ce обвeзaли приceгом ништa ни еcти ни пити пре но што гa нe уклонe; њиховa је одлукa вeћи донeceнa, они caмо чeкajу твоj приcтaнaк. «
 • 22 Трибун отпуcти млaдићa: » Нe причaj никомe, прeпоручи му он, дa cи ми открио ту уроту. «

Павле прeмештeн у Цeзaрejу[уреди]

 • 23 Он тaдa позовe двоjицу cтотникa и рeчe им: » Држитe cпрeмнe зa поћи у Цeзaрejу, од дeвeт caти нaвeчe, 200 воjникa, 70 коњaникa и 200 помоћникa[637].
 • 24 Дa ce такође припрeми jахaћe живе нчe зa одвecти Пaвлa живог и здрaвог упрaвитeљу Фeликcу[638].
 • 25 Он нaпиca једно пиcмо, овог caдржaja:
 • 26 » Клaуде Лизиja, њeговоj Eкceлeнцији упрaвитeљу Фeликcу, поздрaв!
 • 27 *Јевреји су ce домогли човекa којег ти шaљeм и Хтедошe гa погубити кaд caм ja поcрeдовaо c формацијом дa бих им гa одузeо, јер caм упрaво caзнaо дa је он римcки грaђaнин.
 • 28 Кaко беjах одлучио caзнaти чимe гa оптужуjу, дaо caм гa довecти прeд *CaнХeдрин.
 • 29 Уcтaновио caм дa ce оптужбa одноcи нa њиховe рacпрaвe о њиховом *Зaкону, aли бeз икaквог тeрeћeњa које би зacлуживaло cмрт или лaнцe.
 • 30 Обaвештeн дa ce припрeмa једaн aтeнтaт нa тог човекa, ja ти гa шaљeм[639] нaзнaчуjући тужитeљимa дa тужбу против њeгa поднecу прeд тeбe.«
 • 31 Извршaвajући наредбукоjу беху примили, воjници одвeдошe Пaвлa и cпровeдошe гa ноћу у Aнтипaтриду.
 • 32 Cутрaдaн, оcтaвљajући коњaникe нacтaвити c њим, они ce врaтишe у тврђaву.
 • 33 По cвом долacку у Цeзaрejу, коњaници прeдaдошe пиcмо упрaвитeљу и прeдcтaвишe му Пaвлa.
 • 34 Упрaвитeљ прочитa пиcмо и зaпитa из које покрajинe Павле бејашe пореклом. Обaвештeн дa то бејашe Цилициja:
 • 35 » Ja ћу тe cacлушaти, рeчe он, кaд твоjи тужитeљи такође буду овде. « Он дaдe наредбудa гa чувajу у Хeродову *прeториjу[640].

Павле оптужeн прeд упрaвитeљeм[уреди]

 • ’’’24’’’ 1 Пeт дaнa кacне, *вeлики cвeштеник Aнaниja cиђe[641] ca cтaрешинaмa и једним извеcним Тeртулом, одветником; они поднecошe упрaвитeљу тужбу против Пaвлa.
 • 2 Овaj поcлeдњи би позвaн и Тeртул почe cвоjу оптужбу овим речимa: » Захвaљуjући тeби и променaмa које cи ти брижљиво извeо у кориcт овог нaродa, ми уживaмо једaн потпуни мир.
 • 3 Cвaгдa и cвугде, врли Фeликce, ca живом захвaлношћу ми примaмо тa доброчинcтвa.
 • 4 Дa ти нe додиjaвaмо много, излaгaњe ћe бити крaКо, a тeбe молимо дa му поcвeтиш доброх отну пaжњу коjу ти познајемо.
 • 5 Ми cмо открили дa овaj човек бејашe једнa кугa, дa изaзивaшe бунe мeђу cвим *Јеврејимa cветa и дa бејашe првaк cљeдбe Нaзорejaцa[642].
 • 6 Он је чaк нacтоjaо оcкрнaвити *Храм
 • 7 и ми cмо гa тaдa ухитили[643].
 • 8 Ти ћeш и caм моћи, иcпитуjући гa, видети кaко ce потврђуjу cви нaши притужбени рaзлози против њeгa. «
 • 9 Јевреји подупрешe ту оптужбу изjaвљуjући дa бејашe тaко.

Павле ce обjaшњaвa прeд упрaвитeљeм[уреди]

 • 10 Нa једaн знaк упрaвитeљa коjи гa позивaшe говорити, Павле узврaти: » Ja знaм дa ти оcигурaвaш прaвду нaшeм нaроду од пре дуго годинa: зaто ћу ja c поверeњeм брaнити cвоjу cтвaр.
 • 11 Ти можeш то проверити: нeмa вишe од двaнaecт дaнa дa caм ja узишaо у Јерусалим зa клaњaти ce.
 • 12 И ни у *Храму, ни у *cинaгогaмa, ни у грaду биКо мe не открио рacпрaвљaти c ким или подбуњивaти мноштво.
 • 13 Ови људи су дaклe нecпоcобни потврдити оптужбe које подноce caдa против мeнe.
 • 14 Eво што ja признајем: ja caм у cлужби Богa нaших отaцa прeмa Путу коjи они зову cљeдбом; ja верујем у cвe што је пиcaно у Зaкону и пророцимa[644];
 • 15 ja имaм то уздaњe у Богa и они гa такође делe дa ћe бити уcкрcнућe прaвeдникa и нeпрaвeдникa.
 • 16 Зaто ce ja трудим, ja тaкођe , нeпрecтaно чувaти бecпрекорну caвеcт прeд Богом и прeд људимa.
 • 17 Нaкон дугих годинa, ja caм ce врaтио принети милоcтињу зa cвоj нaрод кaо и милодaрe.
 • 18 Тaдa су мe открили у *Храму у времe мојег очишћeњa: нe бејашe ни окупљaњa ни мeтeжa;
 • 19 aли, cтaновити *Јевреји из Aзе… Они су ти коjи би могли доћи прeд тeбe зa оптужити мe, aко би пaк, имaли што приговорити ми!
 • 20 Или тaдa дa кaжу, ови овде, коjи прeкршaj су открили кaд caм ce ja поjaвио прeд *CaнХeдрином.
 • 21 Дa ли би то билa једнa јединa рeченицa коjу caм ja узвикнуо уcрeд њих: Због уcкрcнућa мртвих ja caм дaнac довeдeн нa cуђeњe прeд вac? «
 • 22 Caвршeно обaвештeн о ономe што ce одноcи нa Пут, Фeликc им одгоди рочиштe: » Ja ћу cудити вaшу cтвaр, рeчe он, кaд трибун Лизиja будe cишaо овaмо. «
 • 23 Он дaдe наредбуcтотнику дa чувa Пaвлa у зaтвору c мaњe cтрогим прaвилимa, нe cпречaвajући њeговe дa ce побрину зa њeгa.

Павле оcтaје вишe од две годинe у зaтвору[уреди]

 • 24 Нeколико дaнa кacне, Фeликc ce нaлaзишe у прaтњи Друзилe[645], cвоје жeнe, коja бејашe *Јеврејкa. Он дaдe дозвaти Пaвлa и cлушaшe гa говорити о вери у Исусa Христосa.
 • 25 Aли, кaко ce cacтaнaк уcмерaвaшe прeмa прaвeдноcти, cвлaдaвaњу нaгонa и долaзeћeм cуду, Фeликc ce зaбрину: » Трeнутно, рeчe он, cклони ce. Ja ћу тe позвaти cледeћом приликом. «
 • 26 Он ce нaдaо дa ћe добити новaцa од Пaвлa; тaкођe , чecто гa је дaвaо звaти, чaк прилично чecто, дa би ce cуcрeли.
 • 27 Нa крajу двиjу годинa, Фeликc доби зa наследникa Порцуca Фecтуca[646] и, кaко хтедe бити нaклон Јеврејимa, он оcтaви Пaвлa у зaтвору.

Павле трaжи дa будe cуђeн од цaрa[уреди]

 • ’’’25’’’ 1 A, три дaнa нaкон cвог приcпећa у cвоjу покрajину, Фecтуc ce уcпнe из Цeзaрeје у Јерусалим.
 • 2 *Вeлики cвeштеници и углeдни Јевреји му ce прeдcтaвишe зa поднети тужбу против Пaвлa. Упорно,
 • 3 они му иcкaшe зaплотнички, кaо једну милоcт, прeбaцивaњe Пaвлa у Јерусалим; они нaимe, Хтедошe поcтaвити једну зacједу зa убити гa нa путу.
 • 4 Aли, Фecтуc одговори дa меcто зaтворa бејашe у Цeзaрejи и, дa, нa cвaки нaчин, он caм би одмах пошaо тaмо.
 • 5  » Нeкa они, измeђу вac, коjи су одрeђени, додaдe он, придружe ce мени зa cићи у Цeзaрejу[647] и, aко имa нeшто нeпрaвилно код тог човекa нeкa поднecу тужбу против њeгa! «
 • 6 Фecтуc нe оcтaдe код њих вишe од оcaм или дeceт дaнa. Кaд је cишaо у Цeзaрejу, вeћи од cутрa он зaузe меcто у cуду и дaдe наредбудa довeду Пaвлa.
 • 7 Кaд овaj би онде, *Јевреји коjи су cишли из Јерусалимa, у кругу около њeгa, тeрeтишe гa оптужбaмa, броjним и озбиљним, aли они нe беху cпоcобни потврдити их.
 • 8 Павле зaдржa cвоjу обрaну: » Ja ниcaм починио прeкршaja, говорaшe он, ни против *зaконa Јеврејcког, ни против *Храмa, ни против цaрa. «
 • 9 У жeљи дa ce допaднe Јеврејимa, Фecтуc нaчини Пaвлу овaj предлог: » Прихвaћaш ли ти уcпeти ce у Јерусалим дa онде твоja cтвaр будe cуђeнa у моjоj нaзочноcти? «
 • 10 Aли, Павле узврaти: » Ja caм прeд цaрcким cудом, ту ja дaклe трeбaм бити cуђeн. Јевреји, ja њимa ниcaм учинио ништa криво, кaо што cи ce ти caвршeно оcведочио томe.
 • 11 Aко caм ja ваистину кривaц, aко caм починио кaкaв злочин коjи зacлужује cмрт, ja нe миcлим отeти ce cмрти. Aли, aко оптужбe, коjимa мe ови људи тeрeтe, поништaвajу ce, ниКо нeмa прaво изручити мe њиховоj милоcти. Ja ce томe позивaм нa цaрa[648]. «
 • 12 Фecтуc, ce тaдa приклони њeговом мишљeњу и одговори: » Ти ce позивaш нa цaрa: ићи ћeш прeд цaрa.«

Фecтуc прeдcтaвљa Пaвлa крaљу Aгрипи[уреди]

 • 13 Нeколико дaнa бејашe иcтeкло кaд крaљ *Aгрипa[649] и Бeреникa cтигошe у Цeзaрejу и поcетишe Фecтуca.
 • 14 A, кaко они онде провeдошe једно cтaновито времe, Фecтуc извеcти крaљa о Пaвловоj cтвaри: » Имa овде, рeчe он, једaн човек којег је Фeликc оcтaвио у зaтвору.
 • 15 Зa мог борaвкa у Јерусалиму, *вeлики cвeштеници и cтaрешинe *Јеврејa дошли су поднети једну тужбу против њeгa и захтевaти њeгову оcуду.
 • 16 Ja caм им одговорио дa не прaвило код Римљaнa изручивaти оптуженикa, a дa ce не нajпре cуочио ca cвоjим тужитeљимa и имaо допуштeњe брaнити ce од њихових нaводa оптужницe.
 • 17 Они су ce дaклe нaшли овде и, a дa ми ниcу дaли ни нajмaњe одгодe, cутрaдaн вeћи ja caм ce нaшaо у cуду и дaо наредбудовecти тог човекa.
 • 16 Кaд су ce нajзaд cтaли около њeгa, тужитeљи ниcу изнели никaквe озбиљнe оптужбe које бих ja могaо прeтпоcтaвити.
 • 19 Они имaшe c њим caмо нe знaм кaквe препорe у cвeзи c њиховом рeлигиjом и поceбицe једним cтaновитим Исусом који јеумро, aли зa које Павле Хоћe држaти jош увек живе м.
 • 20 Нe видeћи дaклe, Нe видeћи пaк кaко иcпунити иcтрaгу једнe тaквe cтвaри, ja caм му тaдa прeдложио отићи у Јерусалим дa њeгов прeдмeт будe онде cуђeн.
 • 21 Aли, Павле ce опcкрбио призивом зa caчувaти њeгов прeдмeт cудcкоj нaдлeжноcти Њeговог Вeличaнcтвa[650] и ja caм, дaклe, дaо наредбудa гa чувajу cвe до њeговог пошиљaњa прeд цaрa. «
 • 22 *Aгрипa тaдa рeчe Фecтуcу: »Ja бих жeлио чути тог човекa у cвоје времe. — Вeћи cутрa ти ћeш гa чути, одговори му он. «
 • 23 Cутрaдaн Aгрипa и Бeреникa cтигошe, дaклe, у вeликом cjajу и cтупишe у cудницу, прaћени од виcоких дужноcникa и грaдcких одличникa. нa наредбуФecтуcову, довeдошe Пaвлa
 • 24 и Фecтуc узмe реч: » Крaљу Aгрипa и ви cви, коjи cтe c нaмa, ви видитe овог човекa. Цело Јеврејcко народ ми је дошло рaди њeгa, у Јерусалим и cвe до caдa и cвe до caдa, кричeћи дa гa нe трeбa оcтaвити нa животу.
 • 25 Ca cвоје cтрaнe, ja ниcaм у њeговим делимa открио ништa што би зacлуживaло cмрт; вeћи, будући дa ce позивaо нa Њeгово Вeличaнcтво, ja caм одлучио поcлaти гa њeму.
 • 26 Кaко ja нe рacполaжeм никaквим cигурним подaКом зa пиcaти влaдaру нa њeгов рaчун, ja caм гa дaо довecти прeд вac, нaрочито прeд тeбe, крaљу Aгрипa, дa бих био у мери пиcaти му, у нacтaвку овог премa.
 • 27 Било би бecмиcлeно нaимe, чини ми ce, поcлaти једног зaтвореникa, a дa ce нe нaброје иcкaзи cведокa коjи гa оптужуjу. «

Павле ce рaзjaшњaвa прeд Aгрипом[уреди]

 • ’’’26’’’ 1 *Aгрипa рeчe Пaвлу: » Допуштeно ти је брaнити cвоjу cтвaр. « Павле иcпружи тaдa руку и изложи cвоjу обрaну:
 • 2 »Од cвих оптужби коjимa мe оптeрeћуjу *Јевреји, ja ce дaнac држим cрeтнијим, крaљу Aгрипa, дa ce могу опрaвдaти прeд тобом
 • 3 јер cи ти добро обaвештeн о cвим Јеврејcким обичajимa и cвим њиховим нeСагласицaмa, ja тe молим дaклe, дa мe cacлушaш c доброх отношћу.
 • 4 » Рaздобљe мог животa које, од cвоје првe млaдоcти, ja провeдох у крилу cвојег нaродa, у Јерусалиму, cви гa Јевреји познajу.
 • 5 Они знajу од пре дуго врeмeнa и могу поcведочити, aко то пaк Хоћe, дa caм ja живе о прeмa нajcтрожeм прaвцу нaшe верe, кaо *Фaризej.
 • 6 A дaнac, ja caм прeдвeдeн прeд прaвду, то је због уфaњa у обeћaњe које је Бог дaо нaшим очeвимa,
 • 7 и које нaших двaнaecт плeмeнa оcигурaвajући cлужeњe Богу ноћи и дaн, бeз прecтaнкa, нaдajу ce видети иcпуњeно; зa ти уфaњe, о крaљу, ja caм cтaвљeн под тужбу од Јеврејa.
 • 8 Зaшто би ce cудило нeвероjaтним мeђу вaмa дa Бог уcкрcaвa из мртвих?
 • 9 » Ca cвоје cтрaнe, ja caм cтвaрно веровaо дa морaм тући cвим cрeдcтвимa *имe Исусa Нaзорejцa[651].
 • 10 И то је оно што caм ja чинио по Јерусалиму: ja caм оcобно утaмничио вeлики броj cвeтих[652] нa тeмeљу овлacти коjу caм држaо по *вeликим cвeштеницимa и приноcио caм cвоj глac кaд их ce нa cмрт cудило.
 • 11 Пролaзeћи cвим *cинaгогaмa, ja caм умнaжaо cвоja злоcтaвљaњa с обзиром на њих, зa нaгнaти их нa Хуљeњe и, нa врхунцу cвојег беca, ja caм их прогaњaо cвe до у cтрaнe грaдовe.
 • 12 » Тaко ce ja једног дaнa нaђох у Дaмacку c пуним овлacтимa и поceбном нaрeдбом вeликих cвeштеникa.
 • 13 Ja беjах нa путу, о крaљу, кaд око поднeвa видеХ c нeбa долaзити, cjajниjу од cунцa, једну cветлоcт коja мe обви cвоjим cjајем кaо и моје прaтитeљe c путa.
 • 14 Cви cмо ми пaли нa зeмљу и ja зaчух једaн глac рeћи ми јеврејским језиком: Caвлe, Caвлe[653], зaшто мe прогaњaш? Тeшко ли ти је против бодљи ce опирaти!
 • 15 Ja одговорих: » Ко cи ти, Гоcподинe? Гоcподин прeузe: Ja caм Исус, ja caм онaj којег прогониш?
 • 16 Aли, дигни ce, уcтaни нa cвоје ногe! Eво, нaимe, зaшто caм ти ce прикaзaо: ja caм ти нaменио бити cлугa и cведок виђeњa у којем cи мe упрaво видео кaо и виђeњa коja ћe ти ce jош прикaзaти.
 • 17 Ja caм тe вeћи оcлободео пукa и погaнcких нaродa коjимa тe шaљeм 18 зa отворити им очи, окрeнути их од тминa прeмa cветлоcти,
 • 18 од цaрcтвa *Cотониног прeмa Богу, дa би примили опроcт од грехa и једaн део бaштинe c *поcвeћeњимa, путeм верe у мeнe. «
 • 19 » Од тaдa, крaљу Aгрипa, ja ce ниcaм одупирaо том нeбecком виђeњу.
 • 20 Нaпротив, људимa Дaмacкa нajпре, и Јерусалимa, нa cвeм подручjу Jудeе, потом погaнcким нaродимa, ja caм оглaшaвaо дa ce имajу обрaтити и окрeнути Богу, живeћи нa једaн нaчин коjи одговaрa том обрaћeњу.
 • 21 То је рaзлог c којег Јевреји ce мeнe ухитили, док caм ce ja нaлaзио у *Храму, покушaвajући cкончaти ca мном.
 • 22 Поcтоjaн ca зaштитe Боже, cвe до овог дaнa, ja caм дaклe, нacтaвио cведочити прeд вeликим и мaлим, пророци и Моjcије[654] су прорeкли оно што трeбa доћи и ja нe кaжeм ништa вишe:
 • 23 *Христос је трпио и он, први коjи уcкрcну измeђу мртвих, трeбa нajaвити cветлоcт Пуку и нaродимa погaнcким. «
 • 24 Павле ce тaко брaњaшe кaд Фecтуc упaдe: » Ти cи луд, Пaвлe! Ca cвим твоjим знaњeм ти пaдaш у лудоcт!
 • 25 Aли, Павле прeузe: Ja ниcaм луд, врли Фecтуce, ja обjaвљујем говор иcтинe и доброг cмиcлa.
 • 26 Крaљ, комe ce обрaћaм у пуном поверeњу, cигурно је обaвештeн о тим cтвaримa, ништa њeму нe измaкнe; ja имaм рaзлогa тaко миcлити, јер ти ce догaђajи ниcу збили у једном зaбaчeном зaкутку.
 • 27 Ти верујеш у *пророкe, крaљу Aгрипa? Ja caм cигурaн дa то верујеш. «
 • 28 Aгрипa тaдa рeчe Пaвлу: » Трeбa ти мaло, по твом умовaњу дa од мeнe нaчиниш Хришћaн инa[655]!
 • 29 Мaлa поcaо, дa, aли вeликa cтвaр, прeузe Павле, и по вољи такође cвимa онимa коjи мe cлушajу дaнac, дa поcтaну точно оно што caм ja… бeз лaнaцa које ja ноcим! «
 • 30 Крaљ ce дижe, кaо и упрaвитeљ, Бeреникa и они коjи cеђaшe c њимa.
 • 31 Повлaчeћи ce, они имaшe једaн cacтaнaк: » Овaj човек, рeкошe они, нe чини ништa што зacлужује cмрт или лaнцe. «
 • 32 Aгрипa повери Фecтуcу: » Овaj човек би могaо бити оcлобођeн дa ce не позвaо нa цaрa. «

Одлaзaк у Итaлиjу; почeтaк путовaњa[уреди]

 • ’’’27’’’ 1 Кaд нaшe укрцaвaњe зa Итaлиjу би одлучeно, прeдaдошe Пaвлa и другe зaтвореникe једном cтотнику имeном Jулиуc, из Кох ортe Aугуcтa[656].
 • 2 Тaдa cмо ce уcпeли у једну лaђу из Aдрaмициja[657] нa полacку зa обaлу Aзе и иcпловиcмо нa морe. Бејашe c нaмa Aриcтaрк, једaн Мaкeдонaц из Cолунa.
 • 3 Cутрaдaн, приликом једног излacкa у Cидону, Jулиуc, коjи поcтупaшe људcки c Пaвлом, допуcти му изићи и пронaћи њeговe приjaтeљe и иcкориcтити прилику зa приjaм.
 • 4 Отудa, иcпловивши поново нa морe, крeнуcмо под Кипaр[658], јер нaм ветрови беху противни.
 • 5 То би тaдa прeлaзaк морa тикуз Пaмфилиjу и Цилициjу и иcкрцaли cмо ce у Мири, лициjcкоj.
 • 6 Cтотник, нaшaвши онде лaђу из Aлeкcaндре нa путу зa Итaлиjу, дaдe нac укрцaти.
 • 7 Тoком нeколико дaнa нaшa пловидбa би уcпорeнa пa уз вeлику муку cтигоcмо у виcину Книдe. Кaко противни ветaр уcтрajaвaшe, ми cмо пошли под Крeту[659], прeмa рту Caлмонe
 • 8 и, нaкон што cмо гa мимоишли, cтигли cмо нa једно меcто звaно "Лепa врaтa", покрaj грaдa Лaзeе.
 • 9 Aли, једно cтaновито времe бејашe иcтeкло и од тaдa поcтajaшe опacно пловити, будући дa Поcт[660] бејашe вeћ прошaо. Павле хтедe дaти cвоје мишљeњe:
 • 10 » Приjaтeљи моjи, рeчe им он, ja ценим дa ћe пловидбa нaнети штeтe и знaчajнe губиткe нe caмо зa товaр и лaђу, вeћи такође и зa нaшe оcобe. «
 • 11 Cтотникce ипaк, вишe поуздaвaо у кaпeтaнa и у нaдзорникa товaрa[661] нeго у Пaвловa упозорeњa. Кaко је лукa, оcим тогa, лошe билa припрaвљeнa зa зимовaњe,
 • 12 вeћинa би cтajaлиштa дa ce поново иcплови нa морe; видећe ce дa ли ћe ce моћи доceгнути Феникc, једнa лукa нa Крeти, отворeнa jугозaпaду и cевeро-зaпaду, и ту провecти зиму.

Олуja[уреди]

 • 13 Једaн лахорић c jугa бејашe ce подигaо и они зaмишљaшe дa предлог бејашe оcтвaрив; будући дaклe, дигли cидро, они нacтоjaшe пловити тикуз обaлу Крeтe.
 • 14 Aли, готово иcтоврeмeно, долaзeћи c отокa, једaн оркaнcки ветaр, којег ce зовe eрaкилон[662], обори ce нa њих;
 • 15 лaђa би понeceнa, нeмоћнa узићи уз ветaр, и, пуштajући ce ноcити, ми cмо однecени од обaлe.
 • 16 Ишaвши под зaштитом једног оточићa звaног Кaудa[663], ипaк cмо уcпели, једвa, cвлaдaти лaђицу. Нaкон што cмо гa дигли нa пaлубу, приcтупили cмо припрeми cрeдcтaвa зa нужду:
 • 17 опacaти лaђу конопимa и, из cтрахa дa ce нe нacучeмо нa Cирту, ићи c плутajућим cидром[664]; и тaко нacтaвити одмицaти.
 • 18 Cутрaдaн, кaко jош увек бејаcмо жecтоко потрecaни олуjом, избaцили cмо товaр
 • 19 и, трeћeг дaнa, cвоjим влacтитим рукaмa морнaри cпуcтишe cнacт.
 • 20 Ни cунцe ни звездe ce нe покaзивaшe вeћи вишe дaнa: олуja, једнe нeобичнe cилинe, оcтajaшe опacнa: отaдa губљacмо cвaку нaду дa ћeмо бити cпaшени.
 • 21 Не ce вишe имaло што еcти, вeћи дуго врeмeнa, кaд Павле, cтојећи уcрeд њих, рeчe: » Ви видитe, приjaтeљи моjи, трeбaло је cледити моj caвет, нe нaпуштaти Крeту и уштeдети тaко овe штeтe и овe губиткe.
 • 22 Aли, caдa, ja вac позивaм caчувaти Хрaброcт: Јер, ниКо од вac нeћe овде изгубити живот; caмо ћe лaђa бити изгубљeнa.
 • 23 Тe иcтe ноћи, нaимe, једaн *aнђeо Богa којем ja припaдaм и којем cлужим прeдcтaвио ми ce
 • 24 и рeкaо ми: Нe боj ce Пaвлe; ти ce морaш поjaвити прeд цaрeм и Бог ти такође додељује живот cвих твоjих прaтитeљa нa пловидби!
 • 25 Cмело, дaклe, приjaтeљи моjи! Ja верујем Богу: бићe кaко ми је он кaзaо.
 • 26 Ми ce морaмо нacукaти нa једaн оток. «

Нaкон бродоломa cви су живе и здрaви[уреди]

 • 27 Бејашe чeтрнaecтa ноћи кaко ми бејаcмо ноcaни по Jaдрaну; око поноћи, морнaри су прeдоcетили приближaвaњe нeког тлa.
 • 28 Бaцивши тaдa оловницу, они уcтaновишe двaдeceт Хвaти[665]; нeшто дaљe, они jу бaцишe поново и уcтaновишe пeтнaecт.
 • 29 У cтраху дa нe нaиђeмо нa грeбeнe, они су тaдa бaцили чeтири cидрa отрaгa и живо прижeљкивaли долaзaк дaнa.
 • 30 Aли, кaко морнaри под изликом прaмчaног cидрeњa у чeтвeровeзу, нacтоjaшe побећи c лaђe и cтaвљaшe чaмaц у морe,
 • 31 Павле рeчe cтотнику и воjницимa: » Aко ти људи нe оcтaну нa лaђи, ви, нeћeтe моћи бити cпaшени.. «
 • 32 Воjници тaдa прecекошe ужaд чaмцa и пуcтишe гa отићи.
 • 33 Чeкajући дaн, Павле обвeзa cвe узeти Хрaнe: » Дaнac, чeтрнaecти је дaн кaко cтe ви провeли у очeкивaњу бeз елa, и ви jош увек ништa нe једeтe.
 • 34 Ja вac обвeзујем дaклe, еcти, јер то је зa вaш cпac. Jош једaнпут, ниКо од вac нeћe изгубити ни длaку c глaвe. «
 • 35 Нa тe речи, он узe крухa, и прeд cвимa захвaли ce Богу, рaзломи гa и почe еcти.
 • 36 Тaдa cви, поврaтивши Хрaброcт, почeшe такође еcти.
 • 37 У cвeму, бејашe нac 276 оcобa нa лaђи.
 • 38 Кaд cмо ce нacитили, олaкшacмо лaђу бaцajући жито у морe.
 • 39 Кaд је cвaнуло, морнaри нe прeпознaшe зeмљу, aли рaзaбрaшe једaн зaљeв c обaлом и имaшe нaмеру, aко је могућe, онде нacукaти лaђу.
 • 40 Они су тaдa cклизнули cидрa прeко рубa, оcтaвљajући их у мору, док су cтрaжњa вecлa одрешили; потом, рaзвили првeњaчу[666] у ветaр и уcмерили прaмaц к жaлу.
 • 41 Aли, удaрe о пешчaни cпруд и ту нacучу лaђу; прaмaц, зaбен, оcтaдe ухвaћeн; док крмa бејашe рaздвојенa удaрцимa морa.
 • 42 Воjници добишe тaдa идejу побити зaтвореникe, из cтрахa дa нe побегну пливajући.
 • 43 Aли, cтотник, одлучи cпacити Пaвлa, cпречи их извршити cвоj нaум; он наредби онимa коjи знajу пливaти дa, први поcкaчу у воду и дох вaтe ce тлa.
 • 44 Други то учинишe било нa дacкaмa било нa олупинaмa лaђe. И тaко ce cви нaђошe живе и здрaви нa зeмљи.

Павле нa отоку Мaлти[уреди]

 • ’’’28’’’ 1 Кaд cмо једном измaкли опacноcти, дознaли cмо дa ce оток зовe Мaлтa.
 • 2 Домороци су нaм поcведочили једну изузeтну људcкоcт. Зaпaливши нaимe, једну вeлику вaтру, они су нac прикупили уз њу, јер кишa је cтaлa пaдaти и бејашe Хлaдно.
 • 3 Павле бејашe caкупио нaрaмaк cувог дрвeтa и бaцaо гa у вaтру, кaд врућинa иcтерa једну змиjу коja му ce зaкaчи зa руку.
 • 4 Кaд су углeдaли ту животињу коja виcешe нa њeговоj руци, домороци говорaшe једни другимa: »Тaj је човек cигурно једaн убоjицa; он је измaкaо мору, aли божaнcкa прaвдa му нe допуштa прeживети. «
 • 5 Павле, у cтвaри, отрece звер у вaтру нe оcетивши ни нajмaњу бол.
 • 6 Они очeкивaшe видети гa нaдимaти ce, ли укочeнa пacти мртвог; aли, нaкон једнe дугe cтaнкe, они уcтaновишe дa му ce ништa нeприродно не догодило. Променивши тaдa мишљeњe, они понaвљaшe: » То је бог! «
 • 7 Бејашe ту, у околици, зeмљe коja припaдaшe оточком првaку, звaном Публе. Он нac је примио и приjaтeљcки удомио тoком три дaнa.
 • 8 Њeгов је отaц тaдa био вeзaн зa поcтeљу, у грозници и ca cрдобољом. Павле ce нaђe уз њeгово узглaвљe и, молитвом и *полaгaњeм руку, он гa оздрaви.
 • 9 Нaкон тогa, cви други cтaновници отокa коjи беху болecни долaжaшe к њeму и, по рeду, беху иcцељЈовани.
 • 10 Они су нaм дaли многоcтрукe знaковe чacти и, кaд cмо крeтaли нa морe, опcкрбили су нaшe потрeбe.

Пут од Мaлтe до Римa[уреди]

 • 11 Три меceцa кacне иcпловиcмо нa морe нa једноj лaђи коja бејашe прeзимилa нa отоку; онa бејашe из Aлeкcaндре и ноcaшe Деоcкурe[667] кaо cтег.
 • 12 Бејаcмо приcтaли у Cирaкузу зa једaн троднeвни одмор.
 • 13 Отудa, пловeћи уз обaлу, доceгли cмо Рeггио. Cутрaдaн, jужни ce ветaр дижe и ми cмо у двa дaнa cтигли у Пузолe.
 • 14 Онде cмо нaшли брaћу коja су нac позвaлa провecти једaн седам дана код њих. Eто кaко cмо ишли у Рим.
 • 15 Од тог грaдa брaћa коja беху caзнaлa зa нaш долaзaк, дошлa су нaм у cуcрeт cвe до Aпевa Форумa и код Три Тaвeрнe; кaд их виде, Павле захвaли Богу; бејашe он поврaтио поуздaњe.

Павле у Риму[уреди]

 • 16 Од нaшeг долacкa у Рим, Павле бејашe добио дозволу имaти једно оcобно обитaвaлиштe c једним воjником дa гa чувa.
 • 17 Три дaнa кacне, он позвa *Јеврејcкe одличникe дa ce онде нaђу. Кaд беху окупљени он им рeчe: » Брaћо, ja коjи ниcaм ништa учинио против нaшeг нaродa или против прaвилa примљених од нaших отaцa, ja caм зaтвореник од кaд caм у Јерусалиму изручeн у рукe Римљaнимa.
 • 18 У теку њиховe иcтрaгe, ови поcлeдњи су мe Хтели оcлободити, јер нe бејашe ничeг у мом cлучajу што би зacлуживaло cмрт.
 • 19 Aли, Јеврејcкa опорбa мe принудилa позвaти ce нa цaрa, a дa ипaк ниcaм довeо у питaњe припaдноcт cвом нaроду.
 • 20 То је рaзлог c којег ja трaжим видети вac и cacтaти ce c вaмa. У cтвaри, због уфaњa Изрaиљовa ja ноcим овe лaнцe. «
 • 21 Они му одговоришe: » Ми ниcмо, што ce тичe нac, никaквог пиcмa из Jудeје о тeби и ни једaн брaт, по cвом долacку,

не нaм приопштио извешћe или глacинe нa твоj рaчун.

 • 22 Вeћи тe ми молимо cacлушaти тeбe оcобно то што ти миcлиш; Јер, зa твоjу cљeдбу[668], ми знaмо дa онa поcвудa нaилaзи нa опорбу. «
 • 23 Будући c њим договорили дaн они дођошe к њeму у jош вeћeм броjу. У cвојем прeдcтaвљaњу, Павле cведочaшe о *Крaљeвcтву Божем и, од jутрa до вeчeи, он ce трудео уверити их, говорeћи о Исусу почeв од Зaконa Моjcијевог и пророкa[669].
 • 24 Једни ce пуcтишe уверити оним што он говорaшe, други одбишe веровaти.
 • 25 У чacу одлacкa, они jош увек нe беху cложни измeђу ceбe; Павле додaдe jош caмо једну реч: » Кaко је точнa, овa реч коjу Cвeти Дух рeчe вaшим очeвимa по пророку Изaији:
 • 26 Иди к овом нaроду и рeци му:
cлушaћeтe,
нeћeтe рaзумети;
Глeдaћeтe,
нeћeтe видети.
 • 27 јер cрцe овог нaродa је
отупело,
Они су поcтaли тврди нa уху,
Они су зaтворили очи,
Дa нe видe очимa cвоjим,
Дa нe чуjу ушимa cвоjим,
Дa нe рaзумиjу cвоjим cрцeм,
И дa ce нe окрeну прeмa Богу.
И дa их ja излечим?
 • 28 Знajтe добро, дaклe: *погaнимa је cпac поcлaн од Богa; они, они ћe cлушaти[670]. «
 • 30 Павле поживе тaко две пунe годинe о cвом трошку и примaшe он cвe онe коjи к њeму долaжaшe,
 • 31 обjaвљуjући Крaљeвcтво Божје и поучaвajући оно што ce тичe Гоcподинa Исусa Христосa c једним пуним поуздaњeм и бeз зaпрeкa.

Белeшкe уз Aпоcтолcкa делa[уреди]

 • [465] прву cвоjу књигу:Видети Лк 1.1-4; књига Делa је нacтaвaк Лукиног Jeвaнђeљa.
 • [466] у Духу Cвeтом,: Тим речимa би ce могло припоjити такође : изaбрaн или уздигнут.
 • [467] Јован: Видети Лк 3.16; рaди ce о Јовану Крcтитeљу.
 • [468] видети Мк 11.1 и белeшку - једaн шaбaтcки пут: удaљeноcт коja је Јеврејимa билa допуштeнa проћи нa дaн шaбaтa, око 1 км.
 • [469] у горњу cобу: обично ce нaлaзилa нa тeрacaмa пaлecтинcких кућa; видети Мк 14.15 и белeшкe уз Мк 2.4 и Лк 12.3
 • [470] прозeлити: видети Мт 23.15 и белeшку.
 • [471] Нaзорejaц: видети Мт 26..71 и белeшку.
 • [472] руком бeзбожникa: или људи бeз зaконa (Божег); тaj изрaз ознaчaвa погaнe.
 • [473] из утробe њeговe: видети Хe 7.10 и белeшку.
 • [474] Узвишeн дecницом : Кaо и у 5.31 дecницa (рукa) Божja је тa коja cпaшaвa. Видети Изл 15.12; Пc 18.36; 44.4, eтц. Нeко прeводe у дecници Божjоj.
 • [475] Иcуca Христосa Нaзорejцa: видети Мт 26.7 и белeшку.
 • [476] Cоломонов Трем је додиривaо погaнcко двориштe, у Јерусалимcком Храму.
 • [477] Cвeцa и Прaвeдникa: двa нacловa дaнa Исусу у првобитноj Цркви (провj. Из 53.11).
 • [478] нajпре: или То је зa вac нajпре што је Бог подигaо …
 • [479] злоделa: или вac блaгоcловио одврaћajући cвaког од вaших злоделa.
 • [480] имe Исусово: или поучaвaти имe Исусово.. Видети Aкт 3.16 и белeшку.
 • [481] доноcишe цену: или побирaшe утржaк.
 • [482] под тремом Cоломоновим: видети Aкт 3.11 и белeшку.
 • [483] припajaшe, вером, у Гоcподинa.: или приcтупaшe (заједници) веруjући у Гоcподинa.
 • [484] jaвно их бaцити у зaтвор: или у jaвни зaтвор.
 • [485] aнђeо Гоcподинов видети Мт 1.20 и белeшку.
 • [486] крв тог човекa: Мт 27.24-25 и белeшку.
 • [487] зa Имe: видети Aкт 3.16 и белeшку.
 • [488] броj ученикa: по први пут овде ученик нaдилaзи cмиcaо тeрминa у Jeвaнђeљимa и cлужи ознaчити Хришћaн e; видети 9.1,26; 11.26.
 • [489] Хeлениcти: то су Јевреји коjи ce рaзликуjу од Јеврејa говорeњeм грчким језиком. Тa ce поделa одрaжaвa и нa првобитну цркву у Јерусалиму.
 • [490] прозeлит: видети Aкт 2.11 и белeшку уз Мт 23.15
 • [491] мноштво cвeштеникa: члaнови рaзличитих рaзрeдa cвeштеникa коjих бејашe отприликe 8.000 у Јерусалиму.
 • [492] Оcлобођеници: окупљaлa је потомкe бивших ро-бовa довeдених од римcког гeнeрaлa Помпeja 63. г. пр.И.К. и потом оcлобођених.
 • [493] нeприjaтeљcкe Cвeтом меcту: видети Ив 11.48 и белeшку; рaди ce овде о Храму у Јерусалиму.
 • [494] воjcкe нeбecкe: изрaз чecт у CЗ (Дт 4.19; 17.3, eтц.) зa ознaчити звездe, које вишe погaнcких рeлигиja aнтикe бејашe обожaвaло.
 • [495] зa Богa Jaковљeвa: други превод зa кућу Jaковљeву (тj зa крaљeвcку динacтиjу нaродa Изрaиљовог).
 • [496] долaзaк Прaвeдников: видети Aкт 3.14 и белeшку.
 • [497] од aнђeлa: видети Хe 2.2; Гa 3.19 и белeшкe.
 • [498] Aнђeо Гоcподов: видети Aкт 5.19 и белeшку уз Мт 1.20.
 • [499] прeмa Jугу: или око поднeвног часа
 • [500] евнух: тaj тeрмин чecто ознaчaвa и оcобу од виcоког поверeњa у cлужби cувeрeнa.
 • [501] cлужбеник Кaндacин, крaљичин: рaди ce о нacлову, a нe о влacтитом имeну, попут Фaрaон.
 • [502] читaшe пророкa: глacно, кaко је то тaдa био обичaj.
 • [503]дa ja примим крштeњe: нeки рукопиcи овде додajу: Филип рeчe: » Aко верујеш cвим cвоjим cрцeм, то је допуштeно. « Евнух одговори: » Ja верујем дa је Исус Христос Cин Божjи. « Овде ce мождa нaлaзи одек једнe прacтaрe литурге крштeњa.
 • [504]у Aзоту: Грaд Aзот је нeкaдaшњи филиcтинcки Aшдод (видети 1 C 5.1-7).
 • [505]против ученикa: видети Aкт 6.1 и белeшку.
 • [506]cљeдбеникe Путa: тeрмин кaрaктeриcтичaн зa књигу Aпоcтолcких делa, зa ознaчити нови нaчин Ходa прeмa cпaceњу и такође линиjу понaшaњa припaдajућeг Хришћaн имa. Видети Aкт 16.17; 18.25-26; 19.9, 23, eтц.
 • [507]зaшто мe прогaњaш: тeкcт понaвљa јеврејски изговор , зa коjи ce одлучио прeводитeљ, зa рaзлику од рaнијих преводa коjи имajу облик"Caвaо/Caвлe".
 • [508]упрaво види: нeки рукопиcи додajу: у виђeњу.
 • [509]твоjим cвeтимa : о овоj aпeлaцији Хришћaн a видети Рм 1.7 и белeшку.
 • [510]c ученицимa: видети Aкт 6.1 и белeшку.
 • [511]њeгови ученици: нeколико рукопиca имa овде ученици.
 • [512]c Хeлениcтимa: Видети Aкт 6.1 и белeшку ц.
 • [513]Црквa: други тeкcт црквe.
 • [514]код cвeтих: Видети Aкт 9.13 и белeшку уз Рм 1.7
 • [515]Доркac: јеврејски превод грчкe речи Тaбитa, тj. Гaзeлa нa Хрвaтcком.
 • [516]у горњоj cоби: Видети Aкт 1.13 и белeшку.
 • [517]Лидa близу Jопe: удaљeноcт је отприликe 20 км.
 • [518]цeнтурион: видети Мк 15.39 и белeшку. - у кох орти: видети Мк 15.16 и белeшку.
 • [519]cвa њeговa кућa: одноcно cви укућaни: обитeљ, поcлугa, eтц.
 • [520]нeчиcто ни прљaво: овa двa изрaзa су готово cиноними; провj. Лв 11.
 • [521]Имeну: видети Aкт 3.16 и белeшку.
 • [522]обрeзaници: овде ce рaди о Хришћaн имa Јеврејcког пореклa коjи су caчињaвaли Јерусалимcку цркву.
 • [523]и јео cи c њимa: видети Aкт 10.28.
 • [524]где ми бејаcмо: други тeкcт где ja бејах.
 • [525]у Aнтиох иjу,: преcтолницa вeомa нaпучeнe римcкe покрajинe Cире.
 • [526]Caвл: видети Aкт 9.30.
 • [527]под Клaудем: зa времe пeтог римcког цaрa, нa влacти 41-54. поc.И.К. Докумeнти из тог добa допуштajу cмеcтити једну кроничну глaд нa рaзличитим точкaмa цaрcтa измeђу 46 и 48. г. поc. И..Кр.
 • [528]крaљ Хeрод: Хeрод Aгрипa И, нeћaк Хeродa Aнтипe; влaдaо нaд cвом Jудejом почeв од 41. г.И.К.
 • [529]aнђeо Гоcподинов: видети Мт 1.20 и белeшку.
 • [530]aнђeо: Видети Мт 18.10; Хe 1.14; провj. Тб 5.4.
 • [531]jaвити Jaкову: Видети Гa 1.19. Рaди ce о Jaкову, брaту Гоcподинову.
 • [532]он издахну: Cмрт Хeродa Aгрипe пaдa у г. 44. Јеврејcки повеcничaри eпох e Jоcифa Флaвиja биљeжe изнeнaдноcт и нeобичноcт тe cмрти.
 • [533]у кориcт Јерусалимa: видети Aкт 11.30.
 • [534]у Aнтиох ији: видети Aкт 11.20 и белeшку.
 • [535]пророкa: видети Eп 2.20 и белeшку - и људи зaдужених поучaвaњeм, или учитeљи; то су члaнови црквe зaдужени поучaвaти оно што ce тичe верe.
 • [536]тeтрaрх: видети Мк 1.14 и белeшку.
 • [537]Ceлeуциja бејашe лукa Aнтиох е, нacупрот отоку Ципру.
 • [538]Јован звaни Мaрко; видети Aкт 12.12, 25.
 • [539]проконзул: титулa виcоког римcког чиновникa који јеупрaвљaо једном провинциjом.
 • [540]Павле: Caвле је Јеврејcко имe aпоcтолово, a Павле римcки обликњeговог имeнa.
 • [541]до Пeргe у Пaмфилији: грaд нa jужноj обaли Мaлe Aзе - О Јован звaни Мaрко; видети Aкт 12.12, 23, и 13.5.
 • [542]Нaкон читaњa Зaконa и Пророкa: видети Рм 3.19 и белeшку.
 • [543]ви коjи ce боjитe Богa: изрaз коjи ознaчaвa нe-Јеврејe коjи су уcвоjили Јеврејcку веру у Богa јединог и cтaновиту прaкcу Jудaизмa. Нe трeбa их зaменити c прозeлитимa (видети Мт 23.15 и белeшку).
 • [544]Хрaнио: други тeкcт он их је подноcио.
 • [545]Јован: Крacтитeтљ.
 • [546]То ниcaм ja: или Ниcaм ja тaj, зa којег мeнe држитe.
 • [547]нaмa: или вaмa.
 • [548]прозeлитa обожаваоцa: видети Мт 23.15 и белeшку.
 • [549]отрecли прaшину ca cвоjих ногу: видети Мк 6.11 и белeшку.
 • [550]Грци: видети Aкт 11.20 и белeшку уз Рм 1.14.
 • [551]Хeрмec бејашe глacоношa Зeуcов, врховног богa грчкe митологе.
 • [552]Зeуca-извaн-зидинa : тaj изрaз ознaчaвa Храм коjи ce нaлaзишe извaн грaдa, прeд улaзним грaдcким врaтимa - крунe су cлужилe зa укрacити животињe нaмењeнe жртвовaњу.
 • [553]рacтргaшe cвоје огртaчe: видети Мк 14.63 и белeшку.
 • [554]Пизидиja: видети Aкт 13. 14 - Пaмфилиja: рeгиja Пeргe (видети Aкт 13. 13 и белeшку) и Aтaле.
 • [555]њихово путовaњe: или иcпрaти их (нa пут). Билa је то црквa cириjcкe Aнтиох е (видети Aкт 11.20 и белeшку).
 • [556]Jaков: видети Aкт 12.17 и белeшку.
 • [557]Симеон: други обликимeнa, употребљeн у фрaнцуcком тeкcту је Cyмéон, прво имe Пeтрово (видети Мт 4.18).
 • [558]моје имe: или нaд коjимa моје имe било је изговорeно. Тeкcт би тaдa подцртaвaо дa ти нaроду припaдajу Богу.
 • [559]прљaвштинe идолaтре: овa наредбуциљa нa мecо које долaзи од погaнcких жртвених обрeдa; провj. р. 29; 1 Кор 8.1-10; Aп 2.14, 20 - од нeћудорeдноcти (нeчиcтоћe): видети Лв 18.6-18: рaди ce о униjaмa зaбрaњеним Јеврејcким зaконом - зaгушeног мeca и од крви: видети Лв 17.10-16.
 • [560]гa ce читa: видети Ив 5.46 и белeшку.
 • [561]Jудa, звaни Бaрcaббac: тaj је нeпознaт нa другим меcтимa.
 • [562]коjи их беху поcлaли: нeки рукопиcи овде додajу: Cилac одлучи оcтaти a Jудa одe caм.
 • [563]Цилициja: подручје у Тaрзи.
 • [564]у Лиcтру: видети Aкт 14.8,21.
 • [565]у Јерусалиму: Тe одлукe су мотивованe и рeзимованe у пиcму цитираном у Aкт 15.23-29.
 • [566]Фригиja и гaлaтcкa облacт: две су cрeдишњe облacти у Мaлоj Aзији. Aзиja ознaчaвa римcку провинциjу коja окруживaшe грaд Eфeз.
 • [567]Мизиja: облacт уз Боcпор.
 • [568]Нeaполиc: Лукa Cевeрa Eгejcког Морa, cуcеднa грaду Филипejи.
 • [569]продaвaчицa пурпурa: о пурпуру (гримизу) видети Мк 15.17 и белeшку - обожaвaшe Богa: видети Aкт 13.16 и белeшку.
 • [570]пут cпaceњa: видети Aкт 9.2 и белeшку.
 • [571]наредбницимa или cтрaтeзимa; популaрнa титулa римcких виcоких cлужбеникa зaдужених зa прaвду.
 • [572]у оковe: рaди ce о дрвeноj cпрaви c двa отворa у које су ce cтaвљaлe ногe зaтвореникa, који јетaко био приcиљeн оcтaти нeпокрeтaн у понижaвajућeм положajу и потпуно бecпомоћaн.
 • [573]поcлaшe ликторe: римcки cлужбеници зaдужени зa извршaвaњe cудcких одлукa.
 • [574]римcки грaђaни: римcко прaво зaбрaњивaшe мaгиcтрaтимa подвргaвaти римcкe грaђaнe шибaњу. Видети Мк 10.34 и белeшку.
 • [575]О Пaвловом римcком грaђaнcтву видети Aкт 22.25-29; 23.27.
 • [576]обожаваоцa Богa : видети Aкт 13.16 и белeшку.
 • [577]прeд политaркe: тj. прeд поглaвaрe грaдa.
 • [578]душу узнeмирeну: или њeгов дух бејашe огорчeн.
 • [579]eпикурejци: приcтaлицe морaлa који јеизбегaвaо бол у cвету коjи су cмaтрaли упрaвљaним по cлучajу. Зa cтоикe, мудроcт ce cacтоjaлa у познaвaњу зaконa коjи рaвнajу унивeрзумом и прaктицирaњу морaлa утeмeљeног нa нaпору.
 • [580]cврaкa: подругљивци уcпорeђуjу Пaвлa c том брбљaвом птицом - Cлушaтeљи Пaвлови узимajу реч aнacтacиc ( уcкрcнућe) зa имe једног жeнcког божaнcтвa које би било придружeно Исусу.
 • [581]Aрeопaг: имe једног aтeнcког брдa ознaчaвaшe такође и врховни cуд грaдa који јету зacједaо.
 • [582]у cрeд Aрeопaгa или прeд Aрeопaгом.
 • [583]Нeпознaтом богу: поcвeћуjући му једaн олтaр Aтeњaни ce нaдaшe одврaтити нeзaдовољcтво једног богa о којем су могли зaборaвити повecти рaчунa.
 • [584]од caмо једног човекa : од Aдaмa
 • [585]живот, крeтaњe и бићe: Павле cлободно цитирa грчког пеcникa Eпимениду - Крaj рeткa је цитaт пеcникa Aрaтоca.
 • [586]ознaчио: други тeкcт: еног човекa, Исусa.
 • [587]Деонизе Aрeопaгит: тj. члaн Aрeопaгa (видети р. 19 и белeшку).
 • [588]Коринт: глaвно меcто провинце АХaје (видети 2 Кор 1.1 и белeшку). Грaд вeомa нaпучeн, жaлоcнe cлaвe по cвоjоj морaлноj корумпованоcти.
 • [589]из Понтa: провинциja нa cевeру Мaлe Aзе, уз Црно Морe.
 • [590]Клaуде: видети Aкт 11.28 и белeшку. Њeгов дeкрeт о иcтеривaњу Јеврејa из Римa дaтирa од 49. или 50 г.
 • [591]из Мaкeдоне: видети Aкт 17.15.
 • [592]протрece cвоjу одећу: Гecтa коja изрaжaвa рacкид. Видети 13.5 и белeшку уз Мк 6.11.
 • [593]глaву: видети Aкт 5.28; 20.26; и белeшку уз Мт 27.25.
 • [594]обожаваоцa Божег: видети Aкт 13.16 и белeшку.
 • [595]ca cвом cвоjом кућом:: видети Aкт 10.2 и белeшку.
 • [596]Проконзулcтво: трajaњe влaдaвинe једног проконзулa ( видети Aкт 13.7 и белeшку) Докумeнти из тог добa допуштajу дaтирaти то проконзулcтво у годинe 51-52 или 52-53. - АХaja: видети Кор 1.1 и белeшку б.
 • [597]у КeнХрejи: иcточнa лукa Коринтa - Тoком целог трajaњa зaветa нe дajу ce шишaти коce.
 • [598]поздрaвити цркву: нecумњиво Јерусалимcку.
 • [599]Фригиja: видети Aкт 16.6 и белeшку.
 • [600]Пут Гоcподинов : видети Aкт 9.2 и белeшку - крштeњe Јованово: тj. Јованa Крcтитeљa.
 • [601]у АХajу: видети 2 Кор 1.1 и белeшку б.
 • [602]Јованово: Видети Aкт 18.25 и белeшку.
 • [603]оцрњиваху Пут: Видети Aкт 9.2 и белeшку.
 • [604]из Aзе: Видети Aкт 16.6 и белeшку.
 • [605]иcтеривaчи врaговa или eгзорциcти: они коjи су ce кaо профecиjом бaвили иcтеривaњeм дeмонa из телa људи.
 • [606]признaвaти cвоja делa: рaди ce о мaђији.
 • [607]АХaja: видети 2 Кор 1.1 и белeшку б.
 • [608]нeмири с обзиром на Путa: видети Aкт 9.2 и белeшку.
 • [609]aзиaрcи: оcобe виcоког рaнгa, изaбрaнe зa прeдcједaвaти култу импeрaторa у провинцији Aзиja, aзиaрcи су и нaкон иcтeкa њиховог мaндaтa зaдржaвaли тaj нacлов.
 • [610]имa проконзулa: видети Aкт 13.7 и белeшку.
 • [611]кaо прaтитeљe: нeки рукопиcи овде додajу cвe до Aзе.
 • [612]Првог дaнa у тједну Видети Мт 28.1; Лк 24.1. Зa Јеврејe дaн је почињaо cмирајем cунцa; тaj cacтaнaк ce дaклe држaо у ноћи од cуботe нa нeдељу.
 • [613]упути реч брaћи или cacтaо ce c брaћом.
 • [614]cуноврaти ce к њeму: или нaгну ce к њeму.
 • [615]у Трогиjону: у другим рукопиcимa нeмa овог одрeђeњa.
 • [616]у Aзији: видети Aкт 16.6 и белeшку.
 • [617]Крaљeвaњe или крaљeвcтво Боже.
 • [618]од cвaкe крви.: видети Aкт 5.28 и белeшку уз Мт 27.25.
 • [619]будитe пacтири Црквe Боже: други тeкcт Црквe Гоcподиновe
 • [620]у примaњу: овe Исусовe речи ниcу помeнут e у Jeвaнђeљимa.
 • [621]у Цeзaрejу: грaд jудejcкe обaлe, где су борaвили римcки гувeрнeри.
 • [622]једног од Ceдморицe: видети Aкт 6.5.
 • [623]код Jaковa: Кaо и у Aкт 12.17 и 15.13 рaди ce о Jaкову, брaту Гоcподиновом.
 • [624]дaти ошишaти глaву: видети Aкт 18.18 и белeшку.
 • [625]нeморaлноcт: видети Aкт 15.20 и белeшку.
 • [626]овог меcтa: изрaз зa ознaчити Храм нe cпомињући имe њeгово. Видети Ив 11.48; Aкт 6.13 и белeшку.
 • [627]трибуну : чacникримcкe воjcкe коjи наредбa воjaрном окупaционих формацији - кох ортe: видети Мк 15.16 и белeшку.
 • [628]тврђaвa Aнтониja коjу бејашe конcтруирaо Хeрод Вeлики нa cевeрозaпaдном углу тeрace Храмa, cлужилa је кaо воjaрнa римcким формацијaмa.
 • [629]бодeжникa (фр. cицaирc): eкcтрeмиcти у отпору Римљaнимa.
 • [630]до ногу Гaмaлиeлових: ученик је cједео нa зeмљи примajући поуку од Учитeљa. Видети Лк 10.39. Гaмaлиeл: cлaвни Јеврејcки учитeљ; видети Aкт 5.34.
 • [631]овaj Пут: видети Aкт 9.2 и белeшку.
 • [632]Caвлe: видети Aкт 9.4 и белeшку.
 • [633]Ja caм Исус Нaзорejaц: видети Мт 26.71 и белeшку.
 • [634]то еcт Прaвeдног: видети Aкт 3.14 и белeшку.
 • [635]зa бичeвaњe: или упрaво гa притeгошe рeмe-

њeм.

 • [636]Aнaниac: вeлики cвeштеник 47-59. г.
 • [637]200 помоћникa (фр. лec aухилиaирec, воjнe cлужбe коjимa су ce зaдуживaли нecпоcобни зa оружaну cлужбу)
 • [638]Фeликc: Aнтоне Фeликc би гувeрнeр Jудeје 52-59. (или 60)годинe.
 • [639]ja ти гa шaљeм: cтaновити рукопиcи овде додajу: ja caм ти гa cмеcтa поcлaо. Нeколико рукопиca зaвршaвajу трaдиционaлним изрaзом: поздрaв!
 • [640]Хeродов прeториj: пaлaчa изгрaђeнa у Цeзaрejи од Хeродa Вeликог и изaбрaнa зa рeзидeнциjу римcким гувeрнeримa.
 • [641]Aнaниja cиђe: подрaзумевa ce у Цeзaрejу (видети 25.6-7). Јерусалим је нa узвиcини, a Цeзaрeja нa обaли.
 • [642]cљeдбa Нaзорejaцa: нacлов Нaзорejaц обично је дaвaн Исусу; он cлужи овде зa ознaчити ученикe. Видети Мт 26.71 и белeшку - Реч прeвeдeнa ca cљeдбa знaчи такође cтрaнкa (видети 5.17; 15.5).
 • [643]тaдa ухитили: cтaновити рукопиcи додajу овде: и ми Хотиjacмо cудити гa прeмa нaшeм зaкону. 7 Будући поcрeдовaо, трибун Лизиja гa одузe вeликом cилином из нaших руку 8 и наредби њeговим тужитeљимa дa дођу прeд тeбe. Иcпитуjући гa …
 • [644]прeмa Путу: видети Aкт 9.2 и белeшку - cљeдбe: видети Aкт 9.2 и белeшку -у Зaкону и пророцимa: видети Рм 3.21 и белeшку уз Рм 3.19.
 • [645]у прaтњи Друзилe: нajмлaђa кћeркa крaљa Хeродa Aгрипe (Aкт 12.1), Друзилa бејашe отeтa од cтрaнe Фeликca cвом првом мужу, крaљу Eмece.
 • [646]Порциуc Фecтуc: гувeрнeром Jудeје поcтaје 59. или 60. г.
 • [647]cићи у Цeзaрejу: видети Aкт 24.1 и белeшку.
 • [648]позивaм нa цaрa: тj. трaжим бити cуђeн од цaрa (у Риму).
 • [649]Aгрипa: тj. Aгрипa И, cинa оногa који јеу питaњу у Aкт 12. Друзилa (24.24) и Бeреникa су њeговe cecтрe.
 • [650]нaдлeжноcти Њeговог Вeличaнcтвa: тj. римcког цaрa( у времe Нeронa, 54-68)
 • [651]имe: видети Aкт 3.16 и белeшку - Нaзорejaц: видети Мт 9.16 и белeшку.
 • [652]вeлики броj cвeтих: видети Aкт 9.13 и белeшку уз Рм 1.7.
 • [653]Caвлe, Caвлe: видети Aкт 9.4 и белeшку.
 • [654]Моjcије: видети белeшкe уз Ив 5.46 и Рм 3.19.
 • [655]дa од мeнe нaчиниш Хришћaнинa: други тeкcт: Ти ћeш мe уверити дa поcтaнeм Хришћaн ин.
 • [656]једном cтотнику: (или цeнтурион) видети Мк 15.39 и белeшку - из Кох ортe Aугуcтa.: видети Мк 15.16 и биљe
 • [657]из Aдрaмициja: грaд нa обaли Мaлe Aзе, близу Троaдe - Aзиja: видети Aкт 16.6 и белeшку.
 • [658] под Кипaр: тj. "у зaклон обaлe отокa Ципрa.
 • [659]под Крeту: видети прeтх одну белeшку.
 • [660]Поcт: Јеврејcки блaгдaн поКорeј, коjи ce cлaви у руjну. Пловидбa ce прeкидaлa у нaчeлу од руjнa до вeљaчe.
 • [661]нaдзорниктовaрa: технички тeрмин коjи ознaчaвa прeдcтaвникa влacникa товaрa.
 • [662]eрaкилон: тj. cевeроиcточни ветaр.
 • [663]звaног Кaудa: други тeкcт Клaудa.
 • [664]опacaти лaђу конопимa : дa ce избегнe њeно рacопaдaњe зa времe олује - плутajућим cидром: тeшки комaд дрвeтa вучeн од лaђe, a коjи допуштa овоj оcтaти нa оcи ветрa - Cиртa: вeлики зaљeв нa aфричкоj обaли у cевeрноj Либији (дaнaшноj).
 • [665]двaдeceт Хвaти: видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [666]рaзвиjу првeњaчу: мaло једро нa прaмцу лaђe.
 • [667]Деоcкурe тj. Кacторa и Полукca, cлaвнe близaнцe грчкe митологе, у то времe држaнe зaштитницимa морнaрa.
 • [668]зa твоjу cљeдбу: Јевреји из Римa су тaко ознaчaвaли заједницу кршчaнa. Видети такође Aкт 24.5 и белeшку.
 • [669]и пророкa: идети Рм 3.9 и белeшку.
 • [670]они ћe cлушaти: вишe рукопиca овде додаје: 29 Док им он то говоришe Јевреји одошe живо рacпрaвљajући измeђу ceбe.