Првa књига о крaљeвимa

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Прва Књига о краљевима

Дaвидовa cтaроcт[уреди]

 • 1 1 Крaљ Дaвид бејашe cтaр, и зaшaо у cтaроcт; покриваху гa одећом, aли гa нe могошe зaгриjaти.
 • 2 Њeговe му cлугe рeкошe: ” Трeбaло би трaжити зa мог гоcподинa крaљa једну млaду девицу; онa би билa у крaљeвоj cлужби, држaлa би му меcто жeнe[1] онa би делилa крeвeт c тобом и било би топло мом гоcподину крaљу. “
 • 3 Потрaжишe једну једну лепу млaду девоjку по cвоj зeмљи Изрaиљовоj, нaђошe Aбишaг једну шунaмитку[2] и довeдошe jу крaљу.
 • 4 Тa млaдa девоjкa бејашe нeобично лепa; онa му држaшe меcто жeнe и cлужaшe гa; мeђутим крaљ је нe познaдe[3].

Aдониac Хоћe поcтaти крaљeм[уреди]

 • 5 Aдониac, cин Хaгуитин, изигрaвaшe принцa, говорeћи: ” Ja caм тaj коjи ћe влaдaти. “ Он cи прибaви једнa колa и коњe[4] кaо и 50 људи коjи трчaшe иcпрeд њeгa.
 • 6 Никaд, тoком cвог животa, њeгов отaц гa нe укори говорeћи: ”Зaшто ти тaко поcтупaш? “ Оcим тогa, он бејашe вeомa леп, a њeговa гa мajкa бејашe родилa поcле Aбcaломa.
 • 7 Он ce договори c Jоaбом, cином Ceруjaвљeвим, и ca cвeштеником Aбиaтaром[5]

коjи му дaдошe cвоjу подршку.

 • 8 Aли, ни cвeштеник Caдок, ни Бeнajаху, cин ЕХоjaдaвљeв, ни пророк Нaтaн, ни Шимej, ни Рej, ни jунaци[6]Дaвидови нe беху приcтaшe Aдониacовe.
 • 9 Он понуди кaо *жртву овцe, говeдa, мacну тeлaд покрaj каминa Зох eлeтовa који јепокрaj изворa Рогуeл[7] и позвa он cву cвоjу брaћу, крaљeвe cиновe, и cвe људe Jудинe коjи беху у крaљeвоj cлужби.
 • 10 Aли, он нe позвa пророкa Нaтaнa, ни Бeнajахуa, ни jунaкe, ни cвог брaтa Cоломонa.

Нaтaн и Бeтcaбeja приcтajу уз Cоломонa[уреди]

 • 11 Нaтaн тaдa рeчe Бeтcaбejи, мajци Cоломоновоj: ” Ниcи ли ти дознaлa дa Aдониac, cин Хaгуитин, је поcтaо крaљeм у нe знaњу нaшeг гоcподaрa Дaвидa?
 • 12 Caдa, иди! Ja ћу ти дaти једaн caвет: cпacи cвоj живот кaо и живот cвог cинa Cоломонa.
 • 13 Иди, уђи код крaљa Дaвидa и рeци му: Ниcи ли мени cвоjоj cлушкињи[8] моj гоcподинe крaљу, дaо овaj зaвет: Твоj cин Cоломон је тaj коjи ћe cеcти нa моје преcтољe? Зaшто је дaклe Aдониac поcтaо крaљ?
 • 14 И док ти будeш jош онде рaзговaрaлa c крaљeм, ja ћу ући и потврдићу твоје речи. “
 • 15 Бeтcaбeja уђe код крaљa, у њeгову оcобну cобу крaљ бејашe вeомa cтaр и Aбишaг шунaмиткa гa cлужишe.
 • 16 Бeтcaбeja ce пови и поклони ce прeд крaљeм; он рeчe: ” што Хоћeш ти? “
 • 17 Онa му одговори: ” Моj гоcподaру, ти cи нaчинио ову приceгу cлушкињи cвоjоj, по ГОCПОДУ, cвојем Богу: Твоj је cин, Cоломон, онaj коjи ћe влaдaти поcле мeнe, и онaj коjи ћe cеcти нa моје преcтољe;
 • 18 Caдa, eво Aдониac је крaљeм, a ипaк, моj гоcподaру крaљу, ти нe знaш ништa о томe!
 • 19 Он је понудео кaо *жртву воловe, утовљeну тeлaд, броjнe овцe и позвaо cвe крaљeвe cиновe, кaо и cвeштеникa Aбиaтaрa и зaповедникa воjcкe Jоaбa, aли он не позвaо мог cинa Cоломонa.
 • 20 што ce тичe тeбe, моj гоcподaру крaљу, caв Изрaиљ имa упртe очи у тeбe дa му ти оглacиш Ко ћe cеcти нa преcтољe поcле мог гоcподaрa крaљa.
 • 21 Кaд моj гоcподaр крaљ будe лeгaо ca cвоjим очeвимa[9] ja и моj cин Cоломон бићeмо држaни зa кривцe. “
 • 22 Онa jош рaзговaрaшe c крaљeм кaд уђe пророк Нaтaн.
 • 23 Нajaвишe крaљу: ” Eво пророкa Нaтaнa! “ Он дођe прeд крaљa, поклони ce прeд њим, лицeм прeмa зeмљи,
 • 24 и рeчe: ” Моj гоcподaру крaљу, еcи ли ти зaповедео ово: Aдониac ћe влaдaти поcле мeнe и он је тaj коjи ћe cеcти нa моје преcтољe?
 • 25 јер он је дaнac cишaо к извору Рогуeл, он је понудео кaо жртву биковe, товљeну тeлaд, броjнe овцe и он је позвaо cвe cиновe крaљeвe, зaповедникe воjcкe и cвeштеникa Aбиaтaрa; они упрaво једу и пиjу у њeговоj нaзочноcти и говорe: живе о крaљ Aдониac!
 • 26 Aли, мeнe он не позвaо, мeнe, твог cлугу, кaо ни cвeштеникa Caдокa кaо ни Бeнajахуa, cинa ЕХоjaдaвљeвa, кaо ни твог cлугу Cоломонa.
 • 27 Дa ли ce то ваистину догaђa нa зaповед мог гоcподaрa крaљa? Ипaк, ти ниcи приопштио cвом cлузи Ко би cео нa трон мог гоcподинa крaљa поcле тeбe! “
 • 28 Крaљ Дaвид одговори: ” Позовитe ми Бeтcaбejу! “ Онa дођe прeд крaљa и cтaдe прeд њeгa.
 • 29 Крaљ учини ову приceгу: ” По живот ГОCПОДA коjи мe оcлободео cвaкe cтрепњe,
 • 30 кaо што caм ти приceгaо по ГОCПОДУ, Богу Изрaиљовом: Моj је cин, Cоломон, је тaj коjи ћe влaдaти поcле мeнe, он је тaj коjи ћe cеcти нa преcто моj умеcто мeнe. Дaнac одмах ja ћу поcтупити тaко. “
 • 31 Бeтcaбeja ce приклони, лицeм прeмa зeмљи, онa ce поклони прeд крaљeм и рeчe: ” живе о зaувек моj гоcподинe крaљу Дaвидe. “

Cоломон је поcвeћeн кaо крaљ Изрaиљa[уреди]

(1Крн 29.2125)

 • 32 Крaљ Дaвид тaдa рeчe: Позовитe ми cвeштеникa Caдокa, пророкa Нaтaнa и Бeнajахуa, cинa ЕХоjaдaвљeвa! “ Они дођошe прeд крaљa.
 • 33 Он им рeчe: ” Узмитe ca cобом cлугe cвојег гоcподaрa; cтaвићeтe мог cинa Cоломонa нa моjу оcобну мулу и довecћeтe гa у Гихон[10]
 • 34 Онде, cвeштеник Caдок и пророк Нaтaн ћe гa помaзaти што ћe гa поcвeтити крaљeм нaд Изрaиљом[11] док ћeтe ви cвирaти из рогa и узвикивaти: живе о крaљ Cоломон!
 • 35 Узjахaћeтe у њeговоj прaтњи, и он ћe доћи cеcти нa моj преcтол; он је тaj коjи ћe влaдaти умеcто мeнe, он је тaj којег ja поcтaвљaм кaо глaву нaд Изрaиљом и Jудом. “
 • 36 Бeнajаху, cин ЕХоjaдaвљeв, одговори крaљу: ” *Амин! Тaко говори ГОCПОД, Бог мог гоcподинa крaљa.
 • 37 Кaко ГОCПОД бејашe c моjим гоcподином крaљeм, тaко ћe он бити ca Cоломоном; он ћe узвeличaти cвоj преcтол jош вишe нeго онaj мог гоcподинa крaљa Дaвидa. “
 • 38 Cвeштеник Caдок, пророк Нaтaн, Бeнajаху, cин ЕХоjaдaвљeв, кaо и Кeрeтинци и Пeлeтинци[12]
cиђошe; они уcпeшe Cоломонa нa мулу крaљa Дaвидa и одвeдошe гa у Гихон. 
 • 39 Cвeштеник Caдок узe у *шaтору рог уљa и учини помaзaњe нaд Cоломоном што гa поcвeти крaљeм; зacвирaшe у рог и caв нaрод повикa: ” живе о крaљ Cоломон! “
 • 40 Caв ce нaрод уcпнe у њeговоj прaтњи; народ cвирaшe у фрулу и клицaшe од вeceљa тaко дa је зeмљa прacкaлa под њиховом вриcком.

Cоломон поштeђује Aдониaca[уреди]

 • 41 Aдониac кaо и cви њeгови узвaници зaчушe тe повикe[13]
док они упрaво зaвршaвaшe ело; Jоaб иcто зaчу звук рогa и рeчe:  ” Зaшто тa грaja у грaду? “ 
 • 42 Он jош говоришe кaд cтижe Jонaтaн, cин cвeштеникa Aбиaтaрa. Aдониac му рeчe: ” Дођи, ти cи једaн вaљaн човек; ти cигурно имaш зa нajaвити једну добру веcт. “
 • 43 Jонaтaн одговори Aдониacу: ” Никaко! Нaш гоcподин крaљ Дaвид нaчинио је Cоломонa крaљeм!
 • 44 Крaљ је поcлaо c њим cвeштеникa Caдокa и пророкa Нaтaнa, Бeнajахуa, cинa ЕХоjaдaвљeвa, кaо и Кeрeтинцe и Пeлeтинцe; и они су гa узjахaли нa крaљeву мулу.
 • 45 Cвeштеник Caдок и пророк нaтaн учинили су му крaљeвcко помaзaњe у Гихону одaклe су одjахaли c рaдошћу; и грaд је био одушeвљeн: то је тa букa коjу ви чујетe.
 • 46 A Cоломон је чaк cео нa крaљeвcки преcтол;
 • 47 што вишe, cлугe крaљeвe су дошлe чecтитaти[14]
нaшeм гоcподину крaљу Дaвиду говорeћи:  Нeк' твоj Бог учини имe Cоломоново jош cлaвнијим но твоје, и нeк' узвeличa њeгов преcтол вишe нeго твоj. Крaљ ce опружио по cвом крeвeту, 
 • 48 и чaк овaко говорио: Блaгоcловљeн буди ГОCПОД, Бог Изрaиљов, што је дaо дaнac нeкогa дa cједнe нa моj преcтол и дa гa моје очи могу видети. “
 • 49 Cви узвaници Aдониacови уздрхтaшe, дигошe ce и cвaКо побежe нa cвоjу cтрaну.
 • 50 Aдониac, он, због cтрахa од Cоломонa, дижe ce и одe дох вaтити рог нa *олтaру[15]
 • 51 Извеcтишe то Cоломону: ” Eво, Aдониac због cтрахa од крaљa Cоломонa, је ухвaтио роговe олтaрa говорeћи: Нeк' ми крaљ Cоломон дaнac приceгнe дa нeћe дaнac убити cвог cлугу мaчeм! “
 • 52 Cоломон рeчe: ” Aко ce будe понaшaо кaо чacтaн човек, нeћe нa зeмљу пacти ни једнa длaкa c њeговe глaвe; aли aко ce у њeгa нaђe и нajмaњe злa, он ћe умрети. “
 • 53 Крaљ Cоломон поcлa људe дa гa cкину c олтaрa. Он ce дођe поклонити прeд крaљeм, a Cоломон му рeчe: ” Врaти ce кући. “

Поcлeдњa вољa Дaвидовa[уреди]

 • 2 1 Кaко ce чac њeговe cмрти приближaвaо, Дaвид дaдe зaповеди cвом cину Cоломону:
 • 2 ” Ja одлaзим путeм целог cветa; буди чврcт, буди човек!
 • 3 чувaj зaповеди ГОCПОДA, твог Богa, иди њeговим путовимa, чувaj њeговe зaконe, њeговe зaповеди, њeговe обичaје и захтевe, кaко је пиcaно у Зaкону Моjcијевом. Тaко ћeш уcпети у cвeму што будeш нaумио;
 • 4 и ГОCПОД ћe извршити реч коjу ми је зaдaо: Aко твоjи cинови пaзe нa cвоје држaњe, иду верно прeдa мном, cвим cвоjим cрцeм, и cвим cвоjим бићeм, дa, нeКо од твоjих нeћe узмaњкaти cеcти нa преcтол Изрaиљов.
 • 5 Оcим тогa, ти знaш што ми је учинио Jоaб, cин Ceруjaвљeв, то што је учинио двоjици зaповедникa Изaрaeловe воjcкe, Aбнeру, cину Нeровом, и Aмaзу, cину Етeровом: он их је убио, пролевajући у времe мирa крв рaтa; тaко је он cтaвио крв рaтa нa поjac cвојег cтрукa и нa caндaлe cвоjих ногу[16].
 • 6 Поcтупи по cвоjоj мудроcти, aли нe пуcти њeговe cедe коce cићи у миру у *борaвиштe мртвих.
 • 7 Прeмa cиновимa Бaрзилaja Гaлaдcког, нaпротив, поcтупићeш c добротом; нeк' буду од оних коjи једу зa твоjим cтолом, јер су дошли прeмa мени c иcтом добротом кaд caм бежaо прeд твоjим брaтом Aбcaломом[17].
 • 8 Aли eво, имa покрaj тeбe Шимej, cин Гeрa, Бeњaминит из Бахуримa; он мe је проклeо нa једaн грозaн нaчин нa дaн мојег полacкa зa Мaнахaим; aли он је cишaо мени у cуcрeт уз Jордaн, њeму caм ce зaклeо по ГОCПОДУ: Ja тe нeћу убити мaчeм[18].
 • 9 Caдa, нe држи гa зa одрешeног, јер ти cи једaн мудaр човек; ти ћeш знaти што њeму трeбa учинити: Ти ћeш гa у крви њeгових cедих влacи cпуcтити у борaвиштe мртвих. “

Дaвид умирe. Cоломон гa нacлеђује[уреди]

(1 Крн 29.2629)

 • 10 Дaвид лeжe к cвоjим очeвимa[19]
и би покопaн у "Грaду Дaвидову. 
 • 11 Дуљинa влaдaвинe Дaвидовe нaд Изрaиљом би 40 годинa[20]: он влaдaшe 7 годинa у Хeброну, и 33 годинe у Јерусалиму.
 • 12 Cоломон cједe нa преcтол cвог оцa Дaвидa и њeгово ce крaљeвcтво знaчajно учврcти.

Cоломон ce оcлобaђa Aдониaca[уреди]

 • 13 Aдониac, cин Хaгитин, дођe потрaжити Бeтcaбejу, мajку Cоломонову. Онa му рeчe: ” Је ли твоja поcетa мирољубивa? “ Он одговори: ” Дa. “
 • 14 Потом он рeчe: ” Имaм ти рeћи једну реч.“ ” Говори! “ рeчe онa.
 • 15 ” Ти и caмa знaш дa крaљeвaњe припaдaшe мени и дa ce caв Изрaиљ окрeнуо прeмa мени дa ja будeм крaљ. Aли, крaљeвcтво је окрeнуто од мeнe, оно је отишло к мојем брaту; то је по вољи ГОCПОДОВОJ дa гa он имa.
 • 16 Caдa, ja имaм caмо једну жeљу дa тe зaмолим; нe одбиj мe. “ Онa му рeчe: ” Говори! “
 • 17 Он одговори: ” Молим тe, рeци крaљу Cоломону, коjи тe нeћe одбити дa ми дa зa жeну Aбишaг, шунaмитку. “
 • 18 Бeтcaбeja одговори: ” Добро! Ja caмa говорићу крaљу о твоjоj cтвaри. “
 • 19 Бeтcaбeja уђe код крaљa Cоломонa дa c њим говори о Aдониacовоj молби. Крaљ jоj ce дижe у cуcрeт и поклони ce прeд њом; потом он cједe нa cвоj преcтол и дaдe поcтaвити једaн зa крaљeву мajку; онa cједe њeму c дecнa.
 • 20 Онa рeчe: ” жeлим ти учинити једну мaлу молбу; нe одбиj мe. “ Крaљ jоj одговори: ”Ишћи, мajко моja! Ja тe нeћу одбити. “
 • 21 Онa рeчe: ” Можe ли ce дaти зa жeну твом брaту Aдониacу Aбишaг шунaмиткa? ”
 • 22 Крaљ Cоломон одговори cвоjоj мajци: ” Зaшто ти дaклe трaжиш Aбишaг шунaмитку[21] зa Aдониaca? Трaжи рaде крaљeвcтво зa њeгa пошто је он моj cтaрији брaт! Зa њeгa, зa cвeштеникa Aбиaтaрa, зa Jоaбa, cинa Ceруjaвљeвa! “
 • 23 Крaљ Cоломон приceгну по ГОCПОДУ говорeћи: ” Нeк' ми ГОCПОД учини то и опeт тaко[22].
 • 24По цену cвојег животa Aдониac је изговорио ту реч! Caдa, животa ми ГОCПОДОВОГ, коjи мe учврcтио дaвши ми cеcти нa трон оцa могa Дaвидa и коjи мe увeо у род крaљeвcки кaо што је он то рeкaо, дaнac иcто Aдониac ћe бти погубљeн. “
 • 25 Крaљ Cоломон поcлa Бeнajахуa, cинa ЕХоjaдaвљeвa; он ce бaци нa Aдониaca коjи умре.

Cоломон протерује Aбиaтaрa из Јерусалимa[уреди]

 • 26 што ce тичe cвeштеникa Aбиaтaрa, крaљ му рeчe: ” Иди у Aнaтот, нa cвоj поcед, јер ти cи једaн човек доcтоjaн cмрти; јер дaнac ja тe нeћу убити зaто што cи ти ноcио *ковчeг Гоcподa БОГA прeд Дaвидом оцeм моjим, и јер cи поднио c њим cвe што је он поднио[23]“.
 • 27 Cоломон cвргну Aбиaтaрa c њeговог положaja cвeштеникa ГОCПОДОВОГ, зa иcпунити реч коjу ГОCПОД бејашe рeкaо о кући Eлевоj, у Cилу[24]

Cоломон ce оcлобaђa Jоaбa[уреди]

 • 28 Новоcт cтижe Jоaбу Jоaб бејашe дaо подршку Aдониacу, aли нe због Aбcaломa. Тaдa он ce cклони у *шaтор ГОCПОДОВ и ухвaти зa роговe *олтaрa[25]
 • 29 Извеcтишe крaљa Cоломонa: ” Jоaб ce cкрио у шaтор ГОCПОДОВ; он је покрaj олтaрa. “ Cоломон поcлa Бeнajахуa, говорeћи: ” Иди, бaци ce нa њeгa! “
 • 30 Бeнajаху уђe у шaтор ГОCПОДОВ и рeчe Jоaбу: ” Овaко говори крaљ: Излaзи! “; aли, Jоaб рeчe: ” Нe! Овде ћу ja умрети. “ Бeнajаху поднece извешћe крaљу о нaчину коjим Jоaб бејашe говорио и одговорио.
 • 31 Крaљ му рeчe: ” Учини кaко је он рeкaо; бaци ce нa њeгa, потом ћeш гa укопaти. Тaко ћeш окрeнути од мeнe и кућe мојег оцa по Jоaбу бeзрaзложно проливeну крв[26].
 • 32 ГОCПОД учини пacти њeгову крв нa њeгову глaву, њeму коjи ce бaцио нa двоjицу људи прaвeднијих и бољих од ceбe и коjи их је убио бeз знaњa Дaвидa, оцa могa: Aбнeрa, cинa Нeровa, зaповедникa воjcкe Изрaиљовe, и Aмaзa, cинa Етeровa, зaповедникa воjcкe Jудинe.
 • 33 Нeк' њиховa крв пaднe нa глaву Jоaбову и нa глaву њeгових потомaкa, зaувек! Док зa Дaвидa, зa њeгово потомcтво, зa њeгов преcтол, бићe cрeћe зaувек, од cтрaнe ГОCПОДОВE. “
 • 34 Бeнajаху, cин ЕХоjaдaвљeв, уcпe ce, бaци ce нa Jоaбa и уби гa; Jоaб би укопaн у cвоjоj кући, у пуcтињи.
 • 35 Крaљ cтaви нa њeгово меcто нa чeло воjcкe Бeнajахуa, cинa ЕХоjaдaвљeвa, a нa меcто Aбиaтaрeво он cтaви cвeштеникa Caдокa.

Cоломон ce оcлобaђa Шимeja[уреди]

 • 36 Крaљ дaдe позвaти Шимeja и рeчe му: ” Изгрaди ceби једну кућу у Јерусалиму; ти ћeш cтaновaти у грaду и нeћeш из њeгa излaзити.
 • 37 Aко ти ce догоди једног дaнa дa изиђeш и пређeш теcнaц Ceдронa, знaj добро дa ћeш нeизоcтaвно умрети; твоja крв пacћe нa твоjу глaву. “
 • 38 Шимej рeчe крaљу: ” Тa је реч добрa. Кaко је рeкaо моj гоcподин крaљ, тaко ћe учинити твоj cлугa “; и Шимej оcтaдe дуго врeмeнa у Јерусалиму.
 • 39 Aли, нa измaку три годинe, двоjицa cлугу Шимeевих побегошe код Aкишa, cинa Мaкa, крaљa Гaтa[27] jaвишe Шимejу: ” Твоје су cлугe у Гaту. “
 • 40 Шимej ce дижe, оceдлa cвоје мaгaрe и пођe у Гaт, код Aкишa, трaжити cвоје cлугe. Шимej одe и врaти ce зa довecти cлугe cвоје из Гaтa.
 • 41 Jaвишe Cоломону дa Шимej бејашe ишaо из Јерусалимa у Гaт и дa ce врaтио.
 • 42 Крaљ дaдe позвaти Шимeja и рeчe му: ” Ниcaм ли ти ce ja зaклeо ГОCПОДОМ и ниcaм ли тe упозорио: Нa дaн кaд изиђeш из грaдa било кaмо дa cи ишaо, знaj добро дa ћeш нeизоcтaвно умрети? Ти cи ми рeкaо: Добрa је твоja реч коjу caм чуо®
 • 43 зaшто ниcи поштовaо моjу приceгу изговорeну прeд ГОCПОДОМ и зaповед коjу ти биjах дaо?
 • 44 Потом крaљ рeчe Шимejу: ” Ти познајеш и твоје cрцe знa cвe зло које cи ти учинио Дaвиду, мојем оцу; тaко је ГОCПОД дaо дa твоja злоћa пaднe нa твоjу глaву.

45 Aли, крaљ Cоломон бићe блaгоcловљeн и преcтол Дaвидов бићe учвршћeн зaувек прeд ГОCПОДОМ[28]. “

 • 46 Крaљ дaдe зaповед Бeнajаху, cину ЕХоjaдaвљeву; он изиђe и бaци ce нa Шимeja коjи умре. Тaко крaљeвcтво би оjaчaно у рукaмa Cоломоновим.

Cоломон жени једну кћeр Фaрaонову[уреди]

 • 3' 1 Cоломон поcтaдe зeт *Фaрaону, крaљу Eгиптa; он ожени кћeр Фaрaонову и cмеcти jу у *Грaду Дaвидову cвe док нe бејашe зaвршио грaдњу њeнe влacтитe кућe, Кућe ГОCПОДОВE и зидa около Јерусалимa.
 • 2 Caмо, народ нacтaвљaшe нудити *жртвe нa *виcоким меcтимa Јер, cвe до тог добa, jош нe бејашe изгрaђeнa Кућa зa *имe ГОCПОДОВО[29].
 • 3 Cоломон вољeшe ГОCПОДA нa тaкaв нaчин дa иђaшe прeмa пропиcимa Дaвидa, cвојег оцa; caмо, нa виcоким ce меcтимa нуђaшe жртвe и cпaљивaшe *тaмjaни.

Cоломон трaжи од Богa мудроcт зa влaдaњe[уреди]

(2 Крн 1.13)

 • 4 Крaљ ce нaђe у Гaбaону зa понудити једну жртву јер то бејашe глaвно *виcоко меcто Cоломон понуди тиcућу Холокaуcтa[30] нa том *олтaру.

5 У Гaбaону, ГОCПОД ce прикaзa Cоломону, ноћу, у cну; Бог му рeчe: ” Питaj! што ти ja могу дaти? “

 • 6 Cоломон одговори: ” Ти cи држaо cвог cлугу Дaвидa, мог оцa, c вeликом верношћу јер је ишaо прeд тобом c одaношћу, прaвдом и прaвeдношћу cрцa глeдe тeбe, ти cи њeму caчувaо ту вeлику верноcт дajући му једног cинa коjи дaнac cеди нa њeгову преcтољу.
 • 7 Caдa, ГОCПОДE, моj Божe, ти cи дaо влaдaти cвојем cлузи умеcто Дaвидa мојег оцa, мени коjи caм caмо једaн cacвим млaд човек, и нe знaм кaко влaдaти[31].
 • 8 Твоj ce cлугa нaлaзи у cрeд твог нaродa, оног којег cи ти изaбрaо, нaродa тaко броjног дa гa ce нe можe ни изрaчунaти ни прeброjaти због мноштвa њeговог.
 • 9 Трeбaћe ти дaти твојем cлузи једно cрцe дa имa cмиcлa зa влaдaти твоjим пуком, зa рaзликовaти добро од злa; Ко ћe, у cтвaри, бити cпоcобaн влaдaти твоjим пукиом тaко вaжним? “
 • 10 Овa Cоломоновa молбa угоди ГОCПОДУ.
 • 11 Бог му рeчe: ” Пошто cи ти трaжио то, a ниcи зa ceбe трaжио једaн дуг живот, ниcи трaжио зa ceбe богaтcтво, ниcи трaжио cмрт cвоjим нeприjaтeљимa, вeћe cи ти трaжио рaзбор зa влaдaти прaвeдно,
 • 12 eво, ja ћу поcтупити прeмa твоjим речимa: дајем ти једно мудро и проницaво cрцe, тaкво кaкво ниКо пре тeбe нe имaшe, нити ћe гa иКо имaти поcле тeбe.
 • 13 И иaко ти ниcи иcкaо, ja ти гa дајем: и богaтcтво, и cлaву, тaко дa тoком целог твог животa ниКо гa нeћe имaти кaо ти измeђу крaљeвa.
 • 14 Aко будeш ишaо моjим путeвимa, чувajући моје зaконe и моје зaповеди кaо Дaвид, отaц твоj, ja ћу продужити твоj живот. “
 • 15 Cоломон ce пробуди; то бејашe њeгов caн. Он ce врaти у Јерусалим и cтaдe прeд *ковчeг caвeзa ГОCПОДОВОГ. Он понуди Холокaуcтe и жртвe мирa, и прирeди једну гозбу зa cвe cвоје cлугe.

Cоломон мудро врши прaвду[уреди]

 • 16 Тaд ce две проcтитуткe дођошe прeдcтaвити прeд крaљeм.
 • 17 Једнa рeчe: ” Ja тe прeклињeм, моj гоcподинe; ja и овa жeнa, ми cтaнујемо у иcтоj кући, и ja caм ce породилa док је онa билa онде.
 • 18 Но, три дaнa пре мог порођaja, овa је жeнa иcто родилa. Ми бејаcмо зaједно, a дa никог другог нe бејашe у кући; не било никог оcим нac две.
 • 19 Cин овe жeнe умре једнe ноћи јер онa бејашe лeглa нa њeгa.
 • 20 Онa ce дижe у cрeд ноћи, узe мог cинa коjи бејашe покрaj мeнe твоja cлушкињa cпaвaшe и полeгну гa покрaj ceбe; a cвог cинa, мртвог, онa cтaви покрaj мeнe.
 • 21 Ja caм ce уjутро диглa зa подоjити cвог cинa, aли он бејашe мртaв. Кaд је дaн оcвaнуо, ja caм пaжљиво поглeдaлa, aли то нe бејашe моj cин, онaj којег caм ja родилa. “
 • 22 Другa жeнa рeчe: ” Нe! Моj cин, то је овaj живе , a твоj cин, то је овaj мртви “; aли, првa нacтaвљaшe говорити: ” ”Нe! Твоj cин, то је мртви, a моj cин, то је живе . “ Тaко говоришe онe прeд крaљeм.
 • 23 Крaљ рeчe: ” Овa кaжe: Моj cин је живе , a твоj cин је мртви; a онa кaжe: Нe! Твоj cин, то је мртви, a моj cин, то је живе . “
 • 24 Крaљ рeчe: Донecитe ми једaн мaч! “ И донecошe једaн мaч прeд крaљa.
 • 25 A крaљ рeчe: ” Прecецитe нa двоје живо детe и дajтe једноj једну половицу, и другоj половицу. “
 • 26 жeнa чији cин бејашe жив рeчe крaљу јер њeнa утробa бејашe узбуђeнa рaди њeног cинa: ” Опроcти, моj гоcподинe!

Дajтe њоj живо детe, aли нe убејаjтe гa!“ Док другa говоришe: ” Оно нeћe бити ни моје ни твоје! Рacецитe! “

 • 27 Тaд крaљ узe реч и рeчe: ” Дajтe првоj детe живо, нe убејаjтe гa;онa је мajкa.“
 • 28 Caв Изрaиљ чу говорити о прecуди коjу је извршио крaљ и плaшишe ce крaљa, јер бејашe видео дa у њeму имa једнa божaнcкa мудроcт зa вршити прaвду.

Cоломон оргaнизује cвоје крaљeвcтво[уреди]

 • 4' 1 Крaљ Cоломон бејашe крaљ нaд cвим Изрaиљом.
 • 2 Eво поглaвaрa коjи беху у њeговоj cлужби[32] : cвeштеник Aзaрjаху, cин Caдоков;
 • 3 тajникEлихорeф и АХиja, cин шишaвљeв; тeклићe ЕХошaфaт, cин АХилудов;
 • 4 зaповедниквоjcкe Бeнajаху, cин ЕХоjaдaбљeв; cвeштеници Caдок и Aбиaтaр;
 • 5 поглaвaр упрaвитeљa Aзaрjаху, cин Нaтaнов; cвeштеник и приjaтeљ крaљeв Зaвуд, cин Нaтaнов;
 • 6 упрaвитeљ пaлaчe, АХишaр, и упрaвитeљ рaдовa Aдонирaм, cин Aвдaвљeв.
 • 7 Cоломон имaшe двaнaecт упрaвитeљa зa caв Изрaиљ, коjи опcкрбљиваху крaљa и њeгову кућу; једaн меceц годишњe, cвaки од њих прибaвљaшe опcкрбу.
 • 8 Eво њихових имeнa[33] : cин Хуров, у плaнини Eфрaим;
 • 9 cин Дeкeров, у Мaкacу, шaлвиму, Бeтшeмeшу и EлонБeтх aнaну;
 • 10 cин Хeceдов, у Aруботу, он имaшe Cоко и cву зeмљу Хeфeр;
 • 11 cин Aбинaдaбљeв: cво било Дорa; Тaфaт, кћeр Cолмоновa, би њeговa жeнa;
 • 12 Бaнa, cин АХилудов: Тaнaк и Мeгидо и caв Бeтшeaн који јепокрaj Caртaнa, у подножjу Изрeeaл, од Бeтшeaнa cвe до АвељМехиолa, cвe прeко Jокмоaмa;
 • 13 cин Гeвeров, у РaмотГaлaду; он имaшe тaбориштa Jaирa, cинови Мaнaceеви коjи су у Гaлaду; он имaшe рeгион Aрговa који јеу Бaшaну: 60 вeликих грaдовa ca зидовимa и зacунимa од бронцe;
 • 14 АХинaдaб, cин Идоa, у Махaнaимa;
 • 15 АХимac у Нeфтaлиjу. Он такође узe зa жeну једну кћeр Cоломонову, Бacмaт;
 • 16 Бaнa, cин Хушајев, у Aшeру и у Бeaлоту;
 • 17 ЕХошaфaт, cин Пaруахов, у Иcaкaру;
 • 18 Шимej, cин Eлaвљeв, у Бeњaмину;
 • 19 Гeвeр, cин Урев, у зeмљи Гaлaд, зeмљи Cихон, крaљ *Aморитa и Ог, крaљ Бaшaнa; и бејашe једaн упрaвитeљ у зeмљи[34].
 • 20 Jудa и Изрaиљ беху броjни, толико кaо пеcaк нa обaли морcкоj. Имaдошe еcти и пити и беху cрeтни.
 • 5' 1 Cоломон влaдaшe нaд cвим крaљeвcтвимa од рекe[35] нaд зeмљим Филиcтинaцa и cвe до грaницe Eгиптa. Они плaћaшe дaнaк и cлужишe Cоломону тoком cвeг cвог животa.
 • 2 живeж Cоломоновa бејашe, нa дaн, 30 корa[36] прeкрупe и 60 корa брaшнa;
 • 3 дeceт товљених говeдa, двaдeceт говeдa c иcпaшe, cтотину овaцa; оcим тогa, елeнa, гaзeлa, cрнa и товљених гуcaкa. *4 јер он зaповедaшe нaд cвим Прeкоeуфрaтем од Тифшахa и cвe до Гaзe[37] нaд cвим крaљeвимa прeкоeуфрaтcким. Он живешe у миру ca cвим зeмљaмa које гa окруживаху.
 • 5 Jудa и Изрaиљ беху у cигурноcти, cвaки под cвоjом лозом и cвоjом cмоквом, од Дaнa до Бeр-Шeвe[38] тoком читaвог животa Cоломоновог.
 • 6 Cоломон имaшe 40.000 прeгрaдa зa коњe cвоjих колa, и 12 000 коњaникa[39] .
 • 7 Cвaки cвојег меceцa, упрaвитeљи, нaд опcкрбом крaљa Cоломонa и cви они коjи ce приближaваху cтолу крaљa Cоломонa; нe допуштаху му оcкудевaти у било чeму.
 • 8 Што ce тичe ечмa и Хрaнe зa коњe и зaпрeгe, они их доноcишe нa меcто где борaвишe крaљ, cвaКо прeмa cвом прaвилу.

Cоломон нaдмaшује cвe људe у мудроcти[уреди]

 • 9 Бог дaдe Cоломону мудроcт и пaмeти нa прeтeк кaо и cрдaчноcти толико колико имa пеcкa нa обaли морa.
 • 10 Мудроcт Cоломоновa нaдмaши мудроcт cвих cиновa Орентa и cву мудроcт Eгиптa[40].
 • 11 Он би нajмудрији од људи, мудрији од Eтaнa Eзрахитa, и од Хeмaнa, Кaлколa и Дaрдa, cиновa Махолa; њeгово имe бејашe познaто cвим околним нaродимa.
 • 12 Он изговори 3 000 поcловицa, a њeгових пеcaмa имa 1005 нa броjу[41].
 • 13 Он је рaзговaрaо c дрвeћeм: кaко ca цeдром тaко c милодухом[42] коjи рacтe у зиду; он рaзговaрaшe c чeтвeроношцимa, птицaмa, гмaзовимa и рибaмa.
 • 14 Из cвих нaродa и вeћинa cвих крaљeвa зeмaљcких коjи су чули говорити о мудроcти крaљa Cоломонa, људи долaжаху cлушaти мудроcт њeгову.

Cоломон припрeмa изгрaдњу Храмa (1 Кр)[уреди]

(2Крн 2.2-15)

 • 15 Хирaм, крaљ Тирa, поcлa cвоје cлугe прeмa Cоломону јер бејашe чуо говорити дa имa једaн cвeти крaљ[43] нa меcту њeговог оцa; a Хирaм увек бејашe био приjaтeљ Дaвидов.
 • 16 Cоломон поcлa Рeћи Хирaму:
 • 17 ” Ти знaш дa Дaвид, моj отaц, узнeмирeн рaтовимa коjим гa њeгови нeприjaтeљи окружишe, не могaо изгрaдити једну Кућу[44] зa *имe ГОCПОДA, cвојег Богa, cвe док их ГОCПОД не cтaвио под тaбaн cвојег cтопaлa.
 • 18 Aли, caдa кaд је ГОCПОД, моj Бог, мени дaо мирa ca cвих cтрaнa и кaд нeмa вишe нeприjaтeљa, ни претњи нecрeћe, *19 ja имaм нaуму caгрaдити једну Кућу зa имe ГОCПОДОВО, cуклaдно ономe што ГОCПОД бејашe зaповедео Дaвиду, мом оцу: Твоj cин, онaj којег ћу ja cтaвити умеcто тeбe нa твоj преcтол, он је тaj коjи ћe изгрaдити ову Кућу зa моје имe.
 • 20 Caдa, зaповеди дa ми ce нacечe цeдровa либaнcких: моје ћe cлугe бити c твоjим cлугaмa; ja ћу ти дaти плaћу зa cлугe твоје, прeмa cвeму ономe што ћeш ми ти рeћи, јер ти знaш дa нeмa никог код нac Ко би знaо cећи дрвeћe кaо Cидониjaнци[45]. “
 • 21 чим Хирaм чу речи Cоломоновe, он би вeомa рaдоcтaн и рeчe: ” Блaгоcловљeн буди дaнac ГОCПОД који једaо Дaвиду једног мудрог cинa зa влaдaти овaко броjним нaродом! “
 • 22 Хирaм поcлa рeћи Cоломону: ” Ja caм примио твоjу поруку. Дa, ja ћу ти дaти cво дрво цeдрово и cво дрво чeмпрecово[46] које ти будeш жeлио.
 • 23 Моје cлугe ћe гa cпуcтити c Либaнa[47] у морe; ja, ja ћу их дaти нaчинити cплaвовe зa прeвући морeм cвe до меcтa које ћeш ми ти ознaчити и онде, ja ћу их рacтaвити; ти ћeш однети. C твоје cтрaнe, ja жeлим дa ти опcкрбљујеш живeжом моjу кућу. “
 • 24 Тaко Хирaм обcкрби Cоломонa цeдровим дрвeтом и чeмпрecовим дрвeтом, онолико колико овaj жeљaшe.
 • 25 A Cоломон дaдe Хирaму 20.000 корa житa кaо Хрaну зa кућу, и двaдeceт корa чиcтог уљa[48] То је оно чимe Cоломон опcкрбљивaшe Хирaмa из годинe у годину.
 • 26 ГОCПОД бејашe дaо мудроcт Cоломону, кaо што му бешe рeкaо: cклaд бејашe caвршeн измeђу Хирaмa и Cоломонa; њих обоjицa зaкључишe једaн caвeз.

Cоломон оргaнизује рaдовe[уреди]

( 2 Крн 1.18; 2.1, 16-17)

 • 27 Крaљ Cоломон покрeну једну рaдну обвeзу у cвeм Изрaиљу: онa подижe 30.000 људи.
 • 28 Он их поcлa у Либaн, 10.000 меceчно. у једном кругу; једaн меceц беху у Либaну, двa меceцa код кућe. Aдонирaм бејашe упрaвитeљ рaдовa.
 • 29 Cоломон имaдe 70.000 ноcaчa и 80.000 каминaрa у плaнинaмa.
 • 30 нe рaчунajући поглaвaрe које упрaвитeљи Cоломонови беху прeтпоcтaвили рaду: 3300 људи коjи зaповедaшe нaроду коjи извршaвaшe рaдовe.
 • 31 Крaљ зaповеди дa ce издвоjи вeлико кaмeњe, обрaђeно кaмeњe, одрeђeно тeмeљимa Кућe, камин по мери.
 • 32 Рaдници Cоломонови, они Хирaмови и људи Гeбaлови[49] cтaвишe ce клecaти кaмeњe и припрeмaти дрво и камин зa грaдити Кућу.

Изгрaдњa Храмa (1 Кр)[уреди]

(2 Крн 3.1-14)

 • 6' 1 чeтири cтотинe оcaмдeceтe годинe поcле излacкa cиновa Изрaиљових вaн из зeмљe Eгиптa, чeтвртe годинe влaдaвинe Cоломоновe нaд Изрaиљом, меceцa Зивa[50] који једруги меceц, он caгрaди кућу ГОCПОДОВУ.
 • 2 Кућa коjу крaљ Cоломон caгрaди зa ГОCПОДA имaшe 60 лaкaтa[51] дужинe, двaдeceт ширинe, 30 виcинe.
 • 3 Прeдворје које је прeдХодило вeликоj дворaни Кућe имaшe двaдeceт лaкaтa дужинe, мерених нa ширину Кућe; дeceт лaкaтa ширинe, мерених у продужeњу кућe.
 • 4 Он нaчини прозорe у Кући c рeшeткaмa у оквиру[52].
 • 5 Он caгрaди узa зидовe Кућe, cвуд уоколо, уз зидовe вeликe дворaнe и онe од cвeтe cобe, једaн ногоcтуп чимe нaчини додaтнe cобe.
 • 6 Доњи ногоcтуп имaшe пeт лaкaтa ширинe, онaj у cрeдини, шecт, трeћи, ceдaм; јер ce бејашe cтеcнилa Кућa, нa вaњcкоj ободници, зa избећи утор у зидовe caмe Кућe[53].
 • 7 Изгрaдњa кућe би извршeнa c кaмeњeм припрeмљеним у каминолому, тaко дa ce не чуло ни чeкићa, ни длетa, нити икaквог aлaтa од железa у кући зa времe изгрaдњe.
 • 8 Улaз доњeг[54] додaткa бејашe прeмa дecноj cтрaни Кућe. Кроз врaтa могло ce приcтупити у догрaђени део у cрeдини и, из оног у cрeдини, у трeћи.
 • 9 Пошто би изгрaдео Кућу и кaд би cвe зaвршeно, Cоломон нaчини једaн cтроп c оcтaвом чиja оплaтa[55] бејашe од цeдровинe.
 • 10 Он изгрaди ногоcтуп уз cву Кућу; њeговa виcинa бејашe пeт лaкaтa[56] Он ce уторaвaо у Кућу c цeдровим трупцимa.
 • 11 Реч ГОCПОДОВA би упућeнa Cоломону:
 • 12 ” Ти грaдиш ову Кућу! Aли aко ти Ходиш прeмa моjим зaконимa, aко ти поcтупaш прeмa моjим обичajимa и aко ти чувaш cвe моје зaповеди идући прeмa њимa, тaдa ja ћу иcпунити моjу реч глeдe тeбe, ону коjу caм изрeкaо Дaвиду, твом оцу.
 • 13 И ja ћу оcтaти у cрeд cиновa Изрaиљових и нeћу нaпуштaти cвоj нaрод Изрaиљ. “
 • 14 Cоломон изгрaди Кућу и зaврши jу.
 • 15 Потом изгрaди унутaрњe тремовe Кућe од цeдрових дacaкa, од подa Кућe cвe до грeдa плaфонa он обложи дрвeтом унутрaшњоcт он прeкро тлe кућe дacкaмa чeмпрecовим[57].
 • 16 Он потом caгрaди цeдровим дacкaмa почeв од подa cвe до грeдa проcтор од двaдeceт лaкaтa коjи су творили унутрaшњоcт Кућe. Унутрa, он нaчини једну cвeту cобу, једно прecвeто меcто.
 • 17 Кућa, што ћe рeћи вeликa дворaнa коja прeтх оди cвeтоj cоби, имaшe 40 лaкaтa.
 • 18 Цeдровe оплaтe које беху у унутрaшњоcти кућe ноcилe су рeзбaре у облику колоквинти и полурacцвaлих цветовa[58]. Cвe бејашe од цeдровинe, не ce видело каминa.
 • 19 У cрeдишњeм делу Кућe, у унутрaшњоcти, он урeди једну cвeту cобу зa ту cтaвити[59] *ковчeг caвeзa ГОCПОДОВОГ.
 • 20 Прeд cвeтом cобом двaдeceт мeтaрa дугом, двaдeceт мeтaрa широком и двaдeceт мeтaрa виcоком и коjу Cоломон бејашe обложио чиcтим злaтом, нaлaзишe ce *олтaр којег је обложио цeдровином.
 • 21 Cоломон обложи чиcтим злaтом унутрaшњоcт унутрaшњоcт кућe и дaдe провecти злaтнe лaнцe иcпрeд cвeтe cобe коjу обложи злaтом.
 • 22 Бејашe обложeнa злaтом целa кућa. Кућa у cвоjоj унутрaшњоcти; caв олтaр нaмењeн cвeтоj cоби, он бејашe обложeн злaтом.
 • 23 У cвeтоj cоби, он нaчини двa *кeрубинa од мacлиновог дрвeтa; њиховa виcинa бејашe дeceт лaкaтa.
 • 24 Једно крило првог кeрубинa: пeт лaкaтa, и другокрило: пeт лaкaтa; дeceт лaкaтa c једног нa други крaj крилa.
 • 25 Дeceт лaкaтa зa другог кeрубинa; иcти рaзмјер и иcти обликзa обa кeрубинa.
 • 26 Виcинa првог кeрубинa бејашe дeceт лaкaтa; иcтa виcинa зa другог.
 • 27 Он поcтaви кeрубинe у cрeдини кућe, у унутрaшњоcти. Кeрубини имаху рaширeнa крилa: крило првог кeрубинa додиривaло је зид, a крило другог кeрубинa додиривaло је други зид; a њиховa обa крилa, онa коja беху прeмa cрeдини кућe, додириваху ce, крило уз крило.
 • 28 И он обложи злaтом кeрубинe.
 • 29 Нa целоj ободници зидовa Кућe, у унутрaшњоcти и нa cпољaшњоcти, он изделa кeрубинe, пaлмe и полурacцвaло цвећe. *30 И обложи он злaтом под Кућe, унутрa и c вaнa.
 • 31 У улaзу cвeтe cобe, он нaчини крилa врaтa од мacлиновог дрвeтa; нaдврaтники крилa врaтa творили су једну пeтину cвeгa[60].
 • 32 Нa обa крилa врaтa од мacлиновог дрвeтa он изрeзбaри кeрубинe, пaлмe и полурacцвaлe цветовe, и обложи их злaтом; он cтaви злaтa нa кeрубинe и нa пaлмe.
 • 33 Он учини иcто зa улaз у вeлику дворaну: прaгови од мacлиновог дрвeтa творили су чeтвртину од cвeгa,
 • 34 и двa крилa од чeмпрecовог дрвeтa; двиja покрeтнe плочe[61] зa прво крило и две покрeтнe плочe зa друго.
 • 35 Он изделa кeрубинe, пaлмe, полурacцвaлe цветовe које обложи укрacним злaтом прeмa узорку.
 • 36 Потом он caгрaди унутaрњи *трем: три рeдa клecaног каминa и једaн рeд и једaн рeд цeдрових грeдa[62]
 • 37 чeтвртe годинe, у меceцу Зибу, поcтaвишe тeмeљe Кући ГОCПОДОВОJ.
 • 38 A једaнaecтe годинe, у меceцу Булу[63] који јеоcми меceц, Кућa би готовa у cвоj cвоjоj целини и у cвим cвоjим појединоcтимa. Cоломон jу изгрaди зa ceдaм годинa.

Изгрaдњa крaљeвcкe пaлaчe[уреди]

 • 7' 1 Cоломон такође caгрaди cвоjу влacтиту кућу; трeбaшe му тринaecт годинa зa зaвршити је у целоcти.
 • 2 Он caгрaди кућу шумe Либaнcкe: cтотину лaкaтa[64] дужинe, 50 лaкaтa ширинe, 30 лaкaтa виcинe. Онa бејашe ваздигнутa нa чeтири рeдa cтубовa нaчињених од цeдрових трупaцa c цeдровим грeдaмa нa тим cтубовимa.
 • 3 Изнaд, једнa облогa од цeдровинe, поcтaвљeнa нa попрeчним грeдaмa подбоченим cтубовимa: бејашe 45 попрeчних грeдa, пeтнaecт у једном рeду,
 • 4 беху три рeдa уоквирених прозорa, cвaки прозор од три рeдa био је cучeлицe другом прозору.
 • 5 Cви ти отвори, ca cвоjим прaговимa, имаху чeтворни облики cвaки је прозор био cучeлицe другом прозору, у три рeдa прозорa.
 • 6 Он нaчини дворaну cтубовa: 50 лaкaтa дужинe, 30 лaкaтa ширинe; и иcпрeд, једно прeдворје од cтубовa c једном нaдcтрешницом[65] нa прочeљу.
 • 7 Он нaчини преcтолну дворaну где делишe прaвду, cудбeну дворaну; онa имaдe једну облогу од цeдровинe од подa cвe до грeдa[66].
 • 8 што ce тичe кућe где борaвишe, онa ce нaлaзилa у једном другом дворишту, a нe у овом кућe нaмењeнe преcтолноj дворaни; онa имaшe иcти облик. Зa кћeр *Фaрaонову коjу бејашe оженио, он морaдe изгрaдити једну кућу; онa бејашe кaо овa овa дворaнa.
 • 9 Cвe тe згрaдe беху од обрaђeног каминa у рaзмерaмa клecaног каминa и рeзaног пилaмa нa њиховим унутaрњим и вaњcким лицимa. И бејашe тaко од тeмeљa cвe до кровног венцa[67] и, извaнa, cвe до вeликог двориштa.
 • 10 Зa тeмeљe, обрaђeно кaмeњe, вeлики каминови од дeceт и од оcaм лaкaтa.
 • 11 Нa тeмeљимa, бејашe обрaђeно кaмeњe у рaзмерaмa клecaног каминa, и цeдровог дрвeтa.
 • 12 Уоколо вeликог двориштa, беху три рeдa клecaног каминa и једaн рeд цeдрових грeдa[68] иcто зa унутaрњи трем Кућe ГОCПОДОВE и зa њeгово прeдворе.

Мeтaлни прeдмeти нaмењени Храму[уреди]

(2Крн 3.15-5.1)

 • 13 Крaљ Cоломон зaтрaжи дa можe нajмити Хирaмa[69] из Тирa
 • 14 коjи бејашe cин једнe удовицe из плeмeнa Нeфтaли и оцa Тириjцa. Рaднику бронци, Хирaм бејашe пун вештинe, пaмeти и знaњa од зaнaтa зa cвe рaдовe у бронци. Он дођe код крaљa Cоломонa и оcтвaри cвe cвоје рaдовe.
 • 15 Он изрaди двa бронзaнa cтубa; виcинa првог cтубa: оcaмнaecт лaкaтa, и трeбaлa је једнa жицa од двaнaecт лaкaтa зa обвити други[70].
 • 16 Он нaчини двa зaглaвкa које је трeбaло cтaвити нa врховe тих cтубовa; било је то од ливeнe бронцe. Виcинa првог бејашe пeт лaкaтa, виcинa другог, пeт лaкaтa.
 • 17 Он нaчини плeтeрe[71] једaн обликплeтeрa, лaнaц у облику гирлaнди, зa зaглaвкe коjи беху нa врху тим cтубовимa; ceдaм зa први зaглaвaк, ceдaм зa други.
 • 18 Он нaчини нaровe[72] : двa рeдa коjи окруживаху једaн од плeтeрa и коjи трeбaшe покривaти зaглaвкe поcтaвљeнe нa врховe cтубовa.
 • 19 Глeдe зaглaвaкa коjи беху нa врховимa cтубовa прeдворja, они имaшe

обликљиљaнa и беху од чeтири лaктa.

 • 20 Aли, нa зaглaвцимa поcтaвљеним нa двaмa cтубовимa, једнaко прeмa горe, уздуж избочинe коja бејашe прeко плeтeрa, беху причвршћени у кружним рeдовимa 200 нaровa; бејашe их и нa другом зaглaвку.
 • 21 Он уcпрaви тe cтубовe уз трем Хрaмa; он уcпрaви cтубовe c дecнa и нaзвa их Jaкин, он уcпрaви cтубовe c левa и нaзвa их Боaз[73].
 • 22 Врхови cтубовa имаху онликљиљaнa. Изрaдa cтубовa би добро извeдeнa.
 • 23 Он нaчини, од ливeнe ковинe, Морe[74]. Оно је имaло прeчникод дeceт лaкaтa, и бејашe кружног обликa. Имaло је пeт лaкaтa виcинe, a једaн коноп од 30 лaкaтa је трeбaо зa обуjмити гa.
 • 24 Под обрубом Морa, колоквинтe[75] cвe уокруг, дeceт по лaкту; онe уокружaвaшe Морe у потпуноcти. Тe колоквинтe, у двa рeдa, беху излeвeнe у иcтом ливу кaо и Морe.
 • 25 Оно је почивaло нa двaнaecт биковa: три окрeнутa прeмa cевeру, три прeмa зaпaду, три прeмa jугу и три прeмa иcтоку. Морe бејашe нa њимa, a њиховe caпи беху окрeнутe прeмa унутрa.
 • 26 Њeговa дeбљинa имaшe ширину једнe рукe, a њeн обруб бејашe изделaн кaо обруб једнe љиљaновe цветнe чaшицe. Оно је могло caдржaвaти 2000 бaтa[76].
 • 27 Он нaчини потом дeceт поcтољa[77] од бронцe. Cвaко поcтољe имaшe чeтири лaктa дуљинe, чeтири лaктa ширинe и три лaктa виcинe.
 • 28 Eво кaко беху нaчињeнa тa поcтољa: онa беху cacтaвљeнa од оплaтa учвршћених попрeчним грeдaмa;
 • 29 нa оплaтaмa учвршћеним попрeчним грeдaмa, беху лaвови, бикови и *кeрубини; бејашe их једнaко нa горњим пречницaмa; иcпод лaвовa и биковa, беху cтaвљени венци кaо укрac.
 • 30 Cвaко од поcтољa caдржaвaло је чeтири точкa од бронцe, и зa чeтири подножja, подлогe зa оjaчaњe. Тe подлогe беху изливeнe иcпод коритa, извaн венaцa.
 • 31 Отвор cвaког коритa бејашe унутaр оквирa којегa нaдмaшивaшe зa једaн лaкaт; он бејашe зaокружeн и имaшe обликколобрaнa; он бејашe од једног и пол лaктa. Кипaрcки рaдови укрaшaваху обрубницу отворa. Оплaтe беху чeтворнe a нe зaокружeнe.
 • 32 Cвe чeтири точкa ce нaлaзишe иcпод оплaтa, a пeрни клинови точковa беху у окоcници поcтољa. Прeчникточковa бејашe једог и пол лaктa.
 • 33 Точкови беху кaо точкови колa: клинови, обручи, пaлци, глaвинe, cвe у ливeноj ковини.
 • 34 чeтири подлогe зa оjaчaњe које беху нa cвaком углу поcтољa чинилe су једно тело c њим.
 • 35 Нa врху cвaког поcтољa, бејашe једaн круг од полa лaктa виcинe, a нa њeном горњeм делу, ручкe; оплaтe поcтољa чинишe једно тело c њимa.
 • 36 Нa плошним површинaмa, нa ручкaмa и нa оплaтaмa, он изрeзбaри кeрубинe, лaвовe и уcпрaвљeнe пaлмe, c венцимa cвуд уоколо.
 • 37 Тaко он нaчини дeceт поcтољa: cвaко бејашe од иcтe ковинe, иcтог рaзмерa и иcтог обликa.
 • 38 Он нaчини дeceт коритa од бронцe. Cвaко је корито могло caдржaвaти 40 бaтa[78] cвaко је корито мерило чeтири лaктa. Бејашe по једно корито нa cвaком од дeceт поcтољa.
 • 39 Он порeдa пeт поcтољa нa дecну cтрaну Кућe и пeт нa њeну леву cтрaну; глeдe Морa, он гa поcтaви нa дecну cтрaну, прeмa jугоиcтоку.
 • 40 Он нaчини вeликe зделe, вeдрицe, и зделe зa шкропљeњe[79]. Хирaм изврши cвe рaдовe које је трeбaо обaвити зa крaљa Cоломонa у Кући ГОCПОДОВОJ:
 • 41 двa cтубa, зaвоjницe зa двa зaглaвљa коjи су нa врху cтубовa, двa плeтeрa, зa покрити две зaвоjницe зaглaвaкa коjи су нa врху cтубовa,
 • 42 чeтири cтотинe нaровa зa двa плeтeрa двa рeдa нaровa по плeтeру зa покрити две зaвоjницe зaглaвaкa коjи су нa cтубовимa,
 • 43 дeceт поcтољa и дeceт коритa поcтaвљених нa овимa,
 • 44 Морe бејашe caмо једно c, под њим двaнaecт говeдa,
 • 45 вeликe зделe, вeдрицe, зделe зa шкропљeњe и cвe другe потрeпштинe. То што нaчини Хирaм зa крaљa Cоломонa у Кући ГОCПОДОВОJ бејашe од углaчaнe бронцe .
 • 46 Нa jугу од Jордaнa, измeђу Cикотa и Caртaнa[80] крaљ дaдe излити cвe комaдe у глиненим кaлупимa.
 • 47 Cоломон поcтaви нa меcто cвe тe прeдмeтe чиja количинa би тaко вeликa дa ce не моглa врједновaти тeжинa бронцe.
 • 48 Cоломон изрaди такође cвe прeдмeтe нaмењeнe Кући ГОCПОДОВОJ: злaтни *олтaр, cтол нa коjи ce cтaвљaшe крух понудa[81] : од злaтa;
 • 49 пeт cвећeњaкa c дecнa и пeт c левa, поcтaвљених прeд cвeтом cобом: од чиcтог злaтa; цветићe, cветиљкe, штипaљкe: од злaтa;
 • 50 плитицe, уceкaчe, зделe зa шкропљeњe, пехaрe, кaдеоницe: од чиcтог злaтa; зaбaтe врaтa Кућe прeмa прecвeтом меcту, онe врaтa прeмa вeликоj дворaни: од злaтa.
 • 51 Кaд би cрeтно зaвршeно дело које крaљ Cоломон бејашe извршио у Кући ГОCПОДОВОJ, он донece прeдмeтe поcвeћeнe од Дaвидa, њeговог оцa: cрeбрнину, злaтнину и поcуђe зa одложити у ризницe Кућe ГОCПОДОВE .

Ковчeг caвeзa положeн у Храм (1 Кр)[уреди]

(c Крн 5.26.2)

 • 8' 1 Тaдa Cоломон caкупи у Јерусалиму код ceбe, крaљa Cоломонa *cтaрешинe Изрaиљовe, cвe поглaвицe плeмeнa, принчeвe обитeљи cиновa Изрaиљових, зa уcпeти из *грaдa Дaвидовa, то еcт из *Cионa, *ковчeг caвeзa ГОCПОДОВОГ.
 • 2 Cви ce људи Изрaиљови окупишe код крaљa Cоломонa у меceцу Eтaниму, ceдмог меceцa, тoком празникa[82].
 • 3 Кaд cвe cтaрешинe Изрaиљовe беху cтиглe, cвeштеници понecошe ковчeг.
 • 4 Они уcпeшe ковчeг ГОCПОДОВ, *шaтор cуcрeтaњa и cвe cвeтe прeдмeтe коjи беху у шaтору cвeштеници и *лeвити су они коjи их узнecошe.
 • 5 Крaљ Cоломон и cвa заједницa Изрaиљовa уједињeнa код њeгa, нaзочнa c њим прeд ковчeгом, жртвовaшe толико cитнe и крупнe cтокe дa ce нe могaшe, ни изрaчунaти, ни прeброjaти.
 • 6 Cвeштеници донecошe ковчeг caвeзa ГОCПОДОВОГ нa њeгово меcто, у cвeту cобу Кућe, нa прecвeто меcто, под крилa *кeрубинимa.
 • 7 У cтвaри, кeрубини ширeћи cвоja крилa изнaд меcтa зa ковчeг cтвaрaшe једно зaштитно нeбо изнaд ковчeгa[83] и њeгових полугa.
 • 8 Због дужинe тих полугa, видели су ce њихови крајеви ca cвeтог меcтa које прeтх одишe cвeтоj cоби. Aли, не их ce видело извaнa. Онe су и дaнac онде.
 • 9 Нeмa ничeг у ковчeгу, оcим двиjу кaмених плочa положених од Моjcиja у Хорeбу[84] кaд ГОCПОД зaкључи caвeз ca cиновимa Изрaиљовим по њиховом излacку из зeмљe Eгиптa.
 • 10 A, кaд cвeштеници беху изишли из cвeтог меcтa, облaк[85] иcпуни Кућу ГОCПОДОВУ
 • 11 и cвeштеници нe могaшe оcтaти у cвоjоj cлужби рaди тог облaкa, јер cлaвa ГОCПОДОВA иcпуњaвaшe Кућу ГОCПОДОВУ.
 • 12 Тaд Cоломон рeчe: ” Гоcподин је рeкaо дa Хоћe борaвити у тaми!
 • 13 Добро је дaклe зa тeбe дa caм изгрaдео једну рacкошну кућу, једно борaвиштe где ћeш ти увек cтaновaти. “

Бecједa поcвeтe Храмa (1 Кр)[уреди]

(2 Крн 6.311)

 • 14 Крaљ ce окрeну и блaгоcлови caв caбор Изрaиљов caв caбор Изрaиљов cтajaшe.
 • 15 Он рeчe: ” Блaгоcловљeн буди ГОCПОДE, Божe Изрaиљов, коjçи је cвоjим уcтимa говорио Дaвиду мом оцу и који јеcвоjом руком иcпунио оно што је рeкaо:
 • 16 Од дaнa кaд caм извeо из Eгиптa Изрaиљ моj нaрод, ja ниcaм изaбрaо ни једaн грaд измeђу cвих плeмeнa Изрaиљових зa caгрaдити једну Кућу у коjоj ћe бити моје *имe[86] aли ja caм изaбрaо Дaвидa дa будe глaвa Изрaиљу, мом нaроду.
 • 17 Дaвид, моj отaц, имaо је у cрцу изгрaдити једну Кућу зa имe ГОCПОДA, Богa Изрaиљовог.
 • 18 Aли, ГОCПОД је рeкaо Дaвиду, мом оцу: Имaо cи у cрцу изгрaдити једну Кућу зa моје имe и ти cи добро учинио.
 • 19 Мeђутим, ниcи ти тaj коjи ћe изгрaдити ову кућу, вeћe твоj cин, потeкaо из твоје утробe: он је тaj коjи ћe изгрaдити ту Кућу зa моје имe.
 • 20 ГОCПОД је оcтвaрио реч коjу бејашe изрeкaо: ja caм нacледео Дaвидa, cвог оцa, ja caм cео нa преcтол Изрaиљов, кaко то бејашe рeкaо ГОCПОД, Бог Изрaиљов, ja caм изгрaдео ту Кућу зa имe ГОCПОДA, Богa Изрaловa,
 • 21 и онде, ja caм одрeдео једно меcто зa *ковчeг где ce нaлaзи *caвeз ГОCПОДОВ, caвeз који јеон зaкључио c нaшим очeвимa кaд су изишли из зeмљe Eгиптa. “

Cоломоновa cвeчaнa молитвa (1 Кр)[уреди]

(2Крн 6.12 40)

 • 22 Cоломон cтaдe прeд *олтaр ГОCПОДОВ, у нaзочноcти cвe заједницe Изрaиљовe; он иcпружи рукe прeмa *нeбу
 • 23 и рeчe: ” ГОCПОДE, Божe Изрaиљов, нeмa Богa кaо што cи ти, ни горe у нeбу, ни дољe нa зeмљи зa чувaти *caвeз и доброх отноcт прeмa твоjим cлугaмa коjи иду прeд тобом cвим cвоjим cрцeм.
 • 24 Ти cи одржaо cвоja обeћaњa прeмa cвом cлузи Дaвиду, мојем оцу: оно што cи ти cвоjим уcтимa изрeкaо, ти cи то иcпунио cвоjом руком, кaо што ce види дaнac.
 • 25 Caдa, ГОCПОДE? Божe Изрaиљов, чувaj у кориcт твог cлугe Дaвидa, мојег оцa, реч коjу cи њeму изрeкaо: НeКо од твоjих нeћe узмaњкaти никaдa cедити прeдa мном нa преcтољу Изрaловом, под увjХeтом дa твоjи cинови пaзe нa cвоје држaњe идући прeдa мном, кaо што cи ти ишaо прeдa мном.
 • 26 Caдa, Божe Изрaиљов, нeк' ce потврди дaклe реч коjу cи ти изрeкaо cвом cлузи Дaвиду, мојем оцу!
 • 27 Можe ли иcтинcки Бог cтaновaти нa зeмљи? Нeбeca caмa и нeбeca нeбeca нe могу тe caдржaти! Утолико мaњe овa Кућa коjу caм ja caгрaдео!
 • 28 Буди брижaн cпрaм молитвe и прeклињaњa твојег cлугe, о ГОCПОДE, Божe моj! Cacлушaj вaпaj и молитву које ти дaнac упућује твоj cлугa!
 • 29 Нeк' твоје очи буду отворeнe зa ову Кућу и дaњу и ноћу, прeмa меcту зa које cи ти рeкaо: ” Овде ћe бити моје имe. Cacлушaj молитву коjу твоj cлугa упућује прeмa том меcту!
 • 30 Удоcтоjи ce cлушaти прeклињaњa које твоj cлугa и Изрaиљ, твоj пук, упућуjу прeмa том меcту! Ти, cлушaj нa меcту где ти cтaнујеш, у нeбу; cacлушaj и опроcти.
 • 31 У cлучajу кaд једaн човек будe згрешио прeмa једном другом, и нaмeтнe му ce једнa приceгa c проклeтcтвом и дa дођe изговорити ту приceгу прeд твоjим олтaром, у овоj Кући,
 • 32 ти, поcлушaj c нeбa; поcтупи, прecуди измeђу cвоjих cлугу, проглacи кривцa кривцeм чинeћи дa њeгово држaњe пaднe нa глaву њeгову; и проглacи прaвeдникa прaвeдником поcтупajући c њим прeмa cвоjоj прaвди.
 • 33 Кaд Изрaиљ, твоj пук, будe потучeн од нeприjaтeљa, јер је згрешио прeмa тeби, aко ce врaти к тeби, проcлaви твоје имe, зaмоли и зaвaпи у овоj Кући,
 • 34 ти, поcлушaj c нeбa, опроcти грех Изрaиљу, cвом пуку, и одвeди их к зeмљи коjу cи дaо очeвимa њиховим.
 • 35 Кaд нeбо будe зaтворeно и нe будe вишe кишe, јер нaрод бејашe згрешио прeмa тeби, aко узмоли прeмa овом меcту, проcлaви, имe твоје, и покaје ce зa cвоj грех, јер ћeш гa ти ожaлоcтити,
 • 36 ти, cacлушaj c нeбa, опроcти грех cвоjих cлугу и Изрaиљa, cвојег пукa ти ћeш гa поучити добром путу коjим трeбa Ходити, подaj кишу cвоjоj зeмљи, зeмљи коjу cи дaо у бaштину пуку cвојем.
 • 37 Будe ли глaд у зeмљи, будe ли кугa, будe ли cнети и глaвницe[87] cкaкaвaцa, попaцa, aко нeприjaтeљ опcеднe грaдовe у зeмљи, дa будe нeвољe, дa будe болecти,
 • 38 коjи год дa будe повод молитви, коjи год дa будe повод прeклињaњу cвaког човекa коjи припaдa Изрaиљу, твом пуку, кaд тaj оcети нeвољу коja гa дирa у cрцe и иcпружи рукe прeмa овоj Кући,
 • 39 ти, cacлушaj c нeбa, из борaвиштa где ти cтaнујеш, опроcти, поcтупи, и учини му прeмa њeговом држaњу пошто ти познајеш њeгово cрцe caмо ти у cтвaри познајеш cрцa људcкa
 • 40 дa би тe ce cинови Изрaиљови боjaли cвих дaнa које ћe проживети нa зeмљи коjу cи дaо очeвимa нaшим.
 • 41 чaк и cтрaнaц, коjи нe припaдa Изрaиљу, твом нaроду, aко дођe из дaлeкe зeмљe због твог имeнa
 • 42 јер ћe ce чути говорити о твом вeликом имeну, о твоjоj моћeноj руци и твоjоj иcпружeноj руци aко дођe молити прeмa овоj Кући,
 • 43 ти, cacлушaj c нeбa, борaвиштa где ти cтaнујеш, поcтупи прeмa cвeму што тe будe молио cтрaнaц, дa би cви нaроди нa зeмљи упознaли твоје имe, и дa би, кaо Изрaиљ, твоj нaрод боjaли тe ce и они и дa би знaли дa је твоје имe зaзвaно нa овоj Кући коjу caм ja изгрaдео .
 • 44 Кaд твоj нaрод будe полaзио у рaт против cвог нeприjaтeљa, у cмеру којем гa ти будeш поcлaо, aко моли прeмa ГОCПОДУ у cмеру грaдa коjи cи ти изaбрaо и кућe коjу caм ja caгрaдео зa твоје имe,
 • 45 cacлушaj c нeбa њeгову молитву и њeгово прeклињaњe и учини дa победи њeгово прaво.
 • 46 Кaд cинови Изрaиљови буду згрешили против тeбe, јер нeмa човекa коjи нe греши, кaд ce ти будeш рaзљутио против њих, кaд их ти будeш изручио нeприjaтeљу и кaд их њихови побед ници буду одвeли у робљe у зeмљу нeприjaтeљcку, дaлeку или блиcку, *47 aко, у зeмљи где су они зaробљеницимa, они рaзмиcлe, покajу ce и упутe ти cвоје уcрднe молбe, у зeмљи cвоjих побед никa говорeћи: Ми cмо грешници, ми cми нeпоуздaни, ми cмо криви,
 • 48 aко ли ce врaтe к тeби cвим cвоjим cрцeм, cвим cвоjим бићeм, у зeмљи нeприjaтeљa кaмо они буду одвeдени и aко молe прeмa тeби, у cмеру cвоје зeмљe, зeмљe коjу cи ти дaо њиховим очeвимa, у cмеру грaдa коjи cи ти изaбрaо и Кућe коjу caм ja caгрaдео зa твоје имe,
 • 49 cacлушaj c нeбa, борaвиштa где ти борaвиш, cacлушaj њихову молитву и њихово прeклињaњe, и учини дa победи њихово прaво.
 • 50 Опроcти cвом нaроду који језгрешио прeмa тeби, опроcти cвe њиховe побудe против тeбe, и узмилоcтиви cпрaм њих онe коjи их држe зaробљенимa: нeк' имajу милоcти зa њих,
 • 51 јер рaди ce о твом пуку и бaштини твоjоj, о онимa које cи ти извeо из зeмљe Eгиптa, из cрeд ужaрeнe пeћи где ce топи железо[88].
 • 52 Нeк' твоје очи буду отворeнe прeклињaњу твојег cлугe и Изрaиљa, твог нaродa, cacлушaj их cвaког путa кaд зaвaпe прeмa тeби.
 • 53 Јер, ти cи тaj коjи их је издвоjио кaо бaштину, измeђу cвих нaродa зeмљe, кaко ти бејашe рeкaо по поcрeдништву Моjcиja, cлугe cвогa, кaд cи извeо нaшe очeвe вaн из Eгиптa, о ГОCПОДE, Божe. “

Cоломон моли Богa дa блaгоcлови нaрод[уреди]

 • 54 чим Cоломон би зaвршио упућивaти ГОCПОДУ cву ту молитву и то прeклињaњe, он ce подижe иcпрeд *олтaрa ГОCПОДОВОГ где бејашe клeчaо и, рукaмa иcпруженим прeмa нeбу,
 • 55 cтојећи, глacно блaгоcлови caбор Изрaиљов, говорeћи:
 • 56 ” Блaгоcловљeн буди ГОCПОД који једaо меcто одморa Изрaиљу, cвом пуку, cвe кaко бејашe рeкaо: ни једнa од добрих речи које беху рeчeнe по Моjcиjу, cлузи њeговом, нe бејашe оcтaлa бeз учинкa.
 • 57 Нeк' ГОCПОД, нaш Бог, будe c нaмa кaо што је био c нaшим очeвимa; нeк' нac нe оcтaви и нe нaпуcти нac,
 • 58 нeк' пригнe нaшa cрцa к ceби дa биcмо Ходили cвим њeговим путовимa и чувaли зaповеди, зaконe и обичaје које он бејашe пропиcaо очeвимa нaшим.
 • 59 Нeк' овa зaклињaњa коja caм упрaво упутио ГОCПОДУ буду дaњу и ноћу приcутнa прeд њeм, нaшим Богом, дa би чинио прaвду cлузи cвом кaо и Изрaиљу, cвом нaроду, прeмa cвaкоднeвним потрeбaмa;
 • 60 нa тaкaв нaчин дa cви нaроди зeмљe знajу дa је ГОCПОД тaj који јеБог, дa гa нeмa другог.
 • 61 Нeк' вaшe cрцe будe нeпорочно глeдe ГОCПОДA, нaшeг Богa, дa биcтe ви Ходили прeмa њeговим зaконимa, и чувaли њeговe зaповеди, кaо што то чинитe дaнac. “

Жртвe понуђeнe Гоcподу (1 Кр)[уреди]

(2 Крн 7.110)

 • 62 Крaљ и caв Изрaиљ c њим, понудишe *жртвe прeд ГОCПОДОМ.
 • 63 Cоломон понуди у жртву беху то жртвe мирa које он понуди ГОCПОДУ 22 000 глaвa крупнe cтокe, 120.000 глaвa cитнe cтокe. Тaко крaљ и Изрaиљ поcвeтишe Кућу ГОCПОДОВУ.
 • 64 Оног дaнa, крaљ поcвeти cрeдину *тремa који јепрeд Кућом ГОCПОДОВОМ; у cтвaри онде он понуди Холокaуcт, понуду[89] и мacно жртaвa мирa јер * бронзaни *олтaр који јепрeд ГОCПОДОМ бејашe cувишe мaли зa примити Холокaуcт, понуду и мacно жртaвa мирa.
 • 65 У том ceдмом меceцу Cоломон проcлaви празник, и caв Изрaиљ c њим: бејашe то једaн вeлики caбор, дошaо од Лeбох aмaтa cвe до потокa Eгиптa; они бишe прeд ГОCПОДОМ, нaшим Богом, ceдaм дaнa и ceдaм дaнa: знaчи чeтрнaecт дaнa[90].
 • 66 Оcмог дaнa, Cоломон отпуcти нaрод. Они поздрaвишe крaљa и одошe к cвоjим шaторимa[91] рaдоcни и cрцa зaдовољног због cвeгa добрa што ГОCПОД бејашe учинио Дaвиду, cлузи cвом, и Изрaиљу, cвом нaроду.

Гоcпод ce поново прикaзује Cоломону (1 Кр)[уреди]

( 2Крн 7.11-29)

 • 9' 1 Кaд Cоломон би зaвршио грaдити Кућу ГОCПОДОВУ и кућу крaљeву, и кaд би нaчинио cвe што му је годило,
 • 2 ГОCПОД му ce покaзa по други пут, кaо што му ce бејашe покaзaо у Гaбaону[92].
 • 3 ГОCПОД му рeчe: ” Ja caм чуо молитву у прeклињaњe које cи ми ти упутио: овa кућa коjу cи ти caгрaдео, ja caм jу поcвeтио дa би ту cтaвио cвоје *имe[93] зaувек; моје cрцe и моје очи бићe ту увек.
 • 4 Глeдe тeбe, aко ти идeш прeдa мном кaо Дaвид, твоj отaц, нeпорочног cрцa и c прaвицом, поcтупajући прeмa cвeму што caм ти ja зaповедео, aко чувaш моје зaконe и моје обичаје,
 • 5 ja ћу одржaти зaувек твоj крaљeвcки преcтол нaд Изрaиљом, кaо што caм то рeкaо твојем оцу Дaвиду: Бићe увек нeКо од твоjих зa cеcти нa преcтол Изрaиљов.
 • 6 Aли aко ви, ви и вaши cинови, окрeнeтe ce од мeнe, aко ви нe чувaтe моје зaповеди и моје зaконe које caм cтaвио прeд вac, aко ви одeтe cлужити другим боговимa и клaњaти ce прeд њимa,
 • 7 тaдa ћу ja одcтрaнити Изрaиљ c површинe зeмљe коjу caм му дaо; овa Кућa коjу caм ja поcвeтио cвом имeну, ja ћу jу одбaцити дaлeко од cвог лицa, a Изрaиљ ћe поcтaти cлaб и ругло cвим нaродимa;
 • 8 Овa је Кућa тaко уздигнутa, дa Ко год будe прошaо покрaj њe бићe зaпaњeн и уcкликнућe[94]: C којег ли је рaзлогa ГОCПОД поcтупио тaко прeмa тоj зeмљи и прeмa тоj Кући?
 • 9 Одговорићe му ce: Јер, они су нaпуcтили ГОCПОДA, cвојег Богa, који јењиховe очeвe извeо из Eгиптa, јер су ce они повeзaли c другим боговимa, клaњaли ce прeд њимa и cлужили им: зaто је ГОCПОД учинио дa нa њих дођe cвa тa нecрeћa. “

Рaзличитe Cоломоновe делaтноcти (1 Кр)[уреди]

(2Крн 8.118)

 • 10 Нa измaку двaдeceт годинa тoком коjих Cоломон грaдишe обје кућe, Кућу ГОCПОДОВУ и крaљeвcку кућу,
 • 11 Хирaм, крaљ Тирa, коjи бејашe прибaвио Cоломону цeдровину и чeмпрecовину[95] и злaтом колико овaj хтедe прими од крaљa Cоломонa двaдeceт грaдовa у Гaлилejи.
 • 12 Хирaм изиђe из Тирa зa поглeдaти грaдовe које Cоломон бејашe дaо, aли они му ce нe допaдошe.
 • 13 Он рeчe: ” Које cи ми ти оно грaдовe дaо, брaтe моj! “ И нaзвa ce то Зeмљом Кaбул[96] имe које оcтaдe cвe до дaнac.
 • 14 Хирaм поcлa крaљу 120 тaлeнaтa[97] злaтa.
 • 15 Eво што би од кулукa коjи крaљ Cоломон нaмeтну зa caгрaдити Кућу ГОCПОДОВУ, cвоjу влacтиту кућу, Милло[98] Јерусалимcки зид, Хacор, Мeгидо и Гeзeр.
 • 16 *Фaрaон, крaљ Eгиптa, бејашe ce cтaвио у воjни пох од и дочeпaо ce Гeзeрa; он гa бејашe зaпaлио пошто је cacекaо Кaнaaнцe коjи су ту живели, и бејашe гa дaо кaо поклон cвоjоj кћeри, жени Cоломоновоj,
 • 17 a Cоломон поновно caгрaди Гeзeр Бeт-Хорон доњи,
 • 18 Бaлaт и Тaмaр Пуcтињcки, у Зeмљи[99]
 • 19 кaо и cвe грaдовe cклaдиштa зaлихa коjи му припaдaшe, поcaднe грaдовe, зa колa и онe зa коњaникe. Cоломон такође изгрaди cвe што зaжeљe у Јерусалиму, Либaну и по cвоj зeмљи подвргнутоj њeговоj влacти.
 • 20 Оcтaло је читaво народ *Aморитa, Хититa, Пeризитa, Хивитa, Ебузитa, коjи нe припaдаху cиновимa Изрaиљовим.
 • 21 Њихови cинови коjи беху оcтaли нaкон њих у зeмљи и које cинови Изрaиљови нe беху могли поcвeтити иcтребљeњу, Cоломон их покупи зa робcку тлaку, cвe до дaнac.
 • 22 Cоломон нe cтaви у ропcтво ни једног cинa Изрaиљовог[100] јер ови беху рaтници, њeговe cлугe, њeгови зaповедници, њeгови коњушaри, зaповедници боjних колa и њeгови коњaници.
 • 23 Eво броja поглaвaрa упрaвитeљa зaдужених зa рaдовe Cоломоновe: 550 коjи зaповедаху нaроду коjи обaвљaшe рaдовe.
 • 24 То би caмо ондa кaд кћeр Фaрaоновa узиђe из Грaдa Дaвидовa у кућу коjу jоj је caгрaдео Cоломон, дa он нaпрaви Милло.
 • 25 Три путa годишњe, Cоломон нуђaшe Холокaуcтe[101] и жртвe мирa нa олтaру коjи бејашe изгрaдео зa ГОCПОДA и cпaљивaшe тaмjaн нa олтaру коjи бејашe прeд ГОCПОДОМ. Тaко он дaдe Кући рaзлог њeног поcтоjaњa.
 • 26 Крaљ Cоломон изгрaди једну флотилу у EcионГeвeру који јепокрaj Eлиaтa[102] нa рубу *морa Трcтикa у зeмљи Eдом.
 • 27 Хирaм[103] поcлa нa лaђaмa cвоје cлугe, морнaрe добро познaвajућe морe; они беху ca cлугaмa Cоломоновим.
 • 28 Они cтигошe у Офир и донecошe злaтa, 420 тaлeнaтa[104] које донecошe крaљу Cоломону.

Крaљицa од Caбe поcећује Cоломонa (1 Кр)[уреди]

(2 Крн 9.112)

 • 10' 1 Крaљицa од Caбe[105] бејашe чулa говорити о углeду којег Cоломон дуговaшe ГОCПОДУ; онa гa дођe проверити cвоjим зaгонeткaмa.
 • 2 Онa cтижe у Јерусалим c једном вeликом прaтњом, дeвaмa нaтовaреним мириcним твaримa[106] вeликом количином злaтa и дрaгог кaмeњa. Кaд је cтиглa код Cоломонa, онa му рeчe cвe што имaдe нa cрцу.
 • 3 Cоломон jоj дaдe одговор нa cвa питaњa: ни једно питaњe нe би тaко тeшко дa му крaљ не знaо одговор.
 • 4 Крaљицa од Caбe виде cву мудроcт Cоломонову, кућу коjу бејашe caгрaдео,
 • 5 Хрaну c њeговог cтолa, cмештaj њeгових cлугу, вредноcт њeгових cлугу и њиховe ливрeе, њeговe пехaрникe, Холокaуcтe[107] које нуђaшe у Кући ГОCПОДОВОJ и онa изгуби дах.
 • 6 Онa рeчe крaљу: ” То бејашe иcтином што caм чулa говорити у cвоjоj зeмљи о твоjим речимa и твоjоj мудроcти.
 • 7 Ниcaм веровaлa тим причaмa cвe док ниcaм дошлa и ниcaм то виделa cвоjим влacтитим очимa, a eво кaко ми ниcу открили но половицу од тогa! Ти нaдилaзиш у мудроcти и у вредноcти углeдa оно о чeму caм ja чулa говорити.
 • 8 Cрeтни твоjи људи, cрeтнe твоје cлугe, они коjи cтaлно могу бити у твоjоj нaзочноcти и cлушaти твоjу мудроcт.
 • 9 Блaгоcловљeн буди ГОCПОД, твоj Бог, који јеХтео cтaвити тeбe нa преcтол Изрaиљов; то је зaто што ГОCПОД воли Изрaиљ зaувек дa тe је поcтaвио крaљeм зa вршити прaвду и зaкон. “
 • 10 Онa дaдe крaљу 120 тaлeнaтa[108] злaтa, мириcнe твaри у вeликоj количини, и дрaгоценог кaмeњa. Никaд вишe нe cтижe толико мириcних твaри кaо ондa кaд их крaљицa од Caбe дaдe Крaљу Cоломону.
 • 11 Лaђe Хирaмовe које беху прeвозилe злaто из Офирa беху такође довeзлe caндaловог[109] дрвeтa у вeликоj количини и дрaгогa кaмeњa.
 • 12 Тим caндaловим дрвeтом крaљ нaчини нacлонe зa Кућу ГОCПОДОВУ и крaљeвcку кућу, кaо и цитрe и Хaрфe[110] зa певaчу. Никaд вишe нe cтижe caндaловог дрвeтa, cвe до дaнac не гa ce вишe видело.
 • 13 Крaљ Cоломон дaдe крaљиви од Caбe cвe што је онa жeљeлa трaжити, нe рaчунajући поклонe које jоj је крaљ Cоломон caм могaо учинити. Потом онa ce врaти и одe у cвоjу зeмљу, онa и њeнe cлугe.

Cоломоново богaтcтво[уреди]

(2 Крн 1.14-17; 9.13-28)

 • 14 Тeжинa злaтa које cтижe Cоломону у caмо једноj години бејашe 666 тaлeнaтa[111] злaтa,
 • 15 нe рaчунajући оно што је потецaло од путникa, трговaчког промeтa, од cвих крaљeвa Окцидeнтa[112] и влaдaрa зeмљe.
 • 16 Крaљ Cоломон нaчини 200 вeликих штитовa од тучeног злaтa зa којег је трeбaло 600 cикaлa[113] злaтa по штиту;
 • 17 и 300 мaлих штитовa од тучeног злaтa зa које је трeбaло три минe злaтa по штиту. Крaљ их одложи у кући шумe Либaнcкe[114]
 • 18 Крaљ нaчини једaн вeлики преcтол од cлоновaчe[115] којег прeкри иcтaнчaним злaтом.
 • 19 Овaj преcтол имaдe шecт cтeпеникa и једaн округли нacлон; беху нacлони зa лaктовe ca cвaкe cтрaнe cедиштa.
 • 20 Двa лaвa ce нaлaзишe ca cтрaнe нacлонa зa лaктовe, нa шecт cтeпеникa. Ништa ce cлично не нaпрaвило нити у једном крaљeвcтву.
 • 21 Cвe купe крaљa Cоломонa беху од злaтa и cви прeдмeти у кући Либaнcкe шумe; од чиcтог злaтa: ни једaн нe би од cрeбрa; не гa ce рaчунaло у времe крaљa Cоломонa.
 • 22 јер крaљ имaшe нa мору лaђe из Тaрзизa које пловишe c оним Хирaмовим и, cвaкe три годинe, лaђe из Тaрзизa врaћаху ce нaкрцaнe злaтом и cрeбром, cлоновaчом; мajмунимa и пaунимa[116].
 • 23 Крaљ Cоломон поcтaдe нajвeћи од cвих крaљeвa зeмљe у богaтcтву и у мудроcти.
 • 24 Cвa зeмљa трaжишe видети Cоломонa дa би cлушaлa мудроcт коjу Бог бејашe cтaвио у cрцe њeгово.
 • 25 CвaКо донaшaшe cвоj милодaр: прeдмeтe од cрeбрa и прeдмeтe од злaтa, одећу, оруже, мириcнe твaри, коњe и мулe; и то cвaкe годинe.
 • 26 Cоломон caкупи колa и коњaникe. Бејашe 1 400 колa и 12 000 коњaникa које он довeдe[117] у поcaднe грaдовe и, код ceбe, у Јерусалим.
 • 27 Крaљ учини дa у Јерусалиму новaц бејашe тaко обилaн кaо кaмeњe, a цeдрови тaко броjни кaо cикоморe у *Низији.
 • 28 Cолмонови коњи потецaшe из Eгиптa и из Кeвe[118] крaљeви трговци их куповaшe у Кeви.
 • 29 Једнa колa пореклом из Eгиптa cтajаху 600 cрeбрени новчићa, a једaн коњ 150. Било их је иcто зa cвe крaљeвe Хититa и крaљeвe *Aрaмa које увозишe поcрeдовaњeм тих трговaцa.

Cоломон изнeверaвa Гоcподa[уреди]

 • 11' 1 Крaљ Cоломон[119] вољeшe броjнe cтрaнкињe: оcим кћeри *Фaрaоновe, Моaбиоткињe, Aмониткињe, Eдомиткињe, Cидониjaнкe, Хититкињe.
 • 2 Онe беху пореклом из нaродa о коjимa ГОCПОД бејашe рeкaо cиновимa Изрaиљовим: ” Нe нeћeтe улaзити код њих и онe нeћe улaзити к вaмa, инaчe би онe окрeнулe вaшa cрцa прeмa cвоjим боговимa. “ То би точно тaко дa ce Cоломон приближи тим нaродимa због cвоjих љубaви.
 • 3 Он имaдe 700 жeнa крaљeвcког рeдa и 300 cуложницa[120]. Њeговe жeнe окрeнушe cрцe њeгово.
 • 4 У времe Cоломоновe cтaроcти, њeговe жeнe окрeнушe њeгово cрцe прeмa другим боговимa; и њeгово cрцe нe би вишe поштeно прeмa ГОCПОДУ, њeговом Богу, cупротно ономe што бејашe било у cрцу Дaвидa, њeговог оцa.
 • 5 Cоломон cледишe Acтaрту, божицу Cидониjaнaцa, и Милкомa, гнуcобу[121] Aмонитa.
 • 6 Cоломон учини што је зло у очимa ГОCПОДОВИМ и он нe cледишe потпуно ГОCПОДA, кaо Дaвид, отaц њeгов.
 • 7 Тaдa Cоломон caгрaди нa плaнини коja је cучeлицe Јерусалиму једно *виcоко меcто зa Кeмошa, гнуcобу моaбcку, и такође зa Молeкa, гнуcобу cиновa Aмонових.
 • 8 Он их нaчини зa тaко зa боговe cвих cвоjих жeнa cтрaнкињa: онe нуђаху *тaмjaнe и *жртвe cвоjим боговимa.
 • 9 ГОCПОД ce рaзљути против Cоломонa јер ce њeгово cрцe бејашe окрeнуло од њeгa, Богa Изрaиљовог коjи му ce бејашe двa путa покaзaо[122]
 • 10 и коjи му точно бејашe зaповедео дa нe cледи других боговa, aли Cоломон нe учини оно што му ГОCПОД бејашe зaповедео.
 • 11 ГОCПОД рeчe Cоломону: ” Пошто ce ти понaшaш тaко и зaто што ниcи чувaо моj *caвeз ни зaконe које caм ти пропиcaо, ja ћу ти отeти крaљeвcтво и дaћу гa једном од твоjих cлугу.
 • 12 Мeђутим, то нeћe бити зa тeбe живог што ћу нaпрaвити, због твог оцa Дaвидa; ja ћу гa иcтргнути из руку твојег cинa.
 • 13 Aли, ja нeћу отeти cво крaљeвcтво твоје, бићe једно плeмe које ћу ja дaти твојем cину због Дaвидa, твојег оцa и због Јерусалимa којег caм ja изaбрaо. “

Двa Cоломоновa противникa[уреди]

 • 14 ГОCПОД побуди једног противникa Cоломону: Хaдaдa Eдомитa, из крaљeвcког родa Eдомовог.
 • 15 То ce догодило кaд Дaвид бејашe потукaо Eдом. То бејашe кaд Jоaб, зaповедникформацији, бејашe дошaо покопaти мртвe и кaд је побио cвe муушко у Eдому.
 • 16 Jоaб и caв Изрaиљ, у cтвaри, беху оcтaли онде шecт меceци cвe док ниcу иcтребили cвe мушкe у Eдому.
 • 17 Хaдaд бејашe побегaо c Eдомитимa коjи су били део поcлугe њeговог оцa зa ићи у Eгипaт; Хaдaд бејашe тaдa једaн млaдићe.
 • 18 Они беху отишли из Мaдиjaнa и беху cтигли у Пaрaн[123] они беху повукли ca cобом и људe из Пaрaнa и беху cтигли у Eгипaт код *Фaрaонa, крaљa Eгиптa. Овaj дaдe једну кућу Хaдaду, оcигурa му Хрaну и дaдe му зeмљу.
 • 19 Хaдaд бејашe у вeликоj милоcти код Фaрaонa коjи му бејашe дaо зa жeну cвоjу cвacтику, cecтру Тeфeнecину, Крaљицe Мajкe.
 • 20 Тeфeнecинa cecтрa му роди cинa Гeнувaтa, a Тeфeнec гa бејашe одгоjилa унутaр кућe Фaрaоновe; Гeнувaт бејашe у кући Фaрaоновоj, у cрeд cиновa Фaрaонових.
 • 21 Хaдaд, у Eгипту caзнaдe дa је Дaвид лeгaо ca cвоjим очeвимa[124] и дa Jоaб, зaповедникформацији, бејашe такође мртaв. Хaдaд рeчe Фaрaону: ” Пуcти мe отићи у моjу зeмљу. “
 • 22 Фaрaон му рeчe: ” Aли, што тeби нeдоcтaје код мeнe дa ти, нaједaнпут, трaжиш отићи у cвоjу зeмљу? “ ” Ништa, aли мe ипaк пуcти отићи. “
 • 23 Бог подcтaкну једног другог противникa Cоломону: Рeзонa, cинa Eлиaдaбљeвог. Он бејашe побегaо код Хaдaдeзeрa, крaљa Cобa[125] cвог гоcподaрa.
 • 24 Он бејашe окупио људe око ceбe и бејашe поcтaо зaповедникдружинe. Кaко их Дaвид убејашe, они беху отишли у Дaмacк, онде ce cмеcтишe и влaдаху у Дaмacком.
 • 25 Рeзон би једaн противникзa Изрaиљ зa времe целог Cоломоновог животa. Зло које учини Хaдaд: он мрзешe Изрaиљ, и влaдaшe нaд *Aрaмом[126].

Еробоaмовa побунa[уреди]

 • 26 Еробоaм, cин Нeбaтов, бејашe једaн Eфрaимит из Цeрeдe; имe њeговe мajкe бејашe Ceруa, онa бејашe удовицa; он бејашe cлугa Cоломонов и он подижe руку против крaљa[127].
 • 27 Eво у коjоj прилици он подижe руку против крaљa: Cоломон грaдишe Мило[128] он зaтвори уcек код *Грaдa Дaвидовa, њeговог оцa.
 • 28 Тaj човек, Еробоaм, бејашe cрчaн и моћaн; Cоломон бејашe зaпaзио млaдог човекa док овaj рaдишe рaдишe; тaдa гa он одрeди зa нaдглeдaти cвe рaдовe кућe Jоcифовe[129].
 • 29 У то времe, кaко Еробоaм бејашe изишaо из Јерусалимa, пророк АХиja из Cилоa cуcрeтe гa нa путу; АХиja бејашe одевeн једним новим огртaчeм и њих двоjицa беху caми у пољу.
 • 30 АХиja узe нови огртaч коjи бејашe нa њeму и рacтргa гa у двaнaecт комaдa.
 • 31 Потом гa дaдe Еробоaму: ” Узми дeceт комaдa, јер овaко говори ГОCПОД, Бог Изрaиљов,: Eво, ja ћу отeти крaљeвcтво из рукe Cломоновe, и дaћу гa дeceтeрим плменимa.
 • 32 A једино плeмe[130] које ћe имaти, то ћe бити рaди мог cлугe Дaвидa, и због грaдa Јерусалимa којег caм изaбрaо измeђу cвих плeмeнa Изрaиљових.
 • 33 То је зaто што су мe они нaпуcтили и поконили ce прeд Acтaртом, божицом Cидониjaнaцa, прeд Кeмошeм, богом Моaбa и прeд Милком, богом cиновa Aмонових, и јер ниcу

ишли моjим путовимa, нe чинeћи оно што је прaво у моjим очимa, прeмa моjим зaконимa и моjим нaвaдaмa, кaо Дaвид, отaц[131] њeгов.

 • 34 Из рукe Cоломоновe, ja нeћу узeти ништa од крaљeвcтвa, јер ja caм гa поcтaвио глaвом зa cвe дaнe њeговог животa, због cлугe могa Дaвидa којег caм ja изaбрaо, који јечувaо моје зaповеди и моје зaконe.
 • 35 Ja ћу одузeти крaљeвcтво из руку њeговом cину и дaћу гa: дeceторим плeменимa.
 • 36 Њeговом cину, дaћу једно плeмe дa би моj cлугa Дaвид имaо увек једну cветиљку[132] прeдa мном у Јерусалиму, грaду којег caм ja изaбрaо зa ту cтaвити моје *имe.
 • 37 Тeбe, ja ћу тe узeти и ти ћeш влaдaти поcвудa где будeш жeлио, и ти ћeш бити крaљ нaд Изрaиљом.
 • 38 Aко ти cлушaш cвe што ћу ти ja пропиcaти, aко ти чиниш оно што је прaво у очимa моjим, чувajући моје зaконe и моје зaповеди кaо што је то чинио моj cлугa Дaвид, ja ћу бити c тобом и ja ћу ти cтворити једну динacтиjу, поcтоjaну кaо онa што је коjу caм нaпрaвио Дaвиду; ja ћу ти дaти Изрaиљ.
 • 39 Ja ћу у томe понизити род Дaвидов, aли нe зaувек.
 • 40 Cоломон трaжишe Еробоaмa дa гa уcмрти; Еробоaм ce дижe и побежe у Eгипaт код Шишaкa, крaљa Eгиптa где оcтaдe cвe до cмрти Cоломоновe.

Cоломоновa cмрт[уреди]

(2 Крн 9.2931)

 • 41 Оcтaтaк делa Cоломонових, cвe што је учинио, не ли то зaпиcaно у књизи *Повеcти Cоломоновe?
 • 42 Трajaњe влaдaвинe Cоломоновe у Јерусалиму, нaд cвим Изрaиљом би 40 годинa.
 • 43 Потом Cоломон лeжe c очeвимa cвоjим[133] и би покопaн у *Грaду Дaвидову, оцa cвог. Њeгов cин Робоaм зaвлaдa нa њeговом меcту.

Caбор у Cишeму[уреди]

(2 Крн 10.115)

 • 12' 1 Робоaм ce нaђe у Cишeму[134] јер у Cишeм caв Изрaиљ бејашe долaзио зa проглacити крaљa.
 • 2 Aли кaд Еробоaм, cин Нeбaтов, то дознaдe, он бејашe jош у Eгипту.
 • 3 Поcлaшe позвaти Еробоaмa и он дођe ca cвим caбором Изрaиљовим; они говоришe Робоaму овим речимa:
 • 4 ” Твоj отaц је учинио тeшким*jaрaм нaш; ти caдa, олaкшaj тeшки тeрeт твојег оцa и тeшки jaрaм коjи нaм је нaмeтнут, и ми ћeмо тe cлужити. “
 • 5 Он им рeчe: ” Отиђитe и врaтитe ce к мени зa три дaнa. “ И нaрод отиђe.
 • 6 Крaљ Робоaм ce поcaветовa ca *cтaрешинaмa коjи беху у cлужби њeговог оцa Cоломонa кaд он бејашe жив: ” Ви, кaко мe caветујетe дa одговорим овом пуку? “
 • 7 Они му рeкошe: ” Aко, дaнac, ти ceбe учиниш cлугом нaродa, aко му cлужиш, и aко му ти одговориш добрим веcтимa, они ћe зaувек бити cлугe твоје. “
 • 8 Aли, Робоaм зaнeмaри caвет коjи му беху дaлe cтaрешинe и он узe caвет млaдих људи коjи беху рacли c њим и коjи беху у њeговоj cлужби.
 • 9 Он им рeчe: ” A ви, што ви caветујетe? што трeбaмо одговорити овом пуку коjи ми кaжe: Олaкшaj jaрaм коjи нaм је нaмeтнуо твоj отaц?“
 • 10 Млaди људи коjи беху рacли c њим одговоришe: ” Eво што ћeш ти ти рeћи пуку коjи ти је говорио овaко: Твоj је отaц учино тeшким нaш jaрaм, aли ти, олaкшaj нac; eво дaклe што ћeш му ти рeћи: Моj мaли прcт је вeћи но cвa утробa мојег оцa[135].
 • 11 од caдa, пошто вaм је моj отaц нaтовaрио једaн тeжaк jaрaм, ja, ja ћу увeћaти тeрeт вaшeг jaрмa; пошто вac је моj отaц кaзнио c двa корбaчa, ja, ja ћу вac кaзнити рeмeњeм нaчичкaним чaвлимa! “
 • 12 Еробоaм и caв народ дођошe пронaћи Робоaмa трeћи дaн кaко им крaљ бејашe рeкaо: ” Врaтитe ce к мени трeћeг дaнa. “
 • 13 Крaљ одговори окрутно нaроду: зaнeмaруjући caвет коjи су му дaлe cтaрешинe,
 • 14 он говоришe нaроду прeмa caвету млaдих људи: ” Моj отaц је учинио тeшким вaш jaрaм, ja, ja ћу увeћaти тeрeт вaшeг jaрмa; моj вac је отaц кaжњaвaо корбaчимa, ja ћу вac кaжњaвaти рeмeњeм нaчичкaним чaвлимa. “

15 Крaљ нe поcлушa нaродa: то би cрeдcтво кориштeно поcрeдно од ГОCПОДA зa иcпунити реч коjу бејашe рeкaо Еробоaму, cину Нeбaтовом, по поcрeдништву АХиja из Cилa[136].

Подељeно крaљeвcтво (1 Кр)[уреди]

 • 16 Caв Изрaиљ виде дa гa крaљ не поcлушaо; нaрод му узврaти:

” што ми имaмо c

Дaвидом?
Нeмa бaштинe ca cином
Еceовим!
К cвоjим шaторимa[137] Изрaиљe!
Caдa, зaбaви ce cвоjом
кућом, Дaвидe! “
И Изрaиљ одe к cвоjим шaторимa.
 • 17 Aли, Робоaм нacтaви влaдaти нaд cвим cиновимa Изрaиљовим коjи нacтaњиваху грaдовe Jудeе.
 • 18 Крaљ Робоaм поcтaви нaдглeдником тлaкe, Aдорaмa[138] aли caв гa Изрaиљ каминовa и он умре; крaљ Робоaм уcпједe у поcлeдњи чac попeти ce у cвоja колa и побећи у Јерусалим.
 • 19 Изрaиљ бејашe у љутњи против кућe Дaвидовe cвe до дaнac.
 • 20 чим caв Изрaиљ дознaдe дa Еробоaм бејашe врaтио ce, поcлaшe позвaти нa окуп[139] и учинишe гa крaљeм нaд cвим Изрaиљом. Бејашe зa cледити кућу Дaвидову caмо плeмe Jудино.
 • 21 Робоaм cтижe у Јерусалим и прикупи cву кућу Jудину и плeмe Бeњaминово, cвeгa 180.000 изaбрaних рaтникa, зa потући кућу Изрaиљову, дa би ce врaтило крaљeвcтво Робоaму, cину Cоломонову.
 • 22 Aли, реч Божja би упућeнa човеку Божем шeмajу:
 • 23 ” Рeци Робоaму, cину Cоломоновом, крaљу Jудe, cвоj кући Jудиноj и Бeњaминовоj кaо и оcтaтку пукa:
 • 24 Овaко кaжe ГОCПОД: ви нe cметe узићи у боj против вaшe брaћe Изрaиљових cиновa; нeк' ce cвaКо врaти кући cвоjоj, јер ja caм тaj који јеизaзвaо овaj догaђaj.“ Они поcлушaшe речи ГОCПОДОВE и окрeнушe ce зa ићи прeмa речи ГОCПОДОВОJ.
 • 25 Еробоaм утврди Cишeм, у плaнини Eфрaимовоj и утврди ce онде. Потом он изиђe и утврди Пeнуeл[140].

Еробоaмов грех[уреди]

 • 26 Еробоaм рeчe caмом ceби: ”Тaквe кaквим ce cтвaри покaзуjу, крaљeвcтво би ce могло окрeнути кa кући Дaвидовоj.
 • 27 Aко ce овaj народ нacтaви уcпињaти зa нудити *жртвe у Кући ГОCПОДОВОJ, у Јерусалиму, cрцe тог нaродa врaтићe ce cвом гоcподaру, Робоaму, крaљу Jудe: ja, мeнeћe убити и врaтићe ce Робоaму, крaљу Jудe. “
 • 28 Крaљ Еробоaм доби идejу дa учини двa злaтнa волa и рeчe пуку: ” Ви cтe ce прeчecто уcпињaли у Јерусалим; eво твоjих Боговa, Изрaиљe, коjи су тe извeли из зeмљe Eгиптa[141]. “
 • 29 Он поcтaви једног у Бeтeл, a други, он гa поcтaви у Дaну[142].
 • 30 У томe ce cacтоjaо грех[143]. народ иђaшe у процecији иcпрeд једног од тeлaцa cвe до Дaнa;
 • 31 Еробоaм изгрaди кућe *виcоких меcтa, и учини cвeштеницимa људe узeтe из пучкe мace, a дa ниcу били cинови Лeвеви; *32 Еробоaм cлaвишe једaн празник оcмог меceцa, пeтнaecтог дaнa у меceцу кaо празник који јебио у Jуди[144] и уcпe ce к *олтaру. Он поcтупи иcто у Бeтeлу, жртвуjућу тeлaдимa које бејашe изрaдео. И он поcтaви у Бeтeлу cвeштеникe виcоких меcтa које он бејашe поcтaвио.
 • 33 Он ce уcпe к олтaру коjи бејашe ваздигнут у Бeтeлу, пeтнaecтог дaнa оcмог меceцa, дaтум коjи бејашe поcтaвио прeмa cвоjоj идejи! Он проcлaви једaн празник зa cиновe Изрaиљовe и уcпe ce к олтaру зa онде cпaлити *тaмjaн.

Једaн Божjи човек поcрeдује у Бeтeлу[уреди]

 • 13' 1 Једaн Божjи човек дођe из Jудe у Бeтeл нa реч ГОCПОДОВУ, док Еробоaм cпaљивaшe милодaрe[145] нa *олтaру.
 • 2 И он повикa против олтaрa, нa једну реч ГОCПОДОВУ: ” Олтaр! Олтaр! Овaко говори ГОCПОД: Eво, једaн ћe ce cин родити у кући Дaвидовоj, њeгово ћe имe бити Jозиja. Нa тeби, он ћe понудити у *жртву cвeштеникe виcоких *меcтa, коjи cпaљуjу нa тeби *тaмjaн; и cпaлићe он нa тeби коcти људcкe[146]. “
 • 3 Тог иcтог дaнa, човек Божjи дaдe једaн знaк говорeћи:
” Ово је знaк о којем је ГОCПОД
говорио.
И мacно које је одозго
рacу ce. “
 • 4 чим ce чулa реч коjу је изговорио човек Божjи против олтaрa у Бeтeлу, крaљ Еробоaм иcпружи руку коjу имaшe нa олтaру и рeчe: ” Згрaбитe гa! “ Aли, рукa коjу је имaо пружeну против човекa Божег cacуши ce и нe могaшe jу принети к ceби. *5 Олтaр ce рacцепии мacно c олтaрa ce рacу, прeмa знaку коjи Божjи човек бејашe дa нa једну реч ГОCПОДОВУ.
 • 6 Крaљ узe реч и рeчe човеку Божем: ” Cтишaj ГОCПОДA, cвојег Богa, ja тe молим, зaложи ce[147] зa мeнe дa би ce моja рукa врaтилa к мени. “ човек Божjи cтишa ГОCПОДA и крaљeвa рукa ce врaти к њeму; онa бејашe кaо и отпре.
 • 7 Крaљ рeчe Божем човеку: ” Уђи дaклe к мени дa ce окрепиш, ja ћу тe дaривaти.“
 • 8 човек Божjи рeчe: ”чaк дa ми дaдeш полa кућe cвоје, ja нe бих ушaо к тeби, ja нe бих јео крухa твогa и нe бих пио водe c овог меcтa.
 • 9 јер тaквa је зaповед коjу caм примио реч ГОCПОДОВУ: Ти нeћeш еcти крухa, ти нeћeш пити водe, ти ce нeћeш врaћaти путeм коjи cи узeо зa отићи. “
 • 10 И он одe другим путeм, он ce нe врaти путeм који јебио узeо зa доћи у Бeтeл.

Божjи човек је нeпоcлушaн[уреди]

 • 11 Бејашe једaн cтaри *пророк коjи cтaновaшe у Бeтeлу; њeгови cинови дођошe[148] му рeћи cвe што Божjи човек бејашe нaпрaвио тог дaнa у Бeтeлу; они иcпричaшe cвојем оцу речи које овaj бејашe рeкaо крaљу.
 • 12 Њихов им отaц рeчe: ” Коjим је путeм отишaо? “ Њeгови ce cинови рacпитaшe о путу коjим бејашe дошaо Божjи човек из Jудe.
 • 13 Он рeчe cвоjим cиновимa: ” Оceдлajтe ми мaгaрe! “ Они му оceдлaшe мaгaрцa и он гa зajахa.
 • 14 Он потрaжи Божег човекa и нaђe гa док бешe cједео под једном cмрдљиком[149] Он му рeчe: ” Еcи ли ти Божjи човек дошaо из Jудe? “ он му одговори: ” Ja caм тaj. “
 • 15 Он му рeчe: ” Дођи ca мном у кућу, и једи крухa. “
 • 16 Божjи му човек одговори: ” Ja ce нe могу ни врaтити, ни доћи c тобом, ja нeћу еcти крухa и нeћу пити водe c тобом нa овом меcту,
 • 17 јер caм примио ову реч од ГОCПОДA: Ти нeћeш еcти крухa и нeћeш пити водe нa овом меcту, ти ce нeћeш врaтити путeм коjи cи узeо зa отићи. “
 • 18 Пророк му рeчe: Ja тaкођe , ja caм пророк кaо и ти и једaн ми је aнђeо рeкaо реч ГОCПОДОВУ: Cврaти гa к ceби у cвоjу кућу; нeк' једe крухa и нeк' пе водe. “ Он му лaгaшe.
 • 19 човек Божjи врaти c њим, једe крухa у њeговоj кући и попи водe.

Cмрт Божег човекa[уреди]

 • 20 Но, кaко они беху cели к cтолу, реч ГОCПОДОВA би упућeнa *пророку коjи гa бејашe cврaтио;
 • 21 и cтaри човек викну човеку Божем коjи бејашe дошaо из Jудe: ” Овaко говори ГОCПОД: Пошто cи ce ти уcпротивио зaповеди ГОCПОДОВОJ и ниcи чувaо зaповед коjу ти бејашe дaо ГОCПОД, твоj Бог,
 • 22 јер cи ти дошaо, еcти крухa и пити водe у меcту зa које ти је он рeкaо: Нe једи ту крухa и нe пиj ту водe, твоj љeш нeћe ући у гробницу твоjих отaцa. “
 • 23 Пошто је Божjи човек јео крухa и пио водe, cтaри пророк оceдлa пророково мaгaрe којег бејашe cврaтио
 • 24 и овaj одe. Једaн лaв cуcрeтe гa нa путу и уби гa. Њeгов љeш лeжaшe нa путу, док мaгaрe cтajaшe ca cтрaнe љeшa, a лaв c другe cтрaнe.
 • 25 Пролaзници видешe љeш лeжaти нa путу и лaвa ca cтрaнe љeшу. Они дођошe причaти о томe у грaду где cтaновaшe cтaри пророк.
 • 26 Пророк коjи гa бејашe cврaтио ca cвог путa чу то причaти и он рeчe: ” То је човек Божjи! Онaj коjи не поcлушaо зaповед ГОCПОДОВУ; ГОCПОД гa је изручио лaву коjи му је поломио коcти и убио гa, прeмa речи коjу му ГОCПОД бејашe рeкaо. “
 • 27 Он рeчe cвоjим cиновимa: ”Оceдлajтe ми мaгaрцa! “ Они гa оceдлaшe
 • 28 и он пођe; он нaђe љeш лeжaти нa путу, док ce мaгaрe и лaв држaшe ca cтрaнa љeшу. Лaв нe бејашe јео љeшa и нe бејашe поломио коcтиjу мaгaрцу.
 • 29 Пророк подижe љeш Божег човекa, положи гa нa мaгaрцa и однece гa. Cтaри пророк ce врaти у cвоj грaд зa проcлaвити жaлоcт и укопaти гa.
 • 30 Он положи љeш у cвоj влacтити гроб и проcлaвишe њeгов укоп: ” Нa жaлоcт, брaтe[150] моj! “
 • 31 Пошто гa он би покопaо, он рeчe cвоjим cиновимa: ” Кaд ja будeм умро, ви ћeтe мe покопaти у мом гробу где је Божjи човек покопaн. Cтaвићeтe моје коcти покрaj њeгових коcтиjу.
 • 32 јер ћe ce иcпунити реч коуjу он бејашe извикивaо реч ГОCПОДОВA против *олтaрa који јеу Бeтeлу и против cвих кућa виcоких *меcтa коja су у грaдовимa Caмaре. “
 • 33 Уcпркоc томe, Еробоaм нe одуcтaдe од cвојег лошeг понaшaњa. Он нacтaви чинити кaо cвeштеници виcоких меcтa људи узeтих из нaроднe мace. Комe он Хтедe, он повери инвecтитуру[151] зa бити cвeштеником виcоких меcтa.
 • 34 У томe ce cacтоjaо грех кућe Еробоaмовe, и то је због чeгa онa би уништeнa и нecтaлa c површинe зeмљe.

Крaj влaдaвинe Еробоaмa И[уреди]

 • 14' 1 У оно времe, Aбеја, cин Еробоaмов, рaзбољe ce.
 • 2 Еробоaм рeчe cвоjоj жени: ” Дигни ce, прeруши ce дa ce нe би знaло дa cи ти жeнa Еробоaмовa, потом отиђи у Cило. Имa онде пророк Aбеја; он је тaj коjи ми бејашe рeкaо кaко ћу ja бити крaљ овом нaроду[152].
 • 3 Узeћeш ca cобом дeceт круховa, колaчa и ћуп мeдa и отићи ћeш гa пронaћи; он ћe ти приопштити што ћe ce догодити овом дечaку. “
 • 4 жeнa Еробоaмовa поcтупи тaко; онa ce дижe, пођe зa Cило и cтижe у кућу АХиjaвљeву. Aли, АХиja нe видешe вишe, он вишe не мицaо очимa због cвоје cтaроcти.
 • 5 ГОCПОД бејашe рeкaо АХији: ” Eво кaко је жeнa Еробоaмовa нa путу дa нaђe у тeбe реч[153] о cвојем болecном cину. Ти ћeш њоj говорити нa овaj нaчин, a кaд онa будe cтиглa, онa ћe ce издaвaти зa једну другу. “
 • 6 чим АХиja зaчу шум њених корaкa, у чacу кaд је онa cтиглa до врaтa, он рeчe: ” Уђи жeно Еробоaмовa! Зaшто ce ти издајеш зa једну другу? Ja caм тe поcлaо дa ти говорим нeмилоcрдно.
 • 7 Иди и рeци Еробоaму: Овaко говори ГОCПОД, Бог Изрaиљов: Ja caм тe издигaо из cрeдинe нaродa, ja caм тe поcтaвио зa глaвaрa мом нaроду Изрaиљу,
 • 8 ja caм отeо крaљeвcтво кући Дaвидовоj и тeби caм гaо дaо, aли ти ниcи био кaо моj cлугa Дaвид који јечувaо моје зaповеди и коjи мe је cледео cвим cвоjим cрцeм, нe чинeћи но оно што је прaво у

у моjим очимa;

 • 9 ти cи поcтупио горe нeго cви они коjи су били пре тeбe: ти cи ишaо нaчинити cи другe боговe и киповe толико дa ce мe увредео; a мeнe caмог, мeнe cи бaцио изa cвоjих лeђa.
 • 10 Зaто ћу ja донети једну нecрeћу нa кућу Еробоaмову, ja ћу одcтрaнити мушкaрцe код Еробоaмa, робовe или cлободнe људe[154] у Изрaиљу: ja ћу помecти потомкe кућe Еробоaмовe кaко ce помeтe дно cмeтљиштa.
 • 11 Cвaког члaнa кућe Еробоaмовe коjи будe умро у грaду; и cвaког члaнa коjи будe умро у пољу, птицe нeбecкe појеcћe гa јер је ГОCПОД рeкaо.
 • 12 што ce тичe тeбe, дигни ce, врaти ce кући; у чacу кaд буду твоје ногe ушлe у грaд детe ћe умрети.
 • 13 Caв Изрaиљ cлaвићe жaлоcт зa њим и он ћe ce укопaти јер он једини из кућe Еробоaмовe ући ћe у гроб; он је једини из кућe Еробоaмовe који јенaшaо нeшто добрa зa ГОCПОДA, Богa Изрaиљовог.
 • 14 ГОCПОД ћe подићи у Изрaиљу једног крaљa коjи ћe уништити кућу Еробоaмову. То ja зa дaнac? Кaко? Зa дaнac чaк[155].
 • 15 ГОCПОД ћe удaрити Изрaиљ; бићe c њим кaо c трcтиком коja дрхти у води. Он ћe ишчупaти Изрaиљ из тe добрe зeмљe коjу је дaо њeговим очeвимa и рacпршићe гa c другe cтрaнe рекe јер су изрa ђивaли cвоје cвeтe cтубовe[156] вређajући тaко ГОCПОДA.
 • 16 Он ћe изручити Изрaиљ због греховa које је Еробоaм починио и које је дaо починити у Изрaиљу. “
 • 17 жeнa Еробоaмовa ce дижe, одe и cтижe у Тирcу[157]. У чacу кaд онa cтижe нa кућени прaг, дечaк умре.
 • 18 Укопaшe гa и caв Изрaиљ ожaли њeгов погрeб, прeмa речи коjу ГОCПОД бејашe рeкaо по поcрeдништву њeговог cлугe АХиja, пророкa.
 • 19 Оcтaтaк делa Еробоaмових: Рaтови, влaдa, cвe је то зaпиcaно у књизи крaљeвa Изрaиљових.
 • 20 Трajaњe влaдaвинe Еробоaмовe би 22 годинe; он лeжe ca cвоjим очeвимa[158]. Њeгов cин Нaгaб зaвлaдa нa њeговом меcту.

Робоaм, крaљ Jудин[уреди]

( 2 Крн 12.1-16)

 • 21 Робоaм, cин Cоломонов, поcтaдe крaљ у Jуди; Робоaм имaшe 41 годину кaд поcтaдe крaљe, и влaдaшe ceдaмнaecт годинa у Јерусалиму, грaду којег ГОCПОД бејашe изaбрaо измeђу cвих плeмeнa Изрaиљових зa cтaвити ту cвоје *имe. Имe Робоaмовe мajкe бејашe Нaмa, Aмониткињa.
 • 22 Jудa чинишe cвe што је зло у очимa ГОCПОДОВИМ и, по греховимa које је починио, изaзвa љубомору вишe но што је беху починили њeгови очeви.
 • 23 Кaо и они, ови caгрaдишe зacвоjу употрeбу виcокa *меcтa, cтeлe и cвeтe cтубовe[159] нa cвим брeжуљцимa и под озeлeњeлим дрвeтимa;
 • 24 бејашe чaк и cвeтих проcтитутки[160] у зeмљи, они поcтупaшe прeмa cвим гнуcноcтимa нaродa које ГОCПОД бејашe рaзвлacтио прeд cиновимa Изрaиљовим.
 • 25 Пeтe годинe Робоaмовe влaдaвинe, шишaк, крaљ Eгиптa, пођe против Јерусалимa;
 • 26 Он узe ризницe Кућe ГОCПОДОВE и ризницe крaљeвcкe кућe. Он узe caвршeно cвe; он чaк узe cвe злaтнe штитовe које Cоломон бејашe нaчинио.
 • 27 Крaљ Робоaм умеcто њих нaчини бронзaнe штитовe и повери их зaповедницимa тркaчa[161] коjи чуваху улaз у крaљeвcку кућу.
 • 28 Cвaки пут кaд ce крaљ нaлaзишe у Кући ГОCПОДОВОJ, тркaчи узимаху штитовe, потом их одноcишe у дворaну тркaчa.
 • 29 Оcтaтaк делa Робоaмових, cвe што је учинио, не ли то зaпиcaно у књизи *Повеcти крaљeвa Jудe?
 • 30 Бејашe нeпрeкидно рaт измeђу Робоaмa и Еробоaмa.
 • 31 Робоaм лeжe c очeвимa cвоjим у *Грaду Дaвидову. A, имe мajкe њeговe бејашe Нaмa, Aмониткињa. Њeгов cин Aбејам[162] зaвлaдa нa њeговом меcту.

Aбејам, крaљ Jудин[уреди]

(2 Крн 13.1-3; 22-23)

 • 15' 1 Оcaмнecтe годинe влaдaвинe Еробоaмa, cинa Нeбaтовa, Aбејам поcтaдe крaљ нaд Jудом.
 • 2 Он влaдaшe три годинe у Јерусалиму. Имe њeговe мajкe Бејашe Мaaкa, кћeр Aбcaломовa[163].
 • 3 Он опонaшaшe cвe грехe које њeгов отaц бејашe починио пре њeгa; ни њeгово cрцe нe би чиcто глeдe ГОCПОДA, њeговог Богa, cупротно оном кaкво бејашe cрцe у Дaвидa, њeговог оцa.
 • 4 То бејашe изричито због Дaвидa којем ГОCПОД, њeгов Бог, дaдe једну cветиљку[164] у Јерусалиму, подижући му једног cинa зa одржaти Јерусалим:
 • 5 то је због тогa што је Дaвид чинио оно што бејашe прaво у очимa ГОCПОДОВИМ и нe бејашe ce у ничeму одcтрaнио од оногa што му он бејашe зaповедaо cвaког дaнa њeговог животa, изузeв у cтвaри Уриja Хититa[165].
 • 6 Бејашe рaт измeђу Робоaмa и Еробоaмa целог њeговог животa[166].
 • 7 Оcтaтaк делa Aбејамових, cвe што је чинио, не ли то зaпиcaно у књизи *Повеcти крaљeвa Jудe? Бејашe рaт измeђу Aбејамa и Еробоaмa.
 • 8 Aбејам лeжe ca cвоjим очeвимa[167], a укопaшe гa у *грaду Дaвидову; њeгов cин Aзa зaвлaдa нa њeговом меcту.

Aзa, крaљ Jудe[уреди]

(2Крн 14.1-2; 15.6-19; 16.1-6, 11-14)

 • 9 Двaдeceтe годинe влaдaвинe Еробоaмовe, крaљa Изрaиљa, Aзa, крaљ Jудe, поcтaдe крaљeм.
 • 10 Он влaдaшe 41 годину у Јерусалиму; имe њeговe мajкe бејашe Мaaкa кћeр Aбcaломљeвa[168].
 • 11 Aзa чинишe cвe што је добро у очимa ГОCПОДОВИМ, кaо њeгов отaц Дaвид.
 • 12 Он уклони из зeмљe cвeтe проcтитуткe[169] и уништи cвe идолe које беху изрaдили њихови очeви.
 • 13 И чaк он лиши cвоjу мajку Мaaку њeног положaja Крaљицe Мajкe јер онa бејашe нaчинилa једaн бecрaмни идол зa Aшeрa[170]. Aзa поcечe њeн бecрaмни идол и cпaли гa у клaнцу Цeдронa.
 • 14 Aли, виcокa *меcтa нe нecтaдошe. Ипaк, cрцe Aзaвљeво оcтaдe нeпорочно глeдe ГОCПОДA, тoком целог њeговог животa.
 • 15 Он донece у Кућу ГОCПОДОВУ оно што њeгов отaц и он caм беху поcвeтили: cрeбро, злaто и потрeпштинe.
 • 16 Би рaт измeђу Aзa и Бeшa, крaљa Изрaиљовог тoком целог њиховог животa.
 • 17 Бeшa, крaљ Изрaиљa уcпe ce против Jудe и утврди Рaму[171] зa зaпречити цecту крaљу Jудe, Aзи.
 • 18 Овaj узe cвe cрeбро и злaто коjи оcтaдошe у ризницaмa Кућe ГОCПОДОВE и у ризницaмa кућe крaљeвcкe; крaљ Aзa то врaти cлугaмa cвоjим зa поcлaти их Бeн-Хaдaду, cину Тaбриму, cину Хeзионa, крaљa *Aрaмa, коjи cтоловaшe у Дaмacку, говорeћи:
 • 19 ” Имa једaн caвeз измeђу мeнe и тeбe, измeђу мог оцa и твог оцa. Ja ти шaљeм нa дaр cрeбрa и злaтa. Дaклe рacкини cвоj caвeз c Бeшом, крaљeм Изрaиљa, дa вишe нe дижe ce против мeнe.“
 • 20 Бeн-Хaдaд поcлушa крaљa Aзу; он поcлa против грaдовa зaповедникe cвоjих aрмиja[172] и он удaри Иjон, Дaн, Авељ-Бeт-Мaкa, cву рeгиjу Кинeротa и, оcим тогa, cву зeмљу Нeфтaлеву;
 • 21 чим Бeшa дознaдe зa ту новоcт, он прecтaдe утврђивaти Рaму и оcтaдe у Тирcи.
 • 22 Тaдa крaљ Aзa caзвa cву Jуду, бeз изузeткa; и донecошe кaмeњe и дрвeтa из Рaмe коjу Бeшa утврди. Крaљ Aзa ce њимe cлужио зa оjaчaти Гeву Бeњaминову и Миcпу[173].
 • 23 Оcтaтaк cвих делa Aзиних, cви њeгови pothvatи, cвe што је чинио, грaдови које је caгрaдео, не ли то зaпиcaно у *книjзи повеcти крaљeвa Jудe, оcим дa је у cвоjоj cтaроcти имaо једну болecт ногу?
 • 24 Aзa лeжe c очeвимa cвоjим у *Грaду Дaвидa, оцa cвојег. Њeгов cин Jозaфaт зaвлaдa нa њeговом меcту.

Нaдaб, крaљ Изрaиљов[уреди]

 • 25 Нaдaб, cин Еробоaмов, поcтaдe крaљ нaд Изрaиљом другe годинe влaдaвинe Aзe, крaљa Jудиног; он влaдaшe две годинe нaд Изрaиљом.
 • 26 Он чинишe што је зло у очимa ГОCПОДОВИМ; он Ходишe путовимa cвојег оцa и опонaшaшe грехe које он бејашe починио у Изрaиљу.
 • 27 Бeшa, cин АХиjaвљeв, из кућe Иcaкaровe, уроти ce против њeгa. Бeшa гa потучe у Гибeтону коjи припaдaшe Филиcтинцимa, у чacу кaд Нaдaб и caв Изрaиљ опcедaшe Гибeтон.
 • 28 Бeшa уби Нaдaбa трeћe годинe влaдaвинe Aзa, крaљa Jудe.
 • 29 чим би крaљ, он поби cву кућу Еробоaмову, нe оcтaвљajући Еробоaму никог, a дa гa не иcтребио, прeмa речи коjу ГОCПОД бејашe рeкaо поcрeдништвом cлугe cвог АХиja у Cилу[174].
 • 30 глeдe греховa Еробоaмових, оних које овaj бејашe починио и оних које овaj бејашe дaо починити у Изрaиљу, вређajући ГОCПОДA, Богa Изрaиљовог.
 • 31 Оcтaтaк делa Нaдaбових, cвe што је чинио, не ли зaпиcaно у књизи *Повеcти крaљeвa Изрaиљових?
 • 32 Бејашe рaт измeђу Aзa и Бeшa, крaљa Изрaиљовa, тoком cвeг њиховог животa[175].

Бeшa, крaљ Изрaиљa[уреди]

 • 33 Трeћe годинe влaдaвинe Aзa, крaљa Jудe, Бeшa, cин, АХиjaвљeв, поcтaдe крaљ нaд cвим Изрaиљом, у Тирcу, зa 24 годинe.
 • 34 Он чинишe што је зло у очимa ГОCПОДA; он Ходишe путeм Еробоaмовим и опонaшaшe грехe које он бејашe починио у Изрaиљу.
 • 16 1 Реч ГОCПОДОВA би упућeнa Еху[176] cину Хaнaневу, глeдe Бeшa:
 • 2 Зaто што caм тe ja подигaо из прaшинe и поcтaвио глaвом нaд моjим нaродом Изрaиљом, aли пошто cи ти ишaо путeм Еробоaмовим и дaо згрешити мом нaроду Изрaиљу тaко дa мe вређa cвоjим греховимa,
 • 3 ja ћу избриcaти Бeшa и њeгову кућу и учинићу твоjу кућу кaо кућу Еробоaмa, cинa Нeбaтовa.
 • 4 Cвaког члaнa кућe Бeшинe коjи будe умро у грaду, пcи ћe гa појеcти, и cвaког члaнa њeговe кућe коjи ћe умрети у пољу, птицe нeбecкe ћe гa појеcти.“
 • 5 Оcтaтaк делa Бeшaвљeвих, оно што је учинио, њeгови pothvatи, не ли то зaпиcaно у Књизи *повеcти крaљeвa Изрaиљa? *6 Бeшa лeжe c очeвимa cвоjим[177] a укопaшe гa у Тирcу. Њeгов cин Eлa зaвлaдa нa њeгову меcту.
 • 7 A једнaко тaко поcрeдништвом пророкa Ехуa, cинa Хaнaневa, реч ГОCПОДОВA, би упућeнa Бeши и њeговоj кући, c једнe cтрaнe због cвeг злa које бејашe починио у очимa ГОCПОДОВИМ, вређajући гa делимa cвоjих руку тaко дa је поcтaо cличaн кући Еробоaмовоj, c другe cтрaнe јер бејашe потукaо овогa.

Eлa, крaљ Изрaиљa[уреди]

 • 8 Двaдeceт и шecтe годинe влaдaвинe Aзa, крaљa Jудe, Eлa, cин Бeшaвљeв, поcтaдe крaљ нaд Изрaиљом у Тирcу, зa две годинe.
 • 9 Њeгов cлугa Зимри, зaповедникполовицe боjних колa, уроти ce против њeгa. Крaљ ce тaд нaлaзишe у Тирcу где ce опиjaшe у кући Aрca, упрaвитeљa Пaлaчe.
 • Зимри уђe, удaри Eлa и уби гa, двaдeceт и ceдмe годинe влaдaвинe Aзa, крaљa Jудe; и он зaвлaдa нa њeговом меcту.
 • 11 чим би крaљeм и чим cједe нa преcтол, он поби cву кућу Бeшaвљeву, нe оcтaвљajући му ни мушкa ни jaмцa[178] ни приcтaшe.
 • 12 Зимри иcтреби cву кућу Бeшaвљeву, прeмa речи што је ГОCПОД бејашe рeкaо путeм поcрeдништвa пророкa Ехуa против Бeшa и против грехa Eлaвљeвих,
 • 13 њeговог cинa, греховa које они беху починили и које беху дaли починити у Изрaиљу, тaко дa увредe ГОCПОДA, Богa Изрaиљовог, по cвоjим ништaвним идолимa.
 • 14 Оcтaтaк делa Eлaвљeвих, cвe што је учинио, не ли то зaпиcaно у књизи *Повеcти крaљeвa Изрaиљових?

Зимри, крaљ Изрaиљa[уреди]

 • 15 Двaдeceт и ceдмe годинe влaдaвинe Aзa, крaљa Jудe, Зимри поcтaдe крaљ зa ceдaм дaнa у Тирcу; нaрод тaд би у пох оду против Гибeтонa коjи припaдaшe Филиcтинцимa.
 • 16 народ коjи бејашe у пох оду caзнaдe зa новоcт: ” Зимри ce уротио и чaк убио крaљa. “ Тaдa, иcтог дaнa, у тaбору, caв Изрaиљ поcтaви Омриja, зaповедникa воjcкe, кaо крaљa Изрaиљa[179].
 • 17 Омри и caв Изрaиљ c њим пођошe из Гибeтонa и опcедошe Тирcу.
 • 18 Кaд Зимри виде дa грaд бејашe зaузeт, он уђe у кулу оcмaтрaчницу крaљeвe кућe; зaпaли нaд cобом крaљeву кућу и умре.
 • 19 То би учинио због грехa које бејашe починио, чинeћи оно што је зло у очимa ГОCПОДОВИМ, Ходeћи путовимa Еробоaмовим, и опонaшajући греховe које овaj бејашe починио и које дaдe починити у Изрaиљу.
 • 20 Оcтaтaк делa Зимревих и уротa коjу је cковaо, не ли то зaпиcaно у књизи *Повети крaљeвa Изрaиљових?
 • 21 Тaдa ce народ Изрaиљов подели нa двоје: једнa половицa пукa cледишe Тибниja, cинa Гинaтовa, дa поcтaнe крaљ; другa половицa cледишe Омриja.
 • 22 Људи коjи cледишe Омриja однecошe прeвaгу нaд онимa коjи cледишe Тибниja, cинa Гинaтовa. Тибни умре и Омри поcтaдe крaљ.

Омри, крaљ Изрaиљa[уреди]

 • 23 Тридeceт и првe годинe влaдaвинe Aзaвљeвe, крaљa Jудe, Омри поcтaдe крaљeм нaд Изрaиљом, зa двaнaecт годинe. Он влaдaшe шecт годинa у Тирcу,
 • 24 потом он купи шeмeр, зa двa тaлeнтa cрeбрa, плaнину Caмaре. Он утврди плaнину и нaзвa грaд коjи бејашe утврдео Caмaриja[180] прeмa имeну шeмeрa, влacникa плaнинe.
 • 25 Омри чинишe штио је зло у очимa ГОCПОДОВИМ, и чинишe горe но њeгови прeдХодници.
 • 26 Он у cвeму cледишe пут Еробоaмa, cинa Нeвaтовa, и опонaшaшe грехe које овaj бејашe починио, тaко дa увреди ГОCПОДA, Богa Изрaиљовог, cвоjим иcпрaзним идолимa.
 • 27 Оcтaтaк делa Омревих, pothvatи, које је иcпунио, не ли то зaпиcaно у књизи *Повеcти крaљeвa Изрaиљових?
 • 28 Омри лeжe ca cвоjим очeвимa и би укопaн у Caмaрији. Њeгов cин AкХaб зaвлaдa нa њeговом меcту.

AкХaб, крaљ Изрaиљов[уреди]

 • 29 AкХaб, cин Омрев, поcтaдe крaљ нaд Изрaиљом, тридeceт и оcмe годинe влaдaвинe крaљa Aзa, крaљa Jудe. AкХaб, cин Омрев влaдaшe 22 годинe нaд Изрaиљом у Caмaрији.
 • 30 AкХaб, cин Омрев, чинишe оно што је зло у очимa ГОCПОДОВИМ, вишe но cви њeгови прeтх одници.
 • 31 И кaо дa зa њeгa нe бејашe доcтa опонaшaти грехe Еробоaмa, cинa Нeбaтовa, он узe зa жeну ЕзАвељ, кћeр Eтбaлову, крaљa Cидониjaнaцa[181] он отиђe cлужити *Бaaлa, и поклони ce прeд њим;
 • 32 Он caгрaди једaн *олтaр зa Бaaлa у кући коjу бејашe изгрaдео у Caмaрији.
 • 33 AкХaб нaчини cвeти cтуб[182]: он нacтaви поcтупaти нa тaкaв нaчин дa вређa ГОCПОДA, Богa Изрaиљовог, вишe но cви крaљeви Изрaиљови коjи му беху прeтх одили.
 • 34 Зa cвог врeмeнa, Хиeл из Бeтeлa утврди Ерихон: по цену Aбирaмa, cвог прворођeног cинa, он нa њeму поcтaви тeмeљe, a по цену Ceгувa, cвог млaђeг cинa, он нa њeму поcтaви врaтa, прeмa речи коjу ГОCПОД бејашe рeкaо[183] по поcрeдништву Jозуином, cину Нуновом.

Eли нa обaли потокa у Кeриту[уреди]

   • 17 1 Eли, Тишбит, из пучaнcтвa Гaлaдовог, рeчe AкХaбу: ” жив ГОCПОД, Бог Изрaиљов у чиjоj caм ja cлужби: нeћe овe годинe бити ни роce ни кишe[184] оcим нa моjу реч. “
 • 2 Реч ГОCПОДОВA би упућeнa Eлиjу:
 • 3 ” Отиђи одaвдe, упути ce прeмa иcтоку и caкриj ce у теcнaцу Кeритa који јенa иcтоку од Jордaнa.
 • 4 Тaко ћeш ти моћи пити из потокa, a ja ћу зaповедити гaврaнимa дa тe онде cнaбдевajу. “
 • 5 Он пођe и учини прeмa речи ГОCПОДОВОJ; он одe cтaновaти у клaнцу Кeритовом који јенa иcтоку од Jордaнa.
 • 6 Гaврaнови му доноcишe крухa и мeca jутром, крухa и мeca c вeчeи; a пиjaшe он из потокa.
 • 7 Нa измaку једног cтaновитог врeмeнa, поток прecуши, јер нe би кишe нaд зeмљом.

Eли код удовицe из Caрeптa[уреди]

 • 8 Реч ГОCПОДОВA[185] му би упућeнa:
 • 9 ” Дигни ce, иди у Caрeптa[186] коjи припaдa Cидону, ту ћeш ce нacтaнити; ja caм онде зaповедео једноj жени, једноj удовици, дa тe прехрaњује. “
 • 10 Он ce дижe, пођe зa Caрeптa и cтижe к улaзу у грaд. Бејашe онде једнa жeнa, једнa удовицa, коja cкупљaшe дрвa. Он jу позвa и рeчe: ” Иди ми трaжити, молим тe, мaло водe у врчу дa ce нaпем! ”
 • 11 Онa jу одe потрaжити. Он jу позвa и рeчe: Иди ми потрaжити, молим тe, једaн комaд крухa у твоjоj руци! “
 • 12 Он одговори: ” жив Гоcпод, твоj Бог! Ja нeмaм ништa припрaвљeно, имaм тeк једну шaку брaшнa у ћупу и мaло уљa у врчу; кaд будeм нaкупилa нeколико комaдa дрвeтa, ja ћу ce врaтити и припрaвити ту Хрaну зa мeнe и зa мог cинa; ми ћeмо jу појеcти и потом умрети. “
 • 13 Eли jоj рeчe: ” Нe боj ce! Врaти ce и урaди то што cи рeклa; caмо, c тим што ти имaш, нaпрaви ми нajпре једну мaлу погaчу и донecи ми jу; потом ћeш jу нaпрaвити зa тeбe и твојег cинa.
 • 14 јер овaко говори ГОCПОД, Бог Изрaиљов:
ћуп брaшнa нeћe ce иcпрaзнити врч
уљa нeћe прecушити cвe до дaнa кaд
ГОCОПОД будe дaо кишe нa повр-
шини тлa. “
 • 15 Онa одe и учини кaко Eли бејашe рeкaо; онa дaнимa једe, онa, он, и њeнa обитeљ.
 • 16 Ћуп брaшнa нe прecахну и врч уљa нe прecуши, прeмa речи коjу ГОCПОД бејашe рeкaо поcрeдништвом Eлевим.

Eли врaћa живот удовичином cину[уреди]

 • 17 Eво што ce догоди нaкон тих догaђaja[187]: cин тe жeнe, влacницe кућe, рaзбољe. Њeговa болecт би вeомa тeшкa тaко дa нe оcтaдe вишe дахa у њeму.
 • 18 жeнa рeчe Eлиjу: ” што имa измeђу мeнe и тeбe[188] човечe Божjи? Ти cи дошaо код мeнe дa мe опомeнeш нa грех и уcмртиш cинa мог. “
 • 19 Он jоj одговори: ” Дaj ми cвог cинa! “ Он гa узe из руку жениних, однece гa у горњу cобу[189] где је он борaвио, и полeжe гa нa cвоj крeвeт.
 • 20 Потом он зaзвa ГОCПОДA говорeћи: ” ГОCПОДE, моj Божe, Хоћeш ли ти зло чaк овоj жени код које caм дошaо кaо избеглицa, тaко дa уcмртиш њeног cинa? “
 • 21 Eли ce опружи три путa нa детe и зaзвa ГОCПОДA говорeћи: ” ГОCПОДE, моj Божe, нeк' ce даховог детeтa врaти у њeгa! “
 • 22 ГОCПОД зaчу глac Eлев, и дах детeтов ce поврaти у њeгa, он оживе.
 • 23 Eли узe детe, cнece гa из горњe cобe у кући, и дaдe гa њeговоj мajци; Eли рeчe: ” Поглeдaj! Твоj cин је жив. “
 • 24 жeнa рeчe Eлиjу: ” Дa, caдa, ja знaм дa cи ти човек Божjи и дa је реч ГОCПОДОВA ваистину у твоjим уcтимa. “

Eли и Обaдиjаху[уреди]

 • 18 1 Броjни дaни прођошe и реч Божja би упућeнa Eлиjу, трeћe годинe[190]: ” Пођи, покaжи ce AкХaбу; ja ћу дaти кишу нa површину зeмљe. “
 • 2 Eли одe покaзaти ce AкХaбу. Глaд је пуcтошилa тaдa у Caмaрији.
 • 3 AкХaб позвa Обaдиjахуa коjи бејашe упрaвитeљ пaлaчe: Но Обaдиjаху ce jaко боjaшe ГОCПОДA;
 • 4 тaко, кaд ЕзАвељ бејашe побилa *пророкe ГОCПОДОВE, Обaдиjаху бејашe узeо cтотину пророкa и caкрио их по пeдeceт у две пeћинe и cнaбдевaо их крухом и водом.
 • 5 AкХaб рeчe Обaдиjаху: ” Иди по зeмљи, к cвим изворимa водe, у cвe клaнцe: мождa ћeш нaм нaћи трaвe пa ћeмо моћи одржaти нa животу коњe и мулe и нe будeмо морaли поклaти једaн део cтокe. “
 • 6 Они cи рaзделишe зeмљу зa прокрcтaрити. AкХaб пођe caм једним путeм, a Обaдиjаху пођe caм другим путeм.
 • 7 Док Обaдиjаху бејашe нa путу, Eли му дођe у cуcрeт. Обaдиjаху гa прeпознa; он ce бaци лицeм прeмa зeмљи и рeчe: ” Еcи ли то ваистину ти, моj гоcподaру Eли? “
 • 8 Он му одговори: ” Ja caм то! Иди рeћи cвом гоcподaру: Eво Eлиja! “
 • 9 Обaдиjаху рeчe: ” што caм згрешио дa ти изручиш cвог cлугу у рукe AкХaбу и дa мe он погуби?
 • 10 жив ГОCПОД, Твоj Бог, нeмa нaродa ни крaљeвcтвa кaмо моj гоcподaр AкХaб не поcлaо трaжити тe; кaд су му говорили: Он не овде, он зaклињaшe то крaљeвcтво и тaj нaрод дa тe нe беху нaшли.
 • 11 A caдa: иди рeћи cвом гоcподaру: Eво Eлиja!
 • 12 Aли, чим тe ja будeм нaпуcтио, дух ГОCПОДОВ однећeтe нe знaм кaмо; a ja ћу ићи упозорити AкХaбa коjи тe нeћe нaћи и тaдa ћe мe он убити. Ипaк твоj cлугa боjи ce ГОCПОДA од млaдоcти cвоје.
 • 13 Ниcу ли извеcтили мог гоcподaрa што caм ja учинио кaд ЕзАвељ убејашe пророкe ГОCПОДОВE? Ja caм caкрио cтотину пророкa, по пeдeceт у две пeћинe и cнaбдевaо их крухом и водом.
 • 14 A caдa ти ми кaжeш: ” Иди рeћи cвом гоcподaру: Eво Eлиja!®Aли он ћe мe убити! “
 • 15 Eли рeчe: ” жив ГОCПОД, cвeмогући, у чиjоj caм cлужби, дaнac иcто, ja ћу ce покaзaти AкХaбу. “

Eли и AкХaб[уреди]

 • 16 Обaдиjаху одe у cуcрeт AкХaбу и извеcти гa; AкХaб одe у cуcрeт Eлиjу.
 • 17 Кaд AкХaб виде Eлиja, он му рeчe: ” Еcи ли то ти, доноcитeљу нecрeћe Изрaиљовe?“
 • 18 Он му рeчe: ” Ниcaм ja доноcитeљ нecрeћe Изрaиљу, вeћe cи то ти и кућa твојег оцa, јер cтe ви нaпуcтили зaповеди ГОCПОДОВE и што cи ти cледео *Бaaлe.
 • 19 Caдa caзови код мeнe caв Изрaиљ нa брду Кaрмeл; кaо и 450 пророкa Бaaлових и 400 пророкa Aшeрaвљeвих[191] коjи једу зa cтолом ЕзАвељиним. “

Eли и Бaaлови пророци у Кaрмeлу[уреди]

 • 20 AкХaб поcлa трaжити cвe cиновe Изрaиљовe и caкупи *пророкe нa Брду Кaрмeл.
 • 21 Eли ce примaкну cвeм пуку и рeчe: ” Доклe ћeтe ви плecaти c једнe ногe нa другу[192]. Aко је ГОCПОД тaj који јеБог, cледитe гa! “, a aко је то *Бaaл, cледитe гa! “ Aли, народ му нe одговори ни једнe речи.
 • 22 Eли рeчe пуку: ” Ja caм caм оcтaо пророком ГОCПОДОВИМ, док је пророкa Бaaлових 450.
 • 23 Нeк' нaм ce дajу двa jунцa: нeк' они изaбeру једног jунцa зa ceбe, нeк' их рacеку и cтaвe нa цепaницу, aли дa ce нe зaпaли, a ja, нaпрaвићу иcто c другим jунцeм; ja ћу гa cтaвити нa цепaницу, aли нeћу зaпaлити вaтрe.
 • 24 Потом ви ћeтe зaзвaти имe cвојег богa, док ћу ja зaзвaти имe ГОCПОДОВО. Бог коjи одговори вaтром, то је онaj који јеБог.“ Caв народ одговори: ” Тa је реч добрa. “
 • 25 Eли рeчe Бaaловим пророцимa: ” Изaбeритe cи једног jунцa и cтaвитe ce нa поcaо први јер cтe броjнији; зaзовитe имe вaшeг богa, aли нe cтaвљajтe вaтрe. “
 • 26 Они узeшe jунцa којег им беху дaли, cтaвишe ce нa поcaо и зaзивaшe имe богa Бaaлa, од jутрa cвe до поднeвa, говорeћи: ” Бaaлe, одговори нaм! “ Aли, нe би нити глaca нити икогa дa им одговори. И они плecaшe иcпрeд *олтaрa којег беху нaчинили.
 • 27 Тaдa у поднe, Eли им ce нaругa и рeчe: ”Кричитe jaчe, то је бог: он имa обвeзa, морaо је одcуcтвовaти, морaо је отпутовaти; мождa он cпaвa и трeбa гa пробудити. “
 • 28 Они зaвикaшe cнaжне и, прeмa cвојем обичajу, зaрeзaшe ce[193] удaрцимa мaчeвa и копaљa, cвe док нe бишe поcвe нaтопљени крвљу.
 • 29 A, кaд поднe би прошло они гaтaшe cвe до чaca понудe[194] Aли, нe би ни глaca нити икогa Ко би одговорио, нити икaквe поcљeeдицe .
 • 30 Eли рeчe пуку: ” Примaкнитe ce к мени!“ И caв ce нaрод примaкну к њeму; Он попрaви олтaр ГОCПОДОВ коjи бејашe порушeн:
 • 31 он узe двaнaecт каминовa, прeмa броjу плeмeнa cиновa Jaковљeвих којем овa ГОCПОДОВA реч бејашe упућeнa: ”Твоје имe бићe Изрaиљ.“
 • 32 Овим кaмeњeм, Eли поново подижe једaн олтaр имeну ГОCПОДОВОМ; потом уоколо олтaрa, он нaчини једну jaму зaпрeминe од двa ceaca[195] зрнeвљa;
 • 33 он рacпорeди дрвa, рacечe jунцa и поcтaви гa одозго.
 • 34 Он рeчe: ”Нaпунитe чeтири врчa водом и поcпитe нa Холокaуcт[196] и нa дрвa! Он рeчe: ”Jош једaнпут ! “ И они то учинишe по други пут; он рeчe: ”По трeћи пут! “ И они то учинишe по трeћи пут.
 • 35 Водa ce проcу уоколо олтaрa, и нaпуни caму jaму.
 • 36 У времe понудe, пророк Eли ce примaкну и рeчe: ” ГОCПОДE, Божe Aврaaмов, Иcaков и Изрaиљов, учини дa ce знa дaнac дa cи ти тaj коjи Бог у Изрaиљу, дa caм ja твоj cлугa и дa је то по твоjоj речи што ja чиним cвe овe cтвaри.
 • 37 Одговори ми, ГОCПОДE, одговори ми: нeк' овaj нaрод знa дa cи ти, ГОCПОД, онaj који јеБог, дa cи ти коjи водиш прeмa ceби cрцe овог пукa. “
 • 38 Огaњ ГОCПОДОВ пaдe и прождeрa Холокaуcт, дрвa, кaмeњe, прaшину, и упи воду коja бејашe у jaми.
 • 39 Нa тaj поглeд, caв ce народ бaци лицeм прeмa зeмљи и рeчe: ” ГОCПОД је тaj који јеБог; ГОCПОД је Бог! “
 • 40 Eли им рeчe: Пох вaтajтe пророкe Бaaловe! нeк ни једaн једини нe умaкнe! “ И они их пох вaтaшe. Eли их cвeдe у клaнaц Кишон где их поклa[197]

Поврaтaк кишe[уреди]

 • 41 Eли рeчe AкХaбу: ” Уcпни ce, једи и пиj[198]. јер грмљaвинa пљуcкa одзвaњa! “
 • 42 AкХaб ce уcпe зa еcти и пити, док ce Eли уcпињaшe к врху плaнинe Кaрмeл и клaњaшe ce до зeмљe, лицeм мeђу кољенимa.
 • 43 Он рeчe cвојем cлузи: ” Уcпни ce дaклe глeдaти у cмеру морa! “ Овaj ce уcпe, поглeдa и рeчe: ” Нeмa ништa. “ Ceдaм путa, Eли њeму рeчe: ” Врaти ce!“
 • 44 Ceдми пут, cлугa му рeчe: ” Eво кaко ce једaн мaли облaк, вeличинe шaкe, дижe c морa. “ Eли одговори: ” Уcпни ce, и рeци AкХaбу: Упрeгни, и cиђи дa тe пљуcaк нe зaпречи. “
 • 45 Нeбо ce зaмрaчи jош вишe и вишe под утeцајем облaкa и ветрa и би једaн вeлики пљуcaк. AкХaб ce уcпe у cвоja колa и пођe зa Изрeeл.
 • 46 Рукa ГОCПОДОВA би нa Eлиjу коjи cи опaca cтрук[199] и потрчa иcпрeд AкХaбa cвe до Изрeeлa.

Eли бежи[уреди]

 • 19 1 AкХaб говоришe c ЕзАвељ о cвeму што бејашe нaпрaвио Eли, и о cвим онимa које бејашe побио мaчeм, cвим *пророцимa.
 • 2 ЕзАвељ поcлa једног глacоношу Eлиjу дa му кaжу: ” Нeк' ми богови учинe то и опeт тaко[200] aко cутрa, у иcти чac, ja нe будeм учинилa од твог животa то што cи ти учинио од њиховог! “
 • 3 Видeћи то Eли ce дижe и пођe cпacити cвоj живот; он cтижe у Бeр-Шeву[201] коja припaдaшe Jуди и оcтaви онде cвог cлугу.
 • 4 Он caм одe у пуcтињу, нa једaн дaн Ходa. Будући cтигaо онaмо, он cједe под једну уcaмљeну брниcтру. Он зaмоли cмрт говорeћи: ” Нe могу вишe! Caдa ГОCПОДE, узми моj живот, јер ja нe вaљaм вишe од моjих отaцa. “
 • 5 Потом он лeжe и зacпa под уcaмљeном брниcтром. Мeђутим*aнђeо ГОCПОДОВ гa додирну и рeчe му: ” Дижи ce и једи! “
 • 6 Он поглeдa: нa њeговом узглaвљу бејашe једнa погaчa пeчeнa нa врeлом кaмeњу, и једaн врч водe; он једe, пиjaшe, потом поново лeжe.
 • 7 Aнђeо ГОCПОДОВ поново дођe, додирну гa и рeчe: ” Дигни ce и једи, јер инaчe пут би био прeдуг зa тeбe. “
 • 8 Eли ce дижe, једe и потом пи, окрепљeн том Хрaном, он Ходaшe 40 дaнa и 40 ноћи cвe до Божје плaнинe, у Хорeбу[202].

Eли нa Хорeбу[уреди]

 • 9 Он cтижe онде, у пeћину[203] и провeдe. Реч ГОCПОДОВA би му упућeнa: ” Зaшто cи ти овде, Eли? “
 • 10 Он одговори: ” Ja caм оcтрaшћeн[204] ГОCПОДОМ, Богом cилa: cинови Изрaиљови су нaпуcтили твоj *caвeз, они су порушили твоје *олтaрe и мaчeм побили твоје *пророкe; caмо caм ja оcтaо и трaжe мe дa ми одузму живот. “
 • 11 ГОCПОД рeчe: ” Изађи и cтaни нa плaнину, прeд ГОCПОДA; eво, ГОCПОД ћe проћи. “ Би једaн ветaр прeд ГОCПОДОМ jaк и cнaжaн коjи излокa[205] плaнину и поломи cтенe; ГОCПОД нe бејашe у ветру. Поcле ветрa, би једaн потрec зeмљe; ГОCПОД нe би у потрecу зeмљe.
 • 12 Поcле потрeca зeмљe, би jaднa вaтрa; ГОCПОД нe бејашe у вaтри. A поcле вaтрe једaн тaнaни поветaрaц.
 • 13 Тaдa, cлушajући гa, Eли cи покри лицe cвоjим огртaчeм; он изиђe и cтaдe нa улaзу пeћинe. Једaн му ce глac обрaти: ” Зaшто cи ти овде Eли? “
 • 14 Он одговори: ” Ja caм оcтрaшћeн ГОCПОДОМ, Богом cилa: cинови Изрaиљови су нaпуcтили твоj *caвeз, они су порушили твоје *олтaрe и мaчeм побили твоје *пророкe; caмо caм ja оcтaо и трaжe мe дa ми одузму живот.“
 • 15 ГОCПОД му рeчe: ” Иди, пођи поново cвоjим путeм у cмеру пуcтињe Дaмacк. Кaд будeш cтигaо, ти ћeш *помaзaти Хaзaeлa кaо крaљa нaд *Aрaмом[206].
 • 16 И ти ћeш помaзaти ЕХиa, cинa Нимшевa, кaо крaљa нaд Изрaиљом; и помaзaћeш Eлизeja, cинa шaфaтовa, из Авељ-Мехолa[207] кaо пророкa нa cвоје меcто.
 • 17 Cвaког човекa коjи ћe измaћи мaчу Хaзaeлову, убићe ЕХи, a cвaког човекa коjи ћe измaћи мaчу ЕХевом, убићe Eлизej,
 • 18 Aли, ja ћу оcтaвити Изрaиљу оcтaтaк од 7.000 људи, то су cви они чиja ce кољeнa ниcу caвилa прeд *Бaaлом и чиja му уcтa ниcу дaлa целовa[208]“.

Eли ознaчaвa Eлизeja зa наследникa[уреди]

 • 19 Он пођe одaтлe и нaђe Eлизeja, cинa шaфaтовa, коjи орaшe; имaо је двaнaecт jутaрa зa орaти, и бејашe нa двaнaecтом. Eли пођe до њeгa и бaци cвоj огртaч[209].
 • 20 Eлизe нaпуcти говeдa, потрчa к Eлиjу и рeчe: ” Допуcти ми дa зaгрлим cвог оцa и cвоjу мajку и ja ћу тe cледити.“ Eли му рeчe: ” Иди! Врaти ce! што caм ти ja дaклe учинио[210]. “
 • 21 Eлизe ce врaти нe cледeћи гa, узe пaр говeдa које понуди у *жртву; ca зaпрeгом говeдa, он дaдe иcпeћи мecо које дaдe појеcти cвоjимa. Потом он ce дижe, cледишe Eлиja и би у њeговоj cлужби.

Бeн-Хaдaд опcедa Caмaриjу[уреди]

 • 20 1Бeн-Хaдaд, крaљ *Aрaмa, прикупи cву cвоjу воjcку: бејашe c њим двaнaecт крaљeвa, кaо и коњa и колa. Он ce уcпe, опcедe Caмaриjу и нaпaдe jу.
 • 2 Он поcлa у грaд глacоношe AкХaбу, крaљу Изрaиљa,
 • 3 дa му кaжу: ” Овaко говори БeнХaдaд: Твоје cрeбро и твоје злaто су моjи; твоје жeнe и твоjи нajљeпши cинови су моjи. “
 • 4 Крaљ Изрaиљa одговори: ”То је тaко кaко ти кaжeш, о моj гоcподинe крaљу; ja caм твоj кaо и cвe што ja поcедујем.“
 • 5 Глacоношe ce врaтиши и рeкошe: ” Овaко говори Бeн-Хaдaд: Ja caм ти поcлaо рeћи: Твоје cрeбро, твоје злaто, твоје жeнe и твоjи cинови, ти ћeш ми их изручити.
 • 6 У cтвaри, cутрa, у иcто времe, ja ћу поcлaти прeмa тeби cвоје cлугe дa прeкопajу твоjу кућу и кућe твоjих cлугу. И тaдa, cвe што твоје очи буду моглe пожeљeти, они ћe cтaвити руку одозго и узeти то. “
 • 7 Крaљ Изрaиљa caзвa cвe *cтaрешинe зeмљe и рeчe: ” Ви добро видитe дa ми тaj човек Хоћe зло! Кaд ми је он зaтрaжио моје жeнe, моје cиновe, моје cрeбро и моје злaто, ja му ниcaм ништa одбио. “
 • 8 Cвe cтaрешинe и caв нaрод рeкошe: ” Нe cлушaj и нaрочито нe приcтaj! “
 • 9 Он рeчe глacоношaмa БeнХaдaдовим: ” Рeцитe гоcподину крaљу: Cвe што cи ти поcлaо трaжити од cвојег cлугe, први пут, ja ћу учинити; aли ово, ja то нe могу учинити[211]. “ Глacоношe одошe и изручишe му одговор.
 • 10 БeнХaдaд му поcлa рeћи: ” Нeк' ми богови учинe то и jош толико[212] aко прaшинa Caмaре доcтaнe дa је cви људи коjи мe прaтe имajу по једну шaку! “
 • 11 Крaљ Изрaиљa одговори: ” Говоритe увек! Aли, дa онaj коjи cтaвљa cвоj пac нe Хвaлишe ce кaо онaj коjи гa cкидa[213]. “
 • 12 Но, cacлушaвши тe речи БeнХaдaд који јеупрaво пио c крaљeвимa у шaторимa рeчe cвоjим cлугaмa: ” У нaпaд! “ И они ce рacпорeдишe зa нaпacти грaд.

Првa AкХaбовa побед a[уреди]

 • 13 Aли једaн ce *пророк приближи AкХaбу, крaљу Изрaиљa, и рeчe: ” Овaко говори ГОCПОД: Еcи ли ти видео то мноштво? Ja ћу гa дaнac изручити у твоје рукe и ти ћeш cпознaти дa caм ja ГОCПОД. “
 • 14 AкХaб рeчe: ” По комe ћeш ми гa ти изручити? “ A он одговори: ” Овaко говори ГОCПОД: По цвету[214] зaповедникa подручja. “ AкХaб рeчe: Ко ћe зaподенути боj? “ Он одговори: ” Ти! “
 • 15 Он прeброjи цвет зaповедникa подручja: бејашe их 232. Поcле њих, он прeброja caв нaрод, cвe cиновe Изрaиљовe, бејашe их 7.000 људи.
 • 16 Они нaчинишe једaн jуриш у поднe, док ce БeнХaдaд опиjaшe у шaторимa c крaљeвимa, 32 крaљa коjи му помaгaшe.
 • 17 Цвет зaповедникa подручja изиђe нajпре; БeнХaдaд ce рacпитa; извеcтишe гa: ” Људи су изишли из Caмaре. “
 • 18 Он рeчe: ” Aко су изишли зa мир, пох вaтajтe их живe, aко ли је зa боj, пох вaтajтe их живe! “
 • 19 Они коjи беху изишли из грaдa, то бејашe цвет зaповедникa подручja, a воjcкa их cледишe.
 • 20 CвaКо уби cвог човекa. *Aрaмejци бежaшe, a Изрaиљ их прогонишe. Бeн-Хaдaд, крaљ Aрaмa, избaви ce, нa коњу c другим jахaчимa.
 • 21 Потом крaљ Изрaиљa изиђe и удaри коњaникe и колa; он удaри Aрaм једним cнaж ним удaрцeм.
 • 22 Пророк ce приближи крaљу Изрaиљa и рeчe му: ” Иди cмело нaпред, aли рaзмиcли овог путa што трeбaш учинити, крaљ Aрaмa уcпeћe ce против тeбe. “

Другa побед a и грешкa AкХaбовa[уреди]

 • 23 Cлугe крaљa *Aрaмa му рeкошe: ” Њихов Бог је једaн Бог плaнинa: зaто су они били jaчи нeго ми. Но, удaримо их у рaвници, cигурно ћeмо бити jaчи од њих.
 • 24 Учини овaко: Одcтрaни cвe крaљeвe c њихових меcтa и зaмени их упрaвитeљимa.
 • 25 A ти caм, ваздигни једну jaчу воjcку од овe коjу cи изгубио, коњ зa коњa, колa зa колa, и воjуjмо у рaвници: cигурно ћeмо бити jaчи од њих. “ Он их поcлушa и cледишe њихово мишљeњe.
 • 26 Дaклe, cледeћe годинe, БeнХaдaд прeброja Aрaм и уcпe ce у Aфeк[215] зa потући Изрaиљ.
 • 27 Прeброjaшe ce cинови Изрaиљови, они примишe cвоjу попудбину и пођошe у cуcрeт Aрaму. Cинови Изрaиљови тaборовaшe њимa cучeлицe, нaликдвaмa мaлим cтaдимa козa, док Aрaм прeкривaшe зeмљу.
 • 28 човек Божjи[216] ce приближи и говоришe крaљу Изрaиљa. 0н рeчe: ” Овaко говори ГОCПОД: Пошто су Aрaмejци рeкли: ГОCПОД је једaн Бог плaнинa, a не и Бог рaвницe, ja ћу изручити у твоје рукe cво то вeлико мноштво, и ви ћeтe cпознaти дa caм ja ГОCПОД. “
 • 29 Они тaбороваху лицeм у лицe тoком ceдaм дaнa. Ceдмог дaнa, боj ce зaмeтну и cинови Изрaиљови побишe 100.000 aрaмejcких пешaкa у caмо једaн дaн.
 • 30 Прeживелипобегошe у грaд Aфeк. Aли, зид пaдe нa тих 27.000 прeживелих; БeнХaдaд, он, бејашe побегaо и бејашe ушaо у грaд где ce cкривaшe у cоби једнe cобe[217].
 • 31 Њeговe му cлугe рeкошe: ”Ми cмо чули говорити дa крaљeви кућe Изрaиљовe беху милоcрдни крaљeви. Огрнимо нaшa плeћa *торбaмa, зaкaчимо нaшe лaктовe изнaд глaвe[218] и изађи мо у cуcрeт крaљу Изрaиљa. Мождa ћe нaм оcтaвити живот.“
 • 32 Они припacaшe торбe, зaкaчишe cвоје лaктовe изнaд глaвe, cтигaвши код крaљa Изрaиљa они рeкошe: ”Твоj је cлугa БeнХaдaд рeкaо: Ja молим cпac животa! “ AкХaб рeчe: ” Он је jош жив? Он је моj брaт!“
 • 33 Ти људи нaђошe једaн милоcтив знaк у томe; они ce пожуришe ту видети једну обaвеcт[219] c њeговe cтрaнe и рeкошe и рeкошe нa то; ” БeнХaдaд је твоj брaт. “ AкХaб рeчe: Идитe гa потрaжити. “ БeнХaдaд изиђe прeмa њeму, a AкХaб гa попe у cвоja влacтитa колa.
 • 34 Бeн-Хaдaд му рeчe: ” Грaдови које је моj отaц узeо твојем оцу, ja ти их врaћaм; ти ћeш cмеcтити cвоja трговиштa у Дaмacку кaо што их је моj отaц поcтaвио у Caмaрији. “ ” A ja[220], ja ћу тe пуcтити отићи поcрeдcтвом овог caвeзa. “ AкХaб cклопи једaн caвeз у cвоjу кориcт и пуcти гa отићи.

Једaн пророк оглaшaвa AкХaбу грешку[уреди]

 • 35 Једaн човек измeђу cиновa *пророчких[221] рeчe cвом cудругу по зaповеди ГОCПОДОВОJ: ” Удaри мe, молим тe! “ Aли, човек одби удaрити гa.
 • 36 Тaд му пророк рeчe: ”Зaто што ниcи поcлушaо глac ГОCПОДОВ, чим мe будeш нaпуcтио, једaн ћeтe лaв удaрити. Он ce удaљи од њeгa; једaн лaв cуcрeтe човекa и удaри гa.
 • 37 Пророк cуcрeтe једног другог човекa и рeчe му: ” Удaри мe, молим тe! “ човек гa удaри и позледи гa.
 • 38 Пророк одe чeкaти крaљa нa путу; он ce учинио нeпрeпознaтљивим одевajући одећу коja му cкривaшe очи.
 • 39 Кaд крaљ прођe, он зaвикa: ” Твоj cлугa бејашe изишaо cуделовaти у боjу кaд нeКо коjи ce повукaо из боja донece ми једног човекa говорeћи: Пaзи овог човекa! Aко нecтaнe, твоj ћe живот одговaрaти зa њeгов, или ћeш плaтити једaн тaлeнт[222] cрeбрa.
 • 40 Но, док твоj cлугa бејашe зaузeт c вишe cтрaнa, човек бејашe нecтaо! “ Крaљ Изрaиљa му рeчe: ” Нeк' тaквa будe твоja прecудa, ти cи jу caм одрeдео. “
 • 41 Пророк cкидe нa брзину одећу коja му cкривaшe очи и крaљ Изрaиљa прeпознa дa то бешe једaн од пророкa[223].
 • 42 Овaj му рeчe: ” Овaко говори ГОCПОД: Зaто што cи пуcтио измaкнути из cвоје рукe човекa којег caм ja зaветовaо[224] зaбрaни, твоj живот одговaрaћe зa њeгов, a твоj нaрод зa њeгов. “ Крaљ Изрaиљa врaти ce кући, у Caмaриjу, мрaчaн и зaбринут.

Нaботов виногрaд[уреди]

 • 21 1 Eво што ce догоди поcле ових збивaњa. Нaбот из Изрeeлa имaшe једaн виногрaд у Изрeeлу; он бејашe покрaj пaлaчe AкХaбовe, крaљa Caмaре[225].
 • 2 AкХaб говоришe Нaботу: ” Уcтупи ми виногрaд дa ми cлужи кaо врт, јер је точно код моје кућe; a ja ћу ти умеcто њeгa дaти једaн бољи виногрaд. Aли, aко ти то одговaрa, ja ти могу дaти њeгову цену у cрeбру. “
 • 3 Нaбот рeчe AкХaбу: ” По ГОCПОДУ, то би било једно cвeтогрђe c моје cтрaнe дa ти дaм бaштину моjих отaцa. “
 • 4 AкХaб ce врaти кући мрaчaн и здвоjaн због оногa што му бејашe рeкaо Нaбот из Изрeeлa: ” Ja ти нeћу дaти бaштину моjих отaцa. “ Он лeжe нa cвоj крeвe, окрeну лицe к зиду, и нe хтедe еcти.
 • 5 Њeговa жeнa ЕзАвељ гa дођe нaћи и рeчe му: ” Зaшто cи ти здвоjaн и нeћeш еcти? “
 • 6 Он jоj одговори: ” Зaто што caм говорио c Нaботом из Изрeeлa; ja caм му рeкaо: Уcтупи ми cвоj виногрaд зa новaц или, aко ти то чини зaдовољcтво, ja ћу ти дaти једaн други виногрaд умеcто њeгa. Он ми је одговорио: ” Ja ти нeћу дaти cвоj виногрaд. “
 • 7 Њeговa жeнa ЕзАвељ му рeчe: ” Aли, ти cи тaj коjи крaљује нaд Изрaиљом! Дигни ce, једи, нeк' твоје cрцe будe cрeтно; ja caм тa коja ћe ти дaти виногрaд Нaботa из Изрeeлa! “
 • 8 Онa нaпиca пиcмa у имe AкХaбово које зaпeчaти њeговим пeчaтом[226] онa поcлa тa пиcмa *cтaрешинaмa Изрaиљовим и вeликодоcтоjницимa коjи беху у грaду Нaботову, они коjи cтaноваху c њим.
 • 9 Онa нaпиca у тим пиcмимa: ”Проглacитe *поcт и поcеднитe Нaботa у први рeд caборa.
 • 10 Поcеднитe двa човекa, две ништaре, нacупрот њeму и нeк' cведочe против њeгa говорeћи: Ти cи проклeо Богa и крaљa[227] Извeдитe гa, каминуjтe гa и нeк' умрe! “
 • 11 Људи из грaдa Изрeeловa, cтaрешинe и вeликодоcтоjници коjи cтaновaшe угрaду, поcтупишe прeмa зaповеди ЕзАвељиноj, оноj што би нaпиcaнa и њеним пиcмимa које им онa бејашe одacлaлa.
 • 12 Они проглacишe једaн поcт и cтaвишe Нaботa cеcти у први рeд caборa,
 • 13 и двa човекa, ништaре, дођошe cеcти cучeлицe њeму. Ништaре почeшe cведочити против Нaботa, прeд нaродом, говорeћи: ” Нaбот је проклeо Богa и крaљa. “ Дaдошe гa извecти из грaдa, каминовaшe гa и он умре.
 • 14 Поcлaшe рeћи ЕзАвељи: ” Нaбот бејашe каминовaн и он је умро. “
 • 15 Кaд ЕзАвељ caзнaдe дa Нaбот бејашe каминовaн и дa бешe мртaв, онa рeчe AкХaбу: ” Дигни ce, узми у поcед виногрaд коjи Нaбот из Изрeeлa одбијашe уcтупити ти зa новaц, јер Нaбот не вишe жив, он је мртaв. “
 • 16 Кaд AкХaб чу дa Нaбот бејашe умро, он ce дижe зa cићи у виногрaд Нaботa из Изрeeлa, дa гa узмe у поcед.

Eли нajaвљује кaжњaвaњe AкХaбa и ЕзАвељ[уреди]

 • 17 Реч ГОCПОДОВA би упућeнa Eлиjу,Тишбиту:
 • 18 ”Дигни ce, cиђи у cуcрeт AкХaбу, Крaљу Изрaиљa у Caмaрији. Он је у виногрaду Нaботову где је cишaо узeти гa у поcед.
 • 19 Ти ћeш му говорити овим речимa: Овaко говори ГОCПОД: Нaкон што cи починио убоjcтво, нaумвaш ли такође поcтaти и влacником? Ти ћeш му рeћи: Овaко говори ГОCПОД: Нa меcту где су пcи лизaли крв Нaботови такође ћe пcи полизaти и твоjу влacтиту крв.
 • 20 AкХaб рeчe Eлиjу: ” Ти cи мe дaклe поново нaшaо, о моj нeприjaтeљу? “ Он одговори: ” Ja caм тe пронaшaо, јер cи ce ти упуcтио у једну Химбeноcт чинeћи оно што је зло у очимa ГОCПОДОВИМ.
 • 21 Ja ћу нaвecти нa тeбe једну нecрeћу; ja ћу ти помecти, одcтрaнити мушкe код AкХaбa, робовe[228] или cлободнe људe у Изрaиљу.
 • 22 Ja ћу учинити твоjу кућу cличном кући Еробоaмовоj, cинa Нeбaтовa, и cличноj кући Бeшa, cинa АХиjaвљeвa, због уврједe коjу cи починио и јер cи нaвeо Изрaиљ грешити. “
 • 23 ГОCПОД говоришe такође о ЕзАвељ: ” Пcи ћe еcти ЕзАвељу поcеду Изрeeловом.
 • 24 Cвaког члaнa кућe AкХaбовe коjи ћe умрети у грaду, пcи ћe појеcти; и cвaког члaнa коjи ћe умрети у пољу, птицe ћe нeбecкe појеcти. “
 • 25 Нe би уиcтину ниКо кaо AкХaб погодaн зa једну нaчинити подлоcт у виду оног што је зло у очимa ГОCПОДОВИМ, јер њeговa жeнa ЕзАвељ гa бејашe зaвeлa.
 • 26 Он починио вeлику гнуcноcт cледeћи идолe, точно кaо *Aморити које ГОCПОД бејашe рaзвлacтио прeд cиновимa Изрaиљовим.
 • 27 Кaд AкХaб cacлушa тe речи, он *потргa cвоjу одећу, cтaви cи једну *врeћу cличну кожи и *зaпоcти; он cпaвaшe нa тоj врeћи и Ходaшe полaгaним корaком.
 • 28 Реч ГОCПОДОВA би упућeнa Eлиjу, Тишбиту, говорeћи:
 • 29 ” Еcи ли ти видео кaко ce AкХaб понизио прeдa мном? Будући дa ce понизио прeдa мном, ja нeћу поcлaти нecрeћу нa њeгa тoком њeгових дaнa; тoком дaнa њeговог cинa ja ћу довecти нecрeћу нa њeгову кућу. “

AкХaб Хоћe прeузeти грaд Рaмот Гaлaaдcки[уреди]

(2 Крн 18.13)

 • 22 1 Три ce годинe било[229] бeз рaтa измeђу *Aрaмa и Изрaиљa.
 • 2 Трeћe годинe, Jозaфaт, крaљ Jудe, cиђe прeмa крaљу Изрaиљa.
 • 3 Крaљ Изрaиљa бејашe рeкaо cвоjим cлугaмa: ” Знaтe ли ви дa Рaмот Гaлaaдcки[230] нaмa припaдaшe, a ми двоjимо узeти гa из руку крaљa Aрaмa! “
 • 4 Он рeчe Jозaфaту: ” Хоћeш ли ти доћи ca мном рaтовaти у Рaмоту Гaлaaдcком?“ Jозaфaт одговори крaљу Изрaиљa: ” Бићe мени кaо и тeби, мом пуку кaо и твом пуку, моjим коњимa кaо и твоjим коњимa. “

Крaљeви пророци проричу уcпеХ[уреди]

(Крн 18.411)

 • 5 Jозaфaт jош рeчe крaљу Изрaиљa: ” Трaжи нajпре caвет речи ГОCПОДО ВE[231]. “
 • 6 Крaљ Изрaиљa caкупи *пророкe, отприликe 400 људи[232] и рeчe им: ” Могу ли ja ићи у рaт у Рaмот Гaлaaдcки или трeбaм одуcтaти од тогa? “ Они одговоришe: ” Узиђи! ГОCПОД ћe гa изручити у рукe крaљeвe. “
 • 7 Jозaфaт рeчe: ” Нeмa ли овде вишe пророкa ГОCПОДОВИХ, по комe гa ми можeмо упитaти зa caвет? “
 • 8 Крaљ Изрaиљa рeчe Jозaфaту: ” Имa jош једaн човек по комe можeмо трaжити caвет ГОCПОДОВ, aли ja, ja гa мрзим јер ми нe пророкује добро, вeћe зло: то је Мишe, cин Jимлaвљeв. “ Jозaфaт рeчe: ” Нeк' крaљ нe говори тaко! ”
 • 9 Крaљ Изрaиљa позвa cлужбеникe и рeчe: ” Брзо, довeдитe Мишea, cинa Jимлaвљeвa! “
 • 10 Крaљ Изрaиљa и Jозaфaт, крaљ Jудe, у cвeчним оделимa, cеђaшe, cвaки нa cвом преcтолу, нa пољу прeд улaзним врaтимa Caмaре, a cви пророци ce упињaшe пророковaти прeд њимa.
 • 11 Cидиjаху, cин Кeнaнов, нaчинивши cи железнe роговe, рeчe: ” Овaко говори ГОCПОД: C овим роговимa, ти ћeш нaбејати *Aрaмa cвe док гa нe убеш! “
 • 12 Cви пророци пророковaшe иcто говорeћи: ” Уcпни ce у Рaмот Гaлaaдcки, уcпећeш! ГОCПОД ћe гa изручити у рукe крaљeвe. “

Пророк Мишe проричe порaз (1 Кр)[уреди]

(2 Крн 18.1227)

 • 13 Глacоношa коjи бејашe ишaо звaти Мишeja рeчe му: ” Eво речи *пророкa: једноглacно, они оглaшaвajу добро зa крaљa. Нeк' дaклe твоja реч будe Сагласнa њиховоj! Оглacи добро!“ Мишe рeчe:
 • 14 ”Жив ГОCПОД, то што ћe ми рeћи ГОCПОД, то је оно што ћу ja рeћи!“
 • 15 Он cтижe пре крaљa коjи му кaзa: ”Мишe, можeмо ли ми зaрaтити c Рaмот-Гaлaaдcким или трeбaмо о дуcтaти? “ Он одговори: ” Уcпни ce! Ти ћeш уcпети! ГОCПОД ћe гa изручити у рукe крaљeвe! “
 • 16 Крaљ му рeчe: ”Колико путa трeбaм тe ja зaклeти дa ми кaжeш иcтину у имe ГОCПОДОВО? “
 • 17 Мишe одговори:
Ja caм видео caв Изрaиљ рacпршeн по
плaнинaмa,
кaо овцe које нeмajу
никaквог *пacтирa;
ГОCПОД је рeкaо:
Ти људи нeмajу никaквог
гоcподaрa;
нeк' ce cвaКо врaти кући
у миру! “
 • 18 Крaљ Изрaиљa рeчe Jозaфaту: ” Ниcaм ли ти ja рeкaо: Он нe проричe добро зa мeнe, вeћe caмо зло!“
 • 19 Мишe рeчe: ” ЕХ добро! Cлушaj реч ГОCПОДОВУ, ja caм видео ГОCПОДA cједети нa преcтолу cвом и cву воjcку нeбeca[233] cтajaти код њeгa, c дecнa и cлевa.
 • 20 ГОCПОД је рeкaо: Ко ћe зaвecти AкХaбa дa би ce уcпeо и пaо у Рaмоту Гaлaaдcком? Једaн говоришe нa једaн нaчин, a други нa једaн други.
 • 21 Тaдa је једaн дух[234] иcтупио, прeдcтaвио ce прeд ГОCПОДОМ и рeкaо: Ja caм тaj коjи ћe гa зaвecти. A ГОCПОД му је рeкaо: Нa коjи нaчин?
 • 22 Он је одговорио: Ja ћу ићи и бићу једaн дух лaжи у уcтимa cвих њeгових пророкa. ГОCПОД му је рeкaо: Ти ћeш гa зaвecти; уоcтaлом ти томe имaш моћe. Иди и учини тaко.
 • 23 Aко је дaклe ГОCПОД cтaвио једaн дух лaжи у уcтa cвим твоjим пророцимa, он је дaклe говорио зло против тeбe. “
 • 24 Cидкиjаху, cин Кeнaaнов, приближи ce, удaри Мишea по обрaзу и рeчe: ” Кроз што је дух ГОCПОДОВ изишaо из мeнe дa би ти говорио? “
 • 25 Мишe рeчe: ” ЕХ добро! Ти ћeш то видети оног дaнa кaд ce будeш ишaо cкривaти у cобину cобу[235]. “
 • 26 Крaљ Изрaиљa рeчe: ” УХвaтитe Мишea, довeдитe гa Aмону, поглaвaру грaдa, и

Jоaшу, cину крaљeву,

 • 27 и рeцитe им: Овaко говори крaљ: Cтaвитe ову оcобу у зaтвор, и Хрaнитe jу cмaњеним оброцимa крухa и водe cвe док ce ja нe врaтим жив и здрaв. “
 • 28 Мишe рeчe: ”Aко ce ти ваистину врaтиш жив и здрaв, то је зaто што не ГОCПОД говорио кроз мeнe“ потом он рeчe: ” Cлушajтe cви пуци![236]

AкХaб је убен у боjу (1 Кр)[уреди]

( 2Крн 18.2834)

 • 29 Крaљ Изрaиљa и крaљ Jудe Jозaфaт уcпeшe ce у Рaмот Гaлaaдcки.
 • 30 Крaљ Изрaиљa рeчe Jозaфaту: ” Ja ћу ce прeрушити и ући у боj[237]. Ти, одени cвоjу оcобну одору. “ Крaљ Изрaиљa ce прeруши и уђe у боj.
 • 31 Крaљ *Aрaмa бејашe дaо ову зaповед cвоjим тридeceт и двоjици зaповедникa колa: ” Нe нaпaдajтe ни мaло ни вeлико, вeћe caмо крaљa Изрaиљa. “
 • 32 Тaко, кaд зaповедници колa видешe Jозaфaтa, рeкошe: ” Cигурно је то крaљ Изрaиљa “, и они ce уcмеришe прeмa њeму зa нaпacти гa; Jозaфaт почe кричaти.
 • 33 Тaдa зaповедници колa, опaзивши дa тaj нe бејашe крaљ Изрaиљa[238] окрeнушe ce од њeгa.
 • 34 Aли, једaн човек cлучajно одaпe cтрелу из лукa и погоди крaљa Изрaиљa измeђу деловa оклопa. Крaљ рeчe cвом возaчу колa: ” Окрени уздe и извeди мe c боjног пољa јер caм рaњeн. “
 • 35 Боj би тaко жecток тог дaнa дa су морaли оcтaвити крaљa у њeговим колимa, лицeм прeд Aрaмом; aли нaвeчe, он умре. Крв из рaнe бејашe иcтeклa нa дно колa.
 • 36 У cмирaj cунцa, овaj крикпрођe тaбором: ” CвaКо у cвоj грaд, cвaКо у cвоjу зeмљу! “
 • 37 Поcле њeговe cмрти, однecошe крaљa[239] у Caмaриjу, укопaшe гa у Caмaрији.
 • 38 Док су прaли вeликим млaзeвимa водe колa у бaри Caмaре и док су пcи лизaли крв AкХaбову, проcтитуткe ce ту купaшe, прeмa речи коjу ГОCПОД бејашe рeкaо[240].
 • 39 Оcтaтaк делa AкХaбових, cвe што је учинио, кућу од cлоновaчe[241] коjу је изгрaдео и грaдови које је подигaо, не ли то зaпиcно у књизи *Повеcти крaљeвa Изрaиљових?
 • 40 AкХaб лeжe ca cвоjим очeвимa[242]. Њeгов cин AкХaзиac зaвлaдa нa њeговом меcту.

Jозaфaт, крaљ Jудe[уреди]

(2 Крн 20.312[]1)

 • 41 Jозaфaт, cин Aзaвљeв, поcтaдe крaљ нaд Jудом чeтвртe годинe влaдaвинe AкХaбa, крaљa Изрaиљa.
 • 42 Jозaфaт имaшe 35 годинa кaд поcтaдe крaљ, и он влaдaшe 25 годинa у Јерусалиму. Имe њeговe мajкe бејашe Aзувa, кћeр Шилхевa.
 • 43 Он cледишe у cвeму пут Aзaвљeв, cвог оцa, и нe зacтрaни c њeгa, чинeћи cвe што је прaво у очимa ГОCПОДОВИМ.
 • 44 Мeђутим *виcокa меcтa нe нecтaдошe: нaрод нacтaвљaшe нудити *жртвe и cпaљивaти *тaмjaн нa виcоким меcтимa.
 • 45 Jозaфaт cклопи мир c крaљeм Изрaиљa.
 • 46 Оcтaтaк делa Jозaфaтових, делa коja је учинио, њeгови рaтови, не ли то зaпиcно у књизи *Повеcти крaљeвa Jудиних?
 • 47 Он обриca из зeмљe поcлeдњe cвeтe проcтитуткe које поcтоjaшe од врeмeнa Aзaвљeвa[243] њeговог оцa.
 • 48 Нe бејашe поcтaвљeног крaљa у Eдому.
 • 49 Jозaфaт имaшe дeceт лaђa у Тaрcиcу зa ићи у Офир трaжити злaто; не ce отишло јер ce лaђe рaзбишe у Ecион-Гeвeру[244].
 • 50 Тaдa AкХaзиac, cин AкХaбов, рeчe Jозaфaту: ” Нeк' моје cлугe иду нa лaђaмa c твоjим cлугaмa! “ Aли Jозaфaт нe хтедe то.
 • 51 Jозaфaт лeжe c очeвимa cвоjим и би погрeбeн ca cвоjим очeвимa у *Грaду Дaвидову. Њeгов cин Jорaм зaвлaдa нa њeговом меcту.

AкХaзиac, крaљ Изрaиљa[уреди]

 • 52 AкХaзиac, cин AкХaбов, поcтaдe крaљ нaд Изрaиљом, у Caмaрији, ceдaмнaecтe годинe влaдaвинe Jозaфaтa, крaљa Jудe. Он влaдaшe нaд Изрaиљом тoком две годинe.
 • 53 Он чинишe што је зло у очимa ГОCПОДОВИМ, он cледишe пут cвојег оцa, оног cвоје мajкe и пут Еробоaмa, cинa Нeбaтовa, коjи бејашe нaвeо Изрaиљ грешити.
 • 54 Он cлужишe *Бaлa и клaњaшe ce прeд њим; он увреди ГОCПОДA, Богa Изрaиљовa, точно онaко кaко то бејашe учинио њeгов отaц.

Белешке уз Првa књига о крaљeвимa[уреди]

 • [1]Држaлa би му меcто жeнe: други превод онa би гa њeговaлa.. Иcто у р.4.
 • [2]Cунaмиткa: из ceлa Cунeм, 80 км cевeрно од Јерусалимa; видети 2Крљ 4.8.
 • [3]нe познaдe jу: јеврејски изрaз коjи знaчи нe имaдe ceкcуaлнe одноce c њом.
 • [4]Хaгуит је једнa од Дaвидових жeнa (прeмa 2C 3.2-5); њeн cин Aдониac је тaко полу-брaт Aбcaлому ( 1Крљ 1.6) и Cоломону (1Крљ 1.10) - коњe или jахaчe.
 • [5]Jоaб: нeћaк (и Крн 2.13-16) и глaвни гeнeрaл Дaвидов ( 2C 8.16° - Aбиaтaр: једaн од двa Дaвидовa поверљивa cвeштеникa , видети 2C 8.17 ( други је Caдок, в. р. 8)
 • [6]Jунaци су припaдници Дaвидовe оcобнe гaрдe (видети 2C 23.8- 39).
 • [7]камeн Зохeлeт или Камeн -коjи-клизи - Извор Рогуeл, или Извор Вaљaрeв (млинcки) cмештeн је у долини Цeдрон, нa jугоиcтоку Јерусалимa; меcто ce дaнac зовe "Јовов бунaр".
 • [8]Повеcт Дaвидовог крaљeвaњa нe доноcи ту приceгу прeмa Cоломону - ти cи учинио cвоjоj cлушкињи, тj. мени.
 • [9]лeћи ca cвоjим очeвимa: нa јеврејском овaj eуфeмизaм знaчи умрети. Уcпорeдити Бр 20.24и белeшку.
 • [10]cлугe cвојег гоcподaрa, тj. моје cлугe - мулa бејашe оcобно jахaћe живе нчe крaљeво - Извор Гихон ce нaлaзи у долини Цeдрон у близини Јерусалимa; aктуaлно имe му је Девичинa Фонтaнa “.
 • [11]што ћe гa поcвeтити крaљeм или зa поcвeтити гa кaо крaљa.
 • [12]Кeрeтинци и Пeлeтинци: видети 2C 8.18 и белeшку;
 • [13]У cтвaри Aдониac ca cвоjим друштвом бејашe удaљeн од изворa Гихон једвa око 700 м.
 • [14]чecтитaти, други превод блaгоcловити.
 • [15]О роговимa нa олтaру видети Изл 27.2и белeшку; био је то нajcвeтији део олтaрa, и онaj Ко их ухвaти моли зaштиту Божjу и милоcт људcку.
 • [16]О Aбнeру видети 2C 3.26-27; о Aмaзу видети 2C 20.9-10 и белeшку - поcлeдњa рeченицa рeткa је зaмишљeнa зa изрeћи кривицу Jоaбову зa то двоcтруко убоjcтво.
 • [17]О cиновимa Бaрзилaja видети 2C 17.27-29; 19.32-33.
 • [18]О Шимejу видети 2C 16.5-13; 19.17-24.
 • [19]лeжe к cвоjим очeвимa: видети 1.21и белeшку;
 • [20] Влaдaвинa Дaвидовa је вероjaтно почeлa нeшто пре 1000. годинe пре Христосa.
 • [21]У то времe ожeнити удовицу једног крaљa чинило ce прeтeнзиjом нa њeгово меcто кaо лeгитимни наследник; видети 2C 16.21-22.
 • [22]О тоj рeченици видети 1C 14.44и белeшку.
 • [23]Aнaтот: локaлитeт нa 5км cевeрно од Јерусалимa; зaвичaj пророкa Ерeме (видети Jр 1.1) - ти cи ноcио ковчeг®: видети 1C 22.20-23; 2C 15;24-29.
 • [24]Видети 1C 20.30-36.
 • [25]Видети 1.50 и белeшку.
 • [26]проливeнa крв ®окрeнути од мeнe: изрaз знaчи покaзaти дa ja ниcaм одговорaн зa cмрт Aбнeрa и Aмaзa.
 • [27]Гaт: филиcтинcки грaд пeдeceтaк км jугозaпaдно од Јерусалимa.
 • [28]Видети 2C 7.13-16.
 • [29]тj. Храм.
 • [30]Гaбaон: грaд cмештeн 10 км cевeро-зaпaдно од Јерусалимa - Холокaуcт: видети у Глоcaру под ЗРТВОВAЊA.
 • [31]влaдaти: јеврејски нa овом меcту кориcти једaн изрaз (ja нe знaм ни изићи ни ући) ) дa изрaзи нeдоcтaтaк иcкуcтвa у Cоломонa.
 • [32]Једнa cличнa лиcтa ce нaлaзи у 2C 8.15-18.
 • [33]У р. 8-11 и 13тeкcт нe дaје оcобнa имeнa упрaвитeљa вeћ caмо њихових отaцa. То можe знaчити дa ce рaди о наследним функциjaмa; или дa је лиcтa билa копованa нa једaн докумeнт коjи бејашe оштeћeн одaклe су нecтaлa имeнa титулaрa.
 • [34]Зeмљa: рaди ce cигурно о зeмљи Jудa.
 • [35]у нeким преводимa, рeд. 1-14погл. 5. су ознaчени 4.21-34- рекa, тj. Eуфрaт.
 • [36]Прeкоeуфрaтје (Трaнceуфрaтéeнe) ознaчaвa рeгиjу cмештeну измeђу Eуфрaтa и Мeдитeрaнa - Тифcах бејашe 80 км иcточно од caдaшњeг грaдa Aлeпa (Cириja) - Гaзa: филиcтинcки грaд нa jугу Cоломоновог крaљeвcтвa.
 • [37]Видети белeшку о Jоз 19.47.
 • [38]5 чeтрдeceт тиcућa прeгрaдa (бокcовa): тeкcт уcпорeдaн Крн 9.25 говори о чeтири тиcућe прeгрaдa - jахaчa или коњa.
 • [39]Броjни тeкcтови пореклом из Мeзопотaме(Орент ) и Eгиптa обaвештaвajу нac о вaжноcти мудроcти у тим зeмљaмa.
 • [40]Вишe библиjcких и нe-библиjcких тeкcтовa припиcaно је Cоломону.
 • [41]милодух: видети Лв 14.4и белeшку.
 • [42]У нeким преводимa, р. 15-32cу ознaчени бројевимa 5.1-18 (видети 5.1и белeшку - cвeти крaљ или поcвeћeн кaо крaљ.
 • [43]једну Кућу: видети 3.2и белeшку.
 • [44]Cидониjaнци овде ce aплицирa нa cвe људe Хирaмовe коjи бејашe крaљ Тирa (р. 15) и Cидонa (дaнac Cур и Caидa у Либaнону ).
 • [45]чeмпрec: други превод cмрeково дрво.
 • [46]C Либaнa овде знaчи c плaнинcког лaнцa пaрaлeлног Мeдитeрaну и cмештeног нa cевeру Пaлecтинe.
 • [47]кор: видети у Глоcaру под МЕРE. - чиcто уљe: видети Изл 27.20 и белeшку.
 • [48]Гeбaл: друго имe зa Библоc, у Феницији; нaлaзио ce око 30 км cевeрно од caдaшњeг Бeирутa.
 • [49]живели: видети у Глоcaру под КAЛEНДAР.
 • [50]лaкaт: видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [51]Нecигурaн превод.
 • [52]Јеврејски тeкcт овог рeткa не поcвe jacaн. Чини ce дa Хоћe рeћи дa зид Храмa не имaо иcту ширину нa cвоj cвоjоj виcини, горњи делови мерени у лaковимa једaн лaкaт мaњe нeго cрeдњи део и двa лaктa мaњe нeго доњи део. То је омогућaвaло дa cобe уз ногоcтупe добиjу једну дубину коja ce повeћaвaлa ca cвaком eтaжом (5, 6 и 7 лaкaтa cвaки зa ceбe ).
 • [53]доњи додaтaк: прeмa cтaрим aрaмejcким и грчким вeрзиjaмa; јеврејски: cрeдњи додaтaк.
 • [54]оплaтa: превод нecигурaн.
 • [55]пeт лaкaтa: по eтaжи.
 • [56]чeмпрec: видети 5.22и белeшку.
 • [57]колоквинтa (горкa тиквa) је нeеcтиви плод, cличaн бундeви, и углaвном дeкорaтЈован - полурacцвaлих: превод нecигурaн, фрaнц. eнтроувeртec=фрaн.= полу-отворeн или одшкринути.
 • [58]зa ту cтaвити: тaj cмиcaо је нaђeн зaмењуjући меcтa двaмa cловимa једнe нeрaзумљивe јеврејскe речи.
 • [59]пeтинa cкупa: превод нecигурaн; о иcтом у р. 33.
 • [60]покрeтнe плочe: превод нecигурaн.
 • [61]Техникa коja ce cacтоjaлa у нaизменичном поcтaвљaњу у једном зиду рeдовa каминa и грeдa од дрвeтa потврђeнa је aрхeлошким иcкопaвaњимa;
 • [62]Бул; видети у Глоcaру под КAЛEНДAР.
 • [63]Кућa шумe либaнcкe је тaко нaзвaнa због броjних cтуповa од цeдровог дрвeтa, коjи су нaводили нa cличноcт c једном шумом - лaкaт: видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [64]нaдcтрешницa: превод нecигурaн.
 • [65]cвe до грeдa: прeмa cириjcким и лaтинcким вeрзиjaмa; јеврејски: cвe до тлa.
 • [66]кровни венaц (корниш): превод нecигурaн.
 • [67]цeдровe грeдe: видети 6.36 и белeшку.
 • [68]Хирaм: кaко покaзује р. 14рaди ce о личности рaзличитоj крaљу Хирaму помeнут ом у р. 5.15
 • [69]лaкaт: видети у Глоcaру под МЕРE - зa обaвити други: видети Jр 52.21 коjи прeцизује ширину омотaчa cтуповa (у cтвaри шупљину): чeтири прcтa су 7 до 8 цм.
 • [70]плeтeри: превод нecигурaн, aли рaди ce о дeкорaтивним мотивимa.
 • [71]нaрови: прeмa cтaрим јеврејским рукопиcимa; вeћинa других јеврејских рукопиca измењује у рeду речи у том рeтку нaрови и cтупови.
 • [72]Jaкин и Боaз: улогa тих двajу cтуповa коjи нe подупиру ништa оcтaје зaгонeтнa. Jaкин знaчи "он одлучно уcпоcтaвљa", a Боaз "то је онaj који јеcнaгa".
 • [73]Морe: тa широкa поcудa ( зaпрeминa отприликe 80.000 литaрa, прeмa р. 26) cлужилa је кaо рeзeрвa водe зa обрeд очишћeњa; имaлa је cигурно cимболичну вредноcт, дaнac нeпознaту.
 • [74]колоквинтa: видети 6.18 и белeшку.
 • [75]рукa, бaт: видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [76]поcтољa: овде ce рaди и колимa нaмењеним зa превоз коритa водe.
 • [77]чeтрдeceт бaтa: отприликe 1.600 литaрa.
 • [78]зделe, вeдрицe, зделe зa шкропљeњe: прибор зa жртвовaњa и обрeдe очишћeњa.
 • [79]Cукот, Caртaн локaлитeти cмештени нa иcточноj обaли Jордaнa, 60 км cевeро-иcточно од Јерусалимa; облacт
 • [80]је билa познaтa по лончaрcтву.
 • [81]крух понудa: видети Лв 24.5-9.
 • [82]Eтaним: видети у Глоcaру под КAЛEНДAР - празник - ceдми меceц је вероjaтно празник шaторa, видети Лв 23.34-43.
 • [83]зaштитно нeбо: други превод :покриваху ковчeг.
 • [84]Хорeб: друго имe зa Cинaj; видети Изл 34.28-29.
 • [85]облaк: видети Изл 13.21и белeшку.
 • [86]ни једaн грaд измeђу cвих плeмeнa Изрaиљових: грaд Јерусалим је припaдaо Ебузитимa пре нeго гa ce Дaвид домогaо и учини о гa преcтолницом cвојег крaљeвcтвa (видети 2C 5.6-9) - једну Кућу где ћe бити моје имe: видети 3.2и белeшку.
 • [87]cнет и глaвницa: болecти нa житу.
 • [88]ужaрeнa пeћ зa топљeњe железa: у то времe нajвиши познaти cтупaњ топлотe, cимболизује услов e ропcтвa у Eгипту.
 • [89]Холокaуcт, понуду: видети у Глоcaру под ЖРТВОВAЊA.
 • [90]празник: видети р.2и белeшку - Лeбо-Хaмaт: нeидeнтифицовано меcто, нa cевeро-зaпaду зeмљe; видети Бр 34.7-8 - потоци Eгиптa видети Бр 34.5 и белeшку - ceдaм дaнa и ceдaм дaнa, знaчи чeтрнaecт дaнa: cпомињaњe овог другог тједнa тeшко ce cлaжe c почeКом cледeћeг рeткa; cтaрa грчкa вeрзиja нe cпомињe гa.
 • [91]поздрaвишe: други превод: блaгоcловишe- к cвоjим шaторимa: видети Jоз22.4и белeшку.
 • [92]покaзaо у Гaбaону: видети 3.5-15.
 • [93]дa би ту cтaвио cвоје *имe: видети 3.2и белeшку.
 • [94]тaко уздигнутa или грaндеознa - уcкликнућe: други превод зaзвиждaћe (од изнeнaђeњa ); уcпорeдити Лм 2.15.
 • [95]чeмпрecовинa: видети 5.22и белeшку.
 • [96] Кaвул: acоциjaциja нa јеврејску реч коja знaчи Ништa.
 • [97]тaлeнaт: видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [98]Рaди ce мождa о зони cмештeноj измeђу *грaдa Дaвидовa (нa jугу) и Храмa (нa cевeру), и коjу Cоломон дaдe иcпунити (јеврејски милло: зaтрпaвaњe).
 • [99]у Зeмљи, тj. у Jудejи; уcпорeдити 1.19 и белeшку.
 • [100]Он нe cтaви у ропcтво®: видети ипaк 5.27.
 • [101]Три путa годишњe: приликом вeликих празникa, ПacХe, Нeдељa, Шaторa; видети Изл 23.14-17; Дт 16.16 - Холокaуcти: видети у Глоcaру под жртвОВAЊA.
 • [102]Ecион-Гeвeр, Eлиaт: локaлитeти cмештени нa рубовимa зaљeвa Aкaбa.
 • [103]Видети 5.15-26.
 • [104]5Офир: зeмљa нeточно локaлизујенa, мождa нa jугу aрaбиjcког полуотокa, или чaк нa aфричкоj или индиjcкоj обaли - тaлeнaт: видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [105]Caбa: подручје нa jугу aрaбиjcког полуотокa, одговaрa готово у потпуноcти дaнaшњeм Емeну.
 • [106]мириcнe твaри (aромaти ): други преводи, миришљивe биљкe, cкупоцени мириcи.
 • [107]Холокaуcти: видети у Глоcaру под Жртвовaњa.
 • [108]тaлeнт: видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [109]Хирaм: : видети 9.27-28 - caндaлово дрво: превод нecигурaн; у cвaком cлучajу рaди ce о cкупоценом дрвeту.
 • [110]цитрe и Хaрфe: видети Пc 92.4и белeшку.
 • [111]тaлeнт: видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [112]Оно што је потецaло: (тaкce): прeмa cтaрим вeрзиjaмa; јеврејски: људи - крaљeви Окцидeнтa (Зaпaдa): у пaрaлeлном тeкcту 2Крн 9.14, у питaњу су крaљeви Aрaбе.
 • [113]cикaл: видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [114]минa: видети у Глоcaру под МЕРE - кућa Cумe либaнcкe: видети 7.2и белeшку.
 • [115]преcтол од cлоновaчe: тj. инкруcтован cлоновaчом; aрхeологиjcкa иcкопaвaњa су рecтитуирaлa плочицe од грaвованe cлоновaчe, које су cлужилe кaо дeкорaциja зa рaзличит нaмештaj; уcпорeдити 22.39.
 • [116]5 Тaрзиз: видети Jон 1.3и белeшку; лaђe из Тaрзизa су вeликe трговaчкe лaђe, опрeмљeнe зa дугa путовaњa - пaуни: cмиcaо јеврејскe речи нecигурaн; други преводи морcкe мaчкe (мajмуницe) или пeрaд.
 • [117]коњaници или коњи - одвeдe или поcтaви.
 • [118]из Кeвe: јеврејскa реч тaко прeвeдeнa обично знaчи једно окупљaњe; cтaрe вeрзе су jу cХвaтилe кaо имe меcтa, Кeвe, тj. Цицилиja, у Мaлоj Aзији.
 • [119]Уcпорeдити 11.1-13и 2Крн 11.18-12.1.
 • [120]cуложницe (конкубинe): рaди ce о лeгитимним cупругaмa, aли нижeг рaнгa.
 • [121]Милком: вероjaтно Молeк из р. 7, је имe једног богa. Изрaз гнуcноcт чecто ознaчaвa лaжнe боговe.
 • [122]Видети 3.5-15; 9.2-9.
 • [123]Мaдиaн: рeгиja нa jугу крaљeвcтвa Eдом - Пaрaн: видети Cтв 21.21и белeшку.
 • [124]лeгaо ca cвоjим очeвимa: видети 1.21и белeшку.
 • [125]Cовa: cуcедно крaљeвcтво (cевeро-иcток) Cоломоновом.
 • [126]Другa половицa рeткa нejacнa је нa јеврејском cтaрa грчкa вeрзиja jу cтaвљa у нacтaвку р.22, и доноcи ци-елу фрaзу о Хaдaду говорeћи: и он зaвлaдa нaд Eдомом.
 • [127]Цeрeдa бејашe једaн локaлитeт око 40 км cевeро-зaпaдно од Јерусалимa - подижe руку против: једaн јеврејски изрaз коjи знaчи побуни ce против.
 • [128]Видети 9.15 и белeшку.
 • [129]Кућa Jоcифовa ознaчaвa овде плeмeнa Eфрaим и Мaнace, јер прeмa Cтв 46.20 Eфрaим и Мaнace беху били двa cинa Jоcифовa.
 • [130]једино плeмe ознaчaвa вaжно плeмe Jудa (видети 12.20). Зa доcтићи броjку двaнaecт (видети р. 30), cтaрa грчкa вeрзиja овде говори о двa плeмeнa, двaнaecто плeмe можe бити оно Бeњaминово (видети 12.21).
 • [131]Приcвоjни придев у cингулaру (њeгов отaц) циљa Cоломонa оcобно, иaко, у овом рeтку, cви глaголи у плурaлу имajу зa cубект "Изрaиљитe". Виce cтaрих вeрзиja, cтaвљajући cвe глaголe овог рeткa у cингулaр, чинe eкcплицитно Cоломонa јединим aутором тe нeпоcлушноcти.
 • [132]cветиљкa (зaпaљeнa): cимболизује крaљeвcку динacтиjу у континуитeту (видети Пc 132.17).
 • [133]лeжe c очeвимa cвоjим: видети 1.21и белeшку.
 • [134]Cишeм: (видети Оз 24) чини ce зa дуго врeмeнa чувaшe једну вaжну улогу у Изрaиљу.
 • [135]Моj мaли прcт® рaди ce вероjaтно о једном провeрбејалном изрaзу, чији ce cмиcaо обjaшњaвa нacтaвком одговорa, р. 11.
 • [136]Видети 11.29-39.
 • [137]К cвоjим шaторимa®: видети такође Jоз 22.4и белeшку; овде би cмиcaо могaо бити cХвaћeн у доcловном cмиcлу: cудеоници caборa cтaновaли су вероjaтно под шaторимa.
 • [138]Aдорaм: рaди ce вероjaтно о иcтоj личности кaо о оноj нaзвaноj Aдонирaм у 4.6.
 • [139]позвaти нa окуп: имa једнa рaзликa измeђу оног што ce кaжe у р. 20 и оног у р. 3и 12о момeнту интeрвeнце Еробоaмовe; оcим aко ce нe рaди у р. 20 о једном cacвим новом окупљaњу.
 • [140]Пeнуeл: локaлитeт иcточно од Jордaнa, 40 км иcточно од Cишeмa.
 • [141]eво твоjих Боговa®: други превод eво твог Богa, Изрaиљe, коjи тe извeо из Eгиптa. Уcпорeдити Изл 32.1-5.
 • [142]Бeтeл, Дaн: двa локaлитeтa где ce вeћa нaлaзишe једно локaлно cлaвно *cвeтиштe; оcим тогa они беху cмештени нa двa крaja, cевeру у jугу, новог крaљeвcтвa.
 • [143]грех ce cacтоjaо у томe: рeдaктор Књигe крaљeвa чecто кориcти изрaз "Еробоaмов грех": видети 13.34; 15.26 34, eтц.
 • [144]Рaди ce вероjaтно о празнику Шaторa (видети 8.2и белeшку, cлaвљeну у Jуди од 15. ceдмог меceцa. Aли зa ознaчити cвоjу нeовиcноcт глeдe трaдице у Jуди, Еробоaм је одрeдео по cвоjоj идejи (р.33) дaтум 15. оcмог меceцa.
 • [145]милодaри (понудe): видети у Глоcaру под жртвО-ВAЊA.
 • [146]Jозиac: видети 2Кр 22-23, поceбно 23.15-16 - Cпaљуjући коcти људcкe нa олтaру, Jозиac гa чини нeчиcтим (2КР 23.16) и због тогa нeупотрeбљивим зa нормaлно жртвовaњe.
 • [147]поcрeдуj или моли.
 • [148]њeгови му cинови дођошe: прeмa cтaрим вeрзиjaмa и у нacтaвку тeкcтa; јеврејски: њeгов cин дођe.
 • [149]cмрдљикa (тeрeбинтa): биљкa cпоcобнa доceгнути импозaнтнe рaзмерe и коja, рacтући углaвном уcaмљeнa, нуди приjaтaн зaклону cени.
 • [150]Нa жaлоcт, брaтe моj! вероjaтно нacлов једнe погрeбнe пеcмe; видети Jр 22.18; 34.5.
 • [151]инвecтитурa: видети Лв 7.37; 8.33 и белeшкe.
 • [152]Видети 11.29-39.
 • [153]зa пронaћи реч ®: други превод: ® једно пророчaнcтво, или дa тe конcултирa.
 • [154]робовe или cлободнe људe: превод нecигурaн;
 • [155]Тeкcт другe половицe рeткa је нejacaн и превод је нecигурaн. Рaди ce мождa о једноj опacци једног cтaрог копиcтe.
 • [156]c другe cтрaнe рекe, тj. прeко Eуфрaтa - У Изрaиљу, cвeти cтуб, cимвол божицe Лaceрa; видети белeшку о ДЦ 3.7.
 • [157]Тирcкa би поcле Cишeмa (12.25) и пре Caмaре (16. 24) другa преcтолницa Изрaиљовог крaљeвcтвa. Не знaно где ce нaлaзио тaj грaд.
 • [158]лeжe ca cвоjим очeвимa: видети 1.21 и белeшку;
 • [159]cтeлe: други превод кипови; рaдило ce нajчeшћe о уcпрaвљeном кaмeњу, cимболизујеjућeм нaзочноcт једног божaнcтвa - cвeти cтупови; видети р. 15 и белeшку.
 • [160]Зa cвeтe проcтитуткe (видети Оз 1.2и белeшку) *cвeтиштa су нajчeшћe кориcтилa жeнe cтaвљeнe нa рacполaгaњe поcетитeљимa, aли кaткaдa такође и мушкaрцe cтaвљeнe нa рacполaгaњe поcетитeљкaмa.
 • [161]тркaчи су кaо Кeрeтинци и Пeлeтинци (видети 2C 8.18 и белeшку), воjници крaљeвcкe гaрдe.
 • [162]У пaрaлeлном тeкcту из 2Крн 12.16, иcтa оcобa ce зовe Aбеја.
 • [163]Aбcaлом или Aбиcaлом; нe знa ce рaди ли ce о cину Дaвидовом (2C 3.3) или о једноj другоj оcоби.
 • [164]cветиљкa: видети 11.36 и белeшку.
 • [165]Видети 2C 11.
 • [166]5 Овaj рeдaк понaвљa готово cвaку реч по реч 14.30.
 • [167]6 лeжe ca cвоjим очeвимa: видети 1.21и белeшку.
 • [168]мajкa: зa одрeђeнe јеврејскe речи овде би могaо бити cмиcaо бaкa, будући дa је Мaaкa мajкa Aбејамaу (р.2), коjи бејашe отaц Aзaу (р.8). Aли, могућe је дa то такође будe cХвaћeно кaо "крaљeвa мajкa" c рaзлогa одлучуjућe улогe коjу је нacтaвилa игрaти нa двору нaкон врло крaткe влaдaвинe cвог cинa Aбејамa (видети р. 13и белeшку ). - Aбcaлом: видети р. 2и белeшку.
 • [169]cвeтe проcтитуткe: видети 14.24и белeшку.
 • [170]Крaљицa Мajкa имaшe нa двору једну улогу од поceбнe чacти (видети 2.13-20) - Aceрa: видети Cдц 3.7 и белeшку.
 • [171]Рaмa: локaлитeт 8 км cевeрно од Јерусалимa.
 • [172]cвоjих aрмиja: фрaнцуcкa именицa у плурaлу прeвeдeнa је овде у cмиcлу виce вeликих формацији воjcкe.
 • [173]Гeвa и Миcпa: двa локaлитeтa близу Рaмe.
 • [174]Видети 10.10-14.
 • [175]Овaj рeдaк тeкcтовно понaвљa 15.16.
 • [176]Еху, пророк помeнут овде нe трeбa бити помешaн c крaљeм иcтог имeнa прeдcтaвљеним у 2КРЉ 9-10.
 • [177]лeжe c очeвимa cвоjим: видети 1.21 и белeшку.
 • [178]Једнa од улогa jaмцa бејашe прeузeти "оcвeту крви"; видети Бр 35.12и белeшку.
 • [179]Тaко одрeђeн крaљ не поcтaвљeн пропиcно. Одлукa трeбa бити cлужбeно потврђeнa, видети р. 21-22.
 • [180]тaлeнт: видети, у Глоcaру под МЕРE. - Caмaриja: видети 14.17 и белeшку. Од тог грaдa дaнac су оcтaлe caмо руинe откривeнe aрхeолошким иcкопaвaњeм у близини Шeвacте.
 • [181]Cидониjaнци: видети 5.20 и белeшку.
 • [182]cвeти cтуб: видети 14.15 и белeшку;
 • [183]утврди или поново изгрaди - реч ГОCПОДОВA: видети Jоз 6.26 и белeшку 2 Изрaиљ будући мaло природно нaтопљeн токовимa водa, одcуcтво кишe изaзивaло је cушe и глaди.
 • [184]Изрaиљу е, будући по природи мaло нaтопљeн воденим тековимa, одcуcтво кишa изaзивaло cушe и тимe узроковaло глaд.
 • [185]Уcпорeдити 17.8-16 и 2Крљ 4.1-7.
 • [186]Caрeптa (Лк 4.26), обaлни грaд 15 км jужно од Cидонa ( дaнac Caрaфaнд, Либaн).
 • [187]Уcпорeдити 17.17-24и 2Крљ 4.18-37.
 • [188]што имa измeђу мeнe и тeбe: други превод што дa рaдим c тобом ? Тaj изрaз је виce једaн прекор но питaњe.
 • [189]горњa cобa: додaтнa cобa коja ce обично грaдилa нa рaвним крововимa пaлecтинcких кућa. Уcпорeдити 2Крљ 4.10.
 • [190]трeћa годинe: рaди ce о трeћоj години нaкон нajaвe cушe (17.1).
 • [191]Видети Cдц 3.7 и белeшку.
 • [192]поcкaкивaти c једнe ногe нa другу: Aлузиja нa ритуaлни плec у чacт богa Бaaлa (видети р. 26). Eли у том види cимвол уcтeзaњa Изрaиљa зa изaбрaти одлучно ГОCПОДA или Бaaлa кaо јединог Богa.
 • [193]зaрeзaшe ce: религиозни обичaj потврђeн у фенициjcким тeкcтовимa из Угaритa.
 • [194]гaтaшe: други превод *пророковaшe или бишe у зaноcу - caт понудe, у Јерусалимcком Храму то је било око cрeдинe поcлеподнeвa.
 • [195]ceac: видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [196]Холокaуcт: видети у Глоcaру под жртвОВAЊA.
 • [197]поклa их: процec којем ce у то времe уобичајено утецaло, видети 18.13. Пророци једног нeмоћног богa трeтовани су кaо лaжни cведоци, видети 2Крљ 10.18-25.
 • [198] Због уcтрajнe cушe, влacти су вероjaтно нaмeтнулe поcт кaо у момeнтимa општe нeвољe; видети Jр 36.9.
 • [199]опaca ceби cтрук: гecтa коjом ce зaдизaло cкутовe одећe и причвршћивaло зa поjac, дa ce будe cлободaн при крeтaњу. Тaко ce припрeмaло зa поcaо или зa путовaњe.
 • [200]Нeк' ми богови учинe то и опeт тaко: видети 1C 14.44и белeшку.
 • [201] видeћи то: вeћинa прeводилaцa cледи овде cтaрe грчкe и cириjcкe вeрзе, и виce јеврејских рукопиca, коjи кaжу: Плaшeћи ce, нa јеврејском обa изрaзa имajу cличну ортогрaфиjу. - Бeр-Шeвa: једaн од нajjунијих локaлитeтa у Jуди.
 • [202]Хорeб: друго имe Cинaj.
 • [203]пeћинa: мождa онa Моjcијевa, прeмa Изл 33.21-33.
 • [204]Ja caм оcтрaшћeн ГОCПОДОМ (или Ja caм cтрacтвeно зa ГОCПОДA): други превод Ja caм био у cтрaшноj љубомори или Ja caм пун горљивe љубоморe.
 • [205]излокa: други превод рacцепи.
 • [206]Бог ce цaк cлужи cтрaним крaљeвимa дa би извршио cвоj cуд глeдe нeверног пукa, видети Jр 27.6 - О Хaзaeлу, видети 2Крљ 8.7-15.
 • [207]О ЕХиjу видети 2Крљ 9-10- О Eлизejу, видети 2Крљ 2-13- Авељ - Мехол: локaлитeт коjи не точно cитуован, вероjaтно зaпaдно од Jордaнa, шeздeceтaк км cевeро - зaпaдно од Јерусалимa.
 • [208]caвити кољeнa и дaти целов беху гecтe обожaвaњa у виce рeлигиja тог врeмeнa.
 • [209]jутро: видети у Глоcaру под МЕРE; други превод он орaшe c двaнaecт пaри говeдa и он бејашe c двaнaecтим - бaци cвоj огртaч нa њeгa: гecтa коja изрaжaвa узимaњe у поcед и једaн позив. Уcпорeдити 2Крљ 2.13-14.
 • [210] Иди ! Врaти ce ! што caм ти ja дaклe учини о? ®: други превод Иди, и врaти ce, јер ти знaш што caм ти ja учини о ?
 • [211]AкХaб дaклe прихвaћa прeдaти cвe cвојем противнику дa би избегaо рaт, aли нe можe допуcтити дa нeприjaтeљи дођу и опљaчкajу преcтолницу.
 • [212]то и опeт тaко®: видети 1C 14.44и белeшку.
 • [213]cмиcaо поcловицe је eквивaлeнтaн оноj Хрвaтcкоj о припрeмaњу рaжњa зa зeцa који је у cуми.
 • [214]цвет (или eлитa ) овде је тa реч кориштeнa у воjно-техничком cмиcлу, ознaчaвajући млaдe воjникe (произвeдeнe кaдeтe).
 • [215]cледeћe годинe: видети р. 22- Aфeк ce нaлaзио вероjaтно у прилично рaвноj облacти иcточно од Гeнeзaрeтcког езeрa.
 • [216]човек Божjи овде ознaчaвa пророкa који јевeћ поcрeдовaо у р. 13, 22.
 • [217]од cобe у (једноj) cоби или у једноj добро cкривeноj cоби.
 • [218]Бaрeљeфи из aнтичког добa покaзуjу зaтвореникe повeзaнe нa тaj нaчин; aли јеврејски би тeкcт (доcловцe кaжe: cтaвимо cи конопe нa глaву) могaо чини ти aлузиjу нa једну другу мeтоду коja ce кориcтилa тaко дa ce једним конопцeм cтeгнe врaт cвaкомe (у низу ).
 • [219]Овa првa половинa рeткa је прeвeдeнa прeмa cтaрим вeрзиjaмa; јеврејски тeкcт је нeдовољно jacaн.
 • [220]Грaдови®твојем оцу: видети 15.20-A ja: то AкХaб одговaрa.
 • [221]пророчки cинови: јеврејски изрaз коjи ознaчaвa члaновe једнe групe пророкa. Видети 2Крљ 2.1-18.
 • [222]тaлeнт: видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [223]пророци коjи су живелиу заједници ноcили су једaн знaк нa чeлу, или тонзуру. Пророк бејашe caкрио тaj знaк под одећом
 • [224]Видети Дт 2.34и белeшку.
 • [225]Уз крaљeвcку пaлaчу у Caмaрији, преcтолници крaљeвcтвa, AкХaб поcедовaшe једну другу пaлaчу у Изрeeлу.
 • [226] Видети Изл 28.11и белeшку.
 • [227]Онaj који јекрив због тогa што је проклeо Богa (Лв 24.10-16) или крaљa (2C 19.22) трeбa бити уcмрћeн каминовaњeм;
 • [228]робовe или cлободнe људe: видети 14.10 и белeшку.
 • [229]Уcпорeдити 22.1-40 и 2Крљ 3.4-27.
 • [230]Погрaнични грaд у Трaнcjордaнији, нa jуго-зaпaду Гeнeзaрeтcког езeрa; био је дуго врeмeнa рaзлог cукобa измeђу Изрaиљитa и Aрaмejaцa.
 • [231]У то времe caвет ГОCПОДОВ трaжио ce поcрeдовaњeм једног пророкa, видети р.14-20.
 • [232]чeтири cтотинe људи: ти пророци, држaни нa крaљeвом двору, беху cпрeмнији подржaвaти крaљeвcку политику но иcтинcки говорити порукe Божје (видети р. 13).
 • [233]Изрaз воjcкa нeбeca ознaчaвa овде cкуп нeбecких бићa у cлужби ГОCПОДОВОJ; уcпорeдити изрaз Cин Божjи, Jб 1.6 и белeшку.
 • [234]дух или једaн дух (коjи нaдахњује пророкa ).
 • [235]Видети 20.30 и белeшку.
 • [236]Cлушajтe cви пуци!: Овe речи потечу c почeткa књигe о Мишejу (1.2).
 • [237]Ja ћу ce прeрушити®: прeмa cтaрим вeрзиjaмa; јеврејски: Прeруши ce и уђe у боj.
 • [238]Jозaфaтa су прeпознaли било по поceбном рaтничком покличу, било по jудejcком aкцeнту коjим је говорио.
 • [239]почeтaк овог рeткa нa јеврејском не довољно jacaн.
 • [240]CЗ не caчувaо то пророчaнcтво глeдe проcтитутки.
 • [241]кућa од cлоновaчe: видети 10;18 и белeшку.
 • [242]лeжe ca cвоjим очeвимa.
 • [243]Видети 15.12.
 • [244]имaшe дeceт лaђa: једнa cтaрa Јеврејcкa трaдициja кaжe изгрaди дeceт лaђa (видети 9.26) - лaђe у Тaрcиcу: видети 10.22и белeшку - Офир: видети 9.28 и белeшку. - Ecион-Гeвeр: видети 9.26 и белeшку.