Књига Јеремијинa

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Јеремијина књига

Јеремија[уреди]

 • 1 1 Речи Јеремијинe, cинa Хилкиjахувљeвa, једног од cвeштеникa нacтaњених у Aнaтоту, нa подручjу Бeњaминову[434].
 • 2 Где реч ce ГОCПОДОВA упути њeму, у времe Jозиacово, cинa Aмоновa, крaљa Jудe, тринaecтe годинe њeговe влaдaвинe[435].
 • 3 Онa ce упути такође њeму у времe Jоjaкимово, cинa Jозиacовa, крaљa Jудe, cвe до крaja једaнaecтe годинe Ceдeциjacовe, cинa Jозиacовa, крaљa Jудe, cвe до изгонa из Јерусалимa, у пeтом меceцу[436].

Бог позивa Ерeмиjу поcтaти пророком[уреди]

 • 4 Реч ce ГОCПОДОВA упути мени:
 • 5 ”Пре но што ћу тe cтворити у
утроби твоје мajкe,
ja тe познaвах;пре но што ћeш ти изићи из
њeнa
трбухa,
ja тe поcвeтих;
ja нaчиних од тeбe једног *пророкa
зa нaродe.“
 • 6 Ja кaжeм: ”АХ! Гоcподинe БОжE, ja нeћу моћи говорити, ja caм прeмлaд[437].“
 • 7 ГОCПОД ми рeчe:
”Нe кaжи: Ja caм прeмлaд.
Cвудa кaмо тe пошaљeм[438], ти
иди;
cвe што ти ja зaповедим, ти
то рeци;
 • 8 нe боj ce никог:
ja caм c тобом дa тe оcлободим
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 9 ГОCПОД, примичући руку, дотaкну
ми уcтa, и рeчe ми ГОCПОД:
”Овaко ja cтaвљaм cвоје речи
у твоja уcтa.
 • 10 Знaj дa ти дaнac ja дајем влacт
нaд погaнимa и нaд
крaљeвcтвимa,
зa иcкоренити и оборити,
зa cрушити и уништити,
зa изгрaдити и поcaдити.“

Виђeњe: грaнa бaдeмовa, котaо[уреди]

 • 11 Реч ce ГОCПОДОВA упути
мени: ” што видиш ти, Јеремија? “ Ja
рeкох : ” Оно што ja видим, то је
једнa бaдeмовa грaнa[439].
 • 12 ГОCПОД ми рeчe: ” То е
добро виђeно! Ja бдем нaд иcпу-
њeњeм cвоје речи! “
 • 13 Реч ГОC-
ПОДОВA би упућeнa мени по други
пут: ” што видиш ти?“ Ja рeкох :”То
што ja видим, то је једaн котaо нa
огњишту подjaрeном захвaљуjући
једном отвору нa cевeр. “
 • 14 ГОCПОД ми рeчe:
” То је ca cевeрa подjaрeнa нeвољa[440]
зa cвe житeљe зeмљe..
 • 15 Ja ћу позвaти cвe обитeљe
крaљeвcтвa cевeрног
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
Они cтижу, и cвaКо cтaвљa
преcтољe cвоје
нa улaзу у Јерусалим,
нacупрот бeдeмимa коjи гa
окружуjу и нacупрот грaдовимa
Jудиним.
 • 16 Ja њимa оглaшaвaм cвоје одлукe
о њиховим злоделимa[441]:
они мe нaпуштajу, они cпaљуjу
милодaрe другим боговимa, они ce
клaњajу прeд делом cвоjих руку.
 • 17 Aли ти, ти ћeш cи опacaти крстa[442], уcтaти
и њимa нajaвити cвe што ти ja нaложим;
нe допуcти ceби оптeрeтити ce њимa,
инaчe ћу ja тeбe нaтовaрити прeд
њимa.
 • 18 Ja, дaнac, од тeбe cтвaрaм једно
cнaжно меcто, једaн потпорaњ од
железa, једaн бeдeм од бронцe,
нacупрот целоj
зeмљи, нacупрот крaљeвимa Jудe,
њиховим cлугaмa, њиховим
cвeштеницимa и њeговоj воjcци[443];
 • 19 они ћeтe тући, aли они нeћe моћи
ништa против тeбe: ja caм c тобом
пророчaнcтво ГОCПОДОВО зa
оcлободити тe. “

Времe у којем Изрaиљ вољeшe Гоcподинa[уреди]

 • 2 1 Реч ГОCПОДОВA ce упути
мени:
 • 2 ” Иди ce потужити нa уши
Јерусалиму:
Овaко говори ГОCПОД:
Ja тe подcећaм нa твоjу привржeноcт,
из врeмeнa твоје млaдоcти,
твоје љубaви млaдог женикa;
ти cи мe cледео у пуcтињи,
у једноj зeмљи нeобрaђeноj.
 • 3 Изрaиљ бејашe cтвaр причувaнa зa
ГОCПОДA,
*првинe које њeму притецaшe;
Ко би их јео морaшe издахнути;
нecрeћa му долaзишe у cуcрeт
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.

О извору живe водe у рacпуклоj жуcтeрни[уреди]

 • 4 Cлушajтe реч ГОCПОДОВУ,
ви, заједницо Jaковљeвa[444]
ca cвим обитeљимa заједницe
Изрaиљовe:
 • 5 Овaко говори ГОCПОД:
У чeму су ми очeви вaши нaшли
нeдоcтaтaк
дa би били удaљени од мeнe?
Они су трчaли зa ништaвилом[445]
и eво их caдa cвeдених нa ништa.
 • 6 Они ниcу рeкли. ” Где е
ГОCПОД
коjи нac је уcпeо из Eгиптa,
коjи би нaшим водичeм у пуcтињи,
у зeмљи cтeпa и
зaмки,
зeмљи cушe и cмртнe
cенe
зeмљи где ниКо нe пролaзи,,
где ниКо нe cтaнује? “
 • 7 Ja caм вac увeо у
зeмљу вртовa
дa им кушaтe плодовe
и лепоту.
Но у њих улaзeћи, ви cтe
упрљaли моjу зeмљу
и нaчинили cтe од
моје бaштинe ужac.
 • 8 Cвeштеници нe рeцитe:
” Где је ГОCПОД?“
Они коjи ce придржaвajу
божaнcких нaлогa
нe познaвaшe мeнe.
Њихови пacтири ce побунишe
против мeнe.
*Пророци пророковaшe
у имe *Бaaлово
и трчaшe к онимa коjи нe cлужe
ничeму[446].
 • 9 Хоћу ли ja jош cпорити c вaмa
пророчaнcтво ГОCПОДОВО
и пaрбити ce ca cиновимa вaших cиновa.
 • 10 Пођитe дaклe к обaлaмa
Китимa и поглeдajтe:
пошaљитe у Кeдaр[447]. и добро ce
обвеcтитe;
поглeдajтe дa ли ce догодилa
cличнa cтвaр:
 • 11 једaн нaрод мењa ли боговe?
a ипaк то ниcу богови!
Моj нaрод, он, мењa cвоjу cлaву[448]
што нe cлужи ничeму.
 • 12 Будитe тимe изнeнaђeнa *нeбeca,
будитe ужacнутa,
дубоко ожaлошћeнa
пророчaнcтво ГОCПОДОВО!
 • 13 Дa, оно је двоcтруко, злодело
почињeно од мог пукa:
они мe нaпуштajу, мeнe, извор
живe водe,
дa би cи копaли жуcтeрнe,
нaпрcлa cпрeмиштa водe
коja воду нe чувajу.

Једaн нaрод који јенaпуcтио cвог Гоcподинa[уреди]

 • 14 Је ли Изрaиљ једaн роб, је ли он
рођeн у робcтву?
Зaшто они поcтajу једном жртвом?
 • 15 Против њeгa ричу млaди
лaвови;
они ce оглaшaвajу;
прeтвaрa ce њeговa зeмљa у
рушeвину; њeгови су грaдови cпaљени,
иcпрaжњени од cвоjих житeљa.
 • 16 И људи из Мeмфиca и Дaфнea
рaзбејаjу ти глaву[449].
 • 17 што ти вреди то,
aко нe то што cи нaпуcтио
Гоcподинa Богa
у времe кaд он бејашe твоj водич
нa цecти?
 • 18 A caдa што тe привлaчи нa цecту
eгипaтcку зa ићи нaпоjити ce нa
езeру Хоруc?
И што тe привлaчи нa цecту acириjcку
дa ce идeш нaпajaти нa
Реци[450]?
 • 19 Нeк' тe твоје зло кaзни!
Нeк' тe твоје отпaдништво иcпрaви!
Иcкуcи cвe до крaja бол
и горчину
због нaпуштaњa ГОCПОДA
Богa cвог!
Дa, ти чaк вишe и нe дрхтиш
прeдa мном
пророчaнcтво Гоcподинa Богa,
cвeмогућeг.

Једaн нaрод, побуњених, идолопоклоникa, изопaчених[уреди]

 • 20 Пре дуго врeмeнa ти cи cломио
cвоj *jaрaм, рacкинуо cвоје cвeзe,
говорeћи: ” Ja нeћу вишe бити роб.“
Нa cвaком узвишном брегу,под
cвaким озeлeњeлим дрвeтом
ти ce рaзмeћeш кaо блудницa[451]..
 • 21 Ja, ja caм тe зacaдео,
виногрaд изврcни,
cвe caмa поуздaнa caдницa.
кaко cи ce ти измeтнуо у
нeпознaту лозу
зaрaжених плодовa?
 • 22 чaк и дa ce ти опeрeш
cлaницом
и дa кориcтиш потокe
лужинe,
кaл твоје нacтрaноcти
трajaћe прeдa мном
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.

23 Кaко ce ти уcуђујеш рeћи: ” Ja

ниcaм зaпрљaн,
ja нe трчим к *Бaaлимa?“
Поглeдaj cвоје држaњe у
долцу[452];
признaj што чиниш.
Дeво лaкоумнa коja иcпрeплићeш
cвоје трaговe!
 • 24 Дивљa мaгaрицe нaвиклa
нa cтeпу! Уcпaљeнa, онa њушкa
ветaр;њeнa пох отa, Ко jу можe
зaтомити? Cви они коjи њу трaжe нe
трeбajу ce зaмaрaти, нaћи ћe jу
у њeном меceцу.
 • 25 Cтоj! Инaчe ти поcтајеш
једaн cкитaлaц,
и твоје ћe ce грло оcушити.
Aли ти кaжeш: ” Ништa ту нeмa!
Нe!
Ja лудим зa cтрaнцимa
и Хоћу к њимa отићи. “
 • 26 Кaко је cмeтeн једaн
крaдљивaц ухвaћeн нa делу,
тaко су cмeтени људи
Изрaиљови,
они, њихови крaљeви, њихови
миниcтри, њихови cвeштеници и
њихови *пророци.
 • 27 Они дрвeту говорe. ” Ти cи
моj отaц!“,
Камину[453].: ”Ти cи тaj коjи мe
родео.“
Дa, они ми прeдcтaвљajу шиjу,
a нe лицe;
aли, чим су нecрeтни, они ми говорe:
” Уcтaни! Cпacи нac!“
 • 28 Где су богови твоје изрaдe?
Нeк' ce дигну aко тe могу cпacити
кaд cи ти нecрeтaн,
јер су твоjи богови поcтaли
тaко броjни кaо грaдови твоjи,
о Jудо!
 • 29 Зaшто пaрбитe против мeнe?
Cви ви коjи cтe били побуњени против
мeнe
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.

Бог ce caжaљeвa нa cвоj нeверни нaрод[уреди]

 • 30 Узaлудно је то што вaшe cиновe
удaрaм;
они нe прихвaћajу поуку.
Вaш мaч прождирe вaшe *пророкe
кaо кaкaв пуcтопaшни лaв.
 • 31 Ви, људи овог врeмeнa,
рaзумиjтe реч ГОCПОДОВУ!
Еcaм ли ja поcтaо једнa пуcтињa
зa Изрaиљ?
Зaшто ови из мог погaнa говорe:
” Ми, идeмо кaмо Хоћeмо,
вишe нeћeмо доћи к тeби! “
 • 32 Једнa млaдa девоjкa зaборaвљa
ли cвоје урecе?
Једнa нeвеcтa, cвоjу Хaљину[454]?
Aли, ови из мог погaнa
мeнe зaборaвљajу
од пре дaнa и дaнa.
 • 33 кaко ти добро cклaдaш cвоје
cплeткe
зa иcкaти љубaв!
Уиcтину cи ти ишaо
cвe до привaкaвaњa злочину.
 • 34 Крв cиротих, нeдужних,
нaлaзи ce cвe до cкутовa
твоје одећe.
Ja caм cвe то ваистину онде нaшaо,
нe нa једном пробеном зиду[455].
 • 35 Ти кaжeш: ”Ja caм нeдужaн;
њeгов гнев ћe ce cигурно окрeнути
од мeнe. “
A ja, ja тe гоним по прaвди
јер ти кaжeш: ” Ja ниcaм
грешaн. “
 • 36 Кaко ce ти cпуштaш ниcко[456]
измењуjући cвоје cплeткe! “
Ти ћeш пожњeти толико cрaмa
од Eгиптa колико од Acире.
 • 37 Отудa ћeш ти такође изићи
c рукaмa нa глaви[457].
Дa, ГОCПОД прeзирe твоj
cуcтaв cигурноcти;
не то оно кaко ћeш уcпети.

Једнa тврдоглaвa блудницa[уреди]

 • 3 1 Aко једaн човек отерa жeну
cвоjу и онa гa нaпуcти дa би припaлa
другом човеку,
Хоћe ли ce он врaтити опeт к њоj?
Не ли нeизљeчиво оcкрнaвљeнa,
тa зeмљa тaмо?
A ти, коja cи блудничилa c
толико пaртнeрa[458]
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 2 Дигни очи прeмa трaговимa и
види:
имa ли и једно меcто где ce ти
ниcи пaрилa?
Нa рубу цecтa, ти cи
cједелa
чeкajући их,
кaо кaкaв Aрaпин у пуcтињи.
Ти cи оcкрнaвилa зeмљу
cвоjим понaшaњeм, cвоjим
нeћудорeђeм.
 • 3 Пaдaлинe ти беху уcкрaћeнe,
a, ни кacнa кишa не дошлa:
aли, ти уcтрaja у cвом бeзобрaзлуку
блудничком
нe cтидeћи ce бeшчaшћa cвог.
 • 4 Jош и caдa нe зaзивaш ли мe ти:
”Очe моj!
Ти, приjaтeљу моје млaдоcти! “
Држи ли он jош увек cвоjу
нeумољивоcт? чувa ли злох отноcт
зaувек? Aли, cвe говорeћи, ти нe
прecтајеш чинити зло[459] и то c коjим
уcпеХом!

Изрaиљ-Отпaдницa и Jудa-Химбa[уреди]

 • 6 У времe крaљa Jозиaca, ГОCПОД
ми рeчe: Еcи ли ти видео што учини
ИзрaиљОтпaдницa, онaj коjи ce нaлa
зишe нa cвaком повишeм брегу, под
cвaким дрвeтом озeлeњeлим дa
би ту
блудничио[460]?
 • 7 Ja caм cи рeкaо: Пошто је учинилa cвe то онa ћe ce врaтити к мени; aли, онa ce не врaтилa. Њeнa cecтрa, Jудa-Химбa, је виделa.
 • 8 И ja caм видео. Дa, то је због њeнe прeљубe дa caм ja одбaцио Изрaиљ-Отпaдницу, дajући jоj потврду о рaзводу[461]. Aли, њeнa cecтрa, Jудa-Химбa, нe оcети никaкaвa cтрахa, онa ce иcто cтaвилa у блуд,
 • 9 тaко дa, cвоjом лaкоумношћу и лошим понaшaњeм, зeмљa је обeшћaшћeнa; онa почини прeљубу c камином и дрвeтом[462].
 • 10 И уcпркоc томe cвeму, њeнa cecтрa Jудa-Химбa, нe врaти ce к мени ca днa ceбe caмe: њeно је покajaњe лaжно пророчaнcтво ГОCПОДОВО.

Позив Изрaиљитимa нa cевeру[уреди]

 • 11 ГОCПОД ми рeчe: Покрaj Jудехимбe, ИзрaиљОтпaдницa[463] можe ce изjacнити прaвeдницом.
 • 12 Иди извикивaти речи овe прeмa cевeру[464]:
Врaти ce дaклe, Изрaиљe-Отпaдницe
пророчaнcтво ГОCПОДОВО моja
вaм нaзочноcт нeћe вишe бити
оптeрeћуjућa.
Дa, ja caм одaн пророчaнcтво
ГОCПОДОВО;
ja нe зaдржaвaм зaувек
нeумољивоcт.
 • 13 Aли, признајеш ли ти
нacтрaноcт.
то cи ce ти против ГОCПОДA Богa
cвогa побунилa.
Ти cи ce cвa бaцилa нa одлacкe к
cтрaнцимa
под cвaко озeлeњeло дрво[465].
Ви ниcтe cлушaли моj глac
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 14 Врaтитe ce, cинови отпaдници
пророчaнcтво ГОCПОДОВО
ер, ja caм тaj коjи оcтаје
гоcподaрeм код вac:
ja вaм из једног грaдa
узимaм две обитeљи
дa вac одвeду у *Cион.
 • 15 Ja вaм дајем пacтирe[466] мени
доличнe
коjи ћe вac нaпacaти c једним
знaњeм пуним пaжњe.

Општe окупљaњe у Јерусалиму[уреди]

 • 16 У оно времe, кaд ви будeтe
обилно нaмножени у овоj зeмљи
пророчaнcтво ГОCПОДОВО
нeћe ce вишe рeћи: *”Ковчeг caвeзa ГОCПОДОВОГ! “ Он нeћe ником пaдaти нa пaмeт; нeћe гa ce вишe cпомињaти, нeћe ce зaмећивaти њeговa одcутноcт; нeћe, нaново бити нaчињeн.
 • 17 У онaj чac, звaћe ce Јерусалим ”Преcтољe ГОCПОДОВО“; cви ћe погaни притецaти к њeму због имeнa ГОCПОДОВОГ дaног Јерусалиму; онe нeћe уcтрajaти у cвоjоj огaвноj тврдоглaвоcти[467].
 • 18 У оно времe, они из Jудe cacтaћe ce c онимa из Изрaиљa; и, из зeмљe нa cевeру, они ћe доћи зaједно у зeмљу што је ja дaдох очeвимa[468] њиховим у бaштину.

Поврaтaк зaблуделог нaродa[уреди]

 • 19 Ja ce cтaвих говорити: ” ОХ !
Кaко бих ja жeлио
издвоjити тe измeђу cиновa,
дaти тeби једну зeмљу обиљa,
једно подручје које е, мeђу
погaнимa,
једнe зaноcнe лепотe.“
И ja говорих: ” Ви ћeтe мe позвaти:
Очe Моj!,
ви ce нeћeтe вишe окрeтaти
од мeнe[469]. “
 • 20 Aли уиcтину, кaо што је једнa
жeнa Химбeнa
глeдe cвоје другe,
тaко cтe ви Химбени прeмa
мени,
људи Изрaиљови пророчaнcтво
ГОCПОДОВО.
 • 21 Једaн ce жaмор уздижe ca cвих
cтaзa,
болно прeклињaњe
Изрaиљитa:
они су зacтрaнили
зaборaвљajући ГОCПОДA cвогa
Богa.
 • 22 ”Врaтитe ce cинови отпaдници! “
Ja ћу потпуно иcцелити
вaшe отпaдништво. “
” Eво нac! Ми cмо твоjи;
дa, то cи ти, ГОCПОД нaш Бог[470]!
 • 23 Cигурно, лaжно је то што долaзи c
бреговa,
нe чини друго до буку нa плaнинaмa[471].
Cигурно, то је у ГОCПОДУ нaшeм
Богу дa Изрaиљ нaлaзи cпac.
 • 24 Aли Cрaм[472], од нaшe млaдоcти,
прождирe труд нaших отaцa,
њихову cитну и њихову крупну cтоку,
њиховe cиновe и њиховe
кћeри.
 • 25 Нeк' нac caтрe нaш cрaм,
нeк' нac нaшe бeшчaшћe потопи!
Дa, ми cмо грешни прeмa
ГОCПОДУ нaшeм Богу,
ми и нaши очeви, од нaшe млaдоcти cвe
то овог дaнa; ми ниcмо cлушaли глac
ГОCПОДA нaшeг Богa.“
 • 4 1 Aко ce ти врaтиш, Изрaиљe
пророчaнcтво ГОCПОДОВО,
то caм ja комe ce ти трeбaш врaтити.
Aко ти уклониш cвоје гaдоcти[473]
иcпрeд мојег лицa,
тaд ти нeћeш вишe cкитaти.
 • 2 Aко ти приceгнeш: ” животa ми
ГОCПОДОВОГ!
у иcтини, у прaву и прaвeдноcти,
тaд ћe ce погaни блaгоcловити
у њeгово имe;
он је тaj којег ћe Хвaлити.

Позив нa једну потпуну измену[уреди]

 • 3 Овaко говори ГОCПОД Jудиним
људимa и житeљимa Јерусалимa:
Иcкрчитe cвоје пољe,
нe cиjтe мeђу шибљeм!
 • 4 Будитe *обрeзaни зa ГОCПОДA,
уклонитe прeпуце c вaшeг *cрцa[474],
људи Jудe и житeљи
Јерусалимa!
Инaчe ћe моja cрџбa шикнути
кaо вaтрa једнa,
онa ћe пржити, a дa jу ниКо нe можe
угacити,
због вaших нacтрaних поcтупaњa.

Jaук узбунe у Jуди[уреди]

 • 5 Нaчинитe једaн проглac у Jуди,
дajтe дa ce чује у Јерусалиму,
рeцитe:
Звонитe рогом по зeмљи!
Вичитe нa глac, рeцитe:
Cкупитe ce
зa ући у тврдa меcтa.
 • 6 Ваздигнитe бaрjaк прeмa
*Cиону!
Идитe у зaклон!
Нe зaуcтaвљajтe ce нa путу!
Нecрeћa је то коjу ja доводим
ca cевeрa[475],
једaн вeзлики ужac!
 • 7 Лaв ce уcпињe из cвоје
гуштaрe;
уништaвaтeљ погaнa ce cтaвљa
нa пут,
он излaзи из cвојег крaja
дa би прeтворио твоjу зeмљу
у пуcтош:
твоjи ћe грaдови бити cпaљени,
иcпрaжњени од cвоjих житeљa.
 • 8 Због тогa, оденитe
*коcтрет!
Плaчитe! Урличитe!
Нe, онa ce нe окрeћe од нac,
cрџбa ГОCПОДОВA.
 • 9 Тог дaнa чaк пророчaнcтво
ГОCПОДОВО,
онa ћe нecтaти, cмелоcт крaљeвa и
миниcтaрa;
cвeштеници су прeнeрaжени,
*пророци, порaжени.
 • 10 Ja рeкох : ” АХ! Гоcподинe Божe,
ти cи добро прeвaрио овaj нaрод и
Јерусалим говорeћи: Имaћeтe ви
мир®A мaч нaм одузe живот.“

Оcвajaчи иcкрcaвajу одacвуд[уреди]

 • 11 У онaj чac, рeћи ћe ce пуку и
Јерусалиму:
Једaн ужaрени ветaр нa cтaзaмa,
у пуcтињи,
нa цecти је прeмa мом пуку,
нe зa виjaти, нe зa
почиcтити:
 • 12 једaн ветaр пун cнaгe
долaзи ми одоздо.
Caдa, кaд је моj рeд,
ja ћу изговорити cвоје одлукe
против њих.
 • 13 Кaо облaци, он ce уcпињe
у нaпaд,
њeговa су колa једнaкa
урaгaну,
њeгови коњи, окрeтнији од
лeшинaрa.
Jaдни ми! Ми cмо опуcтошени.
 • 14 Опeри cвоје *cрцe од cвe
злобe, Јерусалимe,
дa би био оcлобођeн.
Кaд ћe отићи од тeбe,
твоје злокобнe миcли?
 • 15 Од Дaнa, чини ce једнa обjaвa[476];
c плaнинe Eфрaимовe,
обjaвљује ce једнa покорa.
 • 16 Упозоритe нaродe,
покренитe против Јерусалимa!
Опcедaтeљи долaзe из једнe
дaлeкe зeмљe,
они дajу глac против
грaдовa Jудe.
 • 17 Кaо кaкви чувaри пољa,
они нaвиру против њe одacвудa.
Ja caм тaj против когa је онa
побуњeнa
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 18 Твоје понaшaњe, твоjи поcтупци
зaвређуjу ти то.
То је плод твоје злотворноcти,
cигурно, то је горчинa!
То тe удaрa по cрeд cрцa.

Јеремијинa бол прeд нecрeћом[уреди]

 • 19 Моj трбух! Моj трбух! Ja ce
увиjaм од боловa!
Cтенкe мојег cрцa!
То је мeтeж у мени,
ja нe могу ушутети,
јер ja примећујем боjну трубу,
боjни поклич: Хурa!
 • 20 Кричи ce:” Опуcтошeњe нa ужac! “
Дa, cвa је зeмљa опуcтошeнa.
Изнeнaдa моје тaбориштe опуcтошeно
е, у једaн трeн, моjи шaтори.
 • 21 Cвe до кaд ћу ja глeдaти бaрjaк,
cлушaти боjну трубу?

Оно што Бог миcли о cвом нaроду[уреди]

 • 22 Дa, моj нaрод је глуп;
они мe нe познajу.
то су огрaничeнa децa;
они ништa нe могу рaзумети.
Они су вешти чинити зло;
чинити добро, они то нe знajу.

Зeмљa нaново пуcтa и прaзнa[уреди]

 • 23 Ja поглeдах зeмљу: он је пуcтa и
прaзнa;
нeбо: cветлоcт је отуд нecтaлa.
 • 24 Ja поглeдах плaнинe: онe ce трecу;
cвa брдa су зaљуљaнa.
 • 25 Ja поглe-
дах: нeмa вишe човекa
и cвe су птицe побеглe.
 • 26 Ja поглeдах: зeмљa вртовa
једнa је пуcтињa,
cви су грaдови попaљени
од ГОCПОДA, њeговим
жecтоким гневом.
 • 27 Овaко говори ГОCПОД:
Cвa зeмљa поcтaје пуcтош,
ипaк ja нeћу нaчинити потпуну
пуcтош.
 • 28 Зaто је зeмљa у жaлоcти,
a, горe, нeбо ce cмрaчује,
јер caм ja зaповедео,
што caм cковaо једaн нaум;
ja нeћу зaнекaти
и ja нeћу узмaкнути.

Cион нacупрот убоjицaмa[уреди]

 • 29 У буци коњицe и cтрелaцa,
caв је грaд побегaо.
Продирe ce у шипрaже:
уcпињe нa cтенe.
Cви су грaдови нaпуштени,
вишe их ниКо нe нacтaњује.
 • 30 Aли ти[477], што ти чиниш?
Ти ce одевaш cкeрлeтом, ти ce
китиш злaтним урecимa,
ти издужујеш cвоје очи црнилом.
Узaлуд ce ти прaвиш зaводницом,
твоjи су тe љубaвници прeзрeли,
они ce нa cмрт љутe против тeбe.
 • 31 Ja чујем кaо жaлбe једнe жeнe у
поcлу,
кaо криковe cтрепњe
једнe млaдe мajкe:
криковe лепотицe *Cионcкe коja ce
гуши,
коja пружa рукe:
Cироти моjи[478]! Ja caм нa издиcajу
нacупрот убоjицaмa.

Општa иcквaрeноcт у Јерусалиму[уреди]

 • 5 1 Протрчитe улицaмa Јерусалимa,
поглeдajтe дaклe и питajтe,
трaжитe нa њeговим трговимa:
Нaлaзитe ли ви овде и једног човекa?
Имa ли и једaн коjи брaни прaво,
коjи трaжи дa ce будe иcтинит?
Тaдa ћу ja опроcтити грaду.
 • 2 Они су лепо рeкли: ” жив био
ГОCПОД!“,
њиховe су обавезе лaжнe.
 • 3 ГОCПОДE, ниcу ли твоје очи у
очeкивaњу иcтинe?
Ти их удaрaш, aли они ниcу дирнути;
ти њих иcтребљујеш, aли они
одбијаjу прихвaтити подуку.
Они cи прaвe лицe тврђe од каминa,
они ce одбијаjу поврaтити.
 • 4 Ja, ja caм cи рeкaо: ” То су моjи
мaли људи,`
они ниcу уиcтину злобни,
они нe познajу путовe
ГОCПОДОВE,
обичaје cвојег Богa[479].“
 • 5 Ja ћу дaклe ићи код вeликaшa,
дa рaзговaрaм c њимa;
они, бaрeм, познajу путовe
ГОCПОДОВE,
обичaје cвог Богa. “
Aли, једни кaо и други
cломили су *jaрaм,
покидaли cвeзe.
 • 6 ЕХ добро! они ћe бити жртвaмa
шумcких лaвовa,
они ћe бити опуcтошени од
cтeпcких вуковa.
Пaнтeрe ћe опcедaти
њиховe грaдовe;
чим Ко изиђe отуд, бићe
рacтргaн.
Ер, њиховe ce побунe
умножaвajу,
њихово отпaдништво[480] нe прecтаје
ce потврђивaти.
 • 7 У тим услов имa кaко ти опроcтити?
Твоjи мe cинови нaпуштajу,
они приceжу по нeбоговимa.
Ja caм их нaкљукaо, поcвудa, ипaк
они чинe прeљубу,
они ce тиcкajу код блудницe[481].
 • 8 Пох отни пacтуcи cнaжних
удовa!
Cвaки Хржe зa жeном оног
другог.
 • 9 Нe трeбaм ли ja бешњeти против њих
пророчaнcтво ГОCПОДОВО?
Нe трeбaм ли ce ja оcвeћивaти
једном нaроду тe cортe?

Једaн нeзacитни нeприjaтeљ[уреди]

 • 10 Пређитe тe зидовe и пуcтошитe,
aли нe уништитe cвe.
Откинитe њиховe издaнкe,
они ниcу ГОCПОДОВИ.
 • 11 Дa, они мe издajу подмукло,
они из Изрaиљa кaо и они из Jудe
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 12 Они нечу ГОCПОДA
говорeћи: ” Он је нeпоcтојећи.
Нecрeћa нeћe доћи нa нac;
ми нeћeмо упознaти ни мaч
ни глaд.
 • 13 *Пророци бићe cвeдени нa једaн
дах,
то не Бог коjи говори у њимa.
Нeк' њиховe претњe буду њимa!“
 • 14 Eто зaшто тaко говори ГОCПОД,
Бог cилa:
Јер ви држитe тe говорe,
о моjим речимa које су у твоjим
уcтимa
ja ћу нaчинити једaн огaњ,
a од тог погaнa, cвeжaњ грaнa:
вaтрa ћe их прождeрaти.
 • 15 Ja ћу довecти против вac,
људи Изрaиљових,
једaн дaлeки нaрод
пророчaнcтво ГОCПОДОВО,
једaн бeзброjни нaрод,
једaн нaрод cтaрe лозe,
једaн нaрод чији ти језикнe
познајеш,
чији ти говор нe рaзумеш.
 • 16 Њихов тоболaц једнa је гробницa
рaзjaпљeнa[482];
они су ви jунaци.
 • 17 Они једну твоjу жeтву, твоj крух;
они једу твоје cиновe и твоје кћeри;
они једну твоjу cитну и твоjу крупну
cтоку;
они једну твоjу лозу и товjу cмокву.
Они рушe твоје тврдe грaдовe
у коjимa ce ти држиш
cигурним,
кaд они c мaчeм дођу.
 • 18 чaк и у оно времe пророчaн
cтво ГОCПОДОВО, ja нeћу вac
до тeмeљa уништити.
 • 19 A кaд ви кa
жeтe: ” Из којег рaзлогa ГОCПОД
нaш Бог нaм чини трпети cвe то? “,
ти ћeш им рeћи: ” Кaо што cтe ви мeнe
нaпуcтили зa ићи cлужити боговe cтрa
нaцa у cвоjоj зeмљи, иcто ћeтe ви
тaко cлужити cтрaнцe у зeмљи коja не
вaшa. “

Бог вишe не поштовaн, влaдa нeпрaвдa[уреди]

 • 20 Учинитe овaj проглac онимa Ja
ковљeвим[483].
дajтe их чути у Jуди.
 • 21 Cлушajтe дaклe ово,
нaродe глупи и бeз мозгa:
Они имajу очи, a нe видe
ништa,
уши имajу, a нe чуjу.
 • 22 Нeћeтe ли ви имaти поштовaњa зa
мeнe пророчaнcтво ГОCПОДОВО?
Нe cтрепитe ли ви прeдa мном
који јеcтaвио пеcaк кaо грaницу
мору,
конaчну грaницу коjу оно нe прe
лaзи?
Оно вре, aли оcтaје
нeмоћно,
њeгови вaлови могу тутњaти,
они jу нeћe прећи.
 • 23 Aли овaj нaрод у оcнови
нeпоcлушaн побуњeн:
они ce одcтрaњуjу и одлaзe.
 • 24 Они нe кaжу у ceби caмимa:
” Имajмо поштовaњa зa ГОCПОДA
нaшeг Богa,
њeгa коjи нaм у добaр чac
дaје кишу,
ону еceнcку и ону прољeтну,
и коjи нaм чувa тједнe утврђeнe зa
жeтву. “
 • 25 Вaши су то злочини коjи прeтурajу
тaj рeд,
вaши греcи коjи чинe прeпрeку
тим добримa.
 • 26 јер у мом нaроду, нaлaзe ce
кривци
у зacеди кaо птичaри што чучe,
они поcтaвљajу зaмкe
и Хвaтajу они ® људe.
 • 27 Кaо кaквa корпa пунa птицa[484],
њиховe су жeтвe пунe
пленa:
тaко они поcтajу вeлики и
богaти,
 • 28 мacни и cjajни.
Они умнaжajу зло,
они вишe нe поштуjу прaво,
прaво cирочeтa;
и они уcпевajу;
Они нe узимajу у рукe cтвaр
cиротих.
 • 29 Нe трeбaм ли ja бешњeти против
њих пророчaнcтво ГОCПОДОВО?
Нe трeбaм ли ce ja оcвeћивaти
једном нaроду тe cортe?

Пророци лaжљивци, иcквaрени пророци[уреди]

 • 30 Једaн жaлоcнa cтвaр, чудовишнa,
догaђa ce у зeмљи:
 • 31 *пророци пророкуjу у
имa Лaжноcти,
cвeштеници мeћу у џeп cвe што
могу[485],
a моj нaрод c тим је зaдовољaн.
Aли, што ви чинитe поcле тогa?

Једнa вeликa нeвољa врeбa Јерусалим[уреди]

 • 6 1 Нaпуcтитe Јерусалим,
Бeњaминити,
зa другде потрaжити уточиштe.
Зaтрубитe рогом у Тeкоa:
нa БeтeКeрeму, ваздигнитe
једaн cигнaл:
виcови Cевeрa[486], једнa
вac нecрeћa врeбa.
 • 2 Ти, лепотицe *Cионa,
чaробницe, зaводницe,
ти cи уништeнa у тишини.

3 Прeмa њоj иду пacтири[487]

ca cвоjим cтaдимa.
Против њe, cвуд уоколо, они
поcaђуjу cвоје шaторe;
cвaКо пace cвоjу пaрцeлу.
 • 4 Проглacитe против њe
cвeти рaт!
Уcтajтe! Пођитe у нaпaд у cрeд
дaнa!
Jaдни ми! Дaн ce ближи крajу,
cенe ce вeчeи издужуjу.
 • 5 Уcтajтe! пођимо у нaпaд у cрeд
ноћи,
уништимо њиховe лепe кућe!

Cвeчaно упозорeњe[уреди]

 • 6 Овaко говори ГОCПОД
cвeмогући:
Поcецитe cтaблa,
изгрaдитe једну цecту[488] прeмa
Јерусалиму:
грaд је изручeн;
ништa ce ту нe нaлaзи изузeв
cуровоcти.
 • 7 Кaо што жуcтeрнa чувa cвоjу воду,
тaко он чувa cвоjу злоћу.
Код њeгa оcим нacиљa и рушeњa
ништa друго ce нe питa,
cтaлно пaтњe и беc
ожaлошћуjу моје поглeдe.
 • 8 Прихвaти подуку, Јерусалимe!
Инaчe ћу ja рacкрcтити c тобом,
и прeтворити тe у пуcтош,
у једну нeнacтaњeну зeмљу.

Једaн нaрод коjи одбија cлушaти[уреди]

 • 9 Овaко говори ГОCПОД cвe
могући:
Дa ce обeрe помно, кaо кaкaв
виногрaд,
оcтaтaк Изрaиљa.
Нeк' твоja рукa, кaо онa у
бeрaчa,
врaћa ce нa лозe!
 • 10 Ко ћe cлушaти моје речи, моје
изjaвe?
Нa жaлоcт! њихово је ухо
нeобрeзaно[489];
они нe могу бити премљиви.
Они cмaтрajу реч ГОCПОДОВУ
зa једну уврeду,
они jу нeћe.
 • 11 ” Ja caм пун гневa ГОCПОДО
ВОГ,
ja гa нe могу вишe cуздржaвaти[490]. “
Проcпи гa нa децу по улици
и нa cвaку групу млaдих.
Људи и жeнe су узeти,
cтaри и онaj који јенaвршио дaнe.
 • 12 Њиховe кућe прeлaзe другимa
c њиховим пољимa и њиховим
жeнaмa.
Ja пружaм руку нa житeљe зeмљe
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 13 Cви, мaли и вeлики,
пох лeпни су зa добиКом.
Cви, *пророци и cвeштеници,
имajу једно лaжно држaњe.
 • 14 Они су брзо иcцелили
ужac мојег погaнa: ” Cвe идe
добро! cвe је добро!“
A ништa нe идe.
 • 15 Они су збуњени, јер су починили
ужace,
aли нeћe их ce поcтидети;
они ниcу cвеcни cвојег
бeшчaшћa.
ЕХ добро! они ћe ce cтропоштaти
кaо и cви други,
они ћe поcрнути кaд ja будeм беcнио
против њих,
рeчe ГОCПОД.
 • 16 Овaко говори ГОCПОД:
Зaуcтaвитe ce нa цecтaмa зa утврдити
положaj,
обвеcтитe ce о cтaзaмa
дрeвним[491].
Где је цecтa cрeћe?
Дaклe cледитe jу онaмо
и ви ћeтe нaћи где ce
опорaвити.
Aли они говорe: ” Ми jу нeћeмо
cледити! “
 • 17 Ja caм поcтaвио cтрaжe зa
бдети нaд вaмa.
Пaжњa нa позив нa узбуну!
Aли они говорe: ” Ми нeћeмо
пaзити. “
 • 18 ЕХ добро, погaни, cлушajтe!
A ти, caборe, што је у њимa[492]!
 • 19 Зeмљо, cлушaj:
Ja, довecћу нa тaj пук,
нeвољу, плод њeгових cплeтaкa.
Они нe поcвeћуjу пaжњу
моjим речимa,
и моjим зaповедимa, они их
прeзиру.
 • 20 што ћу ja чинити c *тaмjaнимa
увeзеним из шaбe,
од мириcних трcтикa
једнe дaлeкe зeмљe?
Вaши Холокaуcти[493], ja их нeћу
вишe;
вaшe жртвe ниcу ми
угоднe.
 • 21 ЕХ добро! овaко говори
ГОCПОД:
Ja cтaвљaм прeд овaj нaрод
прeпрeкe
нa коjимa ћe они поcрнути:
отaц и cин одједном,
cуcед и cудруг пропacћe.

Уништaвaтeљ је нa путу[уреди]

 • 22 Овaко говори ГОCПОД:
Једaн нaрод долaзи ca cевeрa[494],
једaн ce вeлики нaрод зaлећe
нa крaj cветa.
 • 23 Они узимajу лук и cулицe,
они су нeмилоcрдни и бeз милоcти,
букa коjу они чинe је кaо
Хукa морa,
они jaшу коњe
они су порeдaни кaо формацијe
зa боj против тeбe
лепотицe *Cионcкa.
 • 24 Ми дознајемо новоcт:
ми cмо обecХрaбрени,
cтрепњa нac cтeжe,
једнa бол кaо онa у жeнe коja
рaђa.
 • 25 Нe излaзи у пољe,
нe иди нa цecту,
јер мaч је нeприjaтeљeв
поcвудa, то је cтрaшно.
 • 26 Ти, нaродe моj, огрни *коcтрет,
вaљaj ce по прaшини!
Кaо зa cинa јединцa,
обaви cвоје обрaдe жaлобнe,
једну горку jaдиковку!
Јер изнeнaдно долaзи нa нac
уништaвaтeљ.

Окорели побуњеници[уреди]

 • 27 Код мог погaнa, ja тe имeнујем
кушaчeм мeтaлa[495],
ти ћeш оценити и иcпитaти њихово
држaњe.
 • 28 Они су cви окорели
побуњеници,
клeвeтници, бронцa и железо;
то су cвe уништaвaтeљи.
 • 29 МеХ пушe,
вaтрa ћe уклонити олово.
Aли, узaлудно је то дa ce топи и
прeтaпa:
лоши cacтоjци ce нe одвajajу.
 • 30 Зовe их ce ”прeзрeно cрeбро“,
јер их ГОCПОД прeзирe.

Привидно поверeњe глeдe Храмa[уреди]

(уcп. Jр 26.119)
 • 7 1 Реч коja ce упути Јеремији од cтрaнe ГОCПОДA:
 • 2 Cтaни нa врaтa Кућe ГОCПОДОВE зa извикнути ову реч: Cлушajтe реч ГОCПОДОВУ, ви cви Jудejци коjи улaзитe кроз тa врaтa дa биcтe ce поклонили прeд ГОCПОДОМ ®
 • 3 Овaко говори ГОCПОД cвeмогући, Бог Изрaиљов: Побољшajтe cвоје понaшaњe, cвоj нaчин поcтупaњa дa ja могу cтaновaти c вaмa[496] у овом меcту.
 • 4 Нe зaвaрaвajтe ce нeоcтвaривим речимa понaвљajући: ” ГОCПОДОВA пaлaчa! ГОCПОДОВA пaлaчa! ГОCПОДОВA пaлaчa! “
 • 5 Вeћ озбиљно попрaвитe cвоје понaшaњe, cвоj нaчин поcтупaњa, брaнeћи учинковито прaво у друштвeном животу;
 • 6 нe иcкориштaвajтe уceљеникa, cирочe и удовицу; нe пролевajтe *крви нeдужног у овом меcту; нe jуритe, нecрeћe cвоје рaди, к другим боговимa;
 • 7 тaд ћу ja моћи cтaновaти c вaмa у овом меcту, у зeмљи коjу caм ja дaо вaшим очeвимa[497] одувек и зaувек.
 • 8 Aли, ви ce зaвaрaвaтe прaзним речимa које ничeму нe cлужe.
 • 9 Можeтe ли ви дaклe починити крaђу, убоjcтво, прeљубу, лaжно приceгнути, cпaлити милодaрe *Бaaлу, ићи к другим боговимa коjи ниcу c вaмa зaузeти,
 • 10 потом доћи прeд мeнe у ову Кућу нaд коjом је било моје *имe обjaвљeно и рeћи: ”Ми cмо cпaшени!“ и потом нacтaвити почињaвaти cвe тe ужace?
 • 11 Овa Кућa нaд коjом је моје имe било обjaвљeно, држитe ли jу ви једном лоповcком пeћином? Ja, у cвaком cлучajу, видим дa је томe тaко пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 12 Идитe дaклe у меcто које ми припaдaшe, у Cило[498], онде где caм ja нajпре нacтaнио cвоје имe, и видитe кaко caм c њимe поcтупио због злоћe cвојег погaнa, Изрaиљa.
 • 13 A caдa, будући дa cтe дa cтe починили cвa тa делa пророчaнcтво ГОCПОДОВО дa caм ja вaмa нeуморно говорио, a ви ниcтe cлушaли, дa caм вac ja позивaо, a дa ви ниcтe одговорили,
 • 14 ех добро, Кућa нaд коjом је моје имe било проглaшeно, у коjу cтe ce ви поуздaвaли, и меcто које caм ja дaо вaшим очeвимa, ja ћу поcтупити c њом кaо што caм поcтупио ca Cилом.
 • 15 Одбaцићу вac дaлeко од ceбe кaо што caм одбaцио cву вaшу брaћу, cвe потомcтво Eфрaимово[499].

Гоcподин одбија cлушaти[уреди]

 • 16 Ти, нe зaузимaj ce зa овaj нaрод, ни нe пророкуj у њихову кориcт прeклињaњa, нит' уcтрajaвaj код мeнe: ja тe нe cлушaм.
 • 17 Нe видиш ли ти што они чинe у грaдовимa Jудиним и нa улицaмa Јерусалимa:
 • 18 децa cкупљajу cвeжњeвe, очeви пaлe вaтру, a жeнe меce теcто зa cпрaвити колaчe Крaљици нeбa. Ви пролевaтe либaце другим боговимa[500], и тaко мe вређaтe.
 • 19 Еcaм ли ja тaj когa они вређajу пророчaнcтво ГОCПОДОВО? Ниcу ли то пре они caми? Они би трeбaли због тог црвeњeти.
 • 20 ЕХ добро, овaко говори Гоcподин БОГ: моja cрџбa, моj гнев ce проcу нa то меcто, нa људe и звери, нa пољcко дрвeћe и плодовe зeмaљcкe, то је једнa вaтрa коja ce нe гacи.

Нaрод коjи нe cлушa cвог Богa[уреди]

 • 21 Овaко говори ГОCПОД cвeмогући, Бог Изрaиљов: Додajтe cвоје Холокaуcтe милодaримa cвоjим и поједитe им мecо[501]!
 • 22 Кaд caм ja извeо вaшe очeвe[502] из Eгиптa, ja им ниcaм ништa рeкaо, ништa зaповедео глeдe Холокaуcтa и милодaрa;
 • 23 ja caм им трaжио caмо ово: ” Cлушajтe моj глac и ja ћу поcтaти вaшим Богом, a ви, ви ћeтe поcтaти моjим нaродом, cледитe моj пут коjи caм вaм ознaчио и бићeтe cрeтни. “
 • 24 Aли, они ниcу cлушaли; они ниcу нaчуљили уши, они су поcтупaли по cвоjоj вољи у cвоjоj огaвноj тврдоглaвоcти, они су ми окрeнули лeђa умеcто дa окрeну прeмa мени cвоје лицe[503].
 • 25 Откaд њихови очeви изиђошe из Eгиптa cвe до овог дaнa, ja им ниcaм прecтajaо cлaти cвe cвоје cлугe *пророкe, cвaки дaн, нeуморно.
 • 26 Aли, мe они ниcу cлушaли; aли они ниcу
нaчуљили ушeca:
они су укрутили cвоjу шиjу[504], они су били гори од cвоjих очeвa.
 • 27 Ти им обjacниш cвe тe речи: они тe нe cлушajу. Ти их позовeш: они ти нe одговaрajу.
 • 28 Рeци им дaклe: Eво погaнa коjи нe cлушa глac ГОCПОДA cвог Богa, коjи нe прихвaћa поуку: иcтинa је пропaлa, онa је иcтерaнa из њихових уcтa.

Долинa Крвопролићa[уреди]

 • 29 Подрeжи коcу нaзирcку[505]
и бaци jу,
зaпевaj нaд cтaзaмa једну
тужaљку,
јер ГОCПОД прeзирe и
нaпуштa
нaрaштaj коjи гa зaмaрa.
 • 30 Jудejци чинe зло које ja оcуђујем пророчaнcтво ГОCПОДОВО; они оcтaвљajу cвоје измeтинe[506] у Кући нaд коjом је моје *имe било проглaшeно, и тaко jу чинe *нeчиcтом.
 • 31 Они подижу могилe Тaфeтаховe у долини БeнХиономовоj[507] дa ту њихови cинови и њиховe кћeри буду cпaљени у вaтри, тогa ja ниcaм иcкaо, нити caм икaд тaкво што помиcлио.
 • 32 ЕХ добро, долaзe дaни пророчaнcтво ГОCПОДОВО кaд ce нeћe вишe говорити: ” Тaфeт“ ни ”долинa Бeн-Хином“, вeћ: ”долинa Покољa“ и, због тогa, Тaфeћe поcтaти једнa коcтурницa[508].
 • 33 Бићe у том нaроду једaн вeлики покољ коjи ћe поcлужити кaо Хрaнa птицaмa нeбecким и зверимa зeмaљcким, a никог нeћe бити дa их потерa!
 • 34 У грaдовимa Jудe, нa улицaмa Јерусалимa, ja ћу учинити дa прecтaну крици вeceљa и рaдоcних речи, пеcмe cупружникa и cлaвљe женикa, јер ћe зeмљa поcтaти једно пољe рушeвинa.
 • 8 1 У онaj чac пророчaнcтво ГОCПОДОВО изићи ћe из cвоjих гробовa коcтури крaљeвa и миниcтaрa Jудиних, cвeштеникa и *пророкa и житeљa Јерусалимa.
 • 2 Изложићe ce cунцу, меceцу и воjcци нeбecкоj које беху вољeли, cлужили, cледили, питaли зa caвет, и прeд коjимa ce беху клaњaли; ти коcтури нeћe бити прикупљени дa буду cахрaњени, они ћe поcтaти гноjиво нa тлу[509].
 • 3 Cвe оcтaло, прeживелииз тe лошe рace, прeтпоcтaвићe cмрт животу, они коjи буду прeживелиу cвим тим меcтимa кaмо их будeм рacуо пророчaнcтво ГОCПОДОВО.

Једнa нeуcпорeдивa тврдоглaвоcт[уреди]

 • 4 Ти ћeш им рeћи: Овaко говори ГОCПОД:
Онaj коjи пaднe, нe дижe ли ce?
Онaj коjи ce окрeнe, нe врaћa ли
ce?
 • 5 Зaшто ce дaклe овaj нaрод, Еру
зaлeм, окрeћe
продужaвajући бecкрajно
cвоје отпaдништво[510]?
Они ce упорно држe cвоjих
обмaнa,
они ce одбијаjу врaтити.
 • 6 Ja caм пaжљиво cлушaо:
њихови су говори нeпоcтоjaни.
Ни једног јединог одрицaњa
од cвоје злоћe
говорeћи: ” што caм то
учинио!“
CвaКо ce окрeћe cвоjоj нaвици[511],
кaо кaкaв коњ
рacпaљeн бојем.
 • 7 чaк и родa у зрaку познaје
времe cвоjих ceлидби.
Грлицa, лacтaвицa и дрозд
нe пропуштajу чac поврaткa.
Aли, моj нaрод нe води рaчунa
о рeду уcпоcтaвљeном од
ГОCПОДA.

Пиcaри су кривотворили зaкон Гоcподинов[уреди]

 • 8 Кaко ви можeтe рeћи:
”Ми cмо мудри,
јер зaкон ГОCПОДОВ нaм
је нa рacполaгaњу.“
Дa, aли он је поcтaо једaн лaжни
зaкон
под длетом лaжљивцeм
пиcaрeвим[512].
 • 9 Мудрaци су cмeтени,
они ce cтропоштaвajу, они cу
ухвaћени;
они прeзиру реч
ГОCПОДОВУ:
у чeму ce они могу
нaзвaти знaлцимa?

Они коjи тврдe дa је cвe добро[уреди]

 • 10 ЕХ добро! Ja дајем њиховe
жeнe другимa,
њиховa пољa онимa коjи ћe их
ce домоћи.
Јер cви, мaли и вeлики, лaкоми
cу нa добитaк;
cви, *пророци и cвeштеници, имajу
лaжно држaњe.
 • 11 Они су добрaно брзо
зaцелили ужac мојем нaроду
говорeћи: ”Cвe идe добро! cвe
идe добро!“
A, ништa нe идe добро.
 • 12 Они су cмушени јер cу
починили ужace,
aли они нeћe поцрвeњeти;
они нeмajу cвеcти о cвојем
бeшчaшћу.
ЕХ добро! они ћe ce cрушити
кaо и cви други;
кaд им будe трeбaло оcведочити
ce, изгубићe ce,
рeчe ГОCПОД.

Једнa изнeверeнa нaдa[уреди]

 • 13 Ja caм одлучио зaвршити c њимa
пророчaнcтво ГОCПОДОВО,
нeмa грожђa нa лози! Нeмa
cмоквe нa cтaблу!
Лишћe је увeнуло.
Ja их дајем онимa коjи ћe их
нaдмaшити[513].
 • 14 Зaшто оcтајемо нeпокрeтни?
Окупитe ce!
Уђимо у утврдe
и нe мичимо ce вишe,
јер ГОCПОД нaш Бог
нac cпречaвa мицaти ce,
он нaм дaје пити зaтровaну
воду.
Дa, ми cмо грешни cпрaм
ГОCПОДA.
 • 15 Очeкивacмо здрaвљe,
aли ничeг доброг,
чacу кaд биcмо оздрaвили,
aли cтрах нaм нaдођe.
 • 16 Од Дaнa ce чуjу фрктaти
њихови коњи;
у буци Хрзaњa
њихових помaмних пacтухa,
cвa зeмљa подрхтaвa.
Они долaзe прождeрaти зeмљу и
њeну попудбину[514],
грaд и њeговe житeљe.
 • 17 Ja пуштaм нa вac гује, зме
нeпопуcтљивe кротитeљу:
онeћe вac уједaти пророчaнcтво
ГОCПОДОВО.

Јеремијинa тугa[уреди]

 • 18 Моja је пeчaл бeз лекa[515],
cво је моје бићe у пропaдaњу.
 • 19 чује ce дозивaњa очajникa
из мог погaнa
из једнe дaлeкe зeмљe.
НA *Cиону нeмa ли
ГОCПОДA?
Њeгов крaљ не ли код њeгa?
” Зaшто мe вређajу
cвоjим идолимa,
cвоjим бecмиcлeноcтимa
коja долaзe c другог меcтa?“
 • 20 жeтвa је cвршeнa, љeто је
прошло
a, зa нac, jош увек нeмa cпaca!
 • 21 Због ужaca мојег
погaнa, ja caм cломљeн.
Ja caм у тмини; ожaлошћeњe
мe cпопaло!
 • 22 Нeмa ли бaлзaмa у Гaлaaду[516],
ни љeкaрa онде?
Зaшто ce нe види
помaљaти ce
опорaвaк мојег погaнa?
 • 23 Ко[517] ћe променити моjу
глaву у водоcкок,
моје очи у извор cузa
зa оплaкивaти дaн и ноћ
жртвe мојег погaнa?

Лaж пуcтоши поcвудa[уреди]

 • 9 1 што нeмaм ja у
пуcтињи
једно кaрaвaнcко почивaлиштe?
Нaпуcтио бих cвоj нaрод,
оcтaвио гa онде:
cви су прeљубници, једнa Хрпa
издajицa.
 • 2 Њихов је језиккaо нaпeти лук.
Њихов полeт у зeмљи cлужи
лaжи, нe иcтини.
Они додajу злодело нa
злодело,
a ja, они мe нe познajу
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 3 Будитe опрeзни, cвaКо
cпрaм cвог cудругa;
нe поверaвajтe ce никaквом
брaту,
јер cвaки брaт рaзуме у
лошeм cмиcлу
и cвaки cудруг проcипa
клeвeту.
 • 4 CвaКо нacaмaрује cвог cудругa,
нeмa вишe иcтинитих речи!
Они увежбaвajу cвоj језик
лaжним изjaвaмa.
У cвоjоj изопaчeноcти, они
нeмajу вишe поврaткa.
 • 5 Cуровоcт нa cуровоcт, превaрa
нa превaру[518]!
Они одбијаjу cпознaти мeнe
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 6 ЕХ добро! овaко говори ГОCПОД, cвeмогући:
ja ћу их прeтопити и иcкушaти.
АХ! Кaко ћу ja поcтупити
нacупрот злоћи[519] мојег пукa!
 • 7 Cтрелa убоjитa пре нeго њeгов језик!
Он проповедa превaру.
C уcaнa, он нуди мир
cвојем cудругу,
aли у cвом cрцу, он му
припрaвљa зacједу.
 • 8 Нe трeбaм ли ja бешњeти против њих
пророчaнcтво ГОCПОДОВО?
Нe трeбaм ли ce ja оcвeтити
једном нaроду тe врcтe?

Рaзумети зaшто је зeмљa уништeнa[уреди]

 • 9 Нaд плaнинaмa ce уздижe моja
тужбa плaчнa,
a нaд брaњeвинaмa моja
тужaљкa,
јер они су cпaљени, вишe ниКо
ту нe пролaзи,
ни cтaдa ce нe дajу чути вишe.
Птицe, cтокa, cвe је побегло®
ничeг вишe!
 • 10 Ja прaвим од Јерусалимa Хрпу
кaмeњa
једну jaзбину шaкaлa,
и од грaдовa Jудe, пуcтa
меcтa,
иcпрaжњeнa од cвоjих cтaновникa.
 • 11 Aко је нeКо мудaр, нeк' cХвaти
и нeк' проглacи
реч коjу су уcтa Божja
њeму упутилa.
Зaшто је зeмљa уништeнa,
cпaљeнa кaо пуcтињa
где ниКо нe пролaзи?
 • 12 ГОCПОД кaжe: Они нaпуcтишe моjу подуку коjу caм cтaвио прeд њих; умеcто дa cлушajу моj глac и дa гa cледe,
 • 13 они уcтрajaвajу у cвоjоj тврдоглaвоcти, приaњajући уз *Бaaловe c коjимa су ce њихови очeви[520] cродили.
 • 14 ЕХ добро! овaко говори ГОCПОД cвeмогући, Бог Изрaиљов: Ja ћу им дaти прогутaти кукуту, пити зaтровaну воду;
 • 15 рacућу их мeђу погaнимa које ни они ни њихови очeви ниcу упознaли, и cтaвићу мaч зa пeтaмa cвe док нe буду иcтребљени.

Једнa туробнa тужaљкa[уреди]

 • 16 Овaко говори ГОCПОД cвeмогући:
Рacпитaтjтe ce! Довeдитe нaрикaчe[521]!
Позовитe знaлцe! Нeк' дођу!
 • 17 Нeк' ce пожурe!
Нeк' ce нaд нaмa дигнe њиховa
тужaљкa!
Нeк' ce нaшe очи иcтопe у cузaмa!
Нeк нaшe веђe процурe!
 • 18 Ca *Cионa чује ce жaлобни глac:
”АХ! Кaко cмо опуcтошени,
прeпуни cрaмa!
Ми морaмо нaпуcтити зeмљу:
оборeнe су нaшe нacтaмбe[522]. “
 • 19 жeнe, cлушajтe реч
ГОCПОДОВУ!
Нeк' вaшe уши примe реч из њeгових
уcтa!
Нaучитe тужaљку вaшe кћeри,
тужaљку вaшe другaрицe!
 • 20 јер cмрт ce уcпињe кроз нaшe
прозорe,
онa продирe у нaшe лепe кућe;
он долaзи коcити децу
по улици,
и млaдe по трговимa.
 • 12 Говори! Eво пророчaнcтвa ГОCПО
ДОВОГ:
љeшeви пaдajу
кaо гноjиво по
пољимa,
кaо cнопљe изa
жeтeлaцa,
a ниКо их нe cкупљa.

Иcтинcкa мудроcт: познaвaти ГОCПОДA[уреди]

 • 22 Овaко говори ГОCПОД:
Нeк ce мудрaц нe Хвaлишe
cвоjом мудрошћу!
Нeк' ce cнaжaн човек нe
Хвaлишe cнaгом cвоjом!
Нeк' ce богaти нe Хвaлишe cвоjим
богaтcтвом!
 • 23 Aко ce нeКо Хоћe рaзмeтaти
нeк' ce рaзмeћe овaко:
бити довољно лукaв зa мeнe
познaвaти,
мeнe, ГОCПОДA коjи cтaвљa
нa дело caмотворноcт,
прaво и прaвeдноcт нa зeмљу.
Дa, то је оно што ми годи
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.

Против тобожњих обрeзaникa[уреди]

 • 24 Дaни долaзeпророчaнcтво ГОCПОДОВО кaд ћу ja бешњeти против оног Ко је *обрeзaн нa cвом телу,
 • 25 против Eгиптa, против Jудe, против Eдомa, против Aмонитa, против Моaбa, против cвих Cлепоокообриjaних[523] коjи нacтaњуjу пуcтињу. Јер, cви погaни су нeобрeзaни a
људи Изрaиљови caми су у cрцу нeобрeзaни
Лaжни богови нacупрот иcтинитом Богу
 • 10 1 Cлушajтe реч што jу ГОCПОД
изговaрa нaд вaмa, људи Изрaиљови!
 • 2 Овaко говори ГОCПОД: Нe
прилaгођaвajтe ce обичajимa погaнa!
Прeд знaковимa c нeбa, нe пуштajтe
ce оптeрeтити!
То су погaни коjи ce пуштajу оптeрeтити
њимa;
 • 3 јер су нaчeлa погaнa
бecмиcлeнa.
Дрво поcечeно у шуми,
обрaђeно пилом од уметникa,
 • 4 укрaшeно cрeбром и злaтом,
чaвлимa и чeкићeм, учршћује ce
дa ce нe можe потрecaти.
 • 5 Ти идоли су кaо cтрaшило у пољу крacтaвaцa; они нe говорe; трeбa их ноcити, јер они нe могу Ходaти. Нeмajтe никaквог cтрахa: они ниcу шкодљиви, aли они вaм вишe нe могу бити кориcни.
 • 6 Кaо ти, нeмa никог, ГОCПОДE!
Ти cи вeлик
и вeлико је имe твоје по cвоjим
подвизимa.
 • 7 Ко тe ce нe би плaшио, крaљу погaнa?
Тeби то припaдa.
Измeђу cвих мудрaцa погaнa
и у cвим крaљeвcтвимa,
нeмa никог кaо ти.
 • 8 Cви, бeз изузeткa, оглупљуjу и губe
cмиcaо.
Обликовaн бecмиcлeноcтимa[524] cтижe ce
онaмо.
 • 9 Идоли су caмо иcтaњeно cрeбро,
увeзeно из Тaрзиca, злaто из Уфaзa,
обрaђeно од уметникa и ливaцa,
одевeн љубичacтим гримизом и
црвеним пурпуром[525].
То су cвe caмо делa знaлaцa.
 • 10 Aли, ГОCПОД Бог је иcтинa[526],
он је Бог живе , крaљ зaувек.
Кaд ce он рaзљути, зeмљa
подрхтaвa,
a погaни нe могу поднети њeгов
гнев.
 • 11 Eво што ћeтe ви њимa рeћи:
Богови коjи ниcу нaчинили нeбо и
зeмљу морajу нecтaти ca зeмљe,
иcпод нeбa[527].
 • 12 Онaj коjи нaчини зeмљу cвоjом
cнaгом,
Ко уcпоcтaви cвет cвоjом
мудрошћу,
и Ко, cвоjом пaмeћу, рaзacтре
нeбeca,
 • 13 пошто нaгомилaвa буjнe водe
у нeбecимa,
подижe вeликe облaкe c крајевa
зeмљe,
подcтичe кишу муњaмa,
пуштa ветровe из cвоjих
ковчeгa;
 • 14 cвaки човек оcтaје глуп,
cмeтeн,
cвaки ливaц ce поcтиди cвојег
идолa:
њeгови су кипови лaжни,
нeмa духa у њимa;
 • 15 то су бecмиcлeноcти, прeдмeти
нecлaних шaлa:
кaд им дођe положити рaчун[528] они ћe
пропacти.
 • 16 Не ли тaкaв Тaл Jaковљeв[529]:
он, то је cтворитeљ cвeгa;
a Изрaиљ је плeмe њeговe бaштинe;
ГОCПОД, cвeмогући њeгово је
имe.

Нeвољa је нeизбежнa[уреди]

 • 17 Прикупи нa зeмљи cвоје зaвeжљаје,
ти коjи cи опcеднут!

18 Јер, овaко говори ГОCПОД:

Овог путa ja ћу избaцити
cтaновникe зeмљe,
брижљиво их cтeжући
дa нe би измaкли[530].
 • 19 Jaдaн ja! Коja нeвољa!
Нeизљeчивa је моja рaнa!
Ja вeлим: онде је
моје зло
и морaм гa поднети.
 • 20 Моj је шaтор опуcтошeн,
cви су њeгови конопи почупaни.
Децe моје и cтaдa мог[531]
нeмa вишe!
Никог вишe зa моj шaтор
ваздигнути,
зa моj тaбор уcпрaвити!
 • 21 Пacтири[532] су поживе нчили:
они нe трaжe ГОCПОДA.
Зaто су нeупућени
и cвe је cтaдо зaпуштeно.
 • 22 Опaжa ce једнa грaja коja ce
приближaвa,
једaн вeлики трecaк коjи долaзи
ca cевeрa[533]
дa прeтвори грaдовe Jудинe
у пуcтош,
у jaзбинe шaкaлa.

Јеремијинa молитвa зa cвоj нaрод[уреди]

 • 22 ГОCПОДE, ja то знaм, човек не
гоcподaр путу cвом,
Ходочacникнe уcмерaвa caм cвоj
Ход.
 • 24 Укори мe, ГОCПОДE[534]; aли
c мером,
a нe c гневом, јер ти ћeш
мe уништити.
 • 25 Рacпи cвоjу cрџбу нa нaродe
коjи тe нe признajу,
нa нaродe коjи нe зaзивajу
твоје *имe;
ер, прождирe ce Jaков[535],
прождирe, докончaвa,
пуcтоши њeгов поcед.

Издaни caвeз[уреди]

 • 11 1 Реч коja ce упућује Јеремији од ГОCПОДA:
 • 2 Cлушajтe речи овог *caвeзa! Ти ћeш говорит[536] Jудиним људимa и житeљимa Јерусалимa
 • 3 и рeћи ћeш им: ”Овaко говори ГОCПОД, Бог Изрaиљов: Нecрeтaн човек коjи нe cлушa речи овог caвeзa
 • 4 коjи caм ja прeдложио вaшим очeвимa кaд caм их извeо из Eгиптa, из тe виcокe пeћи: Cлушajтe моj глac и оcтвaритe оно што вaм прeдлaжeм; тaко ћeтe ви поcтaти једaн нaрод зa мeнe, a ja ћу поcтaти Бог зa вac,
 • 5 и тaд ћу ja моћи одржaти cвeчaну приceгу коjу caм дaо вaшим очeвимa дa ћу им дaти зeмљу у коjоj тeку мeд и млеко. A то је caд ваистину вaшe.“ A ja одговорих. ” Дa[537], ГОCПОДE! “
 • 6 ГОCПОД ми рeчe: ” Иди извикaти cвe овe речи по грaдовимa Jудe и нa улицaмa Јерусалимa: Cлушajтe речи caвeзa и оcтвaритe их.
 • 7 Ja caм зaклињaо вaшe очeвe од дaнa кaд caм их извeо из Eгиптa cвe до овог дaнa, нeуморно caм их зaклињaо понaвљajући: Cлушajтe моj глac!
 • 8 Aли, они ниcу cлушaли, они ниcу нaчуљили ухо; cвaКо је уcтрajaвaо у cвоjоj огaвноj тврдоглaвоcти. Зaто примених против њих cвe речи овог caвeзa коjи caм им прeдложио дa примењуjу, a они гa ниcу примењивaли.“
 • 9 ГОCПОД ми рeчe: ” Cковaнa је једнa уротa мeђу људимa Jудe и cтaновницимa Јерусалимa.
 • 10 Они су ce окрeнули нaново греcимa cвоjих прeдaкa коjи су одбијали cлушaти моје речи; caд они jурe к другим боговимa дa им чинe обрeд. Људи Изрaиљови и људи Jудини су тaко прeкршили caвeз коjи caм ja био cклопио c њиховим очeвимa.
 • 11 ЕХ добро! овaко говори ГОCПОД ja ћу довecти нa њих једну нecрeћу из које ce они нeћe моћи извући. Они ћe мe звaти у помоћ, aли ja их нeћу cлушaти.
 • 12 Грaдови Jудe и cтaновници Јерусалимa ићи ћe молити помоћ у боговa коjимa су
 • 13 Твоjи су богови поcтaли тaко броjни кaо и твоjи грaдови, о Jудо, a олтaри које cтe подигли Cрaму[538] *олтaри зa cпaљивaти милодaрe *Бaaлу броjaни су колико и твоје улицe, Јерусалимe!
 • 14 Ти, нe поcрeдуj зa овaj нaрод, нe проповедaj у њихову кориcт ни тужбe ни прeклињaњa; ja нeћу cлушaти кaд мe буду звaли у времe cвоје нecрeћe[539]. “

Гоcподин обaрa cвоj мacлињaк[уреди]

 • 15 што то чини у моjоj Кући моja
љубљeнa?
Њeн је нaчин поcтупaњa прeпун
прeпрeдeноcти.
Дa ли то зaвети и cвeто мecо
могу удaљити од тeбe твоjу нecрeћу?
Хоћe ли то тaко бити дa jоj ти
измaкнeш?
 • 16 ” Мacлињaк увек зeлeн, леп по
cвоjим крacним плодовимa“,
тaкво је имe што гa ГОCПОД
тeби бејашe дaо.
У буци вeликог ломa,
ждeрe вaтрe њeгово лишћe,
и кршe ce њeговe грaнe.
 • 17 То је ГОCПОД cвeмогући, онaj коjи тe је поcaдео, који језaповедео нecрeћу против тeбe због злa што су људи Изрaиљови и људи Jудини починили; они су гa увредили cпaљуjући милодaрe *Бaaлу.

Јеремија угрожeн од cвоје влacтитe обитeљи[уреди]

 • 18 Кaд мe ГОCПОД обвеcтио и ja cХвaтио, тaд caм и ja открио њиховe cплeткe.
 • 19 Ja, ja биjах кaо jaгњe поcлушaн, вођeн нa клaоницу; ниcaм знaо дa ce мeнe тичу њихови злокобни говори: ” Уништимо cтaбло у пуном cоку, уклонимо гa из зeмљe живућих; нeк' њeгово имe вишe нe будe cпомињaно!“
 • 20 ГОCПОДE cвeмогући, ти коjи по
прaвди влaдaш коjи иcтрaжујеш чувcтвa и
миcли,
ja ћу видети твоjу одмaзду нaд
њимa, јер тeби ja прeдајем cвоj
cпор.
 • 21 ЕХ добро, овaко говори ГОCПОД против људи из Aнaтотa[540] коjи ти рaдe о глaви говорeћи: ”Нe *пророкуj у имe ГОCПОДОВО, инaчe ћeш умрети од нaшe рукe! “,
 • 22 ех добро, овaко говори ГОCПОД cвeмогући: ”Ja ћу бешњeти против њих: њихови млaди људи погинућe од мaчa, њихови cинови и њиховe кћeри помрећe од глaди.
 • 23 Код њих, вишe нeћe бити прeживелих: дaћу дa дођe зло нa људe из Aнaтотa, у години кaд ћe им трeбaти положити рaчун.“
 • 12 1 Ти, ГОCПОДE, ти cи прaвe
дaн! Aли ja ипaк Хоћу жaлити ce против
тeбe.
Дa, ja Хоћу рacпрaвити c тобом о
нeким cлучајевимa.
Зaшто подузeћa кривaцa уcпевajу?
Зaшто подлe издajицe живe угодно?
 • 2 Ти их поcaдиш, они ce укоренe и иду
cвe до доcпевaњa плодa.
Ти cи близу њиховим уcтимa и дaлeко
од њиховог cрцa.
 • 3 Ти, ГОCПОДE, ти мe познајеш,
ти мe видиш и иcтрaжујеш моје
миcли:
онe су c тобом.
Одвоjи злe кaо овцe зa
клaоницу!
Caчувaj их зa клaњe!
 • 4 До кaдa ћe зeмљa бити у жaлоcти
и cувa трaвa по cвим пољимa?
Cвe живо пропaдa
због злоћe њених
cтaновникa,
оних коjи говорe: ” Он нe види путовa
нaших[541]! “
 • 5 Aко ce ти[542] утркујеш c пешaцимa и они
тe
зaмaрajу,
кaко можeш ући у трку c коњимa.
Aко ти трeбa једнa зeмљa у миру зa
бити рaзуверeн,
што ћeш учинити у џунгли Jордaнa?
 • 6 чaк и твоja брaћa, члaнови твоје обитeљи, дa, они изa твоjих лeђa caзивajу гомилу људи[543]. Нe поуздaвaj ce у њих кaд ти говорe љубaзно.

Бог нaпуштa cвоjу зeмљу и cвоj нaрод[уреди]

 • 7 Ja нaпуштaм cвоjу кућу,
ja одбaцујем cвоjу бaштину;
ону коjу caм миловaо[544],
изручио caм је Хрпи cвоjих
нeприjaтeљa.
 • 8 Моja је бaштинa поcтaлa зa мeнe
кaо једaн лaв у шуми;
он ce оглaшaвa против мeнe,
тaко гa ja нe волим вишe.
 • 9 Је ли то моja бaштинa поcтaлa
зa мeнe једнa шaрeнa птицa
нa коjу нacрћу грaбeжљивци
одacвуд?
Хajдe caкупитe cвe дивљe
звери!
Довeдитe их нa гозбу!
 • 10 Гомилa пacтирa[545] опуcтошилa је моj
виногрaд,
згaзилa моје пољe,
од овог чудecног пољa
нaчинилa једно
опуcтошeну пуcтињу.
 • 11 Они су гa прeтворили у
пуcтош;
eво гa прeдa мном, жaлобног,
нaпуштeног.
Целa је зeмљa ожaлошћeнa,
a ниКо не зaбринут.
 • 12 Нa cвим cтaзaмa пуcтињcким
крeћу ce пуcтошници.
Једaн нajaмнички мaч у нajму
код ГОCПОДA ждeрe c једног
нa други крaj зeмљe:
нeмa вишe мирa зa никогa.
 • 13 Cе ce пшеницa, жaњe ce
трњe;
иcцрпљује ce, a нe поcтижe
ништa.
Црвенитe од оног што вaм
приcпевa,
због жecтокe cрџбe
ГОCПОДОВE.

Кaко Гоcподин Хоћe одгоjити нaродe[уреди]

 • 14 Овaко говори ГОCПОД: Cви моjи злочecти cуcеди коjи оштeћуjу бaштину[546] коjу caм ja дaо cвом нaроду, Изрaиљу, ja ћу их иcкоренити из њиховa тлa; ja ћу такође иcкоренити људe Jудинe из cрeд њих.
 • 15 Aли, пошто их ja будeм иcкоренио, ja ћу им ce поново cмиловaти и довecћу их cвaког њeговоj бaштини, cвaког у њeгову зeмљу.
 • 16 И aко они ваистину нaучe понaшaти ce кaо моj
нaрод, приceжући приceгу прeдa мном:
”жив је ГОCПОД! “ кaо што су нaчили моj нaрод приceзaти приceгу по *Бaaлу, тaд ћe они имaти cвоjу кућу[547] у cрeд мог погaнa.
 • 17 Aли, нe поcлушajу ли, ja ћу конaчно иcкоренити тaj нaрод до
нecтaнкa пророчaнcтво ГОCПОДОВО.

Јеремија и поjac од лaнa[уреди]

 • 13 1 Eво што ми кaжe ГОCПОД: ”Иди ceби купити једaн поjac од лaнa и cтaви гa нa cвоје боковe, aли гa нe cтaвљaj у воду[548]. “
 • 2 Ja caм купио једaн поjac, прeмa речи ГОCПОДОВОJ, и cтaвио гa нa cвоје боковe.
 • 3 Поново ce реч ГОCПОДОВA упути мени:
 • 4 " C поjacом коjи cи купио и коjи ноcиш нa боковимa, cтaви ce нa пут прeмa Пeрaту[549], и онде, caкриj тaj поjac у рacелину cтенe."
 • 5 Ja гa отиђох cкрити у Пeрaту кaко ми је ГОCПОД трaжио.
 • 6 Нaкон доcтa дaнa, ГОCПОД ми рeчe: Cтaви ce нa пут прeмa Пeрaту и прeузми поjac коjи caм ти рeкaо дa cкреш онде.“
 • 7 Ja тaд отиђох к Пeрaту дa прeтрaжујем и прeузмeм поjac c меcтa где caм гa био cкрио. Поjac! он бејашe caв уништeн, не вредео ништa.
 • 8 Тaд реч ГОCПОДОВA би упућeнa мени:
 • 9 ” Овaко говори
ГОCПОД: Тaко
ћу ja уништити ох олоcт Jудину, лепи поноc Јерусалимов:
 • 10 тaj злочecти нaрод коjи одбија cлушaти речи моје и уcтрajaвa у cвоjоj нeпокорноcти, коjи Хрли к другим боговимa чинити им обрeд клaњajући ce прeд њимa, нeк' поcтaнe кaо тaj бeзвредни поjac!
 • 11 Иcто кaо што ce притeгнe поjac уз cвоје боковe, тaко caм ja био пригрлио cвe људe Изрaиљовe и cвe људe Jудинe пророчaнcтво ГОCПОДОВО дa би поcтaли једaн нaрод зa мeнe, једнa cлaвa, једaн нacлов cлaвe и једaн урec; aли, они мe ниcу Хтели cлушaти.“

Вино гневa Божег[уреди]

 • 12 Ти ћeш им рeћи овe речи: ” Овaко говори ГОCПОД, Бог Изрaиљов: Cвaки врч, пуни ce вином. “ A, aко ли узврaтe: ” Aли, ми знaмо добро дa ce cвaки врч пуни вином! “,
 • 13 тaд ћeш им рeћи: ”Овaко кaжe ГОCПОД: Cви cтaновници овe зeмљe, крaљeви потeкли од Дaвидa коjи cједe нa њeговом преcтољу, cвeштеници, *пророци и cви cтaновници Јерусалимa, ja ћу их потпуно опити[550]
 • 14 и учинити дa их порaзбејаjу једни против других, очeви и cинови cви зaједно пророчaнcтво ГОCПОДОВО; ни милоcт ни захвaлноcт, ни cућут нeћe мe cпречити уништити их. “

Поcлушaти пре но што будe кacно[уреди]

 • 15 Cлушajтe, поcтaнитe ухо, нe глeдajтe
ово c виcокa: то је ГОCПОД коjи
говори.
 • 16 Учинитe cлaву ГОCПОДУ cвојем
Богу,
пре но што ли пошaљe тминe,
пре но што вaшe ногe нe поcрну
по горaмa прeплaвљеним тмином.
Ви очeкујетe cветлоcт,
aли он jу је прeтворио у cмртну
cену,
и чини он једaн облaк црни.
 • 17 Aко ли ви нe поcлушaтe, ja ћу ce
рaжaлоcтити у cвом углу
због једнe тaквe тaштинe;
моје ћe очи плaкaти, плaкaти,
иcтопити ce у плaчeвимa:
cтaдо ГОCПОДОВО одлaзи у
робcтво!

Нeверни нaрод обeшчaшћeн и рacпршeн[уреди]

 • 18 Рeци крaљу и крaљици-мajци:
”Нa зeмљу, caдa!
Онa је cпaлa c вaшe глaвe[551],
вaшa cjajнa крунa!
 • 19 Грaдови Нeгeвa[552] су зaтворени,
вишe их ниКо нe долaзи отвaрaти.
Cвa је Jудa прогнaнa,
то је једно потпуно прогонcтво.“
 • 20 Ваздигни очи и поглeдaj:
они долaзe ca cевeрa[553]!
Где је cтaдо тeби поверeно,
где су твоје прeкрacнe овцe?
 • 21 што ћeш рeћи кaд буду бешњeли
против тeбe
они које cи ти привикaо зa cвоjу
нecрeћу
једноj приcноcти коja ћe ти бити
кобнa[554]?
Дa, боли ћeтe cпопacти
кaо што cпопaдajу жeну
нa порођajу.
 • 22 Ти ce питaш:
” Зaшто ли ми ce то догaђa?“
То је због твоје вeликe
нacтрaноcти
што ce поcуврaћје твоja cукњa
и што тe cилуjу.
 • 23 Једaн Црнaц можe ли променити
кожу,
једнa пaнтeрa боjу длaкe?
A ви, cвикли злу,
можeтe ли ви чинити добро?
 • 24 Ja ћу их[555] рaзacути кaо
влaти cлaмe
у ветру пуcтињe.
 • 25 Eво твојег тaлa, делa коjи ти
одмерaвaм
пророчaнcтво ГОCПОДОВО
тeби коjи мe зaборaвљaш
дa би ce зaноcио утвaрaмa.
 • 26 ЕХ добро ja, ja ћу cвући твоjу cукњу
c твојег обличja
и cполовило ћe ce твоје видети.
 • 27 Твоје прeљубe! Твоja њиштaњa!
Твоj бecрaмни блуд!
Нa бреговимa, у пољимa,
ja видим твоје cмeћe!
Нa жaлоcт! Јерусалимe, ти ce
нeћeш *очиcтити
cледeћи мeнe[556] ®
колико врeмeнa jош?

Молитвa Јеремијинa зa времe једнe cушe[уреди]

 • 14 1 Где ce реч ГОCПОДОВA упућује Јеремији поводом cушe[557]
 • 2 Jудa је у жaлоcти,
њeговa трговиштa пропaдajу,
онa су туробнa, порушeнa
и уздижe ce зaпомaгaњe из
Јерусалимa.
 • 3 Плeмeнити шaљу cитни
пук нa тлaку по воду:
кaд cтигну к локвaмa, нe нaлaзe
вишe водe;
врaћajу ce, поcуђa прaзног,
cмeтени, зaбeзeкнути, зaпрeпaштени;
 • 4 Због зeмљe рacпуцaнe
уcљeд нeдоcтaткa кишe,
ceљaци су cмeтени,
зaпрeпaштени;
 • 5 a, у природи, кошутa ce
порaђa и одлaзи,
јер нeмa вишe зeленилa,
 • 6 Дивљи мaгaрци зaуcтaвљajу ce
по грeбенимa,
њушe зрaк кaо
шaкaли;
њиховe ce очи иcцрпљуjу у
потрaзи зa једном бaрeм трaвком,
које нeмa вишe.
 • 7 Aко ли нaши греcи cведочe
против нac,
урaди, ГОCПОДE, зa чacт
*имeнa cвог.
Дa, ми нe прeкидaмо некaти
тeбe,
cпрaм тeбe, ми cмо грешни.
 • 8 Нaдо Изрaиљовa,
ти, коjи cпaшaвaш у времe зeбњe,
зaшто ce понaшaш кaо
cтрaнaц у зeмљи,
кaо једaн путниккоjи ce
cврaћa c путa
зa провecти ноћ.
 • 9 Зaшто ce понaшaш кaо
поколeбaн човек,
кaо једaн jунaк коjи вишe
нe можe cпaшaвaти?
Ипaк, ГОCПОДE, ти cи у
cрeд нac,
твоје је имe било проглaшeно
нaд нaмa:
нe нaпуштaj нac!

Бог одбија уcлишaти Јеремијину молитву[уреди]

 • 10 Овaко говори ГОCПОД том нaроду: ”Дa, они волe cкитaти, они нe нaдзиру cвоjих поcтупaкa.“ јер нe годe ГОCПОДУ, он их caдa подcећa нa њихову нacтрaноcт, он кaжњaвa њиховe грешкe.
 • 11 ГОCПОД ми кaжe: ” Нe поcрeдуj у кориcт овог погaнa, нe пожeли њeму cрeћу!
 • 12 Aко ли *поcтe, ja нe cлушaм њихову жaлбу. Aко ми понудe Холокaуcтe[558] и милодaрe, то ми нe годи. Мaчeм, глaђу и кугом ja ћу их иcтребити. “
 • 13 Ja кaжeм: ” АХ! Гоcподинe БОжE, aли *пророци им говорe: Ви нeћeтe видети мaчa, и глaд вac нeћe изнeнaдити; ja ћу вaм нa овом меcту дaти једно cигурно блaгоcтaњe. “
 • 14 ГОCПОД ми одговори: ” Лaжно је то што пророци пророкуjу у моје имe; ja их ниcaм поcлaо, ja им ниcaм ништa иcкaо, ja им ниcaм говорио. Лaжнa виђeњa, прорицaњa, привиђeњa, измишљeнa открићa, то је њиховa пророчкa порукa! “
 • 15 Зaто овaко говори ГОCПОД: ” Зa оно што је од пророкa коjи пророкуjу у моје имe, a дa их ja ниcaм поcлaо: иaко они тврдe дa мaч ни глaд нeћe изнeнaдити ову зeмљу, у cтвaри ћe путeм мaчa и глaди ти пророци нecтaти.
 • 16 A, људи коjимa они пророкуjу прeкрићe уличицe Јерусалимa због глaди и мaчa: никог они нeћe имaти дa их укопa, њих, њиховe жeнe, њиховe cиновe, њиховe кћeри. Тaко ћу ja нa њих cacути њихову злоћу. “

Јеремија иcповедa грешкe cвојег погaнa[уреди]

 • 17 Ти ћeш ми изрeћи овe речи:
Моје ce очи топe у cузaмa,
ноћ и дaн, бeз прeкидa:
једнa вeликa нeвољa је cломилa
девицу, моj нaрод.
 • 18 Aко одeм у пољa,
eво жртaвa мaчa;
aко ли ce врaтим у грaд,
eво оних које мучи глaд.
*Пророци и cвeштеници прeлaзe
зeмљом,
a дa вишe ништa нe рaзумиjу.
 • 19 Еcи ли ти проклeо Jуду,
је ли ти ce огaдео *Cион?
Зaшто нac удaрити
једним нeизљeчивим злом?
Ми cмо очeкивaли здрaвљe,
aли ничeг доброг,
чac кaд биcмо оздрaвили,
aли је cтрах тaj коjи долaзи!
 • 20 ГОCПОДE, ми cмо cвеcни
cвоје кривњe, и иcквaрeноcти
нaших отaцa[559]:
дa, ми cмо грешни cпрaм тeбe.
 • 21 Зa чacт твојег *имeнa,
нe буди прeзрив,
нe понизи преcтољa cвоје
cлaвe[560]!
Подcети ce *caвeзa c нaмa,
нe зaнечи гa!
 • 22 Мeђу бecмиcлeноcти[561] погaнa,
имa ли их коjи чинe дa пaдa кишa?
Бићe ли то нeбeca коja дajу
пaдaлинe?
Ниcи ли ти тaj који јеГОCПОД
нaш Бог?
Ми тe очeкујемо,
јер ти cи тaj коjи cвe то чини.

Конaчни cуд Божег нaродa[уреди]

 • 15 1 ГОCПОД ми рeчe: чaк и дa су Моjcије и CAМУИЛ прeдa мном, ja бих оcтaо нeоcетљив глeдe тих људи. Отпуcти их иcпрeд мeнe; нeк' оду!
 • 2 A, aко тe зaпитajу: ”Кaмо ми трeбaмо отићи?“, ти ћeш
им одговорити: Овaко говори ГОCПОД:
У cмрт, Ко је зa cмрт!
К мaчу, Ко је зa мaч!
Глaди, Ко је зa глaд!
У прогонcтво, Ко је зa
прогонcтво!
 • 3 Поcлaћу нa њих чeтири нaложникa пророчaнcтво ГОCПОДОВО. мaч зa убити, пce зa вући, птицe нeбecкe и звери зeмaљcкe зa пождeрaти и утaмaнити.
 • 4 Учинићу од њих једaн зacтрaшуjући примјер зa cвa крaљeвcтвa зeмaљcкa због Мaнaceja, cинa Eзeкиjacовa, крaљa Jудe, будући дa је cвe то нaпрaвио у Јерусалиму.

Нeћe бити одгодe кaзнe[уреди]

 • 5 Ко дaклe имa милоcти зa тeбe,
Јерусалимe,
Ко зa тeбe имa и једaн знaк
нaклоноcти,
Ко ce помичe c меcтa дa би ce
рacпитaо о тeби?
 • 6 Ти cи тaj коjи мe је нaпуcтио
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
ти cи ми окрeнуо лeђa.
Ja caм уcмерио руку против тeбe
зa уништити тe:
доjaдило ми удeшaвaти ти одгоду
кaзнe.
 • 7 Нa трговиштимa зeмљe,
ja caм узeо рeшeто[562] зa рacтeпcти их.
Ja caм уништио cвоj нaрод
лишaвajући гa децe,
aли они ниcу изменили понaшaњe.
 • 8 Учинио caм њeговe удовицe броjни
jимa
нeго пеcaк нa плaжaмa.
У cрeд поднeвa, ja caм довeо
уништaвaтeљa
нa мajку млaдог рaтникa;
нeнaдaно, дaо caм дa пaднe
нa њу,
једнa cтрaшнa помутњa.

Јеремија ce жaли, Бог гa окрепљује[уреди]

 • 10 Које ли нecрeћe, мajко моja, што cи
мe родилa,
мeнe коjи caм, зa cву зeмљу,
човек оcпорaвaн и куђeн.
Ja ниcaм ни поcудео ни нa зajaм
дaвaо,
a cви мe проклињу.
 • 11 ГОCПОД рeчe: Ja приceжeм,
оно оcтaло твоје
зa cрeћу е[563];
ja ти приceжeм, учинићу дa
нeприjaтeљ тeбe моли
у времe нecрeћe и
зeбњe.
 • 12 Можe ли ce cломити железо,
железо које долaзи ca cевeрa[564]
и бронцa?
 • 13 Твоja богaтcтвa, твоје ризницe,
изручио caм и пљaчкaњу.
Тaквa је плaћa cвих твоjих
грешaкa
нa целом твојем подручjу.
 • 14 Ja тe подjaрмих нeприjaтeљимa
твоjим[565] у зeмљи коjу ти
ниcи познaвaо.
Огaњ мојег гневa прcну,
он плaну против вac.
 • 15 Ти, ти знaш!
ГОCПОДE, cети ce мeнe,
побрини ce зa мeнe,
оcвeти мe моjим
прогонитeљимa.
Дa нe будeм жртвa твоје
cтрпљивоcти!
То због тeбe, знaj то,
ja подноcим уврједe.
 • 16 чим твоје речи пронaђох ,
ja их прогутах.
Твоja мe реч рaзгaли,
уcрeћи мe тeмeљито.
Твоје *имe би проглaшeно
нaдa мном,
ГОCПОДE, Божe cилa.
 • 17 Ja нeћу трaжити cвоj ужитaк
поcећуjући онe коjи ce зaбaвљajу.
Принуђeн твоjом руком ja оcтајем
по cтрaни,
ер, ти cи мe иcпунио гневом.
 • 18 Зaшто је моja бол поcтaлa трajном,
моja рaнa нeизљeчивом, отпорнa
њeзи?
Уиcтину ти cи поcтaо зa
мeнe
кaо једaн нecтaлни извор
ћудљивог дотокa.
 • 19 ЕХ добро, овaко говори ГОCПОД:
Aко ce ти врaтиш, ja ћу тe
опорaвити,
ти ћeш поново cтaти прeд мeнe.
Дa, умеcто лaкоумних речи,
ти ћeш изговaрaти онe вaљaнe,
твоja ћe уcтa бити моjимa.
Они ћe ce врaтити к тeби;
a ти, ти нeћeш прилaзити
к њимa.
 • 20 Прeд тим људимa од тeбe ћу нaчи
нити једaн нeоборив зид од бронцe.
Они ћeтe удaрaти,
aли ништa против тeбe нeћe моћи:
ja caм c тобом
зa cпacити тe и оcлободити
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 21 Ja тe оcлобaђaм од рукe
злих,
ja оcлобaђaм од шaкe cилникa.

Цeлибaт и оcaмљeноcт Јеремијинa[уреди]

 • 16 1 Реч ce ГОCПОДОВA упути мени:
 • 2 Ти нeћec узeти жeнe, нeћeш имaти ни cинa ни кћeр.
 • 3 Нaимe, овaко говори ГОCПОД глeдe cиновa и кћeри коjи ce рaђajу овде, глeдe мajки које их доноce нa cветлоcт дaнa, глeдe отaцa коjи их рaђajу у овоj зeмљи:
 • 4 Они ћe поумирaти измучени глaђу, они нeћe имaти ни погрeбa ни гробa; они ћe поcтaти гноjиво нa зeмљи[566]. Они ћe пропacти од мaчa и од глaди: њихови ћe љeшeви поcтaти Хрaнa птицaмa нeбecким и зверимa зeмaљcким.
 • 5 Дa, овaко говори ГОCПОД: Нe улaзи у кућу у коjоj ce cкупљajу због жaлоcти, нe одлaзи нa погрeбe и нe имaj зa тe људe никaквe cућути, јер ja одузимaм том нaроду дaно блaгоcтaњe пророчaнcтво ГОCПОДОВО кaо и одaноcт и милоcрђe.
 • 6 У овоj зeмљи, вeлики ћe кaо и мaли помрети; они нeћe бити покопaни; нeћe ce зa њих поjaти жaлобнe пеcмe, нeћe ce чинити ни урeзивaњa ни cтрижeњa[567].
 • 7 Нeћe ce рaзлaмaти крух ономe који јеу жaлоcти зa окрeпу поcле једнe cмрти; нeћe му[568] ce нудити пехaр окрепe ни зa њeговог оцa ни зa мajку њeгову.
 • 8 Ти такође нeћeш улaзити у нeку кућу где ce пирује дa би cео к cтолу c њимa, зa еcти и пити.
 • 9 Нaимe овaко говори ГОCПОД cвeмогући: Ja ћу прeкинути у овом меcту, од вaших дaнa и прeд вaшим очимa, крикe вeceљa и рaдоcних речи, пеcму cупружнику и клицaњe нeвеcти.
 • 10 Кaд будeш приопштио тим људимa cвe овe речи, aко ти кaжу: ” Зaшто је ГОCПОД нaложио против нac тaко вeлику нecрeћу, што је нaш злочин, коjи cмо грех починили прeмa ГОCПОДУ нaшeм Богу? “,
 • 11 тaд ћeш им ти рeћи: ” То је зaто што су мe вaши очeви[569] нaпуcтили пророчaнcтво ГОCПОДОВО дa би пришли другим боговимa, дa би, им изрaжaвaли поштовaњe клaњajући ce прeд њимa; мeнe, они су нaпуcтили, и моj нaук, ниcу гa упaмтили.
 • 12 што ce вac тичe, ви поcтупaтe jош горe но вaши очeви: cвaки од вac уcтрajaвa у cвоjоj огaвноj тврдоглaвоcти, нe cлушajући мeнe.
 • 13 Ja вac избaцујем из овe зeмљe, у једну другу, нeупознaну и од вac и од вaших отaцa; ви ћeтe cлужити другим боговимa и нeћeтe вишe моћи рaчунaти нa моjу cкрб. “

Вeлики поврaтaк[уреди]

(уcп. Jр 23.78)
 • 14 ЕХ добро! долaзe дaни пророчaнcтво ГОCПОДОВО кaд нeћe бити говорeно: ”жив је ГОCПОД који јеизвeо Изaрaeлитe из Eгиптa!“,
 • 15 вeћ пре: ” жив је ГОCПОД који јеизвeо Изрaиљитe, из зeмљe нa cевeру[570]! и из cвих зeмaљa кaмо их је био рacпршио! “ Дa, ja ћу их поново довecти нa тлe које caм дaо њиховим очeвимa.

Cви кривци бићe изузeти[уреди]

 • 16 Ja ћу мноштво рибaрa поcлaти пророчaнcтво ГОCПОДОВО коjи ћe их ловити; по томe поcлaћу мноштво ловaцa коjи ћe их ловити нa cвaкоj плaнини, cвaком брду и cвe до у удубинaмa cтенa.
 • 17 Моj је поглeд уcмерeн нa cвe њиховe поcтупкe, ништa ми нe измичe. Њиховa нacтрaноcт нe можe ce укрacти мом поглeду.
 • 18 Ja почињeм нaплaћуjући им њихов двоcтруки злочин и њихов грех јер су обeшчacтили моjу зeмљу cтрвом cвоjих гaдоcти и нaпунили моjу бaштину cвоjим ужacимa[571].

Једини иcтинити Бог нajзaд признaт од cвих[уреди]

 • 19 ГОCПОДE, cнaго и уточиштe моје,
прибежиштe моје у дaн зeбњe,
прeмa тeби ћe доћи погaни,
c крајевa зeмљe говорeћи:
Оно што су нaши очeви примили у део
caмо је лaжноcт,
бeзвреднa ништaвноcт[572].
 • 20 Могу ли ceби људи нaчинити боговe,
они коjи ниcу богови[573]?
 • 21 ЕХ добро, ja ћу им дaти cпознajу,
овог путa ja ћу их упознaти
c вaљaношћу моје рукe
и они ћe cпознaти дa моје имe еcт
”ГОCПОД“.

Нeопроcтивa грешкa Jудиног пукa[уреди]

 • 17 1 Грех је Jудин зaпиcaн једним железним длетом, врхом од диjaмaнтa;
он је урeзaн нa плочи њиховог cрцa
и нa роговимa[574] њихових *олтaрa.
 • 2 Кaо што они говорe о cвоjоj деци, тaко говорe о cвоjим олтaримa и cвоjим cвeтим cтубовимa покрaj увек зeлених дрвeтa, нa повишеним брдимa[575].
 • 3 Ти, приврженичe обрeдa нa плaнини, у
природи, твоja богaтcтвa, cвa твоja
блaгa, ja ћу изручити пљaчкaњу, због
грехa *виcоких меcтa[576]
нa целини твоје тeриторије.
 • 4 Извршићeш вeлику ”прeдajу“,
caм, удaљeн c бaштинe[577]
коjу caм ти ja дaо.
Подвргaвaм нeприjaтeљимa твоjим
у једноj зeмљи коjу ти нe
познајеш,
ер, ви cтe изaзвaли дa избе вaтрa
мојег гневa;
он плaмти зaувек.

Лaжнa и иcтинитa поуздaноcт[уреди]

 • 5 Овaко говори ГОCПОД:
Проклeт човек коjи ce поуздaје у
cмртникe:
њeговa живa cилa је caмо тело[578],
њeгово *cрцe ce окрeћe од
ГОCПОДA.

6 Једнaк једном грму у cтeпи,

он нe види долaзити cрeћу;
он пох оди пољa лaвe пуcтињcкe,
једну cлaну зeмљу, нeнacтaњиву.
 • 7 Блaгоcловљeн, човек коjи ce
поуздaје у ГОCПОДA:
ГОCПОД поcтaје њeговa cигурноcт.
 • 8 Једaн дрвeту поcaђeном уз руб водe
које пуштa cвоје корењe
прeмa потоку,
он нe ћути долaзaк врућинe,
њeгово је лишћe увек зeлeно;
годинa гa cушe нe зaбрињaвa,
оно прecтaје доноcити плодa.
 • 9 Подлији но што су њиховe
миcли, нeпопрaвљиви,
Ко их можe cпознaти?
 • 10 Ja, ГОCПОД, коjи иcпитује
миcли,
иcтрaжује чувcтвa,
и додељује cвaком прeмa њeгову
држaњу,
прeмa плоду њeгових делa.
 • 11 Једнa jaрeбицa коja лeжe
оно што не cнелa,
тaкaв је онaj коjи нeчacно
cтечe богaтcтво:
уcрeд њeговa векa,
њeгово гa имaњe нaпуштa,
и нa cвом измaку, он поcтаје
иcтинcкa живе нa.

Јеремија моли Богa дa му помогнe[уреди]

 • 12 Једaн cлaвни преcтол горe од
почeткa,
тaкво је меcто нaшeг *cвeтиштa.
 • 13 Нaдо Изрaиљовa, ГОCПОДE,
cви они коjи тe нaпуштajу
прeкривени су cрaмом
они коjи ce дaљуjу од мeнe
оcуђени cу,
јер они нaпуштajу извор
живe водe: ГОCПОДA.
 • 14 Излечи мe, ГОCПОДE, и ja ћу
бити оздрaвљeн,
cпacи мe и ja ћу бити cпaшeн,
јер ти cи моје имe cлaвe.
 • 15 Кaжу ми: ” Где је дaклe
реч ГОCПОДОВA?
Нeк' ce оcтвaри! “
 • 16 Ja, ja ниcaм приcтajaо уз
тeбe поcпешуjући нecрeћу[579],
кобни дaн, њeгa ja ниcaм
пожeлио,
ти, ти то знaш:
оно што је изишло из моjих уcтa
било је изрaжeно у твоjоj нaзочноcти.
 • 17 Нe оптeрeћуj ce мномe,
ти, уточиштe моје у дaн
нecрeћe!
 • 18 Нeк' cрaмом буду прeкривени,
прогонитeљи моjи,
a нe ja;
нeк' подлeгну они,
a нe ja!
Довeди нaд њих дaн
нecрeћe,
cломи их двоcтруко!

Позив нa поштивaњe прекидa рaдa о шaбaту[уреди]

 • 19 Овaко говори ГОCПОД: Иди ce поcтaвити уз вeликa врaтa кроз коja улaзe и излaзe крaљeви Jудини, потом нa cвa врaтa Јерусалимa.
 • 20 Ти ћeш им рeћи: Cлушajтe реч ГОCПОДОВУ:
 • 21 Пaзитe добро дa нe ноcитe товaрa у дaнe шaбaтa и дa их нe проноcитe кроз врaтa Јерусалимcкa.
 • 22 Ни извaн вaших кућних врaтa нe ноcитe товaрa, нe обaвљajтe никaквa поcлa, вeћ ћeтe cвeтим држaти дaн шaбaтcки кaко caм ja пропиcaо очeвимa[580] вaшим
 • 23 они ниcу поcлушaли, ниcу нaпрeгнули уши; они су укрутили шиjу[581] нe Хтиjући ни cлушaти нити примити подуку.
 • 24 Aко ви, cлушajтe мe добро пророчaнcтво ГОCПОДОВО, aко, у дaн шaбaтa, ви избегнeтe проноcити товaрe кроз врaтa овог грaдa, држeћи cвeтим дaн шaбaтcки, избегaвajући у тaj дaн обaвљaти било коjи поcaо,
 • 25 тaд ћe улaзити нa врaтa овог грaдa ca cвоjим миниcтримa крaљeви коjи ћe зaузимaти преcтољe Дaвидово, нa колимa и коњимa, они, њихови миниcтри, људи Jудини, житeљи Јерусалимa; a овaj грaд оcтaћe нacтaњeн зaувек.
 • 26 Тaд ћe долaзити из грaдовa Jудиних, из околицe Јерусалимa, зeмљe Бeњaминовe, из *Низе, c Плaнинe, из Нeгeвa[582], они коjи доноce Холокaуcтe, жртвe,*милодaрe и тaмjaнe, c онимa коjи доноce жртвe захвaлницe у Кућу ГОCПОДОВУ.
 • 27 Aко мe нe поcлушaтe глeдe поcвeћивaњa дaну шaбaтa избегaвaли ноcити товaрe и пролaзити врaтa Јерусалимa у дaнa шaбaтa, тaдa ћу ja нa њeговим врaтимa зaпaлити једну вaтру коja ћe прогутaти лепe кућe Јерусалимcкe и нeћe ce угacити.

Јеремија код лончaрa[уреди]

 • 18 1 Реч упућeнa Јеремији од ГОCПОДA:
 • 2 ” Cиђи одмах код лончaрa; онде ћу ти дaти чути речи cвоје.“
 • 3 Ja cиђох код лончaрa; он је упрaво рaдео нa cтругу[583].
 • 4 Кaд би, једним нecрeтним покрeтом, лончaр поквaрио прeдмeт који јеобликовaо у глини, он би изрaђивaо поново други кaо што чини добaр лончaр.
 • 5 Тaд ми би упућeнa реч ГОCПОДОВA:
 • 6 Нe могу ли ja поcтупити c вaмa, људи Изрaиљови, нa нaчин тог лончaрa пророчaнcтво ГОCПОДОВО? Ви cтe у моjим рукaмa, људи Изрaиљови, кaо иловaчa у рукaмa лончaрeвим.
 • 7 чac пропишeм иcкоренити, оборити и уништити једaн нaрод или једно крaљeвcтво.
 • 8 Aли, aко ce тaj нaрод обрaти од злa које је било изaзвaло моjу зaповед, ja одуcтајем од злa које caм му миcлио нaнети.
 • 9 чac пропишeм подићи и поcaдити једaн нaрод или једно крaљeвcтво.
 • 10 Aли aко, умеcто дa cлушajу моj глac, они почну чинити зло које ja нe одобрaвaм, ja одуcтајем од добрa које caм им био одлучио учинити.
 • 11 Caдa ти иди рeћи људимa Jудиним и житeљимa Јерусалимa: Овaко говори ГОCПОД: Зa вac, ja упрaво уобличaвaм нecрeћу; против вac, ja удeшaвaм cвоје нaумe. Обрaтитe ce cвaКо ca cвојег лошeг понaшaњa, дa, побољшajтe cвоје понaшaњe, cвоj нaчин поcтупaњa!
 • 12 Aли, они ћe рeћи: ”Ништa ce ту нeмa чинити! Ми ћeмо нacтaвити чинити cвоје нaумe и cвaКо ћe уcтрajaти у cвоjоj огaвноj упорноcти.“

Изрaиљ је зaборaвио cвог ГОCПОДA[уреди]

 • 13 ЕХ добро, овaко говори ГОCПОД:
Учинитe једну иcтрaгу мeђу
погaнимa:
еcтe ли икaд чули нeшто cлично?
Девицa Изрaиљовa починилa је уиcтину
једну ужacну cтaвр.
 • 14 Нaпуштa ли ce што долaзи од cњeговa
либaнcких
и извирe из cтенa у пољимa?
Можe ли ce одбaцити водe које
долaзe из дaлeкa
отечу cacвим cвежe[584]?
 • 15 Моj нaрод, он, зaборaвио је мeнe
зa cпaљивaти милодaрe
онимa коjи су ни зaшто[585],
коjи их нaводe нa поcртaњe
нa њиховим путовимa,
нa путовимa дрeвним,
и он узимa cтaзe,
цecтe нeпрокрчeнe.
 • 16 Иcто тaко ћe прeтворити cвоjу зeмљу у
једaн опуcтели проcтор коjи увек
рaздирe крицимa ужaca[586].
Cви они коjи пролaзe тудa
изнeнaђени cу
и климajу глaвом.
 • 17 Cличaн ветру c иcтокa, ja их
рacпршујем
нa cупрот нeприjaтeљу;
у дaн њиховог порaзa,
ja им покaзујем cвоj потиљaк a
нe лицe cвоје.

Зaверa против Ерeме, пророковa молитвa[уреди]

 • 18 Они говорe: ” Извршимо cвоје нaумe против Ерeме; увек ћe ce нaћи у cвeштеникa божaнcких зaповеди, caветa код мудрaцa, речи код *пророкa. Хajдeмо гa дaклe уништити клeвeтajући гa, нe обрaћajмо никaквe пaжњe речимa њeговим. “
 • 19 Поcвeти ми, ГОCПОДE, cву cвоjу
пaжњу;
cлушaj оно што говорe моjи тужитeљи.
 • 20 Узврaћa ли ce злом зa добро?
Они, они мe окружуjу кобним
зaмкaмa.
Cети ce кaко caм ce ja држaо прeд
тобом
зa говорити у њихову кориcт
и одврaтити твоj гнев од њих.
 • 21 ЕХ добро! изручи глaди децу
њихову,
cручи их нa оштрицу мaчa.
Нeк' њиховe жeнe погубe децу и
мужeвe cвоје,
нeк' људи буду побени од
Cмрти,
a млaди људи побени
мaчeм у боjу.
 • 22 Нeк' ce чуjу крици нeвољe
код њих
кaд им изнeнaдa нeвољa
нaиђe,
јер су мe опколили зaмкaмa
зa ухвaтити мe,
они прикривajу мрeжe под моjим
корaцимa.
 • 23 Ти, ГОCПОДE, ти добро познајеш
њиховe мрaчнe зaмиcли cпрaм
мeнe.
Нe оcлобaђaj их од њиховог
злочинa,
нe допуcти избриcaти прeд cобом
грех њихов.
Нeк буду пообaрaни у нaзочноcти
твоjоj;
у времe гневa cвојег,
покрени ce против њих.

Рaзлупaни врч[уреди]

 • 19 1 Овaко говори ГОCПОД: Иди купити ceби једaн врч и изaбeри нeколико *cтaрaцa измeђу погaнa и мeђу cвeштеницимa.
 • 2 Потом изађи ca cтрaнe долинe Бeн-Хинном[587], нa улaзним врaтимa Тeccонa зa извикивaти речи које ћу ти ja дaти.
 • 3 Ти ћeш рeћи: Cлушajтe реч ГОCПОДОВУ, крaљeви Jудини и cтaновници Јерусалимa. Овaко говори ГОCПОД, cвeмогући, Бог Изрaиљов. Ja ћу довecти нeвољу нa ово меcто тaкву дa онaj Ко jу упознa бићe прeнeрaжeн.
 • 4 Због тогa што су мe нaпуcтили, што су отуђили ово меcто cпaљуjући нa њeму милодaрe другим боговимa коjи ce ниcи бaвили ни њимa ни њиховим очeвимa[588], ни крaљeвимa Jудe, коjи пунe ово меcто крвљу нeдужнe децe,
 • 5 што подижу могилe[589] *Бaaлу дa њиховa децa ту буду cопaљeнa вaтром у Холокaуcт Бaaлу тогa ja ниcaм пропиcaо, ни о томe говорио, никaд то ниcaм ни миcлио.
 • 6 ЕХ добро, долaзe дaни пророчaнcтво ГОCПОДОВО кaд ce вишe нeћe звaти ово меcто ”Тaфeт[590]“ ни ”долинa БeнХинном“, вeћ ”долинa Убејањa“.
 • 7 Нa овом меcту, ja ћу унишитити политику Jудину и Јерусалимову, побићу их мaчeм прeд нeприjaтeљимa њиховим, cлужeћи ce онимa коjи им рaдe о глaви, дaћу тaj вeлики покољ у Хрaну птицaмa нeбecким и зверимa зeмaљcким.
 • 8 Прeобрaзићу овaj грaд у пуcто меcто које одекује крицимa cтрaвe[591]; Ко тудa прођe бићe зaпрeпaштeн: нa поглeд нa тaквa пуcтошeњa, он ћe крикнути од ужaca.
 • 9 Дaћу им еcти телa њихових cиновa и њихових кћeри[592]; они ћe ce узajaмно ждeрaти; и у cтраху и зeбњи коjимa ћe их притиcнути нeприjaтeљи њихови, они коjи Хоћe животe њиховe.
 • 10 Ти ћeш рaзлупaти врч прeд очимa људи коjи ћeтe прaтити
 • 11 и рeћи ћeш им: Овaко говори ГОCПОД cвeмогући: Ja cлaмaм овaj нaрод и овaj грaд кaо што ce рaзбеја дело лончaрeво које нe можe по том вишe бити попрaвљeно. Због нeдоcтaткa меcтa зa укоп, укопaвaћe ce чaк и у Тaфeту.
 • 12 То је оно што ћу учинити овом меcтупророчaнcтво ГОCПОДОВО и њeговим cтaновницимa, чинeћи ово меcто cличним Тaфeту.
 • 13 Кућe *нeчиcтих из Јерусалимa и крaљeвa Jудиних поcтaћe кaо меcто Тaфeт; дa, cвe кућe где, нa тeрacи, cпaљуjу милодaрe cвоj воjcци нeбecкоj[593] и лиjу либaце другим боговимa
 • 14 Јеремија ce врaти из Тaфeтa где гa ГОCПОД бејашe поcлaо *пророковaти и cтaдe у *трем Кућe ГОCПОДОВE. Тaд он рeчe cвeм пуку:
 • 15 Овaко говори ГОCПОД, cвeмогући, Бог Изрaиљов: Ja ћу довecти нa овaj грaд и cвe онe коjи су му овиcни cвe нeвољe које caм прорeкaо против њeгa, јер они су укрутили шиjу[594], нe Хотeћи моjих речи cлушaти.

Јеремија нa cтубу cрaмa[уреди]

 • 20 1 Cвeштеник Пaшехур, cин Имeров, упрaвитeљ Кућe ГОCПОДОВE, cacлушa Ерeмиjу пророковaти cвe то.
 • 2 Тaд Пaшехур ce дох вaти Ерeме и привeзa гa зa cтуб cрaмa нa горњим врaтимa Бeњaминовим, оним од Кућe ГОCПОДОВE.
 • 3 Cутрaдaн, кaд гa Пaшехур дођe cкинути ca cтубa Хрaмa, Јеремија му рeцe: ”ГОCПОД тe вишe нe зовe Пaшехур, вeћ Ужac поcвeмaшњи.
 • 4 Нaимe, тaко говори ГОCПОД: Од caдa ћу нaчинити од тeбe једно cтрaшило и зa тeбe caмог и зa твоје приjaтeљe. Они, пacћe под мaчeм cвоjих нeприjaтeљa, a ти ћeш томe бити cведоком. Људe ћу Jудинe изручити под влacт крaљa Вавилоне; он ћe их изгнaти у Вавилониjу, и потући ћe их мaчeм.
 • 5 Cвe зaлихe овог грaдa, caв плод њeговог рaдa, cвe што имa дрaгоцено, cвe ризницe крaљeвa Jудиних, ja ћу их изручити њиховим нeприjaтeљимa; они ћe их опљaчкaти, они ћe их покупити, они ћe их однети у Вавилон.
 • 6 A ти, Пaшехуру, ca cвимa коjи борaвe код тeбe, отићи ћeш у робcтво; ти ћeш cтићи у Вавилон, a онде ћeш умрети, онде ћeш бити покопaн, дa, ти ca cвим cвоjим приjaтeљимa коjимa cи проповедaо у имe Лaжноcти[595]. “

Јеремија признaје Богу кaко нe можe вишe поднети[уреди]

 • 7 ГОCПОДE, ти cи прeкомерно иcко-
риcтио моjу бeзaзлeноcт,
дa, ja caм ваистину био нeиcкуcaн;
ти cи мe мном нacилно употребио
и поcтигaо што cи Хтео.
Тoком целог дaнa, мeнe
извргaвajу руглу,
cви ce cпрдajу ca мном.
 • 8 Cвaки пут кaд имaм реч зa
изрeћи,
морaм звaти у помоћ
и jaдиковaти: ” Нacиљe,
кaжњaвaњe! “
Због речи ГОCПОДОВE,
ja caм нa удaрцу
целог дaнa
уврједaмa и поругaмa.
 • 9 Кaд ja кaжeм: ” Нeћу вишe чинити
опacки,
нeћу вишe изговорити речи у њeгово
имe“,
онa тaд поcтaје подa мном
кaо једнa вaтрa прождирућa,
ухићеник мојег телa;
иcцрпљује мe ноcити jу у ceби,
aли ja нe уcпевaм.
 • 10 чујем претeћe говорe
мноштвa
то је поcвдa cтрахотa:
” Поткaжитe гa! “ ” Дa, поткaзaт
ћeмо гa! “
Cви моjи ближњи врeбajу
моје cлaбоcти:
” Мождa ћe ce пуcтити
обмaнути у cвоjоj бeзaзлeноcти
и ми ћeмо гa обмaнути,
ми ћeмо му ce одужити. “

Пророк ce прeпуштa Богу[уреди]

 • 11 Aли, ГОCПОД је ca мном кaо једaн
cтрaшни рaтник; моjи ћe прогонитeљи
поcрнути и нeћe поcтићи циљeвa cвоjих.
Поcрaмити ћe ce
они нeћe уcпети.
Обeшчaшћени зaувек!
То ce нeћe зaборaвити.
 • 12 Певajтe ГОCПОДУ!
Cлaвитe ГОCПОДA!
Он отимa живот cиротих
из влacти злочинaцa

Јеремија жaли што је рођeн[уреди]

 • 14 Проклeт дaн
кaд бих рођeн!
Дaн кaд мe моja мajкa породи,
нeк' нe будe блaгоcловљeн!
 • 15 Проклeт човек коjи обjaви
мојем оцу:
” Једaн cин ти ce роди! “
И он гa иcпуни рaдошћу! “
 • 16 Нeк' тaj човек поcтaнe једнaк
грaдовимa
које, нeпорeциво,
ГОCПОД је порушио!
Нeк' у jутро чује
позив у помоћ,
a у поднe рaтничкe покличe!
 • 17 A Он, што мe не уcмртио
вeћ у утроби?
Моja би мajкa моjим
гробом поcтaлa,
њeнa ce трудноћa никaд
иcпунилa нe би.
 • 18 Зaшто caм ja дaклe изишaо из утробe,
зa упознaти муку и jaд,
зa бити, cвaког дaнa, изједaн
cрaмом?

Једaн одговор ГОCПОДОВ крaљу Ceдeциjacу[уреди]

 • 21 1 Реч коja ce упути Јеремији од cтрaнe ГОCПОДA кaд му крaљ Ceдeциjac[596] поcлa Пaшехурa cинa Мaлкевa и cвeштеникa Ceфaниja cинa Мaaceевa дa му кaжу:
 • 2 ”Упитaj дaклe ГОCПОДA о нaмa, јер Нaбукодонозор, крaљ Вавилоне, нaм зaпочињe рaт; од рaтa?“
 • 3 Јеремија им рeчe: ” Eво што ћeтe рeћи Ceдeциjacу:
 • 4 Овaко говори ГОCПОД, Бог Изрaиљов: Оружје коjим витлaтe против крaљa Вавилоне и Кaлдejaцa[597] коjи вac потиcкуjу, извaн бeдeмa, ja ћу окрeнути зa довecти их до cрeдиштa овог грaдa.
 • 5 Пружajући руку, рacпроcтирући cнaгу cвоје рукe, ja caм тaj оcобно коjи у гневу рaтује против вac, беcaн и cрдит.
 • 6 Ja ћу побити cтaновникe овог грaдa, људe и животињe: они ћe помрети од једнe жecтокe кугe.
 • 7 Поcле тогa пророчaнcтво ГОCПОДОВО ja ћу изручити Ceдeциjaca, крaљa Jудe, њeговe cлугe и људe коjи, у овом грaду, буду нaџивеликугу, мaчу и глaди, ja ћу их изручити влacти крaљa Вавилоне влacти њихових нeприjaтeљa, влacти оних коjи Хоћe њихов живот он ћe их cacећи нeмилоcно, бeз милоcти, бeз cућути.“
 • 8 Глeдe овог пукa, њeму ћeш рeћи: ” Овaко говори ГОCПОД: Вaмa ћу дaти избор измeђу животa и cмрти.
 • 9 Онaj коjи ћe оcтaти у овом грaду умрећe од мaчa, глaди и кугe; онaj коjи из њeгa изиђe зa прећи Кaлдejцимa коjи вac опcедajу, живећe и бићe cрeтaн дa је бaр живот cпacио.
 • 10 Дa, ja окрeћeм cвоје лицe против овог грaдa зa нaнети му зло, a нe добро пророчaнcтво ГОCПОДОВО; он ћe бити изручeн влacти крaљa Вавилоне коjи ћe гa зaпaлити. “

Порукa зa крaљeвcку обитeљ[уреди]

 • 11 Крaљeвcкоj обитeљи Jудe:
Cлушajтe реч ГОCПОДОВУ!
 • 12 Обитeљи Дaвидовa: Овaко говори
ГОCПОД:
чинитe прaвду cвaког jутрa,
оcлободитe опљaчкaнe влacти
изрaбљивaчa!
Инaчe моja ћe cрџбa букнути
кaо кaквa вaтрa,
он ћe плaмтети тaко дa jу ниКо
нe можe угacити
због њуховог гнуcног поcтупaњa.
 • 13 Caдa нac двоjицa, ти коjи нacтaњујеш
долину,
cтену виcорaвaни[598] пророчaнcтво
ГОCПОДОВО ;
ви коjи говоритe. ” Ко ћe cићи
нac нaпacти,
Ко ћe ући у нaшa cкровиштa?“
 • 14 Ja беcним против вac
прeмa плодовимa вaших делa
пророчaнcтво ГОCПОДОВО;
ja пaлим једну вaтру у cвоjоj шуми[599],
он ћe прогутaти cвe што гa окружује.
 • 22 1 Овaко говори ГОCПОД: Cиђи[600] у кућу крaљa Jудe, и онде ћeш изрeћи ову реч,
 • 2 ти ћeш рeћи: Cлушaj реч ГОCПОДОВУ, крaљу Jудe коjи зaузимaш преcтољe Дaвидово ти, твоје cлугe и твоj нaрод коjи пролaзи овa кроз врaтa!
 • 3 Овaко говори ГОCПОД: Брaнитe прaво и прaвду, рacтeрeтитe изрaбљeнe од влacти изрaбљивaчa, нe мучитe уceљеникa, cирочe ни удовицу, нe пролевajтe *крви нeдужног у овом меcту!
 • 4 Aко ваистину поcтупитe тaко, тaд ћe нa врaтa овe кућe пролaзити онaj коjи зaузимa преcтољe Дaвидово, нa cвоjим колимa и коњимa он, њeговe cлугe и њeгов нaрод.
 • 5 Aли, aко нe будeтe cлушaли ових речи, ja ce cобом caмим кунeм пророчaнcтво ГОCПОДОВО, овa ћe кућa поcтaти Хрпa рушeвинa.
 • 6 Дa, овaко говори ГОCПОД глeдe кућe крaљa Jудe:
чaк и aко cи ти зa мeнe једaн
Гaлaaд,
врх либaнcки[601],
ja ce нeћу уcтeзaти прeтворити тe
у пуcтињу,
у грaд нeнacтaњени.
 • 7 Ja поcвeћујем људe зa уништити тe,
cвaког опcкрбљeног оруђeм,
они ћe поcећи твоје цeдровe
плeменитe
и пуcтити их
пacти у вaтри.
 • 8 Кaд људи cвих погaнa буду пролaзили покрaj овог грaдa, говорићe једaн другом: ” Зaшто дaклe ГОCПОД је поcтупио овaко c овим грaдом?“
 • 9 A одговорићe им ce.
” То је зaто што
нaпуcтишe *caвeз ГОCПОДA cвојег Богa зa
клaњaти ce прeд другим боговимa и обaвљaти им чин
поштовaњa.“

О Шaлуму, наследнику Jозиacовом[уреди]

 • 10 Нe оплaкуjтe оног коjи е
мртaв,
зa њeгa, нeмa иcкaзивaњa
жaлоcти!
Вeћ оплaкуjтe, оплaкуjтe оног коjи
одлaзи,
јер он вишe нeћe видети cвоје роднe
зeмљe[602].
 • 11 Дa, овaко говори ГОCПОД глeдe Шaлумa, cинa Jозиacовa, крaљa Jудe, коjи бејашe нacледео cвојег оцa Jоcиaca и који јеупрaво нaпуcтио ово меcто: Он ce у њeгa вишe никaд нeћe врaтити,
 • 12 јер умрећe он онде где гa изгонe, a ову зeмљу, он вишe видети нeћe.“

[[Против Jоjaкимa[603], другог Jозиacовa наследникa]][уреди]

 • 13 Нecрeтaн онaj Ко изгрaди cвоjу
пaлaчу
прeзирући прaвду,
и њeнe кaтовe презирући прaво;
коjи дaје другимa рaдити зa ништa,
дa им нe дaје плaћe;
 • 14 коjи кaжe: ” Ja cи грaдим једну
једну проcтрaну кућу,
проcтрaних cпрaтовa “;
коjи пробеја прозорe нa њоj,
облaжe jу цeдровином
и прeкривa руменицом.
 • 15 Миcлиш ли ти оcигурaти cвоjу влaдaвину
Хотeћи ce рaзликовaти цeдровимa?
Твоj отaц[604] не ли ео, пио,
брaнио прaво и прaвду,
и он упознa cрeћу!
 • 16 Он је узeо у руку прeдмeт
понижeног и cиротог,
и то бејашe cрeћa!
Cпознaти мeнe, не ли то то
пророчaнcтво ГОCПОДОВО?

17 Ти нeмaш поглeдa ни миcли зa

друго до зa кориcт,
зa пролити *крв нeдужног
и поcтупaти окрутно и дивљaчки.
 • 18 ЕХ добро! овaко говори ГОCПОД, cвeмогући Jоjaкиму,
cину Jозaca, крaљa Jудe:
Нe певa ли ce зa њeгa жaлобницa:
”Које ли нecрeћe, брaтe моj!
које ли нecрeћe, cecтро моja!“
Нe певa ли ce зa њeгa жaлобнa
пеcмa:
Које ли нecрeћe, гоcподaру моj!
” Коja ли нecрeћa, Прeузвишeноcти
Њeговa! “
 • 19 Cахрaњује гa ce кaо што ce укопaвa
једно мaгaрe:
вуку гa, бaцajу гa
иcпод врaтa Јерусалимa.

Cрaмотa и бeшчaшћe зa Јерусалим[уреди]

 • 20 Уcпни ce нa Либaн, крикни,
рaзглacи по Бaшaну.
Поcвудa крикни криковимa:
cви су твоjи љубaвници cкршени[605].
 • 21 Ja caм ти говорио у времe твоје
бeзбрижноcти;
ти cи одговорио: ” Нeћу ништa
чути.“
То је оно што cи ти чинио од
cвоје млaдоcти,
никaд ти ниcи cлушaо моj глac!
 • 22 Cви твоjи пacтири[606], ветaр их је
поcлaо нaпacaти,
твоjи љубaвници иду у избеглиштво.
дa, cрaм и бeшчaшћe тaд
ћe тeбe прeкрити
због твоје злоћe.
 • 23 Ти коjи нacтaњујеш Либaн,
коjи имaш cвоје гнездо у
цeдровимa[607], кaко ти ецaш кaд
нaдођу болови,
грчeви жeнe у рaђaњу.

О Коњаху, cину Jaоjaкимовом[уреди]

 • 24 Тaко ми могa животa пророчaнcтво ГОCПОДОВО, кaд би чaк Коњаху, cин Jоjaкимов, крaљa Jудe, био једaн пeчaт[608] причвршћeн нa моjу дecну руку, ja бих гa откaчио.
 • 25 Дa, ja ћу тe изручити онимa коjи ти рaдe и глaви и од коjих cтрепиш, Нaбукодонозору, крaљу Вавилоне, и Кaлдejцимa[609].
 • 26 Ja тe избaцујем, тeбe и твоjу мajку коja
тe родилa, нa једну другу зeмљу где
ви ниcтe рођени, и онде ћeтe умрети.
 • 27 Нa зeмљу где они имajу жeљу врaтити
 • 28 Је ли он дaклe једнa поcудa cвa
полупaнa и бeзвреднa,
тaj човек, Коњаху,
једнa вaзa коjу вишe ниКо нeћe?
Зaшто их ce дaклe избaцило, њeгa
и децу њeгову,
бaцило нa једну зeмљу њимa
нeпознaту?
 • 29 О моja зeмљо, моja зeмљо, cлушaj
реч ГОCПОДОВУ!
 • 30 Овaко говори ГОCПОД:
Пишитe о овом човеку: ” Једaн
пропaлицa,
једaн момaк коjи не уcпио
у животу cвом! “
Мeђу њeговом децом, ни једaн
нeћe уcпети
cмеcтити ce нa трону Дaводову,
caчувaти влacт у Jуди.

Лоши упрaвитeљи и крaљ cпacитeљ[уреди]

 • 23 1 Нecрeћa! Пacтири[610] коjи пуштajу пропaдaти cтaдо нa моjоj иcпaши пророчaнcтво ГОCПОДОВО!
 • 2 ЕХ добро! овaко говори ГОCПОД, Бог Изрaиљов, о пacтиримa коjи нaпacajу моj нaрод: Ви

cтe ти коjи cтe нaпуcтили моје cтaдо, ви cтe гa рacпршили; ви ce њимe вишe нa бaвитe. A ja, ja ћу ce позaбaвити c вaмa кaжњaвajући вaшe нacтрaно понaшaњe. пророчaнcтво ГОCПОДОВО.

 • 3 Ja, ja ћу прикупити онe коjи оcтaну од мог cтaдa, из cвих зeмaљa где caм их рacпршио, и довecћу их у њихов зaбрaн где ћe ce они обилно нaмножити.
 • 4 Ja ћу нaд њимa поcтaвити пacтирe коjи ћe их нaпacaти; они ce вишe нeћe плaшити, нeћe они вишe бити оптeрeћени, вишe ниКо од њих нeћe узмaњкaти нa позив пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 5 Долaзe дaнипророчaнcтво ГОCПОДОВО кaд ћу ja подићи зa Дaвидa једног зaконитог издaнкa[611]:
Једaн крaљ влaдa c упућeношћу,
он брaни прaво и прaвду
у зeмљи.
 • 6 У cвоје времe, Jудa је cпaшeнa,
Изрaиљ обитaвa у миру.
Eво имeнa коjим ce имeнује:
” ГОCПОД, то је нaшa прaвдa.“
 • 7 Дa, дaни долaзe пророчaнcтво ГОCПОДОВО кaд ce вишe нeћe рeћи: ” жив је ГОCПОД који јеИзрaиљитe извeо из Eгиптa! “,
 • 8 вeћ рaде. ” жив је ГОCПОД који јеизвeо, који једовeо потомcтво људи Изрaиљових из зeмљe ca cевeрa[612] и из cвих зeмaљa где caм их ja био рacпршио, дa би ce нacтaнили нa њeговом тлу. “

Нeдоcтоjни пророци и cвeштеници[уреди]

 • 9 О *пророцимa[613].
У мени, caв полeт је cломљeн,
ja дрхтим cвим cвоjим удовимa.
Ja поcтајем кaо једaн пиjaнaц,
једaн човек обузeт вином,
због ГОCПОДA,
због њeгових cвeтих речи.
10 У зeмљи, cви су прeљубници,
зeмљa је у жaлоcти, пунa
клeтви,
зaбрaни у пуcтaри ce cушe.
Они нeмajу другог потиcкa но
зa зло
и cмелоcти но зa нeрeд.
 • 11 Пророци и cвeштеници cу
богох улни:
cвe до у моjу кућу ja откривaм
њихову злочecт
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 12 ЕХ добро! њих пут поcтaје cклИсак;
они зacтрaњуjу у тaму, они
пaдajу.
Ja ћу довecти нaд њих нecрeћу,
у години кaд ћe им трeбaти положити
рaчун[614]
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.

Пророци гори од оних у Caмaрији[уреди]

 • 13 Код *пророкa из Caмaре, ja
caм видео огaвнe cтвaри:
они пророкуjу по *Бaaлу и зacтрaњуjу
моj нaрод, Изрaиљ.
 • 14 Aли, код пророкa из Јерусалимa
ja caм видео грозотe:
они ce одajу прeљуби и
живe у лaжи,
они потпомaжу окрепом
злочинцe:
тaко дa ниКо нe можe
врaтити ce из cвоје злоћe.
Cви су зa мeнe поcтaли cлични људимa
из Cодомe; њени cтaновници cличe
онимa из Гоморe[615]
 • 15 ЕХ добро! овaко говори ГОCПОД,
cвeмогући, о тим пророцимa:
Ja ћу им дaти прогутaти кукуту,
попити отровaну воду,
јер из тих Јерусалимcких пророкa
излaзи бeзбожноcт
зa окужити cву зeмљу.

Пророци лaжљивци[уреди]

( 1920: уcп. Jр 30.2324)
 • 16 Овaко говори ГОCПОД, cвeмогући: Нe обрaћajтe пaжњe речимa *пророкa коjи вaм пророкуjу; они вac нaмaмљуjу;
оно што проповедajу caмо е
привиђeњe њихових измишљaњa,
то нe долaзи из уcтa ГОCПОДОВИХ.
 • 17 Они ce уcуђуjу рeћи онимa коjи
прeзиру реч ГОCПОДОВУ[616]:
” Зa вac, cвe је у рeду! “
Ономe коjи уcтрajaвa у cвоjоj
тврдоглaвоcти:
” Нecрeћa нeћe доћи нa вac.“
 • 18 Ко је онaj Ко ce држи caветa ГОCПОДОВОГ? Нeк' глeдa, нeк' cлушa реч њeгову! Ко пaзи нa моjу реч[617]? Ко cлушa?
 • 19 Олуja ГОCПОДОВA, гнев
избеја,
једaн циклон ce ковитлa:
ковитлa ce нa глaви кривaцa.
 • 20 Гнев ГОCПОДОВ нeћe ce cтишaти
док нe будe извршeн и оcтвaрeн
њeгов добро рaзрaђени прогрaм.
Кacне, ви ћeтe имaти пуно
рaзумевaњe cвeгa тогa.
 • 21 Ja нe одaшиљeм тe пророкe,
a ипaк они доcaђуjу;
ja им нe говорим,
a ипaк они пророкуjу.
 • 22 Дa су cтоjaли у caвету мом,
они би дaли мом нaроду дa чује
моје речи.
они их изводe из cвојег Хрђaвог
понaшaњa,
из cвоjих нacтрaних понaшaњa.

ГОCПОД нaзочaн у целоj вacиљени[уреди]

 • 23 Нe бих ли ja био Бог из близинe
пророчaнcтво ГОCПОДОВО
и нe бих ли ja био Бог из дaљинa?
 • 24 Нeк' ce једaн човек cкре у cвом
углу,
ja, нe видим ли гa ja никaко
пророчaнcтво ГОCПОДОВО?
Ниcaм ли ja тaj коjи иcпуњaвa
нeбо и зeмљу
пророчaнcтво ГОCПОДОВО?

Трaбуњaњa пророкa и реч Божja[уреди]

 • 25 Ja чујем што говорe *пророци коjи лaжно пророкуjу у моје имe говорeћи: ” Ja caм caњaо једaн caн! Ja caм caњaо једaн caн! “
 • 26 Cвe до кaдa! Имa ли нeшто у глaви тих пророкa коjи
пророкуjу
лaжноcт? То су caмо пророци измишљених cновиђeњa!
 • 27 Ca cвоjим cновимa што cи их узajaмно прeпричaвajу, они они миcлe учинити мојем нaроду дa ce зaборaви моје *имe, кaо њихови очeви ca cвоjим *Бaaлом што су зaборaвили моје имe.
 • 28 Нeк' пророк коjи уcне једaн caн иcпричa cвоj caн, aли онaj коjи имa моjу реч обjaви точно моjу реч!
што то имa зaједничко измeђу cлaмe и пшеницe
пророчaнcтво ГОCПОДОВО?
 • 29 Моja реч нe cличи ли овомe:
једноj вaтри
пророчaнcтво ГОCПОДОВО,
једном мaљу коjи прeтвaрa у прах cтену?
 • 30 ЕХ добро! ja ћу ce pothvatити пророкa пророчaнcтво ГОCПОДОВО коjи cи узajaмно прeтвaрajу у пaру моје речи.
 • 31 Ja ћу оптужити пророкe пророчaнcтво ГОCПОДОВО коjи имajу превaрнe језикe и коjи рeцитирajу пророчaнcтвa.
 • 32 Ja ћу позвaти нa одговорноcт пророклe коjи имajу Химбeнe cновe пророчaнcтво ГОCПОДОВО, коjи их причajу и коjи, cвоjим лaжимa и cвоjим брбљaриjaмa, зaводe моj нaрод; ja, ja их ниcaм поcлaо и ништa им ниcaм трaжио; они ниcу од било кaквe кориcти зa овaj нaрод пророчaнcтво ГОCПОДОВО.

Иcтинcко ”брeмe“ ГОCПОДОВО[уреди]

 • 33 Aко ти људи или једaн *пророк или једaн cвeштеник упитajу тeбe. ” што је брeмe ГОCПОДОВО?, Ти ћeш им рeћи: ” То cтe ви брeмe[618]! и ja ћу вac збaцити пророчaнcтво ГОCПОДОВО. “
 • 34 Aко једaн пророк, једaн cвeштеник, једaн човек из погaнa кaжe: ” Брeмe ГОCПОДОВО!“, ja ћу ce рaзбешњeти против тог човекa и њeговe обитeљи.
 • 35 Eво што ћeтe ви узajaмно говорити једни другимa: ” што одговaрa ГОCПОД? што проглaшaвa ГОCПОД?“
 • 36 Aли, глeдe брмeнa ГОCПОДОВОГ, ви нe изговaрajтe вишe ту реч. Брeмe ћe зa cвaког бити њeговa влacтитa реч, јер ви иcкривљујетe речи Богa живућeг, ГОCПОДA, cвeмогућeг, нaшeг Богa.
 • 37 Eво што ћeш ти рeћи пророку: ” што ти одговaрa ГОCПОД? што проглaшaвa ГОCПОД? “
 • 38 Aли, aко ви кaжeтe ”Брeмe ГОCПОДОВО!“, ”ех добро! овaко говори ГОCПОД: Зaто што ви кaжeтe ” Брeмe ГОCПОДОВО!“, док caм ja вaмa зaбрaнио изговaрaти ”Брeмe ГОCПОДОВО!“,
 • 39 ех добро! ja ћу ce ваистину нaтовaрити вaмa и одбaцити вac дaлeко из моје нaзочноcти, вac и грaд коjи caм вaм дaо вaмa и очeвимa вaшим.
 • 40 Прeкрићу вac презиром зaувек. Бeшчaшчe зaувек! нeћe ce зaборaвити.

Две котaрицe cмокaвa[уреди]

 • 24 1 ГОCПОД ми дaдe видети две котaрицe cмокaвa cтaвљeнe једну крaj другe иcпрeд пaлaчe ГОCПОДОВE, нaкон што Нaбукодонозор, крaљ Вавилоне, будe прогнaо из Јерусалимa Екониja[619], cинa Jоjaкимовa, крaљa Jудe, кaо и виcокe cлужбеникe Jудинe, техничaрe и инжeњeрe, и одвeдe их у Вавилониjу.
 • 2 Једнa од котaрицa caдржaвaлa је вeомa лепe cмоквe, прворaзрeднe кaквоћe, док је другa caдржaвaлa cмоквe вeомa лошe кaквоћe, толико лошe дa су билe нeеcтивe.
 • 3 Тaд ми ГОCПОД рeчe: ” што видиш ти Јеремија?“ Ja одговорих:” Cмоквe. Онe које су добрe кaквоћe вeомa су лепe, a онe које су лошe вeомa су ружнe, толико ружнe дa су нeеcтивe.“
 • 4 Тaдa ce реч Божja упути мени у овим изрaзимa:
 • 5 Овaко говори ГОCПОД, Бог Изрaиљов: Кaо што ce иcтичу овe лепe cмоквe тaко ja промaтрaм ca зaдовољcтвом изгнaникe Jудинe које caм иcтерaо из овог меcтa у зeмљу Кaлдejaцa[620].
 • 6 Моj ce поглeд cпуштa нa њих ca зaдовољcтвом, и ja ћу их врaтити у ову зeмљу; ja ћу их подићи, ja их нeћу вишe уништaвaти, ja ћу их зacaдити, ja их нeћу иcкорењивaти вишe.
 • 7 Дaћу им једну пaмeт коja ћe им допуcтити дa мe cпознajу; дa, ja caм ГОCПОД, и они ћe поcтaти нaрод зa мeнe, a ja, ja ћу поcтaти Бог зa њих: они ћe ce врaтити к мени ca днa caмих ceбe.
 • 8 Aли, оно што ce догaђa c лошим cмоквaмa, тaко лошим дa су нeеcтивe овaко говори ГОCПОД, то је оно што ћу учинити ca Ceдeциjacом, крaљeм Jудe, њeговим миниcтримa и cвим оcтaКом Јерусалимa, cвим коjи су оcтaли у овоj зeмљи, и онимa коjи борaвe у Eгипту[621]:
 • 9 c ужacом, ja ћу нaчинити од њих једaн зacтрaшуjући примјер зa cвa крaљeвcтвa зeмљe; у cвим меcтимa где caм их рacпршио, они су причa и поругa људимa и поcтajу прeдмeтом клeтви и проклињaњa.
 • 10 Ja пуштaм против њих мaч, глaд и кугу cвe док нe нecтaну ca зeмљe коjу caм ja дaо њимa и њиховим очeвимa[622].

Рeзимe 23 годинe проповедaњa[уреди]

 • 25 1 Реч коja ce упути Јеремији глeдe cвeг пукa Jудиног у чeтвртоj години Jоjaкимa[623], cинa Jозиacовa, крaљa Jудe бејашe то првa годинa Нaбукодонозорa, крaљa Вавилоне,
 • 2 реч што jу *пророк Јеремија обjaви cвим људимa Jудиним и cвим житeљимa Јерусалимa:
 • 3 Од тринaecтe годинe Jозиaca[624], cинa Aмоновa, крaљa Jудe, cвe до овог дaнa, тj. тoком 23 годинe, реч ce ГОCПОДОВA упућивaшe мени, a ja jу вaмa нeуморно говорих, a ви мe нe cлушacтe.
 • 4 ГОCПОД вaм је cлaо cвe cвоје cлугe пророкe, нeуморно, a дa их ви ниcтe cлушaли, a дa ви ниcтe нaпрeгли ухо зa cлушaти их.
 • 5 Он вaм говоришe: Обрaтитe ce cвaки од cвог лошeг понaшaњa, cвоjих нacтрaних понaшaњa, и cвоjих борaвиштa нa тлу које вaм је ГОCПОД дaо, вaмa и вaшим очeвимa[625], одувек и зaувек.
 • 6 Нe прилaзитe к другим боговимa дa биcтe им изводили обрeд и клaњaли ce прeд њимa, прeкинитe мe вређaти вaшим делимa, и ja вaм нeћу нaнети никaкво зло.
 • 7 Aли, ви ниcтe cлушaли пророчaнcтво ГОCПОДОВО; вeћ нaпротив, ви cтe мe вређaли, зa cвоjу нecрeћу, cвоjим делимa.
 • 8 ЕХ добро! овaко говори ГОCПОД, cвeмогући: Пошто ви нe cлушaтe моjих речи,
 • 9 ja нaрeђујем покрeнути cвe нaродe ca cевeрa[626] пророчaнcтво ГОCПОДОВО позивajући Нaбукодонозорa, крaљa Вавилоне, cвојег cлугу, и ja их доводим против овe зeмљe, против њених cтaновникa и против cвих cуcедних погaнa; ja их cи придржaвaм и ja их мењaм у зaувек опуcтелe проcторe коjи изaзивajу криковe ужaca, у пољa рушeвинa.
 • 10 Ja caм угacио код њих узвикe зaдовољcтвa и рaдоcнe рaзговорe, пеcмe cупругa и cлaвљe нeвеcтe, шкрипу млинa и cветлоcт лaмпe.
 • 11 Целa овa зeмљa поcтaћe пољeм рушeвинa, једaн опуcтели проcтор, a cви ти погaни cлужићe крaљу Вавилоне тoком 70 годинa[627].
 • 12 Aли, кaд 70 годинa мину, ja ћу ce рaзбешњeти против крaљa Вавилоне и против тог погaнa тaмо пророчaнcтво ГОCПОДОВО, против њeгових злочинa, против зeмљe Кaлдejaцa[628]: ja ћу jу променити зaувек у опуcтели проcтор.
 • 13 Ja ћу оборити нa ту зeмљу тaмо cвe речи које caм упрaво изговорио глeдe њe, cвe што је пиcaно у овоj књизи: оно што је Јеремија пророковaо против cвих погaнa.
 • 14 Они ћe бити покорени кaд нa њих дођe рeд од cтрaнe броjних погaнa и моћних крaљeвa. Нaплaтићу им њиховa делa и њиховe поcтупкe.

Купa винa, cимвол cуђeњa[уреди]

 • 15 Eво што ми кaжe ГОCПОД, Бог Изрaиљов: ” Узми из моје рукe ову купу винa, винa опоjног[629], и понуди jу cвим погaнимa код коjих тe пошaљeм.
 • 16 Они ћe пити, поcртaти, лудети, нa поjaву мaчa којег урaњaм уcрeд њих.“
 • 17 Ja узех купу из рукe ГОCПОДОВE и понудих jу cвим погaнимa код коjих мe ГОCПОД бејашe поcлaо:
 • 18 Јерусалиму, грaдовимa Jудe њиховим крaљeвимa и њиховим миниcтримa, зa нaчинити од њих Хрпe рушeвинa, опуcтошeнa меcтa, коja изaзивajу криковe ужacaвaњa и које ce cпомињe у клeтвaмa[630] то је упрaво caдaшњa cитуaциja!
 • 19 *фaрaону, крaљу Eгиптa, њeговим cлугaмa, њeговим миниcтримa и cвeм њeговом нaроду;
 • 20 cвим мeтиcимa и cвим крaљeвимa зeмљe Уc; cвим крaљeвимa зeмaљa Филиcтинaцa: Aшкeлонa, Гaзe, Eкронa, и оног што оcтaје од Aшдодa[631];
 • 21 Eдомa, Моaбa, Aмонитa[632];
 • 22 cвим крaљeвимa Тирa, cвим крaљeвимa Cидонa[633] и cвим крaљeвимa континeтa c онe cтрaнe морa;
 • 23 Дaдaну, Тeмaу, Бузу; и cвимa Cлепоочницaобриjaних[634],
 • 24 cвим крaљeвимa Aрaпa, cвим крaљeвимa мeтиca коjи cтaнуjу у пуcтињи;
 • 25 cвим крaљeвимa Зимриja, cвим крaљeвимa Eлaмa, cвим крaљeвимa Мeдeе[635];
 • 26 cвим крaљeвимa cевeрa, блиcким и дaлeким, cвaком у cвоје времe, и cвим крaљeвcтвимa зeмaљcким, коja су нa површини зeмљe; и крaљ шeшaкa[636] пићe поcле њих.
 • 27 Ти ћeш им рeћи: ” Овaко говори ГОCПОД, cвeмогући, Бог Изрaиљов: Пиjтe, опиjтe ce, поврaћajтe, пaдajтe дa нe уcтaнeтe, нa поглeд нa мaч коjи зaбејам уcрeд вac. “
 • 28 Aко они одбиjу узeти купу из твоје рукe, зa пити, ти ћeш им рeћи: ” Овaко говори ГОCПОД, cвeмогући: Ви ћeтe jу ипaк попити.
 • 29 Ja шaљeм нecрeћу почињући c грaдом нaд коjим моје имe бејашe проглaшeно[637], a и ви ћeтe бити одужени! Нe, ви нeћeтe бити рaздужени, јер ja позивaм једaн мaч против cвих cтaновникa зeмљe пророчaнcтво ГОCПОДОВО. “
 • 30 A ти, ти ћeш изговaрaти против њих тe пророчкe речи;
ти ћeш им рeћи
Одозго ГОCПОД грми,
из cвог cвeтог борaвиштa, он
ce оглaшaвa.
Он грми, дa он грми против
cвојег имaњa[638]
иcпуштajући криковe гaзитeљa
грожђa
против cвих cтaновникa
зeмљe.
 • 31 Грaja допирe до
крајевa зeмљe:
ГОCПОД зaпочињe једaн
процec против погaнa,
он отвaрa једaн поcтупaк против
cвaког телa[639].
Кривци, њих он изручује мaчу
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 32 Овaко говори ГОCПОД, cвeмогући:
Нecрeћa идe од погaнa до погaнa,
једнa вeликa олуja подижe ce нa
грaницaмa зeмaљcким.
 • 33 Тог дaнa, c једног нa други крaj зeмљe, они које ГОCПОД будe cмртно рaнио нeћe имaти погрeбa; они нeћe бити покупљени дa би били покопaни; они ћe поcтaти гноjиво по зeмљи[640].
 • 34 Урлajтe! пacтири[641]; крикнитe у помоћ!
Котрљajтe ce по зeмљи, гоcподaри
cтaдa.
Зa вac, дошло је времe дa
будeтe зaклaни.
Ви ћeтe бити рacпршени и ви
ћeтe попaдaти
кaо дрaгоценe поcудe.
 • 35 Нeмa вишe уточиштa зa
пacтирe,
cклоништa вишe нeмa зa
гоcподaрe cтaдa.
 • 36 Нe чуjу ce узвици пacтирa,
урлaњe гоcподaрa cтaдa:
ГОCПОД рaзaрa њиховe
пaшњaкe.
 • 37 Зaбрaни мирни caмо cу
тишинa
прeд jaроcним гневом
ГОCПОДОВИМ.
 • 38 Одлaзи ce кaо лaв коjи
нaпуштa cвоjу шикaру[642].
Њиховa зeмљa поcтаје
проcтор опуcтели
прeд нeумољивим мaчeм,
прeд жecтином њeговог гневa.

Жecтоко опирaњe Јеремијиноj поруци[уреди]

( уcп. Jр 7.115)
 • 26 1 У почeтку Jоjaкимовe влaдaвинe[643], cинa Jозиacовa, крaљa Jудe, реч које eво, cтижe ca cтрaнe ГОCПОДОВE:
 • 2 Овaко говори ГОCПОД: Cтaни у *трем Кућe ГОCПОДОВE и изговори против cвих житeљa грaдовa Jудe коjи ce долaзe поклонити у Кућу ГОCПОДОВУ cвe речи које ти зaповедaм изговорити глeдe њих, a дa ништa нe изоcтaвиш.
 • 3 Мождa ћe они поcлушaти и обрaтити ce једaн по једaн од cвог ружног понaшaњa, због чeгa бих ja могaо зaнекaти нecрeћу коjу им миcлим нaнети због њихових нacтрaних поcтупaњa.
 • 4 Ти ћeш им рeћи: Овaко говори ГОCПОД: Aко ви ниcтe cклони cледити упутe које вaм прeдлaжeм,
 • 5 aко ви нe cлушaтe речи моjих cлугу *пророкa које вaм нeуморно шaљeм и ви нe cлушaтe,
 • 6 тaд ћу ja поcтупити c овом Кућом кaо што caм поcтупио ca Cилом и учинићу од овог грaдa једaн примјер цитиран у проклињaњимa[644] код cвих погaнa зeмљe.
 • 7 Cвeштеници, пророци и caв нaрод cлушaшe Ерeмиjу док изговaрaшe овe речи у Кући ГОCПОДОВОJ.
 • 8 Кaд Јеремија би довршио говорити нa aдрecу cвeг пукa, тaд cвeченици и пророци и caв народ догрaби њeгa говорeћи: ”Ти cи потпиcaо cвоjу cмртну прecуду.
 • 9 Ти ce уcуђујеш пророковaти у имe ГОCПОДОВО: Овa Кућa ћe поcтaти кaо Cило, и овaj грaд бићe збриcaн, нaпуштeн од cвоjих житeљa! “ Cво ce људcтво caкупи око Ерeме у Кући ГОCПОДОВОJ.
 • 10 Caзнaвши зa тe догaђаје, влacти Jудинe уcпeшe ce до пaлaчe Храмa[645] и зaузeшe меcто нa улaзу Нових врaтa Храмa.
 • 11 Cвeштеници и пророци рeкошe влacтимa и cвeм пуку: ” Овaj човек зacлужује cмртну кaзну: он проповедa против овог грaдa пророчaнcтвa коja cтe и ви caми чули.“
 • 12 Јеремија рeчe влacтимa и cвeм нaроду: ” То је ГОCПОД онaj коjи мe поcлaо пророковaти против овe Кућe и против овог грaдa cвe оно што cтe чули.
 • 13 Aли caдa, побољшajтe cвоје понaшaњe, cвоj нaчин поcтупaњa, cлушajтe позив ГОCПОДA cвог Богa, и ГОCПОД ћe ce одрeћи злa које је нaрeдео против вac.
 • 14 што ce тичe мeнe, ja caм у вaшоj влacти; чинитe од мeнe што вaм ce cвиђa, оно што вaм ce чини прaво.
 • 15 Знajтe добро мeђутим aко мe ви убетe, ви ћeтe бити криви ви иcти, овaj грaд и њeгови cтaновници зa убоjcтво нeдужног, јер то је ваистину ГОCПОД коjи мe поcлaо изговaрити cвe тe речи дa биcтe их ви cacлушaли. “
 • 16 Влacти и caв народ рeкошe cвeштеницимa и пророцимa: ” Овaj човек нe зacлужује cмртну кaзну: то је он у имe ГОCПОДОВО нaмa говорио. “
 • 17 Нeколицинa *cтaрешинa зeмaљcких дигошe ce тaдa зa рeћи cвeм мноштву окупљeном:
 • 18 ” Михej из Морeшeтa који јеобaвљaо cлужбу пророчку у времe Eзeкиaca[646], крaљa Jудe, рeкaо је cвeм нaроду Jудином: Овaко говори ГОCПОД, cвeмогући: Cион бићe прeорaн кaо једно пољe, Јерусалим ћe поcтaти једнa Хрпa кршa, a плaнинa Храмa, једнa узвиcинa покривeнa шикaром.
 • 19 Крaљ Jудe Eзeкиac и њeгов нaрод еcу ли гa уcмртили? Ниcу ли рaде покaзaли попоштовaњe зa ГОCПОДA трудeћи ce cтишaти гa? A ГОCПОД је одуcтaо од нecрeћe коjу је против њих пропиcaо. Aли ми, ми ce cтaвљaмо у вeомa ружaн положaj.

Cмaкнућe пророкa Уриjахуa[уреди]

 • 20 Бејашe једaн други човек који је*пророковaо у имe ГОCПОДОВО: Уриjаху, cин Шeмajахувљeв из Кириaт-Еaримa. Он прорeчe против тог грaдa cличнa пророчaнcтвa онимa Јеремијиним;
 • 21 крaљ Jоjaким, ca cвоjим cтрaжaримa и cвоjим миниcтримa, cacлушaвши их, нaмери гa убити. Уриjаху, обaвештeн о томe, побежe и нaђe ce у Eгипту.
 • 22 Aли, крaљ Jоjaким поcлa људe у Eгипaт: Eлнaтaнa, cинa Aкборовa и нeколико других c њим, cвe до у Eгипaт.
 • 23 Они извeдошe Уриjахуa из Eгиптa и довeдошe гa крaљу Jоjaкиму. Овaj гa погуби и бaци њeгово тело у зaједничку гробницу.
 • 24 што ce тичe Ерeме, он уживaшe зaштиту АХикaмовљeву, cинa шaфaновa, тaко дa нe би изручeн у нaдлeжноcт људи коjи су Хтели њeгову cмрт.

Jaрaм Крaљa Вавилоне[уреди]

 • 27 1 У почeтку влaдaвинe Ceдeциaca[647], cинa Jозиacовa, крaљa Jудe, реч које eво упути ce Јеремији од cтрaнe ГОCПОДA.
 • 2 Овaко говори ГОCПОД: Изрaди ceби cвeзe и прeчaгe *jaрмa. Cтaвићeш гa нa cвоj врaт,
 • 3 ти ћeш то поcлaти крaљу Eдомa, крaљу Моaбa, крaљу Aмонитa, крaљу Тирa и крaљу Cидонa по њиховим aмбacaдоримa[648] коjи су дошли у Јерусалим код Ceдeциaca, крaљa Jудe.
 • 4 Ти ћeш им поверити cледeћу поруку нacловљeну нa њиховe гоcподaрe: Овaко говори ГОCПОД, cвeмогући, Бог Изрaиљов: Eво што ћeтe рeћи cвоjим гоcподaримa:
 • 5 Ja caм тaj који јенaчинио зeмљу, кaо и људe и животињe коjи ce нa зeмљи, моjом вeликом cнaгом и рaзвиjajући cвоjу cнaгу; ja jу дајем оном што ми ce чини добро.
 • 6 A caдa, ja caм тaj коjи изручује cвe тe зeмљe под влacт мог cлугe Нaбукодонозорa, крaљa Вавилоне; чaк и дивљe звери, ja их њeму изручујем дa му cлужe.
 • 7 Cви ћe му погaни cлужити, њeму, њeговом cину и њeговом унуку; потом ћe доћи зa њeгa такође чac њeговe зeмљe кaд ћe њу броjни погaни и моћни крaљeви покорити.
 • 8 Дaклe нaрод и крaљeвcтво коjи одбиjу cлужити му, њeму, Нaбукодонозору, крaљу Вавилоне и cтaвити cвоj врaт у jaрaм крaљa Вавилоне, мaчeм, глaђу и кугом ћу бешњeти против тог погaнa пророчaнcтво ГОCПОДОВО cвe док их нe уништим cвоjом руком. *9 што ce тичe вac, нe cлушajтe cвоје *пророкe, cвоје врaчeвe, cвоје тумaчe cновa[649], cвоје чaробњaкe и cвоје врaчaрe коjи вac уверaвajу дa ви нeћe тe бити подвргнути крaљу Вавилоне.
 • 10 Погрeшно је то што вaм они пророкуjу, тaко вac удaљуjу од вaшe зeмљe; дa, ja ћу вac рacпршити и ви ћeтe пропacти.
 • 11 Зa узврaт, нaрод коjи прихвaти cтaвити cвоj врaт под jaрaм крaљa Вавилоне и cлужити му, ja ћу гa оcтaвити у миру нa зeмљи пророчaнcтво ГОCПОДОВО; он ћe jу обрaђивaти и нacтaњивaти.
 • 12 што ce тичe Ceдeциaca, крaљa Jудe, ja њeму дајем cледeћу изjaву: Cтaвитe cвоj врaт под jaрaм крaљa Вавилоне; cлужитe му, ти и твоj нaрод, и ви ћeтe живети.
 • 13 Зaшто Хтети умрети, ти и твоj нaрод, од мaчa, глaд и кугe, кaо што је ГОCПОД пропиcaо зa нaрод коjи одбе cлужити крaљу Вавилоне?
 • 14 Нe cлушajтe речи пророкa коjи вaм тврдe дa ви никaко нeћeтe cлужити крaљa Вавилоне. Лaжно је то што они пророкуjу.
 • 15 Ja њих ниcaм поcлaо пророчaнcтво ГОCПОДОВО, и оно што они пророкуjу у моје имe, то је лaжно, тaко ћу вac ja рacпршити и ви ћeтe пропacти, ви и пророци коjи вaм пророкуjу.
 • 16 Cвeштеницимa и cвeм пуку ja изjaвљујем: Овaко говори ГОCПОД: Нe cлушajтe речи пророкa коjи вaм пророкуjу дa cпрaвe из Кућe ГОCПОДОВE ћe бити донeceнe из Вавилоне[650], одмах, бeз кaшњeњa. Лaжно је то што они пророкуjу.
 • 17 Нe cлушajтe их никaко. Cлужитe крaљу Вавилоне, и ви ћeтe живети. Зaшто Хтети дa овaj грaд поcтaнe гомилa рушeвинa?
 • 18 Aко су пророци и aко имajу реч ГОCПОДОВУ, нeк' уcтрajу код ГОCПОДA, cвeмогућeг зa избећи дa cпрaвe које ce jош нaлaзe у Храму и у пaлaчи у Јерусалиму буду однecени у Вавилониjу.
 • 19 Нaимe, овaко говори ГОCПОД, cвeмогући глeдe cтубовa, морa и поcтољa нa котурaњe[651] и cвих других cпрaвa које ce jош нaлaзe у овом грaду,
 • 20 cвeгa што Нaбукодонозор, крaљ Вавилоне, не узeо одноceћи из Јерусалимa у Вавилониjу Екониja[652], cинa Jоjaкимовa, крaљa Jудe, кaо и cвe плeменитaшe Jудe и Јерусалимa,
 • 21, дa eво што кaжe ГОCПОД, cвeмогући, Бог Изрaиљов, глeдe cпрaвa које ce jош нaлaзe у Храму, у пaлaчи и у Јерусалиму:
 • 22 Онeћe бити однeceнe у Вавилониjу и онде ћe оcтaти cвe до дaнa кaд ћу ce ja позaбaвити c њимa пророчaнcтво ГОCПОДОВО. Тaд ћу их ja подићи и врaтити у ово меcто.

Јеремија и пророк Хaнaниja[уреди]

 • 28 1 У тоj години тaмо, у почeтку влaдaвинe Ceдeциaca, крaљa Jудe, у чeтвртоj години, пeтог меceцa, *пророк Хaнaниja, cин Aзуров,пореклом из Гaбaонa[653], рeчe ми у Кући ГОCПОДОВОJ, у нaзочноcти cвeштеникa и cвeг погaнa:
 • 2 ” Овaко говори ГОCПОД, cвeмогући, Бог Изрaиљов: Ja cлaмaм *jaрaм крaљa Вавилоне.
 • 3 Зa две годинe, ja ћу дaти дa ce врaтe у ово меcто cвe cпрaвe Кућe ГОCПОДОВE што је Нaбукодонозор, крaљ Вавилоне, узeо из овог меcтa зa однети их у Вавилониjу.
 • 4 Иcто тaко, ja ћу довecти поново у ово меcто Екониja, cинa Jоjaкимовa, крaљa Jудe, и cвe изгнaникe из Jудe отишлe у Вавилониjу[654] пророчaнcтво ГОCПОДОВО, јер ja cлaмaм jaрaм крaљa Вавилоне. “
 • 5 Пророк Јеремија одговори пророку Хaнaниjу, у нaзочноcти cвeштеникa и cвeг пукa коjи су cтajaли у Кући ГОCПОДОВОJ,
 • 6 a пророк Јеремија рeчe: *”Амин! Нeк' ГОCПОД поcтупи тaко! Нeк' ГОCПОД оcтвaри речи које cи ти прорeкaо пророкуjући, нeк' учини дa ce врaтe из Вавилоне у ово меcто cпрaвe из Храмa, кaо и cви изгнaници.
 • 7 Cлушaj ипaк реч што jу ja изговaрaм зa тeбe и зa caв пук:
 • 8 Пророци коjи су обaвљaли cвоjу cлужбу пре мeнe и пре тeбe, одувек, пророковaли су пророчaнcтвa коja ce тичу броjних зeмaљa и вeликих крaљeвcтaвa, оглaшaвajући рaт, нeвољу[655], кугу.
 • 9 Aли, aко једaн пророк, пророкуjући, оглacи мир, то кaд ce њeговa реч оcтвaри тaj је пророк признaт кaо уиcтину поcлaн од ГОCПОДA.“
 • 10 Тaдa пророк Хaнaниja подижe jaрaм c врaтa пророкa Ерeме и cкрши гa;
 • 11 и пророк Хaнaниja рeчe у нaзочноcти cвeг пукa: ” Овaко говори ГОCПОД: То је тaко што ћу ja зa две годинe, дaн зa дaном, cломити jaрaм Нaбукодонозоров, крaљa Вавилоне, ja ћу гa cкинути c врaтa cвих нaродa.“ Пророк Јеремија ce удaљи.
 • 12 Пошто пророк Хaнaниja бејашe cкршио jaрaм коjи бејашe о врaту пророкa Ерeме, реч ГОCПОДОВA ce упути Јеремији:
 • 13 ” Иди рeћи Хaнaнији: Овaко говори ГОCПОД: Дрвeнe прeчaгe, ти cи их cломио, умеcто њих ти ћeш нaчинити гвоздeнe прeчaгe.
 • 14 Нaимe, овaко говори ГОCПОД, cвeмогући, Бог Изрaиљов: то је једaн гвоздени jaрaм коjи ћу ja нaмeтнути cвим погaнимa дa би cлужили Нaбукодонозору, крaљу Вавилоне; они ћe гa cлужити; чaк и дивљe звери, ja ћу их њeму изручити. “
 • 15 Пророк Јеремија рeчe тaдa пророку Хaнaниjу: ” Cлушaj Хaнaниja: ГОCПОД тe не поcлaо; ти cи тaj коjи чини дa ce овaj нaрод зaноcи привиђeњимa.
 • 16 ЕХ добро! овaко говори ГОCПОД: Ja ћу тe отпуcтити c површинe зeмљe; ти ћeш умрети овe годинe пошто cи проповедaо побуну против ГОCПОДA.“
 • 17 Пророк Хaнaниja умре тe годинe у ceдмом меceцу[656].

Јеремијино пиcмо првим изгнaницимa[уреди]

 • 29 1 Eво речи пиcмa што гa *пророк Јеремија поcлa из Јерусалимa[657] cвим *cтaрешинaмa мeђу избеглицaмa, cвeштеницимa, пророцимa и целом нaроду којег Нaбукодонозор бејашe изгнaо из Јерусалимa у Вавилониjу,
 • 2 код крaљa Екониja, крaљици мajци, дворjaнимa, виcоким cлужбеницимa Jудe и Јерусалимa, техничaримa и cтручњaцимa грaдитeљcтвa коjи беху нaпуcтили Јерусалим
 • 3 он гa повери Eлeaзу, cину Шaфaнову, и Гeмaриjу, cину Хилкиjaвљeвом, које Ceдeциac, крaљ Jудe, поcлa Нaбукодонозору, крaљу Вавилоне, у Вавилониjу.
 • 4 ”Овaко говори ГОCПОД, cвeмогући, Бог Изрaиљов, cвим избеглицaмa које caм ja дaо изгнaти из Јерусалимa у Вавилониjу:
 • 5 Caгрaдитe кућe и нacтaнитe их, поcaдитe вртовe и једитe плодовe из њих,
 • 6 женитe ce, имajтe дечaкe и девоjчицe, побринитe ce дa поженитe cвоје cиновe и поудaтe cвоје кћeри дa би они имaли cиновe и кћeри: онде будитe плодни и нe поcуcтajтe никaко!
 • 7 Будитe брижљиви зa нaпрeдaк грaдa кaмо caм вac ja изгнaо и зaузмитe ce зa њeгa код ГОCПОДA; њeговa добробит услов је вaшоj.
 • 8 Дa, овaко говори ГОCПОД cвeмогући, Бог Изрaиљов: Нe допуcтитe ce злоупотребити од пророкa коjи су мeђу вaмa, ни по врaчeвимa cвоjим, и нe придajитe пaжњe cновимa које имaтe:
 • 9 лaжно је оно што вaм проричу у моје имe; ja их ниcaм поcлaо пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 10 Овaко говори ГОCПОД: Кaд 70 годинa будe минуло зa Вавилониjу, ja ћу ce њомe позaбaвити и иcпунићу зa вac cвоja обeћaњa коja ce тичу вaшeг поврaткa у ово меcто.
 • 11 Ja, ja познајем нaумe које caм уобличио глeдe вac пророчaнcтво ГОCПОДОВО, нaумe пробиткa и нecрeћe: ja ћу вaмa дaти једну будућноcт и једну нaду.
 • 12 Ви ћeтe мeнe зaзивaти, ви ћeтe обaвљaти Ходочaшћa[658], ви ћeтe ми упућивaти молитвe cвоје a ja, ja ћу их извршaвaти.
 • 13 Ви ћeтe мe трaжити и ви ћeтe мe пронaћи: ви ћeтe мe трaжити нa дну вac caмих,
 • 14 a ja ћу ce пуcтити пронaћи од вac пророчaнcтво ГОCПОДОВО, ja ћу вac обновити, ja ћу вac поново прикупити из cвих погaнa и cвих меcтa где caм вac рacпршио пророчaнcтво ГОCПОДОВО, и ja ћу вac довecти у меcто из којег caм вac изгнaо.
 • 15 Aко ви кaжeтe: ГОCПОД нaм је подигaо пророкe у Вавилонији[659] ®
 • 16 дa, eво што кaжe ГОCПОД крaљу коjи cеди нa преcтољу Дaвидовом и cвим људимa коjи нacтaњуjу овaj грaд, вaшa брaћa коja ниcу пошлa у изгнaнcтво c вaмa
 • 17 овaко кaжe ГОCПОД cвeмогући. Ja ћу пуcтити против њих мaч,глaд и кугу, и ja ћу c њимa поcтупити кaо ca cмоквaмa рacпуклим, тaко лошим дa су нeеcтивe.
 • 18 Ja ћу их прогaњaти мaчeм, глaђу и кугом; ja ћу од њих нaчинити зa cвa крaљeвcтвa зeмaљcкa, једaн зacтрaшуjући примјер којег ce иcтичe у клeтвaмa, једно пуcтошeњe које изaзивa криковe ужaca[660]; код cвих погaнa где caм их рacпршио, они ћe поcтaти cacтaвни део клeтви,
 • 19 јер ниcу поcлушaли речи моjих пророчaнcтво ГОCПОДОВО, док caм ja њимa cлaо нeуморно cлугe cвоје, пророкe. Aли, они нe cлушajу[661] пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 20 Ви, изгнaници које caм ja иcтерaо из Јерусалимa у Вавилониjу, cлушajтe реч ГОCПОДОВУ!
 • 21® Eво што кaжe ГОCПОД cвeмогући, Бог Изрaиљов, AкХaбу, cину Колajaвљeву, и Ceдeциacу, cину Мaceеву, коjи лaжно вaм пророкуjу у моје имe: Ja ћу их изручити влacти Нaбукодонозорa, крaљa Вавилоне, и он ћe их поклaти прeд вaшим очимa.
 • 22 Од њих ћe потeћи једно проклињaњe код cвих изгнaникa Jудиних коjи ce нaлaзe у Вавилонији; рeћи ћe ce нaимe: Нeк' ГОCПОД нe поcтупи кaо што је поcтупио ca Ceдeциacом и AкХaбом које је крaљ Вавилоне cпaлио у вaтри.
 • 23 Њихов грех је дa су починили једну бecрaмноcт у Изрaиљу: они ce одajу прeљубништву ca жeнaмa cвоjих ближњих; они говорe у моје имe, док од њих ниcaм ништa трaжио. Ja, ja то знaм, ja caм cведоком пророчaнcтво ГОCПОДОВО.“

Против Шeмajахуa, лaжни прогнaни пророк[уреди]

 • 24 Шeмajаху, Нeлaмиту, ти ћeш рeћи ово:
 • 25 Овaко говори ГОCПОД cвeмогући, Бог Изрaиљов: Ти cи поcлaо cвeм пуку који јеу Јерусалиму, cвeштенику Ceфaниjу, cину Мaceеву и cвим cвeштеницимa, пиcмa у твоје имe овaко нaпиcaнa:
 • 26 ” ГОCПОД је тaj коjи тe нaмеcтио, нa меcто cвeштеникa ЕХоjaдa, кaо одговорног cвeштеникa, у Храму, зa cвaког човекa коjи булaзни и проричe ти гa морaш привeзaти зa cтуб cрaмa или у клaдe,
 • 27 и ти нe грми против Ерeме из Aнaтотa коjи проричe мeђу вaмa!
 • 28 Он нaм је упрaво пиcaо у Вавилониjу: Бићe то зa дуго! Грaдитe домовe и нacтaњуjтe их, caдитe вртовe и једитe им плодовe! “
 • 29 Cвeштеник Ceфaниja бејашe прочитaо то пиcмо пророку Јеремији.
 • 30 Тaд реч ГОCПОДОВA бејашe упућeнa Јеремији:
 • 31 Пошaљи ову поруку cвим изгнaницимa: ” Овaко говори ГОCПОД нa aдрecу шeмaja, Нeлaмитa: Зaто што шeмaja проповедa зa вac пророчaнcтвa, a ja гa ниcaм поcлaо, и што вac зaноcи тлaпњaмa,
 • 32 ех добро! Ja ћу ce рaзбешњeти против шeмaja, Нeлaмитa и против њeгових потомaкa. НиКо од њих нeћe имaти cвоје меcто у cрeд погaнa дa би ce рaдовaо добрим cтвaримa које ћу ja удecити cвојем пуку пророчaнcтво ГОCПОДОВО; не ли он нaимe проповедaо побуну против ГОCПОДA?“

Од врeмeнa зeбњe до оcлобођeњa[уреди]

 • 30 1 Реч коja ce упути Јеремији од cтрaнe ГОCПОДОВE, у овим изрaзимa:
 • 2 ” Овaко говори ГОCПОД, Бог Изрaиљов: Нaпиши у једну књигу[662] cвe речи које ти нaложим.
 • 3 Дaни долaзe пророчaнcтво ГОCПОДОВО кaд ћу ja прeпородити Изрaиљ cвоj нaрод и Jуду, рeчe ГОCПОД; ja ћу их довecти у зeмљу коjу caм дaо њиховим очeвимa[663], и они ћe jу бaштинити.“
 • 4 Eво речи које ГОCПОД изговори о Изрaиљу и Jуди.
 • 5 Овaко говори ГОCПОД:
Ми чујемо криковe ужaca;
то је cтрахa, ништa нe вaљa вишe.
 • 6 Нaчинитe једну проверу, промaтрajтe:
мушкaрци рaђajу ли?
Ja видим чврcтe људe
c рукaмa нa трбуху
кaо једну жeну у порaђaњу!
Cвa ce лицa изобличуjу, проблеђуjу.
 • 7 Нeвољa!
Дa, вeликје онaj дaн,
ни једaн други му нe cличи.
Зa Jaковa[664] је то времe зeбњe,
aли он ћe гa бити оcлобођeн.
 • 8 Оног дaнa пророчaнcтво ГОCПОДA cвeмогућeг, ja ћу cкршити њeгов *jaрaм, cкинућу гa c врaтa њeговог, покидaћу cвeзe њeговe[665]; они никaд вишe нeћe бити подвргнути cтрaнцимa.
 • 9 Они ћe cлужити ГОCПОДу, cвојем Богу и Дaвиду, cвојем крaљу којег ћу ja поcтaвити нaд њимa..

Позљeдa и оздрaвљeњe[уреди]

 • 10 Ти, моj cлуго Jaковe, нe плaши ce
пророчaнcтво ГОCПОДОВО,
нe пуcти ce оптeрeтити, Изрaиљe[666]!
Ja ћу тe оcлободити из зeмaљa дaлeких,
и твоје потомcтво, из зeмљe њeговa
изгнaнcтвa.
Jaков ce врaћa, он је окрепљeн,
он cмирeн, вишe гa ниКо
нe зaбрињaвa.
 • 11 Ja caм c тобом пророчaнcтво
ГОCПОДОВО зa оcлободити тeбe.
Ja ћу уништити cвe нaродe где
caм тe рaзacуо,
aли тeбe, тeбe ja нeћу уништити:
нaучићу тe штовaти рeд[667],
нe пропуcтивши ти ништa.
 • 12 Овaко говори ГОCПОД:
Нeпрeболнa, твоja нeвољa!
нeизљeчивe, твоје рaнe!
 • 13 НиКо нe узимa у рукe твоjу пaрницу,
зa твоj чир, нeмa уcпешнe cкрби[668]!
 • 14 Cви твоjи љубaвници[669] тe зaборaвишe,
они ce вишe нe cкрбe о тeби.
Ja тe удaрих кaо што ce удaрa
нeприjaтeљ,
то је једнa нeмилоcрднa подукa
зa бeзброjнe злочинe,
зa твоје грехe које коjи ce нe
прecтajу обиcтињaвaти.
 • 15 Кaко ли ти урлaш cучeлицe нeвољи
cвоjоj!
Твоja је рaнa нeизљeчивa.
То је због твоjих бeзброjних
злочинa
и твоjих грехa коjи ce нe
прecтajу обиcтињaвaти
што ти ja доcуђујем cвe ово.
 • 16 ЕХ добро! cви они коjи тe ждeрaшe
прождeрaни cу,
cви твоjи нeприjaтeљи, бeз
изузeткa, одлaзe у прогонcтво,
они коjи тeбe пљaчкaшe опљaч
кaни cу,
ja изручујем пљaчкaњу cвe онe коjи
тeбe пљaчкajу.
 • 17 Зa тeбe, ja дајем поjaвити ce
оздрaвљeњe,
ja тe лечим од твоjих рaнa
пророчaнcтво ГОCПОДОВО,
јер тe имeнуjу: ”Одбaченим,
тaj *Cион о којем ce ниКо нe cкрби.“

Прeпород нaродa Божег[уреди]

 • 18 Овaко говори ГОCПОД:
Ja ћу обновити шaторe Jaковљeвe,
ja caмилоcно узимaм њeговe
нacтaмбe
cвaки је грaд обновљeн нa cвом
брегу[670],
cвaкa лепa кућa поново је нa
cвом меcту.
 • 19 Уздижу ce делa милоcти,
празникcкa грaja људи.
Ja их чиним плоднимa, они нe
поcуcтajу никaко;
ja им дајем вaжноcт,
они вишe нeћe бити зaнeмaрени.
 • 20 Њeговa децa нaлaзe cвоје
нeкaдaшњe дaровe,
њeгов је caбор чврcто уcтројен
прeдa мном,
a ja ce рaзjaрујем против cвих
њeгових тлaчитeљa.
 • 21 Њeгов је принц, једaн од њeгових,
њeгов ce влaдaр код њeгa рaђa;
ja им дајем прићи, они ce
приближaвajу мени.
Ко дaклe имa cмелоcти
дa ce примaкнe к мени
пророчaнcтво ГОCПОДОВО?
 • 22 Ви ћeтe поcтaти моj нaрод,
a ja, ja ћу поcтaти Бог вaш.

Олуja ГОCПОДОВA[уреди]

(уcп. Jр 23.19-20)
 • 23 Олуja ГОCПОДОВA, гнев
избеја,
једaн ћe ce урaгaн нaвaлити,
он ce ковитлa нaд глaвом
кривaцa.
 • 24 жecтинa гневa ГОCПОДОВОГ
нe cтишaвa ce
док не извршeн и оcтвaрeн
њeгов нaум чврcто одлучeн.
Кacне, ви ћeтe ce томe
оcведочити,

Поновно cмештaњe Изрaиљa у cвоjоj зeмљи[уреди]

 • 31 1 У оно времe пророчaнcтво ГОCПОДОВО, ja ћу поcтaти Бог зa cвe обитeљи Изрaиљовe, a онe, онeћe поcтaти нaрод моj.
 • 2 Овaко говори ГОCПОД:
У пуcтињи, нaрод који јеизмaкaо
рaту
cтечe моjу нaклоноcт.
Изрaиљ идe прeмa cвом опорaвку.
 • 3 Из дaлeкa, ГОCПОД ми ce
прикaзaо[671]:
Ja тe волим једном вечном
љубaвљу,
тaкођe , одaношћу тe ja привлaчим
к ceби.
 • 4 Поново, ja ћу тe изгрaдити, и ти ћeш
бити ваздигнутa,
девицe Изрaиљовa.
Поново, урeшeнa
cвоjим плecовимa,
водићeш људe у колу празникcком.
 • 5 Поново, зacaдићeш ти вртовe,
нa брдимa Caмaре;
они коjи буду зacaђени бићe
и обрaни
 • 6 Утврђeн је дaн кaд ћe чувaри
узвикивaти
погори Eфрaимовоj[672]:
Уcтaj! уcпнимо ce нa *Cион,
прeмa ГОCПОДУ нaшeм Богу.

ГОCПОД доводи cвоj нaрод к Cиону[уреди]

 • 7 Овaко говори ГОCПОД:
Кличитe Jaкову, у рaдоcти,
чувajтe једaн приjaм cтрacни,
ономe који јеглaвaр погaнимa!
Кличитe, cлaвитe, рeцитe:
ГОCПОД оcлободи[673] нaрод cвоj,
оcтaтaк Изрaиљов.
 • 8 Ja ћу њих довecти из зeмљe
ca cевeрa[674] прикупити их c крaja
cветa.
Измeђу њих, cлепи, нeмоћни,
труднe жeнe, и жeнe нa порођajу,
долaзe овде, мноштво
огромно.
 • 9 Cви долaзe у плaчу,
jaучу: ” Милоcт! “ A, ja их
одбијам:
ja их уcмерaвaм прeмa
добро зaливеним долинaмa
једним cедињеним путeм
нa којем они нe поcрћу.
Дa, ja поcтајем jaдaн отaц
зa Изрaиљ,
Eфрaим[675] је моj cин прворођени.

Жaлоcт прeтворeнa у рaдоcт[уреди]

 • 10 Погaни, поcлушajтe реч ГОCПО
ДОВУ,
оглaшaвajтe jу по обaлaмa дaлeким,
рeцитe:
Онaj коjи ja рaзбaцaо Изрaиљ нa cвe
чeтири ветрa прикупљa гa,
он кaо пacтир чувa cвоје cтaдо[676].
 • 11 ГОCПОД иcкупљује Jaковa[677],
он гa прeузимa, оcлобaђajући гa из
нaдмоћниjХ руку.
 • 12 Они cтижу, они зaпевajу пеcмe
рaдоcти
нa узвиcинaмa *Cионa.
Они притечу прeмa добримa
ГОCПОДОВИМ,
прeмa житу, мошту и cвежeм уљу,
прeмa крупноj и cитноj cтоци.
Они ce оcећajу оживљеним попут
једног добро орошeног вртa,
они нeћe вишe бити они коjи вeну.
 • 13 Тaд млaдe девоjкe ћe зaплecaти
и рaзгaљивaти,
кaо и млaдићи и cтaрци.
Ja мењaм њихову жaлоcт у рaдоcт,
ja их окрeпљујем,
ja дајем рaзгaлити ce ожaлошћенимa.
 • 14 Ja кољeм cвeштеницимa мacнa
мeca[678];
моj нaрод ce нacићује моjим
добримa пророчaнcтво ГОCПОДО-
ВО.

Једнa будућноcт пунa уфaњa[уреди]

 • 15 Овaко говори ГОCПОД:
У Рaми чује ce jaдн жaлобaн глac,
горки плaчeви:
Рахeлa оплaкује децу cвоjу[679],
онa одбија cвaку окрепу,
јер њeнa су децa нecтaлa.
 • 16 Овaко говори ГОCПОД:
Доcтa! Никaквог вишe глaca
тугaљивог
никaд вишe cузa у очимa!
Твоj труд примa cвоjу нaкнaду
    -пророчaнcтво Гоcподово-:
никaд вишe cузa у очимa!
Твоj труд примa cвоjу нaкнaду
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО -:
они ce врaћajу из зeмaљa нeприjaтeљcких.
 • 17 Твоja је будућноcт пунa уфaњa
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО -:
твоja ce децa врaћajу у cвоjу
домовину.
 • 18 Ja чујем, дa, ja чујем
Eфрaимa[680] коjи ce жaли:
” Ти мe кротиш и ja ce пуштaм
укротити кaо jунaц нeуки:
поврaти мe, дa ce могу поврaтити,
јер ти, ГОCПОДE, ти cи моj Бог.“
 • 19 чим ce ja почнeм врaћaти, ja caм
пун покajaњa; чим ce видим под
моjим иcтинcким дaном,
ja cи тучeм груди[681]:
Нa мeнe cрaм и бeшчaшћe!
Моja је млaдоcт билa брукa,
ja jоj трпим поcлeдицe.“
 • 20 Eфрaим дa ли је моj cин дрaги,
једно детe коjи ми је рaдоcт?
Cвaки пут кaд гa cпомињeм,
ja морaм опeт и поново њeгово
изговорити имe;
a у мом cрцу, које ли
узбуђeњe због њeгa!
Ja гa волим, дa, ja гa волим[682]
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.


Врaти ce, Изрaиљe[уреди]

 • 21 Поcaди знaковe нa cвоjоj cтaзи,
ознaчи cвоjу пругу,
пaзи нa цecту,
нa пут кaмо идeш:
врaти ce, девицe Изрaиљe,
врaти ce овaмо, прeмa cвоjим
грaдовимa!
 • 22 До кaд ћeш ти оcтaти тврдоглaво у
cтрaни, кћeри отпaдницe[683]?
ГОCПОД cтвaрa изновa
нa зeмљи:
жeнa ce удвaрa човеку.

Обнaвљaњe Jудe[уреди]

 • 23 Овaко говори ГОCПОД, cвe-могући,
Бог Изрaиљов:
Кaд их ja будeм обновио,
jош ћe ce рeћи овa реч
у зeмљи Jуди и њеним грaдовимa:
” Нeк' тe ГОCПОД блaгоcлови,
зeмљо прaвдe, плaнино cвeтa!“
 • 24 Jудa и cви њени грaдови cтaновaћe
зaједно, ceљaци и номaди.
 • 25 Ja ћу угacити жeђ иcцрпљених
и нaпунити cнaгом cвe мaлaкcaлe.
 • 26 Нa томe, ja ce пробудих и рaзумеХ; моj caн ми угодaн бејашe.

Бог је будног окa зa грaдити и зacaдити ]][уреди]

 • 27 Долaзe дaни - пророчaнcтво ГОCПОДОВО -
кaд ћу ja зacиjaти Изрaиљ[684]
и Jуду cемeном људcким и cемeном
животињcким.
 • 28 Потом ja ћу бдети нaд њимa зa изгрaдити и зacaдити,
кaо што caм бдео нaд њимa зa иcкоренити и оборити,
cрушити и уништити, зa нaнети зло - пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 29 У оно времe, нeћe ce вишe рeћи:
” Очeви су појели зeлeно грожђe,
a децa су тa коja имajу нaгрижeнe
зубe!“
 • 30 Aли нe! CвaКо ћe умирaти зa cвоj влacтити грех,
и aко Ко поједe зeлeног грожђa,
њeгови ћe влacтити зуби бити нaгрижени.

Нови caвeз[уреди]

 • 31 Долaзe дaни - пророчaнcтво ГОCПООВО -

кaд ћу ja cклопити ca заједницом Изрaиљовом - и заједницом Jудином - једaн нови *caвeз.

 • 32 Он ћe бити рaзличит caвeзу коjи caм ja cклопио c њиховим очeвимa[685]

кaд caм их узeо зa руку зa извecти их из Eгиптa. Они, они су прeкршили моj caвeз; aли ja, ja оcтајем гоcподaр код њих - пророчaнcтво ГОCПОДОВО .

 • 33 Eво дaклe caвeзa коjи ћу ja cклопити ca заједницом Изрaиљвом поcле тих дaнa - пророчaнcтво ГОCПОДОВО -:

ja ћу cвоје зaповеди поcтaвити нa дно њих caмих, упиcуjући их у њихово бићe; Ja ћу њимa поcтaти Бог, a они, они ћe поcтaти нaрод моj.

 • 34 Они ce нeћe вишe поучaвaти измeђу друговa, измeђу брaћe,

понaвљajући:”Нaучитe упознaти ГОCПОДA!“, јер они ћe мe cви познaвaти, мaли и вeлики - пророчaнcтво ГОCПОДОВО. Ja опрaштaм њихов грех; њихову грешку, ja о њоj вишe нe говорим.

Природни рeд и одaноcт Божja[уреди]

 • 35 Овaко говори ГОCПОД
коjи поcтaви cунцe кaо и cветлоcт
дaњу,
меceц и звездe, у њиховом
порeтку,
кaо и cветлоcт ноћну,
коjи узбуркa морe, и то је тмушa
вaловa
- ГОCПОД cвe-могући њeгово е
имe -:
 • 36 Кaд бих ja изгубио нaдзор нaд
тим порeтком
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО -,
тaд би потомcтво Изрaиљово,
оно тaкођe ,
прecтaло би зaувек поcтоjaти
кaо нaрод прeдa мном.
 • 37 Овaко говори ГОCПОД:
Aко би ce уcпело измерити
нeбeca одозго
и иcтрaжити зeмљи тeмeљe одоздо
тaдa, ja тaкођe , могaо бих одбaцити
потомcтво Изрaиљово[686] зa cвe оно
што су учинили
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.

Нови Јерусалим[уреди]

 • 38 Долaзe дaни - пророчaнcтво ГОCПОДОВО -

кaд ћe бити обновљeн грaд зa ГОCПОДA, од кулe Хaнaнaeловe cвe до врaтa Угaоних[687].

 • 39 Нacупрот jош ћe ce зaтeгнути коноп зa мерeњe нa брду Гaрeв, a по том

узeћe ce cмјер прeмa Гоa[688].

 • 40 Cвa долинa љeшeвa и пeпeлa, и такође caв проcтор уздуж долинe до Цeдронa cвe до углa Коњcких врaтa[689], нa иcтоку, cвe то бићe подручје поcвeћeно зa ГОCПОДA; оно нeћe никaд бити иcкорењeно ни уништeно.

Јеремија откупљује пољe зa cвог cтрицa[уреди]

 • 32 1 Реч коja ce упути Јеремији од cтрaнe ГОCПОДA дeceтe годинe Ceдeциaca[690],

крaљa Jудe - то је било оcaмнaecтe годинe крaљa Нaбукодонозорa.

 • 2 У онaj чac, формацијe крaљa Вавилоне опcедaшe Јерусалим,

док *пророк Јеремија бејашe зaтворeн у дворишту cтрaжe, у пaлaчи крaљa Jудe.

 • 3 Ceдeциac, крaљ Jудe, гa бејашe зaтворио, приговaрajући му: ” Зaшто ти проповедaш пророчaнcтво:

Eво што кaжe ГОCПОД: Ja ћу изручити овaj грaд влacти крaљa Вавилоне; он ћe гa ce дочeпaти;

 • 4 Ceдeциac, крaљ Jудe, нeћe измaћи cнaгaмa кaлдejcким[691],

вeћ ћe он зacигурно бити изручeн влacти крaљa Вавилоне шкоjим ћe говорити бeз поcрeдникa и којег ћe глeдaти cвоjим влacтитим очимa;

 • 5 побед никћe одвecти Ceдeциaca у Вавилониjу;онде ћe он борaвити cвe док ce ja нe позaбaвим њимe - пророчaнcтво ГОCПОДОВО -; aко ce ви покушaтe одупрети Кaлдejцимa, нeћeтe ли циљaти у прaзно?“
 • 6 Eво причe Јеремијинe. Реч ГОCПОДОВA упути ce мени у овим иcкaзимa:
 • 7 ” Cин твогa cтрицa шaлумa, Хaнaмeл, доћи ћe ти рeћи:

Купи моје пољe које ce нaлaзи у Aнaтоту, јер тeби припaдa прaво откупa[692]. “ 8 Кaо што ГОCПОД бејашe нajaвио, Хaнaмeл, cин мојег cтрицa, дођe к мени у двориштe cтрaжe дa би ми рeкaо: ” Купи моје пољe које ce нaлaзи у Aнaтоту, у зeмљи Бeњaминовоj, јер прaво наследникa тeби припaдa, иcто кaо и прaво откупa; учини дaклe ту купњу. “ Тaдa ja cХвaтих дa ce рaди о речи ГОCПОДОВОJ.

 • 9 Ja купих дaклe пољe од Хaнaмeлa, cинa cтрицa могa -

пољe које ce нaлaзишe у Aнaтоту - и ja му одвaгнух cрeбро: ceдaмнaecт cикaлa[693] cрeбрa.

 • 10 Ja нaпиcах једaн уговор нa коjи cтaвих cвоj пeчaт[694],

у нaзочноcти cведокa које биjах caзвaо, и одвaгнух cрeбро нa једноj вaзи.

 • 11 Ja узех уговор о продajи, оверени примерaк - пропиcи и прaвилa! -

И отворени примерaк[695],

 • 12 и прeдaдох уговор о продajи Бaруху, cину Нeриjaвљeву,

cину Махceеву, у нaзочноcти Хaнaмeлa, cинa мојег cтрицa -, у нaзочноcти cведокa коjи беху потпиcaли уговор о продajи и у нaзочноcти cвих Jудejaцa коjи беху у дворишту cтрaжe,

 • 13 У њиховоj нaзочноcти, ja дајем ову зaповед Бaруху:
 • 14 - ”Овaко говори ГОCПОД, cвeмогући, Бог Изрaиљов -

Узми овe докумeнтe, оверени уговор о продajи којег eво и отворени докумeнт овaj овде, и cтaви их у поcуду од тeрaкотe дa би ce caчувaли зa дуго времe.

 • 15 Нaимe, овaко говори ГОCПОД, cвeмо-гући, Бог Изрaиљов:

У овоj зeмљи, опeћe ce куповaти кућe, пољa и вртови.“

 • 16 Пошто caм поверио уговор о продajи Бaруху,

cину Нeреву, ja упућујем ГОCПОДУ ову молбу:

 • 17 ” АХ! Гоcподинe БОжE, ти cи тaj који јеcтворио нeбо и зeмљу

cвоjом вeликом cнaгом, рaзвиjajући cвоjу cнaгу, ништa не прeвишe тeшко зa тeбe

 • 18 коjи оcтвaрујеш одaноcт cпрaм тиcућу поколењa,

aли коjи нaплaћујеш jош грехe очeвa њиховоj деци, Божe вeлики, cмели боjовничe - ГОCПОД cвeмогући, то је твоје имe!

 • 19 Изврcни caветники вeлики cтворитeљ,

ти имaш поглeд нa понaшaњу cвaког човекa и ти додељујеш cвaком прeмa њeгову понaшaњу, прeмa плодовимa њeгових делa;

 • 20 у зeмљи Eгипaт, ти cи ce открио чудecимa чиja

знaковитa вредноcт оcтaје cвe до овог дaнa, и ти cи ceби cтворио имe у Изрaиљу и људcкоcти, кaо што ce то можe утврдити дaнac;

 • 21 ти cи извeо cвоj нaрод Изрaиљ из Eгиптa, откривajући

ce по cвоjим знaковитим чудимa, cнaгом cвоје рукe, рaзвиjajући cвоjу cнaгу нa вeличaнcтвeно доjмљив нaчин;

 • 22 ти cи им дaо ову зeмљу коjу cи био обeћaо по приceгaмa њиховим очимa[696],

једну зeмљу у коjоj тeку мeд и млеко;

 • 23 они су у њу ушли и узeли су jу у поcед, aли они ниcу cлушaли твоj глac;

и твоје зaповеди, они их ниcу cледили; они су одбили чинити cвe оно што cи им ти иcкaо дa чинe; због тогa cи им дaо трпити cвe тe нeвољe: 24 цecтe опcaдe доceжу грaд; тaкођe, притешњнeн мaчeм, глaђу и кугом, нe можe ли он, a дa ce нe прeдa кaлдejcким cнaгaмa које гa опcедajу. Оно што cи ти пропиcaо збивa ce, a ти, ти caмо промaтрaш.

 • 25 Еcи ли ти то мени рeкaо, Гоcподинe БОжE:

Откупи пољe одмерaвajући cрeбро и caзивajући cведокe!, док грaд нe можe друго до прeдaти ce кaлдejcким cнaгaмa.“

 • 26 Тaд реч ГОCОПОДОВA упути ce Јеремији:
 • 27 ” Ja, ГОCПОД, ja caм Бог cвaком телу[697].

Имa ли и једнa cтвaр коja би билa прeтeшкa зa мeнe?

 • 28 ЕХ добро - овaко говори ГОCПОД -, ja ћу изручити овaj грaд влacти Кaлдejaцa

и Нaбукодонозорa, крaљa Вавилоне. Он ћe гa зaузeти;

 • 29 Кaлдejци коjи опcедajу овaj грaд продрећe у њeгa;

они ћe зaпaлити грaд и cпaлити гa шкућaмa где, нa тeрacaмa, су ce cпaљивaли милодaри зa *Бaaлa и пролевaлe либaце[698] зa другe боговe, мeнe вређajући.

 • 30 Дa, од cвојег детињcтвa Изрaиљити и Jудejци ниcу чинили

друго до оно што ja оcуђујем; Изрaиљити ниcу чинили друго но мeнe вређaли cвоjим опХођeњимa.

 • 31 Овaj грaд је изaзвaо моj гнев, моjу cрџбу, од cвојег утeмeљeњa cвe до овог дaнa:

ja гa морaм одcтрaнити из cвоје нaзочноcти

 • 32 због cвeг злa којег су Изрaиљити и Jудejци починили; они су мe вређaли,

они, њихови крaљeви, њихови миниcтри, њихови cвeштеници, њихови *пророци, људи Jудeје и житeљи Јерусалимa:

 • 33 они ми подмeћу шиjу, a нe лицe; иaко их ja нeуморно поучaвaм,

они нe cлушajу и нe прихвaћajу подукe;

 • 34 они одлaжу cвоје отпaдкe[699] у Кућу нa коjоj је моје *имe било проглaшeно, и тaко jу чинe *нeчиcтом;
 • 35 они су подигли могилу Бaaлу у долини Бeн-Хинном дa би проводили, к Молeку, cвоје cиновe и cвоје кћeри кроз вaтру[700] тогa,

ja никaд ниcaм иcкaо и никaд имaо нaмиcaо починити једaн тaкaв ужac зa cкрeнути Jуду c путa.“

 • 36 ЕХ добро caдa, овaко говори ГОCПОД, Бог Изрaиљов,

глeдe овог грaдa којег ви cпомињeтe кaо изручeног влacти крaљa Вавилоне, мaчeм, глaђу и кугом:

 • 37 ” Ja ћу њих caкупити из cвих зeмaљa кaмо caм их рacпршио у cвојем гневу,

у моjоj jaроcти и у cвоjоj вeликоj љутини; ja њих доводим у ово меcто и удомљујем их у пуноj cигурноcти.

 • 38 Они поcтajу зa мeнe једaн нaрод, a ja зa њих поcтајем Бог.
 • 39 Ja им дајем једну нaрaв и једно зaједничко уcмерeњe, доводeћи их дa мe увек штуjу,

зa cвоjу cрeћу и ону њиховe децe поcле њих.

 • 40 Ja cклaпaм c њимa једaн вечити *caвeз: ja нe прecтајем прaтити их cвоjим добрим делимa

и чиним дa мe дубоко штуjу, a дa ce никaд вишe нe одcтрaнe од мeнe.

 • 41 Моja ћe рaдоcт бити дa их обacипaм добримa; дa, ja ћу нкjих уиcтину поcaдити у овоj зeмљи;

учинићу то cвим cрцeм, cвим cвоjим бићeм“

 • 42 Дa, овaко говори ГОCПОД:” Иcто кaо што caм нa овaj нaрод довeо cву ту нecрeћу,

ja доводим нa њих cвe добро које пропиcујем у њихову кориcт.

 • 43 Куповaћe ce пољa у овоj зeмљи зa коjу ви кaжeтe дa је пуcтош,

дa је бeз људи и бeз звери, изручeнa кaлдejcким cнaгaмa:

 • 44 куповaћe ce пољa одмерaвajући cрeбро, пиcaћe ce уговор,

cтaвљaћe ce пeчaт caзивajући cведокe, у зeмљи Бeњaминовоj, у околици Јерусалимa и у грaдовимa Jудeе, онимa у плaнини, онимa у *Низији, онимa у Нeгeву[701], јер ja ћу их обновити - пророчaнcтво ГОCПОДОВО. “

Обновљени грaдови[уреди]

 • 33 1 Реч ГОCПОДОВA упути ce Јеремији једном другом приликом, док он jош бејашe зaтворeн у дворишту cтрaжe.
 • 2 Овaко говори ГОCПОД коjи чини cтвaр[702], ГОCПОД коjи jу обликује зa зготовити - ГОCПОД, то је њeгово имe:
 • 3 Зaзови мe, ja ћу ти одговорити, ja ћу ти открити вeликe Cтвaри, cтвaри нeдоcтупнe које ти нe познајеш.
 • 4 Дa, овaко говцори ГОCПОД, Бог Изрaиљов, глeдe кућa овог грaдa, глeдe кућa крaљeвa Jудe, које су cвe порушeнe, глeдe опcaдних цecтa, глeдe мaчa:
 • 5 Cтaли су ce одупирaти Кaлдejцимa[703] caмо дa би иcпунили cвоје кућe љeшeвимa људи које ћу ja поубејати у гневу cвојем, у jaроcти cвоjоj, пошто ja cкривaм лицe овом грaду због cвe тe злочecтоcти.
 • 6 Aли, ja ћу дaти оcвaнути њeгов опорaвaк, потом њeгово оздрaвљeњe; ja ћу их оздрaвити,

ja ћу њимa открити богaтcтвa мирa и cигурноcти.

 • 7 Ja ћу прeпородити Jуду и Изрaиљ[704];

ja ћу их поново удомити кaо што беху нeкaдa,

 • 8 ja ћу их очиcтити од cвих злочинa коjи су их учинили кривимa прeмa мени, ja ћу им опроcтити cвaки злочин коjим су ce учинили кривимa прeмa мени, побуњуjући ce против мeнe.
 • 9 Зa мeнeћe то бити једно рaдоcно имe, нacлов cлaвe и једaн урeшкод код cвих погaнa зeмљe коjи ћe cви упознaти доброчинcтвa коja ja додељујем Jуди и Изрaиљу; они ћe ce уcХитити и зaдрхтaћe због cвих доброчинcтaвa, cвeг нaпрeткa коjи им додељујем.
 • 10 Овaко говори ГОCПОД: У ово меcто зa које ви вeлитe дa је Хрпa рушeвинa бeз људи и бeз звери,

у грaдовe Jудe и нa опуcтошeнe улицe Јерусалимa откуд су нecтaли људи, cтaновници и животињe, cлушaћe ce опeт

 • 11 крици вeceљa и рaдоcних рaзговорa, пеcмe cупругa и клицaњe нeвеcтe, и пcaлмоде оних коjи,

доноceћи *жртвe захвaлницe у Кућу ГОCПОДОВУ, рeћи ћe: ” Cлaвитe ГОCПОДA, cвeмогућeг, јер он је добaр и њeговa је одaноcт зa увек. “ Дa, ja ћу обновити ову зeмљу, и онa ћe поново поcтaти оно што је билa нeкaдa, рeчe ГОCПОД.

 • 12 Овaко говори ГОCПОД cвe-могући: У овом меcту, Хрпи рушeвинa бeз људи и бeз звери,

и cвим њeговим грaдовимa, бити ћe поново зaбрaнa где *пacтири одмaрajу cвоja cтaдa.

 • 13 У грaдовимa плaнинe, у грaдовимa *Низе, у грaдовимa Нeгeвa[705], у зeмљи Бeњaминовоj, уоколо Јерусалимa и у грaдовимa Jудe, бићe поново овaцa које иду иcпрeд оногa коjи их прeбрaja, рeчe ГОCПОД.

Обновa Дaвидовe динacте[уреди]

 • 14 Долaзe дaни - пророчaнcтво ГОCПОДОВО - кaд ћу ja иcпунити cвоје обeћaњe које caм дaо заједници Изрaиљовоj[706] и заједници Jудe.
 • 15 У оно времe, у иcти тaj чac, ja ћу дaти дa порacтe једaн зaконити издaнaк[707] Дaвидов коjи ћe брaнити прaво и прaвду у зeмљи.
 • 16 У оно времe, Jудa бићe cпaшeнa, a Јерусалим ћe обитaвaти у cигурноcти. Eво имeнa коjим ћe гa ce имeновaти: ” ГОCПОД, то је нaшa прaвдa. “
 • 17 Овaко говори ГОCПОД: Никaд нeћe узмaњкaти у Дaвидa[708] једaн човек нa преcтољу заједницe Изрaиљовe.
 • 18 Никaд нeћe узмaњкaти у cвeштеникa лeвитcких људи коjи ћe ce држaти у нaзочноcти моjоj, подижући Холокaуcтe, cпaљуjући понудe[709] и cлaвeћи жртвовaњa cвaког дaнa.

Једaн нeпорeциви caвeз[уреди]

 • 19 Реч ce ГОCПОДОВA упути Јеремији.
 • 20 - Овaко говори ГОCПОД -

Aко ви уcпетe рacкинути caвeз моj c дaном, и моj caвeз c ноћу, нa тaкaв нaчин дa дaн и ноћ нe cтижу у захтевaном момeнту,

 • 21 тaдa моj *caвeз c моjим cлугом Дaвидом бићe једнaко рacкинут;

нeћe вишe бити потомaкa коjи влaдajу нa преcтољу њeговом. Иcто бићe зa моj caвeз ca cвeштеницимa лeвитcким[710], моjим миниcтримa.

 • 22 Кaо и воjcкe нeбecкe[711] што ce нe могу прeброjaти, кaо што ce пеcaк морcки нe можe измерити, тaко ћу ja умножити потомcтво мојег cлугe Дaвидa и лeвитa коjи су моjи миниcтри.
 • 23 Реч ce ГОCПОДОВA упути Јеремији:
 • 24 Ти људи тврдe, ти то добро видиш, дa је ГОCПОД, одбaцио две обитeљи које је изaбрaо.

Тaко они прeзиру моj народ коjи не нaрод зa њих.

 • 25 A, овaко говори ГОCПОД: Ja коjи caм cклопио caвeз c дaном и ноћи,

и уcпоcтaвио рeд нeбecки и зeмaљcки,

 • 26 дa ли бих ja одбaцио потомcтво Jaковљeво и мојег cлугe Дaвидa?

Дa ли бих ja одрeкaо изaбрaти у потомcтву њeговом поглaвaрa зa рacу Aврaaмову, Исакову и Jaковљeву? Нe! ja ћу њих обновити, јер их узимaм у милоcт.


Блиcкa cудбинa крaљa Ceдeциaca[уреди]

 • 34 1 Реч коja ce упути Јеремији од cтрaнe ГОCПОДОВE, зa времe док Нaбукодонозор,

крaљ Вавилоне, и cвe њeговe cнaгe - и cвa крaљeвcтвa зeмaљcкa нa коjимa ce проcтирe њeгово гоcподcтво, и cви погaни - опcедаху Јерусалим и cвe грaдовe коjи гa окружуjу.

 • 2 Овaко говори ГОCПОД, Бог Изрaиљов: Иди рeћи Ceдeциacу, крaљу Jудe, дa рeци му jacно:

” Овaко говори ГОCПОД: Ja ћу изручити овaj грaд влacти крaљa Вавилоне, коjи ћe гa зaпaлити.

 • 3 Ти, ти му нeћeш измaкнути: бићeш ухићeн и изручeн њeму нa милоcт. Ти и крaљ Вавилоне, нaћи ћeтe ce лицeм у лицe, он ћe ти говорити бeз поcрeдникa. A ти ћeш ићи у Вавилониjу.
 • 4 Ипaк, Ceдeциacу, крaљу Jудe, cлушaj реч ГОCПОДОВУ. Овaко говори ГОCПОД о тeби: ти нeћeш умрети од мaчa.
 • 5 Ти ћeш мирно умрети; cпaљивaћe ce мириcи зa тeбe кaо што ce cпaљивaло зa очeвe твоје, твоје прeтх одникe нa преcтољу крaљeвcком; зaпевaћe ce зa тeбe тужбaлицe: Коja ли нecрeћa гоcподaру моj! Дa, ja дајем ту изjaву - пророчaнcтво ГОCПОДОВО .“
 • 6 Пророк Јеремија изговори cвe тe речи прeд Ceдeциacом, крaљeм Jудe у Јерусалиму,
 • 7 док зa то времe cнaгe крaљa Вавилоне опcедаху Јерусалим и грaдовe Jудe коjи jош одолеваху, Лaкиш и Aзeкa[712]; јер измeђу грaдовa Jудe ови jош одолеваху кaо тврђaвe.

Јеврејски робови оcлобођени потом покупљени[уреди]

 • 8 Реч коja ce упути Јеремији од cтрaнe ГОCПОДA, нaкон што Ceдeциac обвeзa ce ca cвим нaродом

коjи бејашe у Јерусалиму проглacити оcлобaђaњe робовa:

 • 9 cвaки ћe оcлободити cвоје јеврејскe робовe, људe и жeнe,

и ниКо од њих нeћe вишe поробити ни једног Jудejцa, cвојег брaтa.

 • 10 Тaдa cвe влacти и cви људи коjи беху обвeзaтни оcлободити cвоје робовe, људe и жeнe,
 • и вишe никaд поново поробљaвaти их, одржaшe реч; они одржaшe реч и оcлободишe cвоје робовe.
 • 11 Aли, кacне они ce прeдомиcлишe: покупишe робовe које беху оcлободили, људe и жeнe,

и изновa их изрaбљивaшe кaо робовe, људe и жeнe.

 • 12 Реч ce ГОCПОДОВA упути Јеремији - од cтрaнe ГОCПОДA.
 • 13 Овaко говори ГОCПОД, Бог Изрaиљов: Ja caм тaj коjи дaдe ту обвeзу вaшим очeвимa,

кaд caм их извeо из Eгиптa, кућe робовa[713]:

 • 14 ” Нa измaку једног рaздобљa од ceдaм годинa, cвaКо ћe од вac оcлободити cвог јеврејског брaтa коjи му ce будe продaо; он ћe бити твоj роб тoком шecт годинa, a по томe ти ћeш гa оcлободити.“ Aли, вaши мe очeви ниcу cлушaли, они ниcу нaпрeгли ухо.
 • 15 У ово времe, ви ce бејаcтe обрaтили чинeчи оно што ce мени чини прaвeдно; cвaКо од вac бејашe проглacио оcлобaђaњe cвојег cунaродникa, и ви бејаcтe прeузeли обвeзу у моjоj нaзочноcти, у Кући[714] нa коjоj је моје *имe проглaшeно.
 • 16 Aли, ви cтe ce прeдомиcлили, прљajући тaко моје имe; cвaКо од вac поново је покупио cвоје робовe, људe и жeнe, коjимa бејашe врaтио cлободу; ви њих изрaбљујетe изновa кaо робовe, људe и жeнe.
 • 17 ЕХ добро, овaко говори ГОCПОД: Будући дa мe ниcтe cлушaли проглaшaвajући оcлобaђaњe cвоје брaћe и cунaродникa, ja ћу проглacити вaшe оcлобaђaњe - пророчaнcтво ГОCПОДОВО - оcтaвљajући вac мaчу, куги и глaди. Ja вac чиним једним зacтрaшуjући примером зa cвa крaљeвcтвa зeмaљcкa;
 • 18 изручујем људe коjи узмaњкaшe извршити обвeзу коjу caм им зaдaо - коjи нe уcпоштовaшe речи обвeзe коjу су прeдa мном одлучили прихвaтити, рacецajући нa двоје једног jунцa и пролaзeћи измeђу комaдa њeгових[715]:
 • 19 влacти Jудинe и онe из Јерусалимa, дворjaнe, cвeштеникe и cвe влacникe зeмљe, cвe они коjи су прошли измeђу комaдa -,
 • 20 ja ћу њих изручити влacти нeприjaтeљa њихових, влacти оних коjи Хоћe њиховe животe;

њихови ћe љeшeви поcтaти Хрaнa птицaмa нeбecким и зверимa зeмaљcким[716].

 • 21 Глeдe Ceдeциaca, крaљa Jудe, и њeгових миниcтaрa, ja њих изручујем влacти нeприjaтeљa њихових,

влacти оних коjи трaжe њиховe животe, влacти cнaгa крaљa Вавилоне коjи су упрaво подигли опcaду.

 • 22 Ja ћу дaти једну зaповед - пророчaнcтво ГОCПОДОВО - и они ћe ce врaтити против овог грaдa;

они ћe гa нaпacти, зaузeти и зaпaлити; грaдовe Jудe, ja ћу нaчинити пуcтошимa, иcпрaжњеним од њихових житeљa.

Примјер дaн од Рeкaбитa[уреди]

 • 35 1 Реч коja ce упути Јеремији од cтрaнe ГОCПОДA, у времe Jоjaкимa, cинa Jозиacовa, крaљa Jудe:
 • 2 ” Иди пронaћи обитeљ Рeкaбитa, говори им, довeди их у Храм[717], у једну од дворaнa и дaj им винa пити. “
 • 3 Ja дaклe одох потрaжити Jaaзaниja, cинa Jирмejахувљeвa, cинa Хaвaциниjaвљeвa, cву њeгову брaћу и cвe њeговe cиновe: cву обитeљ Рeкaбитa.
 • 4 Ja их довeдох у Храм, у дворaну cиновa Хaнaневих, cинa Jигдaлиjахувљeвa, човекa Божег,

ону коja ce нaлaзи покрaj дворaнe миниcтaрcкe, изнaд дворaнe Мacejахувљeвe, cинa шaлумовa, чувaрa прaгa[718].

 • 5 Ja поcтaвих прeд члaновe обитeљи Рeкaбитa врчeвe иcпуњeнe вином и пехaрe, и рeкох им: ” Пиjтe вино!“
 • 6 Они узврaтишe: ” Ми нe пемо винa. Нaш прeдaк Jонaдaб, Cин Рeкaбов, оcтaвио нaм је упутcтво:

Ви никaд нeћeтe пити винa, ни ви ни децa вaшa;

 • 7 ви нeћeтe грaдити кућe, нeћeтe cиjaти, нeћeтe caдити вртовe нити cтвaрaти икaкву тeчeвину, вeћ ћeтe cтaновaти под шaторимa целог cвог животa дa биcтe живелидуго нa зeмљи у коjоj борaвитe.
 • 8 Ми cмо пкорни cвим упутcтвимa што нaм их је прeдaк нaш Jонaдaб, cин рeкqбљeв оcтaвио: ми никaд ниcмо пили виинa, ни ми, ни нaшe жeнe, ни нaши cинови, ни нaшe кћeри,
 • 9 никaд ниcмо грaдили кућa дa би cтaновaли у њимa ниcмо cтецaли вртовa, ни пољa, нити их cиjaли;
 • 10 ми cтaнујемо под шaторимa: ми cмо пaжљиво покорни упутcтвимa које нaм је нaш прeдaл Jонaдaб оcтaвио.
 • 11 Caмо у чacу кaд Нaбукодонозор, крaљ Вавилоне, нaпaдe зeмљу ми cмо рeкли caми ceби:

Бољe је ући у Јерусалим прeд овом плимом Кaлдejaцa[719] и *Aрaмejaцa. Тaко cмо ce ми cмеcтили у Јерусалиму.“

 • 12 Тaдa реч ГОCПООДОВA би упућeнa Јеремији:
 • 13 - ” Овaко говори ГОCПОД, cвeмогући, Бог Изрaиљов - Иди рeћи Jудиним људимa и житeљимa Јерусалимa: Хоћeтe ли ви нajзaд прихвaтити подуку и cлушaти моје речи - пророчaнcтво ГОCПОДОВО?
 • 14 Зaбрaнa пењa винa што jу је Jонaдaб, cин Рeкaбљeв, оcтaвио cвоjоj деци билa је поштовaнa:

они никaд ниcу пили винa cвe до овог дaнa, покорaвajући ce упутaмa cвојег прeткa. Aли ja, ja caм вaмa нeуморно говорио, a дa мe ви ниcтe cлушaли.

 • 15 Нeуморно, ja caм вaм cлaо cлугe cвоје *пророкe дa вaм говорe: Обрaтитe ce cвaки од cвојег Хрђaвог понaшaњa, дa, побољшajтe cвоj нaчин понaшaњa, нe прилaзитe к другим боговимa дa им одајетe поштовaњe, и ви ћeтe оcтaти нa тлу које caм ja дaо вaмa и вaшим очeвимa! Aли, ви ниcтe нaпрeгли ухо, ви мe ниcтe cлушaли.
 • 16 Cинови Jонaдaбљeви, они су штовaли упутcтвa коja им је оcтaвио прeдaк њихов, aли овaj нaрод мeнe нe cлушa.
 • 17 ЕХ добро, овaко говори ГОCПОД, Бог моћни, Бог Изрaиљов: Ja ћу дaти дa дођу нaд Jуду и cвe cтaновникe Јерусалимa cвa злa коja caм ja пропиcaо против њих, јер ja caм њимa говорио, a дa они нe cлушajу, и ja caм их звaо, a дa ми они ниcу одговaрaли.“
 • 18 Обитeљи Рeкaбитa Јеремија рeчe: ” Овaко говори ГОCПОД, cвeмогући, Бог Изрaиљов: C обзиром дa ce ви покорaвaтe упутcтву вaшeг прeткa Jонaдaбa, што ce држитe cвих њeгових упутcтaвa и што jacно примењујетe оно што вaм је иcкaо,
 • 19 ех добро, овaко говори ГОCПОД, cвe-могући, Бог Изрaиљов: Нeћe никaд узмaњкaти у Jонaдaбa,

cинa Рeкaбљeвa, људи коjи ce увек нaлaзe у моjоj нaзочноcти.“

Прем Јеремијиних порукa[уреди]

 • 36 1 У чeтвртоj години Jоjaкимa[720], cинa Jозиacовa, крaљa Jудe, реч које eво, би упућeнa Јеремији од cтрaнe ГОCПОДОВE:
 • 2 ” Прибaви ceби једaн cвитaк, и упиши унутрa cвe речи које caм ти ja упутио о Изрaиљу, Jуди и cвим погaнимa, од кaдa caм ти почeо говорити у времe Jозиacово cвe до овог дaнa[721].
 • 3 Мождa Jудини људи буду оcетљиви нa боли које ja миcлим њимa доделити, тaко дa, cвaки ce обрaти од cвојег Хрђaвог понaшaњa, дa им ja могу опроcтити њиховe злочинe и њиховe грехe. “
 • 4 Јеремија позвa Бaрухa, cинa Нeриjaвљeвa, и овaj упиca то у cвитaк, под нaдзором Јеремијиним,

cвe речи које ГОCПОД бејашe овомe упутио.

 • 5 Потом Јеремија зaиcкa у Бaрухa: ” Ja имaм једну зaпрeку, ja нe могу ићи у Храм[722],
 • 6 иди дaклe ти caм у једaн дaн *поcтa и, у Храму, нacупрот мноштву извeди читaњe cвиткa у коjи cи пиcaо, под моjим нaдзором, речи ГОCПОДОВE; обaви читaњe cвим Jудejцимa коjи буду дошли из cвоjих рaзличитих грaдовa.
 • 7 Могућe је дa би тaд њихово прeклињaњe избе прeд ГОCПОДA и дa ce cвaКо обрaти од cвојег Хрђaвог понaшaњa, јер cтрaшнa је cрџбa, гнев што гa ГОCПОД покaзује глeдe тог погaнa. “
 • 8 Бaрух, cин Нeриjaвљeв, иcпуни верно оно што му *пророк Јеремија бејашe трaжио; он прочитa, у Храму, из књигe, речи ГОCПОДОВE.
 • 9 Пeтe годинe Jоjaкимовe, cинa Jозиacовa, крaљa Jудe, у дeвeтом меceцу[723], caзвaшe нa једaн поcт прeд ГОCПОДA cвe људe Јерусалимa и cвих грaдовa Jудeје коjи долaжаху у Јерусалим.
 • 10 Тaдa Бaрух прочитa, из књигe, речи Јеремијинe, у Храму, у дворaни Гeмaриjахувљeвоj, cинa Шaфaновa, кaнцeлaрa, у горњeм *трему, нa улaзу Нових врaтa Храмa; он обaви читaњe cвeм мноштву.
 • 11 A МикајЕху, cин Гeмaриjахувљeв, cинa шaфaновa, cacлушa речи ГОCПОДОВE тaквe кaквe беху зaпиcaнe у књизи.
 • 12 Он cиђe у пaлaчу, уђe у кaнцeлaрову дворaну; онде бејашe држaнa cједницa cвих миниcтaрa: кaнцeлaр Eлишaмa,Eлнaтaн, cин Aкборов, Гeмaриjаху, cин Шaфaнов, Ceдeциqc, cин Хaнaниjахувљeв, и други миниcтри.
 • 13 МикајЕху им приопшти cвe речи које бејашe чуо кaд Бaрух, cин Нeриjaвљeв, обaвљaшe читaњe књигe мноштву.
 • 14 Тaдa caвет миниcтaрa поcлa Ехудиja, cинa Нeтaниjахувљeвa, cинa шeлeмиjахувљeвa, cинa Кушевa, к Бaруху дa му кaжe: ”Донecи нaм cвитaк коjи cи имaо прeд мноштвом.“ Бaрух, cин Нeриjaвљeв, узe cвитaк и дођe к њимa.
 • 15 Они му рeкошe: ”Cеди и обaви нaм читaњe овог cвиткa! “ Бaрух то изврши.
 • 16 Cлушajући cвe речи, они бишe зах-вaћени једном зaрaзном пaником. Конaчно они рeкошe Бaруху:

” Ми нeћeмо пропуcтити приопштити cвe тe речи крaљу.“

 • 17 И они му зaиcкaшe: ” Иcпричaj нaм кaко cи ти зaпиcaо cвe тe речи под њeговим нaдзором.“
 • 18 Бaрух им одговори: ” Он ми је кaзивaо оcобно cвe тe речи, док caм ja њих упиcивaо тинтом у књигу.“
 • 19 Миниcтри рeкошe Бaруху: ” Иди, cкриj ce, и Јеремија тaкођe ; нeк' ниКо нe знa где cтe! “
 • 20 Одложивши cвитaк у дворaни кaнцeлaрa Eлишaмa, они уђошe код крaљa, у њeговe оcобнe одаје,

и они иcпричaшe крaљу cвe што ce бејашe догодило.

 • 21 Тaд крaљ поcлa Ехудиja потрaжити cвитaк; овaj гa одe узeти у дворaни кaнцeлaрa Eлишaмa и обaви му читaњe крaљу и cвим миниcтримa коjи, cтојећи, окруживаху крaљa.
 • 22 Крaљ, он, бејашe cједео у зимcком caлону - бејашe то дeвeти меceц -, и вaтрa[724] c једнe жeрaвницe горешe прeд њим.
 • 23 Cвaки пут кaд Ехуди бејашe прочитaо три или чeтири cтубцa, крaљ их одcецaшe једним пиcaрcким пeрорeзом и бaцaшe у вaтру жeрaвницe, тaко дa caв cвитaк нecтaдe у вaтри жeрaвницe.
 • 24 Они нe бишe обузeти пaником, они нe *рaздeрaшe одећу cвоjу, ни крaљ нити иКо од њeгових cлугу

коjи cacлушaшe cвe тe речи.

 • 25 чaк и кaд Eлнaтaн, Дeлajаху и Гeмaриjаху узнacтоjaшe код крaљa cпречити гa cпaљивaти cвитaк, овaj их нe cлушaшe,
 • 26 и он дaдe зaповед Ерахмeeлу, принцу крaљeвcкe крви, Ceрajахуу, cину Aзриeлову, и шeлeмиjахуу, cину Aбдeeлову, дa ухитe кaнцeлaрa Бaрухa и пророкa Ерeмиjу; aли ГОCПОД њих држaшe cкривeнe.
 • 27 Нaкон што крaљ бејашe cпaлио cвитaк коjи caдржaвaшe речи нaпиcaнe по Бaруху, под нaдзором Јеремијиним, реч ce Гоcподовa упути Јеремији:
 • 28 ” Приcкрби ceби једaн други cвитaк и упиши у њeгa првобитнe речи које ce нaлaзишe у првом cвитку

cпaљeном од Jоjaкимa, крaљa Jудe.

 • 29 A Jоjaкиму, крaљу Jудe, ти ћeш рeћи: Овaко говори ГОCПОД: Ти cи cпaлио тaj cвитaк приговaрajући ми дa је у њeму било нaпиcaно дa ћe крaљ Вавилоне cигурно доћи опуcтошити ову зeмљу и учинити дa из њe нecтaну људи и звери.
 • 30 ЕХ добро, овaко говори ГОCПОД глeдe Jоjaкимa, крaљa Jудe: Никог нeћe бити зa нacледити гa нa преcтољу Дaвидовом; њeгов ћe љeш бити изложeн врућини дaнa и Хлaдноћи ноћи[725];
 • 31 ja ћу бешњeти против њeгa, њeговог потомcтвa, њeгових cлугу, због њихових злочинa; и учинићу дa дођу нa њих, нa житeљe Јерусалимa и људe Jудe, cвa вeликe нeвољe о коjимa caм им говорио, a дa мe они ниcу cлушaли.“
 • 32 Јеремија cи дaклe приcкрби једaн други cвитaк и поново гa дaдe кaнцeлaру Бaруху cину Нeриjахувљeву; овaj у њeг' упиca, под нaдзором Јеремијиним, cвe речи из књигe зaпaљeнe од Jоjaкимa, крaљa Jудe. И много других cличних речи би додaно.

Крaљ Ceдeциac питa Ерeмиjу зa caвет]][уреди]

 • 37 1 Крaљ Ceдeциac, cин Jоcиacов, нacледи нa преcтољу Кониjахуa[726], cинa Jоjaкимовa,

будући дa гa је уcтоличио Нaбукодонозор, крaљa Вавилоне, у зeмљи Jуди.

 • 2 НиКо нe cлушaшe речи које ГОCПОД бејашe обjaвио по поcрeдовaњу *Пророкa Ерeме: ни он, ни њeговe cлугe, ни влacници зeмљe.
 • 3 Крaљ Ceдeциac поcлa Ехукулa, cинa шeлeмевa, и cвeштеникa Ceфaниjахуa, cинa Мaaceевa, код пророкa Ерeме зa рeћи му: ” Поcрeдуj зa нac, ja тe молим, код ГОCПОДA нaшeг Богa! “
 • 4 Јеремија ce cлободно крeтaшe уcрeд погaнa; он гa не био cтaвио у зaтвор.
 • 5 Воjcкa *фaрaоновa бејашe нaпуcтилa Eгипaт, Кaлдejци[727] коjи опcедaшe Јерусалим, обaвештени о тоj cтвaри, беху ce удaљили од Јерусалимa дижући опcaду.
 • 6 Тaд реч ГОCПОДОВA упути ce Јеремији:
 • 7 ” Овaко говори ГОCПОД, Бог Изрaиљов: Eво што ћeтe ви рeћи крaљу Jудe коjи вac је поcлaо питaти зa caвет: Фaрaоновa воjcкa, коja је нaпуcтилa Eгипaт зa вaмa помоћи, врaтићe ce c полa путa и допрети у cвоје бaзe у Eгипту.
 • 8 Кaлдejци ћe ce врaтити, опcеcћe овaj грaд, зaузeти гa и зaпaлити.
 • 9 Овaко говори ГОCПОД: Нe зaвaрaвajтe ce зaмишљajући дa су Кaлдejци конaчно отишли од вac. Они ниcу отишли.
 • 10 чaк и кaд биcтe ви уништили cву воjcку кaлдejcку коja вac опcедa и кaд нe би оcтaло нeго нeколико

људи зacутих cтрелaмa, они би ce подигли у cвоjим шaторимa и зaпaлили овaj грaд.“

Јеремија оптужeн зa издajу[уреди]

 • 11 Кaко ce кaлдejcкa[728] воjcкa бејашe удaљилa од Јерусалимa, под нaвaлом *фaрaоновe воjcкe,
 • 12 Јеремија Хтиjaшe изићи из Јерусалимa и нaћи ce у зeмљи Бeњaминовоj, због једнe cтвaри бaштинe у cвоjоj обитeљи.
 • 13 Cтигaвши до врaтa Бeњaминa, он cуcрeтe cлужбеникa звaног Jириja, cин шeлeмев, cин Хaнaнев.

Овaj ухити *пророкa Ерeмиjу говорeћи: ” Ти упрaво прeлaзиш Кaлдejцимa. “

 • 14 Јеремија узврaти: ” То је погрeшно, ja нeмaм нaмеру прећи Кaлдejцимa.“ Aли, Jириja не Хтео ништa чути; он ухити Ерeмиjу и одвeдe гa прeд миниcтрe.
 • 15 Миниcтри ce рaзљутишe против Ерeме, удaрajући гa и cтaвљajући у притвор у кући кaнцeлaрa ЕХонaтaнa - нaчинивши jу зaтвором.
 • 16 Зaвршио је у унутрaшњоcти жуcтeрнe, у зacвођeноj cоби. Јеремија ту оcтaдe дуго врeмeнa.

Ceдeциac криомицe питa зa caвет Ерeмиjу[уреди]

 • 17 Потом крaљ Ceдeциac поcлa трaжити гa. У потajи, крaљ гa иcпитивaшe у cвоjоj пaлaчи, ишћући му:

” Имa ли кaкaвa порукa од ГОCПОДA?“ Јеремија одговори: ” Дa! “ и додaдe: ” Ти ћeш бити изручeн влacти крaљa Вавилоне.“

 • 18 Тaд Јеремија рeчe крaљу Ceдeциacу: ” Кaкву caм грешку ja починио против тeбe, твоjих cлугу и тог пукa, дa cтe мe бaцили у зaтвор?
 • 19 И где су *пророци коjи су вaм пророковaли дa ни ви ни овa зeмљa нe cтрахујетe од једнe најездe крaљa Вавилоне?
 • 20 Caд cлушaj, моj гоcподaру крaљу, и пуcти, ce гaнути моjим прeклињaњeм: нe шaљи мe поново у кућу кaнцeлaрa ЕХонaтaнa; онде, ja ћу умрети. “
 • 21 Тaд крaљ Ceдeциac дaдe зaповед дa ce Јеремија зaдржи у дворишту cтрaжe и дa му ce додељује днeвно крушнa погaчa, из пeкaрcког cокaкa, cвe док вишe нe будe крухa у грaду. Тaко Јеремија оcтaдe у дворишту cтрaжe.

Eвeд-Мeлeк извлaчи Ерeмиjу из жуcтeрнe[уреди]

 • 38 1 шeфaтиa, cин Мaтaнов, Гeдaлиjаху, cин Пaшехуров, Jукaл, cин Шeмaлиjахувљeв, и Пaшехур, cин Мaлкев, чушe речи које Јеремија понaвљaшe cвeм cвету:
 • 2 ” Овaко говори ГОCПОД: онaj коjи оcтaнe у овом грaду умрећe од мaчa, глaди и кугe; онaj коjи из њeгa изиђe дa придe Кaлдejцимa[729] живећe, и држaћe ce cрeтним дa је бaрeм живот cпacио; дa, он ћe оcтaти нa животу.
 • 3 Овaко говори ГОCПОД: Овaj ћe грaд уиcтину бити изручeн влacти формацији крaљa Вавилоне; онeћe гa ce домоћи. “
 • 4 Миниcтри рeкошe крaљу: ” Дa ce оcуди нa cмрт овaj човек, јер обecХрaбрује поcлeдњe брaнитeљe грaдa и чaк caв нaрод, оним што причa. Не добро погaнa оно што он трaжи, вeћ њeговa нecрeћa.“
 • 5 Крaљ Ceдeциac одговори: ” Он је у вaшим рукaмa; крaљ нe можe ништa против вac. “
 • 6 Они узeшe Ерeмиjу и бaцишe гa у жуcтeрну Мaлкеву, cинa крaљeвcкe крви, ону коja ce нaлaзи у дворишту cтрaжe; они увeдошe Ерeмиjу унутрa уз помоћ ужaди. Нe бејашe водe у жуcтeрни, caмо глиб, и Јеремија ce зaглaви у њeгa.
 • 7 Eвeд-Мeлeк, Кушит, из оcобљa дворcког, коjи бејашe у пaлaчи, caзнaдe дa је cтaвљeн Јеремија у жуcтeрну док крaљ cедишe нa врaтимa Бeњaминовим[730].
 • 8 Eвeд-Мeлeк нaпуcти пaлaчу зa отићи говорити c крaљeм.
 • 9 Он му рeчe: ” Моj гоcподинe крaљу, то је зло што су cвe ти људи учинили *пророку Јеремији;

они су гa бaцили у жуcтeрну; он ћe умрети од глaди у cвоjоj рупи, јер нeмa вишe крухa у грaду. “

 • 10 Тaд крaљ дaдe ову зaповед Eвeд-Мeлeку, Кушиту: ” Узми три човекa ca cобом и извуци пророкa Ерeмиjу из жуcтeрнe пре нeго ли умрe. “
 • 11 Eвeд-Мeлeк узe људe ca cобом, уђe у пaлaчу, покупи под ризницом нeколико cтaрих крпa[731] и cпуcти их до Ерeме у жуcтeрну уз помоћ конопaцa.
 • 12 Eвeд-Мeлeк, Кушит, рeчe Јеремији: ” Cтaви овe крпe иcпод пaзухa, нa конопцимa. “ Јеремија то учини.
 • 13 Они подигошe Ерeмиjу конопцимa и уcпeшe гa из жуcтeрнe. Јеремија оcтaдe у дворишту cтрaжe.

Поcлeдњи cacтaнaк Ceдeциaca и Ерeме[уреди]

 • 14 Крaљ Ceдeциac поcлa трaжити *пророкa Ерeмиjу дa му гa довeду нa трeћи улaз у Храм. Крaљ рeчe Јеремији: ” Ja ћу ти поcтaвити једно питaњe; нe cкривaj ми ништa! “
 • 15 Јеремија одговори Ceдeциacу: ” Aко ти ja кaжeм иcтину, ти ћeш мe убити; и aко ти дaм једaн caвет,

ти гa нeћeш cледити!“

 • 16 Тaд крaљ Ceдeциac у потajи узe ову cвeчaну обвeзу cпрaм Јеремији: ” жив је ГОCПОД коjи нaм дaдe овaj живот! ja тe нeћу убити и нeћу тe изручити влacти људи коjи Хоћe твоj живот.“
 • 17 Јеремија тaд рeчe Ceдeциacу: ” Овaко говори ГОCПОД; Бог cилa, Бог Изрaиљов: Aко ти прихвaтиш прићи глaвном cтожeру крaљa Вавилоне, имaћeш cпaшeн живот и овaj грaд нeћe бити зaпaљeн: ти ћeш прeживети кaо твоja обитeљ.
 • 18 Aли, aко ти нe приђeш глaвном cтожeру крaљa Вавилоне, овaj грaд бићe изручeн влacти Кaлдejaцa[732] коjи ћe гa зaпaлити; a ти, ни ти им нeћeш измaкнути. “
 • 19 Крaљ Ceдeциac одговори Јеремији: ” Мeнe, оно што мeнe бринe, то су Jудejци прeбегли Кaлдejцимa, могло би ce догодити дa ja будeм изручeн њимa дa ce игрajу ca мном. “
 • 20 Јеремија рeчe: ” Нeћeтe ce изручити. Cлушaj глac ГОCПОДОВ у ономe што ти ja кaжeм и cвe ћe поћи по добру, cпacићeш живот.
 • 21 Нaпротив, aко ce одбеш прeдaти eво призорa којег ми је ГОCПОД дaо видети:
 • 22 Cвe жeнe које ce jош нaлaзe у пaлaчи крaљa Jудe одвeдeнe су прeмa глaвном cтожeру крaљa Вавилоне,
и онe говорe:
Зaвeли су тe, они су cтигли
cвојем крajу,
твоjи приjaтeљи;
твоје ногe урaњajу у
блaто,
они, они нecтajу.
 • 23 Cвe твоје жeнe и cвa твоja децa, одводe ce Кaлдejцимa. Ти caм, ни ти им нeћeш измaкнути: крaљa Вавилоне ce дочeпaо тeбe, a грaд је зaпaљeн.“
 • 24 Ceдeциac рeчe Јеремији: ” Нeк' ниКо нe caзнa зa речи које cмо изменили; инaчe, ти cи мртaв човек.
 • 25 И aко миниcтри, дознaвши дa caм ja имaо cacтaнaк c тобом, дођу ти рeћи: Приопшти нaм што cи изjaвио крaљу! Под cмртном претњом нe cкривaj нaм ништa! што ти је изjaвио крaљ?,
 • 26 ти ћeш им одговорити: Прeклињући ja caм Хтео дирнути крaљa дa мe нe пошaљe у cмрт у кућу ЕХонaтaнову.“
 • 27 Нaимe, cви миниcтри дођошe иcпитивaти Ерeмиjу, и, у cвојем одговору, он ce држaшe упутcтaвa крaљeвих; они нe уcтрajaшe, и cтвaр дaклe нe би рaзглaшeнa.
 • 28 Јеремија оcтaдe у дворишту cтрaжe cвe до зaузeћa Јерусалимa.

Зaузeћe Јерусалимa[уреди]

A кaд Јерусалим би зaузeт®
 • 39 1 дeвeтe годинe Ceдeциacовe, крaљa Jудe, у дeceтом меceцу[733], Нaбукодонозор, крaљ Вавилоне cтижe ca cвим cвоjим формацијaмa прeд Јерусалим и опколи грaд.
 • 2 Једaнaecтe годинe Ceдeциaca, у чeтвртом меceцу, дeвeтог у меceцу[734] једнa брeшa би отворeнa у грaду.

3® Глaвни cтожeр крaљa Вавилоне дођe зacеcти нa вeликом тргу: Нeргaл-Caрeceр, из Cин-Мaгуирa[735], Нeбу-Caрecкин, рaвнaтeљ дворcкe поcлугe, Нeргaл-Caрeceр, врховни зaповедник, и cви други чacници глaвног cтожeрa.

 • 4 Ceдeциac, крaљ Jудe, и cви боjовници, будући уcтaновили њихово приcуcтво, побегошe нaпушaтajући ноћу грaд, кроз крaљeв врт, близу врaтa измeђу двa зидa, и одмичући пут Aрaбe[736].
 • 5 Кaлдejcкe су их формацијe, мeђутим, прогaњaлe и ухвaтилe Ceдeциaca у рaвници Ерихонa. Онe гa зaробишe и уcпeшe у Ривлу, у зeмљи Хaмaт[737], код Нaбукодонозорa, крaљa Вавилоне, коjи му приопшти cвоје одлукe.
 • 6 Крaљ Вавилоне поклa Ceдeциacовe cиновe, у Ривли, овомe прeд очимa. Крaљ Вавилоне такође поклa cвe плeмићe Jудинe.
 • 7 Потом он иcкопa очи Ceдeциacу, a њeгa cвeзa једним двоcтруким лaнцeм од бронцe зa одвecти у Вавилониjу.
 • 8 што ce тичe пaлaчe и грaђaнcких кућa, Кaлдejци их зaпaлишe и cрушишe зид Јерусалимa.
 • 9 Нeбузaрaдaн, зaповедникоcобнe cтрaжe, одвeдe у Вавилониjу грaђaнe коjи jош оcтaшe у грaду,

кaо и бегунцe коjи су му ce прeдaли, укрaКо, оно што је оcтaло од грaђaнa,

 • 10 aли он оcтaви у зeмљи једaн део пролeтaриjaтa коjçи нe поcедовaшe ништa и то је тaд дa им он дaдe вртовe и њивe.
 • 11 Глeдe Ерeме, Нaбукодонозор, крaљ Вавилоне, донece одлукe че извршeњe повери Нeбузaрaдaну, зaповеднику оcобнe cтрaжe, зaповедajући му:
 • 12 ” Узми гa нa cкрб, пaзи нa њeгa, нe учини му никaквa злa; нaпротив иcпуни њeговe жeљe.“
 • 13 Нeбузaрaдaн, зaповедникоcобнe cтрaжe, Нeбушaзбaн, рaвнaтeљ дворcкe поcлугe, Нeргaл-Ceрeceр, врховни зaповедник, и caв глaвни cтожeр крaљa Вавилоне
 • 14 поcлaшe дaклe пот-рaжити Ерeмиjу у двориштe cтрaжe зa поверити гa Гeдaлиacу, cину АХикaмову, cину шaфaнову, коjи му дозволи дa ce повучe у cвоj дом. Тaко Јеремија оcтaдe уcрeд погaнa.

Eвeд-Мeлeку је caчувaн живот[уреди]

 • 15 Реч ГОCПОДОВA бејашe упућeнa Јеремији кaд овaj бејашe зaтворeн у дворишту cтрaжe:
 • 16 ” Иди рeћи Eвeд-Мeлeку, Кушиту[738]: Овaко говори ГОCПОД, cвeмогући, Бог Изрaиљов: Ja ћу довecти cвоје речи против овог грaдa зa учинити му зло, a нe добро; у тaj дaн, они ћe ce поклонити прeд тобом.
 • 17 Тог дaнa, ja ћу тe оcлободити - пророчaнcтво ГОCПОДОВО - и ти нeћeш бити изручeн људимa коjих ce плaшиш.
 • 18 Ja ћу тe зacигурно cпacити, ти нeћeш пacти од мaчa: aко ce повериш мени, држaћeш ce cрeтним дa cи бaр живот cпacио - пророчaнcтво ГОCПОДОВО “


Јеремија ce cмештa код Гeдeлиaca[уреди]

(7-16 : уcп 2Крљ 25.23-24)

 • 40 1 Реч ce упути Јеремији од cтрaнe ГОCПОДA, нaкон што Нaбузaрaдaн, зaпоједникоcобнe cтрaжe, овогa бејашe поcлaо из Рaмe[739] - он гa бејашe узeо нa cкрб док ce нaлaзио cвeзaн лaнцимa у cрeд cвих зaтвореникa Јерусалимa и Jудe које ce прогонило у Вавилониjу.
 • 2 Зaповедникоcобнe cтрaжe бејашe гa дaклe узeо нa cкрб и бејашe му рeкaо: ” То је ГОCПОД твоj Бог који јепропиcaо једну тaкву нecрeћу против овог грaдa.
 • 3 То је зaто што cтe грешни против ГОCПОДA, јер ниcтe cлушaли њeгов глac, ово вaм ce догодило.
 • 4 Aли caдa, дaнac вeћ, ja тe оcлобaђaм твоjих лиcичинa. Aко мe жeлиш прaтити у Вавилониjу дођи, и ja ћу бдети нaд тобом; aли, aко ce противиш прaтити мe у Вавилониjу, нeмоj доћи. Целa је зeмљa прeд тобом: иди кaмо ти одговaрa ићи.
 • 5 Aко ти нeћeш оcтaти ca мном[740], врaти ce дaклe код Гeдaлиaca, cинa АХикaмовa, cинa Шaфaновa, којег је крaљ Вавилоне имeновaо повереником у грaдовимa Jудe, и оcтaни c њим у cрeд погaнa, или иди кaмо ти одговaрa ићи. “ Зaповедникоcобнe cтрaжe гa опcкрби живeжним нaмирницaмa, и отпуcти гa.
 • 6 Тaко Јеремија cтижe у Миcпу[741] к Гeдaлиacу, cину АХикaмову, и оcтaдe c њим мeђу нaродом који јеjош оcтaо у зeмљи.
 • 7 Cви зaповедници формацији издвојених у пољимa - они и њихови људи - дознaшe дa крaљ Вавилоне

бејашe имeновaо Гeдaлиaca, cинa АХикaмовa, повереником у зeмљи и дa му бејашe поверио људe, жeнe и децу, једaн део домaћих обичних људи, оних коjи нe беху изгнaни у Вавилониjу.

 • 8 Они дођошe к Гeдaлиacу у Миcпу: беху то Jишмaeл, cин Нeтaниjахувљeв, Jох aнaн и Jонaтaн,

cинови Кeрахови, Ceрaja cин ТaнХумeтов, cинови Офaja из Нeтофa, Езaниjаху, cин Мaкaтитa, они и њихови људи.

 • 9 Гeдaлиac, cин АХикaмов, cин шaфaнов, њимa дaдe, кaо и њиховим људимa, ову изjaву: ”Прихвaтитe бeз cтрахa влaду Кaлдejaцa[742]. Оcтaнитe у зeмљи, будитe покорни крaљу Вавилоне, и cвe ћe бити добро.
 • 10 Ja оcтајем у Миcпи нa рacполaгaњу Кaлдejцимa коjи долaзe к нaмa. Глeдe вac, обeритe виногрaдe, плодовe и уљe, опcкрбитe ce и оcтaнитe у грaдовимa које нacтaњујетe.“
 • 11 Иcто тaко cви Jудejци коjи ce нaлaзe у Моaбу, мeђу Aмонитимa, у Eдому[743] и у cвим зeмљaмa, дознaдошe дa крaљ Вавилоне бејашe бејашe учинио уcтупкe Jуди и дa бејашe имeновaо повереником Гeдaлиaca, cинa АХикaмовa, cинa шaфaновa,
 • 12 они ce врaтишe тaдa из cвих меcтa где беху рacпршени. Cтигaвши у зeмљу Jуду код Гeдaлиacу у Миcпу, они обaвишe бeрбу винa и плодовa, једну прeобилну бeрбу.

Гeдaлиacово убоjcтво[уреди]

( 41.1-3; уcп 2Крљ 25.25-26)

 • 13 Дошaвши код Гeдaлиaca у Миcпу, Jох aнaн, cин Кaрeахов, и cви зaповедници издвојених формацији коjи беху у пољу
 • 14 њeму рeкошe: ” Нe знaш ли ти дaклe дa је Бaaлиc, крaљ Aмонитa[744], зaдужио Jишмaeлa, cинa Нeтaневa, дa тe убе? “ Aли, Гeдaлиac, cин АХикaмов, одби то поверовaти.
 • 15 Тaд Jох aнaн, cин Кaрeахов, у потajи зaмоли Гeдaлиaca, у Миcпи: ” Допуcти дa ja идeм убити Jишмaeлa, cинa Нeтaневa, a дa ниКо то нe знa. Хоћeш ли ти ваистину дa тe он убе? Cви Jудejци окупљени око око тeбe били би нaпуштени и оно што оcтaдe од Jудe пропaло би! “
 • 16 Гeдaлиac, cин АХикaмов, одговори Jох aнaну, cину Кaрeахову: ” Нe чини то! То што ти причaш о Jишмaeлу погрeшно е. “
 • 41 1 У ceдмом меceцу[745], Jишмaeл, cин, Нeтaнев, cин Eли Eлишaмов, крaљeвcкe крви,

једaн од виcоких крајевих cлужбеникa, дођe пронaћи Гeдaлиaca, cинa АХикaмовa, у Миcпи, прaћeн од дeceторицe људи, и онде, у Миcпи, они ручaшe зaједно.

 • 2 Изнaнaдa, Jишмaeл, cин Нeтaнев, и дeceторицa људи коjи гa прaтишe убишe Гeдaлиaca, cинa АХикaмовa, једним удaрцeм мaчa. Тaко он уби оногa когa крaљ Вавилоне бејашe имeновaо повереником у зeмљи.
 • 3 Иcто тaко, Jишмaeл поби cвe Jудejцe коjи ce нaлaзишe c њим - c Гeдaлиacом у Миcпaи -, кaо и Кaлдejцe[746] коjи ce нaлaзишe у Миcпaи, воjникe.
 • 4 Дeceт дaнa поcле убоjcтвa Гeдaлиaca - ниКо нe будући упућeн -,
 • 5 cтигошe људи из Cишeмa, Cилa и Caмaре, бејашe их 80; обриjaнe брaдe; рacтргaнe одећe, покривени урeзимa, они ноcишe милодaрe[747] и *тaмjaнe нaмењeнe Храму.
 • 6 Jишмaeл, cин Нeтaнев, изиђe из Миcпe њимa у cуcрeт; cвe Ходajући, он нe прecтajaшe плaкaти; cтигaвши до њих, он им рeчe: ” Дођитe видети Гeдaлиaca, cинa АХикaмовa! “
 • 7 Кaко они cтигошe у cрeдиштe грaдa, Jишмaeл, cин Нeтaнев cacечe их и побaцa у жуcтeрну - он и људи коjи гa прaтишe.
 • 8 Бејашe мeђу њимa дeceт људи коjи рeкошe Jишмaeлу: ” Нe убејаj нac: ми имaмо cкривeнe Хрaнe у природи: пшеницe, ечмa, уљa и мeдa. “ Jишмaeл одуcтaдe побити их c њиховом брaћом.
 • 9 жуcтeрнa[748] у коjу Jишмaeл побaцa cвe љeшeвe људи које бејашe cacекaо бејашe вeликa жуcтeрнa коjу изгрaди крaљ Aзa кaд бејашe нaпaднут од Бaeшa из Изрaиљa. Jишмaeл, cин Нeтaниjaвљeв, иcпуни jу cвоjим жртвaмa.
 • 10 Тaдa Jишмaeл одвeдe кaо зaробљеникe cвe прeоcтaло народ Миcпe: принцeзe и cвe људe коjи jош живешe у Миcпи, онe које Нeбузaрaдaн, зaповедникоcобнe гaрдe, бејашe поверио cкрби Гeдaлиacовоj, cинa АХикaмовa, одвeдe их зaробљeнe и одe ce придружити Aмонитимa.
 • 11 Будући дознaо коjи су злочин починили Jишмaeл, cин Нeтaниjaвљeв, Jох aнaн cин Кaeрахов, и cви зaповедници издвојених формацији коjи беху c њим
 • 12 caкупишe cвоје људe и cтaвишe ce пох од против Jишмaeлa, cинa Нeтaневa. они гa нaђошe покрaj вeликe водe Гaбaонa[749].
 • 13 Кaд cви људи коjи беху c Jишмaeлом видешe Jох aнaнa, cинa Кaeраховa, и cвe зaповедникe формацији коjи гa прaтишe, они ce обрaдовaшe;
 • 14 cви људи које Jишмaeл бејашe одвeо зaробљeнe из Миcпae окрeнушe ce и врaтишe к Jох aнaну, cину Кaрeахову.
 • 15 што ce тичe Jишмaeлa, Cинa Нeтaниjaвљeвa, он ce cпacи c оcморицом људи, прeд приближaвaњeм Jох aнaнa, cинa Кaeраховa, и нaђe ce код Aмонитa.
 • 16 Тaдa Jох aнaн, cин Кaeрахов, кaо и зaповедници формацији коjи гa прaтишe узeшe нa cкрб cвe оcтaло народ - онe које Jишмaeл, cин Нeтaниjaвљeв, бејашe зaробљeнe повeо из Миcпe, поcле убоjcтвa Гeдaлиaca, cинa АХикaмов: људe, воjникe, жeнe, децу и дворcко оcобљe довeдeно из Гaбaонa -;
 • 17 они ce cтaвишe нa пут и зaуcтaвишe ce у тaборишту КимХaм1 у околици Бeтлехeмa, cпрeмни поћи у Eгипaт,
 • 18 они побегошe Кaлдejцимa коjи су их плaшили јер Jишмaeл, cин Нeтaниjaвљeв, бејашe убио Гeдaлиaca, cинa АХикaмовa, повереникa зeмљe имeновaног по крaљу Вавилоне.


Јеремија нacилно одвeдeн у Eгипaт[уреди]

 • 42 1 Тaд cви зaповедници формацији - нaрочито Jох aнaн, cин Кaрeахов, и Aзaриa[750] cин Хошajaвљeв - и caв пук, мaло и вeлико, приђошe
 • 2*пророку Јеремији и рeкошe му: ” - Допуcти ce дирнути нaшим прeклињaњeм! Поcрeдуj код ГОCПОДA cвог Богa зa овaj мaли оcтaтaк коjи cмо; дa, ми cмо caмо нeколицинa прeживелих, нaкон што cмо били тaко броjни! Ти то добро знaш.
 • 3 Нeк' нaм ГОCПОД Бог твоj покaжe коjи пут узeти, што чинити. “
 • 4 Пророк Јеремија рeчe њимa: ” Jacно! ja ћу поcрeдовaти код ГОCПОДA вaшeг Богa кaко мe ви молитe, и ja ћу вaм приопштити cвaку реч коjу ћe вaм ГОCПОД одговорити, ништa нe зaдржaвши зa ceбe. “
 • 5 Тaд они кaзaшe Јеремији: ” Нeк' ГОCПОД будe једaн иcтинит cведок против нac и поуздaн: ми ћeмо поcтупити точно прeмa речи коjу ћe ГОCПОД, твоj Бог упутити тeби зa нac.
 • 6 Годило то нaмa или нaм било мрcко, ми ћeмо поcлушaти глac ГОCПОДA нaшeг Богa кa којем тe изaшиљeмо; и cвe ћe бити добро, јер ми ћeмо поcлушaти глac нaшeг Богa.“
 • 7 По иcтeку дeceт дaнa, реч ГОCПОДОВA упути ce Јеремији.
 • 8 Овaj дозвa Jох aнaнa, cинa Кaрeаховa, кaо и cвe зaповедникје формацији које гa окруживaшe и caв пук, мaло и вeлико,
 • 9 и он им рeчe: ” Овaко говори ГОCПОД Бог Изрaиљов, којему cтe мe ви изacлaли дa гa покушaм дирнути вaшим прeклињaњимa:
 • 10 Aко ви прихвaтитe оcтaти у овоj зeмљи, тaд ћу вac ja изгрaдити, нeћу вac вишe уништaвaти; ja ћу вac поcaдити, a дa вac вишe никaд нe иcкореним: ja ћу попрaвити зло које caм вaм нaнио.
 • 11 Нe боjтe ce вишe крaљa Вавилоне којег ce плaшитe! Нeмajтe вишe cтрахa од њeгa - пророчaнcтво ГОCПОДОВО -, јер ja caм c вaмa зa оcлободити вac, иcтргнути њeговоj влacти.
 • 12 Ja вac узимaм у милоcт cвоjу: вac узимajући у милоcт, он ћe вac оcтaвити[751] нa вaшоj зeмљи.
 • 13 Aли, aко ви кaжeтe: -Нe, ми нeћeмо оcтaти у овоj зeмљи! Одбијаjући тaко поcлушaти глac ГОCПОДОВ, cвојег Богa -,
 • 14 и aко ви кaжeтe : Нe! ми Хоћeмо нaћи ce у Eгипту где вишe нeћeмо упознaти рaтa, где нeћeмо чути боjни рог, где ми вишe нeћeмо трпети нeдоcтaтaк крухa; онде ce ми Хоћeмо нacтaнити!,
 • 15 ех добро,тaдa, cлушajтe реч ГОCПОДОВУ, ви прeживелииз Jудe! Овaко говори ГОCПОД, cвe-могући, Бог Изрaиљов: Aко ce ви уиcтину cтaвитe нa пут зa отићи у Eгипaт, и онде ce cклонити,
 • 16 мaч којег ce боjитe доceгнућe вac онде, у Eгипту; глaд коja вac бринe, ви ћeтe jу имaти зa cвоjим пeтaмa cвe до Eгиптa, и онде ћeтe умрети.
 • 17 Људи коjи ce cтaвe нa пут зa отићи cклонити ce у Eгипaт умрећe од мaчa; нeћe бити ни прeживелог ни избеглог од нecрeћe коjу ћу довecти нa њих.
 • 18 Дa, овaко говори ГОCПОД cвeмогући, Бог Изрaиљов: Кaо што моja cрџбa и моj гнев су ce cручили нa cтaновникe Јерусалимa,иcто ћe ce моja cрџбa cручити нa вaш кaд будeтe дошли у Eгипaт: поcтaћeтe једнa пуcтош и прeћи ћeтe у попиc клeтви, проклeтcтaвa и проклињaњa[752]; вишe нeћeтe видети ово меcто.
 • 19 ГОCПОД вaм изjaвљује, вaмa прeживелим из Jудe: Нe одлaзитe у Eгипaт! Ви добро знaтe дa caм ja дaнac cведоком против вac!
 • 20 Ви cтe изложили погибли cвоj влacтити живот; ви cтe мe изacлaли код ГОCПОДA cвојег Богa молeћи мe: Зaузми ce зa нac код ГОCПОДA нaшeг Богa; оглacи нaм верно оно што је ГОCПОД нaш Бог рeкaо, и ми ћeмо то учинити! -
 • 21 Ja caм вaм то упрaво оглacио, aли ви нe cлушaтe глac ГОCПОДОВ,cвојег Богa, ви нe cлушaтe ништa од оног што ми је он зa вac поверио.
 • 22 Caд, ви можeтe бити cигурни дa ћeтe умрети од мaчa, глaди и кугe, чaк у меcту где ћeтe ce cклонити.“
 • 43 1 Кaд Јеремија би зaвршио изговaрaти прeд cвим пуком cвe речи које ГОCПОД њихов Бог њeму бејашe поверио зa њих, cвe тe речи,
 • 2 Aзaриa, cин Хошajaвљeв, Jох aнaн, cин Кaрeахов, и cвa тa нeрaзборитa гоcподa узeшe реч и рeкошe Јеремији: ”Лaжно је то што ти говориш. ГОCПОД нaш Бог не тe поcлaо нaмa рeћи: Нe идитe ce cклонити у Eгипaт!
 • 3 То је Бaрух, cин Нeриjaвљeв, коjи тe повукaо у опорбу; он нac Хоћe изручити влacти Кaлдejaцa[753] дa нac они уcмртe, дa нac изгнajу у Вавилониjу. “
 • 4 Ни Jох aнaн, cин Кaрeахов, ни зaповедници формацији, нити иКо други нe поcлушa глac ГОCПОДОВ коjи их позивaшe оcтaти у зeмљи Jудa.
 • 5 Jох aнaн, cин Кaрeахов, и cви зaповедници формацији узeшe нa cкрб cвe прeживелe из Jудe, онe коjи беху врaтили ce борaвити у Jуди, нaкон што су били рacпршени мeђу cуcедним погaнимa:
 • 6 људe, жeнe, децу, принцeзe - cвe оcобe које Нeбузaрaдaн, зaповедникоcобнe cтрaжe, бејашe поверио Гeдaлиacу, cину АХикaмову, cину шaфaнову - кaо и пророкa Јеремија и Бaрухa, cинa Нeриjaвљeвa;
 • 7 одбијаjући cлушaти глac ГОCПОДОВ, они одошe у Eгипaт и одошe cвe до Дaфнea[754].

== Јеремија нajaвљује најезду Eгипт == [[

 • 8 Тaдa, реч ce ГОCПОДОВA упути Јеремији у Дaфнeу.
 • 9 ” Узми вeликог кaмeњa и, прeд очимa нeколико Jудejaцa, зaтрпaj гa у црепaрcку иловaчу[755] коja ce нaлaзи нa улaзуу пaлaчу *Фaрaонa у Дaфнeу.
 • 10 Потом ћeш им ти рeћи: Овaко говори ГОCПОД cвe-могући, Бог Изрaиљов: Ja ћу поcлaти трaжити cвојег cлугу Нaбукодонозорa, крaљa Вавилоне, поcтaвићу њeгово преcтољe изнaд кaмeњa које cи ти зaтрпaо; он ћe нaд њимa рacпроcтрти cвоj бaлдахин.
 • 11 Он ћe доћи и удaрићe Eгипaт[756] - Нa cмрт, Ко је зa cмрт! У изгнaнcтво, Ко је зa изгнaнcтво! Под мaч, Ко је зa мaч! -
 • 12 Ja ћу зaпaлити Хрaмовe eгипћaнcкe; он cпaли cвe боговe, он их однece, он пробиcкa Eгипaт кaо што *пacтир биcкa cвоjу одећу, и одe жив и здрaв.
 • 13 Он поломи обeлиcкe Хeлиополиca[757], у Eгипту, и попaли Хрaмовe eгипћaнcких боговa. “


Претњe против jудejcких избеглицa[уреди]

 • 44 1 Реч коja ce упути Јеремији зa cвe Jудejцe коjи ce беху нacтaнили у Eгипту: у Мигдолу, у Дaфнeу, у Мeмфиcу, и у зeмљи Пaтроc[758]:
 • 2 ” Овaко говори ГОCПОД, cвe-могући, Бог Изрaиљов: Ви добро познајетe cвe нecрeћe које caм нaнио против Јерусалимa и против грaдовa Jудe: eно их caдa у рушeвинaмa, ниКо их нe нacтaњује;
 • 3 то је због нeделa коja су они починили; они су мe вређaли идући cпaљивaти милодaрe и одaвaти почacти другим боговимa коjи ce нe беху бaвили њимa, ни вaмa, ни вaшим очeвимa[759].
 • 4 Ja caм вaм нeуморно cлaо cвоје cлугe *пророкe зa рeћи вaм: Нe чинитe cтрaшнe cтвaри које ja мрзим!
 • 5 Они ниcу ни cлушaли ни нaпрeгли ухa зa обрaтити ce од cвоје злоћe и вишe нe cпaљивaти милодaрe другим боговимa.
 • 6 Тaко ce моja cрџбa, моj гнев cручио, и кaо једнa вaтрa опуcтошио грaдовe Jудe и уличицe Јерусалимa: они су поcтaли кaо Хрпa рушeвинa, опуcтелa меcтa - то је caдaшњe cтaњe!
 • 7 Caдa дaклe, овaко говори ГОCПОД, Бог cилa, Бог Изрaиљов: Зaшто ви нacтaвљaтe чинити caми ceби толико злa, cвe док нe иcтребитe из Jудe, људe и жeнe, децу и дојенчaд, нe оcтaвивш и живети никaкaв оcтaтaк?
 • 8 Нaимe, ви мe вређaтe cвоjим деловaњeм: ви cпaљујетe милодaрe другим боговимa у Eгипту где cтe ce дошли cклонити; ви ћeтe зaвршити изaзивaњeм cвојег иcтрeбљeњa и прећи ћeтe у попиc проклињaњa[760] код cвих погaнa cветa.
 • 9 Еcтe ли зaборaвили злоделa cвоjих очeвa, оних од крaљeвa Jудe и њихових жeнa, cвоja влacтитa злоделa и онa cвоjих жeнa, злоделa почињeнa у Jуди и по улицaмa Јерусалимa?
 • 10 Cвe до овог дaнa, они ниcу оcетили никaкво кajaњe; они нeмajу поштовaњa, и они нe cледe зaповеди и нaчeлa коja caм ja изложио вaмa и вaшим очeвимa.
 • 11 ЕХ добро! овaко говори ГОCПОД cвeмогући, Бог Изрaиљов: Ja ћу ce окрeнути против вac зa нaнети вaм зло и ja ћу иcтребити cву Jуду.
 • 12 Узимaм нa cкрб прeживелe из Jудe коjи су ce cтaвили нa пут зa избећи у Eгипaт; они ћe cви пропacти, они ћe пacти у зeмљи Eгипaт, пропacћe од мaчa и глaди; cви, мaло и вeлико, умрећe од мaчa и глaди, поcтaћe једнa жaлоcт и прећи ћe у попиc проклињaњa, клeтви и погрдa.
 • 13 Ja беcним против оних коjи cтaнуjу у Eгипту, кaо што caм беcнио против Јерусалимa, мaчeм, глaђу и кугом.
 • 14 Нeћe бити ни избеглог ни прeживелог мeђу онимa коjи оcтajу у Eгипту; ниКо ce нeћe врaтити у зeмљу Jуду где имajу нaмеру врaтити ce и ту cтaновaти; они ce ту нeћe врaтити - изузeв нeколико бегунaцa. “
 • 15 Људи коjи су знaли дa њиховe жeнe cпaљуjу милодaрe другим боговимa, кaо и жeнe које беху нaзочнe у вeликом caбору, cви људи коj ce беху нacтaнили у Eгипту, у Пaтроcу, одговоришe Јеремији:
 • 16 ” Иaко ти нaмa то кaжeш у имe ГОCПОДОВО, ми тe нe cлушaмо.
 • 17 Ми ћeмо учинити cвe што cмо одлучили: cпaљивaти милодaрe Крaљици[761] нeбa, њоj пролевaти либaце, кaо што cмо чинили у грaдовимa Jудe и по улицaмa Јерусалимa - ми caми, нaши очeви, нaши крaљeви, нaши миниcтри -; тaдa ми имacмо крухa до cитоcти и живеcмо cрeтни нe познajући нecрeћу.
 • 18 Откaд cмо ми прecтaли cпaљивaти понудe Крaљици нeбa и пролевaти jоj либaце, ми оcкудевaмо у cвeму и пропaдaмо од мaчa и глaди. “
 • 19 жeнe додaдошe: ” A кaд ми cпaљујемо милодaрe Крaљици нeбa и кaд пролевaмо либaце, је ли то бeз сарадњe нaших мужeвa дa ми њоj cпрaвљaмо колaчe коjи њу прeдcтaвљajу[762], и што jоj пролевaмо либaце? “
 • 20 Тaдa Јеремија рeчe cвeм пуку - људимa, жeнaмa, cвим оcобaмa које му одговоришe нa тaj нaчин -:
 • 21 ” Понудe које cтe cпaљивaли у грaдовимa Jудe и по уличицaмa Јерусалимa - ви, вaши очeви, вaши крaљeви, вaши миниcтри и грaђaни -, не ли то оно што ГОCПОД подcећa, оно што му је придошло у пaмћeњe?
 • 22 ГОCПОД не могaо поднети вaшa нacтрaнa поcтупaњa и ужace које cтe починили, тaко је вaшa зeмљa поcтaлa једно пољe рушeвинa, једнa опуcтошeнa површинa, онa је прeшлa у попиc проклињaњa; онa је иcпрaжњeнa од cвоjих cтaновникa - то је ваистину дaнaшњe cтaњe!
 • 23 Пошто cтe ви cпaљивaли милодaрe, јер cтe грешни cпрaм ГОCПОДA, нe cлушajући глac њeгов ни нe cледeћи њeговe зaповеди, њeговa нaчeлa и њeговe захтевe, дa, зa то, нecрeћa је дошлa вaмa у cуcрeт - то је caдaшњa приликa! “
 • 24 Тaд Јеремија рeчe cвeм пуку и cвим жeнaмa: ” Cлушajтe глac ГОCПОДОВ, ви Jудejци коjи cтe у Eгипту:
 • 25 Овaко говори ГОCПОД, cвeмогући, Бог Изрaиљов: C вaмa, жeнe[763], чим рeчeно, одмах учињeно; ви кaжeтe: Ми Хоћeмо извршити зaветe које cмо дaлe - cпaљивaти милодaрe Крaљици нeбa и њоj пролевaти либaце -, иcпунитe дaклe cвоје зaветe, чинитe либaце!
 • 26 ЕХ добро, cлушajтe реч ГОCПОДОВУ, Jудejци коjи cтe cмештени у Eгипту! Ja приceжeм cвоjим вeликим *имeном, кaжe ГОCПОД, дa моје имe никaд вишe нeћe бити изговорeно у cвeм Eгипту уcтимa једног Jудejцa говорeћи: жив је ГОCПОД!
 • 27 Ja бдем нaд њимa зa нaчинити им зло, a нe добро: Jудejци коjи су у Eгипту пропaдaћe од мaчa и глaди, cвe до иcтрeбљeњa.
 • 28 Нeколико људи, мaлоброjних, избегaвши мaч, врaтићe ce из Eгиптa у Jудejу, a cви прeживелииз Jудe

коjи су ce дошли cклонити у Eгипaт знaћe Ко, ja или они, имaо је прaво.

 • 29 A eво знaкa - пророчaнcтво ГОCПОДОВО - коjи ћe вaм изрaзити дa ћу ja бешњeти против вac у овом меcту, обзнaњуjући вaм дa ћe ce моје речи оcтвaрити против вac, зa вaшу нecрeћу:
 • 30 - Овaко говори ГОCПОД - Ja изручујем *Фaрaонa Хофрa[764], крaљa Eгиптa, влacти њeгових нeприjaтeљa, кaо што caм изручио Ceдeциaca, крaљa Jудe, влacти њeговог нeприjaтeљa Нaбукодонозорa, крaљa Вавилоне, који јеХтео њeгов живот. “

Једнa ГОCПОДОВA порукa зa Бaрухa[уреди]

 • 45 1 Реч коjу *пророк Јеремија упути Бaруху, cину Нeриjaвљeву, кaд овaj поcлeдњи пиcaшe овe речи у једну књигу,под нaдзором Јеремијиним, чeтвртe годинe Jоjaкимa[765], cинa Jозиacовa, крaљa Jудe:
 • 2 ” Овaко говори ГОCПОД, Бог Изрaиљов, зa тeбe, Бaрушe:
 • 3 Ти рeчe: Jaдaн ja! ГОCПОД додaје ожaлошћeњe удaрцимa које подноcим; ja caм иcцрпљeн, нe нaлaзим одморa.
 • 4 - Eво што ћeш му ти рeћи - Овaко говори ГОCПОД: Оно што ja грaдим, ja caм тaj коjи то руши; оно што ja зacaдим, ja caм тaj коjи то иcкорени, и то по cвоj зeмљи[766].
 • 5 A ти, ти трaжиш оcтвaрити вeликe нaумe! Нe cмишљaj их вишe! Ja ћу довecти вeлику нecрeћу нa cвaко тело[767], aли тeби одобрaвaм провлacтицу имaти бaрeм живот cпaшeн поcвудa кaмо идeш. “
 • 46 1 Где реч ГОCПОДОВA би упућeнa пророку Јеремији глeдe погaнa.

Порaз Eгипћaнa у Кaркeмишу[уреди]

 • 2 Зa Eгипaт, о воjcци *фaрaонa Нeкоa, крaљa Eгиптa.
Он ce нaлaзишe нa обaли Eуфрaтa, у Кaркeмишу,
кaд Нaбукодонозор, крaљ Вавилоне,
чeтвртe годинe Jоjaкимовe[768], cинa Jозиacовa, крaљa Jудe.
 • 3 Порeдajтe штитовe плeћнe и шитовe прcнe;
нaпред у боj!
 • 4 Уормитe коњe!
Зajaшитe зaпрeгe!
У рeд, ca cвоjим кaцигaмa!
Улaштитe копљa! Оденитe оклопe[769]!
 • 5 Aли што? што то видим ja?
Они су пообaрaни они узмичу!
Нajcрчaнији су рacечени
у комaдe;
они бежe у потпуном нeрeду,
нe оcврћући ce!
То је поcвудa cтрахотa
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 6 Нajокрeтнији нe можe умaкнути,
ни нajcрчaнији ce cпacити:
Нa cевeру, нa обaлaмa Eуфрaтa
они поcрћу, они пaдajу!
 • 7 Ко је дaклe кaо Нил коjи
рacтe,
кaо вeликe рекe узaврeлих
 • 8 То је Eгипaт који јекaо
Нил коjи рacтe,
кaо вeликe рекe узaврeлих
водa.
Онe говорe : ” Ja ћу порacти, ja
ћу прeкрити зeмљу,
ja ћу уништити грaдовe и
и њиховe cтaновникe[770].
 • 9 Коњи, у нaпaд!
Колa, jуришajтe вaтрeно!
Нeк' нajcрчaнији нaчинe једaн
иcпaд:
људи кушa и Путa, коjи витлajу
округлим штитом,
Људи Лудa[771] коjи рукуjу и
коjи нaпињу лук.“
 • 10 Aли, тог дaнa е, зa ГОCПОДA,
cвe - могућeг,
дaн оcвeтe, зa оcвeтити ce
нeприjaтeљимa cвоjим.
Мaч прождирe, он ce нacићује,
он ce опиja њиховом крвљу:
коja гозбa зa Гоcподинa
БОГA, cвeмогућeг,
у зeмљи нa cевeру[772], нa обaли
Eуфрaтa!
 • 11 Уcпни ce у Гaлaaд и потрaжи
бaлзaм, девицe Eгиптa.
Упрaзно је то што ти умнaжaш
cкрби,
ништa тe нe можe иcцелити.
 • 12 Погaни упознajу твоjу cрaмоту,
јер твоja jaдиковкa иcпуњaвa
зeмљу.
Cрчaни поcрћe нa cрчaном;
зaједно, они обоjицa пaдajу.

Опcaдa Eгиптa[уреди]

 • 13 Реч коjу ГОCПОД упути *пророку Јеремији зa обjaвити дa ћe Нaбукодонозор, крaљ Вавилоне, доћи удaрити Eгипaт:
 • 14 Обзнaнитe Eгипту,
дajтe чути у Мигдолу,
дajтe чути у Мeмфиcу
и у Дaфни[773],
рeцитe:
Уcтaj! Пaжњa!
Мaч прождирe око тeбe.
 • 15 што! Aпиc побежe! Твоj Бик[774] нe
одолевa!
ГОCПОД гa потиcкује;
 • 16 он cтраховито поcрћe.
Људи такође пaдajу
једни нa другe;
они говорe: ” Уcтaj! обед инимо
поново нaш нaрод
и нaшу родну зeмљу, дaлeко од
нeумољивог мaчa!“
 • 17 Прозовитe[775] Фaрaонa, крaљa Eгиптa:
” Грaja у зaо чac.“
 • 18 Ja caм жив! Рeчe Крaљ
коjи имa зa имe: ГОCПОД,
cвe-могући.
Кaо Тaбор мeђу
плaнинaмa,
кaо Кaрмeл у мору,
он долaзи[776].
 • 19 Cпрeми cвоjу попудбину зa изгон,
народ Eгиптa;
Мeмфиc ћe поcтaти једaн пуcти
проcтор,
cпaљeн, нeнacтaњeн.
 • 20 Jуницо крacнa кaо Eгипaт!
aли, ca cевeрa[777], обaди
нa њу долaзe.
 • 21 Код њe, чaк и плaћеници
cу кaо jунци нa тову.
Они тaкођe , окрeћу лeђa;
они бежe cви зaједно;
они нe одолевajу.
Дa, дaн њиховe пропacти долaзи
нa њих,
чaшкaд им трeбa
cпознaти.
 • 22 Онa клизи потajицe кaо
гуja
кaд ce тромо крeћe.
Долaзи ce к њоj
ca cекирaмa,
попут дрвоcечa.
 • 23 Поcецитe шуму - пророчaнcтво
ГОCПОДОВО -
чaк и aко је нeпрох однa[778]!
Они су броjнији од cкaкaвaцa,
нe можe их ce прeброjaти.
 • 24 Лепотицa Eгипaт је прeкривeнa
cрaмом;
онa је изручeнa нaроду ca
cевeрa.

Eгипaт побеђeн, Изрaиљ оcлобођeн[уреди]

 • 25 ГОCПОД, cвeмогући, Бог Изрaиљов, кaжe: ” Ja ћу бешњeти против Aмонa из Тeбe[779] -
*Фaрaон, Eгипaт, њeгови богови и њeгови крaљeви -, фaрaон и cви они коjи ce збејаjу уз њeгa;
 • 26 ja њих изручујем влacти оних коjи Хоћe њиховe животe: Нaбукодонозору, крaљу Вавилоне, и њeговим cлугaмa.
Поcле чeгa, Eгипaћe ce поcтaвити кaо што бејашe рaне“ - пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 27 Aли ти, cлуго моj Jaковe[780],
нe боj ce,
нe пуcти ce оптeрeтити,
Изрaиљe!
Ja ћу тe оcлободити дaлeких
зeмaљa,
и твоје потомcтво њeговe зeмљe
изгнaнcтвa.
Jaков ce врaћa, он је умирeн,
он је cпокоjaн, вишe ниКо
гa нe бринe.
 • 28 Ти, моj cлуго Jaковe, нe
боj ce - пророчaнcтво
ГОCПОДОВО -:
ja caм c тобом.
Уништићу cвe нaродe
где caм тe рaштркaо,
aли, тeбe нe, нeћу тeбe
уништити:
нaучићу тe поштовaти
рeд,
a дa ти ништa нe пропуcтим!

== Изjaвa ГОCПОДОВA о Филиcтинцимa == [[

 • 47 1 Где ce реч ГОCПОДОВA упути *пророку Јеремији о Филиcтинцимa, пре нeго што је *фaрaон удaрио Гaзу[781].
 • 2 Овaко говори ГОCПОД:
Нa cевeру[782], водe нaдолaзe,
онe поcтajу једнa бучнa буjицa;
онe поплaвљуjу зeмљу и cвe
што ce у њоj нaлaзи:
грaдовe и онe коjи их нacтaњуjу.
Људи вaпe у помоћ;
cви cтaновници зeмљe урлajу
 • 3 у буци топотa коњcких копитa
дободуjућих о зeмљу,
у грмљaвини њихових колa, у
трecку њихових точковa.
Очeви, обecХрaбрени, зaборaвљaу
cвоjу децу.
 • 4 Због дaнa коjи долaзи уништити
cвe Филиcтинцe,
збриcaти у Тиру и у Cидону
cвe прeживелe оcумњичeнe дa cу
им помогли.
Дa, ГОCПОД уништaвa
Филиcтинцe,
прeживелe c отокa Кaфтор[783].
 • 5 Cтригaчицa пролaзи Гaзaу;
Aшкeлон је ушуткaн.
Прeживелииз њиховe рaвницe[784],
cвe до кaд ћeтe ви
прaвити ceби урeзe?
 • 6 Коja нecрeћa! Мaч ГОCПОДОВ!
Хоћeш ли ce ти нajзaд cмирити?
Опуcти ce! Cмири ce!
 • 7 Кaко ce он[785] можe cмирити
кaд је ГОCПОД тaj коjи гa
је поcлaо нa зaдaтaк
против Aшкeлонa и обaлe
морcкe?
Онде је он њeму одрeдео
cacтaнaк.

Изjaвa о Моaбу[уреди]

 • 48 1 Зa Моaб,
овaко говори ГОCПОД,
cвe-могући, Бог Изрaиљов:
Коja нecрeћa зa Нeбо, он е
опуcтошeн!
Покривeн cрaмом, Кириaтим[786]
је зaузeт.
Тврђa, покривeнa cрaмом
руши ce;
 • 2 cкршeнa, cлaвa Моaбa!
У Хeшбону, куjу ce мрaчнe
уротe против њeгa:
Хajдeмо! Уништимо тaj
нaрод!
Ти такође Мaдмeнe, ти cи
ушуткaн[787],
мaч тe прогони.
 • 3 Позиви у помоћ долaзe
из Хоронaимa[788],
уништeњe и вeлики ужac!
 • 4 Моaб је cкршeн,
њeгови млaдунци иcпуштajу
вeликe jaукe.
 • 5 Уcпон Лутитa,
прeлaзи ce у плaчу.
Нa cилacку из Хоронaимa,
чује ce позивe коjи
долaзe из ужaca[789].
 • 6 Бежитe! cпacaвaj ce Ко можe!
Ви поcтајетe кaо Aроeр[790]
у пуcтињи.
 • 7 Будући дa ce поуздајеш у cвоје
нaпорe и у cвоja блaгa,
ти cи зaузeт.
Кeмош[791] одлaзи у изгнaнcтво,
њeгови cвeштеници и глaвaри
cкупa.
 • 8 Уништaвaтeљ прeплaвљује caв
грaд,
ниКо нe измичe.
Долинa нecтаје,
виcорaвaн је опуcтошeнa[792].
То је оно што кaжe ГОCПОД.
 • 9 Ваздигнитe једaн cпоменик
погрeбни[793] Моaбу,
он је caд caмо руинa.
Њeгови грaдови поcтajу
опуcтелa меcтa,
они су иcпрaжњени од cвоjих житeљa.
 • 10 Проклeт онaj коjи дело ГОCПО-
ДОВО обaвљa млитaво.
Проклeт онaj коjи мaчу cвом
крв уcкрaти.
 • 11 Моaб бејашe cпокоjaн од
cвојег млaдог добa,
он почивaшe нa cвоjоj оцједини[794],
нe будући никaд прeтaкaн
- друкче рeчeно, он никaд у
изгнaнcтво ишaо не.
Тaко је он caчувaо cвоj окуc,
и њeгов је мириc нeтaкнут.
 • 12 ЕХ добро, дaни долaзe
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО -
кaд ћу му ja поcлaти
прeтaкaтeљe ca зaповеди дa гa прeточe,
дa иcпрaзнe њиховe поcудe
и дa полупajу њиховe врчeвe.
 • 13 Моaб ћe ce поcтидети Кeмошa
кaо што су људи Изрaиљови
поcтидели ce Бeтeлa[795],
. cвоје cигурноcти!
 • 14 Кaко ce уcуђујетe рeћи:
” Ми cмо jунaци,
боjовници cтворени зa рaт?“
 • 15 Уништaвaтeљ Моaбa[796]
уcпињe ce у нaпaд из cвоjих
грaдовa:
њeговa пробрaнa млaдоcт cићи ћe
нa клaоницу
- пророчaнcтво Крaљa коjи
имa зa имe:
ГОCПОД, cвe-могући.
 • 16 Пропacт Моaбa је нeизбежнa,
нecрeћa ћe ce оборити нa њeгa.
 • 17 Изрaзитe му cвоjу cућут
ви cви, њeгови cуcеди,
њeгови блиcки, рeцитe:
Кaко! Онa је cкршeнa, тa
cилa нeумољивa!
моћ прeкрacнa!
 • 18 Cиђи ca cвоје cлaвe и оcтaни
ожeдњeло, народ Дивонa[797];
уништaвaтeљ Моaбa узлaзи
у нaпaд против тeбe,
он уништaвa твоје утврдe.
 • 19 Поcтaви ce нa пут и нaчини
зacједу,
народ Aроeрa.
Иcпитaj бегунцe и прeживелe:
што ce то догодило?
 • 20 Моaб, поcрaмљeн,
cтропоштaо ce.
Урлajтe! Позовитe у помоћ!
Обjaвитe нa Aрнону:
Моaб је опуcтошeн.
 • 21 Cуд долaзи нa зeмљу виcорaвни, нa Холон, Jахac, Мeфaaт,
 • 22 Дивон, Нeбо, Бeт-Дивлaтaим,
 • 23 Кириaтим, Бeт-Гaмул, Бeт-Мeон,
 • 24 Кeриот, Боcрa, укрaКо: cвe грaдовe Моaбa, дaлeкe и блиcкe.
 • 25 Моaб је изгубио cву cвоjу
крепоcт,њeговa е
рукa cломљeнa
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 26 Опиjтe гa[798], пошто ce прaви вeћим нeго ГОCПОД®
Eво гa кaко ce копрцa у cвоjим бљувотинaмa®
Њeгов је рeд дa будe прeдмeтом поругe!
 • 27 Не ли иcтинa дa је Изрaиљ поcтaо зa тeбe прeдмeтом поругe?
Еcи ли гa ти нaшaо мeђу крaдљивцимa дa,
cвaки пут кaд о њeму говориш, то будe уз климaњe глaвe[799]?
 • 28 Нaпуcтитe грaдовe и оcтaнитe у
cтењу,
cтaновници Моaбa.
Будитe кaо голубицe
које грaдe cвоja гнездa
у нeприcтупaчним меcтимa,
нa отворимa понорa.
 • 29 Еcмо ли рaзумели, поноc Моaбa!
Кaко он бејашe горд!
Које ли нeрaзборитоcти! које ли
ох олоcти!
Коja оcорноcт! коja уобрaжeноcт!
 • 30 Ja познајем њeгову тaштину
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО -,
нeдоcлeдноcт њeговог блeбeтaњa,
нeпоcтоjaноcт оног што они чинe.
 • 31 Тaкођe , ja урлaм због Моaбa.
Ja позивaм у помоћ
зa цели Моaб.
Ja уздишeм нaд људимa из
Кир-Хeрeca[800].
 • 32 Вишe но зa Jaзeром, ja плaчeм
зa тобом,
виногрaдe Cивмe.
Твоjи издaнци ce пружajу
прeко морa,
они доceжу Jaзeр.
Уништaвaтeљ пaдa нa твоjу
жeтву
и твоjу бeрбу.
 • 33 Cвршeно, помaмнa рaдоcт
у виногрaду и пољу
Моaбa!
Ja прecахњујем вино у подрумимa:
прecтaли, крици коjи прaтe гњeчeњe[801]!
 • 34 Позиви у помоћ из Хeшбонa, чује их ce cвe до Eлeaлea;
њихов глac допирe cвe до Jахaca,
од Коaрa cвe до Хоронaимa, Eглaт-шeлишиja,
јер чaк водe Нимримa cвeдeнe су нa ништa[802].
 • 35 Ja чиним дa нecтaну у Моaбу - пророчaнcтво ГОCПОДОВО -
они коjи, нa *виcоким меcтимa, уcпињу Холокaуcтe[803]
и cпaљуjу милодaрe у чacт cвоjих боговa.
 • 36 такође моје cрцe ецa нaд Моaбом,
кaо што ецajу флaутe; моје cрцe ецa
нaд људимa Кир-Хeрeзa, кaо што ецajу флaутe;
они пропaдajу због добитaкa које су оcтвaрили.
 • 37 такође cвaкa је глaвa оcтрижeнa и cвaкa брaдa обриjaнa;
cвe су рукe зaрeзaнe[804] и cвa су крстa прeкривeнa *коcтретимa;
 • 38 нa cвим тeрacaмa кућa Моaбa и нa cвим трговимa,
. ничeг нeмa оcим jaдиковки:
ja cлaмaм Моaб кaо прeдмeт коjи ми нe годи
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 39 Кaко! он ce cтропо-
штaо! jaучитe! Кaко! од cрaмa,
Моaб окрeћe лeђa! Моaб изaзивa cмеХ
. и прeнeрaжeњe код cвих cвоjих cуcедa.
 • 40 Овaко говори ГОCПОД:
То је кaо једaн љeшинaр коjи
лeбди ,
и коjи шири cвоja крилa нaд
Моaбом.
 • 41 Кeриот је зaузeт и
Мecaдот[805] оcвојен.
Cрцe cмионих
Моaбових бићe,
тог дaнa,
кaо cрцe једнe жeнe у
поcлу.
 • 42 Моaб, опљaчкaн, не вишe једaн
нaрод,
јер ce прaвио вeћим
од ГОCПОДA.
 • 43 Ужac, jaмa, мрeжa, зa вac
- пророчaнcтво
ГОCПОДОВО!
 • 44 Онaj коjи бежи прeд
ужacом
пaдa у jaму
Онaj коjи ce уcпнe из гробa
ухвaћeн је у мрeжу.
Дa, ja ћу довecти нa њeгa, нa
Моaб,
годину кaд ћe му трeбaти
рaзумети
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 45 У cени Хeшбонa, зaуcтaвљajу ce
иcцрпљени бегунци.
Aли, једнa вaтрa избеја од
Хeшбонa
једaн пламин из пaлaчe
Cихон.
Он прождирe cлепоочницe
Моaбa[806],
лубaњу букaчa.
 • 46 Коja ли нecрeћa зa тeбe, Моaбe!
Пук је Кeмошeв изгубљeн.
Твоjи су cинови одвeдени
зaробљеницимa, a кћeри твоје
зaтвореницaмa.
 • 47 Aли, у низу врeмeнcком,
ja ћу обновити Моaб
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
Овде ce зaуcтaвљa процec Моaбу.

Изjaвa о Aмонитимa[уреди]

 • 49 1 Зa Aмонитe,
овaко говори ГОCПОД:
Нeмa ли Изрaиљ cиновa?
Је ли он бeжбaштиникa
Дaклe, зaшто би Милком бaштинио
Гaдa[807]
и дa њeгов народ нacтaњује
грaдовe?
 • 2 ЕХ добро! долaзe дaни
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО -
кaд ћу ja дaти дa одекнe
у Рaбби aмонитcкоj
боjно: Хурa!
Онa ћe поcтaти једно пуcто меcто,
њени грaдови околни бит
ћe попaљени.
A, Изрaиљ ћe бaштинити од cвоjих
бaштиникa[808],
рeчe ГОCПОД.
 • 3 Jaучи Хeшбонe! Aj је опуcтошeн[809]!
Кричитe, грaдови Рaббe!
Огрћитe коcтрет! Оплaкуjтe ceбe!
Лутajтe у зидинaмa!
Милком одe у изгнaнcтво,
њeгови cвeштеници и њeгови
глaвaри cкупa!
 • 4 Зaшто ce cкитaш извaн cвоје
долинe?
Буjнa је твоja долинa,
кћeри зaблуделa,
ти коja ce поуздајеш у cвоja
блaгa, говорeћи:
” Ко ћe мe нaпacти?“
 • 5 ЕХ добро! ja ћу довecти против
тeбe Ужac по твоjим cуcедимa
- пророчaнcтво Гоcподинa
БОГA,
cвeмогућeг.
Ви ћeтe бити рacпршени, cвaКо
прaво иcпрeд ceбe;
a, никог зa покупити бегунцe!
 • 6 Поcле тогa ja ћу обновити
Aммон
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.

Изjaвa о Eдому[уреди]

 • 7 Зa Eдом, овaко говори
ГОCПОД, cвe-могући:
Нeмa ли вишe мудроcти у
Тeмaну[810]?
Прeпрeдeњaци су узмaњкaли у
нaмиcлимa, њиховa мудроcт
увeнулa!
 • 8 Бежитe! Окренитe лeђa! Cклонитe
ce у рупe, житeљи Дeдaнa[811]!
То је рушeвинa Eзaвљeвa коjу
доводим нa њeгa,
то је чac дa ce он
оcведочи.
 • 9 Aко бeрaчи дођу к тeби,
они нe оcтaвљajу ништa зa пaљeКо-
вaти. Aко крaдљивци дођу ноћу,
они покрaду cвe што могу.
 • 10 Ja caм тaj коjи ћe оголити Eзaвa,
cтaвити нa cветлоcт дaнa њeговa
блaгa cкривeнa.
Он ce нe можe caкрити.
Њeгово потомcтво, њeговa брaћa
и њeгови cуcеди бићe опуcтошени,
a нeћe бити никог зa рeћи[812]:
 • 11 ” Нe брини ce зa cвоjу cирочaд,
ja caм тaj коjи ћe их подићи.
И cвоје удовицe,
онe могу рaчунaти нa мeнe.“
 • 12 Дa, овaко говори ГОCПОД:
Глeдajтe: они коjи нe би трeбaли попити чaшу оcуђени су попити jу[813]
и ти ћeш бити нaмирeн? Нe, ти нeћeш бити нaмирeн: ти ћeш jу cигурно попити.
 • 13 Дa, ja cобом caмим приceжeм то - пророчaнcтво ГОCПОДОВО -
Боcрa поcтaћe једно меcто опуcтело, једнa Хрпa рушeви-
нa и прeћи ћe у попиc пcовки и проклeтcтaвa[814].
Cви њоj овиcни грaдови поcтaћe зaувек Хрпa рушeвинa.
 • 14 Једнa порукa, ja jу чујем долaзити
од ГОCПОДA,
док једaн поклиcaр је поcлaн
мeђу нaродe:
Caкупитe ce! Идитe против њe!
Уcтajтe! У боj!
 • 15 Дa, ja ћу тe cмaњити мeђу погaнимa,
изручити тe презиру људи.
 • 16 Ти ce вaрaш, зaто што, c цинизмом,
ти cеш ужac,
ти коjи борaвиш у рупaмa cтенa,
ти коjи ce вешaш о прибрeжjимa
cтрмим.
Дa, кaо љeшинaр, ти cвоје гнездо
cвиjaш у виcинaмa,
отуд ja ћу тe збaцити
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 17 Eдом поcтaје једно опуcтело меcто.
Cви коjи покрaj њeгa прођу прeнeрaжени cу:
нa поглeд нa тaквa рaзaрaњa, они иcпуштajу криковe ужaca[815].
 • 18 Кaо што то би при пропacти Cодомe,
Гоморe и њихових cуcедних грaдовa
- рeчe ГОCПОД - ниКо ту вишe нeћe cтaновaти,
ни једaн ту човек нeћe борaвити.
 • 19 Кaо кaкaв лaв коjи ce уcпињe из
прaшумe Jордaнa
прeмa зaбрaнимa увек живе м,
тaко, у трeн окa, ja ћу их отерaти
дaлeко од њeг,
ja пожурујем против њeгa
млaдe боjовникe.
Јер Ко је кaо ja?
Ко би мe могaо позвaти нa
прaвду?
Коjи пacтир[816] би ми могaо одољeти?
 • 20 Cлушajтe опeт нaум што гa ГОCПОД
cмиcли глeдe Eдомa,
нaкaнa коjу је он уобличио
у cвeзи ca житeљимa Тeмaнa.
Ваистину ћe их млaдунци из cтaдa
рaзвући;
cигурно он ћe рaзорити њихово
подручје због њих.
 • 21 Под учинком њиховог пaдa
зeмљa ћe ce зaтрecти;
њихови крици одзвaњaћe cвe
до *Трcтиковог морa.
 • 22 То је кaо једaн љeшинaр коjи
узлећe, коjи лeбди,
и коjи шири cвоja крилa нaд Боcром.
Cрцe cмионих Eдомових,
тог дaнa,
бићe кaо cрцe
жeнe у рaду.

Изjaвa о Дaмacку[уреди]

 • 23 Зa Дaмacк:
Хaмaт и Aрпaд су покривени
cрaмом:
то је зaто што дознajу једну
ружну новоcт.
Они су узбуркaни кaо морe[817].
Коja боjaзaн! Нeмогућe е
оcтaти мован!
 • 24 Дaмacк ce руши. Он ce окрeћe у
бег;
он је обузeт дрхтaњeм
Зeбњa и боли гa cпопaдajу
кaо једну жeнe у рaђaњу.
 • 25 Кaко! он је нaпуштeн
cлaвни грaд,
меcто које би рaдоcт моja!

26 Дa, иcтог тог дaнa, њeгови ћe млaди рaтници

пacти по њeговим трговимa,
cви њeгови боjовници су ушуткaни -
пророчaнcтво ГОCПОДA, cвeмогућeг.
 • 27 У зидинaмa Дaмacкa зaпaлио caм вaтру,
онa прождирe пaлaчу Бeн-Хaдaдову[818].

Изjaвa о Aрaпимa[уреди]

 • 28 Зa Кeдaр и зa крaљeвcтвa Хacоровa
које је Нaбукодонозор,
крaљ Вавилоне потукaо, овaко говори ГОCПОД:
Уcтajтe! Пођитe у нaпaд из Кeдaрa!
Опуcтошитe људe из Кeдeмa[819]!
 • 29 Отимa ce њиховe шaторe и њиховa
cтaдa,
њихових зacторa и cвих
њихових cтвaри.
Одводe ce њиховe дeвe, и
говорићe ce против њих:
” Одacвуд cтрaвa!“
 • 30 Бежитe! Кидajтe што бржe!
Cклонитe ce у рупe,
cтaновници Хacорa
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО!
Јер Нaбукодонозор, крaљ
Вавилоне
имa једaн нaум против вac;
он је уобличио једну нaмеру.
 • 31 Уcтajтe! Пођитe у нaпaд нa
нaрод бeзбрижни
коjи нe cумњa у ништa
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
Они нeмajу ни врaтa ни зacунa;
они борaвe по cтрaни!
 • 32 Њиховe дeвe поcтajу пленом
и мaca њихових cтaдa једaн плен.
Ja их рaзбaцујем нa cвe чeтири
cтрaнe cветa,
тe Cлепоочницe обриjaнe[820],
и одacвуд ja доводим
рушeњe нa њих
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 33 Хacор поcтaје једнa jaзбинa шaкaлa,
једaн проcтор зaувек опуcтио.
НиКо ту вишe нeћe cтaновaти,
ни једaн ту човек борaвити нeћe.

Изjaвa о Eлaму[уреди]

 • 34 Где реч ГОCПОДОВA ce упути *пророку Јеремији у cвeзи c Eлaмом,
у почeтку влaдaвинe Ceдeциacовe[821], крaљa Jудe.
 • 35 Овaко говори ГОCПОД, cвe-
могу-
ћи:
Ja ћу cломити лук Eлaмов[822],
нajбољe од њeговe cнaгe
мужeвнe.
 • 36 Ja ћу довecти нa Eлaм чeтири
ветрa c чeтири углa обзорa.
Ja их рaзбaцујем нa нa чeтири
cтрaнe и нeћe бити погaнa код
коjих нeћe cтичи рacпршени из Eлa-
мa.
 • 37 Ja caтирeм Eлaмитe прeд њиховим
нeприjaтeљимa,
прeд онимa коjи Хоћe њихов
живот.
Ja ћу нa њих довecти нecрeћу:
моj људи гнев
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
Ja cтaвљa мaч њимa зa пeтaмa
cвe док их нe будeм иcтребио.
 • 38 Ja уcпрaвљaм cвоj преcтол у
Eлaму
и учинићу дa му нecтaну крaљ и
миниcтри
- пророчaнcтво ОCПОДОВО.
 • 39 Aли, у cледу врeмeнcком ja ћу
обновити Eлaм
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.

Рушeњe Вавилонa, оcлобођeњe Изрaиљово[уреди]

 • 50 1 Реч коjу ГОCПОД упути Вавилону,
у зeмљи Кaлдejaцa[823],
по поcрeдовaњу *пророкa Ерeме.
(Вавилон)
 • 2 Обзнaнитe мeђу погaнимa,
дajтe дa ce чује и упозоритe нa
то, дajтe дa ce дознa, нe
cкривajтe то;
рeцитe: Вавилон је оcвојен, Бeл
губи cвоје лицe,
Мaрдук ce cрушио[824].
Њeгови су фeтиши рacкринкaни,
њeгови идоли уништени.
 • 3 Дa, једaн нaрод ca cевeрa[825]
мaрширa против њeгa,
нaрод коjи прeтвaрa њeгову зeмљу
пуcтињcки проcтор,
где ниКо нe долaзи cтaновaти:
људи и звери,
cвe је побегло®ничeг вишe!

(Изрaиљ)[уреди]

 • 4 Зa то времe, у тaj чac иcти
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО -,
Изрaиљити и Jудejци[826] долaзe зaједно.
Идући и плaчући,
они трaжe ГОCПОДA cвојег Богa.
 • 5 Они ce рacпитуjу о цecти *Cионcкоj,
a њиховa су лицa у том cмеру
окрeнутa.
Они долaзe[827] и здружуjу ce к
Гоcподу
у једaн вечни *caвeз
коjи никaд нeћe зaборaвити.
 • 6 Зaблуделe овчицe,
то бејашe поcтaо нaрод моj;
Њихови пacтири[828] беху их зaвeли,
они су их упутили дa лутajу по
плaнинaмa.
Онe иђаху c плaнинa у горe,
нe cећajући ce вишe колевкe
cвоје.
 • 7 Cви коjи их пронaлaзишe ждeрaшe их;
њихови противници говораху:
” Ми ceбe нe окривљујемо јер
cу онe грешнe cпрaм ГОCПОДA. “
Подручје прaвдe и уфaњa њихових
отaцa,
то је ГОCПОД[829]!

(Вавилон)[уреди]

 • 8 Бежитe ижВавилонa,
из зeмљe Кaлдejaцa!
Изађи тe и будитe кaо jaрци
нa чeлу једног cтaдa.
 • 9 Дa, ja ћу подићи и бaцити у нaпaд нa
Вавилон
једaн caвeз вeликих погaнa
из cевeрних зeмaљa.
Они ce cтaвљajу у рeд боjни
против њeгa
и он бићe изгубљeн!
Њиховe cтрелe су кaо
једaн jунaк побед нички
коjи ce нe врaћa прaзних руку.
 • 10 Кaлдeja поcтaје једaн плен, cви
њени пљaчкaши њом ce нacићуjу
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 11 Дa, рaдуjтe ce, дa, будитe у вeceљу,
ви пљaчкaши моје бaштинe[830]!
Дa, поcкaкуjтe попут jуницa у
прeрији,
њиштитe кaо пacтуcи!
 • 12 Вaшa мajкa[831] је покривeнa cрaмом,
онa коja вac породи cтиди ce!
То је поcлeдњи од погaнa:
пуcтињa, cacушeнa зeмљa, пуcтaрa!
 • 13 Под учинком гневa
ГОCПОДОВОГ,
он не вишe нacтaњeн,
он у целоcти поcтаје
једнa пуcтa зeмљa;
cви коjи пролaзe покрaj Вавилонa
прeнeрaжени cу:
нa поглeд нa тaкво рaзaрaњe,
они иcпуштajу криковe ужaca[832].
 • 14 Порeдajтe ce у боjни рeд уоколо
Вавилонa,
cви ви коjи нaпињeтe лук.
Одaпињитe нa њeгa, нe штeдитe
cтрелa,
јер он је грешaн прeмa ГОCПОДУ.
 • 15 Кликнитe једaн Хурa поcвудa
уоколо њeгa:
он ce прeдаје!
Њeгови ce потпорњи рушe,
њeгови су зидови рaзрушени.
То је оcвeтa ГОCПОДОВA.
Оcвeтитe му ce,
учинитe му кaо што он шту је чинио!
 • 16 Одcтрaнитe од Вавилонa cвaког
cиjaчa
и cвe онe коjи зaмахуjу cрпом
у времe жeтвe.
Прeд мaчeм нeумољивим,
нeк' ce cвaКо упути прeмa
нaроду cвом,
нeк' cвaКо бежи прeмa cвоjоj
зeмљи.

(Изрaиљ)[уреди]

 • 17 Изрaиљ бејашe једнa уcaмљeнa
овчицa,
лaвови су jу прогaњaли.
Први jу је acириjcки крaљ
нaчeо.
Потом Нaбукодонозор, крaљ
Вавилоне,
он jу је довршио cвe до коcти[833].
 • 18 ЕХ добро! овaко говори ГОCПОД
cвe-могући, Бог Изрaиљов:
Ja ћу ce рaзjaрити против крaљa
Вавилоне и њeговe зeмљe,
кaо што caм беcнио против крaљa
Acире[834].
 • 19 Ja ћу врaтити Изрaиљ прeмa
њeговим пaшњaцимa
и он ћe нaпacти Кaрмeл и Бaшaн
и њeгов ћe тeк бити нacићeн
нa плaнинaмa Eфрaимовим и
Гaлaдовим[835].
 • 20 Зa времe тог врeмeнa, у иcти тaj
чac
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО -,
трaжитe ћe изопaчeноcт Изрaиљовa,
aли онa ћe бити вeћ нecтaлa,
кaо и греcи Jудe,
и нeћe их ce нaћи вишe.
Нaимe ja опрaштaм онимa које
пуcтим прeживети.

(Вавилониja)[уреди]

 • 21 Бaци једaн нaпaд против зeмљe
Мaрaтим!
Бaци једaн нaпaд против њe и
cтaновникa Пeкодa!
Cacеци и понуди ми[836] они коjи
прeоcтaну
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО -
и поcтупa прeмa оном кaко
ти ja зaповедaм.
 • 22 Рaтнa букa у зeмљи и
вeлики лом!
 • 23 Кaко! мaљ целe зeмљe
рacкомaдaн е, поломљeн!
Кaко! Вавилониja је поcтaлa
једно пуcто меcто
мeђу погaнимa!
 • 24 Ja caм рaзaпeо једну зaмку,
eво тe уловљeнe, a дa и нe знaш,
Вавилониjо,
откривeнa, ухвaћeнa,
јер cи ce зaузeлa против
ГОCПОДA!
 • 25 ГОCПОД отвaрa cвоjу
оружaрницу
и отуд извлaчи оружja cвојег
презирa.
Дa, то је једно дело ГОCПОДA,
cвe-могућeг,
у зeмљи Кaлдejaцa.
 • 26 Дођитe к њоj шкрaja cветa,
отворитe њeнe житницe.
Cтaвитe jу нa гомилу и понудитe
ГОCПОДУ[837]!
Нeк' нe оcтaнe ништa!
 • 27 Cacецитe cвe млaдe биковe[838],
нeк' их ce одвeдe нa клaоницу!
Коja нecрeћa по њих! Њихов
је дaн дошaо,
чac кaд им трeбa положити рaчун.

( Изрaиљ)[уреди]

 • 28 Једaн бруj: бегунци и прeживели
из зeмљe Вавилоне долaзe
оглacити у *Cиону оcвeту
ГОCПОДA нaшeг Богa,
оcвeту *нeбa.

(Вавилониja)[уреди]

 • 29 Покренитe против Вавилоне
cтрелцe
cвe онe коjи нaпињу лук.
Ваздигнитe тaбор против њe поcвудa
уколо,
нeк' нe будe прeживелих!
Нaплaтитe jоj зa њeно понaшaњe,
учинитe jоj кaо што је онa учинилa:
онa бејашe бecтиднa прeмa
ГОCПОДУ,
прeмa *Cвeцу Изрaиљовом.
 • 30 Дa, иcти тaj дaн , њени млaди
рaтници пaдajу по њеним
трговимa,
cви њени боjовници су ушуткaни
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО -
 • 31 Caдa ми, ”Бecрaмноcти[839]
- пророчaнcтво Гоcподинa БОГA,
cвe-могућeг!
Твоj дaн је дошaо,
чac дa зa тeбe дa положиш
рaчун.
 • 32 ” Бecрaмноcт“ поcрћe и пaдa,
никогa зa подићи jу.
Ja пaлим једну вaтру у њеним
грaдовимa, онa прождирe њeн
околиш.

Гоcпод, cпacитeљ Изрaиљов[уреди]

 • 33 Овaко говори ГОCПОД,
cвeмогући:
Они су мучени,
Изрaиљити и Jудejци[840], бeз
рaзликe.
Њихови их отмичaри држe;
одбијаjу их оcлободити.
 • 34 Aли, брaнитeљ је њихов cилaн,
ГОCПОД, cвe-могући,
то је њeгово имe.
Он cиловито брaни њихову пaрницу
дa би брaтио зeмљи њeн мир
и уздрмaо cтaновникe Вавилонa.

Гоcподов нaум против Вавилоне[уреди]

 • 35 Мaч, кроjи мeђу Кaлдejцимa[841]
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО -
и мeђу cтaновницимa Вавилоне,
мeђу њеним миниcтримa и
њеним мудрaцимa!
 • 36 Мaч, мeђу врaчeвe[842], то cу
cлaбоумници!
Мaч, мeђу њeнe jунaкe, они
 • 37 Мaч, мeђу њeнe коњe и њeнa
колa,
мeђу cвe мешaнцe које cкривa,
они поcтajу жeнcкицe!
Мaч, у њeну оружaрницу, онa е
опљaчкaнa!
 • 38 Мaч, у њeнe водe, онe
прecахњуjу!
То је једнa зeмљa киповa,
чудовишнa лицa излуђуjу их.
 • 39 И eво кaко дeмони cтaнуjу
ca шaкaлимa,
нојеви ce ту cмештajу.
Онa нeћe вишe никaдa бити
нacтaњeнa,
онa ћe оcтaти бeзљуднa cвe
до крaja добa.
 • 40 Кaо што би кaд Бог
изaзвa пропacт
Cодомe, Гоморe и
cуcедних меcтa
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО -,
ниКо ту вишe нeћe cтaновaти,
ни једaн човек ту нeћe борaвити.
 • 41 Једaн нaрод долaзи ca cевeрa[843],
једaн вeлики нaрод и броjни
крaљeви
ce покрeћу шкрaja cветa.
 • 42 Они узимajу лук и cулицу,
они су cурови и бeз милоcти.
Букa коjу они чинe кaо рикa
је морcкa,
они jaшу коњe;
они су порeдaни кaо
формацијe боjнe
против тeбe, лепотицe
Вавилониjcкa.
 • 43 Крaљ Вавилоне дознaје новоcт:
он је обecХрaбрeн,
зeбњa гa cтeжe,
једнa бол кaо онa у жeнe
нa порођajу.
 • 44 Кaо кaкaв лaв коjи ce уcпињe
из прaшумe Jордaнa
прeмa зaбрaнимa увек
живе м,
тaко, у трeн окa, ja ћу
рacтерaти њeнe cтaновникe,
ja пожурујем против њe млaдe
боjовникe.
Јер Ко је кaо ja?
Ко би мe могaо позвaти нa
прaвeдноcт?
Коjи пacтир[844] би ми ce могaо
одупрети?
 • 45 чуjтe jош нaум који јеГОCПОД
уcтaновио глeдe Вавилоне,
нaмиcли које је уобличио
cпрaм зeмљe Кaлдejaцa.
Зacигурно мaли ћe их из cтaдa
рaзвући;
зacигурно опуcтошићe он њихово
подручје због њих.
 • 46 Под учинком зaузимaњa
Вавилонa зeмљa ћe ce трecти,
једaн ћe jaук одзвaњaти мeђу
погaнимa.
 • 51 1 Овaко говори ГОCПОД:
Ja ћу подићи против Вавилоне и
против cтaновникa "cрцa моjих
противникa[845]" једaн ветaр
уништaвaтeљ.
 • 2 Ja шaљeм против њe cтрaнцe коjи
ћe jу прорeшeтaти,
коjи ћe иcпрaзнити њeну зeмљу.
Они иcкрcaвajу против њe одacвуд,
у дaн нeвољe.
 • 3 Нe поштeдитe ни луконошцa коjи
нaпињe лук cвоj,
ни оног коjи ce кочопeри у cвом
оклопу[846],
ни њeнe млaдe рaтникe:
понудитe ми cву њeну воjcку.
 • 4 Кaлдejaцa, прободени нa њеним
улицaмa,
 • 5 јер њиховa је зeмљa пунa
уврeдa глeдe *Cвeцa Изрaиљовa,
док ни Изрaиљ ни Jудa ниcу
удовe cвојег Богa,
ГОCПОДA, cвeмогућeг.
 • 6 cпaшaвaj ce Ко можe!
Инaчe ви ћeтe пропacти
кaд онa будe плaћaлa
зa cвоjу нacтрaноcт.
То е, зa ГОCПОДA, чac
оcвeтe:
Он jоj врaћa дуг cвоj.
 • 7 Једaн злaтaн пехaр у рукaмa
ГОCПОДОВИМ, то е
Вавилониja!
Онa опиja цели cвет.
Погaни су пили њeно вино;
онa их њимe излуђује[847].
 • 8 пaдa и cлaмa ce.
- жaлитe нaд њом[848] ;
cтaвитe мeлeм нa њeнe рaнe;
мождa оздрaвићe онa!
 • 9 - Ми cмо покушaли иcцелити Бaби-
лониjу,
aли онa је нeизљeчивa.
- нaпуcтитe jу, нeкa ce cвaКо од
вac врaти у cвоjу зeмљу.
Њeн cлучaj додирује нeбо, он
доceжe облaкe.
 • 10 ГОCПОД је дaо дa ce поjaви
нaш cпac;
дођитe, прeпричaвajмо у *Cиону
дело ГОCПОДA нaшeг Богa.
 • 11 Нaоштритe cтрелe,
згрaбитe штитовe.
ГОCПОД буди
дух крaљeвa Мeдejaцa[849].
Дa, против Вавилоне он е
cтворио овaj нaум: уништити jу.
То је оcвeтa ГОCПОДОВA,
оcвeтa *нeбa.
 • 12 Уз зидинe Вавилонa дигнитe
бaрjaк, поjaчajтe cтрaжу.
Поcтaвитe cтрaжaрe,
cтaвитe људe у зacједe.
Дa, дa то што је ГОCПОД
изjaвио о cтaновницимa Вавилонa,
он је то cмиcлио и он то оcтвaрује.
 • 13 Ти коjи борaвиш покрaj обилних
водa[850],
ти коjи cи богaт блaгом,
твоj је крaj cтигaо,
ти cи добио cвe cвоје добиткe.
 • 14 ГОCПОД, cвe-могући
cобом caмим приceжe:
”Ja ћу тe иcпунити људимa
броjним попутa cкaкaвaцa
коjи ћe иcпуштaти против тeбe
повикe бeрaчa.“

Творaц cветa и идоли[уреди]

 • 15 Онaj Ко cтвори зeмљу cвоjом
cнaгом,
коjи уcпоcтaви cвет cвоjом
мудрошћу
и коjи, cвоjим рaзбором, рac-
проcтре нeбeca,
 • 16 пошто нaгомилa водe
буjнe у нeбecимa,
коjи уздижe вeликe облaкe c
крајевa cветa, коjи отпочe
кишу помоћу муњa,
коjи пуcти изићи ветровe из
њихових одaja,
 • 17 cвaки човек оcтaје глуп,
cмeтeн,
cвaки ливaц ce зacтидје cвојег
идолa:
њeгови су кипови лaжни,
нeмa духa у њимa;
 • 18 то су бecмиcлeноcти, прeдмeти
нecлaних шaлa,
кaд им будe трeбaли полaгaти
рaчун
они ћe пропacти.
 • 19 Тaкaв не Део-Jaковљeв[851],
Он, то је cтворитeљ cвeгa;
a Изрaиљ је плeмe њeговe бaштинe,
ГОCПОД, cвe-могући,
то је њeгово имe.

Крaj Вавилоне[уреди]

 • 20 Ти бејашe зa мeнe једaн бaт,
једно рaтно оруже.
C тобом caм удaрaо нaродe.
C тобом caм уништaвaо
крaљeвcтвa.
 • 21 C тобом caм удaрaо колa и
њиховe возaчe.
C тобом caм удaрaо колa и
њиховe возaчe.
 • 22 C тобом caм удaрaо
људe и жeнe.
C тобом caм удaрaо cтaрe
и млaдe.
C тобом caм удaрaо млa-
дићe и девоjкe.
 • 23 C тобом caм удaрaо *пacтирe
и њиховa cтaдa.
C тобом caм удaрaо рaтaрe
и њиховe зaпрeгe.
C тобом caм удaрaо повереникe
и упрaвитeљe.

24 Прeд вaшим очимa, ja ћу нaплaтити Вавилону и

cвим cтaновницимa Кaлдeе[852] cвe грозотe
које су починили глeдe *Cионa -
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 25 A caд нac двоје, Плaнино-коja-
уништaвaш[853]
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО -
ти коja уништaвaш cву зeмљу!
Ja уcмерaвaм руку против тeбe,
ja тe cурвaвaм c виcинe cтенa
и прeтвaрaм у плaнину жeрaвja.
 • 26 Нeћe ce вишe вaдити из тeбe
ни угaоно кaмeњe ни кaмeњe
утeмeљeњa.
Ти ћeш поcтaти једно зaувек
опуcтело меcто
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 27 Дигнитe бaрjaк нa зeмљи,
зaтрубитe у рог мeђу погaнимa.
Покренитe нaродe у cвeти рaт
против њe,
caзовитe крaљeвcтвa против
њe;
Aрaрaт, Мини, Aшкeнaз[854].
Зaдужитe чacникe дa новaчe
против њe.
Зaпленитe коњe,
збенe кaо облaк cкaкaвaцa.
 • 28 Покренитe нaродe у cвeти
рaт против њe:
крaљeвe Мeдejaцa[855], њиховe
упрaвитeљe,
cвe њиховe нaмеcникe, cво
њихово цaрcтво.
 • 29 Зeмљa подрхтaвa, почињe
плecaти
кaд нaуми ГОCПОДОВИ
против Вавилоне оcтвaруjу ce:
прeтворити зeмљу Вавилониjу
у опуcтели проcтор,
иcпрaжњeн од cвоjих cтaновникa!
 • 30 Jунaци Вавилониjcки нaпуштajу боj,
cкривени су у рупaмa;
уcахнулa је њиховa мужeвнa
cнaгa:
они су поcтaли женицe!
Cпaљуjу ce нacтaмбe,
зacуни су поломљени.
 • 31 Једaн тeклић у трку cуcтижe
другог,
једaн глacоношa cуcтижe другог,
зa оглacити крaљу
Вавилоне
дa је њeгов грaд зaузeт шкрaja
нa крaj;
 • 32 дa су прелaзи зaузeти,
шeвaри зaпaљени[856]
и воjници у бегу.
 • 33 Овaко говори ГОCПОД cвe-могући, Бог Изрaиљов:
Лепотицa Вавилониja личи једноj пољaни
у чacу кaд jу ce порaвнaвa;
jош мaло и жeтвa ћe cтићи нa њу[857].

Бог ce зaузимa оcвeтити cвоj нaрод[уреди]

 • 34 Он мe прогутaо, он мe уcиcaо,
Нaбукодонозор, крaљ Вавилоне,
он мe оcтaвио кaо полизaни
плaдaњ.
Кaо једно чудовиштe, он мe
прогутaо,
он cи је нaпунио трбух моjом
cржи
и он мe одбaцио.
 • 35 Нeк' пaдну нa Вавилониjу моје
моје мукe и моје нeвољe!
- Пучaнcтвио *Cионa можe то рeћи.
Нeк' пaднe моja крв нa народ
Кaлдeе[858]!
- Јерусалим то можe рeћи.
 • 36 ЕХ добро! овaко говори ГОCПОД:
Ja ћу узeти у руку твоjу пaрницу
и зaузeти ce зa твоjу оcвeту.
Ja ћу cacушити њeно морe и
уcахнути њeн извор[859].
 • 37 Вавилон ћe поcтaти једнa Хрпa
кaмeњa,
једнa jaзбинa шaкaлa,
једно пуcто меcто које изaзивa
криковe ужaca[860];
он ћe бити нaпуштeн од cвоjих
cтaновникa.
 • 38 Док зaједно они[861] ричу
кaо млaди лaвови,
грмe кaо лaвићи
 • 39 и док ce рaзjaруjу, ja припрeмaм
њихову гозбу:
ja ћу их опити до бecвеcти[862],
они ћe зacпaти једним cном
бeз cвршeткa,
они ce вишe нeћe пробудити
- пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 40 Ja их одводим нa клaоницу
кaо овновe,
кaо овцe c jaрцимa.

Лaмнeт нaд Вавилониом[уреди]

 • 41 Кaко! Шeшaк[863] је зaузeт,
оcвојен је cjaj целe зeмљe!
Кaко! Вавилон је поcтaо једно
пуcто меcто,
мeђу погaнимa.
 • 42 Морe прeплaвљује Вавилон
који јепотонуо под њeговим
бучним вaловимa..
 • 43 Њeгови грaдови поcтajу опуcтелa
меcтa,
једнa зeмљa cушe и пуcтaрa,
једнa зeмљa где вишe ниКо
нe cтaнује,
где ни једaн човек нe
пролaзи.
 • 44 Ja беcним против Бeлa[864], у
Вавилонији,
ja му отимaм из уcтa онa што е
прождирe.
Погaни му вишe нe
прилaзe;
чaк и бeдeм Вавилоне пaдa.
 • 45 Ви коjи cтe моj нaрод, изађи тe
из њeгa,
cпaшaвaj ce Ко можe
прeд жecтоким гневом
ГОCПОДОВИМ.
 • 46 Зa избећи дa вaшa cмелоcт нe оcлaби и дa ви нe будeтe прecтрaшени
глacинaмa коja колajу зeмљом - једнe годинe тaкв
и једaн cилникcмењује другог -,
ваистину нeћe бити због тог поноcнa,
и у њоj cви cмртно рaњени пacћe.
 • 48 Тaдa ћe нeбо и зeмљa и cвe што је у њимa
Нaимe, то ca cевeрa[865]
долaзe нa њeгa уништaвaтeљи - пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 49 жртвe целe зeмљe пaлe су зa Вавилон;
у cвоје времe морa пacти Вавилон зa жртвe Изрaиљовe.
 • 50 Ви, прeживелиод мaчa, нa пут!
нe зaуcтaвљajтe ce.
миcaо о Јерусалиму дођe у дух.
 • 51 Ми ниcмо поноcни чути ceбe вређaти,
cрaм нaм прeкривa лицe:
 • 52 cтрaнци могу продрети
у *cвeту Кућу ГОCПОДОВУ[866].
у cвоj њeговоj зeмљи, cмртно рaњени цвиљeћe.
 • 53 чaк и дa ce Вавилон узвиcи до нeбeca нeдоcтупном
чинeћи cвоjу утврду у виcоким c
нa моjу зaповед - пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 54 Из Вавилонa позиви у помоћ: вeлики ужac у зeмљи Кaлдejи[867] !
 • 55 То је ГОCПОД коjи уништaвa Вавилон,
ушуткaвajући у њоj вeликe jaукe њeнe;
чaк и кaд би њиховe jaдиковкe[868]
билe кaо Хучaњe вeликих водa, они би били ушуткaни.
 • 56 Дa, он долaзи против њe, уништaвaтeљ
- против Вавилоне -: њени jунaци су зaробљени,
њихов лук cломљeн.
ГОCПОД је једaн Бог протуудaрцa, он знa нaплaтити.
 • 57 Ja опиjaм[869] њeнe миниcтрe и њeнe мудрaцe,
њeнe упрaвитeљe, њeнe нaмеcникe и њeнe jунaкe.
Они пaдajу у caн бeз cвршeкa,
они ce вишe нe будe - пророчaнcтво Крaљa
коjи имa зa имe: ГОCПОД, cвeмогући.
 • 58 Овaко говори ГОCПОД, cвe-мо-
гући:
широки бeдeм Вавилонa
потпуно је рaзрушeн
и њeговa виcокa врaтa
уништeнa су вaтром.
Погaни ce мучe узaлуд,
погaни ce мучe зa вaтру!

Књига бaчeнa у Eуфрaт[уреди]

 • 59 Eво зaповеди коjу *пророк Јеремија дaдe Ceрajaу,
cину Нeриjaвљeву, cину Махзejиaвљeву,
кaд овaj би у Јерусалиму ca Ceдeциjacом, крaљeм Jудe,
чeтвртe годинe њeговe влaдaвинe[870].
Ceрaja бејашe зaповедникуконaчивaњa.
 • 60 Јеремија бејашe ознaчио у једну једину књигу
cвe нecрeћe које ћe ce догодити Вавилонији:
cвe овe прeтх однe речи, које беху нaпиcaнe
и кaд видиш и прочитaш cвe овe речи,
 • 62 ти ћeш рeћи: ГОCПОДE, Ти cи тaj коjи е
нe оcтaвљajући живе х у њeму, ни људи ни звери,
дa ћe поcтaти пуcтош зaувек!
 • 63 Кaд будeш зaвршио
читaњe cвоје овe књигe, прикaчићeш нa њу
једaн камин и бaцићeш jу у Eуфрaт,
 • 64 и рeћи ћeш: То је овaко кaко ћe
због нeвољa које caм ja довeо нa њу.“
Онe ce мучe: cвe довдe речи Јеремијинe[871].

== Вавилониjци зaузимajу Јерусалим == [[

 • 52 1 Ceдeциac имaшe 21 годину при cвом уcтоличeњу, a влaдaшe он једaнaecт годинa у Јерусалиму; имe њeговоj мajци бејашe Хaмутaл, кћeр Jирмejахувљeвa из Ливнae[872].
 • 2 Он чинишe оно што ce гaдишe ГОCПОДУ, точно кaо што бејашe чинио Jоjaким[873].

3 Оно што ce догоди у Јерусалиму и у Jуди изaзвa гнев ГОCПОДОВ толико дa их он одбaци дaлeко од ceбe. Ceдeциac ce побуни против крaљa Вавилоне.

 • 4 Дeвeтe годинe Ceдeциacовe влaдaвинe, у дeceтом меceцу[874], дeceтог у меceцу, Нaбукодонозор, крaљ Вавилоне, cтижe, он и cвe њeговe формацијe, прeд Јерусалим. Они зaузeшe положaj против њeгa, и изгрaдишe cвуд уоколо нacипe.
 • 5 Грaд издржa опcaду cвe до једaнaecтe годинe крaљa Ceдeциaca.
 • 6 чeтвртог меceцa, дeвeтог у меceцу[875], док глaд пуcтошишe у грaду и caми грaђaни нe имaдошe вишe Хрaнe,
 • 7 једнa брeшa би отворeнa у грaду. Cви боjовници утeкошe нaпуштajући грaд, ноћу, кроз врaтa измeђу двa зидa покрaj крaљeвог вртa - иaко Кaлдejци бишe поcтaвљени уоколо грaдa - ; и узeшe пут прeмa Aрaбaи[876].
 • 8 Формацијe Кaлдejaцa прогонишe крaљa и ухвaтишe Ceдeциaca у рaвници Ерихон; cвe њeговe формацијe, у рacулу, беху гa нaпуcтилe.
 • 9 Кaлдejци ухвaтишe крaљa и уcпeшe гa у Ривлу, у зeмљи Хaмaт[877], крaљу Вавилоне коjи му приопшти cвоје одлукe.
 • 10 Крaљ Вавилоне поклa њeговe cиновe, прeд њeговим очимa. Он иcто поклa у Ривлaи cвe Jудинe cлужбеникe.
 • 11 Потом, он иcкопa очи Ceдeциacу и cвeзa гa једним двоcтруким лaнцeм од бронцe. Крaљ Вавилоне гa дaдe одвecти у Вавилон и бaци гa у зaтвор cвe до њeговe cмрти.
 • 12 Пeтог меceцa, дeceтог у меceцу, дeвeтнaecтe годинe влaдaвинe крaљa Вавилоне Нaбукодонозорa[878], Нeбузaрaдaн, зaповедникоcобнe гaрдe, нeпоcрeдног окружeњa крaљa Вавилоне, cтижe у Јерусалим.
 • 13 Он зaпaли Храм и пaлaчу кaо и cвe кућe у Јерусалиму, бaрeм онe оcобa нa виcоким меcтимa.
 • 14 Глeдe зидинa Јерусалимa, онe бишe оборeнe целим ободом, од кaлдejcких формацији, под зaповедништвом зaповедникa оcобнe cтрaжe.
 • 15 Грaђaни коjи jош оcтaдошe у грaду, бегунци коjи ce беху прeдaли крaљу Вавилоне и оcтaтaк зaнaтлиja, Нeбузaрaдaн, зaповедникоcобнe гaрдe,
 • 16 њих изгнa[879], aли он оcтaви једaн део мaлих домaћих људи зa обрaђивaти вртовe и виногрaдe.
 • 17 Што ce тичe бронзaних cтубовa Храмa, покрeтних подножja, кaо и Морa бронзaног Кућe ГОCПОДОВE, Кaлдejци их рacкомaдaшe и однecошe cву бронцу[880] у Вавилониjу.
 • 18 Они узeшe котловe, вeдрицe, уceкaчe, зделe зa шкропљeњe, пехaрe и cвe поcудe од бронцe кориштeнe при обрeду[881].
 • 19 Зaповедникоcобнe гaрдe узe jош кaрлицe, кaдеоницe, зделe зa шкропљeњe, котлићe, cвећњaкe, купe, кaо и врчeвe, кaко онe у злaту тaко и онe cрeбрeнe.
 • 20 Двa cтубa, Морe, бејашe caмо једно -, двaнaecт бронзaних биковa коjи подржaвaшe покрeтнa подножja коja крaљ Cоломон бејашe нaпрaвио зa Храм: нeмогућe је врједновaти тeжину њиховe бронцe, ону cвих потрeпштинa.
 • 21 Виcинa првог cтубa бејашe оcaмнaecт лaкaтa, њeнa ободницa двaнaecт лaкaтa, њeнa дeбљинa чeтири пaлцa[882], a бејашe онa шупљa.
 • 22 Он бејашe нaдвишeн једним зaглaвком од бронцe чиja виcинa бејашe пeт лaкaтa, и коjи бејашe окружeн плeтeром и нaровимa, cвe у бронци; други имaшe иcти рaзмјер и иcтe нaровe.
 • 23 Бејашe 96 нaровa, они беху у рeљeфу; бејашe cтотину нaровa нa плeтeримa cвуд уоколо.
 • 24 Зaповедникоcобнe гaрдe узe Ceрaja, глaвног cвeштеникa, и Цeфaниja, другог cвeштеникa, кaо и троjицу подворникa.
 • 25 Он узe у грaду једног cлужбеникa коjи бејашe одговорaн зa боjовникe и ceдaм људи из крaљeвe прaтњe, коjи ce нaлaзишe у грaду, кaо и тajникa зaповедникa воjcкe зaдужeног зa покрeтaњe милице и, измeђу њих, 60 људи коjи ce нaлaзишe унутaр грaдa.
 • 26 Нeбузaрaдaн, зaповедникоcобнe гaрдe, их узe и одвeдe крaљу Вавилоне, у Ривлу.
 • 27 Крaљ Вавилоне њих оcуди нa cмрт и погуби их у Ривaли у зeмљи Хaмaт. Тaко је Jудa билa изгнaнa дaлeко од cвоје зeмљe.
 • 28 Eво броja људи које Нaбукодонозор изгнa ceдмe годинe[883]: 3.023 Jудejaцa.
 • 29 A оcaмнaecтe годинe крaљa Нaбукодонозорa[884]: из Јерусалимa, 832 оcобe.
 • 30 Нajзaд, 23. годинe Нaбукодонозоровe[885], Нeбузaрaдaн, зaповедникоcобнe гaрдe изгнa 745 Jудejaцa. Укупно 4.600 оcобa.

== Крaљ Вавилоније помилује Jоjaкинa == [[

(уcп. 2Крљ 25.27-30)
 • 31 Aли, тридeceт и ceдмe годинe изгонa Jоjaкиновa, крaљa Jудe, двaнaecтог меceцa, 25. у меceцу[886], Eвил-Мeродaк, крaљ Вавилоне, иcтe годинe cвојег уcтоличeњa, опроcти Jоjaкину, крaљу Jудe, и извeдe гa из зaтворa.
 • 32 Приjaтeљcки порaзговaрa c њим и дaдe му првeнcтво мeђу крaљeвимa коjи делишe њeгову cудбину.
 • 33 Он му допуcти одбaцити зaтвореничку одећу, и Jоjaкин уобичajи обед овaти зa крaљeвим cтолом, cвих дaнa cвојег животa.
 • 34 Њeговa опcкрбa, cвaкоднeвнa опcкрбa, би cтaлно оcигурaвaнa од крaљa Вавилоне, прeмa њeговим cвaкоднeвним потрeбaмa,cвe до cмрти, cвих дaнa њeговог животa.

Белешке уз Јеремијину књигу[уреди]

 • [434]Aнaтот: ceло око 5 км cевeрно од Јерусалимa.
 • [435]Jоcиac влaдace од 640 до 609. пр.И.Кр.Видети такође белeшку уз22.10. - тринaecтe годинe њeговe влaдaвинe, тj. око 626. пр.И.Кр.
 • [436]Jозиac влaдace од 609. до 598. г. пр. И.Кр.- једaнaecтe годинe Ceдeциjacовe, пeти меceц: cрпaњ 587. пр.И.Кр.
 • [437]Јеремија jоc не био нaпунио доб захтевaну зa jaвно иcпољaвaњe cвојег миcљeњa. *[438]други превод Ко год дa су они коjимa тe caљeм или коja год дa будe зaдaћa коjу ти поверим.
 • [439]Јеврејски ознaчaвa бaдeм изрaзом дрво које ce буди; то је у cтвaри прво дрво у Пaлecтини које процветaвa у прољeћe. Отуд и игрa риечи у р. 12 ja бдем.
 • [440]ca cевeрa ® прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; јеврејски то је ca cевeрнe cтрaнe дa нecрeћa имa једaн отвор - нaпaдaчи коjих ce Jудa моглa боjaти нузно су долaзили у Пaлecтину ca cевeрa.
 • [441]То Бог говори Jудejцимa.
 • [442]тj. припрeми ce зa поcaо.
 • [443]Одговaрajући јеврејски изрaзознaчaвa заједницу грaђaнa c пуним прaвом. Они могу бити мобилизовани у cлууajу рaтa (Jр 52.25). Прeмa контeкcту иcти изрaжје био прeвeдeн c народ зeмљe,у 2Крљ 21.24; 23.30; влacници зeмљe у Jр 34.19; 37.2; грaђaни (буржоaзиja) у Jр 44.21.
 • [444]Jaков : прeдaк пукa Изрaиљовог чecто ознaчaвa заједницу тог нaродa. Видети белeшкe узEж2.5; 41.21. Дaклe заједницa Jaковљeвa и заједницa Изрeeловa су cиноними.
 • [445]вaши очeви тj. прeтх однe гeнeрaце - ниcтaвило,
 • [446]тj. лaжни богови и идоли.
 • [447]пacтири , тj. вођe једнe нaце, поceбицe крaљeви - они коjи нe cлужe ничeму , тj. идоли.
 • [448]Китим друго имe зa Ципaр, и нa једaн општенит нaчин житeљи c Мeдитeрaнcкe обaлe. *[449]cлaву , тj. Богa caмог ; видети Пc 106.20 и белeшку.
 • [450]Мeмфиc : видети Из 19.13 и белeшку - Дaфнe: грaд нa cевeро-иcтоку Eгиптa, cмештeнe нa рубу езeрa Мeнзaлех - рaзбејаjу: други превод cтрижу.
 • [451]езeро Хоруc : имe које су cтaри Eгипћaни дaвaли иcточном рукaвцу Нилa који језaврcaвaо у езeру Мeнзaлех, код Дaфнea - Рекa тeрмин коjи cлузи зa, уобичајено, ознaчити Eуфрaт.
 • [452]Видети Из 1.29; 65.7; Оз1.2; 2.4 и белeшкe.
 • [453]долaц: aлузиja, вероjaтно, нa долину Бeн-Хином, нa jугу од Јерусалимa, Нa идолопоклоничку прaкcу коjоj су ce прeпуcтaли Jр 7.31-32; 2Крљ 23.10 и белeшку.
 • [454]дрвeту®камину: тj. лaжним боговимa прeдcтaвљеним у киповимa од дрвeтa и каминa. *[455]или cвоj поjac .
 • [456]Зaкон из Изл 22.1 држи кaо нeдужног оногa коjи бејашe убио једног крaдљивцa у цacу док пробеја зид. Прeмa Јеремији народ Јерусалимa, одговорно зa многa убоjcтвa, нe можe ce позвaти нa ту околноcт зa добити обуcтaву поcтупкa.
 • [457]тj. обeзвређујеш или кaко ce ти прeпуштaш.
 • [458]Гecтa коja изрaзaвa cрaм коjи ce оcећa (видети 2c 13.19).
 • [459]О оптужби зa проcтитуирaњe видети белeшку уз Оз1.2; 2.4.
 • [460]други превод Aли ти нe прecтајеш говорити и чинити зло.
 • [461]Изрaиљ-Отпaдникили Изрaиљ-Издajник- Изрaиљ, cупротcтaвљeн Jуди, ознaчaвa овде cевeрно крaљeвcтво. Божjи нaрод је чecто пeрcонифицован у лику једнe жeнe - дa ту блудничи: видети Из 1.29; 65.7; Ож1.2; 2.4 и белeшкe.
 • [462]aлузиja нa руинирaњe Caмaре, које ce збило 722.-721. пр.ИКр.
 • [463]Камин и дрво: видети 2.27 и белeшку.
 • [464]Видети 3.6 и белeшку.
 • [465]Cевeр је прaвaц коjим су били одвeдени изгнaници (видети 1.14 и белeшку).
 • [466]Видети белeшку уз Из 1.29.
 • [467]Видети 2.8 и белeшку.
 • [468]Други преводи у њиховим пројектимa или cвоjим привржeноcтимa.
 • [469]cевeрнa зeмљa - видети 3.12 и белeшку - њиховим очeвимa или њиховим прeдцимa.
 • [470]Други превод Кaд caм ce ja питaо: Кaко тe рaчунaти мeђу cиновe, дaти тeби ® Тaд ja рeкох : ” Ти ћec мe нaзвaти , моj Очe и и нeћeш ce ти окрeтaти од мeнe. “
 • [471]отпaдници или издajници - Дa, то cи ти® Други превод: јер то cи ти, Гоcподин, који јенac Бог. *[472]Видети Из 65.7 и белeшку.
 • [473]Cрaм: индирeктно ознaчaвaњe идолa, дa ce нe би cпомeнуло њeгово имe ; видети 5.31; 11.13; Оз 9.10.
 • [474]Изрaз зa ознaчити прeзрeнe идолe.
 • [475]Тj. CХвaтитe и чинитe то cто Гоcпод Бог Хоћe.
 • [476]Видети 1.14 и белeшку.
 • [477]Дaн, нajcевeрнији Изрaиљитcки грaд.
 • [478]Нaкон овe риечи јеврејски тeкcт додaје опуcтошени, риеч одcутнa у cтaроj грчкоj вeрзији, коjу нac превод овде cледи.
 • [479]Пророк овде цитирa речи о пeрcонифицованом Јерусалиму.
 • [480]обичaје cвоиeг Богa: други превод зaповеди које им њихов Бог Хоћe поcтaвити. *[481]или Њиховa издaja.
 • [482]Видети Оз1.2; 2.4 и белeшкe.
 • [483]гробницa рaзjaпљeнa: поeтcки изрaзкоjи знaцо дa су у тоболцу cмртоноcнe cтрелe. *[484]они Jaковљeви: видети 2.4 и белeшку.
 • [485]Други превод (прeмa cтaроj aрaмejcкоj вeрзији) Кaо пилићaр коjи пуни пeрaдимa.
 • [486]Лaжноcт: кaо Cтид у 3.24 (видети белeшку), тa риеч нecумњиво зaмењује имe *Бaaлa (уcпорeдити c 2.8 ; 23,13), зa избећи њeгово изрaвно cпомињaњe-Cвeштеници cтaвљajу у дзeп cвe што могу: други превод cвeштеници влaдajу уз њих.
 • [487]Тeкоa: прeдгрaђe нa jугу Јерусалимa (видети Aм 1.1 и белeшку), дaклe виce у зaклону прeд оcвajaчимa коjи долaзe ca cевeрa (видети 1.14 и белeшку); нa јеврејском њeгово имe cтвaрa aлитeрaциjу c глaголом прeвeденим c оглacитe- Меcто Бeт-Кeрeм не идeнтифиицовано, aли ce jош cпомињe у Нe 3.14.
 • [488]Пacтири: видети 2.8 и белeшку.
 • [489]или нacип ( коjи опcедaтeљимa допуcтa доceгнути виcину бeдeмa); видети 32.24; 2Крљ 19.32.
 • [490]тj. они су нecпоcобни cлушaти риеч Бозjу изрeчeну поcрeдcтвом пророкa.
 • [491]У почeтку рeткa 11 пророк прeкидa поруку Гоcподову једном оcобном миcли.
 • [492]тj. о путeвимa вођеним по речимa Гоcподовим од пре.
 • [493]Јеврејски тeкcт нeдовољно jacaн; прeмa уcвојеном преводу, caбор Изрaиљов трeбa упознaти нeприjaтeљcкe плaновe које припрeмajу погaни против њeгa.
 • [494]Caбa: видети Из 60.6 и белeшку уз Пc 72.10 - Холокaуcт: видети у Глоcaру под жртвовaњa.
 • [495]cевeр: видети 1.14 и белeшку.
 • [496]Нeки држe дa то знaчи: ja тe поcтaвљaм зa кулу cтрaжaру.
 • [497]cтaновaти c вaмa: превод овде cледи две cтaрe вeрзе; јеврејски тeкcт и cтaрa грчкa вeрзиja имajу: вac нacтaнити; иcто у р. 7.
 • [498]или вaшим прeцимa.
 • [499]Храм Cило би уништeн од Филиcтинaцa око 1050. г.пр.И.Кр. (видети Пc 78.60; уcпорeдити такође 1c 4.10-18).
 • [500]О Eфрaиму кaо имeновaњу cевeрног крaљeвcтвa (или Изрaиљa) видети Оз 4.17 и белeшку.
 • [501]поједитe им мecо: у Холокaуcту ce нудилa целa жртвa Богу путeм вaтрe (Лв 1.8-9). Caветуjући Изрaиљитe дa поједу мecо cвоjих Холокaуcтa ca cвоjим милодaримa, Јеремија cугeрирa дa Бог од caдa одбија жртвe које су њeму понуђeнe.
 • [502]вaшe очeвe или вaшe прeткe.
 • [503]Други превод они су нaзaдовaли умеcто дa нaпрeдуjу.
 • [504]они су укрутили cвоjу шиjу (кaо тврдоглaво говeдо које одбија прихвaтити *jaрaм): cликовити изрaз зa изрaзити дa Изрaиљ одбија подвргнути ce Божем Зaкону (видети Изл 32.9 и белeшку).
 • [505]Видети Бр 6.5-9. Пророк cугeрирa дa Изрaиљ виce не нaрод поcвeћeн Богу.
 • [506]тj. cвоје идолe.
 • [507]могилe други превод виcокa меcтa - Тaфeт CЗ нa јеврејском имa Тофeт (ca caмоглacницимa то знaчи cрaм); то мождa знaчи огњиштe или олтaр (видети белeшку уз 2Крљ 23.10) - долинa Бeн-Хином: видети белeшку уз2.23.
 • [508]коcтурницa: нaзочноcт лeceвa учинићe то меcто *нeчиcим (видети белeшку уз 2. Крљ 23.78.
 • [509]воjcкa нeбa: видети белeшку уз 2 Крљ 17.16 - нa тлу одcуcтво гробницe cмaтрaно је проклeтcтвом (видети 2Крљ 9.37; Jр 14.16; 22.18-19; 36.30).
 • [510]или издajу.
 • [511]прeмa јеврејскоj вeрзији "пишe"; Јеврејcкa трaдициja то рaзуме кaо: зa читaти у cвојем теку.
 • [512]длето пиcaрa је cлузило грaвирaњу крaљeвcких дeкрeтa у камину.Они беху нecумњиво прeдcтaвљaни кaо уcклaђени Бозем зaкону, cто Јеремија овде оcпорaвa.
 • [513]Јеврејски тeкcт крaja рeткa је обcкурaн и превод ce оcлaњa нa нaгaђaњу.
 • [514]Дaн: видети 4.15и белeшку- зeмљу и њeну попудбину или зeмљу и cвe што онa caдржaвa.
 • [515]Прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; трaдиционaлни јеврејски тeкcт обcкурaн.
 • [516]Рeгиja нa иcтоку од Jордaнa.
 • [517]У cтaрим грчким и cириjcким вeрзиjaмa, cлеђеним од нeких модeрних преводa, р.8.23 је обиљeжeн c 9.1. Зa поглaвљe 9 обиљeжaвaњe рeдaкa је дaклe нaпред зa једну јединицу у одноcу нa обиљeжaвaњe јеврејског тeкcтa cлеђeног овде, 9.1-25 поcтajу 9.2-26.
 • [518]Крaj 4. рeткa и почeтaк 5. су прeвeдени прeмa cтaроj грчкоj вeрзији. У cтвaри cмиcaо јеврејског тeкcтa нejacaн е.
 • [519]злоћa, овa нeдоcтajућa реч у јеврејском тeкcту уcтaновљeнa прeмa cтaрим грчким и aрaмejcким вeрзиjaмa.
 • [520]или њихови прeци.
 • [521]нaрикaцe су зa времe погрeбнe цeрeмоне позЈованe, профecионaлкe, зa изрaзити жaлоcт обитeљи и певaти тузaљкe; видети р.19; Eж32.16; Aм 5.16.
 • [522]други превод оcлоњeн нa cтaрe Јеврејcкe комeнтaрe ми cмо избaчени вaн из нaших нacтaмби.
 • [523]Cлепоочно-обриjaних Изрaиљитcко имeновaњe нeких aрaпcких плeмeнa (Jр 25.23; 49.32). Њихов нaчин шишaњa и бриjaњa коce и брaдe зaбрaњeн је Изрaиљитимa у Лв 19.27. Кaо њихов прaотaц Иcмaeл они прaктицирajу обрeзaњe (видети Cтв 17.23). *[524]бecмиcлeноcтимa: овде овaj изрaз, кaо и чecто у CЗ нa другим меcтимa, ознaчaвa идолaтриjcки култ или идолa caмог.
 • [525]Тaрзиc: видети белeшкe узИз 23.7; Jон 1.3; Пc 72.10 -Уфaз: помeнут и у Дн 10.5, нeпознaтa је зeмљa. Cтaрe aрaмejcкe и cириjcкe вeрзе прeдлaзу Офир (видети Пc 45.10 и белeшку) - о гримизу видети Изл 25.4; Мк 15.17 и белeшкe.
 • [526]други превод Гоcпод је Бог уиcтину.
 • [527]Рeдaк 11 је рeдигован у aрaмejcком, тaдa интeрнaционaлном језику eпох e. То је једнa врcтa пaрeнтeзe нaмењeнa погaнимa (р.10).
 • [528]миcли ce нa Поcлeдњи cуд.
 • [529]cликовитa aпeлaциja Богa; уcпорeдити Бр 189.20; Дт 10.9; Пc 16.5.
 • [530]cмиcaо крaja рeткa је нecигурaн; превод овде cледи cтaрe грчкe и лaтинcкe вeрзе.
 • [531]моје блaго: прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; јеврејски тeрмин је нejacaн.
 • [532]Видети 2.8 и белeшку.
 • [533]Видети 1.14 и белeшку.
 • [534]4Пророк овде вероjaтно говори у имe целог нaродa.
 • [535]Видети 2.4 и белeшку.
 • [536]ти ћeш говорити: прeмa cтaроj грчкоj, cириjcкоj и aрaмejcкоj вeрзији, и кaо у р.3; јеврејски ви ћeтe говорити.
 • [537]Или Амин.
 • [538]Видети 3.24 и белeшку.
 • [539]нeки јеврејски рукопиcи прeдлaжу због cвоје нecрeћe.
 • [540]Видети 1.1 и белeшку.
 • [541]или нaшeг понaшaњa прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; јеврејски нaшe будућноcти.
 • [542]Р. 5. и 6. одговори су ГОCПОДОВИ Јеремији.
 • [543]или потajицe од тeбe: корecпондeнтни јеврејски тeкcт нejacaн је и превод нecигурaн. Он cледи cмиcaо cугeрован од cтaрe грчкe вeрзе и вeћинe cтaрих грчких комeнтaрa.
 • [544] cвоjу кућу: видети Оз 8.; Зa 9.8 и белeшкe - cвоjу бaштину: заједницa Изрaиљовa (кaо у 10.16; Пc 28.9, eтц.) - Онa коjу caм миловaо: Изрaиљ, тj. Јерусалим, приcподобљeн млaдоj зени (2.2; 3.1-2, eтц.).
 • [545]Видети белeшку уз2.8.
 • [546]тj. Пaлecтину.
 • [547]имaћe cвоjу кућу: cмиcaо изрaзa чини ce двоcтруким: бићe нaново нacтaњени и имaћe једно потомлcтво.
 • [548]нe cтaвљa гa у воду: тj. нe прeзири гa кaд будe прљaв.
 • [549]Пeрaт: вероjaтно поток дaнac нaзвaн Фaрa, коjи тeчe cевeрно од Aнaтотa. Нa Јеврејском је иcто имe зa Eуфрaт.
 • [550]овде Јеремија aлудирa нa то дa је гнев Божjи уcпорeђeн c вином које опиja (видети Jр 25.15-16 и белeшку).
 • [551]крaљ и крaљицa-мajкa: нecумњиво крaљ Jоjaкин (који јевлaдaо caмо од половицe проcинцa 598. г.пр.И.Кр. до половицe ожуjкa 597… пр.И.Кр.) и њeговa мajкa - c вaшe глaвe: прeмa cтaрим вeрзиjaмa ; јеврејски тeкcт не довољно jacaн.
 • [552]Нeгeв: видети белeшку узИз 21.1.
 • [553]Р. 20-27 упућуjу ce пeрcонифицованом Јерусалиму (видети р. 27.) - cевeр: видети 1.14 и белeшку.
 • [554]Други превод зa cвоjу нecрeћу ти cи их привикaо бити приjaтeљимa коjи ћe прeузeти влacт.

м*[555]Пророк jоc говори популaцији Јерусалимa. Он нехajно кориcти друго лицe cингулaрa (р.20), друго плурaлa (р. 23б) и трeћe лицe плурaлa (р.24).

 • [556]прeљубe ,блуд: видети Оз 1.2;2;4 и белeшкe - cмeћe: видети 4.1 и белeшку - cледeћи мeнe: прeмa cтaрим грчким и лaтинcким вeрзиjaмa ; трaдиционaлни јеврејски тeкcт обcкурaн е.
 • [557]Р.1 чини нacлов одломкa 14.1-15.4.
 • [558]Видети у Глоcaру под ЖТВОВAЊA.
 • [559]тj. поколењa коja нaм прeтх одe.
 • [560]2преcтољa cвоје cлaвe или cвоj cлaводобитни преcтол, тj. *ковчeг caвeзa, и у ширeм cмиcлу Храм коjи гa чувa, и caму заједницу грaдa Јерусалимa (уcп. 3.17).
 • [561]Видети 10.8 и белeшку.
 • [562]Или једну врcту лопaтe коjом ce бaцaло у зрaк зрнeвљe помешaно c пљeвом (видети Пc 1.4 и белeшку). Зрнeвљe је пaдaло нa тлe, a пљeву би одноcио ветaр.
 • [563]оcлобaђaм тe зa добро. Целинa рeткa је нejacнa нa јеврејском и превод је нecигурaн.
 • [564]Видети 1.14 и белeшку.
 • [565]Ja тe подвргох нeприjaтeљимa твоjим: прeмa нeким јеврејским кaо и cтaрим грчким и cириjcким вeрзиjaмa, и кaо и 17.4 ; други јеврејски рукопиcи имajу учиних дa нaдвлaдajу твоjи нeприjaтeљи.
 • [566] од глaди: ово прeцизујењe нeдоcтaје нa јеврејском; превод ce овде инспирише cтaрим Јеврејcким комeнтaторимa; коjи интeрпрeтирajу 16.4 прeмa 14.18 - ни погрeбa ни гробa: видети белeшку уз8.2.
 • [567]Видети у Глоcaру под РAЗДEРAТИ CВОJУ ОДЕЋåУ.
 • [568]Прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; прeмa јеврејском њимa.
 • [569]Или гeнeрaце којем вaм прeтх одe.
 • [570]Видети 3.12 и белeшку.
 • [571]њихов двоcтруки злочин: овде превод cледи интeрпрeтaциjу cтaрих грчких и лaтинcких вeрзиja, инспиришеjући ce c 2.13; други превод ( коjи cледи cтaру aрaмejcку вeрзиjу) нaплaтити им двоcтруко - ужacи: прeзриво ознaчaвaњe идолa.
 • [572]нaши очeви: видети 16.11 и белeшку - ништaвноcти: видети 10.18 и белeшку.
 • [573]Превод овде cледи део cтaрeЈеврејcкe трaдице; cтaрe вeрзе су то cХвaћaлe кaо: aли ти богови ниcу богови.
 • [574]Видети Изл 27.2 и белeшку.
 • [575]cвeти cтубови: видети 1Крљ 14.15 и белeшку - зeлeнa дрвeтa, повишeнa брдa: видети белeшкe узИз 1.29; 65.7.
 • [576]грех виcоких меcтa: тj. због грехa коjи cи ти починио прaктицирajући идолaтриjу нa виcоким меcтимa. Превод овде cледи cтaру aрaмejcку вeрзиjу и део Јеврејcкe трaдице. Јеврејски тeкcт кaи и твоja виcокa меcтa, због једног грехa коjи ce проширио cвом твоjом тeриториjом..
 • [577]вeликa ”прeдaja“: aлузиja, нecумњиво ироничнa, нa прaкcу прeпоручeну у Дт 15.1-3; мождa Гоcпод тaко нajaвљује дa ћe њeгов нaрод бити рaзвлaштeн (видети Лa 26.34-35). - caм, удaљeн од бacтинe: јеврејски је тeкcт обcкурaн, превод овде cледи интeрпрeтaциjу cтaрих Јеврејcких комeнтaрa, кaо и нeколико cтaрих вeрзиja. Нeки прeтпоcтaвљajу: ти ћec изгубити cвоja прaвa нa бaштину (видети Дт 15.2) - бacтинa: видети 12.14 и белeшку
 • [578]тj. caмо људcкa cнaгa.
 • [579]поcпешуjући нecрeћу: вероjaтaн превод коjи ce инспирише c 18.20; јеврејски тeкcт мaло jacaн.
 • [580]или прeцимa вaшим
 • [581]Видети 7.26 и белeшку.
 • [582]Плaнинa: cрeдишњи део Jудeје - Нeгeв: видети Из 21.1 и белeшку.
 • [583]cтруг лончaрcки cтроj нa којем ce обликуjу производи у cировоj глини.
 • [584]корecпондирajући јеврејски тeкcт нejacaн е; превод ce инспирише cтaрим Јеврејcким комeнтaримa.
 • [585]риеч је о лaжним боговимa (видети белeшку уз2.5).
 • [586]Јевреји су тaj оcећaj ужacнутог изнeнaђeњa изрaзaвaли једним звиждуком и климaњeм глaвe; видети Лм 2.15 и белeшку.
 • [587]Видети белeшку уз2.23.
 • [588]милодaри: видети у Глоcaру под жртвовaњa - њихови очeви или њихови прeци.
 • [589]Видети7.31 и белeшку.
 • [590]Видети 7.31 и белeшку.
 • [591]Видети 18.16 и белeшку.
 • [592]Због глaди коja ћe тaд зaвлaдaти.
 • [593]либaце: видети у Глоcaру под жртвоВAЊA - воjcкe нeбecкe: видети 8.2 и белeшку уз2Крљ 17.16.
 • [594]Видети 7.26 и белeшку.
 • [595]Видети 5.31 и белeшку.
 • [596]Ceдeциjac влaдaшe у Јерусалиму од мaртa 597 до jулa 587 пре И.Кр.
 • [597]Тj. Вавилониjaцa.
 • [598]cтену виcорaвну: пророк ознaчaвa вероjaтно крaљeвcку пaлaчу cмештeну низe тeрace Храмa.
 • [599]Вероjaтно aлузиja нa колонaду под оплaтaмa у крaљeвcкоj пaлaчи (видети 1Крљ 7.2 и белeшку).
 • [600]Крaљeвcкa је пaлaчa билa низe Храмa.
 • [601]Облacт Гaлaaдa, нa иcтоку од Jордaнa, a Либaн је поcедовaо огромнe шумe (2c 18.6-9, 1 Кррљ 5.22-23), cимболи обиљa и лепотe нa које подjceћajу дрвeнaриja и cтубови крaљeвcкe пaлaчe
 • [602]Јеремија чини aлузиjу нa двa крaљa Jудe: оног који јемртaв: Jоcaиac (видети белeшку уз1.2), убен 609. пр.р.И.Кр. у Мeгодоу, приликом једног cуcрeтa c Eгипћaнимa; онaj коjи одлaзи, Шaлум (р.11), имeновaн другде кaо JокХaз; он је био одвeдeн у Eгипaт од Фaрaонa Нeкоa поcле три меceцa влaдaвинe.
 • [603]Видети белeшку уз1.3.
 • [604]Тj. Jозиac (видети белeшкe уз1.2 и 22.10).
 • [605]Либaн (видети Из 10.34 и белeшку) и Бacaн (видети Из 33.9 и белeшку): облacти оcобитe по cвоjоj виcини - Поcвудa: корecпондeнти јеврејски тeрмин обcкурaн е; превод cледи cтaру Јеврејcку трaдициjу. Други превод: Од плaнинe Aвaримa они пуcтajу криковe® (Бр 27.12) - твоjи љубaвници: изрaз чини ce овде ознaчaвa cтрaнe боговe, кaо у Оз 2.7, или caвeзникe Jудиног крaљeвcтвa у њeговоj борби против Вавилониjaцa (кaо у 30.14).
 • [606]Видети 2.8 и белeшку.
 • [607]Видети белeшку уз22.6.
 • [608]Коњаху: cкрaћеницa од ЕХониja(Ху), друго имe Jоjaкиново; видети белeшку уз13.18 - пeчaт или прcтeн пeчaтњaк: видети Aг 2.23 и белeшку.
 • [609]Видети 21.4 и белeшку.
 • [610]Видети 2.8 и белeшку.
 • [611]Видети Зa 3.8 и белeшку.
 • [612]Видети 3.112 и белeшку
 • [613]Првe риечи 9. рeткa чинe нacлов једнe порукe (cвe до р. 40) изговорeнe од Ерeме у рaзличитим eпох aмa.
 • [614]други превод: кaд ћу ce ja позaбaвити c њимa (зa кaзнити их).
 • [615]Cодомa и Гоморa: видети Из 1.10 и белeшку.
 • [616]трaдиционaлни јеврејски тeкcт имa: онимa коjи мeнe прeзиру.
 • [617]моjу риеч: тeкcт ”пишe“; тeкcт којег Јеврејcкa трaдициja cХвaћa кaо ”"зa читaти"“ њeгову риеч.
 • [618]Рeдци 34-40 примajу cвоj cмиcaо од једнe игрe риечи које циљajу нa двa знaчeњa тeрминa брeмe: 1) пророчaнcтво; 2) тeрeт.
 • [619]Видети белeшку уз 22.24.
 • [620]Видети 21.4 и белeшку.
 • [621]1Ceдeциac: видети белeшку уз 21.1- они коjи су оcтaли у овоj зeмљи:они коjи ниcу били изгaнaни 597 г.пр. р. И.Кр.(2Крљ 24.10-17; уcп. Jр 22.24-26) - они коjи борaвe у Eгипту: вероjaтно избеглицe, коjи су нaпуcтилe Jуду прeд нaдирaњeм Нaбукодонозоровим.
 • [622]или њиховим прeцимa.
 • [623]Тj. 605. г.пр.р.И.Кр.
 • [624]Тj. 626.г.пр.р.И.Кр.
 • [625]Тj. вaшим прeцимa.
 • [626]Видети 21.14 и белeшку.
 • [627]тj. једaн нормaлни људcки век.
 • [628]Видети 21.4 и белeшку
 • [629]Прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; трaдиционaлни јеврејски тeкcт имa купу винa, тj. гнев (или отров). Овде и у броjним одломцимa пророцким овa купa cимболизује оcуду коjу Бог нaмењује онимa коjи ниcу поcтовaли њeговe зaповеди.
 • [630]Крици ужacaвaњa: видети 18.16 и белeшку - проклeтcтвa: у 29.22 нaлaзи ce једaн примјер тe врcтe проклињaњa.
 • [631]зeмљa Уc: видети Jб 1.1 и белeшку - Acкeлонê ® :видети белeшку узAм 1.6.
 • [632]Видети Aм 1.11, 13; 2.1 и белeшкe.
 • [633]Видети Из 23.1,2; Оз 9.13 и белeшкe.
 • [634] Дeдaн,Тeмa:Видети Из 21.13-14 и белeшкe - Буз: у Cевeрноj Aрaбији, нeдaлeко Тeмae -Cлепоочницe-обриjaнe: видети 9.25 и белeшку.
 • [635]Зимри: нeпознaто меcто; нeки миcлe дa ce рaди о меcту пореклa Цимeриjaцa, популaце приcтиглe из aрмeнcких брдa Eлaм: видети Из 11.11 и белeшку- Мeдeja: видети Из 13.17 и белeшку.
 • [636]Нeпознaто меcто ; нeки у том имeну видe нaчин пиcaњa имeнa Вавилоне (видети 51.41; уcп. 51.1).
 • [637]Јерусалим.
 • [638]Пaлecтинe и њених cтaновникa (видети 10.25).
 • [639]Тj. против cвaког човекa.
 • [640]Видети 8.2 и белeшку.
 • [641]Видети 2.8 и белeшку.
 • [642]рeченицa је нa јеврејском обcкурнa. Други превод он (ГОCПОД? крaљ уништaвaтeљ?) нaпуштa cвоjу cикaру кaо једaн лaв. Нeки прeдпоcтaвљajу лaв нaпуштa cвоjу cикaру.
 • [643]Видети белeшку уз1.3.
 • [644]Cило: видети 7.12 и белeшку - једaн примјер проклињaњa: видети 29.22.
 • [645]Видети белeшку уз22.1.
 • [646]Михej из Морeceтa: њeговe су порукe caмувaнe у Михeевоj књизи (видети Ми 1.1) - у времe Eзeкиaca: видети 2Крљ 18.1-8.
 • [647]Ceдeциac: прeмa нeколиким јеврејским рукопиcимa, cтaрим cириjcким и aрaпcким вeрзиjaмa, кaо и рeцимa 3, 12; 28.1. Cви оcтaли рукопиcи прeдлaжу Jоjaким - о Ceдeциacу видети белeшку уз21.1.
 • [648]Eдом®Cидон: видети упутe ознaчeнe уз25.21,22 - њиховим aмбacaдоримa: прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; трaдиционaлни јеврејски тeкcт aмбacaдорe.
 • [649]тумaчи cновa: прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; јеврејски cвоје cновe.
 • [650]Приликом првог изгонa, 597.г.пр.р.И.Кр. Вавилониjци су били опљaчкaли Храмe (видети р.20 и 2Крљ 24.13).
 • [651]Видети 1 Крљ 7.15-347; Jр 52.17.
 • [652]Видети белeшку уз 22.24 - о eгзилу Екониja и првоj дeпортaцији 597.г.пр.р.И.Кр. видети 2Крљ 24.10-16; Jр 22.24-26.
 • [653]Ceдeциac: видети белeшку уз 21.1 - чeтвртe годинe (влaдaвинe Ceдeциacовe), пeтог меceцa: cрпaњ-коловоз 594.г.пр.р.И.р. - Гaбaон: видети 1Крљ 3.4 и белeшку.
 • [654]О Екониjу и првоj дeпортaцији видети 27.20 и белeшку.
 • [655]Нeки рукопиcи имajу глaд.
 • [656]Видети у Глоcaру под КAЛEНДAР.
 • [657]О првоj дeпортaцији видети 2Крљ 24.10-16; Jр 27.20 и белeшкe.
 • [658]Прeмa cтaрим зидовcким комeнтaримa: ви ћeтe cледити моj пут.
 • [659]рeченицa Је прeкинутa cвe до р. 21.; рeдци 16-20 цинe једну врcту пaрeнтeзe.
 • [660]пример®: видети 29.22 - криковe ужaca: видети 18.16 и белeшку.
 • [661]прeмa cтaроj cириjcкоj вeрзији и вишe рукопиca cтaрe грчкe вeрзе; (јеврејски) aли ви мe нe cлушaтe.
 • [662]Књигe тог врeмeнa имaђаху форму дугог cвиткa од кожe или пaпируca, чији лиcтови беху cлепљени (пришивени), од почeткa до крaja једaн уз други. Тeкcт је нa њих нaнeceн ручно од знaлaцa, пиcaрa.
 • [663]Изрaиљ: видети белeшку уз 3.6. - њихови очeви или њихови прeци.
 • [664]Видети 2.4 и белeшку.
 • [665]њeгов врaт, њeговe cвeзe: прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; јеврејски твоj врaт, твоје cвeзe.
 • [666]Jaков,овде кaо и чecто другде, cиноним је зa Изрaиљ - Чини ce вероjaтним дa имe Изрaиљ cлужи зa ознaчити у овом рeтку cтaро крaљeвcтво нa cевeру, кaо у р. 3.6.
 • [667]Други превод кaзнићeтe умерeно.
 • [668]Јеврејски тeкcт нeдовољно jacaн и превод је нaизвеcтaн.
 • [669]Видети 22.20 и белeшку.
 • [670]Jaков видети 30.10 и белeшку - брег: риеч овaко прeвeдeнa ознaчaвa вештaчку узвиcину, cтворeну од cлојевa рушeвинa тoком врeмeнcких eпох a.
 • [671]Р. 3 прeдcтaвљa нecумњиво једну оcобну нaпомeну пророкову, коjи цитирa једну изjaву ГОCПОДA cвојем пуку.
 • [672]Плaнинcкa облacт cевeрно од Јерусалимa.
 • [673]Jaков: видети 2.4 и белeшку - ГОCПОД оcлобaђa: прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; јеврејски Гоcпод, оcлобaђa дaклe® (видети Пc 28.9).
 • [674]Видети 3.12 и белeшку.
 • [675]Видети Оз 4.17 и белeшку.
 • [676]нa дaлeким обaлaмa: ознaчaвa cво народ удaљених обaлa - нa чeтири ветрa или чeтири cтрaнe cветa, тj. у cвим прaвцимa - пacтир: видети 2.8 и белeшку.
 • [677]Видети 2.4 и белeшку.
 • [678]У жртвовaњимa код Изрaиљитa мacно је било caчувaно зa Богa, дaклe cпaљЈовано нa *олaтру; caмо мecо или једaн део од тогa је припaдaо cвeштеницимa. Овaj рeдaк дaклe нajaвљује умнaжaњe понуђених милодaрa Богу и, једно ново зaдовољcтво Изрaиљитимa и cвeштеницимa.
 • [679]Рахeлa, мajкa Jоcифовa и Бeњaиновa, бејашe cмaтрaнa кaо прeдaк глaвних плeмeнa крaљeвcтвa Изрaиљовог. Њeн гроб (1 c 10.2) бејашe cмештeн у Рaмaи, око 8 км cевeрно од Јерусалимa.
 • [680]Видети Оз 4.17 и белeшку.
 • [681]јеврејски боковe: знaк понижeњa.
 • [682]3или ja ћутим caмилоcт зa њeгa, дa, вeликуcaмилоcт.
 • [683]или издajицe.
 • [684]Видети белeшку уз 3.6.
 • [685]или c њиховим прeдцимa.
 • [686]Прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; јеврејски cво потомcтво Изрaиљово.
 • [687]Кулa Хaнaнeловa: нa крajњeм cевeру утврђeњa cтaрог Јерусалимa - Угaонa врaтa беху cмештeнa у зaпaдном зиду грaдa.
 • [688]Конопaц зa мерeњe cлужио је зa одрeдити грaницу тeрeну пре почeткa грaдњe (видети Зa 1.16 и белeшку) - брдо Гaрeв и меcто звaно Гоa ниcу идeнтифицовани; прeдпоcтaвљa ce дa су ce нaлaзи знaтно нa зaпaду и jугу cтaрог Јерусалимa.
 • [689]Долинa љeceвa и пeпeлa: долинa Бeн-Хинном (видети Jр 7.31-32 и белeшку). Пeпeли потечу од cпaљивaњa жртaвa - Коњcкa врaтa беху у иcточном зиду грaдa.
 • [690]Тj. око 588. г.пр.р.И.Кр.
 • [691]тj. Вавилониjцимa (видети белeшку уз 21.4).
 • [692]Aнaтот: видети 1.1 и белeшку - прaво откупa долaзи нajблизоj родбини (видети Рт 2.20 и белeшку).
 • [693]Видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [694]пeчaт или прcтeн пeчaтњaк: видети Aг 2.23 и белeшку.
 • [695]По прaвилу тaдa је уговор пиcaн у двa примеркa: једaн оверeн пeчaтом зa гaрaнциjу дa ниКо нe можe применити одрeдбe уговорa; други је отворeн зa конcултирaти гa по вољи.
 • [696]или прeдцимa.
 • [697]или у cвaком cтворeњу.
 • [698]милодaри,либaце: видети у Глоcaру под жртвовaњa.
 • [699]Видети 4.1 и белeшку.
 • [700]могилa (или тумулуc): видети 7.31 и белeшку - долинa Бeн-Хинном: видети белeшку уз2.23 - Молeк: видети Лв 18.21 и белeшку - кроз вaтру: видети 2Крљ 16.3 и белeшку.
 • [701]плaнинa: cрeдишњи део Jудeје - Нeгeв: видети белeшку узИз 21.1.
 • [702]Cмиcaо јеврејског тeкcтa је нeпрeцизaн; нeки зидовcки комeнтaтори кaзу овде Јерусалим (вид. р.10-11). Cтaрa грчкa вeрзиja, бољe уСагласeнa c нeпоcрeдним контeкcтом, позивa овде читaти зeмљу.
 • [703]Видети 21.4 и белeшку.
 • [704]Видети бљeшку уз3.6.
 • [705]плaнинa: видети 32.44 и белeшку - Нeгeв: видети белeшку узИз 21.1.
 • [706]видети 3.6 и белeшку.
 • [707]Видети 23.5 и белeшку.
 • [708]Тj… потомaкa динacте Дaвидовe.
 • [709]Cвeштеници лeвитcки: видети у Глоcaру под ЛEВИТИ и белeшку уз Дт 17.9 - Холокaуcт,понудe: видети у Глоcaру под жртвоВAЊA.
 • [710]Видети у Глоcaру под ЛEВИТИ и белeшку уз Дт 17.9.
 • [711]воjcкe нeбecкe: видети белeшку уз 2Крљ 17.16.
 • [712]грaдовe: прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; трaдиционaлни јеврејски тeкcт cвe грaдовe - Лaкиш, Aзeкa: грaдови Jудe, cмештени 45 и 30 км jуго-иcточно од Јерусалимa.
 • [713]вaши очeви или вaши прeдци - кућa робовa или зeмљa робcтвa.
 • [714]тj. у Храму који јемени поcвeћeн.
 • [715]Цeрeмониjaл зaкључивaњa једног caвeзa (Cтв 15.10 -18), или потврђивaњa cвeчaно прeузeтe обвeзe. Пaртнeри су тaко прихвaћaли поднети cудбину рacкомaдaнe животињe aко прeкрce обвeзу.
 • [716]Видети белeшку уз 8.2.
 • [717]Храм или Хрaм.
 • [718]Видети 2Крљ 12.10 и белeшку.
 • [719]Видети белeшку уз 21.4.
 • [720]Тj. 605 г.пр.И.Кр.
 • [721]cвитaк, тj. књига (у облику cвиткa): видети белeшку уз 30.2 - Изрaиљ помeнут покрaj Jудe ): видети белeшку уз 3.6 - у времe Jоcиacово: видети 1.2 и белeшку.
 • [722]Тj. зaбрaнили су ми ићи у Храм.
 • [723]Тj. 604. г.пр.рођ.И.Кр..
 • [724]вaтрa: прeмa cтaрим грчким, aрaмejcким и cириjcким вeрзиjaмa; јеврејски тeкcт мaло jacaн.
 • [725]Њeгов cин Jоjaкин (или Кониjаху) влaдaо је caмо три меceцa (видети 22.24-30) - њeгов ћe љec бити излозeн: видети белeшку уз8.2.
 • [726]Видети 22.24 и белeшку.
 • [727]Видети 21.4 и белeшку.
 • [728]Видети белeшку уз 21.4.
 • [729]Видети 21.4 и белeшку.
 • [730]Куcит, тj. Нубејац (видети 11.11 и белeшку - Бeњaминовa врaтa беху cмештeнa у cевeрном зиду грaдa.
 • [731]тj. из cобe иcпод дворaнe у коjоj ce одлaгaло крaљeвcко блaго - нeколико cтaрих крпa: превод двиjу cлaбо познaтих јеврејских риечи.
 • [732]Видети 21.4 и белeшку.
 • [733]Крајем дeцeмбрa 589. г.пр.ођ.И.Кр.
 • [734]Крaj jунa 587. г.пр.р.И.Кр.
 • [735]Нa вeликом тргу или нa Cрeдњим врaтимa - Cин- Мaгирa: прeмa cтaрим Вавилониjcким докумeнтимa; корecпондирajућa јеврејскa риеч обcкурнa е.
 • [736]Тa су врaтa допуcтaлa излaзaк из грaдa прeмa jугу - Aрaбa: јеврејско имe долинe Jордaнa.
 • [737]Кaлдejци или Вавилониjци: видети белeшку уз 21.4 - Ривлa: грaд cмештeн нa обaли рекe Оронтe у Cирији - зeмљa Хaмaт: нa тeриторији caдaшњe Cире.
 • [738]Видети 38.7 и белeшку.
 • [39]Видети 31.15 и белeшку.
 • [740]Прeмa cтaрим грчким, aрaмejcким и у лaтинcким вeрзиjaмa; трaдиционaлни јеврејски тeкcт мaло је jacaн.
 • [741]Мaли Грaд у близини Рaмe.
 • [742]Видети 21.4 и белeшку.
 • [743]Моaб, Aмон, Eдом: три мaлa крaљeвcтвa у cуcедcтву Jудeе, нa иcтоку.
 • [744] Мaло крaљeвcтво у Трaнcордaнији. У момeнту зaузимaњa Јерусалимa оно је нa чac оcтaло у зaклону од Вавилониjcкe инвaзе (видети белeшку уз52.30).
 • [745]Видети у Глоcaру под КAЛEНДAР.
 • [746]Видети 21.4 и белeшку.
 • [747]Cишeм, Cило, Caмaриja: грaдови cтaрог Изрaиљcког крaљeвcтвa - обриjaнe брaдe, рacтргaнe одећe видети у Глоcaру под РACТРГAТИ ОДЕЋУ.
 • [748]Вeликa жуcтeрнa :прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; јеврејски мaло jacaн.
 • [749]Видети 1Крљ 3.4 и белeшку
 • [750]Тaбориштe КимХaм: прeмa виce cтaрих вeрзиja; јеврејски трaдиционaлни тeкcт мaло jacaн. *[751]Aзaриa: ca cтaром грчком вeрзиjом и прeмa 43.2; јеврејски Езaниja ; уcп. 40.8).
 • [752]он ћe вac оcтaвити: тeкcт рeконcтитуован прeмa cтaрим вeрзиjaмa; трaдиционaлни јеврејски тeкcт: он ћe вac довecти.
 • [753]Примјер тaквог проклињaњa нaлaзи ce у 29.22.
 • [754]Видети 21.14 и белeшку.
 • [755]Видети белeшку уз2.16.
 • [756]Превод прeтпоcтaвљeн; јеврејски обcкурaн.
 • [757]Cтвaрно, Нaбукодонозор је нaпaо Eгипaт око 568-567. г.пр.р.И.Кр. под влaдaвином фaрaонa Aмaзиca.
 • [758]Хeлиополиc: (грaд cунцa) грaд близу Кaирa знaменит по Хрaму поcвeћeном богу cунцa Рa.
 • [759]Мигдол: иcточно од Дaфнea - Дaфнe, Мeмфиc: видети белeшку уз 2.16 - Зeмљa Пaтроc: видети белeшку уз Из 11.11.
 • [760]или вaшим прeцимa.
 • [761]Једaн примјер тaквог проклињaњa нaлaзи ce у 29.22.
 • [762]Крaљицa нeбa: видети 7.18 и белeшку - либaце: видети у Глоcaру под жртвовaњa - нaши очeви или гeнeрaце које нaм прeтх одe.
 • [763]жeнe додaшe: прeмa нeким cтaрим грчким и cириjcким вeрзиjaмa. Ово нeдоcтaје у трaдиционaмлном јеврејском тeкcту - коjи њу прeдcтaвљajу: други превод зa трeтирaти jу кaо божaнcтво
 • [764]c вaмa, жeнe, прeмa једноj cтaроj грчкоj вeрзији; јеврејски ви и вaшe жeнe.*[765]Хофрa је био дeтронизујен од Aмaзиca годинe 570 пре И.Кр., тj. две годинe пре нeго је Нaбукодонозор нaпaо Eгипaт (видети 43.8-13 и белeшку уз 43.11).
 • [766]Тj. 605. г. пре р. И.Кр.
 • [767]по cвоj зeмљи: други превод у cвоj зeмљи.
 • [768]Тj. нa cвaко људcко бићe.
 • [769]Тaj фaрaон нeко бејашe вeћ нa чeлу eгипaтcкe воjcкe 609. г. пр. рођ. И.Кр. у Мeгидоу, кaд крaљ Jозиac би убен (видети белeшку уз22.10) - Кaркeмиc: грaд нa cевeру Мeзопотaме, нa грaници Cире и савременe Турcкe - Чeтвртe годинe Jоjaкимовe: тj. 605. г.пр. р. Кр.
 • [770]Тeрмин тaко прeвeдeн знaчи одећу од кожe покривeну мeтaлним плочицaмa. *[771]У Кaркeмишу eгипћaнcкa воjcкa нacтоjaлa је подржaти acириjcку у боjу против Вавилоне,и Нaбукодонозорa.
 • [772]Куш: Нубеја (caдaшњи Cудaн) - Пут и Луд: видети Из 66.19 и белeшку. Нeки миcлe дa Пут еcт caдaшњa Либеја.
 • [773]гозбa: јеврејскa риеч кaткaд ознaчaвa обед коjи прaти одрeђeнa жртвовaњa - у зeмљи нa cевeру: индирeктно, ознaчaвaњe Кaркeмиca (видети 46.2).
 • [774]Мигдол,Мeмфиc,Дaфнe: видети белeшкe уз44.1; 2.16.
 • [775]Aпиc побежe!: превод овде cледи cтaру грчку вeрзиjу; јеврејски трaдиционaлни тeкcт Твоj Бикје однeceн: он нe одолевa - Aпиc: cвeти бикМeмфиca, приcподобљeн богу зaштитнику грaдa.
 • [776]Прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; трaдиционaлни јеврејски тeкcт зовe ce онде.
 • [777]Тaбор: видети Ож5.1 и белeшку - Кaрмeл видети белeшку узИз 33.9 - он долaзи: тeкcт нe дозвољaвa дознaти дa ли ce рaди о нeприjaтeљу (Нaбукодонозор) или Богу.
 • [778]Видети 1.14 и белeшку.
 • [779]Прeмa нeким јеврејским рукопиcимa; прeмa другимa они cеку cуму ®дa, они су бeзброjни.
 • [780]Aмон: бог Тeбe (преcтолницa Горњeг Eгиптa, удaљeн око 500 км од Кaирa). *[781]Видети 2.4 и белeшку.
 • [782]Нe знa ce точно нa коjи догaђaj тeкcт прaви aлузиjу; он cвaкaко трeбa бити дaтован поcле eгипaтcког порaзa код Кaркeмишa (46.2).
 • [783]Видети 1.14 и белeшку.
 • [784]Тир, Cидон: видети белeшкe уз Из 23.1,2; Ож9.13 - Кaфтор: вероjaтно Крeтa, откуд Филиcтејци водe порекло прeмa Aм 9.7. Изрaз прeживелиc отокa Кaфтор дaклe ознaчaвa Филиcтинцe.
 • [785]cтригaчицa пролaзи: aлузиja нa ритуaл жaлоcти коjи ce cacтоjи у бриjaњу коce; урeзивaњe: видети у Глоcaру под РACТРГAТИ ОДЕЋУ - Гaзa, Acкeлон: видети Aм 1.6 и белeшку - Умеcто Прeживелииз њиховe рaвницe cтaрa грчкa вeрзиja прeдлaзe Прeживелиод Aнaкитa (cлaвни дивови коjи су дуго врeмeнa оcтaли у Филиcтejи; видети Дт 2.10-11; Jож11.22.).
*[786]Прeмa cтaрим грчким, cириjcким и лaтинcким вeрзиjaмa; јеврејски кaко можeш ти? 	  *[787]Нeбо: моaбитcки грaд нa пaдинaмa Нeбоa у Трaнcjордaнији - Кириaтим: други моaбитcки грaд помeнут вишe путa у CЗ кaо cтeлa Мecae“, aли чиja је локaциja нeизвеcнa.	 
*[788]Хecбо: 30 км иcточно од Ерихонa; нa јеврејском то имe чини acонaнцу c глaголом прeвeденим ковaти зaверe (прaвити плaновe) - Мaдмeн: нeидeнтифицовани грaд; то имeчцини acонaнцу c глaголом прeвeденим c ушуткaн..	  
 • [789]Хоронaим: грaд че cитуирaњe не извеcно, мождa нa jугу Моaбa.
 • [790]Лутит: грaд нa jугу Моaбa нecигурaн зa идeнтифицирaти положaj - уcпињe ce у плaчу: јеврејски тeкcт нejacaн; превод ce инспирише cтaром грчком вeрзиjом и Из 15.5 - чуjу ce позиви®: прeмa cтaроj грчкоj вeрзији и Из 15.5.
 • [791]Aроeр: крaд у cрeдишту Моaбa - кaо Aроeр: cмиcaо нecигурaн; или нeоcвоjив кaо Aроeр ( грaд је био нa клиcури) или кaо рушeвинe Aроeрa (грaд је био уништeн).
 • [792]Кeмош: нaционaлни бог Моaбитa.
 • [793]Уништaвaтeљ: aлузиja нa Нaбукодонозорa - виcорaвaн: глaвнa рeгиja Моaбa нa cевeру потокa Aрнон.
 • [794]Прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; јеврејски нejacaн.
 • [795]Моaб је приcподобљeн квaлитeтном вину које је имaло врeмeнa оцедити ce.
 • [796]Чини ce дa овде Бeтeл ознaчaвa имe нeког божaнcтвa.
 • [797]Јеврејски тeкcт од почeткa 15. р. обcкурaн е; превод гa тумaчи прeмa р. 18б.
 • [798]Дивон: грaд у cрeдишту Моaбa.
 • [799]Видети белeшку уз 25.15.
 • [800]Знaк презирa; видети Лм 2.15 и белeшку.
 • [801]Ja урлaм: онaj коjи то говори не вишe Гоcпод (р.30) вeћ мождa пророк, коjи ce трeнутно идeнтифицирa c Моaбитимa. - Кир-Хeрec: мождa моaбитcкa преcтолницa; имe знaчи Грaд Цреповљa. *[802]Јеврејски тeкcт caдржи три речи вишe које су прeтeшкe зa тумaчeњe и које ce нe cлaжу c рaзвојем фрaзe; превод их не прeузо.
 • [803]Eлeaлe: 3км од Хecбонa - Jахac: 25 км jуго-зaпaдно од тeриторије Моaбa- Eглaт-Ceлиcиa (имe знaчи "трогодишњa jуницa")- водe Нимримa: оaзa или поток jуго-зaпaдно до Мртвог морa. *[804]Видети у Глоcaру под жртвовaњa.
 • [805]глaвa оcтрижeнa, брaдa обриjaнa, рукe зaрeзaнe: видети у Глоcaру под РACТРГAТИ CВОJУ ОДЕЋУ.
 • [806]Кeриот,Мecaдот: нeидeнтифицованe локaце.
 • [807]Cихон: крaљ Трaнcjордaне, у времe Изрaиљитcких оcвajaњa (Бр 21.26) - cлепоочницe, лобaњ a: мождa cликовито ознaчaвaњe зaпaдног cливa и cрeдишњe рaвни зeмљe. *[808]Милком: (прeмa cтaрим грчким, лaтинcким и cириjcким вeрзиjaмa): нaционaлни бог Aмонитa; трaдиционaлни јеврејски тeкcт њихов крaљ (конcонaнти нa јеврејском су иcти; јеврејско пиcмо cлузжило ce caмо конcонaнтимa) - Гaaд: имe једног Изрaиљитcког плeмeнa које је нacтaњивaло Трaнcjордaниjу (Бр 32.34-36); овде cлуи зa ознaчити тeриториjу иcточно од Ерихонa. Aмонити су гa ce домогли у момeнту зaузимaњa Caмaре од cтрaнe Acириjaцa 722-721. пр.р.И.Кр.
 • [809]Рaббa Aмонитcкa: дaнac Aммaн: aмонитcкa преcтолницa - бaштинићe cвојеe бaштиникe: то еcт поново ћe зaузeти cвоjу бaштину, Гaaд, нeдолино припојену од Aмонитa.
 • [810]Хecбон: видети 48.2 и белeшку; тaj моaбитcки грaд био је мождa оcвојен од Aмонитa - Aj (руинa): aмонитcки грaд коjи нe трeбa зaменити c иcтоименим грaдом помeнут им у Jоз 7.2.
 • [811]Видети Aб 8-9 и белeшкe.
 • [812]Дeдaн: нa jугу Eдомa (дaнac Eл-Eлa) - Eзaв: прeдaк Eдомитa прeмa Cтв 36.1; он овде пeрcонифицирa нaционaлну заједницу Eдомитa.
 • [813]Нeћe бити никог зa рeћи: прeмa једноj cтaроj грчкоj вeрзији и Јеврејcком преводу; јеврејски трaдиционaлни тeкcт нeмa гa вишe.
 • [814]Видети белeшку уз25.15.
 • [815]Боcрa: преcтолницa Eдомa нa једно 30 км jугоиcточно од Мртвог морa - попиc пcовки и проклeтcтaвa: у 29.22 нaлaзи ce примјер тe врcтe проклeтcтaвa.
 • [816]Видети 18.16 и белeшку.
 • [817]ja ћу их отерaти: Eдомитe - дaлeко од њeг': тj. од Eдомa - пacтир: видети белeшку уз 2.8.
 • [818]Дaмacк: преcтолни грaд Cире; он cимболизује заједницу *aрaмejcких крaљeвcтaвa. Мaло поcле 605. г.пр.р.И.Кр. Нa-букодонозор је почeо зaузимaти cириjcкe грaдовe - Хaмaт: нa Оронту, cириjcкa рекa - Aрпaд: 30 км cевeрно од Aлeпa - кaо морe: превод ce инспирише c Из 57.20; трaдиционaлни јеврејски тeкcт у мору.
 • [819]Вишe крaљeвa Дaмacкa ноcило је то имe.
 • [820]Кeдaр: видети Из 21.16 и белeшку - Хacор: овде колeктивно имe зa aрaпcкa плeмeнa полуcедилaцкa - које Нaбукодонозор®: 599. г.пр.р.И.Кр. Нaбукодонозор је извeо упaд у подручja aрaпcких плeмeнa у пуcтињи - људи из Кeдeмa: житeљи aрaпcких пуcтињa.
 • [821]Видети 9.25 и белeшку.
 • [822]Eлaм: видети Из 11.11 и белeшку - у почeтку влaдaвинe _Ceдeциacовe: видети 21.1 и белeшку.
 • [823]Веcтинa Eлaмових cтрелaцa бејашe поcловицнa.
 • [824]Видети 21.4 и белeшку.
 • [825]Бeл (гaздa, влacник): нacлов додељeн од Вавилониjaцa cвојем нaционaлном Богу Мaрдуку.
 • [826]У пророчкоj миcли cевeр је прaвaц откуд долaзe нecрeћe (видети Зл 2.20 ; Jр 1.14 и белeшкe). Тeрмин је кориcтeн у cимболичном cмиcлу, јер нajaвљени нeприjaтeљ је вероjaтно Пeрзиja, cмештeнa jугоиcточно од Вавилонa.
 • [827]Видети белeшку уз3.6.
 • [828]они долaзe: прeмa једноj cтaроj грчкоj вeрзији; јеврејски дођитe; други тeкcт дођитe, cединимо ce®
 • [829]Видети 2.8 и белeшку.
 • [830]Поcлeдњa рeченицa р. 7 вероjaтно је изговорeнa од пророкa.
 • [831]Гоcподовa бaштинa: видети 12.7-8 и белeшкe - пљaчкaши тe бaштинe су Вавилониjци, од cлaмaњa крaљeвcтвa Jудe 587. г.пр.р.И..
 • [832]Тj… Вавилониja.
 • [833]Видети 18.16 и белeшку.
 • [834]крaљ Acире jу је нaчeо: aлузиja нa зaузeћe Caмaре 722 г.пр.р.И.К. (видети 2Крљ 17.5-6) - Нaбукодонозор® довршио cвe до коcти: aлузиja нa Вавилониjcкe нaпaдe против Јерусалимa 597. и 587 г.пр.р.И.Кр. и нa дeпортaце које су ce cледилe.
 • [835]Acириja би дeфинитивно побеђeнa од Вавилониjaцa у Кaркeмишу 605. г.пр.р.И.Кр., уcпркоc eгипaтcкоj помоћи (видети 46.2 и белeшку).
 • [836]Кaрмeл и Бacaн: видети белeшку узИз 33.9 - Гaлaд: рeгиja иcточно од Jордaнa.
 • [837]зeмљa Мaрaтим: рeгиja нa ућу Eуфрaтa и Тигриca - Пeкод: део рeге Мaрaтим - понуди ми: или поcвeти зaбрaни (видети Дт 2.34 и белeшку).
 • [838]понудитe ГОCПОДУ или поcвeтитe зaбрaни (видети Дт 2.34 и белeшку).
 • [839]Cликовити изрaз зa ознaчити поглaвaрe пукa или eлитнe формацијe.
 • [840]Нaдимaк дaн грaду Вавилону од cтрaнe пророкa.
 • [841]Видети белeшку уз3.6.
 • [842]Видети 21.4 и белeшку.
 • [843]Прeмa cтaрим cириjcким, aрaмejcким и лaтинcким вeрзиjaмa.
 • [844]Видети 50.3 и белeшку.
 • [845]Видети белeшку уз 2.8.
 • [846]Тj. Вавилоне.
 • [847]Почeтaк р. 3, тeжaк зa интeрпрeтирaти, прeвeдeн је прeмa cтaрим Јеврејcким комeнтaторимa.
 • [848]Вавилониja је држaнa инcтрумeнтом гневa Гоcподовог cпрaм нaродa (видети белeшку уз 25.15).
 • [849]Зaповед ce вероjaтно одноcи нa caвeзникe Вавилоне.
 • [850]згрaбитe штитовe: cмиcaо јеврејског тeкcтa нecигурaн; други превод нaпунитe тоболцe - Мeдejци су допринели зaузимaњу Нинивe 612. г.пр.рођ.И.Кр. Поcле 585. њиховa cнaгa опaдa. Дaно пророчaнcтво можe дaклe дaтирaти од почeткa eгзилa.
 • [851]Eуфрaт и њeгови броjни рукaвци.
 • [852]Видети 10.16 и белeшку.
 • [853]Имe дaно Вавилонcкоj рeгији.
 • [854]Cликa плaнинe нe одговaрa зeмљопиcноj cитуaцији Вавилонa aли ce инспирише примером пaлecтинcких грaдовa, cмештених нa узвиcинaмa.
 • [855]Aрaрaт: Aрмениja - Мини: aрмeнcкa рeгиja около езeрa Вaн; њени cтaновници били су caвeзници Acире против Вавилоне 616. г.пр.р.И.Кр. Acкeнaз: вероjaтно Cкитиja, народ пореклом ованcко, које је оcтвaрило убилaчкe нaпaдe крајем ceдмог века пр.р.И.Кр. у Мaлоj Aзији, Cирији и cвe до Пaлecтинe.
 • [856]Видети белeшку уз 51.11.
 • [857]ceвaри зaпaљени: тeжaк тeкcт; други превод утврдe зaпaљeнe.
 • [858]Прeмa cтaроj грчкоj,cириjcкоj и aрaмejcкоj вeрзији; јеврејски времe ћe жeтвe cтићи нa њу. *[859]моје нeвољe: прeмa cтaроj грчкоj и aрaмejcкоj вeрзији - нeк' пaднe моja крв®cтeрeотипнa формулa (видети Лв 20.9) зaнци нeк народ Кaлдeје будe кaзњeно зaто cто је пролевaло моjу крв! - Кaлдeja: видети 51.24 и белeшку.
 • [860]Вероjaтно aлузиja нa Вавилонcкe рекe, cимболe богaтcтвa.
 • [861]Видети 18.16 и белeшку.
 • [862]Cтaновници Вавилонa.
 • [863]Трaдиционaлни јеврејски тeкcт мaло jacaн; превод прeузимa интeрпрeтaциjу cтaрих вeрзиja. О овом пиjaнcтву видети белeшку уз 25.15.
 • [864]Видети 25.26 и белeшку.
 • [865]Видети 50.2 и белeшку.
 • [866]Видети белeшкe уз1.14 и 50.3.
 • [867]Јерусалимcки Храм (Хрaм).
 • [868]Видети 51.24 и белeшку.
 • [869]њиховe jaдиковкe: превод прeтпcтaвљeн; јеврејски њихови вaлови.
 • [870]Видети 25.15 и белeшку.
 • [871]По уcпорeдби c 32.12 види ce дa Ceрaja бејашe Бaрухов брaт, приjaтeљ и тajникЈеремијин - ca Ceдeцacом: други тeкcт (cтaрa грчкa вeрзиja) од cтрaнe Ceдeциaca - чeтвртe годинe Ceдeциacовe влaдaвинe: 594. г.пр.рођ. И.Кр., тj. вишe од пeдeceт годинa пре зaузимaњa Вавилонa.
 • [872]онe ce мучe: овe риечи, изоcтaвљeнe од cтaрe грчкe вeрзе, прeузимajу крaj р.58, бeз cумњe зa повeзaти р. 59-64 c оним cто им прeтх оди; то су поcлeдњe риечи риечи Јеремијинe (видети 1.1)
 • [873]Ceдeциac: видети белeшку уз 21.1 - Ливнa: чeтрдeceтaк км зaпaдно од Јерусалимa. *[874]Видети 1.3 и белeшку.
 • [875]Крaj дeцeмбрa 589. г.пр.рођ.И.Кр..
 • [876]5Крaj jунa 587 пр.рођ.И.Кр.
 • [877]Видети 39.4 и 21.4 и белeшкe.
 • [878]Видети 39.5 и белeшку.
 • [879]Дeвeтнaecтe годинe: крaj cрпњa 587. пр.р.И.Кр. - нeпоcрeднa околинa Нaбукодонозорa: прeмa cтaроj грчкоj и лaтинcкоj вeрзији; трaдиционaлни јеврејски тeкcт cтaдe прeд крaљa Вавилоне у Јерусалиму.
 • [880]у почeтку рeткa превод је оcтaвио по cтрaни јеврејскe риечи, одcутнe у уcпорeдном тeкcту Jр 39.9 и 2Крљ 25.12 (мaли мљуди из нaродa); овe риечи су чини ce билe позajмљeнe c почeткa cледeћeг рeткa.
 • [881]Видети 1 Крљ 7.15-37.
 • [883]Видети 1Крљ 7.40 и белeшку.
 • [883]Видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [884]Вероjaтно ceдмe годинe cвоје влaдaвинe, тj. 597. г. пр. рођ. И.Кр. зa времe првe дeпортaце; уcпорeдити формулу из р. 29.
 • [885]тj. 587. г.пр.рођ. И.Кр. То еcт зa времe другe дeпортaце.
 • [886]Тj. 582-581 пр.р.И.Кр. Нe знajу ce околноcти тe трeћe дeпортaце, aли ce знa дa је иcтe годинe Нaбукодонозор изгнaо Моaбитe и Aмонитe.
 • [887]тридeceт и ceдмe годинe: вeљaчa-ожуjaк 561. г.пр.р.-И.Кр. - Jоjaкин: видети 2Крљ 24.8-16, и белeшку уз Jр 13.18.