Zakon o obrazovanju opštine Rajlovac sa sjedištem u Rajlovcu

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O OBRAZOVANjU

OPŠTINE RAJLOVAC SA SJEDIŠTEM U RAJLOVCU


Član 1.

Obrazuje se opština Rajlovac sa sjedištem u Rajlovcu, koju čine teritrorije sadašnje i bivše opštine Novi grad Sarajevo.

Član 2.

Područje opštine Rajlovac Sarajevo čine naseljena mjesta: Bojnik, Dobroševići, Ahatovići, Crkotina, Reljevo, Rječica, Perivoje, Reljevo-Dvor, Zabrđe, Smiljevići, Rajlovac, Briješće, Ulica 21. maja, padine Briješkog brda, Bačići, Halilovići, stara ilidžanska cesta od stupske petlje do GRAS-a, Dolac i Žuč.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odgovarajuće odredbe Zakona o područjima opština u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini („Službeni list SR BiH“, broj 47/62 i 35/77) i Zakon o utvrđivanju naseljenih mjesta u određenim opštinama - Prečišćeni tekst („Službeni list SR BiH“, broj 24/86 i 33/90) ukoliko se odnose na naziv opštine iz člana 1. ovog zakona.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku srpskog naroda u Bosni i Hercegovini“.


Broj 02-4/92

11. maja 1992. god.


Predsjednik
Skupštine srpskog naroda
mr Momčilo Krajišnik, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01/93