Требевићу, висока планино!

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Требевићу, висока планино!
Писац: Народна песма
Ерлангерски рукопис старих српскохрватских народних песама
9. Песма Ерлангенског рукописа. Приредиле Мирјана Детелић, Снежана Самарџија и Лидија Делић
9.

Требевићу, висока планино!


Требевићу, висока планино,
под тобом је шехир Сарајев[о]
и у њему ћерка Мусурова
која љуби потајно јунаке:
два пашића из пашина двора, 5
два диздара из белога града,
и лепога Тому Латинина,
и лепога Марка кујунџију,
и из поља две одунџије.
Говорила ћерка Мусурова: 10
„Ја и љубим, што је коме за то?
Ако љубим два Пашића млада,
они режу дибу и кадиву;
ако љубим два диздара млада,
они нижу на гроце бисер; 15
ако љубим Тому Латинина,
он ми реже синџирли фереџе;
ако љубим Марка кујунџију,
он ми кује од злата ђубета
и на руке златне беле[н]зуке; 20
ако љубим две одунџије,
зими носе дрва буковину
прима[ле]ћи печене јагањце.“Интервенције[уреди]

е = је
шехирь = шехер
сараѥвь = Сарајево
пѡд таѥнь = потајно
б = п (пашића, пашина)
ст = зд (диздара)
бѣлога, лѣпога (јат = е)
куюн'жiѩ = кујунџију
ж = џ (одунџије)
диву = дибу
крi'ѡце = гроце
п = б (бисер)
син'чев'ли = синџирли
феречи = фереџе
ѿ = од
ћ = џ п = б (џубета)
с = нз (белензуке)
примаћи = прималећи (= у пролеће)
н' = њ (јагањце)

Напомене[уреди]

стих 13: да ли постоји облик: дива? (као у: кадива)
стих 23: прималећи, в. Геземан, Предговор CXXXV
одунџије = ?
у полустиху: "две одунџије", боље би ишло јат (двије одунџије), али је у оригиналу написано са е

Коментар[уреди]

Љубавна народна песма – шаљива романса о тајним љубавницима младе Туркиње. За разлику од песама о чудноватом везу на украденим гаћама, само се набрајају имена љубавника.
Варијанте: ЕР 29, 95, 101, 184.
Литература: Krnjević 1986: 141, 151-154, в. напомену уз песму бр. 29.

Извори[уреди]

Богишић, В. (1878/2003²). Народне пјесме из старијих највише приморских записа. Београд: СУД; Горњи Милановац: Лио.
Геземан, Г. (1925). Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама. Сремски Карловци: СКА.
Караџић, В. С. (1814–1815/1965). Мала простонародња славено-сербска пјеснарица (1814). Народна србска пјеснарица (1815). Сабрана дела Вука Караџића I (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1818/1966). Српски рјечник (1818). Сабрана дела Вука Караџића II (П. Ивић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1821, 1853/1988). Српске народне приповијетке. Сабрана дела Вука Караџића III (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1841/1975). Српске народне пјесме I. Сабрана дела Вука Караџића IV (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1845/1988). Српске народне пјесме II. Сабрана дела Вука Караџића V (Р. Пешић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1846/1988). Српске народне пјесме III. Сабрана дела Вука Караџића VI (Р. Самарџић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1849/1987). Српске народне пословице. Сабрана дела Вука Караџића IХ (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1852/1986–1987). Српски рјечник (1852). Сабрана дела Вука Караџића XI/1–2 (Ј. Кашић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1862/1986). Српске народне пјесме IV. Сабрана дела Вука КараџићаVII (Љ. Зуковић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1891–1902/1932–1936²). Српске народне пјесме V–IX. Државно издање (Љ. Стојановић). Београд: СКА.
Караџић, В. С. (1973–1974). Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића I–IV (Ж. Младеновић – В. Недић). Београд: САНУ.
Милутиновић Сарајлија, С. (1833, 1837/1990). Пјеванија црногорска и херцеговачка (Д. Аранитовић). Никшић: Универзитетска ријеч.
Петрановић, Б. (1867–1870/1989). Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I–III (Н. Килибарда). Сарајево: Свјетлост.
Петровић Његош, П. (1846/1951). Огледало српско. Целокупна дјела V (Р. Бошковић – В. Латковић). Београд: Просвета.
Daničić, Gj. (1871). Poslovice. Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera).
Hӧrmann, K. (1888–1889/1990²). Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini I–II (Đ.
Buturović). Sarajevo: Svjetlost.Jukić, I. F. (1858). Narodne piesme bosanske i hercegovačke I. Piesme junačke. Osijek: Izdao O. Filip Kunić.
Kuhač, F. Š. (1878–1881). Južnoslavjenske narodne popievke I–IV. Zagreb.
Kukuljević Sakcinski, I. (1842–1847). Narodne pěsme puka hàrvatskoga. Različita děla IV. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.
Kurelac, F. (1871). Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih. Zagreb: Slovi Dragutina Albrechta.
Marjanović, L. (1864). Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj Krajini I.Zagreb: Troškom i tiskom A. Jakića.
Vraz, S. (1839). Narodne pěsni ilirske I. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.Zbornik, ZNŽOJS: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb: JAZU.
Zovko, I. (1888). Hercegovke i Bosanke: 100 najradije pjevanih ženskih pjesana I. Sarajevo: Tisak i naklada tiskare Spindler i Loschner.