Sastanak Cara Andronika i Kralja Dušana kod Soluna

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

I ovaj car (Andronik) čuvši kako se sva zemlja države grčke i svi gradovi i sile te zemlje predaju u ruke blagočestivoga kralja Stefana, i sam se vide u velikoj nevolji i jadu i pribegnuv u grad Solun, poče slati poslanike svoje ovome blagočestivome kralju sa smernim i pokornim rečima, govoreći ovo: „Evo vidim, blagočestivi i previsoki kralju, kako ti Bog pomaže; no zaboravi sve što sagreših roditelju tvome i previsokom ti kraljevstvu i primi me u srdačnoj ljubavi u volju tvoju kao poslušnoga. Jer evo vidim, da je, pomoću božjom, sve što imah u državi mojoj, danas u tvojim rukama, i to, ako ushteš, daj mi, a od mene načini da ti budem dragi brat i drug u kraljevstvu ti. Od sada neka budu u jednoj nedeljivoj ljubavi države zemalja grčkih i srpskih. No dakle ne prezri ljubazne i svesrdačne reči moje i istinskim verom srca tvoga učini sastanak sa mnom".

I čuvši blagočestivi i previsoki kralj ove reči cara grčkoga kir Andronika i po rečima njegovim posla neke od velmuža svojih, a sa silnima svoga otačastva učini savet o rečima koje mu pretstoje, kako bi najbolje bilo.

I sve ovo svršivši u utvrđenju i veri i tako učiniše sastanak pod slavnim gradom Solunom meseca avgusta u 26 dan, u petak. I ljubazan i svesrdačan uslov učiniše među sobom i u taj dan veselje mnogo beše i radost među vojnicima gospodina kralja u svoj zemlji grčkoj zbog pomirenja i sastanka njihova tako, da mnogi od slavnih njihovih velmuža koji su tom zgodom bili tu rekoše: „Ovaj dan, koji stvori Gospod na ljubav ovim carevima, radujmo se i veselimo se i mi".

I tu zajedno mnogo razgovarahu o upravljanju i utvrđivanju i da nepokolebivo bude obećanje među njima; i ovoga blagočestivoga kralja svakim darima carskim obdari i svu ljubav srdačnu pokaza njemu ovaj bogoljubivi car; nekad su imali raspru među sobom, sada pak jesu ljubazna braća i drugovi. Tako i ovaj previsoki kralj dare mnoge i časti carske posla njemu.

I u taj dan veselje mnogo učiniše, i duhovno i telesno zadovoljivši se i svi koji su bili s njima, i car tako njemu reče: „Ono što je uzeo od države zemlje moje i gradove praroditelj blagočestivog ti kraljevstva i roditelj kraljevstva ti, i u ovo vreme ono što uze previsoko ti i blagočestivo kraljevstvo, vidim da je sve to darovano ti Bogom; pa i ja dajem ti sve to kao velikolepnu i divnu čast blagočestivome ti kraljevstvu, a koliko ushteš, daćeš mi rukom tvojom".

I pošto gospodin kralj neke česti zemlje i gradove darova njemu i tako se pomiriše i učiniše rastanak. Ostale pak gradove i zemlje grčke, koliko je uzeo, pridruži zemlji otačastva svoga i zemlje mnoge od oblasti carstva toga i gradove, kojih imena su ovo: prvi grad slavni Ohrid, i grad slavni Prilep, u kome blagočestivi kralj podiže sebi dvor carski za prebivanje, i grad slavni Kostur, grad Strumicu, grad Hlerin, grad Železnac, grad Voden, grad Čamren. I sve ovo osvoji za tri leta kraljevanja svoga, jer ga Bog tako proslavljaše.