Pravoslavna Srpska crkva (R. Grujić) 5

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
PRAVOSLAVNA SRPSKA CRKVA
Pisac: Radoslav Grujić


BIBLIOGRAFIJA.

Kratice periodičkih izdanja navedenih u Bibliografiji.[uredi]

A. G. = Archiv für österreichische Geschichte, Wien.

A. Ph. = Archiv für slawische Philologie, Wien-Berlin.

Bes. = Beseda , crkveni list, N. Sad.

B. G. = Bogoslovski Glasnik, Karlovci.

B. K. = Brankovo Kolo, Karlovci.

Br. = Bratstvo — Društva Sv. Save, Beograd.

V. C. = Vesnik Srpske Crkve, Beograd

Vid. = Vidovdan, Beograd.

V. V. = Vizantійskій Vremennikъ, Petrograd.

V. V.-P. = Vizantійskій Vrem.—Priloženія.

W. M. = Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien u. Herzegovina, Wien.

Glas = Glas Srpske Kraljevske Akademije, Beograd.

Glas I. = Glas Istine, Novi Sad.

Gl. = Glasnik Srpskog Učenog Društva, Beograd.

Gl. 2. od. = Glasnik Srp. Uč. Društva, 2-go odelenje.

Gl. M. = Glasnik Zemaljskog Muzeja, Sarajevo.

Gl. C. = Glasnik Pravoslavne Crkve, Beograd.

God. = Godišnjica Nikole Čupića, Beograd.

Delo = Delo, književ. list, Beograd.

Denk. ph. h. cl. = Denkschriften der kaiserl. Akad. d. Wissensch. in Wien. — Phil-hist. cl.

É. O. = Écho d’ Orient.

Z. S. N. = Zabavnik Srpskih Novina, Krf.

I. = Istina, crkveni list, Zadar.

Ist. = Istočnik, crkv. list, Sarajevo.

I. A. I. = Izvѣstія russk. arheologičes. instituta vъ Konstantinopolѣ.

J. = Javor, beletristič. list, Novi Sad.

K. = Kolo, književ. list, Beograd.

K. M. S. = Knjige Matice Srpske, Novi Sad.

C. E. U. = Collectio conciliorum recentiorum ecclesiae universae, Carigrad.

Let. = Letopis Matice Srpske, Novi Sad.

L. = Luča, beletrist. list, Cetinje.

N. B. P. = Narodna Biblioteka, Pančevo.

N. I. = Nova Iskra, ilustrov. list, Beograd.

Oe. R. = Oesterreichische Revue, Wien.

Pam. pis. = Pamяtniki drev. pism. i iskusstva, Petrograd.

Pr. = Prosvjeta, književ. list, Cetinje.

Rad = Rad Jugoslovenske Akademije Znanosti, Zagreb.

Sp. = Spomenik Srpske Kraljevske Akademije, Beograd.

S. I. N. = Srpske Ilustrovane Novine, Novi Sad.

S. S. = Srpski Sion, zvanični list Mitrop. Karlovačke, Karlovci.

S. K. 3. = Srpska Književna Zadruga, Beograd.

S. K. Gl. = Srpski Književni Glasnik, Beograd.

St. = Starine Jugoslovenske Akademije, Zagreb.

Star. = Starinar srp. arheološ. društva, Beograd.

Str. = Stražilovo, beletristič. list, Novi Sad.

Tv.-P. = Tvorenія svяtыhъ otcevъ. - Pribavlenія, Moskva.

Zeit. = Zeitschrift für kathol. Theologie, Innsbruck.

Xr. V. = Hrišćanski Vesnik, Beograd.

Š. K. = Šematizam Arhidijeceze Karlovačke.

Š. P. = Šematizam Eparhije Pakračke.

Š. X. — Šematizam Mitropolije Hercegovačko-Zahumske.

U ovaj popis uneseni su n neki radovi, koji sami po sebi ne maju dovoljno kritičke vrednostn; ali se u njima često nalaze ne samo zanimljivi istorijski pabirci, nego i važni ispravni podatci, koji inače nigde nisu štampani.

A. STARA SRPSKA CRKVA[uredi]

I. Zbirke izvora.[uredi]

1. Farlati — Coleti, Illyricum sacrum I.–VIII., 1751.–1819.

2. A. Theiner, Vetera monumenta Slavorum Meridionalium I.–II., 1863. i 1875.

3. F. Rački, Documenta historiae chroatice period. antiquam illustrantia, 1877.

4. Smičiklas — Lasowski, Codex Diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae II.–VIII., 1904–1918.
5. Thalloczy, Jireček, Sufflay, Acta Albanie I. 1910.

6. E. Fermendžin, Acta Bosne potisshnum ecclesiastica, 1892.

7. J. Crnčić, Popa Dukljanina Letopis, 1874.

8. F. Miklosich, Monumenta Serbica, 1858.

9. P. Šafarik, Památky drevniho pisem. Jihoslovanuv, 1873.

10. Karanotvrtković – Nikolajević, Srbskіi spomenici I. 1840.

11. M. Pucić, Spomenici srbskіi I.–II., 1858. i 1862.

12. Đ. Daničić, Rječnik iz knjiž. star. srp. I.–III., 1863.–1864.

13. Đ. Daničić, Životi kraljeva i arhiepiskopa srp., 1866.

14. I. Pavlović, Domaći izvori za srpsku istoriju I. 1877.

15. K. Jireček, Spomenici srpski. — Sp. 10.

16. Lj. Stojanović, Srpski rodoslovi n letopisi.— Gl. 53.

17. Lj. Stojanović, Svetogorski akti, biografije, etc. — Sa. 3.

18. St. Novaković, Lѣtopisь carem srьbskim. — Sp. 48.

19. Lj. Stojanović, Stari srpski zapisi... I.–III, 1902.–1905.

20. T. Florinskій, Pamяtniki zak. dѣat. Dušana, 1888.

21. St. Novaković, Zakonik Stefana Dušana cara srpskog, 1898.

22. C. Jireček, Gesetzbuch des serb.caren Steph. Dušan. A. Ph 1900

23. St. Novaković, Zakonski spomenici srpskih država, 1912.

24. I. Яstrebovъ, Stara Serbія i Albanія. — Sp. 41.

II. Opšta dela.[uredi]

1. Sv. Niketić, Istoriski razvitak Srp. Crkve. — Gl. 27. i 31.

2. N. Ružičić, Pregled odnošaja Srp. i Grčke Crkve..., 1875.

3. N. Begović, Istorija Srbske Crkve... mladoj Srbadiji, 1877.²

4. N. Dučić, Istorija Srpske Pravoslavne Crkve, 1894.

5. N. Ružičić, Istorija Srpske Crkve I.–II., 1893. i 1895.

6. P. Švabić, Istorija Srpske Crkve za srednje škole, 1908.²

III. Ohridska Arhiepiskopija.[uredi]

Literatura za najstariju crkvenu istoriju južnih Slovena štampana je u mojoj knjizi Hrišćanska Pravoslavna Crkva (Beograd 1920) str. 200. IV. 1–22.

1. H. Gelzer, Der Patriarchat von Achrida, 1902.

2. St. Novaković, Ohridska arhiepis. u poč. XI. v. — Glas 76.

3. B. Prokić, Prvi ohridski arhiepiskop Jovan. — Glas 88.

4. B. Prokić, Postanak ohridskog patrijarhata. — Glas 90.

5. I. Ivanovъ, Bъlgarski starini iz Makedoniя. 1908.

IV. Sv. Simeun i Sv. Sava.[uredi]

1. K. Živković, Žitіe svяtih serbskih Simeona i Savi, 1794.

2. Đ. Daničić, Život Sv. Sim. i Sv. Save, od Domentiana, 1865.

3. St. Novaković, Zemljište rada Nemanjina.— God. 1.

4. Lj. Jovanović, Prilošci hronolog. života St Nemanje i Sv. Save. — Glas 64.

5. Lj. Kovačević, Nekoliko pitanja o St. Nemanji. — Glas 58.

6. D. Anastasijević, Otac Nemanjin, 1904.

7. D. Anastasijević, Godina smrti. Nemanjine, 1911.

8. M. Milojević, Pravila Sv. Sim. srp. iz vučit. prologa. — Gl. 32.

9. J. Ivanović, Sveti Sava. — Let. 8.

10. D. Nešić, Život Sv. Save prvog arhiep. srpskog. — Gl. 8.

11. N. Ružičić, Sveti Sava, 1879.

12. G. Popović, Pohvalna reč Sv. Savi. — Gl. 8.

13. Đ. Daničić, Poslanica Sv. Save... iz Jerusalima, 1872.

14. St. Novaković, Pismo Sv. Save od 1193. g. — Gl. 25.

15. N. Dučić, Sveti Sava. — Glas 39.

16. S. Vulović, O književnom radu Sv. Save, 1895.

17. A. Gavrilović, Sveti Sava, 1900.

18. M. Veselinović, Sv. Sava škol. patron u Srba. — Br. 12 i 13

19. J. Vučković, Sveti Sava, 1902.

20. P. Švabić, Sveti Sava. — Gl. C 1902.

21. D. Kovačević, Sv. Sava kao propovednik. — Gl. C 1901.

22. I. Ruvarac, Odlomak... o glavnim momentima u životu Sv. Save. — Let. 208.

23. Nilles-Hoffer, War Ezbischof Sava I. katholich? — Zeit 1900.

24. I. Palьmovъ, Itorič. vzglяdъ na načalo avtokef. serb. cerkvi, 1891.

25. I. Palьmovъ, Novыя dannыя o6ъ učreždenіi serb. arhiepisk. Sv. Savvoю, 1892.

26. D. Ružić, Die Bedeutung des Demetrios Chomatianos, 1893.

27. M. Drinovъ, O nѣkotor. trudahъ Homatіana. — V. V. 1894. i 1895.

28. St. Novaković, Protest Dimitrija Homatijana. — S. S. 1905.

29. V. Nikolić, St. Prvovenčani... književnik XIII. v., 1897.

30. Lj. Kovačević, Žene i deca St. Prvovenčanoga. — Glas 60.

V. Arhiepiskopija i Patrijaršija Pećska.[uredi]

1. P. Rimskій, Kratkoe opis. serb. patrіaraha. — Let. 1838.

2. L. Mušicki, Skazanіe o žitіi arhіepіskopovъ vseя serb. i pomor. zemli. — Gl. 1854. g.

3. St. Stanojević, Hronologija srp. arhiepiskopa. — Let. 184.

4. J. Gavrilović, Prostor Srpske Patrijaršije. — Gl. 9.

5. J. Gavrilović, O našim pećskim patrijarsima. — Gl. 19.

6. M. Milojević, Opšti list Patrijaršije Pećske. — Gl. 35.

7. St. Veselinović, Pećska katedra, 1890.

8. I. Ruvarac, O Arhiepiskopiji Pećskoj. — Let. 150.

9. I. Ruvarac, O katalozima pećskih patrijaraha. — Gl. 23.

10. K. Jireček, Der Grossvezier M. Sokolović und die serb. Patriarchen... — A. Ph. 9.

11. I. Ruvarac, Nochmals M. Sokolović u. die serb. Patr. — A. Ph. 10.

12. I. Ruvarac, O pećskim patr. od Makarija do Ars. III. — I. 1888.

13. J. Tomić, Pećski patrijarh Jovan i pokret Hrišćana, 1903.

14. St. Dimitrijević, Odnošaji pećskih patrijaraha s Rusijom. — Glas 58 i 60.

15. St. Dimitrijević, Prilozi raspravi: Odnošaji. — Sp. 38.

16. St. Dimitrijević, Dokumenti odnosa između Srp. Crkve i Rusije. — Sp. 39.

17. I. Kaptarevъ, Prіѣzdъ vъ Moskvu... serb. іerarhovъ. Tv.-P.

18. J. Tomić, Deset god. iz istor. Srp. Naroda i Crkve pod Turcima. — Gl. C. 1902.

19. J. Tomić, Patrijarh Ars. III. prema Mleč. i ćesaru. — Glas 70.

20. I. Ruvarac, Odlomci o grofu Đ. Brank. i A. Crnojeviću, 1896.

21. R. Grujić, Pisma peć. patrijar. iz 18. v. — Sp. 51.

22. I. Ruvarac, Povelja patrijarha Mojseja raškom mitropolitu A. Jovanoviću. — Sp. 37.

23. I. Ruvarac, Begstvo patr. Arsenija IV. — Gl. 23.

24. I. Ruvarac, Memoari V. Brkića o Balk. Poluost. — Sp. 10.

25. R. Grujić, Sedam pisama nefc. patrijarha V. Brkića. — Sp. 51.

26. St. Novaković, Crkveni vojvoda. Ostatak peć. patrijaraške hrisovulje u jednom običaju. — God. 11.

27. V. S. D., Dal’ su bili Srbi ili Grci mitropoliti, što su molili za ukidanje fleh. Patrijaršije? — Gl. I. 1886.

28. Đ. Vukićević, Pećski patrijarh i Pevska Patrijaršija, 1894.

29. Đ. Vukićević, Da li se Pećska Patrijaršija 1767. kanonički ukinula...?, 1904.

30. D. Ruvarac, O ukinuću Pećske Patr. i njenom nasleđu, 1904

31. V. Pribićević, Akta o ukidanju Pećske Patr. — B. G. 1905.

32. N. Radojčić, Spomenici o ukidanju Pećske Patr. — B. G. 1909.

33. I. Jastrebov, Podaci za istoriju Srp. Crkve. — Gl. 40 i 42.

34. Đ. Daničić, Za crkv. istor. srpsku iz rukop. 17. v. — Gl. 11.

35. M. Milićević, Prilozi za istoriju Raške Mitrop. — Sp. 10.

36. I. Ruvarac, Raški episkopi i mitropoliti. — Glas 62.

37. P. Srećković, Čin bratotvoreniju, pobratimstvu. — Gl 63.

38. N. Ružičić, Obred ispoved. vere i prokl. jeretika. — Sp. 13.

39. R. Grujić, Naredbe Duš. Zak. protiv inoveraca. — V. C. 1900.

40. R. Grujić, Naredbe Duš. Zakonika o braku. — S. S. 1900.

45. R. Grujić, Immunitas realis stare srp. crkve. — Gl. C. 1900.

46. R. Grujić, Privilegium canonis u staroj srp. državi. — V. C 1901.

47. M. Spasić, Nešto o našoj Crkvi pod Turcima. — Gl. 1.

48. Č. Mijatović, Pre trista godina. — Gl. 36.

49. J. Tomić, Pre tri stoleća, 1894.

50. J. Tomić, O ustanku Srba u Banatu 1594., 1899.

51. M. Jovanović, Pogled na kulturu Islama u naš. nar. — Let. 134.

52. J. Vasiljević, Ostaci srp. crkava u Kuman. Reci. — God. 14.

53. C. Jireček, Staat u. Gesellschaft im Mittelalterl. Serbien I.–III. 1914.

54. J. Cvijić, La Péninsule Balcanique, 1918.

55. St. Stanoyévitch, La civilis. du Peuple Serbe au M. Age, 1919.

VI. Rim i Srbi.[uredi]

1. Sv. Niketić (prevod), Nasrtanje rimskih papa na Crkvu Srpsku i Hrvatsku. — Gl. 23.

2. K. Vojnović, Crkva i država u Dubr. Republici. — Rad 121.

3. D. Popović, Odnošaji kralja Milutina... prema rimskim papama. — V. C. 1895.

4. D. Popović, Uloga srpskih vladara u borbi papstva s pravoslavljem. — V. C. 1896.

5. G. Marković, Gli slavi ed i papi I.–II., 1897. (Hrv. prevod 1905.).

6. D. Popović, Nasrtaji papstva na Bosansku Crkvu za bana Matije Ninoslava, 1901.

7. J. Marković, Dukljansko-barska metropolija, 1902.

8. P. Kosović, Župa Konavli u istoriji grada Dubrovnika. — God. 27 i 28.

9. M. Faber, Das Recht des Erzbischofs von Antivari auf den Titel Primas von Serbien. — W. M. 11.

10. St. Stanojević, Borba za samostalnost katoličke crkve u Nemanjićskoj državi, 1912.

11. N. Milaš, Ston u srednjim vijekovima, 1914.

12. F. Rački, Pismo prvovenč. kralja... papi Honoriju III. 1222. — St. 7.

13. I. Jastrebov, Sadržaj fermana katolič. sveštenstvu prema mitropolitima hercegovačkom i bosanskom. — Gl. 48.

14. M. Batinić, Djelovanje Franjevaca u Bosni i Herc. I.–III., 1881–1887.

15. J. Vladić, Uspomene o Rami i ramskom franjev. samostanu, 1882.

VII. Bogomili.[uredi]

1. B. Petranović, Bogomili, crkva bosan. i krstjani, 1867.

2. F. Rački, Bogomili i Patareni. — Rad 7, 8 i 10.

3. G. Anđelić, Patareni u Bosni i Hercegovini. — Bes. 1868.

4. S. Kosanović, Bilješke o Bogomilima. — Gl. 37.

5. D. Ilić, Srpska demokratija u Sred. Veku (Bogum.). — Let. 1890.

6. Ć. Truhelka, Testamenat gosta Radina. — Gl. M. 1911.

VIII. Svetitelji.[uredi]

1. S. Živanović, Pravila molebnaя svяtыhъ srbskihъ... (Srbljak Rimnički 1761., — Moskovski 1765.).

2. Mitropolit Mihail, Srbljak Beogradski 1861.

3. Đ. Daničić, Službe Srbima svecima. — Vid. 1862–3.

4. Episk. Germogenъ, Svitыe юžnыhъ slavяnъ, 1899².

5. (Anonim), Slike iz života Srba svetaca. — Hr. V. 1882.

6. M. Jakšić, Srbi sveci, 1899.

7. I. Ruvarac, Prilošci agiološki. — S. S. 1898.

8. D. Ruvarac, O Sv. Jovanu Vladimiru, 1892.

9. P. Srećković, Sv. Dimitrije i solunski Sloveni. — Gl. 18.

10 St. Novaković, Život Jovana Rilskog. — Gl. 22.

11. St. Novaković:, Život Joaćima Sarandaporskog. — Gl. 22.

12. J. Vasiljević, Sv. Prohor Pčinjski i njegov manastir. — God. 20.

13. M. Zečević, Život i vladavina Stevana Dečanskog I. 1903.

14. G. Popović, Sveti Uroš Peti, poslednji car srpski. — Gl. 11.

15. I. Ruvarac, Žitije cara Uroša od Pajsija patr. — Gl. 22.

16. I. Ruvarac, O Knezu Lazaru. — Str. 1887.

17. I. Ruvarac, Povesna slova o kn. Lazaru, desp. St. Brankoviću i kn. St. Štiljanoviću. — Let. 1874.

18. Đ. Daničić, Žitije Sv. Romila. — Gl. 9.

19. P. Sыrku, Monaha Grig. žitіe prep. Romila. — Pam. pis. 1900.

20. Đ. Daničić, Sv. Đurađ Kratovac, 1866.

21. St. Novaković, Služba i život Sv. Đ. Kratovca. — Gl. 21.

22. V. Jagić, Dodatak službi i životu Sv. Đ. Kratovca. — Gl. 40.

23. D. Ruvarac, I još nešto o živ. Sv. Đ. Kratovca. — God. 13.

24. I. Pavlović, O Sv. Luci i prenašanju u Srbiju. — Gl. 51.

25. St. Novaković, Apokrifno Žitije Sv. Petke. — Sp. 29.

26. M. Milojević, Pravila Sv. Petke – Paraskeve srp. — Gl. 31.

27. A. Vukomanović, Život arhiep. Maksima. — Glasnik 11.

28. N. Grujić, Iz života Sv. Maksima i m. Angeline. — S. S. 1905.

29. D. Vitković, Prilog službi i žit. Sv. Maksima. — B. G. 1908.

30. St. Novaković, Život Sv. Vasilija Novog. — Sp. 29.

IX. Manastiri.[uredi]

1. D. Avramović, Opisanіe drevnosteй srbski u Sv. Gori, 1847.

2. Arhim. Leonidъ, Opisanіe serb. Lavri Hilandara, 1871.

3. S. Hilandarac, Istorija i opis manast. Hilandara, 1894.

4. H. Gelzer, Vom heiligen Berge und aus Makedonien, 1905.

5. Petit et Korablev, Actes de Chilandar I.–II., B. B. 17. — P. 1 i 2.

6. J. Šafarik, Tipik Sv. Save za Hilandar. — Gl. 20.

7. Arhim. Leonidъ, Tipik ili Ustav... Hilandara. — Gl. 42.

8. Episkop Dimitrije, Tipik Hilandarski. — Sp. 31.

9. V. Jagić, Tipik Hilandarski i njegov grčki izvor. — Sp. 34.

10. Đ. Daničić, Tipik Sv. Save za Orahovicu, 1866.

11. K. Jireček, Tipik Sv. Save za man. Studenicu. — Gl. 40.

12. D. Davidović, Žiča Monastыrь u Serbіi. — Let. 1882.

13. V. Petković, Žiča. — V. C. 1911.

14. I. Putniković, Manastir Žiča. — Gl. C. 1910.

15; I. Radonić, Tri starine manastira Mileševe. — Ist. 1905.

16. St. Novaković, Manastir Banjska. — Glas 32.

17. G. Jurišić, Dečanski Prvenacъ, 1852.

18. S. Ristić, Dečanski Spomenici, 1864.

19. M. Milojević, Dečanske hrisovulje, 1880.

20. Bosanska vlada, Svetostefanski hrisovulj, 1890.

21. Lj. Kovačević, Svetostefanska hrisovulja. — Sp. 4.

22. Đ. Daničić, Hrisovulja kralja Stefana Treskavcu. — Gl. 13.

23. St. Novaković, Hrisovulja Dušana m. Treskavcu. — Gl. 41.

24. N. Ružičić, Razvaline man. Sv. Arh. Mihaila. — V. C. 1894.

25. J. Radonić, Kada je udaren temelj... Dušanovoj crkvi Arhanđela Mihaila. — Let. 180.

26. P. Kostić, Manastir Sv. Marka. — God. 30.

27. St. Novaković, Pšinjski pomenik. — Sp. 29.

28. St. Simić, Lesnovski manastir, 1913.

29. Č. Marjanović, Markov manastir, 1914.

30. Č. Marjanović, Manastir Sv. Jovana Bigorskog, 1915.

Z0. a. M. Veselinović, Bigorski i šiševski pomenici. — Sp. 10.

31. V. Trpić, Manastir Sv. Trojice u prizren. okrugu. — God. 28.

32. P. Lavrovski, O manastiru Ravanici. — Gl. 12.

33. J. Simović, Opis manastira Manasije, 1866.

34. A. Gavrilović, Zašto se Resava naziva Manas. — Gl. C. 1909.

35. A. Gavrilović, O imenu Resave–Manasije... — Rad 184.

36. A. Bogdanović, Razni pečati m. Ravan. i Manas. — S. S. 1906.

37. M. Milićević, Skit sv. velikom. Đorđa. — God. 20.

38. M. Milićević, Manastir Kalenić. — 1897.

39. St. Novaković, Manastir Ubožac. — Glas 86.

40. A. Pejatović, Spisak fermana etc. y m. Sv. Trojice. — Sp 39.

40. a. P. Kostić, Pomenik m. Sv. Trojice kod Prizrena. — Sp. 49.

40. b. P. Kostić, O manast. Vojsilovici na Kosovu. — Sp. 49.

41. J. Radonić, Epistolar m. Prodroma (Slepče) iz 16. v. — Sp. 49.

42. I. Ruvarac, O bogorod. manas. u Radešinu u 15. v. — Pod. 20.

43. M. Veselanović, Jašunjski manastiri. — God. 29.

44. J. Čupić, Manastir Čokešina. — V. C. 1900.

45. M. Milićević, Zemlje manastira Blagoveštenja. — Sp. 19.

46. J. Šafarik, Dva pismena spomenika man. Rakovice. — Gl. 20.

47. P. Srećković, O manastirima Vinči i Slancima. — Sp. 19.

48. I. Ruvarac, Prilošci i građa za povest o srpskim manastirima. — Star. 1888. i 1889.

49. J. Čupić, Crkva Dreiovačka. — V. C. 1004.

50. P. Švabić, Manastir Sukovo. — Gl. C. 1902.

51. M. Milićević, Manastiri u Srbiji. — Gl. 21.

52. J. Veselić, Opis manastira u Srbiji, 1867.

53. S. Dečanac, Manastiri u Kraljevini Srbiji, 1899.

54. B. Jovanović, Man. nepokret. imanje u Srbiji. — Gl. 62 i 64.

55. F. Radičević, Pivski man. i njegove znamenitosti. — Pr. 1890.

56. M. Dožić, O nastojateljima manastira Morače. — Pr. 1901.

57. F. Radičević, O Vranjanskom manastiru. — Pr. 1892.–3.

58. F. Radičević, O manastiru Ćeliji Piperskoj.— Pr. 1892.–3.

59. A. Jovičević, Opis manastira Dobrilovine. — Pr. 1898.

60. L. Ninković, Opis manastira Dobrićeva. — Pr. 1899.

61. L. Ninković, Opis manastira Kosijerova. — Pr. 1899.

62. L. Ninković, Ruševine man. Sv. Petra i Pavla. — Pr. 1900.

63. L. Ninković, Crkve u predgrađu Trebinja. — Pr. 1900.

64. M. Crnogorčević, Man. Savina u Boci Kotorskoj. — V. C. 1901.

65. T. Popović, Manastir Savina, 1909.

66. G. Petranović, Povѣstъ o man. Dragoviću, 1859.

67. V. Ćorović, Die Herzegowinischen Klöster... — W. M. 13.

68. M. Đuković, Manastir Sv. Trojice Tavna. — Ist. 1898.

69. R. Simonović, Man. Žitomislić. — Let. 168 i 169.

70. I. Ruvarac, Das Kloster Ozren. — A. Ph. 1893.

71. I. Ruvarac, Pravosl. manastiri u Sremu. — Š. A. K. 1890.

72. L. Popović, Srp. pravosl. man. Epar. Vršačke. — S. S. 1899.

73. R. Grujić, Prilošci istor. banat. manast. — B. G. 1905.-1906.

74. I. Zeremski, Srpski manastiri u Banatu, 1907.

75. J. Szentkláray, A szerb monosteregy házak... 1908.

76. D. Ruvarac, Opis frušk. manastira 1753. — S. S. 1903., 1904.

77. D. Ruvarac, Radnja srp. jerarhije 1874. oko povraćanja manastira Hodoša. — B. G. 1902.

78. V. Rakić, Istorija manastira Feneka, 1799.

79. J. Milković, Povѣtь o obщežitel. monast. Voйlovicѣ, 1801.

80. D. Krstić, Spomen drevnosti frušk. m. Krušedola, 1840.

81. S. Petković, M. Krušedol od 1754.–1774. — S. S. 1905, 1906.

82. I. Radič, Povest o manast. Hopovu, 1847.

83. D. Ruvarac, O manastiru Rači i Beočinu. — Sp. 33.

84. M. Đorđević, Istorija manastira Kovilja, 1891.

85. V. Krasić, Manastir Grabovac. — Let. 158.–160.

86. S. Popić, Manastir Ravanica — Vrdnik, 1899.

87. M. Milićević, Iz Fruške Gore. Man. Grgeteg i Rakovac. — God. 20.

88. T. Ostojić, Cirkulari mitr. P. Nenadovića manastirima. — S. S. 1907.

89. —— Monašeska Pravila 1777., v. Glas 80.

90. D. Ruvarac, Pravila za kaluđere... — Javor 1887.

91. Đ. Rajković, O manastiru Marči. — Let. 123.

92. R. Grujić, Propast manastira Marče. — K. S. 1908.

93. V. Krasić, Manastir Lepavina. — Let. 158 i 159.

94. D. Vitković, Prilog istoriji manas. Lepavine. — B. G. 1909.

95. D. Vitković, Zapisi manastira Lepavine. — B. G. 1907.

96. R. Grujić, O manastiru Kutini-Bršljancu. — B. G. 1907.

97. D. Vitković, Manastir Kutina-Bršljanac. — B. G. 1910.

98. V. Krasić, Opis manastira Pakre. — St. 1886.

99. L. Bogdanović, Starine man. Pakre. — Ist. 1899.

100. V. Krasić, Opis man. Orahovice. — Let. 143.

101. R. Grujić, Odnošaji svetog. man. s mitr. Karlovač. — Sp. 51.

102. R. Grujić, Prilošci za istor. odnošaja karl. mitropolita sa Istokom i Sv. Gorom. — Sp. 51.

103. M. Veselinović, Srpske kaluđerice. — Glas 80.

104. V. Marković, Pravoslavno monaštvo i manastiri u srednjevekov. Srbiji, 1920.

X. Književnost i Prosveta.[uredi]

1. P. Šafarik, Geschichte der südslaw. Literatur I.–III., 1864–1865.

2. V. Jagić, Historija književnosti naroda hrv. i srpskoga I. 1867.

3. St. Novaković, Istorija srpske književnosti, 1871².

4. D. Šurmin, Povjest književnosti hrvatske i srpske, 1898.

5. M. Murko, Geschichte der altern südslawischen Literaturen, 1908.

6. A. Gavrilović, Istorija srp. i hrvat. književnosti, I. 1910.

7. P. Popović. Pregled srpske književnosti, 1920³.

8. St. Novaković, Prvi osnovi sloven. književ. među balkan. Slovenima. Legenda o Vladimiru i Kosari, 1893.

9. St. Stanojević, O sklopu Nemanjine biografije od St. Prvovenčanoga. — Glas 49.

10. P. Srećković, Tvorenija Domentijana i Teodosija. — Sp. 32.

11. St. Stanojević, Die Biographie Stefan Lazarevićs von Konst. dem Philosophen als geschichtsquelle. — A. Ph. 1896.

12. Sv. Vulović, Beleške o arhiepiskopu Nikodimu. — Gl. 43.

13. Vl. Nikolić, Arhiepiskop Danilo II., 1898.

14. A. Gavrilović, Pitanje o sklopu Nemanjine biografije od St. Prvovenčanoga. — Glas 55.

15. D. Kovačević, Danilo II. arhiep. kao propovednik — Gl. C. 1901.

16. D. Kovačević, Jevstatije I. arh. kao propovednik. — Gl. C. 1901.

17. D. Kovačević, Sv. Arsenije I. arhiepiskop kao propovednik. — Gl. C. 1901.

18. D. Kovačević, Srbi mitropoliti i crkveni pisci u Rusiji. — Gl. C. 1902., 1903.

19. P. Srećković, Grig. Camblak mitrop. kijevski. — V. C. 1895.

20. I. Nekrasov, Pahomije Srbin pisac XV. v. (Preveo D. Prica). — Glas I. 1886.–7.

21. Lj. Stojanović, Miroslavljevo jevanđelje. — Sp. 20.

22. St. Novaković, Jezik Stare Srpske Crkve. — Hr. V. 1889.

23. P. Srećković, Zbornik popa Dragolja. — Sp. 5.

24. V. Vukosavić, Stari studenički Zbornik. — Sp. 38.

25. P. Srećković, Zbornik mitropol. Mihaila. — Sp. 15.

26. J. Vasiljević, Maćedonski Zbornik prošlog veka. — Sp. 31.

27. N. Dučić, Krmčija Moračka, 1877.

28. N. Ružičić, Lepavinskn Carostavnik. — Sp. 38.

29. J. Vasiljević, Bugarski Zbornik pisan u Slancima. — Sp. 49.

30. St. Novaković, Matije Vlastara Sintagmat, 1907.

31. M. Speranski, Istoriska paleja. — Sp. 16,

32. N. Ružičić, Stari srp. rukopasa u Jugosl. Akad. — Sp. 38.

33. R. Grujić, Iz lektire naših praotaca. — Ist. 1910.

34. V. Ćorović, Apokrif o drugom dolasku I. Hrista. — Sp. 49.

35. V. Jagić, Razum i filozof. iz srp. knjiž. starina. — Sp. 13.

36. I. Karataevъ, Opisanіe slavenno-russkihъ knigъ, napečatannihъ kirilov. bukvami, 1883.

37. Sv. Vulović, Opis sloven. rukop. Sofij. Biblioteke. — Sp. 37.

38. Lj. Stojanović, Katalog rukopisa i starih štampanih knjiga u Srp. Kralj. Akademiji, 1902.

39. Vl. Krasić, Psaltir V. Vukovića od g. 1546. — Glas I. 1888.

40. Lj. Stojanović, Prilozi ka bibliografija starih srpskih štampanih knjiga. — Glas. 66.

41. Đ. Rajković, Građa za istor. štamparija u Srba. — Let. 117.

42. I. Ruvarac, O cetinjskoj štampariji... — Glas 40.

43. V. Jagić, Der erste Cetinjer Kirchendruck vom Jahre 1494. — Denk, ph. h. cl. 43.

44. Lj. Stojanović, Stare srpske štamparije. — S. K. Gl. 1902.

45. M. Vukićević, Škole u državi Nemanjića. — God. 18.

46. Đ. Daničić, Tajna bukvica u starim rukopisima. — Gl. 11.

47. D. Kostić, Tajno pisanje u spomenicama srpskim. — Glas 53.

48. T. Ostojić, Eine serbischen geheimschrift... — A. Ph. 14.

49. D. Kostić, Tajno pisanje u južnosloven. ćirilovskim spomenicima. — Glas 92.

50. S. Petković, Opis rukopisa man. Krušedola, 1914.

XI. Umetnost.[uredi]

1. F. Kanic. Vizantijski spomenici po Srbiji, 1862 (Preveo A. Sandić).

2. F. Kanitz, Über alt-und neuserbische Kirchenbaukunst, 1864.

3. Valtrović i Milutinović, Izveštajio arheol. istraživanjima od 1872.–1885. — Gl. 36, 41, 44, 46, 47, 48, 52, 53 i 64.

4. M. Waltrowits, O Πρόδρομος. Mittheilungen über neuere Forschungen auf dem gebiete serbischer Kirchenbaukunst, 1878.

5. M. Valtrović, Stare srp. crkv građevine. — S. I. N. 1881.

6. M. Valtrović, Manastiri Rudenica, Studenica i Drenča. — S. I. N. 1881. i 1882.

7. D. Milutinović, Man. Jovanje pod Kablarom. — S. I. N. 1882.

8. M. Valtrović, Pogled na staru srp. arhitekturu. — Glas 17.

9. M. Valtrović, Kratka reč o nekim starim srp. crkvenim spomenicima. — B. K. 1898.

10. Đ. Stratimirović, O prošlosti i neimarstvu Boke Kotorske. — Sp. 28

11. E. Eitelberger, Die mittelalterl. Kunstdenkmale Dalmatiens, 1884.

12. P. Milюkovъ, Hristіanskія drevnosti zapadnoй Makedonіi. — I. A. I. 1899.

13. Ch. Diehl, Manuel de l’art byzantin, 1900.

14. A. Stefanović, Stara srp. crkv. arhitektura. — S. K. Gl. 1903.

15. P. Pokrыškinъ, Pravoslavnaя cerkovnaя arhitektura XII–XѴIII st. vъ nыnѣš. serb. korolevstvѣ, 1906.

16. V. Petković, Žiča. — Starinar 1906., 1907. i 1909.

17. B. Nikolajević, O srpskoj crkvenoj arhitekturi. — Delo 1907.

18. N. Kondakovъ, Makedoniя. Arheologičeskoe putešestvіe, 1909.

19. G. Bals, Une visite à quelques églises de Serbie, 1911.

20. G. Millet, L’ancien art serbe. — Revue d’art ancien 1917.

21. D. Pétroviévitch, Les cathédrales de Serbie, 1917.

22. M. Pupin — T. Jackson, Serbian Orthodox Church, 1918.

23. G. Millet, L’ancien art serbe. Les églises, 1919.

24. M. Valtrović, Pravoslavnost u današnjem živopisu u Srbiji, 1886.

25. J. Vučković, Glavni mom. iz istor. hrišć. stavrografije, 1889.

26. G–č, Nešto o nepravoslavnosti nekih ikona. — S. S. 1891.

27. L. Bogdanović, Srbi slikari. — S. S. 1900., 1901., 1902. i 1905.

28. Ep. Dimitrije, Ikona Jovana Matije Basarabe. — Sp. 32.

29. V. Petković, Ikonografija man. crkava u Srbiji. — N. I. 1906.

30. V. Petković, Freske iz unutr. narteksa crkve u Kaleniću. — Star. 1908.

31. I. Strzygowski, Die Miniaturen des serbischen Psalters d. Bibl. in München — Denk. ph. h. cl. 62.

32. B. Petković, Srpska umetnost u Ohridu. — 3. S. N. 6r. 16., 1918.

33. St. Novaković, Zvona gradačka. — Gl. 41.

34. M. Valtrović, Stara srpska zvona. — S. I. N. 1881.

B. SAVREMENA SRPSKA CRKVA.[uredi]

I. Mitropolija Karlovačka.[uredi]

1. F. Taube, Historische u. geograph. Beschreibung des Königreiches Slavonien und Herzogthums Syrmien I.–II., 1777.

2. J. Csaplovics, Slavonien u. zum Theil Croatien I.–II., 1819.

3. A. Stoяčkovićъ, Čerte života naroda srbskogъ, 1849.

4. A. Stojacskovics, Ueber die staatsrechtlichen Verhältnisse der Serben in der Wojwodina, 1860.

5. K. Czoernig, Ethnographie der österreichischen Monarchie I.–III., 1855.

6. J. Subotić, Darstellung der Rechtsverhältnisse der serb. Nation in Ungarn, 1849.

7. J. Jireček, Actenmässige Darstellung der Verhältnisse der griechisch-nichtunirten Hierarchie, 1861.

8. G. Vitković, Spomenici iz budimskog i peštanskog arhiva. — Gl. 2. od. 3, 4, 5 i 6.

9. T. Živković, Srpska Narodna Crkva, 1868.

10. G. Vitković, Kritički pogled na prošlost Srba u Ugarskoj. — Gl. 25, 28, 30, 37, 38, 39, 43.

11. E. Picot, Les Serbes de Hongrie, 1873. Srp. prevod 1883.

12. J. Borota, Karlovickaя Mitr. vъ poslѣd. 10 lѣtъ. — H. Č. 1876.

13. R. Radić, Die Serben in Ungarn, 1875.

14. R. Radić, Die Verfassung der orthodox-katholischen Kirche bei den Serben in Oester.-Ungarn, 1877.

15. R. Radić, Beiträge zur Geschichte der serb. Kirche im 18. Jhdte, 1880.

16. J. Schwicker, Politische Geschichte der Serben in Ungarn, 1880.

17. J. Schwicker, Die Vereinigung der Serbischen Metropolien von Belgrad und Karlovitz 1731., 1881. — Prevod u V. C. 1894.

18. J. Bidermann, Die Griechisch-Gläubigen u. ihr Kirchenwesen in Oesterreich-Ungarn, 1884.

19. N. Nilles, Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae Orientalis in terris cor. S. Stephani I.–II., 1885.

20. G. Vitković, Srpski istorij. i književni spomenici. — Gl. 67.

21. D. Ruvarac, Postanak i razvitak srpske crkv. narodne avtonomije. 1899.

22. G. Boljarić, Listak iz povjesnice Srp. Pravosl. Crkve u Ugarskoj. — S. S. 1898.

23. D. Ruvarac, Srp. Mitropol. Karl. oko pol. XVIII. v., 1902.

24. M. Cearvich, L’eglise serbe orthodose de Hongrie. — É. O. 1902.

25. J. Radonić, Prilošci istoriji Srba u Ugarskoj, krajem XVII. i početkom XVIII. v. — Let. 1904.

26. L. Petit, Serborum per Hungariam constitutorum ordinationes ecclesiastice... — C. E. U. XXXIX., 1906.

27. R. Grujić, Kako se postupalo sa srpskim molbama na ćesarevu dvoru... — K. M. S. 18, 1906.

28. J. Radonić, Prilozi za istoriju Srba u Ugarskoj u XVI., XVII. i XVIII. v. I. — K. M. S. 1909.

29. D. Posniković, Pisma vladike Danila, patr. Arsenija IV. i mitrop. P. Nenadovića. — Sp. 17.

30. T. Mandić, Uspomene iz našeg crkveno-narodnog života I–III. — Let. 204 i K. M. S. 1900.–1902.

31. J. Subotić, Život (Autobiografija) I.–V. — K. M. S. 1901., 1902., 1905. i 1910.

32. N. Grujić, Autobiografija. — B. G. 1904 i 1905. Izd. I. Zeremski.

33. P. Runjanin, Autobiografija. — B. G. 1914. Izd. N. Radojčić.

34. D. Яkšičъ, Izъ cerkov. istorіi pravoslav. Serbovъ, 1911.

35. St. Stanoyevitch, Le Role des Serbes de Hongrie, 1919.

36. Y. Radonitch, Histoire des Serbes de Hongrie, 1919.

37. X. Žefarovičъ, Privilegіi... narodu Іllirіko Rassianskomu — darovannыя, 1743.

38. J. Jireček, Die serbischen Privilegien, Verhandlungs-Congresse und Synoden. — Ö. R. 7 i 8.

39. K. Subotić, Ugovori Leopolda I. i Srp. Naroda. — Let. 184.

40. M. Jakšić, Priroda prelaza Srba u Ugarsku 1690. i privilegije. — Let. 206.

41. D. R., Srpske privilegije i pravice 1690–1743. — S. S. 1907.

42. R. Grujić, Gde je osnov našim Nar.-crk. Saborima? — B. G. 1908.

43. Đ. Vukićević, Kongresi ovostr. Srba. — Let. 1861.–1863.

44. D Ruvarac, Srp. Nar.-crk. Sabori od 1690. do danas. — N. V. 1889.

45. R. Grujić, Prvi privileg. Nar.-crk. Sabor 1708. — K. C. 1908.

46. Đ. Rajković, Srp. Nar. Sabor meseca maja 1730. — Let. 113.

47. D. Ruvarac, Protokol o plenipotenciji svjaščenih i mirskih deputirtov... ljeta 1735. — Let. 165.

48. D. Ruvarac, Narodni Sabor od 1744. — S. S. 1903.

49. M. Jakšić, Dva Srpska Sabora 1748 i 1749. — B. G. 1902.

50. Đ. Rajković, Srpski Narodni crkv. Sabor 1769. — Let. 114.

51. Anonim, Akta Sabora srbskogъ u Temišvaru 1790., 1861.

52. K. Đ. P., Srpskій Narod. Saborъ 1839., — 1840.

53. J. Đorđević, Radnja Blagoveštenskog Sabora 1861., — 1861.

54. St. Pavlović, Srpski Narodni Sabor 1861., — 1870.

55. J. Adamović, Privilegije Srp. Naroda u Ugarskoj i rad Blagovešt. Sabora 1872. — Let. 1872.

56. P. Nikolić, Narodnій Saborъ 1864., — 1864.

57. St. Pavlović, Raspust preobraženskog Narodno-crkvenog Sabora 1872. — Let. 1872.

58. Đ. Zvekić, Rasprava ugar. sabora 1868. o zakon. predlogu istočno-pravoslav. crkve, 1868.

59. D. Ruvarac, Rad Sinodski 1774 i 1775. — S. S. 1903.

60. D. Ruvarac, Skup istočno-pravosl. arhijereja u Beču 1850.–51. g. — S. S. 1903.

61. V. Borocki, O episkopatu sremskom. — Let. 94.

62. I. Ruvarac, Kratki istor. nacrt episk. u Sremu. — Š. K. 1884.

63. R. Grujić, Prilozi za istoriju Srba u Austro-Ugarskoj u doba patr. Arsenija III. — Sp. 51.

64. D. Ruvarac, Prilozi za istor. arhiepiskopa i episkopa u Mitrop. Karlovačkoj. — Let. 1899. i 1900.

65. D. Ruvarac, Testamenti vladičanski. — S. S. 1905.

66. D. Ruvarac, Arhiv za istoriju Mitropolije Karlovačke I.–III, 1912.–1914.

67. D. Vitković, Dva pisma patrijar. Arsenija III. — S. S. 1906.

68. D. Vitković, Putovanje patr. Ars. III. u Hrvatsku. — G. C. 1906.

69. D. Vitković, Patrijarh Arsenije III. u Pakracu. — St. 37.

70. R. Grujić, Tri pisma Leopolda I. carig. patrijarsima.— Sp. 51.

71. J. Radonić, Isaija Đaković, 1910.

72. J. Radonić. Grof Đorđe Branković, 1911.

73. D. Ruvarac, Mojsije Petrović mitropolit beograd. — Sp. 34.

74. D. Ruvarac, Istorično-kritična crta o Vićent. Jovanoviću, 1886.

75. M. Ludajić, O Vićentiju Jovanoviću. — Glas I. 1888.

76. D. Ruvarac, Život i radnja Vić. Jovanovića. — S. S. 1893.

77. M. Jakšić, O Vićentiju Jovanoviću. — Let. 199–204.

78. M. Jakšić, O Arsen. IV. Jovanoviću Šakabenti. — B. K. 1899.

79. D. Ruvarac, Korespodencija patr. Arsenija IV. — S. S. 1907.

80. P. Pavlović, Avtobiografija. — S. S. 1905. Izdao D. R.

81. G. Vitković, Izveštaj M. Ratkovića egzarha. — Gl. 56.

82. Đ. Rajković. Mitropolit P. Nenadović. — Glas I. 1884.

83. V. Krasić, Dve stare sinđelije. — Glas I. 1886.

84. G. Vidicki, Patr. J. Rajačić i vl. P. Atanacković. — S. S. 1903.

85. D. Ruvarac, Pat. J. Rajačić i P. Atanacković. — S. S. 1903.

86. D. R., O životu i radu prote J. Ivanovića. — B. G. 1909.

87. D. R., Arhimandrit Sava Pavišević. — B. G. 1911.

88. A. Dragosavljević, Srpski vladika u Pečuju. — Let. 25.

89. D. Ruvarac, Vladika jegar. Jefrem Banjanin. — S. S. 1905.

90. P. Atanacković, Povѣst rezidenccіe episkopata bud. — 1846.

91. P. Rimskій, Životopis. D. Popovića ep. budim. — Let. 1857.

92 A. Sandić, Vršački vlad. T. Nestorović. — S. S. 1891.

93. M. Šević, Episkopi vršačke eparhije. — S. S. 1899.

94. M. Protić, Srpske crkve u Vršcu. — B. G. 1907.

95. A. Đukić, O prošlosti Prav. Crkve u Šajkajškoj. — S. S. 1893.

96. Đ. Rajković, Vladika A. Radivojević. — Let. 127.

97. D. Ruvarac, A. Radivojević vladika bački. — S. S. 1903.

98. I. Ruvarac, O postanku dijeceze pakračke. — Š. P. 1898.

99. R. Grujić, Građa za istoriju Pakrač. Vladičan. — B. G. 1906.

100. M. Šević, Zapisi o smrti pakračkih vladika 1743. i 1757. — S. S. 1897.

101. D. R., Pisma J. Putnika vlad. pakračkog St. Stankoviću arhim. orahovičkom. — S S. 1903.

102. V. Krasić, Kiril Živković vl. pakrački. — Glas I. 1884.

103. Sofr. Kirilović, Autobiografija. — Glas I. 1885.

104. L. Bogdanović, O egzarhu Gerasimu Radosavljeviću. — S. S. 1906.

105. L. Bogdanović, Srp. crkva Sv. Đurđa u Varaždinu. — S. C. 1897.

106. L. Bogdanović, Srp. crkva Sv. Nikole u V. Kanjiži. — B. G. 1909.

107. Vl. Krasić, Episkopi zrinopolj. i kostajnički. Gl. I. 1887.

108. Đ. Rajković, Vladika Danilo Jakšić. — Let. 134.

109. Đ. R., Vladika Mojsije Mioković. — Glas I. 1885.

110. M. Grbić, Karlovačko Vladičanstvo I.–III., 1891.–1893.

111. P. Krajnović, Srpska Crkva na Lici 1400.–1708., 1892.

112. D. Vitković, Prilog istor. karlovač. vladič. — B. G. 1909.

113. D. Ruvarac, E. Jovanović episkop karlštatski — S. S. 1904.

114. R. Marković, Pravosl. srp. parohija u Inđiji, 1901.

115. J. Kozobarić, Pravosl. srp. paroh. u Iloku, 1909.

116. J. Kozobarić, Pravosl. srp. napox. y Grku, 1911.

117. V. Teofanonić, Pravosl. srp. paroh. u Čurugu, 1901.

118. M. Vujić, Pravosl. srp. paroh. u Dobrici, 1902.

119. D. Nikolić, Pravosl. srp. paroh. u Srp. Krsturu, 1909.

120. N. Barački, Pravosl. srp. paroh. u Bega Sv. Đurđu, 1909.

121. M. Szent-Ivany, Disertatio chronologico-polemica de ortu etc. Schismaticis Graeci.... In gratum Unitorum Valahorum, Ruthenorum et Rascianorum sub Corona Hungariae, 1703.

122. J. Fiedler, Beiträge zur Union der Valachen in Slavonien u. Syrmien. — A. G. 37.

123. J. Schwicker, Zur Geschichte der kirchl. Union in der Croatischen Militergrenze. — A. G. 52.

124. Đ. Rajković, Žumberačka Unija. — J. 1875.

125. N. Nilles, Über die griech.-kathol. Diöcese Svidnica. — Zeit. 1884.

126. M. Grbić, Unija u Tržiću i pogib. popa N. Gaćeše. — I. 1888.

127. J. Vučković, Prilog istor Pravosl. Crkve u Varažd. Generalatu. — I. 1888.

128. D. Ruvarac, Hrvat.-severinsko vladičanstvo.— S. S. 1905.

129. R. Grujić, Prilozi istoriji odnošaja naših s Rumunima. — S. S. 1905.–1906.

130. R. Grujić, Borba Srba sa unijaćenjem Rumuna u Vel. Varad. Eparhiji. — S. S. 1906.

131. D. Vitković, Jedno pismo marčan. vladike Pavla Zorčića. — S. S. 1907.

132. N. Kukić, Unija u Pogancu, 1900.

133. M. Solarić, Unija u Vel. Pisanici. — B. G. 1905.

134. N. Pešrovъ,Istoričeskій vzglяdъ na vzaйmnыя otnoš. meždu serbami i russkimi vъ obrazovanіi i literaturѣ, 1876.

135. I. Ruvarac, Šta se pokušavalo, da se kod nas osnuje seminarija. — Glas I. 1887.

136. D. Ruvarac, Pozivi... i odzivi oko podizanja srp. škola i fondova, 1894.

137. M. Nešković, Istor. srp. škola u Austro-Ugar., 1897.

138. P. Kulakovskій, Načalo russkoй školы u Serbovъ vъ XVIII. v., 1903.

139. R. Grujić, Srpske Škole od 1718.–1739., 1908.

140. R. Grujić, Prilozi za ist. srp. škola u prvoj pol. 18. v. — Sp. 49.

141. D. Ruvarac, Pisma M. Suvorova i mitr. M. Petrovića. — Sp. 49.

142. J. Vučković, K pitanju o svetos. škol. svečanosti. — S. S. 1904.

143. V. Pribićević, Srbi pit. Kijev. Duh. Akadem. — B. G. 1905.

144. A. Cuvaj, Građa za povij. školstva Hrv. i Slav. I.–III., 1907.–1911.

145. R. Grujić, Pokušaj osnivanja jedne srp. štamparije u polov. 18. veka. — S. K. G. 25.

146. R. Grujić, Prilozi za istor. srp. štamparija. — Sp. 40.

147. R. Grujić, Apologija Srp. Naroda u Hrv. i Slavoniji, 1909.

148. J. Radonić, Prilošci ist. slov. preporođaja. — Let. 201–203.

149. T. Ostojić, Srpska Književnost od vel. seobe do Dos. Obradovića, 1905.

150. J. Skerlić, Srpska Književnost u XVIII. v., 1909.

151. M. Milićević, Pomenik znamen. ljudi Srp. Naroda, 1880.

152. A. Gavrilović, Znameniti Srbi XIX. v., 1901–1904.

153. D. Ruvarac, Zaharija Orfelin.— Sp. 10.

154. T. Ostojić, Dositej Obradović u Hopovu, 1907.

155. P. Švabić, Dositej Obradović i njegov značaj u duhov. preporođ. Srba. — V. C. 1898.

156. J. Rajić, Istorija Katihisma. — N. B. P. 95.

157. P. Popović, Jovan Rajić. — Glas I. 1885.

158. A. Gavrilović, Jovan Rajić. — Gl. C. 1900.

159. D. Ruvarac, Arhim. Jovan Rajić, 1902.

160. J. Gološijin, Arhim. Jovan Rajić, 1902.

161. D. R., Konzistorijalni Katihizis i kritika Rajićeva na isti. — B. G. 1902.

162. D. R., Katihizis Sinodalni za klirikal. škole. — S. S. 1905.

163. V. Jovanović, Gavrilo Stefanović–Venclović, 1911.

164. J. Radonić, Pismo A. I. Turgenjeva mitropolitu St. Stratimirović i odgovor. — Let. 1904.

165. R. Grujić, Književna pisma mitrop. St. Stratimirovića. — B. G. 1908.

166. Đ. Rajković, Vićentije Rakić. — Glas I. 1884.

167. D. Nikolajević, Prosvetni rad prote J. Milojevića, B. G. 1910.

168. D. Nikolajević, Život i rad Stojana Šobata. — B. G. 1911.

169. T. Kulakovskій, Lukijan Mušicki. — Prev. Đ. Đorđević 1890.

170. D. R., Pisma Lukijana Mušickog Sevast. Iliću.— S. S. 1905.

171. D. R.,Neprilike L. Mušickog u Plaškom. — S. S. 1906, 1907.

172. A. Gavrilović, Novine o Luk. Mušickom. — Sp. 49.

173. V. Ćorović, Lukijan Mušicki, Let. 1911.

174. Đ. Magarašević, Život i knjiž. rad N. Grujića. — Rad 156.

II. Mitropolija Cetinjska.[uredi]

1. F. Radičević, Pravoslavna Crkva u Crnoj Gori. — Pr. 1889. i Glas I. 1890.

2. P. Ćupić, Srp. Pravosl. Crkva u C. Gori. — Gl. C. 1901.

3. F. Radičević, Kratak pogled na naše sveštenstvo u prošlosti i sadašnjosti. — Pr. 1895.

4. M. Dragović, Pril. za ist. C. Gore u vreme vladika. — St. 1887.

5. M. Dragović, Tri pisma vlad. Dan. Petrovića. — Gl. 63.

6. M. Dragović, Materijal za istor. Crne G. u vreme mitrop. Danila, Save i Vasilija Petrovića. — Sp. 25.

7. M. Medaković, Vladika Danil, 1896.

8. G. Jakšić, Zetski mitropolit Danilo I., 1896.

9. A. Jovićević, Značaj Badnje večeri 1702. g. — L. 1895.

10. J. Tomić, Badnje veče i istraga poturica 1709. — 1901

11. I. Ruvarac, Vladike cetinjsko-zetske i crnogorske. — Pr. I.

12. I. Ruvarac, Kamičci i prološci za Zetski Dom. — Pr. 1893.

13. I. Ruvarac, Montenegrina. — B. K. 1897., 1898².

14. M. Jastrebov, Jepiskopija Zetska. — Gl. 48.

15. M. Jastrebov, O srp. crkvama u Skadar. Okrugu. — Gl. 48.

16. M. Dragović, Mitropolitъ černog. V. Petrovičь. — H. Č. 1882.

17. M. Dragović, Mitropolit Vasilije Petrović, 1884.

18. D. Ruvarac, O Vasil. Petroviću vladici crnogor. — Sp. 33.

19. J. Tomić, O istor. Crne Gore mitrop. Vas. Petrovića.— St. 23.

20. J, Tomić, O mitrop. Vasiliju Petroviću. — Glas 88, 90 i 94.

21. M. Dragović, Iz vremenâ vladike Petra I. — Gl. 55.

22. M. Dragović, Prepiska vlad. Petra II. sa Austrijom. — Gl. 73.

23. L. Tomanović, Petar II. Petrović-Njegoš kao vladalac, 1896.

24. D. Miković, Mitropolit Visarion Ljubiša. — Glas I. 1886.

25. D. Miković, Ilarijon Roganović crnogor. mitr. — S. S. 1891.

III. Mitropolija Beogradska.[uredi]

1. Mitr. Mihailo, Pravosl. Srp. Crkva u Knjažev. Srbiji, 1874.

2. D. Pavlopić, Administr. i crkv. politika austrijska u Srbiji od 1718–1739. — Glas 62.

3. R. Grujić, Prilozi za istor. Srbije u doba austrij. okupacije. — Sp. 52.

4. D. Ruvarac, Mitropolija Beogradska oko 1735. — Sp. 42.

5. M. Milićević, Beleške o nekim nurijama i manastirima u Srbiji. — Sp. 37.

6. St. Novaković, Beleške k istoriji Šapca i šabačke vladičan. stolice. — God. 9.

7. St. Novaković, Još jedan pril. k istor. valjev. mitr. — God. 11.

8. D. Anastasijević, Pismo car. patr. Konstantija o aftokefalnosti Srp. Crkve 1832. — Sp. 49.

9. P. Švabić, K pitanju o avtonom. Srpske Crkve. — Gl. C. 1903.

10. N. Dučić, Vaseljenska Patrijaršija i srp. crk. pitanje, 1897.

11. P. Švabić, Antim mitrop. beogradski. — Gl. C. 1903.

12. P. Švabić, Gerasim Domnin mitrop. šabački. — Gl. C. 1906.

13. M. Vukićević, Metodije mitrop. beogradski. — Gl. C. 1900.

14. M. Vukićević, Leontije Lambrović beogr. mitr. — Gl. C. 1901.

15. Lj. Mitrović, Melentije Nikšić ep. šabački. — V. C. 1910.

16. M. Milićević, Hadži Dina dvorski prota (1806.† 1860.) — K. 1902.

17. M. Vukićević, Vladika niški Melentije. — V. C. 1900.

18. V. Vujadinović, St. Jovanović arh. man. Tronoše. — V. C. 1900.

19. J. Vujić, Putešestvije po Srbiji I.—II. — S. K. Z. 69 i 72.

20. A. Ilić, Petar Jovanović mitrop. beogradski. — X. V. 1911.

21. P. Švabić, O postanku beograd. Bogoslovije. — Gl. C. 1903.

22. D. Aleksijević, Prilozi za ist. Srp. Crkve. — V. C. 1909. i 1910.

23. M. Ivanović, Iz crkv. ist. Srba u Turskoj 18. i 19. v., 1902.

24. P. Balkanski, Srpski narod u Skopljan. Epar. — Delo 1899.

25. P. Orlović, Skopljansko vladičansko pitanje, 1902.

26. A. Kamenković, Građa za ist. srp. skopske mitr. — V. C. 1903.

27. Đ. Nestorović, Srbija i Vatikan. — Gl. C. 1902.

28. Sv. Niketić, Katedre jeparhija u Srbiji. — S. S. B. 1874.–5.

29. M. Veselinović, Raško-prizren. i skenderij. mitropol. Melentije. — God. 22.

30. N. Božić, Građa za ist. crkv. besedniš. u nas. — V. C. 1900.

31. Državni Kalendar Kraljevine Srbije za 1914. g.

IV. Crkva u Dalmaciji i Boci Kotorskoj.[uredi]

1. N. Milaš, Spisi o istor. pravosl. Crkve u Dalmaciji I. 1899.

2. N. Milaš, Pravoslavna Dalmacija, 1901.

3. N. Milaš, Pravosl. crkva u Dubrov. u 18. i počet. 19. v., 1913.

4. D. Nikolajević, Prilošci ist. srp. dalmat. crkv. — B. G. 1919.

5. D. Miković, Srp. pravosl. boko-kotor. vladičanstvo, 1908.

6. G. Vidicki, Boko-kotorska episkopija i Kipr. Stanulović arhim. koviljski. — S. S. 1906.

7. Đ. Stratimirović, Pravosl. Crkva u Boci Kotorskoj, 1897.

8. Ger. Zelić, Žitije (autobiograf.), 1823. — I.–II. S. K. Z. 36 i 44.

9. Kir. Cvetković, Avtobiografija.... 1898. — Izd. D. R.

10. A. Simić, Prepiska o Uniji ep. V. Kraljevića, 1863.

11. J. Halovacki, Unijaćenje u Dalmaciji. — Glas I. 1888.

12. Đ. Rajković, Pitanje crkve Sv. Spiridona u Trstu g. 1757.–1769. — Let. 119.

13. Lj. Vlačić, Zbirka zakonâ etc. u Dalmat.-istrij. Eparh., 1906.

V. Crkva u Bosni i Hercegovini.[uredi]

1. I. Ruvarac, 0 Dabarskoj i Dabrobosan. Eparhiji. — God. 2.

2. N. Dučić, O jepiskopijama zetskoj i dabarskoj. — Gl. 57.

3. S. Kosanović, Pregled bilježaka o dabar. episk. — I. 1898.

4. D. i J. Popović, Zvornička eparh. i njeni mitrop. — I. 1904.

5. I. Ruvarac, O humskim episk. i herc. mitr. — Š. X. 1901.

6. J. Vučković, Životopis Đorđa Nikolajevića, 1898.

7. D. Ruvarac, Životopis Đ. Nikolajevića mitrop. dabrobosanskog, 1898.