Пређи на садржај

Извори и скраћенице

Извор: Викизворник
Извори и скраћенице[1]

Аркив - Аркив за повестницу јутславенску, Загреб; I (1851) - XII (1875).
Архив САНУ
ЕЗб - Архив Српске академије наука и уметности, Етнографска збирка, Београд.
БВ - Босанска била. Лист за забабу, поуку и књижевност, Сарајево; I (1885) - XXVIII (1913).
„Бехар“ Бехар. Лист за поуку и забаву Сарајево; IX (1908).
„Билтенн“ Билтен Института за проучавање фолклора у Сарајеву, Сарајево, I (1951) - III (1955).
БП Босански пријатељ. Часопис садержавајући потребите корисгне и забавне ствари, Загреб; I (1850) - IV (1870).
„Браство“ Браство. Изд. Друштво светога Саве, Београд; I (1887) - XXXII (1941).
ВГ - Врањски гласник. Изд. Народни музеј, Врање; I (1965) - XI (1975).
ВЕМ - Вјесник Ешнографског музеја у Загребу, Загреб; I (1935)-IV (1938).
„Венац“ - Венац. Књижевни омладински лист, Београд; XVI (1931).
„Вила“ - Вила. Лист за забаву, књижевност и науку, Београд; I (1865)-IV (1868).
ВСЦ - Весник српске цркве. Лист свештеничког удружења за хришћанску поуку и свештеничко усавршавање, Београд; XXX (1925).
„Гајрет“ - Гајрет. Гласник Културно просветног друштва „Гајрет", Сарајево; XIV (1933).
ГЕИ - Гласник Етнографског института САНУ, Београд; I (1952) - XXVI (1977).
ГЕМ - Гласник Етнографског музеја у Београду, Београд; I (1926) - 41 (1977).
ГЕМЦ - Гласник Етнографског музеја на Цетињу, Цетиње; I(1961)-IV (1964).
ГЗМ - Гласник Земаљског музеја у Босни и Херцеговини, Сарајево, I (1889) - II (1939).
Гласник Земаљског музеја независне државе Хрватске у Босни и Херцеговини, Сарајево; LII (1940).
Гласник Хрватских земаљских музеја у Сарајеву, Сарајево; LIII (1941) - LV (1945).
ГЗМ, н. с. Гласник државног музеја у Сарајеву, нова серија, Сарајево; I (1946) - III (1948).
           Гласник Земаљског музеја Босне и Херцеговине у Сарајеву, нова серија, Сарајево; IV (1950) - XXX / XXXI (1975/76).
ГМК - Гласник музеја Косова, Приштина, I (1956) - XII (1974).
ГНЧ - Гздишњица Николе Чупића, Изд. Чупићева задужбина, Београд; I (1877) - L (1941).
„Градина“ - Градина. Забава, поука, књижевна критика, Ниш; 1(1900)-II (1901).
            Градина. Часопис за књижевност, уметност и друштвена питања, Ниш; I (1966) - XIV (1979).
„Даница“ - Даница. Лист за забаву и књижевност, Нови Сад; I (1860) - XI (1870).
ЖЗ - Живот и здравље. Часопис за здравствено просвећивање, Сарајево; I (1946) - XXVIII (1974).
„Записи“ - Записи. Часопис за књижевност и науку, Цетиње; I (1927) - XXV (1941).
Зборник ЕМ - Зборник Етнографског музеја у Београду 1901 - 1951, „Научна књига“, Београд 1953.
„Здравље" - Здравље. Лекарске поуке о здрављу и болести. Изд. Друштво за чување народног здравља, Београд; 1(1906)-IV (1909).
ЗНЖ - Зборник за народни живот и обичаје Јужних Славена. Изд. ЈАЗУ, Загреб; I (1896) - 47 (1977).
„Зора“ - Зора. Лист за забаву, поуку и књижевност, Мостар; 1(1896)-VI (1901).
ЗРЕИ - Зборник радова Етнографски институт, САНУ. (Зборник радова Етнографског института), Београд; I (1950) - VII (1974).
„Караџић“ - Караџић. Лист за српски народни живот, обичаје и предање, Алексинац; I (1899) - IV (1903).
КИ - Књижевна историја, Београд; I (1967) - XI (1979).
„Кића“ - Кића. Лист за шалу, забаву и прикупљање народних умотворина, Ниш; Београд; I (1905) - IV (1908); VII (1911) - XI (1922); X (1925) - XI (1926) (sic!).
КН - Књижевне новине, Београд, неп.
„Књижевност“ - Књижевност. Часопис за књижевност, Београд; LXII (1976).
КР - Књижевна реч. Лист Књижевне омладине Србије, Београд; V (1976). - VIII (1979).
„Лекар“ - Лекар. Независан професионални лист, Београд; IV (1930), VII (1933).
ЛЗ - Лесковачки зборник. Изд. Народног музеја у Лесковцу, Лесковац; I (1961) - XIX (1979).
„Матица“ - Матица. Лист за књижевност и забаву, Нови Сад; I (1866) - V (1870).
„Мiscallanea“ - Мiscallanea Изд. Централни хигијенски завод, Београд; I (1937) - V (1942).
„Напредак“ - Напредак. Гласило Хрватског културног друштва „Напредак“, Сарајево; VIII (1933), X (1935).
ННЖ Наш народни живот, Изд. Тихомир Р. Ћорђеиић, Бооград; 1 (1929) - X (1934).
НО Народна одбрана. Београд; XXI (1937).
НС Народна старина. Часопис за хисторију и етнографију Јужних Славена, Загреб; I (1922) - XIV (1935), нап.
НУ - Народна умјетност. Изд. Институт за народну умјетност, Загреб; I (1962)- XIII (1976).
„Политика" - Политика. Дневни лист, Београд, неп.
„Прилози“ - Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Изд. Филолошки факултет, Београд; I (1921) -Х1Л (1975).
„Расковник“ - Расковник. Часопис за књижевност и културу на селу, Горњи Милановац, Београд; I (1968) - VI (1975).
РБЛ - Развитак. Бања Лука, I (1910) - VIII (1941).
РЗ - Развитак. Часопис за друштвена питања, Зајечар; I (1961) - XVIII (1978).
САЛ - Српски архив за целокупно лекарство. Изд. Српско лекарско друштво, Београд; I (1874) - XII (1895).
СДМ - Србско-далматинскиј магазин (Србско-далматински алманах), Задар; I (1836) - II (1837), IV (1839), VI (1841), XIV (1849) - XX (1860), XXII (1863), XXVIII (1869).
СЕЗ - Српски етнографски зборник, Изд. Српска академија наука и уметности (Српска краљевска академија), Београд; I (1894) - XCII (1979).
СЗ - Српски забавник. Изд. Душан Рогић, Загреб; I (1884) - II (1885).
СМП - Социјално медицински преглд. Изд. Централни хигијенски завод, Београд; X (1938).
„Србадија“ - Србадија. Илустровани лист за забаву и поуку, Беч; I (1874) - III (1877), неп.
„Учитељ“ - Учитељ. Орган учитељског удружења за образовање и васпитање, Београд; I (1882) - LV (1940).
ШВ - Школски вјесник. Стручни лист Земаљске владе за Босну и Херцеговину, Сарајево; I (1894).

Референце[уреди]

 1. Поред сваког пуног назива извора (периодичне публикације), наведен је и обим (корпус) који је узет у обзир за библиографију, са годинама издања (почетна и последња). Где недостају поједине свеске, стављена је ознака да је непознато - неп.
  Списак обухвата оне публикације у којима се налази најмање један прилог.
  Прегледане сујош периодичне публикације:
  Бршљан. Лист за забаву, поуку и књижевност, Нови Сад; I (1885) - II (1886), Гласник Скопског научној друштва, Скопље; I (1926) - XXI (1940), Гласник цетињских музеја, Цетиње; I (1968) - VII (1974), Драгољуб. Забаван и поучан тједник, Загреб; I (1867) - II (1868), Зора. Лист за књижевност и забаву, Београд; I (1869), Искра. Илустровани књижевни лист, Београд; I (1898), Јужни преглед. Лист за науку и књижевност, Скопље; I (1972) - V (1930), Књижевни север. Часопис за књижевност, науку и културу, Суботица; I (1925) - XI (1935), Млада Србадија. Лист уједињене омладине српске за књижевност и науку, Нови Сад, I (1870) - (1872), Нада. Лист за забаву и поуку, Сплит; I (1883), Нада. Поуци, забави и умјетности. Издаје Земаљска влада Босне и Херцеговине, Сарајево; (делимично), Рад. Књижевни и научни лист, Београд, I (1874) - II (1875), Рад. Лист за науку и књижевност, I (1881) - II (1882), Србадија. Часопис за забаву и поуку, Београд; I (1881) - III (1883), Србска пчела. Лист за књижевност, забаву и сатиру, I (1870), Српска вила. Забавно поучни месечник, Београд-Земун; I (1919), Српска домаја. Лист за забаву и поуку, Нови Сад; I (1902) - III (1905), Српска зора. Илустрован лист за забаву и поуку, Беч; II (1877) - VI (1881), Српски преглед. Књижевност, наука, друштвени живот, Београд; I (1895), Српство. Књижевни лист, Београд; I (1886) - III (1888), и др., као и монографије појединих места и крајева и друге књиге о народу и народном животу.
  Непериодичне публикације су наведене у библиографији под пуним називом.
  Библиграфија обухвата изворе који су штампани до 1979. године.

Извор[уреди]

 • Раденковић, Љубинко: Народне басме и бајања; Градина, Ниш; : Јединство, Приштина; Светлост Крагујевац, 1982., стр. 438-441.