Zakon o izmjenama Zakona o Gradu Istočno Sarajevo

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Former COA Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENAMA

ZAKONA O GRADU ISTOČNO SARAJEVO


Član 1.

Naziv Zakona o Gradu Srpsko Sarajevo („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 25/93, 8/96, 27/96 i 33/97) mijenja se i glasi:

„Zakon o Gradu Istočno Sarajevo“.

Član 2.

U članu 1. stav 1. riječi: „Grada Srpskog Sarajeva“ zamjenjuju se riječima „Grada Istočnog Sarajeva“.

Član 3.

U članu 2. stav 1. riječi „Srpska Ilidža“ zamjenjuju se riječima „Istočna Ilidža“, riječi „Srpsko Novo Sarajevo“ zamjenjuju se riječima „Istočno Novo Sarajevo“.

U članu 2. stav 2. riječi „Grada Srpsko Sarajevo“ zamjenjuju se riječima „Grada Istočnog Sarajeva“.

Član 4.

Ovlašćuje se Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske da utvrdi prečišćen tekst Zakona o Gradu Istočno Sarajevo.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-479 /05
27. jula 2005. godine
Banja Luka


Predsjednik
Narodne skupštine,
Dušan Stojičić, s. r.

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/05