Речник (Антологија)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Речник мање познатих речи и израза

абес - провалија (Беговић)
азандар, хазандар (тур.) - благајник
анџар, ханџар (тур.) - дугачак оштар нож са два сечива
ајмекнути - од-ајме, зачудити се (Беговић)
бајер (тур.) - брег, обала, узбрдица
базати - лутати без циља
без - лако платно
бермут - вермут, алкохолно пиће
болеза - болест
брашљеннца - хлеб или каква друга храна за пут (М.Обра-довић), чорба са брашпом
бугарити - тужна песма, тугованка ("окренути пјесму на бугарку" - Беговић)
вришко (фришко) - брзо вођеница - у сватовима
виза (риба или "риса риба") - у народном предању (песма-ма и приповеткама) риба са необичним, чудтоворним својствима, нарочито на перајима: ко их проба стиче неку чаробну моћ
гледатн - тражити (М. Обрадовић)
говоруша - она која говори, пуно прича ("угоруша" Јања -М.Обрадовић)
грош - ситии турски новац гудац - гуслар
гукињнца - просјак, слепац гуслар ђипи - скочи
дјети - дати, наденути (име) долито - пред лето
днва-кабаница - често и "диван-кабаница" - врста тешке свилене тканине, украшене везом дупљер - свећњак дуде - гајдс
забавити - замерити ("Анка Смедеревка", Рајковић) зламеиоватп - обред пре крштења; детету се даје привре-мено име
егбе (тур.) - бисаге на кољском седлу
изгледати - очекивати исиужутн - искочити (очи)
јавнти (стадо) - догнати га кући
каурин - хришћанин кешкет - део граничарске униформе киЈнср - посебна соба у авлији (дворишту), служи само за спавање (Папук, Псуњ)
киндисати - казнити, чинити одмазду клита - клетка, кљетка; кавез, крлетка кондер, кондељ - кондир
кондисати, кондишем - одспавати, одмарам се коша (дем.) од - кошуља
лубарда - старински топ
љељен/ан - јелен
марјаш - турски ситни новац мејана, механа (тур.) - кафана мести - чистити
милоште - поклон од миља, обично се шаље неком на да-
леко
наблањатн - наићи случајно, иатумарати ненавидна (мајка) - безосећајна, песавесна норачко (кољено) - па злу гласу нујан - брижан, потиштен, снужден, забринут
обаљено - полегпуто (седло)
одагњити, одагњнла - запалити се, изгорјела (М.Обрадовић)
ока - мсра за жито
оџак - огњиште, кућа (Беговић)
насати - време које је прошло („То не паса ни година да-на... ”- Беговић)
пашалије - етим. од паша, пашине слуге
пенза /е - (итал.) - од: пинез - ситан, металан новац
плетовати - сплитати косу у плетенице
побурати - пореметитн, побркатн
подиљиватн - унапређивати
по од - обичај похођења невесте када јој долази најближи род из куће у којој се родила
провизур - царски чиповник, царски управник
разбој, разбојиште - место где је била нека битка, похара разбудница - овца која предводи стадо раменат/и - играти камена с рамена рашћетала (ружа) - расцветала.стасала, развила се руво - одело, роба рунити - упасти (у кућу) руншија - посуда, одређена мера савешћало - усахло (М.Обрадовић) свак - сестрип муж сексери - новац у аустријској царевини скути - сукња (део женске ношње, набрана као хармоника - у Славонији
снутак - копац припремљен за ткање на разбоју сњељива (ћненица) - врста корова у пшеници; снијет (бо-лест) у зрну
солде, солдат - војник (граничар) солуп, солуф (тур.) - залисак на коси сошпет - запећак („гудац из сошпета”) срмени - од срме стерати - иамештати постел.у
стрмен, сгрумен - појас којим се везује седло коњу испод трбуха
ступље - дрвеие ноге
телал - гласник телар - рам
тимар - посед који је султан давао на уживање свом за-служном ратнику
трал.а - прња, поцепано одело тр о, трти - потирати, пиподаштавати трбу’ (од трбух) - стомак
ћаба - ходочашћс у Меку (за муслимане) ћути/ ћућела - чути, чула
улак - гласник
угоруша - исто што и говоруша (Јања) - причљива уљегли - ушли
хабајлија (хабаија) - сукнени коњски покривач који се ставља преко седла
чауш -ранг официра у турској војсци
шалуп - дрвена окна на прозорима шафран - врста цвета тамнољубичасте боје шкуде - новац у аустријској царевини шљака - необрађен дрвени штап штити, штије - читати, чита