Кличе вила с Авале планине

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Кличе вила с Авале планине
Писац: Народна песма
Ерлангерски рукопис старих српскохрватских народних песама
91. Песма Ерлангенског рукописа. Приредиле Мирјана Детелић, Снежана Самарџија и Лидија Делић
91.

Кличе вила с Авале планине


0001 Ни зорице ни бијела данка,
0002 а покличе прибијела вила
0003 са Авале, високе планине,
0004 пак дозивље граду Београду
0005 у поноћи како и у подне,
0006 а на име Џафер-пашу Малог:
0007 „Господине, Џафер-пашо Мали,
0008 мореш ли се, пашо, поуздати
0009 у твојега града Београда
0010 и у твоју дјецу јаничаре?
0011 На те иде многа Немадија,
0012 Немци хоће Београд узети
0013 пред њима је краљу Брандебуре.“
0014 Ал говори Џафер-паша Мали:
0015 „Мучи вило, грло ти зарасло!
0016 Докле ми је града Београда,
0017 не вичи ми са планине, вило,
0018 доста ми је големе жалости
0019 чувајући града Београда
0020 од проклета Карола ћесара.
0021 Докле ми је града Београда
0022 и у граду дјеце јаничара
0023 и Мановах и љутих Мачугах,
0024 и док ми је младих серачлијах,
0025 не бојим се граду од Њемаца.“Интервенције[уреди]

бѣла (јат= ије)
прiбѣла (јат = ије)
ч = џ в = ф чавер = Џафер
гсне = господине
б = п (пашо)
дѣт'цу (јат = је)
т = д i= и (Немадија)
н = њ (њима)
е = је
с = з (зарасло)
мие = ми је
дѣтца = дјеце
серач'лѩх = можда: серхатлијах (граничара)
и = ји (бојим)
нѣмаца (јат = је)

Напомене[уреди]

серачлијах = серхатлијах? (= јунака)

Коментар[уреди]

Епска песма. Вила упозорава београдског Џафер-пашу на немачку војску. Он се поуздаје у јањичаре (недовршена песма).
Варијанте: Богишић, 116; Вук, СНП I: LXI-LXII.
Видети из ЕР песме о опсади градова: 11, 110; 59 (Сплита); 166 (Градишке); 116, 187 (Бихаћа). Krstić 1984: O 11 – Opsada i osvajanje grada: 302-304.
Литература: Gezeman 1926/1982: 252-283

Извори[уреди]

Богишић, В. (1878/2003²). Народне пјесме из старијих највише приморских записа. Београд: СУД; Горњи Милановац: Лио.
Геземан, Г. (1925). Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама. Сремски Карловци: СКА.
Караџић, В. С. (1814–1815/1965). Мала простонародња славено-сербска пјеснарица (1814). Народна србска пјеснарица (1815). Сабрана дела Вука Караџића I (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1818/1966). Српски рјечник (1818). Сабрана дела Вука Караџића II (П. Ивић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1821, 1853/1988). Српске народне приповијетке. Сабрана дела Вука Караџића III (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1841/1975). Српске народне пјесме I. Сабрана дела Вука Караџића IV (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1845/1988). Српске народне пјесме II. Сабрана дела Вука Караџића V (Р. Пешић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1846/1988). Српске народне пјесме III. Сабрана дела Вука Караџића VI (Р. Самарџић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1849/1987). Српске народне пословице. Сабрана дела Вука Караџића IХ (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1852/1986–1987). Српски рјечник (1852). Сабрана дела Вука Караџића XI/1–2 (Ј. Кашић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1862/1986). Српске народне пјесме IV. Сабрана дела Вука КараџићаVII (Љ. Зуковић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1891–1902/1932–1936²). Српске народне пјесме V–IX. Државно издање (Љ. Стојановић). Београд: СКА.
Караџић, В. С. (1973–1974). Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића I–IV (Ж. Младеновић – В. Недић). Београд: САНУ.
Милутиновић Сарајлија, С. (1833, 1837/1990). Пјеванија црногорска и херцеговачка (Д. Аранитовић). Никшић: Универзитетска ријеч.
Петрановић, Б. (1867–1870/1989). Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I–III (Н. Килибарда). Сарајево: Свјетлост.
Петровић Његош, П. (1846/1951). Огледало српско. Целокупна дјела V (Р. Бошковић – В. Латковић). Београд: Просвета.
Daničić, Gj. (1871). Poslovice. Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera).
Hӧrmann, K. (1888–1889/1990²). Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini I–II (Đ.
Buturović). Sarajevo: Svjetlost.Jukić, I. F. (1858). Narodne piesme bosanske i hercegovačke I. Piesme junačke. Osijek: Izdao O. Filip Kunić.
Kuhač, F. Š. (1878–1881). Južnoslavjenske narodne popievke I–IV. Zagreb.
Kukuljević Sakcinski, I. (1842–1847). Narodne pěsme puka hàrvatskoga. Različita děla IV. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.
Kurelac, F. (1871). Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih. Zagreb: Slovi Dragutina Albrechta.
Marjanović, L. (1864). Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj Krajini I.Zagreb: Troškom i tiskom A. Jakića.
Vraz, S. (1839). Narodne pěsni ilirske I. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.Zbornik, ZNŽOJS: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb: JAZU.
Zovko, I. (1888). Hercegovke i Bosanke: 100 najradije pjevanih ženskih pjesana I. Sarajevo: Tisak i naklada tiskare Spindler i Loschner.