Izvori i skraćenice

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
Izvori i skraćenice[1]

Arkiv - Arkiv za povestnicu jutslavensku, Zagreb; I (1851) - XII (1875).
Arhiv SANU
EZb - Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti, Etnografska zbirka, Beograd.
BV - Bosanska bila. List za zababu, pouku i književnost, Sarajevo; I (1885) - XXVIII (1913).
„Behar“ Behar. List za pouku i zabavu Sarajevo; IX (1908).
„Biltenn“ Bilten Instituta za proučavanje folklora u Sarajevu, Sarajevo, I (1951) - III (1955).
BP Bosanski prijatelj. Časopis saderžavajući potrebite korisgne i zabavne stvari, Zagreb; I (1850) - IV (1870).
„Brastvo“ Brastvo. Izd. Društvo svetoga Save, Beograd; I (1887) - XXXII (1941).
VG - Vranjski glasnik. Izd. Narodni muzej, Vranje; I (1965) - XI (1975).
VEM - Vjesnik Ešnografskog muzeja u Zagrebu, Zagreb; I (1935)-IV (1938).
„Venac“ - Venac. Književni omladinski list, Beograd; XVI (1931).
„Vila“ - Vila. List za zabavu, književnost i nauku, Beograd; I (1865)-IV (1868).
VSC - Vesnik srpske crkve. List svešteničkog udruženja za hrišćansku pouku i svešteničko usavršavanje, Beograd; XXX (1925).
„Gajret“ - Gajret. Glasnik Kulturno prosvetnog društva „Gajret", Sarajevo; XIV (1933).
GEI - Glasnik Etnografskog instituta SANU, Beograd; I (1952) - XXVI (1977).
GEM - Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, Beograd; I (1926) - 41 (1977).
GEMC - Glasnik Etnografskog muzeja na Cetinju, Cetinje; I(1961)-IV (1964).
GZM - Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, I (1889) - II (1939).
Glasnik Zemaljskog muzeja nezavisne države Hrvatske u Bosni i Hercegovini, Sarajevo; LII (1940).
Glasnik Hrvatskih zemaljskih muzeja u Sarajevu, Sarajevo; LIII (1941) - LV (1945).
GZM, n. s. Glasnik državnog muzeja u Sarajevu, nova serija, Sarajevo; I (1946) - III (1948).
           Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, nova serija, Sarajevo; IV (1950) - XXX / XXXI (1975/76).
GMK - Glasnik muzeja Kosova, Priština, I (1956) - XII (1974).
GNČ - Gzdišnjica Nikole Čupića, Izd. Čupićeva zadužbina, Beograd; I (1877) - L (1941).
„Gradina“ - Gradina. Zabava, pouka, književna kritika, Niš; 1(1900)-II (1901).
            Gradina. Časopis za književnost, umetnost i društvena pitanja, Niš; I (1966) - XIV (1979).
„Danica“ - Danica. List za zabavu i književnost, Novi Sad; I (1860) - XI (1870).
ŽZ - Život i zdravlje. Časopis za zdravstveno prosvećivanje, Sarajevo; I (1946) - XXVIII (1974).
„Zapisi“ - Zapisi. Časopis za književnost i nauku, Cetinje; I (1927) - XXV (1941).
Zbornik EM - Zbornik Etnografskog muzeja u Beogradu 1901 - 1951, „Naučna knjiga“, Beograd 1953.
„Zdravlje" - Zdravlje. Lekarske pouke o zdravlju i bolesti. Izd. Društvo za čuvanje narodnog zdravlja, Beograd; 1(1906)-IV (1909).
ZNŽ - Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Izd. JAZU, Zagreb; I (1896) - 47 (1977).
„Zora“ - Zora. List za zabavu, pouku i književnost, Mostar; 1(1896)-VI (1901).
ZREI - Zbornik radova Etnografski institut, SANU. (Zbornik radova Etnografskog instituta), Beograd; I (1950) - VII (1974).
„Karadžić“ - Karadžić. List za srpski narodni život, običaje i predanje, Aleksinac; I (1899) - IV (1903).
KI - Književna istorija, Beograd; I (1967) - XI (1979).
„Kića“ - Kića. List za šalu, zabavu i prikupljanje narodnih umotvorina, Niš; Beograd; I (1905) - IV (1908); VII (1911) - XI (1922); X (1925) - XI (1926) (sic!).
KN - Književne novine, Beograd, nep.
„Književnost“ - Književnost. Časopis za književnost, Beograd; LXII (1976).
KR - Književna reč. List Književne omladine Srbije, Beograd; V (1976). - VIII (1979).
„Lekar“ - Lekar. Nezavisan profesionalni list, Beograd; IV (1930), VII (1933).
LZ - Leskovački zbornik. Izd. Narodnog muzeja u Leskovcu, Leskovac; I (1961) - XIX (1979).
„Matica“ - Matica. List za književnost i zabavu, Novi Sad; I (1866) - V (1870).
„Miscallanea“ - Miscallanea Izd. Centralni higijenski zavod, Beograd; I (1937) - V (1942).
„Napredak“ - Napredak. Glasilo Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“, Sarajevo; VIII (1933), X (1935).
NNŽ Naš narodni život, Izd. Tihomir R. Ćorđeiić, Boograd; 1 (1929) - X (1934).
NO Narodna odbrana. Beograd; XXI (1937).
NS Narodna starina. Časopis za historiju i etnografiju Južnih Slavena, Zagreb; I (1922) - XIV (1935), nap.
NU - Narodna umjetnost. Izd. Institut za narodnu umjetnost, Zagreb; I (1962)- XIII (1976).
„Politika" - Politika. Dnevni list, Beograd, nep.
„Prilozi“ - Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Izd. Filološki fakultet, Beograd; I (1921) -H1L (1975).
„Raskovnik“ - Raskovnik. Časopis za književnost i kulturu na selu, Gornji Milanovac, Beograd; I (1968) - VI (1975).
RBL - Razvitak. Banja Luka, I (1910) - VIII (1941).
RZ - Razvitak. Časopis za društvena pitanja, Zaječar; I (1961) - XVIII (1978).
SAL - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. Izd. Srpsko lekarsko društvo, Beograd; I (1874) - XII (1895).
SDM - Srbsko-dalmatinskij magazin (Srbsko-dalmatinski almanah), Zadar; I (1836) - II (1837), IV (1839), VI (1841), XIV (1849) - XX (1860), XXII (1863), XXVIII (1869).
SEZ - Srpski etnografski zbornik, Izd. Srpska akademija nauka i umetnosti (Srpska kraljevska akademija), Beograd; I (1894) - XCII (1979).
SZ - Srpski zabavnik. Izd. Dušan Rogić, Zagreb; I (1884) - II (1885).
SMP - Socijalno medicinski pregld. Izd. Centralni higijenski zavod, Beograd; X (1938).
„Srbadija“ - Srbadija. Ilustrovani list za zabavu i pouku, Beč; I (1874) - III (1877), nep.
„Učitelj“ - Učitelj. Organ učiteljskog udruženja za obrazovanje i vaspitanje, Beograd; I (1882) - LV (1940).
ŠV - Školski vjesnik. Stručni list Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo; I (1894).

Reference[uredi]

 1. Pored svakog punog naziva izvora (periodične publikacije), naveden je i obim (korpus) koji je uzet u obzir za bibliografiju, sa godinama izdanja (početna i poslednja). Gde nedostaju pojedine sveske, stavljena je oznaka da je nepoznato - nep.
  Spisak obuhvata one publikacije u kojima se nalazi najmanje jedan prilog.
  Pregledane sujoš periodične publikacije:
  Bršljan. List za zabavu, pouku i književnost, Novi Sad; I (1885) - II (1886), Glasnik Skopskog naučnoj društva, Skoplje; I (1926) - XXI (1940), Glasnik cetinjskih muzeja, Cetinje; I (1968) - VII (1974), Dragoljub. Zabavan i poučan tjednik, Zagreb; I (1867) - II (1868), Zora. List za književnost i zabavu, Beograd; I (1869), Iskra. Ilustrovani književni list, Beograd; I (1898), Južni pregled. List za nauku i književnost, Skoplje; I (1972) - V (1930), Književni sever. Časopis za književnost, nauku i kulturu, Subotica; I (1925) - XI (1935), Mlada Srbadija. List ujedinjene omladine srpske za književnost i nauku, Novi Sad, I (1870) - (1872), Nada. List za zabavu i pouku, Split; I (1883), Nada. Pouci, zabavi i umjetnosti. Izdaje Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine, Sarajevo; (delimično), Rad. Književni i naučni list, Beograd, I (1874) - II (1875), Rad. List za nauku i književnost, I (1881) - II (1882), Srbadija. Časopis za zabavu i pouku, Beograd; I (1881) - III (1883), Srbska pčela. List za književnost, zabavu i satiru, I (1870), Srpska vila. Zabavno poučni mesečnik, Beograd-Zemun; I (1919), Srpska domaja. List za zabavu i pouku, Novi Sad; I (1902) - III (1905), Srpska zora. Ilustrovan list za zabavu i pouku, Beč; II (1877) - VI (1881), Srpski pregled. Književnost, nauka, društveni život, Beograd; I (1895), Srpstvo. Književni list, Beograd; I (1886) - III (1888), i dr., kao i monografije pojedinih mesta i krajeva i druge knjige o narodu i narodnom životu.
  Neperiodične publikacije su navedene u bibliografiji pod punim nazivom.
  Bibligrafija obuhvata izvore koji su štampani do 1979. godine.

Izvor[uredi]

 • Radenković, Ljubinko: Narodne basme i bajanja; Gradina, Niš; : Jedinstvo, Priština; Svetlost Kragujevac, 1982., str. 438-441.