Пређи на садржај

Списак цивилних жртава рата у Буковици код Пљеваља

Извор: Викизворник

Сиисак ратних жртава пљеваљског краја публикован је у зборнику ПРИЛОГ У КРВИ (Пљевља 1969.) Такође је објављен у: Владимир Дедијер, Антун Милетић: Геноцид над муслиманима, 1941-1945 : зборник докумената и свједочења - Свјетлост, Сарајево 1990.

1. АДИЛОВИЋ Ј. ШЕВАЛА, рођена 1930, Ковачевићи, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

2. АДИЛОВИЋ Ј. ХИДА, рођена 1931, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

3. АДИЛОВИЋ Ј. ИЗЕТА, рођена 1935, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

4. АДИЛОВИЋ X. РЕЏО, рођен 1880, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

5. АДИЛОВИЋ С. ЗАХИДА, рођена 1880, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

6. АДИЛОВИЋ Ј. БАЈРО, рођен 1940, Ковачевићи, дијете. Убијено од четника у Ковачевићима, фебруара 1943.

7. АДИЛОВИЋ Ј. ШЕФИКА, рођена 1936, Ковачевићи, дијете. Убијено од четника у Ковачевићима, фебруара 1943.

8. АВДОВИЋ Р. РАШИД, рођен 1887, Гвозд, земљорадник. Убијен од четника у Гвозду, фебруара 1943.

9. АЈДАРОВИЋ Р. АВДО, рођен 1885, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

10. АЛИБЕГОВИЋ С. САДИК, рођен 1929, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

11. АЛИСПАХИЋ X. ИБРАХИМ, рођен 1938, Чејренци, дијете. Убијено од четника у Чејренцима, фебруара 1943.

12. БАВЧИЋ X. АСИМ, рођен 1809, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Метаљци, 1942.

13. БАВЧИЋ М. ЋАМА, рођена 1884, Фоча, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

14. БАВЧИЋ С. НУРА, рођена 1941, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

15. БАВЧИЋ С. ТИМА, рођена 1941, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

16. БАВЧИЋ С. ХАМИД, рођен 1930, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

17. БАВЧИЋ С. МЕША, рођен 1940, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

18. БАВЧИЋ С. ФИЛДУЗ, рођен 1890, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943

19. БАВЧИЋ С. ЕМИН, рођен 1870, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

20. БАВЧИЋ А. АИША, рођена 1904, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Бољанићима, фебруара 1943.

21. БАВЧИЋ Р. ХАНКИЈА, рођена 1930, Буковица, дијете. Убијено од четника у Бољанићима, фебруара 1943.

22. БАВЧИЋ А. БЕЋИР, рођен 1934, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

23. БАВЧИЋ М. МЕХО, рођен 1909, Плањско, земљорадник. Убијен од четника на Метаљци, децембра 1941.

24. БАВЧИЋ А. БАХРА, рођена 1936, Плањско, дијете. Убијено од четника у Плањском, фебруара 1943.

25. БАВЧИЋ А. АХМО, рођен 1900, Дужица, земљорадник. Убијен од четника у Дужицама, фебруара 1943.

26. БАВЧИЋ М. ШЕМСО, рођен 1903, Плањско, земљорадник. Убијен од четника у Метаљци, децембра 1941.

27. БАВЧИЋ А. ИФЕТА, рођена 1914, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

28. БАВЧИЋ А. ЕМИРА, рођена 1888, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

29. БАВЧИЋ М. САДИКА, рођена 1890, Рудо, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

30. БАВЧИЋ М. ЗИЗА, рођена 1920, Рудо, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

31. БАВЧИЋ С. МУЈО, рођен 1885, Буковица, земљорадникУбијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

32. БАВЧИЋ Е. НУРА, рођена 1907, Буковица, домаћица, Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

33. БАВЧИЋ Б. АСИМА, рођена 1938, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

34. БАВЧИЋ Б. ЕЈУБ, рођен 1941, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

35. БАВЧИЋ Н. ИБРО, рођен 1937, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

36. БАВЧИЋ Ч. ХАНКА, рођена 1880, Безујно, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

37. БАВЧИЋ С. СУЉО, рођен 1912, Плањско, земљорадник. Убијен од четника у Крћама, 1941.

38. БАВЧИЋ С. ФАТИМА, рођена 1935, Плањско, дијете. Убијено од четника у Плањском, фебруара 1943.

39. БАВЧИЋ С. САЛМА, рођена 1936, Плањско, дијете. Убијено од четника у Плањском, фебруара 1943.

40. БАВЧИЋ С. ШАХЗА, рођена 1938, Плањско, дијете. Убијено од четника у Плањском, фебруара 1943.

41. БАВЧИЋ С. СЕЛИМ, рођен 1940, Плањско, дијете. Убијено од четника у Плањском, фебруара 1943.

42. БАВЧИЋ М. ЕМИРА, рођена 1870, Плањско, домаћица. Убијена од четника у Плањском, фебруара 1943.

43. БАШИЋ Б. ДУДИЈА, рођена 1860, Фоча, домаћица. Убијена од четника у Геушима, фебруара 1943.

44. БАШИЋ О. ХАБИБА, рођена 1917, Хумско, домаћица. Убијена од четника у Геушима, фебруара 1943.

45. БАШИЋ Р. ЕМИНА, рођена 1910, Фоча, домаћица. Убијена од четника у Геушима, фебруара 1943.

46. БАШИЋ С. ШАЋИРА, рођена 1910, Рујевица, домаћица. Убијена од четника у Рујевици, фебруара 1943.

47. БАШИЋ Ш. СЕЛИМА, рођена 1935, Геуши, дијете. Убијено од четника у Геушима, фебруара 1943.

48. БАШИЋ Б. СУЛЕЈМАН, рођен 1936, Геуши, дијете. Убијено од четника, фебруара 1943.

49. БАРАК Е. ХАЛИМА, рођена 1939, Кржава, дијете. Убијено од четника у Кржави, фебруара 1943.

50. БЕКАН Р. ХАЈРО, рођен 1929, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловини, фебруара 1943.

51. БЕКАН Р. СЕЛМАН, рођен 1931, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловини, фебруара 1943.

52. БЕКАН М. МУРАТА, рођена 1920, Фоча, домаћица. Убијена од четника у Хајловини, фебруара 1943.

53. БЕКАН С. СЕЛИМА, рођена 1937, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловини, фебруара 1943.

54. БЕКАН С. СЕЛМО, рођен 1940, Гвозд, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

55. БЕКАН А. АЛИЈА, рођен 1880, Гвозд, земљорадник. Убијен од четника у Гвозду, фебруара 1943.

56. БЕКАН С. ЗИНЕТА, рођена 1938, Гвозд, дијете. Убијено од четника у Гвозду, фебруара 1943.

57. БЕКАН А. ИБРО, рођен 1935, Гвозд, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

58. БЕКАН М. БЕГИЈА, рођена 1886, Гвозд, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

59. БЕКАН А. РАМО, рођен 1887, Хајловина, земљорадник Убијен од четника у Хајловини, фебруара 1943.

60. БЕШЛАГИЋ Е. ИЗА, рођена 1939, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

61. БЕШЛАГИЋ Д. МУХАРЕМ, рођен 1880, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

62. БЕШЛАГИЋ Е. ФАТИМА, рођена 1937, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

63. БЕШЛАГИЋ X. НУРА, рођена 1871, Чајниче, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

64. БЕШЛАГИЋ X. САДИКА, рођена 1870, Ранче, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

65. БЕШЛАГИЋ Д. НАФА, рођена 1919, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

66. БЕШЛАГИЋ X. ФЕРИД, рођен 1940, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

67. БЕШЛАГИЋ А. ШЕВАЛА, рођена 1910, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

68. БЕШЛАГИЋ С. БАКША, рођена 1885, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, 1942.

69. БАРАК Е. МЕДО, рођен 1925, Кржава, земљорадник. Убијен од четника у Кржави, фебруара 1943.

70. БАРАК Е. ФЕХИМ, рођен 1940, Кржава, дијете. Убијено од четника у Кржави, фебруара 1943.

71. БАРАК Е. МУЈО, рођен 1938, Кржава, дијете. Убијено од четника у Кржави, фебруара 1943.

72. БАРАК Е. ХАНКИЈА, рођена 1915, Кржава, домаћица. Убијена од четника у Кржави, фебруара 1943.

73. БАРАК М. ЕЈУБ, рођен 1922, Кржава, земљорадник. Убијен од четника у Кржави, фебруара 1943.

74. БОРИШИЋ 3. МУЛИЈА, рођена 1900, Плањско, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

75. БОРИШИЋ Р. ОМЕР, рођен 1935, Боришићи, дијете. Убијено од четника у Боришићима, фебруара 1943.

76. БОРИШИЋ Р. ЗЕМКО, рођен 1933, Боришићи, дијете. Убијено од четника у Боришићима, фебруара 1943.

77. БОРИШИЋ Р. МЕВЛА, рођена 1940, Боришићи, дијете. Убијено од четника у Боришићима, фебруара 1943.

78. БРКОВИЋ А. ИБРО, рођен 1879, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

79. БРКОВИЋ А. АВДО, рођен 1888, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

80. БРКОВИЋ АВДИЈА, рођен 1870, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

81. БУНГУР Н. СЕЛИМ, рођен 1937, Равни, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

82. БУНГУР Ш. ДЕДО, рођен 1918, Бунгури, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

83. БУНГУР С. ЗЕМА, рођена 1915, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

84. БУНГУР Л. ЈУСУФ, рођен 1870, Кржава, земљорадник. Стријељан од Италијана 1943.

85. БУНГУР М. ВЕЈСИЛ, рођен 1926, Бунгури, земљорадник. Убијен од четника у Бунгурима, фебруара 1943.

86. БУНГУР С. ХИЛМО, рођен 1915, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Пижурима, фебруара 1943.

87. БУНГУР М. ФАТИМА, рођена 1918, Кржава, домаћица. Убијена од четника код Чајнича, фебруара 1943.

88. БУНГУР X. СУЛЕЈМАН, рођен 1940, Бунгури, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

89. БУНГУР X. ЗИНЕТА, рођена 1937, Бунгури, дијете. Убијено од четника код Чајнича, фебруара 1943.

90. ВРАЊ X. МЕХМЕД, рођен 1930, Мрчићи, дијете. Убијено од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

91. ВРАЊ X. ИЗЕТ, рођен 1936, Мрчићи, дијете. Убијено од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

92. ВРАЊ С. ХУСО, рођен 1897, Мрчићи, земљорадник. Убијен од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

93. ВРАЊ X. КАНА, рођена 1920, Мрчићи, домаћица. Убијена од четника у Клакорини, фебруара 1943.

94. ВРАЊ О. СЕЛИМ, рођен 1910, Мрчићи, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

95. ВРАЊ О. НУРКАН, рођен 1900, Мрчићи, земљорадник. Убијен од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

96. ВУКАС Ш. ОМЕР, рођен 1890, Прехари, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

97. ВУКАС О. ЗЕМКА, рођена 1934, Прехари, дијете. Убијено од четника у Прехарима, фебруара 1943.

98. ВУКАС О. ЈАКУП, рођен 1937, Прехари, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

99. ГЕЦ А. ЗИЗА, рођена 1933, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

100. ГЕЦ А. АЛМАСА, рођена 1936, Војнићи, дијете. Убијено од четника у Војнићима, фебруара 1943.

101. ГЕЦ А. ФАТИМА, рођена 1941, Војнићи, дијете. Убијено од четника у Војнићима, фебруара 1943.

102. ГЕЦ А. ЏЕМИЛА, рођена 1940, Војнићи, дијете. Убијено од четника у Војнићима, фебруара 1943.

103. ГЕЦ П. СЕЈФО, рођен 1937, Мрчићи, дијете. Убијено од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

104. ГЕЦ П. ХАЈРУДИН, рођен 1939, Мрчићи, дијете. Убијено од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

105. ГЕЦ П. РАБИЈА, рођена 1942, Мрчићи, дијете. Убијено од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

106. ГЕЦ А. АЛИЈА, рођен 1892, Војнићи, земљорадник. Убијен од четника у Глисници, 1942.

107. ДАНИЛОВИЋ Ј. ВЛАДЕ, рођен 1898, Сречањи, земљорадник. Убијен од усташа у Мељенама, маја 1943.

108. ДЕДОВИЋ С. ЕМИНА, рођена 1932, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловини, фебруара 1943.

109. ДЕДОВИЋ С. ЗАХИДА, рођена 1934, Хајловина, дијете. Убијено од четникау Хајловини, фебруара 1943.

110. ДЕДОВИЋ О. ДЕДО, рођен 1919, Рујевица, земљорадник. Убијен од четника у Рујевици, фебруара 1943.

111. ДЕДОВИЋ О. СУЉО, рођен 1923, Рујевица, земљорадник. Убијен од четника у Рујевици, фебруара 1943.

112. ДЕДОВИЋ О. МУРАТА, рођена 1914, Вукоч, домаћица. Убијена од четника у Хајловини, фебруара 1943.

113. ДЕДОВИЋ М. НЕЗИРА, рођена 1936, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловини, фебруара 1943.

114. ДЕДОВИЋ А. РУКИЈА, рођена 1910, Будијевићи, домаћица. Убијена од четкика у Плањском, фебруара 1943.

115. ДОЛЕ О. ДРАГИЈА, рођена 1860, Мрчићи, домаћица. Убијена од четника у Ковачевићима, фебруара 1943.

116. ДРКЕНДА X. ХАЈРА, рођена 1920, Маџари, домаћица. Убијена од четника у Маџарима, фебруара 1943.

117. ДРКЕНДА X. РАСИМ, рођен 1942, Маџари, дијете. Убијено од четника у Маџарима, фебруара 1943.

118. ДРКЕНДА И. БЕГИЈА, рођена 1879, Фоча, домаћица. Убијена од четника у Пиперима, фебруара 1943.

119. ДРКЕНДА А. АХМО, рођен 1904, Маџари, земљорадник. Убијен од четника у Пиперима, фебруара 1943.

120. ДРКЕНДА А. ФАТИМА, рођена 1889, Маџари, домаћица. Убијена од четника у Пиперима, фебруара 1943.

121. ДРКЕНДА X. МУХАРЕМ, рођен 1870, Маџари, земљорадник. Убијен од четника у Маџарима, фебруара 1943.

122. ДРКЕНДА А. ХУСО, рођен 1940, Маџари, дијете. Убијено од четника у Пиперима, фебруара 1943.

123. ДРКЕНДА А. ХАЛИМ, рођен 1920, Маџари, земљорадник. Убијен од четника у Маџарима, фебруара 1943.

124. ДРКЕНДА У. ХАЛИМА, рођена 1941, Маџари, дијете. Убијено од четника у Маџарима, фебруара 1943.

125. ДУКОВИЋ К. ПЕТАР, рођен 1900, Пошћански Крај, Жабљак, земљорадник. Убијен од усташа у Буковици, јуна 1943.

126. ДУРГУТ М. ШЕРФАН, рођен 1868, Черјенци, земљорадник. Убијен од четника у Черјенцима, фебруара 1943.

127. ЂОГО X. РЕШО, рођен 1895, Плањско, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

128. ЂОГО X. ХАВА, рођена 1897, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

129. ЂОГО К. САЛКО, рођен 1931, Ромча, дијете. Убијено од четника код Чајнича, фебруара 1943.

130. ЂОГО К. РАМИЗА, рођена 1935, Тврдаковићи. Убијено од четника у Пониквама, фебруара 1943.

131. ЖИГА М. ШЕМСО, рођен 1880, Караула, земљорадник. Убијен од четника у Пониквама, фебруара 1943.

132. ЖИГА Л. АЛЕМА, рођена 1886, Бабићи, домаћица. Убијена од четника у Пониквама, фебруара 1943.

133. ЖИГА О. ЕЈУБ, рођен 1920, Караула, земљорадник. Убијен од четника у Козици, фебруара 1943.

134. ЖИГА Р. АЛМАСА, рођена 1918, Медошевићи, домаћица. Убијена од четника у Караули, фебруара 1943.

135. ЖИГА А. ВЕИЗ, рођен 1860, Рашчићи, земљорадник. Убијен од четника у Кукавицама, фебруара 1943.

136. ИБРИЋ А. АЉА, рођена 1860, Селишта, домаћица. Убијена од четника у Селиштима, фебруара 1943.

137. ИБРИЋ А. АЗИЗ, рођен 1933, Селишта, дијете. Убијен од четника у Селиштима, фебруара 1943.

138. ИБРИЋ Л. ИБРО, рођен 1935, Селишта, дијете. Убијено од четника у Селиштима, фебруара 1943.

139. ИБРИЋ Р. ШЕФИКА, рођена 1938, Селишта, дијете. Убијено од четника у Селиштима, фебруара 1943.

140. ИБРИЋ Е. ШЕЋА, рођена 1870, Селишта, домаћица. Убијена од четника у Селиштима, фебруара 1943.

141. ИМАМОВИЋ С. АГО, рођен 1890, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

142. ИМАМОВИЋ М. РЕШО, рођен 1810, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Пониквама.

143. ИМАМОВИЋ С. МЕХМЕД, рођен 1926, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

144. ИМАМОВИЋ А. СМАЈО, рођен 1918, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

145. ЈУСУФОВИЋ С. АИША, рођена 1865, Селишта, домаћица. Убијена од четника у Селиштима, фебруара 1943.

146. ЈУСУФОВИЋ О. МАЛИН, рођен 1926, Селишта, земљорадник. Убијен од четника у Селиштима, фебруара 1943.

147. ЈУСУФОВИЋ М. ХАСНА, рођена 1930, Селишта, дијете. Убијено од четника у Селиштима, фебруара 1943.

148. КАДРИЋ С. САБИТ, рођен 1909, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

149. КАДРИЋ И. ХАСАН, рођен 1927, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

150. КАДРИЋ С. ФАДЛИЈА, рођена 1903, Брезница, домаћица. Убијена од четника у Брезници, фебруара 1943.

151. КАДРИЋ X. ЦЕМО, рођен 1930, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

152. КАДРИЋ X. ШЕРИФ, рођен 1932, Хајловине, дијете. Убијено од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

153. КАДРИЋ X. САФЕТ, рођен 1934, Хајловине, дијете. Убијено од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

154. КАДРИЋ X. МЕВЛА, рођена 1942, Хајловине, дијете. Убијено од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

155. КАДРИЋ И. ВЕЗИРА, рођена 1938, Хајловине, дијете. Убијено од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

156. КАДРИЋ Ш. ХИЛМО, рођен 1900, Хајловине, земљорадник. Убијен од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

157. КАИМ С. ПЕМБА, рођена 1909, Рујевица, домаћица. Убијена од четника у Горажду, 1943.

158. КАИМ А. НУРА, рођена 1940, Дужице, дијете. Убијено од четника у Дужицама, фебруара 1943.

159. КАИМ А. СУЉО, рођен 1870, Черјенци, земљорадник. Убијен од четника у Черјенцима, фебруара 1943.

160. КАИМ С. ХАСАН, рођен 1909, Черјенци, земљорадник. Убијен од четника у Метаљци, децембра 1941.

161. КАЉАЧА Д. РАМО, рођен 1880, Крња Јела, земљорадник. Убијен од четника у Клакоринама, фебруара 1943.

162. КАЉАЧА Р. ДЕДО, рођен 1930, Вукасовићи, дијете. Убијено од четника у Клакоринама, фебруара 1943.

163. КАЉАЧА Р. ШАХИЈА, рођена 1880, Вукасовићи, домаћица. Убијена од четника у Клакоринама, фебруара 1943.

164. КИСЕЛИЦА М. ХАШИМ, рођен 1942, Хајловине, дијете. Убијено од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

165. КИСЕЛИЦА М. (МУНИБА, рођена 1938, Хајловине, дијете. Убијено од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

166. КИСЕЛИЦА Ф. АЛТУНА, рођена 1900, Викоч, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

167. КИСЕЛИЦА М. МУЈО, рођен 1939, Хајловине, дијете. Убијено од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

168. КИСЕЛИЦА М. АДЕМ, рођен 1937, Хајловине, дијете. Убијено од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

169. КИСЕЛИЦА М. САБИТ, рођен 1942, Хајловине, дијете. Убијено од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

170. КЛАПУХ В. ДУДИЈА, рођена 1931, Геуши, дијете. Убијено од четника у Геушима, фебруара 1943.

171. КЛАПУХ Ј. СЕМКА, рођена 1940, Геуши, дијете. Убијено од четника у Геушима, фебруара 1943.

172. КЛАПУХ Ј. СУЛЕЈМАН, рођен 1939, Геуши, дијете. Убијено од четника у Геушима, фебруара 1943.

173. КЛАПУХ Ј. АЗИЗ, рођен 1939, Геуши, дијете. Убијено од четника у Геушима, фебруара 1943.

174. КЛАПУХ С. ЕШРЕФА, рођена 1936, Геуши, дијете. Убијено од четника у Геушима, фебруара 1943.

175. КЛАПУХ Ј. ПЕМИЛА, рођена 1924, Вукоч, домаћица. Убијена од четника у Геушима, фебруара 1943.

176. КЛАПУХ X. ЈУСО, рођен 1928, Геуши, земљорадник. Убијен од четника у Геушима, фебруара 1943.

177. КЛАПУХ X. ВЕХБИЈА, рођен 1888, Геуши, земљорадник. Убијен од четника у Геушима, фебруара 1943.

178. КЛАПУХ В. ХУСО, рођен 1936, Геуши, дијете. Убијено од четника у Геушима, фебруара 1943.

179. КЛАПУХ 3. ЗЛАТИЈА, рођена 1900, Клапуси, домаћица. Убијена од четника у Геушима, фебруара 1943.

180. КЛАПУХ И. НУРА, рођена 1900, Клапуси, домаћица. Убијена од четника у Геушима, фебруара 1943.

181. КОМИНЛИЈА В. ПАША, рођена 1870, Комини, домаћица. Убијена од четника у Комини, фебруара 1943.

182. КОМИНЛИЈА С. ПЕМБА, рођена 1875, Горажде, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

183. КОМИНЛИЈА У. ВАХИДА, рођена 1930, Комини, дијете. Убијено од четника у Комини, фебруара 1943.

184. КОМИНЛИЈА Ђ. МУЈО, рођен 1870, Комини, земљорадник. Убијен од четника у Комини, фебруара 1943.

185. КОЖО Р. ВАСВИЈА, рођена 1937, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

186. КОЖО И. ЧЕЛЕБИЈА, рођена 1930, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

187. КОЖО Ш. ХАЈРО, рођен 1939, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

188. КОЖО И. ЛАТИФ, рођен 1936, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

189. КОЖО В. ПЕМБА, рођена 1875, Буковица, земљорадник. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

190. КОЖО Р. ХАСНИЈА, рођена 1939, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

191. КОЖО И. МЕВЛА, рођена 1933, Бабићи, дијете. Убијено од четника у Бабићима, фебруара 1943.

192. 192. КОЖО С. ХАСНИЈА, рођена 1937, Бабићи, дијете. Убијено од четника у Бабићима, фебруара 1943.

193. КОЖО 3. ЕСМА, рођена 1940, Ковачевићи, дијете. Убијено од четника у Ковачевићима, фебруара 1943.

194. КОЖО Р. ЏЕМИЛА, рођена 1910, Ковачевићи, домаћица. Убијена од четника у Ковачевићима, фебруара 1943.

195. КОЖО Р. СЕЈФО, рођен 1935, Ковачевићи, дијете. Убијено од четника у Ковачевићима, фебруара 1943.

196. КОЖО Ш. ХАНКА, рођена 1937, Ковачевићи, дијете. Убијено од четника у Ковачевићима, фебруара 1943.

197. КРАКО А. СЕВДА, рођена 1882, Селишта, домаћица. Убијена од четника у Селиштима, фебруара 1943.

198. КРАКО М. БЕГАН, рођен 1883, Селишта, земљорадник. Убијен од четника у Селиштима, фебруара 1943.

199. КРЖАВА X. ЏЕМИЛА, рођена 1929, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

200. КРЖАВА X. СУЛЕЈМАН, рођен 1926, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

201. КРЖАВА X. ФАТМА, рођена 1940, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

202. КРЖАВА С. ХАЛАН, рођен 1900, Стражица, земљорадник. Убијен од четника у Метаљци, 1941.

203. КРЖАВА X. ЏИЈА, рођена 1936, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

204. КРЖАВА X. МИНА, рођена 1940, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

205. КРЖАВА X. БЕЋИР, рођен 1933, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

206. КРУХО Д. ТИМА, рођена 1939, Кава, дијете. Убијено од четника у Кави, фебруара 1943.

207. КРУХО Д. ДУДА, рођена 1941, Кава, дијете. Убијено од четника у Кави, фебруара 1943.

208. КРУХО X. СЕДВА, рођена 1890, Кава, домаћица. Убијена од четника у Селиштима, фебруара 1943.

209. КРУХО Д. ДЕРВИША, рођена 1931, Кава, дијете. Убијено од четника у Кави, фебруара 1943.

210. КРУХО Д. ПАША, рођена 1938, Кава, дијете. Убијено од четника у Кави, фебруара 1943.

211. КРУХО Д. МИНА, рођена 1940, Кава, дијете. Убијено од четника у Кави, фебруара 1943.

212. КРУХО Т. ЗАДА, рођена 1900, Кава, домаћица. Убијена од четника у Кави, фебруара 1943.

213. КУЈУНПИЋ А. ДУЛМО, рођен 1870, Плањско, земљорадник. Убијен од четника у Плањском, фебруара 1943.

214. МОЋЕВИЋ Ђ. АБАЗ, рођен 1914, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

215. МОЋЕВИЋ Ђ. МАЛКИЈА, рођена 1900, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

216. МОЋЕВИЋ X. АЛИЈА, рођен 1920, Буковица, земљорадник. Стријељан од четника у Крћама, децембра 1941.

217. МОЋЕВИЋ X. МУЛА, рођена 1940, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

218. МОЋЕВИЋ Б. ХУРИЈА, рођен 1938, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

219. МОЋЕВИЋ Б. ХИДА, рођена 1939, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

220. МОЋЕВИЋ X. ЕТХЕМ, рођен 1885, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици.

221. МОЋЕВИЋ X. ХАЈРО, рођен 1940, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

222. МОЋЕВИЋ Н. ХАЛИЛ, рођен 1900, Буковица, земљорадник. Стријељан од четника у Крћама, децембра 1941.

223. МОЋЕВИЋ X. ДЕРВИШ, рођен 1940, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

224. МОЋЕВИЋ Д. ИФЕТА, рођена 1919, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Клакоринама, фебруара 1943.

225. МОЋЕВИЋ А. ЗЛАТИЈА, рођена 1942, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Клакоринама, фебруара 1943.

226. МОЋЕВИЋ Р. ДУДИЈА, рођена 1908, Бољанићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

227. МОЋЕВИЋ Д. ДУРМО, рођен 1910, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Метаљци, децембра 1941.

228. МОЋЕВИЋ Д. ХАНКА, рођена 1929, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

229. МОЋЕВИЋ У. ШЕРИФ, рођен 1922, Плањско, земљорадник. Убијен од четника у Метаљци, децембра 1941.

230. МОЋЕВИЋ А. ЂУЛЕ, рођен 1870, Плањско, земљорадник. Убијен од четника у Плањском, фебруара 1943.

231. МОЋЕВИЋ X. МЕХО, рођен 1940, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

232. МОЋЕВИЋ Ђ. АТИФ, рођен 1934, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

233. МОЋЕВИЋ X. ЕТХЕМ, рођен 1915, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Метаљци, 1941.

234. МОЋЕВИЋ X. ПАША, рођена 1915, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Метаљци, 1941.

235. МОЋЕВИЋ X. НЕПИБА, рођена 1935, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

236. МОЋЕВИЋ X. ХАЛИМА, рођена 1928, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

237. МОЋЕВИЋ X. ЏЕХА, рођена 1931, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

238. МОЋЕВИЋ X. ФАТИМА, рођена 1935, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

239. МОЋЕВИЋ У. ЗЛАТИЈА, рођена 1935, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

240. МОЋЕВИЋ С. АЛИЈА, рођен 1922, Моћевићи, земљорадник. Стријељан од четника у Метаљци, децембра 1941.

241. МОЋЕВИЋ С. АВДО, рођен 1931, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

242. МОЋЕВИЋ С. МЕРА, рођена 1913, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

243. МОЋЕВИЋ С. ПЕМБА, рођена 1935, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

244. МОЋЕВИЋ О. СУЉО, рођен 1901, Моћевићи, земљорадник. Стријељан од четника у Метаљци, децембра 1941.

245. МОЋЕВИЋ X. АРИФ, рођен 1936, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

246. МОЋЕВИЋ Б. ЈУСУФ, рођен 1937, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

247. МОЋЕВИЋ Б. САФЕТ, рођен 1935, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

248. МОЋЕВИЋ Б. НЕЏИБА, рођена 1926, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

249. МОЋЕВИЋ Ј. НУРА, рођена 1897, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

250. МОЋЕВИЋ М. МУЈО, рођен 1916, Стражица, земљорадник. Стријељан од четника у Метаљци, децембра 1941.

251. МОЋЕВИЋ Н. ИБРО, рођен 1922, Моћевићи, земљорадник. Стријељан од четника у Метаљци, децембра 1941

252. МОЋЕВИЋ Д. ХАНКА, рођена 1923, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

253. МОЋЕВИЋ Л. ДИКА, рођена 1925, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

254. МОЋЕВИЋ М. РАШИДА, рођена 1925, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

255. МОЋЕВИЋ А. ФАТА, рођена 1912, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

256. МОЋЕВИЋ А. МУНИРА, рођена 1915, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

257. МОЋЕВИЋ Л. ЛАТИФА, рођена 1930, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

258. МОЋЕВИЋ Д. АЛМАСА, рођена 1940, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

259. МОЋЕВИЋ Ј. СИМБУЛА, рођена 1943, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

260. МОЋЕВИЋ Ј. АХМЕТ, рођен 1940, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

261. МОЋЕВИЋ Ј. ХУСЕИН, рођен 1939, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

262. МОЋЕВИЋ А. ШАЋИРА, рођена 1940, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

263. МОЋЕВИЋ Д. ФЕХИМ, рођен 1938, Моћевићи, дијете. Убијено од'четника у Моћевићима,'фебруара 1943.

264. 264. МОЋЕВИЋ Б. АДЕМ, рођен 1941, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

265. МОЋЕВИЋ Б. БУЛКА, рођена 1939, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

266. МОЋЕВИЋ Б. ЕМИНА, рођена 1931, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

267. МОЋЕВИЋ А. ФАТИМА, рођена 1938, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

268. МОЋЕВИЋ Л. КИМЕТА, рођена 1938, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

269. МОЋЕВИЋ Е. ЏЕКА, рођена 1936, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

270. МОЋЕВИЋ Г. ПАША, рођена 1928, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

271. МОЋЕВИЋ У. ШЕВКО, рођен 1929, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

272. МОЋЕВИЋ Ј. НУРА, рођена 1931, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

273. МОЋЕВИЋ Ј. ЗАРФА, рођена 1929, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

274. МОЋЕВИЋ Д. АБИД, рођен 1928, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

275. МОЋЕВИЋ Ј. МЕХМЕД, рођен 1935, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

276. МОЋЕВИЋ Д. АСАН, рођен 1934, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

277. МОЋЕВИЋ М. НЕФА, рођена 1935, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

278. МОЋЕВИЋ М. ОМЕР, роћен 1931, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

279. МОЋЕВИЋ У. СУЉО, рођен 1937, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

280. МОЋЕВИЋ Е. ЈУСУФ, рођен 1929, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

281. МОЋЕВИЋ Е. ХАЈДАР, рођен 1934, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

282. МОЋЕВИЋ У. ИСМЕТ, рођен 1932, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

283. МОЋЕВИЋ М. РАШИД, рођен 1937, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

284. МОЋЕВИЋ Е. ВАСВИЈА, рођена 1940, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

285. МОЋЕВИЋ А. ХАЏИЈА, рођена 1911, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

286. МОЋЕВИЋ Ш. ЗАЈКО, рођен 1920, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Метаљци, децембра 1941.

287. МОЋЕВИЋ О. МУЛИЈА, рођена 1898, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

288. МОЋЕВИЋ У. ЗЕМКА, рођена 1910, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

289. МОЋЕВИЋ М. НАТИЏА, рођена 1912, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

290. МОЋЕВИЋ М. ЗАЈКО, рођен 1887, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

291. МОЋЕВИЋ М. МИНА, рођена 1892, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

292. МОЋЕВИЋ Ђ. ШЕВАЛА, рођена 1929, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

293. МОЋЕВИЋ Ј. ХАЏИРА, рођена 1896, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

294. МОЋЕВИЋ 3. ИША, рођена 1890, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

295. МОЋЕВИЋ Ш. МЕША, рођен 1915, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Метаљци, децембра 1941.

296. МОЋЕВИЋ О. МУРАТ, рођен 1910, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Метаљци, децембра 1941.

297. МОЋЕВИЋ М. ХАЛИЛ, рођен 1891, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Метаљци, децембра 1943.

298. МОЋЕВИЋ Ј. СВЕДА, рођена 1894, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

299. МОЋЕВИЋ М. ВЕЗИРА, рођена 1941, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

300. МОЋЕВИЋ М. ЂУЗИДА, рођена 1943, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

301. МОЋЕВИЋ М. АЛМАСА, рођена 1924, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

302. МОЋЕВИЋ М. АЛМАСА, рођена 1939, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

303. МОЋЕВИЋ Л. ЗИЈО, рођен 1941, Моћевићи, дијете Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

304. МУСИЋ С. ХАСАН, рођен 1939, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловини, фебруара 1943..

305. МУСИЋ А. ЕЈУБ, рођен 1895, Горажде, земл>орадник. Убијен од четника у Маџарима, фебруара 1943.

306. МУСИЋ Е. САФЕТ, рођен 1936, Војнићи, дијете. Убијено од четника у Војнићима, фебруара 1943.

307. МУСИЋ С. ЏЕМАИЛ, рођен 1941, Војнићи, дијете. Убијено од четника у Војнићима, фебруара 1943.

308. МУСИЋ М. БЕГИЈА, рођена 1943, Војнићи, дијете. Убијено од четника у Војнићима, фебруара 1943.

309. МУСИЋ С. МУЛИЈА, рођена 1935, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловини, фебруара 1943.

310. МУСИЋ М. ЗУЛИЈА, рођена 1920, Викоч, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

311. МУСИЋ С. ЗЕМКА, рођена 1925, Хајловина, домаћица. Убијена од четника у Хајловини, фебруара 1943.

312. МУСИЋ М. МУНИБА, рођена 1940, Војнићи, дијете. Убијено од четника у Војнићима, фебруара 1943.

313. МУСИЋ М. ХАЛИМА, рођена 1937, Војнићи, дијете. Убијено од четника у Војнићима, фебруара 1943.

314. МУСИЋ А. АМИР, рођен 1933, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловини, фебруара 1943.

315. МУСИЋ А. ФЕХИЈА, рођена 1936, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловини, фебруара 1943.

316. МУСИЋ С. ХАЈРО, рођен 1943, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловини, фебруара 1943.

317. МУСИЋ С. ЏЕМИЛА, рођена 1937, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловини, фебруара 1943.

318. МУСИЋ С. РАГИБ, рођен 1935, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловини, фебруара 1943.

319. МУСИЋ С. АЗЕМА, рођена 1923, Хајловина, домаћица. Убијена од четника у Хајловини, фебруара 1943.

320. МУСИЋ С. БЕГА, рођена 1903, Викоч, домаћица. Убијена од четника у Хајловини, фебруара 1943.

321. МЕХМЕДСПАХИЋ С. МЕДО, рођен 1895, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

322. МЕХМЕДСПАХИЋ М. ХАСКО, рођен 1930, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

323. МЕХМЕДСПАХИЋ М. РУМИЈА, рођена 1890, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

324. НУРАК Н. ФАТА, рођена 1906, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

325. НУРАК X. ЏЕКА, рођена 1890, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

326. НУРАК М. АЈКУНА, рођена 1922, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

327. ОБРАДОВИЋ В. ДАНИЛО, рођен 1900, Тепци, земл>орадник. Стријељан од Нијемаца у Буковици, маја 1943.

328. ОСМАНАГИЋ X. БЕЋИР, рођен 1937, Плањско, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

329. ОСМАНАГИЋ X. ИЗЕТ, рођен 1933, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

330. ОСМАНАГИЋ О. АЛМАС, рођен 1931, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

331. ОСМАНАГИЋ Б. ДРАГИЈА, рођена 1918, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

332. ОСМАНАГИЋ С. ХАЏИРА, рођена 1909, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

333. ОСМАНАГИЋ X. ФАТИМА, рођена 1930, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

334. ОСМАНАГИЋ Д. ИБРО, рођен 1922, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

335. ПРЦО А. АБИД, рођен 1925, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Козици, децембра 1941.

336. ПРЦО Ш. ИБРО, рођен 1920, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Глисници, фебруара 1943.

337. ПУПО У. СМАИЛ, рођен 1922, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

338. ПУТЕШ М. ЋИМА, рођена 1872, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

339. РАШЧИЋ О. ЗЕЈНА, рођена 1880, Рашчићи, домаћица. Убијена од четника у Рашчићима, фебруара 1943.

340. РАШЧИЋ М. ФАИК, рођен 1931, Рашчићи, дијете. Убијено од четника у Рашчићима, фебруара 1943.

341. РАШЧИЋ А. АВДО, рођен 1870, Пипери, земљорадник. Убијен од четника у Пиперима, фебруара 1943.

342. РАШЧИЋ М. НУРА, рођена 1933, Рашчићи, дијете. Убијено од четника у Рашчићима, фебруара 1943.

343. РАШЧИЋ М. КИМЕТА, рођена 1938, Рашчићи, дијете. Убијено од четника у Рашчићима, фебруара 1943.

344. РАШЧИЋ М. СМАЈО, рођен 1935, Рашчићи, дијете. Убијено од четника у Рашчићима, фебруара 1943.

345. РАШЧИЋ М. СУЛЕЈМАН, рођен 1941, Рашчићи, дијете. Убијено од четника у Рашчићима, фебруара 1943.

346. РАШЧИЋ М. САЈМА, рођена 1910, Рашчићи, домаћица. Убијена од четника у Рашчићима, фебруара 1943.

347. РАШЧИЋ X. БЕЋИР, рођен 1929, Рашчићи, дијете. Убијено од четника у Рашчићима, фебруара 1943.

348. РАШЧИЋ X. АЛИЈА, рођен 1935, Рашчићи, дијете. Убијено од четника у Рашчићима, фебруара 1943.

349. РАШЧИЋ X. ЗИНЕТА, рођена 1933, Рашчићи, дијете. Убијено од четника у Рашчићима, фебруара 1943.

350. РАШЧИЋ X. РАШИД, рођен 1930, Рашчићи, дијете. Убијено од четника у Рашчићима, фебруара 1943.

351. РАШЧИЋ Г. ЂУЛА, рођена 1902, Рашчићи, домаћица. Убијена од четника у Рашчићима, фебруара 1943.

352. РАШЧИЋ X. ХАСИБА, рођена 1937, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

353. РАШЧИЋ М. ВЕХБИЈА, рођен 1937, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

354. РАШЧИЋ М. КАНА, рођена 1937, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

355. РИСТАНОВИЋ Р. БОРЕ, рођен 1909, Маринац, земљорадник. Стријељан од Нијемаца у Мељаку, маја 1943.

356. РИЗВАНОВИЋ О. ШЕРИФА, рођена 1930, Мрчићи, дијете. Убијено од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

357. РИЗВАНОВИЋ С. ОСМАН, рођен, 1895, Мрчићи, земљорадник. Убијен од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

358. РИЗВАНОВИЋ О. ШЕРИФ, рођен 1935, Мрчићи, дијете. Убијено од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

359. РИЗВАНОВИЋ А. ЗЕЈНИЛ, рођен 1885, Мрчићи, земљорадник. Убијен од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

360. РИЗВАНОВИЋ О. АЈКУНА, рођена 1933, Мрчићи, дијете. Убијено од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

361. РИЗВАНОВИЋ О. ЏЕМИЛА, рођена 1937, Мрчићи, дијете. Убијено од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

362. РИЗВАНОВИЋ О. АЛИЈА, рођен 1940, Мрчићи, дијете. Убијено од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

363. РИЗВАНОВИЋ М. ОСМАН, рођен 1924, Мрчићи, земљорадник. Убијен од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

364. РОГО О. АЗИЗ, рођен 1937, Кржава, дијете. Убијено од четника у Кржави, фебруара 1943.

365. РОГО А. ЈУСО, рођен 1900, Кржава, земљорадник. Убијен од четника у Кржави, фебруара 1943.

366. РОГО С. СУЉО, рођен 1880, Кржава, земљорадник. Убијен од четника у Кржави, фебруара 1943.

367. РОГО О. РАБИЈА, рођена 1921, Кржава, домаћица. Убијена од четника у Кржави, фебруара 1943.

368. РОГО С. ЏЕХВА, рођена 1890, Кржава, домаћица. Убијена од четника у Кржави, фебруара 1943.

369. РОГО Ј. ХАСАН, рођен 1932, Кржава, дијете. Убијено од четника у Кржави, фебруара 1943.

370. РОГО С. МУРАТ, рођен 1930, Кржава, дијете. Убијено од четника у Кржави, фебруара 1943.

371. РОГО М. ФАТИМА, рођена 1920, Кржава, домаћица. Убијена од четника у Кржави, фебруара 1943.

372. РОГО С. СЕЛИМА, рођена 1935, Кржава, дијете. Убијено од четника у Кржави, фебруара 1943.

373. САДИКОВИЋ О. МУЈО, рођен 1910, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

374. САДИКОВИЋ П. ЂУЛСА, рођена 1909, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

375. САДИКОВИЋ М. МИНКА, рођена 1920, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

376. САКОВИЋ О. СМАЈО, рођен 1895, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

377. САКОВИЋ О. ШАЋИР, рођен 1897, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

378. САКОВИЋ О. ХАЗИР, рођен 1900, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

379. САКОВИЋ М. ХАСИБА, рођена 1910, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

380. САКОВИЋ С. АФИФА, рођена 1930, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

381. САРАЈЛИЋ А. ЕТХЕМ, рођен 1910, Клакорина, земљорадник. Убијен од четника у Клакорини, фебруара 1943.

382. САРАЈЛИЋ М. ЗЕЋИР, рођен 1910, Клакорине, земљорадник. Убијен од четника у Клакорини, фебруара 1943.

383. САРАЈЛИЋ М. СУЛЕЈМАН, рођен 1915, Клакорине, земљорадник. Убијен од четника у Клакорини, фебруара 1943.

384. САРАЈЛИЋ М. ЗИЋРО, рођен 1910, Клакорина, земљорадник. Убијен од четника у Клакорини, фебруара 1943.

385. САРАЈЛИЋ М. МУШАН, рођен 1886, Сарајево. Живио у Буковици. Убијен од четника у Клакоринама, фебруара 1943.

386. СЕЛИМОВИЋ С. ОСМАН, рођен 1903, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

387. СЕЛИМОВИЋ X. РАМИЗА, рођена 1928, Мељак.домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

388. СРНДОВИЋ П. ТРИПКО, рођен 1908, Мељени, земљорадник. Убијен од усташа у Мељенима, маја 1943.

389. СРНДОВИЋ М. ЉУБИЦА, рођена 1914, Слатина, домаћица. Убијена од усташа у Мељенима, маја 1943.

390. СРНДОВИЋ П. РАДОЈКА, рођена 1914, Крчевине, домаћица. Убијена од усташа у Мељенима, маја 1943.

391. СРНДОВИЋ П. МАРА, рођена 1871, Мељени, домаћица. Убијена од усташа у Мељенима, маја 1943.

392. СРНДОВИЋ П. ЈЕЛКА, рођена 1915, Крчевине, домаћица. Убијена од усташа у Мељенима, маја 1943.

393. СРНДОВИЋ П. ВАСИЛИЈА, рођена 1919, Мељени, домаћица. Убијена од усташа у Мељенима, маја 1943.

394. СРНДОВИЋ Л. МИЛАНКА, рођена 1943, Мељени, дијете. Убијено од усташа у Мељенима, маја 1943.

395. СРНДОВИЋ М. МИЛИЦА, рођена 1942, Мељени, дијете. Убијено од усташа у Мељенима, маја 1943.

396. СРНДОВИЋ И. БРАНКО, рођен 1930, Мељени, дијете. Убијено од усташа у Мељенима, маја 1943.

397. СТОВРАГ С. САДО, рођен 1869, Вукшићи, земљорадник. Убијен од четника у Вукшићима, децембра 1941.

398. СТОВРАГ О. ДЕЛВА, рођена 1941, Вукшићи, дијете. Убијено од четника у Вукшићима, фебруара 1943.

399. СТОВРАГ О. МУХАРЕМ, рођен 1938, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

400. СТОВРАГ О. ФЕХИМ, рођен. 1938, Кржава, дијете. Убијено од четника у Кржави, фебруара 1943.

401. СТОВРАГ С. ИСМЕТА, рођена 1940, Вукшићи, дијете. Убијено од четника у Вукшићима, фебруара 1943.

402. СТОВРАГ Д. ФАТИМА, рођена 1939, Вукшићи, дијете. Убијено од четника у Вукшићима, фебруара 1943.

403. СТОВРАГ С. ЕМИНА, рођена 1940, Војнићи, дијете. Убијено од четника у Војнићима, фебруара 1943.

404. СТОВРАГ Д. ЕСМА, рођена 1940, Вукшићи, дијете. Убијено од четника у Вукшићима, фебруара 1943.

405. СТОВРАГ А. АГО, рођен 1880, Ранче, земљорадник. Убијен од четника у Ранчу, фебруара 1943.

406. СТОВРАГ О. КАСУМ, рођен 1890, Војнићи, земљорадник. Убијен од четника у Војнићима, фебруара 1943.

407. СТОВРАГ Б. СУЉО, рођен 1902, Вукшићи, земљорадник. Убијен од четника у Метаљци, јануара 1942.

408. СТОВРАГ С. БАЈРО, рођен 1860, Вукшићи, земљорадник. Убијен од четника у Вукшићима, фебруара 1943.

409. СТОВРАГ С. ИМШИР, рођен 1880, Вукшићи, земљорадник. Убијен од четника у Вукшићима, фебруара 1943.

410. СТОВРАГ С. ИСМЕТ, рођен 1941, Вукшићи, дијете. Убијено од четника у Вукшићима, фебруара 1943.

411. ТАХИРОВИЋ М. ХАЛИЛ, рођен 1895, Кржава, земљорадник. Убијен од четника у Кржави, фебруара 1943.

412. ТАХИРОВИЋ М. СЕВДА, рођена 1907, Вукшићи, домаћица. Убијена од четника у Вукшићима, фебруара 1943.

413. ТАХИРОВИЋ М. ХАФА, рођена 1890, Кржава, домаћица. Убијена од четника у Кржави, фебруара 1943.

414. ТАХИРОВИЋ М. СМАЈО, рођен 1926, Кржава, земљорадник. Убијен од четника у Кржави, фебруара 1943.

415. ТАХИРОВИЋ Т. ШАЋИР, рођен 1880, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

416. ТОПАЛОВИЋ Ш. ЈУСО, рођен 1895, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

417. ТОПАЛОВИЋ А. РАХИМА, рођена 1918, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

418. УРЕМОВИЋ X. АЛМАСА, рођена 1860, Кукавице, домаћица. Убијена од четника у Ковачевићима, фебруара 1943.

419. ФАЗЛИЋ М. СУЛЕЈМАН, рођен 1940, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

420. ФАЗЛИЋ А. МЕХО, рођен 1910, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

421. ФАЗЛИЋ М. АРИФ, рођен 1932, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

422. ФАЗЛИЋ М. АЛИЈА, рођена 1934, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

423. ФАЗЛИЋ М. САЛКО, рођен 1936, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

424. ФАЗЛИЋ М. НИСА, рођена 1938, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

425. ФОЧИЋ С. МУЈКАН, рођен 1930, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

426. ФОЧИЋ С. МЕМИЈА, рођена 1915, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Чајничу, јануара 1942.

427. ФОЧИЋ С. МЕХО, рођен 1934, Гуњичићи, дијете. Убијено од четника у Гуњичићима, фебруара 1943.

428. ФОЧИЋ С. РАМИЗ, рођен 1937, Гуњичићи, дијете. Убијено од четника у Гуњичићима, фебруара 1943.

429. ФОЧИЋ С. СЕЈДО, рођен 1888, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

430. ФОЧИЋ С. САЛКО, рођен 1935, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

431. ХАЈДАРЕВИЋ X. ХАЏО, рођен 1913, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

432. ХАЈДАРЕВИЋ К. РАМО, рођен 1900, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

433. ХАЈДАРЕВИЋ К. ЗИФА, рођена 1907, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

434. ХАЈДАРЕВИЋ X. ХАЛИЛ, рођен 1895, Гуњичићи, земљорадник. Убијен од четника у Гушичићима, фебруара 1942.

435. ХАЈДАРЕВИЋ (halil) ОМЕР, рођен 1925, Селишта, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1942.

436. ХАЈДАРЕВИЋ А. АВДО, рођен 1900, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, јануара 1943.

437. ХАЈДАРЕВИЋ (Halil) ХАСАН, рођен 1927, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, јануара 1942.

438. ХАМЗИЋ С. АЛИЈА, рођен 1937, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

439. ХАМЗИЋ С. ХАНКИЈА, рођена 1940, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

440. ХАМЗИЋ С. МУЈО, рођен 1922, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

441. ХАМЗИЋ А. ЗИЗО, рођен 1924, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

442. ХАМЗИЋ А. ХАШИМ, рођен 1926, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

443. ХАМЗИЋ К. СЕФЕР, рођен 1910, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Метаљци, децембра 1941.

444. ХАМЗИЋ С. МЕХО, рођен 1926, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

445. ХАМЗИЋ С. ХАСНА, рођена 1930, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

446. ХАМЗИЋ С. ЗЕМКА, рођена 1934, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

447. ХАМЗИЋ С. СЕЛМА, рођена 1938, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

448. ХАМЗИЋ А. СУЉО, рођен 1915, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

449. ХАМЗИЋ К. САЛКО, рођен 1903, Моћевићи, земљорадник. Убијен од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

450. ХАМЗИЋ И. ХАНКА, рођена 1917, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

451. ХАМЗИЋ С. САДА, рођена 1935, Моћевићи, дијете. Убијено од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

452. ХАМЗИЋ О. ЗАХИДА, рођена 1875, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

453. ХАСОВИЋ Б. РАХИМА, рођена 1915, Горажде, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

454. ХАСОВИЋ А. МЕВЛА, рођена 1939, Бојишта, дијете. Убијено од четника у Бојиштима, фебруара 1943.

455. ХАСОВИЋ А. ФЕХИМ, рођен 1937, Бојишта, дијете. Убијено од четника у Бојиштима, фебруара 1943.

456. ХАСОВИЋ М. ЗАХРА, рођена 1907, Бојишта, домаћица. Убијена од четника у Бојиштима, фебруара 1943.

457. ХАСОВИЋ М. СМАЈИЛ, рођен 1930, Бојишта, дијете. Убијено од четника у Бојиштима, фебруара 1943.

458. ХАСОВИЋ М. ШУХРА, рођена 1940, Бојишта, дијете. Убијено од четника у Бојиштима, фебруара 1943.

459. ХАСОВИЋ А. ЈУСУФ, рођен 1942, Бојишта, дијете. Убијено од четника у Бојиштима, фебруара 1943.

460. ХАЏИЋ А. ЈУСО, рођен 1926, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Миљену, фебруара 1943.

461. ХАЏИЋ А. РАМИЗ, рођен 1930, Буковица, дијете. Убијено од четника у Миљену, фебруара 1943.

462. ХАЏИЋ X. ШЕМСО, рођен 1910, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

463. ХАЏИЋ М. ХАША, рођена 1937, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

464. ХЕВА К. АВДИЈА, рођена 1880, Брда, домаћица. Убијена од четника у Брдима, фебруара 1943.

465. ХЕВА К. АВДО, рођен 1882, Брда, земљорадник. Убијен од четника у Брдима, фебруара 1943.

466. ХЕРЕНДА Ј. КАНА, рођена 1913, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Моћевићима, фебруара 1943.

467. ХОЏИЋ С. ДЕРВО, рођен 1870, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

468. ХОЏИЋ С. ХАСНИЈА, рођена 1900, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

469. ХОЏИЋ О. ЗИЋРО, рођен 1941, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

470. ХОЏИЋ М. ЕШРЕФ, рођен 1939, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

471. ХОЏИЋ О. МЕХМЕД, рођен 1937, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

472. ХОЏИЋ О. ИБРО, рођен 1939, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

473. ХОНИЋ О. ХУСЕИН, рођен 1937, Буковдша, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

474. ХОЏИЋ О. АВДО, рођен 1937, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

475. ХОЏИЋ С. БАЈРО, рођен 1884, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

476. ХОЏИЋ О. ЕТХЕМ, рођен 1938, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

477. ХОЏИЋ А. САЛКО, рођен 1922, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

478. ХОЏИЋ А. АЛИЈА, рођен 1926, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

479. ХОЏИЋ С. ИБРО, рођен 1903, Стражице, земљорадник. Убијен од четника у Стражицу, фебруара 1943.

480. ХОЏИЋ С. ЋАМИЛ, рођен 1897, Стражице, земљорадник. Убијен од четника у Стражицама, фебруара 1943.

481. ХОЏИЋ С. МУЈО, рођен 1923, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

482. ХОЏИЋ О. ДЕРВИШ, рођен 1916, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

483. ХОЏИЋ Ш. СУЛЕЈМАН, рођен 1916, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

484. ХОЏИЋ ХАСАН, рођен 1940, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

485. ХОЏИЋ X. ХАТИЏА, рођена 1938, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

486. ХОЏИЋ И. ЕЈУБ, рођен 1894, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

487. ХОЏИЋ С. АВДО, рођен 1875, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

488. ХОЏИЋ И. ФАТА, рођена 1903, Фоча, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

489. ХОЏИЋ А. ЋАМА, рођена 1879, Стажице, домаћица. Убијена од четника у Стажицама, фебруара 1943.

490. ХОЏИЋ X. ХАНА, рођена 1914, Стражице, домаћица. Убијена од четника у Стражицама, фебруара 1943.

491. ХОЏИЋ А. САЛИХ, рођен 1870, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

492. ХОЏИЋ Д. АЉА, рођена 1890, Рујевица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

493. ХОЏИЋ Б. ЗЛАТИЈА, рођена 1890, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

494. ХОШО Н. ШЕМСО, рођен 1914, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

495. ХОШО И. МЕХМЕД, рођен 1931, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

496. ХОШО И. ХУСО, рођен 1933, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

497. ХОШО И. ШЕВАЛА, рођена 1935, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

498. ХОШО Ћ. ТИМА, рођена 1900, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

499. ХОШО С. МУЈО, рођен 1870, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

500. ХУБАНИЋ А. АЛТУНА, рођена 1890, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

501. ЧАРДАКЛИЈА Б. ЧАЗО, рођен 1933, Чардак, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

502. ЧАРДАКЛИЈА Д. МУМИЈА, рођена 1928, Чардак, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

503. ЧАРДАКЛИЈА М. ВАХИДА, рођена 1935, Чардак, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

504. ЧАРДАКЛИЈА Ф. ИМША, рођена 1914, Ђули, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

505. ЧАРДАКЛИЈА М. ШЕРИФА, рођена 1937, Чардак, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

506. ЧАРДАКЛИЈА Е. ЗЕЋИР, рођен 1890, Чардак, земљорадник. Убијен од четника у Чардаку, фебруара 1943.

507. ЧАРДАКЛИЈА С. САДИК, рођен 1928, Чардак, земљорадних. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

508. ЧАРДАКЛИЈА М. ЕЈУБ, рођен 1880, Чардак, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

509. ЧАРДАКЛИЈА С. ХАСАН, рођен 1880, Чардак, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943

510. ЧАРДАКЛИЈА А. СМАЈО, рођен 1875, Чардак, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

511. ЧАРДАКЛИЈА Ђ. ДЕДО, рођен 1888, Чардак, земљорадник. Убијен од четника у Чардаку, фебруара 1943.

512. ЧАРДАКЛИЈА Б. ЗИЗА, рођена 1927, Чардак, домаћица. Убијена од четника у Чардаку, фебруара 1943.

513. ЧАРДАКЛИЈА Д. ЏЕМО, рођен 1930, Чардак, дијете. Убијено од четника у Чардаку, фебруара 1943.

514. ЧАРДАКЛИЈА М. МУНИРА, рођена 1940, Чардак, дијете. Убијено од четника у Чардаку, фебруара 1943.

515. ЧИЗМО Д. ФАТА, рођена 1872, Бјелошевина, домаћица. Убијена од четника у Чардаку, фебруара 1943.

516. ЧОРБО Л. ЛАТИФА, рођена 1943, Кржава, дијете. Убијено од четника у Кржави, фебруара 1943.

517. ЧОРБО М. ВЕЉКО, рођен 1920, Кржава, земљорадник. Убијен од четника у Кржави, фебруара 1943.

518. 520. ЧОРБО М. САЛКО, рођен 1912, Кржава, земљорадник. Убијен од четника у Кржави, фебруара 1943.

519. ЧОРБО Р. МУНИРА, рођена 1923, Мрчићи, домаћица. Убијена од четника у Мрчићима, фебруара 1943.

520. ЧОРБО Т. ФАТИМА, рођена 1919, Кржава, домаћица. Убијена од четника у Кржави, фебруара 1943.

521. ЧОРБО С. МЕХМЕД, рођен 1939, Кржава, дијете. Убијено од четника у Кржави, фебруара 1943.

522. ЧУТУНА Ш. ЈУСО, рођен 1905, Сирчићи, земљорадник. Убијен од четника у Глисници, фебруара 1943.

523. ЏАКА С. ШЕМСА, рођена 1939, Буковица, дијете. Убијено од четника у Пониквама, фебруара 1943.

524. ЏАКА М. ХАМИД, рођен 1925, Буковица, земљорадник. Убијен од четника у Буковици, фебруара 1943.

525. ЏАКА А. АЛМАСА, рођена 1885, Моћевићи, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

526. ЏАКА С. ФАТА, рођена 1933, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

527. ЏАКА X. САДИКА, рођена 1926, Буковица, домаћица. Убијена од четника на Боранима, фебруара 1943.

528. ЏАКА X. НУРА, рођена 1930, Буковица, дијете. Убијено од четника у Боранима, фебруара 1943.

529. ЏАКА X. РАМИЗА, рођена 1928, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Боранима, фебруара 1943.

530. ЏАКА А. ФАТИМА, рођена 1890, Сирчићи, домаћица. Убијена од четника у Сирчићима, фебруара 1943.

531. ЏАКОВИЋ П. СИНЂА, рођена 1870, Татаровина, домаћица. Убијена од усташа у Татаровини, 1943.

532. ЏОГАЗ Ј. СУЉО, рођен 1880, Буковица, земљорадник. Убијен од четника на Врацима, 1942.

533. ЏОГАЗ X. ХАНА, рођена 1869, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

534. ЏОГАЗ С. ХАЈРИЈА, рођена 1923, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

535. ЏОГАЗ X. САДИКА, рођена 1925, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

536. ЏОГАЗ X. РАМИЗА, рођена 1925, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

537. ЏОМБА Т. ФАТА, рођена 1860, Витине, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

538. ШАБОВИЋ М. ХАЈРИЈА, рођена 1930, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

539. ШАБОВИЋ М. БЕХИЈА, рођена 1932, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

540. ШАБОВИЋ М. ЗУМРА, рођена 1934, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

541. ШАБОВИЋ М. ХАСАН, рођен 1936, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

542. ШАБОВИЋ М. ХУСЕИН, рођен 1938, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

543. ШАБОВИЋ С. ПАШО, рођен 1880, Сирчићи, земљорадник. Убијен од четника у Сирчићима, фебруара 1943.

544. ШАБОВИЋ М. МУЈО, рођен 1927, Буковица, земљорадник. Убијен од четника на Козари, фебруара 1943.

545. ШАБОВИЋ М. ХАТА, рођена 1905, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

546. ШАБОВИЋ А. РАСИМА, рођена 1910, Јоховићи, домаћица. Убијена од четника у Борању, фебруара 1943.

547. ШАТАРА И. ИБРАХИМ, рођен 1935, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

548. ШАТАРА М. ХУСО, рођен 1925, Кржава, земљорадник. Убијен од четника у Кржави, фебруара 1943.

549. ШАТАРА М. ЗАДА, рођена 1940, Кржава, дијете. Убијено од четника у Кржави, фебруара 1943.

550. ШАТАРА М. МУЛА, рођена 1900, Кржава, домаћица. Убијена од четника у Кржави, фебруара 1943.

551. ШАТАРА И. АХМЕТ, рођен 1939, Кржава, дијете. Убијено од четника у Кржави, фебруара 1943.

552. ШАТАРА М. СИЈА, рођена 1927, Кржава, домаћица. Убијена од четника у Кржави, фебруара 1943.

553. ШАТАРА М. ЛУТВО, рођен 1923, Кржава, земљорадник. Убијен од четника у Кржави, фебруара 1943.

554. ШАТАРА М. ХАЈРО, рођен 1938, Кржава, дијете. Убијено од четника у Кржави, фебруара 1943.

555. ШАТАРА И. САФЕТ, рођен 1941, Кржава, дијете. Убијено од четника у Кржави, фебруара 1943.

556. ШАТАРА М. ЗУЛФО, рођен 1928, Кржава, земљорадник. Убијен од четника у Кржави, фебруара 1943.

557. ШАТАРА 3. СЕЈДО, рођен 1900, Војнићи, земљорадник. Убијен од.четника у Војнићима, фебруара 1943.

558. ШАТАРА М. НУРА, рођена 1943, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

559. ШАТАРА М. ХУСО, рођен 1934, Кржава, дијете. Убијено од четника у Кржави, фебруара 1943.

560. ШАХМАН О. АЛИЈА, рођен 1900, Јаховићи, земљорадник. Убијен од четника у Јаховићима, фебруара 1942.

561. ШАХМАН А. ОМЕР, рођен 1860, Јоховићи, земљорадник. Убијен од четника у Јоховићима, фебруара 1943.

562. ШАХМАН М. МЕЈА, рођена 1880, Буковица, домаћица. Убијена од четника у Буковици, фебруара 1943.

563. ШАХМАН X. НУРА, рођена 1932, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

564. ШАХМАН А. ХУСО, рођен 1885, Јоховићи, земљорадник. Убијен од четника у Јоховићима, фебруара 1943.

565. ШИПУР С. ЏЕХВА, рођена 1920, Кржава, домаћица. Убијена од четника у Кржави, фебруара 1943.

566. ШОЊА Б. ИЗА, рођена 1940, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

567. ШОЊА А. ФАТИМА, рођена 1937, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

568. ШОЊА А. МИНА, рођена 1940, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловини, фебруара 1943.

569. ШОЊА Б. БЕХИЈА, рођена 1880, Викоч, домаћица. Убијена од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

570. ШОЊА Б. ХАЛИМА, рођена 1941, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

571. ШОЊА С. ЗЛАТИЈА,. рођена 1915, Викоч, домаћица. Убијена од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

572. ШОЊА А. МЕХО, рођен 1941, Хајловина, дијете. Убијено од четника у Хајловинама, фебруара 1943.

573. ШЉИВО М. ИСМЕТ, рођен 1941, Буковица, дијете. Убијено од четника у Буковици, фебруара 1943.

574. ШЉИВО М. ХАЈРИЈА, рођена 1943, Стражица, дијете. Убијено од четника у Стражици, фебруара 1943.