Spisak civilnih žrtava rata u Bukovici kod Pljevalja

Izvor: Викизворник

Siisak ratnih žrtava pljevaljskog kraja publikovan je u zborniku PRILOG U KRVI (Pljevlja 1969.) Takođe je objavljen u: Vladimir Dedijer, Antun Miletić: Genocid nad muslimanima, 1941-1945 : zbornik dokumenata i svjedočenja - Svjetlost, Sarajevo 1990.

1. ADILOVIĆ J. ŠEVALA, rođena 1930, Kovačevići, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

2. ADILOVIĆ J. HIDA, rođena 1931, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

3. ADILOVIĆ J. IZETA, rođena 1935, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

4. ADILOVIĆ X. REDžO, rođen 1880, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

5. ADILOVIĆ S. ZAHIDA, rođena 1880, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

6. ADILOVIĆ J. BAJRO, rođen 1940, Kovačevići, dijete. Ubijeno od četnika u Kovačevićima, februara 1943.

7. ADILOVIĆ J. ŠEFIKA, rođena 1936, Kovačevići, dijete. Ubijeno od četnika u Kovačevićima, februara 1943.

8. AVDOVIĆ R. RAŠID, rođen 1887, Gvozd, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Gvozdu, februara 1943.

9. AJDAROVIĆ R. AVDO, rođen 1885, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

10. ALIBEGOVIĆ S. SADIK, rođen 1929, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

11. ALISPAHIĆ X. IBRAHIM, rođen 1938, Čejrenci, dijete. Ubijeno od četnika u Čejrencima, februara 1943.

12. BAVČIĆ X. ASIM, rođen 1809, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Metaljci, 1942.

13. BAVČIĆ M. ĆAMA, rođena 1884, Foča, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

14. BAVČIĆ S. NURA, rođena 1941, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

15. BAVČIĆ S. TIMA, rođena 1941, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

16. BAVČIĆ S. HAMID, rođen 1930, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

17. BAVČIĆ S. MEŠA, rođen 1940, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

18. BAVČIĆ S. FILDUZ, rođen 1890, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943

19. BAVČIĆ S. EMIN, rođen 1870, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

20. BAVČIĆ A. AIŠA, rođena 1904, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Boljanićima, februara 1943.

21. BAVČIĆ R. HANKIJA, rođena 1930, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Boljanićima, februara 1943.

22. BAVČIĆ A. BEĆIR, rođen 1934, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

23. BAVČIĆ M. MEHO, rođen 1909, Planjsko, zemljoradnik. Ubijen od četnika na Metaljci, decembra 1941.

24. BAVČIĆ A. BAHRA, rođena 1936, Planjsko, dijete. Ubijeno od četnika u Planjskom, februara 1943.

25. BAVČIĆ A. AHMO, rođen 1900, Dužica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Dužicama, februara 1943.

26. BAVČIĆ M. ŠEMSO, rođen 1903, Planjsko, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Metaljci, decembra 1941.

27. BAVČIĆ A. IFETA, rođena 1914, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

28. BAVČIĆ A. EMIRA, rođena 1888, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

29. BAVČIĆ M. SADIKA, rođena 1890, Rudo, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

30. BAVČIĆ M. ZIZA, rođena 1920, Rudo, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

31. BAVČIĆ S. MUJO, rođen 1885, Bukovica, zemljoradnikUbijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

32. BAVČIĆ E. NURA, rođena 1907, Bukovica, domaćica, Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

33. BAVČIĆ B. ASIMA, rođena 1938, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

34. BAVČIĆ B. EJUB, rođen 1941, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

35. BAVČIĆ N. IBRO, rođen 1937, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

36. BAVČIĆ Č. HANKA, rođena 1880, Bezujno, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

37. BAVČIĆ S. SULjO, rođen 1912, Planjsko, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Krćama, 1941.

38. BAVČIĆ S. FATIMA, rođena 1935, Planjsko, dijete. Ubijeno od četnika u Planjskom, februara 1943.

39. BAVČIĆ S. SALMA, rođena 1936, Planjsko, dijete. Ubijeno od četnika u Planjskom, februara 1943.

40. BAVČIĆ S. ŠAHZA, rođena 1938, Planjsko, dijete. Ubijeno od četnika u Planjskom, februara 1943.

41. BAVČIĆ S. SELIM, rođen 1940, Planjsko, dijete. Ubijeno od četnika u Planjskom, februara 1943.

42. BAVČIĆ M. EMIRA, rođena 1870, Planjsko, domaćica. Ubijena od četnika u Planjskom, februara 1943.

43. BAŠIĆ B. DUDIJA, rođena 1860, Foča, domaćica. Ubijena od četnika u Geušima, februara 1943.

44. BAŠIĆ O. HABIBA, rođena 1917, Humsko, domaćica. Ubijena od četnika u Geušima, februara 1943.

45. BAŠIĆ R. EMINA, rođena 1910, Foča, domaćica. Ubijena od četnika u Geušima, februara 1943.

46. BAŠIĆ S. ŠAĆIRA, rođena 1910, Rujevica, domaćica. Ubijena od četnika u Rujevici, februara 1943.

47. BAŠIĆ Š. SELIMA, rođena 1935, Geuši, dijete. Ubijeno od četnika u Geušima, februara 1943.

48. BAŠIĆ B. SULEJMAN, rođen 1936, Geuši, dijete. Ubijeno od četnika, februara 1943.

49. BARAK E. HALIMA, rođena 1939, Kržava, dijete. Ubijeno od četnika u Kržavi, februara 1943.

50. BEKAN R. HAJRO, rođen 1929, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovini, februara 1943.

51. BEKAN R. SELMAN, rođen 1931, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovini, februara 1943.

52. BEKAN M. MURATA, rođena 1920, Foča, domaćica. Ubijena od četnika u Hajlovini, februara 1943.

53. BEKAN S. SELIMA, rođena 1937, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovini, februara 1943.

54. BEKAN S. SELMO, rođen 1940, Gvozd, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

55. BEKAN A. ALIJA, rođen 1880, Gvozd, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Gvozdu, februara 1943.

56. BEKAN S. ZINETA, rođena 1938, Gvozd, dijete. Ubijeno od četnika u Gvozdu, februara 1943.

57. BEKAN A. IBRO, rođen 1935, Gvozd, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

58. BEKAN M. BEGIJA, rođena 1886, Gvozd, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

59. BEKAN A. RAMO, rođen 1887, Hajlovina, zemljoradnik Ubijen od četnika u Hajlovini, februara 1943.

60. BEŠLAGIĆ E. IZA, rođena 1939, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

61. BEŠLAGIĆ D. MUHAREM, rođen 1880, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

62. BEŠLAGIĆ E. FATIMA, rođena 1937, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

63. BEŠLAGIĆ X. NURA, rođena 1871, Čajniče, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

64. BEŠLAGIĆ X. SADIKA, rođena 1870, Ranče, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

65. BEŠLAGIĆ D. NAFA, rođena 1919, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

66. BEŠLAGIĆ X. FERID, rođen 1940, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

67. BEŠLAGIĆ A. ŠEVALA, rođena 1910, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

68. BEŠLAGIĆ S. BAKŠA, rođena 1885, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, 1942.

69. BARAK E. MEDO, rođen 1925, Kržava, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Kržavi, februara 1943.

70. BARAK E. FEHIM, rođen 1940, Kržava, dijete. Ubijeno od četnika u Kržavi, februara 1943.

71. BARAK E. MUJO, rođen 1938, Kržava, dijete. Ubijeno od četnika u Kržavi, februara 1943.

72. BARAK E. HANKIJA, rođena 1915, Kržava, domaćica. Ubijena od četnika u Kržavi, februara 1943.

73. BARAK M. EJUB, rođen 1922, Kržava, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Kržavi, februara 1943.

74. BORIŠIĆ 3. MULIJA, rođena 1900, Planjsko, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

75. BORIŠIĆ R. OMER, rođen 1935, Borišići, dijete. Ubijeno od četnika u Borišićima, februara 1943.

76. BORIŠIĆ R. ZEMKO, rođen 1933, Borišići, dijete. Ubijeno od četnika u Borišićima, februara 1943.

77. BORIŠIĆ R. MEVLA, rođena 1940, Borišići, dijete. Ubijeno od četnika u Borišićima, februara 1943.

78. BRKOVIĆ A. IBRO, rođen 1879, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

79. BRKOVIĆ A. AVDO, rođen 1888, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

80. BRKOVIĆ AVDIJA, rođen 1870, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

81. BUNGUR N. SELIM, rođen 1937, Ravni, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

82. BUNGUR Š. DEDO, rođen 1918, Bunguri, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

83. BUNGUR S. ZEMA, rođena 1915, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

84. BUNGUR L. JUSUF, rođen 1870, Kržava, zemljoradnik. Strijeljan od Italijana 1943.

85. BUNGUR M. VEJSIL, rođen 1926, Bunguri, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bungurima, februara 1943.

86. BUNGUR S. HILMO, rođen 1915, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Pižurima, februara 1943.

87. BUNGUR M. FATIMA, rođena 1918, Kržava, domaćica. Ubijena od četnika kod Čajniča, februara 1943.

88. BUNGUR X. SULEJMAN, rođen 1940, Bunguri, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

89. BUNGUR X. ZINETA, rođena 1937, Bunguri, dijete. Ubijeno od četnika kod Čajniča, februara 1943.

90. VRANj X. MEHMED, rođen 1930, Mrčići, dijete. Ubijeno od četnika u Mrčićima, februara 1943.

91. VRANj X. IZET, rođen 1936, Mrčići, dijete. Ubijeno od četnika u Mrčićima, februara 1943.

92. VRANj S. HUSO, rođen 1897, Mrčići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Mrčićima, februara 1943.

93. VRANj X. KANA, rođena 1920, Mrčići, domaćica. Ubijena od četnika u Klakorini, februara 1943.

94. VRANj O. SELIM, rođen 1910, Mrčići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

95. VRANj O. NURKAN, rođen 1900, Mrčići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Mrčićima, februara 1943.

96. VUKAS Š. OMER, rođen 1890, Prehari, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

97. VUKAS O. ZEMKA, rođena 1934, Prehari, dijete. Ubijeno od četnika u Preharima, februara 1943.

98. VUKAS O. JAKUP, rođen 1937, Prehari, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

99. GEC A. ZIZA, rođena 1933, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

100. GEC A. ALMASA, rođena 1936, Vojnići, dijete. Ubijeno od četnika u Vojnićima, februara 1943.

101. GEC A. FATIMA, rođena 1941, Vojnići, dijete. Ubijeno od četnika u Vojnićima, februara 1943.

102. GEC A. DžEMILA, rođena 1940, Vojnići, dijete. Ubijeno od četnika u Vojnićima, februara 1943.

103. GEC P. SEJFO, rođen 1937, Mrčići, dijete. Ubijeno od četnika u Mrčićima, februara 1943.

104. GEC P. HAJRUDIN, rođen 1939, Mrčići, dijete. Ubijeno od četnika u Mrčićima, februara 1943.

105. GEC P. RABIJA, rođena 1942, Mrčići, dijete. Ubijeno od četnika u Mrčićima, februara 1943.

106. GEC A. ALIJA, rođen 1892, Vojnići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Glisnici, 1942.

107. DANILOVIĆ J. VLADE, rođen 1898, Srečanji, zemljoradnik. Ubijen od ustaša u Meljenama, maja 1943.

108. DEDOVIĆ S. EMINA, rođena 1932, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovini, februara 1943.

109. DEDOVIĆ S. ZAHIDA, rođena 1934, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnikau Hajlovini, februara 1943.

110. DEDOVIĆ O. DEDO, rođen 1919, Rujevica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Rujevici, februara 1943.

111. DEDOVIĆ O. SULjO, rođen 1923, Rujevica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Rujevici, februara 1943.

112. DEDOVIĆ O. MURATA, rođena 1914, Vukoč, domaćica. Ubijena od četnika u Hajlovini, februara 1943.

113. DEDOVIĆ M. NEZIRA, rođena 1936, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovini, februara 1943.

114. DEDOVIĆ A. RUKIJA, rođena 1910, Budijevići, domaćica. Ubijena od četkika u Planjskom, februara 1943.

115. DOLE O. DRAGIJA, rođena 1860, Mrčići, domaćica. Ubijena od četnika u Kovačevićima, februara 1943.

116. DRKENDA X. HAJRA, rođena 1920, Madžari, domaćica. Ubijena od četnika u Madžarima, februara 1943.

117. DRKENDA X. RASIM, rođen 1942, Madžari, dijete. Ubijeno od četnika u Madžarima, februara 1943.

118. DRKENDA I. BEGIJA, rođena 1879, Foča, domaćica. Ubijena od četnika u Piperima, februara 1943.

119. DRKENDA A. AHMO, rođen 1904, Madžari, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Piperima, februara 1943.

120. DRKENDA A. FATIMA, rođena 1889, Madžari, domaćica. Ubijena od četnika u Piperima, februara 1943.

121. DRKENDA X. MUHAREM, rođen 1870, Madžari, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Madžarima, februara 1943.

122. DRKENDA A. HUSO, rođen 1940, Madžari, dijete. Ubijeno od četnika u Piperima, februara 1943.

123. DRKENDA A. HALIM, rođen 1920, Madžari, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Madžarima, februara 1943.

124. DRKENDA U. HALIMA, rođena 1941, Madžari, dijete. Ubijeno od četnika u Madžarima, februara 1943.

125. DUKOVIĆ K. PETAR, rođen 1900, Pošćanski Kraj, Žabljak, zemljoradnik. Ubijen od ustaša u Bukovici, juna 1943.

126. DURGUT M. ŠERFAN, rođen 1868, Čerjenci, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Čerjencima, februara 1943.

127. ĐOGO X. REŠO, rođen 1895, Planjsko, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

128. ĐOGO X. HAVA, rođena 1897, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

129. ĐOGO K. SALKO, rođen 1931, Romča, dijete. Ubijeno od četnika kod Čajniča, februara 1943.

130. ĐOGO K. RAMIZA, rođena 1935, Tvrdakovići. Ubijeno od četnika u Ponikvama, februara 1943.

131. ŽIGA M. ŠEMSO, rođen 1880, Karaula, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Ponikvama, februara 1943.

132. ŽIGA L. ALEMA, rođena 1886, Babići, domaćica. Ubijena od četnika u Ponikvama, februara 1943.

133. ŽIGA O. EJUB, rođen 1920, Karaula, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Kozici, februara 1943.

134. ŽIGA R. ALMASA, rođena 1918, Medoševići, domaćica. Ubijena od četnika u Karauli, februara 1943.

135. ŽIGA A. VEIZ, rođen 1860, Raščići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Kukavicama, februara 1943.

136. IBRIĆ A. ALjA, rođena 1860, Selišta, domaćica. Ubijena od četnika u Selištima, februara 1943.

137. IBRIĆ A. AZIZ, rođen 1933, Selišta, dijete. Ubijen od četnika u Selištima, februara 1943.

138. IBRIĆ L. IBRO, rođen 1935, Selišta, dijete. Ubijeno od četnika u Selištima, februara 1943.

139. IBRIĆ R. ŠEFIKA, rođena 1938, Selišta, dijete. Ubijeno od četnika u Selištima, februara 1943.

140. IBRIĆ E. ŠEĆA, rođena 1870, Selišta, domaćica. Ubijena od četnika u Selištima, februara 1943.

141. IMAMOVIĆ S. AGO, rođen 1890, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

142. IMAMOVIĆ M. REŠO, rođen 1810, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Ponikvama.

143. IMAMOVIĆ S. MEHMED, rođen 1926, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

144. IMAMOVIĆ A. SMAJO, rođen 1918, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

145. JUSUFOVIĆ S. AIŠA, rođena 1865, Selišta, domaćica. Ubijena od četnika u Selištima, februara 1943.

146. JUSUFOVIĆ O. MALIN, rođen 1926, Selišta, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Selištima, februara 1943.

147. JUSUFOVIĆ M. HASNA, rođena 1930, Selišta, dijete. Ubijeno od četnika u Selištima, februara 1943.

148. KADRIĆ S. SABIT, rođen 1909, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

149. KADRIĆ I. HASAN, rođen 1927, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

150. KADRIĆ S. FADLIJA, rođena 1903, Breznica, domaćica. Ubijena od četnika u Breznici, februara 1943.

151. KADRIĆ X. CEMO, rođen 1930, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

152. KADRIĆ X. ŠERIF, rođen 1932, Hajlovine, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

153. KADRIĆ X. SAFET, rođen 1934, Hajlovine, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

154. KADRIĆ X. MEVLA, rođena 1942, Hajlovine, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

155. KADRIĆ I. VEZIRA, rođena 1938, Hajlovine, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

156. KADRIĆ Š. HILMO, rođen 1900, Hajlovine, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

157. KAIM S. PEMBA, rođena 1909, Rujevica, domaćica. Ubijena od četnika u Goraždu, 1943.

158. KAIM A. NURA, rođena 1940, Dužice, dijete. Ubijeno od četnika u Dužicama, februara 1943.

159. KAIM A. SULjO, rođen 1870, Čerjenci, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Čerjencima, februara 1943.

160. KAIM S. HASAN, rođen 1909, Čerjenci, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Metaljci, decembra 1941.

161. KALjAČA D. RAMO, rođen 1880, Krnja Jela, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Klakorinama, februara 1943.

162. KALjAČA R. DEDO, rođen 1930, Vukasovići, dijete. Ubijeno od četnika u Klakorinama, februara 1943.

163. KALjAČA R. ŠAHIJA, rođena 1880, Vukasovići, domaćica. Ubijena od četnika u Klakorinama, februara 1943.

164. KISELICA M. HAŠIM, rođen 1942, Hajlovine, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

165. KISELICA M. (MUNIBA, rođena 1938, Hajlovine, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

166. KISELICA F. ALTUNA, rođena 1900, Vikoč, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

167. KISELICA M. MUJO, rođen 1939, Hajlovine, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

168. KISELICA M. ADEM, rođen 1937, Hajlovine, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

169. KISELICA M. SABIT, rođen 1942, Hajlovine, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

170. KLAPUH V. DUDIJA, rođena 1931, Geuši, dijete. Ubijeno od četnika u Geušima, februara 1943.

171. KLAPUH J. SEMKA, rođena 1940, Geuši, dijete. Ubijeno od četnika u Geušima, februara 1943.

172. KLAPUH J. SULEJMAN, rođen 1939, Geuši, dijete. Ubijeno od četnika u Geušima, februara 1943.

173. KLAPUH J. AZIZ, rođen 1939, Geuši, dijete. Ubijeno od četnika u Geušima, februara 1943.

174. KLAPUH S. EŠREFA, rođena 1936, Geuši, dijete. Ubijeno od četnika u Geušima, februara 1943.

175. KLAPUH J. PEMILA, rođena 1924, Vukoč, domaćica. Ubijena od četnika u Geušima, februara 1943.

176. KLAPUH X. JUSO, rođen 1928, Geuši, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Geušima, februara 1943.

177. KLAPUH X. VEHBIJA, rođen 1888, Geuši, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Geušima, februara 1943.

178. KLAPUH V. HUSO, rođen 1936, Geuši, dijete. Ubijeno od četnika u Geušima, februara 1943.

179. KLAPUH 3. ZLATIJA, rođena 1900, Klapusi, domaćica. Ubijena od četnika u Geušima, februara 1943.

180. KLAPUH I. NURA, rođena 1900, Klapusi, domaćica. Ubijena od četnika u Geušima, februara 1943.

181. KOMINLIJA V. PAŠA, rođena 1870, Komini, domaćica. Ubijena od četnika u Komini, februara 1943.

182. KOMINLIJA S. PEMBA, rođena 1875, Goražde, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

183. KOMINLIJA U. VAHIDA, rođena 1930, Komini, dijete. Ubijeno od četnika u Komini, februara 1943.

184. KOMINLIJA Đ. MUJO, rođen 1870, Komini, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Komini, februara 1943.

185. KOŽO R. VASVIJA, rođena 1937, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

186. KOŽO I. ČELEBIJA, rođena 1930, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

187. KOŽO Š. HAJRO, rođen 1939, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

188. KOŽO I. LATIF, rođen 1936, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

189. KOŽO V. PEMBA, rođena 1875, Bukovica, zemljoradnik. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

190. KOŽO R. HASNIJA, rođena 1939, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

191. KOŽO I. MEVLA, rođena 1933, Babići, dijete. Ubijeno od četnika u Babićima, februara 1943.

192. 192. KOŽO S. HASNIJA, rođena 1937, Babići, dijete. Ubijeno od četnika u Babićima, februara 1943.

193. KOŽO 3. ESMA, rođena 1940, Kovačevići, dijete. Ubijeno od četnika u Kovačevićima, februara 1943.

194. KOŽO R. DžEMILA, rođena 1910, Kovačevići, domaćica. Ubijena od četnika u Kovačevićima, februara 1943.

195. KOŽO R. SEJFO, rođen 1935, Kovačevići, dijete. Ubijeno od četnika u Kovačevićima, februara 1943.

196. KOŽO Š. HANKA, rođena 1937, Kovačevići, dijete. Ubijeno od četnika u Kovačevićima, februara 1943.

197. KRAKO A. SEVDA, rođena 1882, Selišta, domaćica. Ubijena od četnika u Selištima, februara 1943.

198. KRAKO M. BEGAN, rođen 1883, Selišta, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Selištima, februara 1943.

199. KRŽAVA X. DžEMILA, rođena 1929, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

200. KRŽAVA X. SULEJMAN, rođen 1926, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Moćevićima, februara 1943.

201. KRŽAVA X. FATMA, rođena 1940, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

202. KRŽAVA S. HALAN, rođen 1900, Stražica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Metaljci, 1941.

203. KRŽAVA X. DžIJA, rođena 1936, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

204. KRŽAVA X. MINA, rođena 1940, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

205. KRŽAVA X. BEĆIR, rođen 1933, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

206. KRUHO D. TIMA, rođena 1939, Kava, dijete. Ubijeno od četnika u Kavi, februara 1943.

207. KRUHO D. DUDA, rođena 1941, Kava, dijete. Ubijeno od četnika u Kavi, februara 1943.

208. KRUHO X. SEDVA, rođena 1890, Kava, domaćica. Ubijena od četnika u Selištima, februara 1943.

209. KRUHO D. DERVIŠA, rođena 1931, Kava, dijete. Ubijeno od četnika u Kavi, februara 1943.

210. KRUHO D. PAŠA, rođena 1938, Kava, dijete. Ubijeno od četnika u Kavi, februara 1943.

211. KRUHO D. MINA, rođena 1940, Kava, dijete. Ubijeno od četnika u Kavi, februara 1943.

212. KRUHO T. ZADA, rođena 1900, Kava, domaćica. Ubijena od četnika u Kavi, februara 1943.

213. KUJUNPIĆ A. DULMO, rođen 1870, Planjsko, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Planjskom, februara 1943.

214. MOĆEVIĆ Đ. ABAZ, rođen 1914, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

215. MOĆEVIĆ Đ. MALKIJA, rođena 1900, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

216. MOĆEVIĆ X. ALIJA, rođen 1920, Bukovica, zemljoradnik. Strijeljan od četnika u Krćama, decembra 1941.

217. MOĆEVIĆ X. MULA, rođena 1940, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

218. MOĆEVIĆ B. HURIJA, rođen 1938, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

219. MOĆEVIĆ B. HIDA, rođena 1939, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

220. MOĆEVIĆ X. ETHEM, rođen 1885, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici.

221. MOĆEVIĆ X. HAJRO, rođen 1940, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

222. MOĆEVIĆ N. HALIL, rođen 1900, Bukovica, zemljoradnik. Strijeljan od četnika u Krćama, decembra 1941.

223. MOĆEVIĆ X. DERVIŠ, rođen 1940, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

224. MOĆEVIĆ D. IFETA, rođena 1919, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Klakorinama, februara 1943.

225. MOĆEVIĆ A. ZLATIJA, rođena 1942, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Klakorinama, februara 1943.

226. MOĆEVIĆ R. DUDIJA, rođena 1908, Boljanići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

227. MOĆEVIĆ D. DURMO, rođen 1910, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Metaljci, decembra 1941.

228. MOĆEVIĆ D. HANKA, rođena 1929, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

229. MOĆEVIĆ U. ŠERIF, rođen 1922, Planjsko, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Metaljci, decembra 1941.

230. MOĆEVIĆ A. ĐULE, rođen 1870, Planjsko, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Planjskom, februara 1943.

231. MOĆEVIĆ X. MEHO, rođen 1940, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

232. MOĆEVIĆ Đ. ATIF, rođen 1934, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

233. MOĆEVIĆ X. ETHEM, rođen 1915, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Metaljci, 1941.

234. MOĆEVIĆ X. PAŠA, rođena 1915, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Metaljci, 1941.

235. MOĆEVIĆ X. NEPIBA, rođena 1935, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

236. MOĆEVIĆ X. HALIMA, rođena 1928, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

237. MOĆEVIĆ X. DžEHA, rođena 1931, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

238. MOĆEVIĆ X. FATIMA, rođena 1935, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

239. MOĆEVIĆ U. ZLATIJA, rođena 1935, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

240. MOĆEVIĆ S. ALIJA, rođen 1922, Moćevići, zemljoradnik. Strijeljan od četnika u Metaljci, decembra 1941.

241. MOĆEVIĆ S. AVDO, rođen 1931, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

242. MOĆEVIĆ S. MERA, rođena 1913, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

243. MOĆEVIĆ S. PEMBA, rođena 1935, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

244. MOĆEVIĆ O. SULjO, rođen 1901, Moćevići, zemljoradnik. Strijeljan od četnika u Metaljci, decembra 1941.

245. MOĆEVIĆ X. ARIF, rođen 1936, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

246. MOĆEVIĆ B. JUSUF, rođen 1937, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

247. MOĆEVIĆ B. SAFET, rođen 1935, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

248. MOĆEVIĆ B. NEDžIBA, rođena 1926, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

249. MOĆEVIĆ J. NURA, rođena 1897, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

250. MOĆEVIĆ M. MUJO, rođen 1916, Stražica, zemljoradnik. Strijeljan od četnika u Metaljci, decembra 1941.

251. MOĆEVIĆ N. IBRO, rođen 1922, Moćevići, zemljoradnik. Strijeljan od četnika u Metaljci, decembra 1941

252. MOĆEVIĆ D. HANKA, rođena 1923, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

253. MOĆEVIĆ L. DIKA, rođena 1925, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

254. MOĆEVIĆ M. RAŠIDA, rođena 1925, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

255. MOĆEVIĆ A. FATA, rođena 1912, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

256. MOĆEVIĆ A. MUNIRA, rođena 1915, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

257. MOĆEVIĆ L. LATIFA, rođena 1930, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

258. MOĆEVIĆ D. ALMASA, rođena 1940, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

259. MOĆEVIĆ J. SIMBULA, rođena 1943, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

260. MOĆEVIĆ J. AHMET, rođen 1940, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

261. MOĆEVIĆ J. HUSEIN, rođen 1939, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

262. MOĆEVIĆ A. ŠAĆIRA, rođena 1940, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

263. MOĆEVIĆ D. FEHIM, rođen 1938, Moćevići, dijete. Ubijeno od'četnika u Moćevićima,'februara 1943.

264. 264. MOĆEVIĆ B. ADEM, rođen 1941, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

265. MOĆEVIĆ B. BULKA, rođena 1939, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

266. MOĆEVIĆ B. EMINA, rođena 1931, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

267. MOĆEVIĆ A. FATIMA, rođena 1938, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

268. MOĆEVIĆ L. KIMETA, rođena 1938, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

269. MOĆEVIĆ E. DžEKA, rođena 1936, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

270. MOĆEVIĆ G. PAŠA, rođena 1928, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

271. MOĆEVIĆ U. ŠEVKO, rođen 1929, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

272. MOĆEVIĆ J. NURA, rođena 1931, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

273. MOĆEVIĆ J. ZARFA, rođena 1929, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

274. MOĆEVIĆ D. ABID, rođen 1928, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

275. MOĆEVIĆ J. MEHMED, rođen 1935, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

276. MOĆEVIĆ D. ASAN, rođen 1934, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

277. MOĆEVIĆ M. NEFA, rođena 1935, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

278. MOĆEVIĆ M. OMER, roćen 1931, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

279. MOĆEVIĆ U. SULjO, rođen 1937, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

280. MOĆEVIĆ E. JUSUF, rođen 1929, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

281. MOĆEVIĆ E. HAJDAR, rođen 1934, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

282. MOĆEVIĆ U. ISMET, rođen 1932, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

283. MOĆEVIĆ M. RAŠID, rođen 1937, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

284. MOĆEVIĆ E. VASVIJA, rođena 1940, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

285. MOĆEVIĆ A. HADžIJA, rođena 1911, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

286. MOĆEVIĆ Š. ZAJKO, rođen 1920, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Metaljci, decembra 1941.

287. MOĆEVIĆ O. MULIJA, rođena 1898, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

288. MOĆEVIĆ U. ZEMKA, rođena 1910, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

289. MOĆEVIĆ M. NATIDžA, rođena 1912, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

290. MOĆEVIĆ M. ZAJKO, rođen 1887, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Moćevićima, februara 1943.

291. MOĆEVIĆ M. MINA, rođena 1892, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

292. MOĆEVIĆ Đ. ŠEVALA, rođena 1929, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

293. MOĆEVIĆ J. HADžIRA, rođena 1896, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

294. MOĆEVIĆ 3. IŠA, rođena 1890, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

295. MOĆEVIĆ Š. MEŠA, rođen 1915, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Metaljci, decembra 1941.

296. MOĆEVIĆ O. MURAT, rođen 1910, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Metaljci, decembra 1941.

297. MOĆEVIĆ M. HALIL, rođen 1891, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Metaljci, decembra 1943.

298. MOĆEVIĆ J. SVEDA, rođena 1894, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

299. MOĆEVIĆ M. VEZIRA, rođena 1941, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

300. MOĆEVIĆ M. ĐUZIDA, rođena 1943, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

301. MOĆEVIĆ M. ALMASA, rođena 1924, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

302. MOĆEVIĆ M. ALMASA, rođena 1939, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

303. MOĆEVIĆ L. ZIJO, rođen 1941, Moćevići, dijete Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

304. MUSIĆ S. HASAN, rođen 1939, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovini, februara 1943..

305. MUSIĆ A. EJUB, rođen 1895, Goražde, zeml>oradnik. Ubijen od četnika u Madžarima, februara 1943.

306. MUSIĆ E. SAFET, rođen 1936, Vojnići, dijete. Ubijeno od četnika u Vojnićima, februara 1943.

307. MUSIĆ S. DžEMAIL, rođen 1941, Vojnići, dijete. Ubijeno od četnika u Vojnićima, februara 1943.

308. MUSIĆ M. BEGIJA, rođena 1943, Vojnići, dijete. Ubijeno od četnika u Vojnićima, februara 1943.

309. MUSIĆ S. MULIJA, rođena 1935, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovini, februara 1943.

310. MUSIĆ M. ZULIJA, rođena 1920, Vikoč, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

311. MUSIĆ S. ZEMKA, rođena 1925, Hajlovina, domaćica. Ubijena od četnika u Hajlovini, februara 1943.

312. MUSIĆ M. MUNIBA, rođena 1940, Vojnići, dijete. Ubijeno od četnika u Vojnićima, februara 1943.

313. MUSIĆ M. HALIMA, rođena 1937, Vojnići, dijete. Ubijeno od četnika u Vojnićima, februara 1943.

314. MUSIĆ A. AMIR, rođen 1933, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovini, februara 1943.

315. MUSIĆ A. FEHIJA, rođena 1936, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovini, februara 1943.

316. MUSIĆ S. HAJRO, rođen 1943, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovini, februara 1943.

317. MUSIĆ S. DžEMILA, rođena 1937, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovini, februara 1943.

318. MUSIĆ S. RAGIB, rođen 1935, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovini, februara 1943.

319. MUSIĆ S. AZEMA, rođena 1923, Hajlovina, domaćica. Ubijena od četnika u Hajlovini, februara 1943.

320. MUSIĆ S. BEGA, rođena 1903, Vikoč, domaćica. Ubijena od četnika u Hajlovini, februara 1943.

321. MEHMEDSPAHIĆ S. MEDO, rođen 1895, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

322. MEHMEDSPAHIĆ M. HASKO, rođen 1930, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

323. MEHMEDSPAHIĆ M. RUMIJA, rođena 1890, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

324. NURAK N. FATA, rođena 1906, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

325. NURAK X. DžEKA, rođena 1890, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

326. NURAK M. AJKUNA, rođena 1922, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

327. OBRADOVIĆ V. DANILO, rođen 1900, Tepci, zeml>oradnik. Strijeljan od Nijemaca u Bukovici, maja 1943.

328. OSMANAGIĆ X. BEĆIR, rođen 1937, Planjsko, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

329. OSMANAGIĆ X. IZET, rođen 1933, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

330. OSMANAGIĆ O. ALMAS, rođen 1931, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

331. OSMANAGIĆ B. DRAGIJA, rođena 1918, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

332. OSMANAGIĆ S. HADžIRA, rođena 1909, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

333. OSMANAGIĆ X. FATIMA, rođena 1930, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

334. OSMANAGIĆ D. IBRO, rođen 1922, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Moćevićima, februara 1943.

335. PRCO A. ABID, rođen 1925, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Kozici, decembra 1941.

336. PRCO Š. IBRO, rođen 1920, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Glisnici, februara 1943.

337. PUPO U. SMAIL, rođen 1922, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

338. PUTEŠ M. ĆIMA, rođena 1872, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

339. RAŠČIĆ O. ZEJNA, rođena 1880, Raščići, domaćica. Ubijena od četnika u Raščićima, februara 1943.

340. RAŠČIĆ M. FAIK, rođen 1931, Raščići, dijete. Ubijeno od četnika u Raščićima, februara 1943.

341. RAŠČIĆ A. AVDO, rođen 1870, Piperi, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Piperima, februara 1943.

342. RAŠČIĆ M. NURA, rođena 1933, Raščići, dijete. Ubijeno od četnika u Raščićima, februara 1943.

343. RAŠČIĆ M. KIMETA, rođena 1938, Raščići, dijete. Ubijeno od četnika u Raščićima, februara 1943.

344. RAŠČIĆ M. SMAJO, rođen 1935, Raščići, dijete. Ubijeno od četnika u Raščićima, februara 1943.

345. RAŠČIĆ M. SULEJMAN, rođen 1941, Raščići, dijete. Ubijeno od četnika u Raščićima, februara 1943.

346. RAŠČIĆ M. SAJMA, rođena 1910, Raščići, domaćica. Ubijena od četnika u Raščićima, februara 1943.

347. RAŠČIĆ X. BEĆIR, rođen 1929, Raščići, dijete. Ubijeno od četnika u Raščićima, februara 1943.

348. RAŠČIĆ X. ALIJA, rođen 1935, Raščići, dijete. Ubijeno od četnika u Raščićima, februara 1943.

349. RAŠČIĆ X. ZINETA, rođena 1933, Raščići, dijete. Ubijeno od četnika u Raščićima, februara 1943.

350. RAŠČIĆ X. RAŠID, rođen 1930, Raščići, dijete. Ubijeno od četnika u Raščićima, februara 1943.

351. RAŠČIĆ G. ĐULA, rođena 1902, Raščići, domaćica. Ubijena od četnika u Raščićima, februara 1943.

352. RAŠČIĆ X. HASIBA, rođena 1937, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

353. RAŠČIĆ M. VEHBIJA, rođen 1937, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

354. RAŠČIĆ M. KANA, rođena 1937, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

355. RISTANOVIĆ R. BORE, rođen 1909, Marinac, zemljoradnik. Strijeljan od Nijemaca u Meljaku, maja 1943.

356. RIZVANOVIĆ O. ŠERIFA, rođena 1930, Mrčići, dijete. Ubijeno od četnika u Mrčićima, februara 1943.

357. RIZVANOVIĆ S. OSMAN, rođen, 1895, Mrčići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Mrčićima, februara 1943.

358. RIZVANOVIĆ O. ŠERIF, rođen 1935, Mrčići, dijete. Ubijeno od četnika u Mrčićima, februara 1943.

359. RIZVANOVIĆ A. ZEJNIL, rođen 1885, Mrčići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Mrčićima, februara 1943.

360. RIZVANOVIĆ O. AJKUNA, rođena 1933, Mrčići, dijete. Ubijeno od četnika u Mrčićima, februara 1943.

361. RIZVANOVIĆ O. DžEMILA, rođena 1937, Mrčići, dijete. Ubijeno od četnika u Mrčićima, februara 1943.

362. RIZVANOVIĆ O. ALIJA, rođen 1940, Mrčići, dijete. Ubijeno od četnika u Mrčićima, februara 1943.

363. RIZVANOVIĆ M. OSMAN, rođen 1924, Mrčići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Mrčićima, februara 1943.

364. ROGO O. AZIZ, rođen 1937, Kržava, dijete. Ubijeno od četnika u Kržavi, februara 1943.

365. ROGO A. JUSO, rođen 1900, Kržava, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Kržavi, februara 1943.

366. ROGO S. SULjO, rođen 1880, Kržava, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Kržavi, februara 1943.

367. ROGO O. RABIJA, rođena 1921, Kržava, domaćica. Ubijena od četnika u Kržavi, februara 1943.

368. ROGO S. DžEHVA, rođena 1890, Kržava, domaćica. Ubijena od četnika u Kržavi, februara 1943.

369. ROGO J. HASAN, rođen 1932, Kržava, dijete. Ubijeno od četnika u Kržavi, februara 1943.

370. ROGO S. MURAT, rođen 1930, Kržava, dijete. Ubijeno od četnika u Kržavi, februara 1943.

371. ROGO M. FATIMA, rođena 1920, Kržava, domaćica. Ubijena od četnika u Kržavi, februara 1943.

372. ROGO S. SELIMA, rođena 1935, Kržava, dijete. Ubijeno od četnika u Kržavi, februara 1943.

373. SADIKOVIĆ O. MUJO, rođen 1910, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

374. SADIKOVIĆ P. ĐULSA, rođena 1909, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

375. SADIKOVIĆ M. MINKA, rođena 1920, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

376. SAKOVIĆ O. SMAJO, rođen 1895, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

377. SAKOVIĆ O. ŠAĆIR, rođen 1897, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

378. SAKOVIĆ O. HAZIR, rođen 1900, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

379. SAKOVIĆ M. HASIBA, rođena 1910, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

380. SAKOVIĆ S. AFIFA, rođena 1930, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

381. SARAJLIĆ A. ETHEM, rođen 1910, Klakorina, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Klakorini, februara 1943.

382. SARAJLIĆ M. ZEĆIR, rođen 1910, Klakorine, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Klakorini, februara 1943.

383. SARAJLIĆ M. SULEJMAN, rođen 1915, Klakorine, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Klakorini, februara 1943.

384. SARAJLIĆ M. ZIĆRO, rođen 1910, Klakorina, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Klakorini, februara 1943.

385. SARAJLIĆ M. MUŠAN, rođen 1886, Sarajevo. Živio u Bukovici. Ubijen od četnika u Klakorinama, februara 1943.

386. SELIMOVIĆ S. OSMAN, rođen 1903, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

387. SELIMOVIĆ X. RAMIZA, rođena 1928, Meljak.domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

388. SRNDOVIĆ P. TRIPKO, rođen 1908, Meljeni, zemljoradnik. Ubijen od ustaša u Meljenima, maja 1943.

389. SRNDOVIĆ M. LjUBICA, rođena 1914, Slatina, domaćica. Ubijena od ustaša u Meljenima, maja 1943.

390. SRNDOVIĆ P. RADOJKA, rođena 1914, Krčevine, domaćica. Ubijena od ustaša u Meljenima, maja 1943.

391. SRNDOVIĆ P. MARA, rođena 1871, Meljeni, domaćica. Ubijena od ustaša u Meljenima, maja 1943.

392. SRNDOVIĆ P. JELKA, rođena 1915, Krčevine, domaćica. Ubijena od ustaša u Meljenima, maja 1943.

393. SRNDOVIĆ P. VASILIJA, rođena 1919, Meljeni, domaćica. Ubijena od ustaša u Meljenima, maja 1943.

394. SRNDOVIĆ L. MILANKA, rođena 1943, Meljeni, dijete. Ubijeno od ustaša u Meljenima, maja 1943.

395. SRNDOVIĆ M. MILICA, rođena 1942, Meljeni, dijete. Ubijeno od ustaša u Meljenima, maja 1943.

396. SRNDOVIĆ I. BRANKO, rođen 1930, Meljeni, dijete. Ubijeno od ustaša u Meljenima, maja 1943.

397. STOVRAG S. SADO, rođen 1869, Vukšići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Vukšićima, decembra 1941.

398. STOVRAG O. DELVA, rođena 1941, Vukšići, dijete. Ubijeno od četnika u Vukšićima, februara 1943.

399. STOVRAG O. MUHAREM, rođen 1938, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

400. STOVRAG O. FEHIM, rođen. 1938, Kržava, dijete. Ubijeno od četnika u Kržavi, februara 1943.

401. STOVRAG S. ISMETA, rođena 1940, Vukšići, dijete. Ubijeno od četnika u Vukšićima, februara 1943.

402. STOVRAG D. FATIMA, rođena 1939, Vukšići, dijete. Ubijeno od četnika u Vukšićima, februara 1943.

403. STOVRAG S. EMINA, rođena 1940, Vojnići, dijete. Ubijeno od četnika u Vojnićima, februara 1943.

404. STOVRAG D. ESMA, rođena 1940, Vukšići, dijete. Ubijeno od četnika u Vukšićima, februara 1943.

405. STOVRAG A. AGO, rođen 1880, Ranče, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Ranču, februara 1943.

406. STOVRAG O. KASUM, rođen 1890, Vojnići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Vojnićima, februara 1943.

407. STOVRAG B. SULjO, rođen 1902, Vukšići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Metaljci, januara 1942.

408. STOVRAG S. BAJRO, rođen 1860, Vukšići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Vukšićima, februara 1943.

409. STOVRAG S. IMŠIR, rođen 1880, Vukšići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Vukšićima, februara 1943.

410. STOVRAG S. ISMET, rođen 1941, Vukšići, dijete. Ubijeno od četnika u Vukšićima, februara 1943.

411. TAHIROVIĆ M. HALIL, rođen 1895, Kržava, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Kržavi, februara 1943.

412. TAHIROVIĆ M. SEVDA, rođena 1907, Vukšići, domaćica. Ubijena od četnika u Vukšićima, februara 1943.

413. TAHIROVIĆ M. HAFA, rođena 1890, Kržava, domaćica. Ubijena od četnika u Kržavi, februara 1943.

414. TAHIROVIĆ M. SMAJO, rođen 1926, Kržava, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Kržavi, februara 1943.

415. TAHIROVIĆ T. ŠAĆIR, rođen 1880, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

416. TOPALOVIĆ Š. JUSO, rođen 1895, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

417. TOPALOVIĆ A. RAHIMA, rođena 1918, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

418. UREMOVIĆ X. ALMASA, rođena 1860, Kukavice, domaćica. Ubijena od četnika u Kovačevićima, februara 1943.

419. FAZLIĆ M. SULEJMAN, rođen 1940, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

420. FAZLIĆ A. MEHO, rođen 1910, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Moćevićima, februara 1943.

421. FAZLIĆ M. ARIF, rođen 1932, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

422. FAZLIĆ M. ALIJA, rođena 1934, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

423. FAZLIĆ M. SALKO, rođen 1936, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

424. FAZLIĆ M. NISA, rođena 1938, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

425. FOČIĆ S. MUJKAN, rođen 1930, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

426. FOČIĆ S. MEMIJA, rođena 1915, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Čajniču, januara 1942.

427. FOČIĆ S. MEHO, rođen 1934, Gunjičići, dijete. Ubijeno od četnika u Gunjičićima, februara 1943.

428. FOČIĆ S. RAMIZ, rođen 1937, Gunjičići, dijete. Ubijeno od četnika u Gunjičićima, februara 1943.

429. FOČIĆ S. SEJDO, rođen 1888, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

430. FOČIĆ S. SALKO, rođen 1935, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

431. HAJDAREVIĆ X. HADžO, rođen 1913, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

432. HAJDAREVIĆ K. RAMO, rođen 1900, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

433. HAJDAREVIĆ K. ZIFA, rođena 1907, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

434. HAJDAREVIĆ X. HALIL, rođen 1895, Gunjičići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Gušičićima, februara 1942.

435. HAJDAREVIĆ (halil) OMER, rođen 1925, Selišta, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1942.

436. HAJDAREVIĆ A. AVDO, rođen 1900, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, januara 1943.

437. HAJDAREVIĆ (Halil) HASAN, rođen 1927, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, januara 1942.

438. HAMZIĆ S. ALIJA, rođen 1937, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

439. HAMZIĆ S. HANKIJA, rođena 1940, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

440. HAMZIĆ S. MUJO, rođen 1922, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Moćevićima, februara 1943.

441. HAMZIĆ A. ZIZO, rođen 1924, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Moćevićima, februara 1943.

442. HAMZIĆ A. HAŠIM, rođen 1926, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Moćevićima, februara 1943.

443. HAMZIĆ K. SEFER, rođen 1910, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Metaljci, decembra 1941.

444. HAMZIĆ S. MEHO, rođen 1926, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Moćevićima, februara 1943.

445. HAMZIĆ S. HASNA, rođena 1930, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

446. HAMZIĆ S. ZEMKA, rođena 1934, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

447. HAMZIĆ S. SELMA, rođena 1938, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

448. HAMZIĆ A. SULjO, rođen 1915, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Moćevićima, februara 1943.

449. HAMZIĆ K. SALKO, rođen 1903, Moćevići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Moćevićima, februara 1943.

450. HAMZIĆ I. HANKA, rođena 1917, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

451. HAMZIĆ S. SADA, rođena 1935, Moćevići, dijete. Ubijeno od četnika u Moćevićima, februara 1943.

452. HAMZIĆ O. ZAHIDA, rođena 1875, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

453. HASOVIĆ B. RAHIMA, rođena 1915, Goražde, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

454. HASOVIĆ A. MEVLA, rođena 1939, Bojišta, dijete. Ubijeno od četnika u Bojištima, februara 1943.

455. HASOVIĆ A. FEHIM, rođen 1937, Bojišta, dijete. Ubijeno od četnika u Bojištima, februara 1943.

456. HASOVIĆ M. ZAHRA, rođena 1907, Bojišta, domaćica. Ubijena od četnika u Bojištima, februara 1943.

457. HASOVIĆ M. SMAJIL, rođen 1930, Bojišta, dijete. Ubijeno od četnika u Bojištima, februara 1943.

458. HASOVIĆ M. ŠUHRA, rođena 1940, Bojišta, dijete. Ubijeno od četnika u Bojištima, februara 1943.

459. HASOVIĆ A. JUSUF, rođen 1942, Bojišta, dijete. Ubijeno od četnika u Bojištima, februara 1943.

460. HADžIĆ A. JUSO, rođen 1926, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Miljenu, februara 1943.

461. HADžIĆ A. RAMIZ, rođen 1930, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Miljenu, februara 1943.

462. HADžIĆ X. ŠEMSO, rođen 1910, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

463. HADžIĆ M. HAŠA, rođena 1937, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

464. HEVA K. AVDIJA, rođena 1880, Brda, domaćica. Ubijena od četnika u Brdima, februara 1943.

465. HEVA K. AVDO, rođen 1882, Brda, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Brdima, februara 1943.

466. HERENDA J. KANA, rođena 1913, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Moćevićima, februara 1943.

467. HODžIĆ S. DERVO, rođen 1870, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

468. HODžIĆ S. HASNIJA, rođena 1900, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

469. HODžIĆ O. ZIĆRO, rođen 1941, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

470. HODžIĆ M. EŠREF, rođen 1939, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

471. HODžIĆ O. MEHMED, rođen 1937, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

472. HODžIĆ O. IBRO, rođen 1939, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

473. HONIĆ O. HUSEIN, rođen 1937, Bukovdša, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

474. HODžIĆ O. AVDO, rođen 1937, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

475. HODžIĆ S. BAJRO, rođen 1884, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

476. HODžIĆ O. ETHEM, rođen 1938, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

477. HODžIĆ A. SALKO, rođen 1922, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

478. HODžIĆ A. ALIJA, rođen 1926, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

479. HODžIĆ S. IBRO, rođen 1903, Stražice, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Stražicu, februara 1943.

480. HODžIĆ S. ĆAMIL, rođen 1897, Stražice, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Stražicama, februara 1943.

481. HODžIĆ S. MUJO, rođen 1923, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

482. HODžIĆ O. DERVIŠ, rođen 1916, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

483. HODžIĆ Š. SULEJMAN, rođen 1916, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

484. HODžIĆ HASAN, rođen 1940, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

485. HODžIĆ X. HATIDžA, rođena 1938, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

486. HODžIĆ I. EJUB, rođen 1894, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

487. HODžIĆ S. AVDO, rođen 1875, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

488. HODžIĆ I. FATA, rođena 1903, Foča, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

489. HODžIĆ A. ĆAMA, rođena 1879, Stažice, domaćica. Ubijena od četnika u Stažicama, februara 1943.

490. HODžIĆ X. HANA, rođena 1914, Stražice, domaćica. Ubijena od četnika u Stražicama, februara 1943.

491. HODžIĆ A. SALIH, rođen 1870, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

492. HODžIĆ D. ALjA, rođena 1890, Rujevica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

493. HODžIĆ B. ZLATIJA, rođena 1890, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

494. HOŠO N. ŠEMSO, rođen 1914, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

495. HOŠO I. MEHMED, rođen 1931, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

496. HOŠO I. HUSO, rođen 1933, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

497. HOŠO I. ŠEVALA, rođena 1935, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

498. HOŠO Ć. TIMA, rođena 1900, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

499. HOŠO S. MUJO, rođen 1870, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

500. HUBANIĆ A. ALTUNA, rođena 1890, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

501. ČARDAKLIJA B. ČAZO, rođen 1933, Čardak, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

502. ČARDAKLIJA D. MUMIJA, rođena 1928, Čardak, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

503. ČARDAKLIJA M. VAHIDA, rođena 1935, Čardak, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

504. ČARDAKLIJA F. IMŠA, rođena 1914, Đuli, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

505. ČARDAKLIJA M. ŠERIFA, rođena 1937, Čardak, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

506. ČARDAKLIJA E. ZEĆIR, rođen 1890, Čardak, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Čardaku, februara 1943.

507. ČARDAKLIJA S. SADIK, rođen 1928, Čardak, zemljoradnih. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

508. ČARDAKLIJA M. EJUB, rođen 1880, Čardak, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

509. ČARDAKLIJA S. HASAN, rođen 1880, Čardak, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943

510. ČARDAKLIJA A. SMAJO, rođen 1875, Čardak, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

511. ČARDAKLIJA Đ. DEDO, rođen 1888, Čardak, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Čardaku, februara 1943.

512. ČARDAKLIJA B. ZIZA, rođena 1927, Čardak, domaćica. Ubijena od četnika u Čardaku, februara 1943.

513. ČARDAKLIJA D. DžEMO, rođen 1930, Čardak, dijete. Ubijeno od četnika u Čardaku, februara 1943.

514. ČARDAKLIJA M. MUNIRA, rođena 1940, Čardak, dijete. Ubijeno od četnika u Čardaku, februara 1943.

515. ČIZMO D. FATA, rođena 1872, Bjeloševina, domaćica. Ubijena od četnika u Čardaku, februara 1943.

516. ČORBO L. LATIFA, rođena 1943, Kržava, dijete. Ubijeno od četnika u Kržavi, februara 1943.

517. ČORBO M. VELjKO, rođen 1920, Kržava, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Kržavi, februara 1943.

518. 520. ČORBO M. SALKO, rođen 1912, Kržava, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Kržavi, februara 1943.

519. ČORBO R. MUNIRA, rođena 1923, Mrčići, domaćica. Ubijena od četnika u Mrčićima, februara 1943.

520. ČORBO T. FATIMA, rođena 1919, Kržava, domaćica. Ubijena od četnika u Kržavi, februara 1943.

521. ČORBO S. MEHMED, rođen 1939, Kržava, dijete. Ubijeno od četnika u Kržavi, februara 1943.

522. ČUTUNA Š. JUSO, rođen 1905, Sirčići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Glisnici, februara 1943.

523. DžAKA S. ŠEMSA, rođena 1939, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Ponikvama, februara 1943.

524. DžAKA M. HAMID, rođen 1925, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Bukovici, februara 1943.

525. DžAKA A. ALMASA, rođena 1885, Moćevići, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

526. DžAKA S. FATA, rođena 1933, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

527. DžAKA X. SADIKA, rođena 1926, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika na Boranima, februara 1943.

528. DžAKA X. NURA, rođena 1930, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Boranima, februara 1943.

529. DžAKA X. RAMIZA, rođena 1928, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Boranima, februara 1943.

530. DžAKA A. FATIMA, rođena 1890, Sirčići, domaćica. Ubijena od četnika u Sirčićima, februara 1943.

531. DžAKOVIĆ P. SINĐA, rođena 1870, Tatarovina, domaćica. Ubijena od ustaša u Tatarovini, 1943.

532. DžOGAZ J. SULjO, rođen 1880, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika na Vracima, 1942.

533. DžOGAZ X. HANA, rođena 1869, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

534. DžOGAZ S. HAJRIJA, rođena 1923, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

535. DžOGAZ X. SADIKA, rođena 1925, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

536. DžOGAZ X. RAMIZA, rođena 1925, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

537. DžOMBA T. FATA, rođena 1860, Vitine, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

538. ŠABOVIĆ M. HAJRIJA, rođena 1930, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

539. ŠABOVIĆ M. BEHIJA, rođena 1932, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

540. ŠABOVIĆ M. ZUMRA, rođena 1934, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

541. ŠABOVIĆ M. HASAN, rođen 1936, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

542. ŠABOVIĆ M. HUSEIN, rođen 1938, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

543. ŠABOVIĆ S. PAŠO, rođen 1880, Sirčići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Sirčićima, februara 1943.

544. ŠABOVIĆ M. MUJO, rođen 1927, Bukovica, zemljoradnik. Ubijen od četnika na Kozari, februara 1943.

545. ŠABOVIĆ M. HATA, rođena 1905, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

546. ŠABOVIĆ A. RASIMA, rođena 1910, Johovići, domaćica. Ubijena od četnika u Boranju, februara 1943.

547. ŠATARA I. IBRAHIM, rođen 1935, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

548. ŠATARA M. HUSO, rođen 1925, Kržava, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Kržavi, februara 1943.

549. ŠATARA M. ZADA, rođena 1940, Kržava, dijete. Ubijeno od četnika u Kržavi, februara 1943.

550. ŠATARA M. MULA, rođena 1900, Kržava, domaćica. Ubijena od četnika u Kržavi, februara 1943.

551. ŠATARA I. AHMET, rođen 1939, Kržava, dijete. Ubijeno od četnika u Kržavi, februara 1943.

552. ŠATARA M. SIJA, rođena 1927, Kržava, domaćica. Ubijena od četnika u Kržavi, februara 1943.

553. ŠATARA M. LUTVO, rođen 1923, Kržava, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Kržavi, februara 1943.

554. ŠATARA M. HAJRO, rođen 1938, Kržava, dijete. Ubijeno od četnika u Kržavi, februara 1943.

555. ŠATARA I. SAFET, rođen 1941, Kržava, dijete. Ubijeno od četnika u Kržavi, februara 1943.

556. ŠATARA M. ZULFO, rođen 1928, Kržava, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Kržavi, februara 1943.

557. ŠATARA 3. SEJDO, rođen 1900, Vojnići, zemljoradnik. Ubijen od.četnika u Vojnićima, februara 1943.

558. ŠATARA M. NURA, rođena 1943, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

559. ŠATARA M. HUSO, rođen 1934, Kržava, dijete. Ubijeno od četnika u Kržavi, februara 1943.

560. ŠAHMAN O. ALIJA, rođen 1900, Jahovići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Jahovićima, februara 1942.

561. ŠAHMAN A. OMER, rođen 1860, Johovići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Johovićima, februara 1943.

562. ŠAHMAN M. MEJA, rođena 1880, Bukovica, domaćica. Ubijena od četnika u Bukovici, februara 1943.

563. ŠAHMAN X. NURA, rođena 1932, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

564. ŠAHMAN A. HUSO, rođen 1885, Johovići, zemljoradnik. Ubijen od četnika u Johovićima, februara 1943.

565. ŠIPUR S. DžEHVA, rođena 1920, Kržava, domaćica. Ubijena od četnika u Kržavi, februara 1943.

566. ŠONjA B. IZA, rođena 1940, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

567. ŠONjA A. FATIMA, rođena 1937, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

568. ŠONjA A. MINA, rođena 1940, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovini, februara 1943.

569. ŠONjA B. BEHIJA, rođena 1880, Vikoč, domaćica. Ubijena od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

570. ŠONjA B. HALIMA, rođena 1941, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

571. ŠONjA S. ZLATIJA,. rođena 1915, Vikoč, domaćica. Ubijena od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

572. ŠONjA A. MEHO, rođen 1941, Hajlovina, dijete. Ubijeno od četnika u Hajlovinama, februara 1943.

573. ŠLjIVO M. ISMET, rođen 1941, Bukovica, dijete. Ubijeno od četnika u Bukovici, februara 1943.

574. ŠLjIVO M. HAJRIJA, rođena 1943, Stražica, dijete. Ubijeno od četnika u Stražici, februara 1943.