Марко и вила

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Марко и вила
Писац: Народна песма
Ерлангерски рукопис старих српскохрватских народних песама
181. Песма Ерлангенског рукописа. Приредиле Мирјана Детелић, Снежана Самарџија и Лидија Делић
181.

Марко и вила


0001 Шатор пење Краљевићу
0002 на вучјему ви[j]алишту
0003 на виловском игралишту.
0004 К њему дође бјела вила
0005 паке Марку говорила:
0006 "Не пењи шатор, дели Марко,
0007 на нашему игралишту
0008 на вучјему вијалишту,
0009 јер ако га и разапнеш,
0010 ја ћу доћи бјела вила
0011 те ћу теби обрезати
0012 све конопце о шатору.
0013 Јоште ћу ти устрелити
0014 срце коња најб[о]љега."
0015 Паке вели дели Марко:
0016 "Богм` ако ћеш, бјела вило,
0017 усести ћу јошт бољега
0018 тераћу те, бјела вило,
0019 од планине до планине.
0020 Гди те стигнем, бјела вило,
0021 очи ћу ти извадити."
0022 Пак разапе шатор Марко
0023 и дође му бјела вила
0024 обреза му све конопце,
0025 све конопце о шатору
0026 и устрели срце коња,
0027 срце коња најб[о]љега
0028 пак побиже бјела вила.
0029 Седе Марко бољег коња
0030 те он тјера бјелу вилу
0031 од планине до планине.
0032 Када њу је састигао,
0033 очи њојзи извадио.Интервенције[уреди]

и = ј (дојде)
бѣла (јат = је)
гн = њ (пењи)
е = је (вучјему)
ві'алищу = вијалишту
ѡще = јоште
срдца = срце
наиб'лега = најбољега
ѿ = од
коноп'че = конопце

Напомене[уреди]

Коментар[уреди]

Епска песма. Двобој с вилом. Марко диже шатор на недозвољеном месту, вила му устрели коња, али је он на другом стигне и ослепи.
Варијанте: ЕР, 176; Вук, СНП I, 266 (почетак); Недић 1975: 691. Krstić 1984, A 5, 2, 4 Vila ne da junaku da penje šator na njenom igralištu: 10; U 2, 2, 2 – vađenje očiju, в. из ЕР песме бр.71, 129, 151.
Прештампано: Лукић-Златковић 1996: 316
Литература: Krnjević 1986: 134-149; в. напомену уз песму бр. 176 Лукић-Златковић, Златковић; Дрндарски

Извори[уреди]

Богишић, В. (1878/2003²). Народне пјесме из старијих највише приморских записа. Београд: СУД; Горњи Милановац: Лио.
Геземан, Г. (1925). Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама. Сремски Карловци: СКА.
Караџић, В. С. (1814–1815/1965). Мала простонародња славено-сербска пјеснарица (1814). Народна србска пјеснарица (1815). Сабрана дела Вука Караџића I (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1818/1966). Српски рјечник (1818). Сабрана дела Вука Караџића II (П. Ивић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1821, 1853/1988). Српске народне приповијетке. Сабрана дела Вука Караџића III (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1841/1975). Српске народне пјесме I. Сабрана дела Вука Караџића IV (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1845/1988). Српске народне пјесме II. Сабрана дела Вука Караџића V (Р. Пешић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1846/1988). Српске народне пјесме III. Сабрана дела Вука Караџића VI (Р. Самарџић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1849/1987). Српске народне пословице. Сабрана дела Вука Караџића IХ (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1852/1986–1987). Српски рјечник (1852). Сабрана дела Вука Караџића XI/1–2 (Ј. Кашић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1862/1986). Српске народне пјесме IV. Сабрана дела Вука КараџићаVII (Љ. Зуковић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1891–1902/1932–1936²). Српске народне пјесме V–IX. Државно издање (Љ. Стојановић). Београд: СКА.
Караџић, В. С. (1973–1974). Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића I–IV (Ж. Младеновић – В. Недић). Београд: САНУ.
Милутиновић Сарајлија, С. (1833, 1837/1990). Пјеванија црногорска и херцеговачка (Д. Аранитовић). Никшић: Универзитетска ријеч.
Петрановић, Б. (1867–1870/1989). Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I–III (Н. Килибарда). Сарајево: Свјетлост.
Петровић Његош, П. (1846/1951). Огледало српско. Целокупна дјела V (Р. Бошковић – В. Латковић). Београд: Просвета.
Daničić, Gj. (1871). Poslovice. Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera).
Hӧrmann, K. (1888–1889/1990²). Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini I–II (Đ.
Buturović). Sarajevo: Svjetlost.Jukić, I. F. (1858). Narodne piesme bosanske i hercegovačke I. Piesme junačke. Osijek: Izdao O. Filip Kunić.
Kuhač, F. Š. (1878–1881). Južnoslavjenske narodne popievke I–IV. Zagreb.
Kukuljević Sakcinski, I. (1842–1847). Narodne pěsme puka hàrvatskoga. Različita děla IV. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.
Kurelac, F. (1871). Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih. Zagreb: Slovi Dragutina Albrechta.
Marjanović, L. (1864). Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj Krajini I.Zagreb: Troškom i tiskom A. Jakića.
Vraz, S. (1839). Narodne pěsni ilirske I. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.Zbornik, ZNŽOJS: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb: JAZU.
Zovko, I. (1888). Hercegovke i Bosanke: 100 najradije pjevanih ženskih pjesana I. Sarajevo: Tisak i naklada tiskare Spindler i Loschner.