Закон о измјенама Закона о Граду Источно Сарајево

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА

ЗАКОНА О ГРАДУ ИСТОЧНО САРАЈЕВО


Члан 1.

Назив Закона о Граду Српско Сарајево („Службени гласник Републике Српске“, бр. 25/93, 8/96, 27/96 и 33/97) мијења се и гласи:

„Закон о Граду Источно Сарајево“.

Члан 2.

У члану 1. став 1. ријечи: „Града Српског Сарајева“ замјењују се ријечима „Града Источног Сарајева“.

Члан 3.

У члану 2. став 1. ријечи „Српска Илиџа“ замјењују се ријечима „Источна Илиџа“, ријечи „Српско Ново Сарајево“ замјењују се ријечима „Источно Ново Сарајево“.

У члану 2. став 2. ријечи „Града Српско Сарајево“ замјењују се ријечима „Града Источног Сарајева“.

Члан 4.

Овлашћује се Законодавни одбор Народне скупштине Републике Српске да утврди пречишћен текст Закона о Граду Источно Сарајево.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-479 /05
27. јула 2005. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине,
Душан Стојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 74/05