Proglas štaba bilećkog vojnočetničkog odreda o merama protiv partizana

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

PROGLAS ŠTABA BILEĆKOG VOJNOČETNIČKOG ODREDA OD 5. JULA 1942. O MERAMA PROTIV PRIPADNIKA NOP-a

Shodno naređenju Komandanta Hercegovačke grupe vojnočetničkih odreda Pov. Br. 53 od 2. jula og.

PROGLAŠUJE SE:

1. — Svako lice, koje napusti mesto stanovanja, a to mu bude zabranjeno od četničkih vlasti iz bilo kojih razloga biće odmah streljano čim se uhvati.

2. — Svako, ono lice, koje bude vodilo propagandu protivnu četničkoj vlasti i četničkoj organizaciji bi će odmah streljano.

3. — Svaki agent, kurir ili lice koje raznosi propagandistički materijal protivan četničkoj organizaciji biće na licu mesta streljan.

4. — Onaj, kod koga se pronađe propagandistički materijal, biće odmah ubijen.

5. — Svaki onaj domaćin koji primi na hranu, stan ili ukaže ma kakvu pomoć partizanskim agentima, partizanskim kuririma i tsl. biće odmah streljan, njegova porodica internirana, a imanje konfiskovano.

6. — Svako ono lice, koje primi partizane, agitatore i uopšte sumnjive ljude, dužno je odmah stvar prijaviti najbližoj četničkoj vlasti.

7. — Svaka četnička jedinica, svaka strana, svaka patrola i svaki četnik dužni su odmah stupiti u borbu protiv partizana čim ih primijete. Odmah obaveštavaju susedne četničke čete, straže i posade, a ove su dužne priteći odmah i najhitnije u pomoć.

Ko postupi protivno biće kažnjen smrću. Prednje odredbe stupaju odmah na snagu.

Starešine četničkih jedinica upoznaće o prednjim odredbama sve borce, a starešine sela narod.


IZ ŠTABA BILEĆKOG VOJNO ČETNIČKOG ODREDA Br. 244, 5-VII-1942. god.


Za komandanta

Ađutant

vod. III kl.

Novica T. Vitković


Izvor: ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNjIGA 1, BR. 116 [1]