Odluka o osnivanju Muzeja Republike Srpske

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ODLUKA O OSNIVANjU MUZEJA

REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

Osniva se Muzej Republike Srpske sa privremenim sjedištem u Banja Luci. Muzej Republike Srpske je ustanova u državnoj svojini, koja obavlja poslove javne službe od interesa za ostvarivanje prava i dužnosti Republike Srpske u oblasti kulture.

Član 2.

Djelatnost Muzeja Republike Srpske je muzeejska, opšteg tipa, za više tematskih područja.

Član 3.

Za osnivanje i početak rada Muzeja Republike Srpske sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara obezbjeđuje Republika Srpska. Sredstva za osnivanje i početak rada Muzeja Republike Srpske čine i objekti i tehničko-tehnološka oprema za obavljanje muzejske djelatnosti, kao i muzejski materijal od značaja za Republiku Srpsku.

Član 4.

Sredstva za rad Muzeja Republike Srpske obezbjeđivaće se iz istih izvora i na isti način kao za ostale ustanove u oblasti kulture, čiji je osnivač Republika Srpska.

Član 5.

Međusobna prava i obaveze između osnivača i Muzeja Republike Srpske zasnivaju se na zakonima i propisima o javnim službama i o obavljanju djelatnosti u oblasti kulture.

Član 6.

Do imenovanja Upravnog odbora Muzeja Republike Srpske, poslove organa upravljanja obavljaće sadašnji Savjet Muzeja Bosanske Krajine.

Član 7.

Do imenovanja direktora Muzeja Republike Srpske, poslove direktora obavljaće sadašnji direktor Muzeja Bosanske Krajine.

Član 8.

Vlada Republike Srpske imenovaće Upravni i nadzorni odbor, kao i direktora Muzeja Republike Srpske do 31. decembra 1992. godine. Upravni odbor je dužan da donese Statut Muzeja, u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku srpskog naroda u Bosni i Hercegovini“.

Broj: 02-416

Datum: 14. novembar 1992. godine


Predsjednik
Vlade
prof. dr Branko Đerić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 18/92