Sporazum o nenapadanju (Nemačka i SSSR 1939)

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

NEMAČKO-SOVJETSKI SPORAZUM O NENEPADANjU


Vlada nemačkog Rajha i vlada Sovjetskog Saveza Socijalističkih Republika, rukoveđena željom da se učvrsti mir između Nemačke i Sovjetske Rusije, a polazeći od osnovnih odredaba ugovora o neutralnosti, zaključenog aprila 1926 godine između Nemačke i Sovjetske Rusije, došle su do sledećeg sporazuma:


Član 1.

Obe ugovorne strane obavezuju se da se uzdrže od svakog nasilnog akta, svakog agresivnog postupka i svakog napada jedne prema drugoj i to bilo pojedinačno ili zajedno sa drugim silama.

Član 2.

U slučaju da jedna od ugovornih strana bude predmet napada neke treće sile, onda druga ugovaročka strana neće potpomagati ni u kom vidu ovu treću silu.

Član 3.

Vlade obeju ugovornih strana ostaće ubuduće stalno međusobno u vezi putem konsultovanja kako bi se uzajamno informisale o pitanjima koja dodiruje njihove zajedničke interese.

Član 4.

Nijedna od obeju ugovornih strana neće učestvovati ni u kakvoj grupaciji sila koja je, posredno ili neposredno, uperena protiv druge ugovoračke strane.

Član 5.

U slučaju spora ili sukoba između obeju ugovoračkih strana po pitanjima ma koje vrste, obe će strane rešiti spor ili sukob isključivo putem prijateljske izmene gledišta, po potrebi, putem jedne arbitražne komisije.

Član 6.

Ovaj ugovor zaključuje se za vreme od deset godina sa napomenom da, ukoliko jedna od ugovornih strana ne bude ga otkazala godinu dana pre isteka ovog roka, trajanje dejstva ovog ugovora automatski se produžuje za daljih pet godina.

Član 7.

Ovaj ugovor treba da bude ratifikovan u što je moguće kraćem roku.

Ugovor stupa na snagu čim se potpiše.

Rađeno u dva originala na nemačkog i ruskom jeziku.


Moskva, dvadeset trećeg avgusta hiljadu devet sto trideset devete godine.

Za vladu Nemačkog Rajha:
Ribentrop s. r.

Za vladu SSSR:
Molotov s. r.

Izvori[uredi]

  • Politika, br. 11.218 od petka 25. avgusta 1939, strana 3.

Vidi još[uredi]

Vikipedija
Vikipedija
Vikipedija ima članak u vezi sa ovim tekstom: