Лепа Мара и њен ружичњак

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Лепа Мара и њен ружичњак
Писац: Народна песма
Ерлангерски рукопис старих српскохрватских народних песама
217. Песма Ерлангенског рукописа. Приредиле Мирјана Детелић, Снежана Самарџија и Лидија Делић
217.

Лепа Мара и њен ружичњак


[С] оне стране рудинице, по њој ружице
чувала ми лепа Мара из мајкина двора.
Навади м' се Вук Бранковић с коњма на ружу
те потлачи рудиницу и црвену ружу.
Говорила лепа Мара из мајкина двора: 5
„Који оно остроглобић у мојој ружи
те потлачи рудиницу и црвену ружу?“
Говорио Вук Бранковић с коњма из руже:
„Да би ја био остроглобић, лепа Маро,
просићу те три године, узети те нећу. 10
Када пођем по девојку, мимо твој ћу двор
а кад дођем са девојком, у твој ћу двор
нек су теби тежи јади нег[о] мени сада.“
Говорила лепа Мара из мајкина двора:
„Нисам знала, Вук Бранковићу, јер си ти био 15
прстеном би траву жњела, коњ'ма дала
од браће би бисер крала, зобити дала.“
Што рекао Вук Бранковић, то је сатворио:
просио је три годинах, узети је не хте.
Кад пошао по девојку, мимо Марин двор 20
а кад дошао с девојком, те у Марин двор.Измене[уреди]

т = д (рудинице)
н = њ и = ј (њој)
лѣпа (јат = е)
ч = ћ (Бранковић)
н' = њ (коњма)
д = т (потлачи)
цервену = црвену
сконма = с коња
ти = те
ти = те
ћ = ђ (пођем)
сь = са
е = је (жњела)
ѿ = од
негь = него
сьтвориѡ = сатворио
некти = не хте
ѡстроклобіћь = остроглобић ?
јер си ти био = да си ти био

Напомене[уреди]

Љубавна лирска песма, уз увођење епских имена. Завада момка и девојке. Увређен момак проси три године девојку, али се жени другом (Вук Бранковић; Мара).
Видети напомену уз песму бр. 18; 208.
Литература: Krnjević 1986: 148-152; Деретић 2000: 179.

Извори[уреди]

Богишић, В. (1878/2003²). Народне пјесме из старијих највише приморских записа. Београд: СУД; Горњи Милановац: Лио.
Геземан, Г. (1925). Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама. Сремски Карловци: СКА.
Караџић, В. С. (1814–1815/1965). Мала простонародња славено-сербска пјеснарица (1814). Народна србска пјеснарица (1815). Сабрана дела Вука Караџића I (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1818/1966). Српски рјечник (1818). Сабрана дела Вука Караџића II (П. Ивић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1821, 1853/1988). Српске народне приповијетке. Сабрана дела Вука Караџића III (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1841/1975). Српске народне пјесме I. Сабрана дела Вука Караџића IV (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1845/1988). Српске народне пјесме II. Сабрана дела Вука Караџића V (Р. Пешић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1846/1988). Српске народне пјесме III. Сабрана дела Вука Караџића VI (Р. Самарџић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1849/1987). Српске народне пословице. Сабрана дела Вука Караџића IХ (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1852/1986–1987). Српски рјечник (1852). Сабрана дела Вука Караџића XI/1–2 (Ј. Кашић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1862/1986). Српске народне пјесме IV. Сабрана дела Вука КараџићаVII (Љ. Зуковић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1891–1902/1932–1936²). Српске народне пјесме V–IX. Државно издање (Љ. Стојановић). Београд: СКА.
Караџић, В. С. (1973–1974). Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића I–IV (Ж. Младеновић – В. Недић). Београд: САНУ.
Милутиновић Сарајлија, С. (1833, 1837/1990). Пјеванија црногорска и херцеговачка (Д. Аранитовић). Никшић: Универзитетска ријеч.
Петрановић, Б. (1867–1870/1989). Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I–III (Н. Килибарда). Сарајево: Свјетлост.
Петровић Његош, П. (1846/1951). Огледало српско. Целокупна дјела V (Р. Бошковић – В. Латковић). Београд: Просвета.
Daničić, Gj. (1871). Poslovice. Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera).
Hӧrmann, K. (1888–1889/1990²). Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini I–II (Đ.
Buturović). Sarajevo: Svjetlost.Jukić, I. F. (1858). Narodne piesme bosanske i hercegovačke I. Piesme junačke. Osijek: Izdao O. Filip Kunić.
Kuhač, F. Š. (1878–1881). Južnoslavjenske narodne popievke I–IV. Zagreb.
Kukuljević Sakcinski, I. (1842–1847). Narodne pěsme puka hàrvatskoga. Različita děla IV. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.
Kurelac, F. (1871). Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih. Zagreb: Slovi Dragutina Albrechta.
Marjanović, L. (1864). Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj Krajini I.Zagreb: Troškom i tiskom A. Jakića.
Vraz, S. (1839). Narodne pěsni ilirske I. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.Zbornik, ZNŽOJS: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb: JAZU.
Zovko, I. (1888). Hercegovke i Bosanke: 100 najradije pjevanih ženskih pjesana I. Sarajevo: Tisak i naklada tiskare Spindler i Loschner.