Одлука о оснивању Музеја Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ МУЗЕЈА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

Оснива се Музеј Републике Српске са привременим сједиштем у Бања Луци. Музеј Републике Српске је установа у државној својини, која обавља послове јавне службе од интереса за остваривање права и дужности Републике Српске у области културе.

Члан 2.

Дјелатност Музеја Републике Српске је музеејска, општег типа, за више тематских подручја.

Члан 3.

За оснивање и почетак рада Музеја Републике Српске средства у износу од 1.000.000 динара обезбјеђује Република Српска. Средства за оснивање и почетак рада Музеја Републике Српске чине и објекти и техничко-технолошка опрема за обављање музејске дјелатности, као и музејски материјал од значаја за Републику Српску.

Члан 4.

Средства за рад Музеја Републике Српске обезбјеђиваће се из истих извора и на исти начин као за остале установе у области културе, чији је оснивач Република Српска.

Члан 5.

Међусобна права и обавезе између оснивача и Музеја Републике Српске заснивају се на законима и прописима о јавним службама и о обављању дјелатности у области културе.

Члан 6.

До именовања Управног одбора Музеја Републике Српске, послове органа управљања обављаће садашњи Савјет Музеја Босанске Крајине.

Члан 7.

До именовања директора Музеја Републике Српске, послове директора обављаће садашњи директор Музеја Босанске Крајине.

Члан 8.

Влада Републике Српске именоваће Управни и надзорни одбор, као и директора Музеја Републике Српске до 31. децембра 1992. године. Управни одбор је дужан да донесе Статут Музеја, у року од 30 дана од дана именовања.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику српског народа у Босни и Херцеговини“.

Број: 02-416

Датум: 14. новембар 1992. године


Предсједник
Владе
проф. др Бранко Ђерић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 18/92