Проглас штаба билећког војночетничког одреда о мерама против партизана

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

ПРОГЛАС ШТАБА БИЛЕЋКОГ ВОЈНОЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА ОД 5. ЈУЛА 1942. О МЕРАМА ПРОТИВ ПРИПАДНИКА НОП-а

Сходно наређењу Команданта Херцеговачке групе војночетничких одреда Пов. Бр. 53 од 2. јула ог.

ПРОГЛАШУЈЕ СЕ:

1. — Свако лице, које напусти место становања, а то му буде забрањено од четничких власти из било којих разлога биће одмах стрељано чим се ухвати.

2. — Свако, оно лице, које буде водило пропаганду противну четничкој власти и четничкој организацији би ће одмах стрељано.

3. — Сваки агент, курир или лице које разноси пропагандистички материјал противан четничкој организацији биће на лицу места стрељан.

4. — Онај, код кога се пронађе пропагандистички материјал, биће одмах убијен.

5. — Сваки онај домаћин који прими на храну, стан или укаже ма какву помоћ партизанским агентима, партизанским куририма и тсл. биће одмах стрељан, његова породица интернирана, а имање конфисковано.

6. — Свако оно лице, које прими партизане, агитаторе и уопште сумњиве људе, дужно је одмах ствар пријавити најближој четничкој власти.

7. — Свака четничка јединица, свака страна, свака патрола и сваки четник дужни су одмах ступити у борбу против партизана чим их примијете. Одмах обавештавају суседне четничке чете, страже и посаде, а ове су дужне притећи одмах и најхитније у помоћ.

Ко поступи противно биће кажњен смрћу. Предње одредбе ступају одмах на снагу.

Старешине четничких јединица упознаће о предњим одредбама све борце, а старешине села народ.


ИЗ ШТАБА БИЛЕЋКОГ ВОЈНО ЧЕТНИЧКОГ ОДРЕДА Бр. 244, 5-VII-1942. год.


За команданта

Ађутант

вод. III кл.

Новица Т. Витковић


Извор: ЗБОРНИК ДОКУМЕНАТА ВОЈНОИСТОРИЈСКОГ ИНСТИТУТА: ТОМ XIV - ДОКУМЕНТИ ЧЕТНИЧКОГ ПОКРЕТА ДРАЖЕ МИХАИЛОВИЋА - КЊИГА 1, БР. 116 [1]