Zakon o načinu i postupku promene Ustava Republike Srbije (2003)

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Ovaj propis je prestao da važi!


SR Serbia coa.png


ZAKON O NAČINU I POSTUPKU PROMENE

USTAVA REPUBLIKE SRBIJE


Opšta odredba

Član 1.

Ovim zakonom reguliše se:

1) obrazovanje, sastav i način rada Ustavne komisije sa zadatkom da izradi Tekst Ustava Srbije;
2) sprovođenje javne rasprave o Nacrtu Ustava Srbije;
3) postupak usvajanja Ustava Srbije i Ustavnog zakona za njegovo sprovođenje.


Ustavna komisija

Član 2.

Narodna skupština donosi odluku o obrazovanju Ustavne komisije većinom od ukupnog broja narodnih poslanika.

Član 3.

Ustavna komisija priprema Nacrt Ustava Srbije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 4.

Ustavnu komisiju bira Narodna skupština, i to:

- dvadeset narodnih poslanika iz reda Narodne skupštine Republike Srbije, srazmerno zastupljenosti političkih stranaka;
- tri člana iz reda Vlade Republike Srbije, koje predloži Vlada Republike Srbije;
- tri poslanika iz reda Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, koje predloži Skupština AP Vojvodine;
- tri poslanika iz reda Skupštine Autonomne pokrajine Kosova i Metohije, koje predloži Skupština AP Kosovo i Metohija.

Prilikom predlaganja svojih kandidata za Ustavnu komisiju, svi predlagači vodiće računa o ravnomernoj nacionalnoj zastupljenosti.

Član 5.

Ustavna komisija donosi poslovnik o radu na svojoj konstitutivnoj (prvoj) sednici.


Javna rasprava

Član 6.

O Nacrtu Ustava Srbije, Ustavna komisija organizuje javnu raspravu u skladu sa pravilima o javnoj raspravi, koja utvrđuje Ustavna komisija.

Javna rasprava traje 45 dana.

Član 7.

Na osnovu rezultata javne rasprave, Ustavna komisija utvrđuje Tekst Ustava Srbije i dostavlja ga Narodnoj skupštini u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.


Usvajanje Ustava

Član 8.

Narodna skupština usvaja Ustav većinom od ukupnog broja narodnih poslanika.

Član 9.

Ustav koji usvoji Narodna skupština iznosi se na referendum radi potvrđivanja.

Referendum je uspešno sproveden ako na njega izađe više od polovine birača upisanih u birački spisak.

Ustav je potvrđen ako se za njega izjasni više od polovine broja birača izašlih na referendum.

Član 10.

Ustav proglašava Narodna skupština Republike Srbije.


Ustavni zakon

Član 11.

Za sprovođenje Ustava donosi se Ustavni zakon.

Tekst Ustavnog zakona Narodnoj skupštini podnosi Ustavna komisija.

Ustavni zakon Narodna skupština usvaja većinom od ukupnog broja narodnih poslanika.

Ustavni zakon za sprovođenje Ustava stupa na snagu proglašenjem Ustava.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 39/03