Драго и недраго

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Драго и недраго
Писац: Народна песма
Ерлангерски рукопис старих српскохрватских народних песама
202. Песма Ерлангенског рукописа. Приредиле Мирјана Детелић, Снежана Самарџија и Лидија Делић
202.

Драго и недраго


Љуто цвели за градом јабука
питала [је] из града девојка:
„Што је теби, за градом јабуко,
која ти је голема невоља?“
Говорила за градом јабука: 5
„Како ми није голема невоља!
Јабука сам расла за господу,
а свака ме неприлика трга:
тко год прође тај ме устргне.“
Говорила из града девојка: 10
„Мучи, не цвели, за градом јабуко!
А мени је још гора невоља:
млад ме проси, за стара ме дају,
а у стара млого благо кажу.
Што ће мени то чивутско благо: 15
доћи ће штета те однети благо,
ја остати ни мила ни драга.
Волим с драгим на камену спати,
нег['] с недрагим на меком душеку;
волим се с драгим лиском покривати, 20
нег['] с недрагим свиленим јорганом;
волим драгому лећи на руку,
нег['] недрагом на кумашли јастук.“Измене[уреди]

дѣвоика (јат = е)
е = је
растила = расла
ћ = ђ (прође)
и = ј (тај)
устер'гне = устргне
горi'ѩ = гора (у смислу: лошија)
даѥ = дају (неодређен облик је обично пл.)
чивуч'ко = чивутско
ѿнѣти (јат = е)
(вероватно: мени не остати...)
несдрагим = с недрагим
несдрагѡм = с недрагим
о = и (свиленим, род)
к = г (јорганом)
ѩстуку = јастук (acc. loci)

Напомене[уреди]

ст 1: цвели (као што пише), уместо обичнијег: цвили; према: уцвељен...

Љубавна лирска песма. Девојка пореди живот с драгим и недрагим.
Варијанте: 13, 45, 171; Вук, СНП V, 483, в. напомене уз песме бр. 13, 45.
Литература: Krnjević 1986: 141, 155

Извори[уреди]

Богишић, В. (1878/2003²). Народне пјесме из старијих највише приморских записа. Београд: СУД; Горњи Милановац: Лио.
Геземан, Г. (1925). Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама. Сремски Карловци: СКА.
Караџић, В. С. (1814–1815/1965). Мала простонародња славено-сербска пјеснарица (1814). Народна србска пјеснарица (1815). Сабрана дела Вука Караџића I (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1818/1966). Српски рјечник (1818). Сабрана дела Вука Караџића II (П. Ивић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1821, 1853/1988). Српске народне приповијетке. Сабрана дела Вука Караџића III (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1841/1975). Српске народне пјесме I. Сабрана дела Вука Караџића IV (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1845/1988). Српске народне пјесме II. Сабрана дела Вука Караџића V (Р. Пешић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1846/1988). Српске народне пјесме III. Сабрана дела Вука Караџића VI (Р. Самарџић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1849/1987). Српске народне пословице. Сабрана дела Вука Караџића IХ (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1852/1986–1987). Српски рјечник (1852). Сабрана дела Вука Караџића XI/1–2 (Ј. Кашић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1862/1986). Српске народне пјесме IV. Сабрана дела Вука КараџићаVII (Љ. Зуковић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1891–1902/1932–1936²). Српске народне пјесме V–IX. Државно издање (Љ. Стојановић). Београд: СКА.
Караџић, В. С. (1973–1974). Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића I–IV (Ж. Младеновић – В. Недић). Београд: САНУ.
Милутиновић Сарајлија, С. (1833, 1837/1990). Пјеванија црногорска и херцеговачка (Д. Аранитовић). Никшић: Универзитетска ријеч.
Петрановић, Б. (1867–1870/1989). Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I–III (Н. Килибарда). Сарајево: Свјетлост.
Петровић Његош, П. (1846/1951). Огледало српско. Целокупна дјела V (Р. Бошковић – В. Латковић). Београд: Просвета.
Daničić, Gj. (1871). Poslovice. Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera).
Hӧrmann, K. (1888–1889/1990²). Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini I–II (Đ.
Buturović). Sarajevo: Svjetlost.Jukić, I. F. (1858). Narodne piesme bosanske i hercegovačke I. Piesme junačke. Osijek: Izdao O. Filip Kunić.
Kuhač, F. Š. (1878–1881). Južnoslavjenske narodne popievke I–IV. Zagreb.
Kukuljević Sakcinski, I. (1842–1847). Narodne pěsme puka hàrvatskoga. Različita děla IV. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.
Kurelac, F. (1871). Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih. Zagreb: Slovi Dragutina Albrechta.
Marjanović, L. (1864). Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj Krajini I.Zagreb: Troškom i tiskom A. Jakića.
Vraz, S. (1839). Narodne pěsni ilirske I. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.Zbornik, ZNŽOJS: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb: JAZU.
Zovko, I. (1888). Hercegovke i Bosanke: 100 najradije pjevanih ženskih pjesana I. Sarajevo: Tisak i naklada tiskare Spindler i Loschner.