Момачке муке

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Момачке муке
Писац: Народна песма
Ерлангерски рукопис старих српскохрватских народних песама
5. Песма Ерлангенског рукописа. Приредиле Мирјана Детелић, Снежана Самарџија и Лидија Делић
5.

Момачке муке


Прођох кроз гору, не знам кроз коју,
сретох девојку, ал['] не знам коју,
стадох јој на ногу, не знам на коју.
И да ми рече душа девојка:
„Нуто ђидије што не мирује, 5
ваља му дати муку голему,
ваља му дати јагње печено,
јагње му дати, ножа не дати,
нека се ђидија ш њиме намучи.“
Прођох кроз гору, не знам кроз коју 10
сретох девојку, ал['] не знам коју
стадох јој на ногу, не знам на коју.
И да ми рече душа девојка:
„Нуто ђидије што не мирује,
ваља му дати муку голему, 15
ваља му дати картију вина,
вина му дати, чашу не дати,
нек се ђидија ш њоме намучи.“
Прођох кроз гору, не знам кроз коју
сретох девојку, ал['] не знам коју 20
стадох јој на ногу, не знам на коју.
И да ми рече душа девојка:
„Нуто ђидије што не мирује,
ваља му дати муку голему,
ваља му дати добру девојку, 25
девојку дати, јорган не дати,
нек се ђидија ш њоме намучи.“Измене[уреди]

ћ = ђ (прођох)
срѣтох (јат = е)
дѣвоiку (јат = е)
стаиѡх = стадох
и = јој
срѣтох (јат = е)
i = ј (девојка)
ћиті'е = ђидије
мируи = мирује
не = ње (јагње)
н = њ (шњиме)
ћ = ђ (прођох)
ѡр'гань = јорган

Напомене[уреди]

картија = карта, чутура (в. Геземн LV)

Љубавна народна песма (понављања у могућим ,,строфама“ са измењеним завршним стиховима) – лирско-епска песма, романса. Зачикавање момка и девојке.
Варијанте: Вук, СНП I, 535; Вук, СНП V,572; Кухач II, 635; Недић 1965: 420.
Прештампано: Пантић 1964: 175; Пантић 2002: 191
Литература: Krnjević 1986: 141

Извори[уреди]

Богишић, В. (1878/2003²). Народне пјесме из старијих највише приморских записа. Београд: СУД; Горњи Милановац: Лио.
Геземан, Г. (1925). Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама. Сремски Карловци: СКА.
Караџић, В. С. (1814–1815/1965). Мала простонародња славено-сербска пјеснарица (1814). Народна србска пјеснарица (1815). Сабрана дела Вука Караџића I (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1818/1966). Српски рјечник (1818). Сабрана дела Вука Караџића II (П. Ивић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1821, 1853/1988). Српске народне приповијетке. Сабрана дела Вука Караџића III (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1841/1975). Српске народне пјесме I. Сабрана дела Вука Караџића IV (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1845/1988). Српске народне пјесме II. Сабрана дела Вука Караџића V (Р. Пешић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1846/1988). Српске народне пјесме III. Сабрана дела Вука Караџића VI (Р. Самарџић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1849/1987). Српске народне пословице. Сабрана дела Вука Караџића IХ (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1852/1986–1987). Српски рјечник (1852). Сабрана дела Вука Караџића XI/1–2 (Ј. Кашић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1862/1986). Српске народне пјесме IV. Сабрана дела Вука КараџићаVII (Љ. Зуковић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1891–1902/1932–1936²). Српске народне пјесме V–IX. Државно издање (Љ. Стојановић). Београд: СКА.
Караџић, В. С. (1973–1974). Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића I–IV (Ж. Младеновић – В. Недић). Београд: САНУ.
Милутиновић Сарајлија, С. (1833, 1837/1990). Пјеванија црногорска и херцеговачка (Д. Аранитовић). Никшић: Универзитетска ријеч.
Петрановић, Б. (1867–1870/1989). Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I–III (Н. Килибарда). Сарајево: Свјетлост.
Петровић Његош, П. (1846/1951). Огледало српско. Целокупна дјела V (Р. Бошковић – В. Латковић). Београд: Просвета.
Daničić, Gj. (1871). Poslovice. Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera).
Hӧrmann, K. (1888–1889/1990²). Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini I–II (Đ.
Buturović). Sarajevo: Svjetlost.Jukić, I. F. (1858). Narodne piesme bosanske i hercegovačke I. Piesme junačke. Osijek: Izdao O. Filip Kunić.
Kuhač, F. Š. (1878–1881). Južnoslavjenske narodne popievke I–IV. Zagreb.
Kukuljević Sakcinski, I. (1842–1847). Narodne pěsme puka hàrvatskoga. Različita děla IV. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.
Kurelac, F. (1871). Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih. Zagreb: Slovi Dragutina Albrechta.
Marjanović, L. (1864). Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj Krajini I.Zagreb: Troškom i tiskom A. Jakića.
Vraz, S. (1839). Narodne pěsni ilirske I. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.Zbornik, ZNŽOJS: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb: JAZU.
Zovko, I. (1888). Hercegovke i Bosanke: 100 najradije pjevanih ženskih pjesana I. Sarajevo: Tisak i naklada tiskare Spindler i Loschner.