Radiogramsko naređenje D. Mihailovića svim komandantima od 7.11.1943.

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu

Arhiv Vojnoistorijskog instituta (AVII), Četnička arhiva (ČA), kutija (k) 278, registarski broj (reg.br)18/1


RASPIS SVIM KOMANDANTIMA BRIGADA I KORPUSA!


Komunisti u svome mahnitanju sele se iz jednih pokrajina u druge. U čisto srpskim pokrajinama izazivaju sukobe sa okupatorima pa posle beže iz tih pokrajina ostavljajući narod na milost i nemilost okupatora, koji spaljuje sve odredom. Takav je slučaj sa Crnom Gorom iz koje se povlače, gde su Nemci popalili čitave krajeve i oteli od komunista 12.000 goveda i 30.000 ovaca. Komunisti su svu stoku oteli od naroda, a Nemci od njih. Zato je zavladala glad. Narod nema od čega da živi. Isto tako komunisti su izazvali teške represalije u Sremu, gde je okupator spalio sva srpska sela. Ni jedno nije ostalo, a komunisti su se razbežali sa ove prostorije. Sličan je slučaj u Dalmaciji i Bosni i Hercegovini. Sada komunisti preduzimaju slične pokrete iz Sandžaka ka Srbiji sa težnjom da i ovu i pokrajinu upropaste na isti ničin, da izazovu teške represalijs nad narodom i da ga izlože pustoši i smrti na sve strane. Posle toga oni će pobeći a okupator sve popaliti i odneti. U komunističkim redovima nalaze se Pavelićeve ustaše, muslimani i muslimanke. Ceo onaj ološ koji mrzi Srbe i koji želi da sada nestane srpstva sa zemlje. Zbog toga komunisti, koje vodi jedan obijač Josip Broz Tito i preduzima sva ova lutanja da bi dao povod okupatoru da uništava srpski narod. Da bi se ovom zlu jednom stalo na put, naređujem.

Prvo, da se u celoj zemlji u svim našim pokrajinama proglasi: svi Srbi na okup u zajedničku borbu protiv najopasnijeg našeg neprijatelja komunista, u čijim se redovima nalaze usšaše i ceo ostali ološ ove zemlje.

Drugo: proglašavam mobilizaciju svih raspoloživih naoružanih snaga u svim pokrajinama naše zemlje i to odmah bez čekanja i odugovlačenja.

Treće: u svim pokrajinama preduzeti najenergičnije udare na komuniste gde se god zateknu jer to je najveće zlo u našoj sredini. Udare vršiti iznenada sa prikupljenim snagama. Razvijte što jaču četničku akciju. Napadati ih po trojkama na putevima i svuda gde može u leđa, isto onako kao što su oni nas napadali u leđa dok smo napadali usšaše i Nemce. Napadajte i vi njih dok se bore sa okupatorom jer je njihova borba lažna.

Četvrto. Putem proglasa obratite se svi narodu i izložite mu svu opasnost koju mu komunisti nanose. Pozovite u naše redove i sve ispravne muslimane i sve ispravne Hrvate. Suzbijajte komunističke laži o njihovom broju i njihovoj snazi. Isto tako suzbijajte njihovu laž da je njihovo pitanje rešeno ni konferenciji u Moskvi. Baš obratno, na konferenciji u Moskvi rečeno je da se obnovi Jugoslavija, ali sistem demokratski. Taj je u naš korist i protiv komunista. Engleska ne sme nikad prepustiti Balkan ruskom uticaju jer onda gubi Sredozemno more, što je svima jasno. Amerika nam se do sada pokazala kao najveći prijatelj i ona je za demokratsko uređenje celog sveta. Sad i Staljin govori da se Kraljevina Jugoslavija obnovi u demokratskom duhu.

Zaključak: po mom naređenju preduzmite odmah i o svakom preduzeću izveštavajte me hitno kao i o rezultatu koji postižete. Niko ne sme izostati od ovoga radi jer ako se svi dignemo komunista će nestati. Prema svim komandantima koji ne budu izvršili ovo naređenje preduzeće se mere kao prema izdajnicima. Korpusi i moji delegati preduzeće najoštrije mere prema onim starešinama koje ovo naređenje ne izvrše. Za svako neizvršenje naređenja kažnjavati najsšrožije. Akcija protiv komunista počinje odmah po prijemu ovog naređenja. Zapamtite, mi se nalazimo u stavu nužne odbrane i saveznici nam ovaj stav odobravaju. Dostavite susedima. Izdajše letke sa potrebnom sadržinom da se narodu ukaže sva opasnost od komunista, potreba borbe za njihovo uništenje.