Аутобиографија (Е. Н. Милаш) 3

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
АУТОБИОГРАФИЈА
Писац: епископ Никодим Милаш


ПУТОВАЊЕ У БЕЧ У АПРИЛУ И МАЈУ 1904. ГОДИНЕ

1904. априла 1. (по новом календару) кренуо сам са ђаконом и слугом из Задра за Ријеку, гдје сам и ноћио. Посјетио сам Трсат.

2. Био сам у Абацији; гдје сам се састао са Пајом Јовановићем из Панчева, младим трговцем Стефановићем из Новог Сада и Светозаром Поповићем из Србије. Овај пошљедњи, посланик и сенатор, наговарао ме да се примим митрополитске катедре у Биограду. Ноћио сам у Ријеци.

3. Изјутра кренуо сам за Беч, гдје сам стигао у вечер (на римокат. Ускрс). На станици су ме дочекали: прота Мишић, дворски савјетник Дм. Петровић, др Зурунић, Н. Капамаџија, Ст. Капамаџија, др Дрндерски и Сечански.

4. Примио сам поједине посјете, између којих: генер. интенданта Букића и др Зурунића.

6. Посјетио сам: барона Давида, секц. шефа Цвиклинског, барона Мустацу и гђ. Зурунић.

9. Посјетио сам: срп. посланика Вуића, ген. интенд. Букића, дв. савјетника Петровића, И. Капамаџију и проту Николајевског.

10. Наш Ускрс. Служио сам са протом Мишићем, војн. свештеником Болдеом, војн. свештеником Војновићем и ђаконом. Ручао сам са Мишићем и ђаконом код др Зурунића.

11. Ручао сам са ђаконом код ген. инт. Букића. 16. Ручао сам код барона Давида. На том ручку био је др Владан Ђорђевић са женом и кћерком.

16. Кренуо сам за Пешту изјутра са протом Мишићем и момком. У Пешти сам вечерао у гостионици са Б. Бурковићем и женом му.

19. Кренуо сам изјутра из Пеште у Н. Сад. По подне, кад сам стигао у Суботицу, наступио је жељезнички штрајк, те нијесам могао даље путовати. Одсјео сам у Суботици код пароха Светозара Димитријевића. Попадија му је сестра вел. биљежника у Карловцима Лазе Обреновића. Парох има седмеро дјеце, а најстарија му је кћер Олга од осамнаест година. У Суботици сам морао остати три дана, док није свршио штрајк жељезнички. За то вријеме једно сам вечер вечерао код дра Пере Родића, лијечника, и друго вечер код богатог трговца Душана Стојковића. Посјетио сам адвоката Ђорђа Стојковића, младог свештеника Исидора Лудајића и Богдана Димитријевића, трговца, парохова брата. Био сам у Палићу, љетниковцу Суботичана на великом и лијепом језеру.

априла 23. Кренуо сам влаком по подне из Суботице у Н. Сад. На станици новосадској дочекао ме је еп. Шевић са архим. Видицким и Арсом Пајевићем. У еп. двору чекао ме је будимски еп. Богдановић.

24. Био сам на литургији у алмашкој цркви са еп. Шевићем и еп. Богдановићем. Тога дана еп. Шевић давао је ручак у моју част, на којем су били, осим мене и еп. Шевића: еп. Богдановић, архим. Видицки, прота Милан Едрић, парох Ђорђе Велић, др Михајло Полит Десанчић, Арса Пајевић, Влада пл. Стратимировић, подначелник Н. Сада, др Влада Деметровић, вел. капетан, др Младен Гојкић, главни физикус, др Александар Кода, Васа Пушибрк, управитељ гимназије, Аркадије Варађанин, управитељ више дјевојачке школе; Павао Гостовић, адвокат, Петар Попадић, предсједник цркв. општине, Димитрије Кода, трговац, и два еп. ђакона. По подне истога дана био сам са еп. Шевићем и еп. Богдановићем да походим српског патријарха Георгија Бранковића у Карловцима.

априла 25. Изјутра отпутовао је еп. Богдановић у Пешту. Пошао сам у Карловце на ручак патријарху, који је тај ручак дао у моју част. Били су на ручку, осим патријарха и мене: еп. Шевић, епископ будимски Летић, архим. Видицки, архим. крушедолски Анатолије Јанковић, прота Вучковић, прота Јеремић, прота Мишић, прота Руварац, протосинђел Пантелић, конс. биљежник, професори богословије: архим. Заремски, свешт. Прибићевић, свешт. Ђурић, архиђ. др Чупић и протођ. Вуић; др Лаза Секулић, нар. тајник, др Данкуц, Лаза Обреновић, вел. биљежник, Милош Летић, управитељ патр. двора, др Пера Станковић, адвокат, Светислав Николајевић, трговац, Н. Николајевић, одб. рачуновођа, Милан Попадић, парох из Војке, и калуђер Данило, дворски економ. Ноћио сам у патр. двору.

априла 26. Посјетио сам у Карловцима: богосл. завод, сјемен. зграду и народни дом, и затијем др Секулића и Мил. Летића. Послије тога кренуо сам у Крушедол манастир са еп. Шевићем, еп. Летићем, архим. Видицким, протом Мишићем, протом Вучковићем, протом Руварцем и архим. Заремским. Зауставили смо се у Крушедолу један сат, и ту нас је дочекао крушед. намјесник јеромонах Арсеније Поштић. Тада кренусмо сви у Гргетек на ручак код архим. Илариона Руварца. Ручак је био најкордијалнији. Пред вечер кренуо сам са еп. Шевићем, архим. Видицким и протом Мишићем преко Ирига у Н. Сад, а остали се повратише у Карловце.

Истога дана Арса Пајевић дао је вечеру у моју част. Били су на тој вечери, осим мене, Пајевића, г. жене му, госпође Анке, ови: еп. Шевић, архим. Видицки, прота Мишић, др Полит, др Илија Вучетић, др Лаза Станојевић, др Ђорђе Дера, др Мица Поповић Пеција, В. Пушибрк, Тих. Остојић, Јанко Перић, уредник „Браника".

27. Посјетио сам у Н. Саду: Матицу (Савић, Петровић, Раџић), Перу Попадића, предсједника општине, Гимназију, В. Пушибрк, др Коду, др Полита, др Пајицу Јанковића, др Вучетића, др Јојкића, др Лазу Станојевића, Лазу Дунђерског (госпођу му), Љубу Стефановића, Арсу Пајевића, Пају Гостовића, адвоката, Ђуру Вукићевића и проту Милана Нирића. Овога дана еп. Шевић дао је свечани ручак у моју част. Осим мене и еп. Шевића, били су на ручку: Патријарх, еп. Летић, архим. Видицки, архим. крушед. Јанковић, прота Ћирић, прота Руварац, парох футошки Стеван Николић, умир. генерал Марко Кнежевић, умир. предсједник судб. стола Павле Мачвански, адвокат Ђока Радовановић, адвокат Ђорђе Вукићевић, адвокат Ил. Вучетић, адвокат Павица Јанковић, трговац Љуба Стефановић, професор Стеван Лекић, професор др Ђорђе Дера, умир. поджупан Теодор пл. Рогулић, др Лаза Станојевић, др Алекс. Кода, адвокат др Стеван Адамовић, библиотекар Матице др Јован Радонић, подсекретар Матице Сава Петровић, и два ђакона.

28. Кренуо сам изјутра из Н. Сада преко Пеште у Беч. Испратио ме је до станице еп. Шевић, архим. Видицки, прота Кирић, прота Руварац (са женом), Пајевић, Пушибрк и др. У вечер стигао сам у Беч са протом Мишићем и момком.

априла 30. Посјетио сам министра Кербера, министра Хартела, митрополита Репту, хофрата др Милоша Феш, старјешину предсједничке минист. канцеларије за култ. и просвјету.

маја 2. Састао сам се са Барчићем, Перићем и Вујатовићем. Овај посљедњи је у Хотел Холлер са госпођом, и болује од реуматизма.

3. Био сам на вечери код Стеве Капамаџије, великокупца. На тој вечери био је предсједник општине Н. Капамаџија са госпођом, прота Мишић и др Николајевић.

4. Састао сам се са пуковником Уго Убалдини.

7. Давао сам вечеру у 8 сах. у гостионици „Oest. Hof". Позвани су били: 1. митрополит Репта, 2. срп. посланик Вуић, 3. барон Давид, 4. руски ген. конзул Кудрјавцев, 5. секретар бугарске делегације Шишманов, 6. рус. прота Николајевски, 7. секц.-шеф Цвиклински, 8. секц.-шеф Виловски, 9. ген. интенд. Букић, 10. хофрат Банелија, 11. хофр. Петровић, 12. хофр. Мустица, 13. хофр. Феш, 14. др Зурунић, 15. И. Капамаџија, 16. В. Тодоровић, 17. Р. Хаџи-Ристић, 18. Т. Остојић, 19. др Дрндерски, 20. др Николајевић и 21. прота Мишић. Захвалили су на позиву ради болести: Давид, Николајевски, Мустаци и Банелија, тако да је на вечери било 18 особа са мном заједно. Сви су били у фраку и декорацијама. Вечера и „cercle" трајало је до 11,30 сати. Наздравио сам Цару српски па њемачки. Другу сам здравицу управио гостима, споменувши најприје митрополита (њемачки), пак представника Србије Вуића, Русије Кудрјавцева и Бугарске Шишманова, затијем владине људе Цвиклинског и Феша (њемачки) и на пошљетку општинаре. Мени су наздравили: Митрополит, Вуић, Кудрјавцев, Шишманов, Цвиклински и Капамаџија; први и пети њемачки, други и шести српски, трећи руски и четврти бугарски. Вечера ме је коштала круна 213,62.

8. Данас сам на ручку био код Зурунића. Послао сам своје фотографије: Патријарху, еп. Шевићу, еп. Летићу, еп. Богдановићу, архим. Руварцу, архим. Видицком, проти Руварцу, пароху Димитријевићу у Суботицу и Арси Пајевићу, и Мишићу.

10. Био сам на вечери код српског посланика др Вуића, на којој је било 14 особа. Посланик је наздравио мени, а ја посланику. Дознао сам данас да је „Застава" донијела у два броја биљешке, како сам ја сада у некој мисији, да би придружили Карловачкој митрополији српске владике Далмације, Босне и Херцеговине. Сличну је вијест донио и данашњи „Budapesti Hirlap".

маја 12. Ручао сам код предсједника општинског Капамаџије, који је тај ручак дао у моју почаст. На ручку је био посланик др Вуић, Виловски и Мишић.

Посјетио сам Ник. Тодоровића, др Милоша Стратимировића, Р. Хаџи-Ристића, Т. Остојића, С. Новаковића, Кудрјавцева и Шишманова.

16. Био сам по подне на кафи заједно са Мишићем код Виловског и жене му (Camilla von Stefanovic-Vilovska, geb. Otto von Ottenfeld). Посјетила ме је данас жена предсједника ц. општине Н. Капамаџије (Мариа Капамаџија) и предала ми је на дар златом извезени појас.

17. Посјетио сам данас ову господу у становима њиховим: Зохар, Schissl, Mardegani, Parisini, Резек, Kossovics, Бар. Helfert, Kielmansegg, Giovanelli, Bienert, Lachmajer, протос. Апостолопаулос, генерала Стратимировића, првог секретара срп. посланства Миланковића, другог секретара срп. посланства Арера, грофицу Mirbach, госпођу Ђорђевић и госпођу Јосифовић. Код ове пошљедње затекао сам Душана Матановића који ће у четвртак (19. о. м.) бити свечано промовиран за доктора права.

19. Штампао сам данас у N. Fr. Presse No 14. 272 (Morgenblatt von 19. 5. 1904.) писмо, као исправак новинарских вијести да ја тражим придружење далм. цркве Карловачкој митрополији.

Ручао сам код проте Мишића ради Спасовдана, што је данас. По подне био сам у 4 сата у универзитету при свечаној промоцији за доктора права младог Црногорца (који има за жену кћер госпође Јосифовић) Душана Матановића. У исто вријеме промовирано је било за докторе права још 37 других апсолв. правника.

Вечерас је црквена општина бечка давала у моју почаст у гостионици „Oest. Hof" вечеру, на којој је било 19 лица. Осим општинара били су: Т. Виловски, др Шишманов, генерал-интендант Ђукић и умиров. генерал-интендант Мандић (кузен митроп. Мандића).

22. Осветио сам данас у 11 сати пре подне земљиште у Central-Friedhof, гдје ће бити „српско гробље". Било је доста општинара оба пола при обреду, а између њих и посланик српски на Бечком двору др Вуић са секретаром.

23. Кренуо сам у 8.25 јутра брзим влаком из Беча за Ријеку. Истратили су ме: предсједништво црквене општине, Виловски и прота Мишић.

24. Стигао сам по подне из Ријеке у Задар. Дочекало ме је свештенство мјесно и туторство црквено.[1]


  1. Додатак Аутобиографији.