Закон о образовању општине Рајловац са сједиштем у Рајловцу

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О ОБРАЗОВАЊУ

ОПШТИНЕ РАЈЛОВАЦ СА СЈЕДИШТЕМ У РАЈЛОВЦУ


Члан 1.

Образује се општина Рајловац са сједиштем у Рајловцу, коју чине теритрорије садашње и бивше општине Нови град Сарајево.

Члан 2.

Подручје општине Рајловац Сарајево чине насељена мјеста: Бојник, Доброшевићи, Ахатовићи, Цркотина, Рељево, Рјечица, Перивоје, Рељево-Двор, Забрђе, Смиљевићи, Рајловац, Бријешће, Улица 21. маја, падине Бријешког брда, Бачићи, Халиловићи, стара илиџанска цеста од ступске петље до ГРАС-а, Долац и Жуч.

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одговарајуће одредбе Закона о подручјима општина у Социјалистичкој Републици Босни и Херцеговини („Службени лист СР БиХ“, број 47/62 и 35/77) и Закон о утврђивању насељених мјеста у одређеним општинама - Пречишћени текст („Службени лист СР БиХ“, број 24/86 и 33/90) уколико се односе на назив општине из члана 1. овог закона.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику српског народа у Босни и Херцеговини“.


Број 02-4/92

11. маја 1992. год.


Предсједник
Скупштине српског народа
мр Момчило Крајишник, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 01/93