Ивањско цвеће Петрањско

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Ивањско цвеће Петрањско [1][уреди]

Ивањско цвеће Петрањско,
Ивањско цвеће рујано,
Петрањско цвеће плаветно!
Иван га бере те бере,
Петар га плете те плете.
Иван га бере те бере,
Даје га брату до себе
Ивањско цвеће Петрањско,
Ивањско цвеће рујано,
Претрањско цвеће плаветно!
Иван га бере те бере,
Петар га плете те плете.
Иван га бере те бере,
Даје га брату до себе
Овом млађем брату Коледу.
Дајући брата мољаше:
„Ај мио брате Коледо!
Ево ти цветак мој дајем
Чувај га дивни Коледо.
Чувај га па га сачувај,
До мога чудна ређења
До твога страшна умрења,
Умрења брата Коледа
Старијег брата Божића,
Синова старог Сварога.”
Петар ми цветак примаше,
Петар ми венце вијаше
Па вели брату Купалу:
Ој мио брате Купало.
Старији брате Иване!
Примам ти цветак и живот
До мога страшног умрења
И нашег брата ређена,
Рођења младог Божића
Сина нам старог Сварога

Ове су преписане од Персе Петровића из Срема. У њима као да је више песама састављено у једну.

Ивањско цвеће Петрањско [2][уреди]

Ивањско цвеће Петрањско,
Петрањско цвеће Коледско!
Ивањско цвеће купалско!
Купал га бере те бере
Колед га даје те даје,
Колед га неће те неће,
Ивањско цвеће петрањско!
Иван га бере те бере,
Петар га плете те плете,
Мајци га меће на крило,
А мајци својој Сварози.
Сварога с крила на земљу
„Ни моје цвеће ни Петар.”
Иван га бере те бере,
Мајци га меће на крило,
А мајци старој Свароги.
Сварога с крила у кућу:
„И моје цвеће и Иван
И моје цвеће и Иван.”

Из ваљевске нахије.

Ивањско цвеће Петрањско [3][уреди]

Ивањско цвеће петрањско,
Петрањско цвеће Ивањско!
Иван га бере те бере.
Петар га плете те плете.
Даје га мајци на крило,
А својој мајци Свароги,
А мајка с крила на земљу.
Иванско цвеће петрањско,
Коледско цвеће уплaеско!
Иванско цвеће купалско
Купало га бере те бере,
Даје га мајци на крило
А својој мајци Свароги.
А мајка с крила у кућу.
Ивањско цвеће купалско,
Ивањско цвеће петрањско,
Петрањско цвеће коледско!
Колед га плете те плете
Даје га своме бабајку,
Бабајку старом Сварогу,
Бабајко цвеће не прима.
„Ни моје цвеће ни Колед.”
Ивањско цвеће петровско!
Иван га бере те бере,
Петар га плете те плете.
Иван га даје свом оцу
Свом оцу старом Сварогу,
А отац с крила у кућу.
Иванско цвеће петровско
Иван га бере те бере.
Петар га плете те плете.
Меће га стрицу на крило
А своме стрицу Радгосту,
А стриц га с крила у кућу,
Ивањско цвеће рујано,
Петрањско цвеће плаветно!
Иван га бере те бере.
Даје га брату свом Петру,
Петар га плете те плете,
Меће га стрини на крило,
А стрини својој Прпрши
А стрина с крила у кућу.
Ивањско цвеће петровско,
Петровско цвеће ивањско!
Иван га бере те бере,
Даје га брату млађему,
А Петру брату Коледу.
Петар га плете те плете.
Даје га даждном Дажбогу,
А дажбог баца на кућу.
„Ни моје цвеће ни Петар.”
Ивањско цвеће петровско,
Петровско цвеће ивањско!
Иван га бере те бере.
Петар га плете те плете,
Даје га воју Перуну,
А Перун с крила на кућу:
„Ни моје цвеће ни Колед
Ни моје цвеће ни Купал”
Ивањско цвеће петрањско,
Петрањско цвеће ивањско!
Иван га бере те бере.
Петар га плете те плете.
Даје га товном Велешу,
А Велеш с крила на торе,
„Ни моје цвеће ни Иван,”
„Ни моје цвеће ни Петар.
Веће је цвеће торова,”
Иванско цвеће петровско,
Петровско цвеће ивањско!
Иван га бере те бере.
Петар га плете те плете.
Даје га силном Давору,
А Давор с крила на кућу:
„Ни моје цвеће ни Иван,
Ни моје цвеће ни Петар.”
Ивањско цвеће петровско,
Петровско цвеће ивањско!
Иван га бере те бере.
Петар га плете те плете.
Да је га вељу Јарилу
Јарило с крила на кућу:
„Ни моје цвеће ни Иван,
Ни моје цвеће ни Петар”
Ивањско цвеће петрањско,
Петрањско цвеће ивањско
Иван га бере те бере.
Петар га плете те плете.
Даје га силну Правиду,
Правида с крила на веће.
„Ни моје цвеће ни Иван
Ни моје цвеће ни Петар.”
Ивањско цвеће петровско,
Петровско цвеће ивањско
Иван га бере те бере.
Петар га плете те плете
Даје га томе Пореви,
Порева с крила на кућу:
„Ни моје цвеће ни Иван,
Ни моје цвеће ни Петар.”
Ивањско цвеће петровско,
Петровско цвеће ивањско!
Иван га бере те бере.
Петар га плете те плете,
Даје га свјетлу Свевиду.
Световид с крила на кућу:
„Ни моје цвеће ни Иван,
Ни моје цвеће ни Петар.”
Ивањско цвеће петровско,
Петровско цвеће ивањско!
Иван га бере те бере,
Петар га плете те плете.
Даје га силну Триглаву,
Триглаву светој тројици.
Тројица с крила на кућу,
„Кућно је цвеће не моје”
Ивањско цвеће петровско,
Петровско цвеће ивањско
Иван га бере те бере,
Петар га плете те плете,
Даје га Љељу на крило,
А Љеље с крила на људе:
„Ни моје цвеће ни Иван,
Људско је цвеће и Петар”
Иванско цвеће петровско,
Петровско цвеће ивањско!
Иван га бере те бере.
Петар га плете те плете.
Меће га Љељи на крило,
А Љеља с крила на жене:
„Женино цвеће и Петар.”
Ивањско цвеће петрањско,
Петрањско цвеће ивањско!
Иван га бере те бере.
Петар га плете те плете,
Да је га младом Пољељу
Пољеље с крила на момке:
„Ни моје цвеће ни Петар
Момачко цвеће и Иван”
Иванско цвеће петровско,
Петровско цвеће ивањско,
Иван га бере те бере
Петар га плете те плете.
Меће га Пољељ на крило
Пољеља с крила на цуре:
„Ни моје цвеће ни Иван
Цуринско цвеће и Петар.”
Иванско цвеће петрањско,
Петрањско цвеће ивањско
Иван га бере те бере.
Петар га плете те плете.
Меће га Живи на крило,
Живбожа с крила у кућу:
„Ни моје цвеће ни Иван
Купалско цвеће и Петар”
Ивањско цвеће петрањско,
Петрањско цвеће ивањско!
Иван га бере те бере.
Петар га плете те плете:
Меће га Лади на крило,
А Лада с крила вдовима:
„Ни моје цвеће ни Иван,
Удовско цвеће и Петар.”
Иванско цвеће рујано,
Pујано цвеће купалско,
Ивањско цвеће петрањско,
Петрањско цвеће плаветно,
Плаветно цвеће Кољедско,
Кољедско цвеће купалско!
Купал га бере те бере
Свом брату млађем говори:
„Мој брате млади Коледо!
Ево ти цветак обиља!
плети га брале плећи га.
Чувај га брале чувај га.
До мога смртна умрења,
До твога чудна рођења
И до твог страшног умрења.
Сачувај брате млађани!
Нашему брату најмлађем
Божићу сину Сварога.”
Браца му колед говори:
Мој брате старији Купало!
Изплешћу венац обиља
Што ми га дајеш брале мој.
Исплешћу брале сачуват,
До мога страшног умрења
До нашег брата рођења
Божића брата најмлађег
Нашега старог бабајка
Бабајка силног Сварага
И мајке старе Свароге.

Ову сам целу песму преписао од баба Стојне Ђурића из призренске нахије, ама сам је, но непотпуну био преписао 1867 год. у Љешници окр. подр кад сам раскопавао црквину Милоша Обилића.

Ивањско цвеће Петрањско [4][уреди]

вањско цвеће претрањско!
Иван га бере те бере.
Петар га плете те плете.
Даје га брату Ивану.
Ива га Петру враћаше.
Петар га даје у кућу
У кући зравље обиље.
Свакоме добро велико,
А кући добро највеће.


Извори[уреди]

  1. М. С. Милојевић. 1869. Песме и обичаи укупног народа србског. Обредне песме. Државна штампарија: Београд. стр. 2.
  2. М. С. Милојевић. 1869. Песме и обичаи укупног народа србског. Обредне песме. Државна штампарија: Београд. стр. 2-3.
  3. М. С. Милојевић. 1869. Песме и обичаи укупног народа србског. Обредне песме. Државна штампарија: Београд. стр. 3-5.
  4. М. С. Милојевић. 1869. Песме и обичаи укупног народа србског. Обредне песме. Државна штампарија: Београд. стр. 6.