Srpska gramatika (Ž. Simić)/Poglavlje 1

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

Srpska gramatika
Pisac: Živojin Simić
Poglavlje 1: Uvod
Simić, Živojin (1922). Srpska gramatika. Beograd: Knjižara Gece Kona.


Jeste li mi rod, siročići mali? — Kud se dede Car-Nemanje blago? — Nije babo raspakova blago na nadžake ni na buzdovane, ni dobrijem konjama na rahtove.

Govor ili jezik[uredi]

Iz reči sastoje se rečenice. A iz rečenica sastoji se sav ljudski, usmeni i pismeni govor ili jezik.

Glasovi, slogovi, reči[uredi]

Govornim oruđima čovek proizvodi glasove za koje se kaže da su artikulisani, jer se mogu tako među sobom udruživati ili sklapati i naglašivati da od njih postanu slogovi, a od slogova da postanu reči.

Tako od glasova: v, a, t, r, a postanu slogovi: va, tra, a od ovih slogova postane reč vatra. Od glasova: b, r, a, ć, a, postanu slogovi: bra, ća, a od ovih slogova postane reč braća. Od glasova: p, r, i, j, a, t, e, lj, s, t, v, o, postanu slogovi: pri, ja, telj, stvo, a od ovih slogova postane reč prijateljstvo.

Postanak reči[uredi]

Reči su postale i postaju od jezičnih korena.

Dodavanjem nastavaka na koren, stavljanjem predmetaka pred koren i menjanjem ili premeštanjem pojedinih glasova u korenu postaje od jednog korena po nekoliko, a od mnogih korena i po mnogo reči srodnoga značenja. Tako:

Koren uk:[uredi]

  1. Nauk, nauka, neuk, samouk, učen, naučan, učevan, samouče, učiti, izučiti, naučiti, obučiti, odučiti, poučiti, proučiti, ponaučiti, poučavati, odučavati, obučavati, učitelj, učiteljev, učiteljica, učiteljka, učiteljovati, učenik, učenica itd.
  2. Promenom glasa u korenu uk postaje vik:
Navika, odvika, vičan, običan, neobičan, navičaj, običaj, zavičaj, uobičajati, izobičajati, naviknuti, obiknuti se, odviknuti, privuknuti se, sviknuti, navići se, odvići se, privići se, svići itd

Koren pis:[uredi]

  1. Natpis, potpis, prepis, propis, raspis, zapis, rukopis, pisac, pisar, pisarina, pisanija, pisaljka, pismo, pisamce,strana 9 prepisnik, pisati, dopisati, napisati, upisati, opisati, raspisati, popisati, dopisivati, ispisivati, potpisivati, upisivati, zapisivati itd.
  2. Promenom glasa od korena pis postaje koren pas i prelazi u značenje šarenoga:
Pastra, pastrmka, pastruga; daljom promenom: Paštrovići, Paštrovka, Paštrovski.

Osnove, oblici i reči[uredi]

Od korena postaju osnove nastavcima koji se zovu nastavci za osnovu, a od tako postalih osnova postaju oblici tj. potpune reči nastavcima koji se zovu nastavci za oblike. Tako:

Od korena uk nastavkom i postaje osnova uk-i u kojoj se k pretvara u č, te bude osnova uči. Od ove osnove nastavcima za oblike postaju oblici, tj. reči, učiti, učismo, učiste, učite, učeći itd.

Od korena pis nastavkom a postaje osnova pis-a. Dodavanjem na tu osnovu nastavaka za oblike postaju oblici tj. reči: pisati, pisano, pišući, pisavši, pisaćemo, pisao, pisan itd.

Od korena ruk nastavkom ic postaje osnova rukicručic, a od te osnove postaju oblici, tj. reči: ručica, ručicama itd.