План 3-4

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Радови у току!
Baustelle.svg

Један марљиви корисник управо ради на овој страници. Моле се остали корисници да допусте да заврши са радом.
Користите страницу за разговор ако имате коментаре и питања у вези са овом страницом. Хвала на стрпљењу.
Када радови буду завршени, овај шаблон ће бити уклоњен


Напомене:

Овај шаблон не важи уколико је прошло три дана од последње измене на страници.
Један корисник сме овим шаблоном да обележи највише пет страница истовремено.


ПЛАН З-4

ПРВИ ДЕО[уреди]

УСТАВНИ СПОРАЗУМ ЗА КРАЈИНУ

ПОГЛАВЉЕ I: УСПОСТАВЉАЊЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ

Члан I: 1. Границе

 1. Биће успостављена аутономна Српска Крајина (у даљем тексту „Крајина”) од територија означених на мапи у Анексу А.*
 2. У сваком тренутку након ступања на снагу овог Споразума границе Крајине могу бити промењене договором Владе Републике Хрватске (што мора бити ознакоњено одговарајућим правним прописима) и законодавног тела Крајине. У периоду од шест месеци од ступања на основу Параграфа 2 Члана XVII овлашћена је да промени границе у дужини не већој од 2 km у односу на Мапу 1 у Анкесу А и под условом да делује на основу консензуса постигнутог између Владе Републике Хрватске и Крајине.
 3. Између Крајине и других делова Републике Хрватске неће бити граничне контроле.

Члан I: 2. Примена закона и владиних уредби

 1. Закони усвојени у Сабору Хрватске примењиваће се у Крајини само у мери у којој спадају у искључиву надлежност централне владе, као што је прецизирано у Параграфу 1 Члана II 1, ако су пренети на ту Владу у складу са Параграфом 3 истог члана или ако их је потврдило законодавно тело Крајине.
 2. Устав Републике Хрватске и сви закони примењиви на Крајину, у складу са Параграфом 1, биће верно спровођени и примењивани од стране компетентног органа Владе Крајине.
 3. Све поступке које предузимају одговорна тела Владе Републике Хрватске Влада Крајине ће прихватати као важеће и све поступке које предузимају одговорна тела Владе Крајине Влада Републике Хрватске прихватаће као важеће.

Члан I: 3. Заставе и грбови

 1. Крајина може усвојити грб и заставу који се могу истицати на њеној територији, укључујући све њене границе у складу са законом које је усвојила Скупштине Крајине.
 2. Застава и грб Републике Хрватске могу се истицати на територији Крајине на објектима гдје су смештене институције хрватске власти, као и на међународним границама.
 3. Појединци на било ком делу Републике Хрватске слободни су истицати грб и заставу Републике Хрватске и Крајине.

Члан I: 4. Језик

 1. Скупштина Крајине може омогућити употребу српског језика и ћириличног писма, под условом да су интереси мањина у Крајини потпуно заштићени у складу са Поглављем XI.

Члан I: 5. Домицил

 1. Сваки грађанин Републике Хрватске са сталним местом боравка у Крајини има право да од Владе Крајине добије документацију која о томе сведочи и која ће се издавати у складу са прописима договореним са Владом Републике Хрватске.
ПОГЛАВЉЕ II: ПОДЕЛА ОВЛАШЋЕЊА ИЗМЕЂУ ЦЕНТРАЛНИХ И КРАЈИНСКИХ ВЛАСТИ У ПОГЛЕДУ КРАЈИНЕ

Члан II: 1. Општа подела

 1. Влада Републике Хрватске (овде „централне власти”), у погледу Крајине, имаће искључива овлашћења у следећем, изузев ако није другачије прецизирано или допуштено садашњим споразумом:
а) Вођењу спољне политике, узимајући у обзир Члан II. 2;
б) Одбрани Републике Хрватске против спољних претњи;
в) Држављанство Републике Хрватске, према члану XI;
г) Регулацији, уз услов да Крајина неће бити неравноправна у односу на друге делове Хрватске:
I) међународне трговине, укључујући царину;
II) унутрашње трговине преко границе Крајине, укључујући употребу главних путних права и пруга;
III) финансија;
IV) интелектуалне својине;
V) производних стандарда;
VI) комуникација;
д) Штампању и контроли новца, према Члану II.3;
ђ) Расподели френквенција за радио, телевизију и друге сврхе, уз услов да Крајини буде додељено најмање онолико френквенција колико их тренутно користи и за најмање једну телевизијску станицу;
е) Поштанске послове;
ж) Заштиту животне средине, изузев у оквиру који би прелазио границе Крајине.
 1. Влада Крајине ће имати сва овлашћења која нису обухваћена горњим ставом 1, а посебно следећа, изузев ако није другачије презицирано или допуштено садашњим споразумом:
а) Образовање;
б) Култура;
в) Станоградња;
г) Јавне службе;
д) Бизнис;
ђ) Добротворне активности;
е) Енергија;
ж) Локално располагање земљиштем;
з) Заштита животне средине Крајине, у складу са подставом 1(ж);
и) Природни ресурси;
ј) Радио и телевизија;
к) Социјална заштита;
л) Туризам;
љ) Потврде о домицију у Крајини, у складу са Чланом 1.5;
м) Формирање корпорација и других правних лица;
н) Полиција, у складу са Поглављем VI;
њ) Пореска политика, у складу са Чланом II.4;
 1. Централна и крајишка Влада могу се споразумети о међусобној размени својих представника или зајендичкој управи или координацији за свако од наведених овлашћења. У ту сврху могу формирати заједничке комисије.

Члан II: 2. Међународни споразуми и представништва

 1. Влада Крајине може склапати споразуме у вези са образовањем, културом, добротворним активностима, радијом и телевизијом и туризмом са другим ентитетима или државама са предоминантно српским становништвом и може склапати трговачке и пословне споразуме са таквим ентитетима или државама који подлежу подпараграгима 1 (г) (I—II) Члана II.1 под условом да сви ти споразуми нису у супротности са интересима Републике Хрватске.
 2. Влада Крајине може склапати и друге међународне споразуме са одобрењем централне владе, које (одобрење) неће бити безразложно спречавано.
 3. Влада Крајине може послати своје представника државама и међународним организацијама.

Члан II: 3. Валута

 1. Централна банка Хрватске ће издати специјални новац (новчанице и металне новчиће) за Крајину, чија ће вредност бити једнака валути коју издаје за остатак Републике Хрватске, а чији ће назив и облик утврдити Влада Крајине.
 2. Од банака и других финансијских институција широм Републике Хрватске биће захтевано да примају оба облика валута које издаје Централна банка Хрватске. Законито платежно средство у оквиру Хрватске биће новац издат за Крајину, а за плаћање у оквиру других делова Хрватске биће друга валута коју издаје Централна банка. Појединци ће, сагласно уговорним и другим потребама, бити слободни да употребљавају било који или оба облика таквих валута.

Члан II: 4. Опорезивање

 1. Централна влада неће уводити, а Влада Крајине може увести порезе на:
а) имовину која се налази у Крајини (укључујући порезе на некретнине и наследноство);
б) трансакције које се спроводе у оквиру Крајине (укључујући продају, порезе на промет и трошарину);
в) доходак који су домаћа лица која живе у Крајини стакла у Крајини (укључујући порезе на социјално осигурање);
г) доходак који су у Крајини стекла правна лица основана према законима Крајине.
 1. Централна влада и Влада Крајине могу склопити споразуме да спрече или умање избегавање плаћања пореза и двоструко опорезивање консеквентно условима и параграфу 1.
 2. Централна влада и Влада Крајине могу склопити споразуме за међусобно преношење са једне на другу било каквих овлашћења за опорезивање садржаних у параграфу 1. и за одговарајући трансфер Владиних одговорности сходно параграфу 3. Члана II. 1.

ИЗВОР[уреди]