Споразум четири силе (1933)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

СПОРАЗУМ ЧЕТИРИ СИЛЕ


Државни поглавари четири силе, свесни нарочите одговорности коју им намеће чињеница да су оне заступљене као сталне чланице у Савету друштва народа, одговорности према самом Друштву народа и његовим члановима, свесни одговорности која проистиче из њихових заједничких потписа на Локарнским споразумима, уверени да неповољно стање које влада у свету може да се уклони само појачањем њихове солидарности, чиме може у Европи да се учврсти поверење у мир, верни обавезама примљеним Пактом друштва народа, Локарнским споразумима и Бријан-Келоговим пактом, позивајући се на изјаву о неприбегавању сили, у жељи да обезбеде у потпуности корисну примену свих одредаба Пакта друштва народа, у сагласности са методама и поступцима који су у њему предвиђени и од којих не намеравају да одступе, поштујући права сваке државе о којима се не може решавати без заинтересоване стране, — одлучили су да у ову сврху закључе пакт и у том циљу су одредили своје пуномоћнике, који су се, по размени својих пуномоћстава, сагласили у следећем:


Члан I.

Силе уговорнице споразумеваће се о свим питањима која их се тичу. Обавезују се да учине све напоре како би у оквиру Друштва народа водили политику стварне сарадње свих сила, а у сврху одржавања мира.

Члан II.

Што се тиче Пакта друштва народа, а напосе чланова X, XVI и XIX тога Пакта, силе уговорнице решиле су да међусобно испитају, а без уштрба по коначне одлуке које једино могу да донесу редовни органи Друштва народа, све предлоге који би се односили на методе и поступке који би могли да омогуће корисну примену ових чланова.

Члан III.

Силе уговорнице обавезују се да учине све напоре у сврху да обезбеде успех Конференције за разоружање, задржавајући себи право да међусобно поново приступе, примењујући овај пакт, испитивању питања која их напосе интересују, а која би конференција оставила отворена, у сврху да обезбеде решење тих питања.

Члан IV.

Силе уговорнице изјављују да су вољне да се договоре о свим питањима привредног карактера која би претстављала неки заједнички интерес за Европу, а напосе питања која се тичу привредне успоставе Европе, за коју треба тражити решења у оквиру Друштва народа.

Члан V.

Овај је пакт закључен на 10 година и у случају да га ни једна сила потписница не откаже пре свршетка осме године трајања, сматраће се као продужен и остаће на снази за неограничено време, с тиме да свака сила потписница има право да га откаже са роком од две године.

Члан VI.

Овај је пакт састављен на четири језика, с тиме да у случају неслагања буде меродаван француски текст.

Пакт ће бити ратификован и исправе о ратификацији положиће се у Риму у што је могуће краћем времену. Италијанска влада предаће свакој уговорној страни оверени препис пакта, приликом састављања записника о предаји ратификованог примерка.

Пакт ће ступити на снагу чим буду предане све исправе о ратификацији и биће регистрован код Друштва народа сагласно одлукама Пакта друштва народа.

Извори[уреди]

  • Политика, бр. 7.003 од петка 9. јуна 1933, страна 2.