Мара Будимкиња и бан Петар

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Мара Будимкиња и бан Петар
Писац: Народна песма
Ерлангерски рукопис старих српскохрватских народних песама
11. Песма Ерлангенског рукописа. Приредиле Мирјана Детелић, Снежана Самарџија и Лидија Делић




11.

Мара Будимкиња и бан Петар


0001 Море момо Будимкињо,
0002 о теби се Будим бије,
0003 Будим град и Цариград,
0004 триста млади јаничари,
0005 четириста спахоглани,
0006 пет стотина кулоглана.
0007 Кад разбише једну кулу,
0008 а у кули дробан бисер.
0009 Кад разбише другу кулу,
0010 ал['] у кули драги камен.
0011 Они бисер и не гледу,
0012 нити гледу драги камен,
0013 веће тражу лепу Мару,
0014 лепу Мару с баном Петром.
0015 Кад разбише трећу кулу,
0016 ал['] у кули лепа Мара
0017 с баном Петром вино пије.
0018 Бана Петра обесише,
0019 лепу Мару уфатише,
0020 везаше јој беле руке,
0021 беле руке наопако,
0022 црне очи замрежише,
0023 метнуше ју у галију,
0024 у море се увезоше.
0025 Кад су били среди мора,
0026 говорила лепа Мара:
0027 "Богом браћа, триста млади,
0028 триста млади јаничари,
0029 одреш[']те ми беле руке
0030 и одмреш[']те црне очи
0031 да умијем бело лице
0032 и да видим куда идем."
0033 Скочили су јаничари
0034 Мари руке одрешише,
0035 црне очи одмрежише.
0036 Не хтила је лепа Мара
0037 бело лице умивати,
0038 већ у море ускочила:
0039 "Кад ми није бана Петра
0040 мога драга господара,
0041 када виси на вишала,
0042 нек ме Мару море носи."



Интервенције[уреди]

будим'кинѩ = Будимкињо
е = је
п = б (бисер)
лѣпу (јат = е)
спанѡм = с баном
овезише = обесише
wи = јој
бѣле (јат = е)
срѣди (јат = е)
ѿ режте = одреш'те
ѿ = од
ж = ш (одрешише)
нектила е = не хтила је

Коментар[уреди]

Лирско-епска песма, балада. Опсада града због младе жене. Када јој убију господара, изврши самоубиство.
Прештампано: Крњевић 1978: 63-64
Варијанте: (ЕР, 70; Вук, СНП II 84); Krstić 1984: H 2, 1, 1, 2 – Žena se ubije od žalosti za mužem: 180, p. v. 78: 609; H 2, 1, 2, 8 – Verna žena – razno: 180.
Литература: Крњевић 1978: 244-245; Krnjević 1980: 273-274.

Извори[уреди]

Богишић, В. (1878/2003²). Народне пјесме из старијих највише приморских записа. Београд: СУД; Горњи Милановац: Лио.
Геземан, Г. (1925). Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама. Сремски Карловци: СКА.
Караџић, В. С. (1814–1815/1965). Мала простонародња славено-сербска пјеснарица (1814). Народна србска пјеснарица (1815). Сабрана дела Вука Караџића I (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1818/1966). Српски рјечник (1818). Сабрана дела Вука Караџића II (П. Ивић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1821, 1853/1988). Српске народне приповијетке. Сабрана дела Вука Караџића III (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1841/1975). Српске народне пјесме I. Сабрана дела Вука Караџића IV (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1845/1988). Српске народне пјесме II. Сабрана дела Вука Караџића V (Р. Пешић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1846/1988). Српске народне пјесме III. Сабрана дела Вука Караџића VI (Р. Самарџић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1849/1987). Српске народне пословице. Сабрана дела Вука Караџића IХ (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1852/1986–1987). Српски рјечник (1852). Сабрана дела Вука Караџића XI/1–2 (Ј. Кашић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1862/1986). Српске народне пјесме IV. Сабрана дела Вука КараџићаVII (Љ. Зуковић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1891–1902/1932–1936²). Српске народне пјесме V–IX. Државно издање (Љ. Стојановић). Београд: СКА.
Караџић, В. С. (1973–1974). Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића I–IV (Ж. Младеновић – В. Недић). Београд: САНУ.
Милутиновић Сарајлија, С. (1833, 1837/1990). Пјеванија црногорска и херцеговачка (Д. Аранитовић). Никшић: Универзитетска ријеч.
Петрановић, Б. (1867–1870/1989). Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I–III (Н. Килибарда). Сарајево: Свјетлост.
Петровић Његош, П. (1846/1951). Огледало српско. Целокупна дјела V (Р. Бошковић – В. Латковић). Београд: Просвета.
Daničić, Gj. (1871). Poslovice. Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera).
Hӧrmann, K. (1888–1889/1990²). Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini I–II (Đ.
Buturović). Sarajevo: Svjetlost.Jukić, I. F. (1858). Narodne piesme bosanske i hercegovačke I. Piesme junačke. Osijek: Izdao O. Filip Kunić.
Kuhač, F. Š. (1878–1881). Južnoslavjenske narodne popievke I–IV. Zagreb.
Kukuljević Sakcinski, I. (1842–1847). Narodne pěsme puka hàrvatskoga. Različita děla IV. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.
Kurelac, F. (1871). Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih. Zagreb: Slovi Dragutina Albrechta.
Marjanović, L. (1864). Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj Krajini I.Zagreb: Troškom i tiskom A. Jakića.
Vraz, S. (1839). Narodne pěsni ilirske I. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.Zbornik, ZNŽOJS: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb: JAZU.
Zovko, I. (1888). Hercegovke i Bosanke: 100 najradije pjevanih ženskih pjesana I. Sarajevo: Tisak i naklada tiskare Spindler i Loschner.