Текла вода слатина

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Текла вода слатина
Писац: Народна песма
Ерлангерски рукопис старих српскохрватских народних песама
13. Песма Ерлангенског рукописа. Приредиле Мирјана Детелић, Снежана Самарџија и Лидија Делић
13.

Текла вода слатина


0001 Истекла једна вода слатина,
0002 код ње расте једно дрво маслина,
0003 под маслином шарената халија,
0004 на халија везената зглавница,
0005 на зглавници црно[о]ка Марија.
0006 Туд прође црно харо на бел коњ:
0007 „Божија ти помоћ, црно[о]ка Марија
0008 пије ли се ладна вода слатина,
0009 гризе ли се това дрва маслина,
0010 седи ли се на шарената халија,
0011 љуби ли се црно[о]ка Марија?“
0012 Говорила црно[о]ка Марија:
0013 „Мини с богом, стар харо на бел коњ:
0014 не пије се ладна вода слатина,
0015 нит се гризе това дрва маслина,
0016 нити се љуби црно[о]ка Марија.“
0017 Туд прође младо харо на црн коњ:
0018 „Божија ти помоћ, црно[о]ка Марија
0019 пије ли се ладна вода слатина,
0020 гризе ли се това дрва маслина,
0021 седи ли се на шарената халија,
0022 љуби ли се црно[о]ка Марија?“
0023 Говорила црно[о]ка Марија:
0024 „Теб' се пије ладна вода слатина,
0025 теб' се гризе това дрва маслина,
0026 теби се љуби црно[о]ка Марија“.Интервенције[уреди]

з = с (из'тек'ла, златина)
е = је
халi'ѩ = хаљина (можда: хаља?)
с = з (зглавница)
цр'ноко = црноока (можда: црно око?)
ћ = ђ (прође)
д = т (това)
с = з (гризе)
доба = това
бѣл (јат = е) према горе: бель

Напомене[уреди]

халi'ѩ - (из буг.) поњава
това дрва = с тог дрвета

Коментар[уреди]

Љубавна лирска песма. Контраст између непожељног (старог) и одговарајућег (младог) љубавника.
Варијанте: у ЕР исти мотив, бр. 45, 171, 202; Вук, СНП I, 398, 399; Вук, СНП V, 416, 478, 487. Вук, СНП Iр, 640; Недић 1975: 705-706; Krstić 1984: Ј 2, 7, 1 – Devojka neće za starca ili žali što su je njemu dali: 245.
Литература: Геземан 1925: XXXV-XXXVI

Извори[уреди]

Богишић, В. (1878/2003²). Народне пјесме из старијих највише приморских записа. Београд: СУД; Горњи Милановац: Лио.
Геземан, Г. (1925). Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама. Сремски Карловци: СКА.
Караџић, В. С. (1814–1815/1965). Мала простонародња славено-сербска пјеснарица (1814). Народна србска пјеснарица (1815). Сабрана дела Вука Караџића I (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1818/1966). Српски рјечник (1818). Сабрана дела Вука Караџића II (П. Ивић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1821, 1853/1988). Српске народне приповијетке. Сабрана дела Вука Караџића III (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1841/1975). Српске народне пјесме I. Сабрана дела Вука Караџића IV (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1845/1988). Српске народне пјесме II. Сабрана дела Вука Караџића V (Р. Пешић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1846/1988). Српске народне пјесме III. Сабрана дела Вука Караџића VI (Р. Самарџић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1849/1987). Српске народне пословице. Сабрана дела Вука Караџића IХ (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1852/1986–1987). Српски рјечник (1852). Сабрана дела Вука Караџића XI/1–2 (Ј. Кашић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1862/1986). Српске народне пјесме IV. Сабрана дела Вука КараџићаVII (Љ. Зуковић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1891–1902/1932–1936²). Српске народне пјесме V–IX. Државно издање (Љ. Стојановић). Београд: СКА.
Караџић, В. С. (1973–1974). Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића I–IV (Ж. Младеновић – В. Недић). Београд: САНУ.
Милутиновић Сарајлија, С. (1833, 1837/1990). Пјеванија црногорска и херцеговачка (Д. Аранитовић). Никшић: Универзитетска ријеч.
Петрановић, Б. (1867–1870/1989). Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I–III (Н. Килибарда). Сарајево: Свјетлост.
Петровић Његош, П. (1846/1951). Огледало српско. Целокупна дјела V (Р. Бошковић – В. Латковић). Београд: Просвета.
Daničić, Gj. (1871). Poslovice. Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera).
Hӧrmann, K. (1888–1889/1990²). Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini I–II (Đ.
Buturović). Sarajevo: Svjetlost.Jukić, I. F. (1858). Narodne piesme bosanske i hercegovačke I. Piesme junačke. Osijek: Izdao O. Filip Kunić.
Kuhač, F. Š. (1878–1881). Južnoslavjenske narodne popievke I–IV. Zagreb.
Kukuljević Sakcinski, I. (1842–1847). Narodne pěsme puka hàrvatskoga. Različita děla IV. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.
Kurelac, F. (1871). Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih. Zagreb: Slovi Dragutina Albrechta.
Marjanović, L. (1864). Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj Krajini I.Zagreb: Troškom i tiskom A. Jakića.
Vraz, S. (1839). Narodne pěsni ilirske I. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.Zbornik, ZNŽOJS: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb: JAZU.
Zovko, I. (1888). Hercegovke i Bosanke: 100 najradije pjevanih ženskih pjesana I. Sarajevo: Tisak i naklada tiskare Spindler i Loschner.